Analyse 19. august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 19. august 2013"

Transkript

1 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig på kommuner. Desuden undersøges, hvordan koncentrationen af millionærer har udviklet sig fra 1990 og frem til Hovedkonklusioner I 2010 var der personer i aldersgruppen år, som tjente over 1 mio. kr. Ikke overraskende er der flest millionærer i de forholdsvist velstående kommuner nord for København, hvor boligpriserne også er høje. Særligt skiller Hørsholm, Gentofte og Rudersdal sig ud. Her var andelen af millionærer i gennemsnit otte gange større end i de øvrige kommuner i De kommuner, der havde den laveste andel millionærer i 2010, finder man især i Vestog Sydsjælland. Otte ud af de ti kommuner, der havde den laveste andel millionærer, finder man således på Sjælland. Dermed er der især på Sjælland stor forskel på andelen af millionærer på tværs af kommuner. I 1990 var indkomsterne målt i kronebeløb selvsagt langt mindre end i Der var derfor væsentligt færre, der havde en indtægt på over 1 mio. kr. i Dengang var 1 mio. kr. også mere værd end i dag. Det man kan sige er imidlertid, at hvis indkomstfordelingen i 1990 var præcis som i 2010, så skulle man i 1990 have en indkomst på kr. for at ligge lige så højt i indkomstfordelingen, som hvis man tjente 1 mio. kr. i Derfor opgøres antallet af millionærer i 1990, som alle dem, der tjente mere end kr. Opgjort på denne måde var der millionærer blandt de årige i Det svarer til, at andelen af millionærer blandt de årige steg fra 1,1 pct. i 1990 til 1,2 pct Dermed steg indkomsterne i den absolutte top af indkomstfordelingen marginalt mere end i den øvrige del af indkomstfordelingen fra 1990 til Det er primært kommuner i og omkring hovedstaden, som har opnået de største stigninger i andelen af millionærer fra 1990 til Omvendt har en række Vest- og Sydsjællandske kommuner (inkl. Guldborgsund og Lolland) oplevet et fald i andelen af millionærer i samme periode. På Sjælland er der dermed sket en øget koncentration af millionærer omkring hovedstadsområdet, særligt nord for København. Kontakt Forskningschef Esben Anton Schultz Tlf ess@kraka.org FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 20A, 3. SAL 1208 KØBENHAVN K

2 Indledning Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig på kommuner. Desuden undersøges, hvordan koncentrationen af millionærer har udviklet sig fra 1990 og frem til I beregningerne er indkomst opgjort på personniveau og som indkomstmål anvendes bruttoindkomst, som er defineret af Danmarks Statistik. Bruttoindkomst er den indkomst, der kommer til almindelig indkomstbeskatning og er opgjort som summen af personlige A-skattepligtige indkomster (løn, pensioner, indkomstoverførsler mv.), indkomst som selvstændig, kapitalindkomst og indkomst fra udlandet, før skat. Der fokuseres således på den årlige indkomst og ikke på formuer. For at identificere udviklingen i andelen af millionærer siden 1990, er det vigtigt at være præcis i forhold til, hvad man ønsker at måle. I denne analyse er det lagt til grund, at 1 mio. kr. i 2010 svarer til kr. i 1990, jf. tabel 1. Udviklingen eller normeringen er fastlagt med udgangspunkt i udviklingen medianindkomsten, dvs. indkomsten for den person som er lige præcis midt i den samlede indkomstfordeling (50 pct. tjener mere og 50 pct. tjener mindre). Det betyder konkret, at hvis indkomstfordelingen i 2010 er præcis den samme som i 1990, så vil man måle den samme andel millionærer i de to år på landsplan. Dvs. at evt. ændringer i andelen af millionærer dermed er en konsekvens af ændret indkomstfordeling i toppen af indkomstfordelingen. Antallet af millionærer påvirkes derudover af befolkningsudviklingen. Det fremgår af tabel 1, at andelen af millionærer på landsplan stort set ikke har ændret sig siden Således udgjorde gruppen 1,1 pct. af de årige i 1990, mens den udgjorde 1,2 pct. i Den marginale stigning i andelen af millionærer er et udtryk for, at indkomsterne i den absolutte top af indkomstfordelingen i gennemsnit er steget en smule mere end i den øvrige del af indkomstfordelingen siden Tabel 1: Personer med indkomst på over 1 mio. kr Antal personer Andel af de årige 1,1 1,2 indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i Stor forskel i andel millionærer på tværs af kommuner Tabel 2 viser de 10 kommuner, der havde hhv. den højeste og laveste andel millionærer i Blandt kommunerne med den højeste andel millionærer skiller Hørsholm, Gentofte og Rudersdal sig ud, fordi de har en væsentligt højere andel millionærer end andre kommuner. I disse tre kommuner havde omkring 8 pct. af de årige en indkomst på 2

3 over 1 mio. kr. i Lige efter kommer Lyngby-Taarbæk, Furesø, Dragør og Allerød, hvor ca. 4 pct. af befolkningen var millionærer i Alle de 10 kommuner, som havde den største andel millionærer i 2010, ligger i og omkring hovedstadsområdet. Blandt de 10 kommuner med færrest millionærer, lå millionærandelen på omkring ½ pct. i Dvs. at der er ca. 16 gange så mange millionærer i Hørsholm, Gentofte og Rudersdal som i kommunerne med den laveste andel millionærer. Kommunerne med færrest millionærer omfatter bl.a. Albertslund, Brøndby og Ishøj, samt Vest- og Sydsjællandske kommuner, Langeland og Norddjurs. Det er således 8 ud af de 10 kommuner med lavest millionærandel, der ligger på Sjælland. Det viser, at der især på Sjælland er stor forskel på andelen af millionærer på tværs af kommuner. Tabel 2: Kommuner med højeste og laveste andel millionærer i 2010 Top 10 kommuner Pct. Bund 10 kommuner Pct. Hørsholm 8,05 Ishøj 0,46 Gentofte 7,67 Albertslund 0,48 Rudersdal 7,50 Langeland 0,48 Lyngby-Taarbæk 4,18 Halsnæs 0,50 Furesø 3,94 Brøndby 0,54 Dragør 3,62 Odsherred 0,54 Allerød 3,58 Slagelse 0,59 Fredensborg 2,99 Kalundborg 0,61 Solrød 2,32 Norddjurs 0,61 Frederiksberg 2,22 Vordingborg 0,63 Simpelt gennemsnit 4,61 Simpelt gennemsnit 0,54 indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i Figur 1 viser andelen af millionærer fordelt på alle landets kommuner i Kommunerne med den mørkeblå farve er den ¼ af kommunerne, der har den højeste andel millionærer. Tilsvarende er kommunerne med den råhvide farve den ¼ af kommunerne med lavest millionærandel. Ud af de 24 kommuner i gruppen med den højeste millionærandel, ligger kun tre uden for Sjælland. Det drejer sig om Fanø, Skanderborg og Middelfart. Der er dog en række Jyske kommuner, der ligger lige under grænsen for gruppen med den højeste andel millionærer. Det drejer sig bl.a. om Aarhus, Vejle, Kolding og Odder. De øvrige 21 kommuner i gruppen med den højeste millionærandel ligger omkring hovedstadsområdet, især nord for København. 3

4 Figur 1 viser samtidigt, at mange Vest- og Sydsjællandske kommuner er blandt de kommuner, som havde den laveste andel millionærer i Figur 1 bekræfter således, at der er stor forskel på andelen af millionærer på tværs af de Sjællandske kommuner. Selvom der selvfølgelig også er regionale forskelle i andelen af millionærer på Fyn og i Jylland, så er forskellene væsentligt mindre udtalte end på Sjælland. Figur 1: Andelen af millionærer fordelt på kommuner i 2010 indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i Større geografisk spredning af millionærer i 1990 Tabel 3 viser de 10 kommuner, der havde hhv. størst og mindst andel millionærer i Som nævnt bliver millionærer her opgjort som dem, der har indkomster over kr. i 1990, fordi de dermed ville ligge ligeså højt i indkomstfordelingen som personer med en indkomst på 1 mio. kr. i 2010 (ved uændret indkomstfordeling). 4

5 Det ses, at Hørsholm, Rudersdal og Gentofte også var de tre kommuner, der havde den klart største andel millionærer i Faktisk er ni af kommunerne med de 10 højeste millionærandele på top 10-listen i både 1990 og Det er således kun Hillerød, der var på top 10-listen i 1990, som er blevet skiftet ud med Frederiksberg i Blandt kommunerne med de 10 laveste millionærandele er det derimod kun Brøndby, Ishøj og Halsnæs, der optræder på listen i både 1990 og Dvs. at der er større udskiftning i gruppen med de laveste millionærandele end i gruppen med de højeste millionærandele. Spredningen mellem kommunerne med de højeste og laveste millionærandele var lidt mindre i 1990 end i I 1990 boede der således i gennemsnit godt 7,5 gange så mange millionærer i de 10 kommuner, som havde den højeste andel millionærer, i forhold til de 10 kommuner, der havde den laveste andel millionærer. I 2010 var dette tal steget til godt 8,5. Endeligt fremgår det, at København i 1990 var den kommune, som havde den anden laveste andel millionærer ud af de 98 kommuner. Siden 1990 har København imidlertid oplevet en væsentlig stigning i andelen af millionærer, og i 2010 var der kun 39 kommuner, der havde en højere millionærandel end København. Tabel 3: Kommuner med højeste og laveste andel millionærer i 1990, målt i 2010-niveau Top 10 kommuner Pct. Bund 10 kommuner Pct. Hørsholm 7,69 Samsø 0,42 Rudersdal 6,97 København 0,47 Gentofte 6,55 Hvidovre 0,49 Furesø 3,46 Tårnby 0,51 Dragør 3,39 Ærø 0,53 Lyngby-Taarbæk 3,29 Halsnæs 0,55 Allerød 3,05 Brøndby 0,55 Fredensborg 2,38 Læsø 0,55 Solrød 1,86 Rødovre 0,59 Hillerød 1,79 Ishøj 0,60 Simpelt gennemsnit 4,04 Simpelt gennemsnit 0,53 Anm.: Som indkomstmål anvendes bruttoindkomst og omfatter personlige A-skattepligtige indkomster, indkomst som selvstændig, kapitalindkomst og indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i Figur 2 viser andelen af millionærer fordelt på kommuner i Det fremgår af figuren, at seks af de 24 kommuner, som i 1990 lå i gruppen med de højeste 5

6 millionærandele, var Jyske kommuner (Kolding, Aarhus, Odder, Herning, Ringkøbing- Skjern og Lemvig). I 2010 var der som nævnt kun tre Jyske kommuner i gruppen med de højeste andele millionærer. Denne tilbagegang dækker bl.a. over, at Herning, Lemvig og Ringkøbing-Skjern har oplevet et egentligt fald i millionærandelen siden 1990 på trods af, at andelen af millionærer på landsplan er steget svagt i perioden. De resterende 18 kommuner med de højeste millionærandele i 1990 lå i hovedstadsområdet, særligt i Nordsjælland. Figur 2: Andelen af millionærer fordelt på kommuner, 1990 indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i Den geografiske koncentration af millionærer er steget fra 1990 til 2010 Alle de 10 kommuner, som i 1990 var på top 10-listen med den højeste millionærandel, har oplevet en stigning i andelen af millionærer siden Størst har stigningen været i Gentofte, hvor millionandelen er steget fra 6,6 pct. i 1990 til 7,7 i Blandt de 10 kommuner, der i 1990 var på top 10-listen med den laveste andel millionærer, er billedet mere blandet. Eksempelvis er millionærandelen omtrent fordoblet i København fra 1990 til Omvendt er andelen af millionærer faldet yderligere i Ishøj, 6

7 Brøndby og Halsnæs, som jo netop er de tre kommuner, der optræder på top 10-listen med den laveste andel millionærer i både 1990 og Samlet set er andelen af millionærer steget næsten fire gange så meget i de 10 kommuner med de højeste millionærandele i 1990, end i de 10 kommuner, der i 1990 havde de laveste millionærandele. Der er således et tegn på, at den geografiske koncentration af millionærer er blevet forøget de seneste to årtier. Tabel 4: Ændring i andel millionærer fra 1990 til 2010 blandt kommuner med højeste og laveste andel millionærer i 1990 Top 10 kommuner Pct.-point Bund 10 kommuner Pct.-point Hørsholm 0,36 Samsø 0,25 Rudersdal 0,53 København 0,48 Gentofte 1,12 Hvidovre 0,22 Furesø 0,48 Tårnby 0,30 Dragør 0,23 Ærø 0,14 Lyngby-Taarbæk 0,89 Halsnæs -0,05 Allerød 0,53 Brøndby -0,01 Fredensborg 0,61 Læsø 0,27 Solrød 0,46 Rødovre 0,08 Hillerød 0,28 Ishøj -0,14 Simpelt gennemsnit 0,55 Simpelt gennemsnit 0,15 indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i Figur 3 viser udviklingen i andelen af millionærer i perioden for alle landets kommuner. Kommunerne med den mørkeblå farve er den ¼ af kommunerne, der har opnået den største stigning i andel millionærer. Tilsvarende er kommunerne med den råhvide farve den ¼ af kommunerne, der har oplevet det største fald i andelen af millionærer. Det er primært kommuner i og omkring hovedstaden, som har opnået de største stigninger i andelen af millionærer siden Omvendt har en række Vest- og Sydsjællandske kommuner oplevet et fald i andelen af millionærer siden Det drejer sig bl.a. om Kalundborg, Faxe, Ringsted og Vordingborg. Hertil kommer, at der også i Guldborgsund og Lolland kommune er sket et væsentligt fald i andelen af millionærer siden Det tegner samlet set et billede af, at der især på Sjælland (inkl. Lolland- Falster) er sket en øget koncentration af millionærer fra 1990 og frem til Det 7

8 bekræfter billedet af en stadig større koncentration af millionærer på Sjælland, særligt nord for København. Der er ligeledes en række kommuner i Midt- og Nordjylland, som har oplevet væsentlige fald i andelen af millionærer siden Det gælder ikke mindst Ikast-Brande, Herning, Thisted og Frederikshavn, hvor andelen af millionærer er faldet med mere end 0,2 pct.point i perioden Figur 3: Ændringen i andelen af millionærer, indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i Den øgede geografiske koncentration af millionærer kan også belyses ved at sammenholde andelen af millionærer i 1990 med ændringen i millionærandelen fra 1990 til Dette er vist i figur 4. Overordnet set er der en vis positiv sammenhæng mellem millionærandelen i 1990 og ændringen i andelen i perioden Der er således en tendens til, at de kommuner, som i forvejen havde en relativ stor andel millionærer i 1990, i gennemsnit har oplevet en større absolut stigning i andelen af millionærer fra 8

9 1990 til 2010, end de kommuner, som i 1990 havde en relativt lille andel millionærer. Figur 4 bekræfter med andre ord, at der er sket en øget geografisk koncentration af millionærer i perioden Figur 4: Sammenhæng mellem andel millionærer i 1990 og ændringen i denne andel fra 1990 til Ændring i andel , pct.-point 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6 Anm.: Andel 1990, pct. Som indkomstmål anvendes bruttoindkomst og omfatter personlige A-skattepligtige indkomster, indkomst som selvstændig, kapitalindkomst og indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i 9

10 Bilag: Millionærer fordelt på kommuner 1990 (pct.) 2010 (pct.) Ændring (pct.-point) 1990 (pct.) 2010 (pct.) Ændring (pct.-point) Hørsholm 7,69 8,05 0,36 Svendborg 0,77 0,87 0,10 Gentofte 6,55 7,67 1,12 Haderslev 0,80 0,86 0,06 Rudersdal 6,97 7,50 0,53 Odense 0,86 0,86 0,00 Lyngby-Taarbæk 3,29 4,18 0,89 Sorø 0,84 0,85 0,01 Furesø 3,46 3,94 0,48 Høje-Taastrup 0,86 0,83-0,03 Dragør 3,39 3,62 0,23 Læsø 0,55 0,82 0,27 Allerød 3,05 3,58 0,53 Tønder 0,74 0,82 0,08 Fredensborg 2,38 2,99 0,61 Assens 0,75 0,82 0,07 Solrød 1,86 2,32 0,46 Brønderslev 0,78 0,82 0,04 Frederiksberg 1,62 2,22 0,60 Herlev 0,81 0,82 0,01 Hillerød 1,79 2,07 0,28 Hedensted 0,92 0,82-0,10 Roskilde 1,55 2,03 0,48 Tårnby 0,51 0,81 0,30 Greve 1,75 1,83 0,08 Morsø 0,78 0,81 0,03 Helsingør 1,64 1,80 0,16 Horsens 0,89 0,81-0,08 Egedal 1,51 1,78 0,27 Hjørring 0,94 0,80-0,14 Lejre 1,41 1,72 0,31 Aabenraa 0,86 0,79-0,07 Vallensbæk 1,52 1,56 0,04 Vejen 0,87 0,79-0,08 Gladsaxe 1,09 1,54 0,45 Faxe 0,91 0,79-0,12 Fanø 0,72 1,34 0,62 Mariagerfjord 0,78 0,76-0,02 Middelfart 0,83 1,28 0,45 Thisted 0,99 0,76-0,23 Skanderborg 1,04 1,25 0,21 Ringsted 1,05 0,76-0,29 Gribskov 1,25 1,24-0,01 Næstved 0,74 0,74 0,00 Ballerup 0,86 1,19 0,33 Jammerbugt 0,76 0,73-0,03 Frederikssund 1,05 1,19 0,14 Ikast-Brande 0,98 0,73-0,25 Vejle 1,02 1,16 0,14 Randers 0,81 0,72-0,09 Kolding 1,12 1,16 0,04 Frederikshavn 0,94 0,72-0,22 Århus 1,12 1,15 0,03 Hvidovre 0,49 0,71 0,22 Odder 1,12 1,13 0,01 Nordfyns 0,80 0,71-0,09 Lemvig 1,21 1,12-0,09 Vesthimmerlands 0,88 0,71-0,17 Rebild 0,95 1,08 0,13 Faaborg-Midtfyn 0,79 0,70-0,09 Stevns 1,10 1,06-0,04 Struer 0,74 0,69-0,05 Køge 1,07 1,05-0,02 Nyborg 0,67 0,68 0,01 Ringkøbing-Skjern 1,13 1,04-0,09 Samsø 0,42 0,67 0,25 Silkeborg 1,10 1,03-0,07 Ærø 0,53 0,67 0,14 Kerteminde 0,80 1,01 0,21 Rødovre 0,59 0,67 0,08 Holbæk 0,86 1,00 0,14 Lolland 0,89 0,67-0,22 Favrskov 1,02 1,00-0,02 Skive 0,80 0,65-0,15 Esbjerg 1,00 0,97-0,03 Bornholm 0,79 0,64-0,15 Sønderborg 0,78 0,96 0,18 Guldborgsund 1,04 0,64-0,40 København 0,47 0,95 0,48 Vordingborg 0,82 0,63-0,19 Syddjurs 0,93 0,95 0,02 Norddjurs 0,75 0,61-0,14 Glostrup 0,71 0,94 0,23 Kalundborg 0,80 0,61-0,19 Viborg 0,82 0,92 0,10 Slagelse 0,66 0,59-0,07 Varde 0,83 0,92 0,09 Brøndby 0,55 0,54-0,01 Holstebro 0,92 0,92 0,00 Odsherred 0,69 0,54-0,15 Herning 1,13 0,92-0,21 Halsnæs 0,55 0,50-0,05 Billund 0,75 0,90 0,15 Albertslund 0,62 0,48-0,14 Aalborg 0,84 0,90 0,06 Langeland 0,72 0,48-0,24 Fredericia 0,81 0,89 0,08 Ishøj 0,60 0,46-0,14 Anm.: Som indkomstmål anvendes bruttoindkomst og omfatter personlige A-skattepligtige indkomster, indkomst som selvstændig, kapitalindkomst og indkomst fra udlandet, før skatter. Populationen omfatter de årige indkomster er fremskrevet til 2010-niveau ved hjælp af udviklingen i 10

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228 44.013 174.639 147.370 227.252 194.598 279.758 238.611 333.495 400.849 454.760

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367 54.256 65.856 54.212 55.637 57.864 53.842 48.524 57.270 58.219

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410 50.280 59.375 67.354 65.078 93.150 80.945 79.863 70.709 71.628 75.220 82.182 83.015 100.758

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, juli 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, juli 2019 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 50.043 70.057 67.771 67.932 74.857 73.458 68.994 90.090 102.780 96.558 97.334 167.432 176.514 167.449 169.539 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 Antal downlån 128.507 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 48.119 42.786 58.514 Antal besøg 86.156 86.556 77.353 72.962

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 58.219 61.254 56.934 57.138 57.242 69.150 60.156 60.652 64.061 60.762 55.247 69.748 68.045 69.852 67.999 67.882 77.878 80.030 79.986 71.999

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 86.670 183.271 Antal downlån 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 680.956 48.119 42.786 58.514

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 Antal downlån 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 okt12 48.119 42.786 58.514 Antal

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, august 2019

Statistik for anvendelsen af e-bøger, august 2019 48.324 51.577 47.469 47.228 44.013 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 54.523 54.791 56.377 56.612 51.842 53.346 45.380 51103 45541 45.571 42.278 45.240

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, juli 2019

Statistik for anvendelsen af e-bøger, juli 2019 48.324 51.577 47.469 47.228 44.013 47.100 51.966 48.170 48.553 85.674 87.960 96.566 87.525 89.294 90.414 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2018 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442 49.545 50.142 49.346 60.758 54.523 54.791 56.377 56.612 51.842 53.346 49.346 46.129 41.138 39.988

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, oktober 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, oktober 2017 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442 49.545 50.142 49.346 49.346 46.129 41.138 39.988 38.638 44.685 38.170 41.651 43.501 41.653 37.061

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2017 jan14 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 26.631 25.703 31.178 28.202 26.884 26.924 41.138 39.988 38.638 38.170 37.061 46.013 48.560 49.545 53.442 50.142 49.346 54.523 54.791 51.842 49.346 46.129

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Danmark

Befolkningsudviklingen i Danmark Notat 20. juni 2019 Befolkningsudviklingen i Danmark 2010-2019 Resume: I dette notat ser vi på befolkningsudviklingen i Danmark fra 2010 til 2019 i et geografisk perspektiv. Vi kan på baggrund af notatet

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 jul16 sep17 nov17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 maj17 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, august 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, august 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 jul17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 sep16 mar17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 sep17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, november 2018

Statistik for anvendelsen af e-bøger, november 2018 Statistik for anvendelsen af ebøger, november 2018 Målingerne af antal lån samt unikke brugere indeholder tal for anvendelsen af apps og websitet. lån /akkumulerede lån fordelt på måneder. 1 1 100.000

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs Ungdomsledigheden er steget markant under krisen, og bruttoledigheden for de unge er i dag på ca. 11½ pct. for landet som helhed. Dykker man

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Af Lasse Vej Toft, lvt@kl.dk Dato: Vælg datoælg dat Side 1 af 9 Formålet med dette analysenotat er at give et overblik over udviklingen i boligarealet per

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jan14 jul14 sep14 43.807 41.264 41.216 45.563 44.419 45.301 44.894 51.006 48.516 48.087 44.165 48.069 49.837 46.200 47.201 50.043

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013 nov11 dec11 jan12 feb12 mar12 apr12 maj12 jun12 jul12 aug12 dec12 19.010 24.494 Antal downlån 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt 22. marts 2009 Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Kontakt Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 eller 40 25 18 34 Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt Arbejdsmarkedet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere