Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014"

Transkript

1 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

2 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING FRISTER FOR INDSENDELSE AF SKEMAET NYT SIDEN OPRETTELSE AF SKEMA EKSTENSIVT LANDBRUG UNDTAGELSEN PÅ 2,3 DE/HA ÆNDRINGER TIL ET ALLEREDE INDSENDT SKEMA SÅDAN UDFYLDER DU SKEMAET, SIDE FOR SIDE OPDATER SKEMAET GØDNINGSKVOTE OG EFTERAFGRØDER MARKPLAN BEREGNING AF GØDNINGSKVOTE OPGØRELSE AF EFTERAFGRØDER 2013/ INDBERETNING AF EFTERAFGRØDER FOR EFTERÅRET TILKNYTNING AF ELEKTRONISK MARKKORT TIL SKEMAET SÅDAN INDSENDER DU SKEMAET

4 1. Indledning I det følgende kan du få vejledning i at oprette og indsende skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Du kan bruge skemaet til at indberette følgende: Ansøgning om anvendelse af 2,3 DE/ha undtagelsen fra Nitratdirektivet Gødningskvoteberegning (opfylder krav om gødningskvoteberegning for ordningerne Miljøbetinget tilskud og Ekstensivt landbrug) Opgørelse af efterafgrøder for planperioden 2013/2014 (efterafgrøder udlagt i 2013) Indberetning af efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder for planperioden 2014/2015 (efterafgrøder udlagt i efteråret 2014) Vi anbefaler, at du indsender dit Fællesskema 2014, før du udfylder skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Du kan kun få forudfyldt oplysninger i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 fra Fællesskemaet, hvis dette er indsendt. 2. Frister for indsendelse af skemaet Hvis du har søgt Ekstensivt Landbrug, eller anvender undtagelsen på 2,3 DE/ha, skal du indsende siderne Beregning af Gødningskvote og Markplan senest den 16. april Du har dog mulighed for at foretage ændringer indtil den 15. maj Hvis du var omfattet af reglerne om pligtige efterafgrøder i planperioden 2013/2014, skal du udfylde og indsende siden Opgørelse af efterafgrøder 2013/2014 senest den 16. april Hvis du i efteråret 2014 (planperioden 2014/2015) har udlagt efterafgrøder, eller anvendt alternativer til efterafgrøder, skal du udfylde og indsende siden Indberetning af Efterafgrøder for efteråret 2014 senest den 31. august Ved anvendelse af 2,3 DE/ha undtagelsen fra Nitratdirektivet for kvægbrug, er fristen for indberetning den 16. april

5 3. Nyt siden 2013 Opfyldelse af krav til efterafgrøder I år skal du vælge, hvordan du vil opfylde efterafgrødekravet for planperioden 2013/2014 (efterafgrøder udlagt i 2013). Kravet skal opfyldes vha. en af følgende 3 muligheder: Opsparing af efterafgrøder (herunder enten efterafgrøder/alternativer udlagt i efteråret 2013 eller opsparing fra tidligere planperioder) Overskud af efterafgrøder modtaget fra en anden virksomhed Nedsættelse af kvælstofkvoten Du kan vælge hvilken af de 3 muligheder, du vil anvende, til at opfylde efterafgrødekravet for planperioden 2013/2014. Du behøver dermed ikke at opfylde efterafgrødekravet vha. de efterafgrøder du udlagde i 2013, hvis du hellere vil anvende nedsat kvælstofkvote. De udlagte efterafgrøder har du dermed mulighed for at gemme til en senere planperiode. Overdragelse af efterafgrøder Hvis du ønsker at modtage overskud af efterafgrøder fra en anden virksomhed, skal både du og den virksomhed, som afgiver efterafgrøderne, indberette det i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder. Vær opmærksom på, at begge virksomheder skal have et efterafgrødekrav. Opgørelse af efterafgrøder findes ikke længere i gødningsregnskabet Du skal være opmærksom på, at opgørelsen af efterafgrøder kun kan udfyldes i Tast selvservice, og at fristen for indberetning af opgørelsen er 16. april Ansøgning om brug af undtagelsen på 2,3 DE/ha Hvis du ønsker at gøre brug af 2,3 DE/ha undtagelsen fra Nitratdirektivet for kvægbrug i planperioden 2013/2014, skal du ansøge om dette i Tast selv service, ligesom det er et krav at gødningskvoteberegningen skal indberettes. Frist for indberetning er den 16. april

6 4. Oprettelse af skema 1. Gå ind på hjemmesiden: 2. Klik på Tast selv-service under Tilskud og selvbetjening 3. Klik derefter på Log på 4. Log ind vha. NemID eller Digital Signatur. 5. Vælg fanebladet Skemaer 6. Klik på Opret nyt skema. 7. Klik på fanen Alle. 8. Ved at klikke på den lille trekant kan der under Institution vælges NaturErhvervstyrelsen. 9. Under område vælges Gødning og Efterafgrøder. 10. Klik på Søg. 6

7 11. Klik på krydset ud for navnet på skemaet. 12. Vælg skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 ved at klikke på Opret. 13. Vælg ok 14. For at få skemaet frem, klikkes der på Hent 15. Der kan gå nogle minutter før skemaet kommer frem, og det kan være nødvendigt at klikke på Hent flere gange i træk. 16. På et tidspunkt vil skemaet komme frem under Skemaer der ikke er indsendt 17. Klik på skemaet for at åbne det. 7

8 5. Ekstensivt landbrug Hvis du søger støtte til Ekstensivt Landbrug, er det en betingelse, at du udfylder og indsender siderne Markplan og Beregning af Gødningskvote. Dermed opfylder du kravet om gødningskvoteberegning. Du skal opbevare skemaet på din bedrift og kunne fremvise det ved en eventuel kontrol. Læs mere herom i Vejledning om særlig miljøstøtte under artikel 68, som kan findes på Du behøver ikke udfylde siderne Opgørelse af efterafgrøder 2013/2014 og Indberetning af efterafgrøder for efteråret 2014, medmindre du er pligtig til at udlægge efterafgrøder. 6. Undtagelsen på 2,3 DE/ha Hvis du ønsker at anvende 2,3 DE/ha undtagelsen fra Nitratdirektivet for kvægbrug for planperioden 2013/2014, så er det et krav at du ansøger om dette i Tast selv service. Det gør du ved at sætte kryds i felt c i skemaet til beregning af gødningskvote. For planperioden 2013/2014 er det ligeledes et krav, at du udfylder og indsender siderne Markplan og Beregning af kvælstofkvote. Læs mere herom i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2013/2014, som kan findes på 7. Ændringer til et allerede indsendt skema Hvis du har rettelser eller tilføjelser til et allerede indsendt skema, skal du oprette en kopi af det indsendte skema, lave rettelserne heri og indsende skemaet på ny. Dette gør sig også gældende, hvis du f.eks. mangler at udfylde siderne vedr. efterafgrøder, men allerede har udfyldt siderne Markplan og Gødningskvoteberegning. Når du er logget på Tast selv-service, vælger du fanebladet Skemaer. I stedet for at oprette et nyt skema, skal du se nederst på siden under Skemaer der er indsendt. Du åbner en rediger-bar version af det indsendte skema ved at klikke på Opret ændring, som står til højre for skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Når du har klikket på Opret ændring, vil skemaet blive vist under Skemaer der ikke er indsendt, og skemaet kan nu åbnes. 8

9 8. Sådan udfylder du skemaet, side for side Ved at klikke på de blå spørgsmålstegn i skemaet, kan du få flere oplysninger om udfyldelsen af skemaet Opdater skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Du kan få forudfyldt en del oplysninger ved at vælge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Denne opdatering af skemaet bør foretages hver gang du har lavet ændringer i skemaet, og SKAL foretages inden skemaet indsendes. Start derfor med at klikke på trekanten ud for vælg funktion øverst i venstre hjørne. Vælg derefter opdater gødningskvote og efterafgrøder og klik på Udfør. 9

10 8.2. Markplan Hvis du søger støtte til ordningen Ekstensivt landbrug, eller benytter undtagelsen om 2,3 DE/ha, er det en betingelse, at du udfylder og indsender denne side, samt siden Beregning af Gødningskvote. For alle andre er det frivilligt, om de vil udfylde siderne. Markplanen udfyldes lettest ved først at indlæse markerne fra Fællesskemaet. Dette kræver, at du har indsendt Fællesskemaet først. Sådan udfyldes markplanen trin for trin 1. Vælg funktionen Hent markplan fra fællesskema og klik på udfør. 2. Tjek at markerne indlæses i markplanen 3. Vælg funktionen Indlæs forfrugt og jordbundstype fra sidste år og klik på udfør. 4. Tjek at kolonnerne forfrugt og jordbundstype (standard eller ændret) er udfyldt for alle marker. OBS! Du kan kun anvende denne funktion, hvis du sidste år udfyldte og indsendte gødningskvoteskemaet. Hvis ikke, må du udfylde kolonnerne manuelt. 5. Hvis du har efterafgrøder eller udlæg, udfyld da kolonne 11 og 12 Efterafgrøder og udlæg. 6. Vælg funktionen Opdater skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder og klik på udfør. 7. Tjek at der er korrekt afkrydsning i kolonnen Harmoniareal. 8. Hvis du har valgt 75 % modellen for gødningstilførsel, så tjek at der er kryds i kolonnen Nedsættelse af kvote til 75 % ud for de marker, der er tilmeldt ordningen. Tjek, at der er beregnet en N-kvote i kolonne 22 N-kvote i alt pr. mark. 9. Udfyld herefter siden Beregning af gødningskvote. Flere afgrøder pr. mark Hvis du har flere afgrøder pr. mark pr. sæson, udfylder du tabellen Flere afgrøder pr. mark pr. sæson. Tabellen skal ikke bruges til at angive efterafgrøder eller udlæg; disse skal fremgå af markplanen i kolonne

11 Udfyld markplanen manuelt Det er også muligt at udfylde markplanen manuelt. Klik på Indsæt mark for at indsætte en ny mark i skemaet. Udfyld som minimum følgende kolonner: 1, Marknummer 2, Markbloknummer 3, Areal 6, Jordbundstype 9, Hovedafgrøde 10, Forfrugt Gødningskvoteberegningen kan anvendes som dokumentation for ændringer For at du kan anvende gødningskvoteberegningen som dokumentation for ændringer, skal den ajourføres i løbet af planperioden, så den svarer til de faktiske forhold. De valgte afgrødekoder i markplanen skal derfor afspejle de faktiske forhold på marken. Har du græsmarker, skal du være opmærksom på, at der er forskellige afgrødekoder for græs afhængig af udnyttelsen. Læs mere herom i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2013/2014, som kan findes på Korrektioner af kvælstofkvoten Du har mulighed for at korrigere din kvælstofkvote, hvis du har forhøjede udbytter. Du skal korrigere din kvælstofkvote, hvis du har tilsagn til miljø- og økologiordninger, eller har søgt støtte under Særlig Miljøstøtte. Hvis du f.eks. har søgt om støtte til Ekstensivt Landbrug under Særlig Miljøstøtte, og har valgt kvælstofbegrænsningen 75 % af kvælstofkvoten, skal du huske at reducere kvoten på de pågældende marker ved at sætte flueben i kolonnen Nedsættelse af kvote til 75 %. Kvælstofkvote for den enkelte mark I kolonne 22 beregnes kvælstofkvoten for den enkelte mark. Den beregnes som kg N/mark og summeres i bunden af kolonnen. Summen i kolonne 22 er ikke den endelige kvote for bedriften, idet den ikke tager ikke højde for fradrag for eftervirkning af pligtige efterafgrøder dyrket sidste år, samt træk eller tillæg til kvoten som følge af manglende eller ekstra efterafgrøder. Se felt M på siden Beregning af gødningskvote for at få bedriftens korrigerede kvælstofkvote. 11

12 12

13 8.3. Beregning af gødningskvote Hvis du søger støtte til Ekstensivt landbrug, eller hvis du bruger undtagelsen på 2,3 DE/ha, er det en betingelse, at du udfylder og indsender denne side, samt siden Markplan. For alle andre er det frivilligt, om man vil udfylde siderne. Selvom du ikke skal udfylde siden, kan du alligevel med fordel beregne din gødningskvote på denne side. Udfyld først siden Markplan som beskrevet i afsnit 8.2. Kvoten beregnes ud fra de planlagte afgrøder (mark, areal, afgrøde), afgrøder dyrket sidste år (forfrugt), jordbundstype og efterafgrøder, samt kvælstofprognosen. Fordele ved at beregne din gødningskvote i Tast selv-service: Kravet om gødningskvoteberegning opfyldes. Kvælstofkvoten beregnes ud fra de indtastede oplysninger og forudfyldes i gødningsregnskabet. Du skal blot korrigere for eventuelle ændringer, der er sket i løbet af planperioden. Du kan se hvor mange ha med pligtige efterafgrøder, du har udlagt i planen Hvis du er planteavler, og ikke har modtaget husdyrgødning, vil du muligvis kunne undgå at skulle indsende gødningsregnskab. Du vil i givet fald blot modtage en opgørelse over dit gødningsforbrug. Kvælstofkvote før korrektioner Felt H angiver bedriftens kvælstofkvote før korrektioner. Kvoten i felt H beregnes som summen af kolonne 22 i markplanen (Kg N/mark), men uden korrektion for kvælstofprognosen. Bedriftens korrigerede kvælstofkvote Felt M angiver bedriftens korrigerede kvælstofkvote, dvs. den endelige kvælstofkvote, som angiver hvor meget kvælstof, der må udbringes på bedriften. Kvoten i felt M beregnes som kvoten i Felt H, men tager også højde for kvælstofprognosen, fradrag for eftervirkning af efterafgrøder, træk i kvoten pga. manglende efterafgrøder samt overskud af efterafgrøder omdannet til N-kvote. 13

14 Kvoten ved 140 kg total-n Hvis du i Fællesskemaet har valgt modellen 140 kg total kvælstof (N) i gennemsnit for hele bedriften, vises din maksimale kvælstofkvote i felt F (dvs. bedriftens maksimale kvælstofkvote, før der ganges med udnyttelsesprocenten). Vær opmærksom på, at du altid er forpligtet til både at overholde kravet om max. 140 kg total N (kvoten der er angivet i felt F) samt at overholde din beregnede N-kvote (som vises i felt M). Her skal du være opmærksom på, at den beregnede N-kvote opgøres i udnyttet N. Dvs. at dit forbrug af gødning ikke må overstige nogle af kvoterne. Hvis f.eks. den beregnede kvote er lavere end kravet om max. 140 kg udnyttet N, må dit forbrug ikke overstige den beregnede kvote. Eksempel: Bedriftens samlede harmoniareal = 5 ha. Bedriftens maksimale kvote i felt F beregnes til: 140 kg N * 5 ha = 700 kg total N. Den beregnede kvælstofkvote for bedriften i felt M er 420 kg N. Der er udbragt 600 kg N i dybstrøelse med en udnyttelsesprocent på 45 %. Betingelsen om 140 kg total N er overholdt, da der må udbringes 700 kg total N og kun er udbragt 600 kg total N. Kvælstofkvoten (felt M) er også overholdt, da der er udbragt: 600 kg N *45 % = 270 kg udnyttet N. 14

15 15

16 16

17 8.4. Opgørelse af efterafgrøder 2013/2014 På denne side indberetter du en opgørelse over efterafgrøder for planperioden 2013/2014 (efterafgrøder udlagt i efteråret 2013). Alle, der har krav om at etablere efterafgrøder, skal indberette opgørelsen af efterafgrøder. Bemærk, at fra i år kan opgørelsen udelukkende udfyldes i Tast selv-service, og findes ikke længere i gødningsregnskabet. I opgørelsen beregnes dit krav til efterafgrøder for planperioden 2013/2014, og du vælger, hvordan du vil opfylde dit krav. Du kan opfylde kravet på følgende måder: Efterafgrøder eller alternativer udlagt i 2013 Opsparing af efterafgrøder fra tidligere planperioder Overdragelse af overskud fra en anden jordbruger Nedsættelse af planperiodens kvælstofkvote. Hvis der ikke vælges nogen af de tre første muligheder til opfyldelse af kravet, vil et evt. resterende krav altid automatisk blive opfyldt ved nedsættelse af kvælstofkvoten. Du kan få forudfyldt en del oplysninger på siden ved at vælge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Nedenfor gennemgås de enkelte felter på siden punkt for punkt. Felt A: Pligtige efterafgrøder Hvis virksomheden ikke er omfattet af krav om efterafgrøder i planperioden 2013/2014, skal der markeres ud for NEJ i felt A. Felt B: Udbragt gødning Markér i dette felt, om du har udbragt under eller over 0,8 DE/ha i planperioden 2011/2012. Du kan indlæse markeringen automatisk fra dit gødningsregnskab ved at vælge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder og klikke på Udfør. Felt C: Efterafgrødegrundareal 2013/2014 Efterafgrødegrundarealet beregnes ud fra markplanen i dit Fællesskema Beregningen udføres når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Bemærk, at arealet kun kan beregnes, hvis du har indsendt Fællesskemaet. Felt D: Eventuelt ekstra krav til pligtige efterafgrøder som følge af en miljøgodkendelse Hvis du har en miljøgodkendelse med krav om ekstra efterafgrøder, skal kravet angives i dette felt. Du vælger selv, om du vil angive arealet i procent eller i ha. 17

18 Felt E: Krav til pligtige efterafgrøder Efterafgrødekravet beregnes som enten 10 % eller 14 % af efterafgrødegrundarealet (felt C), afhængig af om der i planperioden 2011/2012 blev udbragt over eller under 0,8 DE/ha (angivet i felt B). Felt F: Overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder Dit opsparede overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder bliver indlæst i punkt F. Feltet indlæses når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Overskud af efterafgrøder fra og med planperioden 2007/2008 frem til og med planperioden 2012/2013 indgår heri. Felt G og H: Pligtige efterafgrøder og alternativer i 2013 Arealet med efterafgrøder, og alternativer til efterafgrøder i 2013, indlæses i felt G og H fra skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Felterne indlæses når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Der kan ikke rettes i disse felter. Felt I og J: Modtaget og afgivet overskud af efterafgrøder Her skal du oplyse, hvis du har modtaget eller afgivet et overskud af efterafgrøder. Husk at være opmærksom på omregningsfaktoren, hvis du modtager eller afgiver efterafgrøder. Læs mere herom i Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler, afsnit Bemærk, at du kun kan modtage og afgive efterafgrøder hvis du har et krav til pligtige efterafgrøder i planperioden. Felt K: Opsparede efterafgrøder og alternativer Her vises hvor mange ha efterafgrøder, der er til rådighed. Feltet beregnes som felt F + felt G + felt H + felt I felt J. Beregningen udføres, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Efterafgrødekravet er ikke fratrukket i felt K. Felt L: Opfyldelse af planperiodens krav Her beregnes, hvor stor en del af dit krav, der kan opfyldes med opsparede efterafgrøder. Beregningen udføres, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Hvis du f.eks. har et krav på 10 ha (felt E) og har en opsparing på 6 ha (felt K), vil der stå 6 ha i felt L. Hvis du ikke ønsker at bruge alle dine opsparede efterafgrøder på at opfylde dit krav, men hellere vil gemme noget af opsparingen til senere planperioder, kan du nedskrive mængden i felt L. I eksemplet ovenfor kan du f.eks. vælge at skrive 2 ha i felt L. Så vil du bruge 2 ha af din opsparing til at opfylde kravet, og de resterende 10-2 = 8 ha af dit krav vil blive opfyldt ved nedsættelse af din kvælstofkvote. Du vil så have 6 2 = 4 ha opsparing til senere planperioder (angivet i felt O). 18

19 Eksempel på opfyldelse af planperiodens krav Felt M: Resultat I feltet vises resultatet af opgørelsen. Feltet beregnes som opsparede efterafgrøder og alternativer (felt K) minus kravet (felt E), medmindre du har ændret på, hvordan du vil opfylde planperiodens krav (felt L). Hvis du har ændret i felt L, beregnes felt M som det angivne tal i felt L minus kravet (felt E). Hvis resultatet i felt M er negativt, bliver din kvælstofkvote automatisk nedsat. Hvor mange kg N, kvoten nedsættes med, vises i felt M. Omregningsfaktoren er hhv. 56 og 85, afhængig af om du har udbragt under eller over 0,8 DE/ha. Mængden i kg N bliver desuden vist i felt felt K på siden Beregning af gødningskvote ( Træk i kvoten på grund af manglende efterafgrøder ). Når du skal udfylde dit gødningsregnskab for 2013/2014, vil mængden fremgå af felt 502 i gødningsregnskabet. Felt N: Overskud omdannet til kvælstofkvote 2013/2014 Hvis du ønsker at omdanne et overskud af efterafgrøder til kvælstofkvote i planperioden 2013/2014, skal dette angives i felt N. Den ekstra kvote bliver vist i felt L på siden Beregning af gødningskvote. Omregningsfaktoren er hhv. 32 og 69, afhængig af om du har udbragt under eller over 0,8 DE/ha. Felt O: Overskud af efterafgrøder, der overføres til næste planperiode I dette felt vises, hvor stor en del af din opsparing, der bliver overført til næste planperiode. 19

20 20

21 8.5. Indberetning af efterafgrøder for efteråret 2014 Hvis du forventer at være omfattet af krav om pligtige efterafgrøder i planperioden 2014/2015, skal du på denne side indberette, hvor stort et areal, du udlægger med pligtige efterafgrøder. Du skal ligeledes indberette, hvis du anvender alternativer til efterafgrøder. Indberetningsfristen er den 31. august Forklaring på felterne i skemaet: Felt A: Her angives det samlede areal med pligtige efterafgrøder, som udlægges i efteråret 2014 (afgrødekode 968). Hvis d u har udfyldt siden Markplan, bliver arealet beregnet, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Hvis ikke, angiver du selv arealet i feltet. Felt B: Areal med energiafgrøder i Hvis du har udfyldt siden Markplan, bliver arealet beregnet, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Hvis ikke, angiver du selv arealet i feltet. Felt C: Areal med mellemafgrøder udlagt i efteråret Hvis du har udfyldt siden Markplan, bliver arealet beregnet, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Hvis ikke, angiver du selv arealet i feltet. Felt D: Afbrænding af fiberfraktion fra husdyrgødning i planperioden 2013/2014. Felt H: Summen af efterafgrøder og alternativer. Feltet beregnes, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og Efterafgrøder. 21

22 9. Tilknytning af elektronisk markkort til skemaet Der er kun krav om et markkort, hvis der ikke er overensstemmelse mellem markplanen i ansøgningen om enkeltbetaling og markplanen i dette skema (siden Markplan ). Markkortet skal enten ligge på bedriften, eller det kan laves elektronisk via dette skema. Hvis du søger støtte til ekstensivt landbrug, behøver du ikke at tilknytte et elektronisk markkort til skemaet, idet der altid skal være overensstemmelse mellem markplanen i ansøgningen om enkeltbetaling og markplanen i dette skema. 10. Sådan indsender du skemaet Skemaet skal indsendes elektronisk via Tast selv-service. Kun indberetninger, der vedrører dødsboer og konkursboer, kan indsendes i papirudgave. Bemærk, at hvis du har et CVR-nr., skal dette benyttes ved din indberetning. Dette gør du ved at anvende dit CVR-nr., når du logger på Tast selv. Du skal indsende hele skemaet, selvom du evt. kun ønsker at indberette en af siderne. Ønsker du på et senere tidspunkt at indsende en anden side i skemaet, indsendes hele skemaet på ny. Sådan indberetter du Start med at opdatere skemaet, se hvordan i afsnit 8.1. Denne opdatering SKAL foretages, inden skemaet indsendes. Det er en god idé at starte med at gemme skemaet, ved at klikke på Gem. Klik derefter på Indsend. Systemet vil automatisk lave en kontrol af skemaet. Hvis der er blokerende fejl i skemaet, vil disse stå med rødt. Ellers kan skemaet indsendes ved at du indtaster din kode til NemID en gang til, eller alternativt anvender Digital Signatur, hvis du har brugt denne ved log in. Skemaet er først indsendt, når du har tastet koden til NemID eller anvendt din Digitale Signatur. 22

23 Vejledning til skemaet Gødningskvote og efterafgrøder 2014 ISBN Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf:

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Juli 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Revideret juli 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Februar 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø-

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder er i to situationer anderledes end sidste år. Det skyldes, at der er ændret på, hvilken planperiode

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Oktober 2018 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2013 Bidragyder(e): Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr Dato 4. juli 2017 Side 1 af 5 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V miljobio@lfst.dk cc: MABINI@lfst.dk) Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs-

Læs mere

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov Kort opsummering Skema 2 Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark er en individuel behovsberegning på markniveau. Ved beregningen tages ikke hensyn til et evt. bedriftskrav til eftervirkning

Læs mere

FAQ om efterafgrøder

FAQ om efterafgrøder FAQ om efterafgrøder Hvornår har landmanden et efterafgrødekrav i 2019? Det er de arealer, landmanden har rådet over den 31/7 2019, som ligger til grund for beregningen af det pligtige- og husdyrefterafgrødekrav.

Læs mere

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen.

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Generelt om markplan Få overblik Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Vælg høstår Sørg altid for, at du har valgt det rigtige høstår, når du arbejder

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Udbyttedokumentation Skema A1, 2011

Udbyttedokumentation Skema A1, 2011 Generelt Du kan få en højere kvælstofnorm til en afgrøde, hvis du kan dokumentere, at dit høstudbytte de sidste fem år i gennemsnit ligger højere end standardnormen i Tabel 1 i. Det forhøjede udbytte beregnes

Læs mere

Gødningsregnskab 2011 trin for trin

Gødningsregnskab 2011 trin for trin Gødningsregnskab 2011 trin for trin Side 1 Oktober 2011 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2011 (GHI) Gødningsregnskab 2011 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1. Gødningsregnskab fra tidligere år...

Læs mere

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til indberetning

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013)

Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013) Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013) Side 1 September 2013 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2013 (GHI) Gødningsregnskab 2013 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1. Gødningsregnskab

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 Revideret udgave januar 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler I medfør af 17, stk. 3 og 4, 40, stk. 2-4, og 48, stk. 1 og 2, i lov nr. 338 af 2. april

Læs mere

Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer Planperioden 2017/2018 Marts 2018 Indhold 1. Indberetning af gødningsleverancer 3 1.1 Typer af leverandører 3 1.2 Frist for indberetning

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 23 17. september 2014 Indhold Aktuelt i marken Vi følger med i tidligt sået vintersæd Handel med pligtige efterafgrøder Vigtige datoer Aktuelt i marken Vejrudsigten lover dage med ca. 20

Læs mere

Gødningsregnskab 2014 trin for trin

Gødningsregnskab 2014 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2014 (GHI) Gødningsregnskab 2014 trin for trin (opdateret 21.10.2014) September 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2014 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU EFTERAFGRØDER NYE UDFORDRINGER Status: I 2016: Pligtige efterafgrøder Efterafgrøder

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler (målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler) I medfør af 7, stk. 3, 24 c, stk.

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestilling om eftervirkning af efterafgrøder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato:

Læs mere

Gødningsregnskab 2015 trin for trin

Gødningsregnskab 2015 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2015 (GHI) Gødningsregnskab 2015 trin for trin (opdateret 08.10.2015) September 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2015 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Vejledning for. overførsel af markdata fra DLBR MARK. og kortdata fra Markkort Online. til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009

Vejledning for. overførsel af markdata fra DLBR MARK. og kortdata fra Markkort Online. til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009 Vejledning for overførsel af markdata fra DLBR MARK og kortdata fra Markkort Online til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009 (Elektronisk Fællesskema 2009) Landscentret, februar 2009 1 ELEKTRONISK OVERFØRSEL

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 2 2 Er bedriften på 40,00 ha eller mere?... 3 3 Har du branchekode 682040 Udlejning af erhvervsejendomme?... 3 4 Mulighed

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 Revideret september 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- og skovtilskud Januar 2019 Brugerguide for udbetaling af miljø-, økologi og skovtilskud Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2019 Foto:

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Økologi nøgletal 2018 (GHI)

Økologi nøgletal 2018 (GHI) Økologi og Næsgaard Mark Næsgaard Mark dækker fint alle økologers behov for logbog. Derfor er det også oplagt at anvende Næsgaard Mark eller Næsgaard Mobile som økolog, så man altid har sin logbog ved

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2018

Upload til Tastselv.ferv.dk 2018 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 3 ID15 områder i Næsgaard

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 April 2019 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 17-3510-000001 August 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2 Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til sprøjtejournal - føring og indberetning

Vejledning til sprøjtejournal - føring og indberetning Vejledning til sprøjtejournal - føring og indberetning Februar 2019 Udgiver: Miljøstyrelsen 2 Miljøstyrelsen / Sprøjtejournal Indhold 1. Login via mst.dk med NemID Erhverv 4 1.1 Login via mst.dk 4 1.2

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag

Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Udsnit af: VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 17-3510-000001 September 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016)

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016) Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort (opdateret 31.03.2016) Marts 2016 Indholdsfortegnelse Download og installation... 2 Opstart af ny Bedrift - trin for trin vejledning... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2019

Upload til Tastselv.ferv.dk 2019 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 4 ID15 områder i Næsgaard

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

QUICK GUIDE Sprøjtejournalindberetning

QUICK GUIDE Sprøjtejournalindberetning QUICK GUIDE Sprøjtejournalindberetning MÅDER AT INDBERETTE SPRØJTEJOURNAL PÅ: 0. Indberetning via Blanketten For jordbruger med få sprøjtninger eller jordbruger der fører sprøjtejournal på papir til dagligt

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 16-37410-000003 Oktober 2016 Indhold Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN:

Læs mere

Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder

Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder UDKAST af udsnit af: VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere

Erfaringer med indførelsen af den generelle fosforregulering

Erfaringer med indførelsen af den generelle fosforregulering Erfaringer med indførelsen af den generelle fosforregulering Lars Paulsen, Landbrugsstyrelsen, Jordbrugskontrol Plantekongres 2019, Session 59, 16. januar 2019 Emner Fosforregulering og erfaringsgrundlag

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019 v1 18-1334-000001 September 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk 5 forskellige efterafgrøder MFO- efterafgrøder Pligtige efterafgrøder Husdyrefterafgrøder Frivillige målrettede efterafgrøder Obligatoriske

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI 2012)

Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI 2012) Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI) Generelt Nyt i 2012 Til Konsulenter Denne vejledning beskriver hvordan du anvender faciliteten planteværnsindberetning (SJI), når du skal foretage indberetning

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august

Læs mere