Brugervejledning. UA-767S-W Blodtryksmåler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. UA-767S-W Blodtryksmåler"

Transkript

1 Brugervejledning UA-767S-W Blodtryksmåler

2 Indholdsfortegnelse Kære kunde... 2 Indledende information... 2 Forholdsregler... 2 Oversigt over apparatets dele Symboler... 5 Betjeningsfunktion... 7 Anvendelse... 8 Isætning/skift af batterier...8 Tilslutning af netadapter... 9 Valg af den korrekte manchetstørrelse Påsætning af armmanchetten Sådan foretages korrekte blodtryksmålinger Målingen Efter målingen Blodtryksmålingen 13 Normal måling Måling med ønsket systolisk tryk.14 Information om korrekt blodtryksmåling Vis gemte målinger Hvad er uregelmæssig hjerterytme %UHR Trykindikator WHOs klassifikations Indikator Blodtryk Hvad er blodtrykket? Hvad er hypertension og hvordan kontrolleres det? Hvorfor måle blodtrykket i hjemmet? WHO blodtryksklassifikation Variation i blodtrykket Fejlfinding Vedligeholdelse Tekniske data... 20

3 Kære kunde Tillykke med deres state-of-the-art A & D blodtryksapparat, der er en af tidens mest avancerede modeller. Designet med udgangspunkt i brugervenlighed og nøjagtighed, vil dette blodtryksapparat gøre dine målinger lette at foretage. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning omhyggeligt, før du bruger blodtryksapparatet for første gang. Indledende information Dette apparat overholder bestemmelserne i EF-direktiv 93/42/EØF (direktiv om medicinsk udstyr), og er mærket. (0123: Referencenummeret til det involverede bemyndigede organ ) Apparatet er designet til brug på voksne, ikke nyfødte eller småbørn. Anvendelsesområde: beregnet til brug i hjemmet eller plejesektoren. Dette apparat er designet til at måle blodtryk og puls på mennesker og til diagnostisk brug. Forholdsregler Præcisionskomponenter anvendes i produktionen af denne blodtryksmåler. Ekstreme temperaturer, fugtighed, direkte sollys, stød eller støv skal derfor undgås. Rengør blodtryksmåleren og manchet med en tør, blød klud eller en klud let fugtet med vand og et neutralt rengøringsmiddel. Der bør undgås hyppig brug af opløsningsmidler eller andre stærke kemikalier til rengøring, da dette på sigt kan skade overfladen på apparat og manchet. Undgå at folde/krølle manchetten eller opbevare denne med slangen snoet i længere perioder, da en dette kan forkorte levetiden.. Vær påpasselig så strangulering af babyer eller spædbørn med slangen ikke kan opstå. Luftslangen må ikke vrides og så den lukkes af under målingen. Dette kan forårsage skade på grund af kontinuerligt tryk i manchetten. Blodtryksapparatet og manchetten er ikke vandtætte. Undgå at regn, sved og vand fugter apparatet og manchetten. Målinger kan påvirkes hvis blodtryksapparatet bruges tæt på fjernsyn, mikrobølgeovne, mobiltelefoner, røntgen eller andre enheder med stærke elektriske felter. 2

4 Inden du bruger blodtryksapparatet, tjek at det er rengjort. Brugt udstyr, komponenter og batterier er ikke almindeligt husholdningsaffald, og skal bortskaffes i henhold til gældende regler Når netadapteren bruges, sørg for, at netadapteren let kan fjernes fra stikkontakten, når det er nødvendigt. Du må ikke ændre på apparatets konstruktion. Det kan forårsage personskade og skade på apparatet. At måle blodtryk kræver, at armen klemmes af manchetten hårdt nok til midlertidigt at stoppe blodstrømmen gennem arterien. Dette kan kortvarig forårsage smerte, følelsesløshed eller rødme på armen. Dette kan især opleves, når målingen gentages hurtigt og flere gange i træk. Eventuelle smerter, følelsesløshed eller røde mærker vil forsvinde med tiden. For hyppig måling af blodtryk kan forårsage skade på grund af nedsat blodgennemstrømning. Kontroller at brugen ikke resulterer i langvarig forringelse af blodcirkulationen, når du foretager gentagne målinger. Hvis du har fået fjernet brystet eller lymfekirtler i området heraf, skal du kontakte en læge, før du bruger apparatet. Lad ikke børn bruge apparatet og opbevar dette uden for børns rækkevidde. Apparatet består af smådele, der kan forårsage en kvælningsrisiko ved indtagelse. Kontraindikationer Forholdsregler for korrekt brug af apparatet. Påsæt ikke manchetten på samme arm som andet medicinsk apparatur er tilsluttet, da udstyret ofte ikke kan fungere optimalt samtidig. Personer der har en alvorlig kredsløbslidelse eller blodsygdom skal konsultere lægen, før apparatet benyttes. Konsulter altid din læge med henblik på evaluering af resultaterne og behandling. Iværksæt, ændre eller afbryd aldrig medicinsk behandling uden lægens anvisning. Påsæt ikke manchetten på en arm med sår. Påsæt ikke manchetten på en arm med intravenøst væske eller blodtransfusion. Det kan forårsage fysisk skade/ ulykke. Brug ikke apparatet hvor brændbare gasser, som anæstesigasser, er til stede dette kan forårsage eksplosion. Brug ikke enheden i koncentreret iltmiljøer, såsom en højtryks ilt- kammer eller ilt-telt. Det kan forårsage brand eller eksplosion. 3

5 Oversigt over apparatets dele Display Luftstuds Netadapterstik Netstrøm/ind Manchet tilslutning START Knap Korrekt tilpasning Luftslange Arteriemarkør Index-markør Armmanchet Batterirum Batterilåg 1.5V Batterier (R6P, LR6 or AA) Display Hukommelse Gennemsnit Uregelmæssig Hjerte Rytme symbol (UHR) %UHR Manchetfejl symbol Symbol for bevægelse/uro Pulsmakør WHO klassifikations indikator og indikator for søjle/tryk Systolisk tryk Diastolisk tryk Puls/salg Batteriindikator 4

6 Symboler Symboler påtrykt apparatets kabinet Symbol SYS. DIA. PUL. IP SN Funktion / betydning Sluk og tænd for blodtryksapparat Systolisk blodtryk i mmhg Diastolisk blodtryk i mmhg Pulseslag per minut Batteri installationsguide Jævnstrøm Type BF: blodtryksapparat, manchet og slange er designet/isoleret for at beskytte mod elektrisk stød. EU-direktivlabel for medicinsk udstyr EU-repræsentant Producent Produktionsdato Internationalt beskyttelsessymbol Class II device / Klasse II apparat WEEE label / El-retur mærke Serienummer Se betjeningsvejledningen / hæfte Polaritet på DC stik Symboler der vises på displayet Symbol Funktion / betydning Anbefalet løsning Vises under målingen og blinker når pulsen opfanges. Måling foretages. Forhold dig i ro under målingen. Uregelmæssig-hjerterytme -symbol (UHR). Vises når der under målingen registreres en uregelmæssig hjerterytme. Kan også fremkomme ved udefra kommende svage vibrationer som kulderystelser og lignende. Vises, når der er registreret bevægelse af arm eller krop. Kan have påvirket måleresultatet. Gentag målingen og forhold dig i ro under denne. 5

7 Symboler Symbol Funktion / betydning Anbefalet løsning Vises under målingen, når manchetten er påsat for løst. Fundne antal af UHR i hukommelsen Antal fundne UHB i hukommelsen %UHR x100 [%] Total antal Risiko for påvirket resultat. Påsæt manchetten korrekt og gentag målingen Full Battery Low Battery PUL. DISPLAY ERROR Tidligere målinger gemt i hukommelsen/memory Gennemsnitsværdi (average=gennemsnit) Viser batterikapaciteten under målingen Blinker ved lav batterikapacitet Vises hvis trykværdien er ustabil p.g.a. bevægelse under målingen Vises når forskellen på det systoliske og diastoliske blodtryk er under 10 mmhg Vises hvis trykket ikke ændres under oppumpningen. Manchetten er ikke påsat korrekt Pulsen er ikke opfanget korrekt. Intern fejl i blodtryksapparatet. Udskift alle batterier, når indikatoren blinker. Gentag målingen og forhold dig i ro under denne. Sæt manchetten korrekt, og foretag en ny måling. Fjern batterierne og tryk på START knappen, geninstaller batterierne. Hvis fejlen stadig vises kontakt forhandleren. 6

8 Betjeningsfunktion 1. Normal måling Tryk på START knappen. Blodtrykket måles, og data gemmes i hukommelsen. Dette blodtryksapparat kan gemme de sidste 60 målinger i hukommelsen. 2. Genkaldelse af målinger Når intet vises i displayet, tryk og hold START knappen nede. In standby, tryk og hold knappen START nede Slip knappen når displayet viser gennemsnits data. Nummer på måling og det gemte resultat heraf vises i række følge fra den sidste måling For detaljer vedr. gemte målinger, Se afsnit Vis gemte målinger. 3. Sletning af alle målingerne i hukommelsen Når apparatet er slukket, tryk og hold START knappen ned indtil " " vises. Vælg " " for at slette målingerne. Målingerne er slettet når i displayet blinker. Apparatet slukker automatisk. START 4. Måling med indstillet trykværdi Se side 13 for måling med indstillet trykværdi 7

9 Isætning / skift af batterier Anvendelse Step 1 Step 3 1. Fjern batteridækslet. Step 1 2. Fjern de brugte batterier og indsæt nye i batterirummet, vær opmærksom på at placere polerne (+ and -) korrekt. Brug R6P, LR6 eller AA-batterier. Step 2 Step 2 3. Påsæt battridækslet. ADVARSEL Sæt batterierne i som vist i batterirummet. Hvis batterierne er installeret forkert, vil apparatet ikke fungere. Når (LOW BATTERY indicator) blinker i displayet, udskift alle batterier. Miks ikke nye og gamle batterier. Det kan forkorte batteriets levetid eller forårsage, at apparatet ikke fungerer korrekt. Sluk apparatet og udskift. batterierne. Hvis (LOW BATTERY indikator) (LOW BATTERY indikator) vises ikke, når batterierne er helt drænet for strøm. Batteriers levetid afhænger af den omgivende temperatur og kan være kortere ved lave temperaturer. Generelt vil fire nye LR6 batterierne holde cirka et år, når apparatet anvendes til to målinger dagligt. Brug kun de specificerede batterier. Fjern batterierne, hvis enheden ikke bruges i længere tid. Batterierne kan lække og forårsage funktionsfejl. 8

10 Anvendelse Tilslutning af luftstuds Luftstudsen isættes luftudgangen og trykkes på plads med et fast tryk. Luftudgang Luftstuds Tilslutning af netadapter Sæt først netadapterstikket i netstrømsindgangen på apparatet. Tilslut derefter netadapteren til stikkontakten. Netstrøm/ind Netadapter stik Brug den specificerede netadapter. (se side 20) Når du frakobler netadapteren stikkontakten, skal du efterfølgende trække netadapteren ud af stikkontakten. Når du frakobler netadapteren fra blodtryksapparatet, skal du trække netadapterens stik ud af apparatet. 9

11 Anvendelse Valg af den korrekte manchetstørrelse. Brug af korrekt manchetstørrelse er en vigtig forudsætning for at opnå korrekt måleresultat. Hvis manchetten ikke har den passende størrelse vil det medføre ukorrekte måleresultater. Overarmsomkredsen for korrekt størrelse er påtrykt manchetten. Indeks og tilpasningsområdet (properfit range) på manchetten, viser dig, om du har valgt den korrekte manchetstørrelse. (Se symbolerne der er printet på manchetterne på næste side) Hvis indeksmarkøren ligger udenfor tilpasningsområdet, kontakt din forhandler for anskaffelse af korrekt manchetstørrelse. Manchetten må betragtes som en forbrugsvare. Når/hvis den bliver slidt er det muligt at købe en ny. Overarms-omkreds Anbefalet størrelse Katalog nummer 31 cm to 45 cm Voksen, stor manchet CUF-F-LA 22 cm to 42 cm Udvidet strørrelse manchet CUF-I 22 cm to 32 cm Voksen manchet CUF-F-A Overarmsomkreds = omkredsen på biseps/overarmsmusklen Bemærk: Model UA-767S-W er ikke designet til at bruge lille manchet str. Påsætning af armmanchetten 1.Påsæt manchetten på overarmen, ca. 1-2 cm over indersiden af albuen, som vist. Manchetten påsættes direkte mod huden, ikke uden på skjorte eller andet tøj, da dette kan påvirke måleresultatet. Oprullede ærmer må ikke stramme Manchet 1-2 cm Arteriemarkør Luftslange 2. Ærmer rulles løst op og må ikke stramme så blodcirkulationen påvirkes, - da det vil så influere på måleresultatet. 3. Tjek at indeksmakøren er indenfor korrekt måleområde (properfit range) Index å å Tjek at velcroen fæstner! korrekt 10

12 Anvendelse Symboler påtrykt armmanchetten Symbol Funktion / betydning Anbefalet handling REF Arteriemarkør Index Reference nummer Korrekt størrelse ved brug af voksen manchet, - angivet på manchetten Omkreds hvor voksen,stor manchet skal bruges. Symbolet er påtrykt voksen og udvidet-str. manchet Korrekt størrelse ved brug af udvidet størrelse manchet - angivet på manchetten. Korrekt størrelse ved brug af voksen,stor manchet, - angivet på manchetten. For lille omkreds, symbolet påtrykt voksen og udvidet str. manchet Omkreds hvor voksen manchet skal bruges. Symbolet er påtrykt voksen, stor manchet. Lot nummer Set markøren på overarms-arterien eller på linje med ringfingeren på armens inderside Brug voksen,stor eller udvidet-str. manchet, i stedet for voksen manchet. Brug voksen manchet i stedet for stor voksen manchet. Manchet, stor voksen A Manchet, udviddet størrelse S Manchet, voksen S Korrekt størrelse (proper fit range) L W A L L 11

13 Anvendelse Sådan foretages korrekte blodtrykmålinger Sid behagelig på en stol. Hvil armen på et bord. Sid ikke med benene over kors ret ryggen og sæt fødderne i gulvet. Vær afslappet og hvil fem til ti minutter inden målingen foretages. Placer manchetten på overarmen i niveau med hjertet. Sid stille og tal ikke under målingen. Foretag ikke målinger umiddelbart efter fysisk aktivitet eller bad. Hvil først tyve til tredive minutter, - inden målingen foretages. Forsøg at måle blodtrykket på same tidspunkt hver dag. Målingen Under målingen er det helt normalt at manchetten strammer (bliv ikke bekymret). Efter målingen Efter målingen tryk på START knappen for at slukke apparatet. Efter et minut uden brug vil apparatet dog slukke automatisk. Tag manchetten af og aflæs måleresultatet. Bemærk: som hovedregel lad der mindst være tre minutter mellem målinger på samme person. 12

14 Blodtryksmålingen Før måling foretages læs Information om korrekt blodtrykmåling på næste side. Normal måling 1. Placer manchetten på overarmen i hjerteniveau. Sid stille under målingen. Hjerteniveau 2. Tryk på START knappen. Alle displayets segmenter vises. Nul (0) fremkommer og blinker kortvarigt Displayet skifter, som vist i figuren til højre, når målingen begynder. Manchetten oppumpes. Det er normalt, at manchetten under målingen føles meget stram. Indikator for tryk vises i venstre side af displayet under oppumpningen. Bemærk: Du kan altid stoppe oppumpningen ved at trykke START knappen igen. Alle displayets segmenter vises Tryk Nul (0) vises Oppumpning starter START 3. Når oppumpningen er færdig, starter udluftningen automatisk og (puls markør) blinker og indikerer at målingen foretages. Når pulsen er opfanget blinker markøren ved hvert pulsslag. Bemærk:Hvis et passende tryk ikke er opnået vil yderligere oppumpning efterfølgende finde sted. For at undgå dette, se måling med indstillet tryk på næste side. 4. Når målingen er gennemført vil det systoliske og diastoliske blodtryk og pulsværdien vises i displayet. Manchetten vil efterfølgende tømmes for den resterende luft. Trykstigning Måling foretages 4. Tryk på START knappen for at slukke apparatet. Efter et minut uden brug slukkes apparatet automatisk Bemærk: som hovedregel lad der mindst være tre minutter mellem målinger på samme person. Systolisk tryk Diastolisk tryk WHO klassifikation Puls Udlufter resterende luft automatisk 13

15 Blodtryksmålingen Måling med ønsket systolisk tryk. Model UA-767S-W er konstrueret til at opfange pulsen og automatisk oppumpe armmanchetten til det systoliske trykniveau. Brug denne metode hvis genoppumpning forekommer hyppigt eller hvis resultatet ikke vises selvom trykket falder til 20 mmhg eller under. 1. Placer manchetten på armen (gerne venstre). Hjerteniveau 2. Tryk på START knappen. 3. Når nullet (0) blinker, tryk og hold START knappen nede, indtil en værdi der ligger 30 til 40 mmhg højere end dit forventede systoliske blodtryks vises. Tryk på knappen START Slip knappen ved det ønskede systolisk tryk 4. Når den ønskede værdi er opnået, slippes START knappen og målingen starter. Tryk og hold knappen nede START Vedr. målingen henvises til foregående sider Information om korrekt blodtryksmåling Sid i en afslappet stilling. Placer din arm på et bord med håndfladen vendt opad og armmanchetten i niveau med dit hjerte Hvil i fem til ti minutter inden målingen foretages. Hvis du er ophidset/stresset eller deprimeret, vil målingen afspejle dette som et højere (eller lavere) måleresultat end normalt. En persons blodtryk varierer konstant og afhængig af, hvad man fortager sig, og hvad man indtager. Hvad du drikker, kan have stærk og hurtig effekt på dit blodtryk. Apparatet baserer dets målinger på pulsen (hjerteslag), og kan derfor have svært ved at måle på personer med meget svag eller uregelmæssig puls. 14

16 Hvis apparatet opdager en teknisk fejl, vil målingen stoppe, og displayet vil vise en fejlmeddelse. Err er en meddelelse om, at apparatet ikke var i stand til at foretage målingen. Se side 6 beskrivelse af symboler. Dette apparat er beregnet til blodtryksmåling på voksne. Rådfør dig med din læge, før du bruger apparatet på et barn. Et barn skal ikke bruge apparatet uden opsyn. Vis gemte målinger Bemærk: Dette apparat gemmer de sidste 60 målinger i hukommelsen. 1. Når intet vises i displayet, tryk og hold _START_ knappen nede for at vise de gemte målinger. Tryk og hold nede START knap Gennemsnit systolisk Gennemsnit diastolisk 2. Slip knappen når displayet viser gennemsnits data. Gennemsnit af alle data Gennemsnit puls 3. Nummer på måling og det gemte resultat heraf, vises i række følge fra den sidste måling Systolisk 4. Display vil automatisk slukke når alle data er vist. Diastolisk Puls Nyeste måling Bemærk:Hvis du trykker på _START_ knappen mens gemte målinger vises, slukker apparatet. 15 Systolisk Diastolisk Pulse Ældste måling

17 Hvad er uregelmæssig hjerterytme? Blodtryksapparat UA-767S-W måler blodtryk og puls selv når uregelmæssig hjerterytme forekommer. En uregelmæssig hjerterytme defineres, som et pulsslag, der varierer 25% fra gennemsnittet af alle pulsslag under blodtryksmålingen. Det er vigtigt, at du er afslappet, forholder dig i ro og ikke taler under blodtryksmålingen. Bemærk: vi anbefaler, at du kontakter din læge, hvis jævnligt i forbindelse med dine målinger. %UHR fremkommer %UHR vies som frekvens af fundne antal UHR (Uregelmæssig HjerteRytme). UHR opfanger ikke kun uro som fysisk bevægelse, men også uregelmæssig puls/hjertrytme. Derfor anbefaler vi, at du kontakter din læge, hvis %UHR niveauet er højt. Antal fundne UHB i hukommelsen %UHR = x 100 [%] Total antal Visning af %UHR: %UHR vises når gennemsnits værdier vises. (se pkt. 2. i Vis gemte målinger ) %UHR vises ikke når hukommelse indeholder 6 eller færre målinger Gennemsnits display Level 0 %UHR=0~24 Level 1 %UHR=25~49 Level 2 %UHR=50~74 Level 3 %UHR=75~100 Vises ikke 16

18 Trykindikator Indikatoren viser i trykket manchetten under målingen. Oppumpning Udluftning Oppumpning foretages Oppumpning fuldført Blodtryksmåling foretages WHO klassificationsindicator Hvert segment på tryksøjlen refererer til WHO s blodtryksklassificering, som beskrives på næste side. WHO Classification Indicator Svært forhøjet blodtryk Forhøjet blodtryk Lettere forhøjet blodtryk Højt normalt blodtryk Normalt blodtryk Optimalt blodtryk Eksempel: Forhøjet blodtryk Lettere forhøjet blodtryk : Indikatoren viser et segment baseret på den aktuelle måling med reference til WHOs klassifikation. Højt normalt blodtryk Blodtryk Hvad er blodtrykket? Blodtrykket angiver hvor stort et tryk blodet yder på blodkarrene i kredsløbet. Det systoliske tryk opstår, når hjertet trækker sig sammen. Det diastoliske tryk opstår, når hjertet er afslappet og udvider sig. Blodtrykket måles i millimeter kviksølv (mmhg). En persons hvileblodtryk er det tryk, som måles straks om morgenen, mens man stadig er liggende i hvile og før måltid indtages. 17

19 Hvad er Hypertension og hvordan kontrolleres det? Hypertension er et unormalt forhøjet arterielt blodtryk, der uopdaget og ubehandlet kan forårsage alvorlige sygdomme, i hjerte, hjerne, øjne og nyre herunder slagtilfælde og blodproper. Hypertension kan afhjælpes og ved livsstilsændringer, at undgå stress og ved medicinering under lægens kyndige anvisning. For at forebygge hypertension eller holde den under kontrol: Undgå rygning Motioner regelmæssigt Reducer salt og fedtintagelse Få jævnligt et lægetjek Undgå overvægt Hvorfor måle blodtrykket i hjemmet? Måles blodtrykket på en klinik eller hos lægen, kan nervøsitet medføre en forhøjet blodtryksværdi på 25 til 30 mmhg, end hvis personen måler det hjemme. Hjemmeblodtryksmåling reducerer ydre påvirkninger og er et værdifuldt supplement til lægens målinger, der tilsammen giver et mere præcist og komplet overblik over en persones blodtryk. WHO s blodtryksklassifikation Standard til vurderiring af forhøjet blodtryk,uden hensyn til alder, er blevet fastlagt af World Health Organization (WHO), se diagrammet. Variation i blodtrykket En persons blodtryk varierer meget både dagligt og efter årstid. Det kan grundet forskellige omstændigheder variere fra 30 to 50 mmhg i løbet af dagen. Hos personer med hypertension er variationen endnu mere udtalt. Normalt stiger blodtrykket under arbejde og leg og falder til det laveste niveau under søvn. Så bliv ikke bekymret over en enkel måling. Foretag blodtryksmålingerne på same tidspunkt over nogle dage, og brug den beskrevne procedure i denne manual. Regelmæssige målinger giver en lang bedre blodtrykshistorik. Noter dato/tid for målingerne og medbring disse til konsultation og vurdering hos din læge. 18

20 Intet fremkommer i displayet når apparatet er tændt. Fejlfinding Problem Mulig årsag Anbefalet løsning Batterierne er helt opbrugt. Udskift alle batterier med nye Manchetten oppumpes ikke Apparatet foretager ikke måling. Resultatet er for højt eller lavt. Batteri/poler ikke isat korrekt Batterikapaciteten er for lav. Indikator for fladt batteri blinker. Hvis batterierne er helt opbrugt, kommer symbolet ikke frem. Manchetten er ikke påsat korrekt Bevægelse af armen eller krop under målingen. Manchettens position er ikke korrekt Måleresultatet afviger fra det, der er målt hos lægen Geninstaller batterierne med negative og positive poler som vist på batteridækslet. Udskift alle batterier med nye Påsæt manchetten korrekt Hold dig helt i ro og tal ikke under målingen Sid afslappet og roligt. Placer din arm på et bord med håndfladen vendt opad og armmanchetten påsat i niveau med dit hjerte. Hvis du har en svag eller uregelmæssing puls kan apparatet have svært ved at måle dit blodtryk. Læs Hvorfor måle blodtrykket i hjemmet?. Andet Tag batterierne ud og sæt dem korrekt i igen prøv igen at måle! Bemærk: Hvis ovenstående ikke løser problemet, så kontakt forhandleren. Forsøg ikke at åbne eller reparere apparatet, da garantien dermed bortfalder. 19

21 Vedligeholdelse Åben ikke apparatet. Det indeholder sarte og elektronisk komplicerede komponenter som kan ødelægges. Hvis du ikke kan løse et evt. problem via fejlfindingsguiden, så kontakt den lokale forhandler eller importør. A&Ds kundeservice vil altid yde teknisk information, levere reservedele og apparater til autoriserede forhandlere. Apparatet er designet og fremstillet til lang levetid. Men det anbefales generelt, at få apparatet efterset hver andet år, for at sikre korrekt funktion og nøjagtighed. Kontakt din forhandler eller importør mhp. evt. eftersyn. Tekniske data Type Målemetode Måleområde Målenøjagtighed Strømkilde UA-767S-W Oscillometrisk måling Tryk: mmhg Systolisk tryk: mmhg Diastolisk tryk: mmhg Puls: slag / minuttet Tryk: ±3 mmhg Puls: ±5% 4 x 1.5V batterier (R6P, LR6 or AA) eller netadapter (TB-233) (ikke inkluderet) Antal målinger Ca. 700 gange v/ LR6 (alkaline batterier) Ca. 200 gange v/r6p (genopladelige batterier) Ved tryk på 180 mmhg, rumtemperatur på 23 C. Klassifikation ME equipment (medicinsk udstyr leveret med batterier) / Class II (leveret med netadapter) Kontinuerlig funktion Klinisk test I henhold til ANSI / AAMI SP EMC IEC : 2007 Hukommelse De sidste 60 målinger Driftbetingelser +10 til +40 C / 15 til 85 %RH / 800 til 1060 hpa Transport / opbevaring -20 C til +60 C / 10%RH til 95%RH Mål Ca. 140 [B] x 60 [H] x 105 [D] mm Vægt Ca. 245 g, uden batterier IP beskyttelse Device: IP21 20

22 Forbrugsartikel Armmanchet Type BF Forventet levetid Apparat: 5 år (ved brug 6 gange daglig) Manchet: 2 years (ved brug 6 gange daglig) Tilbehør/netadapter Med netadapteren kan apparatet tilkobles stikkontakten i hjemmet. Vedr. anskaffelse kontakt din forhandler. Netadapteren kræver jævnlig inspektion og periodevis udskiftning. TB-233 TB-233C Input: V Output: 6V 500mA TB-233BF Input: 240V Output: 6V 139 C 2A 500mA 139 C 2A Tilbehør Manchet Katalog nummer Størrelse Overarmsomkreds CUF-F-LA Voksen,stor 31 cm til 45 cm CUF-I Udvidet strørrelse 22 cm til 42 cm CUF-F-A Voksen 22 cm til 32 cm Overarmsomkreds: omkreds målt på biceps (overarmsmuskel) Netadapter Katalog nummer Stik (Outlet type) TB-233C Type C TB-233BF Type BF Bemærk: Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. EMC oversight/information kan ses på A&D s hjemmeside: 21

23 MEMO 22

Find dansk brugervejledning online:

Find dansk brugervejledning online: Brugervejledning UA-1020-W Blodtryksmåler Find dansk brugervejledning online: www.secma.dk/produkter/blodtryksmaaler-ua-1020-w/ eller du kan scanne QR-koden herunder Indholdsfortegnelse Kære kunde... 2

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr. Intermedico ApSermedicO Sundhed fremfor alt!.. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt Betjeningsvejledning Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.: HC60BM Intermedico ApS - Viadukt alle 16-2900 Hellerup

Læs mere

Oversigt. Introduktion. Noter

Oversigt. Introduktion. Noter Oversigt Introduktion Introduktion...1 Noter...1 Kend din blodtryksmåler ---- Enheden...2 ---- Tilbehør......3 IHB indikator...4 Før måling......5 Kvik Guide...6 Isætning af batterier......7 Opstart ----

Læs mere

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING Klinisk valideret og godkendt af BHS! Læs vejledningen grundigt 1 før apparatet tages i brug Indholdsfortegnelse: 1. Forholdsregler

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463

Brugsanvisning. Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463 Brugsanvisning Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463 0197 Indholdsfortegnelse 1. Pakkens indhold...6 2. Om denne brugsanvisning...6 2.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne

Læs mere

FW1200 BRUGSANVISNING

FW1200 BRUGSANVISNING Blodtryksmåler Model: FW1200 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING 2 Mange tak fordi du valgte denne Fitzone blodtryksmåler. Læs venligst denne brugsanvisning grundig inden, at apparatet tages i brug. Skærmen

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled

Se demonstrationsvideo. Manual S-168KD. Brrugsanviisniing. Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Se demonstrationsvideo Manual S-168KD Brrugsanviisniing Intelligent Seagull S-168KD blodtryksapparat til håndled Indholdsfortegnelse Obs... 3 Korrekt anvendelse... 3 Hvad er blodtryk...4 Hvorfor måle blodtryk

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Model M6 Comfort Brugsanvisning

Model M6 Comfort Brugsanvisning Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort Brugsanvisning Varenr. 6055031 IM-HEM-7223-E-01-04/2011 1 2 b F c K L d a Indholdsfortegnelse Tak fordi du har købt det automatiske blodtryksapparat

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Standard brugervejledning Blodtryksmåler

Standard brugervejledning Blodtryksmåler Standard brugervejledning Blodtryksmåler Tak fordi du har valgt at købe din blodtryksmåler hos os Kære kunde Ca. 1 mio. danskere har forhøjet blodtryk - betyder det noget? Ca. 50% af befolkningen kender

Læs mere

FW1303 BRUGSANVISNING

FW1303 BRUGSANVISNING Blodtryksmåler Lifezone Series Model: FW1303 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Mange tak fordi du valgte denne Fitzone blodtryksmåler. Læs venligst denne brugsanvisning grundig inden, at apparatet tages i

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner R POWER BRUGERVEJLEDNING Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner Indholdsfortegnelse Introduktion......................................4 Beskrivelse af printeren.............................4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic

Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic > Højt blodtryk Avanseret teknologi for din velvære. Driftssikker kvalitet NAIS

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Det er dit liv. Pas på blodtrykket.

Det er dit liv. Pas på blodtrykket. Det er dit liv. Pas på blodtrykket. AUTOMATISK BLODTRYKSAPPARAT Brugsanvisning 0068 www.kendan.dk INTRODUKTION Brug af et automatisk blodtryksapparat giver mulighed for kontinuerligt at monitorere blodtryk,

Læs mere

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut.

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut. BRUGSANVISNING TIL Gymform ABS & CORE Vi tager din sikkerhed alvorligt. Vi beder dig derfor om at gennemlæse alle oplysningerne i denne brugsanvisning, før du begynder at bruge Gymform ABS & CORE. Det

Læs mere

Det er dit liv. Pas på blodtrykket.

Det er dit liv. Pas på blodtrykket. Det er dit liv. Pas på blodtrykket. AUTOMATISK BLODTRYKSAPPARAT Brugsanvisning 0068 www.kendan.dk INTRODUKTION Brug af et automatisk blodtryksapparat giver mulighed for kontinuerligt at monitorere blodtryk,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Fingertip Pulsoximeter

Fingertip Pulsoximeter Fingertip Pulsoximeter Model: Fairy A4 www.kendan.dk 1. Brugsområde Pulsoximeter anvendes til måling af SpO2 og puls via fingerspidsen. Pulsoximeteret kan anvendes til børn og voksne på hospitaler, klinikker

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

BM 20. c Blodtryksmåler. Betjeningsvejledning

BM 20. c Blodtryksmåler. Betjeningsvejledning BM 20 DK c Blodtryksmåler Betjeningsvejledning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)7 31 / 39 89-144 Fax: +49 (0)7 31 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Dansk 1.

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

HEM-907. Brugsanvisning. Fuldautomatisk blodtryksapparat. Varenr. 60-55-207. Tak fordi De valgte et OMRON produkt.

HEM-907. Brugsanvisning. Fuldautomatisk blodtryksapparat. Varenr. 60-55-207. Tak fordi De valgte et OMRON produkt. Brugsanvisning Fuldautomatisk blodtryksapparat HEM-907 Varenr. 60-55-207 Tak fordi De valgte et OMRON produkt. Før apparatet anvendes første gang, bedes De gennemlæse brugsanvisningen nøje. Det anbefales

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend Model 17518 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend DK ROMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye romaskine,

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT

Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort IT Brugervejledning IM-HEM-7322U-E-01-08/2013 A B C GK J I H G N O D E F Q R S T M HL Z AA AB AC AD AE U HAF P V HAG W X Y AH AI AJ Indhold Tak fordi

Læs mere

Det er dit liv. Pas på blodtrykket.

Det er dit liv. Pas på blodtrykket. Det er dit liv. Pas på blodtrykket. AUTOMATISK BLODTRYKSAPPARAT Brugsanvisning 0068 www.kendan.dk PM DK INTRODUKTION Brug af et automatisk blodtryksapparat giver mulighed for kontinuerligt at monitorere

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Blodtryksmåler til overarmen

Blodtryksmåler til overarmen Blodtryksmåler til overarmen SANOTEC MD 14037 Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 3 Pakkens indhold...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4 Korrekt

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1 (Hi-Dop Doppler) 3 1.1 Hi-Dop Doppler 3 1.2 Komposition / opbygning 3 Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4 2.1 Operationelle forudsætninger 4 2.2 Hvordan Doppler bruges

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Personal Profile. For. john Hansen --------------------------------------

Personal Profile. For. john Hansen -------------------------------------- Personal Profile For john Hansen -------------------------------------- 26-10-2009 BodyAge john, din BodyAge er 63 sammenlignet med din kronologiske alder på 49 år. BodyAge er beregnet fra resultaterne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog REVEAL Patientassistent 9538 Lægehåndbog 0123 2007 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører

Læs mere

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning 70 Hjemmeblodtryk Lægeinformation og patientvejledning Udarbejdet af Lia E. Bang, afdelingslæge, ph.d., Rigshospitalet. Hjertecenter, Kardiologisk klinik B Lægeinformation Indikationer I tilfælde af fri

Læs mere

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL Deluxe Multifunktionel Massagestol Performance BRUGERMANUAL Tak for dit køb af dette produkt. Før du anvender det, bedes du læse denne BRUGERMANUAL grundigt, og vær især opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere