Releasenote til JobKon 5. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Releasenote til JobKon 5. januar 2015"

Transkript

1 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 5. januar 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 19. december 2014

2 Den 5. januar 2015 implementeres det nye modul JobKon: 1. GENERELT OM JOBKON : NYT MODUL JOBKON : ADGANG TIL JOBKON : ÅBNING AF JOBKON : TIDSSTYRING AF JOBKON VIS BORGER : OPBYGNING AF JOBKON : STAMOPLYSNINGER : CV-OPLYSNINGER : JOBLOG : FORBEREDELSESSKEMA : OPSLAG PÅ BORGER TILKNYTTET ANDET JOBCENTER Side 2/18

3 1. Generelt om JobKon Ad 1.1: Nyt modul JobKon Der er oprettet et nyt modul JobKon, der står for Jobnet for jobkonsulenter - jobkonsulent er taget som et fælles begreb for alle medarbejdere i jobcentre, andre aktører og a-kasser, der har brug for at kunne foretage opslag på oplysninger om borgerne i JobKon. Hovedformålet med JobKon er: at etablere en side for sagsbehandlere, der kan spejle det, borgeren ser på jobnet at etablere en side for sagsbehandlere, hvor sagsbehandleren kan udsøge flere borgere ad gangen, så der skabes overblik for sagsbehandleren at udfase Jobnets Administrationsportal, der fungerer i et ikke tidsvarende system I releasen den 5. januar 2015 vil JobKon indeholde muligheden for at foretage opslag på borgernes stamdata med henblik på: at forbedre samtalerne mellem sagsbehandler og jobsøger I februar 2015 forventes CV-søgning implementeret. De data, der vises i JobKon stammer fra oplysninger i henholdsvis Det fælles Datagrundlag og data, som borgeren har registreret på Jobnet. Ad 1.2: Adgang til JobKon For at få adgang til JobKon skal medarbejderen have rollen Sagsbehandler med myndigheden Jobcenter. Dette giver adgang til, at han kan foretage opslag på borgere, der er tilknyttet eget jobcenter eller er medlem af a-kassen. Der vil ligeledes for medarbejdere i jobcentre kunne foretages opslag på borgere, der ikke er tilknyttet eget jobcenter, men kun med visning af formidlingsrelevante oplysninger se nedenfor under pkt OBS Anden aktør har fra 5. januar ikke adgang til JobKon. Denne adgang vil blive implementeret i en senere release. Ad 1.3: Åbning af JobKon Åbning af JobKon sker via et nyt link på Arbejdsmarkedsportalen jf. Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 5. januar 2015, pkt Det er desuden muligt for de eksterne it-leverandører at vise et link i sagsbehandlingssystemer, der linker til JobKon. Side 3/18

4 Første gang JobKon åbnes, vises to hjælpetekster, som brugeren efterfølgende kan markere for ikke at få vist igen. Herefter vil JobKon åbnes som vist i nedenstående skærmdump: På forsiden vises: menulinje i første omgang kan der kun vælges Vis borger i øverste højre hjørne navnet på den sagsbehandler, der er logget ind kviksøgning, hvor man ved indtastning af CPR-nr. eller CV-nr. kan foretage direkte opslag på en borger footer, der er målrttet til sagsbehandlerens arbejde med borgeren. Den består af områderne: o Jobnet o Love og regler o Hjælp Ad 1.4: Tidsstyring af JobKon Når JobKon er åbnet, er der tidsstyring på, hvilket betyder, at JobKon timer ud, hvis ikke der er arbejdet i modulet i 20 minutter. Side 4/18

5 2. Vis Borger Ad 2.1: Opbygning af JobKon Opslag på borger skal ske via CPR-nr. eller CV-nr. og kan foretages på følgende måder: Ved kviksøgning fra forsiden Ved valg af menupunktet Vis borger og indtastning i søgefeltet, der vises i topbjælken. Når der er foretaget opslag på en borger, er Jobkon udover topbjælken og menulinien i topbjælken opbygget i tre kolonner: 1. Topbjælke med applikationsnavn, navn på den indloggede bruger og søgefelt til udsøgning af en ny borger 2. Menulinje i topmenuen, hvor der i første omgang kun findes menuen Vis borger 3. Venstremenu for valgt borger (Stamoplysninger, CV, Joblog, Forberedelsesskema) 4. Central kolonne, hvor stamoplysninger om borgeren, CV et, joblogoversigten og forberedelsesskemaet vises 5. Højre kolonne der viser søgeresultater, genveje og lister Ad 2.2: Stamoplysninger Ved opslag på CPR-nr. eller CV-nr. vises borgerens stamoplysninger. I venstremenuen vises menuerne: Stamoplysninger (se skærmdump under pkt. 2.1) CV se nedenfor under pkt. 2.3 Side 5/18

6 Joblog se nedenfor under pkt. 2.4 Forberedelsesskema se nedenfor under pkt. 2.5 Under stamoplysninger findes følgende data: Status: I feltet status findes oplysninger om borgerens tilmeldings- /registreringsstatus, forsikringskategori, CV-status, alder og aktuelt fravær. Visningen under aktuelt fravær er udelukkende fravær, der er igangværende på den dato, hvor der foretages opslag. Det vil sige, at der ikke vises fremtidigt fravær Kendt problem For ikke tilmeldte kontaktgrupper som fx aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og fleksjobvisiterede vises en forkert ydelse, og i aktuel ledighed står de med oplysningen, at de ikke er ledige. Fejlene vil blive rettet i en kommende release. Helbredsoplysninger Data om helbredsoplysninger hentes fra Det fælles Datagrundlag Tilknytning: I feltet tilknytning, vil borgerens tilhørsforhold til jobcenter og a-kasse blive vist. Kendt problem Der er angivet felter til visning af koordinerende sagsbehandler og om borgeren er henvist til anden aktør. Disse data vil ikke kunne vises pr. 5. januar 2015, men vil blive implementeret i en kommende release. Kontaktinformation: I højre kolonne vises kontaktoplysninger på borgeren, og med oplysning om, om borgeren har adressebeskyttelse eller ej. Hvis borgeren har en midlertidig opholdsadresse, bliver den vist. Har borgeren hverken en adresse i CPR-registret eller en midlertidig opholdsadresse, vises felter til adresseoplysninger ikke: Disse oplysninger vises også under opslag på CVog Forberedelsesskema. Ad 2.3: CV-oplysninger Ved klik på menupunktet CV i venstremenuen vises borgerens CV. CV et vises, uanset om det er Side 6/18

7 færdigudfyldt, søgbart eller ikke søgbart. Når CV et vises, er oplysningerne om stillingsbetegnelser/jobønsker, som det eneste felt default åbnet: De enkelte områder i CV et åbnes ved at klikke på selve feltet. Oplysningerne er, som borgerne har indskrevet dem i deres CV, med undtagelse af feltet stillingsbetegnelser. Feltet stillingsbetegnelser viser en kombination af jobønsker og erhvervserfaring, der vises i følgende prioriterede rækkefølge: Side 7/18

8 Jobønsker med erfaring. Det vil sige, jobønsker, som borgeren har registreret, hvor erhvervserfaringen er større end nul måneder. Der vises for hver stillingsbetegnelse / jobønske: o Erfaring i år og måneder o Hvornår borgeren senest har arbejdet inden for faget o Om borgeren er uddannet inden for området Erhvervserfaring, som borgeren har indskrevet under Erhvervserfaring i CV et. Der bør her være overlap til jobønsker med erfaring. Erhvervserfaringen vises i kronologisk rækkefølge, med det seneste arbejdsforhold øverst. Her vises: o Ansættelsesperioden o Stillingsbetegnelse o Navn på virksomheden o Arbejdsopgaver, som de er beskrevet i CV et under erhvervserfaring Jobønsker uden erfaring. Det vil sige jobønsker, som borgeren har registreret, hvor værdien i erhvervserfaring er nul måneder. Her vises: o Stillingsbetegnelse / jobønske o Om borgeren er uddannet inden for området I CV-visningen vises alle data for sagsbehandleren også de data, som borgeren har valgt at skjule for virksomheder. Kendt problem Sagsbehandlere kan ikke se, hvilke data borgeren har valgt at skjule for arbejdsgiveren. Denne mulighed vil komme med i en senere release. Indtil da er det vigtigt, at oplysningerne ikke udskrives til udlevering til en arbejdsgiver. I CV et vises henholdsvis et rødt udråbstegn feltet mangler at blive udfyldt - og et grønt tjek-tegn feltet er udfyldt - ud for felterne: Personlige oplysninger Side 8/18

9 Uddannelse Stillingsbetegnelser Kendt problem: Ved opslag på CV får man ikke et overblik over, hvilke felter borgeren har udfyldt, da der kun vises ikoner for tre af felterne. I en senere release vil der blive vist ikoner ved alle felterne. Ad 2.4: Joblog Ved klik på menupunktet Joblog i venstremenuen vises følgende oplysninger: CPR-nr. og navn på borgeren I perioden: Periode for visning af antal oprettede logs. Datointervallet er default sat til den seneste måned, men kan ændres til anden relevant periode. Ændres perioden ændres visningen i de øvrige data automatisk, så de følger samme periode Logs i alt: Feltet viser antallet af logs, som borgeren har oprettet i den seneste måned. Der er både tale om logs af typen Jobsøgning og typen Anden type aktivitet Aktive: Viser hvor mange af de oprettede logs, der fortsat er aktive i den seneste måned Afsluttede: Viser hvor mange af de oprettede logs, der er afsluttede i den seneste måned Jobsøgninger: Viser, hvor mange af de oprettede logs, der er af typen Jobsøgning i den seneste måned Anden aktivitet: Viser hvor mange af de oprettede logs, der er af typen Anden type aktivitet i den seneste måned Nøgletal for jobsøgning: Der vises en række nøgletal for de logs, som borgeren har oprettet i den seneste måned. Joblogs: I højre kolonne listes borgerens logs for den seneste måned: Se skærmdump på næste side. Side 9/18

10 Perioden for visning af logs er sat til den seneste måned, men kan ændres via felterne Fra og Til i feltet I perioden Feltet Logs i alt er default markeret, og visningen af logs i højre kolonne afspejler dette antal. Der kan klikkes på alle værdierne Aktive, Afsluttede, Jobsøgninger og Anden aktivitet, og visningen af logs i højre kolonne følger antallet af logs i den valgte værdi. Hvis antallet af logs er større end 99, vil antallet blive vist som 99+. Ved mouse-over på antallet, vil det eksakte antal blive vist. Nøgletal for jobsøgning er en funktionalitet, som hjælper sagsbehandleren med at kunne danne sig et billede af, om borgeren søger bredt, aktivt og realistisk. Data er derfor udelukkende baseret på logs af typen Jobsøgning. De enkelte felter er default klappet sammen, men kan åbnes, hvorved oplysningerne bag de enkelte tal vises se skærmdump på næste side. Side 10/18

11 Antal stillingsbetegnelser i logs: Tallet angiver hvor mange forskellige stillingsbetegnelser borgeren har søgt arbejde indenfor, og kan være en indikator for, hvor bredt borgeren søger. Værdien i feltet kommer fra borgerens logs på en af følgende måder: o Overførsel af en Jobnetannonce til loggen o Ved indtastning i feltet at vælge blandt de viste værdier i drop-down-listen o Registrering af fritekst Hvis borgeren ved registrering af loggen har valgt at registrere via de to første dotter, vil data være tabelværdier, der dermed kan angive et korrekt antal stillingsbetegnelser, der er søgt på. Har borgeren registreret i forhold til den tredje dot, kan der være afvigelser i indtastningen, der medfører, at samme stillingsbetegnelse kan tælles flere gange. Eksempelvis vil følgende fremstå som 4 i Antal stillingsbetegnelser i logs : o pædagogmedhjælper o Pædagogmedhjælper o Pædagogmedhjælper til børnehaven Mariehønen o Pædagogmedhjælper til vuggestuen Skovly Antal virksomheder i logs: Tallet angiver, hvor mange forskellige virksomheder borgeren søger ansættelse hos, og kan være en indikator for, hvor bredt borgeren søger. Værdien i feltet kommer fra borgerens oprettelse af loggen, der kan ske på følgende vis: o Overførsel af en Jobnetannonce til loggen o Registrering af fritekst Hvis borgeren ved registrering af loggen har valgt at overføre Jobnetannoncen til loggen, vil data være tabelværdier, der dermed kan angive et korrekt antal virksomheder, der er søgt på. Har borgeren selv registreret virksomhedens navn, kan der være afvigelser i indtastningen, der medfører, at samme virksomhed kan tælles flere gange. Antal postnumre i logs: Tallet angiver, hvor mange postnr., der er i spil, når borgeren søger job. Dette kan bruges til at vurdere, om borgeren har en bred geografisk søgning. Hvis borgeren i loggen kun har indskrevet et bynavn uden angivelse af postnr., vil det blive vist med Intet udfyldt se skærmdump på næste side. Side 11/18

12 Antal søgemåder i logs: Tallet angiver hvor mange forskellige måder, borgeren søger job på. Ønsker sagsbehandleren at se logs inden for et af områderne, klikkes på den ønskede række, hvorefter oplistningen af logs i højre kolonne vil vise de(n) valgte log(s): I højre kolonne oplistes borgerens logs. Ved første opslag vises alle logs, der er registreret i den seneste måned. Sagsbehandlerren kan ændre oplistningen ved valg af andre kriterier: Periode Visning af logs i forhold til status eller type Visning i forhold til nøgletal Når der er foretaget andre valg end Logs i alt, vil der øverst i højre kolonne blive vist en oplysning om, hvilket kriterie, de viste logs er fundet efter (angivet i parentes) og med mulighed for at fjerne dette filter igen: Side 12/18

13 For hver logs vises følgende oplysninger: Logs af type Jobsøgning : o Ikonet o Titlen på loggen: Hvad er det for et job? o Virksomhedens navn o Dato for oprettelse af loggen o Hvor mange opgaver, der er registreret i loggen (selve loggen er en opgave) Logs af typen Anden type aktivitet : o Ikonet o Titlen på loggen: Hvilken slags aktivitet er det? o Hvor aktiviteten skal foregå o Dato for oprettelse af loggen o Hvor mange opgaver, der er registreret i loggen (selve loggen er en opgave) Når sagsbehandleren klikker på en log i højre kolonne, markeres denne, og selve loggen vises i den midterste kolonne. Visningen er analog til, hvordan borgeren ser loggen på Jobnet. Dog vises borgerens noter ikke. Kendt problem: Ved ansøgning skal borgeren ved valg af søgemetode Andet med fritekst angive, hvordan jobbet søges. Denne fritekst vises ikke, men vil blive implementeret i en kommende release. Se skærmdump af visning af borgerens log på næste side. Side 13/18

14 Linket Tilbage til joblog overblik navigerer sagsbehandleren tilbage til overblikket. Ad 2.5: Forberedelsesskema Ved klik på menupunktet Forberedelsesskema i venstremenuen vises følgende oplysninger under forudsætning af, at borgeren har udfyldt forberedelsesskemaet: Kvittering: Den kvittering borgeren fik vist efter udfyldelse af forberedelsesskemaet. Kvitteringen er default klappet sammen Spørgsmål og svar: Der vises de spørgsmål borgeren er blevet stillet sammen med de svar borgeren har givet Baggrundsoplysninger: Baggrundsoplysninger vises kun for uddannelseshjælpsansøgere, hvor der vises oplysninger om borgerens alder og den samlede tid, han har modtaget kontanthjælp i de seneste fem år Se skærmdump på næste side. Side 14/18

15 Hvis der i forberedelsesskemaet er baggrundsoplysninger, findes de under spørgsmål og svar: Hvis borgeren ikke har udfyldt forberedelsesskemaet vises teksten: Forberedelsesskema ikke udfyldt. Side 15/18

16 OBS For nuværende vises det besvarede forberedelsesskema, indtil borgeren evt. har udfyldt et nyt skema. Om det fortsat skal være sådan, eller visningen skal følge den samme, som borgeren oplever på Jobnet, er under afklaring. Ad 2.6: Opslag på borger tilknyttet andet jobcenter Når der foretages opslag på en borger, der ikke tilhører sagsbehandlerens jobcenter, skal der angives en begrundelse for, hvorfor der ønskes adgang til denne borger: Registreringen gemmes i kommentarfeltet i Det fælles Datagrundlag. Opslag på borgere, der ikke er tilknyttet eget jobcenter, giver adgang til formidlingsrelevante oplysninger. Det betyder, at der er adgang til følgende: Stamoplysninger: Side 16/18

17 Under stamoplysninger findes følgende data: Status: I feltet status findes oplysning om ledighed og aktuelt fravær. Visningen under aktuelt fravær er udelukkende fravær, der er igangværende på datoen, hvor der foretages opslag. Det vil sige, at der ikke vises fravær med en fremtidig startdato. Kendt problem Der er angivet felter til visning af koordinerende sagsbehandler og om borgeren er henvist til anden aktør. Disse data vil ikke kunne vises pr. 5. januar 2015, men vil blive implementeret i en kommende release. Tilknytning: I feltet tilknytning, vil borgerens tilhørsforhold til jobcenter og a-kasse blive vist. Kendt problem Der er angivet felter til visning af koordinerende sagsbehandler og om borgeren er henvist til anden aktør. Disse data vil ikke kunne vises pr. 5. januar 2015, men vil blive implementeret i en kommende release. Kontaktinformation: I højre kolonne vises kontaktoplysninger på borgeren, og med oplysning om, om borgeren har adressebeskyttelse eller ej. Hvis borgeren har en midlertidig opholdsadresse, bliver den vist. Har borgeren hverken en adresse i CPRregistret eller en midlertidig opholdsadresse, vises felter tiladresseoplysninger ikke: Disse oplysninger vises også under CVopslag Oplysning om CPR-nr øverst i billedet vises kun, når opslag sker på en borger tilknyttet eget jobcenter. Side 17/18

18 CV-opslag på borgere, der ikke er tilknyttet eget jobcenter, viser de samme CV-oplysninger, som hvis borgeren tilhørte eget jobcenter. Den eneste forskel er, at borgerens CPR-nr. ikke vises øverst på siden. Se ovenfor under pkt Når der foretages opslag på borgere, der er tilknyttet et andet jobcenter, er der ikke adgang til jobloggen og forberedelsesskemaet. Menupunkterne i venstremenuen er grået ud. Klikkes på menupunkterne vises følgende besked: Vi beklager. Du har ikke adgang til denne side. Side 18/18

Version: 1.0 Oprettet den 30. marts Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016

Version: 1.0 Oprettet den 30. marts Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016 Version: 1.0 Oprettet den 30. marts 2016 Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016 Den 4. april 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: UDVIDET VISNING AF FRAVÆRSFORHOLD...

Læs mere

Releasenote til JobKon 29. juni 2015

Releasenote til JobKon 29. juni 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. GENERELT...

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 13. september Releasenote til JobKon pr. 18. september 2017

Version: 1.0 Oprettet den 13. september Releasenote til JobKon pr. 18. september 2017 Version: 1.0 Oprettet den 13. september 2017 Releasenote til JobKon pr. 18. september 2017 Den 18. september 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: VISNING AF

Læs mere

Releasenote til JobKon 29. april 2015

Releasenote til JobKon 29. april 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 29. april 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 28. april 2015 Den 29. april 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG CV-søgning Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. CV-SØGNING OG FORSIDEN AF JOBAG... 3 3. CV-SØGNING... 5 3.1 OPSÆTNING AF

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni Releasenote til JobKon pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni Releasenote til JobKon pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til JobKon pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: MARKERING AF FRAVÆR, DER FRITAGER

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar Releasenote til JobKon pr. 11. januar 2016

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar Releasenote til JobKon pr. 11. januar 2016 Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016 Releasenote til JobKon pr. 11. januar 2016 Den 11. januar 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: ÆNDRINGER TIL VIS BORGER...

Læs mere

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 23. marts 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBSØGER

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018 Version: 1.0 Oprettet den 26. februar 2018 Den 5. marts 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet for Arbejdsgivere:

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Vejledning til Profilafklaring for kontanthjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet. Forberedelsesskema

Vejledning til Profilafklaring for kontanthjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet. Forberedelsesskema Vejledning til Profilafklaring for kontanthjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Forberedelsesskema Version: 1.2 Oprettet den 15. februar 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING...

Læs mere

Landssupporten 10. Marts 2017 Skærmdumps vedrørende tilmeldingsflow på Jobnet

Landssupporten 10. Marts 2017 Skærmdumps vedrørende tilmeldingsflow på Jobnet Skærmdumps Indledning... 1 Tilmelding som dagpengemodtager over 25 år... 2 Tilmelding af dagpengemodtager under 25 år... 9 Tilmelding af kontanthjælpsansøger over 30 år... 16 Tilmelding af kontanthjælpsansøger

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG Jobordre Version: 1.0 Oprettet den 26. september 2017 INDHOLD 1. JOBORDRE... 3 2. OPRETTELSE OG VISNING AF JOBORDREOPLYSNINGER... 3 2.1 OPRETTELSE AF EN JOBORDRE...

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Version: 1.0 Oprettet den 20. marts 2017 Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Den 27. marts 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: MIN SIDE I RESPONSIVT DESIGN...

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG Jobordre Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. JOBORDRE... 3 3. OPRETTELSE OG VISNING AF JOBORDREOPLYSNINGER... 3 3.1 OPRETTELSE

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 17. september 2018

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 17. september 2018 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 17. september 2018 Version: 1.0 Oprettet den 7. september 2018 Den 17. september 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Kontanthjælp / Uddannelseshjælp / Integrationsydelse

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Kontanthjælp / Uddannelseshjælp / Integrationsydelse V E J L E D N I N G Sådan melder du dig ledig på Jobnet Kontanthjælp / Uddannelseshjælp / Integrationsydelse Indhold: Side: 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig 2 2 Uddannelsesniveau 3 Kun for borgere under 30

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner pr. 5. marts 2018

Releasenote til Jobcenter Planner pr. 5. marts 2018 Releasenote til Jobcenter Planner pr. 5. marts 2018 Version: 1.0 Oprettet den 26. februar 2018 Den 5. marts 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Planner: 1. ADMINISTRATION... 3 1.1: MENUPUNKTET

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Uden ydelse. 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig Uddannelsesniveau 3

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Uden ydelse. 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig Uddannelsesniveau 3 V E J L E D N I N G Sådan melder du dig ledig på Jobnet Uden ydelse Indhold: Side: 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig 2 2 - Uddannelsesniveau 3 (Kun for borgere under 30 år / under 25 år for a-kassemedlemmer

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 25. juni 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 8.juli 2010

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

Vejledning til Profilafklaring for uddannelses hjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse (med uddannelsespålæg) Forberedelsesskema

Vejledning til Profilafklaring for uddannelses hjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse (med uddannelsespålæg) Forberedelsesskema Vejledning til Profilafklaring for uddannelses hjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse (med uddannelsespålæg) Forberedelsesskema Version: 1.2 Oprettet den 15. februar 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til Profilafklaring. Forberedelsesskema

Vejledning til Profilafklaring. Forberedelsesskema Vejledning til Profilafklaring Forberedelsesskema Version: 1.0 Oprettet den 8. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 HVORNÅR OG HVORDAN VISES MULIGHEDEN FOR AT UDFYLDE ET FORBEREDELSESSKEMA?... 3 1.2

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Dimittend /Nyuddannet

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Dimittend /Nyuddannet V E J L E D N I N G Sådan melder du dig ledig på Jobnet Dimittend /Nyuddannet Indhold: Side: 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig 2 2 - Uddannelsesniveau 3 (Kun for borgere under 30 år) 3 - Vil du søge om en

Læs mere

Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere. Forberedelsesskema

Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere. Forberedelsesskema Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere Forberedelsesskema Version: 1.3 Oprettet den 6. september 2019 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 HVORNÅR VISES MULIGHEDEN FOR AT UDFYLDE ET FORBEREDELSESSKEMA?...

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017 Version: 1.1 Oprettet den 7. december 2017 Den 11. december 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 5. december Releasenote til Planner pr. 11. december 2017

Version: 1.0 Oprettet den 5. december Releasenote til Planner pr. 11. december 2017 Version: 1.0 Oprettet den 5. december 2017 Releasenote til Planner pr. 11. december 2017 Den 11. december 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Planner: 1. GENERELT... 3 1.1: KONTAKTGRUPPEOPLYSNINGER

Læs mere

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan Indledning Dette dokument viser skærmdumps af de sider, en borger ser og arbejder med i forbindelse med uddannelsesplan. Indtil videre er der kun skærmdumps fra Jobnet, men der er etableret et samarbejde

Læs mere

Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere. Forberedelsesskema

Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere. Forberedelsesskema Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere Forberedelsesskema Version: 1.2 Oprettet den 12. februar 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 HVORNÅR VISES MULIGHEDEN FOR AT UDFYLDE ET FORBEREDELSESSKEMA?...

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. marts 2019

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. marts 2019 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. marts 2019 Version: 1.0 Oprettet den 11. marts 2019 Den 18. marts 2019 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet for Arbejdsgivere:

Læs mere

Kom godt i gang med jobsøgningen Jobloggen giver dig overblik

Kom godt i gang med jobsøgningen Jobloggen giver dig overblik Kom godt i gang med jobsøgningen Jobloggen giver dig overblik Hvad er formålet med en Joblog? Når du modtager dagpenge, skal du løbende dokumentere din jobsøgning. Det gør du ved at notere de job du søger

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

Vejledning i oprettelse af Jobannoncer i JobKon Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. (Jobnet for jobkonsulenter)

Vejledning i oprettelse af Jobannoncer i JobKon Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. (Jobnet for jobkonsulenter) Vejledning i oprettelse af Jobannoncer i JobKon Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk (Jobnet for jobkonsulenter) Version: 1.0 Oprettet den 4. december 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. MODULET ANNONCER...

Læs mere

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 9. juli 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 2. juli 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 2. juli 2012

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] som dimittend Meld dig ledig på Jobnet Dimittend Denne vejledning skal du kun anvende, hvis du kan sige ja til følgende: Du er nyuddannet, optaget eller på

Læs mere

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for borgere og a-kasser k Version: 2.1 Oprettet den 10. april 2013 INDHOLD JOBPLANER OG AKTIVITETER UDEN FOR

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 6. juni Releasenote til JobKon pr. 11. juni 2018

Version: 1.0 Oprettet den 6. juni Releasenote til JobKon pr. 11. juni 2018 Version: 1.0 Oprettet den 6. juni 2018 Releasenote til JobKon pr. 11. juni 2018 Den 11. juni 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: VALIDERING PÅ, AT BESKEDER

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Vejledning til lovpligtig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside Indhold Sådan finder du jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside... 2 Sådan opretter du en log... 3

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. juni 2018

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. juni 2018 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. juni 2018 Version: 1.0 Oprettet den 6. juni 2018 Den 11. juni 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet for Arbejdsgivere:

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp og med uddannelseshjælp Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

Meld dig ledig uden ydelse

Meld dig ledig uden ydelse Meld dig ledig uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at være meldt ledig som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010

Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010 Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 22. april 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 23. april

Læs mere

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være:

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være: Om Joblog Det overordnede formål med Joblog er tredelt: 1. Joblog skal give borgeren overblik over egen jobsøgning og relaterede aktiviteter 2. Joblog skal tjene som udgangspunkt for samtaler i jobcentret

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. (Jobnet for virksomheder)

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. (Jobnet for virksomheder) Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG (Jobnet for virksomheder) Version: 2.0 Oprettet den 17. september 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. LOG IND SOM ARBEJDSGIVER... 3 2.1 GLEMT ADGANGSKODE...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 10. december 2018

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 10. december 2018 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 10. december 2018 Version: 1.0 Oprettet den 3. december 2018 Den 10. december 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

NNFs JOBLOG. Det, du logger i NNF Joblog, kan også ses i jobloggen på Jobnet og omvendt.

NNFs JOBLOG. Det, du logger i NNF Joblog, kan også ses i jobloggen på Jobnet og omvendt. NNFs JOBLOG Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere din jobsøgning. Men i stedet for at skrive ned på papir, hvad du har søgt, skal du registrere det på en joblog. Hver registreret jobsøgning

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. (Jobnet for virksomheder)

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. (Jobnet for virksomheder) Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG (Jobnet for virksomheder) Version: 1.0 Oprettet den 25. marts 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. LOG IND SOM ARBEJDSGIVER OG ÆNDR ADGANGSKODE... 3 2.1 GLEMT

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ARBEJDSTID 10 ANSØGNINGSMETODE 11 ANSØGNINGSDATO

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Vejledning til a-kasser om administration af brugere i Arbejdsmarkedsportalen

Vejledning til a-kasser om administration af brugere i Arbejdsmarkedsportalen Vejledning til a-kasser om administration af brugere i Arbejdsmarkedsportalen Version: 1.0 Oprettet den 9. maj 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ADGANG... 3 3. OPRETTELSE AF BRUGERE OG TILDELING AF ROLLER...

Læs mere

Releasenote til Jobnet 28. april 2014

Releasenote til Jobnet 28. april 2014 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 28. april 2014 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 5. oktober Releasenote til Jobnet pr. 10. oktober 2016

Version: 1.0 Oprettet den 5. oktober Releasenote til Jobnet pr. 10. oktober 2016 Version: 1.0 Oprettet den 5. oktober 2016 Releasenote til Jobnet pr. 10. oktober 2016 Den 10. oktober 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: TILPASNING AF DESIGN

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] [arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] Søg i CV'er Gå til Jobnet.dk og log ind, klik i den sorte topmenu på Søg i CV er Du har nu to muligheder: 1. Du kan oprette en ny søgning OBS: Vær opmærksom

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 23. Superbrugere december 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Tina Stausholm Oprettet den 19. december 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 23. januar 2012

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 23. januar 2012 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 23. januar 2012 i HP Helpdesk Version: 1.1 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 20. januar 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20.

Læs mere

Vejledning til at oprette CV på Jobnet

Vejledning til at oprette CV på Jobnet Vejledning til at oprette CV på Jobnet Du skal udfylde dit CV så godt som muligt, fordi: jobcentret og FOAs A-kasse så bedre kan hjælpe dig med at finde en arbejdsgiver, der søger en medarbejder med dine

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 23. august 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 11. juli 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

IT-Nyhedsbrev til jobcentre

IT-Nyhedsbrev til jobcentre IT-Nyhedsbrev til jobcentre 11. nyhedsbrev, februar 2018 Release 2018-1 Teknisk fokus og enkelte driftsændringer Hermed har jeg fornøjelsen af at præsentere årets første nyhedsbrev om Release 2018-1, som

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 4. juni 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner 20. august 2012

Releasenote til Jobcenter Planner 20. august 2012 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 20. august 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 16. august 2012 Godkendt af Erik Hove Godkendt

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 2.1 Oprettet den 11. oktober 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] [arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] Søg i CV'er Gå til jobnet.dk og log ind under menupunktet 'Find medarbejder' i feltet Arbejdsgiver. Du får nu to muligheder på siden Søg i CV'er: Hvis du har

Læs mere

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold DIT CV PÅ JOBNET.DK Dit CV på jobnet.dk Side 1 Indhold 1. CV et din nøgle til dagpenge og job.... 2 2. Derfor skal dit CV på jobnet.dk... 2 3. CV-samtalen... 2 4. Generelle krav... 2 5. Undgå problemer

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Om Jobkon til Samtalehåndbogen: Adgang til Jobkon

Om Jobkon til Samtalehåndbogen: Adgang til Jobkon Om Jobkon til Samtalehåndbogen: Adgang til Jobkon For at få adgang til Jobkon, skal man anvende samme login til Jobnet, som man i dag anvender til Arbejdsmarkedsportalen. Hvis man ikke er oprettet som

Læs mere

IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb STAR

IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb STAR IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb 26.10.15 STAR Intentionerne Empowerment den ledige skal tage ansvar for eget ledighedsforløb Intensiveret samarbejde mellem jobcentre og A-kasser

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner l Superbrugere. 23. april 2012

Releasenote til Jobcenter Planner l Superbrugere. 23. april 2012 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning ti pr. l Superbrugere 23. april 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 23. april 2012 Godkendt af Erik Hove Godkendt den

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

Vejledning til Jobloggen

Vejledning til Jobloggen Vejledning til Jobloggen Indhold: Hvad finder du på jobloggens forside? s. 2 Sådan opretter du en log om jobsøgning s. 3 Sådan ændrer du status på en log s. 7 Sådan vedhæfter du en ansøgning til en log

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 3.0 Oprettet den 14. september 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Releasenote til Jobnet 10. juni 2013

Releasenote til Jobnet 10. juni 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 10. juni 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Pia Poulsen Oprettet den 4. juni 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk.

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. Dit CV på jobnet.dk 2 Indholdsfortegnelse CV et din nøgle til dagpenge og job 4 Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4 Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. 4 Undgå problemer med rådighed. 4 Dit CV på jobnet.dk

Læs mere

Hvor finder du FOA Joblog?

Hvor finder du FOA Joblog? Sådan bruger du FOA Joblog Vejledning til lovpligtig registrering i jobloggen I vejledningen kan du se: hvor du finder jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside hvordan du udfylder jobloggen hvad du SKAL udfylde

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

IT-Nyhedsbrev til jobcentre

IT-Nyhedsbrev til jobcentre IT-Nyhedsbrev til jobcentre 9. nyhedsbrev, august 2017 Release 2017-3 Dagpengereformen og Trepartsaftalen 2016 tegner releasens indhold I release 2017-3, der går i luften den 18. september, er der fokus

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Releasenote til Jobnet 29. juni 2015

Releasenote til Jobnet 29. juni 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. MIN SIDE...

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere