Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015"

Transkript

1 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

2 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING FRISTER FOR INDSENDELSE AF SKEMAET NYT SIDEN OPRETTELSE AF SKEMA ØKOLOGISK AREALTILSKUD SAMT ANDRE MILJØTILSAGN UNDTAGELSEN PÅ 2,3 DE/HA ÆNDRINGER TIL ET ALLEREDE INDSENDT SKEMA SÅDAN UDFYLDER DU SKEMAET, SIDE FOR SIDE OPDATER SKEMAET GØDNINGSKVOTE OG EFTERAFGRØDER MARKPLAN BEREGNING AF GØDNINGSKVOTE OPGØRELSE AF EFTERAFGRØDER 2014/ INDBERETNING AF EFTERAFGRØDER FOR EFTERÅRET TILKNYTNING AF ELEKTRONISK MARKKORT TIL SKEMAET SÅDAN INDSENDER DU SKEMAET

4 1. Indledning I det følgende kan du få vejledning i at oprette og indsende skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder For mere information om reglerne vedr. efterafgrøder og gødskning henvises til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler. Du kan bruge skemaet til at indberette følgende: Ansøgning om anvendelse af 2,3 DE/ha, undtagelsen fra Nitratdirektivet. Gødningskvoteberegning (opfylder krav om gødningskvoteberegning for ordningerne Økologisk Arealtilskud, Miljøbetinget tilskud samt tilsagnstype 4 og 5, som er henholdsvis miljøvenlig drift af græs samt pleje med afgræsning, rydning og slæt), Opgørelse af efterafgrøder for planperioden 2014/2015 (efterafgrøder udlagt i 2014). Indberetning af nationale efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder for planperioden 2015/2016 (efterafgrøder etableret i efteråret 2015). Der kan ikke indberettes MFO-efterafgrøder i dette skema. Vi anbefaler, at du indsender dit Fællesskema 2015, før du udfylder skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Du kan kun overføre oplysninger fra Markplanen i Fællesskema til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015, hvis Fællesskemaet er indsendt. Det er vigtigt, at du indberetter på CVR nr., såfremt du har et CVR nr. Kun såfremt du ikke har et CVR nr., kan du indberette på CPR nr. 2. Frister for indsendelse af skemaet Hvis du har søgt Økologisk Arealtilskud eller anvender undtagelsen på 2,3 DE/ha, skal du indsende siderne Beregning af Gødningskvote og Markplan senest den 21. april Du har dog mulighed for at foretage ændringer senest den 11. maj Hvis du var omfattet af reglerne om pligtige efterafgrøder i planperioden 2014/2015, skal du udfylde og indsende siden Opgørelse af efterafgrøder 2014/2015 senest den 21. april Hvis du i efteråret 2015 (planperioden 2015/2016) har udlagt efterafgrøder, eller anvendt alternativer til efterafgrøder, skal du udfylde og indsende siden Indberetning af Efterafgrøder for efteråret 2015 senest den 31. august Ved anvendelse af 2,3 DE/ha undtagelsen fra Nitratdirektivet for kvægbrug, er fristen for ansøgning senest den 21. april

5 3. Nyt siden 2014 Oprettelse af skema Hvis du oprettede et gødningskvoteskema i 2014, vil der i 2015 ligge et skema klar til dig den 1. februar. Du behøver således ikke selv at oprette skemaet mere, med mindre det er første gang du opretter skemaet. Økologisk Arealtilskud Hvis du har søgt Økologisk Arealtilskud, vil din kvote blive vist i felt F på siden Beregning af gødningskvote. Kvoten vises først, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Læs mere om dette i afsnit 4. Ansøgning om brug af undtagelsen på 2,3 DE/ha Der er kommet et nyt felt, der viser procenten med græs, roer og græsefterafgrøder. Procenten vises først, når du sætter kryds i felt C på siden beregning af gødningskvote og herefter vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Kolonnen fradragsarealer i markplanen Kolonnen i markplanen, der tidligere hed fradrag for randzoner er nu omdøbt til fradragsarealer, og bruges til at fratrække den del af markens areal, der ikke har en kvote. Det kan være randzoner, GLM fortidsminder og GLM søer, vandboringer mm. Skal ikke forveksles med fradragsarealer for grundbetalingen i Internet Markkort (IMK). 4. Oprettelse af skema Du skal kun oprette skemaet, såfremt det er første gang du indberetter et Gødningskvote og Efterafgrødeskema. Ellers vil skemaet allerede være oprettet. 1. Gå ind på hjemmesiden: 2. Klik på Tast selv-service under Tilskud og selvbetjening 3. Klik derefter på Log på 4. Log ind vha. NemID. 5

6 5. Vælg fanebladet Skemaer 7. Klik på fanen Alle. 6. Klik på Opret nyt skema. 8. Ved at klikke på den lille trekant kan der under Institution vælges NaturErhvervstyrelsen. 9. Under område vælges Gødning og Efterafgrøder. 10. Klik på Søg. 11. Klik på krydset ud for navnet på skemaet. 12. Vælg skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 ved at klikke på Opret. 13. Vælg ok 6

7 14. For at få skemaet frem, klikkes der på Hent 15. Der kan gå nogle minutter før skemaet kommer frem, og det kan være nødvendigt at klikke på Hent flere gange i træk. 16. Klik på skemaet for at åbne det. 17. Skemaet kommer frem under Skemaer der ikke er indsendt 5. Økologisk Arealtilskud samt andre miljøtilsagn Hvis du søger om udbetaling af Økologisk Arealtilskud (tilsagnstype 36 og 37), og samtidig er tilmeldt register for gødningsregnskab, er det en betingelse, at du udfylder og indsender siderne Markplan og Beregning af Gødningskvote. Dermed opfylder du kravet om gødningskvoteberegning. Hvis du søger om udbetaling af Miljøbetinget tilskud juletræer og pyntegrønt (tilsagnstype 26) eller tilskud til Miljøvenlig drift af græs (tilsagnstype 4) eller tilskud til Pleje af afgræsning, rydning slæt (tilsagnstype 5), skal du udfylde siden Markplan, hvor gødningskvoten er reduceret. Du behøver ikke at indsende skemaet, men du skal opbevare det på din bedrift og kunne fremvise det ved en eventuel kontrol. Alternativt kan du lave gødningsplanen i et andet markplanlægningsprogram. Du behøver ikke udfylde siderne Opgørelse af efterafgrøder 2014/2015 og Indberetning af efterafgrøder for efteråret 2015, medmindre du er pligtig til at udlægge efterafgrøder. 7

8 6. Undtagelsen på 2,3 DE/ha Hvis du ønsker at anvende 2,3 DE/ha undtagelsen fra Nitratdirektivet for kvægbrug for planperioden 2014/2015, er det et krav at du ansøger om dette i Tast selv-service. Det gør du ved at sætte kryds i felt c på siden Beregning af gødningskvote, se skærmdump under afsnit 8.3. Frist for ansøgningen er den 21. april Hvis du ansøger om at benytte undtagelsen, er det et krav, at du udfylder og indsender siderne Markplan og Beregning af kvælstofkvote. Læs mere herom i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2014/2015, som kan findes på 7. Ændringer til et allerede indsendt skema Hvis du har rettelser eller tilføjelser til et allerede indsendt skema, skal du åbne en version af det indsendte skema, som kan redigeres, og lave rettelserne heri. Derefter skal skemaet indsendes på ny. Dette gør sig også gældende, hvis du f.eks. mangler at udfylde siderne vedr. efterafgrøder, men allerede har udfyldt siderne Markplan og Gødningskvoteberegning. Når du er logget på Tast selv-service, vælger du fanebladet Skemaer. I stedet for at oprette et nyt skema, skal du se nederst på siden under Skemaer der er indsendt. Du åbner en version af det indsendte skema, som har mulighed for at kunne blive redigeret, ved at klikke på Opret ændring, som står til højre for skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Når du har klikket på Opret ændring, vil skemaet blive vist under Skemaer der ikke er indsendt, og skemaet kan nu åbnes og redigeres. 8

9 8. Sådan udfylder du skemaet, side for side Ved at klikke på de blå spørgsmålstegn i skemaet, kan du få flere oplysninger om udfyldelsen af skemaet Opdater skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Du kan få forudfyldt en del oplysninger ved at vælge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Denne opdatering af skemaet bør foretages hver gang du har lavet ændringer i skemaet, og skal foretages inden skemaet indsendes. Start derfor med at klikke på trekanten ud for vælg funktion øverst i venstre hjørne. Vælg derefter Opdater gødningskvote og efterafgrøder og klik på Udfør. 9

10 8.2. Markplan Hvis du søger Økologisk Arealtilskud eller benytter undtagelsen om 2,3 DE/ha, er det en betingelse, at du udfylder og indsender denne side, samt siden Beregning af Gødningskvote. For alle andre er det frivilligt, om de vil udfylde siderne. Markplanen udfyldes lettest ved først at indlæse markerne fra Fællesskemaet. Dette kræver, at du har indsendt Fællesskemaet først. Fællesskemaet skal være indberettet på CVR nr., for at der kan overføres data fra Fællesskemaet til Gødningskvote og Efterafgrødeskemaet. Se skærmdump af markplanen på side 13. Hvis du har indberettet fælleskemaet på CPR nr., kan der ikke forudfyldes data i Gødningskvote og Efterafgrødeskemaet. Sådan udfyldes markplanen trin for trin 1. Vælg funktionen Hent markplan fra fællesskema og klik på udfør. 2. Tjek at markerne indlæses i markplanen 3. Vælg funktionen Indlæs forfrugt og jordbundstype fra sidste år og klik på udfør. 4. Tjek at kolonnerne forfrugt og jordbundstype (standard eller ændret) er udfyldt for alle marker. OBS! Du kan kun anvende denne funktion, hvis du sidste år udfyldte og indsendte gødningskvoteskemaet. Hvis ikke, må du udfylde kolonnerne manuelt. 5. Hvis du har efterafgrøder eller udlæg, udfyld da kolonne 11 og 12 Efterafgrøder, udlæg. 6. Hvis du skal korrigere din kvælstofkvote, kan du gøre dette i kolonne 17 Nkorrektion. 7. Vælg funktionen Opdater skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder og klik på udfør. 8. Tjek at der er korrekt afkrydsning i kolonne 7 Harmoniareal. Tjek, at der er beregnet en N-kvote i kolonne 20 N-kvote i alt pr. mark. 9. Udfyld herefter siden Beregning af gødningskvote. 10

11 Korrektioner af kvælstofkvoten Du har mulighed for at korrigere din kvælstofkvote, hvis du har forhøjede udbytter. Du skal korrigere din kvælstofkvote, hvis du har tilsagn til miljø- og økologiordninger. Hvis du søger Økologisk Arealtilskud, vil din reducerede kvote blive automatisk beregnet i felt F på siden Beregning af gødningskvote. Det er dog en forudsætning, at du har udført punkt 1 til 6, beskrevet i afsnittet ovenfor, og herefter har valgt funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder vil der automatisk blive sat hak i felt E. Du skal ikke korrigere i kolonne 17, N-korrektion. Vær opmærksom på, at hvis den beregnede kvote i felt M på siden Beregning af gødningskvote er mindre end kvoten i felt F, er det kvoten i felt M, du skal overholde. Vær desuden opmærksom på, at hvis du er pligtig til at udlægge efterafgrøder og vil opfylde dit krav til efterafgrøder ved reduktion af kvælstofkvoten, bliver din kvote i felt F yderligere nedsat. Dette vil fremgå af felt 502 i dit gødningsregnskab, som du kan se på Hvis du har tilsagn til andre ordninger end Økologisk Arealtilskud, hvor der er begrænsninger på kvælstoftilførslen, skal du korrigere kvoten for hver enkelt mark i kolonne 17. Flere afgrøder pr. mark Hvis du har flere afgrøder pr. mark pr. sæson, udfylder du tabellen Flere afgrøder pr. mark pr. sæson. Tabellen skal ikke bruges til at angive efterafgrøder eller udlæg; disse skal fremgå af markplanen i kolonne 11 Efterafgrøder, udlæg, se skærmdump af markplanen på side 13. Hovedafgrøde i Gødningskvote og Efterafgrødeskemaet kan variere fra Fælleskemaet Vær opmærksom på, at din hovedafgrøde i dit Fællesskema ikke nødvendigvis er den samme som hovedafgrøden i dette skema. I dette skema er hovedafgrøden den afgrøde, der er på arealet i længst tid i hovedvækstperioden. I Fællesskemaet er hovedafgrøden den afgrøde, der er på arealet i perioden 1. juni til 31. juli. 11

12 Udfyld markplanen manuelt Det er også muligt at udfylde markplanen manuelt. Klik på Indsæt mark for at indsætte en ny mark i skemaet. Udfyld som minimum følgende kolonner: Kolonne 1 Marknummer Kolonne 2 Markbloknummer Kolonne 3 Areal Kolonne 6 Jordbundstype Kolonne 9 Hovedafgrøde Kolonne10 Forfrugt Gødningskvoteberegningen kan anvendes som dokumentation for ændringer For at du kan anvende gødningskvoteberegningen som dokumentation for ændringer, skal den ajourføres i løbet af planperioden, så den svarer til de faktiske forhold. De valgte afgrødekoder i markplanen skal derfor afspejle de faktiske forhold på marken. Har du græsmarker, skal du være opmærksom på, at der er forskellige afgrødekoder for græs afhængig af udnyttelsen. Læs mere herom i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2014/2015, som kan findes på Kvælstofkvote for den enkelte mark I kolonne 20 N-kvote i alt pr. mark beregnes kvælstofkvoten for den enkelte mark. Den beregnes som kg N/mark og summeres i bunden af kolonnen. Summen i kolonne 20 er ikke den endelige kvote for bedriften, idet den ikke tager højde for fradrag for eftervirkning af pligtige efterafgrøder dyrket sidste år, samt træk eller tillæg til kvoten som følge af manglende eller ekstra efterafgrøder. Se felt M på siden Beregning af gødningskvote for at få bedriftens korrigerede kvælstofkvote, som er bedriftens endelige kvælstofkvote. 12

13 13

14 8.3. Beregning af gødningskvote Hvis du søger Økologisk Arealtilskud, eller anvender undtagelsen på 2,3 DE/ha, er det en betingelse, at du udfylder og indsender siden Beregning af gødningskvote, samt siden Markplan. For alle andre er det frivilligt, om man vil udfylde disse sider. Selvom du ikke behøver at udfylde siden Beregning af gødningskvote, er der nogle fordele ved at gøre det alligevel. Udfyld først siden Markplan som beskrevet i afsnit 8.2. Kvoten beregnes ud fra de planlagte afgrøder (mark, areal, afgrøde), afgrøder dyrket sidste år (forfrugt), jordbundstype og efterafgrøder, samt kvælstofprognosen. Fordele ved at beregne din gødningskvote i Tast selv-service: Et eventuelt krav om gødningskvoteberegning opfyldes. Kvælstofkvoten beregnes ud fra de indtastede oplysninger og forudfyldes i gødningsregnskabet. Du skal blot korrigere for eventuelle ændringer, der er sket i løbet af planperioden. Du kan se hvor mange ha med pligtige efterafgrøder, du har udlagt i planen Hvis du er planteavler, og ikke har modtaget husdyrgødning, vil du muligvis kunne undgå at skulle indsende gødningsregnskab. Du vil i givet fald blot modtage en opgørelse over dit gødningsforbrug. Kvælstofkvote før korrektioner Felt H angiver bedriftens kvælstofkvote før korrektioner. Kvoten i felt H beregnes som summen af kolonne 20 i markplanen (Kg N/mark), men uden korrektion for kvælstofprognosen. Bedriftens korrigerede kvælstofkvote Felt M angiver bedriftens korrigerede kvælstofkvote, dvs. den endelige kvælstofkvote, som angiver hvor meget kvælstof, der må udbringes på bedriften. Kvoten i felt M beregnes som kvoten i Felt H, men tager også højde for kvælstofprognosen, fradrag for eftervirkning af efterafgrøder, træk i kvoten pga. manglende efterafgrøder samt overskud af efterafgrøder omdannet til N-kvote. Kvælstofprognosen bliver offentliggjort til marts. Økologisk Arealtilskud Hvis du i Fællesskemaet har ansøgt om Økologisk Arealtilskud, vises din maksimale kvælstofkvote i felt F, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Krydset i felt E bliver automatisk indlæst fra dit Fællesskema. Det kræver dog, at du har indsendt Fællesskemaet, før du udfylder skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder. 14

15 15

16 16

17 8.4. Opgørelse af efterafgrøder 2014/2015 På denne side indberetter du en opgørelse over efterafgrøder for planperioden 2014/2015 (efterafgrøder udlagt i efteråret 2014). Bemærk, at opgørelsen udelukkende kan udfyldes i Tast selv-service, og findes ikke længere i gødningsregnskabet. I opgørelsen beregnes dit krav til efterafgrøder for planperioden 2014/2015, og du vælger, hvordan du vil opfylde dit krav. Du kan opfylde kravet på følgende måder: Efterafgrøder eller alternativer udlagt i 2014 Opsparing af efterafgrøder fra tidligere planperioder Overdragelse af overskud fra en anden jordbruger Nedsættelse af planperiodens kvælstofkvote. Et evt. resterende krav vil altid automatisk blive opfyldt ved nedsættelse af kvælstofkvoten. Du kan få forudfyldt en del oplysninger på siden ved at vælge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Nedenfor gennemgås de enkelte felter på siden punkt for punkt: Felt A: Pligtige efterafgrøder Hvis virksomheden ikke er omfattet af krav om efterafgrøder i planperioden 2014/2015, skal der markeres ud for NEJ i felt A. Felt B: Udbragt gødning Markér i dette felt, om du har udbragt under eller over 0,8 DE/ha i planperioden 2012/2013. Du kan indlæse markeringen automatisk fra dit gødningsregnskab ved at vælge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder og klikke på Udfør. Felt C: Efterafgrødegrundareal 2014/2015 Efterafgrødegrundarealet beregnes ud fra markplanen i dit Fællesskema Beregningen udføres når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Bemærk, at arealet kun kan beregnes, hvis du har indsendt Fællesskemaet. Felt D: Eventuelt ekstra krav til pligtige efterafgrøder som følge af en miljøgodkendelse Hvis du har en miljøgodkendelse med krav om ekstra efterafgrøder, skal kravet angives i dette felt. Du vælger selv, om du vil angive arealet i procent eller i ha. Felt E: Krav til pligtige efterafgrøder Efterafgrødekravet beregnes som enten 10 % eller 14 % af efterafgrødegrundarealet (felt C), afhængig af om der i planperioden 2012/2013 blev udbragt over eller under 0,8 DE/ha (angivet i felt B). 17

18 Felt F: Overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder Dit opsparede overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder bliver indlæst i punkt F. Feltet indlæses når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Overskud af efterafgrøder fra og med planperioden 2007/2008 frem til og med planperioden 2013/2014 indgår heri. Felt G og H: Pligtige efterafgrøder og alternativer i 2014 Arealet med efterafgrøder i 2014, samt alternativer til efterafgrøder, indlæses i felt G og H fra skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Felterne indlæses når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Felt I og J: Modtaget og afgivet overskud af efterafgrøder Her skal du oplyse, hvis du har modtaget eller afgivet et overskud af efterafgrøder. Husk at være opmærksom på omregningsfaktoren, hvis du modtager eller afgiver efterafgrøder. Læs mere herom i Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler, afsnit Felt K: Opsparede efterafgrøder og alternativer Her vises hvor mange ha efterafgrøder, der er til rådighed. Feltet beregnes som felt F + felt G + felt H + felt I felt J. Beregningen udføres, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Efterafgrødekravet er ikke fratrukket i felt K. Felt L: Opfyldelse af planperiodens krav Her beregnes, hvor stor en del af dit krav, der kan opfyldes med opsparede efterafgrøder. Hvis du f.eks. har et krav på 10 ha (felt E) og har en opsparing på 6 ha (felt K), vil der stå 6 ha i felt L. Hvis du ikke ønsker at bruge alle dine opsparede efterafgrøder på at opfylde dit krav, men hellere vil gemme noget af opsparingen til senere planperioder, kan du nedskrive mængden i felt L. I eksemplet ovenfor kan du f.eks. vælge at skrive 2 ha i felt L. Så vil du bruge 2 ha af din opsparing til at opfylde kravet, og de resterende 10-2 = 8 ha af dit krav vil blive opfyldt ved nedsættelse af din kvælstofkvote. Du vil så have 6 2 = 4 ha opsparing til senere planperioder (angivet i felt O). Felt M: Resultat I feltet vises resultatet af opgørelsen. Feltet beregnes som opsparede efterafgrøder og alternativer (felt K) minus kravet (felt E), medmindre du har ændret på, hvordan du vil opfylde planperiodens krav (felt L). Hvis du har ændret i felt L, beregnes felt M som det angivne tal i felt L minus kravet (felt E). Hvis resultatet i felt M er negativt, bliver din kvælstofkvote automatisk nedsat. Hvor mange kg N, kvoten nedsættes med, vises i felt M. Omregningsfaktoren er hhv. 56 og 85, afhængig af om du har udbragt under eller over 0,8 DE/ha. Mængden i kg N bliver desuden vist i felt K på siden Beregning af gødningskvote (Træk i kvoten på grund af manglende efterafgrøder). Når du skal udfylde dit gødningsregnskab for 2013/2014, vil mængden fremgå af felt 502 i gødningsregnskabet. 18

19 Felt N: Overskud omdannet til kvælstofkvote 2014/2015 Hvis du ønsker at omdanne et overskud af efterafgrøder til kvælstofkvote i planperioden 2014/2015, skal dette angives i felt N. Den ekstra kvote bliver vist i felt L på siden Beregning af gødningskvote. Omregningsfaktoren er hhv. 32 og 69, afhængig af om du har udbragt under eller over 0,8 DE/ha. Felt O: Overskud af efterafgrøder, der overføres til næste planperiode I dette felt vises, hvor stor en del af din opsparing, der bliver overført til næste planperiode. 19

20 20

21 8.5. Indberetning af efterafgrøder for efteråret 2015 Hvis du forventer at være omfattet af krav om pligtige efterafgrøder i planperioden 2015/2016, skal du på denne side indberette, hvor stort et areal, du udlægger med pligtige efterafgrøder. Du skal ligeledes indberette, hvis du anvender alternativer til efterafgrøder. Indberetningsfristen er den 31. august Du kan ikke indberette MFO-efterafgrøder i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder. MFOefterafgrøder skal indberettes i Fællesskemaet. Bemærk, at selvom du har indberettet et areal med MFO-efterafgrøder i Fællesskemaet, skal du alligevel indberette dine pligtige efterafgrøder i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder. Du skal også være opmærksom på, at du ikke må overanmelde dit areal med pligtige efterafgrøder i Gødningskvote og Efterafgrødeskemaet, men at du skal opgive det faktisk udlagte areal. Forklaring til felterne i skemaet: Felt A: Her angives det samlede areal med pligtige efterafgrøder, som udlægges i efteråret 2015 (afgrødekode 968). Hvis du har udfyldt siden Markplan, bliver arealet overført automatisk, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Hvis du ikke har udfyldt markplanen, kan du selv skrive efterafgrødearealet i felt A. Felt B: Omhandler energiafgrøder som alternativ til efterafgrøder. Hvis du har udfyldt siden Markplan, bliver arealet beregnet, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Hvis ikke, angiver du selv arealet i feltet. Felt C: Areal med mellemafgrøder udlagt i efteråret Hvis du har udfyldt siden Markplan, bliver arealet beregnet, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Hvis ikke, angiver du selv arealet i feltet. Felt D: Afbrænding af fiberfraktion fra husdyrgødning i planperioden 2014/2015. Felt E: Braklagte arealer langs vandløb og søer. Felt F: Tidlig såning af vinterhvede. Felt H: Summen af efterafgrøder og alternativer. Feltet beregnes, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og Efterafgrøder. 21

22 22

23 9. Tilknytning af elektronisk markkort til skemaet Der er kun krav om et markkort, hvis der ikke er overensstemmelse mellem Markplan og Grundbetaling i ansøgningen om Grundbetaling og markplanen i dette skema (siden Markplan ). 10. Sådan indsender du skemaet Skemaet skal indsendes elektronisk via Tast selv-service. Bemærk, at hvis du har et CVR-nr., skal dette benyttes ved din indberetning. Dette gør du ved at anvende dit CVR-nr., når du logger på Tast selv-service. Du skal indsende hele skemaet, selvom du evt. kun ønsker at indberette en af siderne. Ønsker du på et senere tidspunkt at indsende en anden side i skemaet, indsendes hele skemaet på ny. Sådan indberetter du Start med at opdatere skemaet, se hvordan i afsnit 8.1. Denne opdatering skal foretages, inden skemaet indsendes. Det er en god idé at starte med at gemme skemaet, ved at klikke på Gem. Klik derefter på Indsend. Systemet vil automatisk lave en kontrol af skemaet. Hvis der er blokerende fejl i skemaet, vil disse stå med rødt. Skemaet er først indsendt, når du har tastet koden til NemID. 23

24 Vejledning til skemaet Gødningskvote og efterafgrøder 2015 ISBN Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf:

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Juli 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Revideret juli 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Februar 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø-

Læs mere

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder er i to situationer anderledes end sidste år. Det skyldes, at der er ændret på, hvilken planperiode

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr Dato 4. juli 2017 Side 1 af 5 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V miljobio@lfst.dk cc: MABINI@lfst.dk) Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- og skovtilskud Januar 2019 Brugerguide for udbetaling af miljø-, økologi og skovtilskud Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2019 Foto:

Læs mere

FAQ om efterafgrøder

FAQ om efterafgrøder FAQ om efterafgrøder Hvornår har landmanden et efterafgrødekrav i 2019? Det er de arealer, landmanden har rådet over den 31/7 2019, som ligger til grund for beregningen af det pligtige- og husdyrefterafgrødekrav.

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Oktober 2018 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov Kort opsummering Skema 2 Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark er en individuel behovsberegning på markniveau. Ved beregningen tages ikke hensyn til et evt. bedriftskrav til eftervirkning

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs-

Læs mere

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Juni 2019 Brugerguide til Tilsagnsskema Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i juni 2019 Forsidebillede:

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2013 Bidragyder(e): Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler I medfør af 17, stk. 3 og 4, 40, stk. 2-4, og 48, stk. 1 og 2, i lov nr. 338 af 2. april

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Gødningsregnskab 2011 trin for trin

Gødningsregnskab 2011 trin for trin Gødningsregnskab 2011 trin for trin Side 1 Oktober 2011 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2011 (GHI) Gødningsregnskab 2011 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1. Gødningsregnskab fra tidligere år...

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august

Læs mere

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen.

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Generelt om markplan Få overblik Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Vælg høstår Sørg altid for, at du har valgt det rigtige høstår, når du arbejder

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 Revideret udgave januar 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler (målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler) I medfør af 7, stk. 3, 24 c, stk.

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder

Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder UDKAST af udsnit af: VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2019

Upload til Tastselv.ferv.dk 2019 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 4 ID15 områder i Næsgaard

Læs mere

Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag

Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Udsnit af: VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016.

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 16-8010-000021 Ref. Sib Den 28. marts 2017 Høringsnotat til Brugerguide til Fællesskema 2017 og Brugerguide til Internet Markkort 2017 De to brugerguides blev i udkast sendt

Læs mere

Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013)

Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013) Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013) Side 1 September 2013 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2013 (GHI) Gødningsregnskab 2013 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1. Gødningsregnskab

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Udbyttedokumentation Skema A1, 2011

Udbyttedokumentation Skema A1, 2011 Generelt Du kan få en højere kvælstofnorm til en afgrøde, hvis du kan dokumentere, at dit høstudbytte de sidste fem år i gennemsnit ligger højere end standardnormen i Tabel 1 i. Det forhøjede udbytte beregnes

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2018

Upload til Tastselv.ferv.dk 2018 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 3 ID15 områder i Næsgaard

Læs mere

Instruks nr. 5 Økologiordninger Instruks for kontrol af arealordningerne Juni 2016, Version 2

Instruks nr. 5 Økologiordninger Instruks for kontrol af arealordningerne Juni 2016, Version 2 Instruks nr. 5 Økologiordninger Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 Juni 2016, Version 2 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Team Fysisk Kontrol, Jordbrugskontrol, Center for Kontrol Fotos:

Læs mere

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk 5 forskellige efterafgrøder MFO- efterafgrøder Pligtige efterafgrøder Husdyrefterafgrøder Frivillige målrettede efterafgrøder Obligatoriske

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 2 2 Er bedriften på 40,00 ha eller mere?... 3 3 Har du branchekode 682040 Udlejning af erhvervsejendomme?... 3 4 Mulighed

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 Revideret september 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Bruger knappen Markkontrol Indtegner eller redigerer dine marker Bruger det nye redskab Udvid mark Opretter en mark ud

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 23 17. september 2014 Indhold Aktuelt i marken Vi følger med i tidligt sået vintersæd Handel med pligtige efterafgrøder Vigtige datoer Aktuelt i marken Vejrudsigten lover dage med ca. 20

Læs mere

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU EFTERAFGRØDER NYE UDFORDRINGER Status: I 2016: Pligtige efterafgrøder Efterafgrøder

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Marts 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Katrine

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 17-3510-000001 August 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2 Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 17-3510-000001 September 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2

Læs mere

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til indberetning

Læs mere

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 Planteavlsnyt Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 18. jan. 2018 VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Fra 1. februar er det muligt at søge tilskud til målrettede efterafgrøder

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 April 2019 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2016

Upload til Tastselv.ferv.dk 2016 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 4 Randzoner angivet som

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2017

Upload til Tastselv.ferv.dk 2017 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 3 Randzoner angivet som

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere