Metoder og udstyr til giftfri rottebekæmpelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder og udstyr til giftfri rottebekæmpelse"

Transkript

1 Metoder og udstyr til giftfri rottebekæmpelse Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse 2016

2 Indhold Indledning... 3 Forebyggende foranstaltninger... 3 Rottespærre til afløb... 4 Rottestop til faldstammer... 4 ACO rottestop... 4 Blücher rustfrit rottestop... 4 Rottespærrer... 5 Model TX Ratél rottespærre... 5 TJ Rottespærre til lige gennemløb... 5 TJ Skelbrønd med rottespærre... 6 TJ Vandlåsmodel rottespærre... 6 Bygningssikring... 6 Xcluder... 6 Gnaverstop... 6 Fælder... 7 Smækfælder... 7 Kasse med smækfælde... 8 Trap-in-a-box... 8 Dræbende mekanisk fælde... 8 Goodnature... 8 Elektriske fælder... 8 Levende-fangende fælder... 9 Fælde til en enkelt rotte... 9 Fælde til mange rotter... 9 Elektroniske fælder Elektroniske fælder til kloaksystemer WiseTrap Kloakrottefælde Ratél rottefælde Elektroniske fælder til brug på overfladen WiseBox Elektronisk overvågning GTO Wise-I Master Wise-I Pir Wise-I Trap WiseCam Vildt-kameraer / IR-kameraer / Termografi Andre metoder Hunde Skydning Siddepinde til rovfugle Producenter og distributører Vejledninger Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse

3 Indledning Denne oversigt over udstyr til giftfri rottebekæmpelse er ikke udtømmende, men det er derimod hensigten at give et overblik over de produkttyper, der her i 2016 er umiddelbart tilgængelige på det danske marked. Gennem de senere år er der sket en løbende udvikling af udstyr til brug i giftfri bekæmpelse, og en sådan udvikling vil fortsætte. Det er således et øjebliksbillede gældende for 2016, Partnerskabet om giftfri rottebekæmpelse hermed præsenterer. Til en række produkter findes flere distributører og forhandlere end nævnt. I andre tilfælde, hvor produkter eller produkttyper er fordelt på en lang række forhandlerkanaler, er kun summarisk nævnt, hvordan man finder produkterne. Beskrivelser af produkterne er kortfattede. Til sidst i oversigten findes en liste over producenter og distributører med angivelse af de pågældende firmaers hjemmeside, hvor yderligere oplysninger kan findes. Om brug af giftfrie metoder kan i øvrigt henvises til Naturstyrelsens vejledning Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift. Forebyggende foranstaltninger Foranstaltninger til at forebygge forekomst af rotter er det første vigtige skridt i en effektiv giftfri bekæmpelse. Vigtige elementer i den forebyggende indsats er god vedligeholdelse af bygninger, så der ikke forekommer skader, huller eller revner, som kan lette rotternes adgang. Huller omkring rør- og kabelgennemføringer må ikke være støre end netop nødvendigt, så de forskellige installationer kan fungere optimalt. Rotter har behov for vand, føde og steder at skjule sig og have deres reder. Renholdelse og fjernelse af skjulesteder og fødemuligheder er vigtige forholdsregler, uanset om man er i by- eller landområde. Oplagrede materialer tæt på bygninger bør derfor undgås i videst muligt omfang. Vegetation op ad bygninger giver ligeledes gode skjulesteder foruden at give de uønskede dyr adgang til bygninger et stykke op ad murene. Kan man begrænse muligheden for adgang til vand, vil det også være nyttigt. Bygningsgennemgang og betydning af renholdelse af omgivelser er nærmere beskrevet i de to vejledninger fra Naturstyrelsen Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og Rotter, mus og fødevarevirksomheder. Til de forebyggende foranstaltninger mod rotter hører også et godt vedligeholdt kloaksystem, idet rotter i stor stil opholder sig og yngler i kloaksystemer. Defekter som revner og huller i selve kloakrørene, manglende dæksler i gulve eller manglende afpropninger i tidligere anvendte sidegrene i kloaksystemet er de hyppigste årsager til, at rotter kan forlade kloaksystemet og søge ind i bygninger og ofte også tilbage igen, gang efter gang. Den brune rotte er det eneste pattedyr, der kan leve og formere sig i kloaksystemer. Uanset tilstand af et kloaksystem, kan der med rotternes specielle levevis være behov for dels at begrænse deres bevægemuligheder med spærreanordninger og dels at aflive dem i selve kloakken. 3

4 Rottespærre til afløb Afløbsriste indendørs og udendørs til spildevand og regnvand skal fastgøres forsvarligt, så rotter ikke uden videre kan løfte dem op og skabe sig adgang til overfladen. Der kan være så stor afstand mellem ribberne i en afløbsrist, at en rotte kan presse sig igennem. For at nedsætte denne risiko kan man sikre afløbet med forskellige anordninger placeret lige under risten. Fotoet viser blot et eksempel på en sådan anordning, der presses fast øverst i afløbet under afløbsristen. Distributører: VVS grossister og forhandlere, kloakmestre Rottestop til faldstammer ACO rottestop ACO Rottestop monteres i et lodret ø110 mm afløbsrør. Rottestoppet er udført i rustfrit stål og består af to sammensvejste keglestubbe, der på midten måler ø250 mm. I hver ende er der påsvejst et rørstykke med dimension ø110 mm. Som vist på billedet er det øverste rørstykke forsynet med en renselem. Da rotter typisk bevæger sig rundt i et afløbssystem ved at bruge benene til at stemme imod med på lodretstående rør, vil rottestoppets udførelse medføre, at rotterne ikke er i stand til at passere røret, hvor dimensionen er størst. Producent: ACO Nordic A/S Distributører: VVS grossister og forhandlere, kloakmestre Blücher rustfrit rottestop Rørdiameter: 110 og 125 mm. Med og uden renseadgang. Rustfrit stål: AISI304/EN Producent: Blücher Metal A/S Distributører: VVS grossister og forhandlere, kloakmestre 4

5 Rottespærrer Mekaniske rottespærrer produceres af flere producenter. Fælles for dem alle er, at de placeres i afløbet på en måde, så de kan inspiceres via mandehullet. Princippet er, at en eller to plader spærrer for rottens passage opstrøms, samtidig med at affaldsvand med diverse indhold kan passere videre ud i det større kloaksystem. Model TX 11 Model TX 11 fra Nordisk Innovation er udført i rustfrit syrefast stål AISI 316. Patenteret vendbart/justerbart spjældsystem og kan derfor monteres på både tilløbs- og afløbssiden. 38 forskellige modeller i rottespærre sortimentet; også model specielt velegnet til områder med tendens til tilbageløb i kloak. Dansk produceret, udviklet og tilpasset til danske kloakker. Producent: Nordisk Innovation ApS Distributører: Grossister inden for VA-, VVS- og trælastbranchen Ratél rottespærre Ratél rottespærre er fremstillet i rustfrit stål og er konstrueret således, at spildevandet kan passere uhindret i afløbsretningen, men at rotter ikke kan bevæge sig forbi rottespærren i modsat retning. Dette opnås ved hjælp af dobbelte spjæld, som låses indbyrdes ved hjælp af patenterede låsemekanismer. Producent: Ratél ApS Distributør: Tec-SolutionZ A/S TJ Rottespærre til lige gennemløb Placeres ved brug af særlige stænger, der fastgøres i bøjlerne oven på rottespærren, i bunden af skelbrønd med lige gennemløb. Producent: Rottebekæmpelsesselskabet ApS 5

6 TJ Skelbrønd med rottespærre Skelbrønden med fleksible tilslutninger kan drejes 360 rundt og dermed tilpasses hovedkloakken. Skelbrøndens højdeforskel mellem indløb og udløb er 150 mm i vandlåsmodellerne, men kan være mindre. Producent: Rottebekæmpelsesselskabet ApS TJ Vandlåsmodel rottespærre Vandlåsmodellen med dæksel og metalklap forhindrer rotteangreb på parcellens kloaksystem. Vandlåsmodellen kan også fås med tilbageløbsstop og højvandslukke, hvorved oversvømmelse af kældre undgås. Producent: Rottebekæmpelsesselskabet ApS Bygningssikring Xcluder Mod indtrængende rotter, mus, insekter og flagermus Xcluder fyldmaterialet er fremstillet af rustfrit stål og polyfiber med en patenteret teknologi. Det installeres på få minutter uden særlig oplæring eller certificering. Afprøvet af USDA (SPHIS) Wildlife Research center som en effektiv barriere. Distributører: Abatox-Nordic A/S, Skadedyrshop A/S, Mortalin A/S Gnaverstop GnaverStop er en ugiftig pasta, som forhindrer mus og rotter i at komme ind. Pastaen kan fyldes i revner og sprækker, som ellers er store nok til at rotter eller mus kan presse sig igennem. Skadedyrene kan ikke gnave i produktet og holdes derfor ude med GnaverStop. Distributør: Tanaco Danmark A/S 6

7 Fælder Der findes et utal af forskellige fælder på markedet. Der er dræbende fælder og levende-fangende fælder, og størrelsen af de enkelte fælder varierer. Fælder må derfor ofte vælges med omhu til den situation, hvor de skal anvendes. Rotter bevæger sig helst langs noget lodret for at søge beskyttelse mod fjender. Derfor skal fælder, uanset type, altid anbringes op ad noget lodret. Det kan være en mur, en skabssokkel, et fundament eller andet passende. Kan man se tydelige spor efter rotter, anbringes fælden netop dér, hvor rotter kan ses at passere. Rotter er ret mistroiske over for noget nyt i omgivelserne, og derfor kan der gå adskillige dage ofte mere end en uge før en rotte går i en fælde. Med levende-fangende fælder til flere rotter, kan man tit opleve, at der kan gå flere dage, før den første rotte går i fælden, men er der flere rotter i omgivelserne, vil man ofte have fornøjelse af en håndfuld rotter, den første nat de dristede sig til at gå i fælden. Man skal altså have tålmodighed, og man skal ikke flytte på en fælde, før man er sikker på, at dens position ikke er den bedste. Fælder behøver man i øvrigt ikke at vaske efter brug. Jo mere en fælde har lugt af rotter, jo bedre. Rotter, der er blevet ramt af en smækfælde, går meget sjældent i en sådan fælde igen. Skifter man derimod til en levende-fangende fælde, kan man have held til at fange den. Naturstyrelsens vejledninger om rotter (og mus) giver flere gode råd om brug af fælder. Smækfælder Der findes en lang række smækfælder på det danske marked. De forhandles af byggemarkeder, supermarkeder og specialfirmaer inden for skadedyrsbranchen foruden gennem en række netbutikker. Eksempler på smækfælder: Fælder fremstillet I plast og stål, der kan bruges med fast eller flydende lokkemiddel: Kness Big Snap, Trapper T-Rex, Catchmaster Model 621PEZ, Motomco Tomcat og Victor Kill Rat. Fælde af plast og stål Metalsmækfælde Kasseformet fælde i plast 7

8 Kasse med smækfælde Trap-in-a-box Ved at anbringe en smækfælde inde i en kasse ofte meget lig traditionelle giftkasser opnås en god beskyttelse af selve fælden, hvor det måtte være nødvendigt. Desuden går rotter ofte gerne ind i en sådan kasse med en fælde. Fælden kan genbruges igen og igen. Distributør: Tanaco Danmark A/S Dræbende mekanisk fælde Goodnature Goodnature er en mekanisk fælde til bekæmpelse af rotter og mus. Fælden indeholder lokkemiddel, som lokker rotter/mus i fælden. Når rotten stikker hoved op i fælden, udløser fælden et stempel ved hjælp af en CO 2-patron, der afliver dyret. Fælden er selvladende og kan skyde op til 24 skud, før CO 2-patronen skal skiftes. Distributør: Tec-SolutionZ A/S Elektriske fælder Fælles for de elektriske fælder, som ses herunder, er, at ingen rotte overlever, når den er gået helt ind I fælden. Fælden er batteridrevet, og rotten dræbes ved en høj elektrisk spænding, der udløses, når rotten betræder en strømførende bundplade. Kan dræbe en enkelt rotte, hvorefter den skal tømmes. Op til 50 rotter kan dræbes, før batterier skal udskiftes. Distributører: Skadedyrsbekæmpelsesfirmaer, netbutikker Eksempler på elektriske fælder: Victor Rotte-zapper Rat Zapper 8

9 Levende-fangende fælder Levende-fangende fælder er typisk trådfælder, som er ret åbne, og som rotter er meget villige til at gå ind i. Der findes fælder til en enkelt rotte og til en hel gruppe af rotter. Som med mange andre fælder, kan der gå nogle dage, før rotter går i en fælde. Ved brug af fælder til en gruppe af rotter oplever man ofte, at rotter først efter nogle dage går i fælden, men når først en er gået ind, følger mange umiddelbart efter. Alle levendefangende fælder skal tilses ofte, mindst én og helst to gange i døgnet. Efter fangst skal rotterne aflives på en accepteret og smertefri måde, hvilket f. eks. kan være ved skydning eller brug af særlig aflivningskasse. I Danmark er drukning af forbudt. Fælde til en enkelt rotte Trådfælde til en enkelt rotte ad gangen. Fælden skal forsynes med lokkemad. En række forskellige producenter fremstiller denne type fælde. Distributører: Byggemarkeder, skadedyrsbekæmpelsesfirmaer, netbutikker Fælde til mange rotter Trådfælde til en gruppe af rotter. Fælden skal forsynes med lokkemad. Når først en enkelt rotte er gået i fælden, følger andre medlemmer af gruppen gerne med, så der i løbet af en enkelt nat kan fanges adskillige rotter. En række forskellige producenter fremstiller denne type fælde. Distributører: Byggemarkeder, skadedyrsbekæmpelsesfirmaer, netbutikker 9

10 Elektroniske fælder Elektroniske fælder findes til brug både i kloaksystemer og på overfladen. Elektroniske fælder til kloaksystemer WiseTrap Kloakrottefælde WiseTrap er en elektronisk rottefælde, der installeres i kloakbrønden. Når rottens bevægelser og kropsvarme registreres via sensorer, udsendes 14 dræbende spyd, som knækker rygsøjlen på rotten. Spyddene trækkes herefter op, og den døde rotte skylles ud med spildevandet. WiseTrap rottefælden består af en fældeenhed og en elektronisk styring, der nemt monteres af en person fra jordoverfladen direkte i kloakrøret med montagestang. Styringen placeres umiddelbart under brønddækslet og betjenes fra jordoverfladen. Rotten aflives hurtigt og smertefrit. Besked om fangst via sms og / eller via styresystemet WisePlan. Producent: WiseCon A/S Ratél rottefælde Ratél rottefælde er en elektronisk rottefælde, der monteres i en kloakbrønd. Ved indgangen til brønden bliver rotterne ledt igennem et rør, hvor de bliver udsat for højspænding og aflivet i løbet af få sekunder. Herefter tømmer fælden sig selv hvorved den døde rotte placeres i bunden af kloakrøret, og efterfølgende skylles den ud med spildevandet. Automatisk rapportering via GSM-modul. Producent: Ratél ApS Distributør: Rentokil Initial A/S Elektroniske fælder til brug på overfladen WiseBox Selvtømmende overfladefælde til rotter og mus. WiseBox udnytter rottens og musens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Når rotten/musen løber ind i WiseBox og aktiverer fældens sensorer, lukker fælden, og dyret aflives hurtigt og effektivt med strøm. Den døde rotte/mus deponeres i en plastpose i en lukket beholder, og WiseBox gør sig herefter klar til næste dyr. Fældens batteri oplades via solceller og kan indkodes til at sende sms til ejeren af fælden, så man har overblik over, hvornår den skal tømmes. Overvågning sker via styresystemet WisePlan. Producent: WiseCon A/S 10

11 Elektronisk overvågning De elektroniske overvågningssystemer er under stadig udvikling. Med diverse kombinationer af sensorer til registrering af for eksempel et dyrs bevægelse, størrelse eller kropsvarme foruden video-kameraer kan disse systemer anvendes på selv vanskeligt tilgængelige steder, inde som ude, og man kan have en 24/7 overvågning. GTO GTO er et system til elektronisk monitorering af gnaveraktivitet. Systemet anvender nyeste teknologi til sikring af straks-alarmering samt real-time dokumentation. Det kan betjenes online via GTO app s på smartphones/tablets eller via brugerfladen på stationære enheder. GTO sensorer kan anvendes såvel inde som ude. Producent: GreenTrapOnline A/S Distributør: Vilofarm A/S Wise-I Master Wise-I Pir Wise-I Trap Systemet er trådløst og langtrækkende og består af en enkelt master (Wise-I Master), hvor der kan tilsluttes op til 50 fældeenheder (Wise-I Trap) og/eller sensor-enheder (Wise-I Pir). Til bug udendørs og indendørs. Wise-I Master kommunikerer information fra fælder og sensorer videre til WisePlan via mobilnetværket. Kun Wise-I Master bruger SIM kort og har fast strømforsyning og overvåges via styresystemet WisePlan. Wise-I Pir er en sensor med flere funktioner. Den kan bruges, som en overvågningsenhed, der registrerer aktivitet fra rotter og mus, når de passerer sensoren. Den kan også bruges som en repeater, der videresender signaler mellem to Wise-I Traps, som står uden for hinandens rækkevidde. Sensoren kan også monteres oven på giftbokse og bruges derved til at overvåge eventuel aktivitet i giftboksen. Wise-I Trap har to funktioner. Det er en fælde, som slår rotter og mus ihjel hurtigt og præcist. Herudover kan den registrere og overvåge skadedyrsaktivitet op til 2 meter foran fælden. Producent: WiseCon A/S 11

12 WiseCam WiseCam er et infrarødt overvågningskamera, der anvendes til overvågning og fastlæggelse af mus og rotters færden i kloakker, brønde, på lofter og i kældre - generelt alle steder hvor skadedyrene kan forekomme. Producent: WiseCon A/S Vildt-kameraer / IR-kameraer / Termografi Udstyr til optagelser i dagslys eller i mørke ved infrarød teknik egner sig til overvågning og registrering af rotter i omgivelserne. Nogle typer af udstyr kan lave videooptagelser, og der kan være mulighed for kobling til andet overvågningsudstyr Distributører: især specialfirmaer inden for jagtudstyr, overvågningsudstyr og kameraer Andre metoder Hunde Visse hunderacer kan oplæres til opsporing og fangst af rotter. På billedet er der en rotte i kassen. Nogle bekæmpelsesfirmaer anvender hunde i deres programmer for rottebekæmpelse. Skydning Skydning kan kun anvendes I områder, hvor det er tilladt og muligt. Rotter fanget i levende-fangende fælder kan aflives ved skydning. Skydning af rotter kræver normalt jagttegn. 12

13 Siddepinde til rovfugle Redekasser til ugler, indflyvningshuller til ugler i lader, stenbunker og levende hegn kan forbedre forholdene for rotternes fjender. Siddepinde er yndede for rovfugle som udkigsposter, når byttedyr skal opsøges. På denne måde jagtes især mus, men rotter og ikke mindst deres unger tages på samme måde. På billedet ses en balje, der er beregnet til at tiltrække mus, som ikke kan undslippe igen, når de er kommet ind. Med baljen anbragt under siddepinden serveres byttedyrene nærmest direkte til rovfuglen. Der er dog et dyreetisk aspekt i at anvende baljen, idet de fangne gnavere lider af sult og tørst, hvis de ikke hurtigt tages af en rovfugl. Foto af M. Helholm fra Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift, udgivet af Naturstyrelsen 2012, hvor yderligere detaljer kan findes. 13

14 Producenter og distributører Navn Adresse Telefon Hjemmeside Abatox-Nordic A/S Romancevej 41, 2730 Herlev ACO Drain A/S Thorsvej 9, 4100 Ringsted Anticimex A/S Lykkegårdsvej 15, 4000 Roskilde Blücher Metal A/S Pugdalvej 1, 7480 Vildbjerg Center-Gros A/S Nimtoftevej 43, 8550 Ryomgaard GreenTrapOnline A/S Anelystparken 39, True, 8381 Tilst Mortalin A/S Bråbyvej 74-76, 4690 Haslev Nordisk Innovation ApS Øster Kringelvej 22, 8250 Egå Ratél ApS Centervej 2, 2600 Kolding Rentokil Initial A/S Paul Bergsøes Vej 22, 2600 Glostrup Rottebekæmpelsesselskabet ApS Hovedgaden 54, Snogebæk, 3730 Nexø Skadedyrshop A/S Romancevej 41, 2630 Herlev skadedyrshop.dk Tanaco Danmark A/S Glentevej 11, 6705 Esbjerg Ø Tec-Solutionz A/S Langebjergvænget 6, 4000 Roskilde Vilofarm A/S Søagervej 9, Onsild, 9500 Hobro WiseCon A/S Skovgaardsvej 25, 3200 Helsinge På SVANAs hjemmeside ( findes en vejledende liste over firmaer, der udfører rottebekæmpelse i Danmark. Vejledninger Rotter, mus og fødevarevirksomheder. Naturstyrelsen, Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift. Naturstyrelsen, Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Naturstyrelsen, ISBN nr.:

15 Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse Charlotta Amalia Wallensten, Funktionsleder, Miljøstyrelsen Claus Schultz, Rentokil Initial A/S, Formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer Jens Lodal, Skadedyrskonsulent, biolog John E. Hansen, Rottekonsulent i SVANA Mette Kjær Hallin, Odense Kommune Mikkel Hall, Funktionsleder i SVANA, Projektleder for Partnerskabet Peder J. Kristensen, WiseCon A/S, Sekretær for Partnerskabet Søren Mark Jensen, Miljøstyrelsen Trine Vig Tamstorf, Landbrug og Fødevarer Forsidefoto: Jakob Eskildsen, Scanpix Denmark 15

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller.

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Løsningen indendørs og udendørs Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Når rotten løber ind i WiseBox og aktiverer fældens sensorer, lukker fælden og

Læs mere

GIFTFRI FULDAUTOMATISKE FÆLDER TIL ROTTEBEKÆMPELSE

GIFTFRI FULDAUTOMATISKE FÆLDER TIL ROTTEBEKÆMPELSE GIFTFRI FULDAUTOMATISKE FÆLDER TIL ROTTEBEKÆMPELSE FOKUS PÅ GRØN OG INNOVATIV BEKÆMPELSE Miljøet er i fokus når skadedyr skal bekæmpes. Det handler om at tage ansvar. Det handler om sikker håndtering af

Læs mere

FOKUS PÅ GRØN OG INNOVATIV BEKÆMPELSE

FOKUS PÅ GRØN OG INNOVATIV BEKÆMPELSE BEKÆMPELSE FOKUS PÅ GRØN OG INNOVATIV BEKÆMPELSE Miljøet er i fokus når skadedyr skal bekæmpes. Det handler om at tage ansvar. Det handler om sikker håndtering af bekæmpelsen i forhold til miljøet. Lovgivningen

Læs mere

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus Intelligent bekæmpelse af rotter og mus High tech environmental friendly rodent control Et rottefrit miljø for alle Mus- og rotteplagen har været stigende de seneste årtier. Rotter og mus spreder smitte

Læs mere

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus Intelligent bekæmpelse af rotter og mus High tech environmental friendly rodent control Et rottefrit miljø for alle Rotteplagen i Danmark har været stigende de seneste årtier. Rotter spreder smitte og

Læs mere

WiseTrap. Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Datablad. Patenteret rottefælde der placeres direkte i kloakrøret.

WiseTrap. Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Datablad. Patenteret rottefælde der placeres direkte i kloakrøret. Intelligent rottefælde til bekæmpelse i kloakken Patenteret rottefælde der placeres direkte i kloakrøret. Når rottens bevægelse og kropsvarme registreres, aktiveres fælden, der udskyder et bundt spyd med

Læs mere

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus

Intelligent bekæmpelse af rotter og mus Intelligent bekæmpelse af rotter og mus High tech environmentally friendly rodent control WiseCon konceptet WiseCons koncept og produktsortiment spænder bredt. Det er en unik totalløsning til at forebygge,

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Spildevandsårsmøde BR 15. Rottespærrer BR 15

Spildevandsårsmøde BR 15. Rottespærrer BR 15 Spildevandsårsmøde BR 15 BR 15.pdf Konsekvenser af BR15: Rottespærre i alle nye afløbsinstallationer Alle dræn skal pumpes. Alle installationer under terrændæk sikres mod opstuvning. Er alle materialer

Læs mere

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE Produktkatalog ROTTESPÆRre TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

ROTTESPÆRRE TX11 STOPPER ROTTERNE FØR DE GØR SKADE

ROTTESPÆRRE TX11 STOPPER ROTTERNE FØR DE GØR SKADE PRODUKTKATALOG ROTTESPÆRRE TX11 STOPPER ROTTERNE FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

WiseTrap. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseTrap. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseTrap Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 2 - June 2016 1 Indholdsfortegnelse Opret WiseTrap på WisePlan...3 Oprettelse...3 Opsætning af WiseTrap...3 Opstart...3 Klargøring

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse allergi hos

Læs mere

En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015

En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015 En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015 Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse 2016 Indhold Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse... 2 Forord... 3 Resumé...

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013

Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Rottebekæmpelse og forebyggelse på Nordmarksvænge 2013 Til Grundejerforeningen Nordmarksvænge, Vallensbæk Forslag om at bekæmpe rotter i kloaken i Nordmarksvænge Jeg præciserer hermed mit forslag (fra

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat JAFO A.B.

Prøvning af rottespærre fabrikat JAFO A.B. Prøvning af rottespærre fabrikat JAFO A.B. Prøvningsrapport Sagsnummer: 338185 Udført for: JAFO A.B. Box 4056 SE-227 21, Lund Sverige Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre Udført af: Teknologisk

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

WiseBox. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseBox. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseBox Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 2 - May 2016 1 Indholdsfortegnelse Opret WiseBox på WisePlan...3 Oprettelse...3 Opsætning af WiseBox...3 Opstart...3 Klargøring

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat H.F. Hansen Maskinfabrik ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat H.F. Hansen Maskinfabrik ApS Prøvning af rottespærre fabrikat H.F. Hansen Maskinfabrik ApS Prøvningsrapport Sagsnummer: 252364 Udført for: H.F. Hansen Maskinfabrik ApS Elsenbakken 3 3600 Frederikssund Emneord: Afløbssystemer, rottestop,

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af effekt af rottespærre i Bornholms Regionskommune

Rapport. Undersøgelse af effekt af rottespærre i Bornholms Regionskommune Rapport Undersøgelse af effekt af rottespærre i Bornholms Regionskommune Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2. Indledning 3. Rotter og spildevandssystemer 4. Formål med undersøgelsen 5. Beskrivelse

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Rottespærreprojektet RAPPORT FOR FORSØG 5 REDUKTION AF VANDFØRINGSEVNE VED BRUG AF ROTTESPÆRRER

Rottespærreprojektet RAPPORT FOR FORSØG 5 REDUKTION AF VANDFØRINGSEVNE VED BRUG AF ROTTESPÆRRER Rottespærreprojektet RAPPORT FOR FORSØG 5 REDUKTION AF VANDFØRINGSEVNE VED BRUG AF ROTTESPÆRRER 11.maj 2011 Rottespærreprojektet: Rapport for forsøg 5 Reduktion af vandføringsevne ved brug af rottespærrer

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE. (Gennemgået af Center Natur og Miljø)

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE. (Gennemgået af Center Natur og Miljø) HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE (Gennemgået af Center Natur og Miljø) Center Natur og Miljø har sammen med Driftsenheden gennemgået handleplanen, og på den baggrund

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

DK U3 ( 12 ) BRUGSMODELSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK (10) Registreret brugsmodel uden prøvning

DK U3 ( 12 ) BRUGSMODELSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK (10) Registreret brugsmodel uden prøvning (19) DANMARK ' Patent- og Varemærkestyrelsen (10) ( 12 ) BRUGSMODELSKRIFT Registreret brugsmodel uden prøvning (51) lnt.ci.: A 01 M 23124 (2006.01) A 01 M 23114 (2006.01) A 01 M 23130 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer:

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Wise-I. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

Wise-I. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control Wise-I Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 6 - Maj 2016 1 Indholdsfortegnelse Runningmode og servicemode...3 Opsætning af system...3 Tilslutning og oprettelse af Master...3

Læs mere

Hvilke mus kan plage os i husene? Hvad kendetegner husmusen?

Hvilke mus kan plage os i husene? Hvad kendetegner husmusen? Mus kan anrette store skader og i værste fald ødelægge elektriske installationer, hvilket forøger risikoen for brand. De bør derfor bekæmpes indendøre. Om efteråret søger de ind i husene, hvor de med stor

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2017-2020 1. Rottehandlingsplan Forord Lovgivning 2. Mål for rottebekæmpelse i Tønder Kommune 3. Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen 4. Særlige indsatsområder 4.1 Ejendomme

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2011-2013 1 Indhold Lovgrundlag... 3 Status... 3 Organisering af rottebekæmpelsen... 3 Budget for årene 2011-2013... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder...

Læs mere

Sådan bekæmper vi rotter - sammen

Sådan bekæmper vi rotter - sammen FORSLAG TIL ROTTEHANDLINGSPLAN 2017 Sådan bekæmper vi rotter - sammen Rotten er et skadedyr den er smittebærer og skal derfor bekæmpes på en forsvarlig og effektiv måde. Det er derfor afgørende, at borgere,

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

HUSDYRSARTIKLER NSH NORDIC A/S

HUSDYRSARTIKLER NSH NORDIC A/S HUSDYRSARTIKLER NSH NORDIC A/S Side 1 3 4 6 7 8 Indholdsfortegnelse Produktgruppe Husdyrsartikler > Skadedyr Husdyrsartikler > Hund Husdyrsartikler > Kreatur > Husdyrsartikler > Skadedyr Fluefanger elektrisk,

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Holdbare samlinger Godkendte løsninger Bedre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dk

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg?

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du

gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du 2017 Vi hjælper dig Gladsaxe Kommune står klar til at hjælpe dig, hvis du har problemer med rotter i dit hus, din lejlighed eller på din ejendom. Kommunens rottefænger

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse for Fredericia Kommune, revision 1 Periode januar december 2021.

Handlingsplan for rottebekæmpelse for Fredericia Kommune, revision 1 Periode januar december 2021. Handlingsplan for rottebekæmpelse for Fredericia Kommune, revision 1 Periode januar 2019 31. december 2021. Fredericia Kommune har udarbejdet den første handlingsplan for rottebekæmpelse i marts 2012.

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2019-2021 Rottehandlingsplan Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag... 2 Generelt om rottebekæmpelse i Hjørring Kommune... 3 Overordnet mål for rottebekæmpelse... 3 Indsatsområder... 3 Serviceniveau og brugertilfredshed...

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Installations og Driftsvejledning Højvandslukker

Installations og Driftsvejledning Højvandslukker 1 Installations og Driftsvejledning Højvandslukker HVL100 & HVL200 Montering på rørledning eller i brønd Montering i brønd Version 1.2016 2 Indehold: Indehold Side 2 Introduktion Side 3 Installation krav

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse for Fredericia Kommune Periode 1. januar december 2021.

Handlingsplan for rottebekæmpelse for Fredericia Kommune Periode 1. januar december 2021. Handlingsplan for rottebekæmpelse for Fredericia Kommune Periode 1. januar 2019-31. december 2021. Fredericia Kommune har udarbejdet en handlingsplan for rottebekæmpelsen siden marts 2012. Dette var et

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

V 50/60Hz 700W

V 50/60Hz 700W STØVSUGER MODEL: VCS35B17 Best.nr. 5749 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

SKELBRØND FORMÅL - INSTALLATION - GODE RÅD

SKELBRØND FORMÅL - INSTALLATION - GODE RÅD BRØND FORMÅL - INSTALLATION - GODE RÅD HVORFOR EN BRØND? ORDFORKLARING Afløbsinstallation: Ejendommens private kloakanlæg inden for skel. Stikledning: Kloakledning, der afleder spildevand fra ejendommen

Læs mere

YOUR WEATHER - EVERYWERE

YOUR WEATHER - EVERYWERE YOUR WEATHER - EVERYWERE ENGLISH MANUAL DEUTSCH BEDIENUNGSANLEITUNG DANSK MANUAL SVENSK MANUELL SUOMEN KÄSIKIRJA PAGE 1 SIETE 11 SIDE 21 SIDA 31 PUOLI 41 INTRODUKTION Tillykke med din lonobox vejrstation.

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Henning Lübcke Formand

Henning Lübcke Formand Henning Lübcke Formand Velkommen til Danske Kloakmestres og Kloaksektionens seminar 2016 Foreningens arbejdsområder. Kursus: byg og miljø klima Lærlinge, Rørlæggere, Anlægsstruktør og Kloakmestre Rotter,

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

Find vej til det Norske og Tyske marked

Find vej til det Norske og Tyske marked Find vej til det Norske og Tyske marked Væksthus Hovedstaden og Gribskov Erhvervscenter 13 november 2015 Ved: Klaus Baagøe-Nielsen VP Sales & Marketing WiseCon præsentation: Hvem er WiseCon Mission & Vision

Læs mere

Breathe 55 Installationsguide

Breathe 55 Installationsguide Breathe 55 Installationsguide Anbefalinger installation af Breathe Den elektriske installation af Breathe 55 bør kun foretages af en autoriseret el-installatør eller af Sustain Solutions. Den elektriske

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Hedensted Kommune. Rottehandleplan

Hedensted Kommune. Rottehandleplan Hedensted Kommune Rottehandleplan 2018-2021 Godkendt af Udvalget for Teknik den 12. juni 2018 Handleplan for rottebekæmpelse i Hedensted Kommune 2018-2021 1. Indholdsfortegnelse 2. Formål...2 3. Kommunen...2

Læs mere

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir - Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et fleksibelt og enkelt adgangskontrolsystem SmartAir er velegnet til virksomheder, boligforeninger, kommuner

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Produktoversigt. Moderne og stilrene brønddæksler fra

Produktoversigt. Moderne og stilrene brønddæksler fra Produktoversigt Moderne og stilrene brønddæksler fra Brønddæksel over en alm. kloakbrønd i flisebelægning Teknikbrønd til f.eks. pumpestation - højvandslukke Kabelbrønd til f.eks. el-instalationer Faskine

Læs mere

Elektriske insektfangere

Elektriske insektfangere Elektriske insektfangere - og tilbehør TANACO Elektriske Insektfangere Ved valg af elektrisk insektfanger, skal omgivelserne altid tages i betragtning. Hver opgave er unik, og derfor skal løsningen ofte

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

...ET PROFESSIONELT VALG TIL GOD KLOAKSERVICE DØGNVAGT:

...ET PROFESSIONELT VALG TIL GOD KLOAKSERVICE DØGNVAGT: ...ET PROFESSIONELT VALG TIL GOD KLOAKSERVICE DØGNVAGT: 70 2000 91 www.abc-kloak.dk 1 ABC KLOAKSERVICE Alt kloakarbejde udføres og vores arbejdsområder omfatter: Højtryksspuling af kloakledninger, brønde,

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere