vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual"

Transkript

1 vacon 100 flow frekvensomformere applikationsmanual

2

3 vacon 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokument: DPD01256C Udgivelsesdato for version: Svarer til softwarepakke FW0159V008.vcx 1. Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Betjeningspanel til Vacon 100 FLOW Knapper på betjeningspanelet Display Første start Brandtilstandsguide Applikationsguider Standard- og HVAC-applikationsguider Guide til PID-styringsapplikation Guide til multipumpeapplikation (enkelt frekvensomformer) Guide til multipumpeapplikation (flere frekvensomformere) Beskrivelse af applikationer Standard- og HVAC-applikationer PID-styringsapplikation Multipumpeapplikation (enkelt frekvensomformer) Multipumpeapplikation (flere frekvensomformere) Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW Navigation på betjeningspanelet Vacon grafisk betjeningspanel Sådan anvendes det grafiske betjeningspanel Vacon-tekstpanel Betjeningspanelets display Sådan anvendes tekstbetjeningspanelet Menustruktur Hurtig opsætning Overvåg Vacon Live Overvågningsmenu Overvågningsgruppe Multiovervågning Tendenskurve Basis I/O Temperaturindgange Ekstra og avanceret Overvågning af timerfunktioner Overvågning af PID-controller Overvågning af ekstern PID-controller Multipumpeovervågning Vedligeholdelsestællere Overvågning af Fieldbus-data Menuen Parametre Gruppe 3.1: motorindstillinger Parametre på motorens typeskilt Indstillinger for motorstyring Motorgrænseindstillinger Indstillinger for åben sløjfe Gruppe 3.2: Start-/Stopkonfiguration Gruppe 3.3: referencer Frekvensreferenceparametre hour support +358 (0)

4 vacon Faste frekvenser Parametre for motorpotentiometer Flushingparametre Gruppe 3.4: konfiguration af ramper og bremser Rampe 1 konfiguration Rampe 2 konfiguration Startmagnetisering parametre Parametre for jævnstrømsbremsning Parametre for flux-bremsning Gruppe 3.5: I/O-konfiguration Digitale indgangsindstillinger Analoge indgange Digitale udgange, stik B (standard) Udvidelsesslids C, D og E, digitale udgange Analoge udgange, Stik A (standard) Udvidelsesslids C, D og E, analoge udgange Gruppe 3.6: fieldbus-datatilknytning Gruppe 3.7: undvigelse af frekvenser Gruppe 3.8: overvågninger Gruppe 3.9: sikringssystemer Generelle sikringsindstillinger Indstillinger for motorvarmesikring Indstillinger for sikring mod motorstall Indstillinger for beskyttelse mod underbelastning (tør pumpe) af motor Indstillinger for hurtigt stop Indstillinger for temperaturindgangsfejl Indstillinger for temperaturindgangsfejl AI lav-beskyttelse Gruppe 3.10: automatisk nulstilling Gruppe 3.11: applikationsindstillinger Gruppe 3.12: timerfunktioner Gruppe 3.13: PID-controller Grundlæggende indstillinger Setpunkter Indstillinger for feedback Indstillinger for feedforward Dvalefunktion Indstillinger Parametre for feedbackovervågning Parametre for kompensation for tryktab Indstillinger for langsom opfyldning Overvågning af indgangstryk Dvale - ingen behovsregistrering Gruppe 3.14: ekstern PID-controller Grundlæggende indstillinger for ekstern PID-controller Ekstern PID-controller, setpunkter Feedback Feedbackovervågning Gruppe 3.15: multipumpe Multipumpeparametre Interlocksignaler Parametre for overvågning af overtryk Pumpens kørseltidstællere Avancerede indstillinger Gruppe 3.16: vedligeholdelsestællere Gruppe 3.17: brandtilstand Tel (0) Fax +358 (0)

5 vacon Gruppe 3.18: parametre for motorforvarmning Gruppe 3.19: Frekvensomformertilpasning Gruppe 3.21: pumpestyring Parametre for autorensning Parametre for hjælpepumpe Parametre for spædningspumpe Parametre for antiblokering Parametre for frostbeskyttelse Menuen Diagnostik Aktive fejl Nulstil fejl Fejlhistorik Tællere i alt Triptællere Softwareinfo Menuen I/O og hardware Basis-I/O Slidser til optionskort Realtidsur Indstillinger for strømenhed Betjeningspanel Fieldbus Menuerne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer Brugerindstillinger Parameterbackup Favoritter Brugerniveauer Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Beskrivelser af overvågningsværdier Beskrivelser af parametre Motorindstillinger I/F-startfunktion Start-/Stopkonfiguration Referencer Frekvensreference Faste frekvenser Parametre for motorpotentiometer Flushingparametre Konfiguration af ramper og bremser I/O-konfiguration Programmering af digitale og analoge indgange Standardtildelinger af programmerbare indgange Digitale indgange Analoge indgange Digitale udgange Analoge udgange Undvigelse af frekvenser Overvågninger Motorvarmesikring Beskyttelse mod motorstall Beskyttelse mod underbelastning (tør pumpe) Automatisk nulstilling Timerfunktioner PID-controller hour support +358 (0)

6 vacon Feedforward Dvalefunktion Feedbackovervågning Kompensation for tryktab Langsom opfyldning Overvågning af indgangstryk Dvale ingen funktion til behovsregistrering Multipumpefunktion Tjekliste til idriftsættelse af multipumpe (flere frekvensomformere) Systemkonfiguration Interlocks Feedbacksensorforbindelse i et system med flere frekvensomformere Overvågning af overtryk Pumpens kørseltidstællere Vedligeholdelsestællere Brandtilstand Funktion til motorforvarmning Pumpestyring Autorensning Hjælpepumpe Spædningspumpe Antiblokeringsfunktion Frostbeskyttelse Tællere Fejlfinding Fejl opstår Fejlhistorik Fejlkoder Appendiks Standardparameterværdier ifølge den valgte applikation Tel (0) Fax +358 (0)

7 vacon 4 Om denne betjeningsvejledning Vacon Plc. har ophavsret til denne betjeningsvejledning. Alle rettigheder forbeholdes. I denne betjeningsvejledning beskrives funktionerne i og brugen af Vacon 100 FLOW. Denne betjeningsvejledning er blevet sammensat i overensstemmelse med frekvensomformerens menustruktur (kapitel 1 og 3-7): Kapitel 1, Lynvejledning, indeholder oplysninger om - Hvordan du kommer i gang med betjeningspanelet - Hvordan du vælger programkonfigurationen - Hvordan du hurtigt konfigurerer den valgte applikation - Applikationerne med eksempler Kapitel 2, Brugergrænseflader, indeholder oplysninger om - Detaljerne i betjeningspanelet, visningerne, typerne af betjeningspaneler osv. - Vacon Live - Funktionaliteten af den integrerede fieldbus Kapitel 3, Menuen Overvågning, indeholder detaljerede oplysninger om overvågningsværdierne. Kapitel 4, Menuen Parameter viser alle frekvensomformerens parametre Kapitel 5 viser menuen Diagnostik Kapitel 6 viser menuen I/O og hardware Kapitel 7 viser menuerne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer Kapitel 8, Beskrivelser af parametre, indeholder yderligere oplysninger om - Parametre og hvordan de bruges - Programmering af digital og analog indgang - Applikationsspecifikke funktioner Kapitel 9, Fejlfinding, indeholder oplysninger om - Fejlene og hvad de skyldes - Nulstilling af fejlene Kapitel 10, Tillæg giver oplysninger om de forskellige standardværdier for applikationerne BEMÆRK! Denne manual indeholder en lang række parameteroversigter. Nedenfor finder du kolonnenavnene og forklaringerne til dem: Angivelse af placering på betjeningspanelet; Viser operatøren parameternummeret Parameterens navn Parameterens mindste værdi Parameterens største værdi Parameterens id-nummer Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse Der er flere oplysninger om denne parameter senere i manualen. Enhed for parameterværdien, angivet hvis tilgængelig Figur 1. Forudindstillet værdi fra fabrikken Kort beskrivelse af parameterværdier og/eller dens funktion 9434_dk 24-hour support +358 (0)

8 vacon 5 Specifikke funktioner for Vacon 100 FLOW AC-frekvensomformeren Funktioner Omfattende guider til opstart, Standard, HVAC, PID-control, multipumpe (enkelt frekvensomformer og flere frekvensomformere) og brandtilstand, der bruges til at muliggøre ibrugtagning FUNCT-knappen, som gør det nemt at skifte mellem lokalt styringssted (betjeningspanel) og fjernstyringssted. Fjernstyringsstedet kan vælges med en parameter (I/O eller Fieldbus). 8 faste frekvenser Motorpotentiometer-funktioner Flushingfunktion 2 programmerbare rampetider, 2 overvågninger og 3 intervaller med forbudte frekvenser Hurtigt stop Styringsside til nem betjening og overvågning af de vigtigste værdier. Fieldbus-datatilknytning Automatisk nulstilling Forskellige forvarmningstilstande til at undgå problemer med kondens Maks. udgangsfrekvens 320 Hz Realtidsur og timerfunktioner er tilgængelige (kræver valgfrit batteri). Mulighed for at programmere tre tidskanaler for at få forskellige funktioner på frekvensomformeren (f.eks. start/stop og faste frekvenser) Ekstern PID-kontroller tilgængelig. Kan bruges til f.eks. at kontrollere en ventil ved hjælp af AC-frekvensomformerens I/O Funktion til dvaletilstand, der automatisk aktiverer og deaktiverer frekvensomformeren ved kørsel med brugerdefinerede niveauer for at spare energi. 2-zoners PID-controller (2 forskellige feedbacksignaler, minimums- og maksimumsstyring) To setpunkt-kilder til PID-styringen. Vælges med digital indgang PID-setpunktforstærkning Feedforward-funktion til forbedring af reaktionen på ændringer i processen Overvågning af procesværdier Multipumpestyring til systemer med en eller flere frekvensomformere Multimaster- og Multifollower-tilstande i system med flere frekvensomformere Multipumpeskift baseret på realtidsur Vedligeholdelsestæller Pumpestyringsfunktioner: Autoskift, spædningspumpestyring, hjælpepumpestyring, automatisk rensning af pumpeskovlhjul, antiblokering, overvågning af pumpens indgangstryk og frostbeskyttelsesfunktion Tel (0) Fax +358 (0)

9 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon 6 1. VACON 100 FLOW - LYNVEJLEDNING 1.1 Betjeningspanel til Vacon 100 FLOW Betjeningspanelet fungerer som grænseflade mellem Vacon 100 AC-frekvensomformeren og brugeren. Med betjeningspanelet kan du kontrollere motorhastigheden, overvåge udstyrets tilstand og indstille AC-frekvensomformerens parametre. Der kan vælges mellem to typer betjeningspanel til brugergrænsefladen: Betjeningspanel med grafisk display og tekstbetjeningspanel. Se detaljeret beskrivelse om betjeningspanelet i kapitel Knapper på betjeningspanelet Knapområdet på betjeningspanelet er ens for begge paneltyper: Gå tilbage i menuen Afslut redigeringstilstand Nulstil fejl med et langt tryk Rul op i menuen Øg værdien FUNCT Skift styringssted Åbn styringssiden Skift retning Se kapitel for at få flere oplysninger. Flyt markøren mod venstre Flyt markøren mod højre Gå i redigeringstilstand Spring egenskabssiden over Stopknap Rul ned i menuen Mindsk værdien Startknap Angiv aktivt niveau/objekt Bekræft valg 9086.emf Figur Display Betjeningspanelets display viser status for motoren og frekvensomformeren samt eventuelle uregelmæssigheder i motorens eller frekvensomformerens funktioner. I visningen kan brugeren se oplysninger om frekvensomformeren og den aktuelle placering i menustrukturen samt det viste element. Grafisk betjeningspanel: Statusfelt Statusfelt STOP/KØR KLAR/IKKE KLAR/FEJL Retning ALARM Styringssted: PC/IO/PANEL/FIELDBUS Placeringsfelt Parameter-id-nummer og aktuel placering i menu Aktiveret gruppe/element: Tryk på OK for at aktivere Antal elementer i gruppen Figur hour support +358 (0)

10 vacon 7 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Hvis teksten på tekstlinjen er for lang til at kunne være i visningen, ruller teksten fra venstre mod højre for at vise hele tekststrengen: Tekstvisning: Indikatorer: Status Indikatorer: Alarm, Fejl Gruppe- eller parameternavn Menuplacering 9167.emf Indikatorer: Retning Indikatorer: Styrested Figur 4. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

11 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon Første start Når frekvensomformeren er blevet tændt, åbnes startguiden. I startguiden bliver du spurgt om vigtige oplysninger, som frekvensomformeren skal bruge, når den skal i gang med at styre din proces. 1 Valg af sprog (P6.1) Afhænger af sprogpakken 2 Sommertid * (P5.5.5) Rusland USA EU FRA 3 Tid* (P5.5.2) tt:min:ss 4 År* (P5.5.4) åååå 5 Dato* (P5.5.3) dd.mm. * Disse spørgsmål vises, hvis der er installeret et batteri 6 Kør startguiden? Ja Nej Vælg Ja og tryk OK. Hvis du vælger Nej, afslutter frekvensomformeren guiden. BEMÆRK! Hvis du vælger Nej og trykker på OK, skal du indstille alle parameterværdier manuelt. 7 Vælg forudstillet applikationskonfiguration (P1.2 Applikation (ID 212)) Standard HVAC PID-styring Multipumpe (enkelt frekvensomformer) Multipumpe (flere frekvensomformere) BEMÆRK! Hvis du ændrer værdien af P1.2 Applikation (ID 212) på det grafiske betjeningspanel på et senere tidspunkt, fører guiden dig fra trin 8 til trin 17 og springer derefter til den valgte applikationsguide Vælg P Motortype (i overensstemmelse med typeskiltet) Indstil værdien for P Nominel motorspænding (i overensstemmelse med typeskiltet) Indstil værdien for P Nominel motorfrekvens (i overensstemmelse med typeskiltet) Indstil værdien for P Nominel motorhastighed (i overensstemmelse med typeskiltet) Angiv værdien for P Nominel motorstrøm Angiv værdien for P Motor Cos Phi PM-motor Induktionsmotor Interval: Varierer Interval: 8, ,00 Hz Interval: Interval: Varierer Interval: 0,30-1,00 24-hour support +358 (0)

12 vacon 9 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning If Induktionsmotor er valgt i trin 8, trin 9-13 vises. Hvis PM-motor er valgt, trin 9-12 vises, og guiden springer derefter til trin Indstil værdien for P Interval: 0,00...P Hz Min. frekvensreference Indstil værdien for P Interval: P ,00 Hz Maks. frekvensreference Indstil værdien for P Interval: 0, ,0 s Accelerationstid 1 Indstil værdien for P Interval: 0, ,0 s Decelerationstid 1 Kør applikationsguide? Ja Nej Hvis du vælger Ja og trykker på knappen OK, føres du til applikationsguiden i overensstemmelse med det valg, du foretog i trin 7. Hvis du vælger Nej og trykker på OK, stopper guiden, og du skal indstille alle parameterværdier manuelt. Nu er startguiden er færdig. Du kan køre startguiden igen ved at aktivere parameteren P6.5.1 Gendan fabriksstandarder ELLER ved at vælge Aktiver for parameteren B1.1.2 Startguide. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

13 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon Brandtilstandsguide BEMÆRK! GARANTIEN BORTFALDER, HVIS BRANDTILSTANDSFUNKTIONEN ER AKTIVERET. Testtilstand kan bruges til at teste brandtilstandsfunktionen, uden at garantien bortfalder. Læs de vigtige oplysninger om adgangskoden og garantivilkårene i kapitel 8.13, før du fortsætter. Brandtilstandsguiden er beregnet til nem idriftsættelse af brandtilstandsfunktionen. Brandtilstandsguiden kan startes igen ved at vælge Aktiver for parameteren i menuen Hurtig opsætning. 1 Vælg kilden til brandtilstandsfrekvens (P3.17.2). Hvis brandtilstandsfrekvens ikke er valgt som kilde til brandtilstandsfrekvens, så gå til trin 3. 2 Indstil værdien for (P3.17.3) brandtilstandsfrekvens. 3 Vælg aktiveringssignal. Hvis Åbn kontakt er valgt, så gå til trin 5. Hvis Luk kontakt er valgt, så gå til trin 4, og spring trin 5 over Brandtilstandsguiden er klar. Brandtilstandsfrekvens Faste frekvenser Betjeningspanelreference Fieldbus Analog indgang 1 Analog indgang 2 Analog indgang 1 + analog indgang 2 PID 1-reference Motorpotentiometerreference Blok 1-10 ud Interval: Varierer Luk kontakt Åbn kontakt Vælg kilden til aktivering af brandtilstand lukket (P3.17.5). Interval: Varierer Vælg kilden til aktivering af brandtilstand åben (P3.17.4). Interval: Varierer Vælg kilden til brandtilstand tilbage (P3.17.6). Interval: Varierer Angiv adgangskoden for brandtilstand (P3.17.1). Interval: hour support +358 (0)

14 vacon 11 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning 1.4 Applikationsguider Applikationsguiderne er blevet designet, så det er nemt at tage AC-frekvensomformeren i brug og indstille dens parametre. De tilpasser indstillingerne, så de svarer til slutbrugskravene i forhold til funktioner og I/O-forbindelser. Guiderne er velegnet til typiske feltapplikationer, og du kan vælge den applikationskonfiguration, der ligger tættest på den tiltænkte brug af frekvensomformeren. Applikationskonfigurationen kan vælges i startguiden under ibrugtagning (se kapitel 1.2, trin 7) eller når som helst med parameteren P1.2 Applikation (ID 212). (Se kapitel 8). Når der er foretaget et valg med parameteren P1.2, indstilles parameterens standardvædier, så de er i overensstemmelse med den valgte applikation. Menuen Hurtig opsætning viser de vigtigste applikationspecifikke parametre. Disse parametre og alle andre parametre kan også når som helst redigeres og ændres i menuen Parametre (M3), så brugeren får fri mulighed for at foretage ændringer, uanset hvilken applikationskonfiguration der er valgt. Se detaljerede beskrivelser af applikationerne i kapitel 1.5. Når en af applikationerne er valgt vha. parameteren P1.2 Applikation (ID 212), viser guiden altid først følgende trin, der skal foretages: Vælg P Motortype (i overensstemmelse med typeskiltet) Indstil værdien for P Nominel motorspænding (i overensstemmelse med typeskiltet) Indstil værdien for P Nominel motorfrekvens (i overensstemmelse med typeskiltet) Indstil værdien for P Nominel motorhastighed (i overensstemmelse med typeskiltet) Angiv værdien for P Nominel motorstrøm Angiv værdien for P Motor Cos Phi PM-motor Induktionsmotor Interval: Varierer Interval: 8, ,00 Hz Interval: Interval: Varierer Interval: 0,30-1,00 Trin 6 vises kun, hvis Induktionsmotor er valgt i trin 1. Indstil værdien for P Min. frekvensreference Indstil værdien for P Maks. frekvensreference Indstil værdien for P Accelerationstid 1 Indstil værdien for P Decelerationstid 1 10 Interval: 0,00...P Hz Interval: P ,00 Hz Interval: 0, ,0 s Interval: 0, ,0 s Derefter går guiden til programspecifikke trin, der gennemgås i følgende kapitler: 1 Tel (0) Fax +358 (0)

15 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon Standard- og HVAC-applikationsguider Hvis du har valgt en standard- eller HVAC-applikation med parameteren P1.2 Applikation (ID 212), vises ovenstående trin 1-10 (kapitel 1.4). Hvis du imidlertid har valgt Standardapplikation eller HVAC-applikation i trin 7 i startguiden (se kapitel 1.2), vises kun dette trin: 1 Vælg styringssted (det sted, hvorfra der afgives start-/ stopkommandoer og frekvensreference til frekvensomformeren) I/O-klemme Fieldbus Panel Standard- eller HVAC-applikationsguiden er nu færdig Guide til PID-styringsapplikation Hvis du vælger PID-styringsapplikationen med parameteren P1.2 Applikation (ID 212), vises ovenstående trin 1-10 (kapitel 1.4). Hvis du imidlertid har valgt PID-styringsapplikation i trin 7 i startguiden, vises følgende trin efter trin 18 i startguiden (se kapitel 1.2): Vælg styringssted (det sted, hvorfra der afgives start-/stopkom- Fieldbus I/O-klemme 1 mandoer og frekvensreference til Panel frekvensomformeren) Valg af procesenhed (P ) Flere valg 2 Hvis If % er valgt som en procesenhed, springer guiden direkte til trin 6. Hvis en anden enhed end % er valgt, vises følgende trin: Min. for procesenhed (P ) Indstil værdien i overensstemmelse med området for PIDfeedbacksignalet ma 3 svarer f.eks. til bar. Maks. for procesenhed (P ) Samme som ovenfor. 4 Decimaler for procesenhed Interval: (P ) Valg af kilde for feedback 1 Se tabel 61 for valg. 6 (P ) Hvis et af de analoge indgangssignaler er valgt i trin 6, vises trin 7. Ellers springer guiden direkte til trin hour support +358 (0)

16 vacon 13 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Analogt indgangssignalområde Fejlinvertering (P ) 0 = 0 10 V / 0 20 ma 1 = 2 10 V / 4 20 ma 0 = Normal 1 = Inverteret Valg af setpunkt-kilde (P ) Se Tabel 60 for valg. Hvis et af de analoge indgangssignaler er valgt i trin 9, vises trin 10 og derefter trin 12. Hvis der er foretaget et andet valgt end AI1-AI6, springer guiden til trin 11. Hvis en af mulighederne Betjeningspanel-setpunkt 1 eller Betjeningspanel-setpunkt 2 er valgt i trin 9, springer guiden direkte til trin Analogt indgangssignalområde 0 = 0 10 V / 0 20 ma 1 = 2 10 V / 4 20 ma 12 Betjeningspanel-setpunkt Afhænger af valget i trin 9. (P eller P ) Dvalefunktion? 0 = Nej 13 1=Ja Hvis valgmuligheden Ja vælges, vises følgende trin. Ellers springer guiden direkte til slutningen Dvalefrekvensgrænse (P ) Interval: 0,00 320,00 Hz SP1 Dvaleforsinkelse (P ) Interval: sek. Vågn op-niveau (P ) Intervallet afhænger af den valgte procesenhed. Guiden til PID-styringsapplikationen er nu færdig. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

17 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon Guide til multipumpeapplikation (enkelt frekvensomformer) Hvis du vælger multipumpeapplikationen (enkelt frekvensomformer) med parameteren P1.2 Applikation (ID 212), vises ovenstående trin 1-10 (kapitel 1.4). Hvis du imidlertid har valgt Multipumpeapplikation (enkelt frekvensomformer) i trin 7 i startguiden, vises følgende trin efter trin 18 i startguiden (se kapitel 1.2): Vælg styringssted (det sted, I/O-klemme hvorfra der afgives start-/ Fieldbus 1 stopkommandoer og Panel frekvensreference til frekvensomformeren) Valg af procesenhed (P ) Flere valg 2 Hvis If % er valgt som en procesenhed, springer guiden direkte til trin 6. Hvis en anden enhed end % er valgt, vises følgende trin: Min. for procesenhed (P ) Indstil værdien i overensstemmelse med området 3 for PID-feedbacksignalet ma svarer f.eks. til bar. Maks. for procesenhed (P ) Samme som ovenfor Decimaler for procesenhed (P ) Valg af kilde for feedback 1 (P ) Interval: 0 4 Se tabel 61 for valg. Hvis et af de analoge indgangssignaler er valgt i trin 6, vises trin 7. Ellers springer guiden direkte til trin 8. Analogt indgangssignalområde 0 = 0 10 V / 0 20 ma 7 1 = 2 10 V / 4 20 ma Fejlinvertering (P ) 0 = Normal 8 1 = Inverteret Valg af setpunkt-kilde (P ) Se tabel 60 for valg. 9 Hvis et af de analoge indgangssignaler er valgt i trin 9, vises trin 10 og derefter trin 12. Hvis der er foretaget et andet valg end AI1-AI6, springer guiden til trin 11. Hvis en af mulighederne Betjeningspanel-setpunkt 1 eller Betjeningspanel-setpunkt 2 er valgt i trin 9, springer guiden direkte til trin Analogt indgangssignalområde 0 = 0 10 V / 0 20 ma 1 = 2 10V / 4 20 ma 11 Betjeningspanel-setpunkt Afhænger af valget i trin 9. (P ) Dvalefunktion? 0 = Nej 12 1=Ja 24-hour support +358 (0)

18 vacon 15 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Hvis valgmuligheden Ja vælges, vises trin Ellers springer guiden direkte til trin Dvalefrekvensgrænse (P ) Interval: 0,00 320,00 Hz SP1 Dvaleforsinkelse (P ) Interval: sek. Vågn op-niveau (P ) Intervallet afhænger af den valgte procesenhed. Antal pumper (P3.15.2) Interval: 1 8 Pumpeinterlock (P3.15.5) 0 = Anvendes ikke 1=Aktiveret Autoskift (P3.15.6) 0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret (interval) 2 = Aktiveret (realtid) Hvis autoskiftfunktionen er aktiveret, vises trin Hvis autoskift er deaktiveret, springer guiden direkte til trin Autoskiftede pumper (P3.15.7) 0 = Ekstra pumper 1 = Alle pumper Trin 20 vises kun, hvis indstillingen 'Aktiveret (interval)' blev valgt i trin Interval for autoskift (P3.15.8) Interval: sek. Trin vises kun, hvis indstillingen 'Aktiveret (realtid)' blev valgt i trin Dage for autoskift (P3.15.9) Interval: Mandag søndag Klokkeslæt for autoskift 22 (P ) Interval: 00:00:00 23:59:59 Grænse for frekvens af autoskift 23 (P ) Interval: P P Hz Grænse for autoskift af pumper 24 (P ) Interval: Båndbredde (P ) % 26 Båndbreddeforsinkelse (P ) sek. Guiden til multipumpeapplikation (enkelt frekvensomformer) er nu færdig. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

19 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon Guide til multipumpeapplikation (flere frekvensomformere) Hvis du vælger multipumpeapplikationen (flere frekvensomformere) med parameteren P1.2 Applikation (ID 212), vises ovenstående trin 1-10 (kapitel 1.4). Hvis du imidlertid har valgt Multipumpeapplikation (flere frekvensomformere) i trin 7 i startguiden, vises følgende trin efter trin 18 i startguiden (se kapitel 1.2): Vælg styringsstedet (det sted, I/O-klemme hvorfra der afgives start-/stopkommandoer og frekvensrefe- Panel Fieldbus 1 rence til frekvensomformeren) Valg af procesenhed (P ) Flere valg 2 Hvis If % er valgt som procesenheden, springer guiden direkte til trin 6. Hvis en anden enhed end % er valgt, vises følgende trin: Min. for procesenhed (P ) Indstil værdien i overensstemmelse med området for PIDfeedbacksignalet ma svarer f.eks. til bar. Maks. for procesenhed (P ) Samme som ovenfor. 4 Decimaler for procesenhed Interval: (P ) Valg af kilde for feedback 1 Se tabel 61 for valg. 6 (P ) Hvis et af de analoge indgangssignaler er valgt i trin 6, vises trin 7. Ellers springer guiden direkte til trin Analogt indgangssignalområde Fejlinvertering (P ) 0 = 0 10 V / 0 20 ma 1 = 2 10 V / 4 20 ma 0 = Normal 1 = Inverteret 9 Valg af setpunkt-kilde (P ) Se tabel 60 for valg. Hvis et af de analoge indgangssignaler er valgt i trin 9, vises trin 10 og derefter trin 12. Hvis der er foretaget et andet valg end AI1-AI6, springer guiden til trin 11. Hvis en af mulighederne Betjeningspanel-setpunkt 1 eller Betjeningspanel-setpunkt 2 er valgt i trin 9, springer guiden direkte til trin Analogt indgangssignalområde 0 = 0 10 V / 0 20 ma 1 = 2 10 V / 4 20 ma 11 Betjeningspanel-setpunkt Afhænger af valget i trin 9. (P ) Dvalefunktion? 0 = Nej 12 1=Ja 24-hour support +358 (0)

20 vacon 17 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Hvis valgmuligheden Ja vælges, vises trin Ellers springer guiden direkte til trin Dvalefrekvensgrænse (P ) Interval: 0,00 320,00 Hz SP1 Dvaleforsinkelse (P ) Interval: sek. Vågn op-niveau (P ) Intervallet afhænger af den valgte procesenhed. Multipumpetilstand (P3.15.1) 1 = Multifollower 2=Multimaster Id-nummer for pumpe (P3.15.3) Interval: 1 8 Start og feedback (P3.15.4) 0 = Signaler ikke tilsluttet 1 = Kun start signal tilsluttet 2 = Start- og feedbacksignaler tilsluttede Antal pumper (P3.15.2) Interval: 1 8 Pumpeinterlock (P3.15.5) 0 = Anvendes ikke 1=Aktiveret Autoskift (P3.15.6) 0 = Deaktiveret 1 = Aktiveret (interval) 2 = Aktiveret (hverdage) Hvis autoskiftfunktionen er aktiveret (interval), vises trin 23, hvorefter guiden springer til trin 26. Hvis autoskiftfunktionen er aktiveret (hverdage), springer guiden direkte til trin 24. Hvis autoskift er deaktiveret, springer guiden direkte til trin Autoskiftede pumper (P3.15.7) 0 = Ekstra pumper 1 = Alle pumper Trin 23 vises kun, hvis indstillingen 'Aktiveret (interval)' blev valgt i trin Interval for autoskift (P3.15.8) Interval: t Trin vises kun, hvis indstillingen 'Aktiveret (hverdage)' blev valgt i trin Dage for autoskift (P3.15.9) Interval: Mandag søndag Klokkeslæt for autoskift 25 Interval: 00:00:00 23:59:59 (P ) 26 Båndbredde (P ) % 27 Båndbreddeforsinkelse sek. (P ) Guiden til multipumpeapplikation (flere frekvensomformere) er nu færdig. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

21 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon Beskrivelse af applikationer Standard- og HVAC-applikationer Standard- og HVAC-applikationer benyttes typisk i simple, hastighedsstyrede applikationer (f.eks. pumper og ventilatorer), hvor der ikke er brug for særlige funktioner. Frekvensomformeren kan enten styres fra betjeningspanelet, Fieldbus eller I/O-klemme. Ved styring fra I/O-klemme forbindes frekvensomformerens frekvensreferencesignal enten til AI1 (0 10 V) eller AI2 (4 20 ma), afhængigt af referencesignaltypen. Der er også tre tilgængelige faste frekvensreferencer. Faste referencer kan aktiveres via DI4 og DI5. Frekvensomformerens start-/ stopsignaler er forbundet til DI1 (start fremad) og DI2 (start baglæns). Alle frekvensomformerens udgange kan konfigureres frit. Der er en analog udgang (udgangsfrekvens) og tre relæudgange (Kør, Fejl, Klar) på det grundlæggende I/O-kort. Se detaljerede beskrivelser af applikationsspecifikke parametre i kapitel hour support +358 (0)

22 vacon 19 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Standardstyringsforbindelser til standard- og HVAC-applikationer. Standard I/O-kort Klemme Signal Beskrivelse Vref Referenceudgang Reference potentiometer kω 2 AI1+ 3 AI1- Analog indgang 1 + Analog indgang 1 - Frekvensreference (standard V) 4 AI2+ 5 AI2- Analog indgang 2 + Analog indgang 2 - Frekvensreference (standard ma) 6 24 Vout 24 V ekstra spænding 7 GND I/O-jordforbindelse 8 DI1 Digital indgang 1 Start frem 9 DI2 Digital indgang 2 Start bak 10 DI3 11 CM Vout Digital indgang 3 Fælles for DI1-DI6 24 V ekstra spænding Ekstern fejl *) 13 GND 14 DI4 15 DI5 16 DI6 17 CM I/O-jordforbindelse Digital indgang 4 Digital indgang 5 Digital indgang 6 Fælles for DI1-DI6 DI4 DI5 Frekv. ref. Åben Åben Analog indgang 1 Lukket Åben Fast frekv. 1 Åben Lukket Fast frekv. 2 Lukket Lukket Fast frekv. 3 Fejlnulstilling *) ma 18 AO1+ 19 AO1- Analog udgang 1 + Analog udgang 1 - Udgangsfrekvens (standard: ma) Vin 24 V ekstra indgangsspænding A B RS485 RS485 Seriel bus, negativ Seriel bus, positiv Modbus RTU DRIFT 21 RO1/1 NC 22 RO1/2 CM 23 RO1/3 NO Relæudgang 1 DRIFT FEJL 24 RO2/1 NC 25 RO2/2 CM 26 RO2/3 NO 32 RO3/2 CM 33 RO3/3 NO Relæudgang 2 Relæudgang 3 FEJL KLAR **) Figur 5. **) Figur 5. viser standardfrekvensomformeren. Hvis du bestiller med tilvalgskoden +SBF4, er relæudgang 3 erstattet med en termistorindgang. Se Installationsmanual emf 1 Tel (0) Fax +358 (0)

23 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon 20 *) Digitale indgange kan isoleres fra jord med en DIP-kontakt. Se figuren nedenfor: Digitale indgange Flydende Tilsluttet til GND (Standard!) 9109.emf Figur hour support +358 (0)

24 vacon 21 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Parametre til standard- og HVAC-applikationer, der hurtigt kan konfigureres M1.1 Guider Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse Startguide Brandtilstandsguide =Aktiver ikke 1=Aktiver Hvis du vælger Aktiver, startes startguiden (se kapitel 1.2 "Første start"). Hvis du vælger Aktiver, startes brandtilstandsguiden (se kapitel 1.3 "Brandtilstandsguide"). M1 Hurtig opsætning: Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse 1.2 Applikation Mindste frekvensreference Største frekvensreference 0,00 P1.4 Hz 0,0 101 P ,0 Hz 50,0/60, Accelerationstid 1 0,1 3000,0 sek. 5, Decelerationstid 1 0,1 3000,0 sek. 5, Motorstrømgrænse I H *0,1 I S A Varierer Motortype Nominel motorspænding Nominel motorfrekvens Nominel motorhastighed Nominel motorstrøm Varierer Varierer V Varierer 110 8,0 320,0 Hz 50,0/60, O/min Varierer 112 I H *0,1 I S A Varierer Motor Cos Phi 0,3 1,00 Varierer 120 0=Standard 1=HVAC 2 = PID-styring 3=Multipumpe (enkelt frekvensomformer) 4=Multipumpe (flere frekvensomformere) Mindste tilladte frekvensreference. Største tilladte frekvensreference. Bestemmer den tid, det tager for udgangsfrekvensen at stige fra nulfrekvens til den maksimale frekvens. Bestemmer den tid, det tager for udgangsfrekvensen at falde fra den maksimale frekvens til nulfrekvens. Største motorstrøm fra AC-frekvensomformeren 0 = Induktionsmotor 1 = Motor med permanent magnet Værdien U n fremgår af motorens typeskilt. BEMÆRK! Også benyttet forbindelse (trekant/stjerne). Værdien f n fremgår af motorens typeskilt. Værdien n n fremgår af motorens typeskilt. Værdien I n fremgår af motorens typeskilt. Værdien fremgår af motorens typeskilt. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

25 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon 22 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse 1.14 Energioptimering Identifikation Startfunktion Stopfunktion Automatisk nulstilling Reaktion på ekstern fejl Reaktion på AI lav-fejl Fjernstyringssted Frekvensomformeren søger efter den mindste motorstrøm for at spare energi og reducere motorstøjen. Denne funktion kan f.eks. bruges i ventilatorog pumpeapplikationer. 0=Deaktiveret 1=Aktiveret Den automatiske motoridentifikation beregner eller måler de motorparametre, der kræves til optimal motorog hastighedsstyring. 0 = Ingen handling 1=Ved stilstand 2=Med rotation BEMÆRK! Motorens typeskilt motorens typeskilt skal indstilles, før identifikationen udføres. 0=Rampe 1 = Flyvende start 0=Friløb 1=Rampe 0=Deaktiveret 1=Aktiveret 0 = Ingen handling 1=Alarm 2 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb) 0 = Ingen handling 1=Alarm 2 = Alarm + fast fejlfrekvens (par. P ) 3 = Alarm + forrige frekvens 4 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 5 = Fejl (stop ved friløb) Valg af fjernstyringssted (start/stop). 0=I/O-styring 1 = Fieldbus-styring 24-hour support +358 (0)

26 vacon 23 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse 1.22 Valg af I/Ostyringsreference A Valg af frekvensreferencekilde, når styringsstedet er I/O A 0=PC 1=Fast frekvens 0 2 = Panelreference 3 = Fieldbus 4=AI1 5=AI2 6=AI1 + AI2 7=PID 8 = Motorpotentiometer 11 = Blok 1 Ud 12 = Blok 2 Ud 13 = Blok 3 Ud 14 = Blok 4 Ud 15 = Blok 5 Ud 16 = Blok 6 Ud 17 = Blok 7 Ud 18 = Blok 8 Ud 19 = Blok 9 Ud 20 = Blok 10 Ud BEMÆRK! Standardværdien afhænger af den valgte applikation med parameter Valg af betjeningspanelstyringsreference Se P Valg af Fieldbusstyringsreference Se P AI1-signalområde = V / ma 1 = V / ma 1.26 AI2-signalområde = V / ma 1 = V / ma 1.27 RO1-funktion Se P RO2-funktion Se P RO3-funktion Se P AO1-funktion Se P M1.31 Standard/M1.32 HVAC Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse Fast frekvens 1 P1.3 P1.4 Hz 10, Fast frekvens 2 P1.3 P1.4 Hz 15, Fast frekvens 3 P1.3 P1.4 Hz 20,0 126 Fast frekvens valgt af digital indgang DI4. Fast frekvens valgt af digital indgang DI5. Fast frekvens valgt af digital indgang DI4 og DI5. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

27 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon PID-styringsapplikation PID-styringsapplikationen benyttes typisk i applikationer, hvor procesvariablen (f.eks. tryk) styres ved at kontrollere hastigheden af motoren (f.eks. pumpe eller ventilator). I denne konfiguration konfigureres frekvensomformerens interne PID-controller til ét setpunkt og ét feedbacksignal. PID-styringsapplikationen giver jævn styring og en integreret måle- og kontrolpakke, hvor der ikke er brug for yderligere komponenter. Der kan benyttes to forskellige styringssteder. Valget mellem styringsstederne A og B bestemmes af DI6. Når styringssted A er aktivt, afgives start-/stopkommandoer fra DI1, og frekvensreferencen tages fra PID-controlleren. Når styringssted B er aktivt, afgives start-/stopkommandoer fra DI4, og frekvensreferencen tages fra AI1. Alle frekvensomformerens udgange kan konfigureres frit. Der er en analog udgang (udgangsfrekvens) og tre relæudgange (Kør, Fejl, Klar) på det grundlæggende I/O-kort. Se detaljerede beskrivelser af applikationsspecifikke parametre i kapitel hour support +358 (0)

28 vacon 25 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Standardstyringsforbindelser for PID-styringsapplikation Standard I/O-kort Terminal Signal Beskrivelse Vref Referenceudgang Referencepotentiometer kω 2 3 AI1+ AI1- Analog indgang 1 + Analog indgang 1 - Sted A: PID-setpunkt (reference) Sted B: Frekvensreference (standard: V) 2-tråds transmitter Faktisk værdi I = (0) ma AI2+ AI2-24 Vout Analog indgang 2 + Analog indgang 2-24 V ekstra spænding PID-feedback (faktisk værdi) (standard: ma) GND DI1 DI2 I/O-jordforbindelse Digital indgang 1 Digital indgang 2 Sted A: Start frem (PID-controller) Ekstern fejl DI3 CM Digital indgang 3 Fælles for DI1-DI6 Fejlnulstilling *) Vout 24 V ekstra spænding GND DI4 DI5 I/O-jordforbindelse Digital indgang 4 Digital indgang 5 Sted B: Start frem (frekvensreference P ) Fast frekvens DI6 CM Digital indgang 6 Fælles for DI1-DI6 Styringssted A/B-valg *) ma AO1+ AO1-/GND Analog udgang 1 + Analog udgang 1 - Udgangsfrekvens (standard: ma) Vin 24 V ekstra indgangsspænding A B RS485 RS485 Seriel bus, negativ Seriel bus, positiv Modbus RTU DRIFT 21 RO1/1 NC 22 RO1/2 CM Relæudgang 1 DRIFT 23 RO1/3 NO FEJL 24 RO2/1 NC 25 RO2/2 CM Relæudgang 2 FEJL 26 RO2/3 NO 32 RO3/2 CM 33 RO3/3 NO Relæudgang 3 KLAR **) 9407_dk.emf Figur 7. **) Figur 7. viser standardfrekvensomformeren. Hvis du bestiller med tilvalgskoden +SBF4, er relæudgang 3 erstattet med en termistorindgang. Se Installationsmanual. *) Digitale indgange kan isoleres fra jord med en DIP-kontakt. Se figuren nedenfor Digitale indgange Flydende Tilsluttet til GND (Standard!) 9109.emf Figur 8. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

29 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon Parametre til PID-styringsapplikation, der hurtigt kan konfigureres M1.1 Guider Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse Startguide Brandtilstandsguide =Aktiver ikke 1=Aktiver Hvis du vælger Aktiver, startes startguiden (se kapitel 1.2 "Første start"). Hvis du vælger Aktiver startes brandtilstandsguiden (se kapitel 1.3 "Brandtilstandsguide"). M1 Hurtig opsætning: Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse 1.2 Applikation Mindste frekvensreference Største frekvensreference 0,00 P1.4 Hz 0,0 101 P ,0 Hz 50,0/60, Accelerationstid 1 0,1 3000,0 sek. 5, Decelerationstid 1 0,1 3000,0 sek. 5, Motorstrømgrænse I H *0,1 I S A Varierer Motortype Nominel motorspænding Nominel motorfrekvens Nominel motorhastighed Varierer Varierer V Varierer 110 8,0 320,0 Hz 50, O/min Varierer Nominel motorstrøm I H *0,1 I S A Varierer Motor Cos Phi 0,30 1,00 Varierer 120 0=Standard 1=HVAC 2 = PID-styring 3=Multipumpe (enkelt frekvensomformer) 4=Multipumpe (flere frekvensomformere) Mindste tilladte frekvensreference. Største tilladte frekvensreference. Bestemmer den tid, det tager for udgangsfrekvensen at stige fra nulfrekvens til den maksimale frekvens. Bestemmer den tid, det tager for udgangsfrekvensen at falde fra den maksimale frekvens til nulfrekvens. Største motorstrøm fra AC-frekvensomformeren 0 = Induktionsmotor 1 = Motor med permanent magnet Værdien U n fremgår af motorens typeskilt. BEMÆRK også den benyttede forbindelse (trekant/stjerne). Værdien f n fremgår af motorens typeskilt. Værdien n n fremgår af motorens typeskilt. Værdien I n fremgår af motorens typeskilt. Værdien fremgår af motorens typeskilt. 24-hour support +358 (0)

30 vacon 27 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse 1.14 Energioptimering Identifikation Startfunktion Stopfunktion Automatisk nulstilling Reaktion på ekstern fejl Reaktion på AI lav-fejl Fjernstyringssted Frekvensomformeren søger efter den mindste motorstrøm for at spare energi og reducere motorstøjen. Denne funktion kan f.eks. bruges i ventilatorog pumpeapplikationer. 0=Deaktiveret 1=Aktiveret Den automatiske motoridentifikation beregner eller måler de motorparametre, der kræves til optimal motorog hastighedsstyring. 0 = Ingen handling 1=Ved stilstand 2=Med rotation BEMÆRK! Motorens typeskilt motorens typeskilt skal indstilles, før identifikationen udføres. 0=Rampe 1 = Flyvende start 0=Friløb 1=Rampe 0=Deaktiveret 1=Aktiveret 0 = Ingen handling 1=Alarm 2 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb) 0 = Ingen handling 1=Alarm 2 = Alarm + fast fejlfrekvens (par. P ) 3 = Alarm + forrige frekvens 4 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 5 = Fejl (stop ved friløb) Valg af fjernstyringssted (start/stop). 0=I/O-styring 1 = Fieldbus-styring 1 Tel (0) Fax +358 (0)

31 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon 28 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse 1.22 Valg af I/Ostyringsreference A Valg af frekvensreferencekilde, når styringsstedet er I/O A 0=PC 1=Fast frekvens 0 2 = Panelreference 3 = Fieldbus 4=AI1 5=AI2 6=AI1 + AI2 7=PID 8 = Motorpotentiometer 11 = Blok 1 Ud 12 = Blok 2 Ud 13 = Blok 3 Ud 14 = Blok 4 Ud 15 = Blok 5 Ud 16 = Blok 6 Ud 17 = Blok 7 Ud 18 = Blok 8 Ud 19 = Blok 9 Ud 20 = Blok 10 Ud BEMÆRK! Standardværdien afhænger af den valgte applikation med parameter Valg af betjeningspanelstyringsreference Se P Valg af Fieldbusstyringsreference Se P AI1-signalområde = V / ma 1 = V / ma 1.26 AI2-signalområde = V / ma 1 = V / ma 1.27 RO1-funktion Se P RO2-funktion Se P RO3-funktion Se P AO1-funktion Se P M1.33 PID-styring Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse PID-forstærkning 0,00 100,00 % 100, PID-integrationstid 0,00 600,00 sek. 1, Hvis værdien af parameteren angives til 100 %, vil en ændring på 10 % i fejlværdien medføre en ændring på 10 % iudgangsværdien fra controlleren. Hvis denne parameter indstilles til 1,00 sek., vil en ændring på 10 % i fejlværdien medføre en ændring på 10,00 %/sek. i controllerens udgangsværdi. 24-hour support +358 (0)

32 vacon 29 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse PID-afledt tid 0,00 100,00 sek. 0, Valg af procesenhed Min. for procesenhed Varierer Varierer Varierer Maks. for procesenhed Valg af kilde for feedback 1 Valg af kilde for setpunkt 1 Betjeningspanelsetpunkt 1 Dvalefrekvensgrænse 1 Varierer Varierer Varierer Se P Se P Varierer Varierer Varierer ,0 320,0 Hz 0, Dvaleforsinkelse sek Vågn op-niveau 1 Varierer Varierer Varierer Varierer Fast frekvens 1 P1.3 P1.4 Hz 10,0 105 Hvis denne parameter indstilles til 1,00 sek., vil en ændring på 10 % i 1,00 sekund medføre en ændring på 10,00 % i controllerens udgangsværdi. Vælg enheden for procesvariabler. Se P Procesenhedsværdien svarende til 0 % af PIDfeedbacksignalet. Procesenhedsværdien svarende til 100 % af PIDfeedbacksignalet. Frekvensomformeren går i dvaletilstand, når udgangsfrekvensen forbliver under denne grænse i længere tid end den, der er defineret vha. parameteren Dvaleforsinkelse. Det mindste tidsrum, som frekvensen skal forblive under dvaleniveauet, før frekvensomformeren stoppes. Bestemmer niveauet for PIDfeedbackværdiens overvågning af opvågning. Benytter de valgte procesenheder. Fast frekvens valgt af digital indgang DI5. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

33 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon Multipumpeapplikation (enkelt frekvensomformer) Multipumpeapplikation (enkelt frekvensomformer) er beregnet til applikationer, hvor en enkelt frekvensomformer styrer et system, der består af op til otte parallelle motorer (f.eks. pumper, ventilatorer, kompressorer). Multipumpeapplikationen (enkelt frekvensomformer) er som standard konfigureret til tre parallelle motorer. Frekvensomformeren er koblet til en af motorerne. Frekvensomformerens interne PID-styring kontrollerer hastigheden af den regulerende motor og sender styringssignaler (via relæudgang) for at starte/stoppe de ekstra motorer. Der kræves eksterne kontakter for at skifte de ekstra motorer til forsyningsnettet. Procesvariablen (f.eks. tryk) styres ved at kontrollere hastigheden af den ene motor og det antal motorer, der er i gang. Se detaljerede beskrivelser af applikationsspecifikke parametre i kapitel ~ Start/Stop RO2 RO3 M1 M2 M3 M1 M2 PT M emf Figur 9. Princip for konfiguration af multipumpe (enkelt frekvensomformer) (PT = tryksensor) 24-hour support +358 (0)

34 vacon 31 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Autoskiftfunktionen kan bruges til at udjævne nedslidningen af alle motorer i systemet. Autoskiftfunktionen overvåger, hvor mange timer hver enkelt motor kører, og konfigurerer startrækkefølgen af motorerne efter disse. Den motor, som har kørt færrest timer, startes først, og de motor, der har kørt flest timer, startes sidst. Autoskift (ændring af startrækkefølgen) kan konfigureres, så det sker ud fra et interval for autoskift eller ud fra frekvensomformernes interne realtidsur (hvis der er sat et RTC-batteri i frekvensomformeren). Autoskift kan konfigureres til at omfatte alle pumper i systemet eller kun de ekstra pumper. BEMÆRK! Forskellige forbindelser, afhængigt af den valgte autoskifttilstand (se Figur 10 og Figur 11). 3~ K2 K3 M1 M2 M emf Figur 10. Hovedstyringsdiagrammet, når det kun er de ekstra motorer, der foretages autoskift af. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

35 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon 32 K1 K1.1 K2 K2.1 K3 K3.1 M1 M2 M emf Figur 11. Hovedstyringsdiagrammet, når der foretages autoskift af alle pumper. Der kan benyttes to forskellige styringssteder. Valget mellem styringsstederne A og B bestemmes med DI6. Når styringssted A er aktivt, afgives start-/stopkommandoer med DI1, og frekvensreferencen fås fra PID-controlleren. Når styringssted B er aktivt, afgives start-/ stopkommandoer med DI4, og frekvensreferencen fås fra AI1. Alle frekvensomformerens udgange kan konfigureres frit. Der er en analog udgang (udgangsfrekvens) og tre relæudgange (Kør, Fejl, Klar) på det grundlæggende I/O-kort. 24-hour support +358 (0)

36 vacon 33 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Standardstyringsforbindelser til multipumpeapplikation (enkelt frekvensomformer). Standard I/O-kort Terminal Signal Beskrivelse Vref Referenceudgang Referencepotentiometer kω 2 3 AI1+ AI1- Analog indgang 1 + Analog indgang 1 - Sted A: Ikke anvendt Sted B: Frekvensreference (standard: V) 2-tråds transmitter Faktisk værdi I = (0) ma AI2+ AI2-24 Vout Analog indgang 2 + Analog indgang 2-24 V ekstra spænding PID-feedback (faktisk værdi) (standard: ma) 7 GND I/O-jordforbindelse 8 9 DI1 DI2 Digital indgang 1 Digital indgang 2 Sted A: Start frem (PID-controller) Sted B: Start frem (frekvensreference P ) 10 DI3 Digital indgang 3 Styringssted A/B-valg 11 CM Fælles for DI1-DI6 *) Vout 24 V ekstra spænding 13 GND I/O-jordforbindelse 14 DI4 Digital indgang 4 Motor 1-interlock 15 DI5 Digital indgang 5 Motor 2-interlock 16 DI6 Digital indgang 6 Motor 3-interlock 17 CM Fælles for DI1-DI6 *) ma AO1+ AO1-/GND Analog udgang 1 + Analog udgang 1 - Udgangsfrekvens (standard: ma) Vin 24 V ekstra indgangsspænding A B RS485 RS485 Seriel bus, negativ Seriel bus, positiv Modbus RTU A1 A2 21 RO1/1 NC 22 RO1/2 CM 23 RO1/3 NO Relæudgang 1 Motor 1-styring (Multipumpe K1-kontakt) A1 A2 24 RO2/1 NC 25 RO2/2 CM 26 RO2/3 NO Relæudgang 2 Motor 2-styring (Multipumpe K2-kontakt) A1 A2 32 RO3/2 CM 33 RO3/3 NO Relæudgang 3 Motor 3-styring (Multipumpe K3-kontakt) **) 9431_dk Figur 12. **) Figur 12. viser standardfrekvensomformeren. Hvis du bestiller med tilvalgskoden +SBF4, er relæudgang 3 erstattet med en termistorindgang. Se Installationsmanual. *) Digitale indgange kan isoleres fra jorden med en DIP-kontakt, se figur 13. nedenfor. Digitale indgange Flydende Tilsluttet til GND (Standard!) 9109.emf Figur Tel (0) Fax +358 (0)

37 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon Parametre til multipumpeapplikation (enkelt frekvensomformer), der hurtigt kan konfigureres M1.1 Guider Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse Startguide Brandtilstandsguide =Aktiver ikke 1=Aktiver Hvis du vælger Aktiver, startes startguiden (se kapitel 1.2 "Første start"). Hvis du vælger Aktiver, startes brandtilstandsguiden (se kapitel 1.3 "Brandtilstandsguide"). M1 Hurtig opsætning: Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse 1.2 Applikation Mindste frekvensreference Største frekvensreference 0,00 P1.4 Hz 0,0 101 P ,0 Hz 50,0/60, Accelerationstid 1 0,1 3000,0 sek. 5, Decelerationstid 1 0,1 3000,0 sek. 5, Motorstrømgrænse I H *0,1 I S A Varierer Motortype Nominel motorspænding Nominel motorfrekvens Nominel motorhastighed Nominel motorstrøm Varierer Varierer V Varierer 110 8,0 320,0 Hz 50, O/min Varierer 112 I H *0,1 I S A Varierer Motor Cos Phi 0,30 1,00 Varierer 120 0=Standard 1=HVAC 2 = PID-styring 3=Multipumpe (enkelt frekvensomformer) 4=Multipumpe (flere frekvensomformere) Mindste tilladte frekvensreference. Største tilladte frekvensreference. Bestemmer den tid, det tager for udgangsfrekvensen at stige fra nulfrekvens til den maksimale frekvens. Bestemmer den tid, det tager for udgangsfrekvensen at falde fra den maksimale frekvens til nulfrekvens. Største motorstrøm fra AC-frekvensomformeren 0 = Induktionsmotor 1 = Motor med permanent magnet Værdien U n fremgår af motorens typeskilt. BEMÆRK! Også benyttet forbindelse (trekant/stjerne). Værdien f n fremgår af motorens typeskilt. Værdien n n fremgår af motorens typeskilt. Værdien I n fremgår af motorens typeskilt. Værdien fremgår af motorens typeskilt. 24-hour support +358 (0)

38 vacon 35 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse 1.14 Energioptimering Identifikation Startfunktion Stopfunktion Automatisk nulstilling Reaktion på ekstern fejl Reaktion på AI lav-fejl Fjernstyringssted Frekvensomformeren søger efter den mindste motorstrøm for at spare energi og reducere motorstøjen. Denne funktion kan f.eks. bruges i ventilatorog pumpeapplikationer. 0=Deaktiveret 1=Aktiveret Den automatiske motoridentifikation beregner eller måler de motorparametre, der kræves til optimal motorog hastighedsstyring. 0 = Ingen handling 1 = Ved stilstand 2=Med rotation BEMÆRK! Motorens typeskilt motorens typeskilt skal indstilles, før identifikationen udføres. 0=Rampe 1 = Flyvende start 0=Friløb 1=Rampe 0=Deaktiveret 1=Aktiveret 0 = Ingen handling 1=Alarm 2 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb) 0 = Ingen handling 1=Alarm 2 = Alarm + fast fejlfrekvens (par. P ) 3 = Alarm + forrige frekvens 4 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 5 = Fejl (stop ved friløb) Valg af fjernstyringssted (start/stop). 0=I/O-styring 1 = Fieldbus-styring 1 Tel (0) Fax +358 (0)

39 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon 36 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse 1.22 Valg af I/Ostyringsreference A Valg af frekvensreferencekilde, når styringsstedet er I/O A 0=PC 1=Fast frekvens 0 2 = Panelreference 3=Fieldbus 4=AI1 5=AI2 6 = AI1 + AI2 7=PID 8 = Motorpotentiometer 11 = Blok 1 Ud 12 = Blok 2 Ud 13 = Blok 3 Ud 14 = Blok 4 Ud 15 = Blok 5 Ud 16 = Blok 6 Ud 17 = Blok 7 Ud 18 = Blok 8 Ud 19 = Blok 9 Ud 20 = Blok 10 Ud BEMÆRK! Standardværdien afhænger af den valgte applikation med parameter Valg af betjeningspanelstyringsreference Se P Valg af Fieldbusstyringsreference Se P AI1-signalområde = V / ma 1 = V / ma 1.26 AI2-signalområde = V / ma 1 = V / ma 1.27 RO1-funktion Se P RO2-funktion Se P RO3-funktion Se P AO1-funktion Se P M1.34 Multipumpe (enkelt frekvensomformer) Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse PID-forstærkning 0,00 100,00 % 100, PID-integrationstid 0,00 600,00 sek. 1, Hvis værdien af parameteren angives til 100 %, vil en ændring på 10 % i fejlværdien medføre en ændring på 10 % iudgangsværdien fra controlleren. Hvis denne parameter indstilles til 1,00 sek., vil en ændring på 10 % i fejlværdien medføre en ændring på 10,00 %/sek. i controllerens udgangsværdi. 24-hour support +358 (0)

