BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER

2 Indhold 5 Indledning 6 Viden om helkropsvibrationer Definition Helbredseffekter Regler Vurdering af vibrationsbelastning Vejledende vibrationsniveauer for forskellige maskintyper 10 Reduktion af vibrationsbelastninger Underlag og betjening af maskinen - køre- og arbejdsteknik Sæder Dæktryk Den rigtige maskine til opgaven Indkøb/indlejning af maskiner Hvad kan du gøre Bygherre/projekterende Entreprenør/arbejdsgiver Maskinfører 14 BILAG A: Tjekliste Indhold 3

3 Indledning Denne branchevejledning giver virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen et grundlag for at vurdere belastningerne og de sundhedsmæssige konsekvenser for de ansatte, der udsættes for helkropsvibrationer. Vejledningen indeholder desuden gode råd og eksempler på, hvordan tekniske løsninger, planlægning og ændret adfærd kan nedbringe udsættelsen. Vejledningen henvender sig til alle byggeriets aktører og beskriver både deres pligter, ansvar og muligheder i forhold til reduktion af helkropsvibrationer. Bygherrer og projekterende er derfor sammen med arbejdsgivere og medarbejdere også en del af målgruppen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Herudover tager Arbejdstilsynet forbehold for den teknologiske udvikling. Indledning 5

4 Viden om helkropsvibrationer Definition er vibrationer, der gennem gulv/fødder eller sæde/baller overføres til hele kroppen, og som medfører risiko for den ansattes sundhed og sikkerhed, navnlig lidelser i lænderyg og skader på rygsøjlen. I bygge- og anlægsbranchen findes belastninger fra helkropsvibrationer primært i forbindelse med længere tids kørsel med entreprenørmaskiner på ujævnt underlag. måles i 3 retninger (x, y og z). Helbredseffekter kan have følgende virkninger på helbredet: Være årsag til smerter og skader især i lænderyggen, men også i nakke og skuldre Forstærke allerede eksisterende rygproblemer Være årsag til ubehag i kroppen Give forstyrrelser i sanseorganer, koordineringsevne og finmotorik Desuden findes der forskning, der viser, at udsættelse for helkropsvibrationer større end grænseværdien også kan skade kvinders reproduktive organer 1. Hvor belastende helkropsvibrationer er for din krop, afhænger også af andre faktorer 2. Fx kan følgende forhold kan virke forværrende: Lang tids siddende arbejde i en belastende kropsstilling Hyppige drejninger af rygsøjlen Behov for at se sig tilbage over skulderen Løft og håndtering af tunge byrder Uventede bevægelser Kulde og træk Stress Gentagne ind- og udstigninger ved dårlige adgangsforhold Dårlig fysisk form Der er altså sammenhæng mellem helkropsvibrationer og andre ergonomiske belastninger, og det at være udsat for helkropsvibrationer kan derfor også være en medvirkende faktor og betyde en forøgelse af risikoen for rygproblemer og -skader forårsaget af andre forhold som fx tunge løft. 1 Litteraturstudie "Whole-body vibration and postural stress among operators og construction equipment", af N Kumar Kittusamy og Bryan Bucholz (2004) 2 Bovenzi, M., Pinto, I., & Stacchini, N. (2002). Low back pain in port machinery operators. Journal of Sound and Vibration, 253, Viden om helkropsvibrationer

5 Regler Udsættelsen for helkropsvibrationer er reguleret ved et EU direktiv, der fastsætter to niveauer for, hvornår indgriben er påkrævet. Aktionsværdien angiver, hvornår arbejdsgiveren skal handle for at nedsætte belastningen, mens grænseværdien er absolut og under ingen omstændigheder må overskrides. Aktionsværdi A(8) = 0,5 m/s2 Grænseværdi A(8) = 1,15 m/s2 Begge værdier skal forstås som gennemsnittet over en 8 timers arbejdsdag (vibrationsbelastningen). Højere værdier er derfor tilladt, hvis man udsættes i kortere tid. 0,5 m/s² 0,7 m/s² 1,0 m/s² 1,4 m/s² <8 timer <4 timer <2 timer <1 time Hvor belastende helkropsvibrationerne er, afhænger således af flere ting; Først og fremmest eksponeringstid og vibrationsstyrke, men også førnævnte forværrende forhold. Vurdering af vibrationsbelastning Vibrationsbelastningen kan bestemmes på flere måder. Den kan beregnes ud fra leverandørens oplysninger om det tekniske hjælpemiddels vibrationsstyrke sammenholdt med de konkrete arbejdsoperationers varighed. Det er dog en forudsætning, at arbejdsoperationen er sammenlignelig med den, der ligger til grund for leverandørens oplysninger. Fakta Vibrationsbelastning udregnes separat for hver af de tre retninger x, y og z. Den daglige vibrationsbelastning defineres som den højeste af de 3 værdier efter følgende udregning: A(8) = k x aw x T T0 k = en konstant: 1,4 for x og y retningen og 1,0 for z retningen aw = vibrationsniveauet i én retning T = aktuel eksponeringstid T 0 = 8 timer Ved bestemmelse af vibrationsbelastning bruger man altid den højeste af vibrationsniveauerne for henholdvis x, y og z retningen ganget med en konstant k. Eksempel Leverandøren af en maskine opgiver vibrationsniveauet for henholdsvis x, y, z retningen til: aw x-retning=0,31 m/s² aw y-retning=0,28 m/s² aw z-retning=0,40 m/s² Ved fx 5,3 timers brug af maskinen, kan vibrationsbelastningen for de 3 retninger beregnes til: 5,3 Ax(8) = 1,4 x 0.31 x 8 = 0,35 m/s² Ay(8) = 1,4 x 0.28 x 5,3 = 0,32 m/s² 8 Az(8) = 1,0 x 0.40 x 5,3 = 0,33 m/s² 8 Det betyder, at den daglige vibrationsbelastning, defineret som den højeste værdi, er 0,35m/s² ved 5,3 timers brug af maskinen. Viden om helkropsvibrationer 7

6 Grænseværdi/aktionsværdi kan ligeledes vurderes ud fra vibrationsniveau og eksponeringstid ved hjælp af vibrationspoint som vist i skemaet. Farvekoden (grøn, gul og rød) angiver, hvor alvorligt vibrationsbelastningen er. Skemaet er især nyttigt, hvis du arbejder med flere forskellige vibrerende maskiner i løbet af en dag. Så kan pointene lægges sammen til en samlet daglig vibrationsbelastning. Får du mere end 100 vibrationspoint, svarer det til aktionsværdien, og mulighederne for reduktion skal undersøges og iværksættes. Får du 529 point, er grænseværdien nået, og arbejdet skal stoppes, indtil effektive foranstaltninger er på plads. (Læs mere i faktaboksene om aktionsværdi og grænseværdi.) Fakta Hvis vibrationsniveauet oplyses for alle 3 akser (x, y, z), så er det den højeste værdi - efter der er ganget med en faktor k - der anvendes i skemaets venstre kolonne. m/s 2 0,25T 15min 0,5T 30min 1T 2T 3T 4T 5T 6 T 8T 10T 12T Vibrationsniveauet: k x a (x/y/z) 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,15 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0, grænseværdien 0, aktionsværdi 0,4 0,3 0, Kilde: Frit efter EU Good Practice guide 2008, s Viden om helkropsvibrationer

7 Vejledende vibrationsniveauer for forskellige maskintyper Acceleration (m/s 2 ) Rendegraver Enkelt vibrerende tromle Tandemtromle Dozer Dumper Gravemaskine på hjul Gravemaskine bælte < 25 tons Gravemaskine bælte > 25 tons Asfaltudlægger Gaffeltruck Grader Afretter Gummihjulslæsser Kilde: Good Practice guide 2008, side 14 Minimum 25. percentil 75. percentil Maksimum Kontakt en autoriseret arbejdsmiljørådgiver eller andre med forstand på vibrationsmålinger, hvis du ønsker et mere præcist billede af den daglige vibrationsbelastning ved en konkret arbejdsproces. Viden om helkropsvibrationer 9

8 Reduktion af vibrationsbelastninger Underlag og betjening af maskinen - køre- og arbejdsteknik Udover ujævnt underlag har hastigheden i forhold til det underlag, der køres på, en helt afgørende betydning for maskinens vibrationsniveau. Og samtidig er hastigheden en af de få parametre, hvor maskinføreren selv har en betydelig indflydelse på eget arbejdsmiljø. Svenske undersøgelser viser, at en nedsat hastighed både mindsker vibrationerne og reducerer brændstofforbruget - uden at det behøver at gå ud over produktiviteten. Vibrationsniveauet kan også minimeres ved at anvende maskinen rigtigt. Målinger viser blandt andet, at vibrationsniveauet fordobles, når maskinføreren undlader at bruge støttebenene på gravemaskinen. Fakta Undersøgelser viser at ved kørsel på ujævnt terræn vil erfarne maskinførere vælge en kørehastighed, der resulterer i et vibrationsniveau på 0,8 m/s 2. Pas på dit helbred - sænk hastigheden. Sæder Langt de fleste maskiner er forsynet med et vibrationsdæmpende sæde. Sædet kan enten være mekanisk affjedret eller luftaffjedret. Luftaffjedrede sæder er lettere at indstille og giver den bedste vibrationsdæmpning. Sædet skal indstilles efter førerens vægt, hvis det skal dæmpe effektivt. En forkert indstilling, hvor bump får sædet til at gå i bund - forøger vibrationsniveauet væsentligt. Da rygskader fra vibrationer forværres af en dårlig arbejdsstilling, er det ligeledes vigtigt, at sædet samt eventuelt andre justerbare elementer i førerkabinen, rat, betjeningshåndtag, spejle, etc. er indstillet til dig og den arbejdsopgave, du udfører. Maskinens sæde har normalt ikke samme levetid som maskinen. Ved daglig brug af maskinen vil sædet i værste fald kun holde et par år. Efterse sædet som led i den almindelige vedligeholdelse af maskinen og udskift sædet, når det ikke virker efter hensigten. Dæktryk Dæktrykket kan i visse situationer have betydning for vibrationsniveauet. Et lavt dæktryk vil absorbere en del stød og impulser (bump), når der køres på ujævnt terræn. Modsat kan et lavt dæktryk ved kørsel på jævn vej med høj hastighed forøge vibrationspåvirkningen. Kontroller derfor altid, at dæktrykket er i overensstemmelse med leverandørens anvisning og maskinens brug. Den rigtige maskine til opgaven Vibrationsbelastningen afhænger også af, om man har valgt den rigtige maskine til opgaven. En maskine med for lille kapacitet til jobbet vil medføre længere eksponeringstider. Dertil kommer, at små maskiner med mindre afstand mellem hjulene generelt vibrerer mere end store maskiner. 10 Reduktion af vibrationsbelastninger

9 Indkøb/indlejning af maskiner Generelt er maskinens affjedring naturligvis af stor betydning for vibrationerne, fx affjedring af aksler, ophæng af førerkabine, affjedret frontskovl ect. Men også førerens placering på maskinen har betydning. Vibrationsbelastningen nedsættes væsentligt, når føreren sidder så lavt som muligt og så tæt som muligt på maskinens midte. Desuden skal maskinen være indrettet ergonomisk korrekt. Det betyder bl.a., at der er frit udsyn til, hvad føreren skal se, samt at alle kontrol- og betjeningsorganer er placeret, så de kan betjenes, uden at føreren skal vride og dreje sig i sædet. Leverandøren skal oplyse om maskinens vibrationsniveau. Disse oplysninger kan danne grundlag for den første vurdering af en eventuel risiko for en for høj vibrationsbelastning. Desværre findes der generelt ikke standarder for, under hvilke forhold maskinens vibrationer måles, fx underlag, funktion m.m.. Det er derfor vigtigt at spørge leverandøren om disse oplysninger. Vibrationsniveauet, vibrationsemission, vibrationseksponering eller emissionsværdien - kært barn har mange navne. Ved køb/indlejning af maskiner kan følgende spørgsmål til leverandøren hjælpe dig til at foretage en bedre vurdering af maskinens vibrationsniveau: Under hvilke arbejdsforhold er vibrationsniveauet målt (kørende, gravende, underlagets beskaffenhed m.m.) Sædets indflydelse på vibrationsniveauet (fx dæmpende egenskaber, justering m.m.) Anbefalinger om vedligehold og kontrol af maskinen (fx dæktryk, smøring m.m.) Oplysninger og anbefalinger i forhold til særlig anvendelse af maskinen (fx brug af støtteben m.m.) Er du i tvivl om fortolkningen af leverandørens oplysninger, så kontakt en arbejdsmiljørådgiver, din organisation eller Arbejdstilsynet. Hvad kan du gøre Alle aktører i et byggeprojekt har pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven. Uanset hvilken rolle du har, er du medansvarlig for at sikre et godt arbejdsmiljø i byggeprojektet. Udsættelsen for vibrationsbelastninger kan nedbringes eller måske helt undgås, hvis gode løsninger allerede indtænkes og indarbejdes i projekterings- og planlægningsfasen. I det efterfølgende anvises forskellige metoder, som kan være med til at minimere vibrationsbelastningen for de medarbejdere, der anvender maskiner i deres daglige arbejde. Reduktion af vibrationsbelastninger 11

10 Bygherre/projekterende Bygherren skal generelt medvirke til at arbejdsmiljøloven kan overholdes, og han har en forpligtelse til at sikre, at dette sker i fællesområderne. Ofte vil det være bygherrens koordinatorer eller den projekterende, der står for den praktiske del af bygherrens opgaver. Den projekterende er med angivelserne i projektmaterialet selvstændigt forpligtet til bl.a. at sikre, at arbejdsmiljøloven kan overholdes i udførelsesfasen. Herunder følger en række forslag, der samlet set kan minimere vibrationsbelastningen for de medarbejdere på byggepladsen, som anvender maskiner i deres daglige arbejde. Uanset om det er bygherren eller den projekterende, der har ansvaret. En logistikplan over byggefasens aktiviteter kan synliggøre sammenhænge, som har betydning for vibrationsbelastningen, fx kan forskellige grave- og rørføringsarbejder samles, så gravearbejde og håndtering af genbrugsjord minimeres mest muligt. Angivelse af kravspecifikationer til størrelse og ydelse af maskiner i udbudsmaterialet. Placering af materialelager, jorddepot m.m., så kørsel mellem depot og arbejdssted minimeres mest muligt. Etablering af bærelag til færdige vej- og stiarealer, parkeringspladser m.v. så tidligt som muligt, således at de kan bruges som køre- og færdselsveje under byggeprocessen. Tydelige og entydige beskrivelser af krav til adgangsvejenes opbygning, overflade og vedligehold. Fastsættelse af hastighedsbegrænsninger på byggepladsens køreveje, der matcher underlagets beskaffenhed. Entreprenør/arbejdsgiver Arbejdsgiveren har altid ansvaret for sine medarbejderes arbejdsmiljø, og en række tiltag kan være med til at minimere vibrationsbelastningen, herunder: Købe/indleje maskiner, der er vibrationsdæmpet Købe/indleje maskiner, der passer til opgaverne med hensyn til størrelse og ydelse Instruktion af medarbejdere om køreteknik samt brug og daglig vedligehold af maskinen Tilbyde maskinførerne et køreteknisk kursus Fastsætte normer for kørsel, fx hastighed og vedligeholdelse af køreveje Planlægge arbejdet, så kørsel på ujævnt underlag og transportafstande begrænses APV Hvis det vurderes, at arbejdet udsætter maskinføreren for skadelige vibrationer, skal der ved udarbejdelse af APV en tages stilling til: Vibrationspåvirkningens styrke, type og varighed Oplysninger fra leverandør eller andre om maskinens vibrationsniveau Muligheden for at anvende andet udstyr eller arbejdsmetode Særlige hensyn, fx til gravide eller medarbejdere med nakke- eller rygproblemer Indirekte effekter af vibrationer, fx hvis de virker forstyrrende for betjening eller aflæsning af instrumenter og kontrolordninger Eventuelle resultater fra målinger eller arbejdsmedicinske undersøgelser m.m. 12 Reduktion af vibrationsbelastninger

11 De ansatte skal informeres om resultatet af vurderingen og informeres om eventuelle helbredsrisici, der er forbundet med arbejdet. Når APV en viser, at den ansatte udsættes for sundhedsskadelige vibrationer (over 0,5 m/s 2 ), er den ansatte berettiget til en arbejdsmedicinsk undersøgelse. Formål med undersøgelsen er forebyggelse og tidlig konstatering af vibrationsbetingede helbredseffekter. Maskinfører Din vibrationsbelastning afhænger meget af planlægningen af arbejdet, men en lang række forhold som har betydning for dit helbred, har du selv indflydelse på, herunder: Check maskinen før brug - også sædeindstillingen og dæktrykket Afpas hastighed efter forholdene - hold en lavere hastighed end hvad der føles naturligt. Kør hellere lidt længere - frem for at tage den korte vej over ujævnt terræn Brug maskinen rigtigt - fx støtteben under gravearbejde Reduktion af vibrationsbelastninger 13

12 BILAG A Tjekliste JA NEJ Køres der i ujævnt terræn? Der er to helt dominerende hovedfaktorer, der bestemmer vibrationsstyrken. Underlagets ujævnhed er en af dem. Køres der stærkt? Den anden dominerende faktor er kørselshastigheden. Det er altid muligt at reducere vibrationerne ved at sætte hastigheden ned. (Jo mere ujævnt underlaget er, desto mere afhængig bliver vibrationsniveauet af hastigheden.) Køres der vibrerende maskiner i længere tid hver dag? Det er kombinationen af kraftig vibration sammen med lang påvirkningstid, der giver de højeste vibrationsbelastninger. Har du valgt den rigtige maskine til arbejdet? Små maskiner vibrerer ofte mere og udsættelsestiden øges. Er kørevejene i ordentlig stand? Er etablerede køreveje jævne og vedligeholdt. Udsættes du for kraftige stød? Flere maskintyper, især gravemaskiner, kan give anledning til meget høje stødpåvirkninger, fx stød fra underlag og i forbindelse med at fylde og tømme skovlen. Sidder/står du godt under arbejdet? Dårlige arbejdsstillinger skal undgås. Kombinationen af dårlige arbejdsstillinger og vibrationer er langt mere skadeligt for helbredet end påvirkningerne hver for sig. Derfor skal I sikre jer, at: Førerkabinens ergonomi er i orden Der er frit udsyn til, hvad maskinføreren skal se Alle kontroller og betjeninger er placeret, så maskinføreren kan udføre jobbet uden at skulle vride og dreje sig i stolen Oplyser maskinleverandøren om risikoen for vibrationsskader? Ligger maskinens vibrationsniveau tæt på aktionsværdien eller grænseværdien på henholdsvis 0,5 m/s 2 og 1,15 m/s 2. Er der klager over ondt i ryggen? Dette bør tages alvorligt, om ikke andet så kan det medvirke til at identificere personer, der er særligt sårbare. 14 Bilag A: Tjekliste

13 Vil du vide mere? På kan du finde masser af information om arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægsbranchen. Tilmeld dig nyhedsbrevet og få løbende information. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg står også bag følgende hjemmesider: - om gode tekniske hjælpemidler - om inddragelse af arbejdsmiljøet i byggeprocessens forskellige faser - undervisningsmateriale i sikkerhed - om ulykkesforebyggelse - om kemi i bygge- og anlægsbranchen - om samarbejde og trivsel i bygge- og anlægsbranchen De trykte materialer kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken Videncenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf.: , fax: E-post: Internet: BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg ISBN: Varenummer September 2010 Bygmestervej København NV Telefon Telefax Omslag: Henrik Bang Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Opsætning:

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER Indhold 5 Indledning 6 Viden om helkropsvibrationer Definition Helbredseffekter Regler Vurdering af vibrationsbelastning 10 Reduktion af vibrationsbelastninger

Læs mere

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Indholdsfortegnelse 2 Side Forord... 3 Vibrationer... 4 Hvad er helkropsvibrationer?... 5 Hvad siger reglerne?... 6 Følger af vibrationspåvirkning... 7 Vurdering

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Helkropsvibrationer i landbruget

Helkropsvibrationer i landbruget Helkropsvibrationer i landbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE Indhold 3 Indledning 4 Typer af stensave Save med horisontal kørende klinge Bevægeligt emne 7 Præcisionsarbejde 8 Generelt Betjening Manglende udsyn 9 Vær opmærksom

Læs mere

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

r for udstedelse 005 ato for underskrift ffentliggørelsesdato

r for udstedelse 005 ato for underskrift ffentliggørelsesdato BEK nr 682 af 30/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-07-2005 Beskæftigelsesministeriet Accession B20050068205 ntydig dokumentidentifikation BE001318 ato for førstegangsindlæggelse 5-07-2005 ato

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Helkropsvibrationer i skovbruget

Helkropsvibrationer i skovbruget Helkropsvibrationer i skovbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

Branchevejledning. helkrops. vibrationer i. helikoptere. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

Branchevejledning. helkrops. vibrationer i. helikoptere. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchevejledning helkrops vibrationer i helikoptere Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer i helikoptere Forord I 2006 trådte

Læs mere

Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport

Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport 121317 Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport INDHOLD : BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER VED VEJTRANSPORT 1 HVAD ER HELKROPSVIBRATIONER? 2 HVILKE HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 847 af 29/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. 20159000058 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 3 Indledning 4 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...5

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer på offshoreanlæg m.v. 1) BEK nr 394 af 15/05/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 016001/16020-0006 Senere ændringer

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

VibroControl. Lundvej 30 DK-8800 Viborg Tlf.: Fax:

VibroControl. Lundvej 30 DK-8800 Viborg Tlf.: Fax: VibroControl Lundvej 30 DK-8800 Viborg Tlf.: +45 86 60 21 99 Fax: +45 86 62 82 66 www.erikjacobsen.dk office@erikjacobsen.dk Introduktion Ifølge EU direktivet 2002/44/EF samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk Nyhedsbrev nr. 8/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

4. Transportredskaber

4. Transportredskaber 4. Transportredskaber skal være indrettet og bruges efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. må kun anvendes til persontransport, hvis de er indrettet dertil. Ved indkøb

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Hånd-arm vibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Hånd-arm vibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.2-3 Hånd-arm vibrationer Oktober 2014 Erstatter April 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud KEN nr 9432 af 29/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 7000161-12 og 7000277-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Manuel håndtering af

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dialogmateriale om forebyggelse muskel- og skeletbesvær. Løft og bæring af tunge byrder

Dialogmateriale om forebyggelse muskel- og skeletbesvær. Løft og bæring af tunge byrder Løft og bæring af tunge byrder Film om tunge løft og bæring Vi har her samlet fem instruktionsfilm, der sætter fokus på løft og bæring af tunge byrder. Filmene giver gode råd om løfteteknik og brug af

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers eksponering for vibrationer

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers eksponering for vibrationer Bekendtgørelse nr. 617 af 23. juni 2005 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers eksponering for vibrationer (Vibrationsbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT 12/2015 Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT Indhold INDHOLD 5 INDLEDNING 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...6 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...7

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Malervirksomhed Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE i Bygge & Anlæg Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE Indhold INDHOLD 4 Indledning Bygherrens ansvar...4 5 Planlægning 6 Eksempler på metoder til anhugning

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler Eksempelvis kassevogne, små lastbiler, pick-up er, tjenestebiler og personbiler Rekvirer brugsanvisning og læs den Det er lovpligtigt, at

Læs mere