Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o"

Transkript

1

2 Affaldssortering Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Sorterer danskerne deres affald hvem gør/gør ikke? Hvilken slags affald sorteres? Er der tilfredshed med den kommunale affaldssortering? Hvad undlader man at affaldssorter og hvorfor? Er der affald, som i særlig grad ikke bliver afhentet i dag? 2 Et helejet Realdaniaselskab

3 Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden august 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe: Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 25+ år. Der er udsendt invitationer via til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet. Data er indsamlet så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med udgangspunkt i målgruppen. Vejning af data og materialets sammensætning: Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. Der er gennemført i alt interviews. 3 Et helejet Realdaniaselskab

4 Sorterer du/din husstand dit/jeres husholdningsaffald? Sorterer? årige - Lang uddannelse - Tilfredse med den kommunale ordning 0% Nej 33% Ja 67% Base (1005)

5 Hvilke slags affald sorterer husstanden? Papir/aviser, glas/flasker og batterier er mest sorteret Personer i alderen 35 år+ sorterer i højere grad aviser end dem i alderen op til 35 år Personer i alderen 50 år+ sorterer i højere grad madaffald og restaffald hver for sig end dem i alderen op til 50 år Personer i hus sorterer i højere grad madaffald og restaffald for sig end personer i etagebyggeri Personer i region Syddanmark er mestre i at sortere; pap, metal og plastic Papir/aviser 95% Glas/flasker 94% Batterier 90% Pap 8 Elektronik 76% Metal (fx konserves, øl- og sodavandsdåser) 70% Plastic 55% Madaffald og restaffald for sig 50% Andet 10% 0%

6 Hvor mange skraldespande/containere er der opstillet på din grund/i din gård? Bor i hus Bor i etagebyggeri 1 27% 1 13% 2 45% 2 14% 3 16% 3 14% 4 eller flere 11% 4 eller flere 5 1% 7% I gennemsnit: 2,2 I gennemsnit: 3,7 Base: (999)

7 Hvad fungerer godt med den kommunale affaldssortering? 65 år+ lægger især vægt på, at det er nemt at komme af med affaldet Personer i huse føler sig bedre informeret af kommunen end personer i etagebyggeri gør det Især i region Syddanmark er man godt informeret Det er nemt at finde ud af, hvordan affaldet skal fordeles i spandene 53% Det er nemt at komme af med 5 Kommunen stiller det nødvendige udstyr til rådighed 43% Kommunen informerer godt om, hvad man skal gøre 31% Andet 5% Der er intet i ordningen, der fungerer godt 5% 7%

8 Hvad fungerer dårligt med den kommunale affaldssortering? De unge (25-34 år) føler det er besværligt, at skulle sortere og det er svært at vurdere, hvilken spand affaldet skal i Personer i region hovedstaden mener i højere grad end andre, at det er besværligt at skulle sortere Personer i etagebyggeri mener i højere grad at det er besværligt at skulle sortere Jeg ville gerne sortere mere, hvis min kommune gjorde mere ud af affaldssortering 30% Jeg er generet af lugt fra spandene/containerne Det er besværligt at jeg skal sortere Der er for mange spande/containere, som fylder og ser grimt ud Jeg har svært ved at vurdere, hvilken spand affaldet skal i Jeg er generet af larm fra spandene/containerne Jeg synes affaldssortering er unødvendigt Andet 10% 7% 7% 5% 1% 1 Der er intet i ordningen, der fungerer dårligt 35% 10%

9 Hvordan fungerer den kommunale affaldssortering helt overordnet set? Kvinder mener i højere grad end mænd at ordningen fungerer godt Personer i alderen 65 år+ mener i højere grad end personer op til 50 år, at ordningen fungerer godt Netto 67% er tilfredse med den kommunale affaldssortering Meget dårligt [1] 1% Dårligt [2] 4% Hverken godt eller dårligt [3] 18% Godt [4] 49% Meget godt [5] 23% 6%

10 Har du undladt affaldssortering og fx puttet batterier, aviser, dåser (øl/sodavandsdåser), glas/flasker eller madaffald i den almindelige skraldespand? Madaffald 29% 6% 8% 9% 4 7% Glas/flasker 3% 6% 21% 66% Metal (fx konserves, øl- og sodavandsdåser) 6% 7% 13% 20% 50% 4% Plastic 15% 9% 18% 2 31% 5% Batterier 3% 4% 10% 80% Elektronik 3% 3% 14% 75% 4% Pap 3% 4% 13% 27% 51% Papir/aviser 3% 8% 2 6 1% Ja, sorterer aldrig dette Ja, ofte Ja, en gang i mellem Ja, en sjælden gang Nej, jeg har altid sorteret korrekt

11 Har du undladt affaldssortering: Madaffald Ja, sorterer aldrig dette 29% - Personer under 50 år undlader i højere grad end personer over 60 år Ja, ofte 6% Ja, en gang i mellem 8% Ja, en sjælden gang 9% Nej, jeg har altid sorteret korrekt 4 7%

12 Har du undladt affaldssortering: Glas/flasker Ja, sorterer aldrig dette Ja, ofte 3% - Personer under 50 år undlader i højere grad end personer over 60 år - Personer i region Nordjylland sorterer i mindre grad korrekt, sammenholdt med personer i de øvrige regioner Ja, en gang i mellem 6% Ja, en sjælden gang 21% Nej, jeg har altid sorteret korrekt 66%

13 Har du undladt affaldssortering: Metal (fx konserves, øl- og sodavandsdåser) Ja, sorterer aldrig dette 6% - Personer under 50 år undlader i højere grad end personer over 60 år Ja, ofte 7% Ja, en gang i mellem 13% Ja, en sjælden gang 20% Nej, jeg har altid sorteret korrekt 50% 4%

14 Har du undladt affaldssortering: Plastic Ja, sorterer aldrig dette 15% - Personer under 50 år undlader i højere grad end personer over 60 år Ja, ofte 9% Ja, en gang i mellem 18% Ja, en sjælden gang 2 Nej, jeg har altid sorteret korrekt 31% 5%

15 Har du undladt affaldssortering: Batterier Ja, sorterer aldrig dette 3% - Især personer under 35 år undlader at sortere batterier - Personer i etagebyggeri undlader i højere grad end personer i hus Ja, ofte 4% Ja, en gang i mellem Ja, en sjælden gang 10% Nej, jeg har altid sorteret korrekt 80%

16 Har du undladt affaldssortering: Elektronik - Personer under 50 år undlader i højere grad end personer over 60 år Ja, sorterer aldrig dette 3% Ja, ofte Ja, en gang i mellem 3% Ja, en sjælden gang 14% Nej, jeg har altid sorteret korrekt 75% 4%

17 Har du undladt affaldssortering: Pap - Personer under 50 år undlader i højere grad end personer over 60 år Ja, sorterer aldrig dette 3% Ja, ofte 4% Ja, en gang i mellem 13% Ja, en sjælden gang 27% Nej, jeg har altid sorteret korrekt 51%

18 Har du undladt affaldssortering: Papir/aviser - Personer under 50 år undlader i højere grad end personer over 60 år Ja, sorterer aldrig dette Ja, ofte 3% Ja, en gang i mellem 8% Ja, en sjælden gang 2 Nej, jeg har altid sorteret korrekt 6 1%

19 I foregående spørgsmål har du nævnt en eller flere ting du ikke har affaldssorteret hvorfor har du undladt at affaldssortere disse? Især de årige undlader at affaldssortere, fordi det er lettere at putte affald i den almindelige skraldespand Det er lettere at putte det i den almindelige skraldespand 50% Forglemmelse 29% Det er uklart for mig, hvordan jeg skal sortere 24% Jeg synes affaldssortering er unødvendig 1% 13% Base: Har undladt at affaldssortere (533)

20 Hvilke ting vil du gerne have sorteret/afhentet på din bopæl, som du ikke har mulighed for i dag? Metal (fx konserves, øl- og sodavandsdåser) Glas/flasker Elektronikaffald Plast Batterier Haveaffald Pap Madaffald Papir/aviser 24% 24% 23% 21% 20% 19% 18% 13% 13% Personer i region Nordjylland vil gerne have sorteret/afhentet: - Metal - Glas/flasker - Elektronikaffald - Plast som de ikke har mulighed for i dag Personer i hus nævner haveaffald Andet Jeg ønsker ikke at sortere 3% 4% Jeg har allerede mulighed for at få afhentet disse 20% 13% Base: (1005)

21 Er du tilfreds med din kommunes storskraldsordning? 2 I region Sjælland er der mindst tilfredshed Ja 6 Nej 16% Base: (1005) Hvorfor er du ikke tilfreds med din kommunes storskraldsordning? Jeg kan ikke få afhentet det affald, jeg ønsker Storskrald afhentes for sjældent 3 40% Uklart hvad storskraldsordningen omfatter Jeg skal betale ekstra for at få hentet storskrald Det er for besværligt at sortere Andet 10% 9% 2 23% Base: (160) 0% 10% 20% 30% 40% 50%

22 Har du/husstanden en kompost-beholder/bunke på din grund? Især personer med en lang uddannelse har kompostbeholder/bunke Nej 57% Ja 4 Mere end en ud af tre af dem der har kompostbeholder/bunke, benytter den sjældent/aldrig Bruges kompost-beholderen/bunken? 1% Ja, ofte 64% Base: Bor i hus (615) Ja, men sjældent 30% Nej, aldrig 6% 0% Base: Har kompostbeholder/bunke (259)

Indbrud, nabogener, vedligeholdelse i sommerferien, mest hadet ukrudt

Indbrud, nabogener, vedligeholdelse i sommerferien, mest hadet ukrudt Indbrud, nabogener, vedligeholdelse i sommerferien, mest hadet ukrudt Har boligejerne været udsat for indbrud i sommerferien? Er boligejerne bekymret for indbrud? Hvordan sikrer de deres bolig mod indbrud?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt Operate Miljømærkning generelt Oktober 2010 DK2010-0965 1 Indholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer 2 1 Metodebeskrivelse 3 1 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen

Læs mere

Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne.

Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne. Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne. Vandforbrug Gennemført af YouGov på vegne af Bolius Metodebeskrivelse

Læs mere

Indhold. Formål, metode og fordeling Side 3. Opsummering af nøgleresultater Side 6. Tilfredshed Side 8. Affaldssortering Side 27. Konklusion Side 39

Indhold. Formål, metode og fordeling Side 3. Opsummering af nøgleresultater Side 6. Tilfredshed Side 8. Affaldssortering Side 27. Konklusion Side 39 1 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Tilfredshed Side 8 4 Affaldssortering Side 27 5 Konklusion Side 39 2 1 Formål, metode og fordeling I dette afsnit

Læs mere

Det Sociale Netværk HEADSPACE

Det Sociale Netværk HEADSPACE Det Sociale Netværk HEADSPACE Metodebeskrivelse Baggrund & formål Foreningen Det Sociale Netværk har i samarbejde med en række kommuner taget initiativ til, at iværksætte en række Headspace centre, som

Læs mere

Affaldsanalyse Thisted Kommune 2018

Affaldsanalyse Thisted Kommune 2018 Affaldsanalyse Thisted Kommune 2018 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Affaldssortering og tilfredshed Side 8 4 2017 versus 2018 Side 38 2 1 Formål,

Læs mere

Sommerhusejere. Gennemført af YouGov på vegne af Bolius

Sommerhusejere. Gennemført af YouGov på vegne af Bolius Sommerhusejere Gennemført af YouGov på vegne af Bolius Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 23. februar - 5. marts 2018 via internettet med

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Rengøring i hjemmet. YouGov undersøgelse for Bolius, januar Et helejet Realdaniaselskab

Rengøring i hjemmet. YouGov undersøgelse for Bolius, januar Et helejet Realdaniaselskab Rengøring i hjemmet YouGov undersøgelse for Bolius, januar 2017 Årsager til at gøre rent Hvem gør typisk rent, hvor og hvor ofte Rengøringshjælp Rengøring og konflikter Tid brugt på rengøring Rengøringsmidler

Læs mere

Operate A/S 25. 29. oktober 2007

Operate A/S 25. 29. oktober 2007 Jobno. DK2007-989 25. 29. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2007 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 -

Læs mere

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Rekvireret af: Ikast-Brande Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen Efteråret 2013 Spinderigade 11E I

Læs mere

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Nyt initiativ under: Pressemeddelelse Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Mere end halvdelen af alle unge mellem 15 25 år har personlige problemer, der påvirker

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Gennemført af YouGov PlanMiljø ps YouGov 2013 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. - 27. maj 2013 via

Læs mere

Affaldssortering. DK-panel Uge 14. April 2018

Affaldssortering. DK-panel Uge 14. April 2018 Affaldssortering DK-panel Uge 14 April 2018 Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i et såkaldt Danmarkspanel. Panelet består af mere end 50.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

Tilfredshed med tandlæger

Tilfredshed med tandlæger Grafikrapport Tilfredshed med tandlæger Undersøgelse om tilfredshed med tandlæger. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 1000 interview med et nationalt

Læs mere

NOTAT Dato: 22. oktober 2014 J.nr.: nir

NOTAT Dato: 22. oktober 2014 J.nr.: nir Dato: 22. oktober 2014 J.nr.: nir-4.5.1.-2 Afrapportering af projekt "Kend din borger/kunde!" Dansk Affaldsforening iværksatte i starten af 2013 en undersøgelse, der skulle bruges til at skabe indsigt

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering BILAG 2 Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering Primo januar 2017 udsendte Rudersdal Kommune et spørgeskema til borgerne i to forsøgsområder. I det ene område har hver husstand fået udleveret

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Data om affaldsindsamling i Aarhus Kommune 2018

Data om affaldsindsamling i Aarhus Kommune 2018 Data om affaldsindsamling i Aarhus Kommune i store tal Affaldsindsamling i Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus står for den samlede håndtering af affald fra private husstande i Aarhus Kommune. Affaldsløsningerne

Læs mere

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling BOFA

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling BOFA Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling BOFA Gennemført i efteråret 2016 Indhold Indledning... 3 Resultater... 3 Spørgsmål 1: Viden om affaldssortering... 3 Spørgsmål 2: Hvor skal

Læs mere

AFFALDS- SORTERING SORTERINGSVEJLEDNING

AFFALDS- SORTERING SORTERINGSVEJLEDNING AFFALDS- SORTERING SORTERINGSVEJLEDNING SÅ SKAL DER SORTERES Når du sorterer korrekt, så sikrer vi at affaldet holdes adskilt hele vejen frem til genanvendelse. AFFALDET SORTERES I FEM TYPER - OG AFHENTES

Læs mere

DEN DIGITALE FORBRUGER Køb, leje og streaming. Maj 2018

DEN DIGITALE FORBRUGER Køb, leje og streaming. Maj 2018 DEN DIGITALE FORBRUGER Køb, leje og streaming Maj 2018 1 M e t o d e Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 30. november - 11. december 2017 via internettet

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG ALBERTSLUND KOMMUNE VOGNPORTEN 9 2620 ALBERTSLUND WWW.ALBERTSLUND.DK/AFFALD AFFALDOGGENBRUG@ALBERTSLUND.DK AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

Svendborg uden affald. Gode råd til udlejere og andre med fælles affaldsløsninger i forbindelse med nye affaldsordninger for hele Svendborg Kommune

Svendborg uden affald. Gode råd til udlejere og andre med fælles affaldsløsninger i forbindelse med nye affaldsordninger for hele Svendborg Kommune Svendborg uden affald i forbindelse med nye affaldsordninger for hele Svendborg Kommune Baggrund Fra september 2020 indfører Svendborg Kommune nye affaldsordninger, hvor vi skal sortere mere affald til

Læs mere

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Jammerbugt Kommune

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Jammerbugt Kommune Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling Jammerbugt Kommune Gennemført i efteråret 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 3 Spørgsmål 1: Viden om affaldssortering...

Læs mere

Undersøgelsen omfatter bl.a.: - hvorvidt anvendt genbrugsmaterialer - motivation for at genbruge - barrierer for at genbruge - genbrug og

Undersøgelsen omfatter bl.a.: - hvorvidt anvendt genbrugsmaterialer - motivation for at genbruge - barrierer for at genbruge - genbrug og Undersøgelsen omfatter bl.a.: - hvorvidt anvendt genbrugsmaterialer - motivation for at genbruge - barrierer for at genbruge - genbrug og klimaforandringer - anvende (mere) genbrug - hvor finder man genbrugsmaterialer

Læs mere

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar?

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Hvor mange gange om ugen tømmer I skraldespanden i køkkenet? - % -4 8% -7 9% 4 Mere

Læs mere

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Odsherred Kommune

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Odsherred Kommune Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling Odsherred Kommune Gennemført i efteråret 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Resultater... 4 Spørgsmål 1: Hvilke typer affalds skal sorteres...

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Sammendrag August 2011

Sammendrag August 2011 Sammendrag August 2011 METODE OG OMFANG Der er i perioden oktober 2010-maj 2011 gennemført i alt 531 telefoniske interviews med borgere i Frederiksberg Kommune. Interviews er fordelt på tre faser: Fase

Læs mere

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune 2015-16 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 4 Holdninger

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

HVILKEN STEMME GIVER DU VIDERE? UNDERSØGELSE GENNEMFØRT FOR CALL ME AF CARAT I SAMARBEJDE MED YOUGOV

HVILKEN STEMME GIVER DU VIDERE? UNDERSØGELSE GENNEMFØRT FOR CALL ME AF CARAT I SAMARBEJDE MED YOUGOV HVILKEN STEMME GIVER DU VIDERE? UNDERSØGELSE GENNEMFØRT FOR CALL ME AF CARAT I SAMARBEJDE MED YOUGOV METODE Målgruppe Undersøgelsen er gennemført blandt personer i alderen 20-55 år med hjemmeboende børn

Læs mere

Handleplan 2014 for Affald

Handleplan 2014 for Affald Handleplan 2014 for Affald Handleplanen 2014 er en præsentation af de større opgaver, som skal gennemføres i det kommende år inden for affaldsområdet i Ballerup Kommune. I 2014 er der fokus på forsøg med

Læs mere

Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne.

Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne. Bolius Boligejernes Videnscenter er en uvildig nonprofitorganisation, ejet af Realdania. Bolius har til formål at formidle viden til boligejerne. Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode

Læs mere

DEN DIGITALE FORBRUGER Køb, leje og streaming. August 2019

DEN DIGITALE FORBRUGER Køb, leje og streaming. August 2019 DEN DIGITALE FORBRUGER Køb, leje og streaming August 2019 1 M e t o d e Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 17 28. maj via internettet med udgangspunkt

Læs mere

Indretning i boligen - Rum i boligen - Rum man ønsker sig - Gulv - Vægge - Farver - Hvem bestemmer - Møbler i stuen - Fjernsyn/fladskærm -

Indretning i boligen - Rum i boligen - Rum man ønsker sig - Gulv - Vægge - Farver - Hvem bestemmer - Møbler i stuen - Fjernsyn/fladskærm - Indretning i boligen - Rum i boligen - Rum man ønsker sig - Gulv - Vægge - Farver - Hvem bestemmer - Møbler i stuen - Fjernsyn/fladskærm - Genbrugsmøbler - Vinduer Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen Februar 2017 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

Uforudsete udgifter 2018 Det er bilen og helbredet, som topper listen over det, som giver os uventede regninger

Uforudsete udgifter 2018 Det er bilen og helbredet, som topper listen over det, som giver os uventede regninger Uforudsete udgifter 2018 Det er bilen og helbredet, som topper listen over det, som giver os uventede regninger Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Bilen og helbredet topper stadig - listen over uventede

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

SORTERINGSGUIDE TÅRNBY KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE

SORTERINGSGUIDE TÅRNBY KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE SORTERINGSGUIDE TÅRNBY KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE ADGANGS FORHOLD ADGANGSFORHOLD Din adgangsvej og placeringen af affaldsbeholderen skal leve op til kommunens regulativ for husholdningsaffald. På den måde

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

Haven. Et helejet Realdaniaselskab

Haven. Et helejet Realdaniaselskab Haven Er haven vigtig? Timer anvendt på havearbejde Anvendelse af haven Hvad består haven af? Beløb anvendt på haven Hvor købes planter, blomster, buske mv.? Bekæmpelsesmidler mod ukrudt og skadedyr Hvem

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

en Guide til din affaldssortering

en Guide til din affaldssortering en Guide til din affaldssortering Hjælp dig selv og miljøet Til dig i Kildemosen METAL Forsøget SORTER MERE har nu kørt over 1/2 år. Kildemosens beboere har sammen med de 7 andre forsøgsområder allerede

Læs mere

Fælles økonomi Egne indkøb Organisering af økonomi Hvem af jer? Fælles udgifter Skat tilbage hvad så? Samleveres forbrug af penge Politik

Fælles økonomi Egne indkøb Organisering af økonomi Hvem af jer? Fælles udgifter Skat tilbage hvad så? Samleveres forbrug af penge Politik Fælles økonomi Egne indkøb Organisering af økonomi Hvem af jer? Fælles udgifter Skat tilbage hvad så? Samleveres forbrug af penge Politik Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 Metodebeskrivelse Den 5. januar 2010 BESKRIVELSE AF DATAINDSAMLINGEN 3 MÅLGRUPPE 3 PERIODE FOR DATAINDSAMLING 3 SVARPROCENT 3 FRAFALD OG SCREENOUT

Læs mere

Affaldsforsøget. Bedre sortering i større samlede bebyggelser. Tabeller til grafer. Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner FORSØG

Affaldsforsøget. Bedre sortering i større samlede bebyggelser. Tabeller til grafer. Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner FORSØG Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Tabeller til grafer Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet arbejdsløse inden for de seneste 12 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja Gram Marie

Læs mere

Markedsanalyse. 25. maj 2018

Markedsanalyse. 25. maj 2018 Markedsanalyse 25. maj 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne på gårdbesøg Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer

Læs mere

AFFALDSSORTERING GENBRUG DIN HVERDAG Sådan sorterer du etage- og flerfamiliehuse

AFFALDSSORTERING GENBRUG DIN HVERDAG Sådan sorterer du etage- og flerfamiliehuse 1 AFFALDSSORTERING GENBRUG DIN HVERDAG Sådan sorterer du etage- og flerfamiliehuse Bestyrelsen har ved henvendelse hos Aalborg Renovation fået udleveret den nye brochure Genbrug din hverdag til alle beboerne.

Læs mere

Bilag 2 Borgerevaluering i Rønneholtparken

Bilag 2 Borgerevaluering i Rønneholtparken Allerød Kommune Natur og Miljø Affaldsgruppen Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://www.alleroed.dk Bilag 2 Borgerevaluering i Rønneholtparken Dato: 8.8.2017 Her præsenteres resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Øget genanvendelse i henteordninger

Øget genanvendelse i henteordninger Silkeborg Genbrug og Affald A/S Øget genanvendelse i henteordninger DAKOFA 05/04/2016 Disposition Projektets målsætning Projektramme Resultater Kundernes vurdering Konklusion 1 Projektets målsætning Specifikke

Læs mere

Ny affaldsordning: Sådan sorterer du

Ny affaldsordning: Sådan sorterer du Ny affaldsordning: Sådan sorterer du Giv dit affald nyt liv Dit affald får værdi, når du sorterer Sorø Kommune får ny affaldsordning d. 30. april 2018. Den nye ordning betyder, at du fremover skal sortere

Læs mere

DANSKERNES VIDEN OM DEMENS

DANSKERNES VIDEN OM DEMENS DANSKERNES VIDEN OM DEMENS Befolkningsundersøgelse udført af YouGov for Alzheimerforeningen blandt et repræsentativt udsnit af danskerne (2019) INDHOLD 3 4 5 Baggrund for undersøgelsen Metode Hovedresultater

Læs mere

Sådan bruger du dine nye beholdere

Sådan bruger du dine nye beholdere Sådan bruger du dine nye beholdere Klar til sortering! I Danmark skal vi sortere og genanvende mere affald. Regeringen har fastsat et mål om, at vi inden 2022 skal genanvende mindst 50% af vores husholdningsaffald.

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Center for Miljø og Teknik NYE SKILTE VIL GI DIT AFFALD HØJ VÆRDI

Center for Miljø og Teknik NYE SKILTE VIL GI DIT AFFALD HØJ VÆRDI Center for Miljø og Teknik NYE SKILTE VIL GI DIT AFFALD HØJ VÆRDI DET DU GØR MED AFFALDET - HAR BETYDNING FOR ANDRE I løbet af 2018 kommer der nye skilte på dine affaldsbeholdere. Det skal gøre det nemmere

Læs mere

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 AFRAPPORTERING Baggrund Efter implementering af ny villaordning med øget affaldssortering i Brøndby Kommune i 2014 (plast, papir, glas,

Læs mere

Lær skraldespandsk. i Børnehaven HEJ. Jeg hedder GENBRUGS-IVER. Affald i børnehøjde

Lær skraldespandsk. i Børnehaven HEJ. Jeg hedder GENBRUGS-IVER. Affald i børnehøjde Lær skraldespandsk i Børnehaven HEJ Jeg hedder GENBRUGS-IVER Affald i børnehøjde HJÆLP GENBRUGS-IVER MED AT SMIDE BANANSKRÆLLEN VÆK. VIS VEJ TIL SKRALDESPANDEN. TRÆK STREGER FRA SYMBOLERNE TIL DE RIGTIGE

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Andelen der har deltaget i deleøkonomien er tredoblet på et år

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

Målgruppe Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 25+ år, som bor i parcelhus/villa og har 1 eller flere biler i husstanden

Målgruppe Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 25+ år, som bor i parcelhus/villa og har 1 eller flere biler i husstanden Garager og carporte herunder bl.a.: - bilparkering - belægning i indkørsel - problemer med indkørslen - tagbelægning på garage/carport - anvendelsen af garage/carport - placering af garage/carport på grunden

Læs mere

I det følgende er der peget på en række bemærkning fra brugerundersøgelse deltagendes

I det følgende er der peget på en række bemærkning fra brugerundersøgelse deltagendes Baggrund Gladsaxe Kommune ændrede d. 1. april 2008 storskraldsordningen fra en ringordning (brugerne bestiller afhentning, enten telefonisk eller via nettet) til en ruteordning (affaldet hentes automatisk

Læs mere

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning SORTERINGSGUIDE Vrå er Hjørring Kommunes foregangsby i affaldssorteringen, her afprøver vi det affaldssystem, som vi tror vil blive gældende for hele kommunen i løbet af nogle år. Vi sorterer affald fordi

Læs mere

EVALUERING AF DECENTRAL INDSAMLING AF HUSHOLDNINGSAFFALD I SOMMERHUSOMRÅDER

EVALUERING AF DECENTRAL INDSAMLING AF HUSHOLDNINGSAFFALD I SOMMERHUSOMRÅDER NOVEMBER 2016 KALUNDBORG KOMMUNE EVALUERING AF DECENTRAL INDSAMLING AF HUSHOLDNINGSAFFALD I SOMMERHUSOMRÅDER SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE NOVEMBER 2016 KALUNDBORG KOMMUNE EVALUERING AF DECENTRAL INDSAMLING

Læs mere

Undersøgelse blandt epilepsipatienter Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy

Undersøgelse blandt epilepsipatienter Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy Undersøgelse blandt epilepsipatienter Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget i oktober 2013 af blandt 260 epilepsipatienter, i behandling med receptpligtig

Læs mere

AFFALD SORTERING AF. Afd. 11 Vestergårdsparken Ormslevvej 63-69, Vestergårdsvej & Nordbyvej Viby J

AFFALD SORTERING AF. Afd. 11 Vestergårdsparken Ormslevvej 63-69, Vestergårdsvej & Nordbyvej Viby J Afd. 11 Vestergårdsparken Ormslevvej 63-69, Vestergårdsvej 19-37 & Nordbyvej 6-22 8260 Viby J Sådan sorterer vi vores affald i afd. 11 - på affaldsøerne og på sorteringspladsen. SORTERING AF AFFALD Indhold:

Læs mere

Borgernes råd til kommende affaldsløsning. Opsamling på fokusgrupper med borgere fra en-familieboliger i Køge kommune

Borgernes råd til kommende affaldsløsning. Opsamling på fokusgrupper med borgere fra en-familieboliger i Køge kommune Borgernes råd til kommende affaldsløsning Opsamling på fokusgrupper med borgere fra en-familieboliger i Køge kommune Kommende affaldsordning Hvorfor ny indsamlingsordning? Mål om mindst 50 % genanvendelse

Læs mere

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle

Læs mere

Bilag 1 evaluering af affaldshåndteringsplan

Bilag 1 evaluering af affaldshåndteringsplan Bilag 1 evaluering af affaldshåndteringsplan 2014-2024 Emne: Evaluering af affaldshåndteringsplan 2014-2024 Til: sagen Dato: 10. oktober 2018 Sagsbeh.: aja Sagsnr.: I affaldshåndteringsplan 2014-2024 er

Læs mere

Oktober Forsøget Sorter Mere i Odense Kommune

Oktober Forsøget Sorter Mere i Odense Kommune Oktober 2017 Forsøget Sorter Mere i Odense Kommune 2016-17 Målene Odense Kommune ønsker at opnå OK s affaldsplan Dit affald vores ressource ; mindst 50% af alt husholdningsaffald skal genanvendes. Delmål:

Læs mere

Nye affaldsordninger i Køge Kommune

Nye affaldsordninger i Køge Kommune Nye affaldsordninger i Køge Kommune Februar 2019 Nyttige oplysninger fra Affald og Genbrug VI SORTERER AFFALD FORDI DET NYTTER! Kære politikere og kolleger Denne lille folder indeholder nyttig information

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Sammen sorterer vi meget mere

Sammen sorterer vi meget mere Sammen sorterer vi meget mere Vores affald er fyldt med værdifulde ressourcer, som vi kan udnytte, når blot vi sorterer. Med sorteringsguiden lige ved hånden er det nemt at se, hvordan du sorterer. Du

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Sådan bruger du dine nye beholdere

Sådan bruger du dine nye beholdere Sådan bruger du dine nye beholdere Klar til sortering! I Danmark skal vi sortere og genanvende mere affald. Regeringen har fastsat et mål om, at vi inden 2022 skal genanvende mindst 50% af vores husholdningsaffald.

Læs mere

Rapporter fra telefoninterview efter forsøg

Rapporter fra telefoninterview efter forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Rapporter fra telefoninterview efter forsøg Bilag 3 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015

Læs mere