40 vacon 37 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse PID-afledt tid 0,00 100,00 sek. 0, Valg af procesenhed Min. for procesenhed Maks. for procesenhed Valg af kilde for feedback 1 Valg af kilde for setpunkt 1 Betjeningspanelsetpunkt 1 Dvalefrekvensgrænse Varierer Varierer Varierer 1033 Varierer Varierer Varierer Se P Se P Varierer Varierer Varierer ,0 320,0 Hz 0, Dvaleforsinkelse sek Vågn op-niveau 1 Varierer Varierer Varierer Varierer Multipumpetilstand Antal pumper Pumpeinterlock Autoskift Hvis denne parameter indstilles til 1,00 sek., vil en ændring på 10 % i 1,00 sekund medføre en ændring på 10,00 % i controllerens udgangsværdi. Vælg enheden for procesvariabler. Se P Procesenhedsværdien svarende til 0 % af PIDfeedbacksignalet. Procesenhedsværdien svarende til 100 % af PIDfeedbacksignalet. Frekvensomformeren går i dvaletilstand, når udgangsfrekvensen forbliver under denne grænse i længere tid end den, der er defineret vha. parameteren Dvaleforsinkelse. Det mindste tidsrum, som frekvensen skal forblive under dvaleniveauet, før frekvensomformeren stoppes. Bestemmer niveauet for PIDfeedbackværdiens overvågning af opvågning. Benytter de valgte procesenheder. Vælger multipumpetilstanden. 0 = Enkelt frekvensomformer 1=Multifollower 2=Multimaster Det samlede antal motorer (pumper/ventilatorer), der anvendes i multipumpesystemet. Aktiver/deaktiver brug af interlocks. Interlocks bruges til at fortælle systemet, om en motor er tilkoblet eller ikke. 0=Deaktiveret 1=Aktiveret Deaktiver eller aktiver roterende startrækkefølge og prioritet for motorerne. 0=Deaktiveret 1 = Aktiveret (interval) 2 = Aktiveret (hverdage) 1 Tel (0) Fax +358 (0)

41 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon 38 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse Autoskiftede pumper Interval for autoskift ,0 3000,0 h 48, Dage for autoskift Klokkeslæt for autoskift Autoskift: Frekvensgrænse Autoskift: Pumpegrænse 00:00:00 23:59:59 Tidspun kt 0,00 P Hz 25, Båndbredde % Båndbreddeforsinkelse Pumpe 1-interlock Pumpe 2-interlock Pumpe 3-interlock Pumpe 4-interlock Pumpe 5-interlock Pumpe 6-interlock Pumpe 7-interlock Pumpe 8-interlock sek DigIN SlotA.4 DigIN SlotA.5 DigIN SlotA.6 DigIN Slot0.1 DigIN Slot0.1 DigIN Slot0.1 DigIN Slot0.1 DigIN Slot0.1 0 = Ekstra pumpe 1=Alle pumper Efter tidsrummet, der defineres med denne parameter, er udløbet, udføres autoskiftfunktionen, hvis den anvendte kapacitet ligger under det niveau, som defineres vha. parametrene P og P Interval B0 = Søndag B1 = Mandag B2 = Tirsdag B3 = Onsdag B4 = Torsdag B5 = Fredag B6 = Lørdag Interval: 00:00:00 23:59: Disse parametre bestemmer det niveau, som den anvendte kapacitet skal ligge under, hvis der skal udføres autoskift. Procentdel af setpunktet. F.eks.: Setpunkt = 5 bar, Båndbredde = 10 %: Så længe feedbackværdien holder sig inden for 4,5...5,5 bar, bliver motorer ikke frakoblet eller fjernet. Når feedback ligger uden for båndbredden, skal dette tidsrum forløbe, før pumper tilføjes eller fjernes. FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv 24-hour support +358 (0)

42 vacon 39 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Multipumpeapplikation (flere frekvensomformere) Multipumpeapplikation (flere frekvensomformere) er beregnet til et system, der består af op til otte parallelle motorer med variabel hastighed (f.eks. pumper, ventilatorer, kompressorer). Multipumpeapplikationen (flere frekvensomformere) er som standard konfigureret til tre parallelle motorer. Se detaljerede beskrivelser af applikationsspecifikke parametre i kapitel Tjeklisten for ibrugtagning af et multipumpesystem (flere frekvensomformere) gennemgås i kapitel Hver enkelt motor styres af sin egen frekvensomformer. Systemets frekvensomformere kommunikerer med hinanden vha. Modbus RTU-kommunikation. 3 ~ Start/Stop FB M1 M2 M3 M1 M2 PT M emf Figur 14. Princip for konfiguration af multipumpe (flere frekvensomformere). (PT = tryksensor, FB = kommunikationsbus) Procesvariablen (f.eks. tryk) styres ved at kontrollere hastigheden af motorerne og det antal motorer, der er i gang. Den interne PID-styring i den primære frekvensomformer kontrollerer hastigheden af motorerne og anmoder andre motorer om at starte/stoppe efter behov. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

43 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon 40 Driften af systemet afhænger af den valgte driftstilstand. I Multifollower-tilstanden følger de ekstra motorer hastigheden af den regulerende frekvensomformer. o/min f max A f min t P1 P2 P emf Figur 15. Regulering i Multifollower-tilstand. Pumpe 1 regulerer, mens pumpe 2 og 3 følger hastigheden af pumpe 1, sådan som det er vist med kurver (A). Figuren herunder viser et eksempel på Multimaster-tilstand, hvor hastigheden af den regulerende motor er låst til konstant produktionshastighed (B), når den næste motor startes. (A = regulerende kurver for pumperne) o/min B f max f min A t 3073.emf P1 P2 P3 Figur 16. Regulering i Multimaster-tilstand. 24-hour support +358 (0)

44 vacon 41 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Autoskiftfunktionen kan bruges til at udjævne nedslidningen af alle motorer i systemet. Autoskiftfunktionen overvåger, hvor mange timer hver enkelt motor kører, og konfigurerer startrækkefølgen af motorerne efter disse. Den motor, som har kørt færrest timer, startes først, og de motor, der har kørt flest timer, startes sidst. Autoskift (ændring af startrækkefølgen) kan konfigureres, så det sker ud fra et interval for autoskift eller ud fra frekvensomformernes interne realtidsur (hvis der er sat et RTC-batteri i frekvensomformeren). 1 Tel (0) Fax +358 (0)

45 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon Standardstyringsforbindelser til multipumpeapplikation (flere frekvensomformere) Standard I/O-kort Terminal Signal Beskrivelse Vref Referenceudgang 2-tråds transmitter 2 3 AI1+ AI1- Analog indgang 1 - Analog indgang 1 - (Som standard ikke i brug) (standard: V) Faktisk værdi (0) ma AI2+ AI2-24 Vout Analog indgang 2 + Analog indgang 2-24 V ekstra spænding PID-feedback (faktisk værdi) (standard: ma) 7 GND I/O-jordforbindelse DI1 DI2 DI3 CM Digital indgang 1 Digital indgang 2 Digital indgang 3 Fælles for DI1-DI6 Start frem Flushing (Start fremad + flushingfrekvens) Valg af PID-setpunkt (Åben = Betjeningspanel SP1, lukket = Betjeningspanel SP2) Vout 24 V ekstra spænding 13 GND I/O-jordforbindelse DI4 DI5 DI6 Digital indgang 4 Digital indgang 5 Digital indgang 6 Fejlnulstilling Pumpelås (Åben = Ikke tilgængelig, Lukket = Tilgængelig) Ekstern fejl 17 CM Fælles for DI1-DI6 ma AO1+ AO1- Analog udgang 1 + Analog udgang 1 - Udgangsfrekvens (standard: ma) Til klemme A på andre frekvensomformere Til klemme B på andre frekvensomformere DRIFT FEJL Vin A RS485 B RS RO1/1 NC RO1/2 CM RO1/3 NO 24 RO2/1 NC 25 RO2/2 CM 26 RO2/3 NO 32 RO3/2 CM 33 RO3/3 NO 24 V ekstra indgangsspænding Seriel bus, negativ Seriel bus, positiv Relæudgang 1 Relæudgang 2 Relæudgang 3 Kommunikation fra frekvensomformer til frekvensomformer (Modbus RTU) DRIFT 9432_dk **) Figur 17. viser standardfrekvensomformeren. Hvis du bestiller med tilvalgskoden +SBF4, er relæudgang 3 erstattet med en termistorindgang. Se Installationsmanual. FEJL KLAR *) Digitale indgange Flydende Tilsluttet til GND (Standard!) 9109.emf Figur hour support +358 (0)

46 vacon 43 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Eldiagram til multipumpesystem (flere frekvensomformere) FREKVENSOMFORMER 1 FREKVENSOMFORMER 2 FREKVENSOMFORMER 3 VACON 100 FLOW P1.2 Applikation = Multipumpe (MultiDrive) P Id-nummer = 1 for pumpe P Start og feedback = Signaler tilsluttet V ref Referencespænding 2-TRÅDS TRANSMITTER P TRYKS- ENSOR 2 VACON 100 FLOW P1.2 Applikation = Multipumpe (MultiDrive) P Id-nummer = 2 for pumpe P Start og feedback = Signaler tilsluttet V ref Referencespænding 2-TRÅDS TRANSMITTER P TRYKS- ENSOR 3 VACON 100 FLOW P1.2 Applikation = Multipumpe (MultiDrive) P Id-nummer = 3 for pumpe P Start og feedback = Signaler tilsluttet V ref Referencespænding 2 AI1 + 3 AI1 - IKKE ANVENDT (0 til 10 V) 2 AI1 + 3 AI1 - IKKE ANVENDT (0 til 10 V) 2 AI1 + 3 AI1 - IKKE ANVENDT (0 til 10 V) 4 AI2 + 5 AI2 - PID-FEEDBACK ( ma) 4 AI2 + 5 AI2 - PID-FEEDBACK ( ma) 4 AI2 + 5 AI2 - PID-FEEDBACK ( ma) V ud 24V V ekstra spænding ud V ud 24V V ekstra spænding ud V ud 24V V ekstra spænding ud 7 GND I/O-jordforbindelse 7 GND I/O-jordforbindelse 7 GND I/O-jordforbindelse 8 DIN1 9 DIN2 10 DIN3 11 CM V ud 13 GND START FREMAD FLUSHING (Start fremad + flushingfrekvens) VÆLG PID-SETPUNKT. (Åben Betjeningspanel SP1, lukket = Betjeningspanel SP2) Fælles for DI1-DI6 24V V ekstra spænding ud I/O-jordforbindelse 2S1 0 AUTO MAN 8 DIN1 START FREMAD FLUSHING 9 DIN2 (Start fremad + flushingfrekvens) VÆLG PID-SETPUNKT. (Åben Betjeningspanel SP1, 10 DIN3 lukket = Betjeningspanel SP2) Fælles for DI1-DI6 11 CM AUTO MAN V ud 24V V ekstra spænding ud 3S GND I/O-jordforbindelse DIN1 9 DIN2 10 DIN3 11 CM V ud 13 GND START FREMAD Flushing (Start fremad + flushingfrekvens) VÆLG PID-SETPUNKT. (Åben Betjeningspanel SP1, lukket = Betjeningspanel SP2) Fælles for DI1-DI6 24V V ekstra spænding ud I/O-jordforbindelse 14 DIN4 15 DIN5 FEJLNULSTILLING PUMPELÅS (Som standard ikke i brug) 14 DIN4 15 DIN5 FEJLNULSTILLING PUMPELÅS (Som standard ikke i brug) 14 DIN4 15 DIN5 FEJLNULSTILLING PUMPELÅS (Som standard ikke i brug) 16 DIN6 Ekstern fejl 16 DIN6 Ekstern fejl 16 DIN6 Ekstern fejl 17 CM Fælles for DI1-DI6 17 CM Fælles for DI1-DI6 17 CM Fælles for DI1-DI6 18 AO AO1 - UDGANGSFREKVENS ( ma) 18 AO AO1 - UDGANGSFREKVENS ( ma) 18 AO AO1 - UDGANGSFREKVENS (0...20mA) V ind 24V V ekstra spænding i V ind 24V V ekstra spænding i V ind 24V V ekstra spænding i A RS485 B RS485 Kommunikation fra frekvensomformer til frekvensomformer (Modbus RTU) A RS485 B RS485 Kommunikation fra frekvensomformer til frekvensomformer (Modbus RTU) A RS485 B RS485 Kommunikation fra frekvensomformer til frekvensomformer (Modbus RTU) 21 RO1 22 RO1 Relæudgang 1 (KĂ R) 21 RO1 22 RO1 Relæudgang 1 (KĂ R) 21 RO1 22 RO1 Relæudgang 1 (KĂ R) 23 RO1 23 RO1 23 RO1 24 RO2 25 RO2 Relæudgang 2 (FEJL) 24 RO2 25 RO2 Relæudgang 2 (FEJL) 24 RO2 25 RO2 Relæudgang 2 (FEJL) 26 RO2 26 RO2 26 RO2 32 RO3 33 RO3 Relæudgang 3 (KLAR) 32 RO3 33 RO3 Relæudgang 3 (KLAR) 32 RO3 33 RO3 Relæudgang 3 (KLAR) DIO S AI1 AO DIO S AI1 AO DIO S AI1 AO FLOAT FLOAT FLOAT GND GND GND RS485 RS485 RS485 AI2 ophør AI2 ophør AI2 ophør FRA FRA FRA TIL TIL TIL I U I U 2-TRÅDS TRANSMITTER P TRYKS- ENSOR I 0 AUTO MAN 2 4 1S1 U I I U I U I U I I U I U I U I 9423_dk.emf Figur Tel (0) Fax +358 (0)

47 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon 44 TRYKS- ENSOR FREKVENSOMFORMER 1 FREKVENSOMFORMER 2 FREKVENSOMFORMER 3 VACON 100 FLOW VACON 100 FLOW VACON 100 FLOW P1.2 Applikation = Multipumpe (MultiDrive) P1.2 Applikation = Multipumpe (MultiDrive) P1.2 Applikation = Multipumpe (MultiDrive) P Id-nummer = 3 P Id-nummer for pumpe = 1 P Id-nummer for pumpe = 2 for pumpe P Start og feedback = Signaler tilsluttet P Start og feedback = Signaler tilsluttet P Start og feedback = Signaler tilsluttet V ref Referencespænding V ref Referencespænding V ref Referencespænding 2 AI1 + 2 AI1 + 2 AI1 + IKKE ANVENDT IKKE ANVENDT IKKE ANVENDT (0 til 10 V) (0 til 10 V) (0 til 10 V) 3 AI1-3 AI1-3 AI1-4 AI2 + 4 AI2 + 4 AI2 + PID-FEEDBACK PID-FEEDBACK PID-FEEDBACK ( ma) ( ma) ( ma) 5 AI2-5 AI2-5 AI V ud 24V V ekstra spænding ud V ud 24V V ekstra spænding ud V ud 24V V ekstra spænding ud 7 GND I/O-jordforbindelse 7 GND I/O-jordforbindelse 7 GND I/O-jordforbindelse 8 DIN1 START FREMAD 8 DIN1 START FREMAD 8 DIN1 START FREMAD 9 DIN2 10 DIN3 11 CM V ud 13 GND FLUSHING (Start fremad + flushingfrekvens) VÆLG PID-SETPUNKT. (Åben = Betjeningspanel SP1, lukket = Betjeningspanel SP2) Fælles for DI1-DI6 24V V ekstra spænding ud I/O-jordforbindelse 2S1 0 AUTO MAN FLUSHING 9 DIN2 (Start fremad + flushingfrekvens) VÆLG PID-SETPUNKT. (Åben = Betjeningspanel SP1, 10 DIN3 lukket = Betjeningspanel SP2) 11 CM Fælles for DI1-DI AUTO MAN V ud 24V V ekstra spænding ud 3S1 13 GND I/O-jordforbindelse DIN2 10 DIN3 11 CM V ud 13 GND FLUSHING (Start fremad + flushingfrekvens) VÆLG PID-SETPUNKT. (Åben = Betjeningspanel SP1, l ukket = Betjeningspanel SP2) Fælles for DI1-DI6 24V V ekstra spænding ud I/O-jordforbindelse 14 DIN4 FEJLNULSTILLING 14 DIN4 FEJLNULSTILLING 14 DIN4 FEJLNULSTILLING PUMPELÅS PUMPELÅS PUMPELÅS 15 DIN5 15 DIN5 15 DIN5 (Som standard ikke i brug) (Som standard ikke i brug) (Som standard ikke i brug) 16 DIN6 Ekstern fejl 16 DIN6 Ekstern fejl 16 DIN6 Ekstern fejl 17 CM Fælles for DI1-DI6 17 CM Fælles for DI1-DI6 17 CM Fælles for DI1-DI6 18 AO AO AO1 + UDGANGSFREKVENS UDGANGSFREKVENS UDGANGSFREKVENS ( ma) ( ma) ( ma) 19 AO1-19 AO1-19 AO V ind 24V V ekstra spænding i V ind 24V V ekstra spænding i V ind 24V V ekstra spænding i A RS485 Kommunikation fra frekvensomformer A RS485 Kommunikation fra frekvensomformer A RS485 Kommunikation fra frekvensomformer til frekvensomformer til frekvensomformer til frekvensomformer B RS485 (Modbus RTU) B RS485 (Modbus RTU) B RS485 (Modbus RTU) 21 RO1 21 RO1 21 RO1 Relæudgang 1 Relæudgang 1 Relæudgang 1 22 RO1 22 RO1 22 RO1 (KĂØR) (KØR) (KĂØR) 23 RO1 23 RO1 23 RO1 24 RO2 24 RO2 24 RO2 Relæudgang 2 Relæudgang 2 Relæudgang 2 25 RO2 25 RO2 25 RO2 (FEJL) (FEJL) (FEJL) 26 RO2 26 RO2 26 RO2 32 RO3 Relæudgang 3 32 RO3 Relæudgang 3 32 RO3 Relæudgang 3 (KLAR) (KLAR) (KLAR) 33 RO3 33 RO3 33 RO3 DIO S AI1 AO DIO S AI1 AO DIO S AI1 AO FLOAT FLOAT FLOAT GND GND GND RS485 RS485 RS485 AI2 ophør AI2 ophør AI2 ophør FRA FRA FRA TIL TIL 2-TRÅDS TRANSMITTER TIL P I 0 AUTO MAN 1S1 U I U I U I U I U I U I U I U I U I 9424_dk.emf Figur hour support +358 (0)

48 vacon 45 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning FREKVENSOMFORMER 1 FREKVENSOMFORMER 2 FREKVENSOMFORMER 3 VACON 100 FLOW P1.2 Applikation = Multipumpe (MultiDrive) P Id-nummer for pumpe = 1 P Start og feedback = Signaler tilsluttet V ref Referencespænding 2-TRÅDS TRANSMITTER P TRYKS- ENSOR 2 VACON 100 FLOW P1.2 Applikation = Multipumpe (MultiDrive) P Id-nummer for pumpe = 2 P Start og feedback = Signaler tilsluttet V ref Referencespænding VACON 100 FLOW P1.2 Applikation = Multipumpe (MultiDrive) P Id-nummer for pumpe = 3 P Start og feedback = Kun startsignal V ref Referencespænding 2 AI1 + 3 AI1 - IKKE ANVENDT (0 til 10 V) 2 AI1 + 3 AI1 - IKKE ANVENDT (0 til 10 V) 2 AI1 + 3 AI1 - IKKE ANVENDT (0 til 10 V) 4 AI2 + 5 AI2 - PID-FEEDBACK ( ma) 4 AI2 + 5 AI2 - PID-FEEDBACK ( ma) 4 AI2 + 5 AI2 - PID-FEEDBACK ( ma) V ud 24V V ekstra spænding ud V ud 24V V ekstra spænding ud V ud 24V V ekstra spænding ud 7 GND I/O-jordforbindelse 7 GND I/O-jordforbindelse 7 GND I/O-jordforbindelse 8 DIN1 9 DIN2 10 DIN3 11 CM V ud 13 GND START FREMAD FLUSHING (Start fremad + flushingfrekvens) VÆLG PID-SETPUNKT. (Åben Betjeningspanel SP1, lukket = Betjeningspanel SP2) Fælles for DI1-DI6 24V V ekstra spænding ud I/O-jordforbindelse 2S1 0 AUTO MAN 8 DIN1 START FREMAD FLUSHING 9 DIN2 (Start fremad + flushingfrekvens) VÆLG PID-SETPUNKT. (Åben Betjeningspanel SP1, 10 DIN3 lukket = Betjeningspanel SP2) 11 CM Fælles for DI1-DI AUTO MAN V ud 24V V ekstra spænding ud 3S GND I/O-jordforbindelse DIN1 9 DIN2 10 DIN3 11 CM V ud 13 GND START FREMAD FLUSHING (Start fremad + flushingfrekvens) VÆLG PID-SETPUNKT. (Åben Betjeningspanel SP1, lukket = Betjeningspanel SP2) Fælles for DI1-DI6 24V V ekstra spænding ud I/O-jordforbindelse 14 DIN4 15 DIN5 FEJLNULSTILLING PUMPELÅS (Som standard ikke i brug) 14 DIN4 15 DIN5 FEJLNULSTILLING PUMPELÅS (Som standard ikke i brug) 14 DIN4 15 DIN5 FEJLNULSTILLING PUMPELÅS (Som standard ikke i brug) 16 DIN6 Ekstern fejl 16 DIN6 Ekstern fejl 16 DIN6 Ekstern fejl 17 CM Fælles for DI1-DI6 17 CM Fælles for DI1-DI6 17 CM Fælles for DI1-DI6 18 AO AO1 - UDGANGSFREKVENS ( ma) 18 AO AO1 - UDGANGSFREKVENS ( ma) 18 AO AO1 - UDGANGSFREKVENS ( ma) V ind 24V V ekstra spænding i V ind 24V V ekstra spænding i V ind 24V V ekstra spænding i A RS485 B RS485 Kommunikation fra frekvensomformer til frekvensomformer (Modbus RTU) A RS485 B RS485 Kommunikation fra frekvensomformer til frekvensomformer (Modbus RTU) A RS485 B RS485 Kommunikation fra frekvensomformer til frekvensomformer (Modbus RTU) 21 RO1 22 RO1 Relæudgang 1 (KØR) 21 RO1 22 RO1 Relæudgang 1 (KØR) 21 RO1 22 RO1 Relæudgang 1 (KØR) 23 RO1 23 RO1 23 RO1 24 RO2 25 RO2 Relæudgang 2 (FEJL) 24 RO2 25 RO2 Relæudgang 2 (FEJL) 24 RO2 25 RO2 RelĂ udgang 2 (FEJL) 26 RO2 26 RO2 26 RO2 32 RO3 33 RO3 Relæudgang 3 (KLAR) 32 RO3 33 RO3 Relæudgang 3 (KLAR) 32 RO3 33 RO3 Relæudgang 3 (KLAR) DIO S AI1 AO DIO S AI1 AO DIO S AI1 AO FLOAT FLOAT FLOAT GND GND GND RS485 RS485 RS485 AI2 ophør AI2 ophør AI2 ophør FRA FRA FRA TIL TIL TIL I U I 2-TRÅDS TRANSMITTER P TRYKS- ENSOR U 0 AUTO MAN 2 4 1S1 I U I I U I U I U I U I U I U I 9425_dk.emf Figur Tel (0) Fax +358 (0)

49 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon 46 TRYKS- ENSOR FREKVENSOMFORMER 1 FREKVENSOMFORMER 2 FREKVENSOMFORMER 3 VACON 100 FLOW VACON 100 FLOW VACON 100 FLOW P1.2 Applikation = Multipumpe (MultiDrive) P1.2 Applikation = Multipumpe (MultiDrive) P1.2 Applikation = Multipumpe (MultiDrive) P Id-nummer = 3 P Id-nummer for pumpe = 1 P Id-nummer for pumpe = 2 for pumpe P Start og feedback = Signaler tilsluttet P Start og feedback = Signaler tilsluttet P Start og feedback = Kun startsignal 1 +10V ref Referencespænding V ref Referencespænding V ref Referencespænding 2 AI1 + 2 AI1 + 2 AI1 + IKKE ANVENDT IKKE ANVENDT IKKE ANVENDT (0 til 10 V) (0 til 10 V) (0 til 10 V) 3 AI1-3 AI1-3 AI1-4 AI2 + 4 AI2 + 4 AI2 + PID-FEEDBACK PID-FEEDBACK PID-FEEDBACK ( ma) ( ma) ( ma) 5 AI2-5 AI2-5 AI V out 24V V ekstra spænding ud V ud 24V V ekstra spænding ud V ud 24V V ekstra spænding ud 7 GND I/O-jordforbindelse 7 GND I/O-jordforbindelse 7 GND I/O-jordforbindelse 8 DIN1 START FREMAD 8 DIN1 START FREMAD 8 DIN1 START FREMAD 9 DIN2 10 DIN3 11 CM V out 13 GND FLUSHING (Start fremad + flushingfrekvens) VÆLG PID-SETPUNKT. (Åben = Betjeningspanel SP1, lukket = Betjeningspanel SP2) Fælles for DI1-DI6 24V V ekstra spænding ud I/O-jordforbindelse 2S1 0 AUTO MAN FLUSHING 9 DIN2 (Start fremad + flushingfrekvens) VÆLG PID-SETPUNKT. (Åben = Betjeningspanel SP1, 10 DIN3 lukket = Betjeningspanel SP2) 11 CM Fælles for DI1-DI AUTO MAN V ud 24V V ekstra spænding ud 3S1 13 GND I/O-jordforbindelse DIN2 10 DIN3 11 CM V ud 13 GND FLUSHING (Start fremad + flushingfrekvens) VÆLG PID-SETPUNKT. (Åben = Betjeningspanel SP1, lukket = Betjeningspanel SP2) Fælles for DI1-DI6 24V V ekstra spænding ud I/O-jordforbindelse 14 DIN4 FEJLNULSTILLING 14 DIN4 FEJLNULSTILLING 14 DIN4 FEJLNULSTILLING PUMPELÅS PUMPELÅS PUMPELÅS 15 DIN5 15 DIN5 15 DIN5 (Som standard ikke i brug) (Som standard ikke i brug) (Som standard ikke i brug) 16 DIN6 Ekstern fejl 16 DIN6 Ekstern fejl 16 DIN6 Ekstern fejl 17 CM Fælles for DI1-DI6 17 CM Fælles for DI1-DI6 17 CM Fælles for DI1-DI6 18 AO AO AO1 + UDGANGSFREKVENS UDGANGSFREKVENS UDGANGSFREKVENS ( ma) ( ma) ( ma) 19 AO1-19 AO1-19 AO V in 24V V ekstra spænding i V ind 24V V ekstra spænding i V ind 24V V ekstra spænding i A RS485 Kommunikation fra frekvensomformer A RS485 Kommunikation fra frekvensomformer A RS485 Kommunikation fra frekvensomformer til frekvensomformer til frekvensomformer til frekvensomformer B RS485 (Modbus RTU) B RS485 (Modbus RTU) B RS485 (Modbus RTU) 21 RO1 21 RO1 21 RO1 Relæudgang 1 Relæudgang 1 Relæudgang 1 22 RO1 22 RO1 22 RO1 (KØR) (KØR) (KØR) 23 RO1 23 RO1 23 RO1 24 RO2 24 RO2 24 RO2 Relæudgang 2 Relæudgang 2 Relæudgang 2 25 RO2 25 RO2 25 RO2 (FEJL) (FEJL) (FEJL) 26 RO2 26 RO2 26 RO2 32 RO3 Relæudgang 3 32 RO3 Relæudgang 3 32 RO3 Relæudgang 3 (KLAR) (KLAR) (KLAR) 33 RO3 33 RO3 33 RO3 DIO S AI1 AO DIO S AI1 AO DIO S AI1 AO FLOAT FLOAT FLOAT GND GND GND RS485 RS485 RS485 AI2 ophør AI2 ophør AI2 ophør FRA FRA FRA TIL TIL 2-TRÅDS TRANSMITTER TIL I P 0 AUTO MAN 1S1 U I U I U I U I U I U I U I U I U I 9426_dk.emf Figur hour support +358 (0)

50 vacon 47 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning TRYKS- ENSOR 1 FREKVENSOMFORMER 1 FREKVENSOMFORMER 2 FREKVENSOMFORMER 3 VACON 100 FLOW P1.2 Applikation = Multipumpe (MultiDrive) P Id-nummer for pumpe = 1 P Start og feedback = Signaler tilsluttet VACON 100 FLOW P1.2 Applikation = Multipumpe (MultiDrive) P Id-nummer for pumpe = 2 P Start og feedback = Ikke tilsluttet VACON 100 FLOW P1.2 Applikation = Multipumpe (MultiDrive) P Id-nummer for pumpe = 3 P Start og feedback = Ikke tilsluttet V ref Referencespænding V ref Referencespænding V ref Referencespænding 2 AI1 + 3 AI1 - IKKE ANVENDT (0 til 10 V) 2 AI1 + 3 AI1 - IKKE ANVENDT (0 til 10 V) 2 AI1 + 3 AI1 - IKKE ANVENDT (0 til 10 V) 4 AI2 + 5 AI2 - PID-FEEDBACK ( ma) 4 AI2 + 5 AI2 - PID-FEEDBACK ( ma) 4 AI2 + 5 AI2 - PID-FEEDBACK ( ma) V ud 24V V ekstra spænding ud V ud 24V V ekstra spænding ud V ud 24V V ekstra spænding ud 7 GND I/O-jordforbindelse 7 GND I/O-jordforbindelse 7 GND I/O-jordforbindelse 8 DIN1 9 DIN2 10 DIN3 11 CM START FREMAD FLUSHING (Start fremad + flushingfrekvens) VÆLG PID-SETPUNKT. (Åben Betjeningspanel SP1, lukket = Betjeningspanel SP2) Fælles for DI1-DI6 8 DIN1 9 DIN2 10 DIN3 11 CM START FREMAD FLUSHING (Start fremad + flushingfrekvens) VÆLG PID-SETPUNKT. (Åben Betjeningspanel SP1, lukket = Betjeningspanel SP2) Fælles for DI1-DI6 8 DIN1 9 DIN2 10 DIN3 11 CM START FREMAD FLUSHING (Start fremad + flushingfrekvens) VÆLG PID-SETPUNKT. (Åben Betjeningspanel SP1, lukket = Betjeningspanel SP2) Fælles for DI1-DI V ud 24V V ekstra spænding ud V ud 24V V ekstra spænding ud V ud 24V V ekstra spænding ud 13 GND I/O-jordforbindelse 13 GND I/O-jordforbindelse 13 GND I/O-jordforbindelse 14 DIN4 15 DIN5 16 DIN6 FEJLNULSTILLING PUMPELÅS (Som standard ikke i brug) Ekstern fejl 14 DIN4 15 DIN5 16 DIN6 FEJLNULSTILLING PUMPELÅS (Som standard ikke i brug) Ekstern fejl 14 DIN4 15 DIN5 16 DIN6 FEJLNULSTILLING PUMPELÅS (Som standard ikke i brug) 2-TRÅDS TRANSMITTER Ekstern fejl 17 CM Fælles for DI1-DI6 17 CM Fælles for DI1-DI6 17 CM Fælles for DI1-DI6 18 AO AO1 - UDGANGSFREKVENS ( ma) 18 AO AO1 - UDGANGSFREKVENS ( ma) 18 AO AO1 - UDGANGSFREKVENS ( ma) V ind 24V V ekstra spænding i V ind 24V V ekstra spænding i V ind 24V V ekstra spænding i A RS485 B RS485 Kommunikation fra frekvensomformer til frekvensomformer (Modbus RTU) A RS485 B RS485 Kommunikation fra frekvensomformer til frekvensomformer (Modbus RTU) A RS485 B RS485 Kommunikation fra frekvensomformer til frekvensomformer (Modbus RTU) 21 RO1 22 RO1 23 RO1 Relæudgang 1 (KØR) 21 RO1 22 RO1 23 RO1 Relæudgang 1 (KØR) 21 RO1 22 RO1 23 RO1 Relæudgang 1 (KØR) 24 RO2 25 RO2 26 RO2 Relæudgang 2 (FEJL) 24 RO2 25 RO2 26 RO2 Relæudgang 2 (FEJL) 24 RO2 25 RO2 26 RO2 Relæudgang 2 (FEJL) 32 RO3 33 RO3 Relæudgang 3 (KLAR) 32 RO3 33 RO3 Relæudgang 3 (KLAR) 32 RO3 33 RO3 Relæudgang 3 (KLAR) DIO ER FLOAT GND AI1 AO DIO ER AI1 AO DIO ER U U FLOAT U U FLOAT GND GND AI1 AO U U AI2 U P SYSTEMSTART- KOMMANDO RS485 ophør FRA TIL AI2 1 STOP START 1S1 2 U RS485 ophør FRA TIL AI2 U RS485 ophør FRA TIL I I I I I I I I I I 9427_dk.emf Figur Tel (0) Fax +358 (0)

51 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon Parametre til multipumpeapplikation (flere frekvensomformere), der hurtigt kan konfigureres M1.1 Guider Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse Startguide Brandtilstandsguide =Aktiver ikke 1=Aktiver Hvis du vælger Aktiver, startes startguiden (se kapiel 1.2 "Første start"). Hvis du vælger Aktiver, startes brandtilstandsguiden (se kapitel 1.3 "Brandtilstandsguide"). M1 Hurtig opsætning: Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse 1.2 Applikation Mindste frekvensreference Største frekvensreference 0,00 P1.4 Hz 0,0 101 P ,0 Hz 50,0/60, Accelerationstid 1 0,1 3000,0 sek. 5, Decelerationstid 1 0,1 3000,0 sek. 5, Motorstrømgrænse I H *0,1 I S A Varierer Motortype Nominel motorspænding Nominel motorfrekvens Nominel motorhastighed Varierer Varierer V Varierer 110 8,0 320,0 Hz 50,0/60, O/min Varierer Nominel motorstrøm I H *0,1 I S A Varierer Motor Cos Phi 0,30 1,00 Varierer 120 0=Standard 1=HVAC 2 = PID-styring 3=Multipumpe (enkelt frekvensomformer) 4=Multipumpe (flere frekvensomformere) Mindste tilladte frekvensreference. Største tilladte frekvensreference. Bestemmer den tid, det tager for udgangsfrekvensen at stige fra nulfrekvens til den maksimale frekvens. Bestemmer den tid, det tager for udgangsfrekvensen at falde fra den maksimale frekvens til nulfrekvens. Største motorstrøm fra AC-frekvensomformeren 0 = Induktionsmotor 1 = Motor med permanent magnet Værdien U n fremgår af motorens typeskilt. BEMÆRK! Også benyttet forbindelse (trekant/stjerne). Værdien f n fremgår af motorens typeskilt. Værdien n n fremgår af motorens typeskilt. Værdien I n fremgår af motorens typeskilt. Værdien fremgår af motorens typeskilt. 24-hour support +358 (0)

52 vacon 49 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse 1.14 Energioptimering Identifikation Startfunktion Stopfunktion Automatisk nulstilling Reaktion på ekstern fejl Reaktion på AI lav-fejl Fjernstyringssted Frekvensomformeren søger efter den mindste motorstrøm for at spare energi og reducere motorstøjen. Denne funktion kan f.eks. bruges i ventilatorog pumpeapplikationer. 0=Deaktiveret 1=Aktiveret Den automatiske motoridentifikation beregner eller måler de motorparametre, der kræves til optimal motorog hastighedsstyring. 0 = Ingen handling 1 = Ved stilstand 2=Med rotation BEMÆRK! Motorens typeskilt parametre skal indstilles, før identifikationen udføres. 0=Rampe 1 = Flyvende start 0=Friløb 1=Rampe 0=Deaktiveret 1=Aktiveret 0 = Ingen handling 1=Alarm 2 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb) 0 = Ingen handling 1=Alarm 2 = Alarm + fast fejlfrekvens (par. P ) 3 = Alarm + forrige frekvens 4 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 5 = Fejl (stop ved friløb) Valg af fjernstyringssted (start/stop). 0=I/O-styring 1 = Fieldbus-styring 1 Tel (0) Fax +358 (0)

53 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon 50 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse 1.22 Valg af I/Ostyringsreference A Valg af frekvensreferencekilde, når styringsstedet er I/O A. 0=PC 1=Fast frekvens 0 2 = Panelreference 3=Fieldbus 4=AI1 5=AI2 6 = AI1 + AI2 7=PID 8 = Motorpotentiometer 11 = Blok 1 Ud 12 = Blok 2 Ud 13 = Blok 3 Ud 14 = Blok 4 Ud 15 = Blok 5 Ud 16 = Blok 6 Ud 17 = Blok 7 Ud 18 = Blok 8 Ud 19 = Blok 9 Ud 20 = Blok 10 Ud BEMÆRK! Standardværdien afhænger af den valgte applikation med parameter Valg af betjeningspanelstyringsreference Se P Valg af Fieldbusstyringsreference Se P AI1-signalområde = V / ma 1 = V / ma 1.26 AI2-signalområde = V / ma 1 = V / ma 1.27 RO1-funktion Se P RO2-funktion Se P RO3-funktion Se P AO1-funktion Se P M1.35 Multipumpe (flere frekvensomformere) Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse PID-forstærkning 0,00 100,00 % 100, PID-integrationstid 0,00 600,00 sek. 1, Hvis værdien af parameteren angives til 100 %, vil en ændring på 10 % i fejlværdien medføre en ændring på 10 % iudgangsværdien fra controlleren. Hvis denne parameter indstilles til 1,00 sek., vil en ændring på 10 % i fejlværdien medføre en ændring på 10,00 %/sek. i controllerens udgangsværdi. 24-hour support +358 (0)

54 vacon 51 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse PID-afledt tid 0,00 100,00 sek. 0, Valg af procesenhed Min. for procesenhed Varierer Varierer Varierer Maks. for procesenhed Valg af kilde for feedback 1 Valg af kilde for setpunkt 1 Betjeningspanelsetpunkt 1 Dvalefrekvensgrænse 1 Varierer Varierer Varierer Se P Se P Varierer Varierer Varierer ,0 320,0 Hz 0, Dvaleforsinkelse sek Vågn op-niveau 1 Varierer Varierer Varierer Varierer Multipumpetilstand Antal pumper Id-nummer for pumpe Start og feedbacksignaler Hvis denne parameter indstilles til 1,00 sek., vil en ændring på 10 % i 1,00 sekund medføre en ændring på 10,00 % i controllerens udgangsværdi. Vælg enheden for procesvariabler. Se P Procesenhedsværdien svarende til 0 % af PIDfeedbacksignalet. Procesenhedsværdien svarende til 100 % af PIDfeedbacksignalet. Frekvensomformeren går i dvaletilstand, når udgangsfrekvensen forbliver under denne grænse i længere tid end den, der er defineret vha. parameteren Dvaleforsinkelse. Det mindste tidsrum, som frekvensen skal forblive under dvaleniveauet, før frekvensomformeren stoppes. Bestemmer niveauet for PIDfeedbackværdiens overvågning af opvågning. Benytter de valgte procesenheder. Vælger multipumpetilstanden. 0 = Enkelt frekvensomformer 1=Multifollower 2=Multimaster Det samlede antal motorer (pumper/ventilatorer), der anvendes i multipumpesystemet. Rækkefølgenummer for frekvensomformer i pumpesystemet. BEMÆRK! Denne parameter benyttes kun i Multifollowereller Multimaster-tilstande Er startsignalet og/eller PIDfeedbacksignalet tilsluttet frekvensomformeren? 0 = Ikke tilsluttet 1 = Kun start signal Tilsluttet 2 = Begge signaler tilsluttede 1 Tel (0) Fax +358 (0)

55 Vacon 100 FLOW - Lynvejledning vacon 52 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse Pumpeinterlock Aktiver/deaktiver brug af interlocks. Interlocks bruges til at fortælle systemet, om en motor er tilkoblet eller ikke. 0=Deaktiveret 1=Aktiveret Autoskift Deaktiver eller aktiver roterende startrækkefølge og prioritet for motorerne. 0=Deaktiveret 1=Aktiveret Autoskiftede pumper = Ekstra pumpe 1=Alle pumper Interval for autoskift 0,0 3000,0 h 48, Efter tidsrummet, der defineres med denne parameter, er udløbet, udføres autoskiftfunktionen, hvis den anvendte kapacitet ligger under det niveau, som defineres vha. parametrene P og P Dage for autoskift Interval: Mandag søndag Klokkeslæt for autoskift Autoskift: Frekvensgrænse Autoskift: Pumpegrænse 0,00 P Hz 25, Båndbredde % Tidspunkt Båndbreddeforsinkelse Konstant produktionshastighed Pumpe 1-interlock Flushingreference sek % Maks. ref. Maks. ref. DigIN Slot Interval: 00:00:00 23:59: Hz 50, Disse parametre bestemmer det niveau, som den anvendte kapacitet skal ligge under, hvis der skal udføres autoskift. Procentdel af setpunktet. F.eks.: Setpunkt = 5 bar, Båndbredde = 10 %: Så længe feedbackværdien holder sig inden for 4,5...5,5 bar, bliver motorer ikke frakoblet eller fjernet. Når feedback ligger uden for båndbredden, skal dette tidsrum forløbe, før pumper tilføjes eller fjernes. Definerer den konstante hastighed, som pumpen er låst efter, når maksimumfrekvensen nås, og den næste pumpe starter regulering imultimaster-tilstand. FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv Bestemmer den frekvensreference, hvor flushingfunktionen aktiveres. 24-hour support +358 (0)

56 vacon 53 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW 2. BRUGERGRÆNSEFLADER PÅ VACON 100 FLOW I dette kapitel gennemgås de forskellige brugergrænseflader i Vacon 100 FLOW: Panel Vacon Live Fieldbus 2.1 Navigation på betjeningspanelet Se knappen betjeningspanelet og visningsbeskrivelsen i kapitel 1.1. Dataene på betjeningspanelet er ordnet i menuer og undermenuer. Brug pilene op og ned til at flytte mellem menuerne. Åbn gruppen/elementet ved at trykke på OK og gå tilbage til det forrige niveau ved at trykke på knappen Tilbage/Nulstil. Placeringsfeltet angiver din aktuelle placering. Statusfeltet viser oplysninger om frekvensomformerens aktuelle status. Se Figur 24. Den grundlæggende menustruktur vises i Figur Tel (0) Fax +358 (0)

57 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW vacon 54 Hovedmenu M1 Hurtig opsætning M2 Overvåg Undermenuer M1.1 Guider M2.1 Multiovervågning M2.2 Tendenskurve M2.3 Basis M2.4 I/O M2.6 Ekstra/avanceret M2.7 Timerfunktioner M2.8 PID-styring M2.9 Ekst. PID-styring M2.10 Multipumpe M2.11 Vedl.tæller M2.12 Fieldbus-data Hovedmenu Undermenuer Hovedmenu Undermenuer M3 Parametre M3.1 Motorindstillinger M4 Diagnostik M4.4 Tællere i alt M3.2 Start-/Stop-indstill. M4.5 Triptællere M3.3 Referencer M4.6 Softwareinfo M3.4 Ramper og bremser M3.5 I/O-konfiguration M3.6 FB-datatilknytning M3.7 Undvig frekv. M3.8 Overvågninger M3.9 Sikringssystemer M3.10 Automatisk nulstilling M5 I/O og hardware M5.1 Basis-I/O M5.2...M5.4 Slots C,D,E M5.5 Realtidsur M5.6 Indst. for strømenhed M5.8 RS-485 M5.9 Ethernet M3.11 Appl.indst. M3.12 Timerfunktioner M3.13 PID-styring M3.14 Ekst. PID-styring M3.15 Multipumpe M3.16 Vedl.centre M3.17 Brandtilstand M6 Brugerindstillinger P6.1 Sprogvalg M6.5 Parameterbackup M6.6 Parametersammenl. P6.7 Frekvensomformernavn M3.18 Motorforvarmning M3.19 Frekvensomformertilpasning M3.21 Pumpestyring M7 Favoritter M8 Brugerniveauer M8.1 Brugerniveau M8.2 Adgangskode 3078.emf Figur 23. Oversigt over panelnavigering 24-hour support +358 (0)

58 vacon 55 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW 2.2 Vacon grafisk betjeningspanel Statusfelt Statusfelt STOP/KØR KLAR/IKKE KLAR/FEJL Retning ALARM Styringssted: PC/IO/PANEL/FIELDBUS Placeringsfelt Parameter-id-nummer og aktuel placering i menu Aktiveret gruppe/element: Tryk på OK for at aktivere Antal elementer i gruppen Figur 24. Hovedmenu Sådan anvendes det grafiske betjeningspanel Redigering af værdier De værdier, der kan vælges, kan tilgås og redigeres på to forskellige måder på det grafiske betjeningspanel. Parametre med én gyldig værdi. Én parameter tildeles normalt én værdi. Værdien vælges fra en liste med værdier (se eksempel nedenfor), eller parameteren tildeles en numerisk værdi fra et foruddefineret interval (f.eks. 0, ,00 Hz). Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre værdien af en parameter: 1. Find parameteren. 2. Gå til tilstanden Rediger. 3. Angiv den nye værdi vha. piletasterne op/ned. Hvis værdien er numerisk, kan du også flytte fra ciffer til ciffer med venstre/højre piletast og derefter ændre værdien med piletasterne op/ned. 4. Bekræft ændringen med OK-knappen, eller ignorer ændringen ved at gå tilbage til forrige niveau med knappen Tilbage/Nulstil. ELLER: Figur 25. Typisk redigering af værdier på grafisk betjeningspanel (tekstværdi) 2 Tel (0) Fax +358 (0)

59 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW vacon emf Figur 26. Typisk redigering af værdier på grafisk betjeningspanel (numerisk værdi) Parametre med markering af afkrydsningsfelt Nogle parametre tillader, at der vælges flere værdier. Marker et afkrydsningsfelt for hver af de værdier, som du vil aktivere, som vist nedenfor.... Symbol for markering af afkrydsningsfelt Figur 27. Valg af værdi med afkrydsningsfelt på grafisk betjeningspanel 9256.emf Nulstilling af fejl Du finder instruktioner til, hvordan du nulstiller en fejl, i kapitel 9.1 Fejl opstår Funktionsknap Knappen FUNCT benyttes til fire formål: 1. til hurtigt at åbne styringssiden, 2. til nemt at skifte mellem de lokale (betjeningspanelet) og fjerne styringssteder, 3. til at ændre rotationsretningen og 4. til hurtigt at redigere en parameterværdi. Styringssteder Styringsstedet er det sted, hvor frekvensomformeren kan startes og stoppes. Hvert styringssted har sin egen parameter til valg af frekvensreferencekilden. Det lokale styringssted er altid betjeningspanelet. Fjernstyringsstedet bestemmes af parameteren P3.2.1 (I/O eller Fieldbus). Det valgte styringssted vises på statuslinjen på betjeningspanelet. 24-hour support +358 (0)

60 vacon 57 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW P P Fjernstyringssted V V I/O A FIELDBUS I/O P Tvunget B I/O-styring P P3.2.2 Lokal/ekstern MUX K IND 0 IND 1 V I/O B VALG G IND 0 IND 1 V PANEL VALG G IND 0 IND 1 I/O P Tvunget til fieldbus-styring V FIELDBUS VALG G IND 0 IND 1 I/O P Betjeningspanelstyring tvunget V PANEL VALG G IND 0 IND 1 FB CW.bit8 tvunget til FB-styring V FIELDBUS VALG G IND 0 IND 1 Pc Pc-styring aktiv C Pc VALG G IND 0 IND 1 V ENDELIGT STYRINGS- STED 9336.emf Figur 28. Styrested Fjernstyringssted I/O A, I/O B og Fieldbus kan benyttes som fjernstyringssteder. I/O A og Fieldbus har den laveste prioritet og kan vælges med parameteren P3.2.1 (Fjernstyringssted). I/O B kan derimod omgå det fjernstyringssted, der er valgt med parameteren P3.2.1, ved hjælp af en digital indgang. Den digitale indgang vælges ved hjælp af parameteren P (I/O B-styretvang). Lokal styring Betjeningspanelet benyttes altid som styringssted ved lokal styring. Den lokale styring har højere prioritet end fjernstyring. Hvis styringsstedet for eksempel omgås ved hjælp af parameteren P via digital indgang i Fjern, ændres styringsstedet således til betjeningspanelet, hvis Lokal vælges. Du kan skifte mellem lokal styring og fjernstyring ved at trykke på FUNCT-knappen på betjeningspanelet eller vha. parameteren Lokal/Fjern (ID211). Skift af styringssted Du kan ændre styringsstedet fra Fjern til Lokal (betjeningspanel). 1. Tryk på FUNCT-knappen et vilkårligt sted i menustrukturen. 2. Tryk på pil op eller pil ned for at vælge Lokal/Fjern, og bekræft valget med knappen OK. 3. På næste skærm skal du vælge Lokal eller Fjern og igen bekræfte med OK-knappen. 4. Displayet går tilbage til det samme sted, hvor det var, da der blev trykket på FUNCT-knappen. Hvis fjernstyringsstedet blev ændret til lokal (betjeningspanel), bliver du imidlertid henvist til panelreferencen. STOP READY Keypad Main Menu ID: M1 Monitor ( 12 ) Parameters ( 21 ) Diagnostics ( 6 ) FUNCT STOP Ready Keypad Choose action? ID:1805 ID:211 Change direction Control page Local/Remote STOP READY Keypad Local/Remote Local Remote STOP READY I/O Main Menu ID: M1 Monitor ( 12 ) Parameters ( 21 ) Diagnostics ( 6 ) 9161.emf Figur 29. Skift af styringssted 2 Tel (0) Fax +358 (0)

61 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW vacon 58 Åbning af styringssiden Styringssiden er beregnet til nem betjening og overvågning af de vigtigste værdier. 1. Tryk på FUNCT-knappen et vilkårligt sted i menustrukturen. 2. Tryk på pil op eller pil ned for at vælge Styringsside, og bekræft valget med knappen OK. 3. Styringssiden vises Hvis du vælger at bruge panelstyringssiden og panelreferencen, kan du indstille Panelreference, når du har trykket på OK-knappen. Hvis der benyttes andre styringssteder eller referenceværdier, angiver visningen frekvensreferencen, som ikke kan redigeres. De andre værdier på siden er multiovervågningsværdier. Det er muligt at vælge, hvilke overvågningsværdier der skal vises her (se Overvåg vedrørende denne procedure). STOP READY I/O Main Menu STOP Ready Keypad Choose action STOP READY Keypad Keypad Reference ID: M1 Monitor ( 12 ) Parameters ( 21 ) Diagnostics ( 6 ) FUNCT ID:1805 Change direction Control page Local/Remote ID:184 Output Frequency 0.00Hz Motor Current ( A ) 0.00 Hz Motor Torque 0.00% Motor Power 0.00% STOP READY Keypad Keypad Reference ID: Hz Output Frequency Motor Torque 0.00Hz Motor Current 0.00% Motor Power ( 60.00A ) 0.00% 9162.emf Figur 30. Åbning af styringssiden 24-hour support +358 (0)

62 vacon 59 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW Skift af retning Motorens rotationsretning kan hurtigt ændres vha. FUNCT-knappen. BEMÆRK! Kommandoen Skift retning vises ikke i menuen, medmindre det valgte styringssted er lokalt. 1. Tryk på FUNCT-knappen et vilkårligt sted i menustrukturen. 2. Tryk på pil op eller pil ned for at vælge Skift retning, og bekræft med OK-knappen. 3. Vælg derefter den retning, motoren skal rotere i. Den aktuelle rotationsretning blinker. Bekræft med OK-knappen. 4. Rotationsretningen skifter med det samme, og pilindikatoren i statusfeltet ændres. STOP READY I/O Main Menu RUN Ready Keypad Choose action RUN Ready Keypad Choose action ID: M1 Monitor ( 7 ) Parameters ( 15 ) Diagnostics ( 6 ) FUNCT ID:1805 Change direction Control page Local/Remote ID:1805 Reverse Forward STOP READY I/O Main Menu ID: M1 Monitor ( 7 ) Parameters ( 15 ) Diagnostics ( 6 ) 9163.ai Figur 31. Hurtig redigering Du kan bruge funktionen Hurtig redigering til hurtigt at få adgang til den ønskede parameter ved at indtaste parameterens id-nummer. 1. Tryk på FUNCT-knappen et vilkårligt sted i menustrukturen. 2. Tryk på pil op eller pil ned for at vælge Hurtig redigering, og bekræft med OK-knappen. 3. Indtast id-nummeret på den parameter eller overvågningsværdi, du vil have adgang til. Tryk på OK-knappen for at bekræfte. 4. Den ønskede parameter/overvågningsværdi vises på displayet (i redigerings-/ overvågningstilstand). 2 Tel (0) Fax +358 (0)

63 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW vacon Kopiering af parametre BEMÆRK! Denne funktion findes kun i det grafiske betjeningspanel. Funktionen til kopiering af parametre kan bruges til at kopiere parametre fra en frekvensomformer til en anden. Parametrene gemmes først til betjeningspanelet, hvorefter panelet afmonteres og tilsluttes til en anden frekvensomformer. Til sidst hentes parametrene til den nye frekvensomformer og gendannes fra betjeningspanelet. Før der kan kopieres parametre fra betjeningspanelet til frekvensomformeren, skal frekvensomformeren stoppes, før parametrene overføres. Gå først til menuen Brugerindstillinger, og find undermenuen Parameterbackup. Du kan vælge mellem tre funktioner i undermenuen Parameterbackup: Gendan fabriksstandarder gendanner de oprindelige parameterindstillinger fra fabrikken. Hvis du vælger Gem til betjeningspanel, kan du kopiere alle parametre til panelet. Gendan fra betjeningspanel kopierer alle parametre fra betjeningspanelet til en frekvensomformer. STOP READY Keypad ID: M6 I/O and Hardware ( 9 ) User settings ( 4 ) Favourites ( 0 ) Main Menu STOP READY Keypad ID: M6.5 Parameter backup ( 7 ) Drive name User settings Application selection Drive STOP READY Keypad Parameter backup ID: M6.5.1 Restore factory defaults Save to keypad Restore from keypad 9164.emf Figur 32. Parameterkopiering BEMÆRK! Hvis betjeningspanelet flyttes mellem frekvensomformere af forskellige størrelser, bliver de kopierede parameterværdier ikke benyttet: Nominel motorstrøm (P ) Nominel motorspænding (P ) Nominel motorhastighed (P ) Nominel motoreffekt (P ) Nominel motorfrekvens (P ) Motor cos phii (P ) Switchfrekvens (P ) Motorstrømgrænse (P ) Stall-strømgrænse (P ) Maks. frekvens (P ) Feltsvækningspunktfrekvens (P ) U/f-midtpunktsfrekvens (P ) Nulfrekvensspænding (P ) Startmagnetiseringsstrøm (P ) Jævnstrømsbremsestrøm (P ) Flux-bremsestrøm (P ) Motorvarmetidskonstant (P ) 24-hour support +358 (0)

64 vacon 61 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW Sammenligning af parametre Med denne funktion kan brugeren sammenligne det aktuelle parametersæt med et af disse fire sæt: Sæt 1 (B6.5.4: Gem til sæt 1, se kapitel ) Sæt 2 (B6.5.6: Gem til sæt 2, se kapitel 7.1.1) Standarder (fabriksstandarder, se kapitel 7.1.1) Betjeningspanelsæt (B6.5.2: Gem til betjeningspanel, se kapitel ) Se figuren nedenfor. BEMÆRK! Hvis det parametersæt, der skal sammenlignes med, ikke er gemt, viser displayet: Sammenligning mislykkedes 9305.emf Aktuel parameterværdi Værdi af sammenligningssættet Figur 33. Parametersammenligning 2 Tel (0) Fax +358 (0)

65 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW vacon Hjælpetekster Det grafiske betjeningspanel har øjeblikkelige hjælp- og informationsfunktioner for en række punkter. Alle parametre har visning af øjeblikkelig hjælp. Vælg Hjælp, og tryk på OK-knappen. Der er også tekstoplysninger for fejl, alarmer og startguiden. STOP READY I/O Digital Inputs ID:403 M Ctrl Signal 1 A Ctrl Signal 2 A STOP READY I/O ID:403 M Edit Help Ctrl signal 1 A STOP READY I/O ID:403 Ctrl signal 1 A M Start Signal 1 for control Place I/O A. Start Signal 1 functionality chosen with I/O A Logic in Start/Stop Setup Menu. Ctrl Signal 1 B ( 6 ) Add to favorites ( 6 ) 9165.emf Figur 34. Eksempel på hjælpetekst BEMÆRK! Hjælpetekster er altid på engelsk. 24-hour support +358 (0)

