Releasenote til Jobnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Releasenote til Jobnet"

Transkript

1 Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9. november 2012

2 Den 12. november 2012 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT I JOBNET : ÆNDRINGER TIL FORSIDE : TEKSTÆNDRING PÅ LOGIN-SIDE JOBSØGER I JOBNET : ÆNDRET FUNKTIONALITET VED SYGE- OG RASKMELDING VIA JOBNET : ÆNDREDE KVITTERINGER VED SYGEMELDING FRA OM MED DEN 10. NOVEMBER : MIN SIDE EFTER SYGEMELDING FOR BORGERE, SOM IKKE ER I LØNTILSKUDSANSÆTTELSE : SYGEMELDING AF BORGERE I LØNTILSKUDSANSÆTTELSE : ÆNDREDE KVITTERINGER VED RASKMELDING SYGEMELDT FRA OG MED 10. NOVEMBER : RASKMELDING AF BORGERE, SOM ER SYGEMELDT FØR DEN 10. NOVEMBER : SYG OG RASK SAMME DAG : SYGEDAGPENGEMODTAGERE MED FRAVÆRSREGISTRERINGER : TILPASNING AF AFMELDEÅRSAGER : VISNING AF BESKED OM HUSKESERVICE FOR BORGERE, SOM ENDNU IKKE ER SIKRE BRUGERE : ÆNDRING TIL GENTÆNK DINE JOBØNSKER : VISNING AF BESKED OM INDKALDELSER M.V. PÅ MIN SIDE : ÆNDRET VALIDERING VED REGISTRERING AF HJEMMESIDEADRESSE I CV : FEJL VED FJERNELSE AF HJEMMESIDEADRESSE : VISNING AF VIRKSOMHEDSLOGOER : FIND JOB DEL JOBANNONCER MED ANDRE : ÆNDRET VISNING AF IKONER VEDRØRENDE FAVORITANNONCER : FIND JOB ÆNDRINGER I JOBANNONCER : FIND JOB - FEJL VED SØGNING AF HOTJOB : ÆNDRET VISNING AF VEJLEDNINGSTEKST OM RETTIGHEDER OG PLIGTER UNDER JOBPLAN : LINKS TIL AKTIVERINGER I BESKED OM ÆNDRING AF AKTIVERING : GLEMT ADGANGSKODE PÅ LOGIN-SIDEN MELD DIG LEDIG VIRKEDE IKKE : TILFØJELSE AF TEKST OM AUTOMATISK SLETNING UNDER MINE ANSØGNINGER : FORKERTE ANSØGNINGSFRISTER I JOBAGENT ARBEJDSGIVER I JOBNET : VIRKSOMHEDER KAN KUN OPRETTES VIA NEMLOG-IN : HØJESTE UDDANNELSE BLEV IKKE VIST VED CV-SØGNING : ÆNDRET VALIDERING VED REGISTRERING AF HJEMMESIDEADRESSE : FEJL VED FJERNELSE AF HJEMMESIDEADRESSE : VISNING AF LOGO Side 2/36

3 1. Generelt i Jobnet Ad 1.1: Ændringer til forside Området på Jobnets forside, hvor der hidtil er blevet vist links til de nyste job, er blevet ændret. I øjeblikket bliver der vist reklame for Jobnet på mobilen: Tjek dine jobforslag og Find dit drømmejob linker til Jobnets login-side. Efter login bliver Min side vist med siden Jobnet på Mobilen : Side 3/36

4 Ad 1.2: Tekstændring på login-side Login-siden Log på Jobnet og Min side er blevet forberedt til pilotprojekt for sygedagpengemodtagere i udvalgte kommuner. Tidspunktet for igangsættelse af projektet er ikke endeligt fastlagt. Der er foretaget en tekstændring i linket til oprettelse af ny bruger (borger). Teksten er ændret til Jeg er jobsøger eller sygemeldt - se skærmdump på næste side. Side 4/36

5 Efter oprettelse som ny jobsøger/sygemeldt, får borgeren øverst på Min side vist information om at logge på med NemID, hvis borgeren er sygemeldt: Informationen er målrettet sygemeldte borgere fra beskæftigelse/selvstændigt erhverv, som skal være sikre brugere på Jobnet uden at være tilmeldt. Side 5/36

6 2. Jobsøger i Jobnet Ad 2.1: Ændret funktionalitet ved syge- og raskmelding via Jobnet Forretningsreglerne vedrørende syge- og raskmelding er ændret, sådan at borgere, der sygemelder sig, ikke skal være tilmeldt i jobcentret. Borgere, som sygemelder sig via Jobnet, bliver derfor automatisk afmeldt. Dimittender og dagpengemodtagere har pligt til at raskmelde sig via Jobnet. Som udgangspunkt bør dagpengemodtagere og dimittender derfor henvises til at raskmelde sig via Jobnet. Der kan dog være undtagelsestilfælde, hvor jobcentret eller a-kassen kan foretage raskmeldingen, fx ved telefonisk henvendelse begrundet i tekniske problemer på Jobnet eller lign. Ved raskmelding via Jobnet bliver borgeren som udgangspunkt automatisk gentilmeldt med den ydelseskategori og i den kontaktgruppe, borgeren var registreret med ved sygemeldingen. En dimittend, som under sygdommen opnår dagpengeret, bliver dog ved raskmelding gentilmeldt som dagpengemodtager. Kendt problem: Ved en fejl bliver en sygemeldt dimittend kun gentilmeldt som dagpengemodtager, hvis MT-hændelsen indeholder en dato for dagpengeret, som er lig med dato for modtagelse af MT-hændelsen. Hvis datoen for dagpengeret er fremtidig, bliver borgeren fejlagtigt gentilmeldt som dimittend, selv om borgeren på tidspunktet for raskmelding er dagpengeberettiget. Fejlen vil blive søgt rettet i en senere release. De borgere, som ved raskmelding ikke skal være tilmeldt i jobcentret eksempelvis fordi de er gået i arbejde, kan/skal efterfølgende raskmeldingen afmelde sig via Jobnet. Vær opmærksom på, at borgere i løntilskudsansættelse, som sygemeldes, forbliver tilmeldt se neden for under pkt Forretningsreglerne vedrørende syge- og raskmelding er nærmere beskrevet i Releasenote til Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. november 2012, pkt Neden for i pkt er ændringerne i forhold til syge- og raskmelding via Jobnet nærmere beskrevet. Ad 2.2: Ændrede kvitteringer ved sygemelding fra om med den 10. november 2012 Når en borger, som ikke er i løntilskudsansættelse, sygemelder sig via Jobnet, får han vist en pop up med besked om, at sygemeldingen gælder fra dags dato, og at han automatisk bliver afmeldt som jobsøgende fra og med dags dato: Side 6/36

7 Der er foretaget ændringer i kvitteringerne for sygemelding de vises neden for. Kvitteringer for sygemelding af borgere i løntilskudsansættelse bliver vist neden for under pkt Side 7/36

8 Kvittering for sygemelding af dagpengemodtager og dimittend, hvor a-kassetilhørsforhold er kendt i DFDG: Kvittering for sygemelding af kontanthjælpsmodtager / kontanthjælpsmodtager omfattet af integrationsprogrammet: Side 8/36

9 Kvittering for sygemelding af Dimittend a-kassetilhørsforhold er ikke kendt i DFDG: Kvittering for sygemelding - tilmeldt uden ydelse: Side 9/36

10 Vær opmærksom på, at dagpengemodtagere og dimittender i kvitteringen for sygemelding bliver oplyst om, at de når de bliver raske har pligt til at raskmelde sig via Jobnet. Ad 2.3: Min side efter sygemelding for borgere, som ikke er i løntilskudsansættelse Når en borger, som ikke er i løntilskudsansættelse, sygemelder sig, bliver han automatisk afmeldt som jobsøgende. Efter sygemeldingen og afmeldingen - bliver Min side vist på følgende måde: På Min side er der foretaget følgende ændringer: Teksten på fanen Jobsøger er ændret til Sygemeldt. Øverst på Min side vises beskeden Du er sygemeldt. Borgerens CV er sat ikke-tilgængeligt for søgning, idet borgeren er afmeldt. Under Status og tast selv har borgeren ud over Meld dig rask -knappen, kun adgang til at ændre huskeservice og kontaktoplysninger. Kendt problem: Når en kontanthjælpsmodtager / kontanthjælpsmodtager omfattet af integrationsprogrammet bliver sygemeldt, bliver der som hidtil ved afmeldingen automatisk sat en (administrativ) slutdato på fraværsforholdet Sygdom sygemelding svarende til startdato + 99 dage. På Min side bliver både start og slutdato på sygdommen vist i teksten under Meld dig rask -knappen. Eksempel på tekst: Du er sygemeldt fra d til og med d og skal derfor ikke tjekke dine jobforslag. Da der er tale om en administrativ dato, bør slutdatoen ikke blive vist for borgeren på Jobnet. En sygemeldt borger, som ikke er i løntilskudsansættelse, kan ikke gentilmelde sig via Jobnet, så længe pågældende har en igangværende sygemelding. Hvis en sygemeldt borger opretter sig som ny bruger og melder sig ledig med det nye CV-nummer, får borgeren vist en besked om, at han ikke kan tilmelde sig via Jobnet men skal henvende sig i jobcentret. Ad 2.4: Sygemelding af borgere i løntilskudsansættelse Når en borger, som er i løntilskudsansættelse, sygemelder sig via Jobnet, får han vist en pop up med besked om, at sygemeldingen gælder fra dags dato: Side 10/36

11 Der er foretaget ændringer i kvitteringerne for sygemelding for borgere i løntilskudsansættelse. Borgere, som er startet i løntilskudsansættelse, og som sygemelder sig via Jobnet fra og med den 10. november 2012 får vist nedenstående kvitteringer. Side 11/36

12 Kvittering for sygemelding dagpengemodtager i løntilskudsansættelse: Vær opmærksom på, at kvitteringen indeholder information om, at borgeren automatisk vil blive raskmeldt om 60 dage, hvis ikke borgeren forinden har meldt sig rask eller er blevet sygedagpengemodtager. Side 12/36

13 Kvittering for sygemelding Kontanthjælpsmodtager / kontanthjælpsmodtager omfattet af integrationsprogrammet i løntilskudsansættelse: Efter sygemeldingen bliver Min side idet borgeren er i løntilskudsansættelse - vist på følgende måde: Side 13/36

14 Ligesom for sygemeldte borgere, som ikke er i løntilskudsansættelse, er teksten på fanen Jobsøger ændret til Sygemeldt. Vær opmærksom på følgende: Sygemeldte borgere i løntilskudsansættelse forbliver tilmeldte også når/hvis de bliver sygedagpengemodtagere. Dermed er CV et fortsat tilgængeligt for søgning. Hvis en dagpengemodtager, som er ansat i løntilskud, efter 60 dages sygdom ikke er blevet sygedagpengemodtager, bliver borgeren automatisk raskmeldt. Borgeren oplyses herom i kvitteringen for sygemelding se oven for på side 12. Når en kontanthjælpsmodtager, som er ansat i løntilskud, sygemelder sig, bliver sygemeldingen automatisk oprettet med en slutdato (startdato + 99 dage). Hvis borgeren ophører i løntilskudsansættelsen og fortsat er sygemeldt, bliver borgeren automatisk afmeldt via et batchjob. Ad 2.5: Ændrede kvitteringer ved raskmelding sygemeldt fra og med 10. november 2012 Når en sygemeldt borger raskmelder sig via Jobnet, bliver raskmeldingen foretaget med sidste sygedag gårs dato. Dette bliver borgeren oplyst om i pop up en ved raskmelding: Der er foretaget ændringer i kvitteringerne for raskmelding - de bliver vist neden for. Når en borger, som ikke er i løntilskud, raskmelder sig via Jobnet, bliver borgeren automatisk gentilmeldt her og nu. Borgeren bliver som hovedregel tilmeldt med samme ydelseskategori, kontaktgruppe og ledighedsgrad. Dimittender, som på tidspunktet for raskmelding er blevet Side 14/36

15 dagpengeberettiget, bliver gentilmeldt som dagpengemodtagere. Kendt problem: Ved en fejl bliver en sygemeldt dimittend kun gentilmeldt som dagpengemodtager, hvis MT-hændelsen indeholder en dato for dagpengeret, som er lig med dato for modtagelse af MT-hændelsen. Hvis datoen for dagpengeret er fremtidig, bliver borgeren fejlagtigt gentilmeldt som dimittend, selv om borgeren på tidspunktet for raskmelding er dagpengeberettiget. Fejlen vil blive søgt rettet i en kommende release. Borgere, som sygemelder sig fra og med den 10. november 2012, får ved raskmelding via Jobnet vist følgende kvitteringer: Kvittering for raskmelding af (syge-)dagpengemodtager: Kvittering for raskmelding af dimittend DFDG kender borgerens a-kassetilhørsforhold: Side 15/36

16 Kvittering for raskmelding af Dimittend DFDG kender ikke a-kassetilhørsforhold: Kvittering for raskmelding af dimittend hvor DFDG ikke på tidspunktet for sygemelding kendte borgerens a-kassetilhørsforhold. På tidspunktet for raskmelding er a-kassetilhørsforholdet kendt i DFDG: Vær opmærksom på, at det af kvitteringen fremgår, at borgeren skal give besked om raskmeldingen til kommunen, hvis han har søgt om eller modtager sygedagpenge. Side 16/36

17 Kvittering for raskmelding af kontanthjælpsmodtager / kontanthjælpsmodtager omfattet af integrationsprogrammet: Kvittering for raskmelding - tilmeldt uden ydelse: Side 17/36

18 Kvittering for raskmelding dagpengemodtager i løntilskudsansættelse: Kvittering for raskmelding af kontanthjælpsmodtager / kontanthjælpsmodtager omfattet af integrationsprogrammet i løntilskudsansættelse: Ad 2.6: Raskmelding af borgere, som er sygemeldt før den 10. november 2012 For borgere, som er sygemeldt før den 10. november 2012 gælder følgende: Borgere, som har sygemeldt sig til og med den 9. november 2012, følger de forretningsregler, som var gældende før releasen. Det betyder, at de o efter 14 dages sygdom modtager advarselsbrev om afmelding o bliver afmeldt efter 21 dages sygdom. Side 18/36

19 Borgere, som raskmelder sig inden for 21 dage (dvs. at de ved raskmelding forsat er tilmeldt), vil ved raskmelding via Jobnet få vist de kvitteringer, der var gældende til og med den 9. november Borgere, som på tidspunktet for raskmelding er afmeldt - men er endnu ikke blevet sygedagengemodtager, kan ikke raskmelde sig via Jobnet men skal tilmelde sig på ny. Borgere, som efter afmelding bliver sygedagpengemodtagere, får automatisk oprettet et nyt fraværsforhold Sygdom sygemelding, hvorved borgerne får mulighed for at raskmelde sig via Jobnet. Ved raskmelding får de vist den samme kvittering, som borgere, der har sygemeldt sig efter den 9. november 2012 se oven for under pkt Dog vil (syge-)dagpengemodtagere og dimittender, hvor a-kassetilhørsforholdet var kendt i DFDG på tidspunktet for sygemelding, få vist en kvittering med afsnittet Hvis du har søgt om eller modtager sygedagpenge, skal du samtidig give besked til kommunen Dette afsnit bliver vist i kvitteringen, fordi sygemeldingen er sket før den 10. november 2012, hvor ydelsescentret i kommunen ikke fik elektronisk besked om sygemeldingen. Borgeren skal derfor selv give besked om raskmeldingen til kommunen. Eksempel på kvittering for raskmelding af afmeldt dagpengemodtager, som er sygemeldt før den 10. november: Borgere, som før den 10. november 2012 er registreret med kontaktgruppen Sygedagpengemodtager, har ikke fraværsforholdet Sygdom sygemelding, og de kan derfor ikke raskmelde sig via Jobnet de kan kun tilmelde sig. Side 19/36

20 Ad 2.7: Syg og rask samme dag Når en borger har sygemeldt sig, er han syg hele dagen på sygdommens første dag. Dette betyder, at borgeren ikke bliver automatisk gentilmeldt her og nu, hvis han raskmelder sig på Jobnet samme dag, som han sygemeldte sig. Gentilmeldingen vil først finde sted via et batchjob den efterfølgende nat. Ved raskmelding via Jobnet samme dag som sygdommen er startet, får borgeren vist en pop up med besked om, at han vil blive registreret med dags dato som sygedag: Borgeren får vist kvittering for sygemelding. Eksempel på kvittering: Side 20/36

21 Kendt problem: Kvittering for raskmelding samme dag som sygemelding er den samme, som bliver vist, hvis sidste sygedag var gårs dato. Det betyder, at borgeren får vist en kvittering med en misvisende formulering: Du er gentilmeldt som [ydelseskategori] fra [i morgen], og dit CV er samtidigt sat tilgængeligt for søgning. Kvitteringen vil blive søgt ændret i en kommende release. Efter raskmelding får borgeren vist Min side med besked om, han ikke er tilmeldt jobcentret men automatisk vil blive tilmeldt fra og med i morgen. Under knappen Tjek dine jobforslag, bliver der vist besked om, at borgeren er sygemeldt resten af dagen: Ad 2.8: Sygedagpengemodtagere med fraværsregistreringer Når en sygemeldt borger skifter kontaktgruppe til Sygedagpengemodtager, bliver eventuelle igangværende og planlagte fraværsregistreringer, som er ulovlige i forhold kontaktgruppen Sygedagpengemodtager, automatisk inaktiveret. Enkelte fraværsforhold skal afsluttes inden skift til Sygedagpengemodtager. Se oversigt over fraværsforhold neden for. For de forhold, som sættes inaktive, får borgeren på Min side under Status og tast selv vist oplysning om, at et fraværsforhold er sat i bero, mens borgeren er syg se skærmdump på side 24. Oversigt over valide kombinationer af sygedagpenge og fravær: Fraværstype Gøres Bemærkninger Vises på Tekst under Status og tast selv Inaktivt Jobnet Uddannelse Ja X Uddannelse (Registreringen er sat i bero mens du er syg. Den vil gælde igen, hvis du melder dig rask inden den sidste dag med uddannelse). Midlertidigt arbejde Ja X Midlertidigt arbejde (Registreringen er sat i bero, mens du er syg. Den vil gælde igen, hvis du melder dig rask inden den sidste dag med midlertidigt arbejde). Borgerligt ombud Nej er lovligt X Side 21/36

22 Fraværstype Gøres Bemærkninger Vises på Tekst under Status og tast selv Inaktivt Jobnet Barsel (max 14 dage) Ja X Barsel (Registreringen er sat i bero mens du er syg. Den vil gælde igen, hvis du melder dig rask inden den sidste dag med Barsel). Under 18 og uden Ja forældre med forsørgelsespligt Kan ikke få Ja førtidspension eller folkepension Barsel Ja X Barsel (Registreringen er sat i bero, mens du er syg. Den vil gælde igen, hvis du melder dig rask inden den sidste dag med Barsel). Ferie Ja X Ferie (Din ferie er sat i bero, mens du er syg. Den vil gælde igen, hvis du Sygdom sygemelding Ja Kun muligt ift. fremtidige eksisterende registreringer Sygdom helbred Ja forværres ved arbejde Sygdom Helbred forværres ved aktivering Deltidsbeskæftigelse (over 20 timer/uge) Ansættelse inden for 4 uger Barsel inden for 4 uger Fritagelse for rådighed under deltagelse i tilbud Pasning af egne børn Pasning af syge m.v. Nej skal stoppes Forudsætter afgørelse fra sagsbehandler for eventuel genregistrering X melder dig rask inden sidste feriedag). Ja X Deltidsbeskæftigelse (Registreringen er sat i bero mens du er syg. Den vil gælde igen, hvis du melder dig rask inden den sidste dag med deltidsbeskæftigelse). Ja Ja Ja X Fritagelse for rådighed under deltagelse i tilbud (Registreringen er sat i bero, mens du er syg. Den vil gælde igen, hvis du melder dig rask inden den sidste dag med fritagelsen). Nej skal Forudsætter X stoppes afgørelse fra sagsbehandler for eventuel Nej skal stoppes genregistrering Forudsætter afgørelse fra sagsbehandler for eventuel genregistrering Værnepligt Ja X X Side 22/36

23 Fraværstype Særlig øvrige Selvvalgt uddannelse (deltid) Selvvalgt uddannelse (Fuldtid) Seniorjob Alle aktiveringsforhold er også lovlige Forhindret i personlig kontakt Forventes at genoptage arbejdet på fuld tid inden for de første 13 ugers sygefravær Arbejdet delvist genoptaget Skal opereres inden for 13 uger Sygdommen forhindrer individuel samtale (Personligt fremmøde) Opfølgning uden kontakt Arbejdsfordeling, vejrlig ell. Materialemangel På vej på efterløn/fleksydelse (inden for 6 uger) På vej på pension (folkepension) (inden for 6 uger) På vej i Job (inden for 6 uger) Barsel inden for 6 uger Ferie med kontanthjælp Uddannelsespålæg Gøres Inaktivt Nej skal stoppes Ja Ja Ja Nej er lovlige Nej skal stoppes Nej er lovligt Nej er lovligt Nej er lovligt Nej er lovligt Nej er lovligt Ja Ja Ja Bemærkninger Vises på Tekst under Status og tast selv Jobnet Forudsætter afgørelse fra sagsbehandler for eventuel genregistrering X Forudsætter afgørelse fra sagsbehandler for eventuel genregistrering X X Nej er lovligt Nej er lovligt Ja X Ferie med kontanthjælp (Din ferie er sat i bero, mens du er syg. Den vil være gældende igen, hvis du melder dig rask inden sidste feriedag) Ja Side 23/36

24 Eksempel på visning af inaktiverede fraværsforhold under Status og tast selv : Ved raskmelding via Jobnet bliver inaktive fraværshold, hvor slutdato ikke er overskredet genaktiveret. Ved genaktiveringen bliver startdatoen på fraværsforholdet automatisk ændret til datoen for raskmelding. Kendt problem: Ved en fejl er det ikke kun de inaktive fraværsforhold, hvor startdato nås under sygdommen, som får startdato ændret til dato for raskmelding også inaktive fraværsforhold, som var igangværende på første sygedag, får ændret startdato. Problemet vil blive søgt rettet hurtigst muligt. Under Historik kan der for fraværsforholdene Ferie og Midlertidigt arbejde endnu ikke aflæses historik for inaktivering/genaktivering. Dette vil blive søgt rettet hurtigst muligt. For fraværsforholdene Ferie, Ferie med kontanthjælp og Midlertidigt arbejde gælder, at borgeren i raskmeldingskvitteringen særskilt bliver oplyst om, at disse forhold igen er aktive med startdato dags dato dette med henblik på, at borgeren kan fjerne/afslutte registreringen enten via selvbetjening eller ved henvendelse til jobcentret, hvis den ikke længere er aktuel. Dette gælder kun, hvis fraværsforholdet har ændret startdato som følge af genaktivering/raskmelding. Side 24/36

25 Eksempel på kvittering for raskmelding af sygedagpengemodtager med ferie og midlertidigt arbejde - borgeren bliver gentilmeldt som dagpengemodtager borgeren er sygemeldt efter den 9. november 2012: Hvis borgeren ved raskmeldingen er registreret med igangværende eller planlagte fraværsforhold, som kun er lovlige for kontaktgruppen Sygedagpengemodtager, bliver igangværende forhold automatisk afsluttet med slutdato lig med dato for raskmelding. Planlagte fraværsforhold bliver slettet. Kendt problem: Ved en fejl kan borgere med fraværsforhold, som kun er lovlige for kontaktgruppen Sygedagpengemodtager ikke raskmelde sig via Jobnet. Borgeren får en pop up med besked om at kontakte jobcentret. Fejlen vil blive søgt rettet hurtigst muligt. Ad 2.9: Tilpasning af afmeldeårsager Ved afmelding via Jobnet er det ikke længere muligt at vælge årsagerne Sygdom og Børnepasningsorlov. Teksten i pop up en er samtidigt ændret til: Hvis du er i job med løntilskud eller i uddannelsesaktivering, skal du ikke afmelde dig. Ved afmelding kan du miste retten til dagpenge eller kontanthjælp. Hvis du er i tvivl, kontakt dit jobcenter eller a-kasse. Ad 2.10: Visning af besked om huskeservice for borgere, som endnu ikke er sikre brugere I releasen den 9. juli 2012 blev det muligt for sikre brugere at tilmelde sig huskeservice via et link under knappen Tjek dine jobforslag. Fremover er det også muligt for borgere, som endnu ikke er sikre brugere, at tilmelde sig huskeservice på Min side. Borgere, som har tilmeldt sig som kontanthjælpsansøger via Jobnet, får følgende besked om huskeservice på Min side: Du kan allerede nu tilmelde dig huskeservice, så du kan blive mindet om at tjekke dine jobforslag. Side 25/36

26 Borgere, som efter tilmelding via Jobnet får vist Min side med aktiveringskodefelt, får følgende besked om huskeservice på Min side: Når du har indtastet din aktiveringskode, skal du huske at tjekke dine jobforslag. Du kan blive mindet om fristen, hvis du tilmelder dig huskeservice. Ad 2.11: Ændring til Gentænk dine jobønsker Gentænk dine jobønsker, som er en del af Andre veje til et job på Min side, er ændret, sådan at der ikke længere linkes til Jobønsker i CV. Der bliver i stedet vist en pop up med vejledning: Ad 2.12: Visning af besked om indkaldelser m.v. på Min side Når en borger er indkaldt til møde/samtale, har en jobplan, der skal kvitteres for m.v. bliver der vist besked herom øverst på Min side. Fremover bliver beskederne også vist med ikoner se skærmdump på næste side. Side 26/36

27 Ad 2.13: Ændret validering ved registrering af hjemmesideadresse i CV I CV var det kun muligt at registre domænenavn i feltet Hjemmeside under Personlige oplysninger, ligesom ikke alle bogstaver og tegn var gyldige. Dette er ændret, sådan at der ikke længere valideres på data hermed kan også IP-adresse registreres. Ad 2.14: Fejl ved fjernelse af hjemmesideadresse Når en jobsøger ville slette sin hjemmesideadresse i CV, fik man fejlmeddelelsen Du har skrevet en forkert hjemmesideadresse. Skriv fx Fejlen er rettet. Ad 2.15: Visning af virksomhedslogoer I det omfang at arbejdsgivere har logo på deres profil på Jobnet, bliver logoerne fremover vist i søgeresultatlistelisten i Find job, i Søg på kort samt i listen over jobforslag på Min side se skærmdumps på side 28 og 29. Side 27/36

28 Min side: Side 28/36

29 Find job: Søg på kort: Side 29/36

30 Indtil videre bliver logo kun vist, hvis jobannoncen er oprettet på Jobnet. Ad 2.16: Find job Del jobannoncer med andre Jobannoncer på Jobnet kan nu udover via Tip en ven - deles med andre via Facebook og LinkedIn. Delingen med andre kan ske via ikoner i søgeresultatliste i Find job, i jobannonce i Søg på kort, jobforslag på Min side. i jobannoncer, som er oprettet på Jobnet Se skærmdumps oven for under pkt Ikonerne til deling med andre bliver vist uanset om brugeren er logget på Jobnet eller ej. Der bliver vist følgende ikoner: Del på LinkedIn Del på Facebook Tip en ven. Åbner pop up med felter til indtastning af adresse m.v. I jobannoncer, som er oprettet på Jobnet, bliver ikonerne vist med tekst: Side 30/36

31 Ad 2.17: Ændret visning af ikoner vedrørende favoritannoncer Som følge af visning af ikoner til deling af jobannoncer med andre er visning af ikon til Tilføj/fjern som favorit blevet ændret. Ikonet vises sammen med ikonerne til deling med andre se skærmdumps under pkt Ikonerne bliver vist på følgende måde: Ikonet vises, når jobannoncen ikke er tilføjet som favorit. ved klik på ikonet tilføjes jobannoncen under venstremenupunktet Favoritter. Ikonet vises, når jobannoncen er tilføjet som favorit. Ved klik på ikonet fjernes jobannoncen fra Favoritter. I jobannoncer bliver ikonet vist sammen med teksten Tilføj eller Fjern se skærmdump oven for under pkt Ad 2.18: Find job ændringer i jobannoncer I forbindelse med indførelsen af ikoner til deling af jobannonce med andre (se oven for under pkt. 2.15) er der foretaget følgende ændringer i visning af jobannoncer - se skærmdump oven for under pkt. 2.16: Søg jobbet -knappen i toppen af siden er flyttet fra højre til venstre side. Udskriv -knappen er flyttet og er ændret til et printer-ikon. Knappen Tip en ven er ændret til et lille brev-ikon, som vises i venstresiden sammen med ikonerne til deling via Facebook og LinkedIn. Knappen Tilføj favorit er ændret til et lille stjerne-ikon, som vises i venstresiden sammen med ikonerne til deling af annoncen med andre. Når der klikkes på ikonet bliver annoncen tilføjet som favorit, og ikonet bliver vist med en blå farve. Ad 2.19: Find job - fejl ved søgning af hotjob Når man i Find job foretog en søgning med Hotjob valgt i listen under Hvilket Job og søgekriteriet Almindelige vilkår, gav det fejlagtigt søgeresultat: 0 annoncer. Fejlen er rettet. Ad 2.20: Ændret visning af vejledningstekst om rettigheder og pligter under jobplan Vejledningsteksten om rettigheder og pligter i forbindelse med jobplan/aktivering har indtil nu kunne åbnes via link på siden Jobplaner og aktivering. Dette er ændret, sådan at vejledningsteksten fremover bliver vist under listen med aktivering se skærmdump på næste side. Side 31/36

32 Vejledningsteksten er den samme for alle målgrupper, og den bliver vist ved både aktivering med og uden for jobplan. Under Tidligere jobplaner og aktivering er vejledningsteksten fortsat tilgængelig via linket Side 32/36

33 Generelle regler. Ad 2.21: Links til aktiveringer i besked om ændring af aktivering Pop up en med besked om ændring i aktivering blev vist med links til den/de ændrede aktivering/-er nederst i pop up en. Dette er blevet ændret, sådan at links til den/de ændrede aktivering/-er bliver vist integreret i teksten: Ad 2.22: Glemt adgangskode på login-siden Meld dig ledig virkede ikke Når en borger via linket Glemt adgangskode på log in-siden Meld dig ledig havde indtastet cpr. nr., fik han besked om, at brev med brugernavn og adgangskode er sendt med posten. Ved en fejl blev brevet imidlertid ikke dannet. Fejlen er rettet. Ad 2.23: Tilføjelse af tekst om automatisk sletning under Mine ansøgninger På siden Mine ansøgninger på Min side er der tilføjet følgende oplysning: De gemte ansøgninger bliver automatisk slettet efter 3 år. Du kan også selv slette dine ansøgninger. Teksten bliver kun vist, hvis borgeren har gemte ansøgninger. Ad 2.24: Forkerte ansøgningsfrister i jobagent Ved en fejl blev ansøgningsfrister i crawlede job ikke altid vist med den korrekte frist i jobagentmails. Fejlen er rettet. Side 33/36

34 3. Arbejdsgiver i Jobnet Ad 3.1: Virksomheder kan kun oprettes via NemLog-in Virksomheder skal fremover oprette sig på Jobnet via NemLog-in med NemID erhverv eller digital signatur. Virksomhederne vil efter oprettelsen både kunne logge på Jobnet med brugernavn/ adgangskoder eller NemID erhverv/digital signatur. På trin 2 i oprettelsen bliver der vist besked om, at virksomheden kun kan oprettes på Jobnet via NemID erhverv eller digital signatur. Oprettelsen kan kun fortsættes ved klik på Log ind via NemLog-in : Når virksomheden har indtastet brugeroplysninger/adgangskode i NemLog-ind, bliver brugeren navigeret til trin 3 i Opret virksomhed med oplysninger om virksomheden fra CVR-registret: Side 34/36

35 I de efterfølgende trin 4-7 af virksomhedsoprettelsen er der ikke sket ændringer. Der vil ved oprettelsen ikke længere blive udsendt et brev til virksomheden om oprettelsen. Der vil således kun blive sendt en til virksomheden med brugerkoder til Jobnet. Ad 3.2: Højeste uddannelse blev ikke vist ved CV-søgning Når en arbejdsgiver søgte CV er, blev der ved en fejl ikke vist jobsøgernes højeste uddannelse under Højeste uddannelse i resultatlisten. Fejlen er rettet. Ad 3.3: Ændret validering ved registrering af hjemmesideadresse Det var kun muligt at registre domænenavn i feltet Hjemmeside under Om virksomheden, ligesom ikke alle bogstaver og tegn var gyldige. Dette er ændret, sådan at der ikke længere valideres på data hermed kan også IP-adresse registreres. Ad 3.4: Fejl ved fjernelse af hjemmesideadresse Når en arbejdsgiver ville slette sin hjemmesideadresse under Virksomheden og Arbejdssteder fik han beskeden Du har skrevet en forkert hjemmesideadresse. Skriv fx Fejlen er rettet. Side 35/36

36 Ad 3.5: Visning af logo Hvis en arbejdsgiver har lagt et logo på sin profil på Jobnet, kan arbejdsgiveren fremover se logoet på siden Om virksomheden : Hvis logoet er lagt på et arbejdssted, vil logoet kunne ses under arbejdsstedets oplysninger. Virksomhedslogo vil fremover kunne ses i søgeresultatliste i Find job og i jobforslag på Min side se oven for under pkt Side 36/36

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 25. juni 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 8.juli 2010

Læs mere

Releasenote til Jobnet 10. juni 2013

Releasenote til Jobnet 10. juni 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 10. juni 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Pia Poulsen Oprettet den 4. juni 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 9. juli 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 2. juli 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 2. juli 2012

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010

Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010 Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 15. maj 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20. maj 2010

Læs mere

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 23. marts 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBSØGER

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER

Læs mere

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel 12. marts 2010 It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel Orientering om ændringer i Jobnet J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver ændringer i Jobnet i forbindelse med

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Meld dig ledig uden ydelse

Meld dig ledig uden ydelse Meld dig ledig uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at være meldt ledig som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp og med uddannelseshjælp Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] som dimittend Meld dig ledig på Jobnet Dimittend Denne vejledning skal du kun anvende, hvis du kan sige ja til følgende: Du er nyuddannet, optaget eller på

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Dimittend /Nyuddannet

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Dimittend /Nyuddannet V E J L E D N I N G Sådan melder du dig ledig på Jobnet Dimittend /Nyuddannet Indhold: Side: 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig 2 2 - Uddannelsesniveau 3 (Kun for borgere under 30 år) 3 - Vil du søge om en

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 23. Superbrugere december 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Tina Stausholm Oprettet den 19. december 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010

Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010 Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 22. april 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 23. april

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 3.0 Oprettet den 14. september 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 23. august 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 4. juni 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation)

Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation) Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation) Version: 6.1 Oprettet den 31. oktober 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Uden ydelse. 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig Uddannelsesniveau 3

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Uden ydelse. 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig Uddannelsesniveau 3 V E J L E D N I N G Sådan melder du dig ledig på Jobnet Uden ydelse Indhold: Side: 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig 2 2 - Uddannelsesniveau 3 (Kun for borgere under 30 år / under 25 år for a-kassemedlemmer

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Version: 1.0 Oprettet den 22. december 2014 Den 5. januar 2015 vil der være foretaget følgende

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 26. september 2011

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 26. september 2011 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 26. september 2011 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 19. september 2011 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSSBESKRIVELSE FOR ÆNDRING TIL DFDG AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 1.1 DATO 1. juli 2012 RELEASE Release 2012-3 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORRETNINGSBEGRUNDELSE

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSBESKRIVELSE FOR AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 0.5 DATO 22.04.2012 RELEASE Release 2012-2 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove DOKUMENTVERSIONER Version Dato Initialer Afsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 23. januar 2012

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 23. januar 2012 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 23. januar 2012 i HP Helpdesk Version: 1.1 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 20. januar 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20.

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016 Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Den 11. januar 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBNETS FORSIDE... 4 1.1: LINK TIL SUPPORTSIDE...

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 20. februar 2014 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20.

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Version: 1.0 Oprettet den 20. marts 2017 Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Den 27. marts 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: MIN SIDE I RESPONSIVT DESIGN...

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. januar 2012

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. januar 2012 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. januar 2012 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 17. januar 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Registrering af afmelding. Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv.

Registrering af afmelding. Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv. Registrering af afmelding Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv. Oprettet den: 12. november 2013 Dette dokument er et uddrag af den samlede vejledning Vejledning i registrering hos Jobcentret

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Kontanthjælp / Uddannelseshjælp / Integrationsydelse

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Kontanthjælp / Uddannelseshjælp / Integrationsydelse V E J L E D N I N G Sådan melder du dig ledig på Jobnet Kontanthjælp / Uddannelseshjælp / Integrationsydelse Indhold: Side: 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig 2 2 Uddannelsesniveau 3 Kun for borgere under 30

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte?

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Oktober 2010 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Der er foretaget følgende ændringer: 1. It-understøttelse af integrationsydelse I lovforslag L 2 af 3. juli 2015 er der indført

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 19. juni 2017

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 19. juni 2017 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 19. juni 2017 Version: 1.0 Oprettet den 12. juni 2017 Den 19. juni 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet for Arbejdsgivere:

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job

Find dit nye job på FOA Job Januar 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag

Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag Version: 2.0 Oprettet den 7. januar 2014 Spørgsmål eller ændringsforslag til obnet / Det fælles Datagrundlag kan rettes til

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 2.0 Oprettet den 23. marts 2015 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner 2015-1 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 20. december 2012

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 20. december 2012 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 20. december 2012 Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen Oprettet den 18. december 2012 Godkendt af Pia Poulsen

Læs mere

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for borgere og a-kasser k Version: 2.1 Oprettet den 10. april 2013 INDHOLD JOBPLANER OG AKTIVITETER UDEN FOR

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om uddannelseshjælp, og som ikke har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 10.3 Oprettet den: 10. februar 2016 Fravær og fritagelser - forretningsregler og detaljerede

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

FORRETNINGSBESKRIVELSE

FORRETNINGSBESKRIVELSE ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN - DIGITALISERING AF SYGE- RASKMELDING FORRETNINGSBESKRIVELSE VERSION 1.4 DATO 12. april 2012 REFERENCE Release 2012-2 FORFATTER Rasmus Sørensen og Rune Gram-Madsen (Begge KC) Med

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. juni 2018

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. juni 2018 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. juni 2018 Version: 1.0 Oprettet den 6. juni 2018 Den 11. juni 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB...

Læs mere

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc.

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Hvad er aktiviteter? Her kan du læse, hvordan du skriver fx arbejdstimer, sygdom og ferie på dit

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017 Version: 1.0 Oprettet den 12. juni 2017 Den 19. juni 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB...

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017 Version: 1.1 Oprettet den 7. december 2017 Den 11. december 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner Jobcenter Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Version 1.0 Oprettet den 5. februar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Fravær & fritagelser

Fravær & fritagelser 20. april 2010 Fravær & fritagelser Revideret version Skemaerne i dette bilag angiver hvilke årsager til fravær, fritagelser og periodiske forhold, der skal registreres og indberettes for de enkelte alt

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. marts 2019

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. marts 2019 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. marts 2019 Version: 1.0 Oprettet den 11. marts 2019 Den 18. marts 2019 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet for Arbejdsgivere:

Læs mere

IT-Nyhedsbrev til jobcentre

IT-Nyhedsbrev til jobcentre IT-Nyhedsbrev til jobcentre 15. nyhedsbrev, 2019 Release 2019-1 Mere synlighed på Jobnet og flere registreringsmuligheder på DFDG I denne release vil de største forandringer ske på Jobnet. I release 2019-1

Læs mere

FORRETNINGBESKRIVELSE

FORRETNINGBESKRIVELSE ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN - DIGITALISERING AF SYGE- RASKMELDING FORRETNINGBESKRIVELSE VERSION 1.8.1 DATO 2. juli 2012i REFERENCE Release 2012-3 FORFATTER Rasmus Sørensen og Rune Gram-Madsen (Begge KC) Med

Læs mere

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge VÆRD at vide Når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF GRUPPEPROFIL - På kant med Kierkegaard.

GUIDE TIL OPRETTELSE AF GRUPPEPROFIL - På kant med Kierkegaard. Der oprettes én profil pr. gruppe. Altså hvis du er i gruppe med f.eks. tre andre fra din klasse, skal I oprette én fælles brugerprofil. Når I har oprettet jeres profil, kan I uploade billeder, dele videoer

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan Indledning Dette dokument viser skærmdumps af de sider, en borger ser og arbejder med i forbindelse med uddannelsesplan. Indtil videre er der kun skærmdumps fra Jobnet, men der er etableret et samarbejde

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018 Version: 1.0 Oprettet den 26. februar 2018 Den 5. marts 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet for Arbejdsgivere:

Læs mere

Område og begreber mv.

Område og begreber mv. UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om rådighed I bekendtgørelse nr. XX61 af xx25. XXjanuar 20125 med senere ændringer er der fastsat regler om rådighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Tilmelding Hvis det er første gang du er med i Pengeuge. 2. Log ind Hvis du var med i Pengeuge 2015 og allerede er oprettet.

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 6. juni Releasenote til JobKon pr. 11. juni 2018

Version: 1.0 Oprettet den 6. juni Releasenote til JobKon pr. 11. juni 2018 Version: 1.0 Oprettet den 6. juni 2018 Releasenote til JobKon pr. 11. juni 2018 Den 11. juni 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: VALIDERING PÅ, AT BESKEDER

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilaget er opdateret med de ændringer, som er sket til og med releasen den 10. oktober 2016

Læs mere