Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010"

Transkript

1 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år Dorte Barfod Copenhagen December

2 Metode 2

3 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden november/december Deltagerne er enten medlemmer af Zaperas Danmarkspanel eller Ældre Sagens panel. I alt 2521 personer deltog i undersøgelsen. Målgruppe Undersøgelsen er gennemført blandt 65+ årige, som modtager folkepension. Beskrivelse af stikprøven: Respondenterne blev udvalgt repræsentativt i forhold til oplysninger fra Danmarks Statistik på kriterierne køn, alder og geografi. Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til målgruppen. 3

4 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter med en overordnet konklusion hvor de væsentligste resultater fra undersøgelsen bliver beskrevet Der er udarbejdet grafer på alle spørgsmål Graferne viser totalfordelingen for de enkelte spørgsmål Hovedresultaterne er beskrevet for det enkelte spørgsmål i overskriften over grafen Under graferne beskrives signifikante forskelle på delmålgruppen i forhold til hovedresultaterne 4

5 Konklusion 5

6 6 Konklusion - pensionsundersøgelse Pension 81% har ikke ændret ved deres pensionsordninger, da de gik på pension. 39% har en tjenestemandspension som den vigtigste pension. For 31% er arbejdsmarkedspensionen den vigtigste 72% mener, at udbetalingen af deres pensionsordning var som forventet. 43% mener, at en pensionsopsparing har været den bedste måde, at sikre sin indkomst på som pensionist. 43% har besluttet at betale til en pensionsordning, fordi det var del af en overenskomst. (De blev adspurgt om hvem har besluttet, at der skulle indbetales til en pensionsordning). 56% mener, at det var pensionsselskabet der stod for forvaltningen af deres pension før de gik på pension. 33% mener, at de trygt overlod forvaltningen af deres pension til pensionsselskabet, fordi de ikke havde forstand på pension. 8% har selv valgt hvilke investeringersforeninger, aktier/obligationer mv. deres pensionsopsparing skulle investeres i. 28% mener, at det gav bedre afkast og lavere omkostninger, at de selv valgte hvordan deres pension skulle investeres. 48% har en pensionsordning, hvor de var garanteret et bestemt mindste beløb. 38% var ikke garanteret et mindste beløb 63% er meget uenig/uenig i, at man kan kalde det en garanti, når pensionsselskabet senere kan ændre det til en hensigtserklæring. 58% er meget uenig/uenig i, at man kan kalde det en garanti, selvom pensionsselskabet senere ændre det til en hensigtserklæring. 72% vil foretrække, at de er garanteret et mindstebeløb, som pensionen ikke kan falde under.

7 Konklusion - pensionsundersøgelse Ejendomsskat 70% har ikke optaget lån til betaling af ejendomsskat (indefrysning af ejendomsskat). 42% ved ikke hvor stort et beløb, de alt i alt har lånt til indefrysning af ejendomsskatter. 51% ved ikke hvor stort et beløb de lånte til indefrysning af ejendomsskatter i % optog første gang lån til betaling af ejendomsskatten i årene % brugte pengene fra lånet (indefrysning af ejendomsskatter) til alm. husholdningsforbrug. 53% vil ikke optage lån på de nye vilkår og de har heller ikke optaget lån tidligere 13% vil ikke låne, de vil hellere spare frem for at låne. 62 mener ikke, at det betyder noget for deres økonomi, at den rente der tilskrives lånet til betaling af ejendomsskatten stiger. 51% vil ikke indfri de lån de allerede har optaget til betaling af ejendomsskat, fordi de synes, at det fortsat er fordelagtigt at låne på denne måde. 7

8 Resultater 8

9 22% har ingen pensionsordning, hvorimod 33% har en tjenstemandspension (livsvarig) og 27% har en anden livsvarig pension (livrente). Sp.7 Hvilke pensionsordninger har du, udover folkepension, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond? Base: n=2452 Ingen pensionsordninger 22% Tjenestemandspension (livsvarig) 33% Anden livsvarig pension (livrente) 27% Kapitalpension i bank 14% Ratepension i livsforsikringsselskab/pensionskasse 13% Ratepension i bank 12% Kapitalpension i livsforsikringsselskab/pensionskasse 6% Anden pension (f.eks. indekskontrakt) 17% Ved ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Der er valgt ikke at beskrive delmålgrupper 9

10 81% har ikke ændret ved deres pensioner, da de gik på pension. 11% har udskudt udbetalingen af en aller flere pensionsordninger. Sp.8 Har du ændret ved din(e) pensionsordning(er), da du gik på pension? Base: Har en pensionsordning (n=1881) Nej 81% Ja, jeg har udskudt udbetalingen af en eller flere pensionsordninger 11% Ja, jeg har ændret en del af min kapitalpension til ratepension eller livrente 4% Ja, jeg har forlænget udbetalingsperioden for min ratepension 2% Ja, jeg har ændret en del af min ratepension til livsvarig pension 1% Ja, andet 3% Ved ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er i højere grad dem der er 75 år +, dem der bor i Midt-jylland, dem der er enke/enkemand, dem der bor i lejebolig, dem med en husstandsindkomst under kr., dem med en formue på mellem million kr., dem med en tjenestemandspension, som ikke har ændret ved deres pensioner, da de gik på pension. 10

11 For 39% er tjenestemandspensionen den vigtigste pensionsopsparing og for 31% er arbejdsmarkedspensionen den vigtigste. Sp.9 Hvilken af følgende pensionsordninger er den vigtigste for dig, udover folkepension, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond? Base: Har en pensionsordning (n=1881) Tjenestemandspension 39% Arbejdsmarkedspension (pension, som du har bidraget til via din arbejdsgiver) 31% Individuel pension (pension som du selv har indbetalt til uden om arbejdsgiver) 19% Ingen af disse 9% Ved ikke 3% 11 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er i højere grad de årige, dem der bor i hovedstaden/sjælland, dem der er gift samt dem med en husstandsindkomst på kr.eller derover, dem med en formue over 2. millioner, dem med livrente/kapital/rate pension, som har en arbejdsmarkedspension via sin arbejdsgiver som den vigtigste pension. Det er i højere grad dem over 75 år, dem kun med grundbeløb, dem der er enke, dem med en husstandsindkomst mellem kr., dem med en formue mellem kr.og dem med en mellemlang videregående uddannelse, som har en tjenestemandspension.

12 72% mener, at udbetalingen fra deres pensionsordning udover folkepensionen, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond var som forventet. 19% mener, at de fik mindre udbetaling end forventet. Sp.10 Hvordan svarer udbetalingen fra din pensionsordning, udover folkepension, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond, til hvad du havde forventet? Base: Har en pensionsordning (n=1881) 100% 90% Gns: 2,82 80% 70% 72% 60% 50% 40% 30% Mindre (NET) 19% 20% 15% Større (NET) 5% 12 10% 0% 3% Den er meget mindre (1) Den er mindre (2) Den er som forventet (3) Den er større (4) Den er meget større (5) Ved ikke Det er i højere grad dem over 75 år, dem med en husstandsindkomst mellem samt dem med en tjenestemandspension, hvor udbetaling fra deres pensionsordning var som forventet. Det er i højere grad de årige, dem der modtager grundbeløb og fuldt pensionstillæg, dem der er fraskilt, dem med en husstandsindkomst under kr., som fik mindre end forventet. 4% 0% 5%

13 43% mener, at en pensionsopsparing har været den bedste måde, at sikre sin indkomst på som pensionist. 13% mener, at en pensionsopsparing har været en god måde at sikre sin indkomst på som pensionist, men det har ikke kunne betale sig så godt. Sp.11 Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? Base: Har en pensionsordning (n=1881) En pensionsopsparing har været den bedste måde at sikre min indkomst på som pensionist 43% En pensionsopsparing har været en god måde at sikre min indkomst på som pensionist, men det har ikke kunnet betale sig godt nok 13% En pensionsopsparing har hverken været bedre eller dårligere end anden opsparing 11% Det har ikke kunnet betale sig at have en pensionsopsparing pga. modregning i folkepension og andre sociale ydelser Det ville have været bedst at spare op i fast ejendom, aktier, jeg selv havde valgt o.lign - uden, at det var en del af en pensionsordning 8% 7% Ved ikke 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 13 Det er i højere grad blandt mændene, dem der kun modtager grundbeløb, dem der er gift, dem der har en husstandsindkomst over kr, dem med en formue over 1.mio, dem med livrente pension, dem med ratepension i banken, dem med en kapitalpension, dem med en længere videregående uddannelse, som mener, at pensionsopsparing har været den bedste måde at sikre sin indkomst på som pensionist.

14 43% har besluttet at betale til en pensionsordning, fordi det var en del af overenskomsten og 20% har besluttet selv at betale udenom arbejdsgiveren. Sp.12 Hvem har besluttet, at du skulle indbetale til en pensionsordning? Hvis du har flere ordninger, bedes du svare for den vigtigste. Base: Har en pensionsordning (n=1881) Det var en del af overenskomsten 43% Jeg selv - jeg indbetalte kun individuelt (uden om arbejdsgiver) 20% Min arbejdsgiver og jeg selv - jeg indbetalte både via arbejdsgiver og individuelt 12% Min arbejdsgiver og jeg selv - jeg indbetalte kun via arbejdsgiver 10% Min arbejdsgiver 9% Ved ikke 7% 14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er i højere grad kvinderne, dem med en hustandsindkomst over kr., dem med en tjenestemandspension, der har en pensionsordning fordi det var del af en overenskomst. Det i højere grad dem der bor i Midt-jylland, dem der modtager grundbeløb med fuldt/reduceret tillæg, dem med en husstandsindkomst under kr., dem med rate/kapital/indeks pension, der selv har besluttet at indbetale til en individuel pensionsordning.

15 56% mener, at det var pensionsselskabet der stod for forvaltningen af deres pension før de gik på pension og 11% mener, at det var pensionsselskabet, der stod for det meste af forvaltningen, samt at de havde nogle valgmuligheder, som de brugte. 13% bestemte det meste selv. Sp.13 Før du gik på pension, havde du da indflydelse på forvaltningen af din pension, fx hvor meget der skulle investeres i aktier hhv. obligationer, om der skulle investeres i udenlandske aktier, eller om der skulle investeres i bestemte selskaber? Base: Har en pensionsordning (n=1881) Det var pensionsselskabet, der stod for forvaltningen 56% Jeg bestemte selv det meste 13% Pensionsselskabet stod for det meste. Jeg havde nogle valgmuligheder, som jeg brugte 11% Pensionsselskabet stod for det meste. Jeg havde nogle valgmuligheder, som jeg ikke brugte 7% Ved ikke 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er i højere grad dem med en husstandsindkomst på over kr, dem med livrente/rate/kapital pension, hvor det var pensionsselskabet, der stod for forvaltningen af pensionen, før de de gik på pension. Det er i højere grad dem, der modtager grundbeløb + fuld pensiontillæg, dem med en rate/kapital/indekskontrakt pension, der selv bestemte det meste. 15

16 33% mener, at de trygt overlod forvaltningen af deres pension til pensionsselskabet, fordi de ikke havde forstand på pension og investering hvorimod 15% mener, at der var indgået en aftale med pensionsselskabet, hvor det hele er overladt til pensionsselskabet og de ville gerne have haft indflydelse, hvis det havde været muligt. Sp.14 Hvilket udsagn passer bedst på forvaltningen af din pension? Hvis du har flere ordninger, bedes du svare for den vigtigste. Base: Har en pensionsordning (n=1881) Jeg har trygt overladt forvaltningen til pensionsselskabet. Jeg havde ikke forstand på pension og investering 33% Ifølge den aftale, der var indgået, blev det hele overladt til pensionsselskabet, men hvis jeg havde haft mulighed for at få indflydelse, ville jeg have udnyttet den Jeg har overladt det hele til pensionsselskabet, men hvis jeg havde lidt mere forstand på pension og investering, ville jeg gerne selv have bestemt mere 11% 15% Jeg ved ikke, hvem der har forvaltet min pension, eller om jeg har haft nogle valgmuligheder mht. forvaltning 9% Jeg har selv valgt, hvilke investeringsforeninger, aktier og/eller obligationer mv., som min pensionsopsparing skulle investeres i Jeg har selv haft indflydelse på sammensætningen af mine pensionsinvesteringer gennem valg af investeringspuljer, der blev forvaltet af pensionsselskabet, og jeg er tilfreds med den indflydelse, det har givet mig Jeg har selv haft indflydelse på sammensætningen af mine pensionsinvesteringer gennem valg af investeringspuljer, der blev forvaltet af pensionsselskabet, men jeg ville gerne have haft mere indflydelse selv 2% 8% 8% Ved ikke 13% 16 Det er i højere grad dem, der kun modtager grundbeløb, dem med en livrente/ratepension, dem med en lang videregående uddannelse, der trygt har overadt forvaltningen til pensionsselskaber. Det er i højere grad dem, der bor på Sjælland, dem der er enke, dem med en husstandsindkomst over kr., dem med en formue over 2. millioner, dem med en livrente/ratepension, dem med en lang videregående uddannelse, der har overladt det hele til pensionselskabet, men hvis de havde haft indflydelse, ville de have udnyttet den. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17 28% mener, at det gav bedre afkast og lavere omkostninger, at de selv valgte, hvordan deres pension skulle investeres og 27% mener, at det gav bedre afkast. Sp.15 Hvad er årsag til, at du selv har valgt, hvilke aktier og/eller obligationer, som din pensionsopsparing skulle investeres i? Base: Har selv valgt, hvilke investeringsforeninger, aktier og/eller obligationer mv., som pensionsopsparingen skulle investeres i (n=153) Det gav bedre afkast 27% Det gav lavere omkostninger 10% Det gav bedre afkast og lavere omkostninger 28% Andet 23% Ved ikke 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Basen er for lille til, at der er signifikante forskelle på delmålgrupper 17

18 48% har en pensionsordning, hvor de var garanteret et bestemt mindste beløb. 38% har en pension hvor de ikke var garanteret et mindste beløb. Sp.16 Har du en pensionsordning, hvor du var garanteret et bestemt mindste beløb, da du gik på pension? Base: Har en pensionsordning (n=1881) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 48% 40% 38% 30% 20% 14% 10% 18 0% Ja Nej Ved ikke Det er i højere grad mændene, dem der er over 75 år, dem der kun modtager grundbeløb, dem med en husstandsindkomst på mellem kr., dem med en formue over 2 millioner samt dem med en livrentepension, dem med en lang videregående uddannelse, der var garanteret et mindste beløb, da de gik på pension. Det er i højere grad de årige, dem er bor i Nordjylland, dem der modtager grundbeløb og fuldt/reduceret pensionstillæg, dem der bor i lejebolig, dem med en husstandsindkomst under kr., dem med rate/kapitalpension samt dem med en erhvervsfaglig uddannelse, der ikke var garanteret et mindste beløb, da de gik på pension.

19 63% er uenig/meget uenig i, at det er rimeligt at et pensionsselskab kan ændre en garanti til en hensigtserklæring. 58% er uenig/meget uenig i, at man kan kalde det en garanti, selvom pensionsselskabet senere kan ændre det til en hensigterklæring. Sp.17 Hvor enig eller uenig i følgende udsagn? Base: n=2452 Gennemsnit (1-5) Det er rimeligt, at et pensionsselskab kan ændre en garanti til en "hensigtserklæring" 36% 27% 14% 1% 3% 19% 1.82 Man kan godt kalde det en garanti, selvom pensionsselskabet senere kan ændre det til en hensigtserklæring 32% 27% 17% 4%0 20% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget uenig (1) Uenig (2) Hverken enig eller uenig (3) Enig (4) Meget enig (5) Ved ikke 19 Det er i højere grad mændene, de årige, dem med en husstandsindkomst over kr., dem med en formue over 2. millioner samt dem med en livrente, kapital eller indekstkontrakt, dem med en kort videregående uddannelse, der i højere grad er uenig/meget uenig i, at det er rimeligt, at garantien kan ændres. Det er i højere grad mændene, de årige, dem der bor i hovedstaden, dem der kun modtager grundbeløb,, dem der er skilt, dem der bor i hus, dem med en husstandsindkomst over kr. samt dem med en formue over 2. million, dem med en kort/lang videregående uddannelse, der er uenig/meget uenig i, at man godt kan kalde det en garanti, selvom pensionsselskabet senere kan ændre det til en hensigterklæring.

20 72% ville foretrække, at de er garanteret er mindstebeløb, som pensionen ikke kan falde under. Sp.18 Hvilket af følgende vil du foretrække hos et pensionsselskab? Base: n= % 90% 80% 70% 72% 60% 50% 40% 30% 20% 20% 10% 8% 0% At jeg er garanteret et minimumsbeløb, som pensionen ikke kan falde under At jeg har chancen for at få en forhøjelse af pensionen, men også en risiko for, at pensionen sættes ned Ved ikke Det er i højere grad kvinderne, dem der bor i andelsbolig, dem med en livrente//rate/kapital/indeks pension samt dem med en mellemlang uddannelse, der foretrækker, at de er garanteret et minimumsbeløb, som pensionen ikke kan falde under. 20

21 70% har ikke optaget lån til betaling af ejendomsskat (indefrysning af ejendomsskat). Sp.19 Har du optaget lån til betaling af kommunal ejendomsskat (indefrysning af ejendomsskat) i år eller tidligere år? Base: Bor i ejerbolig, hvor der kan indefryses ejendomsskatter (n=1360) 100% 90% 80% 70% 70% 60% 50% 40% 30% 30% 20% 10% 0% Ja Nej Ved ikke 0% Det er i højere grad de årige, dem der bor i Syd-danmark/Midt/Nord-jylland, dem med en husstandsindkomst over kr., dem der har en tjenestemandspension, som ikke har optaget lån til indefrysning af ejendomsskatter. 21

22 42% ved ikke hvor stort et beløb, de alt i alt har lånt til indefrysning af ejendomsskatter. 5% har lånt over kr, hvorimod 10% kun har lånt kr eller derunder. Sp.20 Hvor stort et beløb har du i alt lånt (indefrosset) inklusive tilskrevne renter? Base: Har optaget lån til indefrysning af ejendomsskatter (n=405) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 42% 30% 20% 10% 10% 8% 14% 8% 14% 5% 0% kr. eller derunder kr kr kr kr. Over kr. Ved ikke Der er ingen signifikant forskelle på delmålgrupper. 22

23 51% ved ikke hvor stort et beløb de lånte til indefrysning af ejendomsskatter i % indefrøs under kr. Sp.21 Hvor stort et beløb lånte (indefrøs) du i 2009 til betaling af ejendomsskatten for 2009? Base: Har optaget lån til indefrysning af ejendomsskatter (n=405) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 51% 40% 30% 20% 17% 16% 10% 4% 8% 4% 0% 0 kr kr. eller derunder kr kr. Over kr. Ved ikke Der er ingen signifikant forskelle på delmålgrupper. 23

24 31% optog første gang lån til betaling af ejendomsskatten i årene % optog første gang i årene Sp.22 Hvilket år optog du første gang lån til betaling af ejendomsskatten? Base: Har optaget lån til indefrysning af ejendomsskatter (n=405) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 31% 30% 20% 18% 10% 10% 11% 0% eller før Ved ikke Det er i højere grad de årige der optog lån første gang i årene , hvorimod det i højere grad var de årige der første gang optog lån i årene

25 37% brugte pengene fra lånet (indefrysning af ejendomsskatter) til almindeligt husholdningsforbrug. 32% brugte ikke pengene til noget specielt, og 27% brugte pengene til nødvendig vedligeholdelse af boligen. Sp.23 Hvad bliver/blev pengene fra lånet til indefrysning af ejendomsskatter primært brugt til? Base: Har optaget lån til indefrysning af ejendomsskatter (n=405) Til almindeligt husholdningsforbrug 37% Ikke til noget specielt 32% Til nødvendig vedligeholdelse af boligen 27% Til lidt ekstra i tilværelsen (f.eks. ferierejser, restaurantbesøg, kulturelle oplevelser, forbrugsgoder, større fester) 16% Til at holde bil 11% Til investeringsmæssige formål 4% Penge eller gaver til børn, børnebørn, m.fl. 4% Andet 3% Ønsker ikke at oplyse 3% Ved ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Der er ingen signifikant forskelle på delmålgrupper. 25

26 53% vil ikke optage lån på de nye vilkår og de har heller ikke optaget lån tidligere. 13% vil ikke låne, de vil hellere spare frem for at låne. 7% vil låne fordi de er nødt til det, selvom de ikke mener det er så fordelagtigt mere. Sp.24 Vil du optage lån på de nye vilkår? Base: Bor i ejerbolig, hvor der kan indefryses ejendomsskatter (n=1360) Nej, jeg har heller ikke tidligere taget lån 53% Nej, jeg har tidligere taget lån, men de nye vilkår er ikke fordelagtige. Der er bedre måder at låne på 4% Nej, jeg vil spare frem for at låne 13% Ja, det virker fordelagtigt 5% Ja, det er jeg nødt til, selvom det ikke er så fordelagtigt mere 7% Ved ikke 18% 26 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er i højere grad dem der bor i Syd-danmark/Midt/Nordt-jylland, dem der kun modtager grundbeløb, dem med en husstandsindkomst over kr., dem med en formue over 1. million kr. samt dem med en tjenestemandspension/kapital pension, der ikke vil låne og heller ikke tidligere har lånt. Det er i højere grad dem der bor i hovedstaden, dem der modtager grundbeløb og fuldt pensionstillæg, dem med en husstandsindkomst mellem samt dem med en formue mellem million, dem uden pensionsopsparing, dem med en erhversfaglig uddannelse der gerne vil låne på de nye vilkår fordi det er nødvendigt, men de mener ikke, de nye vilkår er så fordelagtigt mere.

27 62% mener ikke, at det betyder noget for deres økonomi, at den rente der tilskrives lånet til betaling af ejendomsskatten stiger til fx. 3%. 19% mener, at de må spare på andre udgifter, for at undgå at låne mere til den høje rente. Sp.25 Hvad vil det betyde for din økonomi, hvis den rente, der tilskrives lånet til betaling af ejendomsskat, stiger til fx 3 pct.? Base: Har optaget lån til indefrysning af ejendomsskatter (n=405) Ingenting. Jeg skal jo ikke betale renten nu 62% Jeg må spare på andre udgifter, for at undgå at låne mere til den høje rente 19% Jeg tror ikke længere, jeg har råd til at beholde huset 3% Andet 4% Ved ikke 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er i højere grad blandt mændene samt dem der bor i hovedstaden, der mener det ikke vil betyde noget for deres økonomi, at renten ville stige til f.eks. 3% 27

28 51% vil ikke indfri de lån de allerede har optaget til betaling af ejendomsskat, fordi de synes, at det fortsat er fordelagtigt at låne på denne måde. 20% vil ikke indfri de allerede optagede lån, fordi de ikke har mulighed for at indfri lånet. Sp.26 Vil du indfri de lån, du allerede har optaget til betaling af ejendomsskat? Base: Har optaget lån til indefrysning af ejendomsskatter (n=405) Nej, jeg synes fortsat det er fordelagtigt at låne på denne måde 51% Nej, jeg ville gerne, men jeg har ikke pengene, så jeg bliver nødt til at fortsætte med lån 20% Ja 5% Ved ikke 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er i højere grad dem der bor i hovedstaden, dem med en husstandsindkomst under kr., der ikke vil indfri lånet fordi de synes, det fortsat er fordelagtigt at låne på denne måde. 28

29 92% anvendte ikke en pensionsberegner, da de gik på pension, hvorimod kun 7% benyttede pensionsberegneren. Sp.27 Inden du gik på pension, anvendte du da pensionsberegner på internettet til planlægning af din pension? Base: Har en pensionsordning (n=1881) 100% 90% 92% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% Ja Nej Ved ikke 1% Det er i højere grad blandt de årige, dem der er enke, dem med en husstandsindkomst mellem kr., som ikke anvendte pensionsberegnere inden de gik på pension. 29

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Pensionsopsparere 2015

Pensionsopsparere 2015 Pensionsopsparere 2015 Penge- og Pensionspanelet Undersøgelsen er gennemført i perioden 5. - 12. maj 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Undersøgelsen er gennemført blandt 1002 danskere

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Dorte Barfod dorte.barfod@yougov.com www.yougov.dk København, august 2012 1 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Resultater

Læs mere

Gallup om pension. Gallup om pension. TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789

Gallup om pension. Gallup om pension. TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 Gallup Feltperiode: Den 25.27. februar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte personer på 2560 år Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 710

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Pensionsbarometer Kun en ud af otte danskere kender deres egen pensionsalder.

Pensionsbarometer Kun en ud af otte danskere kender deres egen pensionsalder. Pensionsbarometer Kun en ud af otte danskere kender deres egen pensionsalder. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Januar 2019 Seks ud af ti danskere kender deres egen pensionsalder eller gør de? Af de

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Velkommen til Pension og Sygeplejersker

Velkommen til Pension og Sygeplejersker Velkommen til Pension og Sygeplejersker Oplæg ved Ismail Kaplan Hvorfor er Lån & Spar her i dag? I 2005 indgik Lån & Spar og DSR et samarbejde DSR er ejere af Lån & Spar Mere end 4.300 medlemmer gør allerede

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507)

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507) Analyseinstituttet YouGov har i 2017 gennemført en analyse for Finans Danmark. Analysen undersøger 16-25 åriges adfærd i forhold til opsparing, hvor velinformerede de unge er, samt deres holdning til investering

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 24 måneder er flyttet papirløst sammen med en partner Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Få bedre råd til. Det gode liv

Få bedre råd til. Det gode liv Få bedre råd til Det gode liv En bank der dyrker fællesskaber % % Vi er ejet af mere end 45 organisationer Samarbejdet giver bankfordele til medlemmerne 3250 medlemmer benytter deres medlemsfordele Program

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet arbejdsløse inden for de seneste 12 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja Gram Marie

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Medlemmerne og boligforhold

Medlemmerne og boligforhold Analyse for Ældre Sagen: Medlemmerne og boligforhold Rapport August 2007 Indhold Baggrund, formål og metode side 3-4 Del 1: Konklusion side 5-9 Del 2: Detailresultat side 10-58 Side 2 Baggrund, formål,

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

- KONSEKVENSER FOR PENSIONSOPSPARERNE

- KONSEKVENSER FOR PENSIONSOPSPARERNE NYE PROGNOSEFORUDSÆTNINGER - KONSEKVENSER FOR PENSIONSOPSPARERNE Per Bremer Rasmussen, adm. direktør De tidligere prognoseforudsætninger har ramt rimelig præcist 7% Gennemsnitligt årligt afkast 2005-17

Læs mere

- KONSEKVENSER FOR PENSIONSOPSPARERNE

- KONSEKVENSER FOR PENSIONSOPSPARERNE NYE PROGNOSEFORUDSÆTNINGER - KONSEKVENSER FOR PENSIONSOPSPARERNE Per Bremer Rasmussen, adm. direktør De tidligere prognoseforudsætninger har ramt rimelig præcist 7% Gennemsnitligt årligt afkast 2005-17

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Oplæg om pensionsreform

Læs mere

Med livrente og seler

Med livrente og seler Undersøgelse: Livrente Med livrente og seler Bliver I typisk gamle i din familie? Vil du gerne være sikker på, at der er penge på din pensionsopsparing hele livet også, hvis du bliver 100 år? Så skulle

Læs mere

Pension og offentlige ydelser

Pension og offentlige ydelser Pension og offentlige ydelser - 2018 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2015 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen November 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen

Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen 2019 Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen af 2007 Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 1.1 Sammenfatning... 1 1.2 Ægtefællepensionsreformen... 2 2. Flere sparer op til pension...

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

VELKOMMEN TIL 65+ KURSUS

VELKOMMEN TIL 65+ KURSUS VELKOMMEN TIL 65+ KURSUS INDLÆG VED PFA S PENSIONSRÅDGIVERE xxx 06-09-2017 ØKONOMI 1. Overvejelser og drømme 2. Pensionstyper 3. Offentlige ydelser 4. Anden opsparing 5. Pensionsplanlægning ØKONOMI - PENSIONSTYPER

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

5, 10 eller 15 år til pension: Det skal du overveje

5, 10 eller 15 år til pension: Det skal du overveje 5, 10 eller 15 år til pension: Det skal du overveje Planlægning er nøgleordet for at få det liv som pensionist, man drømmer om. Læs her, hvad du bør gribe fat i allerede nu. Livet som pensionist kan være

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen pensionskonto i ATP, hvor deres indestående vokser år for år.

Læs mere

Guide til ansøgning om folkepension

Guide til ansøgning om folkepension Guide til ansøgning om folkepension I denne guide får du hjælp til at komme godt igennem den digitale ansøgning om folkepension på borger.dk/folkepension. Guiden tager udgangspunkt i den typiske ansøgning

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet forældre for første gang Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af:

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Unge pars økonomi 2014 parøkonomi for 18-29-årige. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Unge pars økonomi 2014 parøkonomi for 18-29-årige. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Unge pars økonomi 2014 parøkonomi for 18-29-årige Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Hver tredje unge lever i parforhold 25% 7% 36% Jeg bor alene Jeg er gift eller samboende med en partner Jeg bor hos

Læs mere