66 vacon 63 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW 2.3 Vacon-tekstpanel Du kan også vælge et såkaldt Tekstbetjeningspanel til brugergrænsefladen. Det har stort set de samme funktioner som det grafiske betjeningspanel, selvom nogle af funktionerne er noget begrænsede Betjeningspanelets display Betjeningspanelets display viser status for motoren og frekvensomformeren samt eventuelle uregelmæssigheder i motorens eller frekvensomformerens funktioner. I visningen kan brugeren se oplysninger om frekvensomformeren og den aktuelle placering i menustrukturen samt det viste element. Hvis teksten på tekstlinjen er for lang til at kunne vises på displayet, vil teksten rulle fra venstre mod højre for at vise hele tekststrengen. Indikatorer: Status Indikatorer: Alarm, Fejl Gruppe- eller parameternavn Menuplacering 9167.emf Indikatorer: Retning Indikatorer: Styrested Figur Tel (0) Fax +358 (0)

67 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW vacon Sådan anvendes tekstbetjeningspanelet Redigering af værdier Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre værdien af en parameter: 1. Find parameteren. 2. Åbn tilstanden Rediger ved at trykke på OK. 3. Angiv den nye værdi vha. piletasterne op/ned. Hvis værdien er numerisk, kan du også flytte fra ciffer til ciffer med venstre/højre piletast og derefter ændre værdien med piletasterne op/ned. 4. Bekræft ændringen med OK-knappen, eller ignorer ændringen ved at gå tilbage til forrige niveau med knappen Tilbage/Nulstil. BACK RESET Figur 36. Redigering af værdier Nulstilling af fejl Du finder instruktioner til, hvordan du nulstiller en fejl, i 9.1 Fejl opstår Funktionsknap Knappen FUNCT benyttes til fire formål: Styringssteder Styringsstedet er det sted, hvor frekvensomformeren kan startes og stoppes. Hvert styringssted har sin egen parameter til valg af frekvensreferencekilden. Det lokale styringssted er altid betjeningspanelet. Fjernstyringsstedet bestemmes af parameteren P3.2.1 (I/O eller Fieldbus). Det valgte styringssted vises på statuslinjen på betjeningspanelet. Fjernstyringssted I/O A, I/O B og Fieldbus kan benyttes som fjernstyringssteder. I/O A og Fieldbus har den laveste prioritet og kan vælges med parameteren P3.2.1 (Fjernstyringssted). I/O B kan derimod omgå det fjernstyringssted, der er valgt med parameteren P3.2.1, ved hjælp af en digital indgang. Den digitale indgang vælges ved hjælp af parameteren P (I/O B-styretvang). Lokal styring Betjeningspanelet benyttes altid som styringssted ved lokal styring. Den lokale styring har højere prioritet end fjernstyring. Hvis styringsstedet for eksempel omgås vha. parameteren P via digital indgang i Fjern, ændres styringsstedet således til betjeningspanelet, hvis Lokal vælges. Du kan skifte mellem lokal styring og fjernstyring ved at trykke på FUNCT-knappen på betjeningspanelet eller vha. parameteren Lokal/Fjern (ID211) emf 24-hour support +358 (0)

68 vacon 65 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW Skift af styringssted Du kan ændre styringsstedet fra Fjern til Lokal (betjeningspanel). 1. Tryk på FUNCT-knappen et vilkårligt sted i menustrukturen. 2. Brug pileknapperne til at vælge Lokal/Fjern, og bekræft valget med OK-knappen. 3. På næste skærm skal du vælge Lokal eller Fjern og igen bekræfte med OK-knappen. 4. Displayet går tilbage til det samme sted, hvor det var, da der blev trykket på FUNCT-knappen. Hvis fjernstyringsstedet blev ændret til lokal (betjeningspanel), bliver du imidlertid henvist til panelreferencen. FUNCT Figur 37. Skift af styringssted 9169.emf Åbning af styringssiden Styringssiden er beregnet til nem betjening og overvågning af de vigtigste værdier. 1. Tryk på FUNCT-knappen et vilkårligt sted i menustrukturen. 2. Tryk på pil op eller pil ned for at vælge Styringsside, og bekræft valget med knappen OK. 3. Styringssiden vises Hvis du vælger at bruge panelstyringssiden og panelreferencen, kan du indstille Betjeningspanelreference, når du har trykket på knappen OK. Hvis der benyttes andre styringssteder eller referenceværdier, angiver visningen frekvensreferencen, som ikke kan redigeres. FUNCT Figur 38. Åbning af styringssiden 9170.emf 2 Tel (0) Fax +358 (0)

69 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW vacon 66 Skift af retning Motorens rotationsretning kan hurtigt ændres vha. FUNCT-knappen. BEMÆRK! Kommandoen Skift retning vises ikke i menuen, medmindre det valgte styringssted er lokalt. 1. Tryk på FUNCT-knappen et vilkårligt sted i menustrukturen. 2. Tryk på pil op eller pil ned for at vælge Skift retning, og bekræft med OK-knappen. 3. Vælg derefter den retning, motoren skal rotere i. Den aktuelle rotationsretning blinker. Bekræft med OK-knappen. 4. Rotationsretningen skifter med det samme, og pilindikatoren i statusfeltet ændres. Hurtig redigering Du kan bruge funktionen Hurtig redigering til hurtigt at få adgang til den ønskede parameter ved at indtaste parameterens id-nummer. 1. Tryk på FUNCT-knappen et vilkårligt sted i menustrukturen. 2. Tryk på pil op eller pil ned for at vælge Hurtig redigering, og bekræft med OK-knappen. 3. Indtast id-nummeret på den parameter eller overvågningsværdi, du vil have adgang til. Tryk på OK-knappen for at bekræfte. 4. Den ønskede parameter/overvågningsværdi vises på displayet (i redigerings-/overvågningstilstand). 24-hour support +358 (0)

70 vacon 67 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW 2.4 Menustruktur Tabel 1. Menuer på betjeningspanelet Hurtig opsætning Se kapitel 1. Overvåg Multi-monitor* Tendenskurve* Basis I/O Ekstra/avanceret Timerfunktioner PID-controller Ekstern PID-controller Multipumpe Vedligeholdelsestællere Fieldbus-data Parametre Se kapitel 8. Diagnostik Aktive fejl Nulstil fejl Fejlhistorik Tællere i alt Triptællere Softwareinfo I/O og hardware Brugerindstillinger Slids C Slids D Slids E Realtidsur Indstillinger for strømenhed Betjeningspanel RS-485 Ethernet Brugerindstillinger Parameterbackup* Valg af sprog Parametersammenligning Navn på frekvensomformer Favoritter * Se kapitel 7.2. Brugerniveauer Se kapitel 7.3. *. Ikke tilgængelig på tekstbetjeningspanel 2 Tel (0) Fax +358 (0)

71 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW vacon Hurtig opsætning Gruppen Hurtig opsætning indeholder de forskellige guider og parametre til hurtig opsætning af Vacon 100-applikationen. Du finder mere detaljerede oplysninger om parametrene i denne gruppe i kapitel Overvåg Multi-monitor BEMÆRK! Denne menu findes ikke på tekstbetjeningspanelet. På multi-monitorsiden kan du samle fire til ni værdier, som du vil overvåge. Antallet af overvågede elementer kan vælges med parameter STOP READY I/O Main Menu ID: M1 Quick Setup ( 4 ) Monitor ( 12 ) Parameters ( 21 ) STOP READY I/O Multimonitor ID25 FreqReference FreqReferenc Output Freq Motor Speed 0.00 Hz 20.0 Hz 0.00Hz 0.0rpm Motor Curre Motor Torque Motor Voltage 0.00A 0.00% 0.0V DC-link volt Unit Tempera Motor Tempera 0.0V 81.9 C 0.0% STOP READY I/O Monitor ID: M2.1 Multimonitor Basic (7) Timer functions (13) STOP Ready I/O FreqReference ID:1 M Output frequency FreqReference Motor Speed Motor Current Motor Torque Motor Power 0.00 Hz Hz 0.00 rpm 0.00 A 0.00 % 0.00 % 9171.emf Figur 39. Multi-monitorsiden Rediger den overvågede værdi ved at aktivere værdicellen (med venstre/højre piletast) og klikke på OK. Vælg derefter et nyt element på listen med overvågningsværdier, og klik på OK igen. Tendenskurve Funktionen Tendenskurve er en grafisk præsentation af to overvågningsværdier ad gangen. Basis De basale overvågningsværdier er de faktiske værdier af de valgte parametre og signaler samt statusser og mål. I/O Statusser og niveauer for forskellige indgangs- og udgangssignalværdier kan overvåges her. Se kapitel Temperaturindgange se kapitel Ekstra/avanceret Overvågning af forskellige avancerede værdier, f.eks. fieldbus-værdier. Se kapitel hour support +358 (0)

72 vacon 69 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW Timerfunktioner Overvågning af timerfunktionerne og det interne ur. Se kapitel PID-controller Overvågning af PID-controllerværdier. Se kapitel Ekstern PID-controller Overvågning af værdier for ekstern PID-controller. Se kapitel Multipumpe Overvågning af værdier i forbindelse med brug af flere frekvensomformere. Se kapitel Vedligeholdelsestællere Overvågning af værdier i forbindelse med vedligeholdelsestællere. Se kapitel Fieldbus-data Fieldbus-data, der vises som overvågningsværdier til fejlfindingsformål, f.eks. ved idriftsættelse af fieldbus. Se kapitel Tel (0) Fax +358 (0)

73 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW vacon Vacon Live Vacon Live er et pc-værktøj til ibrugtagning og vedligeholdelse af nye generationer af frekvensomformere (Vacon10, Vacon20, Vacon100). Vacon Live-værktøjet kan hentes på Vacon Live indeholder følgende funktioner: Angivelse af parametre, overvågning, oplysninger om frekvensomformere, datalogger osv. Vacon Loader til download af software er integreret. Understøttelse af RS-422 og Ethernet Understøttelse af Windows XP, Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 Understøttede sprog: engelsk, tysk, spansk, finsk, fransk, italiensk, russisk, svensk, kinesisk, tjekkisk, dansk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk og tyrkisk. Der kan oprettes forbindelse vha. Vacons sorte USB/RS-422-kabel eller et Ethernet-kabel (Vacon 100) RS-422-frekvensomformere installeres automatisk under installation af Vacon Live. Når der er oprettet forbindelse, finder Vacon Live automatisk den tilsluttede frekvensomformer Figur 40. Vacon Live hovedvindue BEMÆRK! Få flere oplysninger om brugen af Vacon Live i programhjælpen 24-hour support +358 (0)

74 vacon 71 Overvågningsmenu 3. OVERVÅGNINGSMENU 3.1 Overvågningsgruppe AC-frekvensomformeren gør det muligt at overvåge de faktiske parameter- og signalværdier samt statusser og målinger. Nogle af de værdier, der skal overvåges, kan tilpasses Multiovervågning På multimonitorsiden kan du samle fire til ni værdier, som du vil overvåge. Du kan vælge antallet af overvågede elementer med parameteren P Se Tabel 50 for at få flere oplysninger emf Figur Tendenskurve Funktionen Tendenskurve er en grafisk præsentation af to overvågningsværdier ad gangen. Når du vælger værdier, der skal overvåges, begynder logføringen af værdierne. I undermenuen Tendenskurve kan du få vist tendenskurven, foretage signalvalg samt angive minimumsog maksimumsindstillinger, samplingsinterval og vælge, om der skal benyttes autoskala. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre de værdier, der skal overvåges: 1. Find menuen Tendenskurve i menuen Overvågning, og tryk på OK. 2. Gå ind i menuen Vis tendenskurve ved at trykke på OK igen. 3. De aktuelle valg, der skal overvåges, er FreqReference og Motorhastighed, som vises nederst på displayet. 4. Der kan kun overvåges to værdier som tendenskurver på samme tid. Vælg den af de aktuelle værdier, du vil ændre, ved hjælp af piletasterne, og tryk på OK. 5. Gennemse listen over angivne overvågningsværdier med piletasterne, vælg den ønskede værdi, og tryk på OK. 6. Tendenskurven for den ændrede værdi vises på displayet. 3 Tel (0) Fax +358 (0)

75 Overvågningsmenu vacon emf Figur 42. Funktionen Tendenskurve giver dig også mulighed for at stoppe kurvens fremdrift og aflæse de nøjagtige enkeltværdier. 1. Vælg displayet med piletast op i tendenskurvevisningen (rammen omkring displayet bliver fed), og tryk på OK på det ønskede sted på den bevægelige kurve. Der vises en lodret trådlinje på displayet. 2. Displayet fastfryses, og værdierne nederst på displayet svarer til placeringen af trådlinjen. 3. Brug venstre og højre piletast til at flytte trådlinjen for at få vist de nøjagtige værdier for andre steder emf Figur hour support +358 (0)

76 vacon 73 Overvågningsmenu Tabel 2. Tendenskurveparametre Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse M2.2.1 Vis tendenskurve P2.2.2 Samplingsinterval ms P2.2.3 Kanal 1 min P2.2.4 Kanal 1 maks P2.2.5 Kanal 2 min P2.2.6 Kanal 2 maks P2.2.7 Autoskala Gå ind i denne menu for at vælge og overvåge værdier, der skal vises i kurveformat. Her kan du angive samplingsintervallet. Bruges som standard til skalering. Justeringer kan være nødvendige. Bruges som standard til skalering. Justeringer kan være nødvendige. Bruges som standard til skalering. Justeringer kan være nødvendige. Bruges som standard til skalering. Justeringer kan være nødvendige. Det valgte signal skaleres automatisk mellem minimums- og maksimumsværdierne, hvis denne parameter har værdien 1. 3 Tel (0) Fax +358 (0)

77 Overvågningsmenu vacon Basis Basisovervågningsværdierne vises i tabel 3 nedenfor. BEMÆRK! Det er kun standard-i/o-kortstatusser, der er tilgængelige i menuen Overvågning. Statusser for alle I/O-kortsignaler er tilgængelige som rådata i systemmenuen I/O og hardware. BEMÆRK! Tjek de udvidede I/O-kortstatusser i systemmenuen I/O og hardware, når det er nødvendigt. Tabel 3. Elementer i overvågningsmenuen Indeks Overvågningsværdi Enhed Skala Id Beskrivelse V2.3.1 Udgangsfrekvens Hz 0,01 1 Udgangsfrekvens til motor V2.3.2 Frekvensreference Hz 0,01 25 Frekvensreference til motorstyring V2.3.3 Motorhastighed o/min 1 2 Motorens faktiske hastighed i omdrejninger pr. minut V2.3.4 Motorstrøm A Varierer 3 V2.3.5 Motormoment % 0,1 4 Beregnet akselmoment V2.3.7 Motorens akseleffekt % 0,1 5 Beregnet motorakseleffekt i % V2.3.8 Motorens akseleffekt kw/hk Varierer 73 Beregnet motorakseleffekt i kw eller HK. Enheden afhænger af parameteren til valg af enhed. V2.3.9 Motorspænding V 0,1 6 Udgangsspænding til motor V DC-spænding V 1 7 Målt spænding i frekvensomformerens DC-link V Enhedstemperatur C/ F 0,1 8 Kølelegemets temperatur i C eller F V Motortemperatur % 0,1 9 Beregnet temperatur af motoren i procent af nominel driftstemperatur. V Motorforvarmning Status for motorforvarmningsfunktionen. 0 = FRA 1 = Forvarmning (tilført jævnstrøm) 24-hour support +358 (0)

78 vacon 75 Overvågningsmenu I/O Indeks Tabel 4. I/O-signalovervågning Enhed Skala Id Beskrivelse V2.4.1 Slids A DIN 1, 2, Viser status for digitale indgange 1-3 i slids A (standard-i/o) V2.4.2 Slids A DIN 4, 5, Viser status for digitale indgange 4-6 i slids A (standard-i/o) V2.4.3 Slids B RO 1, 2, Viser status for relæindgange 1-3 i slids B V2.4.4 Analog indgang 1 % 0,01 59 Indgangssignal i procent af anvendt område. Slids A.1 som standard. V2.4.5 Analog indgang 2 % 0,01 60 Indgangssignal i procent af anvendt område. Slids A.2 som standard. V2.4.6 Analog indgang 3 % 0,01 61 Indgangssignal i procent af anvendt område. Slids D.1 som standard. V2.4.7 Analog indgang 4 % 0,01 62 Indgangssignal i procent af anvendt område. Slids D.2 som standard. V2.4.8 Analog indgang 5 % 0,01 75 Indgangssignal i procent af anvendt område. Slids E.1 som standard. V2.4.9 Analog indgang 6 % 0,01 76 Indgangssignal i procent af anvendt område. Slids E.2 som standard. V Slids A AO1 % 0,01 81 Analogt udgangssignal i procent af anvendt område. Slids A (standard-i/o) Temperaturindgange BEMÆRK! Denne parametergruppe er kun synlig, hvis der er installeret et optionskort til temperaturmåling (OPT-BH). Indeks Tabel 5. Overvågede værdier for temperaturindgange Overvågningsværdi Overvågningsværdi V2.5.1 Temperaturindgang 1 C/ F 0,1 50 V2.5.2 Temperaturindgang 2 C/ F 0,1 51 V2.5.3 Temperaturindgang 3 C/ F 0,1 52 V2.5.4 Temperaturindgang 4 C/ F 0,1 69 V2.5.5 Temperaturindgang 5 C/ F 0,1 70 V2.5.6 Temperaturindgang 6 C/ F 0,1 71 Enhed Skala Id Beskrivelse Målt værdi af temperaturindgang 1. Listen over temperaturindgange består af de første 6 tilgængelige temperaturindgange fra og med slids A til og med slids E. Hvis indgangen er tilgængelig, men der ikke er tilsluttet nogen sensor, vises maksimumsværdien, fordi den målte modstand er uendelig. Værdien kan tvinges til minimumsværdien ved at kortslutte indgangen. Målt værdi af temperaturindgang 2. Se ovenfor. Målt værdi af temperaturindgang 3. Se ovenfor. Målt værdi af temperaturindgang 4. Se ovenfor. Målt værdi af temperaturindgang 5. Se ovenfor. Målt værdi af temperaturindgang 6. Se ovenfor. 3 Tel (0) Fax +358 (0)

79 Overvågningsmenu vacon Ekstra og avanceret Tabel 6. Overvågning af avancerede værdier Indeks Overvågningsværdi Enhed Skala Id Beskrivelse V2.6.1 Statusord for frekvensomformer 1 43 V2.6.2 Klarstatus 1 78 V2.6.3 Statusord 1 for applikation 1 89 Bitkodet ord B1 = Klar B2 = Kør B3 = Fejl B6 = DriftAktiv B7 = AlarmAktiv B10 = Jævnstrøm ved stop B11 = Jævnstrømsbremse aktiv B12 = DriftAnmodning B13 = MotorregulatorAktiv Bitkodede oplysninger om klarkriterier. Nyttig til fejlfinding, når frekvensomformeren ikke er i klartilstand. Værdierne vises som afkrydsningsfelter på det grafiske betjeningspanel. Hvis en værdi er markeret ( ), er den aktiv. B0: DriftAktiv høj B1: Ingen aktiv fejl B2: Ladekontakt lukket B3: Jævnspænding inden for grænserne B4: Strømstyring initialiseret B5: Strømenheden blokerer ikke for start B6: Systemsoftwaren blokerer ikke for start Bitkodede statusser for applikation. Værdierne vises som afkrydsningsfelter på det grafiske betjeningspanel. Hvis en værdi er markeret ( ), er den aktiv. B0 = Interlock 1 B1 = Interlock 2 B2 = Reserveret B3 = Rampe 2 aktiv B4 = Reserveret B5 = I/O A-styring aktiv B6 = I/O B-styring aktiv B7 = Fieldbus-styring aktiv B8 = Lokal styring aktiv B9 = Pc-styring aktiv B10 = Faste frekvenser aktive B11 = Flushing aktiveret B12 = Brandtilstand aktiv B13 = Motorforvarmning aktiv B14 = Hurtigt stop aktiv B15 = Frekvensomformeren er stoppet fra betjeningspanelet 24-hour support +358 (0)

80 vacon 77 Overvågningsmenu Tabel 6. Overvågning af avancerede værdier Indeks Overvågningsværdi Enhed Skala Id Beskrivelse V2.6.4 Statusord 2 for applikation 1 90 V2.6.5 DIN-statusord V2.6.6 DIN-statusord V2.6.7 Motorstrøm med 1 decimal 0,1 45 V2.6.8 Frekvensreferencekilde V2.6.9 Sidste aktive fejlkode 1 37 V Sidste aktive fejl-id 1 95 V Sidste aktive alarmkode 1 74 V Sidste aktive alarm-id 1 94 Bitkodede statusser for applikation. Værdierne vises som afkrydsningsfelter på det grafiske betjeningspanel. Hvis en værdi er markeret ( ), er den aktiv. B0 = Accel./decel. forbudt B1 = Motorkontakt åben B2 = PID aktiv B3 = PID-dvale aktiv B4 = PID langsom påfyldning aktiv B5 = Autorens aktiv B6 = Hjælpepumpe aktiv B7 = Spædningspumpe aktiv B8 = Antiblokering aktiv B9 = Overvågning af indgangstryk (Alarm/Fejl) B10 = Frostbeskyttelse (Alarm/Fejl) B11 = Overtryksalarm 16-bit ord, hvor hver bit repræsenterer status for en digital indgang. Der læses 6 digitale indgange fra hver slids. Ord 1 starter fra indgang 1 i slids A (bit0) og fortsætter til indgang 4 i slids C (bit15). 16-bit ord, hvor hver bit repræsenterer status for en digital indgang. Der læses 6 digitale indgange fra hver slids. Ord 1 starter fra indgang 5 slids C (bit0) og fortsætter til indgang 6 i slids E (bit15). Overvågningsværdi for motorstrøm med et fast antal decimaler og mindre filtrering. Kan f.eks. benyttes til fieldbus-formål for altid at få den rigtige værdi uanset rammestørrelse eller til overvågning, når der kræves mindre filtreringstid til motorstrømmen. Viser den øjeblikkelige frekvensreferencekilde. 0=PC 1 = Faste frekvenser 2 = Panelreference 3=Fieldbus 4=AI1 5=AI2 6 = AI1 + AI2 7=PID-controller 8 = Motorpotentiometer 10 = Flushing 100 = Ikke defineret 101 = Alarm,FasteFrekvenser 102 = Autorens Fejlkoden for den senest aktiverede fejl, der ikke er nulstillet. Fejl-id'et for den senest aktiverede fejl, der ikke er nulstillet. Alarmkoden for den senest aktiverede alarm, der ikke er nulstillet. Alarm-id'et for den senest aktiverede alarm, der ikke er nulstillet. 3 Tel (0) Fax +358 (0)

81 Overvågningsmenu vacon 78 Tabel 6. Overvågning af avancerede værdier Indeks Overvågningsværdi Enhed Skala Id Beskrivelse V Status for motorregulator 1 77 B0 = Strømgrænse (motor) B1 = Strømgrænse (generator) B2 = Momentgrænse (motor) B3 = Momentgrænse (generator) B4 = Overspændingsstyring B5 = Underspændingsstyring B6 = Effektgrænse (motor) B7 = Effektgrænse (generator) 24-hour support +358 (0)

82 vacon 79 Overvågningsmenu Overvågning af timerfunktioner Her kan du overvåge værdier for timerfunktioner og det interne ur. Indeks Tabel 7. Overvågning af timerfunktioner Enhed Skala Id Beskrivelse V2.7.1 TC 1, TC 2, TC Mulighed for at overvåge statusserne for de tre tidskanaler (TC) V2.7.2 Interval Status for timerinterval V2.7.3 Interval Status for timerinterval V2.7.4 Interval Status for timerinterval V2.7.5 Interval Status for timerinterval V2.7.6 Interval Status for timerinterval V2.7.7 Timer 1 sek Resterende tid på timeren, hvis den er aktiv V2.7.8 Timer 2 sek Resterende tid på timeren, hvis den er aktiv V2.7.9 Timer 3 sek Resterende tid på timeren, hvis den er aktiv V Internt ur 1450 tt:min:ss Overvågning af PID-controller Indeks Overvågningsværdi Overvågningsværdi V2.8.1 PID1-setpunkt Varierer V2.8.2 PID1-feedback Varierer V2.8.3 V2.8.4 PID-feedback (Kilde 1) PID-feedback (Kilde2) Tabel 8. Overvågning af PID-controllerværdi Enhed Skala Id Beskrivelse Varierer Varierer V2.8.5 PID1-fejlværdi Varierer I henhold til P I henhold til P I henhold til P I henhold til P I henhold til P V2.8.6 PID1-udgang % 0,01 23 V2.8.7 PID1-status Setpunktværdi for PID-controller i procesenheder. Procesenheden vælges med en parameter. Feedbackværdi for PID-controller i procesenheder. Procesenheden vælges med en parameter. Overvågning af værdien for PIDfeedbacksignalet fra feedbackkilde 1. Vises i udvalgte procesenheder. Overvågning af værdien for PIDfeedbacksignalet fra feedbackkilde 2. Vises i valgte procesenheder. Fejlværdi for PID-controller. Afvigelse af feedback fra setpunkt i procesenheder. Procesenheden vælges med en parameter. PID-udgang i procent ( %). Denne værdi kan f.eks. overføres til Motorstyring (Frekvensreference) eller Analog udgang 0=Stoppet 1=Kører 3 = Dvaletilstand 4 = I dødzone (se kapitel ) 3 Tel (0) Fax +358 (0)

83 Overvågningsmenu vacon Overvågning af ekstern PID-controller Indeks Overvågningsværdi V2.9.1 ExtPID-setpunkt Varierer V2.9.2 ExtPID-feedback Varierer V2.9.3 ExtPID-fejlværdi Varierer Tabel 9. Overvågning af ekstern PID-controllerværdi Enhed Skala Id Beskrivelse I henhold til P I henhold til P I henhold til P V2.9.4 ExtPID-udgang % 0,01 86 V2.9.5 ExtPID-status Setpunktværdi for ekstern PID-controller i procesenheder. Procesenheden vælges med en parameter. Feedbackværdi for ekstern PID-controller i procesenheder. Procesenheden vælges med en parameter. Fejlværdi for ekstern PID-controller. Afvigelse af feedback fra setpunkt i procesenheder. Procesenheden vælges med en parameter. Ekstern PID-controllerudgang i procent ( %). Denne værdi kan f.eks. overføres til Analog udgang. 0 = Stoppet 1=Kører 2 = I dødzone (se kapitel ) Multipumpeovervågning BEMÆRK! Pumpens kørselstid pumpe 2 kørselstid... pumpe 8 kørselstid bruges kun i multipumpetilstanden (enkelt frekvensomformer). Hvis Multimaster- eller Multifollower-tilstanden bruges, aflæses pumpens kørseltidstæller fra 'Kørselstid for pumpe 1'. Hver enkelt kørselstid for pumpe skal aflæses individuelt fra hver frekvensomformer. Tabel 10. Multipumpeovervågning Indeks Overvågningsværdi Enhed Skala Id Beskrivelse V Kørende motorer 1 30 V Autoskift V Næste automatiske skift h 0, V Operationstilstand Antal motorer, der kører, når multipumpefunktionen er i brug. Fortæller brugeren, hvis der anmodes om autoskift. 0=Ingen anmodning 1=Anmodet Tid før næste automatiske skift. Vises med 0,1 t inddeling. Driftstilstanden for frekvensomformeren, når multipumpesystemet (flere frekvensomformere) bruges. 0 = Slave (fungerer som ekstrapumpe) 1 = Mester (fungerer som mester i multipumpesystemet) 2=Ikke defineret 24-hour support +358 (0)

84 vacon 81 Overvågningsmenu Tabel 10. Multipumpeovervågning Indeks Overvågningsværdi Enhed Skala Id Beskrivelse V Multipumpestatus V Kommunikationsstatus V Kørselstid for pumpe 1 h 0, V Kørselstid for pumpe 2 h 0, V Kørselstid for pumpe 3 h 0, V Kørselstid for pumpe 4 h 0, V Kørselstid for pumpe 5 h 0, V Kørselstid for pumpe 6 h 0, V Kørselstid for pumpe 7 h 0, V Kørselstid for pumpe 8 h 0, =Ikke anvendt 10 = Stoppet 20 = Dvale 30 = Antiblokering 40 = Automatisk rensning 50 = Flushing 60 = Langsom opfyldning 70 = Regulering 80 = Følger 90 = Konstant Producerer 200 = Ukendt 0 = Funktionen Ikke benyttet (Multipumpe (flere frekvensomformere) ikke benyttet) 10 = Fatal kommunikationsfejl forekom (eller mangel på kommunikation) 11 = Der opstod fejl (dataafsendelse) 12 = Der opstod fejl (datamodtagelse) 20 = Kommunikation i funktion, ingen fejl forekom 30 = Status ukendt Tilstand med enkelt frekvensomformer: Driftstimer for pumpe 1. Tilstand med flere frekvensomformere: Driftstimer for denne frekvensomformer (denne pumpe) Tilstand med enkelt frekvensomformer: Driftstimer for pumpe 2. Tilstand med flere frekvensomformere: Ikke i brug. Tilstand med enkelt frekvensomformer: Driftstimer for pumpe 3. Tilstand med flere frekvensomformere: Ikke i brug. Tilstand med enkelt frekvensomformer: Driftstimer for pumpe 4. Tilstand med flere frekvensomformere: Ikke i brug. Tilstand med enkelt frekvensomformer: Driftstimer for pumpe 5. Tilstand med flere frekvensomformere: Ikke i brug. Tilstand med enkelt frekvensomformer: Driftstimer for pumpe 6. Tilstand med flere frekvensomformere: Ikke i brug. Tilstand med enkelt frekvensomformer: Driftstimer for pumpe 7. Tilstand med flere frekvensomformere: Ikke i brug. Tilstand med enkelt frekvensomformer: Driftstimer for pumpe 8. Tilstand med flere frekvensomformere: Ikke i brug. 3 Tel (0) Fax +358 (0)

85 Overvågningsmenu vacon Vedligeholdelsestællere Tabel 11. Overvågning af vedligeholdelsestællere Indeks V Overvågningsværdi Vedligeholdelsestæller 1 Enhed Skala Id Beskrivelse t/komdr Varierer 1101 Status for vedligeholdelsestæller i antal omdrejninger gange 1000 eller i timer. For konfiguration og aktivering af denne tæller henvises til kapitel Overvågning af Fieldbus-data Tabel 12. Overvågning af Fieldbus-data Indeks V FB-kontrolord V Overvågningsværdi FB-hastighedsreference Enhed Skala Id Beskrivelse Varierer 875 Fieldbus-kontrolord, der benyttes af applikationen i overspringstilstand/-format. Afhængigt af fieldbus-typen eller profilen kan dataene redigeres, før de sendes til applikationen. Hastighedsreference skaleret mellem mindste og største frekvens på det tidspunkt, hvor det modtages af applikationen. Minimumsog maksimumsfrekvenserne kan ændres, efter at referencen er modtaget, uden at det påvirker referencen. V FB-data ind Rå værdi af procesdata i 32-bit format med fortegn V FB-data ind Rå værdi af procesdata i 32-bit format med fortegn V FB-data ind Rå værdi af procesdata i 32-bit format med fortegn V FB-data ind Rå værdi af procesdata i 32-bit format med fortegn V FB-data ind Rå værdi af procesdata i 32-bit format med fortegn V FB-data ind Rå værdi af procesdata i 32-bit format med fortegn V FB-data ind Rå værdi af procesdata i 32-bit format med fortegn V FB-data ind Rå værdi af procesdata i 32-bit format med fortegn V FB-statusord V Faktisk FB-hastighed 0, Fieldbus-statusord, der sendes af applikationen i overspringstilstand/-format. Afhængigt af FB-typen eller profilen kan dataene redigeres, før de sendes til FB. Faktisk hastighed i %. 0 og 100 % svarer til hhv. minimums- og maksimumsfrekvenserne. Denne opdateres løbende afhængigt af de aktuelle minimums- og maksimumsfrekvenser samt udgangsfrekvensen. V FB-data ud Rå værdi af procesdata i 32-bit format med fortegn V FB-data ud Rå værdi af procesdata i 32-bit format med fortegn V FB-data ud Rå værdi af procesdata i 32-bit format med fortegn V FB-data ud Rå værdi af procesdata i 32-bit format med fortegn V FB-data ud Rå værdi af procesdata i 32-bit format med fortegn V FB-data ud Rå værdi af procesdata i 32-bit format med fortegn V FB-data ud Rå værdi af procesdata i 32-bit format med fortegn V FB-data ud Rå værdi af procesdata i 32-bit format med fortegn 24-hour support +358 (0)

86 vacon 83 Menuen Parametre 4. MENUEN PARAMETRE 4.1 Gruppe 3.1: motorindstillinger Parametre på motorens typeskilt Tabel 13. Parametre på motorens typeskilt Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P P P Nominel motorspænding Nominel motorfrekvens Nominel motorhastighed Varierer Varierer V Varierer 110 8,00 320,00 Hz 50,0/60, o/min Varierer 112 P Nominel motorstrøm I H * 0,1 I H * 0,1 A Varierer 113 P Motor Cos Phi 0,30 1,00 Varierer 120 P Nominel motoreffekt Varierer Varierer kw Varierer 116 Værdien U n fremgår af motorens typeskilt. Bemærk også den benyttede forbindelse (trekant/stjerne). Værdien f n fremgår af motorens typeskilt. Værdien n n fremgår af motorens typeskilt. Værdien I n fremgår af motorens typeskilt. Værdien fremgår af motorens typeskilt. Værdien In fremgår af motorens typeskilt. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

87 Menuen Parametre vacon Indstillinger for motorstyring Tabel 14. Indstillinger for motorstyring Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Motortype P Switchfrekvens 1.5 Varierer khz Varierer 601 P Identifikation P Magnetiseringsstrøm 0,0 2*IH A 0,0 612 P Motorkontakt P Overspændingsstyring P Underspændingsstyring = Induktionsmotor 1 = PM-motor Hvis switchfrekvensen øges, reduceres ACfrekvensomformerens kapacitet. Det anbefales at benytte en lavere frekvens, hvis motorkablet er langt, for at minimere den kapacitive strøm i kablet. Motorstøjen kan også minimeres ved brug af en høj switchfrekvens. Den automatiske motoridentifikation beregner eller måler de motorparametre, der kræves til optimal motorog hastighedsstyring. 0 = Ingen handling 1 = Ved stilstand 2=Med rotation BEMÆRK! Parametrene på motorens typeskilt i menu M3.1.1 Motortypeskilt skal indstilles, før identifikationen udføres. Motorens magnetiseringsstrøm (strøm uden belastning). Værdierne af U/f-parametrene identificeres ved magnetiseringsstrømmen, hvis de opgives før identifikationskørslen. Hvis værdien angives til nul, beregnes magnetiseringsstrømmen internt. Hvis denne funktion aktiveres, forhindres frekvensomformeren i at blive afbrudt, når motorswitchen lukkes og åbnes, f.eks. ved flyvende start. 0=Deaktiveret 1=Aktiveret 0=Deaktiveret 1=Aktiveret 0=Deaktiveret 1=Aktiveret 24-hour support +358 (0)

88 vacon 85 Menuen Parametre Tabel 14. Indstillinger for motorstyring Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Energioptimering P Statorspændingsjustering 50,0 150,0 % 100,0 659 Frekvensomformeren søger efter den mindste motorstrøm for at spare energi og reducere motorstøjen. Denne funktion kan f.eks. benyttes til ventilator- og pumpeformål, men er ikke velegnet til hurtige, PID-styrede processer. 0=Deaktiveret 1=Aktiveret Parameter til justering af statorspændingen i permanent magnetmotorer Motorgrænseindstillinger Tabel 15. Motorgrænseindstillinger Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Motorstrømgrænse I H *0,1 I S A Varierer 107 P Motormomentgrænse 0,0 300,0 % 300, Største motorstrøm fra AC-frekvensomformeren Maks. momentgrænse på motorsiden 4 Tel (0) Fax +358 (0)

89 Menuen Parametre vacon Indstillinger for åben sløjfe Tabel 16. Indstillinger for åben sløjfe Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P U/f-forhold P P P P Feltsvækningspunktfrekvens Spænding ifeltsvækningspunktet U/f-midtpunktsfrekvens U/f-midtpunktsspænding 8,00 P Hz Varierer ,00 200,00 % 100, ,00 P Hz Varierer 604 0,0 100,0 % 100,0 605 P Nulfrekvensspænding 0,00 40,00 % Varierer 606 P P Indstillinger for flyvende start Flyvende start - scan aktuel ,0 100,0 % 45, Typen af U/f-kurven mellem nulfrekvensen og feltsvækningspunktet. 0=Lineær 1=Kvadratisk 2 = Programmerbar Feltsvækningspunktet er den udgangsfrekvens, hvor udgangsspændingen når feltsvækningspunktets spænding Spænding i feltsvækningspunktet i % af den nominelle motorspænding Hvis den programmerbare U/f-kurve er valgt (par. P ), definerer denne parameter kurvens midtpunktsfrekvens. Hvis den programmerbare U/f-kurve er valgt (par. P ), definerer denne parameter kurvens midtpunktsspænding. Denne parameter definerer nulfrekvensspændingen på U/f-kurven. Standardværdien varierer afhængigt af enhedsstørrelsen. Markering af afkrydsningsfelt: B0 = Søg kun på akselfrekvens fra samme retning som frekvensreference. B1 = Deaktiver AC-scanning B4 = Brug frekvensreference som første gæt B5 = Deaktiver DC-impulser Defineret i procent af den nominelle motorstrøm. P Startforstærkning =Deaktiveret 1=Aktiveret M I/f-start Denne menu indeholder tre parametre. Se tabellen nedenfor. 24-hour support +358 (0)

90 vacon 87 Menuen Parametre Tabel 17. I/f-startparametre Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P I/f-start P I/f-startfrekvens 0,0 P Hz 10,0 535 P I/f-startstrøm 0,0 100,0 % 80, =Deaktiveret 1=Aktiveret Under denne udgangsfrekvens tilføres den definerede I/f-startstrøm til motoren. Strømmen tilføres til motoren, når I/fstartfunktionen er aktiveret. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

91 Menuen Parametre vacon Gruppe 3.2: Start-/Stopkonfiguration Tabel 18. Menuen Start-/Stopkonfiguration Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P3.2.1 Fjernstyringssted * 172 Valg af fjernstyringssted (start/stop). Kan bruges til at vende tilbage til fjernstyring fra en Vacon Live, f.eks. hvis panelet er gået i stykker. 0=I/O-styring 1 = Fieldbus-styring P3.2.2 Lokal/fjernbetjening * 211 Skift mellem lokalog fjernstyringssted 0=Fjern 1=Lokal 0 = Stopknappen er altid P3.2.3 Stopknappen på aktiveret (Ja) betjeningspanelet 1 = Stopknappen har begrænset funktion (Nej) P3.2.4 Startfunktion =Rampe 1 = Flyvende start P3.2.5 Stopfunktion =Friløb 1=Rampe P3.2.6 I/O A-start/stoplogik 0 4 1* 300 Logik = 0: Styresignal 1 = Forlæns Styresignal 2 = Baglæns Logik = 1: Styresignal 1 = Forlæns (kant) Styresignal 2 = Omvendt stop Styresignal 3 = Baglæns (kant) Logik = 2: Styresignal 1 = Forlæns (kant) Styresignal 2 = Baglæns (kant) Logik = 3: Styresignal 1 = Start Styresignal 2 = Baglæns Logik = 4: Styresignal 1 = Start (kant) Styresignal 2 = Baglæns P3.2.7 I/O B-start/stoplogik * 363 Se ovenfor. P3.2.8 Fieldbus-startlogik = Stigende påkrævet 1=Tilstand P3.2.9 Startforsinkelse 0,00 60,00 sek. 0, Forsinkelsen fra startkommandoen til den faktiske start af frekvensomformeren kan angives med denne parameter. P Fjern- til lokal funktion Vælg, om driftstilstanden og referencen skal kopieres, når der skiftes fra fjernstyring til lokal styring (betjeningspanel): 0=Behold Drift 1=Behold Drift og Reference 2=Stop * Standardværdien af parameteren afhænger af den applikation, der er valgt med parameteren P1.2 Applikation. Se kapitel Standardparameterværdier ifølge den valgte applikation. 24-hour support +358 (0)

92 vacon 89 Menuen Parametre 4.3 Gruppe 3.3: referencer Frekvensreferenceparametre Tabel 19. Frekvensreferenceparametre Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Mindste frekvensreference 0,00 P Hz 0, Mindste tilladte frekvensreference P Største frekvensreference P ,00 Hz 50,00/ 60, Største tilladte frekvensreference P Positiv frekvensreferencegrænse -320,0 320,0 Hz 320, Endelig frekvensreferencegr ænse i den positive retning. P Negativ frekvensreferencegrænse -320,0 320,0 Hz -320, Endelig frekvensreferencegr ænse i den negative retning. BEMÆRK! Denne parameter kan f.eks. bruges til at forhindre, at motoren kører baglæns. P Valg af I/Ostyringsreference A * 117 Valg af referencekilde, når styringsstedet er I/O A 0=PC 1=Fast frekvens 0 2 = Panelreference 3 = Fieldbus 4=AI1 5=AI2 6=AI1 + AI2 7=PID 8 = Motorpotentiometer 11 = Blok 1 Ud 12 = Blok 2 Ud 13 = Blok 3 Ud 14 = Blok 4 Ud 15 = Blok 5 Ud 16 = Blok 6 Ud 17 = Blok 7 Ud 18 = Blok 8 Ud 19 = Blok 9 Ud 20 = Blok 10 ud P Valg af I/Ostyringsreference B * 131 Valg af referencekilde, når styringsstedet er I/O B. Se ovenfor. BEMÆRK! I/O B- styringsstedet kan kun tvinges til at blive aktivt med digital indgang (P ). 4 Tel (0) Fax +358 (0)

93 Menuen Parametre vacon 90 Tabel 19. Frekvensreferenceparametre Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Valg af betjeningspanelstyringsreference * 121 P Panelreference 0,00 P Hz 0, P Panelomløbsretning P Valg af Fieldbusstyringsreference * 122 Valg af referencekilden, når styringsstedet er betjeningspanelet: 0=PC 1=Fast frekvens 0 2 = Panelreference 3 = Fieldbus 4=AI1 5=AI2 6=AI1 + AI2 7=PID 8 = Motorpotentiometer 11 = Blok 1 Ud 12 = Blok 2 Ud 13 = Blok 3 Ud 14 = Blok 4 Ud 15 = Blok 5 Ud 16 = Blok 6 Ud 17 = Blok 7 Ud 18 = Blok 8 Ud 19 = Blok 9 Ud 20 = Blok 10 Ud Frekvensreferencen kan ændres på betjeningspanelet med denne parameter. Motorrotation, når styringsstedet er betjeningspanelet 0=Forlæns 1=Baglæns Valg af referencekilden, når styringsstedet er Fieldbus: 0=Pc 1=Fast frekvens 0 2 = Panelreference 3 = Fieldbus 4=AI1 5=AI2 6=AI1 + AI2 7=PID 8 = Motorpotentiometer 11 = Blok 1 Ud 12 = Blok 2 Ud 13 = Blok 3 Ud 14 = Blok 4 Ud 15 = Blok 5 Ud 16 = Blok 6 Ud 17 = Blok 7 Ud 18 = Blok 8 Ud 19 = Blok 9 Ud 20 = Blok 10 Ud * Standardværdien af parameteren afhænger af den applikation, der er valgt med parameter P1.2 Applikation. Se kapitel Standardparameterværdier ifølge den valgte applikation. 24-hour support +358 (0)

94 vacon 91 Menuen Parametre Faste frekvenser Tabel 20. Parametre for faste frekvenser Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Fast frekvenstilstand * 182 P Fast frekvens 0 P P Hz 5, P Fast frekvens 1 P P Hz 10,00 * 105 P Fast frekvens 2 P P Hz 15,00 * 106 P Fast frekvens 3 P P Hz 20,00 * 126 P Fast frekvens 4 P P Hz 25, P Fast frekvens 5 P P Hz 30, P Fast frekvens 6 P P Hz 40, P Fast frekvens 7 P P Hz 50, P Fast frekvensvalg 0 P Fast frekvensvalg 1 P Fast frekvensvalg 2 DigIN SlotA.4 DigIN SlotA.5 DigIN Slot =Binært kodet 1 = Antal indgange. Den faste frekvens vælges efter, hvor mange af de faste digitale hastighedsindgange der er aktive. Fast standardfrekvens 0, når det vælges af styrereferenceparameter (P ). Vælg med digital indgang: Fast frekvensvalg 0 (P ) Vælg med digital indgang: Fast frekvensvalg 1 (P ) Vælg med digitale indgange: Fast frekvensvalg 0 og 1 Vælg med digital indgang: Fast frekvensvalg 2 (P ) Vælg med digitale indgange: Fast frekvensvalg 0 og 2 Vælg med digitale indgange: Fast frekvensvalg 1 og 2 Vælg med digitale indgange: Fast frekvensvalg 0 og 1 og 2 Binær vælger for faste hastigheder (0-7). Se parametrene P til P Binær vælger for faste hastigheder (0-7). Se parametrene P til P Binær vælger for faste hastigheder (0-7). Se parametrene P til P * Standardværdien af parameteren afhænger af den applikation, der er valgt med parameter P1.2 Applikation. Se kapitel Standardparameterværdier ifølge den valgte applikation. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

95 Menuen Parametre vacon Parametre for motorpotentiometer Tabel 21. Parametre for motorpotentiometer Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Motorpotentiometer OP DigIN Slot FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv (Motorpotentiometerreferencen VOKSER, indtil kontakten åbnes) P Motorpotentiometer NED DigIN Slot FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv (Motorpotentiometerreferencen FALDER, indtil kontakten åbnes) P Rampetid for motorpotentiometer 0,1 500,0 Hz/ sek. 10,0 331 Ændringshastigheden i motorpotentiometerreferencen, når den forøges eller reduceres med parametrene P eller P P Nulstilling af motorpotentiometer Logik for nulstilling af motorpotentiometerets frekvensreference. 0 = Ingen nulstilling 1 = Nulstil, hvis stoppet 2 = Nulstil, hvis slukket Flushingparametre Tabel 22. Flushingparametre Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Aktiver flushingreference DigIN Slot0.1 * P Flushingreference -MaxRef MaxRef Hz 0,00 * Forbind til digital indgang for at aktivere par. P BEMÆRK! Frekvensomformeren starter, hvis indgangen aktiveres! Bestemmer den frekvensreference, hvor flushingreference aktiveres (P ). * Standardværdien af parameteren afhænger af den applikation, der er valgt med parameter P1.2 Applikation. Se kapitel 10.1 Standardparameterværdier ifølge den valgte applikation. 24-hour support +358 (0)

96 vacon 93 Menuen Parametre 4.4 Gruppe 3.4: konfiguration af ramper og bremser Rampe 1 konfiguration Tabel 23. Konfiguration af Rampe 1 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Rampe 1-form 0,0 100,0 % 0,0 500 P Accelerationstid 1 0,1 3000,0 sek. 5,0 103 P Decelerationstid 1 0,1 3000,0 sek. 5,0 104 Start og stop af accelerationsog decelerationsramperne kan udjævnes med denne parameter. Bestemmer den tid, det tager for udgangsfrekvensen at stige fra nulfrekvens til den maksimale frekvens Bestemmer den tid, det tager for udgangsfrekvensen at falde fra den maksimale frekvens til nulfrekvens Rampe 2 konfiguration Tabel 24. Konfiguration af Rampe 2 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Rampe 2-form 0,0 100,0 % 0,0 501 P Accelerationstid 2 0,1 300,0 sek. 10,0 502 P Decelerationstid 2 0,1 300,0 sek. 10,0 503 P Rampe 2-valg Varierer Varierer P Tærskelfrekvens for rampe 2 DigIN Slot ,0 P Hz 0,0 533 Start og stop af accelerationsog decelerationsramperne kan udjævnes med denne parameter. Bestemmer den tid, det tager for udgangsfrekvensen at stige fra nulfrekvens til den maksimale frekvens Bestemmer den tid, det tager for udgangsfrekvensen at falde fra den maksimale frekvens til nulfrekvens Bruges til at skifte mellem rampe 1 og 2. FALSK = Rampe 1-form, accelerationstid 1 og decelerationstid 1. SAND = Rampe 2-form, accelerationstid 2 og decelerationstid 2. Definerer frekvensen, over hvilken den anden rampes tider og former anvendes. 0=Anvendes ikke 4 Tel (0) Fax +358 (0)

97 Menuen Parametre vacon Startmagnetisering parametre Tabel 25. Startmagnetiseringsparametre Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Startmagnetiseringsstrøm 0,00 IL A IH 517 Bestemmer den jævnstrøm, der tilføres motoren ved start. Deaktiveres, hvis den indstilles til 0. P Startmagnetiseringstid 0,00 600,00 sek. 0, Denne parameter fastlægger tiden for, hvor længe jævnstrømmen tilføres motoren, før accelerationen begynder Parametre for jævnstrømsbremsning Tabel 26. Parametre for jævnstrømsbremsning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Jævnstrømsbremsestrøm 0 IL A IH 507 Fastlægger den strøm, der tilføres motoren under jævnstrømsbremsning. 0=Deaktiveret P Jævnstrømsbremsetid ved stop 0,00 600,00 sek. 0, Bestemmer, om bremsning er TIL eller FRA, samt bremsetiden for jævnstrømsbremsen, når motoren stopper. P Frekvens, hvor jævnstrømsbremsning starter ved rampestop 0,10 10,00 Hz 1, Den udgangsfrekvens, hvor jævnstrømsbremsning anvendes Parametre for flux-bremsning Tabel 27. Parametre for flux-bremsning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Flux-bremsning P Flux-bremsestrøm 0 IL A IH 519 0=Deaktiveret 1=Aktiveret Fastsætter det aktuelle niveau for flux-bremsning. 24-hour support +358 (0)

98 vacon 95 Menuen Parametre 4.5 Gruppe 3.5: I/O-konfiguration Digitale indgangsindstillinger Tabel 28. Digitale indgangsindstillinger Indeks Parameter Standard Id Beskrivelse P P Styringssignal 1 A Styringssignal 2 A DigIN SlotA.1* DigIN SlotA.2* Styringssignal 1, når styringsstedet er I/O A (FREM) Styringssignal 2, når styringsstedet er I/O A (BAK) P Styringssignal 3 A DigIN Slot Styringssignal 3, når styringsstedet er I/O A P Styringssignal 1 B DigIN Slot0.1* 423 Startsignal 1, når styringsstedet er I/O B P Styringssignal 2 B DigIN Slot Startsignal 2, når styringsstedet er I/O B P Styringssignal 3 B DigIN Slot Startsignal 3, når styringsstedet er I/O B P I/O B-styring tvunget DigIN Slot0.1* 425 LUKKET = Tving styringsstedet til I/O B P I/O B-reference tvunget DigIN Slot0.1* 343 LUKKET = Den anvendte frekvensreference angives af parameteren for I/O-reference B (P ). P Fieldbus-styring tvunget DigIN Slot0.1* 411 Tving styringen til fieldbus P Betjeningspanelstyring tvunget DigIN Slot0.1* 410 Tving styringen til betjeningspanelet P Ekstern fejl (luk) DigIN SlotA.3* 405 P Ekstern fejl (åben) DigIN Slot ÅBEN = OK LUKKET = Ekstern fejl ÅBEN = Ekstern fejl LUKKET = OK P Fejlnulstilling (luk) DigIN SlotA.6* 414 Nulstiller alle aktive fejl, når den er LUKKET P Fejlnulstilling (åben) DigIN Slot Nulstiller alle aktive fejl, når den er ÅBEN P Drift aktiveret DigIN Slot Skal være aktiveret for at angive frekvensomformerens tilstand til Klar P Drift interlock 1 DigIN Slot Frekvensomformeren er muligvis klar, men start er blokeret, så længe interlock er aktiveret (dæmpningsinterlock). P Drift interlock 2 DigIN Slot Som ovenfor. P Motorforvarmning TIL DigIN Slot ÅBEN = Ingen handling SAND = Anvender jævnstrømmen til motorforvarmning i stoptilstand. Benyttes, hvis parameteren P er indstillet til 2. P Rampe 2-valg DigIN Slot Bruges til at skifte mellem rampe 1 og 2. ÅBEN = Rampe 1-form, accelerationstid 1 og decelerationstid 1. LUKKET = Rampe 2-form, accelerationstid 2 og decelerationstid 2. P Acc/Dec forbudt DigIN Slot Ingen acceleration eller deceleration er mulig, før kontakten er åben. P Fast frekvensvalg 0 DigIN SlotA.4* 419 Binær vælger for faste hastigheder (0-7). P Fast frekvensvalg 1 DigIN SlotA.5* 420 Binær vælger for faste hastigheder (0-7). P Fast frekvensvalg 2 DigIN Slot0.1* 421 Binær vælger for faste hastigheder (0-7). P Motorpotentiometer OP DigIN Slot ÅBEN = Ikke aktiv LUKKET = Aktiv (Motorpotentiometerreferencen VOKSER, indtil kontakten åbnes) 4 Tel (0) Fax +358 (0)

99 Menuen Parametre vacon 96 P Motorpotentiometer NED DigIN Slot ÅBEN = Ikke aktiv LUKKET = Aktiv (Motorpotentiometerreferencen FALDER, indtil kontakten åbnes) P Aktivering af hurtigt stop DigIN Slot ÅBEN = Aktiveret. Se parametergruppen Hurtigt stop for at konfigurere disse funktioner. P Timer 1 DigIN Slot Stigende kant starter Timer 1, der er programmeret i parametergruppen Gruppe 3.12: timerfunktioner P Timer 2 DigIN Slot Se ovenfor P Timer 3 DigIN Slot Se ovenfor P Forstærk PID1-setpunkt DigIN Slot ÅBEN = Ingen forstærkning LUKKET = Forstærkning P Vælg PID1-setpunkt DigIN Slot0.1* 1047 ÅBEN = Setpunkt 1 LUKKET = Setpunkt 2 P Eksternt PID-startsignal DigIN Slot ÅBEN = PID2 i stoptilstand LUKKET = PID2 regulerer Denne parameter har ingen effekt, hvis den eksterne PID-controller ikke er aktiveret i 4.14 Gruppe 3.14: ekstern PID-controller. P P P P P Vælg eksternt PIDsetpunkt Nulstil vedligeholdelsestæller 1 Aktivering af flushingreference Aktivering af brandtilstand ÅBEN Aktivering af brandtilstand LUKKET Tabel 28. Digitale indgangsindstillinger Indeks Parameter Standard Id Beskrivelse DigIN Slot ÅBEN = Setpunkt 1 LUKKET = Setpunkt 2 DigIN Slot LUKKET = Nulstil DigIN Slot0.1* 530 DigIN Slot DigIN Slot P Brandtilstand baglæns DigIN Slot P Aktivering af autorens DigIN Slot P Pumpe 1-interlock DigIN Slot0.1* 426 P Pumpe 2-interlock DigIN Slot0.1* 427 P Pumpe 3-interlock DigIN Slot0.1* 428 P Pumpe 4-interlock DigIN Slot Forbind til digital indgang for at aktivere par. P BEMÆRK! Frekvensomformeren starter, hvis indgangen aktiveres! Aktiverer brandtilstanden, hvis dette aktiveres med den rigtige adgangskode. ÅBEN = Brandtilstand aktiv LUKKET = Ingen handling Aktiverer brandtilstanden, hvis dette aktiveres med den rigtige adgangskode. ÅBEN = Ingen handling LUKKET = Brandtilstand aktiv Bakkommando for rotationsretningen, mens der køres i brandtilstand. Funktionen har ingen effekt ved normal drift. ÅBEN = Forlæns LUKKET = Baglæns Start autorensningssekvensen. Sekvensen afbrydes, hvis aktiveringssignalet fjernes, før sekvensen er gennemført. BEMÆRK! Frekvensomformeren starter, hvis indgangen aktiveres! ÅBEN = Ikke aktiv LUKKET = Aktiv ÅBEN = Ikke aktiv LUKKET = Aktiv ÅBEN = Ikke aktiv LUKKET = Aktiv ÅBEN = Ikke aktiv LUKKET = Aktiv 24-hour support +358 (0)

100 vacon 97 Menuen Parametre P Pumpe 5-interlock DigIN Slot ÅBEN = Ikke aktiv LUKKET = Aktiv P Pumpe 6-interlock DigIN Slot ÅBEN = Ikke aktiv LUKKET = Aktiv P Pumpe 7-interlock DigIN Slot ÅBEN = Ikke aktiv LUKKET = Aktiv P Pumpe 8-interlock DigIN Slot ÅBEN = Ikke aktiv LUKKET = Aktiv P Nulstil kwh-triptæller DigIN Slot Nulstiller kwh-triptælleren * Standardværdien af parameteren afhænger af den applikation, der er valgt med parameteren P1.2 Applikation. Se kapitel 10.1 Standardparameterværdier ifølge den valgte applikation Analoge indgange BEMÆRK! Antallet af analoge indgange, der kan anvendes, afhænger af din (options-)kortkonfiguration. Standard-I/O-kortet har 2 analoge indgange. Analog indgang 1 Tabel 29. Indstillinger for analog indgang 1 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P AI1-signalvalg Tabel 28. Digitale indgangsindstillinger Indeks Parameter Standard Id Beskrivelse AnIN SlotA.1* * Standardværdien af parameteren afhænger af den applikation, der er valgt med parameteren P1.2 Applikation. Se kapitel 10.1 Standardparameterværdier ifølge den valgte applikation. 377 Brug denne parameter til at forbinde AI1-signalet til den ønskede analoge indgang. Programmerbar. Se kapitel P AI1-signalfiltertid 0,00 300,00 sek. 0,1 * 378 Filtertid for analog indgang. P AI1-signalområde * = 0 10 V / 0 20 ma 1 = 2 10V / 4 20mA P AI1 tilpass. min -160,00 160,00 % 0,00 * 380 Min. indstilling for tilpasset område 20 % = 4-20 ma/2-10 V P AI1 tilpasset maks. -160,00 160,00 % 100,00* 381 Maks. indstilling for tilpasset område P AI1-signalinvertering * 387 0=Normal 1=Signal inverteret Analog indgang 2 Tabel 30. Indstillinger for analog indgang 2 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P AI2-signalvalg AnIN SlotA.2* 388 Se P P AI2-signalfiltertid 0,00 300,00 sek. 0,1 * 389 Se P P AI2-signalområde * 390 Se P P AI2 tilpass. min -160,00 160,00 % 0,00 * 391 Se P P AI2 tilpasset maks. -160,00 160,00 % 100,00* 392 Se P P AI2-signalinvertering * 398 Se P * Standardværdien af parameteren afhænger af den applikation, der er valgt med parameter P1.2 Applikation. Se kapitel 10.1 Standardparameterværdier ifølge den valgte applikation. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

101 Menuen Parametre vacon 98 Analog indgang 3 Tabel 31. Indstillinger for analog indgang 3 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P AI3-signalvalg AnIN SlotD Se P P AI3-signalfiltertid 0,00 300,00 sek. 0,1 142 Se P P AI3-signalområde Se P P AI3 tilpass. min -160,00 160,00 % 0, Se P P AI3 tilpass. maks -160,00 160,00 % 100, Se P P AI3-signalinvertering Se P Analog indgang 4 Tabel 32. Indstillinger for analog indgang 4 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P AI4-signalvalg AnIN SlotD Se P P AI4-signalfiltertid 0,00 300,00 sek. 0,1 153 Se P P AI4-signalområde Se P P AI4 tilpass. min -160,00 160,00 % 0, Se P P AI4 tilpass. maks -160,00 160,00 % 100, Se P P AI4-signalinvertering Se P Analog indgang 5 Tabel 33. Indstillinger for analog indgang 5 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P AI5-signalvalg AnIN SlotE Se P P AI5-signalfiltertid 0,00 300,00 sek. 0,1 189 Se P P AI5-signalområde Se P P AI5 tilpass. min -160,00 160,00 % 0, Se P P AI5 tilpass. maks -160,00 160,00 % 100, Se P P AI5-signalinvertering Se P Analog indgang 6 Tabel 34. Indstillinger for analog indgang 6 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P AI6-signalvalg AnIN SlotE Se P P AI6-signalfiltertid 0,00 300,00 sek. 0,1 200 Se P P AI6-signalområde Se P P AI6 tilpass. min -160,00 160,00 % 0, Se P P AI6 tilpass. maks -160,00 160,00 % 100, Se P P AI6-signalinvertering Se P hour support +358 (0)

102 vacon 99 Menuen Parametre Digitale udgange, stik B (standard) Tabel 35. Digitale udgangsindstillinger på standard-i/o-kort Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse Funktionsvalg for basis-ro1: 0=Ingen 1=Klar 2 = Drift 3 = Generel fejl 4 = Generel fejl inverteret 5 = Generel alarm 6=Omvendt 7=I fart 8 = Termistorfejl 9=Motorregulator aktiv 10 = Startsignal aktivt 11 = Panelstyring aktiv 12=I/O B-styring aktiveret 13 = Grænseovervågning 1 14 = Grænseovervågning 2 15 = Brandtilstand aktiv 16=Flushing aktiveret 17 = Fast frekvens aktiv 18 = Hurtigt stop aktiveret 19 = PID i dvaletilstand 20 = PID-blød påfyldning aktiv 21 = PID-overvågningsgrænser 22 = Ekst. PID-overvågn.grænser 23 = Indgangstryk alarm/fejl 24=Frostbeskyt. alarm/fejl 25 = Tidskanal 1 26 = Tidskanal 2 27 = Tidskanal 3 P Basis-RO1-funktion * =FB-styreord B13 29=FB-styreord B14 30=FB-styreord B15 31 = FB-procesdata1.B0 32 = FB-procesdata1.B1 33 = FB-procesdata1.B2 34 = Vedligeholdelsesalarm 35 = Vedligeholdelsesfejl 36=Blok 1 ud 37=Blok 2 ud 38=Blok 3 ud 39=Blok 4 ud 40=Blok 5 ud 41=Blok 6 ud 42=Blok 7 ud 43=Blok 8 ud 44=Blok 9 ud 45=Blok 10 ud 46 = Styring af hjælpepumpe 47=Styring af spædningspumpe 48 = Autorens aktiv 49 = Multipumpe K1-styring 50 = Multipumpe K2-styring 51 = Multipumpe K3-styring 52 = Multipumpe K4-styring 53 = Multipumpe K5-styring 54 = Multipumpe K6-styring 55 = Multipumpe K7-styring 56 = Multipumpe K8-styring Basis-RO1 M ,00 320,00 sek. 0, TIL-forsinkelse for relæ TIL-forsinkelse Basis-RO1 M ,00 320,00 sek. 0, FRA-forsinkelse for relæ FRA-forsinkelse M Basis-RO2-funktion * Se P Basis-R02 M ,00 320,00 sek. 0, Se M TIL-forsinkelse Basis-R02 M ,00 320,00 sek. 0, Se M FRA-forsinkelse Se P M Basis-RO3-funktion * Ikke synlig, hvis der kun er installeret 2 udgangsrelæer * Standardværdien af parameteren afhænger af den applikation, der er valgt med parameter P1.2 Applikation. Se kapitel 10.1 Standardparameterværdier ifølge den valgte applikation. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

103 Menuen Parametre vacon Udvidelsesslids C, D og E, digitale udgange Viser kun parametre for eksisterende udgange på optionskort, der er sat i slids C, D og E. Valg som i Standard RO1 (P ). Denne gruppe eller disse parametre er ikke synlige, hvis der ikke er nogen digitale udgange i slidser C, D eller E. 24-hour support +358 (0)

104 vacon 101 Menuen Parametre Analoge udgange, Stik A (standard) Tabel 36. Analoge udgangsindstillinger for standard-i/o-kort Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P AO1-funktion * P AO1-filtertid 0,0 300,0 sek. 1,0 * P AO1 minimum * P P AO1-minimumsskala AO1-maksimumsskala Varierer Varierer Varierer Varierer Varierer Varierer 0,0 * ,0 * = TEST 0 % (ikke anvendt) 1 = TEST 100 % 2 = Udgangsfrekv. (0-fmax) 3 = Fast reference (0-fmax) 4 = Motorhastighed (0 - Nominel motorhastighed) 5 = Udgangsstrøm (0-I nmotor ) 6 = Motormoment (0-T nmotor ) 7=Motoreffekt (0-P nmotor ) 8=Motorspænding (0-U nmotor ) 9 = DC-spænding ( V) 10 = PID-setpunkt (0-100 %) 11 = PID-feedback (0-100 %) 12 = PID1-udgang (0-100 %) 13 = Ekst.PID-udgang (0-100 %) 14 = ProcessDataIn1 (0-100 %) 15 = ProcessDataIn2 (0-100 %) 16 = ProcessDataIn3 (0-100 %) 17 = ProcessDataIn4 (0-100 %) 18 = ProcessDataIn5 (0-100 %) 19 = ProcessDataIn6 (0-100 %) 20 = ProcessDataIn7 (0-100 %) 21 = ProcessDataIn8 (0-100 %) 22 = Blok 1 ud (0-100 %) 23 = Blok 2 ud (0-100 %) 24 = Blok 3 ud (0-100 %) 25 = Blok 4 ud (0-100 %) 26 = Blok 5 ud (0-100 %) 27 = Blok 6 ud (0-100 %) 28 = Blok 7 ud (0-100 %) 29 = Blok 8 ud (0-100 %) 30 = Blok 9 ud (0-100 %) 31 = Blok 10 ud (0-100 %) Filtreringstid for analogt udgangssignal. Se P = Ingen filtrering 0 = 0 ma / 0V 1 = 4 ma / 2 V Signaltype (strøm/spænding), der er valgt vha. DIP-kontakter. Bemærk forskellen i analog udgangsskalering i parameteren P Se også parameteren P Min.skala i procesenhed (afhænger af valget af AO1- funktion). Maks.skala i procesenhed (afhænger af valget af AO1- funktion). * Standardværdien af parameteren afhænger af den applikation, der er valgt med parameter P1.2 Applikation. Se kapitel 10.1 Standardparameterværdier ifølge den valgte applikation. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

105 Menuen Parametre vacon Udvidelsesslids C, D og E, analoge udgange Viser kun parametre for eksisterende udgange på optionskort, der er sat i slids C, D og E. Valg som i Standard AO1 (P ). Denne gruppe eller disse parametre er ikke synlige, hvis der ikke er nogen digitale udgange i slidser C, D eller E. 24-hour support +358 (0)

106 vacon 103 Menuen Parametre 4.6 Gruppe 3.6: fieldbus-datatilknytning Tabel 37. Fieldbus-datatilknytning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P3.6.1 Fieldbus-data ud 1-valg Data, der sendes til fieldbus, kan vælges med parameterens og overvågningsværdiens id-numre. Dataene skaleres til 16-bit format uden fortegn i overensstemmelse med formatet på betjeningspanelet. F.eks. svarer 25,5 på panelet til 255. P3.6.2 Fieldbus-data ud 2-valg Vælg procesdata ud med parameter-id P3.6.3 Fieldbus-data ud 3-valg Vælg procesdata ud med parameter-id P3.6.4 Fieldbus-data ud 4-valg Vælg procesdata ud med parameter-id P3.6.5 Fieldbus-data ud 5-valg Vælg procesdata ud med parameter-id P3.6.6 Fieldbus-data ud 6-valg Vælg procesdata ud med parameter-id P3.6.7 Fieldbus-data ud 7-valg Vælg procesdata ud med parameter-id P3.6.8 Fieldbus-data ud 8-valg Vælg procesdata ud med parameter-id Fieldbus-procesdata ud Tabel 38 viser standardværdien og den tilhørende skalering for udgang af procesdata, hvis de parametre, der er angivet i tabel 37, ikke ændres. Tabel 38. Fieldbus-procesdata ud Data Værdi Skala Procesdata ud 1 Udgangsfrekvens 0,01 Hz Procesdata ud 2 Motorhastighed 1 o/min Procesdata ud 3 Motorstrøm 0,1 A Procesdata ud 4 Motormoment 0,1 % Procesdata ud 5 Motoreffekt 0,1 % Procesdata ud 6 Motorspænding 0,1 V Procesdata ud 7 DC-spænding 1 V Procesdata ud 8 Sidste aktive fejlkode 1 Eksempel: Værdien 2500 for Udgangsfrekvens svarer til 25,00 Hz (skaleringsværdien er 0,01). Alle de overvågningsværdier, der er nævnt i kapitel Overvågning af Fieldbus-data, forudsætter skaleringsværdien. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

107 Menuen Parametre vacon Gruppe 3.7: undvigelse af frekvenser Tabel 39. Undvigelse af frekvenser Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P3.7.1 P3.7.2 P3.7.3 P3.7.4 P3.7.5 P3.7.6 Undvigelse af frekvensområde 1, nedre grænse Undvigelse af frekvensområde 1, øvre grænse Undvigelse af frekvensområde 2, nedre grænse Undvigelse af frekvensområde 2, øvre grænse Undvigelse af frekvensområde 3, nedre grænse Undvigelse af frekvensområde 3, øvre grænse -1,00 320,00 Hz 0, = Anvendes ikke 0,00 320,00 Hz 0, = Anvendes ikke 0,00 320,00 Hz 0, = Anvendes ikke 0,00 320,00 Hz 0, = Anvendes ikke 0,00 320,00 Hz 0, = Anvendes ikke 0,00 320,00 Hz 0, = Anvendes ikke P3.7.7 Rampetidsfaktor 0,1 10,0 Gange 1,0 518 Multiplikator af den aktuelt valgte rampetid mellem undvigelsesfrekvensgrænser. 4.8 Gruppe 3.8: overvågninger Vælg her: 1. en eller to (P3.8.1/P3.8.5) signalværdier til overvågning. 2. om nedre eller øvre grænser overvåges (P3.8.2/P3.8.6) 3. de faktiske grænseværdier (P3.8.3/P3.8.7). 4. hystereserne for de angivne grænseværdier (P3.8.4/P3.8.8). Tabel 40. Indstillinger for overvågning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P3.8.1 Valg af overvågningsemne nr = Udgangsfrekvens 1 = Frekvensreference 2 = Motorstrøm 3 = Motormoment 4=Motoreffekt 5=Jævnspænding 6 = Analog indgang 1 7 = Analog indgang 2 8 = Analog indgang 3 9 = Analog indgang 4 10 = Analog indgang 5 11 = Analog indgang 6 12 = Temperaturindgang 1 13 = Temperaturindgang 2 14 = Temperaturindgang 3 15 = Temperaturindgang 4 16 = Temperaturindgang 5 17 = Temperaturindgang 6 24-hour support +358 (0)

108 vacon 105 Menuen Parametre Tabel 40. Indstillinger for overvågning P3.8.2 P3.8.3 P3.8.4 P3.8.5 P3.8.6 P3.8.7 P3.8.8 Overvågningstilstand nr. 1 Grænse for overvågning nr. 1 Grænsehysterese for overvågning nr. 1 Valg af overvågningsemne nr. 2 Overvågningstilstand nr. 2 Grænse for overvågning nr. 2 Grænsehysterese for overvågning nr ,00 50,00 Varierer 25, ,00 50,00 Varierer 5, Se P Se P ,00 50,00 Varierer 40, Se P ,00 50,00 Varierer 5, Se P =Anvendes ikke 1=Overvågning af nedre grænse (udgang aktiv under grænse) 2=Overvågning af øvre grænse (udgang aktiv over grænse) Overvågningsgrænse for valgt element. Enheden indstilles automatisk. Grænsehysterese for overvågning for valgt element. Enheden angives automatisk. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

109 Menuen Parametre vacon Gruppe 3.9: sikringssystemer Generelle sikringsindstillinger Tabel 41. Generelle sikringsindstillinger Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P P Reaktion på ekstern fejl Reaktion på indgangsfasefejl P Underspændingsfejl P P Reaktion på udgangsfasefejl Se P = Ingen handling 1=Alarm 2=Fejl (stop i overensstemmelse med stopfunktion) 3 = Fejl (stop ved friløb) 0 = 3-fasesupport 1 = 1-fasesupport BEMÆRK! Hvis der benyttes 1-faseforsyning, skal 1-fasesupport være valgt. 0 = Fejl lagret i historik 1 = Fejl ikke lagret i historik 0 = Ingen handling 1=Alarm 2 = Alarm + forudindstillet fejlfrekvens (P ) 3=Fejl (stop i overensstemmelse med stopfunktion) 4 = Fejl (stop ved friløb) Reaktion på Fieldbuskommunikationsfejl P Slidskommunikationsfejl Se P P Termistorfejl Se P P PID langsom opfyldfejl Se P P Reaktion på PID1- overvågningsfejl Se P P Reaktion på ekstern PID-overvågningsfejl Se P P Jordfejl Se P BEMÆRK! Denne fejl kan kun konfigureres i rammerne MR7 til MR9. P Fast alarmfrekvens P P Hz 25, Denne frekvens anvendes, når fejlreaktion (i Gruppe 3.9: sikringssystemer) er alarm+fast frekvens P STO-fejl = Ingen handling 1=Alarm 2=Fejl (stop i overensstemmelse med stopfunktion) 3 = Fejl (stop ved friløb) 24-hour support +358 (0)

110 vacon 107 Menuen Parametre Indstillinger for motorvarmesikring Tabel 42. Indstillinger for motorvarmesikring Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Motorvarmesikring = Ingen handling 1=Alarm 2=Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb) Brug motortermistoren til at beskytte motoren, hvis den er tilgængelig. Vælg derefter værdien 0 for denne parameter. P Rumtemperatur -20,0 100,0 C/ F 40,0 705 Rumtemperatur i C/F P P Kølefaktor ved nulhastighed Motorvarmetidskonstant 5,0 150,0 % Varierer min. Varierer 707 P Motorvarmebelastning % Definerer kølefaktoren ved nulhastighed i forhold til det sted, hvor motoren kører ved nominel hastighed uden ekstern køling. Tidskonstanten er tidsrummet, inden den beregnede varmetilstand har nået 63 % af den endelige værdi Indstillinger for sikring mod motorstall Tabel 43. Indstillinger for sikring mod motorstall Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Motorstallfejl P Stallstrøm 0,00 I S A Varierer 710 P Stalltidsgrænse 1,00 120,00 sek. 15, P Stallfrekvensgrænse 1,00 P Hz 25, = Ingen handling 1=Alarm 2=Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb) Strømmen skal have overskredet denne grænse, for at en stalltilstand kan opstå. Dette er den maksimalt tilladte tid for en stalltilstand. Udgangsfrekvensen skal forblive under denne grænse i et bestemt tidsrum, for at en stalltilstand kan opstå. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

111 Menuen Parametre vacon Indstillinger for beskyttelse mod underbelastning (tør pumpe) af motor Tabel 44. Indstillinger for beskyttelse mod underbelastning af motor Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Underbelastningsfejl P P P Beskyttelse mod underbelastning: Belastning i feltsvækningsområde Beskyttelse mod underbelastning: Nulfrekvensbelastning Beskyttelse mod underbelastning: Tidsgrænse 10,0 150,0 % 50, ,0 150,0 % 10, ,00 600,00 sek. 20, = Ingen handling 1=Alarm 2=Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb) Denne parameter angiver værdien for det mindste tilladte moment, når udgangsfrekvensen ligger over feltsvækningspunktet. Denne parameter angiver værdien for det mindste tilladte moment med nulfrekvens. Hvis du ændrer værdien for parameteren P , gendannes denne parameter automatisk til standardværdien. Dette er den længste tid, en underbelastningstilstand må være aktiv Indstillinger for hurtigt stop Tabel 45. Indstillinger for hurtigt stop Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Hurtigt stop-tilstand P P P Aktivering af hurtigt stop Hurtigt stop-decelerationstid Reaktion på Hurtigt stop-fejl Varierer Varierer DigIN Slot0.2 0,1 300,0 sek. 3, Metode til at stoppe frekvensomformeren, hvis funktionen Hurtigt stop aktiveres fra DI eller fieldbus 0=Friløb 1 = Hurtigt stop (belastningsstop i overensstemmelse med P ) 2 = stop i overensstemmelse med stopfunktion (P3.2.5) 1213 FALSK = Aktiveret 0 = Ingen handling 1=Alarm 2=Fejl (stop i overensstemmelse med Hurtigt stop-tilstand) 24-hour support +358 (0)

112 vacon 109 Menuen Parametre Indstillinger for temperaturindgangsfejl 1 BEMÆRK! Denne parametergruppe er kun synlig, hvis der er installeret et optionskort til temperaturmåling (OPTBH). Tabel 46. Indstillinger for temperaturindgangsfejl 1 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Temperatursignal P Alarmgrænse 1-50,0 200,0 C/ F 130,0 741 P Fejlgrænse 1-50,0 200,0 C/ F 155,0 742 P Reaktion på fejlgrænse Valg af signaler, der bruges til udløsning af alarm og fejl. B0 = Temperatursignal 1 B1 = Temperatursignal 2 B2 = Temperatursignal 3 B3 = Temperatursignal 4 B4 = Temperatursignal 5 B5 = Temperatursignal 6 Maks. værdien tages fra de valgte signaler og bruges til udløsning af alarm/fejl. BEMÆRK! Kun de første 6 temperaturindgange understøttes (dvs. kortene fra slids A til slids E). Temperaturgrænse for udløsning af alarm. BEMÆRK! Kun indgange, der er valgt med parameteren P , sammenlignes. Temperaturgrænse for udløsning af alarm. BEMÆRK! Kun indgange, der er valgt med parameteren P , sammenlignes. 0 = Ingen reaktion 1=Alarm 2=Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb) 4 Tel (0) Fax +358 (0)

113 Menuen Parametre vacon Indstillinger for temperaturindgangsfejl 2 BEMÆRK! Denne parametergruppe er kun synlig, hvis der er installeret et optionskort til temperaturmåling (OPTBH). Tabel 47. Indstillinger for temperaturindgangsfejl 2 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Temperatursignal P Alarmgrænse 2-30,0 200,0 C/ F 130,0 764 P Fejlgrænse 2-30,0 200,0 C/ F 155,0 765 P Reaktion på fejlgrænse Valg af signaler, der bruges til udløsning af alarm og fejl. B0 = Temperatursignal 1 B1 = Temperatursignal 2 B2 = Temperatursignal 3 B3 = Temperatursignal 4 B4 = Temperatursignal 5 B5 = Temperatursignal 6 Maks. værdien tages fra de valgte signaler og bruges til udløsning af alarm/fejl. BEMÆRK! Kun de første 6temperaturindgange understøttes (dvs. kortene fra slids A til slids E). Temperaturgrænse for udløsning af alarm. BEMÆRK! Kun indgange, der er valgt med parameteren P , sammenlignes. Temperaturgrænse for udløsning af alarm. BEMÆRK! Kun indgange, der er valgt med parameteren P , sammenlignes. 0 = Ingen reaktion 1=Alarm 2=Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb) 24-hour support +358 (0)

114 vacon 111 Menuen Parametre AI lav-beskyttelse Tabel 48. Indstillinger for AI lav-beskyttelse Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Analog indgang lavbeskyttelse P Analog indgang lav-fejl = Ingen beskyttelse 1 = Beskyttelse aktiveret idriftstilstand 2 = Beskyttelse aktiveret i drifts- og stoptilstand 0 = Ingen handling 1=Alarm 2 = Alarm + fast fejlfrekvens (par. P ) 3 = Alarm + forrige frekvensreference 4=Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 5 = Fejl (stop ved friløb) 4 Tel (0) Fax +358 (0)

115 Menuen Parametre vacon Gruppe 3.10: automatisk nulstilling Tabel 49. Indstillinger for automatisk nulstilling Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Automatisk nulstilling * 731 P Funktion til genstart P Ventetid 0, ,00 sek. 0, P Prøvetid 0, ,00 sek. 60, P Antal forsøg P P P P P P P Automatisk nulstilling: Underspænding Automatisk nulstilling: Overspænding Automatisk nulstilling: Overstrøm Automatisk nulstilling: AI lav Automatisk nulstilling: Overtemperatur i enheden Automatisk nulstilling: Overtemperatur i motoren Automatisk nulstilling: Ekstern fejl P PID-overvågningsfejl =Deaktiveret 1=Aktiveret Starttilstanden for Automatisk nulstilling vælges med denne parameter: 0 = Flyvende start 1 = I overensstemmelse med par. P3.2.4 Ventetid, før den første nulstilling udføres. Hvis prøvetiden er udløbet, og fejlen stadig er aktiv, skifter frekvensomformeren til fejltilstand. BEMÆRK! Det samlede antal forsøg (uanset fejltype). Hvis frekvensomformeren ikke kan nulstilles inden for dette antal forsøg og den angivne prøvetid, genereres der en fejl. Automatisk nulstilling tilladt? 0=Nej 1=Ja Automatisk nulstilling tilladt? 0=Nej 1=Ja Automatisk nulstilling tilladt? 0=Nej 1=Ja Automatisk nulstilling tilladt? 0=Nej 1=Ja Automatisk nulstilling tilladt? 0=Nej 1=Ja Automatisk nulstilling tilladt? 0=Nej 1=Ja Automatisk nulstilling tilladt? 0=Nej 1=Ja Automatisk nulstilling tilladt? 0=Nej 1=Ja 24-hour support +358 (0)

116 vacon 113 Menuen Parametre Tabel 49. Indstillinger for automatisk nulstilling P Ekstern PIDovervågningsfejl Automatisk nulstilling tilladt? 0=Nej 1=Ja P Automatisk nulstilling: Underbelastningsfejl Automatisk nulstilling tilladt? 0=Nej 1=Ja * Standardværdien af parameteren afhænger af den applikation, der er valgt med parameter P1.2 Applikation. Se kapitel 10.1 Standardparameterværdier ifølge den valgte applikation. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

117 Menuen Parametre vacon Gruppe 3.11: applikationsindstillinger Tabel 50. Applikationsindstillinger Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Adgangskode Administratoradgangskode Ingen indeværende funktion 0=Celsius 1 = Fahrenheit P Valg af C/F Alle temperaturrelaterede parametre og overvågningsværdier vises i den valgte enhed. P Valg af kw/hk =kW 1=HK Alle effektrelaterede parametre og overvågningsværdier vises i den valgte enhed. P Multiovervågningsvisning Inddeling af paneldisplayet i sektioner i multiovervågningsvisning. 0 = 2x2 sektioner 1 = 3x2 sektioner 2 = 3x3 sektioner 24-hour support +358 (0)

118 vacon 115 Menuen Parametre 4.12 Gruppe 3.12: timerfunktioner Interval 1 Tabel 51. Timerfunktioner, interval 1 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P TIL-tid 00:00:00 23:59:59 tt:min:ss 00:00: TIL-tid P FRA-tid 00:00:00 23:59:59 tt:min:ss 00:00: FRA-tid P Dage 1466 P Tildel til kanal 1468 Aktive ugedage. Markering af afkrydsningsfelt: B0 = Søndag B1 = Mandag B2 = Tirsdag B3 = Onsdag B4 = Torsdag B5 = Fredag B6 = Lørdag Vælg den pågældende tidskanal (1-3) Markering af afkrydsningsfelt: B0 = Tidskanal 1 B1 = Tidskanal 2 B2 = Tidskanal 3 Interval 2 Tabel 52. Timerfunktioner, interval 2 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P TIL-tid 00:00:00 23:59:59 tt:min:ss 00:00: Se P P FRA-tid 00:00:00 23:59:59 tt:min:ss 00:00: Se P P Dage 1471 Se P P Tildel til kanal 1473 Se P Interval 3 Tabel 53. Timerfunktioner, interval 3 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P TIL-tid 00:00:00 23:59:59 tt:min:ss 00:00: Se P P FRA-tid 00:00:00 23:59:59 tt:min:ss 00:00: Se P P Dage 1476 Se P P Tildel til kanal 1478 Se P Interval 4 Tabel 54. Timerfunktioner, interval 4 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P TIL-tid 00:00:00 23:59:59 tt:min:ss 00:00: Se P P FRA-tid 00:00:00 23:59:59 tt:min:ss 00:00: Se P P Dage 1481 Se P P Tildel til kanal 1483 Se P Tel (0) Fax +358 (0)

119 Menuen Parametre vacon 116 Interval 5 Tabel 55. Timerfunktioner, interval 5 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P TIL-tid 00:00:00 23:59:59 tt:min:ss 00:00: Se P P FRA-tid 00:00:00 23:59:59 tt:min:ss 00:00: Se P P Dage 1486 Se P P Tildel til kanal 1488 Se P Timer 1 Tabel 56. Timerfunktioner, Timer 1 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Varighed sek P Timer 1 DigINSlot 0.1 P Tildel til kanal Den tid, timeren kører, når den aktiveres. (Aktiveret af DI) Stigende kant starter Timer 1, der er programmeret i parametergruppen Gruppe 3.12: timerfunktioner. Vælg den pågældende tidskanal (1-3) Markering af afkrydsningsfelt: B0 = Tidskanal 1 B1 = Tidskanal 2 B2 = Tidskanal 3 Timer 2 Tabel 57. Timerfunktioner, Timer 2 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Varighed sek Se P P Timer 2 DigINSlot Se P P Tildel til kanal 1492 Se P Timer 3 Tabel 58. Timerfunktioner, Timer 3 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Varighed sek Se P P Timer 3 DigINSlot Se P P Tildel til kanal 1494 Se P hour support +358 (0)

120 vacon 117 Menuen Parametre 4.13 Gruppe 3.13: PID-controller Grundlæggende indstillinger Tabel 59. Grundlæggende indstillinger for PID-controller 1 Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P PID-forstærkning 0, ,00 % 100, P PID-integrationstid 0,00 600,00 sek. 1, P PID-afledt tid 0,00 100,00 sek. 0, Hvis værdien af parameteren angives til 100 %, vil en ændring på 10 % i fejlværdien medføre en ændring på 10 % i udgangsværdien fra controlleren. Hvis denne parameter indstilles til 1,00 sek., vil en ændring på 10 % i fejlværdien medføre en ændring på 10,00 %/sek. i controllerens udgangsværdi. Hvis denne parameter indstilles til 1,00 sek., vil en ændring på 10 % i 1,00 sekund medføre en ændring på 10,00 % i controllerens udgangsværdi. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

121 Menuen Parametre vacon 118 P Valg af procesenhed P Min. for procesenhed Varierer Varierer Varierer P P Tabel 59. Grundlæggende indstillinger for PID-controller 1 Maks. for procesenhed Decimaler for procesenhed Varierer Varierer Varierer Se ovenfor P Fejlinvertering Vælg enhed til faktisk værdi. 1=% 2=1/min 3=o/min 4=ppm 5=pps 6=l/s 7=l/min 8=l/t 9=kg/s 10 = kg/min 11 = kg/t 12 = m3/s 13 = m3/min 14 = m3/t 15 = m/s 16 = mbar 17 = bar 18 = Pa 19 = kpa 20 = mvs 21 = kw 22 = C 23 = gallon/s 24 = gallon/min 25 = gallon/t 26 = pund/s 27 = pund/min 28 = pund/t 29 = fd3/s 30 = fd3/min 31 = fd3/t 32 = fd/s 33 = i vs 34 = fd vs 35 = PSI 36 = pund/t.2 37 = psig 38 = HK 39 = F 40 = fd 41 = tomme 42 = mm 43 = cm 44 = m Værdien i procesenheder ved 0 % feedback eller setpunkt. Denne skalering udføres kun til overvågningsformål. PIDcontrolleren bruger stadig procenttallet internt til feedback og setpunkter. Antal decimaler i procesenhedsværdien 0 = Normal (feedback < Setpunkt -> Forøg PIDudgang) 1 = Inverteret (Feedback < Setpunkt -> Reducer PIDudgang) 24-hour support +358 (0)

122 vacon 119 Menuen Parametre Tabel 59. Grundlæggende indstillinger for PID-controller 1 P Dødzone Varierer Varierer Varierer P Dødzoneforsinkelse 0,00 320,00 sek. 0, Dødzoneområdet omkring setpunktet i procesenheder. PID-udgangen låses, hvis feedback forbliver i dødzoneområde i et foruddefineret tidsrum. Hvis feedback forbliver i dødzoneområdet i et foruddefineret tidsrum, låses udgangen. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

123 Menuen Parametre vacon Setpunkter Tabel 60. Indstillinger for setpunkter Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P P Betjeningspanelsetpunkt 1 Betjeningspanelsetpunkt 2 Varierer Varierer Varierer Varierer Varierer Varierer P Rampetid for setpunkt 0,00 300,0 sek. 0, Aktivering af PID1- P setpunktsforstærkning Varierer Varierer DigIN Slot0.1 DigIN P Vælg PID1-setpunkt Varierer Varierer Slot0.1* P P P P P Valg af kilde for setpunkt 1 Minimum for setpunkt 1 Maksimum for setpunkt 1 Setpunkt 1- forstærkning Valg af kilde for setpunkt * 332 Varierer Varierer % 0, Varierer Varierer % 100, ,0 2,0 x 1, Definerer de stigende og faldende rampetider for setpunktændringer. (Tid til skift fra minimum til maksimum) FALSK = Ingen forstærkning SAND = Forstærkning FALSK = Setpunkt 1 SAND = Setpunkt 2 0=Anvendes ikke 1 = Betjeningspanel-setpunkt 1 2 = Betjeningspanel-setpunkt 2 3=AI1 4=AI2 5=AI3 6=AI4 7=AI5 8=AI6 9 = ProcessDataIn1 10 = ProcessDataIn2 11 = ProcessDataIn3 12 = ProcessDataIn4 13 = ProcessDataIn5 14 = ProcessDataIn6 15 = ProcessDataIn7 16 = ProcessDataIn8 17 = Temp.indgang 1 18 = Temp.indgang 2 19 = Temp.indgang 3 20 = Temp.indgang 4 21 = Temp.indgang 5 22 = Temp.indgang 6 23 = Blok 1 Ud 24 = Blok 2 Ud 25 = Blok 3 Ud 26 = Blok 4 Ud 27 = Blok 5 Ud 28 = Blok 6 Ud 29 = Blok 7 Ud 30 = Blok 8 Ud 31 = Blok 9 Ud AI er og ProcessDataIn håndteres som procenttal (0,00-100,00 %) og skaleres i henhold til setpunktminimumog maksimum. BEMÆRK! ProcessDataInsignaler benytter 2 decimaler. Mindsteværdien ved minimum for analogt signal. Størsteværdien ved maksimum for analogt signal. Setpunktet kan forstærkes vha. en digital indgang. 0 Varierer 2 * 431 Se par. P hour support +358 (0)

124 vacon 121 Menuen Parametre P P P Minimum for setpunkt 2 Maksimum for setpunkt 2 Setpunkt 2- forstærkning Tabel 60. Indstillinger for setpunkter Varierer Varierer % 0, Varierer Varierer % 100, ,0 2,0 x 1, Se P Mindsteværdien ved minimum for analogt signal. Størsteværdien ved maksimum for analogt signal. * Standardværdien af parameteren afhænger af den applikation, der er valgt med parameteren P1.2 Applikation. Se kapitel Standardparameterværdier ifølge den valgte applikation. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

125 Menuen Parametre vacon Indstillinger for feedback Tabel 61. Indstillinger for feedback Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Feedbackfunktion * 333 P P Feedbackfunktionsforstærkning Valg af kilde for feedback ,0 1000,0 % 100, * = Kun Kilde 1 i brug 2=SQRT(kilde 1); (Flow = Konstant x SQRT (tryk)) 3 = SQRT(Kilde 1 - Kilde 2) 4 = SQRT(Kilde 1) + SQRT (Kilde 2) 5 = Kilde 1 + Kilde 2 6 = Kilde 1 - Kilde 2 7 = MIN(Kilde 1, Kilde 2) 8 = MAKS(Kilde 1, Kilde 2) 9 = MIDDEL(Kilde 1, Kilde 2) Bruges f.eks. med valg 2 i Feedbackfunktion 0=Anvendes ikke 1=AI1 2=AI2 3=AI3 4=AI4 5=AI5 6=AI6 7 = ProcessDataIn1 8 = ProcessDataIn2 9 = ProcessDataIn3 10 = ProcessDataIn4 11 = ProcessDataIn5 12 = ProcessDataIn6 13 = ProcessDataIn7 14 = ProcessDataIn8 15 = Temperaturindgang 1 16 = Temperaturindgang 2 17 = Temperaturindgang 3 18 = Temperaturindgang 4 19 = Temperaturindgang 5 20 = Temperaturindgang 6 21 = Blok 1 ud 22 = Blok 2 ud 23 = Blok 3 ud 24 = Blok 4 ud 25 = Blok 5 ud 26 = Blok 6 ud 27 = Blok 7 ud 28 = Blok 8 ud 29 = Blok 9 ud 30 = Blok 10 ud AI er og ProcessDataIn håndteres som procenttal (0,00-100,00 %) og skaleres i henhold til minimum og maksimum for feedback. BEMÆRK! ProcessDataIn benytter to decimaler. BEMÆRK! Hvis der vælges temperaturindgange, skal der angives skaleringsparametre for minimum og maksimum for feedback C 24-hour support +358 (0)

126 vacon 123 Menuen Parametre P Feedback 1-minimum Varierer Varierer % 0, P P Feedback 1- maksimum Valg af kilde for feedback 2 Varierer Varierer % 100, Varierer Se P P Feedback 2-minimum Varierer Varierer % 0, M Feedback 2- maksimum Tabel 61. Indstillinger for feedback Varierer Varierer % 100, Mindsteværdien ved minimum for analogt signal. Størsteværdien ved maksimum for analogt signal. Mindsteværdien ved minimum for analogt signal. Størsteværdien ved maksimum for analogt signal. * Standardværdien af parameteren afhænger af den applikation, der er valgt med parameteren P1.2 Applikation. Se kapitel 10.1 Standardparameterværdier ifølge den valgte applikation Indstillinger for feedforward Tabel 62. Indstillinger for feedforward Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Feedforward-funktion Se P P Forstærkning for feedforward-funktion % 100, Se P P Valg af kilde for feedback Se P P Feedforward 1- minimum -200,00 200,00 % 0, Se P P Feedforward 1- maksimum -200,00 200,00 % 100, Se P P Valg af kilde for feedback Se P P Feedforward 2-min -200,00 200,00 % 0, Se P P Feedforward 2-maks -200,00 200,00 % 100, Se M Tel (0) Fax +358 (0)

127 Menuen Parametre vacon Dvalefunktion Indstillinger Tabel 63. Indstillinger for dvalefunktion Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P SP1- dvalefrekvensgrænse 0,00 320,00 Hz 0, P SP1 Dvaleforsinkelse sek P SP1-opvågningsniveau Varierer Varierer Varierer 0, P P P P SP1- opvågningstilstand SP1- dvaleforstærkning Maksimumtid for SP1- dvaleforstærkning SP2 Dvalefrekvensgrænse Frekvensomformeren går i dvaletilstand, når udgangsfrekvensen forbliver under denne grænse i længere tid end den, der er defineret vha. parameteren SP1 Dvaleforsinkelse, P Det mindste tidsrum, som frekvensen skal forblive under P , før frekvensomformeren stoppes. Bestemmer niveauet for PID-feedbackværdiens overvågning af opvågning. Benytter de valgte procesenheder. Vælg driften for parameter P SP1- opvågningsniveau. 0=Absolut niveau 1 = Relativt setpunkt P Setpunkt 1-forstærkning sek Timeout for SP1- dvaleforstærkning 0,00 320,00 Hz 0, Se P P SP2-dvaleforsinkelse sek Se P P SP2-opvågningsniveau Varierer Varierer Varierer 0, Se P P P P SP2- opvågningstilstand SP2- dvaleforstærkning Maksimumtid for SP2- dvaleforstærkning P Se P Vælg driften for parameter P SP2- opvågningsniveau. 0=Absolut niveau 1 = Relativt setpunkt sek Se P hour support +358 (0)

128 vacon 125 Menuen Parametre Parametre for feedbackovervågning Tabel 64. Parametre for feedbackovervågning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standar d Id Beskrivelse P Aktiver feedbackovervågning P Øvre grænse Varierer Varierer Varierer Varierer 736 P Nedre grænse Varierer Varierer Varierer Varierer 758 P Forsinkelse sek P Reaktion på PID1- overvågningsfejl =Deaktiveret 1=Aktiveret Øvre feedback-/ procesværdiovervågning Nedre feedback-/ procesværdiovervågning Hvis den ønskede værdi ikke er nået inden for denne tid, oprettes en fejl eller alarm. 0 = Ingen handling 1=Alarm 2 = Fejl (stop i overensstemmelse med P3.2.5) 3 = Fejl (stop ved friløb) Parametre for kompensation for tryktab Tabel 65. Parametre for kompensation for tryktab Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P P P P Aktiver kompensation for setpunkt 1 Maks. kompensation for setpunkt 1 Aktiver kompensation for setpunkt 2 Maks. kompensation for setpunkt Varierer Varierer Varierer 0, Se P Varierer Varierer Varierer Aktiverer tryktabskompensation for setpunkt 1. 0=Deaktiveret 1=Aktiveret Værdi, der lægges proportionelt til frekvensen. Setpunktskompensation = Maks. kompensation * (FreqOut-MinFreq)/ (MaxFreq-MinFreq) 0, Se P Tel (0) Fax +358 (0)

129 Menuen Parametre vacon Indstillinger for langsom opfyldning Tabel 66. Indstillinger for langsom opfyldning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Funktion til langsom opfyldning =Deaktiveret 1 = Aktiveret, niveau 2 = Aktiveret, timeout P Frekvens for langsom opfyldning 0,00 P Hz 20, Frekvensreference, der benyttes, når funktionen til langsom opfyldning er aktiv. P Niveau for langsom opfyldning Varierer Varierer Varierer 0, Frekvensomformeren kører ved frekvensen for langsom opfyldning (P ), indtil PID-feedbackmålingen når denne værdi. På dette tidspunkt begynder PIDcontrolleren at regulere. BEMÆRK! Denne parameter benyttes kun, hvis P = 1 aktiveret (niveau) er valgt. P Timeout for langsom opfyldning sek Hvis P = 1 aktiveret (niveau): Hvis det ønskede langsomme opfyldningsniveau ikke er nået inden for denne tid, genereres en fejl eller alarm. 0 = Ingen timeout, ingen fejl udløses Hvis P = 2 aktiveret (timeout): Frekvensomformeren kører ved frekvens for langsom opfyldning (P ), indtil den tid, der er defineret af denne parameter, er gået. Herefter påbegynder PIDcontrolleren reguleringen. P Reaktion for timeout for langsom PIDopfyldning = Ingen handling 1=Alarm 2 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb) BEMÆRK! Denne parameter benyttes kun, hvis P = 1 aktiveret (niveau) 24-hour support +358 (0)

130 vacon 127 Menuen Parametre Overvågning af indgangstryk Tabel 67. Parametre for overvågning af indgangstryk Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Aktiver overvågning P Overvågningssignal P P P P P P Valg af overvågningsenhed Decimaler for overvågningsenhed Minimumsværdi for overvågningsenhed Maksimumsværdi for overvågningsenhed Alarmniveau for overvågning Fejlniveau for overvågning 1 9 Varierer Varierer Varierer P , Varierer Varierer P , Varierer Varierer P , Varierer Varierer P , =Deaktiveret 1=Aktiveret Aktiverer overvågning af indgangstrykket. Kilden til målesignalet for indgangstryk: 0=Analog indgang 1 1=Analog indgang 2 2=Analog indgang 3 3=Analog indgang 4 4=Analog indgang 5 5=Analog indgang 6 6 = ProcessDataIn1 (0-100 %) 7 = ProcessDataIn2 (0-100 %) 8 = ProcessDataIn3 (0-100 %) 9 = ProcessDataIn4 (0-100 %) 10 = ProcessDataIn5 (0-100 %) 11 = ProcessDataIn6 (0-100 %) 12 = ProcessDataIn7 (0-100 %) 13 = ProcessDataIn8 (0-100 %) 14 = Blok 1 ud 15 = Blok 2 ud 16 = Blok 3 ud 17 = Blok 4 ud 18 = Blok 5 ud 19 = Blok 6 ud 20 = Blok 7 ud 21 = Blok 8 ud 22 = Blok 9 ud 23 = Blok 10 ud 1=% 2=mbar 3=bar 4=Pa 5=kPa 6=PSI 7=mmHg 8=Torr 9=pund/T.2 Vælg, hvor mange decimaler der skal vises. Enhedens min.- og maks.parametre er de signalværdier, der f.eks. svarer til hhv. 4mA og 20mA (skaleret lineært mellem disse). Alarm (fejl-id 1363) udsendes, hvis overvågningssignalet forbliver over alarmniveauet i længere tid end den tid, der er defineret med parameteren P Fejl (fejl-id 1409) udsendes, hvis overvågningssignalet forbliver over fejlniveauet i længere tid end den tid, der er defineret med parameteren P Tel (0) Fax +358 (0)

131 Menuen Parametre vacon 128 Tabel 67. Parametre for overvågning af indgangstryk Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P P Fejlforsinkelse for overvågning 0,00 60,00 sek. 5, ,0 100,0 % 10, V Indgangstryk P P P Varierer 1695 Forsinkelsestiden, før Overvågningsalarmen for indgangstryk eller fejlen udløses, hvis overvågningssignalet forbliver under alarm-/fejlniveauet i længere tid end den tid, der er defineret med denne parameter. Definerer forholdet af PID-controllerens setpointreduktion, når overvågningsalarmen for indgangstryk er aktiv. Overvågningsværdi for det valgte overvågningssignal for indgangstryk. Skaleringsværdi i henhold til P Dvale - ingen behovsregistrering Tabel 68. Dvale - ingen parametre for behovsregistrering Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Dvale ingen behovsregistrering aktiver P SNDD-fejlhysterese P , P Reduktion i PIDsetpunkt SNDDfrekvenshysterese 1,00 P Hz 3, P SNDD-overvågningstid sek P SNDD-aktuel tilføjelse 0,1 P P , Aktiverer funktionen Dvale ingen behovsregistrering (SNDD). 0=Deaktiveret 1=Aktiveret Semiamplitude af symmetriske procesfejlbånd til ingen behovsregistrering (0 ±hysterese) Frekvenshysterese til ingen behovsregistrering Overvågningstid for ingen behovsregistrering Bias føjet til den faktisk PID-setpunktsværdi for at reducere PID-udgang og nå dvale. 24-hour support +358 (0)

132 vacon 129 Menuen Parametre 4.14 Gruppe 3.14: ekstern PID-controller Grundlæggende indstillinger for ekstern PID-controller Se kapitel 4.13 for mere detaljerede oplysninger. Tabel 69. Grundlæggende indstillinger for ekstern PID-controller Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Aktiver ekstern PID =Deaktiveret 1=Aktiveret P Startsignal DigIN Slot P Udgang i stop 0,0 100,0 % 0, FALSK = Ekstern PID stoppet SAND = Ekstern PID regulerer Denne parameter vil ikke have nogen effekt, hvis den eksterne PID-controller ikke er aktiveret af P Udgangsværdien for PIDcontrolleren i % af den maksimale udgangsværdi, når den er stoppet fra digital indgang P PID-forstærkning 0, ,00 % 100, Se P P PID-integrationstid 0,00 600,00 sek. 1, Se P P PID-afledt tid 0,00 100,00 sek. 0, Se P P Valg af procesenhed Se P P Min. for procesenhed Varierer Varierer Varierer Se P P Maks. for procesenhed Varierer Varierer Varierer Se P P Decimaler for procesenhed P Fejlinvertering Se P P Dødzone Varierer Varierer Varierer 0, Se P P Dødzoneforsinkelse 0,00 320,00 sek. 0, Se P Tel (0) Fax +358 (0)

133 Menuen Parametre vacon Ekstern PID-controller, setpunkter Tabel 70. Ekstern PID-controller, setpunkter Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Betjeningspanelsetpunkt 1 P P Varierer 0, P Betjeningspanelsetpunkt 2 P P Varierer 0, P Rampetid for setpunkt 0,00 300,00 sek. 0, P Vælg setpunkt DigIN Slot P P P P P P Valg af kilde for setpunkt 1 Minimum for setpunkt 1 Maksimum for setpunkt 1 Valg af kilde for setpunkt 2 Minimum for setpunkt 2 Maksimum for setpunkt Varierer Varierer % 0, Varierer Varierer % 100, Se P Varierer Varierer % 0, Varierer Varierer % 100, FALSK = Setpunkt 1 SAND = Setpunkt 2 0=Anvendes ikke 1 = Betjeningspanel-setpunkt 1 2 = Betjeningspanel-setpunkt 2 3=AI1 4=AI2 5=AI3 6=AI4 7=AI5 8=AI6 9 = ProcessDataIn1 10 = ProcessDataIn2 11 = ProcessDataIn3 12 = ProcessDataIn4 13 = ProcessDataIn5 14 = ProcessDataIn6 15 = ProcessDataIn7 16 = ProcessDataIn8 17 = Temperaturindgang 1 18 = Temperaturindgang 2 19 = Temperaturindgang 3 20 = Temperaturindgang 4 21 = Temperaturindgang 5 22 = Temperaturindgang 6 23 = Blok 1 ud 24 = Blok 2 ud 25 = Blok 3 ud 26 = Blok 4 ud 27 = Blok 5 ud 28 = Blok 6 ud 29 = Blok 7 ud 30 = Blok 8 ud 31 = Blok 9 ud 32 = Blok 10 ud AI er og ProcessDataIn håndteres som procenttal (0,00-100,00 %) og skaleres i henhold til setpunktsminimum og -maksimum. BEMÆRK! ProcessDataInsignaler benytter 2 decimaler. BEMÆRK! Hvis der vælges temperaturindgange, skal der angives skaleringsparametre for setpunktsminimum og - maksimum C Mindsteværdien ved minimum for analogt signal. Størsteværdien ved maksimum for analogt signal. Mindsteværdien ved minimum for analogt signal. Størsteværdien ved maksimum for analogt signal. 24-hour support +358 (0)

134 vacon 131 Menuen Parametre Feedback Se kapitel 4.13 for mere detaljerede oplysninger. Tabel 71. Ekstern PID-controller, feedback Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Feedbackfunktion Se P P P ,0 1000,0 % 100, Se P Se P P Feedback 1-minimum Varierer Varierer % 0, Mindsteværdien ved minimum for analogt signal. P Feedback 1- maksimum Varierer Varierer % 100, Størsteværdien ved maksimum for analogt signal. P Valg af kilde for feedback Se P P Feedback 2-minimum Varierer Varierer % 0, Mindsteværdien ved minimum for analogt signal. P Feedback 2- maksimum Varierer Varierer % 100, Størsteværdien ved maksimum for analogt signal Feedbackovervågning Se kapitel 4.13 for mere detaljerede oplysninger. Tabel 72. Ekstern PID-controller, procesovervågning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Aktiver overvågning =Deaktiveret 1=Aktiveret P Øvre grænse Varierer Varierer P Nedre grænse Varierer Varierer Feedbackfunktionsforstærkning Valg af kilde for feedback 1 Varierer Varierer Varierer 1660 Se P Varierer 1661 Se P P Forsinkelse sek Hvis den ønskede værdi ikke er nået inden for denne tid, aktiveres en fejl eller alarm. P Reaktion på ekstern PID-feedback- og overvågningsfejl Se P Tel (0) Fax +358 (0)

135 Menuen Parametre vacon Gruppe 3.15: multipumpe Multipumpeparametre Tabel 73. Multipumpeparametre Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Multipumpetilstand * 1785 P Antal pumper * 1001 P Id-nummer for pumpe P Start og feedbacksignaler P Pumpeinterlock * 1032 P Autoskifttilstand * 1027 P Autoskiftede pumper * 1028 P Interval for autoskift 0,0 3000,0 h 48,0 * 1029 P Dage for autoskift = Enkelt frekvensomformer 1=Multifollower 2=Multimaster Det samlede antal motorer (pumper/ventilatorer), der anvendes i multipumpesystemet. Hver frekvensomformer i pumpesystemet skal have et unikt ordrenummer (id), der altid starter fra 1. BEMÆRK! Denne parameter benyttes kun, hvis Multi- Follower- eller Multi- Master-tilstanden er valgt vha. P Er startsignalet og/eller PIDfeedbacksignalet tilsluttet frekvensomformeren? 0 = Ikke tilsluttet 1 = Kun startsignal tilsluttet 2 = Begge signaler tilsluttede Aktiver/deaktiver brug af interlocks. Interlocks bruges til at fortælle systemet, om en motor er tilkoblet eller ikke. 0=Anvendes ikke 1=Aktiveret Deaktiver eller aktiver roterende startrækkefølge og prioritet for motorerne. 0=Deaktiveret 1 = Aktiveret (interval) 2 = Aktiveret (ugedage) 0=Ekstra pumper 1=Alle pumper Efter udløbet af det tidsrum, der defineres med denne parameter, udføres autoskiftfunktionen, hvis den anvendte kapacitet ligger under det niveau, som defineres vha. parametrene P og P Ugedage, når startrækkefølgen ændres (autoskiftet). BEMÆRK! Denne parameter benyttes kun, hvis P = 1, og RTC-batteriet er aktiveret. B0 = Søndag B1 = Mandag B2 = Tirsdag B3 = Onsdag B4 = Torsdag B5 = Fredag B6 = Lørdag 24-hour support +358 (0)

136 vacon 133 Menuen Parametre P P P Autoskift: klokkeslæt Autoskift: Frekvensgrænse Autoskift: Pumpegrænse 00:00:00 23:59:59 00:00: ,00 P Hz 25,00 * * 1030 P Båndbredde % 10 * 1097 P P P Tidspunkt Båndbreddeforsinkelse Konstant produktionshastighed Maks. antal pumper, der kan køre samtidigt Tabel 73. Multipumpeparametre Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse sek. 10 * ,0 100,0 % 100,0 * P * 1187 M Interlocksignaler Se kapitel nedenfor. M Overvågning af overtryk Se kapitel nedenfor. M Pumpens kørselstid Se kapitel nedenfor. M Avancerede indstillinger Se kapitel nedenfor. Klokkeslæt, når startrækkefølgen ændres (autoskiftet). BEMÆRK! Denne parameter benyttes kun, hvis P = 1, og RTC-batteriet er aktiveret. Disse parametre bestemmer det niveau, som den anvendte kapacitet skal ligge under, hvis der skal udføres autoskift. Procentdel af setpunktet, f.eks. Setpunkt = 5 bar Båndbredde=10% Så længe feedbackværdien holder sig inden for 4,5...5,5, vil ekstrapumperne hverken kunne startes eller stoppes. Når feedback ligger uden for båndbredden, skal tiden gå, før de ekstra pumper startes eller stoppes. Pumpens nominelle produktionshastighed som en procentværdi af MinFreq...MaxFreq. Definerer den konstante hastighed, som pumpen er låst efter, når maksimumfrekvensen nås, og den næste pumpe starter regulering imultimaster-tilstand. Det maksimale antal pumper, der kan køre samtidigt i multipumpesystemet. BEMÆRK! Hvis parameter P ændres, vil den samme værdi automatisk blive kopieret til parameteren. * Standardværdien af parameteren afhænger af den applikation, der er valgt med parameter P1.2 Applikation. Se kapitel 10.1 Standardparameterværdier ifølge den valgte applikation. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

137 Menuen Parametre vacon Interlocksignaler Tabel 74. Interlocksignaler Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Pumpe (1)-interlock Varierer Varierer DigIN Slot FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv P Pumpe 2-interlock Varierer Varierer DigIN Slot FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv P Pumpe 3-interlock Varierer Varierer DigIN Slot FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv P Pumpe 4-interlock Varierer Varierer DigIN Slot FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv P Pumpe 5-interlock Varierer Varierer DigIN Slot FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv P Pumpe 6-interlock Varierer Varierer DigIN Slot FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv P Pumpe 7-interlock Varierer Varierer DigIN Slot FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv P Pumpe 8-interlock Varierer Varierer DigIN Slot FALSK = Ikke aktiv SAND = Aktiv 24-hour support +358 (0)

138 vacon 135 Menuen Parametre Parametre for overvågning af overtryk Tabel 75. Parametre for overvågning af overtryk Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Aktiver overvågning af overtryk P Overvågningsniveau Varierer Varierer =Deaktiveret 1=Aktiveret Varierer 0, Denne funktion stopper alle ekstra pumper, så snart PIDfeedback når dette niveau Pumpens kørseltidstællere Tabel 76. Parametre for pumpens kørseltidstællere Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Angiv kørseltidstæller P P P P Angiv kørseltidstæller: Værdi Angiv kørseltidstæller: Valg af pumpe Alarmgrænse for pumpens kørselstid. Fejlgrænse for pumpens kørselstid h h h = Ingen handling 1 = Angiv den definerede tællerværdi (P ) til pumpens kørseltidstæller Værdien, der skal angives for kørseltidtælleren for den eller de pumper, der er valgt vha. P Vælg den pumpe, hvis værdi for kørseltidtæller vil blive angivet til den værdi, der er defineret med P Når pumpens kørselstid overskrider grænsen, udløses der en alarm. 0=Anvendes ikke Når pumpens kørselstid overskrider grænsen, udløses der en fejl. 0=Anvendes ikke Avancerede indstillinger Tabel 77. Parametre for avancerede indstillinger Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Frekvensopbygning P ,0 Hz 320, P Frekvensreduktion 0,0 P Hz 0, Tel (0) Fax +358 (0)

139 Menuen Parametre vacon Gruppe 3.16: vedligeholdelsestællere Tabel 78. Vedligeholdelsesparametre for tæller Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Tæller 1-tilstand P P Alarmgrænse for tæller 1 Fejlgrænse for tæller 1 0 Varierer t/komdr Varierer t/komdr B Nulstilling af tæller P DI-nulstilling af tæller 1 0=Anvendes ikke 1=Timer 2 = Omdrejninger*1000 Hvornår en vedligeholdelsesalarm udløses for tæller 1. 0=Anvendes ikke Hvornår en vedligeholdelsesfejl udløses for tæller 1. 0=Anvendes ikke Aktiver for at nulstille vedligeholdelsestæller 1. Varierer Varierer SAND = Nulstil 24-hour support +358 (0)

140 vacon 137 Menuen Parametre 4.17 Gruppe 3.17: brandtilstand Tabel 79. Brandtilstandsparametre Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P P P P P P Adgangskode for brandtilstand Frekvenskilde for brandtilstand Brandtilstandsfrekvens Aktivering af brandtilstand ved ÅBEN Aktivering af brandtilstand ved LUKKET Brandtilstand baglæns ,00 P Hz 50, DigIN Slot DigIN Slot DigIN Slot V Brandtilstandsstatus V Brandtilstandstæller = Aktiveret 1234 = Testtilstand Valg af referencekilde, når brandtilstand er aktiv. Dette gør det muligt også at vælge f.eks. AI1 eller PID-controller som referencekilde, når der køres i brandtilstand. 0 = Brandtilstandsfrekvens 1 = Faste hastigheder 2=Betjeningspanel 3=Fieldbus 4=AI1 5=AI2 6 = AI1 + AI2 7=PID1 8 = Motorpotentiometer 9 = Blok 1 ud 10 = Blok 2 ud 11 = Blok 3 ud 12 = Blok 4 ud 13 = Blok 5 ud 14 = Blok 6 ud 15 = Blok 7 ud 16 = Blok 8 ud 17 = Blok 9 ud 18 = Blok 10 ud Den frekvens, der benyttes, når brandtilstand er aktiveret. FALSK = Brandtilstand aktiv SAND = Ingen handling FALSK = Ingen handling SAND = Brandtilstand aktiv Bakkommando for rotationsretningen, mens der køres i brandtilstand. Funktionen har ingen effekt ved normal drift. DigIN Slot0.1 = Forlæns DigIN Slot0.2 = Baglæns Overvågningsværdi (se også 3) 0=Deaktiveret 1=Aktiveret 2 = Aktiveret (aktiveret + DI åben) 3=Testtilstand Skaleringsværdi: 1 Viser, hvor mange gange brandtilstand er blevet aktiveret i tilstanden Aktiveret. Tælleren kan ikke nulstilles. Skaleringsværdi: 1 4 Tel (0) Fax +358 (0)

141 Menuen Parametre vacon Gruppe 3.18: parametre for motorforvarmning Tabel 80. Parametre for motorforvarmning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P P P Funktion til motorforvarmning Temperaturgrænse for forvarmning Strøm til motorforvarmning P Motorforvarmning TIL Varierer Varierer C/ F ,5*I L A Varierer 1227 DigIN Slot =Anvendes ikke 1=Altid i stoptilstand 2 = Styret via DI 3=Temperaturgrænse 4=Temperaturgrænse (målt motortemperatur) BEMÆRK! Funktion 4 kræver, at der installeres et optionskort til temperaturmåling. Motorforvarmning slås til, når kølelegemets temperatur eller den målte motortemperatur falder under dette niveau, forudsat at P er indstillet til valgmulighed 3 eller 4. Jævnstrøm til forvarmning af motoren og frekvensomformeren i stoptilstand. Aktiveret i overensstemmelse med P FALSK = Ingen handling SAND = Forvarmning aktiveret i stoptilstand Benyttes, hvis parameteren P er indstillet til 2. BEMÆRK! Desuden kan tidskanaler tilsluttes Preheat ON, hvis DIN-styring (valg 2 for parameteren P3.18.1) bruges. 24-hour support +358 (0)

142 vacon 139 Menuen Parametre 4.19 Gruppe 3.19: Frekvensomformertilpasning Frekvensomformertilpasning er en programmerbar mini-plc-funktion integreret inden i frekvensomformeren. Frekvensomformertilpasningen muliggør, at frekvensomformeren kan tilpasse sig næsten enhver funktion, der kræver I/O- og styringslogik. Frekvensomformertilpasningsfunktionen byder på en lang række logiske og numeriske funktionsblokke, der kombinerer og forlænger standardfrekvensomformerfunktioner. Dette sikrer, at de specifikke brugerkrav overholdes. Frekvensomformertilpasning består af ti brugerdefinerede funktionsblokke. Hver funktionsblok har tre indgange, en udgang og en lang række tildelte funktioner. Alle parameter- eller overvågningssignaler kan tilsluttes blokindgangene med id-numre. Blokudgange er tilgængelige alle steder, hvor de digitale eller analogiske signaler kan vælges. Funktionsblokke kan også bruges til at kontrollere værdien på alle parametrene. Blok 1 Digital indgang 1 Tilstand: Id-nummer Digital indgang 5 Tilstand: Id-nummer 1 0 IND 1 IN 2 AND UD ID Statusord for frekvensomformer Tilstand: Id og bit 1 1 IN _dk Frekvensomformertilpasning kræver intet specialværktøj eller træning, da en komplet grafisk konfiguration kan udføres vha. konfigurationsværktøjet Vacon Live. Konfigurationen kan kopieres via Vacon Live som en del af den normale parameterliste. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

143 Menuen Parametre vacon Gruppe 3.21: pumpestyring Parametre for autorensning Tabel 81. Parametre for autorensning Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Rensefunktion P P P Aktivering af rensning Grænse for rensningsstrøm Forsinkelse af rensningsstrøm DigIN Slot ,0 200,0 % 120, ,0 300,0 % 60, P Ugedage for rensning P Klokkeslæt for rensning 00:00:00 23:59:59 00:00: P Rensningscyklusser P P P Fremadgående rensningsfrekvens Fremadgående rensningstid Baglæns rensningsfrekvens 0,00 P Hz 45, ,00 320,00 sek. 2, ,00 P Hz 45, P Baglæns rensningstid 0,00 320,00 sek. 0, P P Accelerationstid for rensning Decelerationstid for rensning 0=Deaktiveret 1 = Aktiveret (DIN) 2 = Aktiveret (strøm) 3 = Aktiveret (ugedage) Digitalt indgangssignal, der bruges til at starte autorensningssekvensen. Autorensningssekvensen afbrydes, hvis aktiveringssignalet fjernes, før sekvensen er gennemført. BEMÆRK! Frekvensomformeren starter, hvis indgangen aktiveres! Hvis P = 2, starter rensningssekvensen, når motorstrømmen overstiger denne grænse i længere tid end P Hvis P = 2, starter rensningssekvensen, når motorstrømmen overstiger denne grænse ( ) i længere tid end denne forsinkelse. Hvis P = 3, definerer denne parameter ugedagene, når rensningscyklussen udføres. Hvis P = 3, definerer denne parameter klokkeslættet (dage valgt af P ), når rensningscyklussen skal udføres. Antal fremadgående/ bagudgående rensningscyklusser. Frekvens i fremadgående retning i autorensningscyklussen. Driftstid i fremadgående retning i autorensningscyklussen. Frekvens i omvendt retning i autorensningscyklussen. Driftstid i omvendt retning i autorensningscyklussen. 0,1 300,0 sek. 0, Motoraccelerationstid, når autorensning er aktiv 0,1 300,0 sek. 0, Motordecelerationstid, når autorensning er aktiv 24-hour support +358 (0)

144 vacon 141 Menuen Parametre Parametre for hjælpepumpe Tabel 82. Parametre for hjælpepumpe Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Hjælpefunktion P Hjælpestartniveau Varierer Varierer Varierer 0, P Hjælpestopniveau Varierer Varierer Varierer 0, =Anvendes ikke 1=PID-dvale: Hjælpepumpen kører hele tiden, når PID-dvale er aktiv 2 = PID-dvale (niveau): Hjælpepumpen starter på foruddefinerede niveauer, når PID-dvale er aktiv Hjælpepumpen starter, når PID-dvale er aktiv, og PID-feedbacksignalet falder under det niveau, som fastsættes med denne parameter. BEMÆRK! Denne parameter benyttes kun, hvis P = 2 (PID-dvale (niveau)) Hjælpepumpen stopper, når PID-dvale er aktiv, og PID-feedbacksignalet overskrider det niveau, som fastlægges med denne parameter, eller PIDcontrolleren vågner fra dvale. BEMÆRK! Denne parameter benyttes kun, hvis P = 2 PID-dvale (niveau) Parametre for spædningspumpe Tabel 83. Parametre for spædningspumpe Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Spædningsfunktion =Deaktiveret 1=Aktiveret Angiver tiden, fra spædningspumpen P Spædetid 0,0 320,0 sek. 3, startes, og til hovedpumpen startes. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

145 Menuen Parametre vacon Parametre for antiblokering Tabel 84. Parametre for antiblokering Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P P P Interval for antiblokering Kørselstid for antiblokering Frekvens for antiblokering h sek P P Hz 15, Definerer intervaltiden i PID-dvaletilstand, hvorefter pumpen startes for at forhindre, at pumpen blokeres, hvis den forbliver i dvaletilstand i lang tid. Definerer den tid, som pumpen fortsat kører i, når antiblokeringsfunktionen aktiveres. Definerer frekvensreference, som anvendes, når antiblokeringsfunktionen aktiveres. 24-hour support +358 (0)

146 vacon 143 Menuen Parametre Parametre for frostbeskyttelse Parametre for frostbeskyttelse Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Frostbeskyttelse =Deaktiveret 1=Aktiveret 0 = Temperaturindgang 1 ( C) 1 = Temperaturindgang 2 ( C) 2 = Temperaturindgang 3 ( C) 3 = Temperaturindgang 4 ( C) 4 = Temperaturindgang 5 ( C) 5 = Temperaturindgang 6 ( C) 6 = Analog indgang 1 7 = Analog indgang 2 8 = Analog indgang 3 9 = Analog indgang 4 10 = Analog indgang 5 P Temperatursignal = Analog indgang 6 12 = ProcessDataIn1 (0-100 %) 13 = ProcessDataIn2 (0-100 %) 14 = ProcessDataIn3 (0-100 %) 15 = ProcessDataIn4 (0-100 %) 16 = ProcessDataIn5 (0-100 %) 17 = ProcessDataIn6 (0-100 %) 18 = ProcessDataIn7 (0-100 %) 19 = ProcessDataIn8 (0-100 %) 20 = Blok 1 ud 21 = Blok 2 ud 22 = Blok 3 ud 23 = Blok 4 ud 24 = Blok 5 ud 25 = Blok 6 ud 26 = Blok 7 ud 27 = Blok 8 ud 28 = Blok 9 ud 29 = Blok 10 ud P P P P V Minimum for temperatursignal Maksimum for temperatursignal Grænse for frostbeskyttelsestemperatur Frostbeskyttelsesfrekvens Overvågning af frosttemperatur -50,0 ( C) P C/ F P ,0 ( C) C/ F -50,0 ( C) 200,0 ( C) P P C/ F 5,00 ( C) ,0 P Hz 10, Varierer Varierer C/ F 1711 Den temperaturværdi, der svarer til minimumsværdien for det valgte temperatursignal. Den temperaturværdi, der svarer til maksimumsværdien for det valgte temperatursignal. Den temperaturgrænse, under hvilken frostbeskyttelsesfunktionen aktiveres. Konstant frekvensreference, der benyttes, når frostbeskyttelsesfunktionen er aktiveret Overvågningsværdi for det målte temperatursignal i frostbeskyttelsesfunktionen. Skaleringsværdi: 0,1 4 Tel (0) Fax +358 (0)

147 13006.emf Menuen Diagnostik vacon MENUEN DIAGNOSTIK 5.1 Aktive fejl Tabel 85. Menu Funktion Beskrivelse Aktive fejl Når der opstår en eller flere fejl, begynder displayet at blinke med navnet på fejlen. Tryk på OK for at komme tilbage til menuen Diagnostik. Undermenuen Aktive fejl viser antallet af fejl. Vælg fejlen, og tryk på OK for at se dataene på fejltidspunktet. Fejlen forbliver aktiv, indtil den fjernes med Nulstil-knappen (tryk i 2 sekunder) eller med et nulstillingssignal fra I/Oklemmen eller fieldbus eller ved at vælge Nulstil fejl (se nedenfor). Hukommelsen med aktive fejl kan højst gemme 10 fejl i den rækkefølge, de opstod i. 5.2 Nulstil fejl Tabel 86. Menu Funktion Beskrivelse Nulstil fejl I denne menu kan du nulstille fejl. Der er nærmere instruktioner i kapitel 9.1 Fejl opstår. FORSIGTIG! Fjern det eksterne styringssignal, før du nulstiller fejlen, for at undgå utilsigtet genstart af frekvensomformeren. 5.3 Fejlhistorik Tabel 87. Menu Funktion Beskrivelse Fejlhistorik De seneste 40 fejl gemmes i fejlhistorikken. Gå ind i fejlhistorikken, og klik på OK på den valgte fejl for at få vist data på fejltidspunktet (detaljer). 24-hour support +358 (0)

148 vacon 145 Menuen Diagnostik 5.4 Tællere i alt Tabel 88. Menuen Diagnostik, parametre for tællere i alt Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse V4.4.1 Energitæller Varierer 2291 V4.4.3 V4.4.4 V4.4.5 V4.4.6 V4.4.7 V4.4.8 V4.4.9 V V V V V V Driftstid (grafisk betjeningspanel) Driftstid (tekstbetjeningspanel) Driftstid (tekstbetjeningspanel) Driftstid (tekstbetjeningspanel) Kørselstid (grafisk betjeningspanel) Kørselstid (tekstbetjeningspanel) Kørselstid (tekstbetjeningspanel) Kørselstid (tekstbetjeningspanel) Tændt tid (grafisk betjeningspanel) Tændt tid (tekstbetjeningspanel) Tændt tid (tekstbetjeningspanel) Tændt tid (tekstbetjeningspanel) Tæller for startkommando Mængde af energi, der er taget fra forsyningsnettet. Ingen nulstilling. BEMÆRKNING TIL TEKSTBEHANDLINGSPANEL: Den højeste energienhed, der kan vises på standardbetjeningspanelet, er MW. Hvis den målte energi overstiger 999,9 MW, vises der ikke nogen enhed på betjeningspanelet. a d tt:min 2298 Styremodulets driftstid. a d tt:min:ss Styreenhedens driftstid i antal år. Styreenhedens samlede driftstid i antal dage. Styreenhedens driftstid i timer, minutter og sekunder. a d tt:min 2293 Motorens kørselstid. a d tt:min:ss a d tt:min 2294 a d tt:min:ss 2295 Motorens samlede kørselstid i antal år. Motorens samlede kørselstid i antal dage. Motorens kørselstid i timer, minutter og sekunder. Det tidsrum, strømenheden indtil nu har været tændt. Ingen nulstilling. Samlet tændt tid i år. Samlet tændt tid i dage. Tændt tid i timer, minutter og sekunder. Det antal gange, strømenheden er blevet startet. Se flere oplysninger om tællere i kapitel Pumpens kørseltidstællere. Se kapitel 8.18 Tællere hvis du bruger Fieldbus til at læse værdierne. 5 Tel (0) Fax +358 (0)

149 Menuen Diagnostik vacon Triptællere Tabel 89. Menuen Diagnostik, parametre for triptællere Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P4.5.1 Triptæller for energi Varierer 2296 P4.5.3 P4.5.4 P4.5.5 P4.5.6 Driftstid (grafisk betjeningspanel) Driftstid (tekstbetjeningspanel) Driftstid (tekstbetjeningspanel) Driftstid (tekstbetjeningspanel) Se kapitel 8.18 Tællere hvis du bruger Fieldbus til at læse værdierne. Energitæller, der kan nulstilles. BEMÆRK! Den højeste energienhed, der kan vises på standardbetjeningspanelet, er MW. Hvis den målte energi overstiger 999,9 MW, vises der ikke nogen enhed på betjeningspanelet. Nulstilling af måleren: Standardbetjeningspanel med tekst: Hold knappen OK inde i4sekunder. Grafisk betjeningspanel: Tryk én gang på OK. Siden Nulstil tæller vises. Tryk på OK én gang til. a d tt:min 2299 Kan nulstilles. Se P a d tt:min:ss Driftstid i samlet antal år. Driftstid i samlet antal dage. Driftstid i timer, minutter og sekunder. 5.6 Softwareinfo Tabel 90. Menuen Diagnostik, parametre for softwareinfo Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse V4.6.1 V4.6.2 V4.6.3 Softwarepakke (grafisk betjeningspanel) Softwarepakke-id (tekstbetjeningspanel) Softwarepakkeversion (tekstbetjeningspanel) Kode til identifikation af software V4.6.4 Systembelastning % 2300 Belastning af styreenhedens CPU. V4.6.5 Applikationsnavn (grafisk Navn på applikation. betjeningspanel) V4.6.6 Applikations-id Applikationskode. V4.6.7 Applikationsversion 24-hour support +358 (0)

150 vacon 147 Menuen I/O og hardware 6. MENUEN I/O OG HARDWARE 6.1 Basis-I/O Her kan du overvåge status for indgange og udgange. Tabel 91. Menuen I/O og hardware, parametre for basis-i/o Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse V5.1.1 Digital indgang V5.1.2 Digital indgang V5.1.3 Digital indgang V5.1.4 Digital indgang V5.1.5 Digital indgang V5.1.6 Digital indgang V5.1.7 Analog indgang 1-tilstand V5.1.8 Analog indgang % 0,00 V5.1.9 Analog indgang 2-tilstand V Analog indgang % 0,00 V Analog udgang 1-tilstand V Analog udgang % 0,00 V Relæudgang V Relæudgang V Relæudgang Status for det digitale indgangssignal Status for det digitale indgangssignal Status for det digitale indgangssignal Status for det digitale indgangssignal Status for det digitale indgangssignal Status for det digitale indgangssignal Viser den valgte (med jumper) tilstand for analogt indgangssignal 1 = ma 3 = V Status for det analoge indgangssignal Viser den valgte (med jumper) tilstand for analogt indgangssignal 1 = ma 3 = V Status for det analoge indgangssignal Viser den valgte (med jumper) tilstand for analogt udgangssignal 1 = ma 3 = V Status for det analoge udgangssignal Status for relæudgangssignal Status for relæudgangssignal Status for relæudgangssignal 6 Tel (0) Fax +358 (0)

151 Menuen I/O og hardware vacon Slidser til optionskort Parametrene i denne gruppe afhænger af det installerede optionskort. Hvis der ikke er sat et optionskort i slids C, D eller E, vises der ikke nogen parametre. Se kapitel Programmering af digitale og analoge indgange vedrørende placeringen af slidserne. Når et optionskort fjernes, vises infotekst 39 Enhed fjernet på displayet. Se Tabel 133. Tabel 92. Optionskortrelaterede parametre Menu Funktion Beskrivelse Slids C Indstillinger Optionskortrelaterede indstillinger. Overvågning Overvåg optionskortrelaterede oplysninger. Slids D Indstillinger Optionskortrelaterede indstillinger. Overvågning Overvåg optionskortrelaterede oplysninger. Slids E Indstillinger Optionskortrelaterede indstillinger. Overvågning Overvåg optionskortrelaterede oplysninger. 6.3 Realtidsur Tabel 93. Menuen I/O og hardware, parametre for realtidsur Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse V5.5.1 Batteritilstand Status for batteri. 1=Ikke installeret 2=Installeret 3 = Skift batteri P5.5.2 Tidspunkt tt:min:ss 2201 Aktuelt klokkeslæt P5.5.3 Dato dd.mm Dags dato P5.5.4 År åååå 2203 Aktuelt år Regel for sommertid 1=Fra 2 = EU, starter den sidste søndag i marts, slutter den P5.5.5 Sommertid sidste søndag i oktober 3=USA, starter den 2. søndag i marts, slutter den 1. søndag i november 4 = Rusland (permanent) 24-hour support +358 (0)

152 vacon 149 Menuen I/O og hardware 6.4 Indstillinger for strømenhed Ventilator Ventilatoren kører i optimeret tilstand, eller den kører altid. I optimeret tilstand styres ventilatorens hastighed af frekvensomformerens interne logik, der modtager data fra temperaturmålinger, og ventilatoren stopper i løbet af 5 minutter, når frekvensomformeren er i tilstanden Klar. I tilstanden Kører altid kører ventilatoren med fuld hastighed uden at stoppe. Tabel 94. Indstillinger for strømenhed, Ventilator Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Ventilatorstyretilstand =Kører altid 1=Optimeret Sinusfilter Understøttelse af sinusfilter begrænser overmoduleringsdybden og forhindrer, at de termiske styrefunktioner mindsker switchfrekvensen. Tabel 95. Enheder for strømenhed, Sinusfilter Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P Sinusfilter =Deaktiveret 1=Aktiveret 6 Tel (0) Fax +358 (0)

153 Menuen I/O og hardware vacon Betjeningspanel Tabel 96. Menuen I/O og hardware, Parametre for betjeningspanel Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P5.7.1 Timeout-tid 0 60 min. 0 * P5.7.2 Standardside * P5.7.3 Menuindeks P5.7.4 Kontrast ** % 50 P5.7.5 Baglystid 0 60 min. 5 Den tid, det tager, før displayet går tilbage til den side, der er defineret med parameteren P =Anvendes ikke Den side, betjeningspanelet viser, når der tændes for frekvensomformeren, eller når det tidsrum, som er defineret med P5.7.1, er udløbet. Hvis værdien er angivet til 0, vises den senest besøgte side. 0=Ingen 1 = Indgang til menuindekset 2 = Hovedmenuen 3 = Styresiden 4 = Multiovervågning Angiv menuindekset til den ønskede side, og aktiver med parameteren P5.7.2 = 1. Angiv displayets kontrast ( %). Angiv tiden, før displayets baglys slukkes ( min). Hvis værdien angives til 0, er baglyset altid tændt. * Standardværdien af parameteren afhænger af den applikation, der er valgt med parameter P1.2 Applikation. Se kapitel 10.1 Standardparameterværdier ifølge den valgte applikation. ** Kun tilgængeligt med grafisk betjeningspanel. 24-hour support +358 (0)

154 vacon 151 Menuen I/O og hardware 6.6 Fieldbus Parametre i forbindelse med forskellige fieldbus-kort, findes også i menuen I/O og hardware. Disse parametre er forklaret mere detaljeret i den tilhørende fieldbus-manual. Undermenu niveau 1 Undermenu niveau 2 Tabel 97. Undermenu niveau 3 Undermenu niveau 4 RS-485 Fælles indstillinger Protokol Ikke tilgængelig Ethernet Fælles indstillinger IP-adressetilstand Ikke tilgængelig Fast IP IP-adresse Undernetmaske Standardgateway IP-adresse Ikke tilgængelig Undernetmaske Ikke tilgængelig Standardgateway Ikke tilgængelig MAC-adresse Ikke tilgængelig Modbus/TCP Fælles indstillinger Forbindelsesgrænse Slaveadresse Timeout for kommunikation BacNet IP Indstillinger Forekomstnummer Timeout for kommunikation Anvendt protokol BBMD IP BBMD-port Levetid Overvågning FB-protokolstatus Kommunikationsstatus Aktuel forekomst Kontrolord Statusord 6 Tel (0) Fax +358 (0)

155 Menuerne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer vacon MENUERNE BRUGERINDSTILLINGER, FAVORITTER OG BRUGERNIVEAUER 7.1 Brugerindstillinger Tabel 98. Menuen Brugerindstillinger, generelle indstillinger Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P6.1 Valg af sprog Varierer 802 Afhænger af sprogpakken. Varierer Varierer P6.2 Valg af applikation 801 Vælg den applikation, der skal anvendes. M6.5 Parameterbackup Se kapitel nedenfor. M6.6 Parametersammenligning P6.7 Navn på frekvensomformer Giv om nødvendigt frekvensomformeren et navn Parameterbackup Tabel 99. Menuen Brugerindstillinger, parametre for parameterbackup Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P6.5.1 Gendan fabriksstandarder 831 Gendanner standardparameterværdierne og starter startguiden, når den aktiveres. P6.5.2 Gem til betjeningspanel* Gem parameterværdier til panelet, f.eks. for at kopiere dem til en anden frekvensomformer. 0=Nej 1=Ja P6.5.3 Gendan fra betjeningspanel* Indlæsningsparameterværdi er fra panelet til frekvensomformeren. B6.5.4 Gem til sæt 1 Gemmer et tilpasset parametersæt (alle parametre, der er inkluderet i applikationen) B6.5.5 Gendan fra sæt 1 Indlæs det tilpassede parametersæt til frekvensomformeren. B6.5.6 Gem til sæt 2 Gemmer endnu et tilpasset parametersæt (alle parametre, der er inkluderet i applikationen) B6.5.7 Gendan fra sæt 2 Indlæs det tilpassede parametersæt 2 til frekvensomformeren. * Kun tilgængeligt med grafisk betjeningspanel 24-hour support +358 (0)

156 vacon 153 Menuerne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer 7.2 Favoritter BEMÆRK! Denne menu findes ikke på tekstbetjeningspanelet. Favoritter bruges normalt til at samle et sæt parametre eller overvågningssignaler fra menuerne på betjeningspanelet. Du har muligvis tit brug for at henvise til bestemte parameterværdier eller andre elementer. I stedet for at finde dem én for én i menustrukturen kan du tilføje dem i en mappe med navnet Favoritter, hvor der er nem adgang til dem. Hvis du vil føje elementer eller parametre til mappen Favoritter, skal du benytte følgende fremgangsmåde: STOP READY I/O Basic Settings Motor Nom Voltg V Motor Nom Freq Hz Motor Nom Speed 1430 rpm STOP READY I/O STOP READY I/O Motor Nom Freq Motor Nom Freq Edit Help Add to favorites was added to favorites. Press OK to continue emf Figur 44. Føje element til Favoritter Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil fjerne et element eller en parameter fra mappen Favoritter: STOP READY I/O Favorites Motor Nom Freq Hz STOP READY I/O Motor Nom Freq Monitor Help Rem from favorites 9172.emf Figur 45. Fjerne element fra Favoritter 7 Tel (0) Fax +358 (0)

157 Menuerne Brugerindstillinger, Favoritter og Brugerniveauer vacon Brugerniveauer Parametre for brugerniveauer er beregnet til at begrænse synligheden af parametre og forhindre uautoriseret og utilsigtet angivelse af parametre på betjeningspanelet. Tabel 100. Brugerniveauparametre Indeks Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P8.1 Brugerniveau P8.2 Adgangskode = Normal, alle menuer er synlige i hovedmenuen 2 = Overvågning, kun menuerne Overvåg og Brugerniveauer er synlige i hovedmenuen 3 = Favoritter, kun menuerne Favoritter og Brugerniveauer er synlige i hovedmenuen Hvis værdien indstilles til en anden værdi end 0, før der skiftes til overvågning, når f.eks. brugerniveauet Normal er aktivt, spørges der om adgangskoden, når du forsøger at skifte tilbage til Normal. Kan derfor bruges til at forhindre uautoriseret angivelse af parametre på betjeningspanelet. BEMÆRK! Undgå at miste koden! Hvis koden bliver væk, skal du kontakte nærmeste servicecenter/ partner. STOP READY ALARM Keypad User levels ID:2362 P8.2 User level Normal Access code STOP READY ALARM I/O Access code ID:2362 P8.2 Min:0 Max: emf Figur hour support +358 (0)

158 vacon 155 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre 8. BESKRIVELSER AF OVERVÅGNINGSVÆRDIER OG PARAMETRE 8.1 Beskrivelser af overvågningsværdier I dette kapitel finder du yderligere oplysninger om nogle af overvågningsværdierne. De grundlæggende beskrivelser af alle overvågningsværdierne kan findes i kapitel 3 3 Overvågningsmenu. V KOMMUNIKATIONSSTATUS (ID 1629) Status for kommunikation fra frekvensomformer til frekvensomformer i multipumpesystem (flere frekvensomformere). 0 = Ikke benyttet (funktion med multipumpe med flere frekvensomformere ikke benyttet) 10 = Alvorlig kommunikationsfejl forekom (eller mangel på kommunikation) 11 = Der opstod fejl (dataafsendelse) 12 = Der opstod fejl (dataafsendelse) 20 = Kommunikation fungerer, ingen fejl forekom 30 = Status ukendt BEMÆRK! Hvis kommunikationsstatusserne 11 og 12 forekommer, er det typisk tegn på, at kommunikationen til en af frekvensomformerne i multipumpesystemet er gået ned. Kommunikationen mellem de andre frekvensomformere fungerer normalt. V KØRSELSTID FOR PUMPE 1 (ID 1620) Overvågningsværdien viser driftstimerne på pumpe 1 i multipumpesystemet med enkelt frekvensomformer. I multipumpesystemet med flere frekvensomformere viser overvågningsværdierne driftstimerne på denne pumpe. Driftstimerne vises med opdeling i 0,1 t. V KØRSELSTID FOR PUMPE 2 (ID 1621) V KØRSELSTID FOR PUMPE 3 (ID 1622) V KØRSELSTID FOR PUMPE 4 (ID 1623) V KØRSELSTID FOR PUMPE 5 (ID 1624) V KØRSELSTID FOR PUMPE 6 (ID 1625) V KØRSELSTID FOR PUMPE 7 (ID 1626) V KØRSELSTID FOR PUMPE 8 (ID 1627) Overvågningsværdierne viser driftstimerne for pumpe 2-8 i multipumpesystemet med enkelt frekvensomformer. Denne funktion er ikke tilgængelig i multipumpesystemet med flere frekvensomformere. Se overvågningsværdien V i tabel Multipumpeovervågning. Driftstimerne vises med opdeling i 0,1 t. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

159 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon Beskrivelser af parametre Da frekvensomformeren er så brugervenlig og enkel at bruge, kræver de fleste af dens parametre kun en grundlæggende beskrivelse, som du finder i parametertabellerne i kapitel 4 Menuen Parametre. I de følgende kapitler finder du yderligere oplysninger om nogle af de mest avancerede af frekvensomformerens parametre. Hvis du ikke kan finde de oplysninger, du søger, bedes du kontakte leverandøren. P1.2 APPLIKATION (ID 212) Ved idriftsættelse eller start af frekvensomformeren kan brugeren vælge en af de faste applikationskonfigurationer (den, der passer bedst til behovet). Forudindstillede applikationskonfigurationer er foruddefinerede parametersæt, der indlæses i frekvensomformeren, når værdien af parameteren P1.2 Applikation ændres. Valget af applikationen reducerer behovet for manuel redigering af parametrene til et minimum og gør det let at idriftsætte frekvensomformeren. BEMÆRK! Applikationsguiderne gennemgås i kapitel 1.4 Applikationsguider. Hvis denne parameter ændres vha. et (grafisk) betjeningspanel, indlæses den valgte konfiguration i frekvensomformeren, og der startes en applikationsguide for at angive de grundlæggende parametre, som er knyttet til den valgte applikation. Du kan vælge mellem følgende faste applikationskonfigurationer: 0=Standard 1=HVAC 2=PID-styring 3 = Multipumpe (enkelt frekvensomformer) 4 = Multipumpe (flere frekvensomformere) BEMÆRK! Indholdet af menuen M1 Hurtig opsætning ændres, afhængigt af den valgte applikation. 24-hour support +358 (0)

160 vacon 157 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre 8.3 Motorindstillinger P NOMINEL MOTORFREKVENS (ID 111) BEMÆRK! Når denne parameter ændres, initialiseres parametrene P Feltsvækningspunktfrekvens og P Spænding i feltsvækningspunktet automatisk afhængigt af den valgte P Motortype. Se tabel 102. P MOTORTYPE (ID 650) Denne parameter bestemmer den anvendte motortype. Tabel 101. Nummer Navn Beskrivelse 0 Induktionsmotor (IM) Vælg dette, hvis der anvendes en induktionsmotor. 1 Motor med permanent magnet (PM) Vælg dette, hvis der anvendes en motor med permanent magnet. Når denne parameter ændres, initialiseres parametrene P og P automatisk i overensstemmelse med den valgte motortype. Se initialiseringsværdierne i tabel 102: Tabel 102. Parameter P (Feltsvækningspunktfrekvens) Induktionsmotor (IM) Nominel motorfrekvens Motor med permanent magnet (PM) Beregnes internt P (Spænding i feltsvækningspunktet) 100,0 % Beregnes internt 8 Tel (0) Fax +358 (0)

161 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 158 P IDENTIFIKATION (ID 631) Den automatiske motoridentifikation beregner eller måler de motorparametre, der kræves til optimal motor- og hastighedsstyring. Identifikationskørsel er en del af indstillingen af motoren og de frekvensomformerspecifikke parametre. Det er et middel til idriftsættelse og vedligeholdelse af frekvensomformeren med det formål at finde frem til de bedst mulige parameterværdier til de fleste frekvensomformere. BEMÆRK! Parametrene på motorens typeskilt skal være indstillet, før identifikationskørslen gennemføres. Tabel 103. Nummer Navn Beskrivelse 0 Ingen aktivitet Ingen identifikation ønsket. 1 Identifikation på standby 2 Identifikation med roterende motor Frekvensomformeren kører uden hastighed for at identificere motorparametrene. Motoren forsynes med strøm og spænding, men med nulfrekvens. U/f-forholdet er identificeret. Frekvensomformeren kører med hastighed for at identificere motorparametrene. U/f-forholdet og magnetiseringsstrømmen er identificeret. BEMÆRK! Denne identifikationskørsel skal udføres uden belastning på motorakslen for at opnå præcise resultater. Den automatiske identifikation aktiveres ved at indstille denne parameter til den ønskede værdi og sende en startkommando i den ønskede retning. Startkommandoen til frekvensomformeren skal sendes inden for 20 sekunder. Hvis der ikke sendes en startkommando inden for dette tidsrum, annulleres identifikationskørslen, parameteren nulstilles til standardindstillingen, og der sendes en identifikationsalarm. Identifikationskørslen kan stoppes til enhver tid med en normal stopkommando. I så fald nulstilles parameteren til standardindstillingen. Der sendes en Identifikationsalarm, hvis identifikationskørslen mislykkes. BEMÆRK! Kommandoen Ny start (stigende kant) er nødvendig for at starte frekvensomformeren efter identifikationen. P MOTORKONTAKT (ID 653) Denne funktion benyttes typisk, hvis der er en kontakt mellem frekvensomformeren og motoren. Sådanne kontakter findes ofte i private og industrielle applikationer for at sikre, at et elektrisk kredsløb kan frakobles helt fra motoren i forbindelse med service eller vedligeholdelse. Når parameteren er aktiveret, og motorkontakten åbnes for at afbryde forbindelsen til den kørende motor, registrerer frekvensomformeren tabet af motoren uden at afbrydes. Det er ikke nødvendigt at foretage ændringer til driftskommandoen eller referencesignalet til frekvensomformeren fra processtyringsstationen. Når motoren tilsluttes igen, når vedligeholdelsen er færdig, ved at lukke kontakten, registrerer frekvensomformeren motorforbindelsen og kører motoren op til referencehastigheden i henhold til proceskommandoerne. Hvis motoren roterer, når den tilsluttes igen, registrerer frekvensomformeren den kørende motors hastighed ved hjælp af Flyvende start-funktionen og styrer den til den ønskede hastighed i henhold til proceskommandoerne. 24-hour support +358 (0)

162 vacon 159 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre 3~ MS 0 1 M 3076.emf Figur 47. Motorkontakt P OVERSPÆNDINGSSTYRING (ID 607) P UNDERSPÆNDINGSSTYRING (ID 608) Disse parametre gør det muligt at slå under-/overspændingscontrollerne fra. Dette kan f.eks. være nyttigt, hvis netspændingen varierer med mere end -15 % til +10 %, og applikationen ikke tolererer brug af over-/underspændingsstyring. Hvis dette er aktiveret, ændrer controllerne udgangsfrekvensen under hensyntagen til udsvingene i netspændingen. P STATORSPÆNDINGSJUSTERING (ID 659) BEMÆRK! Denne parameter indstilles automatisk under identifikationskørslen. Det anbefales at gennemføre identifikationskørslen, hvis dette er muligt. Se parameter P Parameteren til statorspændingsjustering bruges kun, når der er valgt Motor med permanent magnet (PM-motor) for parameter P Denne parameter har ingen effekt, hvis der er valgt Induktionsmotor. Når der benyttes en induktionsmotor, sættes værdien internt til 100 %, og den kan ikke ændres. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

163 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 160 Hvis værdien af parameter P (Motortype) ændres til PMS-motor, udvides parametrene P (Feltsvækningspunktfrekvens) og P (Spænding i feltsvækningspunktet) automatisk op til grænseværdierne for frekvensomformerens fulde udgangsspænding, så det definerede U/f-forhold bevares. Denne interne udvidelse sker for at undgå, at PMS-motoren kører i feltsvækningsområdet, fordi PMS-motorens nominelle spænding normalt er meget lavere end frekvensomformerens fulde udgangsspændingskapacitet. PMS-motorens nominelle spænding svarer normalt til motorens bag-emf-spænding ved nominel frekvens, men afhængigt af motorproducenten kan det f.eks. repræsentere statorspændingen ved nominel belastning. Denne parameter gør det let at justere frekvensomformerens U/f-kurve nær motorens bag-emfkurve uden at skulle ændre flere U/f-kurveparametre. Parameteren Statorspændingsjustering definerer frekvensomformerens udgangsspænding i procent af motorens nominelle spænding ved motorens nominelle frekvens. Frekvensomformerens U/f-kurve er normalt indstillet en smule over motorens bag-emf-kurve. Motorstrømmen stiger, jo mere frekvensomformerens U/f-kurve afviger fra motorens bag-emf-kurve. Figur 48. Princip for statorspændingsjustering P MOTORSTRØMGRÆNSE (ID 107) Denne parameter bestemmer den maksimale motorstrøm fra AC-frekvensomformeren. Parameterens værdiområde varierer fra størrelse til størrelse. Hvis strømgrænsen er aktiv, reduceres frekvensomformerens udgangsfrekvens. BEMÆRK! Dette er ikke en sikringsgrænse for overspænding. 24-hour support +358 (0)

164 vacon 161 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre P U/F-FORHOLD (ID 108) Tabel 104. Nummer Navn Beskrivelse 0 Lineær Motorspændingen ændres lineært som funktion af udgangsfrekvensen fra nulfrekvensspænding (P ) til feltsvækningspunktets (FWP) spænding (P ) ved feltsvækningspunktfrekvensen (P ). Denne standardindstilling skal bruges, hvis der ikke længere er noget særligt behov for en anden indstilling. 1 Kvadratisk Motorspændingen ændres fra nulfrekvenspændingen (P ) efter en kvadratisk kurveform fra nul til Feltsvækningspunktfrekvensen (P ). Se figur 49. Motoren kører undermagnetiseret under feltsvækningspunktet og udvikler mindre moment. Kvadratisk U/f-forhold kan benyttes i applikationer, hvor kravet til moment er proportionalt med kvadratet på hastigheden, f.eks. i centrifugalventilatorer og -pumper. 2 Programmerbar U/f-kurven kan programmeres med tre forskellige punkter (se figur 50.): Nulfrekvensspænding (P1), Midtpunktsspænding/- frekvens (P2) og Feltsvækningspunkt (P3). Programmerbar U/f-kurve kan benyttes, hvis der er behov for større moment ved lave frekvenser. De optimale indstillinger kan angives automatisk med Motoridentifikationskørsel (P ). Un ID603 U[V] Standard: Nominel motorspænding Feltsvækningspunkt Lineær Kvadratisk Standard: Nominel motorfrekvens f[hz] ID emf Figur 49. Lineær og kvadreret ændring af motorspænding, ID 602 = P Feltsvækningspunkt, ID 603 = P Spænding i feltsvækningspunktet 8 Tel (0) Fax +358 (0)

165 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 162 Un ID603 U[V] Standard: Nominel motorspænding P3 Feltsvækningspunkt ID605 ID606 P1 P2 Standard: Nominel motorfrekvens f[hz] ID604 ID emf Figur 50. Programmerbar U/f-kurve, D 602 = P Feltsvækningspunkt, ID 603 = P Spænding i feltsvækningspunktet, ID 604 = P U/f-midtpunktsfrekvens, ID 605 = P U/f-midtpunktsspænding, ID 606 = P Nulfrekvensspænding BEMÆRK! Denne parameter tvinges til at antage værdien 1 Lineær, når parameteren Motortype er indstillet til værdien 1 Motor med permanent magnet (PM). BEMÆRK! Når denne parameter ændres, indstilles parametrene P Feltsvækningspunktfrekvens, P Spænding i feltsvækningspunktet, P U/f-midtpunktsfrekvens, P U/f-midtpunktsspænding og P Nulfrekvensspænding automatisk til deres standardværdier, hvis parameteren P Motortype er indstillet til 0 Induktionsmotor (IM). P SPÆNDING I FELTSVÆKNINGSPUNKTET (ID 603) Over frekvensen i feltsvækningspunktet forbliver udgangsspændingen ved den angivne maksimumsværdi. Under frekvensen i feltsvækningspunktet afhænger udgangsspændingen af indstillingen af U/f-kurveparametrene. Se parametrene P , P og P Når parametrene P Nominel motorspænding og P Nominel motorfrekvens er indstillet, får parametrene P Feltsvækningspunktfrekvens og P Spænding i feltsvækningspunktet automatisk de tilhørende værdier. Hvis du har brug for andre værdier for feltsvækningspunktet og den maksimale udgangsspænding, skal du ændre disse parametre, efter at du har indstillet parametrene P og P P hour support +358 (0)

166 vacon 163 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre P FLYVENDE START (ID 1590) Flyvende start kan konfigureres ved at indstille bittene for optionsparameteren for flyvende start. De justerbare bit inkluderer deaktivering af jævnstrømsimpulser og AC-scanning, bestemmelse af søgeretningen og mulighed for at benytte frekvensreferencen som startpunkt for søgning efter akslens rotationsfrekvens. Søgeregningen bestemmes af B0. Når bitten er indstillet til 0, søges der efter akselfrekvensen i både positiv og negativ retning. Hvis bitten indstilles til 1, er søgningen begrænset til frekvensreferenceretningen for at undgå akselbevægelse i den modsatte retning. Hovedformålet med AC-scanning er at formagnetisere motoren. AC-scanningen udføres ved at ændre frekvensen fra maksimum mod nulfrekvens. Søgningen stopper, hvis der opstår en tilpasning til akselfrekvensen. AC-scanning kan deaktiveres ved at indstille B1 til 1. Når motortypen er valgt som motor med permanent magnet, fjernes AC-scanning automatisk. Bit B5 benyttes til at deaktivere jævnstrømsimpulser. Hovedformålet med jævnstrømsimpulser er også at formagnetisere og registrere en roterende motor. Hvis både jævnstrømsimpulser og AC-scanning er aktiveret, vælges den anvendte metode internt afhængigt af glidefrekvensen. Jævnstrømsimpulserne deaktiveres også internt, hvis glidefrekvensen er mindre end 2 Hz, eller motortypen er angivet til motor med permanent magnet. P STARTFORSTÆRKNING (ID 109) Startforstærkning kan bruges i tilfælde, hvor der er et højt startmoment. Spændingen til motoren ændres proportionelt i forhold til det påkrævede moment, som får motoren til at frembringe mere moment ved start. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

167 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon I/F-startfunktion Funktionen I/f-start anvendes typisk i motorer med permanent magnet til at starte motoren med konstant strømstyring. Dette er nyttigt i højeffektmotorer, hvor modstanden er lav, og det er vanskeligt at indstille U/f-kurven. Brug af funktionen I/f-start kan også være nyttigt for at levere det nødvendige moment ved start af motoren. f ud P MC P emf t [s] Figur 51. I/f-start (MC = Motorstrøm), P = I/f-startfrekvens, P = I/f-startstrøm P I/F-START (ID 534) Hvis funktionen er aktiveret, indstilles frekvensomformeren til strømstyringstilstand, og en konstant strøm, som defineres af P , tilføres motoren, indtil frekvensomformerens udgangsfrekvens overskrider det niveau, som er defineret vha. P Når udgangsfrekvensen er steget til over I/f-startfrekvensniveauet, skifter frekvensomformerens driftstilstand jævnt tilbage til normal U/f-styringstilstand. P I/F-STARTFREKVENS (ID 535) I/f-startfunktionen benyttes, når frekvensomformerens udgangsfrekvens ligger under denne frekvensgrænse. Når udgangsfrekvensen kommer over denne grænse, skifter frekvensomformerens driftstilstand tilbage til normal U/f-styringstilstand. P I/F-STARTSTRØM (ID 536) Denne parameter bestemmer den strøm, der tilføres til motoren, når I/f-startfunktionen er aktiveret. 24-hour support +358 (0)

168 vacon 165 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre 8.4 Start-/Stopkonfiguration Start-/Stopkommandoer afgives på forskellig måde, afhængigt af styringsstedet. Fjernstyringssted (I/O A): Start-, stop- og bakkommandoer styres af to digitale indgange, der vælges vha. parametrene P Styringssignal 1 A, P Styringssignal 2 A og P Styringssignal 3 A. Funktionaliteten/logikken for disse indgange vælges derefter vha. parameteren P3.2.6 I/O A Logik (i denne gruppe). Fjernstyringssted (I/O B): Start-, stop- og bakkommandoer styres af to digitale indgange, der vælges vha. parametrene P Styringssignal 3 A, P Styringssignal 1 B og P Styringssignal 2 B. Funktionaliteten/logikken for disse indgange vælges derefter vha. parameteren P3.2.7 I/O B Logik (i denne gruppe). Lokalt styringssted (betjeningspanel): Start- og stopkommandoerne kommer fra knapperne på betjeningspanelet, mens rotationsretningen vælges vha. parameteren P Fjernstyringssted (Fieldbus): Start-, stop- og bakkommandoerne kommer fra fieldbus. P3.2.5 STOPFUNKTION (ID 506) Tabel 105. Nummer Navn Beskrivelse 0 Friløb Motoren stopper ved sin egen inerti. Styringen af frekvensomformeren afbrydes, og frekvensomformerstrømmen falder til nul, så snart stopkommandoen afgives. 1 Rampe Efter stopkommandoen reduceres motorens hastighed i overensstemmelse med de angivne decelerationsparametre til nulhastighed. P3.2.6 I/O A-START/STOPLOGIK (ID 300) Værdierne fra 0 til 4 giver mulighed for at styre start og stop af AC-frekvensomformeren ved hjælp af et digitalt signal, der forbindes til digitale indgange. CS = Styresignal. Valgmulighederne inklusive teksten 'edge' benyttes til at forhindre en utilsigtet start, for eksempel når strømmen tilsluttes, gentilsluttes efter strømafbrydelse, efter en fejlnulstilling, efter at frekvensomformeren er stoppet vha. Drift aktiveret (Drift aktiveret = Falsk), eller når styringsstedet ændres til I/O-styring. Start/Stop-kontakten skal være åben, før motoren kan startes. I alle eksemplerne er stoptilstanden Friløb. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

169 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 166 V Styringssted EQ IN 1 1 STYRINGSSTED I/O A V IN 2 Start tilladt AND IN 1 IN 2 IO_StartFunction P IO IO IO I/O A (/B) Logik Styresignal 1 A(/B) Styresignal 2 A(/B) Styresignal 3 A(/B) Aktiver StartStopLogic Signal 1 Signal 2 Signal 3 Start Modsat omløbsretning ForceStopActive V V V I/O-styring A(/B) Start I/O-styring A(/B) Modsat Udløs panelinfo KP Startknap ButtonStart ForceStop KeypadStopButton: NEJ = FALSK JA = SAND P 0 KP KeypadStopButton FALSK Stopknap VALG G IND 0 IN 1 V Udløs panelinfo Infomeddelelse Frekvensomformeren er tvunget til stoptilstand fra betjeningspanelet Frekvensomformeren kan genstartes ved at trykke på startknappen på betjeningspanelet, hvis Kør-signalet er konstant aktivt fra den oprindelige kilde 9144.emf Figur 52. I/O A-start/stop-logik, blokdiagram 24-hour support +358 (0)

170 vacon 167 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Tabel 106. Nummer Navn Bemærkning 0 CS1: Forlæns CS2: Baglæns Funktionerne udføres, når kontakterne sluttes. FORLÆNS Udgang frekvens Indstil frekvens 0 Hz t Indstil frekvens BAGLÆNS Drift aktiveret Styresignal 1 Styresignal 2 Startknap på betjeningspanel Stopknap på betjeningspanel emf Forklaringer: Figur 53. I/O A-start/stop-logik = 0 Tabel Styresignal CS1 aktiveres og får udgangsfrekvensen til at stige. Motoren kører forlæns. 8 Drift aktiveret-signalet indstilles til FALSK, hvilket får frekvensen til at falde til 0. Signalet for drift aktiveret konfigureres med parameter P CS2 aktiveres, hvilket imidlertid ikke har betydning for udgangsfrekvensen, fordi den først valgte retning har højest prioritet. 9 Signalet Drift aktiveret indstilles til SAND, hvilket får frekvensen til at stige mod den indstillede frekvens, fordi CS1 stadig er aktiv. 3 CS1 deaktiveres, hvilket får retningen til at skifte (FORLÆNS til BAGLÆNS), fordi CS2 stadig er aktiv. 10 Der trykkes på stopknappen på betjeningspanelet, og den frekvens, der tilføres motoren, falder til 0 (dette signal fungerer kun, hvis P3.2.3 Stopknap på betjeningspanel = Ja) 4 CS2 deaktiveres, og den frekvens, der tilføres motoren, falder til Frekvensomformeren startes ved at trykke på startknappen på betjeningspanelet. 5 CS2 aktiveres igen, så motoren accelererer (BAGLÆNS) mod den indstillede frekvens. 12 Der trykkes igen på stopknappen på betjeningspanelet for at stoppe frekvensomformeren. 6 CS2 deaktiveres, og den frekvens, der tilføres motoren, falder til Forsøget på at starte frekvensomformeren ved at trykke på startknappen mislykkes, fordi CS1 er inaktiv. 7 CS1 aktiveres, og motoren accelererer (FORLÆNS) mod den indstillede frekvens 8 Tel (0) Fax +358 (0)

171 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 168 Tabel 108. Nummer Navn Beskrivelse 1 CS1: Forlæns (kant) CS2: Inverteret stop CS3: Baglæns (kant) For 3-trådsstyring (impulsstyring) FORLÆNS Udgangsfrekvens Indstil frekvens 0 Hz t Indstil frekvens BAGLÆNS Drift aktiveret Styresignal 1 Styresignal 2 Styresignal 3 Stopknap på betjeningspanel emf Forklaringer: Figur 54. I/O A-start/stop-logik = 1 Tabel Styresignal CS1 aktiveres og får udgangsfrekvensen til at stige. Motoren kører forlæns. 2 CS2 deaktiveres, og frekvensen falder til CS1 aktiveres, så udgangsfrekvensen stiger igen. Motoren kører forlæns. CS3 aktiveres, så retningen begynder at ændres (FORLÆNS til BAGLÆNS). Drift aktiveret-signalet indstilles til FALSK, hvilket får frekvensen til at falde til 0. Signalet for drift aktiveret konfigureres med parameter P Startforsøg med CS1 mislykkes, fordi signalet Drift aktiveret stadig er FALSK. CS1 aktiveres, og motoren accelererer (FORLÆNS) mod den indstillede frekvens, fordi signalet Drift aktiveret er indstillet til SAND. Der trykkes på stopknappen på betjeningspanelet, og den frekvens, der tilføres motoren, falder til 0 (dette signal fungerer kun, hvis P3.2.3 Stopknap på betjeningspanel = Ja) CS3 aktiveres, så motoren starter og kører baglæns. 10 CS2 deaktiveres, og frekvensen falder til hour support +358 (0)

172 vacon 169 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Tabel 110. Nummer Navn Bemærkning 2 CS1: Forlæns (kant) CS2: Baglæns (kant) Benyttes til at udelukke risikoen for utilsigtet start. Start/Stopkontakten skal være åben, før motoren kan genstartes. FORLÆNS Udgangsfrekvens Indstil frekvens 0 Hz Indstil frekvens BAGLÆNS Drift aktiveret Styresignal 1 Styresignal 2 Stopknap på betjeningspanel emf Figur 55. I/O A-start/stop-logik = 2 Forklaringer: Tabel Styresignal CS1 aktiveres og får udgangsfrekvensen til at stige. Motoren kører forlæns. 7 CS1 aktiveres, og motoren accelererer (FORLÆNS) mod den indstillede frekvens 2 CS2 aktiveres, hvilket imidlertid ikke har betydning for udgangsfrekvensen, fordi den først valgte retning har højest prioritet. 8 Drift aktiveret-signalet indstilles til FALSK, hvilket får frekvensen til at falde til 0. Signalet for drift aktiveret konfigureres med parameter P CS1 deaktiveres, hvilket får retningen til at skifte (FORLÆNS til BAGLÆNS), fordi CS2 stadig er aktiv. 9 Signalet Drift aktiveret er indstillet til SAND, hvilket, i modsætning til hvis værdien 0 er valgt for denne parameter, ikke har nogen betydning, fordi der kræves stigende kant for at starte, selvom CS1 er aktiv. 4 CS2 deaktiveres, og den frekvens, der tilføres motoren, falder til Der trykkes på stopknappen på betjeningspanelet, og den frekvens, der tilføres motoren, falder til 0 (dette signal fungerer kun, hvis P3.2.3 Stopknap på betjeningspanel = Ja) 5 CS2 aktiveres igen, så motoren accelererer (BAGLÆNS) mod den indstillede frekvens. 11 CS1 åbnes og lukkes igen, hvilket får motoren til at starte. 6 CS2 deaktiveres, og den frekvens, der tilføres motoren, falder til CS1 deaktiveres, og den frekvens, der tilføres motoren, falder til 0. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

173 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 170 Tabel 112. Nummer Navn Bemærkning 3 CS1: Start CS2: Modsat omløbsretning FORLÆNS Udgangsfrekvens Indstil frekvens 0 Hz t Indstil frekvens BAGLÆNS Drift aktiveret Styresignal 1 Styresignal 2 Startknap på betjeningspanel Stopknap på betjeningspanel emf Figur 56. I/O A-start/stop-logik = 3 Tabel Styresignal CS1 aktiveres og får udgangsfrekvensen til at stige. Motoren kører forlæns. 7 Drift aktiveret-signalet indstilles til FALSK, hvilket får frekvensen til at falde til 0. Signalet for drift aktiveret konfigureres med parameter P CS2 aktiveres, så retningen begynder at ændres (FORLÆNS til BAGLÆNS). 8 Signalet Drift aktiveret indstilles til SAND, hvilket får frekvensen til at stige mod den indstillede frekvens, fordi CS1 stadig er aktiv. 3 CS2 deaktiveres, hvilket får retningen til at skifte (BAGLÆNS til FORLÆNS), fordi CS1 stadig er aktiv. 9 Der trykkes på stopknappen på betjeningspanelet, og den frekvens, der tilføres motoren, falder til 0 (dette signal fungerer kun, hvis P3.2.3 Stopknap på betjeningspanel = Ja) 4 Desuden deaktiveres CS1, og frekvensen falder til Frekvensomformeren startes ved at trykke på startknappen på betjeningspanelet. 5 Motoren starter ikke, selvom CS2 er aktiveret, fordi CS1 er inaktiv. 11 Frekvensomformeren stoppes igen vha. stopknappen på betjeningspanelet. 6 CS1 aktiveres, så udgangsfrekvensen stiger igen. Motoren kører fremad, fordi CS2 er inaktiv. 12 Forsøget på at starte frekvensomformeren ved at trykke på startknappen mislykkes, fordi CS1 er inaktiv. 24-hour support +358 (0)

174 vacon 171 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Tabel 114. Nummer Navn Bemærkning 4 CS1: Start (kant) CS2: Modsat omløbsretning Benyttes til at udelukke risikoen for utilsigtet start. Start/Stopkontakten skal være åben, før motoren kan genstartes. FORLÆNS Udgangsfrekvens Indstil frekvens 0 Hz t Indstil frekvens BAGLÆNS Drift aktiveret Styresignal 1 Styresignal 2 Stopknap på betjeningspanel emf Figur 57. I/O A-start/stop-logik = 4 Tabel Styresignal CS1 aktiveres og får udgangsfrekvensen til at stige. Motoren kører fremad, fordi CS2 er inaktiv. CS2 aktiveres, så retningen begynder at ændres (FORLÆNS til BAGLÆNS). CS2 deaktiveres, hvilket får retningen til at skifte (BAGLÆNS til FORLÆNS), fordi CS1 stadig er aktiv. Desuden deaktiveres CS1, og frekvensen falder til 0. Motoren starter ikke, selvom CS2 er aktiveret, fordi CS1 er inaktiv. CS1 aktiveres, så udgangsfrekvensen stiger igen. Motoren kører fremad, fordi CS2 er inaktiv Drift aktiveret-signalet indstilles til FALSK, hvilket får frekvensen til at falde til 0. Signalet for drift aktiveret konfigureres med parameter P Før en vellykket start kan udføres, skal CS1 åbnes og lukkes igen. Der trykkes på stopknappen på betjeningspanelet, og den frekvens, der tilføres motoren, falder til 0 (dette signal fungerer kun, hvis P3.2.3 Stopknap på betjeningspanel = Ja) Før en vellykket start kan udføres, skal CS1 åbnes og lukkes igen. 11 CS1 deaktiveres, og frekvensen falder til 0. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

175 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon Referencer Frekvensreference Frekvensreferencekilden kan programmeres for alle styringssteder undtagen Pc, der altid henter referencen fra pc-værktøjet. Fjernstyringssted (I/O A): Kilden til frekvensreferencen kan vælges vha. parameteren P Fjernstyringssted (I/O B): Kilden til frekvensreferencen kan vælges vha. parameteren P Lokalt styringssted (betjeningspanel): Hvis standardvalget for parameteren P anvendes, gælder den reference, der er indstillet vha. parameteren P Fjernstyringssted (Fieldbus): Frekvensreferencen kommer fra Fieldbus, standardværdien beholdes for parameter P Faste frekvenser P FAST FREKVENSTILSTAND (ID 182) Parametrene for den faste frekvens kan bruges til at definere visse frekvensreferencer på forhånd. Disse referencer anvendes derefter til at aktivere/ deaktivere digitale indgange, som er forbundet med parametrene P , P og P (Forudindstil frekvensvalg 0, Forudindstil frekvensvalg 1 og forudindstil frekvensvalg 2). Der kan vælges mellem to forskellige logikker: Tabel 116. Nummer Navn Beskrivelse 0 Binært kodet Kombiner de aktiverede indgange i henhold til Tabel 118 for at vælge den nødvendige faste frekvens. 1 Antal (anvendte indgange) Alt efter, hvor mange af indgangene der er tildelt til Faste frekvensvalg, der er aktive, kan du anvende Faste frekvenser 1til 3. P TO (ID 180) P FASTE FREKVENSER 0 TIL 7 (ID 130) Værdien 0 er valgt for parameter P : Fast frekvens 0 kan vælges som reference ved at vælge Værdi 0 (Fast frekvens 0) for parameteren P Valg af I/O-styringsreference A, P Valg af I/O-styringsreference B, P Valg af betjeningspanelstyringsreference og P Valg af Fieldbus-styringsreference. Andre faste frekvenser fra 1 til 7 vælges som reference ved at tildele digitale indgange til parametrene P , P og/eller P Kombinationerne af aktive digitale indgange bestemmer, hvilken fast frekvens der anvendes, efter Tabel 118 herunder. Værdierne for de faste frekvenser er automatisk begrænset til at ligge mellem den mindste og største frekvens (P og P ). Se tabellen nedenfor. 24-hour support +358 (0)

176 vacon 173 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Tabel 117. Påkrævet handling Vælg værdi for parametrene P , P , P og P Aktiveret frekvens Fast frekvens 0 Faste frekvenser 1 til 7: Tabel 118. Valg af faste frekvenser, Aktiver digital indgang for parameter = indgang aktiveret Aktiveret frekvens P P P Fast frekvens 1 P P P Fast frekvens 2 P P P Fast frekvens 3 P P P Fast frekvens 4 P P P Fast frekvens 5 P P P Fast frekvens 6 P P P Fast frekvens 7 Værdien 1 er valgt for parameter P : Alt efter, hvor mange af indgangene der er tildelt til Faste frekvensvalg, der er aktive, kan du anvende Faste frekvenser 1 til 3. Tabel 119. Valg af faste frekvenser, = indgang aktiveret Aktiveret indgang Aktiveret frekvens P P P Fast frekvens 1 P P P Fast frekvens 1 P P P Fast frekvens 1 P P P Fast frekvens 2 P P P Fast frekvens 2 P P P Fast frekvens 2 P P P Fast frekvens 3 P FAST FREKVENSVALG 0 (ID 419) P FAST FREKVENSVALG 1(ID 420) P FAST FREKVENSVALG 2 (ID 421) Tilslut en digital indgang til disse funktioner (se kapitel Programmering af digitale og analoge indgange), for at kunne anvende de forudindstillede frekvenser 1 til 7 (se tabel 118 herover). 8 Tel (0) Fax +358 (0)

177 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon Parametre for motorpotentiometer Med en motorpotentiometerfunktion kan brugeren forøge og reducere udgangsfrekvensen. Ved at knytte en digital indgang til parameteren P (Motorpotentiometer OP) og gøre det digitale indgangssignal aktivt vokser udgangsfrekvensen, så længe signalet forbliver aktivt. Parameteren P (Motorpotentiometer NED) fungerer modsat dette og reducerer udgangsfrekvensen. Den hastighed, som udgangsfrekvensen vokser eller falder med, når motorpotentiometerets opeller ned funktion aktiveres, bestemmes af rampetiden for motorpotentiometeret (P ) BEMÆRK! Udgangsfrekvensen er begrænset af de normale accelerations- og decelerationstider, hvis denne er indstillet langsommere end parametermotorens potentiometers rampetid. Nulstillingsparameteren for motorpotentiometeret (P ) bruges til at vælge, om motorpotentiometerets frekvensreference skal nulstilles (indstilles til MinFreq), når motoren stoppes eller slukkes. Frekvensreferencen for motorpotentiometeret er tilgængelig på alle styringssteder i menuen Gruppe 3.3: Referencer. Motorpotentiometerreferencen kan kun ændres, når frekvensomformeren er i driftstilstand. P MOTORPOTENTIOMETER OP (ID 418) P MOTORPOTENTIOMETER NED (ID 417) Med et motorpotentiometer kan brugeren forøge og reducere udgangsfrekvensen. Ved at tilslutte en digital indgang til parameteren P (Motorpotentiometer OP) og gøre det digitale indgangssignal aktivt vokser udgangsfrekvensen, så længe signalet forbliver aktivt. Parameteren P (Motorpotentiometer NED)fungerer modsat dette og reducerer udgangsfrekvensen. Den hastighed, som udgangsfrekvensen vokser eller falder med, når motorpotentiometer op- eller nedfunktion aktiveres, bestemmes af Rampetid for motorpotentiometer (P ) og rampeaccelerations-/decelerationstiderne(p /p ). Parameteren for nulstilling af motorpotentiometer (P ) indstiller frekvensreferencen til nul, hvis den aktiveres. P NULSTILLING AF MOTORPOTENTIOMETER (ID 367) Definerer logikken for nulstilling af motorpotentiometerets frekvensreference. Nummer Navn Bemærkning 0 Ingen nulstilling Den forrige frekvensreference for motorpotentiometer beholdes efter stoptilstanden og gemmes i hukommelsen i tilfælde af slukning. 1 Stoptilstand Motorpotentiometerets frekvensreference indstilles til nul, når frekvensomformeren er i stoptilstand, eller der er slukket for frekvensomformeren. 2 Slukket Motorpotentiometerets frekvensreference indstilles kun til nul, hvis der er slukket. 24-hour support +358 (0)

178 vacon 175 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Frekvensreference Maks. frekvens Min. frekvens Rampetid for motorpotentiometer Tid [s] Motorpotentiometer OP Motorpotentiometer NED 9122.emf Figur 58. Parametre for motorpotentiometer Flushingparametre Flushingfunktionen bruges til midlertidigt at tilsidesætte normal styring. Funktionen kan bruges til at skylle rørledningen eller, eksempelvis, at køre pumpen manuelt på den forudindstillede konstante hastighed. Skyllefunktionen starter frekvensomformeren ved en valgt reference uden yderligere startkommando uanset styringsstedet. P AKTIVERING AF FLUSHINGREFERENCE (ID 530) Denne parameter definerer det digitale indgangssignal, der bruges til at vælge frekvensreferencen for flushingfunktionen og tvinge frekvensomformeren til at starte. Flushingfrekvensreferencen går i begge retninger, og omvendt rotationsretning har ikke betydning for retningen af flushingreferencen. BEMÆRK! Når den digitale indgang aktiveres, startes frekvensomformeren. P FLUSHINGREFERENCE (ID 1239) Parameteren definerer frekvensreferencen for flushingfunktionen. Referencen går i begge retninger, og omvendt rotationsretning har ikke betydning for retningen af flushingreferencen. Referencen for forlæns retning er defineret som en positiv værdi, og baglæns retning som en negativ værdi. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

179 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon Konfiguration af ramper og bremser P RAMPE 1-FORM (ID 500) P RAMPE 2-FORM (ID 501) Start og stop af accelerations- og decelerationsramperne kan udjævnes med disse parametre. Hvis værdien 0,0 % angives, giver det en lineær rampeform, der får acceleration og deceleration til at reagere med det samme på ændringer i referencesignalet. Hvis værdien 1,0 100,0 % angives for denne parameter, giver det en S-formet acceleration/ deceleration. Denne funktion bruges typisk til at reducere mekanisk erosion og strømspidser, når referencen ændres. f ud 0 % 10 % 3077.emf t [s] Figur 59. P TÆRSKELFREKVENS FOR RAMPE 2 (ID 533) Parameteren definerer udgangsfrekvensgrænsen, over hvilken den anden rampes tider og former anvendes. Funktionen kan f.eks. bruges i pumpeapplikationer til dybe brønde, hvor der kræves hurtigere rampetider, når pumpen startes eller stoppes (kørsel under minimumsfrekvensen). Tiderne for den anden rampe aktiveres, når udgangsfrekvensen for frekvensomformeren overstiger den grænse, der er defineret af denne parameter. Funktionen deaktiveres, når viden af parameteren er indstillet til nul. 24-hour support +358 (0)

180 vacon 177 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre f ud [Hz] P P P P P emf t [s] Figur 60. Aktivering af rampe 2, når udgangsfrekvensen overstiger tærskelniveauet. (P = Tærskelfrekvens for rampe 2, P = Acc.tid 1, P = Acc.tid 2, P = Dec.tid 1, P = Dec.tid 2) P FLUX-BREMSNING (ID 520) Flux-bremsning er et nyttigt alternativ til jævnstrømsbremsning for at øge bremsekapaciteten i tilfælde, hvor der ikke er behov for yderligere bremsemoduler. Når bremsning er nødvendig, reduceres frekvensen, og fluxen i motoren forøges, hvilket igen forøger motorens bremseevne. I modsætning til jævnstrømsbremsning forbliver motorens hastighed kontrolleret under opbremsningen. Flux-bremsning kan slås TIL eller FRA. BEMÆRK! Flux-bremsning konverterer energi til varme i motoren og bør kun bruges i korte perioder for at undgå at beskadige motoren. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

181 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon I/O-konfiguration Programmering af digitale og analoge indgange Programmeringen af indgange i den generelle Vacon 100 FLOW-applikation er yderst fleksibel. De tilgængelige indgange på standard- og valgfri I/O kan bruges til forskellige funktioner efter operatørens valg. Den tilgængelige I/O kan udvides med ekstra kort, der indsættes i kortslidserne C, D og E. Du finder flere oplysninger om installation af ekstra kort i installationsmanualen. Standardkort Slids A (klemmer) Slids B (klemmer) Kortslidser C, D og E (ekstra) Programmerbare analoge indgange (AI) Programmerbare digitale indgange (DI) Slids A Slids B Figur 61. Kortslidser og programmerbare indgange 24-hour support +358 (0)

182 vacon 179 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Digitale indgange De relevante funktioner for digitale indgange er arrangeret som parametre i parametergruppe M Den værdi, der angives til parameteren, er en reference til den digitale indgang, du vælger at bruge til funktionen. Listen over funktioner, som du kan tildele til de tilgængelige digitale indgange, vises i Tabel 28. Digitale indgangsindstillinger i kapitel 4. Eksempel GRAFISK BETJENINGS- PANEL Parameternavn (= Funktion) Parameterværdi (= valgt digital indgang) TEKST- BETJENINGS- PANEL Parameternavn (= Funktion) Parameterværdi (= valgt digital indgang) Figur 62. Med standard-i/o-kortsammensætningen på Vacon 100 AC-frekvensomformeren er der seks tilgængelige digitale indgange (slids A-klemmer 8, 9, 10, 14, 15 og 16). I programmeringsvisningen er disse indgange benævnt som følger: Indgangstype (Grafisk betjeningspanel) Indgangstype (Tekstbetjeningspanel) Tabel 120. Slids Indgang nr. Forklaring DigIN di A. 1 Digital indgang 1 (klemme 8) på kortet i slids A (standard-i/o-kort). DigIN di A. 2 Digital indgang 2 (klemme 9) på kortet i slids A (standard-i/o-kort). DigIN di A. 3 Digital indgang 3 (klemme 10) på kortet i slids A (standard-i/o-kort). DigIN di A. 4 Digital indgang 4 (klemme 14) på kortet i slids A (standard-i/o-kort). DigIN di A. 5 Digital indgang 5 (klemme 15) på kortet i slids A (standard-i/o-kort). DigIN di A. 6 Digital indgang 6 (klemme 16) på kortet i slids A (standard-i/o-kort). I eksempel 61 har funktionen Ekstern fejl (luk), der findes i menu M3.5.1 som parameter P , som standard værdien DigIN SlotA.3 (grafisk betjeningspanel) eller di A.3 (tekstbetjeningspanel). 8 Tel (0) Fax +358 (0)

183 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 180 Dette betyder, at funktionen Ekstern fejl (luk) nu styres med et digitalt signal til den digitale indgang DI3 (klemme 10). Dette er, hvad der vises i Tabel 28. Digitale indgangsindstillinger i kapitel 4: Kode Parameter Standard Id Beskrivelse P Ekstern fejl (luk) DigIN SlotA FALSK = OK SAND = Ekstern fejl Antag, at du har brug for at ændre den valgte indgang. I stedet for DI3 vil det være en ide at bruge DI6 (klemme 16) på standard-i/o. Benyt denne fremgangsmåde: BACK RESET 9260.emf BACK RESET Figur 63. Programmering af digitale indgange med grafisk betjeningspanel Figur 64. Programmering af digitale indgange med tekstbetjeningspanel 24-hour support +358 (0)

184 vacon 181 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Tabel 121. Programmering af digitale indgange PROGRAMMERINGSINSTRUKTIONER Grafisk betjeningspanel 1. Vælg parameteren, og tryk på Højre piletast. 2. Du er nu i redigeringstilstand, og slidsværdien DigIN SlotA. blinker og er understreget. (Hvis du har flere tilgængelige digitale indgange i din I/O, for eksempel på flere indsatte optionskort i slids C, D eller E, kan de også vælges her). Se figur Tryk på højre piletast igen for at aktivere klemmeværdien Tryk på Pil op tre gange for at ændre klemmeværdien til 6. Bekræft med OK-knappen. 5. BEMÆRK! Hvis den digitale indgang DI6 allerede var i brug til en anden funktion, vises der en meddelelse. Du vil muligvis ændre et af disse valg. Tekstbetjeningspanel 1. Vælg parameteren, og tryk på OK. 2. Du er nu i redigeringstilstand, og bogstavet d blinker. (Hvis du har flere tilgængelige digitale indgange i din I/O, for eksempel på flere indsatte optionskort i slids C, D eller E, kan de også vælges her). Se figur Tryk på højre piletast for at aktivere klemmeværdien 3. Bogstavet d holder op med at blinke. 4. Tryk på Pil op tre gange for at ændre klemmeværdien til 6. Bekræft med OK-knappen. 5. BEMÆRK! Hvis den digitale indgang DI6 allerede var i brug til en anden funktion, ruller der en meddelelse hen over displayet. Du vil muligvis ændre et af disse valg. Funktionen Ekstern fejl (luk) styres nu med et digitalt signal til den digitale indgang DI6 (klemme 16). BEMÆRK! Funktionen er ikke tildelt til nogen klemme, eller indgangen indstilles til altid at være FALSK, hvis værdien er DigIN Slot0.1 (grafisk betjeningspanel) eller di 0,1 (tekstbetjeningspanel). Dette er standardværdien for de fleste af parametrene i gruppen M På den anden side er nogle indgange som standard indstillet til altid at være SAND. Deres værdi viser DigIN Slot0.2 (grafisk betjeningspanel) eller di 0,2 (tekstbetjeningspanel). BEMÆRK! Tidskanaler kan også tildeles til digitale indgange. Se flere oplysninger i Tabel 63. Indstillinger for dvalefunktion i kapitel 4. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

185 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon Analoge indgange Indgangen for det analoge frekvensreferencesignal kan også vælges mellem de tilgængelige analoge indgange. GRAFISK BETJENINGS- PANEL Parameternavn Parameterværdi (= valgt analog indgang) TEKST- BETJENINGS- PANEL Parameternavn Parameterværdi (= valgt analog indgang) Figur 65. Med standard-i/o-kortsammensætningen på Vacon 100 AC-frekvensomformeren er der to tilgængelige analoge indgange (slids A-klemmer 2/3 og 4/5). I programmeringsvisningen er disse indgange benævnt som følger: Tabel 122. Programmering af analoge indgange Indgangstype (Grafisk betjeningspanel) Indgangstype (Tekstbetjeningspanel) Slids Indgang nr. Forklaring AnIN AI A. 1 Analog indgang 1 (klemme 2/3) på kortet i slids A (standard-i/o-kort). AnIN AI A. 2 Analog indgang 2 (klemme 4/5) på kortet i slids A (standard-i/o-kort). I eksempel 64 har parameteren AI1-signalvalg i menu M med parameterkoden P som standard værdien AnIN SlotA.1 (grafisk betjeningspanel) eller AI A.1 (tekstbetjeningspanel). Dette betyder, at indgangen for det analoge frekvensreferencesignal AI1 nu er den analoge indgang i klemme 2/3. Om signalet er spænding eller strøm, skal bestemmes vha. DIP-kontakterne. Se i installationsmanualen for mere detaljerede oplysninger. Dette er, hvad der vises i parameterlisten i Tabel 29. Generelle sikringsindstillinger i kapitel 4: Kode Parameter Min. Maks. Enhed Standard Id Beskrivelse P AI1-signalvalg AnIN SlotA Brug denne parameter til at forbinde AI1-signalet til den ønskede analoge indgang. Programmerbar. Se kapitel hour support +358 (0)

186 vacon 183 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Antag, at du har brug for at ændre den valgte indgang. I stedet for AI1 vil du bruge den analoge indgang på optionskortet i slids C. Benyt denne fremgangsmåde: 9264 emf Figur 66. Programmering af analoge indgange med grafisk betjeningspanel Figur 67. Programmering af analoge indgange med tekstbetjeningspanel PROGRAMMERINGSINSTRUKTIONER Grafisk betjeningspanel 1. Vælg parameteren, og tryk på Højre piletast. 2. Du er nu i redigeringstilstand, og slidsværdien AnIN SlotA. blinker og er understreget. 3. Tryk på Pil op tre gange for at ændre klemmeværdien til AnIN SlotC. Bekræft med OK-knappen. Tekstbetjeningspanel 1. Vælg parameteren, og tryk på OK. 2. Du er nu i redigeringstilstand, og bogstavet A blinker. 3. Tryk på Pil op tre gange for at ændre klemmeværdien til C. Bekræft med OK-knappen. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

187 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon Beskrivelser af signalkilder Kilde Slot0.# Tabel 123. Beskrivelser af signalkilder Funktion Digitale indgange: Et digitalt signal kan tvinges til konstant at være ÅBEN eller LUKKET vha. denne funktion. Nogle signaler er for eksempel indstillet til altid at være LUKKET af producenten, f.eks. parameteren P (Drift aktiveret). Medmindre dette ændres, er Drift aktiveret-signalet altid aktiveret. #=1: Altid ÅBEN # = 2-10: Altid LUKKET Analoge indgange (bruges til testformål): # = 1: Analog indgang = 0 % signalstyrke # = 2: Analog indgang = 20 % signalstyrke # = 3: Analog indgang = 30 % signalstyrke osv. # = 10: Analog indgang = 100 % signalstyrke SlotA.# Nummeret (#) svarer til den digitale indgang i slids A. SlotB.# Nummeret (#) svarer til den digitale indgang i slids B. SlotC.# Nummeret (#) svarer til den digitale indgang i slids C. SlotD.# Nummeret (#) svarer til den digitale indgang i slids D. SlotE.# Nummeret (#) svarer til den digitale indgang i slids E. TimeChannel.# Fieldbus CW.# Nummeret (#) svarer til: 1 = Tidskanal1, 2 = Tidskanal2, 3 = Tidskanal3 Nummeret (#) svarer til bitnummeret i kontrolordet. FieldbusPD.# Nummeret (#) svarer til bitnummeret i Procesdata Standardtildelinger af programmerbare indgange I Vacon 100 Flow-applikationen varierer standardtildelingerne af de programmerbare digitale og analogiske indgange, afhængigt af den valgte applikation (P1.2 Applikation). Nedenfor viser tabel 124 standardtildelingerne, når standardapplikationen vælges. Tabel 124. Standardtildelinger af indgange Indgang Klemme(r) Reference Tildelt funktion Parameterkode DI1 8 A.1 Styringssignal 1 A P DI2 9 A.2 Styringssignal 2 A P DI3 10 A.3 Ekstern fejl (luk) P DI4 14 A.4 Fast frekvensvalg 0 P DI5 15 A.5 Fast frekvensvalg 1 P DI6 16 A.6 Ekstern fejl (luk) P AI1 2/3 A.1 AI1-signalvalg P AI2 4/5 A.2 AI2-signalvalg P hour support +358 (0)

188 vacon 185 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Digitale indgange Digitale indgange er meget fleksible i brug. Parametre er funktioner, der er knyttet til den pågældende digitale indgangsklemme. De digitale indgange repræsenteres for eksempel som DigIN Slot A.2, hvilket vil sige den anden indgang på slids A. Det er også muligt at forbinde de digitale indgange til tidskanaler, der også repræsenteres som klemmer. BEMÆRK! Status for digitale indgange og den digitale udgang overvåges i multiovervågningsvisningen. P DRIFT AKTIVERET (ID 407) Kontakt åben: Start motor deaktiveret Kontakt lukket: Start motor aktiveret Frekvensomformeren laver altid et tomgangsstop. P DRIFT INTERLOCK 1 (ID 1041) P DRIFT INTERLOCK 2 (ID 1042) Frekvensomformeren kan ikke startes, hvis en eller flere interlocks er åbne. Funktionen kan benyttes til en dæmpningsinterlock, der forhindrer frekvensomformeren i at starte, når dæmperen er lukket. AC-frekvensomformeren stoppes i overensstemmelse med den valgte funktion i P3.2.5 Stop funktion, hvis en af interlock-enhederne åbnes under driften Analoge indgange P AI1-SIGNALFILTERTID (ID 378) Når denne parameter tildeles en større værdi end 0, aktiveres den funktion, der filtrerer forstyrrelser ud af det indgående analoge signal. BEMÆRK! Lang filtreringstid gør reguleringsreaktionen langsommere! Analogt indgangssignal [%] 100 % Ufiltreret signal 63 % Filtreret signal t [s] ID emf Figur 68. AI1-signalfiltrering 8 Tel (0) Fax +358 (0)

189 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 186 P AI5-SIGNALOMRÅDE (ID 379) Signalområdet for det analoge signal kan vælges som: Typen af det analoge indgangssignal (strøm eller spænding) vælges vha. DIP-kontakter på kontrolkortet (se installationsmanualen). I følgende eksempler benyttes det analoge indgangssignal som frekvensreference. Figurerne viser, hvordan skaleringen af det analoge indgangssignal ændres afhængigt af indstillingen af denne parameter. Nummer Navn Beskrivelse V/0 20 ma Analogt indgangssignalområde 0 10 V eller 0 20 ma (afhængigt af indstillingen af DIP-kontakterne på kontrolkortet). Indgangssignalet brugte %. Frekvensreference [Hz] Maks. frekv. reference Min. frekv. reference 0 % 50 % 100 % 0 ma 10 ma 20 ma 9244.emf Analogt indgangssignal [%] Figur 69. Analogt indgangssignalområde, valg 0 Nummer Navn Beskrivelse V/4 20 ma Analogt indgangssignalområde 2 10 V eller 4 20 ma (afhængigt af indstillingen af DIP-kontakterne på kontrolkortet). Indgangssignalet brugte %. 24-hour support +358 (0)

190 vacon 187 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Frekvensreference [Hz] Maks. frekv. reference Min. frekv. reference 9245.emf 0 % 20 % 50 % 100 % 0 ma 4 ma 10 ma 20 ma Analogt indgangssignal [%] Figur 70. Analogt indgangssignalområde, valg 1 P AI TILPASS. MIN. (ID 380) P AI TILPASS. MAKS. (ID 381) Du kan bruge disse parametre til frit at justere det analoge indgangssignalområde mellem %. Eksempel: Hvis det analoge indgangssignal bruges som frekvensreference, og disse parametre indstilles til %, ændres frekvensreferencen mellem den mindste frekvensreference og den største frekvensreference, når det analoge indgangssignal ændres mellem 8 16 ma. Figur 71. AI-signal tilpasset min./maks. P AI1-SIGNALINVERTERING (ID 387) Brug denne parameter til at invertere det analoge signal. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

191 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 188 I følgende eksempler benyttes det analoge indgangssignal som frekvensreference. Figurerne viser, hvordan skaleringen af det analoge indgangssignal ændres afhængigt af indstillingen af denne parameter. Nummer Navn Beskrivelse 0 Normal Ingen invertering Værdien for det analoge indgangssignal på 0 % svarer til den mindste frekvensreference og den analoge signalværdi på 100 % til den maksimale frekvensreference. Frekvensreference [Hz] Maks. frekv. reference Min. frekv. reference 0 % 50 % 100 % 0 ma 10 ma 20 ma 9247.emf Analogt indgangssignal [%] Figur 72. AI-signalinvertering, valg 0 Nummer Navn Beskrivelse 1 Inverteret Signal inverteret. Værdien for det analoge indgangssignal på 0 % svarer til den maksimale frekvensreference og den analoge signalværdi på 100 % til den mindste frekvensreference. Frekvensreference [Hz] Maks. frekv. reference Min. frekv. reference 0 % 50 % 100 % 0 ma 10 ma 20 ma 9248.emf Analogt indgangssignal [%] Figur 73. AI-signalinvertering, valg 1 24-hour support +358 (0)

192 vacon 189 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Digitale udgange P BASIS RO1-FUNKTION (ID 11001) Tabel 125. Udgangssignaler via RO1 Valg Navn Beskrivelse 0 Ikke anvendt Udgangen bruges ikke 1 Klar AC-frekvensomformeren er klar til brug 2 Kør AC-frekvensomformeren kører (motoren kører) 3 Generel fejl Der er opstået en fejl 4 Generel fejl inverteret Der er ikke opstået en fejl 5 Generel alarm Der er udsendt en alarm 6 Omvendt Den omvendte kommando er afgivet 7 I fart Udgangsfrekvensen har nået den angivne frekvensreference 8 Termistorfejl Der er opstået en termistorfejl. 9 Motorregulator aktiveret En af grænseregulatorerne (f.eks. strømgrænse, momentgrænse) er aktiveret 10 Startsignal aktivt Startkommandoen til frekvensomformeren er aktiv. 11 Panelstyring aktiv Panelstyring er valgt (det aktive styringssted er betjeningspanelet). 12 I/O-styring B aktiv I/O-styringssted B er valgt (aktivt styringssted er I/O B) 13 Grænseovervågning 1 Aktiveres, hvis signalværdien falder under eller overstiger 14 Grænseovervågning 2 den angivne overvågningsgrænse (P3.8.3 eller P3.8.7), afhængigt af den valgte funktion. 15 Brandtilstand aktiv Brandtilstandsfunktionen er aktiv. 16 Flushing aktiv Flushingfunktionen er aktiv. 17 Fast frekvens aktiv Den faste frekvens er blevet valgt med digitale indgangssignaler. 18 Hurtigt stop aktiv Funktionen Hurtigt stop er aktiveret. 19 PID i dvaletilstand PID-controlleren er i dvaletilstand. 20 PID langsom opfyld. PID-controllerfunktionen til langsom opfyldning er aktiveret. aktiveret 21 PID-feedbackovervågning PID-controllerens feedbackværdi er uden for overvågningsgrænserne. 22 ExtPIDfeedbackovervågning Den eksterne PID-controllers feedbackværdi er uden for overvågningsgrænserne. 23 Alarm for indgangstryk Pumpens signalværdi for indgangstryk er faldet under den værdi, der er defineret vha. parameteren P Pumpens målte temperatur er faldet under det niveau, Alarm for frostbeskyttelse der er defineret med parameter P Tidskanal 1 Status for Tidskanal 1 26 Tidskanal 2 Status for Tidskanal 2 27 Tidskanal 3 Status for Tidskanal 3 28 Fieldbus-kontrolord bit 13 Digital (relæ) udgangsstyring fra Fieldbus-kontrolord bit Fieldbus-kontrolord bit 14 Digital (relæ) udgangsstyring fra Fieldbus-kontrolord bit Fieldbus-kontrolord bit 15 Digital (relæ) udgangsstyring fra Fieldbus-kontrolord bit Tel (0) Fax +358 (0)

193 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon Fieldbus-procesdata In1 bit 0 Digital (relæ) udgangsstyring fra Fieldbus-procesdata In1, bit Fieldbus-procesdata In1 bit 1 Digital (relæ) udgangsstyring fra Fieldbus-procesdata In1, bit Fieldbus-procesdata In1 bit 2 Digital (relæ) udgangsstyring fra Fieldbus-procesdata In1, bit Alarm for vedligeholdelsestæller 1 35 Fejl for vedligeholdelsestæller 1 36 Blok 1 ud Blok 2 ud Blok 3 ud Blok 4 ud Blok 5 ud Blok 6 ud Blok 7 ud Blok 8 ud Blok 9 ud Blok 10 ud Styring af hjælpepumpe Styring af spædningspumpe Tabel 125. Udgangssignaler via RO1 Valg Navn Beskrivelse Vedligeholdelsestælleren har nået den alarmgrænse, der er defineret vha. parameteren P Vedligeholdelsestælleren har nået den alarmgrænse, der er defineret vha. parameteren P Udgang fra den programmerbare blok 1. Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. Udgang fra den programmerbare blok 2. Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. Udgang fra den programmerbare blok 3. Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. Udgang fra den programmerbare blok 4. Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. Udgang fra den programmerbare blok 5. Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. Udgang fra den programmerbare blok 6. Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. Udgang fra den programmerbare blok 7. Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. Udgang fra den programmerbare blok 8. Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. Udgang fra den programmerbare blok 9. Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. Udgang fra den programmerbare blok 10. Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. Styresignal til den eksterne hjælpepumpe. Se kapitel Styresignal til den eksterne spædningspumpe. Se kapitel Autorensning aktiv Pumpen til autorensningsfunktionen er aktiveret. 49 Multipumpe K1-styring Kontaktstyring til multipumpefunktion 50 Multipumpe K2-styring Kontaktstyring til multipumpefunktion 51 Multipumpe K3-styring Kontaktstyring til multipumpefunktion 52 Multipumpe K4-styring Kontaktstyring til multipumpefunktion 53 Multipumpe K5-styring Kontaktstyring til multipumpefunktion 54 Multipumpe K6-styring Kontaktstyring til multipumpefunktion 55 Multipumpe K7-styring Kontaktstyring til multipumpefunktion 56 Multipumpe K8-styring Kontaktstyring til multipumpefunktion 24-hour support +358 (0)

194 vacon 191 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Analoge udgange P AO1-FUNKTION (ID 10050) Denne parameter bestemmer indholdet af det analoge udgangssignal 1. Skaleringen af det analoge udgangssignal afhænger af det valgte signal. Se Tabel 126 nedenfor. Tabel 126. AO1-signalskalering Valg Navn Beskrivelse 0 TEST 0 % (ikke anvendt) Den analoge udgang tvinges til enten 0 % eller 20 %, afhængigt af parameter P TEST 100 % Den analoge udgang tvinges til 100 %-signal (10 V/20 ma). 2 Udgangsfrekvens Faktisk udgangsfrekvens fra nul til den maksimale frekvensreference. 3 Frekvensreference Faktisk frekvensreference fra nul til den maksimale frekvensreference. 4 Motorhastighed Faktisk motorhastighed fra nul til den nominelle motorhastighed. 5 Udgangsstrøm Frekvensomformerens udgangsstrøm fra nul til den nominelle motorstrøm. 6 Motormoment Faktisk motormoment fra nul til det nominelle motormoment (100 %). 7 Motoreffekt Faktisk motoreffekt fra nul til den nominelle motoreffekt (100 %). 8 Motorspænding Faktisk motorspænding fra nul til den nominelle motorspænding. 9 DC-spænding Faktisk DC-spænding V. 10 PID-setpunkt PID-controllerens faktiske setpunktværdi (0 100 %). 11 PID-feedback PID-controllerens faktiske feedbackværdi (0 100 %). 12 PID-udgang PID-controllerens udgang (0 100 %). 13 ExtPID-udgang Den eksterne PID-controllers udgang (0 100 %). 14 Fieldbus-procesdata ind 1 Fieldbus-procesdata ind 1 fra (svarende til 0 100,00 %). 15 Fieldbus-procesdata ind 2 Fieldbus-procesdata ind 2 fra (svarende til 0 100,00 %). 16 Fieldbus-procesdata ind 3 Fieldbus-procesdata ind 3 fra (svarende til 0 100,00 %). 17 Fieldbus-procesdata ind 4 Fieldbus-procesdata ind 4 fra (svarende til 0 100,00 %). 18 Fieldbus-procesdata ind 5 Fieldbus-procesdata ind 5 fra (svarende til 0 100,00 %). 19 Fieldbus-procesdata ind 6 Fieldbus-procesdata ind 6 fra (svarende til 0 100,00 %). 20 Fieldbus-procesdata ind 7 Fieldbus-procesdata ind 7 fra (svarende til 0 100,00 %). 21 Fieldbus-procesdata ind 8 Fieldbus-procesdata ind 8 fra (svarende til 0 100,00 %). 22 Blok 1 ud Udgang fra programmerbar blok 1 fra (svarende til 0 100,00 %). Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

195 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 192 Tabel 126. AO1-signalskalering Valg Navn Beskrivelse 23 Blok 2 ud Udgang fra programmerbar blok 2 fra (svarende til 0 100,00 %). Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. 24 Blok 3 ud Udgang fra programmerbar blok 3 fra (svarende til 0 100,00 %). Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. 25 Blok 4 ud Udgang fra programmerbar blok 4 fra (svarende til 0 100,00 %). Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. 26 Blok 5 ud Udgang fra programmerbar blok 5 fra (svarende til 0 100,00 %). Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. 27 Blok 6 ud Udgang fra programmerbar blok 6 fra (svarende til 0 100,00 %). Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. 28 Blok 7 ud Udgang fra programmerbar blok 7 fra (svarende til 0 100,00 %). Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. 29 Blok 8 ud Udgang fra programmerbar blok 8 fra (svarende til 0 100,00 %). Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. 30 Blok 9 ud Udgang fra programmerbar blok 9 fra (svarende til 0 100,00 %). Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. 31 Blok 10 ud Udgang fra programmerbar blok 10 fra (svarende til 0 100,00 %). Se parametermenu M3.19 Blokprogrammering. P AO1 MINIMUMSSKALA (ID 10053) P AO1 MAKSIMUMSSKALA (ID 10054) Disse parametre kan bruges til frit at justere skaleringen af det analoge udgangssignal. Skalaen defineres i procesenheder og afhænger af valget af parameteren P Eksempel: Frekvensomformerens udgangsfrekvens vælges for indholdet af det analoge udgangssignal, og parametrene P og P indstilles til Hz. Når frekvensomformerens udgangsfrekvens ændres mellem 10 og 40 Hz, ændres det analoge udgangssignal mellem 0 20 ma. 24-hour support +358 (0)

196 vacon 193 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Analogt udgangssignal [%] 100 % 20 ma 50 % 10 ma 0 % 0 ma 0 Hz 10 Hz 40 Hz AO min. skala AO maks. skala 9249.emf Maks. frekv. reference Udgangsfrekvens [Hz] Figur 74. AO1-signalskalering 8 Tel (0) Fax +358 (0)

197 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon Undvigelse af frekvenser I nogle systemer er det muligvis nødvendigt at undgå visse frekvenser pga. problemer med mekanisk resonans. Du kan springe disse områder over ved at indstille undvigelsesfrekvenser. Når (indgangs)frekvensreferencen forøges, holdes den interne frekvensreference på den nedre grænse, indtil (indgangs)referencen er over den øvre grænse. P3.7.1 UNDVIGELSE AF FREKVENSOMRÅDE 1, NEDRE GRÆNSE (ID 509) P3.7.2 UNDVIGELSE AF FREKVENSOMRÅDE 1, ØVRE GRÆNSE (ID 510) P3.7.3 UNDVIGELSE AF FREKVENSOMRÅDE 2, NEDRE GRÆNSE (ID 511) P3.7.4 UNDVIGELSE AF FREKVENSOMRÅDE 2, ØVRE GRÆNSE (ID 512) P3.7.5 UNDVIGELSE AF FREKVENSOMRÅDE 3, NEDRE GRÆNSE (ID 513) P3.7.6 UNDVIGELSE AF FREKVENSOMRÅDE 3, ØVRE GRÆNSE (ID 514) Faktisk reference Høj gr ænse Lav gr ænse Lav gr ænse Høj gr ænse Ønsket reference 9118.emf Figur 75. Forbudte frekvenser 24-hour support +358 (0)

198 vacon 195 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre P3.7.7 RAMPETIDSFAKTOR (ID 518) Rampetidsfaktoren bestemmer accelerations-/decelerationtiden, når udgangsfrekvensen ligger inden for et forbudt frekvensområde. Rampetidsfaktoren ganges med værdien af parametrene P /P (Rampeaccelerations-/decelerationstid). For eksempel gør værdien 0,1 accelerations-/decelerationstiden ti gange kortere. Udgangsfrekvens [Hz] Høj grænse Lav grænse Rampetid Faktor = 0,3 Rampetid Faktor = 2, emf Tid [s] Figur 76. Rampetidsfaktor 8 Tel (0) Fax +358 (0)

199 13006.emf Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon Overvågninger P REAKTION PÅ EKSTERN FEJL (ID 701) En alarmmeddelelse eller en fejlhandling- og meddelelse genereres ved eksternt fejlsignal i en af de programmerbare digitale indgange (som standard DI3) vha. parametrene P og P Oplysningerne kan også programmeres ind i en vilkårlig relæudgang Motorvarmesikring Formålet med motorvarmesikring er at beskytte motoren mod overophedning. AC-frekvensomformeren kan levere en strøm, der er større end motorens nominelle strøm. Hvis belastningen kræver denne høje strøm, er der risiko for, at motoren bliver overophedet. Dette kan især ske ved lave frekvenser. Ved lave frekvenser er både motorens køleeffekt og dens kapacitet reduceret. Hvis motoren er udstyret med ekstern ventilator, er belastningsreduktionen ved lave hastigheder lille. Motorvarmesikringen er baseret på en beregnet model og benytter frekvensomformerens udgangsstrøm til at bestemme motorbelastningen. Motorvarmesikringen kan tilpasses med de parametre, der beskrives nedenfor. Motorens varmetilstand kan overvåges fra betjeningspanelets display. Se kapitel 2 2 Brugergrænseflader på Vacon 100 FLOW. BEMÆRK! Hvis du bruger lange motorkabler (maks. 100 meter) sammen med små frekvensomformere ( 1,5 kw), kan den motorstrøm, som frekvensomformeren måler, være meget større end den faktiske motorstrøm pga. kapacitetsstrømmen i motorkablet. Tag højde for dette, når du konfigurerer funktionerne til motorvarmesikring. FORSIGTIG! Den beregnede model beskytter ikke motoren, hvis luftstrømmen til motoren reduceres pga. et blokeret luftindsugningsgitter. Modellen starter fra nul, hvis der er slukket for styrekortet. P KØLEFAKTOR VED NULHASTIGHED (ID 706) Definerer kølefaktoren ved nulhastighed i forhold til det sted, hvor motoren kører ved nominel hastighed uden ekstern køling. Se figur 77. nedenfor. Standardværdien angives under antagelse af, at der ikke er en ekstern ventilator, som køler motoren. Hvis der benyttes en ekstern ventilator, kan denne parameter indstilles til 90 % (eller endnu højere). Hvis du ændrer parameteren P (Nominel motorstrøm), gendannes denne parameter automatisk til standardværdien. Indstilling af denne parameter har ikke betydning for frekvensomformerens maksimale udgangsstrøm, som udelukkende bestemmes af parameteren P Hjørne for varmesikringen er 70 % af motorens nominelle frekvens (P ). 24-hour support +358 (0)

200 vacon 197 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre P køling 100% Overbelastningsområde I T Par. ID706 = 40 % 0 Hjørnefrekv. f n f 9129.emf Figur 77. Kurve for motorvarmestrøm IT, ID 706 = P Kølefaktor ved nulhastighed P MOTORVARMETIDSKONSTANT (ID 707) Dette er motorens varmetidskonstant. Jo større motor, desto større tidskonstant. Tidskonstanten er tidsrummet, inden den beregnede varmetilstand har nået 63 % af den endelige værdi. Motorvarmetiden er specifik for motordesignet og varierer mellem forskellige motorproducenter. Parameterens standardværdi varierer fra størrelse til størrelse. Hvis motorens t6-tid (t6 er den tid i sekunder, som motoren kan køre sikkert ved seks gange den nominelle strøm) er kendt (givet motorproducenten), kan parameteren for tidskonstanten indstilles baseret på denne værdi. Som tommelfingerregel er motorvarmetidskonstanten i minutter lig med 2*t6. Hvis frekvensomformeren er i stoptilstand, øges tidskonstanten internt til tre gange den angivne parameterværdi. Køletiden i stoptilstand er baseret på varmeafgivelse, og tidskonstanten forøges. Se figur 79. nedenfor. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

201 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 198 I/I T Strøm T t 100 % 63 % 9077.emf T = Motorvarmetidskonstant t Figur 78. Motorvarmetidskonstant P MOTORVARMEBELASTNING (ID 708) Hvis værdien indstilles til 130 %, betyder det, at den nominelle temperatur nås med 130 % af den nominelle motorstrøm. I/I T Strøm T 105 % Tripområde Fejl/Alarm Belastning 80 % Belastning 100 % Belastning 130 % Figur 79. Beregning af motortemperatur 24-hour support +358 (0)

202 vacon 199 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Beskyttelse mod motorstall Sikringen mod motorstall beskytter motoren mod kortvarige overbelastningssituationer, for eksempel pga. en standset aksel. Reaktionstiden for stallsikringen kan være angivet til kortere end for motorvarmesikringen. Stalltilstanden defineres vha. to parametre, P (Stallstrøm) og P (Stallfrekvensgrænse). Hvis strømmen er højere end den angivne grænse, og udgangsfrekvensen er lavere end den angivne grænse, er stalltilstanden sand. Der er ikke nogen faktisk indikation på akselrotationen. Stallsikring er en form for overstrømssikring. BEMÆRK! Hvis du bruger lange motorkabler (maks. 100 meter) sammen med små frekvensomformere ( 1,5 kw), kan den motorstrøm, som frekvensomformeren måler, være meget større end den faktiske motorstrøm pga. kapacitetsstrømmen i motorkablet. Tag højde for dette, når du konfigurerer funktionerne til stallsikring. P STALLSTRØM (ID 710) Strømmen kan indstilles til 0,0 2*IL. Strømmen skal have overskredet denne grænse, for at en stalltilstand kan opstå. Hvis parameteren P Motorstrømgrænse ændres, beregnes denne parameter automatisk til 90 % af den nuværende grænse. BEMÆRK! Denne grænse skal indstilles til under strømgrænsen for at garantere den ønskede funktion. I 9130.emf Stallområde Par. ID710 f Par. ID712 Figur 80. Indstillinger for stallkarakteristika, ID 710 = P Stallstrøm, ID 712 = P Stallfrekvensgrænse P STALLTIDSGRÆNSE (ID 711) Dette tidsrum kan indstilles mellem 1,0 og 120,0 sek. Dette er den maksimalt tilladte tid for en stalltilstand. Stalltiden beregnes af en intern op-/ned-tæller. Hvis stalltidstællerens værdi kommer over denne grænse, medfører det en trip (se P ) Beskyttelse mod underbelastning (tør pumpe) Formålet med beskyttelsen mod underbelastning af motoren er at sikre, at motoren er belastet, når frekvensomformeren kører. Hvis motoren mister belastningen, kan det skyldes et problem i processen, f.eks. en knækket rem eller en tør pumpe. Beskyttelse mod underbelastning af motoren kan justeres ved at indstille underbelastningskurven vha. parametrene P (Beskyttelse mod underbelastning: Belastning i feltsvækningsområde) 8 Tel (0) Fax +358 (0)

203 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 200 og P (Nulfrekvensbelastning). Underbelastningskurven er en kvadratisk kurve, der er angivet mellem nulfrekvensen og feltsvækningspunktet. Sikringen er ikke aktiv under 5 Hz (underbelastningstidstælleren er stoppet). Momentværdierne til indstilling af underbelastningskurven er angivet i procenttal, der henviser til motorens nominelle moment. Dataene på motorens typeskilt, parametermotorens nominelle strøm og frekvensomformerens nominelle strøm IH bruges til at finde skaleringsforholdet for den interne momentværdi. Hvis der benyttes en anden motor end den nominelle motor sammen med frekvensomformeren, reduceres nøjagtigheden af momentberegningen. BEMÆRK! Hvis du bruger lange motorkabler (maks. 100 meter) sammen med små frekvensomformere ( 1,5 kw), kan den motorstrøm, som frekvensomformeren måler, være meget større end den faktiske motorstrøm pga. kapacitetsstrømmen i motorkablet. Tag højde for dette, når du konfigurerer funktionerne til stallsikring. P BESKYTTELSE MOD UNDERBELASTNING: BELASTNING I FELTSVÆKNINGSOMRÅDE (ID 714) Momentgrænsen kan indstilles mellem 10,0-150,0 % x T nmotor. Denne parameter angiver værdien for det mindste tilladte moment, når udgangsfrekvensen ligger over feltsvækningspunktet. Hvis du ændrer parameteren P (Nominel motorstrøm), gendannes denne parameter automatisk til standardværdien. Moment Par. ID714 Par. ID715 5 Hz Underbelastningsområde Feltsvækningspunkt f 9131.emf Figur 81. Indstilling af minimumsbelastning, ID 714 = P Beskyttelse mod underbelastning: Belastning i feltsvækningsområde, ID 715 = P Beskyttelse mod underbelastning: Nulfrekvensbelastning P BESKYTTELSE MOD UNDERBELASTNING: TIDSGRÆNSE (ID 716) Dette tidsrum kan indstilles mellem 2,0 og 600,0 sek. Dette er den længste tid, en underbelastningstilstand må være aktiv. En intern op-/ned-tæller opregner den akkumulerede underbelastningstid. Hvis underbelastningstællerens værdi kommer over denne grænse, medfører det en trip i overensstemmelse med parameter P Hvis frekvensomformeren stoppes, nulstilles underbelastningstælleren til nul. Se figur 82. nedenfor. 24-hour support +358 (0)

204 vacon 201 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Tidstæller for underbelastning Par. ID716 Tripområde Trip/advarsel par. ID713 Tidspunkt Underbelastning Ingen underbelastning 9132.emf Figur 82. Tidstællerfunktion for underbelastning, ID 713 = P Underbelastningsfejl, ID 716 = P Beskyttelse mod underbelastning: Tidsgrænse P HURTIGT STOP-TILSTAND (ID 1276) P AKTIVERING AF HURTIGT STOP (ID 1213) P HURTIGT STOP-DECELERATIONSTID (ID 1256) P REAKTION PÅ HURTIGT STOP-FEJL (ID 744) Funktionen Hurtigt stop er en metode til at stoppe frekvensomformeren uafhængigt af I/O eller Fieldbus i særlige situationer. Frekvensomformeren kan tvinges til at decelerere og stoppe i overensstemmelse med en særligt defineret metode, når Hurtigt stop aktiveres. Der kan også angives et alarm- eller fejlsvar for at indsætte en notits i fejlhistorikken om, at der er anmodet om hurtigt stop, hvis der kræves en nulstilling i forbindelse med genstart. BEMÆRK! Hurtigt stop er ikke en nødstop- eller sikkerhedsfunktion! Det anbefales, at en nødstop fysisk afbryder strømmen til motoren. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

205 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 202 FB Kontrolord.B12 I/O Hurtig stop aktiv. Normal drift ELLER IN 1 IN 2 Hurtig stop aktiveret Ja Frekvensomformer stoppet? NEJ Ja Start stopsekvensen i overensstemmelse med Hurtigt stop-tilstand og Hurtigt stopdecelerationstid Frekvensomformeren tvinges til tilstanden Ikke klar og en alarm/fejl udløst ifølge Reaktion på Hurtigt stop-fejl Hurtig stop aktiveret 9124.emf Figur 83. Hurtigt stop-tilstand 24-hour support +358 (0)

206 vacon 203 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre P ANALOG INDGANG LAV-BESKYTTELSE (ID 767) Denne parameter bestemmer, om der benyttes AI lav-beskyttelse. AI lav-beskyttelse bruges til at registrere fejl i det analoge indgangssignal, hvis det indgangssignal, der bruges som frekvensreference eller momentreference, eller PID/ExtPID-controllerne er konfigureret til at benytte analoge indgangssignaler. Brugeren kan kun vælge, om beskyttelsen er aktiveret, hvis frekvensomformeren er i driftstilstand eller henholdsvis i både drifts- og stoptilstandene. Reaktionen på AI lav-fejl kan vælges vha. parameteren P AI lav-fejl. Tabel 127. Indstillinger for AI lav-beskyttelse Nummer Navn Beskrivelse 1 Beskyttelse deaktiveret 2 Beskyttelse aktiveret i driftstilstand 3 Beskyttelse aktiveret i Drift og Stop Beskyttelsen er kun aktiveret, når frekvensomformeren er i driftstilstand Beskyttelsen er både aktiveret i driftsog stoptilstand P ANALOG INDGANG LAV-FEJL (ID 700) Denne parameter bestemmer reaktionen på F50 - AI lav-fejl (Fejl-id: 1050), hvis AI lav-beskyttelse er aktiveret vha. parameter AI lav-beskyttelse overvåger signalniveauet for de analoge indgange 1-6. Der genereres en AI lav-fejl eller -alarm, hvis parameteren P AI lav-beskyttelse er aktiveret, og det analoge indgangssignal falder under 50 % af det fastsatte minimumssignalområde i 500 ms. Tabel 128. Nummer Navn Beskrivelse 1 Alarm 2 Alarm P er angivet som frekvensreference 3 Alarm Den seneste gyldige frekvens beholdes som frekvensreference. 4 Fejl- Stop i henhold til stoptilstand P Fejl- Stop ved friløb BEMÆRK! AI lav-fejl respons 3 (alarm + tidligere frekvens) kan kun benyttes, hvis analog indgang 1 eller analog indgang 2 benyttes som frekvensreference. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

207 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon Automatisk nulstilling P AUTOMATISK NULSTILLING (ID 731) Aktiver Automatisk nulstilling efter fejl med denne parameter. BEMÆRK! Automatisk nulstilling er kun tilladt efter visse fejl. Hvis du giver parametrene P til P værdien 0 eller 1, kan du enten tillade eller forhindre automatisk nulstilling efter de pågældende fejl. P VENTETID (ID 717) P AUTOMATISK NULSTILLING: PRØVETID (ID 718) P ANTAL FORSØG (ID 759) Funktionen Automatisk nulstilling bliver ved med at nulstille de fejl, der opstår i det tidsrum, som angives vha. denne parameter. Hvis antallet af fejl i løbet af prøvetiden overskrider værdien af parameteren P3.10.5, genereres der en permanent fejl. Ellers slettes fejlen, når prøvetiden er forløbet, og den næste fejl starter prøvetidstælleren igen. Parameter P bestemmer det maksimale antal automatiske fejlnulstillingsforsøg i den prøvetid, som parameteren definerer. Tidstælleren starter fra første automatiske nulstilling. Det maksimale antal afhænger af fejltypen. Fejludløser Ventetid ID717 Ventetid ID717 Ventetid ID717 Alarm Nulstil 1 Nulstil 2 Automatisk nulstilling Prøvetid Prøvetid ID718 Fejl aktiv 9096.emf Antal forsøg: (ID759 = 2) Figur 84. Automatisk nulstillingsfunktion, ID = 717 P Ventetid, P Prøvetid, ID 759 = P Antal forsøg 24-hour support +358 (0)

208 vacon 205 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre 8.11 Timerfunktioner Tidsfunktionerne (tidskanalerne) i Vacon gør det muligt at programmere funktioner, som skal styres af det interne ur (RTC Real Time Clock). Stort set alle funktioner, der kan styres via en digital indgang, kan også styres af en tidskanal. I stedet for at bruge en ekstern PLC til at styre en digital indgang kan indgangens lukkede og åbne intervaller programmeres internt. BEMÆRK! Funktionerne i denne parametergruppe kan kun udnyttes optimalt, hvis batteriet (ekstraudstyr) er monteret, og det interne ur er blevet indstillet korrekt i startguiden (se og side 3). Det anbefales ikke at benytte disse funktioner uden batteribackup, eftersom frekvensomformerens indstillinger for klokkeslæt og dato nulstilles ved hver slukning, hvis der ikke er installeret et batteri til det interne ur. Tidskanaler Til/fra-logik for Tidskanalerne konfigureres ved at tildele Intervaller eller/og Timere til dem. En Tidskanal kan styres af flere Intervaller eller Timere ved at tildele så mange af dem, som der kræves, til Tidskanalen. P Tildel til kanal Interval 1 Tidskanal 1 Interval 2 Interval 3 Interval 4 Interval 5 Tidskanal 2 Timer 1 Timer 2 Timer 3 Tidskanal emf Figur 85. Intervallerne og timerne kan tildeles fleksibelt til tidskanalerne. Hvert interval og hver timer har sin egen parameter for tildeling til en tidskanal. Intervaller Hvert interval tildeles en TIL-tid og en FRA-tid med parametre. Dette er det daglige tidsinterval, hvor intervallet er aktivt på de dage, der angives med parametrene Fra dag og Til dag. Parameterindstillingen nedenfor betyder f.eks., at intervallet er aktivet fra kl til 9.00 på alle hverdage (mandag til fredag). Den tidskanal, som intervallet tildeles til, vises som en lukket virtuel digital indgang i dette tidsrum. TIL-tid: 07:00:00 FRA-tid: 09:00:00 Fra-dag: Mandag TIL-dag: Fredag 8 Tel (0) Fax +358 (0)

209 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 206 Timere Timere kan bruges til at angive den aktive tidskanal i et bestemt tidsrum vha. en kommando fra en digital indgang (eller en tidskanal). Følgende parametre indstiller timeren til aktiv, når Digital indgang 1 på Slids A lukkes, og holder den aktiv i 30 sekunder, efter den åbnes. Varighed: 30 sek. Timer: DigIn SlotA.1 Tip! En varighed på 0 sekunder kan bruges til simpelthen at tilsidesætte en tidskanal, der aktiveres fra en digital indgang, uden nogen slukningsforsinkelse efter den faldende kant. EKSEMPEL Problem: Vi har en AC-frekvensomformer til et airconditionanlæg på et lager. Den skal køre fra kl på hverdage og fra kl i weekenden. Derudover skal vi manuelt kunne tvinge frekvensomformeren til at køre uden for disse tider, hvis der er folk i bygningen, og lade den køre i 30 minutter, efter at de er gået. Løsning: Der skal indstilles to intervaller, et til hverdage og et til weekenden. Der skal også bruges en timer til aktivering uden for arbejdstiden. Nedenfor vises et konfigurationseksempel. Interval 1: P : TIL-tid: 07:00:00 P : FRA-tid: 17:00:00 P : Dage: Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag P : Tildel til kanal: Tidskanal 1 STOP READY I/O STOP READY I/O STOP READY I/O Interval 1 Days Days ID:1466 ON Time OFF Time Days M :00:00 17:00:00 0 Edit Help ID: M ID: M Sunday Monday Add to favorites Tuesday Wednesday Thursday Friday 9158.emf Figur 86. Interval 2: P : TIL-tid: 09:00:00 P : FRA-tid: 13:00:00 P : Dage: Lørdag, Søndag P : Tildel til kanal: Tidskanal 1 Timer 1 Den manuelle tilsidesættelse kan håndteres af en digital indgang 1 i slids A (med en anden switch eller forbindelse til belysning). P : Varighed: 1800 sek. (30 min) P : Tildel til kanal: Tidskanal 1 P : Timer 1: DigIn SlotA.1 (Parameter placeret i menuen for digitale indgange) Endelig vælges Kanal 1 til I/O-driftskommandoen. P : Styringssignal 1 A: Tidskanal 1 24-hour support +358 (0)

210 vacon 207 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Interval 1 Dage = Mandag til fredag TIL = 07:00:00 timer FRA = 17:00:00 timer Styresignal 1A Interval 2 Dage = Lørdag og søndag TIL = 09:00:00 timer FRA = 13:00:00 timer Tidskanal 1 Start/Stop Digital indgang på slids A Timer 1 Varighed = 1800 sek. Figur 87. Endelig konfiguration, hvor Tidskanal 1 benyttes som styresignal for startkommandoen i stedet for en digital indgang. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

211 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon PID-controller 1 P DØDZONE (ID 1056) P DØDZONEFORSINKELSE (ID 1057) PID-controllerens udgang er låst, hvis den faktiske værdi forbliver i dødbåndsområdet omkring referencen i et nærmere angivet tidsinterval. Denne funktion forhindrer unødvendige bevægelser og slid på aktuatorer som f.eks. ventiler. Dødzone (ID1056) Reference Dødzoneforsinkelse (ID1057) Faktisk værdi Udgang låst 9097.emf Figur 88. Dødzone Feedforward P FEEDFORWARD-FUNKTION (ID 1059) Feedforward behøver normalt præcise procesmodeller, men i nogle enkle tilfælde er feedforward med forstærkning + forskydning tilstrækkelig. Feedforward-delen bruger ikke nogen feedbackmålinger af den faktiske, styrede procesværdi (vandstand i eksempel 1 nedenfor). Vaconfeedforward-styring anvender andre målinger, der indirekte påvirker den styrede procesværdi. Eksempel 1: Styring af vandstanden i en beholder ved hjælp af flowstyring. Den ønskede vandstand er defineret som et setpunkt og den faktiske vandstand som feedback. Styresignalet fungerer på det indgående flow. Det udgående flow kan opfattes som en forstyrrelse, der kan måles. Baseret på målingerne af forstyrrelsen kan vi forsøge at kompensere for denne forstyrrelse vha. enkel feedforwardstyring (forstærkning og forskydning), som lægges til PID-udgangen. På denne måde reagerer controlleren langt hurtigere på ændringer i det udgående flow, end hvis du kun havde målt vandstanden. 24-hour support +358 (0)

212 vacon 209 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Niveau-ref PID + + FFW LT Niveaustyring FT Udgående strømkontrol 9099.emf Figur 89. Feedforward-styring Dvalefunktion Denne funktion sætter frekvensomformeren i dvaletilstand, hvis frekvensen forbliver under dvalegrænsen i længere tid end den, der er indstillet med dvaleforsinkelsen. Dette betyder, at startkommandoen forbliver tændt, men at driftskommandoen deaktiveres. Hvis den faktiske værdi falder under eller stiger over opvågningsniveauet, vil frekvensomformeren afhængigt af handlingstilstanden aktivere driftsanmodningen igen, hvis startkommandoen stadig er aktiveret. Derfor aktiveres frekvensomformeren. P DVALEFREKVENSGRÆNSE 1 (ID 1016) Frekvensomformeren går i dvaletilstand (frekvensomformeren stopper), når udgangsfrekvensen af frekvensomformeren falder under den fastsatte frekvensgrænse, der er defineret vha. parameteren. Værdien af parameteren bruges, når PID-setpunktsignalet tages fra setpunktkilde 1. Frekvensomformeren går i dvaletilstand, hvis udgangsfrekvensen forbliver under dvalefrekvensen i længere tid end den fastsatte dvaleforsinkelsestid. PID-feedbacksignalet forbliver over det fastsatte opvågningsniveau. Frekvensomformeren vågner fra dvaletilstand hvis PID-feedbacksignalet falder under det fastsatte opvågningsniveau. BEMÆRK! Forkert indstilling af opvågningsniveau kan forhindre frekvensomformeren iatgådvaletilstand. P DVALEFORSINKELSE (ID 1017) Frekvensomformeren går i dvaletilstand (frekvensomformeren stopper), når udgangsfrekvensen af frekvensomformeren falder under den fastsatte dvalefrekvensgrænse i længere tid end defineret vha. parameteren. Værdien af parameteren bruges når PID-setpunktsignalet tages fra setpunktkilde 1. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

213 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 210 P SP1 OPVÅGNINGSNIVEAU (ID 1018) P SP1 OPVÅGNINGSTILSTAND (ID 1019) Parametrene SP- opvågningsniveau og SP1-opvågningstilstand bestemmer det tidspunkt, frekvensomformeren vågner fra dvaletilstand, som også er det tidspunkt, PID-feedbackværdien går under opvågningsniveauet. Parameter SP- opvågningstilstand bestemmer, om opvågningsniveauet bruges som et statisk, absolut niveau eller som et relativt niveau, der følger PID-setpunktværdien. 0 = Absolut niveau (opvågningsniveau = statisk niveau, der ikke følger setpunktværdien) 1 = Relativt setpunkt (opvågningsniveau = forskydning under den aktuelle setpunktværdi, opvågningsniveauet følger setpunktværdien) Setpunkt PID-setpunkt Opvågningsniveau t Figur 90. Opvågningstilstand: Absolut niveau Setpunkt PID-setpunkt Opvågningsniveau t Figur 91. Opvågningstilstand: Relativt setpunkt P SP1-DVALEFORSTÆRKNING (ID 1793) Automatisk forøgelse af PID-reguleringssetpunkt før aktivering af dvaletilstand gør det muligt at skabe en højere procesværdi og dermed fastholde dvaletilstanden i længere tid, endda med en moderat lækage. Forstærkningsniveauet anvendes, når de normale betingelser for aktivering af dvaletilstand (frekvenstærskel og forsinkelse) er blevet bekræftet. Når en stigning i setpunktet har nået den faktiske værdi, fjernes forstærkningsstigningen på setpunktet, og frekvensomformeren går i dvaletilstand, hvilket stopper motoren. Forstærkningsstigningen vil være positiv med direkte PID-regulering (P = Normal) og negativ med modsat PID-regulering (P = Inverteret). Hvis den aktuelle værdi ikke når det forøgede setpunkt, fjernes forstærkningsværdien under alle omstændigheder efter det tidsrum, der er angivet vha. P I dette tilfælde vender frekvensomformeren tilbage til normal regulering ved normalt setpunkt. 24-hour support +358 (0)

214 vacon 211 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre I en multipumpekonfiguration: Hvis en ekstra pumpe startes under en forstærkning, skal forstærkelsessekvensen afbrydes, og der vendes tilbage til normal regulering. P SP2 DVALEFREKVENSGRÆNSE 1 (ID 1075) Se beskrivelsen af parameter P P DVALEFORSINKELSE 1 (ID 1076) Se beskrivelsen af parameter P P SP2 OPVÅGNINGSNIVEAU (ID 1077) P SP2 OPVÅGNINGSTILSTAND (ID 1020) Se beskrivelserne af parametrene P og P P SP2 DVALEFORSTÆRKNING (ID 1794) Se beskrivelsen af parameter P Feedbackovervågning Feedbackovervågning bruges til at kontrollere, at PID-feedbackværdien (processens faktiske værdi) forbliver inden for foruddefinerede grænseværdier. Du kan f.eks. bruge denne funktion til at registrere et større brud på en rørledning og forhindre unødvendig oversvømmelse. Øvre og nedre grænseværdier omkring referencen er indstillet. Når den aktuelle værdi kommer over eller under denne grænse, begynder en tæller at tælle opad mod forsinkelsen (P ). Når den faktiske værdi ligger inden for det tilladte område, tæller tælleren nedad i stedet for. Når tælleren kommer over forsinkelsen, genereres der en alarm eller fejl (afhængigt af den reaktion, der er valgt med parameter P ). Øvre grænse (ID736) Øvre grænse (ID758) Faktisk værdi Reference Forsinkelse (ID737) 9100.emf Reguleringstilstand Alarm eller fejl Figur 92. Feedbackovervågning 8 Tel (0) Fax +358 (0)

215 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 212 P AKTIVER FEEDBACKOVERVÅGNING (ID 735) Disse parametre definerer det interval, som PID-feedbacksignalværdien skal ligge inden for i en normal situation. Hvis PID-feedbacksignalet kommer over eller under det definerede overvågningsinterval i længere tid end den, der er defineret som Forsinkelsen, udløses en PID-overvågningsfejl (F101) Kompensation for tryktab Når et langt rør med mange udløb sættes under tryk, er det formentlig bedst at placere sensoren halvvejs nede i røret (Position 2). Sensorer kan dog også placeres umiddelbart efter pumpen. Dette giver det rigtige tryk lige efter pumpen, men længere nede i røret falder trykket afhængigt af strømmen. Tryk Ingen strømning Med strømning PT PT Rørlængde Position 1 Position emf Figur 93. Tryksensorens position (PT) P AKTIVER SETPUNKT 1 (ID 1189) P MAKS. KOMPENSATION FOR SETPUNKT 1 (ID 1190) Sensoren er placeret i Position 1. Trykket i røret forbliver konstant, når der ikke er nogen strøm. Men med strøm falder trykket længere nede i røret. Du kan kompensere for dette ved at hæve setpunktet, når strømmen vokser. I dette tilfælde estimeres strømmen ud fra udgangsfrekvensen, og setpunktet forøges lineært med strømmen som vist i figur 94. nedenfor. 24-hour support +358 (0)

216 vacon 213 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Setpunkt Setpunkt + maks. kompensation Setpunkt Min. frekv. og strømning Tryk Maks. frekv. og strømning Ingen strømning Med strøm og kompensation Rørlængde PT PT Position 1 Position emf Figur 94. Aktiver setpunkt 1 for tryktabskompensation Langsom opfyldning Funktionen til langsom opfyldning bruges til at få processen til et bestemt niveau ved en langsom hastighed, før PID-controlleren begynder at styre. Denne funktion kan bl.a. bruges til at fylde den tomme rørledning for at undgå trykstød, som ellers kan ødelægge rørene. Det anbefales altid at benytte funktionen til langsom opfyldning, når multipumpefunktionen anvendes. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

217 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 214 Reference Faktisk værdi Niveau for langsom opfyldning Frekvens Langsom opfyldning, frekvens Blød påfyldningstilstand Reguleringstilstand 9105.emf Figur 95. Funktion til langsom opfyldning P FUNKTION TIL LANGSOM OPFYLDNING (ID 1094) Parameteren definerer driftstilstanden for den langsomme opfyldningsfunktionen. Det anbefales at bruge den langsomme opfyldningsfunktion i multipumpesystemet for at undgå de trykstød, som kunne ødelægge rørene. 0=Deaktiveret Funktionen til langsom opfyldning er deaktiveret og bruges ikke. 1 = Aktiveret (niveau) Funktion til langsom opfyldning er aktiveret. Når frekvensomformeren startes, kører den med en konstant frekvens (P Frekvens for langsom opfyldning), indtil PID-feedbacksignalet når niveauet for langsom opfyldning (P Niveau for langsom opfyldning). Når niveauet for langsom opfyldning nås, begynder PID-controlleren at regulere. Derudover er det sådan, at hvis niveauet for langsom opfyldning ikke nås inden for timeouten for langsom opfyldning (P Timeout for langsom opfyldning), genereres der en fejl for langsom opfyldning (hvis P Timeout for langsom opfyldning er angivet til større end nul). Tilstanden til langsom opfyldning bruges typisk i lodrette installationer. 2 = Aktiveret (timeout) Funktion til langsom opfyldning er aktiveret. Når frekvensomformeren startes, kører den med en konstant frekvens (P Frekvens for langsom opfyldning), indtil tiden for langsom opfyldning (P Timeout for langsom opfyldning) er udløbet. Efter tiden for langsom opfyldning påbegynder PID-controlleren reguleringen. I denne tilstand er fejl for langsom opfyldning ikke tilgængelig. Denne tilstand til langsom opfyldning bruges typisk i vandrette installationer. 24-hour support +358 (0)

218 vacon 215 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre P FREKVENS FOR LANGSOM OPFYLDNING (ID 1055) Parameteren definerer den konstante frekvensreference, der bruges, når funktionen til langsom opfyldning er aktiv. P NIVEAU FOR LANGSOM OPFYLDNING (ID 1095) Parameteren bruges kun, hvis indstillingen Aktiveret (niveau) er valgt for parameteren til funktionen til langsom opfyldning ( P Funktion til langsom opfyldning). Parameteren definerer niveauet for PID-feedbacksignalet, der skal nås, før funktionen til langsom opfyldning deaktiveres, og PID-controlleren påbegynder reguleringen. P TIMEOUT FOR LANGSOM OPFYLDNING (ID 1096) Parameterens virkemåde afhænger af valget af parameteren for funktionen til langsom opfyldning (P Funktion til langsom opfyldning). Hvis indstillingen Aktiveret (niveau) er valgt for parameteren for funktionen til langsom opfyldning (P Funktion til langsom opfyldning), definerer denne parameter den timeout, efter hvilken fejlen for langsom opfyldning genereres (hvis det definerede niveau for langsom opfyldning ikke nås). Hvis indstillingen Aktiveret (timeout) er valgt for parameteren for funktionen til langsom opfyldning (P Funktion til langsom opfyldning), definerer denne parameter, i hvor lang tid frekvensomformeren skal køre ved den konstante frekvens for langsom opfyldning (Frekvens for langsom opfyldning), før PID-controlleren påbegynder reguleringen. P SVAR PÅ FEJL FOR LANGSOM OPFYLDNING (ID 738) Valg af fejlsvar for F100 - PID Timeoutfejl for langsom opfyldning. 0 = Ingen handling 1=Alarm 2 = Fejl (stop i overensstemmelse med stoptilstand) 3 = Fejl (stop ved friløb) Overvågning af indgangstryk Funktionen Overvågning af indgangstryk bruges til at overvåge, at der er tilstrækkeligt vand i pumpens indløb, for at forhindre, at pumpen suger luft eller medfører sugekavitation. Denne funktion kræver, at der installeres en tryksensor på pumpeindløbet. Se figur 96. Hvis trykket i pumpeindløbet falder til under den angivne alarmgrænse, udløses der en alarm, og pumpeudløbstrykket reduceres ved at formindske PID-controllerens setpunktsværdi. Hvis indløbstrykket fortsætter med at falde under fejlgrænsen, stoppes pumpen, og der udløses en fejl. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

219 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 216 3~ PT I O 3080.emf Figur 96. Placering af tryksensor (PT), I = indløb, O = udløb Indgangstryk Alarmniveau for overvågning Fejlniveau for overvågning Overvågning af indgangstryk PID-setpunkt Fejlforsinkelse for overvågning Fejlforsinkelse for overvågning PID-setpunkt PID-setpunkt Reduktion Alarm for indgangstryk (Digitalt udgangssignal) Motor kører 9213.emf Ja Nej Figur 97.Overvågning af indgangstryk 24-hour support +358 (0)

220 vacon 217 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Dvale ingen funktion til behovsregistrering Setpunkt nås, og frekvensreferencen er stabil inden for et parameterintervalbånd, der ligger over tærsklen for dvalefrekvens. En midlertidig bias lægges til den faktiske værdi. Hvis der ikke er noget behov, vil dette få udgangsfrekvensen under tærsklen for dvalefrekvensen. Hvis den faktiske værdi forbliver stabil, tvinges frekvensomformeren til at gå i dvale. Se figur 98. nedenfor. Det gælder især, hvis Fejl (setpunkt-faktisk) ligger inden for et givet hysteresebånd, der krydser nul: SND-fejlhysterese < = Fejl < = SNDD-fejlhysterese og følgende relation er sand i det tidsrum, der er defineret af SNDD-overvågningstid: Maks.[Udgangsfrekvens(t)] - Min.[Udgangsfrekvens(t)] < SNDD-frek.hyst. En midlertidig biasværdi lægges til den faktiske værdi. Hvis udgangsfrekvensen kommer under tærsklen for dvalefrekvens i den krævede tidsperiode, mens fejlen forbliver inden for båndet, så går frekvensomformeren i dvaletilstand, og biasen for den faktiske værdi fjernes. Hvis en af følgende betingelser forekommer: - Fejlen overskrider hysteresebåndet - Variationen af udgangsfrekvensen overstiger SNDD-frekvenshysteresen, biasen på den faktiske værdi fjernes, og normal drift genoptages. Biasstigningen på den faktiske værdi vil være positiv med direkte PID-regulering (P = Normal) og negativ med modsat PID-regulering (P = Inverteret). Funktionen aktiveres vha. parameteren SNDD Aktiver. Funktionen er inaktiv, hvis en af de relaterede parametre = 0. f ud A B C D E t F G H I 3094.emf t Figur 98. Dvale, ingen behovsregistrering 8 Tel (0) Fax +358 (0)

221 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 218 A = Udgangsfrekvensen ligger inden for hysterese i en givet tidsperiode; bias lægges til den aktuelle værdi her. B = Aktivering af dvaletilstand her C = SNDD-frekvenshysterese (P ) D = SNDD-overvågningstid (P ) E = SP1 Dvaleforsinkelsestid (P ) F = Procesenhed (P ) G = Fejlbånd, der krydser nul H=Fejl I = Faktisk værdibias P VALG AF PROCESENHED (ID 1636) P MAKS. FOR PROCESENHED (ID 1664) P MIN. FOR PROCESENHED (ID 1665) Ved brug af valg af procesenhed, min. for procesenhed og maks. for procesenhed, kan man se alle parameter- og overvågningsværdierne, der har forbindelse til PID-styring (f.eks. feedback og setpunkt) i den valgte procesenhed (f.eks. bar eller Pascal). Parametrene min. for procesenhed og maks. for procesenhed er indstillet i henhold til det omfang, feedbacksensorerne dækker over. Eksempel: I pumpeapplikationen er signalområdet af tryksensoren ma, svarende til bar tryk. Procesenhedsindstillingerne af PID-styringen er følgende: ProcessUnitSel. =bar Min. for procesenhed = 0,00 bar Maks. for procesenhed = 10,00 bar 24-hour support +358 (0)

222 vacon 219 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre 8.13 Multipumpefunktion Multipumpefunktionen er beregnet til at styre et system, hvor der er op til otte motorer (f.eks. pumper, ventilatorer eller kompressorer), der kører parallelt. Frekvensomformerens interne PID-styring regulerer systemet ved at køre det nødvendige antal motorer og styre hastigheden af en eller flere motorer efter behov Tjekliste til idriftsættelse af multipumpe (flere frekvensomformere) Du kan bruge følgende tjekliste som en hjælp til at konfigurere basisindstillingerne for multipumpesystemet (flere frekvensomformere). Hvis du bruger et betjeningspanel til angivelse af parametre, kan applikationsguiden også hjælpe dig igennem disse basisindstillinger. Start ibrugtagningen med de frekvensomformere, som har et PID-feedbacksignal (f.eks. tryksensor) koblet til en analog indgang (standard: AI2). Gå igennem alle frekvensomformerne i systemet. Kontroller kablerne. Strømkabler (netkabel, motorkabel): Se brugervejledningen til installation af frekvensomformeren. 1 Kontrolkabler (I/O, PID/feedbacksensor, kommunikation): Se kabeldiagrammet i kapitel og standard-i/o/-forbindelserne i kapitel Det er anbefalet at forbinde et individuelt startsignal for hver frekvensomformer, men det er ikke obligatorisk. Hvis en frekvensomformer har forbundet et PID-feedbacksignal, skal der også være opkoblet startsignal. Hvis der kræves redundans, skal du sørge for, at PIDfeedbacksignalet (som standard: AI2) er forbundet med kabel til mindst to frekvensomformere. Se kabelanvisningerne i kapitel Tænd frekvensomformeren, og begynd at indstille parametrene. 2 Begynd indstillingen af parametrene for de frekvensomformere, hvortil PID-feedbacksignalet er tilsluttet. Disse frekvensomformere kan fungere som 'masteren' af multipumpesystemet. Du kan indstille parametrene f.eks. vha. betjeningsværktøjet eller pc-værktøjet. Vælg 'Multipumpe (flere frekvensomformere)'- applikationskonfiguration med parameteren P De fleste multipumperelaterede indstillinger og konfigurationer sker automatisk, når 'Multipumpe (flere frekvensomformere)'- applikationen vælges vha. parameteren P1.2 Applikation (ID 212). Se kapitel Hvis du bruger betjeningspanelet til at angive parametre med, starter applikationsguiden, når parameteren P1.2 Applikation (ID 212) ændres. Applikationsguiden hjælper dig igennem de mest almindelige multipumperelaterede spørgsmål. Indstil motorparametre. Indstil parametre for motortypeskilt i overensstemmelse med motorens typeskilt. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

223 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon Indstil det samlede antal frekvensomformere, der bruges i multipumpesystemet. Denne værdi indstilles vha. parameteren P (menuen til hurtig parameterkonfiguration). Den samme parameter findes i menuen Parametre -> Gruppe > P Multipumpesystemet (flere frekvensomformere) er som standard konfigureret til tre pumper (frekvensomformere). Vælg de signaler, der er koblet til frekvensomformeren. Gå til parameteren P (menuen til hurtig paramerkonfiguration). Den samme parameter findes i menuen Parametre -> Gruppe > P Hvis PID-feedbacksignalet er tilsluttet, kan frekvensomformeren fungere som masterenhed for multipumpesystemet. Ellers vil frekvensomformeren fungere som en slaveenhed. Vælg 'tilsluttede signaler', hvis både start og PID-feedbacksignal (f.eks. tryksensor) er forbundet med frekvensomformeren. Vælg 'kun startsignal', hvis det kun er startsignalet, der er forbundet til frekvensomformeren (ingen PID-feedbacksignal tilsluttet). Vælg 'Ikke Tilsluttet', hvis ingen start- eller PID-feedbacksignaler er forbundet med frekvensomformeren. Indstille pumpe-id-nummer. Gå til parameteren P (menuen til hurtig parameterkonfiguration). Den samme parameter findes i menuen Parametre -> Gruppe > P Hver enkelt frekvensomformer i multipumpesystemet skal have et entydigt id-nummer. Id-numrene skal være i numerisk rækkefølge og begynde med 1. Det samme id-nummer må ikke bruges til flere frekvensomformere. Ellers vil kommunikationen mellem frekvensomformerne ikke fungere korrekt. Frekvensomformere, som er forbundet med et PID-feedbacksignal, har typisk de mindste id-numre (f.eks. id 1 eller id 2) for at give den kortest mulige startforsinkelse, når systemet tændes. Konfigurer interlockfunktionen. Gå til parameteren P (menuen til hurtig paramerkonfiguration). Den samme parameter findes i menuen Parametre -> Gruppe > P Interlockfunktionen er slået fra som standard. Vælg 'Aktiveret', hvis interlocksignalet er forbundet med frekvensomformerens digitale indgang (DI5) (interlocksignal = digital indgangssignal, der angiver, om denne pumpe er tilgængelig i multipumpesystemet eller ej). Ellers skal du vælge 'Anvendes ikke'. Så antager systemet, at alle pumperne i multipumpesystemet er tilgængelige. 24-hour support +358 (0)

224 vacon 221 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre 9 Kontroller kilden for PID-setpunktssignalet PID-setpunktværdien fås fra parameter P Betjeningspanelsetpunkt 1. Kilden for PID-setpunktsignalet kan ændres via parameter P (f.eks. analog indgang eller Fieldbus-procesdata 1-8 kan vælges). Nu konfigureres multipumpesystemets basisindstillinger. Den samme tjekliste kan bruges, når de næste frekvensomformere konfigureres i systemet Systemkonfiguration Multipumpefunktionen har to forskellige konfigurationer, afhængigt af hvor mange frekvensomformere der indgår i systemet: Konfiguration af enkelt frekvensomformer Tilstanden med en enkelt frekvensomformer er beregnet på at styre et system med én pumpe med variabel hastighed og op til syv ekstra pumper. Frekvensomformerens interne PID-controller styrer hastigheden af en pumpe og sender styringssignaler (via relæudgang) for at starte/stoppe de ekstra pumper. Der kræves eksterne kontakter for at skifte de ekstra pumper til forsyningsnettet. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

225 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon ~ Start/Stop RO2 RO3 RO8 M1 M2 M3 M8 M1 M2 PT M3 M emf Figur 99. Konfiguration af enkelt frekvensomformer (PT = tryksensor) 24-hour support +358 (0)

226 vacon 223 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Konfiguration af flere frekvensomformere Tilstande med flere frekvensomformere (Multimaster og Multifollower) er beregnet på at styre et system med op til otte pumper med variabel hastighed. Hver enkelt pumpe styres af sin egen frekvensomformer. Frekvensomformerens interne PID-controller regulerer alle pumper. Frekvensomformerne kommunikerer via en kommunikationsbus (Modbus RTU). Figuren herunder viser princippet bag konfiguration af flere frekvensomformere. Se også det generelle eldiagram for et multipumpesystem i kapitel Eldiagram til multipumpesystem (flere frekvensomformere). 3 ~ Start/Stop M1 M2 M3 M8 M1 M2 PT M3 M emf Figur 100. Konfiguration af flere frekvensomformere (PT = tryksensor) P MULTIPUMPETILSTAND (ID 1785) Parameteren definerer konfigurationen og driftstilstanden for multipumpesystemet. 0 = Enkelt frekvensomformer Tilstanden med en enkelt frekvensomformer er beregnet på at styre et system med én pumpe med variabel hastighed og op til syv ekstra pumper. Frekvensomformerens interne PID-controller styrer hastigheden af en pumpe og sender styringssignaler (via relæudgang) for at starte/stoppe de ekstra pumper. Der kræves eksterne kontakter for at skifte de ekstra pumper til forsyningsnettet. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

227 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 224 En af pumperne er koblet til frekvensomformeren. Denne pumpe fungerer som en regulerende pumpe. Når den regulerende pumpe registrerer et behov for mere kapacitet (og der køres med maksimumfrekvens), men ikke er i stand til at producere denne alene, sendes der via et relæudgangssignal en anmodning til den næste ekstra pumpe om at starte. Når den ekstra pumpe er startet, fortsætter den regulerende pumpe med at regulere og starter fra minimumfrekvensen. Når den regulerende pumpe registrerer, at der er for meget kapacitet (og der køres ved minimumfrekvensen), sender den en anmodning til den netop startede ekstra pumpe om at stoppe. Hvis der ikke kører nogen ekstra pumper, når den regulerende pumpe registrerer, at der er overkapacitet, går den i dvaletilstand (hvis dvalefuntionen er aktiveret). o/min B f max f min t P1 P emf Figur 101. Pumperegulering i tilstanden med enkelt frekvensomformer P1 er den regulerende pumpe B = Ekstra pumpe, der er koblet til netforsyningen (Direct-On-Line) 1=Multifollower Multifollower-tilstanden er beregnet til at styre et system med op til otte pumper med variabel hastighed. Hver enkelt pumpe styres af sin egen frekvensomformer. Frekvensomformerens interne PID-controller regulerer alle pumper. En af pumperne fungerer altid som en regulerende pumpe. Når den regulerende pumpe registrerer et behov for mere kapacitet (og der køres med maksimumfrekvens), men ikke er i stand til at producere denne alene, sendes der via en kommunikationsbus en anmodning til den næste ekstra pumpe om at starte. Den næste pumpe accelerer og begynder at køre ved samme hastighed som den regulerende pumpe. De ekstra pumper følger med andre ord hastigheden af den regulerende pumpe. Når den regulerende pumpe registrerer, at der er for meget kapacitet (og der køres ved minimumfrekvensen), sender den en anmodning til den netop startede pumpe om at stoppe. Hvis der ikke kører nogen ekstra pumper, når den regulerende pumpe registrerer, at der er overkapacitet, går den i dvaletilstand (hvis dvalefuntionen er aktiveret). P3 24-hour support +358 (0)

228 vacon 225 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre o/min f max A f min t P1 P2 P emf Figur 102. Regulering i Multifollower-tilstand. Pumpe 1 regulerer, mens pumpe 2 og 3 følger hastigheden af pumpe 1, sådan som det er vist med kurver (A). 1=Multimaster Multimaster-tilstanden er beregnet til at styre et system med op til otte pumper med variabel hastighed. Hver enkelt pumpe styres af sin egen frekvensomformer. Frekvensomformerens interne PID-controller regulerer pumperne. En af pumperne fungerer altid som en regulerende pumpe. Når den regulerende pumpe registrerer et behov for mere kapacitet (og der køres med maksimumfrekvens), men ikke er i stand til at producere denne alene, låses denne ind i en konstant produktionshastighed og anmoder den næste pumpe om at starte med at regulere. Når den regulerende pumpe registrerer, at der er for meget kapacitet (og der køres ved minimumfrekvensen), stopper den sig selv, og den pumpe, der kører ved en konstant produktionshastighed, begynder at regulere. Hvis der er flere pumper, der kører med en konstant produktionshatighed, begynder de pumper, der er startet for nylig, at regulere. Hvis der ikke kører nogen pumper ved en konstant produktionshastighed, når den regulerende pumpe registrerer overkapacitet, går den i dvaletilstand (dvalefunktionen er aktiveret). 8 Tel (0) Fax +358 (0)

229 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 226 o/min B f max f min A t 3073.emf P1 P2 P3 Figur 103. Regulering i Multimaster-tilstand. A-kurverne viser reguleringerne af pumperne. B = Pumperne er låst til en konstant produktsfrekvens P ANTAL PUMPER (ID 1001) Definerer det samlede antal pumper i installationen. Det maksimale antal pumper i multipumpesystemet er otte. Denne parameter indstilles under installationen. Hvis du f.eks. fjerner en frekvensomformer (til pumpeservice), er det ikke nødvendigt at ændre denne parameter. BEMÆRK! I Multifollower- og Multimaster-tilstande skal alle frekvensomformerne have denne samme værdi i denne parameter. Ellers vil kommunikationen mellem frekvensomformerne ikke fungere korrekt. P ID-NUMMER FOR PUMPE (ID 1500) Parameteren bruges kun i Multifollower- og Multimaster-tilstande. Hver enkelt frekvensomformer (pumpe) i installationen skal gives et entydigt nummer. Den første frekvensomformer i systemet skal altid have id-nummeret 1, og numrene på frekvensomformerne skal være i numerisk rækkefølge. Pumpe nummer 1 er altid den primære master for multipumpesystemet. Frekvensomformer 1 styrer processen og kører PID-controlleren. Dette betyder, at PID-feedback og PIDsetpunktsignaler skal være forbundet til frekvensomformer nummer 1. Hvis frekvensomformer nummer 1 ikke er tilgængelig i systemet (f.eks. fordi frekvensomformeren er slukket og ikke kan kommunikere med andre frekvensomformere), begynder den næste frekvensomformer at fungere som en sekundær master for multipumpesystemet. BEMÆRK! Kommunikationen mellem frekvensomformerne fungerer ikke korrekt, hvis: Pumpe-id-numrene ikke er i numerisk rækkefølge (med start fra 1) eller To frekvensomformere har det samme id-nummer. 24-hour support +358 (0)

230 vacon 227 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre P KONFIGURATION AF START- OG FEEDBACKSIGNAL (ID 1782) Parameteret fastlægger om startkommandoen- eller procesfeedbacksignalerne (PID-feedback) er tilsluttet den pågældende frekvensomformer. 0 = Start- og PID-feedbacksignalerne er ikke forbundet til den pågældende frekvensomformer. 1 = Kun startsignalerne er forbundet til den pågældende frekvensomformer 2 = Både start- og PID-feedbacksignalerne er forbundet til den pågældende frekvensomformer BEMÆRK! Parameteren definerer frekvensomformerens driftstilstand (master eller slave) for multipumpesystemet. De frekvensomformere, der både har startkommandoen og PIDfeedbacksignalerne forbundet, kan fungere som masterenheden i multipumpesystemet. Hvis der er flere frekvensomformere i multipumpesystemet, der har begge signaler forbundet, kan frekvensomformeren med det laveste id-nummer for pumpe (P3.15.3) begynde at fungere som masterenheden Interlocks Interlockfunktionen kan bruges til at fortælle multipumpesystemet, hvilke pumper der er tilgængelige i systemet, og hvilke der ikke er, vha. digitale indgangssignaler. Multipumpesystemet styrer kun de pumper, som har aktive interlockdata. Denne funktion kan bruges til at fortælle multipumpesystemet, hvis f.eks. en af pumperne fjernes fra systemet i forbindelse med vedligeholdelse. Interlocksignaler kommer typisk fra motorkontakter. P PUMPEINTERLOCK (ID 1032) Interlocks kan bruges til at fortælle multipumpesystemet, at en motor ikke er tilgængelig, for eksempel fordi motoren er fjernet fra systemet pga. vedligeholdelse, eller den omgås til manuel styring. Aktiver denne funktion, hvis du vil bruge interlocks. Vælg den nødvendige status for hver motor vha. digitale indgange (parametrene P til P ). Hvis indgangen er lukket (SAND), er motoren tilgængelig for multipumpesystemet, ellers vil den ikke være forbundet af multipumpelogikken Feedbacksensorforbindelse i et system med flere frekvensomformere Den bedste nøjagtighed og redundans i multipumpesystemet opnås vha. individuelle sensorer (feedback) for hver frekvensomformer. Se figur 104 nedenfor. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

231 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 228 Frekvensomformer 1: Standard-I/O-kort Klemme Signal Faktisk værdi (0)4..20 ma AI2+ AI2-24 Vout Analog indgang 2 + Analog indgang 2-24 V ekstra spænding 7 GND I/O-jordforbindelse Frekvensomformer 2: Standard-I/O-kort Klemme Signal Faktisk værdi (0)4..20 ma AI2+ AI2-24 Vout Analog indgang 2 + Analog indgang 2-24 V ekstra spænding 7 GND I/O-jordforbindelse Frekvensomformer 3: Standard-I/O-kort Klemme Signal Faktisk værdi (0)4..20 ma AI2+ AI2-24 Vout Analog indgang 2 + Analog indgang 2-24 V ekstra spænding 7 GND I/O-jordforbindelse 3096.emf Figur 104. Princip for kabling af de individuelle feedbacksensorer Der kan også bruges en almindelig sensor. Sensoren (transducer) kan tilvejebringes enten ved at benytte den eksterne 24 V strømforsyning eller fra kontrolkortet på frekvensomformeren. 24-hour support +358 (0)

232 vacon 229 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Frekvensomformer 1: Standard-I/O-kort Klemme Signal Faktisk værdi (0)4..20 ma AI2+ AI2-24 Vout Analog indgang 2 + Analog indgang 2-24 V ekstra spænding 13 GND I/O-jordforbindelse 17 CM Fælles for DI1-DI6 Frekvensomformer 2: Standard-I/O-kort Signal Analog indgang 2 + Analog indgang 2-24 V ekstra spænding I/O-jordforbindelse Fælles for DI1-DI6 Frekvensomformer 3: Standard-I/O-kort Klemme AI2+ AI2-24 Vout GND CM Klemme AI2+ AI2-24 Vout GND CM Signal Analog indgang 2 + Analog indgang 2-24 V ekstra spænding I/O-jordforbindelse Fælles for DI1-DI emf Figur 105.Princip for kabling af almindelig sensor (tilvejebringes fra frekvensomformerens I/O-kort) - + Ekstern 24 V strømforsyning Frekvensomformer 1: Standard-I/O-kort Klemme Signal Faktisk værdi (0)4..20 ma AI2+ AI2-24 Vout Analog indgang 2 + Analog indgang 2-24 V ekstra spænding 7 GND I/O-jordforbindelse Frekvensomformer 2: Standard-I/O-kort Signal Analog indgang 2 + Analog indgang 2-24 V ekstra spænding I/O-jordforbindelse Frekvensomformer 3: Standard-I/O-kort Klemme AI2+ AI2-24 Vout GND Klemme AI2+ AI2-24 Vout GND Signal Analog indgang 2 + Analog indgang 2-24 V ekstra spænding I/O-jordforbindelse 3098.emf Figur 106. Princip for kabling af almindelig sensor (tilvejebringes fra ekstern 24 V strømforsyning) 8 Tel (0) Fax +358 (0)

233 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 230 Hvis en sensor tilvejebringes fra frekvensomformerens I/O-kort (se figur 108), og dioderne er tilsluttet mellem terminal 12 og 17, skal de digitale indgange isoleres fra jorden, ved at isolerings-dip-kontakten indstilles til Float. Dermed vil de digitale indgange være aktive, når de er forbundet til GND. Isolerings- DIP-kontakten kan, i alle andre tilfælde, forblive i sin standardplacering forbundet til GND. Digitale indgange Flydende Tilsluttet til GND (Standard!) 9109.emf Figur 107. Isolerings-DIP-kontakt P AUTOSKIFT (ID 1027) Tabel 129. Valg Navn Beskrivelse 0 Deaktiveret Motorernes prioritet/startrækkefølge er altid ved normal drift. Den kan være ændret under kørslen, hvis interlocks er fjernet og tilføjet igen, men prioriteten/ rækkefølgen gendannes altid efter et stop. 1 Aktiveret (interval) Funktion til autoskift er aktiveret. Startrækkefølgen af pumperne ændres efter et defineret interval. Intervaltiden mellem hændelserne, som ændrer startrækkefølgen, defineres vha. parameteren P Interval for autoskift. Intervaltimeren for autoskift kører kun, når multipumpesystemet kører. 2 Aktiveret (realtid) Funktion til autoskift er aktiveret. Startrækkefølgen af pumperne ændres på udvalgte ugedage på det angivne klokkeslæt. Datoer og klokkeslæt for autoskift kan defineres vha. parametrene P og P BEMÆRK! Denne tilstand kræver, at der skal sættes et RTC-batteri i frekvensomformeren. EKSEMPEL: Hvis autoskiftrækkefølgen efter autoskiftet er udført, placeres motoren med den højeste prioritet sidst, og de øvrige flyttes én plads opad: Startrækkefølge/-prioritet for motorerne: 1->2->3->4->5 --> Autoskift --> Startrækkefølge/-prioritet for motorerne: 2->3->4->5->1 --> Autoskift --> Startrækkefølge/-prioritet for motorerne: 3->4->5->1->2 24-hour support +358 (0)

234 vacon 231 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre P AUTOSKIFTEDE PUMPER (ID 1028) Tabel 130. Valg Navn Beskrivelse 0 Ekstra pumper Motor 1 (den motor, der er forbundet med AC-frekvensomformeren) er altid frekvensstyret og påvirkes ikke af interlocksignaler eller autoskiftproceduren. 1 Alle pumper Alle motorer kan styres og påvirkes af interlocks. Alle motorer er inkluderet i autoskiftproceduren. BEMÆRK! Se også kapitel Multipumpeapplikation (enkelt frekvensomformer). KABELFØRING Forbindelserne kan oprettes på to forskellige måder, afhængigt af om valget 0 eller 1 er angivet som parameterværdi. 0=Ekstra pumper: AC-frekvensomformeren eller den regulerende motor er ikke medtaget i autoskift- eller interlocklogikken. Frekvensomformeren er sluttet direkte til motor 1 som i figur 108. herunder. De andre motorer er ekstra motorer, som er sluttet til forsyningsnettet med kontakter og styres af relæer i frekvensomformeren. 3~ K2 K3 M1 M2 M3 M1 RO M2 RO M3 RO X K2 K emf Figur 108. M1-3 RO = Motorkontrol fra relæ, X = Ikke anvendt 8 Tel (0) Fax +358 (0)

235 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon = Alle pumper: Hvis den regulerende motor skal medtages i autoskift- eller interlock-logikken, skal forbindelsen oprettes i overensstemmelse med figur 109. nedenfor. Hver motor styres med ét relæ, men kontaktlogikken sørger for, at den først tilsluttede motor altid er forbundet med frekvensomformeren og sidder ved siden af strømforsyningen. 3~ K1 K1.1 K2 K2.1 K3 K3.1 M1 M2 M3 M1 RO M2 RO M3 RO K3 K2 K3 K3 K1 K3 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1.1 K1 K1 K1.1 K2.1 K2 K2 K2.1 K3.1 K3 K3 K emf Figur 109. M1-3 RO = Motorkontrol fra relæ P INTERVAL FOR AUTOSKIFT (ID 1029) Parameteren definerer intervaltiden mellem autoskifthændelser (pumpen går i gang med at ændre rækkefølgen). Denne parameter benyttes kun, hvis det intervalbaserede autoskift (1 / Aktiveret (interval)) vælges vha. parameteren P Der sker et autoskift, når følgende betingelser er opfyldt: Multipumpesystemet kører (startkommandoen er aktiv) Intervaltiden for autoskift er udløbet Den regulerende pumpe kører under den frekvens, der er defineret med parameteren P Frekvensgrænse for autoskift Antallet af kørende pumper er under eller lig med den grænse, der er defineret vha. parameteren P Pumpegrænse for autoskift 24-hour support +358 (0)

236 vacon 233 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre P DAGE FOR AUTOSKIFT (ID 1786) P KLOKKESLÆT FOR AUTOSKIFT (ID 1787) Disse parametre definerer ugedagene og klokkeslættet på dagen, når autoskiftet finder sted (pumpen går i gang med at ændre rækkefølgen). Disse parametre bruges kun, hvis den realtidsbaserede autoskifttilstand (2 / Aktiveret (realtid)) er valgt vha. parameteren P Der sker et autoskift, når følgende betingelser er opfyldt: Multipumpesystemet kører (startkommandoen er aktiv) Den definerede dato og det definerede klokkeslæt for autoskiftet er nået Den regulerende pumpe kører under den frekvens, der er defineret vha. parameteren P Antallet af kørende pumper er under eller lig med den grænse, der er defineret vha. parameteren P P FREKVENSGRÆNSE FOR AUTOSKIFT (ID 1031) P PUMPEGRÆNSE FOR AUTOSKIFT (ID 1030) Disse parametre bestemmer det niveau, som den anvendte kapacitet skal ligge under, hvis der skal udføres autoskift. Dette niveau er defineret på følgende måde: Hvis antallet af kørende pumper i multipumpesystemet er mindre end eller lig med den grænse, der er defineret vha. parameteren P , og den regulerende pumpe kører under den frekvens, der er defineret vha. parameteren P , kan der ske et autoskift. BEMÆRK! Disse parametre kræves hovedsageligt i tilstanden til enkelt frekvensomformer, fordi en autoskifthændelse måske er nødt til at genstarte hele systemet (afhængigt af, hvor mange motorer der kører i øjeblikket). I Multifollower- og Multimaster-tilstanden anbefales det at indstille disse parametre til deres maksimumværdier for at give mulighed for en autoskifthændelse med det samme på tidspunktet for autoskiftet. Multifollower- og Multimaster-tilstanden er optimeret til at håndtere situationen med autoskift på en diskret måde, uanset hvor mange pumper der kører. P BÅNDBREDDE (ID 1097) P FORSINKELSE PÅ BÅNDBREDDE (ID 1098) Disse parametre definerer betingelserne for start/stop af pumper i multipumpesystemet. Antallet af kørende pumper øges/reduceres, hvis PID-controlleren ikke kan holde procesværdien (feedback) inden for den definerede båndbredde omkring setpunktet. Båndbreddområdet er defineret som en procentdel af PID-setpunktet. Når blot PID-feedbackværdien forbliver inden i båndbreddeområdet, er der ikke behov for at øge/reducere antallet af kørende pumper. Når feedbackværdien kommer uden for båndbreddeområdet, skal den tid, der er defineret vha. parameteren P , udløbe, før antallet af kørende pumper øges/reduceres. Figur 90. herunder viser kriterierne for at starte og stoppe de ekstra pumper. Antallet af kørende pumper øges/ reduceres, hvis PID-controlleren ikke kan holde procesværdien (feedback) (C) inden for den definerede båndbredde omkring setpunktet (D). 8 Tel (0) Fax +358 (0)

237 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 234 Figur 110. Kriterierne for at starte og stoppe de ekstra pumper. (P = Båndbredde, P = Båndbreddeforsinkelse) Kriterier for at øge antallet af kørende motorer: Feedbackværdi ligger uden for båndbreddeområdet. Den regulerende pumpe kører ved en frekvens, der er nær maksimum (-2 Hz) (A i figuren) Der er flere tilgængelige motorer Ovenstående betingelser er opfyldt i længere tid end båndbreddeforsinkelsen Kriterier for at reducere antallet af kørende motorer: Feedbackværdi ligger uden for båndbreddeområdet. Den regulerende pumpe kører ved en frekvens, der er nær minimum (+2 Hz) (B i figuren) Der er flere tilgængelige motorer Ovenstående betingelser er opfyldt i længere tid end båndbreddeforsinkelsen P PUMPENS KØRSELSGRÆNSE (ID 1187) Parameteren definerer det antal pumper, der maksimalt kan tillades at køre samtidigt i multipumpesystemet. BEMÆRK! Hvis parameter P ændres, vil den samme værdi automatisk blive kopieret til parameteren. Eksempel: Multipumpesystemet består af 3 pumper, men maks. 2 pumper kan køre samtidig. Den tredje pumpe er installeret i systemet for redundans. De antal pumper, der kan køre samtidigt, er begrænset på følgende måde: Pumpens kørselsgrænse = 2 24-hour support +358 (0)

238 vacon 235 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre P PUMP 1-INTERLOCK (ID 426) Parameteren definerer frekvensomformerens digitale indgang, hvor pumpens interlocksignal (feedback) (1) aflæses. Hvis pumpens interlockfunktion (P3.15.5) er aktiveret, læser frekvensomformeren statussen på de digitale indgange for pumpeinterlock (feedback). Hvis indgangen er lukket (SAND), er motoren tilgængelig for multipumpesystemet, ellers vil den ikke indgå i multipumpesystemet. Hvis pumpens interlockfunktion (P3.15.5) ikke anvendes, læses statusserne på de digitale indgange for pumpens interlockfunktion (feedback) ikke, og multipumpesystemet antager, at alle pumperne i systemet er tilgængelige. BEMÆRK! I tilstanden med enkelte frekvensomformer angiver det digitale indgangssignal, der er valgt med denne parameter, interlockstatussen for pumpe 1 i multipumpesystemet. I Multifollower- og Multimaster-tilstanden angiver det digitale indgangssignal, der er valgt med denne parameter, interlockstatussen på den pumpe, der er koblet til denne frekvensomformer. P PUMPE 2-INTERLOCK (ID 427) P PUMPE 3-INTERLOCK (ID 428) P PUMPE 4-INTERLOCK (ID 429) P PUMPE 5-INTERLOCK (ID 430) P PUMPE 6-INTERLOCK (ID 486) P PUMPE 7-INTERLOCK (ID 487) P PUMPE 8-INTERLOCK (ID 488) Disse parametre definerer frekvensomformerens digitale indgange, hvor interlocksignalerne (feedback) fra pumpe 2 8 aflæses. BEMÆRK! Disse parametre anvendes kun i tilstanden enkelt frekvensomformer. Hvis pumpens interlockfunktion (P3.15.5) er aktiveret, læser frekvensomformeren statussen på de digitale indgange for pumpeinterlock (feedback). Hvis indgangen er lukket (SAND), er motoren tilgængelig for multipumpesystemet, ellers vil den ikke indgå i multipumpesystemet. Hvis pumpens interlockfunktion (P3.15.5) ikke anvendes, læses statusserne på de digitale indgange for pumpens interlockfunktion (feedback) ikke, og multipumpesystemet antager, at alle pumperne i systemet er tilgængelige Overvågning af overtryk Funktionen til overvågning af overtryk bruges til overvågning af tryk i multipumpesystemet. Hvis f.eks. hovedventilen i pumpesystemet lukkes hurtigt, vil trykket i rørene hurtigt øges. Trykket kan endda vokse for hurtigt til, at PID-controlleren kan reagere. Overvågning af overtryk bruges til at forhindre, at rørene sprænger, ved hurtigt at standse kørslen af de ekstra motorer i multipumpesystemet. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

239 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 236 P AKTIVER OVERVÅGNING AF OVERTRYK (ID 1698) Hvis overvågning af overtryk er aktiveret, og PID-feedbacksignalet (tryk) overskrider det overvågningsniveau, som er defineret med parameteren P , stoppes alle ekstra motorer i multipumpesystemet. Kun den regulerende motor fortsætter med at køre som normalt. Når trykket falder, fortsætter systemet med at arbejde som normalt, og de ekstra motorer tilkobles igen én efter en. Se figur 111. Funktionen til overvågning af overtryk holder øje med PID-controllerens feedbacksignal og stopper med det samme alle ekstra pumper, hvis signalet kommer over det definerede overtryksniveau. Overvågn. Alarmniveau ID1699 Tr yk PID-feedback (ID21) PID-setpunkt ID167 Motor 2 TIL FRA Motor 3 TIL FRA 9133.emf Figur 111. Overvågning af overtryk Pumpens kørseltidstællere I multipumpesystemet overvåges kørselstiden for hver pumpe af en individuel kørseltidstæller. Hvis f.eks. startrækkefølgen af pumperne sker ud fra tællerværdierne for pumperne under kørslen for at udligne nedslidningen af alle pumper i systemet. Kørseltidstællere for pumper kan også bruges til at angive over for operatøren, at den pågældende pumpe skal vedligeholdes (se P P herunder). Kørseltidstællere for pumper er placeret i overvågningsmenuen, se kapitel P ANGIV KØRSELTIDSTÆLLER (ID 1673) Når der trykkes på denne parameter af knaptypen, indstilles kørseltidstælleren for den eller de valgte pumper (P ) til den definerede værdi. P ANGIV KØRSELTIDSTÆLLER: VÆRDI (ID 1087) Parameteren definerer værdien for kørseltidstælleren, som indstilles på den eller de kørseltidstællere for den eller de pumper, der er valgt vha. P BEMÆRK! I Multimaster- og Multifollower-tilstande er det kun muligt at nulstille (eller indstille til en ønsket værdi ) tælleren Kørselstid for pumpe 1. (I Multimaster- og Multifollower-tilstanden angiver overvågningsværdien Kørselstid for pumpe 1 timerne for den pumpe, der er koblet til frekvensomformeren, uanset id-nummeret for pumpen). Eksempel: I multipumpesystemet (enkelt frekvensomformer) er pumpe nummer 4 erstattet med en helt ny pumpe, og tællerværdien Kørselstid for pumpe 4 skal nulstilles. 1. Vælg 'Pumpe' 4 vha. parameteren P Indstil parameterværdien P til '0 t'. 3. Tryk på knapparameteren P Kørselstid for pumpe 4 er blevet nulstillet. 24-hour support +358 (0)

240 vacon 237 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre P ANGIV KØRSELTIDSTÆLLER: VALG AF PUMPE (ID 1088) Parameteren bruges til at vælge den eller de pumper, for hvilke kørselstællerværdien bliver nulstillet (eller indstilles til den ønskede værdi), når der trykkes på knapparameteren P Hvis multipumpetilstanden (enkelt frekvensomformer) er valgt, er følgende valgmuligheder tilgængelige: 0 = Alle pumper 1=Pumpe (1) 2=Pumpe 2 3=Pumpe 3 4=Pumpe 4 5=Pumpe 5 6=Pumpe 6 7=Pumpe 7 8=Pumpe 8 Hvis Multifollower- eller Multimaster-tilstanden er valgt, er der kun følgende valgmulighed: 1=Pumpe (1) BEMÆRK! I Multimaster- og Multifollower-tilstande er det kun muligt at nulstille (eller indstille til en ønsket værdi ) tælleren Kørselstid for pumpe 1. (I Multimaster- og Multifollower-tilstanden angiver overvågningsværdien Kørselstid for pumpe 1 timerne for den pumpe, der er koblet til frekvensomformeren, uanset id-nummeret for pumpen). Eksempel: I multipumpesystemet (enkelt frekvensomformer) er pumpe nummer 4 erstattet med en helt ny pumpe, og tællerværdien Kørselstid for pumpe 4 skal nulstilles. 1. Vælg 'Pumpe' 4 vha. parameteren P Indstil parameterværdien P til '0 t'. 3. Tryk på knapparameteren P Kørselstid for pumpe 4 er blevet nulstillet. P ALARMGRÆNSE FOR KØRSELSTID (ID 1109) P FEJLGRÆNSE FOR KØRSELSTID (ID 1110) Kørseltidstællere for pumper kan også bruges til at angive over for operatøren, at den pågældende pumpe skal vedligeholdes. Når værdien for pumpens kørseltidstæller overstiger den definerede grænse, udløses der henholdsvis en alarm eller fejl. Når vedligeholdelsen er udført, kan kørseltidstælleren nulstilles (eller sættes til en ønsket værdi). BEMÆRK! I multipumpetilstanden (enkelt frekvensomformer) er alarm- og fejlgrænser fælles for alle pumper. Der udløses en alarm eller en fejl, hvis de individuelle kørseltidstællere (Pumpe 1 Pumpe 8) overskrider grænseværdien. I Multimaster- og Multifollower-tilstanden overvåger hver enkelt frekvensomformer kun sin egen pumpekørselstid ('Kørselstid for pumpe 1'). Dette betyder, alarm- og fejlgrænser skal aktiveres og konfigureres individuelt for hver frekvensomformer. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

241 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 238 P FREKVENSOPBYGNING (ID 15545) Parameteren er brugt til at justere udgangsfrekvensniveauet, hvor ekstrapumpen starter i multipumpesystemet. BEMÆRK! Parameteren har ingen effekt, hvis værdien er angivet til mere end den maksimale frekvensreference (P ). Sædvanligvis vil ekstrapumpen starte, hvis PID-feedbacksignalet går under det fastsatte båndbreddeområde, samtidigt med at de regulerende pumper kører på maksimumsfrekvensen. I nogle tilfælde skal ekstrapumpen startes tidligere (på en lavere frekvens) for at opnå bedre procesdynamikker eller energibesparelser. Parameteren bruges således til at opsætte startfrekvensen af den ekstra pumpe under den maksimale frekvens. P P M PID-feedback M PID-setpunkt P Båndbredde M Udgangsfrekvens Maks. frekvensreference Frekvensopbygning SUB IND 1 IN 2 MIN IND 1 IN 2 LT IND 1 IN 2 GT IND 1 IN 2 AND IND 1 IN 2 P Båndbreddeforsinkelse TIL-FORSINKELSE IND UD TIDSPUNKT V Start ekstra pumpe 9417_dk.emf Figur 112. P FREKVENSREDUKTION (ID 15546) Parameteren bruges til at justere det udgangsfrekvensniveau, hvor ekstrapumpen stopper i multipumpesystemet. BEMÆRK! Parameteren har ingen effekt, hvis værdien er angivet til lavere end den minimale frekvensreference (P ). Sædvanligvis vil ekstrapumpen stoppe, hvis PID-feedbacksignalet overstiger det fastsatte båndbreddeområde, samtidigt med at de regulerende pumper kører på minimumsfrekvensen. I nogle tilfælde skal ekstrapumpen stoppes tidligere (på en højere frekvens) for at opnå bedre procesdynamikker eller energibesparelser. Parameteren bruges således til at opsætte startfrekvensen af den ekstra pumpe over den minimale frekvens. M PID-feedback M PID-setpunkt P Båndbredde M Udgangsfrekvens P Min. frekvensreference P Frekvensreduktion ADD IND 1 IN 2 MAKS IND 1 IN 2 GT IND 1 IN 2 LT IND 1 IN 2 AND IND 1 IN 2 P Båndbreddeforsinkelse TIL-FORSINKELSE IND UD TIDSPUNKT VStop ekstra pumpe 9418_dk.emf Figur hour support +358 (0)

242 vacon 239 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre 8.14 Vedligeholdelsestællere Vedligeholdelsestællere er en metode til at fortælle operatøren, at der skal udføres vedligeholdelse. Det kan f.eks. være en drivrem, der skal udskiftes, eller olien i en gearkasse, der skal skiftes. Der er to forskellige tilstande for vedligeholdelsestællere, timer eller omdrejninger * Tællerne forøges i begge tilfælde kun i kørselstilstanden. BEMÆRK! Omdrejninger er baseret på motorens hastighed, som kun er et estimat (integration hvert sekund). Når tælleren overskrider grænsen, udløses der henholdsvis en alarm eller fejl. De enkelte vedligeholdelsesalarm- og fejlsignaler kan knyttes til en digital udgang eller relæudgang. Når vedligeholdelsen er gennemført, kan tælleren enten nulstilles via en digital indgang eller med parameteren B Tel (0) Fax +358 (0)

243 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon Brandtilstand BEMÆRK! Brandtilstanden kan også konfigureres med brandtilstandsguiden, som kan aktiveres i menuen Hurtig opsætning, P1.1.2, se kapitel 1.3 Brandtilstandsguide. Når Brandtilstand aktiveres, nulstiller frekvensomformeren alle kommende fejl og fortsætter med at køre ved den angivne hastighed så længe som muligt. Frekvensomformeren ignorerer alle kommandoer fra betjeningspanelet og pc-værktøjet, undtagen signalerne Aktivering af brandtilstand, Brandtilstand baglæns, Drift aktiveret, Drift interlock 1 og Drift interlock 2 fra I/O. Brandtilstandsfunktionen har to driftstilstande, Testtilstand og Aktiveret tilstand. Driftstilstanden kan vælges ved at indtaste forskellige adgangskoder til parameteren P I testtilstand nulstilles kommende fejl ikke automatisk, og frekvensomformeren stopper, hvis der opstår fejl. Når brandtilstandsfunktionen aktiveres, vises der en alarm på betjeningspanelet. BEMÆRK! GARANTIEN BORTFALDER, HVIS DENNE FUNKTION ER AKTIVERET! Testtilstand kan bruges til at teste brandtilstandsfunktionen, uden at garantien bortfalder. P ADGANGSKODE FOR BRANDTILSTAND (ID 1599) Her kan du vælge driftstilstanden for brandtilstandsfunktionen. Valg Navn Beskrivelse 1002 Aktiveret tilstand Frekvensomformeren nulstiller alle kommende fejl og fortsætter med at køre ved den angivne hastighed så længe som muligt. BEMÆRK! Alle parametre for brandtilstand låses, hvis denne adgangskode er angivet. Hvis du vil gøre det muligt at ændre parametrene for brandtilstand, skal du først ændre parameterværdien til nul Testtilstand Kommende fejl bliver ikke nulstillet automatisk, og frekvensomformeren stopper, hvis der opstår fejl. P BRANDTILSTANDSFREKVENS (ID 1598) Denne parameter bestemmer den konstante frekvensreference, der anvendes, når brandtilstand er aktiveret, og Brandtilstandsfrekvens er valgt som frekvensreferencekilden i parameteren P Se parameter P for at vælge eller ændre motorens rotationsretning, når brandtilstandsfunktionen er aktiv. P AKTIVERING AF BRANDTILSTAND VED ÅBEN (ID 1596) Hvis tilstanden er aktiveret, vises alarmsymbolet på betjeningspanelet, og garantien bortfalder. For at aktivere funktionen skal du angive en adgangskode i beskrivelsesfeltet for parameteren Adgangskode for brandtilstand. BEMÆRK! Skriv indgangens NC-type (normalt lukket) ned! Det er muligt at teste Brandtilstand, uden at garantien bortfalder, ved at benytte den adgangskode, der gør det muligt at køre Brandtilstand i testtilstand. I testtilstand nulstilles kommende fejl ikke automatisk, og frekvensomformeren stopper, hvis der opstår fejl. BEMÆRK! Alle parametre for brandtilstand låses, hvis brandtilstand aktiveres, og den korrekte adgangskode angives til parameteren Adgangskode for brandtilstand. Hvis du vil ændre parametrene for brandtilstand, skal du først ændre parameteren Adgangskode for brandtilstand til nul. 24-hour support +358 (0)

244 vacon 241 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Normal start Drift aktiveret Drift interlock 1 Drift interlock 2 Brandtilstand Aktivering (luk kontakt) Motorhastighed Hastighed i brandtilstand Normal hastighed Stoppet 9138.emf Figur 114. Brandtilstandsfunktion P AKTIVERING AF BRANDTILSTAND VED LUKKET (ID 1619) Se ovenfor. P BRANDTILSTAND MODSAT (ID 1618) Denne parameter bestemmer det digitale indgangssignal, der vælger motorens rotationsretning, når brandtilstandsfunktionen er aktiveret. Den har ingen effekt ved normal drift. Hvis motoren altid skal køre FORLÆNS eller altid BAGLÆNS i brandtilstand, skal du vælge: DigIn Slot0.1=altid FORLÆNS DigIn Slot0.2=altid BAGLÆNS 8 Tel (0) Fax +358 (0)

245 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon Funktion til motorforvarmning Funktionen til motorforvarmning er beregnet til at holde frekvensomformeren og motoren varme i stoptilstand ved at tilføre jævnstrøm til motoren, f.eks. for at forhindre kondens. Motorforvarmning kan altid aktiveres enten i stoptilstand, via digital indgang, eller når temperaturen af frekvensomformerens kølelegeme eller motortemperaturen falder til under en angivet temperatur. P FUNKTION TIL MOTORFORVARMNING (ID 1225) Funktionen til motorforvarmning er beregnet til at holde frekvensomformeren og motoren varme i stoptilstand ved at tilføre jævnstrøm til motoren, f.eks. for at forhindre kondens. Tabel 131. Tabel Valg Navn Beskrivelse 0 Ikke anvendt Funktionen til motorforvarmning er deaktiveret. 1 Altid i stoptilstand Funktionen til motorforvarmning er altid aktiveret, når frekvensomformeren er i stoptilstand. 2 Styret af digital indgang Funktionen til motorforvarmning aktiveres af et digitalt indgangssignal, når frekvensomformeren er i stoptilstand. Den digitale indgang DI for aktiveringen kan vælges med parameteren P Temperaturgrænse (kølelegeme) 4 Temperaturgrænse (målt motortemperatur) Funktionen til motorforvarmning aktiveres, hvis frekvensomformeren er i stoptilstand, og temperaturen af frekvensomformerens kølelegeme kommer under den temperaturgrænse, der er defineret med parameteren P Funktionen til motorforvarmning aktiveres, hvis frekvensomformeren er i stoptilstand, og den (målte) motortemperatur kommer under den temperaturgrænse, der er defineret med parameteren P Målesignalet for motortemperaturen kan vælges med parameteren P BEMÆRK! Denne driftstilstand forudsætter, at der er installeret et optionskort til temperaturmåling (f.eks. OPTBH). 24-hour support +358 (0)

246 vacon 243 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre 8.17 Pumpestyring Autorensning Autorensningsfunktionen bruges til at fjerne eventuelt snavs eller andet materiale, der har sat sig fast på pumpeskovlhjulet. Autorensning bruges for eksempel i spildevandssystemer til at fastholde pumpens ydeevne. Autorensningsfunktionen kan også bruges til at rense blokerede rør eller ventiler. Autorensningsfunktionen er baseret på hurtig acceleration og deceleration af pumpen. Se figur 115. og parameterbeskrivelserne nedenfor: f ud ID1717 ID1718 ID1721 ID ID1719 ID1720 ID1716 (1) ID1716 (2) ID emf Figur 115. Autorensningsfunktion. (0 = nul frekvens, ID1716 = rensningscyklusser 1 og 2), ID 1715 = P Aktivering af autorensning, ID 1717 = P Fremadgående rensningsfrekvens, ID 1718 = P Fremadgående rensningstid, ID 1719 = P Baglæns rensningsfrekvens, ID 1720 = P Baglæns rensningstid, ID 1721 = P Accelerationstid for rensning, ID 1722 = P Decelerationstid for rensning P RENSNINGSFUNKTION (ID 1714) Parameteren definerer, hvordan autorensningssekvensen startes. Følgende starttilstande er tilgængelige (når 0 er valgt, anvendes rensefunktionen ikke): 1 = Aktiveret (DIN) Rensningssekvensen startes med digitalt indgangssignal. En stigning i det digitale indgangssignal (P ) starter rensningssekvensen, hvis startkommandoen for frekvensomformer er aktiv. Rensningssekvensen kan også aktiveres, hvis frekvensomformeren er i dvaletilstand (PID-dvale). 2 = Aktiveret (strøm) Rensningssekvensen startes, når motorstrømmen overstiger den definerede strømgrænse (P ) i længere tid end, hvad der defineret vha. P = Aktiveret (realtid) Rensningssekvensen er også i overensstemmelse med frekvensomformerens interne realtidstur. BEMÆRK! Kræver, at batteriet til realtidsuret er sat i. Rensningssekvensen startes på udvalgte hverdage (P ) på det definerede klokkeslæt på dagen (P ), hvis startkommandoen for frekvensomformeren er aktiv. Rensningssekvensen kan også aktiveres, hvis frekvensomformeren er i dvaletilstand (PID-dvale). BEMÆRK! Rensningssekvensen kan altid stoppes ved at deaktivere startkommandoen for frekvensomformeren. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

247 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 244 P AKTIVERING AF RENSNING (ID 1715) Hvis autorensningsfunktionen er aktiveret vha. parameteren P , startes autorensningssekvensen ved at aktivere det digitale indgangssignal, der er valgt vha. parameteren P P GRÆNSE FOR RENSNINGSSTRØM (ID 1712) P FORSINKELSE AF RENSNINGSSTRØM (ID 1713) Disse parametre anvendes kun, når P = 2. Rensningssekvensen startes, når motorstrømmen overstiger den definerede strømgrænse (P ) i længere tid end, hvad der defineres vha. P Strømgrænsen er defineret i procent af den nominelle motorstrøm. P HVERDAGE FOR RENSNING (ID 1723) P KLOKKESLÆT FOR RENSNING (ID 1700) Disse parametre anvendes kun, når P = 3. BEMÆRK! Denne tilstand kræver, at der skal sættes et realtidsbatteri i frekvensomformeren. P RENSNINGSCYKLUSSER (ID 1716) Den fremadgående/bagudgående cyklus gentages det antal gange, der er bestemt af denne parameter. P FREMADGÅENDE RENSNINGSFREKVENS (ID 1717) P FREMADGÅENDE RENSNINGSTID (ID 1718) P BAGLÆNS RENSNINGSFREKVENS (ID 1719) P BAGLÆNS RENSNINGSTID (ID 1720) Autorensningsfunktionen er baseret på hurtig acceleration og deceleration af pumpen. Med disse parametre kan brugeren definere de fremad-/bagudgående cyklustider. P ACCELERATIONSTID FOR RENSNING (ID 1721) P DECELERATIONSTID FOR RENSNING (ID 1722) Brugeren kan også definere separate accelerations- og decelerationsramper for autorensningsfunktionen med disse parametre. 24-hour support +358 (0)

248 vacon 245 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Hjælpepumpe P HJÆLPEFUNKTION (ID 1674) Hjælpepumpefunktionen benyttes til at styre en mindre hjælpepumpe via det digitale udgangssignal. Hjælpepumpen kan bruges, hvis der benyttes en PID-controller til at styre hovedpumpen. Funktionen har tre driftstilstande: Tabel 132. Nummer Navn Beskrivelse 0 Ikke anvendt 1 PID-dvale Hjælpepumpen starter, når PID-dvale er aktiv på hovedpumpen, og stopper, når hovedpumpen vågner fra dvale. 2 PID-dvale (niveau) Hjælpepumpen starter, når PID-dvale er aktiv, og PID-feedbacksignalet falder under det niveau, som fastsættes med parameteren P Hjælpepumpen stopper, når feedbacken overstiger overskrider det niveau, som er defineret vha. parameteren P , eller hovedpumpen vågner fra dvale. PID-feedback Hjælpestopniveau Hjælpestartniveau Opvågningsniveau for PID-controller Udgangsfrekvens PID-dvaleforsinkelse PID-dvale Styring af hjælpepumpe (Valgt værdi = PID-dvale) Styring af hjælpepumpe (Valgt værdi =PID-dvale (niveau)) Figur 116. Funktion til styring af hjælpepumpe 8 Tel (0) Fax +358 (0)

249 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon Spædningspumpe Spædningspumpen er en mindre pumpe, der bruges til at spæde indløbet på den større hovedpumpe for at forhindre, at hovedpumpen suger luft. Spædningspumpefunktionen benyttes til at styre en mindre spædningspumpe via det digitale udgangssignal. Der kan angives en forsinkelsestid, fra spædningspumpen startes, og til hovedpumpen startes. Spædningspumpen kører kontinuerligt, så længe hovedpumpen kører. P SPÆDNINGSFUNKTION (ID 1677) Gør det muligt at kontrollere en ekstern spædningspumpe via digital udgang, hvis Styring af spædningspumpe er valgt for værdien af den ønskede digitale udgang. Spædningspumpen kører kontinuerligt, så længe hovedpumpen kører. Startkommando (Hovedpumpe) Styring af spædningspumpe (Digitalt udgangssignal) Spædetid Udgangsfrekvens (Hovedpumpe) 9141.emf Figur 117. P SPÆDETID (ID 1678) Angiver tiden, fra spædningspumpen startes, og til hovedpumpen startes. 24-hour support +358 (0)

250 vacon 247 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Antiblokeringsfunktion Antiblokeringsfunktionen forhindrer, at pumpen kan blive blokeret, hvis pumpen forbliver stoppet (i dvale) i lang tid, ved at starte pumpen med jævne mellemrum, mens den er i dvale. Det er muligt at konfigurere antiblokeringsintervallet, kørselstiden og hastigheden. P INTERVAL FOR ANTIBLOKERING (ID 1696) Når pumpen er i dvaletilstand, definerer denne parameter den tid, efter hvilken pumpen startes ved en defineret hastighed (P Frekvens for antiblokering) i et defineret tidsrum (P Kørselstid for antiblokering) for at forhindre, at pumpen bliver blokeret, når pumpen forbliver i dvaletilstand i længere tid. Antiblokeringsfunktionen kan bruges både i systemer med enkelt frekvensomformer og flere frekvensomformere, og den kan kun anvendes, når pumpen er i dvaletilstand eller i standbytilstand (i system med flere frekvensomformere). BEMÆRK! Antiblokeringsfunktionen aktiveres, når værdien af denne parameter er angivet til større end nul og deaktiveres, når den er indstillet til nul. P KØRSELSTID FOR ANTIBLOKERING (ID 1697) Parameteren definerer, i hvor lang tid pumpe holdes kørende, når antiblokeringsfunktionen er aktiveret. P FREKVENS FOR ANTIBLOKERING (ID 1504) Parameteren definerer den frekvensreference, som anvendes, når antiblokeringsfunktionen aktiveres Frostbeskyttelse Funktionen til frostbeskyttelse benyttes til at beskytte pumpen mod frostskader ved at køre pumpen ved en konstant frostbeskyttelsesfrekvens, hvis pumpen er i dvaletilstand, og pumpens målte temperatur falder under den angivne beskyttelsestemperatur. Denne funktion kræver, at der installeres en temperaturtransducer eller temperatursensor på pumpehuset eller på rørledningen i nærheden af pumpen. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

251 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon Tællere Vacon 100 Flow-frekvensomformeren har forskellige tællere, der er baseret på frekvensomformerens driftstid og energiforbrug. Nogle af tællerne måler totalværdier, mens andre tællere kan nulstilles af brugeren. Energitællere bruges til at måle den energi, der tages fra forsyningsnettet, og de øvrige tællere bruges til f.eks. at måle frekvensomformerens driftstid eller motorens kørselstid. Alle tællerværdier kan overvåges fra en pc, betjeningspanelet eller Fieldbus. Ved overvågning af betjeningspanel eller pc kan tællerværdierne kontrolleres fra menuen M4 Diagnostik. For Fieldbus kan tællerværdier aflæses vha. id-numrene. Formålet med dette kapitel er at beskrive tællerværdier og id-numre, der er nødvendige ved aflæsning af tællerværdierne via Fieldbus. Dette kapitel er gyldigt for softwarepakkerne FW0065V017.vcx og FW0072V003.vcx eller nyere. Driftstidstæller Styreenhedens driftstidstæller (totalværdi). Tælleren kan ikke nulstilles. Tællerværdien kan aflæses fra frekvensomformeren ved at læse værdierne af følgende id-numre via Fieldbus. Driftstidstællerværdien består af følgende 16-bit (UINT) værdier. ID 1754 Driftstidstæller (år) ID 1755 Driftstidstæller (dage) ID 1756 Driftstidstæller (timer) ID 1757 Driftstidstæller (minutter) ID 1758 Driftstidstæller (sekunder) Eksempel: Driftstidtæller-værdien 1a 143d 02:21 aflæses fra Fieldbus: ID1754: 1 (år) ID1755: 143 (dage) ID1756: 2 (timer) ID1757: 21 (minutter) ID1758: 0 (sekunder) Triptæller for driftstid Driftstidstæller for styreenheden, der kan nulstilles (tripværdi). Denne tæller kan nulstilles fra en pc, betjeningspanelet eller Fieldbus. Tællerværdien kan aflæses fra frekvensomformeren ved at læse værdierne af følgende id-numre via Fieldbus. Drifttidstriptællerværdien består af følgende 16-bit (UINT) værdier. ID 1766 Driftstidstriptæller (år) ID 1767 Driftstidstriptæller (dage) ID 1768 Driftstidstriptæller (timer) ID 1769 Driftstidstriptæller (minutter) ID 1770 Driftstidstriptæller (sekunder) 24-hour support +358 (0)

252 vacon 249 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Eksempel: Drifttidstriptællerværdi 1a 143d 02:21 aflæses fra Fieldbus: ID 1766: 1 (år) ID 1767: 143 (dage) ID 1768: 2 (timer) ID 1769: 21 (minutter) ID 1770: 0 (sekunder) ID 2311 Nulstilling af driftstidstriptæller Nulstil triptæller for driftstid. Triptælleren for driftstid kan nulstilles fra pc, betjeningspanel eller Fieldbus. Hvis du benytter pc eller betjeningspanel, kan tælleren nulstilles fra menuen M4 Diagnostik. For Fieldbus kan triptælleren for driftstid nulstilles ved at skrive en stigende kant (0 = > 1) til ID2311 Nulstil triptæller for driftstid. Kørselstidstæller Motorens kørselstidstæller (totalværdi). Tælleren kan ikke nulstilles. Tællerværdien kan aflæses fra frekvensomformeren ved at læse værdierne af følgende id-numre via Fieldbus. Kørseltidstællerværdien består af følgende 16-bit (UINT) værdier. ID 1772 Kørselstidstæller (år) ID 1773 Kørselstidstæller (dage) ID 1774 Kørselstidstæller (timer) ID 1775 Kørselstidstæller (minutter) ID 1776 Kørselstidstæller (sekunder) Eksempel: Kørseltidstællerværdi 1a 143d 02:21 aflæses fra Fieldbus: ID 1772: 1 (år) ID 1773: 143 (dage) ID 1774: 2 (timer) ID 1775: 21 (minutter) ID 1776: 0 (sekunder) Tidstæller for tændt tid Strømenhedens tidstæller for tændt tid (totalværdi). Tælleren kan ikke nulstilles. Tællerværdien kan aflæses fra frekvensomformeren ved at læse værdierne af følgende id-numre via Fieldbus. Tællerværdien for tændt tid består af følgende 16-bit (UINT) værdier. ID 1777 Tæller for tændt tid (år) ID 1778 Tæller for tændt tid (dage) ID 1779 Tæller for tændt tid (timer) ID 1780 Tæller for tændt tid (minutter) ID 1781 Tæller for tændt tid (sekunder) 8 Tel (0) Fax +358 (0)

253 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 250 Eksempel: Tællerværdien for tændt tid 1a 240d 02:18 aflæses fra Fieldbus: ID 1777: 1 (år) ID 1778: 240 (dage) ID 1779: 2 (timer) ID 1780: 18 (minutter) ID 1781: 0 (sekunder) Energitæller Samlet mængde energi taget fra forsyningsnettet. Tælleren kan ikke nulstilles. Tællerværdien kan aflæses fra frekvensomformeren ved at læse værdierne af følgende id-numre via Fieldbus. Energitællerværdien består af følgende 16-bit (UINT) værdier. ID 2291 Energitæller Denne tæller har altid fire betydende cifre. Energitællerens format og enhed ændres dynamisk afhængigt af værdien for Energitæller (se eksempel nedenfor). Energitællerens format og enhed kan overvåges vha. ID2303 Energitællerformat ID2305 Energitællerenhed. 24-hour support +358 (0)

254 vacon 251 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre Eksempel: 0,001 kwh 0,010 kwh 0,100 kwh 100,0 kwh 100,0 kwh 100,0 kwh 1,000 MWh 10,00 MWh 100,0 MWh 1,000 GWh osv. Eksempel: Hvis værdien 4500 aflæses fra ID2291, og værdien 42 aflæses fra ID2303, og værdien 0 aflæses fra ID2305: Betyder det 45,00 kwh. ID2303 Energitællerformat Energitællerformat bestemmer placeringen af decimaltegnet i værdien Energitæller. 40 = 4 cifre, 0 decimaler 41 = 4 cifre, 1 decimal 42 = 4 cifre, 2 decimaler 43 = 4 cifre, 3 decimaler Eksempel: 0,001 kwh (Format = 43) 100,0 kwh (Format = 41) 10,00 MWh (Format = 42) ID2305 Energitællerenhed Energitællerenhed bestemmer enheden for værdien Energitæller. 0=kWh 1=MWh 2=GWh 3=TWh 4=PWh Triptæller for energi Mængde af energi, der er taget fra forsyningsnettet (tripværdi). Denne tæller kan nulstilles fra en pc, betjeningspanelet eller Fieldbus. Tællerværdien kan aflæses fra frekvensomformeren ved at læse værdierne af følgende id-numre via Fieldbus. 8 Tel (0) Fax +358 (0)

255 Beskrivelser af overvågningsværdier og parametre vacon 252 ID 2296 Energitriptæller Denne tæller har altid fire betydende cifre. Energitriptællerens format og enhed ændres dynamisk, afhængigt af værdien for energitriptælleren (se eksempel nedenfor). Energitællerens format og enhed kan overvåges vha. ID2307 Energitriptællerformat og ID2309 Energitriptællerenhed. Eksempel: 0,001 kwh 0,010 kwh 0,100 kwh 1,000 kwh 10,00 kwh 100,0 kwh 1,000 MWh 10,00 MWh 100,0 MWh 1,000 GWh osv. ID2303 Energitriptællerformat Eksempel: Energittriptællerformat bestemmer placeringen af decimaltegnet i værdien Energitriptæller. 40 = 4 cifre, 0 decimaler 41 = 4 cifre, 1 decimal 42 = 4 cifre, 2 decimaler 43 = 4 cifre, 3 decimaler 0,001 kwh (Format = 43) 100,0 kwh (Format = 41) 10,00 MWh (Format = 42) ID2309 Energitriptællerenhed Energitriptællerenhed bestemmer enheden for værdien af energitriptælleren. 0=kWh 1=MWh 2=GWh 3=TWh 4=PWh ID2312 Nulstil energitriptæller Nulstil energitriptæller. Energitriptælleren kan nulstilles fra enten pc, betjeningspanel eller Fieldbus. Hvis du benytter pc eller betjeningspanel, kan tælleren nulstilles fra menuen M4 Diagnostik. For Fieldbus kan energitriptælleren nulstilles ved at skrive en stigende kant (0 = > 1) til ID2312 Nulstil energitriptæller. 24-hour support +358 (0)

256 vacon 253 Fejlfinding 9. FEJLFINDING Når AC-frekvensomformerens kontroldiagnostik registrerer en usædvanlig driftstilstand, initierer den en notifikation, der f.eks. kan ses på betjeningspanelet. Betjeningspanelet viser koden, navnet og en kort beskrivelse af fejlen eller alarmen. Notifikationer varierer, hvad angår betydning og påkrævet handling. Fejl får frekvensomformeren til at stoppe og kræver nulstilling af frekvensomformeren. Alarmer fortæller om usædvanlige driftsbetingelser og kræver nulstilling, men frekvensomformeren fortsætter med at køre. Oplysninger kræver nulstilling, men har ikke betydning for frekvensomformerens funktion. For nogle fejls vedkommende kan du programmere andre reaktioner i applikationen. Se parametergruppen Sikringssystemer. Fejlen kan nulstilles med knappen Nulstil på betjeningspanelet eller via I/O-klemmen, fieldbus eller pc-værktøjet. Fejlene gemmes i fejlregistreringsmenuen, som du kan søge i. Du finder de forskellige fejlkoder i tabellen nedenfor. BEMÆRK! Når du kontakter leverandøren eller fabrikken pga. en fejltilstand, skal du altid notere al tekst på skærmen, fejlkoden, fejl-id'et, kildeoplysningerne, listen over aktive fejl og fejlhistorikken. Kildeoplysningerne fortæller brugeren, hvor fejlen er opstået, hvad der har forårsaget den, hvor det skete og andre detaljerede oplysninger. 9.1 Fejl opstår Når der opstår en fejl, og frekvensomformeren stopper, skal du undersøge fejlens årsag, udføre de handlinger, der er beskrevet her, og nulstille fejlen med et langt tryk (2 sek.) på knappen Nulstil på betjeningspanelet eller ved at åbne menuen Diagnostistik Menu (M4), gå til Nulstil fejl (M4.2) og vælge parameteren Nulstil fejl. STOP READY I/O ID: Main Menu Monitor ( 5 ) Parameters ( 12 ) Diagnostics ( 6 ) M4 STOP READY I/O Diagnostics ID: M4.1 Active faults ( 0 ) Reset faults Fault history ( 39 ) STOP READY I/O ID: Reset faults M4.2 Reset faults Figur 118. Kun på tekstbetjeningspanel: Ved at vælge værdien Ja for parameteren og klikke på OK. Help 9153.emf 9152.emf Figur Tel (0) Fax +358 (0)

257 Fejlfinding vacon Fejlhistorik I menuen M4.3 Fejlhistorik finder du op til 40 fejl, der er opstået. Du finder også yderligere oplysninger om hver enkelt fejl i hukommelsen, se nedenfor. STOP READY I/O Diagnostics ID: M4.1 Active faults ( 0 ) Reset faults Fault history ( 39 ) STOP READY I/O Fault history ID: M4.3.3 External Fault Fault old External Fault Fault old Device removed Info old s s s!!! STOP READY I/O! Device removed ID: M Code ID State Date Time Operating time Source1 Source2 Source3 Info old :46: s 9154.emf Visningen på tekstbetjeningspanelet: Figur emf Figur hour support +358 (0)

258 vacon 255 Fejlfinding 9.3 Fejlkoder Tabel 133. Fejlkoder og beskrivelser Fejlkode Fejl- Id Fejlnavn Mulig årsag Afhjælpning Overstrøm (hardwarefejl) Overstrøm (softwarefejl) Overspænding (hardwarefejl) Overspænding (softwarefejl) Jordforbindelsesfejl (hardwarefejl) Jordforbindelsesfejl (softwarefejl) 5 40 Ladekontakt 7 60 Mætning AC-frekvensomformeren har registreret en for høj strøm (>4*I H ) i motorkablet: pludselig kraftig belastningsøgning kortslutning i motorkablerne forkert motor forkerte parameterindstillinger Jævnstrømsspændingen har overskredet de angivne grænser. for kort decelerationstid høje overspændingsspidser i forsyningsspændingen Strømmålingen har registreret, at summen af motorfasestrømmen ikke er nul. isolationsfejl i kabler eller motor filterfejl (du/dt, sinus) Ladekontakten er lukket, og feedbackoplysningerne er stadig ÅBEN. forkert handling komponentfejl Forskellige årsager: IGBT udfører ikke sin funktion (er defekt) afmætningskortslutning i IGBT kortslutning eller overbelastning i bremsemodul Kontroller belastningen. Kontroller motoren. Kontroller kabler og forbindelser. Udfør identifikationskørsel. Indstil en længere accelerationstid (P / P ). Indstil en længere decelerationstid (P /P ). Aktiver overspændingscontrolleren. Kontroller indgangsspændingen. Kontroller motorkablerne og motoren. Kontroller filtrene. Nulstil fejlen, og genstart. Kontroller feedbacksignalet og kabelforbindelsen mellem kontrolkortet og strømkortet. Kontakt en leverandør, hvis fejlen opstår igen. Kan ikke nulstilles fra betjeningspanelet. Sluk for strømmen. UNDLAD AT GENSTARTE ELLER TÆNDE FOR STRØMMEN IGEN! Kontakt fabrikken. 9 Tel (0) Fax +358 (0)

259 Fejlfinding vacon 256 Fejlkode Fejl- Id Fejlnavn Mulig årsag Afhjælpning Kommunikationen mellem kontrolkortet og strømenheden er afbrudt. Komponentfejl. Fejlfunktion. Komponentfejl. Fejlfunktion. Spændingen af reservestrømforsyningen i strømenheden er for lav Komponentfejl. Fejlfunktion. Udgangsfasespændingen følger ikke referencen. Feedbackfejl. Komponentfejl. Fejlfunktion. Softwaren i kontrol- og strømenhederne er ikke kompatibel Nulstil fejlen, og genstart. Download og opdater til den nyeste tilgængelige software på Vacons websted. Kontakt en leverandør, hvis fejlen opstår igen. 8 Softwareversionen kan ikke læses. Der er ingen software i strømenheden. 607 Komponentfejl. Forkert funktion (problem Systemfejl i strømkortet eller målerkortet). 608 CPU overbelastet Komponentfejl. Fejlfunktion. Komponentfejl. Fejlfunktion. Konfigurationsfejl Softwarefejl Komponentfejl (kontrolkort) Fejlfunktion Komponentfejl. Fejlfunktion. Fejlfunktion. Systemsoftwaren og applikationen er ikke kompatible. Ressourceoverbelastning. Fejl ved indlæsning, gendannelse eller lagring af parametre. NULSTIL fejlen, og sluk for frekvensomformeren to gange. Download og opdater til den nyeste tilgængelige software på Vacons websted. Nulstil fejlen, og genstart. Download og opdater til den nyeste tilgængelige software på Vacons websted. Kontakt en leverandør, hvis fejlen opstår igen. Indlæs producentens standardindstillinger. Download og opdater til den nyeste tilgængelige software på Vacons websted. 24-hour support +358 (0)

260 vacon 257 Fejlfinding 9 80 Underspænding (fejl) Startfase Fejlkode Fejl- Id Udgangsfaseoverv ågning Undertemperatur i AC-frekvensomformer (fejl) Overtemperatur i AC-frekvensomformer (fejl, kølelegeme) Overtemperatur i AC-frekvensomformer (alarm, kølelegeme) Overtemperatur i AC-frekvensomformer (alarm, kort) Overtemperatur i AC-frekvensomformer (alarm, kort) Jævnstrømsspændingen ligger under den fastlagte spændingsgrænse. for lav forsyningsspænding komponentfejl defekt indgangssikring ekstern ladekontakt er ikke lukket BEMÆRK! Denne fejl aktiveres kun, hvis frekvensomformeren er i driftstilstand. problem i forsyningsspændingen sikringsfejl eller fejl i forsyningskablerne Belastningen skal være mindst %, for at overvågningen kan fungere. Strømmålingen har registreret manglende strøm i en motorfase. problem i motor eller motorkabler filterfejl (du/dt, sinus) Der er målt en for lav temperatur i strømenhedens kølelegeme eller på strømkortet. Der er målt en for høj temperatur i strømenhedens kølelegeme eller på strømkortet. BEMÆRK! Temperaturgrænserne for kølelegemet er rammespecifikke Motorstall Motoren er stallet Fejlnavn Mulig årsag Afhjælpning Overtemperatur i motoren Motoren underbelastet Motoren er overbelastet. Motoren er underbelastet. I tilfælde af et kortvarigt spændingsudfald nulstilles fejlen, og AC-frekvensomformeren genstartes. Kontroller forsyningsspændingen. Hvis forsyningen er tilstrækkelig, er der opstået en intern fejl. Kontroller forsyningsnettet for fejl. Kontakt en leverandør i nærheden. Kontroller forsyningsspændingen, sikringer og forsyningskablet, og gendan bridge- og gatestyringen ityristoren (MR6->). Kontroller motorkablet og motoren. Kontroller du/dt- eller sinusfilteret. Rumtemperaturen er for lav for AC-frekvensomformeren. Flyt AC-frekvensomformeren til et varmere sted. Kontroller den faktiske mængde og gennemstrømning af køleluft. Kontroller kølelegemet for støv. Kontroller rumtemperaturen. Sørg for, at switchfrekvensen ikke er for høj i forhold til rumtemperaturen og motorbelastningen. Kontroller køleventilatoren. Kontroller motoren og belastningen. Reducer motorbelastningen. Hvis motoren ikke er overbelastet, kontrolleres parametrene for temperaturmodel (parameter Gruppe 3.9: sikringssystemer). Kontroller belastningen. Kontroller parametrene. Kontroller du/dtog sinusfiltrene. 9 Tel (0) Fax +358 (0)

261 Fejlfinding vacon Fejlkode Fejl- Id Effektoverbelastni ng (kortvarig overvågning) Effektoverbelastni ng (langvarig overvågning) Motorkontrolfejl Start forhindret Atex-termistor Fejlnavn Mulig årsag Afhjælpning AC-frekvensomformerens effekt er for høj. Optræder kun i kundespecifik applikation, hvis funktionen er i brug. Identifikation af startvinkel mislykkedes. Rotoren bevæger sig under identifikationen Ny identificeret vinkel svarer ikke til eksisterende værdi Starten af frekvensomformeren er forhindret. Driftskommando er TIL, når ny software (firmware eller applikation), en ny parameterindstilling eller en anden fil, der påvirker frekvensomformerens funktion, er indlæst i frekvensomformeren. Atex-termistoren har registreret overtemperatur Reducer belastningen. Kontroller dimensioneringen af frekvensomformeren. Er den utilstrækkelig til belastningen? Nulstil fejlen, og genstart AC-frekvensomformeren. Forøg strømniveauet til identifikation. Se fejlhistorikkilden for at få flere oplysninger. Nulstil fejlen, og stop AC-frekvensomformeren. Indlæs softwaren, og start AC-frekvensomformeren. Nulstil fejlen. Kontroller termistoren og dens forbindelser. 24-hour support +358 (0)

262 vacon 259 Fejlfinding Kontroller ATEX-termistorens indgangsforbindelse. Kontroller den eksterne ATEXforbindelse. Kontroller den eksterne ATEXtermistor. Når STO-funktionen aktiveres, er frekvensomformeren i en sikker tilstand. Fejlkode Fejl- Id 290 Sikker fra 291 Sikker fra Fejlnavn Mulig årsag Afhjælpning Sikkerhedskonfiguration Sikkerhedskonfiguration Sikkerhedskonfiguration Sikkerhedskonfiguration Sikkerhedskonfiguration Installer sikkerhedskonfigurationskontakten det rigtige sted på kontrolkortet. Se sikkerhedsmanualen. Sikkerhedskonfiguration Sikkerhedskonfiguration Sikkerhedskonfiguration Hardwaren understøtter ikke STOoptionskort Sikkerhedsdiagnostik Sikkerhedsdiagnostik Diagnostikfejl på ATEX-termistor. Fejl i indgangsforbindelsen på ATEXtermistoren. Sikkerhedsdiagnostik Sikkert moment fra Sikker fra-signal A tillader ikke, at AC-frekvensomformeren går itilstanden KLAR Sikker fra-signal B tillader ikke, at AC-frekvensomformeren går itilstanden KLAR Vises, når sikkerhedskonfigurationskontakten er installeret Der er registreret for mange STOoptionskort i frekvensomformeren. Der understøttes kun ét. STO-optionskort er installeret i den forkerte slids. Sikkerhedskonfigurationskontakten mangler på kontrolkortet. Sikkerhedskonfigurationskontakten er installeret forkert på kontrolkortet. Sikkerhedskonfigurationskontakten på STO-optionskortet er installeret forkert. Kommunikationen med STOoptionskortet er afbrudt. Komponentfejl på STO-optionskort Kortslutning i ATEX-termistorens indgangsforbindelse. Nødstopknappen er tilsluttet, eller en anden STO-handling er aktiveret. Nulstil fejlen, og genstart AC-frekvensomformeren. Kontroller signalerne fra kontrolkortet til strømenheden og D-stikket. Fjern sikkerhedskonfigurationskontakten fra kontrolkortet. Fjern de ekstra STO-optionskort. Se sikkerhedsmanualen. Sæt STO-optionskortet i den rigtige slids. Se sikkerhedsmanualen. Installer sikkerhedskonfigurationskontakten på kontrolkortet. Se sikkerhedsmanualen. Kontroller installationen af sikkerhedskonfigurationskonta kten på STO-optionskortet. Se sikkerhedsmanualen. Kontroller installationen af STO-optionskortet. Se sikkerhedsmanualen. Nulstil frekvensomformeren, og genstart. Kontakt en leverandør, hvis fejlen opstår igen. Nulstil frekvensomformeren, og genstart. Udskift optionskortet, hvis fejlen opstår igen. 9 Tel (0) Fax +358 (0)

263 Fejlfinding vacon Fejlkode Fejl- Id 311 Ventilatorkøling 312 Ventilatorkøling Brandtilstand aktiveret Enhed skiftet (samme type) Enhed skiftet (samme type) Enhed skiftet (samme type) Enhed skiftet (samme type) Enhed skiftet (samme type) Enhed tilføjet (samme type) Enhed tilføjet (samme type) Enhed tilføjet (samme type) Enhed tilføjet (samme type) Ventilatorhastigheden følger ikke hastighedsreferencen nøjagtigt. AC-frekvensomformeren fungerer dog korrekt. Denne fejl opstår kun i MR7 og større frekvensomformere. Ventilatorens levetid (50,000 timer) er udløbet. Brandtilstand er aktiveret for frekvensomformeren. Frekvensomformerens sikringssystemer anvendes ikke. BEMÆRK! Denne alarm nulstilles automatisk, når brandtilstand deaktiveres. Strømenheden er udskiftet med en anden af den samme størrelse. Enheden er klar til brug Parametrene er allerede tilgængelige i frekvensomformeren. Optionskortet i slids B er udskiftet med et kort, der tidligere har været indsat i den samme slids. Enheden er klar til brug Samme som ID362, men henviser til slids C. Samme som ID362, men henviser til slids D. Samme som ID362, men henviser til slids E. Et optionskort er tilføjet i slids B. Optionskortet har tidligere været indsat i den samme slids. Enheden er klar til brug Samme som ID372, men henviser til slids C. Samme som ID372, men henviser til slids D. Samme som ID372, men henviser til slids E. 382 Enhed fjernet Optionskort fjernet fra slids A eller B. 383 Enhed fjernet 384 Enhed fjernet 385 Enhed fjernet Ukendt enhed Fejlnavn Mulig årsag Afhjælpning Samme som ID380, men henviser til slids C. Samme som ID380, men henviser til slids D. Samme som ID380, men henviser til slids E. Ukendt enhed tilsluttet (strømenhed/ optionskort) Nulstil fejlen, og genstart. Rengør eller udskift ventilatoren. Skift ventilatoren, og nulstil tælleren for ventilatorens levetid. Kontroller parameterindstillinger og signaler. Nogle af frekvensomformerens sikringssystemer er deaktiveret. Nulstil fejlen. BEMÆRK! Frekvensomformeren genstartes efter nulstillingen. Nulstil fejlen. De gamle parameterindstillinger anvendes. Se ovenfor. Se ovenfor. Se ovenfor. Enheden er klar til brug. De gamle parameterindstillinger anvendes. Se ovenfor. Se ovenfor. Se ovenfor. Enheden er ikke længere tilgængelig. Nulstil fejlen. Enheden er ikke længere tilgængelig. Kontakt en leverandør, hvis fejlen opstår igen. 24-hour support +358 (0)

264 vacon 261 Fejlfinding IGBT-temperatur Fejlkode Fejl- Id Enhed skiftet (anden type) Enhed skiftet (anden type) Enhed skiftet (anden type) Enhed skiftet (anden type) Enhed tilføjet (anden type) Enhed tilføjet (anden type) Enhed tilføjet (anden type) Enhed tilføjet (anden type) Realtidsur Software opdateret Fejlnavn Mulig årsag Afhjælpning Den beregnede IGBT-temperatur er for høj. For stor motorbelastning Rumtemperaturen er for høj Hardwarefejl Der er skiftet til en anden type strømenhed. Parametrene er ikke tilgængelige i indstillingerne. Optionskortet i slids C er udskiftet med et kort, der ikke tidligere har været indsat i den samme slids. Der er ikke gemt nogen parameterindstillinger. Samme som ID433, men henviser til slids D. Samme som ID433, men henviser til slids D. Der er tilføjet en anden type strømenhed. Parametrene er ikke tilgængelige i indstillingerne. Et optionskort, der ikke tidligere har været indsat i den samme slids, er tilføjet i slids C. Ingen parameterindstillinger er gemt. Samme som ID443, men henviser til slids D. Samme som ID443, men henviser til slids E. RTC-batterispændingen er for lav, og batteriet skal udskiftes. Softwaren til frekvensomformeren er opdateret (hele softwarepakken eller applikationen). Kontroller parameterindstillinger. Kontroller den faktiske mængde og gennemstrømning af køleluft. Kontroller rumtemperaturen. Kontroller kølelegemet for støv. Sørg for, at switchfrekvensen ikke er for høj i forhold til rumtemperaturen og motorbelastningen. Kontroller køleventilatoren. Udfør identifikationskørsel. Nulstil fejlen. BEMÆRK! Frekvensomformeren genstartes efter nulstillingen. Indstil parametrene for strømenhed igen. Nulstil fejlen. Indstil parametrene for optionskort igen. Se ovenfor. Se ovenfor. Nulstil fejlen. BEMÆRK! Frekvensomformeren genstartes efter nulstillingen. Indstil parametrene for strømenhed igen. Indstil parametrene for optionskort igen. Se ovenfor. Se ovenfor. Udskift batteriet. Ingen handling påkrævet. 9 Tel (0) Fax +358 (0)

265 Fejlfinding vacon AI lav-fejl Fejlkode Fejl- Id Fejl i ekstern enhed Panelkommunikationsfejl Fieldbuskommunikationsfejl 1354 Fejl i slids A Fejlnavn Mulig årsag Afhjælpning Mindst ét af de tilgængelige analoge indgangssignaler er faldet til under 50 % af det angivne minimumssignalinterval. Kontrolkablet er knækket eller gået løs. Fejl i signalkilden. Det digitale indgangssignal, der er defineret vha. parameter P eller P , er aktiveret for at angive en fejlsituation i en ekstern enhed. Forbindelsen mellem betjeningspanelet og ACfrekvensomformeren er afbrudt Dataforbindelsen mellem fieldbusmasteren og fieldbus-kortet er afbrudt Udskift de defekte dele. Kontroller den analoge indgangskreds. Kontroller, at parameteren AI1-signalområde er indstillet rigtigt. Brugerdefineret fejl. Kontroller den digitale indgang/ skematik. Kontroller forbindelsen til betjeningspanelet og eventuelt panelkablet Kontroller installationen og fieldbus-masteren Fejl i slids B 1554 Fejl i slids C 1654 Fejl i slids D Defekt optionskort eller slids Kontroller kortet og slidsen. Kontakt leverandøren Fejl i slids E Identifikation Identifikationskørslen mislykkedes. Kontroller, at motoren er forbundet med frekvensomformeren. Sørg for, at der ikke er belastning på motorakslen. Sørg for, at startkommandoen ikke slettes, før identifikationskørslen er færdig Hurtigt stop-fejl Hurtigt stop aktiveret Tjek årsagen til aktiveringen af hurtigt stop. Når den er fundet, og der er truffet handlinger til udbedringer, skal du nulstille Hurtigt stop-alarm Hurtigt stop aktiveret fejlen og genstarte frekvensomformeren. Se parameter P og parametergruppe Pc-kommunikationsfejl Fejl i termistorindgang 1 Fejl i termistorindgang 2 Fejl i termistorindgang 3 Dataforbindelsen mellem pc'en og AC-frekvensomformeren er afbrudt Termistorindgangen har registreret, at motortemperaturen er steget Kontroller installationen, kablet og klemmerne mellem pc'en og AC-frekvensomformeren. Kontroller motorkøleren og belastningen. Kontroller termistorforbindelsen. Hvis termistorindgangen ikke anvendes, må den være kortsluttet. Kontakt leverandøren. 24-hour support +358 (0)

266 vacon 263 Fejlfinding Alarm for vedligeholdelsestæller 1 Fejl for vedligeholdelsestæller 1 Alarm for vedligeholdelsestæller 2 Fejl for vedligeholdelsestæller 2 Fieldbus-kommunikationsfejl Start forhindret >5 forbindelser Fejlkode Fejl- Id Fejlnavn Mulig årsag Afhjælpning Timeout for langsom opfyldning Feedbackovervågningsfejl (PID1) Feedbackovervågningsfejl (ExtPID) Overvågning af indgangstryk Vedligeholdelsestælleren har nået alarmgrænsen. Vedligeholdelsestælleren har nået fejlgrænsen. Vedligeholdelsestælleren har nået alarmgrænsen. Vedligeholdelsestælleren har nået alarmgrænsen. Der benyttes et ikke-eksisterende idnummer til at tilknytte værdier til Fieldbus-procesdata ud. Det er ikke muligt at konvertere en eller flere værdier til Fieldbusprocesdata ud. Overløb ved tilknytning og konvertering af værdier til Fieldbus-procesdata ud (16-bit). Startkommandoen er aktiv og blev blokeret for at forhindre utilsigtet rotation af motoren under den første start. De maksimale 5 samtidige aktive forbindelser til fieldbus eller pcværktøjet, som applikationen understøtter, er overskredet. Funktionen til langsom opfyldning i PID-controlleren har fået timeout. Den ønskede procesværdi blev ikke nået inden for dette tidsrum. PID-controller: Feedbackværdien har overskredet overvågningsgrænserne (P , P ) og forsinkelsen (P ), hvis den er indstillet. Ekstern PID-controller: Feedbackværdien er uden for overvågningsgrænserne (P , P ) og forsinkelsen (P ), hvis den er indstillet. Overvågningssignalet for indgangstryk (P ) er faldet under alarmgrænsen (P ). Overvågningssignalet for indgangstryk (P ) er faldet under fejlgrænsen (P ). Udfør den nødvendige vedligeholdelse, og nulstil tælleren. Se parametrene B eller P Kontroller parametrene i menuen Fieldbusdatatilknytning (kapitel 4.6). Den værdi, der tilknyttes, er muligvis af en udefineret type. Kontroller parametrene i menuen Fieldbusdatatilknytning (kapitel 4.6). Kontroller parametrene i menuen Fieldbusdatatilknytning (kapitel 4.6). Nulstil frekvensomformeren for at genoptage normal drift. Behovet for genstart afhænger af parameterindstillingerne. Afbryd unødvendige aktive forbindelser. Årsagen kan være brud på et rør. Kontroller processen. Tjek parametrene i menuen Langsom opfyldning M Kontroller processen. Kontroller parameterindstillingerne, overvågningsgrænserne og forsinkelsen. Kontroller processen. Kontroller parameterindstillingerne, overvågningsgrænserne og forsinkelsen. Kontroller processen. Tjek parametrene i menuen M Kontroller indgangstryksensoren og -forbindelserne. 9 Tel (0) Fax +358 (0)

267 Fejlfinding vacon Fejlkode Fejl- Id Fejlnavn Mulig årsag Afhjælpning Temperaturfejl 1 Temperaturfejl 2 Pumpens kørselstid Pumpens kørselstid Ikke understøttet Mindst ét af de valgte temperaturindgangssignaler (P ) har nået alarmgrænsen (P ). Mindst ét af de valgte temperaturindgangssignaler (P ) har nået fejlgrænsen (P ). Mindst ét af de valgte temperaturindgangssignaler (P ) har nået fejlgrænsen (P ). Mindst ét af de valgte temperaturindgangssignaler (P ) har nået fejlgrænsen (P ). I multipumpesystemet har mindst én af pumperne overskredet en alarmgrænse, der er brugerdefineret I multipumpesystemet har mindst én af pumperne overskredet en fejlgrænse, der er brugerdefineret Der er benyttet en applikation, der ikke understøttes. Der er benyttet et optionskort eller en slids, der ikke understøttes. Find årsagen til temperaturstigningen. Kontroller temperatursensoren og -forbindelserne. Kontroller, at temperaturindgangen er kortsluttet, hvis der ikke er tilsluttet en sensor. Se i manualen til optionskortet for at få flere oplysninger. Udfør de nødvendige vedligeholdelseshandlinger, nulstil kørseltidstælleren, og nulstil alarmen. (Se kapitel ) Udfør de nødvendige vedligeholdelseshandlinger, nulstil kørseltidstælleren, og nulstil fejlen. (Se kapitel ) Skift applikation Fjern optionskortet 24-hour support +358 (0)

268 vacon 265 Appendiks APPENDIKS Standardparameterværdier ifølge den valgte applikation Standardværdierne for de følgende parametre kan variere efter den valgte applikationsguide. Tabel 134. Standardparameterværdier ifølge applikation Standard Indeks Parameter Standard HVAC PID-styring Multipumpe (enkelt frekvensomformer) Multipumpe (flere frekvensomformere) Enhed Id Beskrivelse P3.2.1 Fjernstyringssted = I/O-styring P3.2.2 Lokal/fjernbetjening =Fjern P3.2.6 I/O A Logik = Frem-tilbage 2 = Frem-tilbage (kant) P3.2.7 I/O B Logik = Frem-tilbage (kant) P Valg af I/O A-reference =AI1 + AI2 7=PID P Valg af I/O B-reference = AI1 P Valg af panelstyringsreference = Panelreference P Valg af Fieldbus-reference = Fieldbus-reference P Fast frekvenstilstand = Binært kodet P Fast frekvens 1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Hz 105 P Fast frekvens 2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Hz 106 P Fast frekvens 3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Hz 126 P Aktiver flushingreference P Flushingreference P Kickstartreference 1 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Hz 1239 P Kickstartrampe 10,0 10,0 10,0 10,0 3,0 sek P Styresignal 1 A P Styresignal 2 A P Styresignal 1 B P I/O B-styring tvunget P I/O B-reference tvunget P Fieldbus-styring tvunget P Betjeningspanelstyring tvunget P Ekstern fejl (Luk) P Fejlnulstilling (Luk) P Fast frekvensvalg P Fast frekvensvalg P Fast frekvensvalg Tel (0) Fax +358 (0)

269 Appendiks 1 vacon 266 P Valg af PID-setpunkt P Aktiver DI-kickstart P Tabel 134. Standardparameterværdier ifølge applikation Aktivering af flushingreference P Pumpe 1-interlock P Pumpe 2-interlock P Pumpe 3-interlock P AI1-signalvalg P AI1-filtertid 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 sek. 378 P AI1-signalområde = 0 10 V / 0 20 ma P AI1 tilpass. min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380 P AI1 tilpasset maks. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 381 P AI1-signalinvertering P AI2-signalvalg P AI2-filtertid 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 sek. 389 P AI2-signalområde = 2 10 V / 4 20 ma P AI2 tilpass. min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 391 P AI2 tilpasset maks. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 392 P AI2-signalinvertering P RO1-funktion P RO2-funktion P RO3-funktion =Drift 3=Fejl 1=Klar P AO1-funktion P AO1-filtertid 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 sek P AO1 min. signal P AO1 min. skala 0,0 0,0 0,0 0,0 0, P AO1 maks. skala 0,0 0,0 0,0 0,0 0, =Udgangsfrekvens P Automatisk nulstilling =Deaktiveret 1=Aktiveret P Valg af PID-setpunkt P PID-setpunktskilde P PID-setpunktskilde =Betjeningspanelsetpunkt 1 2=Betjeningspanelsetpunkt 2 P PID-feedbackfunktion P PID-feedbackilde P Multipumpetilstand P Antal pumper P Pumpeinterlock P Autoskift hour support +358 (0)

270 vacon 267 Appendiks 1 P Autoskiftede pumper P Interval for autoskift ,0 48, P P Tabel 134. Standardparameterværdier ifølge applikation Grænse for frekvens af autoskift Grænse for autoskift af pumper ,0 50,0 Hz P Båndbredde ,0 10,0 % 1097 P Båndbreddeforsinkelse sek P Konstant produktionshastighed ,0 % 1513 P Pumpens kørselsgrænse P5.7.1 Timeout-tid min. 804 P5.7.2 Standardside = Multiovervågning 10 Tel (0) Fax +358 (0)

271

272 Find your nearest Vacon office on the Internet at: Manual authoring: Vacon Plc. Runsorintie Vaasa Finland Subject to change without prior notice 2014 Vacon Plc. Document ID: Rev. C

vacon 100 frekvensomformere applikationsmanual

vacon 100 frekvensomformere applikationsmanual vacon 100 frekvensomformere applikationsmanual INDLEDNING VACON 3 INDLEDNING Dokument ID: DPD01105F Dato: 5.12.2013 Softwareversion: FW0072V012 OM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING Vacon Plc har ophavsret til

Læs mere

Honeywell. SmartDrive HVAC. Applikationsmanual. HVAC-frekvensomformere

Honeywell. SmartDrive HVAC. Applikationsmanual. HVAC-frekvensomformere Honeywell Applikationsmanual SmartDrive HVAC HVAC-frekvensomformere Honeywell 1 INDHOLD Dokument: DPD00946D Version release date: 27/2/12 Svarer til applikationspakke FW0094V005 1. Sikkerhed...3 1.1 Fare...

Læs mere

vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual

vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual vacon 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokument-ID: DPD00550H Bestillingskode: DOC-APP02456+DLUK Rev. H Udgivelsesdato for version: 21.8.1 Svarer til applikationspakke

Læs mere

vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual

vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual INDLEDNING VACON 3 INDLEDNING Dokument ID: DPD01707J Dato: 3.2.2015 Softwareversion: FW0065V030 OM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING Vacon Plc har ophavsret

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX HURTIG HJÆLP TIL VACON NX Start op-guide Start op-guiden aktiveres, når der tændes for strømmen til motoren for første gang, eller hvis Start op-guiden aktiveres fra Systemmenuen (S6.5.3) OG der slukkes

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

vacon nx frekvensomformere all in one applikationsmanual

vacon nx frekvensomformere all in one applikationsmanual vacon nx frekvensomformere all in one applikationsmanual 2 vacon INDHOLD VACON NX - "All in One" APPLIKATIONSMANUAL INDHOLD 1 Basisapplikation 2 Standardapplikation 3 Lokal-/Fjernstyringsapplikation 4

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring 1 kort om vacon Vacon er en ledende leverandør af frekvensomformere med variabel hastighed. Vacon drives af en passion for at udvikle,

Læs mere

vacon 100 flow intelligent processtyring

vacon 100 flow intelligent processtyring vacon 100 flow intelligent processtyring tager sig af det vigtigste Industrien for vand/spildevand samt bygningsautomatisering er to vigtige bestanddele i vores dagligdag og er alligevel noget, der ofte

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9)

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9) V2.2 (28.05.2014) 1 (9) IDRIFTSÆTTELSE Ledningsnet Enhedstilslutninger og idriftsættelse må kun udføres af kvalificeret personale. Strømmen skal altid være slået fra, når tilslutninger udføres. Når strømmen

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x ACS 600 Opstartsmanual Denne manual omfatter: Initialisering af ACS 600 med brug af styrepanelet Første start Kontrol af omløbsretning Start via digital indgang Hastighedskontrol med brug af styrepanelet

Læs mere

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring det er effektivitet, der tæller VACON 100 HVAC er designet til at opfylde og overgå forventningerne fra bygningsautomatiseringsbranchen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

PLC implementering af operatørpanel

PLC implementering af operatørpanel PLC implementering af operatørpanel Begreber HMI: HMI står for Human Machine Interface, oversat til dansk betyder det mennesker, maskiner og oversættelser af signaler eller forbindelser. SRO: SRO betyder

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FLTA

BRUGERVEJLEDNING FLTA V2.2 (5.06.202) () FUNKTIONSPRINCIP fungerer som en basisstation for trådløse transmittere. Controller og målinger kan transmitteres via basestationen til de kontrolsystemer, der understøtter Modbus RTU-protokollen.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER...3 2. FORTRÅDNING...4 2.1. PNP / NPN...5 2.2. DIP SWITCHE...5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...6 3.1. PARAMETERGRUPPER...7 3.2. INITIALISERING

Læs mere

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK ComTroller 702 er udviklet til styring og overvågning af mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. ComTroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, og kommunikationsporte

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere juli 2008 Indholdsfortegnelse. Fortrådningsdiagram...3 Stærkstrøm....3 Svagstrøm...4 Digitale indgange...4 Analoge indgange...4 Potentiometer....4 Digitale

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

... AFFINITY. Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang 0474-0001-03DK. www.controltechniques.dk

... AFFINITY. Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang 0474-0001-03DK. www.controltechniques.dk 474-1-3DK AFFINITY Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang wwwcontroltechniquesdk! ADVARSEL: Dette er blot en kortfattet vejledning Den indeholder ikke information om sikkerhed Fejlagtig installation

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

PLC reguleringsteknik

PLC reguleringsteknik PLC reguleringsteknik Øvelse 1 Varmeprocess med PLC/PID regulator Udstyr: 40-60 Watt glødelampe Termocouplertransmitter 4-20 ma (0-100 /C). AB micro logic 1200 PLC, med analog I/O. 4-20 ma og 24 V forsyning.

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

Fairford Synergy Energi optimerende softstarter.

Fairford Synergy Energi optimerende softstarter. Fairford Synergy Energi optimerende softstarter. MTO electric introducerer nu Fairfords nye Synergy Soft Starter på det danske marked. Soft Starteren anvender den nyeste digitale teknologi og tilbyder

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

vacon 100 x & vacon 20 x decentraliserede ac-frekvensomformere

vacon 100 x & vacon 20 x decentraliserede ac-frekvensomformere vacon 100 x & vacon 20 x decentraliserede ac-frekvensomformere maksimal beskyttelse hvor som helst Decentraliserede frekvensomformere giver ingeniører og maskindesignere mulighed for at spare omkostninger

Læs mere

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring

vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring vacon 100 hvac førsteklasses frekvensomformer til indendørs klimastyring det er effektivitet, der tæller VACON 100 HVAC er designet til at opfylde og overgå forventningerne fra bygningsautomatiseringsbranchen.

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog Lavspændingsfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere opfylder

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Q = mindste, påberegnede lufthastighed og k = irisspjældets k-værdi.

Q = mindste, påberegnede lufthastighed og k = irisspjældets k-værdi. V1..12 (1.1.215) 1 (6) Denne brugervejledning er beregnet til enheder med softwareversion 1..12 eller senere. MÅLING AF LUFTMÆNGDE Luftmængden kan måles fra: 1. Ventilatorer med gevind til måling af flow.

Læs mere

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Indholdsfortegnelse VLT MICRO DRIVE FC-51.... 2 VLT HVAC DRIVE FC-102.... 4 VLT AQUA DRIVE FC-202.... 7 VLT AUTOMATION DRIVE FC-302....10 VLT 2800....13

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Control/Repeater Panel M 4.3

Control/Repeater Panel M 4.3 1(5) DATABLAD Control/Repeater Panel M 4.3 Art. no. 5100195 System: TERRA FIRE Generel beskrivelse Kontrol/repeater-panel M 4.3 har en 4,3" grafisk farveskærm, der bruges til at styre og overvåge et system.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP/GPRS serie IP ER FREMTIDEN FRA ANALOG TIL DIGITAL Den perfekte løsning i enhver situation Transmission af alarminformation via IP at slutbruger er nødt til at udskifte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Digital satellit antenne

Digital satellit antenne Digital satellit antenne Kronings MobilSat + Model: MSP-S / MSP-C Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. Indledning... 2 1.1. Brug... 2 1.2. Generelle noter... 3 1.3. Kontrolpanel... 3 2. Basis funktioner...

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid.

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. Kvik-manual 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver 4. uge jf. manualen. Version

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere