Velkommen til Voerså Børnehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Voerså Børnehus"

Transkript

1 Velkommen til Voerså Børnehus Østkystvejen 314, Voerså, 9300 Sæby syd.frederikshavn.dk tlf , 15. december 2015

2 2

3 Velkommen til Voerså børnehus Vi byder jeres barn og jer velkommen i Voerså Børnehus. Vi hører hjemme i Dagtilbudsdistrikt syd i Frederikshavn Kommune og er en kommunal, aldersintegreret daginstitution, der pt. er normeret til års børn og op til års børn. Børnehuset ligger i udkanten af Voerså by, tæt ved skov, strand og på samme matrikel som skole, idrætshal, SFO og ungdomsklub. Det giver mange fordele for det enkelte barn og den enkelte familie at børn i alderen 0-6 år er samlet i et hus. Det enkelte barn oplever således helhed i pasningen fra dets første år og indtil det skal begynde i skole. I yngstegruppen, Gul Stue drager vi mange fordele af at have de større før skolebørn lige udenfor døren. Vi åbner sammen om morgenen med fælles morgenmad og vi lukker sammen igen om eftermiddagen. Det betyder, at alle børnene lærer at omgås hinanden på tværs af alder og behov. Børnene udvikler sig sammen i et forpligtende fællesskab. De store er opmærksomme på de små, hjælper dem og tager hensyn. De mindste spejler sig i de større børn og følger nysgerrigt med i de større børns gøren og laden og får herved en masse lærerige erfaringer. Strukturen i børnehuset betyder, at vi har et tæt samarbejde på tværs af grupperne. Børn fra Gul Stue kan således være på besøg på Grøn og Blå Stue, holde samling, lave aktiviteter, spise madpakker mm. Det er selvfølgeligt individuelt, hvornår de helt små har mod på og lyst til at begynde at bevæge sig ud fra sin gruppe og rundt i hele børnehuset, og her er vi meget opmærksomme på det enkelte barns interesser og behov. Således vil det altid være udgangspunktet, når vi tilrettelægger leg og læring på tværs af aldersgrupper. Vi glæder os rigtig meget til at tage imod jer og jeres barn Venlig hilsen Voerså Børnehus. 3

4 Indholdsfortegnelse Velkommen til Voerså børnehus... 3 Tryghed og trivsel... 6 Forældresamarbejde i børnehuset... 6 Læring og udvikling... 7 Aflevering og afhentning... 8 Vores fysiske rammer inde og ude... 8 Krop og bevægelse... 8 Det kreative skabende udtryk... 9 Åbningstider for Voerså Børnehus... 9 Faste lukkedage og sampasning med andre daginstitutioner/sfo... 9 Børnehusets personale... 9 Distriktsbestyrelse Forældreråd Information Sygdom Medicingivning og diætbehandling Selvhjulpenhed Soltid Ferie Samarbejdspartnere Socialrådgiver i dagtilbud Familieteammøde Familiestue Andre samarbejdspartnere Forsikring Adresseændringer, lægeskift, nyt arbejde, nyt telefonnummer Praktiske oplysninger for ældstegrupperne (blå og grøn stue) Dagens rytme på blå og grøn stue Madpakker og frugt Drikkevarer Fødselsdage Legetøj Påklædning Husk navn i jeres barns tøj og sko Garderober Sovebørn

5 Blebørn Forældresamtale Praktiske oplysninger for yngstegruppen (Gul Stue) Dagens Rytme i yngstegruppen Samling i yngstegruppen (Gul Stue) Indkøring Kost Søvn Bleer Fødselsdage Tøj Legetøj

6 Tryghed og trivsel I Voerså Børnehus har vi fokus på at skabe en imødekommende og tryg hverdag for husets børn. Vi har for øje at fremstå som omsorgsfulde voksne, der henvender sig til jeres barn på en varm og anerkendende måde. Vi understøtter jeres barns selvværd, ved fx at anerkende ham/hende som den unikke person de er, og give børnene en oplevelse af at være værdifuld både i forhold til sig selv og til andre. Således hører, ser og lytter vi til det enkelte barns signaler og giver accept og anerkendelse på disse, ved at sætte ord på følelser, handlinger og initiativer. Vi skaber rum, hvor børnene er trygge og hvor de kan være sig selv samt udvikle deres egen personlighed og selvstændighed. Vi tror på, at fællesskabet bliver ekstra stærkt, når vi alle tager ansvar for vores børns og hinandens trivsel. Vi er opmærksomme på betydningen af, at børnene føler sig set og imødekommet. Derfor er det også vigtigt for os, at vi hilser ordentligt på hinanden om morgenen. Vi siger godmorgen med smil og åbne arme og vi nævner barnets navn og modtager det med tanke for, hvad der en den bedste modtagelse for netop det enkelte barn. Børnehusets grundlæggende dagsrytme indeholder rutiner og genkendelighed, da vi ved, at det skaber tryghed og ro hos det enkelte barn. Her ud over har vi løbende gang i forskellige aktiviteter. Vores grundlæggende fokus på tryghed og trivsel fremgår også af værdiordene for Voerså Børnehus, der er Anerkendelse, Fællesskab og Udvikling. For hvert af de tre ord har vi formuleret sætninger i forhold til arbejdet med børnene, i forhold til mødet med forældre og i forhold til samarbejdet kolleger imellem. Læs nærmere om dette på børnehusets hjemmeside. Forældresamarbejde i børnehuset I Voerså Børnehus vægter vi tryghed og trivsel blandt børn og forældre særdeles højt og vores sigte er at fremstå som et børnehus, hvor forældre oplever ejerskab, stolthed og føler sig inddraget i deres børn hverdag. Forældre er som fundamentet i deres barns liv og forældres kendskab til eget barn er helt særlig og unik. Denne viden er en ressource i vores arbejde med jeres barns udvikling og et samarbejde mellem forældre 6

7 og børnehuset er således meget vigtig. Vi anerkender, at vi ikke behøver have samme syn eller oplevelse omkring barnet, da vi hver især ser børnene i forskellige perspektiver. Jeres hjem og Voerså Børnehus er de to miljøer, hvor jeres barn tilbringer det meste af dagen. Det er derfor vigtigt, at jeres barn føler tryghed og oplever sammenhæng og helhed mellem begge steder. Således er det meget betydningsfuldt for jeres barn, at det oplever, at vi har et åbent og tillidsfuldt samarbejde. Det er vigtigt, at I henvender jer til os, hvis I undrer jer, eller har brug for at snakke om noget, der har betydning for jeres barn. Ligeledes vil I opleve, at vi kommer til jer, når vi har brug for at dele oplevelser, tanker og bekymringer omkring jeres barn. Vi har som mål, at børns dag i Børnehuset skal ose af samvær, samspil, leg og aktiviteter, i et engageret og trygt hverdagsliv. I vil opleve vi voksne som aktive medspillere i jeres børns liv, hvor vi støtter dem i leg og aktiviteter samt hjælper dem med at videreudvikle ideer, som børnene tager initiativ til. Læring og udvikling Voerså Børnehus har fokus på det enkelte barns læring og udvikling og vi har som mål at være et udviklende sted, hvor børn, forældre og personalet kan lide at komme og være. Vi arbejder ud fra Dagtilbudslovens 6 læreplanstemaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur- og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Uddybende beskrivelse omkring Dagtilbudsdistrikt Syd og Voerså Børnehus læreplaner findes i et selvstændigt materiale / på vores hjemmeside (er pt. under redigering) Vi arbejder med læring og udvikling med udgangspunkt i det enkelte barns alder, forudsætninger, potentialer og kompetencer samt læreplanernes emner. Vi ser således læreplanen som et aktivt procesværktøj, der er medvirkende til at etablere kreative, mangfoldige og fleksible udviklings og læringsmiljøer. Lærerplanen sikrer, at alle børn får mulighed for læring og udvikling og hermed etablering af nye erfaringer der er med til at ruste det enkelte barn til at begå sig i livet. Vi skaber udviklings og læringsmiljøer baseret på fagligt funderede begrundelser og viden. For at styrke børnenes motivation til at medvirke i disse miljøer, er vi bevidste om vigtigheden af, at vi er engagerede voksne, der kan vise børnene vejen. Vi er derfor nysgerrige og opmærksomme i børnehøjde og på en oplevende, nærværende og anerkendende måde. Vi støtter børnene i at tro på, de godt kan, være undersøgende, skabende og turde bruge sig selv og begå fejl. 7

8 Voerså Børnehus fortolkning og fokus omkring læreplaner er sammenfattet i vores Profilord : nærvær/fordybelse, bevægelse/krop og det kreativt skabende, der således er den røde tråd i vores arbejde i hele børnehuset. Dette vil I kunne se og mærke i forhold til vores valg af temaer, aktiviteter og i det daglige arbejde og samvær med jeres barn. Vi skaber rum for aktiviteter, der inddrager mange børn, men også aktiviteter i mindre grupper, idet vi er bevidste om, at nogle børn trives og lærer bedst i mindre grupper. Aflevering og afhentning Det er vigtigt, at jeres barn får en god modtagelse i Børnehuset. Derfor er det af stor betydning, at vi får sagt ordenligt godmorgen til hinanden, og at I afleverer jeres barn til en kendt voksen, så vi kan sikre, at jeres barn føler sig velkommen og godt tilpas. Det giver også en god start og afslutning på dagen, hvis I giver jer god tid til at aflevere og afhente jeres barn. Så er der tid til god velkomst og afsked, mulighed for at udveksle eventuelle beskeder og jeres barn kan roligt og trygt komme videre til næste fase af dagen. Rent praktisk har vi en seddel på stuerne, hvorpå I skal krydse jeres barn ind, når I kommer, samt strege barnet ud, når I henter igen. På sedlen er der også mulighed for at skrive en kort besked til personalet, fx besked om en dårlig nat, en alt for tidlig morgen, tænder på vej eller andet. På sedlen vil personalet også notere de mindste børns sovetider, så I kan se dem, når I afhenter jeres barn. Vores fysiske rammer inde og ude Vi er bevidste om, at Børnehuset skal være indrettet som et indbydende og udviklende sted, hvor der er rart at være. Vi har fokus på, især i forhold til yngste-børnene, at indretningen skaber små udviklings - og læringsmiljøer uden for mange sansemæssige forstyrrelser. Børnehusets legeplads er en vigtig del af vores fysiske rammer og hverdag. Legepladsen er indrettet med forskellige læringsmiljøer, så børnene bliver udfordret på en måde, der give lyst og glæde til bevægelse og så børnene tør bruge deres kroppe. Vi prioriterer at komme udendørs, fysisk aktivitet samt at opleve naturen med alle sanser. Det gør vi både på legepladsen, men også på ture i det naturskønne lokalområde. Krop og bevægelse I Voerså Børnehus er vi bevidste om, at skabe indendørs og udendørs miljøer, der giver glæde og lyst til bevægelse. I sommerhalvåret er vi ude det meste af tiden og har fokus på bevægelse. Vi benytter Børnehusets legeplads, Skolens sportsplads/skolegård og byens faciliteter. I vinterhalvåret benytter vi gymnastiksal og hallen ved skolen. 8

9 Vi arbejder med at give børnene udfordringer på en måde, så de tør og får lyst til at bruge deres krop. Det kreative skabende udtryk Vi er et børnehus med et kreativt, skabende læringsmiljø på flere planer. Vi har fokus på processen, som et bærende element i samvær og aktiviteter. Vi arbejder med børnenes kreativitet og fantasi, samt lysten og modet til at være skabende. Vi støtter børnene i at turde tænke og agere i kreative udtryk, fx udklædning, leg, teater, digte historier og lave billeder. Åbningstider for Voerså Børnehus Åbningstider for Voerså Børnehus følger åbningstiden i øvrige daginstitutioner i Frederikshavn Kommune og er besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget. Pr. 1. august 2015 er åbningstiden mandag til torsdag fra kl Fredage Den til enhver tid gældende åbningstid ses på vores hjemmeside. Der er mulighed for at søge om udvidet åbningstid fra kl. 6 alle ugens dage, hvis du/i på grund af dit/jeres arbejde har behov for dette. Udvidet åbningstid følger det enkelte barn. Faste lukkedage og sampasning med andre daginstitutioner/sfo Voerså Børnehus holder lukket den 24. og 31. december og Grundlovsdag lukker vi kl Med baggrund i kommunal, politisk beslutning og beslutning i bestyrelsen for Dagtilbudsdistrikt Syd er der december 2015 en proces i gang i forhold til at beskrive faste lukkedage og sampasning i forbindelse med skoleferie og fridage. Det endelige skriv vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Børnehusets personale Voerså Børnehus er opdelt i Grøn stue, Blå stue og Gul stue (yngstegruppen). Husets afdelingsleder er uddannet pædagog og refererer til distriktsleder for Dagtilbudsdistrikt Syd, Frederikshavn Kommune. Ud over afdelingsleder varetages husets pædagogiske arbejde af pædagoger og pædagogmedhjælpere. Alle husets faste medarbejdere er præsenteret ved opslag i vores garderobe og på vores hjemmeside. Desuden har vi i perioder midlertidigt ansatte, så som støttepædagoger, skolepraktikanter, vikarer og lign. Der kommer løbende opslag op i garderoben, når vi har nye folk i børnehuset. 9

10 Distriktsbestyrelse Frederikshavn Kommune har en styrelsesvedtægt for de fire dagtilbudsdistrikter i kommunen, herunder også for Dagtilbudsdistrikt Syd, som Voerså Børnehus er en del af. Af styrelsesvedtægten fremgår, at dagtilbudsdistriktet skal have en distriktsbestyrelse, der består af forældrerepræsentanter fra dagtilbudsdistriktet, valgt for 2 år ad gangen samt medarbejderrepræsentanter fra dagtilbudsdistriktet, valgt for 1 år ad gangen. Så vidt muligt vælges en forældrerepræsentant fra hver daginstitution (hus) i Dagtilbudsdistriktet. Sammensætning af den aktuelle bestyrelse samt referater fra bestyrelsens møder findes på vores hjemmeside. Forældreråd Distriktsbestyrelsen for Dagtilbudsdistrikt Syd skal nedsætte forældreråd for hver decentral enhed, når der foreligger ønske herom fra forældregruppen i den enkelte enhed, herunder også Voerså Børnehus. Valg til forældrerådet foregår hvert år i efteråret i forbindelse med valg til distriktsbestyrelsen. Forældrerådet har ingen egentlig beslutningskompetence, men bruges til sparring til den daglige pædagogiske praksis i Voerså Børnehus. Børnehusets afdelingsleder deltager som udgangspunkt i forældrerådsmøderne. Information På vores opslagstavler i børnehuset informerer vi løbende om stort og småt fra huset. Det kan være information om og dokumentation af vores aktiviteter/projekter, vores månedsplan, referater fra møder i fx distriktsbestyrelsen og forældrerådet samt andet relevant info. En del af informationen kan I også finde ved at besøge Voerså Børnehus hjemmeside, se Sygdom Voerså Børnehus modtager ikke syge børn. At være frisk, vil sige, at man upåvirket kan deltage i de forskellige aktiviteter, der foregår i løbet af en dag i børnehuset. Børnene skal, med fornuftig påklædning, kunne deltage i udeleg. Er jeres barn syg, så det ikke kommer i børnehuset, vil vi gerne have besked herom og gerne via SMS til Børnehuset. Bliver jeres barn syg i løbet af dagen, eller ved eventuelle uheld, vil vi kontakte jer. Vi informerer om smitsomme sygdomme ved seddel på opslagstavlen. 10

11 Medicingivning og diætbehandling I særlige tilfælde kan børnehusets personale give medicin til et barn. Årsagen til behov for medicin eller særlig behandling kan fx være kroniske sygdomme, sygdomsforløb, der kræver en efterbehandling eller overfølsomhedsproblemer. Regler for at give medicin i en daginstitution er udarbejdet af Frederikshavns Kommune. Reglen er, at Medicinen skal være ordineret af en læge, og der skal foreligge en underskrift fra forældrene. Medicinen skal afleveres i børnehaven i original indpakning, hvor det klart fremgår, hvem medicinen er beregnet til og hvilken dosering, der skal gives. Der gives således ikke naturpræparater og anden håndkøbsmedicin. Selvhjulpenhed I Voerså Børnehus prioriterer vi børns selvhjulpenhed højt. Når et barn får oplevelsen af at kunne selv styrkes barnets selvfølelse og selvtillid. Vi inddrager så vidt muligt børnene i de daglige gøremål. De hjælper med borddækning, de kravler selv op i barnevogn og på puslebord, tager selv tøj på mm. Vi guider og støtter jeres barn i dette på en positiv og anerkendende måde og tager naturligvis hensyn til den enkelte barns udvikling og den aktuelle situation. Vi vil rigtig gerne, hvis I forældre vil være os behjælpelige med at tænke i børne-bruger-venligt tøj og fodtøj, der understøtter vores fokus på børns selvhjulpenhed. Soltid Når der er dage med soltid, så husk altid at smøre jeres barn i solcreme inden de møder ind i børnehuset. Vi smører jeres barn igen op ad dagen og efter behov. Børnehuset har solcreme. Ferie Voerså Børnehus ønsker at planlægge vores personaleressourcer bedst muligt, så i forbindelse med skoleferie og fridage sender vi en seddel ud til jer, hvor vi beder om returmelding, om jeres barn skal i institution eller holder fri. Hvis jeres barn holder enkelte planlagte eller spontane fridage vil vi gerne have besked herom. 11

12 Samarbejdspartnere Socialrådgiver i dagtilbud I Frederikshavn Kommune er der tilknyttet en socialrådgiver til hver daginstitution og således også Voerså Børnehus. Socialrådgiveren kan gerne bruges til anonym rådgivning og hjælp til jeres familie, hvis I oplever vanskeligheder eller udfordringer i jeres hverdag. I kan bl.a. rådføre jer, hvis jeres barn har talevanskeligheder, overvægt, motoriske vanskeligheder, kontaktvanskeligheder og sygdom, der kræver en ekstra indsats. Ligeledes står socialrådgiveren også til rådighed med rådgivning ved kriser som skilsmisse, dødsfald og alvorlig sygdom mm. I kan altid tage kontakt til vores socialrådgiver, der også vil kunne deltage i forældresamtaler. Se kontaktoplysninger på vores opslagstavle. Familieteammøde Når forældre og personale vurderer, at der er bekymringer omkring forældrenes barn, er det muligt at afholde et Familieteammøde, der er en tværfaglig drøftelse af bekymringerne omkring et barn. Forældre og personale beskriver sammen, hvilke problematikker, der ønskes hjælp til. På mødet deltager de relevante personer omkring barnet. Det være sig forældre, pædagoger og institutionsleder. Det kan også være socialrådgiver, ergoterapeut, psykolog eller støttepædagog. Fælles for disse fagpersoner er, at de har faglig indsigt, erfaring og kompetence til at finde de bedst mulige løsninger for at sikre et barns trivsel. De involverede parter laver sammen et tværfagligt og koordineret forløb, hvor familien er i centrum og føler sig trygge og vigtige i hjælpeprocessen. Familiestue Ideen med Familiestuen er gennem samarbejde med daginstitution og forældre at arbejde for at skabe en bedre hverdag for det enkelte barn. Familiestuen er for familier med børn i alderen 3 6 år, der ikke vil lade de voksne bestemme, børn der er urolige, børn der har svært ved at indgå i fællesskabet, børn der har svært ved at koncentrere sig, børn der har svært ved at indordne sig under regler og normer, børn der ikke er skoleparate. Læs mere i folder om Familiestuen eller via hjemmesiden. Andre samarbejdspartnere Andre samarbejdspartnere kunne fx være PPA med fx talepædagog, ergoterapeut og psykolog. Forsikring Frederikshavn Kommune har ikke forsikring, der dækker personskader, skader på tøj eller bortkomne sager for børn i dagtilbuddet. Børn i Dagtilbud kan således kun være dækket af den enkelte families forsikring. Adresseændringer, lægeskift, nyt arbejde, nyt telefonnummer. Er der ændringer i det enkelte barns/familiens adresse, telefonnumre og andre stamoplysninger, skal Børnehuset vide det hurtigst muligt. Vi kan have brug for at kontakte jer, hvis der sker noget med jeres barn i løbet af dagen, og derfor er det vigtigt, at informationen er opdateret. 12

13 Praktiske oplysninger for ældstegrupperne (blå og grøn stue) Dagens rytme på blå og grøn stue Vi begynder dagen stille og roligt og hygger os sammen. Der tilbydes morgenmad fra kl til kl til børn, der har behov for dette. Morgenmadsudvalget er havregryn og -grød samt cornflakes. Indtil kl. 9 er der leg og hygge på stuerne. Kl. 9 holder vi rundkreds på stuerne og arbejder her med læring og udvikling, bl.a. rim og remser, tal og mængder, farver, kropsbevidsthed, socialisering, sang mm. Herefter spiser vi frugt. Kl. 10 begynder dagens aktiviteter. Aktiviteterne kan bl.a. være forskellige projekter, musik, gymnastik, ture ud af huset, kreative aktiviteter. Aktiviteterne foregår enten stuevis eller på tværs i forskellige grupper. De børn, der skal begynde i skole har et særligt forløb, som kører sideløbende med andre aktiviteter. Vi er meget ude, hver dag året rundt, hvilket stiller store krav til godt udetøj flyvedragt, regntøj etc., alt efter årstiden og vejret. Deltager børn ikke i en aktivitet, arbejder personalet stadig med socialisering i børnenes aktuelle legegruppe. Vi har stort fokus på socialisering, hvor børnene får nogle redskaber til, at være sammen med andre på en måde, der skaber tryghed og trivsel for hele gruppen. Kl. 11:30 spiser børnene deres medbragte mad. De børn, som skal hvile/sove middagslur, gør det mellem 12 og ca Kl ca. 14,00 spiser børnene deres medbragte mad/frugt Herefter er der leg på stuerne og kl. ca samles alle Børnehusets børn igen og vi afslutter dagen. 13

14 Madpakker og frugt Husk navn på jeres barns madkasse og frugtpose Hvert barn medbringer selv madpakke til frokost samt frugt/brød til formiddag og eftermiddag. I Børnehusets kostpolitik giver vi anbefalinger til indhold i børnenes madpakker. Vi lægger således stor vægt på, at det er sund mad, der medbringes til måltiderne i børnehaven. Kostpolitikken er udarbejdet i et samarbejde mellem Voerså Børnehus og tidligere bestyrelse for Stensnæsskolen/Voerså Børnehave. Se særskilt materiale / info på hjemmesiden. Drikkevarer Børnehuset serverer vand til alle måltider. Børnene må gerne medbringe mælk i dagsrationer til deres frokostmåltid. Fødselsdage En fødselsdag er en stor dag for fødselsdagsbarnet, så dagen bliver også fejret i Børnehuset. Flaget bliver hejst og fødselsdagsbarnet sidder i Kongestolen, mens de andre børn fra stuen synger fødselsdagssang og råber et HURRA for fødselsdagsbarnet. Fra stuen, som fødselsdagsbarnet går på, er der lavet en lille gave. Hvis forældrene til fødselsdagsbarnet ønsker det, er det muligt at tage lidt mundgodt med til de øvrige børn på stuen. Spørg personalet, hvis der er noget I vil vide. Hvis barnet har en søskende på den anden stue, må barnet gerne få besøg denne dag. Legetøj Der må ikke medbringes legetøj i Voerså Børnehus. Vi har erfaret, at medbragt legetøj skaber mange dårlige oplevelser og konflikter børn imellem. Påklædning Husk navn i jeres barns tøj og sko Det er MEGET vigtigt, at jeres barn er klædt på, så barnet kan lege uhæmmet, både inde og ude. I kan betragte det som arbejdstøj. Det er især vigtigt, at jeres barn er klædt på efter vind og vejr, da vi opholder os ude dagligt. Der er indimellem brug for skiftetøj, så derfor er det også vigtigt, at der ALTID ligger skiftetøj i jeres barns garderobe kasse. Vi har en forventning om, at der som minimum er to sæt skiftetøj i kassen gerne mere, mens renlighedstræningen står på. Børnehuset har ikke ekstra skiftetøj. Vi ringer derfor til jer, hvis jeres barn akut mangler skiftetøj. Garderober Hvert barn i Voerså Børnehus har en garderobe til overtøj, skiftetøj og hjemmesko. Det er vigtigt, at I hver dag tjekker op i jeres barns garderobe, om vanter, hue og overtøj er tørt og klar til brug næste dag. Der er en kurv i gangen, tjek den jævnligt for glemt tøj. 14

15 Sovebørn Har jeres barn brug for at sove, er der mulighed for dette. Børnehuset har seng og lagen. I skal selv medbringe dyne/pude med betræk og evt. sut og sovedyr. Blebørn Forældrene medbringer selv barnets bleer, med navn på posen. Forældresamtale Indenfor 3 måneder efter, at jeres barn er begyndt i Voerså Børnehus tilbydes I en samtale. Herefter vil I blive tilbudt en 4 års samtale samt en samtale inden jeres barns skolestart. Derudover er I altid velkomne til at få en samtale og vi vil ligeledes indkalde jer, hvis vi finder det nødvendigt. 15

16 Praktiske oplysninger for yngstegruppen (Gul Stue) Dagens Rytme i yngstegruppen Vi begynder dagen stille og roligt og hygger os sammen. Der tilbydes morgenmad fra kl til kl sammen med børn i ældstegrupperne. Kl går vi ind på Gul Stue (Yngstegruppen). Kl Spiser vi formiddagsmad og holder samling. Dette er en vigtig hyggestund med fokus på ro og nærvær. Vi synger, laver rim/remser, læser historie og snakker om dagens aktiviteter. Kl begynder vi dagens aktiviteter. Nogle børn skal måske sove. Andre skal ud på legepladsen eller på tur. En tredje gruppe skal måske lave aktiviteter inde på stuen. Kl. 11 spiser vi frokost. Bagefter er der tid til middagslur. Middagsstunden bruger vi til pædagogisk arbejde med de børn, der er vågne og vi afvikler personalets pauser. (Der er løbende opsyn med sovende børn, samt med babyalarm) Kl. 14 spiser vi eftermiddagsmad og leger inde på stuen. Kl begynder børnehusets børn at samle sig, og vi afslutter dagen. Kl lukker Voerså Børnehus og vi siger Tak for en dejlig dag. Vi ses i morgen Samling i yngstegruppen (Gul Stue) Hver dag samles vi i forbindelse med formiddagsmaden. Til samling kan vi lave forskellige pædagogiske aktiviteter. Vi synger fx ud fra en sangkuffert med forskellige rekvisitter, der relaterer til en bestemt børnesang. Børnene trækker på skift en ting fra kufferten og vælger således den sang vi skal synge. Vi kan også læse historier, lave rim og remser med mere. Denne stund er utrolig givende og lærerig for jeres barn. Derfor vil vi gerne være nærværende og hjælpe børnene med at holde fokus og interesse for den pågældende aktivitet. Dette bliver udfordrende, hvis vi samtidig skal modtage børn, tage imod beskeder og vinke farvel mm. Derfor vil vi være meget taknemmelige for, at I respekterer denne rolige og lærerige stund og så vidt det er muligt afleverer jeres barn FØR ELLER EFTER samlingen. (Samling mellem kl og 9.00) Indkøring Det er af stor betydning, at jeres barn får en god indkøringsperiode med tid og mulighed for at vænne sig til vores hus. Jeres barn skal lære at være tryg ved os, og vænne sig til at være væk fra mor og far. Børn er meget forskellige. Nogle vænner sig hurtigt til yngstegruppens rammer og andre børn har brug for mere tid. Vi anbefaler, at jeres barns første dag hos os er en besøgsdag, hvor I forældre hele tiden er til stede. Tidsrammen vil typisk være et par timer, hvor I sammen med jeres barn kan deltage i de dagens aktiviteter og vi kan sætte os og tage en snak om jeres barn, ud fra de velkomstpapirer, som I har modtaget fra os. Anden dag kan I måske forlade jeres barn i en kort periode på en halv til en hel time. I kan evt. gå en tur. På den måde får jeres barn erfaringen, at selvom I forlader jeres barn, så vender I tilbage igen. Tredje dag kan jeres barn eventuelt blive i længere tid i Børnehuset og de følgende dage øges tiden så gradvist. I beslutter i samarbejde med personalet, hvornår jeres barn er klar til at sove i Børnehuset første gang. Vær opmærksom på at selve indkøringen først kan begynde fra og med den dato, hvor jeres barn er indmeldt. I er selvfølgelig velkomne til at komme på besøg hos os, inden jeres barn begynder hos os. 16

17 Kost Voerså Børnehus serverer alle måltider til de mindste børn (0-2års) yngstegruppen. Menuplanen vil I kunne se på opslagstavlen. Kosten er sund og alsidig og efter Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer. Maden levers fra et af vores Dagtilbudsdistrikts produktionskøkkener. Søvn Voerså Børnehus har barnevogne og krybber, så der er mulighed for, at jeres barn kan sove udenfor i barnevogn. De ældste børn i yngstegruppen sover indenfor på madrasser. Vi har dyner, puder, sengetøj og barnevognsseler. Søvn er et vigtigt element i små børns udvikling. Vi opdaterer os løbende om den aktuelle viden og forskning på området. Vi vil i samarbejde med jer rådgive og vejlede om de mest optimale sovemønstre for netop jeres barn. Bleer Forældrene medbringer selv barnets bleer, med navn på posen. Fødselsdage Et barns fødselsdag er en meget vigtig dag. I yngstegruppen byder vi fødselsdagsbarnet velkommen med flag. Vi fejrer barnet med sang, lys, hurra og lune hjemmebagte boller med smør i forbindelse med formiddagsmaden. Tøj Jeres barn skal være praktisk klædt på til leg- både inden- og udendørs, afhængigt af årstiden. Udetøjet skal placeres i barnets garderobe. Jeres barn skal have separat sovetøj (hvis barnet sover ude). Sovetøjet lægges i nettet dertil i den lille gang. Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke være snore i hætter, trøjer, huer og jakker mm. Vi vil også bede jer om, at I ikke hænger plasticposer i garderoberne, da der altid er en kvælningsrisiko ved poser. Pak i stedet jeres børns ting ud - det er også en god hjælp for os. Tjek hver dag, om jeres barn har nok skiftetøj. Voerså Børnehus har ikke ekstratøj. Husk også navn i ALT, som jeres barn bringer med i institutionen, herunder også navn på sutter så kan vi bedst garantere, at jeres barn får den rigtige sut i munden. Se også huskeliste i vores velkomstbrev Legetøj Jeres barn må ikke medbringe legetøj. Det er selvfølgelig helt ok at medbringe en tryghedsskabende bamse/sutteklud. Se mere herom i vores velkomstmateriale. 17

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehuset Sæbygårdvej

Velkommen til vuggestuen i Børnehuset Sæbygårdvej Velkommen til vuggestuen i Børnehuset Sæbygårdvej VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN I BØRNEHUSET SÆBYGÅRDVEJ... 2 VÆRDIER... 2 Læring/udvikling:... 2 Tryghed og tillid:... 2 Respekt og anerkendelse... 2 Fællesskab...

Læs mere

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger.

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger. Indhold Praktiske oplysninger... 1 Aflevering og afhentning... 1 Dagens rytme... 1 Mad og madpakker... 2 Skiftetøj... 3 Blebørn... 3 Fravær ved ferie... 3 Sygdom... 3 Fødselsdage... 4 Medbragt legetøj...

Læs mere

Velkommen til vores vuggestue

Velkommen til vores vuggestue Velkommen til vores vuggestue Med denne folder får du nogle vigtige praktiske informationer om dit barns hverdag i vuggestuen. Heri beskrives, hvad vi tilbyder, og hvad vi forventer af dig i det fremtidige

Læs mere

Velkommen i Svalen. En daginstitution for de 0-6 årige. Et godt sted at være

Velkommen i Svalen. En daginstitution for de 0-6 årige. Et godt sted at være Velkommen i Svalen Et godt sted at være En daginstitution for de 0-6 årige Skolegade 2, Holbøl 6340 Kruså. Tlf. : 73 76 84 45 Mail:svalen@aabenraa.dk Hjemmeside: svalen-holbøl.dk eller svalen-holboel.dk

Læs mere

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 1 ÅBNINGSTID: Mandag torsdag KL. 6.30-17.30 Fredag KL. 6.30 16.30 Lukket i ugerne 29 + 30 Behovsåbent i anden institution: Mellem jul og nytår Fredag efter

Læs mere

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780 Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse. 1. Velkommen til Børnehuset Kvaglund. 2. Hvem er vi? 3. Åbningstid. 4. Tabulex.

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00.

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00. Velkommen til Saltum SI - børnehaveen hvor jeres barn nu starter på et nyt kapitel i sit liv. Vi håber på et godt samarbejde med jer forældre, Og at jeres barn må trives her hos os. Åbningstider: Mandag-Torsdag

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Kærnen

Velkommen til Børnehuset Kærnen Velkommen til Børnehuset Kærnen VELKOMMEN I BØRNEHUSET KÆRNEN NORMERING Børnehuset Kærnen er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, heraf 40 børn i vores skovafdeling i Nibsbjerg

Læs mere

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse.

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse. Fraugde Børnehus Jakobsstigen 1 5220 Odense Sø Tlf.: 63 75 34 25 Åbningstider: Mandag torsdag: 6.15-16.30 Fredag: 6.15-16.15 Kære forældre Velkommen til Fraugde Børnehus Vi håber at I her kan få svar på

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN Svend Poulsensvej 154, 3060 Espergærde, Åbningsningstid: mandag-fredag kl. 6.30 17.00 Galaksen: 49284357 Himmel Stuen: 49284356 Stjernerne: 49284358 Leder David Seebach: 49282451

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk 1 Praktiske oplysninger: Vi er en integreret institution, normeret til 40 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn. Åbningstider i Hedemarken: Mandag

Læs mere

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen. Vi håber,

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuerne ; Kernen, Mini-bølgerne og børnehavegruppen Bølgerne Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Skovsbovænget 7: Skyerne (de ældste børnehavebørn)

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuen Kernen og Bølgerne Skovsbovænget 7 : Skyerne (de ældste) Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Fredag ; 6.30-16.30 Tlf. nr.: 6375

Læs mere

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 VELKOMMEN BØRN: I Valmuen modtager vi ca. 90 børn i alderen 0-6 år, fordelt i 2 huse. I det ene hus har vi 3 vuggestuegrupper.

Læs mere

Krabber og Søstjerner

Krabber og Søstjerner Krabber og Søstjerner Telefonnummer: 76 16 64 90 Mail: gudl@esbjergkommune.dk www.tarphagevej.esbjergkommune.dk Kære nye forældre Personalet ønsker med denne lille pjece at byde dig/jer som forældre velkommen,

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Hjortholm

Velkommen til Børnehuset Hjortholm Velkommen til Børnehuset Hjortholm Vi vil i dette hæfte give jer en introduktion til institutionen og de informationer, der er vigtige for jer. Hæftet består først af informationer, der vigtige lige fra

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Glyngøre Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Børnehave. Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2. Personalet 3. Dagsrytmen 4. Når I starter i børnehave 5. Traditioner 6. Temauger 8.

Indholdsfortegnelse. Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2. Personalet 3. Dagsrytmen 4. Når I starter i børnehave 5. Traditioner 6. Temauger 8. Indholdsfortegnelse Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2 Personalet 3 Dagsrytmen 4 Når I starter i børnehave 5 Traditioner 6 Temauger 8 Ture 8 Mad 9 Praktiske oplysninger 10 Sådan er børnehaven indrettet

Læs mere

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk 12 kan der være oplæg fra enten personalet eller andre,

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens Vuggestue

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Daginstitution Langmark Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Vi glæder os til at lære dig og dit barn at kende. Med denne folder

Læs mere

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger.

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. Vi forventer at I læser denne folder igennem ved Jeres barns opstart

Læs mere

En god start kan for eksempel se således ud:

En god start kan for eksempel se således ud: En god start i Firkløverens Vuggestue. Det kan virke meget overvældende at starte i en institution. Der er mange nye børn og voksne - og støjniveauet er til tider højt. Derfor er det en god ide, at I bruger

Læs mere

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv?

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Skovbørnehaven Søborgen Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Velkommen til Skovbørnehaven Søborgen Denne informations- og velkomstfolder er til jer forældre, som har barn/børn i Skovbørnehaven

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til den integrerede daginstitution Grøndalen Kære forælder Vi vil gerne byde dit barn og dig velkommen i Grøndalen. Denne folder henvender

Læs mere

Velkommen til Sneslev Landbørnehus

Velkommen til Sneslev Landbørnehus Velkommen til Sneslev Landbørnehus Natur` ligvis Adresse: Haslevvej 379 4100 Ringsted tlf. 57627000 Mobil: 41196577 Mail: kan@ringsted.dk Åbningstider: Vi har åbent mandag torsdag kl. 6.30-17.00 og fredag

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! Varme hilsner Velkommen i Kløverløkken. At starte i institution kan være

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN VELKOMMEN TIL FEMKANTEN Strandgården 17B 2635 Ishøj Tlf. 43 73 67 60 Vi glæder os til at lære jer at kende, og til vores fremtidige samarbejde omkring jeres barn. På personalets vegne v/leder Britt Ravnsted-Larsen

Læs mere

Vi håber, at du glæder dig. Måske kender du allerede nogle af andre børn? Ellers skal vi nok hjælpe dig til hurtigt at falde til!

Vi håber, at du glæder dig. Måske kender du allerede nogle af andre børn? Ellers skal vi nok hjælpe dig til hurtigt at falde til! Kære Vi glæder os til, at du skal begynde her i Herslev Børnehus Vi byder dig velkommen dag d. /, kl. hvor vil tage imod dig og din mor og far. Vi håber, at du glæder dig. Måske kender du allerede nogle

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Vængebo

Velkommen til Børnehaven Vængebo Velkommen til Børnehaven Vængebo Rudersdalsvej 91 A 2840 Holte 46 11 35 10 Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen... 2 En ny start... 2 Normering... 2 Åbningstid... 3 Hent og Fix ordning... 3 Vængebo

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Udsigten!

Velkommen i Børnehuset Udsigten! BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2013 / 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 2 Afslutning for vuggestue- og skolebørn side 3 Andre informationer side 3 Bleer side 4 Dagsrytme

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ÅKANDEN

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ÅKANDEN VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN ÅKANDEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KÆRE NYE FORÆLDRE 3 Der er pladsgaranti indtil skolestart 3 Åkandens værdigrundlag 3 Start i vuggestuen 4 2. GENNEMGANG AF DAGEN 5 De yngste børn

Læs mere

Velkommen til Mariehønen

Velkommen til Mariehønen Velkommen til Mariehønen Mariehønen er en integreret institution, hvilket betyder, at dit barn kan være i den samme institution fra det starter som vuggestuebarn til det starter i børnehaveklasse. Mariehønens

Læs mere

Velkommen til D.I.I. Perlen

Velkommen til D.I.I. Perlen Velkommen til D.I.I. Perlen KÆRE FORÆLDRE Hele personalet ønsker jer og jeres barn velkommen i D.I.I. Perlen I sidder med denne velkomstpjece i hånden, fordi I har valgt at lade jeres barn starte i vores

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets børnehaven Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen.... 5 Modulordning

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN PALETTEN KLATTERNE & TUBERNE Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 2 stuer, Tuberne og Klatterne, med 20 børn på hver.

Læs mere

Personalet i Børnehuset:

Personalet i Børnehuset: Svalestuen 1 Pilehytten Hovedgaden 74 4520 Svinninge. Kontor: Tlf. 72368280 Mobiltelefon Tlf. 72365317 Lærkestuen: Tlf. 72368284 Svalestuen: Tlf. 72368285 Personalet i Børnehuset: Daglig pædagogisk leder:

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN, KLOKKEBLOMST & KLUB 5 Børnehaven er normeret til 70 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 3 stuer, Engblommen, Klokkeblomst

Læs mere

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN

Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Velkommen Til VENTEMØLLEGÅRDEN Til forældrene Efterår 2009. Vi er glade for at byde børn og forældre velkomne til Ventemøllegården! Vi håber, at I bliver glade for børnehaven. Vi vil gøre vores bedste

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Søløven.

Velkommen til Børnehaven Søløven. Velkommen til Børnehaven Søløven. Børnehaven Søløven er en kommunal børnehave og er en del af Sparkær LBO. Adresse: Børnehaven Søløven Sølystvej 33, Sparkær 8800 Viborg TLF. 87871595 E-mail: bh.soeloeven@viborg.dk

Læs mere

Gudhjem Børnehave og Vuggestue Gudhjemvej 107 3760 Gudhjem Telefon: 56 48 53 27 www.brk.dk/gudhjembhv ingrid.darre@brk.dk

Gudhjem Børnehave og Vuggestue Gudhjemvej 107 3760 Gudhjem Telefon: 56 48 53 27 www.brk.dk/gudhjembhv ingrid.darre@brk.dk Gudhjem Børnehave og Vuggestue Gudhjemvej 107 3760 Gudhjem Telefon: 56 48 53 27 www.brk.dk/gudhjembhv ingrid.darre@brk.dk I børnehaven/vuggestuen er der indskrevet op til 64 børn. I Gudhjem er dagplejen

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større 1 Praktiske informationer Børnehuset Rævehøjen er normeret til 60 børn. 24 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer og 1 gruppe bestående af 36 børnehavebørn, opdelt

Læs mere

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk.

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk. Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00 Velkommen i Bremdal dagtilbuds

Læs mere

Velkommen i. Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828

Velkommen i. Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828 Velkommen i Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828 Menighedsvuggestuen er en afdeling af den selvejende institution, Lemvig Menighedsbørnehave og vuggestue, Børnehaven, Skolevej 7 og

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Børneby Øster er en kommunal institution med ca. 140 børn i alderen 2 år og 9 måneder

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD Børnehavens Værdigrundlag. Børnehavens pædagogiske arbejde tager sit udgangspunkt i Kolding kommunes målsætning på daginstitutionsområdet. I forhold til de livs-/ og

Læs mere

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer.

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer. Værd at vide om SFO. Aflevering/afhentning: Når I afleverer jeres barn om morgenen, er det vigtigt, at l lige kommer ind og siger godmorgen, så vi ved, hvem vi har i huset. Ligeledes at sige farvel ved

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen

Børnehuset Hindbærvangen Kære forældre. Vi håber, at I og jeres barn må trives her hos os. Denne lille folder vil indeholde væsentlige praktiske oplysninger vedr. dagligdagen i børnehuset. De pædagogiske principper og handleplaner

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år.

Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år. Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år. Grupperne består af et varieret antal børn og personale. Grupperne er aldersopdelte og børnene

Læs mere

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf.

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. Velkommen i. Vi håber I bliver glade for, at komme i institutionen og vi ser frem til et godt samarbejde Med denne folder vil vi gerne fortælle jer hvem vi er, og hvad vi står for. Hvis I vil vide endnu

Læs mere

Børnehuset Sluseholmens forældrefolder

Børnehuset Sluseholmens forældrefolder Børnehuset Sluseholmens forældrefolder Kære Forældre Vi har udarbejdet denne folder til Jer forældre i Børnehuset Sluseholmen. Særligt til nye forældre, som en hjælp til at få et indblik i vores verden,

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets vuggestuegruppen Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme i vuggestuen.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen....

Læs mere

Velkommen. til Troldebjerget. Vestergade 11 Aulum Tlf.: 96 28 69 99

Velkommen. til Troldebjerget. Vestergade 11 Aulum Tlf.: 96 28 69 99 Velkommen til Troldebjerget Vestergade 11 Aulum Tlf.: 96 28 69 99 1 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen til børnehaven Eventyrhaven, afdeling Hobbitten.

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Skovparken!

Velkommen til Børnehaven Skovparken! Velkommen til Børnehaven Skovparken! Med disse sider vil vi gerne give jer nogle praktiske oplysninger og give jer et indtryk af, hvordan det er at gå i vores børnehave. Der er specielt to forhold, der

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBRO BØRNEGÅRD

VELKOMMEN TIL VESTERBRO BØRNEGÅRD Velkommen til Vesterbro Børnegård Alle børn er forskellige, derfor vil behandlingen af jeres barn være meget individuel, når det starter i Vesterbro Børnegård. Vi vil sammen med jer finde den bedste løsning

Læs mere

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Forord Kære forældre! Velkommen til jer som nye forældre i Børneliv. Denne folder er tænkt som en guide til at komme nemmere ind i vores hus og husets kultur.

Læs mere

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard Daginstitutionen - en informationspjece til forældre Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard HVAD ER EN DAGINSTITUTION? 2 DERFOR ER DET VIGTIGT AT GÅ I DAGINSTITUTION? 3 HVERDAGEN I DAGINSTITUTIONEN 3 SAMLING

Læs mere

BØRNETOFTEN Grønlandsvej 24. 9900 FREDERIKSHAVN TLF. 98 45 73 55 E-mail: bornehavenbornetoften@frederikshavn.dk www.boernetoften.frederikshavn.

BØRNETOFTEN Grønlandsvej 24. 9900 FREDERIKSHAVN TLF. 98 45 73 55 E-mail: bornehavenbornetoften@frederikshavn.dk www.boernetoften.frederikshavn. Vi vil gerne byde jer som kommende forældre velkommen til Børnetoften. Vi håber på et nært samarbejde om lige netop jeres barns hverdag. Gennem et godt kendskab til hinanden, ser vi dette som vores fornemste

Læs mere

Velkommen til Gadekæret

Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Gadekæret er tegnet af arkitektgruppen Regnbuen og institutionen åbnede i 1998 og var med i en konkurrence om fremtidens daginstitutioner. Gadekæret er

Læs mere

Børnehuset. Skovløkkens. lille ABC. Børnehuset Skovløkken. Klaus Berntsens Vej 15. 5260 Odense S. Tlf.: 6375 8844. Åbningstider:

Børnehuset. Skovløkkens. lille ABC. Børnehuset Skovløkken. Klaus Berntsens Vej 15. 5260 Odense S. Tlf.: 6375 8844. Åbningstider: Børnehuset Skovløkkens lille ABC Børnehuset Skovløkken Klaus Berntsens Vej 15 5260 Odense S Tlf.: 6375 8844 Åbningstider: Mandag torsdag 6.15-16.30 Fredag: 6.15-16.15 Opdateret maj 2015 1 Kære Forældre

Læs mere

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Velkommen til Børnehaven Bissensvej Hej Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Din primærpædagog hedder Dine voksne på gruppen hedder Vi glæder os meget til at se dig

Læs mere

V ELKOMMEN TIL TRYLLEFLØJTEN

V ELKOMMEN TIL TRYLLEFLØJTEN V ELKOMMEN TIL TRYLLEFLØJTEN Velkommen til Tryllefløjten Velkommen i Tryllefløjten. Vi ser frem til samarbejdet med jer, og håber at I vil få en god tid i Tryllefløjten. Tryllefløjten er kendetegnet ved

Læs mere

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien. . Børnehuset Humlebien Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419 Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.hvidovre VELKOMMEN TIL HUMLEBIEN Denne pjece er tænkt som en hjælp, når dit

Læs mere

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er:

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: VELKOMMEN TIL BØRNEINSTITUTIONEN HAMPELAND Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: Nærvær Anerkendelse. Samarbejde Struktur. Kære og forældre. Velkommen

Læs mere

KULTURBØRNEHAVEN Lauge Koch

KULTURBØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen i KULTURBØRNEHAVEN Lauge Koch Velkommen Kære forældre. Med denne velkomstpjece vil vi gerne byde jer velkommen til Kulturbørnehaven Lauge Koch. Formålet med denne pjece er, at give jer et indblik

Læs mere

Dagtilbudsdistrikt Syd. Værd at vide om livet i børnehaven

Dagtilbudsdistrikt Syd. Værd at vide om livet i børnehaven Dagtilbudsdistrikt Syd Værd at vide om livet i børnehaven BØRNEHAVENS ADRESSE Dybvad Børnehave Markedsvej 8 9352 Dybvad Alrum tlf. 51 15 86 18 Kontor tlf. 51 15 85 31 ÅBNINGSTIDER Mandag til torsdag 06.45

Læs mere

Forældresamtaler. Troldemarkens solpolitik: Afslutning:

Forældresamtaler. Troldemarkens solpolitik: Afslutning: Forældresamtaler Vi tilbyder samtaler et halvt år efter at barnet er startet, og så naturligvis i november året før barnet skal i skole. Desuden er vi altid til rådighed for samtaler efter behov. Troldemarkens

Læs mere

Referat fra informationsmøde for nye forældre

Referat fra informationsmøde for nye forældre Referat fra informationsmøde for nye forældre D 18. juni afholdte børnehaven et informationsmøde for nye forældre. Mødet blev bl.a. afholdt på baggrund af forældretilfredshedsundersøgelsen, hvor vi kunne

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN & KLOKKEBLOMST VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af

Læs mere

Velkommen til. Jernbanegade Hobro Tlf

Velkommen til. Jernbanegade Hobro Tlf Velkommen til Jernbanegade 26 9500 Hobro Tlf.97115160 Velkommen i Jernbanegades børnehus I denne folder vil i finde en række praktiske informationer om mange forskellige ting der er værd at vide når dit

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Velkommen i Børnehaven Myretuen

Velkommen i Børnehaven Myretuen Velkommen i Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN Børnehaven Myretuen Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21 Indhold Velkommen... 2 Åbningstider... 2 Lukkedage... 2 Adresse...

Læs mere

Velkommen til Børnehaven

Velkommen til Børnehaven Mariehønen 1 Velkommen til Børnehaven Mariehønen har op til 39 børn fordelt på to basisgrupper, lyseblå og mørkeblå, med primær voksentilknytning. Vores ressourcegruppe indgår primært i Mariehønen med

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Børnehuset Mælkevejen er en alders- og gruppeopdelt daginstitution normeret til 40 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn. Vores børnegruppe er fordelt på team A, team B

Læs mere