Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017"

Transkript

1 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

2 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen, i december 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING FRISTER FOR INDSENDELSE AF SKEMAET NYT I OPRETTELSE AF SKEMA ØKOLOGISK AREALTILSKUD OG ANDRE MILJØTILSAGN UNDTAGELSEN OM 2,3 DE/HA ÆNDRINGER TIL ET ALLEREDE INDSENDT SKEMA SÅDAN UDFYLDER DU DE ENKELTE SIDER INDHENTNING AF OPLYSNINGER MARKPLAN BEREGNING AF GØDNINGSKVOTE OPGØRELSE AF EFTERAFGRØDER 2016/ INDBERETNING EFTERAFGRØDER 2017/ TILKNYTNING AF ELEKTRONISK MARKKORT TIL SKEMAET SÅDAN INDSENDER DU SKEMAET

4 1. Indledning I det følgende kan du få vejledning i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Du kan læse mere om reglerne om efterafgrøder og gødskning i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden, som du finder på Indberetningen skal ske digitalt i Tast selv-service. Skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder består af siderne Markplan, Beregning af gødningskvote, Opgørelse af efterafgrøder 2016/2017, og Indberetning af eftergrøder 2017/2018. I skemaet kan du indberette følgende: Ansøgning om anvendelse af 2,3 DE/ha, undtagelsen fra Nitratdirektivet Gødningskvoteberegning for planperioden 2016/2017 Opgørelse af efterafgrøder og alternativer for planperioden 2016/2017 NYT! Samlet opgørelse af efterafgrøder, der kan tælle med som: Målrettede, husdyrefterafgrøder og pligtige efterafgrøder Indberetning af alternativer til pligtige og husdyrefterafgrøder for planperioden 2017/2018 (efterafgrøder etableret i efteråret 2017) Du kan ikke indberette målrettede frivillige efterafgrøder og MFO efterafgrøder i skemaet Gødningskvote og efterafgrøder ; dette skal gøres i Fællesskemaet. Vi anbefaler, at du indsender dit Fællesskema 2017, før du udfylder skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017, da du så kan få forudfyldt mange af felterne. Du kan overføre oplysninger fra Markplanen i Fællesskema til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017, men kun hvis du har indsendt Fællesskemaet. Hvis du ikke har et CVR-nr., kan du indberette på CPR-nr. Bemærk dog, at oplysninger om efterafgrøder skal indberettes på dit CVR-nr., hvis du er med i Register for Gødningsregnskab. 4

5 2. Frister for indsendelse af skemaet Økologiske Arealtilskud eller undtagelsen fra Nitratdirektivet Hvis du i planperioden 2016/2017 har søgt Økologisk Arealtilskud eller anvender undtagelsen om 2,3 DE/ha, skal du indsende siderne Beregning af Gødningskvote og Markplan senest den 21. april Pligtige efterafgrøder Hvis du er omfattet af reglerne om pligtige efterafgrøder i planperioden 2016/2017, skal du udfylde og indsende siden Opgørelse af efterafgrøder 2016/2017 senest den 21. april Efterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder Hvis du i efteråret 2017 udlægger målrettede obligatoriske efterafgrøder, husdyrefterafgrøder eller pligtige efterafgrøder, eller anvender alternativer til de pligtige efterafgrøder, så skal du udfylde og indsende siden Indberetning af efterafgrøder 2017/2018 senest den 31. august Dog er fristen for indberetning af tidlig såning som alternativ til pligtige efterafgrøder 11. september Konvertering af mellemafgrøder Fristen for indberetning af konvertering af mellemafgrøder til pligtige efterafgrøder er 10. oktober 2017 på siden Indberetning af efterafgrøder 2017/

6 3. Nyt i 2017 Omdannelse af efterafgrøder til kvote Det er ikke længere muligt at omdanne efterafgrøder til kvælstofkvote, derfor udgår den mulighed under fanen Opgørelse af efterafgrøder 2016/2017. Indberetning af efterafgrøder 2017/2018 Som noget nyt i år har vi fået 3 nye typer efterafgrøder. Målrettede frivillige, målrettede obligatoriske efterafgrøder og husdyrefterafgrøder. Disse skal alle opfylde de samme krav til efterafgrøder, som de pligtige efterafgrøder. På siden indberetning af efterafgrøder 2017/2018 er der oprettet et nyt felt til indberetning af det samlede efterafgrødeareal, de opfylder kravene for de pligtige efterafgrøder. Herefter skal det oplyses, hvor stor en del af disse, der bruges til at dække MFO krav. Nyt om funktioner Øverst i venstre side af skemaet Gødningskvote og efterafgrøder kan der vælges forskellige funktioner, som henter data til skemaet eller foretager beregninger. Ny funktion Der er i år kommet én ny funktion, Hent navn på CVR nr. Funktionen kan bruges på siden opgørelse af efterafgrøder 2016/2017. Her er der mulighed for at afsætte efterafgrøder til en anden jordbruger eller at modtage efterafgrøder fra en anden jordbruger. Med hent navn på CVR nr. kan man ud fra CVR nr. fremsøge navnet på den virksomhed, som man vil afsætte efterafgrøder til eller modtage efterafgrøder fra. Husk at være opmærksom på omregningsfaktoren på efterafgrøder. Ændret funktion Funktionen Hent markplan fra Fællesskema har hidtil hentet markerne med marknumre, afgrøder, arealer og fradragsarealer. I 2017 henter funktionen stadig disse data, men desuden henter den markernes jordbundstyper (JB nr.). JB nr. hentes fra IMK. Arealerne i fradragsarealer opgøres ud fra arealer med vandboringer, GLM-søer, GLM fortidsminder, 2m bræmmer og randzoner. I år er det dog kun de randzoner, der er anmeldt som miljøfokusområder (MFO), der indgår i fradragsarealer. Funktionsknapper En del af de funktioner, der ligger i funktionsfeltet (se billedet ovenfor), kan nu foretages ved at bruge de knapper, der ligger øverst på siden under fanerne med de forskellige sider. 6

7 På siden markplan er der funktionerne: 1. Hent marker fra fællesskemaet 2. Indlæs forfrugt og jordbundstyper fra sidste år 3. Opdater gødningskvote og efterafgrøder På siden Beregning af gødningskvote er der funktionerne: 1. Opdater gødningskvote og efterafgrøder 1. På siden Opgørelse efterafgrøder 2016/2017 er der funktionerne: 1. Opdater gødningskvote og efterafgrøder 2. Hent navn på CVR nr På siden Indberetning efterafgrøder 2017/2018 er der funktionerne: 1. Opdater gødningskvote og efterafgrøder 7

8 1. Kvitteringsbrev Kvitteringsbrevet ser i år noget anderledes ud, idét vi har sat en del forskellige nøgletal ind på kvitterings brevet. Nøgletallene er: Samlet areal fra markplan Areal med vanding Bedriftens korrigerede N-kvote Om der er ansøgt om 2,3 DE/ha undtagelsen Areal med efterafgrøder, der opfylder kravene til de pligtige efterafgrøder Areal med mellemafgrøder Arealer med tidlig såning Eksempel på et kvitteringsbrev 8

9 4. Oprettelse af skema Hvis du tidligere har indberettet skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder, er det nye skema allerede oprettet. Er det derimod første gang, du skal indberette skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder, skal du oprette skemaet først. Når du er inde i Tast selv-service kan du bruge fremgangsmåden herunder: 1. Vælg fanebladet Skemaer 2. Klik på Opret nyt skema 3. Klik på fanen Alle 4. Ved at klikke på den lille trekant kan du under Institution vælge NaturErhvervstyrelsen 5. Under område vælges Gødning og Efterafgrøder 6. Klik på Søg 9

10 7. Klik på krydset til venstre for navnet på skemaet 8. Vælg skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 ved at klikke på Opret 9. Vælg opret igen 10. Vent til skemaet åbnes 10

11 5. Økologisk Arealtilskud og andre miljøtilsagn Hvis du søger om udbetaling af Økologisk Arealtilskud (tilsagnstype 36 og 37), og samtidig er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, er det en betingelse, at du udfylder og indsender siderne Markplan og Beregning af Gødningskvote. Ved at indsende disse to sider opfylder du kravet om beregning af gødningskvote. Hvis du søger om udbetaling af Miljøbetinget tilskud juletræer og pyntegrønt (tilsagnstype 26), tilskud til Miljøvenlig drift af græs (tilsagnstype 4) eller tilskud til Pleje af græs (tilsagnstype 5), skal du lave en markplan, dette kan gøres ved at udfylde siden Markplan. Du behøver ikke at indsende skemaet, medmindre du er forpligtet af anden grund. Markplanen skal opbevares det på din bedrift og kunne fremvise ved en eventuel kontrol. Hvis du er pligtig til at udlægge efterafgrøder, skal du udfylde og indsende siderne Opgørelse af efterafgrøder 2016/2017 og Indberetning af efterafgrøder for efteråret

12 6. Undtagelsen om 2,3 DE/ha Hvis du ønsker at anvende undtagelsen fra Nitratdirektivet for kvægbrug om 2,3 DE/ha for planperioden 2016/2017, er det et krav, at du ansøger om dette i Tast selv-service. Det gør du ved at sætte kryds i felt C på siden Beregning af gødningskvote og indsende skemaet. Hvis du alligevel ikke ønsker at gøre brug af 2,3 DE-undtagelsen, kan du til enhver tid fjerne krydset i skemaet og indsende igen. Hvis du ansøger om at benytte undtagelsen, er det et krav, at du udfylder og indsender siderne Markplan samt Beregning af kvælstofkvote. Rettelser til dette skal ske senest 7 dage efter ændringen, dette behøves dog ikke at gøres elektronisk. Læs mere herom i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden, som kan findes på 12

13 7. Ændringer til et allerede indsendt skema Har du rettelser eller tilføjelser til et allerede indsendt skema, skal du åbne fanebladet Skemaer. Nederst på siden er der 2 lister over de skemaer, der er arbejdet med. Se figuren neden for. Øverst er de skemaer, der ikke er indsendt, og nederst de skemaer, der er indsendt, se de blå markeringer. De indsendte skemaer er låst for redigering. Vil du rette i et indsendt skema, skal du først oprette en ny version af skemaet. Det gør du ved at klikke på opret ud for det dokument du ønsker at lave en ændring i. Opret stå i kolonnen Opret ændring, som står yderst til højre, markeret herunder med en lille rød cirkel. Når du har klikket på Opret, vil en kopi af skemaet blive vist oppe i den øverste liste, markeret herunder med en stor rød cirkel. Skemaet kan nu åbnes og redigeres. Når du er færdig, skal du huske at vælge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder inden skemaet indsendes på ny. 13

14 8. Sådan udfylder du de enkelte sider Ved at klikke på de blå spørgsmålstegn hvordan du udfylder skemaet. i skemaet, kan du få flere oplysninger om, 8.1. Indhentning af oplysninger Du kan få forudfyldt og beregnet en del felter ved at vælge forskellige funktioner i funktionsfeltet. Det er her mulighederne: Opdatér gødningskvote og efterafgrødeskemaet Hent markplan fra fællesskema Opdatér arealer fra fællesskema Indlæs forfrugt og jordbundstyper fra sidste år Hent marker fra markkort Indlæs jordbundstyper fra IMK Hent navn på CVR nr. Sorter marker i markplan i numerisk rækkefølge Klik på, så åbnes en liste Vælg funktion Klik på udfør Nogle af disse funktioner kan også aktiveres med knapperne øverst på siden, se beskrivelse af de enkelte sider. Funktion Opdatér gødningskvote og efterafgrøder bør foretages hver gang du har lavet ændringer i skemaet, og skal foretages inden skemaet indsendes Markplan Du har pligt til at udfylde og indsende siderne Markplan og siden Beregning af Gødningskvote, hvis du søger om Økologisk Arealtilskud, benytter undtagelsen om 2,3 DE/ha eller har andre tilsagn med krav om gødningsplanlægning. Ellers er det frivilligt, om du vil udfylde siderne med Markplan og Beregning af gødningskvote. På siden markplan er der genvejstaster til nogle af funktionerne fra funktionslisten, det drejer sig om funktionerne: 1. Hent marker fra fællesskemaet 2. Indlæs forfrugt og jordbundstyper fra sidste år 3. Opdater gødningskvote og efterafgrøder 14

15 har udfyldt og indsendt Fællesskemaet, kan du med fordel overføre data fra Fællesskemaets markplan til markplanen i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Hvis du Sådan udfyldes markplanen trin for trin, hvis du har indberettet dit Fællesskema 1. Vælg funktionen Hent markplan fra fællesskema, brug Hent knappen. 2. Tjek at markerne er korrekt indlæst i markplanen. 3. Vælg dernæst funktionen Hente forfrugt og jordbundstype fra sidste år, brug hent knappen. Du kan kun anvende denne funktion, hvis du udfyldte og indsendte gødningskvoteskemaet sidste år. Hvis ikke, må du udfylde kolonnerne manuelt. De hentede jordbundstyper læses ind kolonnen JB nummer ændret. 4. Der kan nu forekomme to forskellige JB numre I kolonnen JB standard og JB ændret. Tallet i JB ændret er det kvoten beregnes ud fra, så kontroller at du er enig i det. 5. Tjek at kolonnerne forfrugt og jordbundstype (standard eller ændret) er udfyldt for alle marker. 6. Hvis du har efterafgrøder eller udlæg, udfyld da kolonne 11 og 12 Efterafgrøder, udlæg 7. Hvis din kvælstofkvote skal korrigeres, skal du gøre dette i kolonne 17, Nkorrektion. Du skal korrigere din kvælstofkvote i kolonne 17 N-korrektion, hvis du har forhøjet udbytte eller tilsagn til visse miljø- og økologiordninger. Hvis du søger Økologisk Arealtilskud, korrigeres kvoten automatisk. I dette tilfælde skal du ikke korrigere i kolonne Brug knappen Beregn 9. Tjek at harmoniarealet er angivet korrekt (afkrydsning i kolonne 7 Harmoniareal ) 10. Tjek dernæst, at der er beregnet en N-kvote i kolonne 20 N-kvote i alt pr. mark 11. Udfyld herefter siden Beregning af gødningskvote 15

16 Fradragsarealer I denne kolonne skal du fratrække de dele af marken, som ikke har en kvælstofkvote. Det kan for eksempel være: Randzoner Vandboringer GLM fortidsminder GLM søer Vildtstriber Hvis du bruger funktionen hent marker fra fællesskemaet vil der fremkomme et fortrykt areal i kolonne 4. Det er det areal fra fællesskemaet og IMK, hvor dine marker overlapper med vandboringer, GLM fortidsminder, GLM søer og randzoner der er anmeldt som miljøfokusområde (MFO). Hvis der er andre fradragsarealer, skal du selv sørge for at trække dem fra. Korrektioner af kvælstofkvoten Du skal korrigere din kvælstofkvote, hvis du har forhøjede udbytter eller tilsagn til visse miljø- og økologiordninger (Ikke Økologisk Arealtilskud, se under 8.3 Beregning af gødningskvote). Kvoten rettes for hver enkelt mark ved at udfylde kolonne 17, N- korrektion. Du skal angive den forhøjede eller reducerede kvote i kg N/ha. Hvis en del af en mark ikke må få gødning, for eksempel hvis der er en vandboringsbeskyttelseszone på marken, skal du fratrække arealet i kolonne 4 Fradragsarealer. Har du en miljøgodkendelse, skal du ligeledes huske at korrigere for vilkårene i denne. Flere afgrøder pr. mark Hvis du har flere afgrøder pr. mark pr. sæson, skal du udfylde tabellen Flere afgrøder pr. mark pr. sæson. Efterafgrøder eller udlæg skal ikke angives i dette skema, men skal fremgå af markplanen i kolonne 11 Efterafgrøder, udlæg. Hovedafgrøde i markplanen kan være forskellig fra Fællesskemaet 16

