Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten"

Transkript

1 Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland samt København og de Københavnske vestegnskommuner. På Langeland, Ishøj og Lolland er mere end 5 pct. af børnene fattige. Omvendt er der relativt få fattige børn i en række kommuner nord for og omkring København, samt en række kommuner omkring Århus. af Analysechef Jonas Schytz Juul 5. september 2016 Analysens hovedkonklusioner I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fra omkring økonomiske fattige i 2004 er antallet af fattige i Danmark nu oppe på omkring personer Fattigdom er mest udbredt i områder som Lolland-Falster, Langeland, Sønderjylland, de tre største byer samt de københavnske vestegnskommuner. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland samt København og de Københavnske vestegnskommuner. På Langeland, Ishøj og Lolland er mere end 5 pct. af børnene fattige. Omvendt er fattigdommen lavest i en række forstadskommuner til København, samt en række kommuner omkring Århus. Kontakt Analysechef Jonas Schytz Juul Tlf Mobil jsj@ae.dk Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil mh@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Fattige fordelt på kommuner I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fra omkring økonomiske fattige i 2004 er antallet af fattige i Danmark nu oppe på omkring personer. Også antallet af fattige børn er vokset i perioden. Antallet af fattige børn toppede i 2011, hvorefter antallet er faldet. Det skal ses i sammenhæng med afskaffelsen af fattigdomsydelserne, som har bidraget til faldet i antallet af fattige børn. Senest har den nuværende regering desværre slået ind på tidligere tiders fattigdomskurs og er i gang med at indføre nye fattigdomsydelser, hvilket vil betyde en markant stigning i børnefattigdommen fremover. Økonomisk fattige defineres som personer, der falder under fattigdomsgrænsen (halvdelen af medianindkomsten) i mindst tre sammenhængende år, ikke er studerende og ikke har en formue over ca kr. Definitionen svarer til den officielle danske fattigdomsdefinition indtil den blev afskaffet af den nuværende regering. I denne analyse er der set på udbredelsen af fattigdom i de danske kommuner. For ikke at få et for spinkelt datagrundlag er der i denne analyse set på andelen af étårs-fattige og étårs-fattige-børn i hver kommune. Det er personer som er under fattigdomsgrænsen i mindst et år, ikke er studerende og ikke har en formue under ca kr. I figur 1 er antallet af etårs-fattige vist. I dag er der næsten étårs-fattige. Ser man tilbage til 2004, er der tale om en markant stigning. I 2004 var der kun étårs-fattige personer. Siden 2011 har udviklingen i étårs-fattige dog næsten været flad. Figur 1. Udvikling i antal étårs-fattige personer personer Et-års-fattige Anm: Antallet af etårs-fattige er opgjort på Danmarks Statistiks disponible indkomst, som er tilnærmet Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse. Fattigdomsgrænsen er beskrevet i boks 1.. Ser man på antallet af étårs-fattige børn, har der de seneste år været tale om en god historie. Siden 2011, hvor antallet af étårs-fattige børn toppede på godt børn, er antallet faldet ret markant. Det fremgår af figur 2, der viser udviklingen i antallet af étårs-fattige børn. I dag er der knap étårs-fattige 2

3 børn. Den positive historie om, at børnefattigdommen falder, er imidlertid slut fra 1. juli i år, hvor integrationsydelsen bliver indført og fra efteråret, hvor regeringens nye kontanthjælpsloft træder i kraft. Figur 2. Udvikling i antal étårs-fattige børn børn børn Et-års-fattige børn Anm: Antallet af etårs-fattige er opgjort på Danmarks Statistiks disponible indkomst, som er tilnærmet Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse. Fattigdomsgrænsen er beskrevet i boks 1.. I figur 3 er andelen af étårs-fattige vist på kommuner. På kortet er de mørkeste kommuner de kommuner, hvor andelen er højest, mens de lyseste kommuner er der, hvor andelen af étårs-fattige er lavest. Som det ses af kortet er andelen af étårs-fattige højest i områder som Lolland-Falster, Langeland, Sønderjylland, de tre største byer samt de københavnske vestegnskommuner. Omvendt er fattigdommen lavest i en række forstadskommuner til København, samt en række kommuner omkring Århus. 3

4 Figur 3. Andel étårs-fattige på kommuner, pct. Andel fattige Skagerak Hjørring Frederikshavn 1,1-2 (24 kommuner) 2-2,4 (25 kommuner) 2,4-2,8 (25 kommuner) 2,8-5,4 (24 kommuner) Thisted Aalborg Kattegat Bornholm Viborg Grenaa Ringkøbing Herning Århus Helsingør Vejle Kalundborg Samsø Holbæk København Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Møn Sønderborg Lolland Falster Østersøen I tabel 1 er de ti kommuner med den højeste andel af étårs-fattige vist. Af tabellen ses det, at København er den kommune med den største andel af étårs-fattige, hvor 5,4 pct. af befolkningen er under fattigdomsgrænsen i mindst et år. Herefter følger Ishøj og Albertslund med omkring 4 pct. fattige. Også de københavnske vestegnskommuner Høje-Taastrup og Brøndby er blandt de ti kommuner med den højeste andel af fattige. Udover disse kommuner optræder også Lolland, Langeland og Guldborgsund på listen over de ti kommuner, hvor andelen af étårs-fattige er størst. I tabellen er andelen af fattige vist i både 2004, 2011 og Af tabellen ses det, at fattigdommen steg mest i perioden hvorefter stigningen er fladet ud. I mange af byområderne, som København, Albertslund og Brøndby er andelen af fattige faktisk faldet siden For kommunerne Slagelse, Langeland og Guldborgsund er fattigdommen derimod fortsat med at vokse også efter

5 Tabel 1. Andel étårs-fattige, ti kommuner med størst andel, pct København 4,4 5,7 5,4 Ishøj 2,2 4,0 4,1 Albertslund 2,4 4,4 4,0 Lolland 2,7 3,6 3,6 Slagelse 2,3 3,3 3,6 Høje-Taastrup 2,1 3,5 3,6 Odense 2,7 3,5 3,6 Brøndby 2,2 3,6 3,5 Langeland 2,1 2,7 3,4 Guldborgsund 1,8 2,8 3,2 I tabel 2 er de ti kommuner med den laveste andel af étårs-fattige vist. Den kommune med den laveste andel af étårs-fattige er Egedal kommune, hvor 1,1 pct. af indbyggerne er étårs-fattige. Det svarer til omkring 1/5 af andelen i København. Af tabellen ses det, at for næsten alle kommunerne med den laveste andel af et-års-fattige er andelen faldet siden Tabel 2. Andel et-års-fattige, ti kommuner med lavest andel, pct Egedal 0,6 1,0 1,1 Skanderborg 1,0 1,4 1,2 Allerød 0,7 1,2 1,2 Favrskov 1,1 1,3 1,2 Solrød 0,9 1,6 1,4 Rebild 1,6 2,0 1,5 Dragør 0,8 1,6 1,5 Rudersdal 1,2 1,6 1,5 Fanø 1,5 1,8 1,5 Lejre 1,0 1,6 1,5 Markant kommunal forskel i andelen af fattige børn I figur 4 er andelen af étårs-fattige børn vist på et danmarkskort. Af kortet ses det, at fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland samt København og de Københavnske vestegnskommuner. Omvendt er der relativt få fattige børn i en række kommuner nord for og omkring København, samt en række kommuner omkring Århus. 5

6 Figur 4. Andel étårs-fattige børn på kommuner, pct. Andel fattige Skagerak Hjørring Frederikshavn 0,8-2,2 (24 kommuner) 2,2-2,7 (25 kommuner) 2,7-3,3 (25 kommuner) 3,3-6,1 (24 kommuner) Thisted Aalborg Kattegat Bornholm Viborg Grenaa Ringkøbing Herning Århus Helsingør Vejle Kalundborg Samsø Holbæk København Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Møn Sønderborg Lolland Falster Østersøen I tabel 3 er de ti kommuner med den højeste andel af étårs-fattige børn vist. I tabellen er andelen vist for årene 2004, 2011 (hvor børnefattigdommen toppede) og i Som det ses af tabellen er børnefattigdommen faldet i de fleste af de kommuner, hvor andelen er højest. Mest markant i Københavns kommune hvor andelen af étårs-fattige børn er faldet fra 6,9 pct. til 5,3 pct., hvilket er lavere end i En undtagelse fra denne tendens er dog Langeland, hvor børnefattigdommen er steget siden

7 Tabel 3. Andel étårs-fattige børn, ti kommuner med højest andel, pct Langeland 3,8 4,4 6,1 Lolland 4,7 6,0 5,7 Ishøj 2,5 5,6 5,3 København 5,7 6,9 5,3 Tønder 3,5 4,5 4,9 Brøndby 3,6 5,6 4,6 Slagelse 3,5 5,1 4,5 Vesthimmerlands 3,8 4,1 4,4 Albertslund 2,2 5,4 4,4 Høje-Taastrup 2,7 5,1 4,4 I tabel 4 er de ti kommuner med den laveste andel af étårs-fattige vist. Allerød er den kommune, hvor andelen er lavest, og i Allerød er blot 0,8 pct. af børnene étårs-fattige. Andelen af étårs-fattige er altså over 7 gange så stor på Langeland som i Allerød. Af tabellen ses det også, at andelen af étårs-fattige børn er faldet i alle kommuner med den laveste andel siden Tabel 4. Andel étårs-fattige børn, ti kommuner med lavest andel, pct Allerød 0,6 1,4 0,8 Skanderborg 1,2 1,5 1,0 Egedal 0,4 1,0 1,0 Favrskov 1,3 1,5 1,2 Fanø 1,6 2,8 1,4 Lejre 1,3 2,1 1,4 Odder 1,3 1,8 1,5 Rudersdal 1,5 1,9 1,5 Rebild 2,4 2,9 1,5 Hørsholm 1,0 1,9 1,5 7

8 Boks 1. Afgrænsning af økonomisk fattige Økonomisk fattigdom Den 1. juli 2013 fik vi en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Efter denne grænse er man fattig, hvis man gennem tre år har haft en indkomst, som er mindre end halvdelen af medianindkomsten og har en formue på mindre end kr. Familier, hvor en eller flere af de voksne er studerende, medregnes ikke i gruppen af økonomisk fattige. Denne grænse er dog ikke længere officiel, da den blev afskaffet af den nuværende regering. Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten og nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer. Hvornår en familie konkret vil ryge ned under fattigdomsgrænsen, afhænger af familietypen. For en enlig person er fattigdomsgrænsen på kr. efter skat om året eller kr. om måneden. Det er opgjort efter skat og skal dække alle udgifter til fx bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, reparationer, fritid osv. Af tabellen herunder fremgår fattigdomsgrænserne for forskellige familier. Fattigdomsgrænsen Antal personer i familien Grænse pr. familie pr år Grænse pr. person pr. år Grænse pr. person pr. måned 1 person personer personer personer personer personer Anm: Opgjort på Danmarks Statistiks disponible indkomst som er tilnærmet Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse, jf. bilag 1. s registre. Étårs-fattigdom Personer, der har mindre end halvdelen af medianindkomsten og har en formue på mindre end kr. Familier, hvor en eller flere af de voksne er studerende medregnes ikke i gruppen af etårs-fattige. Forskellen på økonomisk fattige og étårs-fattige er således, at økonomisk fattigdom opgøres over et 3-årigt sigte, mens étårsfattige optælles for året. Beregninger af økonomisk fattige og etårs-fattige er foretaget på detaljerede registre fra Danmarks Statistik, og opgørelsen af den disponible indkomst og husstandsækvivaleringen er tilnærmet Økonomi- og Indenrigsministeriets definition, jf. boks 2 side 27 i denne rapport 8

9 Bilag 1. Étårs-fattige fordelt på kommuner Bilagstabel. Étårs-fattige, pct. Kommune Kommune København 4,4 5,7 5,4 Brønderslev 1,9 2,2 2,4 Ishøj 2,2 4,0 4,1 Ringsted 1,6 2,5 2,4 Albertslund 2,4 4,4 4,0 Vejle 1,8 2,4 2,4 Lolland 2,7 3,6 3,6 Herning 1,9 2,4 2,3 Slagelse 2,3 3,3 3,6 Fredensborg 1,3 2,4 2,3 Høje-Taastrup 2,1 3,5 3,6 Herlev 1,8 2,5 2,3 Odense 2,7 3,5 3,6 Roskilde 1,4 2,2 2,3 Brøndby 2,2 3,6 3,5 Ikast-Brande 1,6 2,0 2,3 Langeland 2,1 2,7 3,4 Nyborg 1,6 2,2 2,2 Guldborgsund 1,8 2,8 3,2 Holstebro 2,1 2,6 2,2 Frederiksberg 2,3 3,2 3,2 Viborg 1,8 2,2 2,2 Tønder 2,3 2,9 3,1 Vejen 1,9 2,5 2,2 Glostrup 1,2 2,5 3,0 Bornholm 2,1 2,3 2,2 Haderslev 1,8 2,9 3,0 Frederikshavn 1,7 2,2 2,2 Aabenraa 1,8 3,1 3,0 Gribskov 1,3 1,9 2,1 Fredericia 1,8 2,9 3,0 Køge 1,3 2,1 2,1 Århus 2,8 3,2 3,0 Varde 1,9 2,3 2,1 Randers 1,9 2,8 2,9 Kerteminde 1,3 1,7 2,1 Rødovre 1,8 3,2 2,9 Jammerbugt 1,9 2,3 2,1 Esbjerg 2,2 2,9 2,9 Assens 1,4 1,8 2,0 Vesthimmerlands 2,3 2,6 2,8 Hillerød 1,4 2,2 2,0 Hvidovre 1,8 3,0 2,8 Ærø - 2,1 2,0 Aalborg 2,1 2,7 2,8 Sorø 1,5 2,4 2,0 Norddjurs 2,0 2,8 2,8 Stevns 1,2 1,9 2,0 Gladsaxe 1,6 2,8 2,7 Lyngby-Taarbæk 1,3 2,0 2,0 Morsø 1,8 2,8 2,7 Silkeborg 1,5 2,1 2,0 Kalundborg 1,9 2,5 2,7 Lemvig 2,3 2,3 1,9 Tårnby 1,4 2,3 2,7 Faaborg-Midtfyn 1,4 2,0 1,9 Hjørring 2,1 2,6 2,6 Ringkøbing-Skjern 1,9 2,1 1,9 Sønderborg 1,7 2,7 2,6 Syddjurs 1,4 1,8 1,9 Kolding 2,1 2,6 2,6 Billund 1,7 2,2 1,8 Vordingborg 1,8 3,0 2,6 Frederikssund 1,1 1,9 1,8 Næstved 1,7 2,4 2,6 Nordfyns 1,4 2,0 1,8 Holbæk 1,7 2,9 2,6 Læsø - 1,9 1,8 Helsingør 1,9 2,8 2,6 Odder 1,4 1,7 1,7 Struer 1,7 2,4 2,6 Furesø 1,2 1,7 1,7 Halsnæs 1,5 2,2 2,5 Hørsholm 0,8 1,7 1,7 Horsens 1,6 2,5 2,5 Middelfart 1,1 1,8 1,7 Odsherred 1,6 2,6 2,5 Hedensted 1,2 1,9 1,6 Vallensbæk 0,8 2,6 2,5 Lejre 1,0 1,6 1,5 Samsø 2,2 2,6 2,5 Fanø 1,5 1,8 1,5 Svendborg 2,0 2,6 2,5 Rudersdal 1,2 1,6 1,5 Faxe 1,6 2,3 2,4 Dragør 0,8 1,6 1,5 Mariagerfjord 1,9 2,4 2,4 Rebild 1,6 2,0 1,5 Gentofte 1,6 2,2 2,4 Solrød 0,9 1,6 1,4 Skive 1,7 2,2 2,4 Favrskov 1,1 1,3 1,2 Thisted 2,0 2,9 2,4 Allerød 0,7 1,2 1,2 Ballerup 1,4 2,5 2,4 Skanderborg 1,0 1,4 1,2 Greve 1,3 2,1 2,4 Egedal 0,6 1,0 1,1 I alt 2,1 2,8 2,8 9

10 Bilag 2. Étårs-fattige børn fordelt på kommuner Bilagstabel. Étårs-fattige børn, pct. Kommune Kommune Langeland 3,8 4,4 6,1 Varde 3,1 3,4 2,7 Lolland 4,7 6,0 5,7 Kolding 2,7 3,3 2,7 Ishøj 2,5 5,6 5,3 Aalborg 2,6 3,2 2,7 København 5,7 6,9 5,3 Herlev 2,2 3,4 2,7 Tønder 3,5 4,5 4,9 Kerteminde 1,8 2,2 2,6 Brøndby 3,6 5,6 4,6 Stevns 1,8 2,6 2,6 Slagelse 3,5 5,1 4,5 Ballerup 1,3 3,0 2,6 Vesthimmerlands 3,8 4,1 4,4 Odsherred 2,1 3,4 2,5 Albertslund 2,2 5,4 4,4 Lemvig 3,5 3,6 2,5 Høje-Taastrup 2,7 5,1 4,4 Ringkøbing-Skjern 2,9 3,1 2,5 Guldborgsund 2,5 4,2 4,3 Horsens 1,9 2,7 2,5 Haderslev 2,4 4,3 4,2 Mariagerfjord 2,8 3,1 2,5 Kalundborg 3,1 3,8 4,0 Assens 2,0 2,6 2,4 Aabenraa 2,6 4,8 3,9 Gribskov 1,3 2,4 2,4 Odense 3,8 4,7 3,9 Sorø 2,1 3,4 2,4 Morsø 3,0 4,3 3,8 Holstebro 2,9 3,5 2,4 Struer 2,2 3,5 3,7 Billund 2,4 3,2 2,3 Rødovre 2,2 4,7 3,5 Jammerbugt 3,0 3,4 2,3 Hjørring 3,0 3,7 3,4 Herning 2,7 3,0 2,3 Fredericia 2,0 3,8 3,4 Viborg 2,2 2,8 2,2 Glostrup 1,2 3,0 3,3 Køge 1,5 2,6 2,2 Samsø 3,1 4,8 3,3 Faaborg-Midtfyn 1,9 2,7 2,2 Vallensbæk 1,3 3,7 3,3 Greve 1,6 3,1 2,2 Sønderborg 2,4 3,5 3,3 Nordfyns 2,1 2,9 2,2 Esbjerg 3,0 3,9 3,2 Hedensted 1,8 2,7 2,2 Frederiksberg 2,9 3,6 3,2 Svendborg 2,2 3,1 2,1 Thisted 3,1 4,4 3,2 Læsø - 3,1 2,0 Faxe 2,0 3,2 3,1 Silkeborg 1,8 2,6 2,0 Holbæk 2,0 3,5 3,1 Frederikssund 1,3 2,4 2,0 Fredensborg 1,8 3,6 3,1 Syddjurs 1,8 2,1 1,9 Ærø - 3,3 3,1 Roskilde 1,3 2,0 1,8 Næstved 2,1 2,9 3,0 Hillerød 1,3 2,6 1,8 Vordingborg 2,4 4,8 3,0 Middelfart 1,1 2,4 1,8 Tårnby 1,8 2,8 3,0 Furesø 1,3 2,1 1,7 Bornholm 3,0 3,6 3,0 Gentofte 1,7 2,0 1,7 Randers 2,2 3,4 3,0 Dragør 0,8 1,8 1,6 Brønderslev 3,1 3,0 2,9 Lyngby-Taarbæk 1,3 2,1 1,6 Gladsaxe 1,9 3,7 2,9 Solrød 1,0 2,2 1,5 Hvidovre 2,2 3,4 2,9 Hørsholm 1,0 1,9 1,5 Ringsted 1,9 3,4 2,8 Rebild 2,4 2,9 1,5 Vejen 3,1 3,9 2,8 Rudersdal 1,5 1,9 1,5 Norddjurs 3,1 3,9 2,8 Odder 1,3 1,8 1,5 Frederikshavn 2,4 3,4 2,8 Lejre 1,3 2,1 1,4 Ikast-Brande 2,2 2,5 2,8 Fanø 1,6 2,8 1,4 Nyborg 2,0 3,2 2,8 Favrskov 1,3 1,5 1,2 Skive 2,5 3,0 2,8 Egedal 0,4 1,0 1,0 Halsnæs 1,5 2,6 2,7 Skanderborg 1,2 1,5 1,0 Vejle 2,3 3,1 2,7 Allerød 0,6 1,4 0,8 Helsingør 2,6 3,6 2,7 I alt 2,6 3,6 3,0 Århus 3,2 4,1 2,7 10

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Antallet af børn under fattigdomsgrænsen steg med 10.500 børn alene i 2016. Det er en rekordstor stigning i børnefattigdommen og skyldes

Læs mere

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

I nogle kommuner er hvert 10. barn under fattigdomsgrænsen

I nogle kommuner er hvert 10. barn under fattigdomsgrænsen I nogle kommuner er hvert 10. barn under fattigdomsgrænsen Antallet af fattige børn er steget voldsomt de sidste par år. I dag er der 64.500 børn under fattigdomsgrænsen. Børnefattigdommen er steget i

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228 44.013 174.639 147.370 227.252 194.598 279.758 238.611 333.495 400.849 454.760

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410 50.280 59.375 67.354 65.078 93.150 80.945 79.863 70.709 71.628 75.220 82.182 83.015 100.758

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 Antal downlån 128.507 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 48.119 42.786 58.514 Antal besøg 86.156 86.556 77.353 72.962

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 86.670 183.271 Antal downlån 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 680.956 48.119 42.786 58.514

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 Antal downlån 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 okt12 48.119 42.786 58.514 Antal

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367 54.256 65.856 54.212 55.637 57.864 53.842 48.524 57.270 58.219

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Afskaffes arveafgiften, er det særligt arvinger bosat i Nordsjælland, der vil få en stor skattelettelse. For arvinger bosat i Gentofte er den gennemsnitlige gevinst

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, juli 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, juli 2019 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 50.043 70.057 67.771 67.932 74.857 73.458 68.994 90.090 102.780 96.558 97.334 167.432 176.514 167.449 169.539 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 58.219 61.254 56.934 57.138 57.242 69.150 60.156 60.652 64.061 60.762 55.247 69.748 68.045 69.852 67.999 67.882 77.878 80.030 79.986 71.999

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, oktober 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, oktober 2017 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442 49.545 50.142 49.346 49.346 46.129 41.138 39.988 38.638 44.685 38.170 41.651 43.501 41.653 37.061

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2018 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442 49.545 50.142 49.346 60.758 54.523 54.791 56.377 56.612 51.842 53.346 49.346 46.129 41.138 39.988

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, august 2019

Statistik for anvendelsen af e-bøger, august 2019 48.324 51.577 47.469 47.228 44.013 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 54.523 54.791 56.377 56.612 51.842 53.346 45.380 51103 45541 45.571 42.278 45.240

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, juli 2019

Statistik for anvendelsen af e-bøger, juli 2019 48.324 51.577 47.469 47.228 44.013 47.100 51.966 48.170 48.553 85.674 87.960 96.566 87.525 89.294 90.414 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2017 jan14 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 26.631 25.703 31.178 28.202 26.884 26.924 41.138 39.988 38.638 38.170 37.061 46.013 48.560 49.545 53.442 50.142 49.346 54.523 54.791 51.842 49.346 46.129

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Den gyldne procent klumper sig sammen

Den gyldne procent klumper sig sammen Den gyldne procent klumper sig sammen En kortlægning af, hvor den rigeste procent bor, viser, at denne gruppe i stigende grad klumper sig sammen i bestemte områder. Først og fremmest i Nordsjælland og

Læs mere

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs Ungdomsledigheden er steget markant under krisen, og bruttoledigheden for de unge er i dag på ca. 11½ pct. for landet som helhed. Dykker man

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 jul16 sep17 nov17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jan14 jul14 sep14 43.807 41.264 41.216 45.563 44.419 45.301 44.894 51.006 48.516 48.087 44.165 48.069 49.837 46.200 47.201 50.043

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 maj17 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442

Læs mere

Fattigdommens Danmarkskort

Fattigdommens Danmarkskort 16. april 2009 af Sigrid Dahl, Jarl Quitzau og senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 Fattigdommens Danmarkskort Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere hænger fast i

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013 nov11 dec11 jan12 feb12 mar12 apr12 maj12 jun12 jul12 aug12 dec12 19.010 24.494 Antal downlån 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, august 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, august 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 jul17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 sep16 mar17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 sep17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, november 2018

Statistik for anvendelsen af e-bøger, november 2018 Statistik for anvendelsen af ebøger, november 2018 Målingerne af antal lån samt unikke brugere indeholder tal for anvendelsen af apps og websitet. lån /akkumulerede lån fordelt på måneder. 1 1 100.000

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2013 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 680.956 735.210 789.368 109.377

Læs mere

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune I perioden 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet fra 45.400 til 44.100. Det er det første fald i en periode på over 10

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen September 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen September 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jan14 jul14 sep14 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen Juli 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jul14 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228

Læs mere

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges reform af personskatterne, vil betyde skattelettelser for 21,5 mia. kr. Geografisk vil de største gevinster tilfalder dem, der bor nord for

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk November 2013 okt12 nov12 dec12 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 174.639 227.252 279.758 333.495

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk December 2013 okt12 nov12 dec12 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 aug13 nov13 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 174.639 227.252

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere