Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser."

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 2/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, når de er frigivet dér. Afgørelserne kan søges frem på retsinformation.dk under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer": Brug journalnumrene, der står her i nyhedsbrevet under den enkelte afgørelse. Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at sikre indrette en automatisk palleteringsmaskine forsvarligt... 1 Sag nr. 2: Påbud om straks at efterse og vedligeholde hejseredskab i et cirkustelt... 3 Sag nr. 3: Påbud om at forebygge risiko for røveri for dagligvareforretnings postbutik sendt tilbage til Arbejdstilsynet, men fastholdt for butikkens øvrige ansatte... 5 Sag nr. 4: Fastholdelse af afgørelse om at sikre korrekt anvendelse af trykluftskrog til løft af tung bagage, men reaktionen skulle være en afgørelse uden påbud... 6 Sag nr. 5: Påbud om at standse en skorstensfejer på et tag i 6 meters højde uden sikkerhedsforanstaltninger... 8 Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om sikre adgangsvej til og fra en teleskoplæsser og afgørelse om at den virksomhed, hvis ansatte anvendte teleskoplæsseren, var rette modtager af påbuddet Sag nr. 7: Fastholdelse af påbud om at standse arbejde med minigraver tæt ved kanten af en cirka 2 meter dyb udgravning uden tilstrækkelig sikkerhed mod nedskridning Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at sikre indretning af en automatisk palleteringsmaskine forsvarligt Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skulle indrette en palleteringsmaskine, så den kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da der var åbninger i afskærmningen, som gjorde det muligt at passere maskinens sikkerhedsforanstaltninger og række ind til de ikke afskærmede maskindele med risiko for knoglebrud eller amputation af fingre, hænder eller arme. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en virksomhed og konstaterede, at der fra operatørsiden af en ikke CE-mærket palleteringsmaskine var åbninger i afskærmningen, som gjorde det muligt at passere maskinens sikkerhedsforanstaltninger og derved komme ind i nærheden af den automatiske maskine. 1

2 Virksomheden oplyste, at maskinen havde en åbning på cirka 60 cm fra gulv til undersiden af afskærmningen under den faste afskærmning, at der var en åbning på cirka 80 cm fra gulv til lysbom på langs af maskinen. Åbningen havde en bredde på 80 cm, og der var en åbning på cirka 100cm fra gulv til lysbom under lysbommen på tværs af maskinen og med en bredde på 58 cm. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at sikre at virksomhedens automatiske palleteringsmaskine er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Virksomheden klagede og anførte blandt andet, at det ikke er uproblematisk at passere sikkerhedsforanstaltningerne, idet det vil indebære både stor smidighed og store anstrengelser på grund af lysbommen at kravle ind til maskinen. Det fremgår af 45, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at tekniske hjælpemidler herunder blandt andet maskiner skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at anvendelsen af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Det fremgår af 5, stk. 1 og stk. 4, i samme bekendtgørelse, at et teknisk hjælpemiddel, der anvendes ved udførelsen af et arbejde, skal være egnet eller tilpasset hertil, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig. Såfremt anvendelsen af et teknisk hjælpemiddel desuagtet indebærer risiko for sikkerhed og sundhed, skal denne imødegås med egnede foranstaltninger, som f.eks. afskærmning, udsugning og særligt sikkerhedsudstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler, der sikrer en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig udførelse af det pågældende arbejde. Det fremgår af 6, i samme bekendtgørelse, at et teknisk hjælpemiddel kun må anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion, udstyr, sikring m.v. ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler og andre særlige regler, der måtte være fastsat herom. Det fremgår af 38, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, i bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler, at der i konstruktionen af et teknisk hjælpemiddel skal indgå sikring mod farer ved hjælpemidlet. Det skal herunder sikres, at personer ikke kan komme i berøring med farlige maskindele eller stoffer. Hvis fornøden sikring ikke kan opnås gennem konstruktionen, skal den gennemføres på betryggende måde ved afskærmning, udsugning, andet sikkerhedsudstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden skal indrette palleteringsmaskinen, så den kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg konstaterede, at der fra operatørsiden af den ikke CE-mærket palleteringsmaskine var åbninger i afskærmningen, som gjorde det muligt at passere maskinens sikkerhedsforanstaltninger og derved komme ind i nærheden af den automatiske palleteringsmaskine. 2

3 Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at der er risiko for alvorlig klemning ved ophold inde ved maskinen, idet det utilsigtet er muligt at række ind til de ikke afskærmede maskindele med risiko for knoglebrud eller amputation af fingre, hænder eller arme. Nævnet bemærkede til klagen, at reglerne om indretning af tekniske hjælpemidler foreskriver, at der i konstruktionen af et teknisk hjælpemiddel skal indgå sikring mod farer ved hjælpemidlet. Nævnet henviste i den forbindelse til, at reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler foreskriver, at et teknisk hjælpemiddel kun må anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion, udstyr, sikring mv. ifølge Arbejdstilsynets regler om indretning af tekniske hjælpemidler. Det betyder, at et automatisk maskinanlæg skal have en beskyttelsesanordning, der skal forhindre, at en person kan komme ind i farezonen, og at alle farezoner i automatiske maskiner og maskinanlæg skal være helt afspærrede, hvorved det er uden betydning, om det ikke er uproblematisk at passere sikkerhedsforanstaltningerne. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 2: Påbud om straks at efterse og vedligeholde hejseredskab i et cirkustelt Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks skulle efterse dens tekniske hjælpemidler ved passende eftersyn og sikre den vedligeholdelse, der kræves, idet Arbejdstilsynet ved undersøgelsen af en nærved ulykke fik oplyst en ansat ved opsætning og gennemgang af et cirkustelt for fejl havde konstateret, at der i masten manglede en dorn/padl, og at det viste sig, at masten og hejseredskabet var defekt ved opsætningen. Arbejdstilsynet undersøgte en nærved ulykke, hvor masten i et cirkusfortelt gav efter og gik ud af funktion, hvorved der kom en markant lyd. I den forbindelse talte Arbejdstilsynet med de ansatte. En af de ansatte oplyste, at han havde været med ved opsætningen og gennemgang for fejl. Han var i den forbindelse blevet opmærksom på, at der i masten manglede en dorn/padl, og at det ved en nærmere inspektion viste sig, at masten og hejseredskabet var defekt ved opsætningen. Den ansatte oplyste, at han ved henvendelse til sin overmontør fik oplyst, at han skulle fortsætte med opsætningen på grund af tidsnød, og at det defekte hejseredskab ville blive udskiftet, når teltet var hjemme på lageret igen efter nedtagning af teltet. Virksomhedens ledelse oplyste, at det af den ansatte oplyste, er virksomhedens normale procedure. Ved tilsynsbesøget konstaterede Arbejdstilsynet, at hejseredskabet flere steder var defekt, idet en drivaksel var bøjet, og tandhjulene var åbne. Desuden var det sted, hvor håndtaget/håndsvinget skulle monteres, skæv, ligesom inddækningerne manglede. Der var desuden ikke påmonteret den split, der hindrer en dorn/padl i at falde ud, og en af dornene/padlerne var erstattet af en jernstang af uspecificeret styrke og sikkerhedsmæssige egenskaber. Hejseredskabernes mærkning og anvisning var ikke tydelige på grund af slitage, og resultater og dokumentation for eftersyn var ikke tilgængelig for Arbejdstilsynet. 3

4 Arbejdstilsynet afgav påbud om straks at udføre passende eftersyn af de tekniske hjælpemidler og sikre den nødvendige vedligeholdelse. Det fremgår af 45, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at tekniske hjælpemidler herunder blandt andet maskiner skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Det fremgår af 2, stk. 1, nr. 1, litra b, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at der ved tekniske hjælpemidler forstås maskiner, apparater, redskaber og enhver lignende indretning, der anvendes til frembringelsen af et arbejdsresultat. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at anvendelsen af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Det fremgår af 14, i samme bekendtgørelse, at det ved passende eftersyn og vedligeholdelse af en sagkyndig skal sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbuddet om, at virksomheden straks skulle efterse dens tekniske hjælpemidler ved passende eftersyn og sikre den vedligeholdelse, der kræves. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved undersøgelsen af nærved ulykken fik oplyst en ansat ved opsætning og gennemgang af teltet for fejl havde konstateret, at der i masten manglede en dorn/padl, og at det viste sig, at masten og hejseredskabet var defekt ved opsætningen. Nævnet lagde desuden vægt på, at den ansatte ved henvendelse til sin overmontør fik oplyst, at han skulle fortsætte med opsætningen på grund af tidsnød, og at det defekte hejseredskab ville blive udskiftet, når teltet var hjemme på lageret igen efter nedtagning af teltet. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at virksomhedens ledelse havde oplyst, at det var den normale procedure. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg konstaterede, at hejseredskabet flere steder var defekt, idet en drivaksel var bøjet, og tandhjulene var åbne, ligesom stedet, hvor et håndtag/håndsvinget skal monteres ved brug, var skæv, og inddækningerne manglede. Der var desuden ikke påmonteret en split på en dorn/padl, der hindrer dorn/padl i at falde utilsigtet ud. En af dornene/padlerne var erstattet af en jernstang af uspecificeret styrke og sikkerhedsmæssige egenskaber. Hejseredskabernes mærkning og anvisning var ikke tydelige på grund af slitage, og resultater og dokumentation for eftersyn ikke var tilgængelig for Arbejdstilsynet. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn (j.nr ). 4

5 Sag nr. 3: Påbud om at forebygge risiko for røveri for dagligvareforretnings postbutik sendt tilbage til Arbejdstilsynet, men fastholdt for butikkens øvrige ansatte Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at forebygge risiko for røveri i en forretning, men hjemviste en del af påbuddet om at forebygge risiko for røveri i forretningens postbutik, idet fraføring af kontanter fra kassen skete ved, at en ansat hentede penge og transporterer dem enten i lommen eller i hånden til baglokalet i butikkens åbningstid. Arbejdstilsynet besøgte en dagligvareforretning med postbutik. Uddeleren oplyste, at der i butikken er 3 kasselinjer, hvor det oftest kun er de 2, der er åbne. Der er alarm på kasseapparaterne, der angiver max kassebeholdning med henblik på fraføring. Der benyttes aflåst dropboks ved kasserne, og fraførsel af kontanter fra kassen sker ved at en anden medarbejder henter pengene og transporterer dem enten i lommen eller i hånden til baglokale i butikkens åbningstid. Nøglen til kassen sidder i kassen, eller kassemedarbejderen har nøglen på sig. Der var i forretningen skiltet med videoovervågning, men at der ikke er opsat kameraer inde i butikken. I forretningens postbutik oplyste en medarbejder og uddeler, at postbutikken har daglig åbningstid på hverdage mellem kl. 14 og 17, og at der sker fraførsel til dropboks ved et maximalt beløb på kr. 2000, - i kassen. Optælling sker i postbutikken, hvor der ikke er gitter eller anden form for afskærmning efter lukketid. Optælling sker lige ved siden af døren ind til postbutikken, og døren er ikke aflåst på dette tidspunkt. Arbejdstilsynet afgav påbud om at forebygge risiko for røveri i forretningen. Virksomheden klagede over påbuddet, og anførte at det er sjældent, der fraføres penge, og at fraføringen af penge sagtens kan ske skjult i hånden, uden der er reel risiko. I forhold til forholdene i postbutikken oplyste virksomheden, at der havde været kontakt med Post Danmark for at drøfte proceduren generelt. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bekendtgørelsens bilag. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed. 5

6 Det fremgår af 7, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbuddet om at forebygge risiko for røveri i butikken, men hjemviste den del af afgørelsen, som drejede sig om at forebygge risiko for røveri i postbutikken. Nævnet lagde vægt på, at transporten af kassebeholdningen fra kassen til deponeringsenheden ikke foregik sikkert og diskret, idet fraføring af kontanter fra kassen sker ved, at en ansat henter pengene og transporterer dem enten i lommen eller i hånden til baglokalet i butikkens åbningstid. Nævnet lagde desuden vægt på, at der ikke var overensstemmelse mellem butikkens skiltning og virksomhedens faktiske sikkerhedsniveau, idet der var skiltet med videoovervågning, men at der på tilsynstidspunktet ikke var opsat kameraer. Arbejdsmiljøklagenævnet bemærkede, at butikkens valg af transport af kontanter gennem butikken i åbningstiden, hvor kontanterne opbevares i hånden eller i den ansattes lomme, ikke er hverken sikkert eller diskret, og at den synlige transport forøger risikoen for røveri. Selvom fraførelsen af penge er lejlighedsvis, ændrer det ikke ved, at der er en forøget risiko for røveri, når den interne transport af penge ikke sker diskret. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt ikke sagen tilstrækkelig oplyst for så vidt angår postbutikken. Nævnet lagde vægt på, at det er uklart, om postbutikken skal anses for en del af butikken som arbejdsgiver, eller om postbutikken skal anses for en særskilt enhed med Post Danmark som arbejdsgiver. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at det i sagen er uklart, om de ansatte i postbutikken er ansat i forretningen, Post Danmark eller om der er tale om flere ansatte, som har forskellige arbejdsgivere, ligesom det er uklart, om Post Danmark har lejet sig ind i butikken. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn (j.nr og ). Sag nr. 4: Fastholdelse af afgørelse om at sikre korrekt anvendelse af trykluftskrog til løft af tung bagage, men reaktionen skulle være en afgørelse uden påbud Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om, at anvendelse af en trykluftskrog ikke skete sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet krogen blev anvendt forkert, men fandt reaktionen skulle være en afgørelse uden påbud. Nævnet kunne ikke behandle Arbejdstilsynets vurdering af, om der var grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give virksomheden en bøde. Arbejdstilsynet undersøgte en ulykke, hvor en ansat samme dag havde fået en bagagekrog i panden. Det blev oplyst, at ulykken var sket ved, at den ansat havde prøvet at frigøre bagage ved at bruge en trykluftskrog, som var monteret på skinne over hovedet på den ansatte. Den var beregnet til at trække horisontalt, men blev i stedet for trukket vertikalt. 6

7 Tykluftskrogen var faldet ud af håndtaget på en kuffert, som den ansatte prøvede at løsne, og ramte den ansatte i panden. Alle ansatte, herunder skadelidte, var instrueret i at bruge en trækpind, og at der ikke må anvendes trykluftskrog, når bagage sætter sig fast og skal frigøres. Det blev oplyst, at der var en trækpind til rådighed ved bagageboksen. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at det straks skulle sikres, at trykluftskrog anvendes korrekt. Virksomheden klagede over påbuddet og Arbejdstilsynets beslutning om at melde virksomheden til politiet, idet virksomheden har overholdt forpligtelserne i forhold til at instruere og føre effektivt tilsyn med de ansatte. De ansatte var således instrueret i at bruge trykluftskrog. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 45, i samme lov, at maskiner, apparater, redskaber og andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Det fremgår af 9, i samme bekendtgørelse, at et teknisk hjælpemiddel kun må anvendes til de arbejdsfunktioner og under de betingelser, det er egnet til, så begrænsninger, der følger heraf, ikke overskrides til fare for sikkerhed eller sundhed. Sikringsdele eller andet beskyttelsesudstyr skal anvendes efter hensigten, og foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger skal iagttages. Anvendelse må ikke ske under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare, medmindre der er truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger herimod. Hvis det er nødvendigt, skal der være truffet passende foranstaltninger til beskyttelse mod følgerne af lynnedslag. Om nævnets kompetence Det fremgår af 77, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist. Det fremgår, at 81, i samme lov, at klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til denne lov eller i henhold til en EU-forordning vedrørende forhold omfattet af denne lov kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse således, at anvendelse af en trykluftskrogen ikke skete sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 7

8 Nævnet lagde vægt på, at den ansatte havde anvendt trykluftskrogen forkert, idet den ansatte har anvendt trykluftkrogen i et horisontalt træk, hvilket den ansatte var instrueret i ikke at udføre. Nævnet lagde endvidere vægt på, at når trykluftskrogen anvendes ved et horisontalt træk, mod den ansattes hoved, vil der være en ulykkesrisiko, da krogen kan falde ud af håndtaget på kufferten eller håndtaget kan falde af kufferten med personskade til følge. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn. Afgørelsens form Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at reaktionen skulle være en afgørelse uden påbud. Nævnet fandt således, at der ikke var grundlag for at træffe afgørelsen i form af et strakspåbud, idet virksomheden allerede inden Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken havde truffet foranstaltninger, som kunne være tilstrækkelige i forhold til overtrædelsen om, at den ansatte havde anvendt trykluftskrogen i strid med den givne instruks. Nævnet lagde vægt på, at der efter ulykken samme dag var en trækpind til rådighed ved bagageboksen, og at der dagligt førtes tilsyn med arbejdet ved forskellige sikkerhedsprocedurer og ved tavlemøder hver morgen. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn. Afgørelse om nævnets kompetence Arbejdsmiljøklagenævnet kunne ikke behandle den del af klagen, der vedrørte Arbejdstilsynets vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give virksomheden en bøde på baggrund af Arbejdstilsynets strakspåbud. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynets vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give virksomheden en bøde på baggrund af påbuddet, ikke er en afgørelse efter arbejdsmiljøloven. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynets anmeldelse eller beslutning om bødepålæg ikke fastslår, hvad der er ret i en given situation i forhold til arbejdsmiljøloven. Det fremgår af arbejdsmiljølovens regler, at klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljøloven kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet. En eventuel klage over Arbejdstilsynets beslutning om at anmelde virksomheden til politiet, kan rettes til direktøren for Arbejdstilsynet og herefter til Beskæftigelsesministeriet. Afgørelserne blev truffet af et enigt nævn (J.nr , og ). Sag nr. 5: Påbud om at standse en skorstensfejer på et tag i 6 meters højde uden sikkerhedsforanstaltninger Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en skorstensfejer straks skulle standse arbejdet på et tag, da der var en overhængende, betydelig fare ved arbejdet på taget, da Arbejdstilsynet konstaterede, at en af virksomhedens medarbejdere stod på rygningen af et hus i cirka 6 meters højde i gang med at rense husets skorsten uden at være sikret mod nedstyrtningsfare. Arbejdstilsynet konstaterede, at en skorstensfejer stod på rygningen af et hus i gang med at rense husets skorsten. Der var tale om et ældre byhus, hvor taghældningen blev anslået til cirka 40 grader, tagfodshøjden blev målt til 2,70 meter, og rygningen havde en højde på cirka 6 meter. 8

9 Arbejdstilsynet afgav påbud om, at virksomheden straks skulle standse arbejdet på taget. Skorstensfejermesteren klagede over påbuddet og anførte, at arbejdet blev udført i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning og den udarbejdede branchevejledning for skorstensfejerarbejde, samt at skorstensfejere har lært på sikker og forsvarlig vis at begå sig ved udførelse af arbejde på et tag. Virksomheden anførte desuden, at arbejdet på taget har en varighed på 3-5 minutter, og at der i branchen ikke anvendes faldsikring, når der er tale om arbejde af så kort varighed. Virksomheden oplyste, at der er tale om mangeårige anerkendte og indarbejdede arbejdsmetoder og henviste desuden til Arbejdstilsynets At-vejledning A.2.1. om nedstyrtning- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser, at Sikkerhedsforanstaltninger kan dog undlades ved kortvarige arbejdsopgaver, hvor faren ved sikkerhedsforanstaltningernes etablering, brug og fjernelse er større end den fare, de skal afværge. Virksomheden henviste desuden til, at der er tale om en medarbejder, der via sin uddannelse er særligt trænet og instrueret i at bevæge sig sikkert og fornuftigt, og han ved, hvornår han skal sige fra og stoppe arbejdet af sikkerhedsmæssige grunde. Dertil er medarbejderen iført egnet fodtøj og arbejder alene på taget. Virksomheden anførte endelig, at Branchevejledning for skorstensarbejde bør have betydning for afgørelsens resultat, da den er udarbejdet af fagets arbejdstagerorganisation og arbejdsgiverside. Det fremgår af 38, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 13, nr. 1, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at det ved udførelsen af arbejdet skal sikres, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for nedstyrtning. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden straks skulle standse arbejdet på tage. Nævnet lagde vægt på, at der på tilsynstidspunktet var en overhængende, betydelig fare ved arbejdet på taget, da Arbejdstilsynet konstaterede, at en af virksomhedens medarbejdere stod på rygningen af et hus i cirka 6 meters højde i gang med at rense husets skorsten uden at være sikret mod nedstyrtningsfare. Nævnet bemærkede til klagen, at nævnet vurderer, at der forelå en overhængende betydelig fare for at virksomhedens medarbejder, som stod på rygningen af et hus i cirka 6 meters højde, kunne styrte ned med alvorlig personskade eller død til følge. Det har ikke betydning for sagen, om der er tale om en kortvarig arbejdsopgave på 3-5 minutter eller længere, da virksomhedens medarbejder på intet tidspunkt under arbejdet på taget var sikret mod nedstyrtning. Nævnet bemærkede endelig, at afgørelsen ikke er truffet efter reglerne om bygge- og anlægsarbejde, men efter reglerne om arbejdets udførelse. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn (J.nr ). 9

10 Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om sikre adgangsvej til og fra en teleskoplæsser og afgørelse om at den virksomhed, hvis ansatte anvendte teleskoplæsseren, var rette modtager af påbuddet Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af et påbud, og fastholdt påbuddet om, at virksomheden straks skulle sikre, at adgangsvejen til og fra en teleskoplæsser på en byggeplads var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. På en byggeplads konstaterede Arbejdstilsynet, at en ansat steg ud af en teleskoplæsser på en meget mudret adgangsvej. Adgangsvejen ved teleskoplæsseren var den eneste mulige adgangsvej, og det var kun muligt at parkere teleskoplæsseren i området, som var meget mudret. Arbejdstilsynet optog foto af forholdene. Billederne viste, at der var meget mudret med dybe fuger og vandhuller i området omkring teleskoplæsseren. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at virksomheden straks skulle sikre, at adgangsvejen fra og til teleskoplæsseren er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Virksomheden klagede, og anførte, at strakspåbuddet burde være givet til de ansvarlige for de fælles adgangs- og færdselsveje på byggepladsen, idet bygherren har entreret med anden entreprenør med hensyn til fælles adgangs- og færdselsveje. Det fremgår af 15, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Der henvises her særligt til lovens regler om arbejdets udførelse, indretning af arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler m.v. og reglerne om stoffer og materialer. Det fremgår af 38, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 46, i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, at byggepladsen skal være indrettet med et tilstrækkeligt antal adgangs- og transportveje, der skal være placeret, gjort anvendelige og dimensioneret således, at de kan anvendes uden fare for sikkerhed og sundhed og således, at personer, der beskæftiges i nærheden af disse adgangs- og transportveje, ikke udsættes for fare for sikkerhed og sundhed. Færdselsveje og -arealer skal holdes jævne og fri for materialer eller genstande, der kan være til fare for færdslen. Det skal sikres, at veje er bæredygtige, når de benyttes, uanset vejrliget, og at adgangsveje fra offentlig vej og parkeringsplads til omklædningsrum og veje mellem skure kan befærdes i normalt fodtøj, og at adgangsveje fra omklædningsrum til arbejdspladser kan befærdes i arbejdsfodtøj. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at virksomheden var rette modtager af påbuddet og fastholdt Arbejdstilsynets påbud således, at virksomheden straks skulle sikre, at adgangsvejen til og fra teleskoplæsseren var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet lagde vægt på, at virksomheden efter reglerne skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige for virksomhedens egne ansatte, og at 10

11 det var virksomheden egne ansatte, der benyttede teleskoplæsseren til at transportere mørtel op på stilladset, og at virksomhedens ansatte, når denne steg ud af teleskoplæsseren, trådte ned på en meget mudret adgangsvej. Nævnet lagde endelig vægt på, at Arbejdstilsynets billede fra tilsynsbesøget underbygger, at der var meget mudret med dybe fuger og vandhuller i området omkring teleskoplæsseren. Nævnet bemærkede til klagen, at en arbejdsgiver efter reglerne skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige for egne ansatte. Afgørelserne blev truffet af et enigt nævn (J.nr og ). Sag nr. 7: Fastholdelse af påbud om at standse arbejde med minigraver tæt ved kanten af en cirka 2 meter dyb udgravning uden tilstrækkelig sikkerhed mod nedskridning Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af et påbud og fastholdt påbuddet om, at virksomheden straks skulle standse arbejdet med påfyldning af grus på byggepladsen, indtil risiko for sammenstyrtning af jorden var effektivt sikret. Arbejdstilsynet konstaterede ved undersøgelse af en ulykke på en byggeplads, at et asfaltområde inklusiv underliggende jordlag var brækket af/styrtet ned i udgravningen, og at en minidumper var faldet ned i udgravningen og lå med bunden i vejret. Udgravningen var 2,1-2,2 meter dyb. Arbejdstilsynet konstaterede, at kanten af udgravningen var af asfalt, og det øverste lag var af grus. Der var ikke opsat skråningsanlæg eller anden sikkerhedsforanstaltning ved kanten. Arbejdstilsynet fik oplyst, at en minigraver blev anvendt langs med kanten af udgravningen. Arbejdstilsynet afgav påbud om straks at standse arbejdet med påfyldning af grus, indtil risiko for sammenstyrtning af jorden er effektivt sikret. Virksomheden klagede over påbuddet og anførte, at virksomheden ikke har det praktiske og juridiske ansvar for, at risiko for sammenstyrtning var fornødent imødegået. Det indgik ikke i virksomhedens kontrakt med hovedentreprenøren, at virksomheden skulle forestå sikringen af udgravningen i enhver henseende. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 77, stk. 2, at hvis Arbejdstilsynet skønner det nødvendigt for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansattes eller andres sikkerhed eller sundhed, kan Arbejdstilsynet påbyde, at faren straks imødegås, herunder at arbejdet standses. Det fremgår af 34, i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, at jordarbejde, herunder udgravning til byggegruber, rør, kabler m.v., skal udføres med passende skråningsanlæg eller brug af afstivning eller anden egnet foranstaltning, så fare for jordskred er effektivt imødegået. Foranstaltningerne skal træffes under hensyn til jordens beskaffenhed, f.eks. nærliggende ældre udgravninger med løsere fyld, samt påvirkninger fra vejrliget. Der skal desuden tages hensyn til særlige belastninger tæt på udgravningen eller aktiviteter i området, der kan bevirke rystelser. 11

12 Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at virksomheden var rette modtager af påbuddet, og fastholdt påbuddet om, at virksomheden straks skulle arbejdet med påfyldning af grus på byggepladsen, indtil risiko for sammenstyrtning af jorden var effektivt sikret. Nævnet lagde vægt på, at virksomhedens egne ansatte var i færd med at fylde grus omkring de pæle, der er rammet i udgravningen, da arbejdsulykken skete. Nævnet lagde vægt på, at der var en overhængende, betydelig fare ved arbejdet med påfyldning af grus på byggepladsen, da der var risiko for nedskridning af jordlagene i udgravningen med alvorlig personskade til følge. Nævnet lagde herved vægt på, at det øverste jordlag under asfalten var grus, hvorfor underlaget ikke var stabilt at køre på. Nævnet lagde desuden vægt på, at det blev oplyst, at minigraveren blev anvendt langs med kanten af udgravningen, samt at der ikke var opsat passende skråningsanlæg, brug af afstivning eller anden egnet foranstaltning ved kanten af udgravningen. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at et asfaltområde inklusiv underliggende jordlag var brækket af/styrtet ned i udgravningen, og at en minidumper var faldet ned i udgravningen og lå med bunden i vejret. Afgørelserne blev truffet af et enigt nævn (J.nr og ). Nyhedsbreve fra Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) kan findes på Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Nyhedsbrev nr. 7/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Nyhedsbrev nr. 6/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 5/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Nyhedsbrev nr. 5/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 8/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 11/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. Nyhedsbrev nr. 2/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Nyhedsbrev nr. 4/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed.

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Arbejdstilsynet Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Eksempel på en konkret sag. V. Sidsel Kibsgård Jurist i Tilsynscenter Nord, Hadsten Kort om Arbejdstilsynet - Organisation Regelgrundlag

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2 Nyhedsbrev nr. 06/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 2/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Nyhedsbrev nr. 8/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 8. juli 2016 om, at kommunen

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 8/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 Ved afgørelsen

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 23. juni 2016 med påbud

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri Nyhedsbrev nr. 11/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Læs mere

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdsgiverens ansvar Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdstagerens ansvar Arbejdsmiljølovens 28 Ansatte har en strafbelagt pligt til at medvirke til at arbejdsgivere kan overholde

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 10/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 med påbud om

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 1/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud til en bygherre om at sikre at koordinator. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud til en bygherre om at sikre at koordinator. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 4/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses

Læs mere

D O M. afsagt den 11. marts 2016 Rettens nr /2015 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 11. marts 2016 Rettens nr /2015 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 11. marts 2016 Rettens nr. 1-3284/2015 Politiets nr. 1900-90270-00021-15 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Anklageskriftet, der er berigtiget under hovedforhandlingen, er modtaget den

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet virksomhedens klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. august 2016,

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. I dette nyhedsbrev er medtaget

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. november 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. april 2016 med påbud

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 06 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler nr. 1109 af 15. december 1992, som trådte i kraft den 1. januar 1993, nr. 670 af 7. august 1995, som trådte i kraft den 1. september 1995, nr. 832

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk Nyhedsbrev nr. 8/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 8/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum KEN nr 9800 af 29/04/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j.nr. 5900250-06 Senere ændringer

Læs mere

Undersøgelse af den daglige løftemængde

Undersøgelse af den daglige løftemængde KEN nr 10115 af 06/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900005-09 Senere ændringer til

Læs mere

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud KEN nr 9432 af 29/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 7000161-12 og 7000277-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Manuel håndtering af

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden november 2005 - til og med februar 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2018. Nyhedsbrev nr. 3/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Nyhedsbrev nr. 3/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. august 2017 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 26. august 2016

Læs mere

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik Nyhedsbrev nr. 5/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 6/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 3. maj 2016 med påbud om

Læs mere

Aktuel jura fra Arbejdstilsynet. v/ Lene Eisby

Aktuel jura fra Arbejdstilsynet. v/ Lene Eisby Aktuel jura fra Arbejdstilsynet v/ Lene Eisby Emner 1. Nye bødetakster for overtrædelse af arbejdsmiljøloven 2. Hvem har arbejdsgiveransvaret? - og hvad med konsortier og joint-ventures? 3. Den ansattes

Læs mere

FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø Syv gode grunde til at styrke lovgivningen om psykisk arbejdsmiljø Problemerne vokser Tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 3 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2009 - til og med juni 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 1/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) (Brug af stilladser, stiger og rapelling) I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelsen af tekniske

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Vestre Landsrets dom afsagt den 6. april 2016 af 12. afdeling i ankesag V.L. S

Vestre Landsrets dom afsagt den 6. april 2016 af 12. afdeling i ankesag V.L. S Vestre Landsrets dom afsagt den 6. april 2016 af 12. afdeling i ankesag V.L. S- 1090-15 Udskrift af dombogen for retten i Hjørring Dom afsagt den 5. maj 2015 Anklagemyndigheden mod tiltalte Tiltalte er

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2006 - til og med december 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1390 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i november 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i november 2017. Nyhedsbrev nr. 10/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i november 2017. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

KRAV OM PLANLÆGNING OPLÆRING, INSTRUKTION OG TILSYN - TRUSSEL ELLER MULIGHED

KRAV OM PLANLÆGNING OPLÆRING, INSTRUKTION OG TILSYN - TRUSSEL ELLER MULIGHED DANSK BYGGERIS ARBEJDSMILJØKONFERENCE 17. MARTS 2017 KRAV OM PLANLÆGNING OPLÆRING, INSTRUKTION OG TILSYN - TRUSSEL ELLER MULIGHED Holger Delfs, Arbejdstilsynet HER KAN ULYKKERNE FOREBYGGES 1/3 af årsagerne

Læs mere

Arbejde på tag i driftsfasen

Arbejde på tag i driftsfasen Arbejde på tag i driftsfasen Koordinators rolle? 2017-08-06 Jørgen B. Harder Chefkonsulent, Arbejdsmiljø Bygningskonstruktør 2222 2125 jobh@niras.dk Faldsikring 2 - Jørgen B. Harder Har vi et problem?

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 3 / Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 3 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 3 / 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2007 - til og med juni 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. maj 2016 af 11. afdeling i ankesag nr. V.L. S

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. maj 2016 af 11. afdeling i ankesag nr. V.L. S Vestre Landsrets dom afsagt den 19. maj 2016 af 11. afdeling i ankesag nr. V.L. S-2301-15 Dombog fra retten i Holstebro Dom afsagt den 4. november 2015 Anklagemyndigheden mod T A/S T A/S er tiltalt for

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævner afgjorde i april 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævner afgjorde i april 2016. Nyhedsbrev nr. 5/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævner afgjorde i april 2016. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017. Nyhedsbrev nr. 5/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet Nyhedsbrev nr. 01/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn erfaringer med påbud og retssager

Oplæring, instruktion og tilsyn erfaringer med påbud og retssager Oplæring, instruktion og tilsyn erfaringer med påbud og retssager Jakob Ugelvig Christiansen Chefkonsulent i Dansk Byggeri Laura Hyang Kroer Madsen Advokat i Dansk Byggeri Tema: Planlægning, oplæring,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 3/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 2

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 2 Nyhedsbrev nr. 5/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i maj måned 2015 truffet i alt 66 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne

Læs mere