17 Vær opmærksom på, at din hovedafgrøde i dit Fællesskema ikke nødvendigvis er hovedafgrøden i Gødningskvote og Efterafgrødeskemaet. I Gødningskvote og Efterafgrødeskemaet er hovedafgrøden den afgrøde, der er på arealet i længst tid i hovedvækstperioden. I Fællesskemaet er hovedafgrøden den afgrøde, som findes på arealet i perioden 15. maj til 25. juli. Udfyld markplanen manuelt Hvis du ikke ønsker at bruge de oplysninger, du har angivet i dit Fællesskema, eller mangler en mark, er det muligt at udfylde markplanen manuelt. Klik på Indsæt mark for at indsætte en ny mark i skemaet. Du skal som minimum udfylde følgende kolonner: Kolonne 1 Marknummer Kolonne 2 Markbloknummer Kolonne 3 Areal Kolonne 6 Jordbundstype Kolonne 9 Hovedafgrøde Kolonne10 Forfrugt Kvælstofkvote for den enkelte mark I kolonne 20 N-kvote i alt pr. mark beregnes kvælstofkvoten for den enkelte mark. Den beregnes som kg N/mark og summeres i bunden af kolonnen. Summen i kolonne 20 er ikke den endelige kvote for bedriften, idet der ikke tages højde for fradrag for eftervirkning af pligtige efterafgrøder dyrket sidste år, eller træk til kvoten som følge af manglende efterafgrøder. Bedriftens korrigerede kvælstofkvote, som er bedriftens endelige kvælstofkvote, se i felt M på siden Beregning af gødningskvote. 17

18 8.3. Beregning af gødningskvote 18

19 Du har pligt til at udfylde og indsende siderne Markplan og siden Beregning af Gødningskvote, hvis du søger om Økologisk Arealtilskud, benytter undtagelsen om 2,3 DE/ha eller har andre tilsagn med krav om gødningsplanlægning. Ellers er det frivilligt, om du vil udfylde siderne med Markplan og Beregning af gødningskvote. Selvom du ikke har pligt til at udfylde siden Beregning af gødningskvote, er der flere fordele for dig ved at udfylde siden alligevel. Udfyld først siden Markplan som beskrevet i afsnit 8.2. Kvoten beregnes ud fra de planlagte afgrøder (mark, areal, afgrøde), afgrøder dyrket sidste år (forfrugt), jordbundstype og efterafgrøder, samt kvælstofprognosen. Fordele ved at beregne din gødningskvote i Tast selv-service: Et eventuelt krav om gødningskvoteberegning opfyldes Kvælstofkvoten beregnes ud fra de indtastede oplysninger og forudfyldes i gødningsregnskabet. Du skal dog huske at korrigere kvoten, hvis du har haft ændringer i løbet af planperioden Du har dokumentation for din kvælstofkvote, hvis den er lavet inden for tidsfristen Du kan se hvor mange ha med pligtige efterafgrøder, du har udlagt i planperioden På siden Beregning af gødningskvote er der genvejstaster til nogle af funktionerne fra funktionslisten, det drejer sig om funktionerne: 1. Opdater gødningskvote og efterafgrøder Opbygning af siden Felterne A-F skal udfyldes med forskellige generelle oplysninger om bedriften. Oplysningerne til de fleste af disse felter kan hentes ind ved hjælp af funktionen Beregn se den seneste figur. Det er vigtigt at kontrollere at oplysningerne er rigtige og ellers korrigere dem. Felt B hentes fra sidste års skema og er lukket for ændringer, hvis der er fejl i felt E og F skal der laves en ændring i fælleskemaet på siden miljø og økologitilsagn. Felt G-L indeholder en oversigt over den beregnede N-kvote. Det er ikke muligt at korrigere disse tal på denne side. 1. Korrektion for N-prognose Kvælstofprognosen, der står i felt G, offentliggøres i marts måned. Indsendes skemaet før prognosen er offentliggjort, vil din kvote efterfølgende automatisk blive genberegnet og fortrykt i felt 501 i dit gødningsregnskab. Den nye kvælstofkvote kan du kun se, hvis du genberegne din kvote; i så fald skal du oprette en ændring til det indsendte skema (se hvordan i afsnit 7) og herefter klikke på Beregn knappen. Bedriftens N-kvote Felt H angiver bedriftens kvælstofkvote før korrektioner for fradrag for eftervirkning af pligtige efterafgrøder, eller træk som følge af manglende efterafgrøder. Kvoten i felt H beregnes som summen af kolonne 20 i markplanen, dog ikke hvis du har økologisk Arealtilskud (læs mere om dette i afsnit 8.3.1). 19

20 Bedriftens korrigerede N-kvote Felt K angiver bedriftens korrigerede kvælstofkvote, det vil sige den endelige kvælstofkvote, som angiver, hvor meget kvælstof, der må udbringes på bedriften. Kvoten i felt K beregnes ud fra kvoten i felt H, den tager også højde for kvælstofprognosen, fradrag for eftervirkning af efterafgrøder (felt I), træk i kvoten på grund af manglende efterafgrøder (felt J). Kvælstofprognosen bliver offentliggjort i marts Særligt om Økologisk Arealtilskud Tilførsel af kvælstof (N) Markeringen i felt E overføres automatisk fra dit Fællesskema, når du klikker på beregn. Din maksimale kvælstofkvote (felt F), beregnet som 60 hhv. 100 kg N gange dit harmoniareal. Hvis ikke felterne er korrekt udfyldt, skal det ændres i fælleskemaet på siden miljø og økologitilsagn, hvor det er muligt at markere for de to ordninger. Bedriftens N-kvote Bedriftens kvote før korrektioner for fradrag af efterafgrøder, beregnes i Felt E og overføres til felt H, medmindre kvoten beregnet ud fra markplanen er mindre end kvoten i felt E; i så fald er det kvoten fra markplanen, der overføres til felt H. Kvoten i felt H tager ikke højde for yderligere reduktion som følge af fradrag for eftervirkning af efterafgrøder (felt I) eller træk i kvoten på grund af manglende efterafgrøder (felt J). Din korrigerede kvote, som tager højde for disse faktorer, vises i felt K. Det er derfor kvoten i felt K, som viser hvor meget kvælstof du må udbringe på dine arealer. 20

21 8.4. Opgørelse af efterafgrøder 2016/2017 På denne side indberetter du en opgørelse over efterafgrøder for planperioden 2016/2017 (efterafgrøder udlagt i efteråret 2016). 21

22 I opgørelsen beregnes dit krav til efterafgrøder for planperioden 2016/2017, og du vælger, hvordan du vil opfylde dit krav om efterafgrøder. Du kan opfylde kravet om efterafgrøder på følgende måder: Efterafgrøder udlagt i 2016 eller alternativer fra planperioden 2016/2017 Opsparing af efterafgrøder eller alternativer fra tidligere planperioder Overdragelse af overskud fra en anden jordbruger Nedsættelse af planperiodens kvælstofkvote Hvis kravet ikke kan dækkes af efterafgrøder/alternativer, opsparing eller overdragelse fra anden jordbruger, vil kravet automatisk blive opfyldt ved nedsættelse af bedriftens samlede kvælstofkvote for indeværende planperiode 2016/2017). På siden Opgørelse efterafgrøder 2016/2017 er der genvejsknapper til nogle af funktionerne fra funktionslisten, det drejer sig om funktionerne: 1. Opdater gødningskvote og efterafgrøder 22

23 2. Hent navn på CVR nr. ved at bruge knappen beregn hentes data fra sidste års indberetning samt dette års Fællesskema Felt A: Pligtige efterafgrøder Angiv i dette felt om virksomheden er omfattet af krav om pligtige efterafgrøder i planperioden 2016/2017. Felt B: Udbragt gødning Markér her om du har udbragt under eller over 0,8 DE/ha i planperioden 2014/2015. Du kan indlæse markeringen automatisk fra dit gødningsregnskab ved at bruge knappen beregn. Felt C: Efterafgrødegrundareal 2016/2017 Hvis du har indsendt dit Fællesskema 2017, bliver arealet automatisk beregnet når du bruger knappen beregn. Efterafgrødegrundarealet beregnes ud fra markplanen i dit Fællesskema Hvis efterafgrøde grundarealet ikke er korrekt, kan du skrive det korrekte areal ind. Felt D: Eventuelt ekstra krav til efterafgrøder som følge af en miljøgodkendelse Hvis du har en miljøgodkendelse med krav om ekstra efterafgrøder, skal kravet angives i dette felt. Du skal vælge, om du vil angive arealet i procent eller i ha. Felt E: Krav til pligtige efterafgrøder Efterafgrødekravet beregnes enten som 10 % eller 14 % af efterafgrødegrundarealet (felt C), afhængig af om der i planperioden 2014/2015 blev udbragt over eller under 0,8 DE/ha (angivet i felt B). Hertil lægges det krav til efterafgrøder, der kommer fra miljøgodkendelser (felt D). Felt F: Overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder Dit opsparede overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder bliver indlæst i felt F. Feltet indlæses når du bruger knappen beregn. Felt G og H: Pligtige efterafgrøder og alternativer i

24 Arealet med efterafgrøder i 2016 (felt G), samt alternativer til efterafgrøder (felt H), indlæses fra skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Felterne indlæses når du bruger knappen Beregn. Felt I og J: Modtaget og afgivet overskud af efterafgrøder Hvis du har modtaget (felt I) eller afgivet (felt J) et overskud af efterafgrøder, skal det oplyses her. Husk at være opmærksom på omregningsfaktoren, hvis du modtager eller afgiver efterafgrøder. Hvis du har modtaget efterafgrøder fra en virksomhed, der er lukket, skal dette markeres i feltet Modtaget fra ophørt virksomhed foran virksomhedens CVR-nr. i felt I. Når der er indtastet et CVR nr. kan navnet på virksomheden hentes ved at bruge knappen hent. Læs mere herom i Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler, afsnit Felt K: Opsparede efterafgrøder og alternativer Her vises hvor mange ha efterafgrøder, du har til rådighed til at dække planperiodens efterafgrødekrav. Dette beregnes som felt F + felt G + felt H + felt I felt J. Beregningen udføres, når du bruger knappen Beregn. Felt L: Opfyldelse af planperiodens krav Her beregnes, hvor stor en del af dit krav, der kan opfyldes med opsparede efterafgrøder. Hvis der for eksempel er et krav på 10 ha (felt E) og der er en opsparing på 6 ha (felt K), vil der stå 6 ha i felt L og de resterende 4 ha vil blive omregnet til kvotetræk. Hvis ikke hele opsparingen af efterafgrøder skal bruges til at opfylde efterafgrødekravet, skal mængden nedskrives i felt L. I eksemplet her vil man kun bruge 2 ha, der anføres i felt L, de resterende 8 ha (10 ha 2 ha) af kravet, bliver opfyldt ved nedsættelse af kvælstofkvote (felt M). Felt M: Resultat Her vises resultatet af opgørelsen. Resultatet beregnes som opsparede efterafgrøder og alternativer (felt K) minus kravet (felt E), medmindre du har ændret på, hvordan du vil opfylde planperiodens krav (felt L). Hvis du har ændret i felt L, beregnes felt M som det angivne tal i felt L minus kravet (felt E). Hvis resultatet i felt M er et negativt antal ha, bliver din kvælstofkvote automatisk nedsat. Hvor mange kg N, kvoten nedsættes med, vises også i felt M. Omregningsfaktoren fra efterafgrøder til kvotetræk er hhv. 93 og 150 kg N pr. ha efterafgrøder (jf. afsnit i Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler 2016/2017), afhængig af om du har udbragt under eller over 0,8 DE/ha. Mængden i kg N bliver desuden vist i felt K (Træk i kvoten på grund af manglende efterafgrøder) på siden Beregning af gødningskvote. Når du skal udfylde dit gødningsregnskab for 2016/2017, vil mængden fremgå af felt 502 i gødningsregnskabet. Felt N: Overskud 24

25 Her vises hvor mange ha efterafgrøder du opsparer til næste planperiode. 25

26 8.5. Indberetning efterafgrøder 2017/

27 Hvis du forventer at være omfattet af krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder, husdyrefterafgrøder eller pligtige efterafgrøder i planperioden 2017/2018, skal du på denne side indberette, hvor stort et areal, du udlægger med efterafgrøder, der opfylder kravene til pligtige efterafgrøder. Du skal ligeledes indberette, hvor stor en del af disse, der bruges til at opfylde MFO krav. Anvendes alternativer til efterafgrøder, skal det også indberettes her. Frivillige målrettede efterafgrøder og MFO-efterafgrøder skal indberettes i Fællesskemaet. Arealer med: Målrettede efterafgrøder, Husdyrefterafgrøder og Pligtige efterafgrøder må ikke overanmeldes i skemaet Gødningskvote og Efterafgrødeskemaet Det er det faktisk udlagte areal, der skal opgives. Arealet med pligtige efterafgrøder kan opskrives til og med 31. august Du kan læse mere om reglerne om reglerne for målrettede efterafgrøder og husdyrefterafgrøder på vores hjemmeside Reglerne for pligtige efterafgrøder findes i: Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler, kapitel 5. På siden Indberetning efterafgrøder 2017/2018 er der genvejstaster til nogle af funktionerne fra funktionslisten, det drejer sig om funktionerne: 1. Opdater gødningskvote og efterafgrøder 1. Nedenfor gennemgås de enkelte felter på siden. Felt A: Efterafgrøder der udlægges i 2017 I felt A skal arealet med efterafgrøder der opfylder disse krav oplyses. Det er altså summen af efterafgrøder, som kan bruges til: Målrettede-, husdyr- og pligtige efterafgrøder. 27

28 I felt A andet punkt, udfyldes hvor mange af de efterafgrøder, der opfylder kravet til de pligtige, der bruges til MFO. Krav til pligtige efterafgrøder Alle efterafgrøder skal efterfølges af en vårafgrøde Efterafgrøder må ikke destrueres før 20. oktober, udlæg i majs dog først 1. marts. Typer af pligtige efterafgrøder Udlæg af rent græs uden kløver, der følges af en vårsået afgrøde Udlæg af korsblomstrede afgrøder og cikorie Korn og græs sået før eller efter høst, dog senest 1. august 2017 Korsblomstrede afgrøder, honningurt, alm. rug, stauderug og vårbyg sået før eller efter høst, dog senest 20. august 2017 Frøgræs der efter høst fortsætter som efterafgrøde Felt B: Energiafgrøder Oplys her hvor stort et areal, du har med energiafgrøder i Bemærk at der er en referenceperiode, som er planperioden 2008/2009. Det betyder, at det alene er den del af det samlede areal med energiafgrøder, der overstiger det samlede areal med energiafgrøder i planperioden 2008/2009, der kan benyttes som alternativ til pligtige efterafgrøder. De afgrøder, som kan benyttes som energiafgrøder, er: Pil, poppel, el, hassel, ask og elefantgræs. Hvis du har udfyldt siden Markplan, bliver arealet med energiafgrøder beregnet, når du vælger funktionen beregn. Hvis ikke, skal du selv udfylde arealet i feltet. Arealer med energiafgrøder (lavskov), der anvendes som MFO-lavskov, kan ikke samtidig tælle med som et alternativ til pligtige efterafgrøder. 0,8 ha energiafgrøde svarer til 1 ha efterafgrøder. Felt C: Mellemafgrøder Hvis du har udfyldt siden Markplan, bliver arealet beregnet, når du vælger funktionen beregn. Hvis ikke, skal du selv udfylde arealet i feltet. Arealet omregnes til efterafgrøder, når du bruger knappen beregn. Du kan vælge at konvertere dine mellemafgrøder til pligtige efterafgrøder frem til 10. oktober Dette gøres ved at nedskrive arealet med mellemafgrøder i felt C og opskrive arealet med pligtige efterafgrøder i felt A. 2,0 ha mellemafgrøder svarer til 1 ha efterafgrøder. 28

29 Felt D: Afbrænding af fiberfraktion fra husdyrgødning i planperioden 2016/2017 Hvis du separerer din virksomheds gylle i henholdsvis en væske- og en fiberfraktion, og efterfølgende afbrænder fiberfraktionen, kan det helt eller delvist erstatte pligtige efterafgrøder. Oplys her det antal dyreenheder (DE) du afbrænder af fiberfraktionen. Her skal du angive mængden af DE det drejer sig om. Mængden omregnes til efterafgrøder, når du bruger knappen beregn. 25 DE afbrændt fiberfraktion svarer til 1 ha efterafgrøder. Felt E: Braklagte arealer langs vandløb og søer Du kan vælge at erstatte etablering af pligtige efterafgrøder helt eller delvist ved udlægge braklagte arealer langs vandløb eller søer. Angiv arealet med braklagte arealer langs vandløb og søer i felt E. De 2 m nærmest vandløbet er lovpligtige bræmmer, og kan ikke tælle med som alternativ til pligtige efterafgrøder. Braklagte arealer langs vandløb og søer kan ikke tælle både som miljøfokusområde (MFO) og alternativ til efterafgrøde. 1 ha braklagte arealer langs vandløb og søer svarer til 4 ha efterafgrøder. Felt F: Tidlig såning af vintersæd Tidlig såning af vinterhvede, vinterbyg, vinterrug (inkl. hybridrug) og triticale kan anvendes som alternativ til efterafgrøder i planperioden 2017/2018. De antal ha vintersæd, som skal anvendes som alternativ til efterafgrøder, skal være sået senest den 7. september og være indberettet i Tast selv-service senest den 11. september. 4 ha tidligt sået tidlig såning svarer til 1 ha efterafgrøder. Arealet omregnes til efterafgrøder, når du bruger knappen Beregn. Felt G: Braklagte arealer Du kan vælge at erstatte etablering af pligtige efterafgrøder helt eller delvist med braklagte arealer. Du kan dog ikke anvende det samme areal som MFO-brak og som alternativ til efterafgrøder. 1 ha braklagt areal svarer til 1 ha efterafgrøder. 29

30 Felt H: Efterafgrøder og alternativer i 2016 I Felt H lægges de overstående efterafgrøder og alternativers efterafgrødeværdier sammen. Feltet beregnes, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. 30

31 9. Tilknytning af elektronisk markkort til skemaet Du behøver kun at tilknytte et markkort, hvis der ikke er overensstemmelse mellem Markplan og Grundbetaling i Fællesskemaet og markplanen i dette skema (siden Markplan ). Vær opmærksom på, at hvis du først har tilknyttet et markkort til dit skema, kan dette ikke slettes, men kun erstattes af et andet markkort af samme type. 31

32 10. Sådan indsender du skemaet Skemaet skal indsendes elektronisk via Tast selv-service. Bemærk, at hvis du har et CVR-nr., skal dette benyttes ved din indberetning. Dette gør du ved at bruge det NemID, der er knyttet til dit CVR-nummer, når du logger på Tast selv-service. Du skal indsende hele skemaet, selvom du evt. kun ønsker at indberette en af siderne. Ønsker du på et senere tidspunkt at indberette en anden side i skemaet, indsender du hele skemaet på ny. Sådan indberetter du Start med at opdatere skemaet, vælg funktionen opdatér gødningskvote og efterafgrøder i rullelisten og klik på udfør. Denne opdatering skal foretages, inden skemaet indsendes. Eller brug tasten Beregn. Det er en god idé først at gemme skemaet. Klik på Gem, og dernæst på Indsend. Systemet vil nu automatisk lave en kontrol af skemaet. Hvis der er blokerende fejl i skemaet, vil disse stå med rødt. For at indsende skemaet, skal du bruge det NemID, der er tilknyttet dit CVR nummer. Vær opmærksom på at skemaet ikke er indsendt før koden til Nem ID er tastet. 32

33 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.:

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Juli 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Revideret juli 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Februar 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø-

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder er i to situationer anderledes end sidste år. Det skyldes, at der er ændret på, hvilken planperiode

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

FAQ om efterafgrøder

FAQ om efterafgrøder FAQ om efterafgrøder Hvornår har landmanden et efterafgrødekrav i 2019? Det er de arealer, landmanden har rådet over den 31/7 2019, som ligger til grund for beregningen af det pligtige- og husdyrefterafgrødekrav.

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Marts 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Katrine

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk 5 forskellige efterafgrøder MFO- efterafgrøder Pligtige efterafgrøder Husdyrefterafgrøder Frivillige målrettede efterafgrøder Obligatoriske

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU EFTERAFGRØDER NYE UDFORDRINGER Status: I 2016: Pligtige efterafgrøder Efterafgrøder

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder

Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder UDKAST af udsnit af: VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag

Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Udsnit af: VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2019

Upload til Tastselv.ferv.dk 2019 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 4 ID15 områder i Næsgaard

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Oktober 2018 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr Dato 4. juli 2017 Side 1 af 5 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V miljobio@lfst.dk cc: MABINI@lfst.dk) Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2018

Upload til Tastselv.ferv.dk 2018 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 3 ID15 områder i Næsgaard

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- og skovtilskud Januar 2019 Brugerguide for udbetaling af miljø-, økologi og skovtilskud Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2019 Foto:

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler I medfør af 17, stk. 3 og 4, 40, stk. 2-4, og 48, stk. 1 og 2, i lov nr. 338 af 2. april

Læs mere

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov Kort opsummering Skema 2 Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark er en individuel behovsberegning på markniveau. Ved beregningen tages ikke hensyn til et evt. bedriftskrav til eftervirkning

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler (målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler) I medfør af 7, stk. 3, 24 c, stk.

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 23 17. september 2014 Indhold Aktuelt i marken Vi følger med i tidligt sået vintersæd Handel med pligtige efterafgrøder Vigtige datoer Aktuelt i marken Vejrudsigten lover dage med ca. 20

Læs mere

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018

Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Januar 2018 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Ivan Mandrup

Læs mere

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Juni 2019 Brugerguide til Tilsagnsskema Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i juni 2019 Forsidebillede:

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder er fremtiden! Men i hvilken form? Hvordan skal snitfladen være mellem de to hovedgrupper? De helt frivillige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017 Planteavlsnyt Vigtige datoer frem til 3 december 2017. VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Juli 2017 25. 3 3 3 3 Privat skovrejsning som miljøtiltag Forventet mulighed for at søge

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Efterafgrøder. Olieræddike og vårbyg i blanding. Med fokus på MFO-efterafgrøder og alternativer. Petra Gutt Planteavlskonsulent

Efterafgrøder. Olieræddike og vårbyg i blanding. Med fokus på MFO-efterafgrøder og alternativer. Petra Gutt Planteavlskonsulent Efterafgrøder Med fokus på MFO-efterafgrøder og alternativer Petra Gutt Planteavlskonsulent Olieræddike og vårbyg i blanding Sået 20. august kan bruges til MFO 1 Olieræddike Sået 2. august. Kan kun bruges

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs-

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2017

Upload til Tastselv.ferv.dk 2017 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 3 Randzoner angivet som

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016.

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 16-8010-000021 Ref. Sib Den 28. marts 2017 Høringsnotat til Brugerguide til Fællesskema 2017 og Brugerguide til Internet Markkort 2017 De to brugerguides blev i udkast sendt

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2]

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Udkast november 2017 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: [Navn] Landbrugsstyrelsen Miljø-

Læs mere

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 Planteavlsnyt Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 18. jan. 2018 VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Fra 1. februar er det muligt at søge tilskud til målrettede efterafgrøder

Læs mere

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Bruger knappen Markkontrol Indtegner eller redigerer dine marker Bruger det nye redskab Udvid mark Opretter en mark ud

Læs mere

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016)

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016) Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort (opdateret 31.03.2016) Marts 2016 Indholdsfortegnelse Download og installation... 2 Opstart af ny Bedrift - trin for trin vejledning... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen.

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Generelt om markplan Få overblik Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Vælg høstår Sørg altid for, at du har valgt det rigtige høstår, når du arbejder

Læs mere

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag BEK nr 828 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-4112-000004 Senere ændringer

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Colourbox Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Udbyttedokumentation Skema A1, 2011

Udbyttedokumentation Skema A1, 2011 Generelt Du kan få en højere kvælstofnorm til en afgrøde, hvis du kan dokumentere, at dit høstudbytte de sidste fem år i gennemsnit ligger højere end standardnormen i Tabel 1 i. Det forhøjede udbytte beregnes

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 2 2 Er bedriften på 40,00 ha eller mere?... 3 3 Har du branchekode 682040 Udlejning af erhvervsejendomme?... 3 4 Mulighed

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn

Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn Version 1 Maj 2018 Miljøstyrelsen / Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn 2 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere