Releasenote til Jobnet 23. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Releasenote til Jobnet 23. marts 2015"

Transkript

1 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 23. marts 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015

2 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBSØGER I JOBNET : ÆNDRINGER TIL MIN SIDE : ÆNDRINGER TIL OPRETTELSE AF JOBLOG : ÆNDRINGER PÅ MIN JOBLOG - OVERBLIK : AFSLUTNING AF OPGAVER FRA KALENDER : TILFØJELSE AF OPLYSNINGER I MØDEVISNINGEN : SELVBOOKING AF FÆLLESMØDER : RETTELSE AF FEJL I VISNING AF ANTAL TRIN UNDER SELVBOOK : OPTIMERET CV : ÆNDRINGER TIL TILMELDEKVITTERINGER : KNYTNING AF VEJLEDNINGSTEKST TIL PLANVERSION : MANGLENDE VEDLEDNINGSTEKST FOR REVALIDENDER : FEJL VED LOGIN PÅ JOBNET : IKKE-TILMELDTE MÅLGRUPPER FIK FORKERT BESKED PÅ SIDEN RASKMELDING : MANGLENDE RASKMELDINGSKNAP : TEKSTÆNDRING TIL RASKMELDING FOR BORGERE I KONTAKTGRUPPE : OPHØRT MENTORAFTALE BLEV VIST PÅ MIN SIDE : MANGLENDE LINJESKIFT I PLANBESKRIVELSEN I PLANHISTORIK ARBEJDSGIVER PÅ JOBNET : VIRKSOMHED HAVDE IKKE ADGANG TIL ALLE VIRKSOMHEDENS JOBANNONCER Side 2/37

3 1. Jobsøger i Jobnet Ad 1.1: Ændringer til Min side På Min side er aktiviteter, der retter sig mod jobsøgning samlet under et nyt menupunkt Min jobsøgning, der erstatter det tidligere CV og jobønsker : Side 3/37

4 1. Menupunktet Min jobsøgning fører borgeren til en side, der er målrettet jobsøgning med relevant information om, hvordan Jobnets værktøjer kan forbedre borgerens jobsøgning. 2. Venstremenuen indeholder følgende områder: a. Min joblog, der er flyttet fra menuen Min side og menupunktet Min jobsøgning b. Mit CV, der er flyttet fra det gamle menupunkt CV og jobønsker c. Jeg søger job som, der er omdøbt fra Jobønsker, og er flyttet fra det gamle menupunkt CV og jobønsker d. Mine favoritjob, der er flyttet fra menuen Min side og menupunktet Min jobsøgning i venstremenuen e. Mine ansøgninger, der er flyttet fra menuen Min side og menupunktet Min jobsøgning i venstremenuen f. Indbakke, der er flyttet fra menuen Min side og menupunktet Min jobsøgning i venstremenuen 3. Højremenuen vises med nogle af de samme oplysninger, som vises på Min side kontaktoplysninger til jobcenter og supporten. Ad 1.2: Ændringer til oprettelse af joblog Der er foretaget ændringer til oprettelse af joblog inden for følgende områder se skærmdump på næste side Side 4/37

5 1. Markering af hvilken type log, borgeren er i gang med at oprette eller se på, er blevet Side 5/37

6 tydeligere i form af, at den aktuelle fane er markeret med farven blå. 2. Hvilket job? : Markeringen for at søge uopfordret er fjernet feltet er flyttet til det nye afsnit Hvordan fandt du jobbet? se neden for under pkt. 3. Borgeren skal angive, om der er tale om fuldtid eller deltid. Fuldtid er default markeret. Hvis borgeren vælger deltid, åbnes et nyt felt, hvori han skal skrive timetallet for deltidsarbejdet: Hvis borgeren opretter en log ud fra en annonce udfyldes felterne om Fuldtid og Deltid ikke automatisk, hvorfor Fuldtid også i denne situation er default udfyldt. Kendt problem Det er ikke muligt at indskrive deltid på mindre end hele timer. Det vil blive rettet i en kommende release. 3. Hvordan fandt du jobbet? er et nyt obligatorisk område, hvor borgeren skal registrere, hvordan han blev opmærksom på jobbet. Opslået stilling er default udfyldt: 4. Under Hvordan søger eller søgte du jobbet? er der tilføjet mulighed for at registrere, at ansøgning er sket via en webansøgning. Den tidligere værdi Blev kontaktet er flyttet til det nye område Hvordan fandt du jobbet? jf. forrige punkt. Se skærmdump på næste side. Side 6/37

7 5. Under Vigtige opgaver er der vist inspiration til opgaver, som borgeren kan tilføje ved at klikke på den eller de ønskede opgaver. Feltet Hvad skal du? udfyldes herefter med den valgte opgave. Borgeren kan fortsat selv oprette en opgave og indskrive egen tekst i feltet: Kendt problem Inspiration til vigtige opgaver vises også på log af typen Anden type aktivitet, men med de samme valgmuligheder. Disse valgmuligheder skal ændres, så de er målrettet Anden type aktivitet. Når borgeren gemmer loggen får han vist følgende besked øverst på siden: Beskeden i den blå bjælke er forskellig afhængig af, hvor borgeren har startet oprettelsen af loggen, da borgeren skal kunne komme tilbage til udgangspunktet eksempelvis en resultatliste i Find Side 7/37

8 job. Borgeren kan få vist følgende værdier: Gå tilbage til oversigten: Borgeren har oprettet loggen fra joblogoversigten via Tilføj ny log Gå tilbage til jobannoncen: Borgeren har via opslag på en annonce benyttet joblogikonet til oprettelse af loggen Gå tilbage til Find job: Borgeren har oprettet loggen via joblogikonet på den ønskede annonce i oversigten over fremsøgte annoncer i Find job Gå tilbage til Min side: Borgeren har oprettet loggen via joblogikonet på den ønskede annonce i oversigten over viste annoncer på Min side Nogle borgere er ikke interesseret i denne besked, hvorfor de ved markering af feltet Vis ikke igen kan undgå beskeden hver gang, de gemmer en log. Hvis de markerer Vis ikke igen, vil de ved kommende oprettelser af logs automatisk blive ført tilbage til udgangspunktet (oversigten, jobannoncen, Find job eller Min side). Fra loggen kan borgeren vende tilbage til oversigten over logs og opgaver ved at klikke på: Gå tilbage til oversigten, der findes øverst på siden som et grønt link Min joblog i venstremenuen Når loggen er gemt, vises en statuslinje på loggen, hvor status efter oprettelse default er sat til Afventer : Efterhånden som borgeren arbejder med sin jobsøgning, kan han ved klik på den relevante status markere, hvor langt han er kommet og senere udfaldet af jobsøgningen. Den valgte status markeres med farven gul. Borgeren får følgende hjælpetekst ved mouse-over på den enkelte status: Side 8/37

9 Afventer: Du er endnu ikke færdig med ansøgningen Søgt: Du har sendt ansøgningen og afventer svar Samtale: Du er indkaldt til samtale eller har været til samtale og venter på et svar Afslag: Du fik afslag før eller efter samtale eller fik ikke noget svar inden for rimelig tidsfrist Fik job: Tillykke Med ovenstående statussæt skal borgeren ikke manuelt afslutte sin log, da markering af Afslag og Fik job svarer til en afslutning. De logs, der er oprettet før releasen vil for aktive logs blive vist med status Afventer. Afsluttede logs vil være uden en status. Ad 1.3: Ændringer på Min joblog - overblik Borgerens overblik over egne logs er default sat til at vise aktive logs. For logs af typen Jobsøgning er der tale om aktive logs, når de er i status Afventer, Søgt eller Samtale. Der er herudover følgende ændringer til overblikket i Min Joblog: 1. Mine kommende vigtige opgaver udvides til at vise alle se nærmere beskrivelse neden for 2. Visning af statuslinje i hver log af typen Jobsøgning se nærmere beskrivelse neden for 3. Ny visning af Mine logs den seneste måned se nærmere beskrivelse neden for 4. Fra Mine seneste virksomheder og steder kan der kun oprettes nye logs af typen Jobsøgning se nærmere beskrivelse neden for Se skærmdump på næste side. Side 9/37

10 Side 10/37

11 1. Mine kommende vigtige opgaver: Borgeren vil få vist de tre førstkommende opgaver og med mulighed for at få vist flere via linket Se alle. For hver opgave er datoen for opgaven vist i nederste venstre hjørne. Færdiggør borgeren en arbejdsopgave, kan han markere opgaven som færdig, og den vil næste gang borgeren vælger at se oversigten være fjernet herfra: Er markeringen en fejl, kan den fjernes ved at klikke på feltet med flueben, så længe borgeren er forblevet på oversigten. 2. Mine logs: Mine logs vises med statuslinjen for den enkelte joblog. Borgeren bestemmer selv, hvilke logs, han ønsker at se. Han kan få vist overblik med følgende: Alle: Alle logs uanset type og status (der er ikke statuslinje på log af typen Anden type aktivitet ). Afsluttede logs fra før releasen, vil blive vist her. Aktive (Afventer, Søgt, Samtale): Alle aktive logs uanset type Afsluttede (Afslag, Fik job): Alle logs af typen Jobsøgning, der har en afsluttet status inkl. Afsluttede logs fra før releasen Afventer: Alle logs af typen Jobsøgning med status Afventer Søgt: Alle logs af typen Jobsøgning med status Søgt Samtale: Alle logs af typen Jobsøgning med status Samtale Afslag: Alle logs af typen Jobsøgning med status Afslag Fik job: Alle logs af typen Jobsøgning med status Fik job Borgeren kan i oversigten markere på statuslinjen, hvis loggen skal ændre status. Vælges Afslag eller Fik job afsluttes loggen automatisk: Side 11/37

12 3. Mine logs den seneste måned: Mine logs den seneste måned vises øverst i højre kolonne. Visningen af antal er uafhængig af den måde borgeren ellers har valgt at se sine logs i listen: Alle indeholder både jobsøgningslogs og logs af typen Anden type aktivitet Afventer indeholder kun jobsøgningslogs, hvor der endnu ikke er foretaget andet end selve registreringen af loggen Søgt indeholder kun jobsøgningslogs, hvor borgeren har registreret, at der er sendt en ansøgning 4. Mine seneste virksomheder og steder. Den eneste ændring, der er foretaget til denne side, er, at der fremover kun kan oprettes logs af typen jobsøgning. Ikonet til oprettelse af logs af typen Anden type aktivitet er fjernet. Ad 1.4: Afslutning af opgaver fra kalender Fra Min kalender kan borgeren ved klik på aftalen/opgaven åbne opgaven i et oversigtsbillede. Som noget nyt kan han her markere opgaven for afsluttet se skærmdump på næste side. Side 12/37

13 Ad 1.5: Tilføjelse af oplysninger i mødevisningen Der er blevet tilføjet følgende oplysninger til indkaldelser og selvbookede samtaler / møder: Alle samtaler og møder vil indeholde oplysning om mødested, da det er blevet obligatorisk, at de kommunale sagsbehandlingssystemer skal medsende disse oplysninger Mødeform oplyses under beskrivelsen af mødet, så borgeren ved, om han skal møde personligt frem, kontakte jobcentret telefonisk etc. Hvis der er tale om et fællesmøde, vil dette fremgå i en parentes umiddelbart efter mødeformen Varigheden på mødet vil fremgå i beskrivelsen af mødet Ved møder med mødeformen Telefonisk kontakt, vil det fremgå, om borgeren eller jobcentret skal ringe. Hvis borgeren skal ringe, vil telefonnummer til sagsbehandleren fremgå, så borgeren ved hvilket nummer, han skal ringe på. Ad 1.6: Selvbooking af fællesmøder Muligheden for at tilbyde borgere selvbooking udvides, så der ud over selvbooking af individuelle samtaler også kan tilbydes selvbooking af: Fællesmøder med mødepligt Fællesmøder uden mødepligt (jobstøtteaktiviteter) I forbindelse med de nye møder, er der oprettet et nyt ikon, der signalerer, at der er tale om et fællesmøde: Side 13/37

14 Fællesmøder vil kunne tilbydes borgerne med mulighed for at ombooke og melde afbud. Borgeren vil ikke kunne få mulighed for at vælge sagsbehandler, da det ofte er givet på forhånd, hvem der forestår det enkelte møde. Til fællesmøder uden mødepligt er der oprettet en ny Ret og pligt -tekst: Vær opmærksom på: Du skal huske at melde afbud til mødet, hvis du skulle blive syg eller på anden måde forhindret i at deltage. I mange tilfælde kan du melde afbud eller ombooke mødet her på Jobnet i menupunktet Møder og tilbud under Mine aftaler. Du kan også kontakte dit jobcenter for at melde afbud. Ad 1.7: Rettelse af fejl i visning af antal trin under selvbook Ved selvbooking blev borgeren oplyst om, at han skulle igennem tre trin. Valgte han imidlertid en samtale, hvor han havde mulighed for at vælge sagsbehandler, kunne han på trin to se, at der nu var fire trin, der skulle gennemføres i forbindelse med selvbookingen. Fejlen er rettet, så borgeren ved valg af samtale får oplyst det nøjagtige antal trin, han skal gennemføre for at selvbooke. Ad 1.8: Optimeret CV Som en del af beskæftigelsesreformen skal beskæftigelsesindsatsen i langt højere grad have fokus på landets virksomheder. Virksomhedsservice og jobformidling skal være en kerneopgave for jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for. Da CV et er et vigtigt omdrejningspunkt i formidlingsarbejdet, er det vigtigt, at den ledige oplever sit CV som et nyttigt og tidssvarende værktøj, som det er vigtigt at udfylde og løbende holde ajour,. Udviklingen af CV et vil ske over flere faser. Første fase indeholder følgende ændringer: Brugergrænsefladen er ændret, så den harmonerer med brugergrænsefalden på Min side Erhvervserfaring kan registreres med en kendt stillingsbetegnelse, der senere kan benyttes til udsøgning af kvalifikationer Kvalifikationer er flyttet fra det tidligere Jobønsker til selve CV et Ansættelsesforhold er præudfyldt Personlig beskrivelse er omdøbt til Faglig profil Der er oprettet hjælpetekster ud for hvert område med en beskrivelse af, hvordan området bør udfyldes CV et og Jeg søger job som findes fremover som menupunkter i venstremenuen under menupunktet Min jobsøgning se skærmdump på næste side. Side 14/37

15 Side 15/37

16 Følgende områder, der henviser til nr. i skærmdump, beskrives nærmere: 1. CV-nummer 2. CV status og højre kolonne 3. Status på søgbarhed 4. CV, som arbejdsgiver ser det 5. CV-oplysninger 6. Jeg søger job som 1. CV-nummer: CV-nummer vises i øverst på siden uden oplysninger om CV ets status og søgbarhed 2. CV status og højre kolonne På CV et vises højrekolonne med oplysninger, som borgeren er bekendt med fra Min side. Øverst vises CV-status, men CV-nr. er fjernet fra statusboksen. Efterfølgende vises kontaktoplysninger til jobcentret og supporten. Kendt problem Linket Gør dit CV færdigt virker ikke. Der er tale om samme link, der tidligere blev vist på Min side, hvor linket førte borgeren over på CV et. Nu vises linket på CV et og kan derfor ikke føre borgeren over på siden, hvor han allerede befinder sig. Fejlen forventes rettet hurtigst muligt efter releasen. Ved flytning af CV et, er statusoplysningerne om CV et på Min side ved en fejl blevet fjernet. Fejlen forventes rettet hurtigst muligt efter releasen 3. Status på søgbarhed: Ved feltet med status på CV ets søgbarhed er der en Læs mere -tekst. Teksten er forskellig i forhold til, om CV et er søgbart eller ikke søgbart: Læs mere -teksten ved et ikke søgbart CV inderholder bl. a. oplysningen om hvilke felter, der som minimum skal udfyldes for at gøre CV et søgbart se skærmdump på næste side. Side 16/37

17 Kendt problem Opsætningen af Læs mere -teksten mangler punktopstilling og er derfor vanskelig at læse. Fejlen forventes rettet hurtigst muligt efter releasen. Læs mere -teksten ved et søgbart CV: Side 17/37

18 Kendt problem Afsnittet Vær opmærksom på mangler punktopstilling. Fejlen forventes rettet hurtigst muligt efter releasen. 4. CV, som arbejdsgiver ser det: Borgeren kan via knappen SE MIT CV : Se hvordan CV et ser ud, når en arbejdsgiver ser CV et Udskrive CV et Gemme CV et som et dokument eller som en pdf-fil Borgeren vender tilbage til CV et ved at klikke på knappen RET MIT CV Kendt problem Når borgeren får vist sit CV, som arbejdsgiveren ser det, bliver han ikke oplyst om, at arbejdsgiveren også ser oplys-ninger om, hvilke job borgeren søger og de ansættelsesbetingelser, borgeren har registreret. Fejlen rettes i en senere release. 5. CV-oplysninger: De enkelte oplysninger i CV er ved login foldet sammen med undtagelse af Kontaktinformationer. Generelt for de enkelte områder i CV et gælder: Krævede oplysninger, der endnu ikke er udfyldt, er markeret med et udråbstegn, hvor der ved mouse-over oplyses om, at oplysningen mangler at blive udfyldt: Kendt problem Uddannelse er et krævet felt, men udråbstegnet mangler. Fejlen forventes rettet i en senere release. Side 18/37

19 For hvert enkelt oplysning findes en hjælpetekst. Linket til hjælpeteksten vises, når borgeren åbner området for at tilføje eller redigerer oplysninger se skærmdump på næste side. Når borgeren har valgt at arbejde i et område, låses øvrige områder, indtil borgeren enten har gemt sine registreringer eller fortryder, sit valg af område. Når der er foretaget registrering i et område, vil registreringen blive vist men med mulighed for at folde oplysningerne sammen: For områderne Sprog, Kørekort og Faglig profil vil der efter registrering kun være mulighed for at redigere, da evt. tilføjelser og redigering sker samme sted: Erhvervserfaring: Erhvervserfaring er et krævet felt. Af samme grund er der tilføjet et felt til markering af Side 19/37

20 at borgeren ingen erhvervserfaring har, hvis borgeren eksempelvis er nyuddannet uden erhvervserfaring eller ung kontanthjælpsmodtager uden erfaring: Når borgeren udfylder feltet Stilling vises - ud fra det indtastede en liste med forslag til stillingsbetegnelser, der er kendte i systemet. Borgeren kan vælge en af værdierne eller fortsætte med at indtaste en valgfri tekst: Uddannelse: Feltet uddannelse er obligatorisk. Registreringsmæssigt er der ingen ændringer i forhold til det tidligere CV bortset fra selve brugergrænsefladen se skærmdump på næste side. Side 20/37

21 Kvalifikationer: Kvalifikationer er flyttet op i selve CV et, hvor det inden releasen blev registreret i forbindelse med jobønsker. Registrering af kvalifikationer kan ske på følgende tre måder: o Fritekst se skærmdump på næste side. Side 21/37

22 Ved valg af fanebladet Skriv kvalifikationer kan borgeren selv skrive en kvalifikation. Når han har skrevet tre bogstaver vises en liste med kvalifikationer, der indeholder de tre bogstaver i samme kombination. Borgeren kan vælge fra denne liste eller fortsætte med at skrive hvorved listen af forslag indsnævres. Borgeren kan ikke selv skrive en fritekst, som ikke i forvejen findes som en kvalifikation. o Forslag: Ved valg af fanebladet Forslag vises borgeren max otte kvalifikationer, som matcher hans stillingsbetegnelser registreret under Jeg søger job som og Erhvervserfaring. I forhold til Erhvervserfaring medtages kun de stillinger, der matcher tabellen over kendte stillingsbetegnelser. Eksempel: Borgeren har under stilling skrevet tester. Dette er ikke en kendt stillingsbetegnelse, hvorfor der ikke vises kvalifikationer i forhold til dette arbejdsområde. Havde borgeren i stedet for valgt forslaget it-kvalitetsmedarbejder (tester, it-sikkerhedsmedarbejder), som han fik vist som forslag, ville han under kvalifikationer få vist kvalifikationer, der er relateret til denne stillingsbetegnelse se skærmdump på næste side. Side 22/37

23 Han kan vælge at se flere. Borgeren klikker på de(n) ønskede kvalifikation(er), der dermed flytter sig op i listen over valgte kvalifikationer. o Vælg blandt alle: Ved valg af dette faneblad får borgeren vist alle erhvervsområder, som han kan klikke på for at få vist delområder. Ved klik på delområde får han vist de stillingsbetegnelser området indeholder og kan vælge den ønskede stillingsbetegnelse, hvorefter han får vist de kvalifikationer, der er knyttet til stillingsbetegnelsen se skærmdump på næste side. Side 23/37

24 Efterhånden som borgeren vælger en værdi lægger den sig under fanebladene, så han kan følge med i sine valg og evt. gå tilbage til et af de forrige trin se skærmdump på næste side. Side 24/37

25 Kørekort: Der er ingen ændringer til valg af Kørekort. Anden erfaring: Der er ingen ændringer til registrering af Anden erfaring. Sprog: Når borgeren ønsker at tilføje sprog, får vist forslag til sprog efter indtastning af tre bogstaver se skærmdump på næste side. Side 25/37

26 Faglig profil: Faglig profil hed tidligere Personlig beskrivelse. Ændringen skyldes et ønske om, at borgeren skal være mere fokuseres på en beskrivelse af sine faglige kvalifikationer: Der er indført auto-save, hvilket betyder, at selv om borgeren forlader teksten midtvejs, og Jobnet timer ud, vil det indskrevne alligevel være gemt. Kontaktinformationer: Der er foretaget en oprydning i de personlige oplysninger, således at oplysningen om køn og fødselsdato er fjernet. Fremover vises kun fødselsåret. I CV et vil der ikke kunne foretages ændringer i de personlige oplysninger i form af Side 26/37

27 telefonnr., og hjemmesideoplysninger, men der er et link til Min side Min profil, hvor data kan ændres: Muligheden for at skjule oplysninger for arbejdsgiverne er blevet indskrænket. Følgende oplysninger kan skjules: o Postadresse o Fastnetnummer o Mobilnummer o Fødselsår Hvis borgeren har adressebeskyttelse er adresseoplysningerne default skjult for arbejdsgivere, og han vil ud over ovenstående oplysninger også kunne skjule følgende: o Mellemnavn o Efternavn OBS De borgere, der inden releasen har skjult deres fornavn, mellemnavn og/eller efternavn vil fortsat have disse skjult efter releasen. Den skjulte værdi vil blive vist med en tjekboks, således at borgeren kan fjerne markeringen. Når markeringen er fjernet, vil muligheden for igen at skjule sine navne ikke være til stede. Side 27/37

28 6. Jeg søger job som: Jeg søger job som er det tidligere menupunkt under CV og jobønsker, der hed Jobønsker. Navneændringen er et ønske om at få borgerne til at fokusere på det, som de kan og ikke det, de kunne ønske sig at lave. Under dette menupunkt skal borgeren udfylde Stillingsbetegnelser inden for de områder, han har erfaring og/eller uddannelse inden for se skærmdump på næste side Side 28/37

29 Borgeren kan udelukkende søge på stillingsbetegnelse, hvor han efter indtastning af tre karakterer får vist en liste med forslag til stillingsbetegnelser. Borgeren kan ikke registrere kvalifikationer i forbindelse med denne indtastning. Det skal ske under Kvalifikationer i selve CV et, men hvor der kan vises relevante kvalifikationer ud fra denne indtastning. Ansættelsesbetingelser Ansættelsesbetingelser er et obligatorisk felt, hvorfor det er markeret med et udråbstegn. Når borgeren klikker på linket Rediger, får han vist, at området default er udfyldt se skærmdump på næste side. Side 29/37

30 Borgeren skal gemme registreringen før end denne tæller som udfyldt. OBS I en kommende release skal de forudfyldte data også tælle som registrerede data, så CV et automatisk gøres søgbart efter udfyldelse af Erhvervserfaring og Uddannelse, hvis der er krav om, at borgeren skal have et søgbart CV. Ad 1.9: Ændringer til tilmeldekvitteringer Der er foretaget ændringer til følgende tilmeldekvitteringer: Dagpengemodtager Kontanthjælpsansøger Dimittend Uden ydelse Der er i tilmeldekvitteringerne tilføjet information om konsekvenserne for borgerens ydelse ved manglende tjek af jobforslag, og der er til sidst i kvitteringerne tilføjet en generel vejledning om konsekvenserne om manglende tjek af jobforslag. Velkomstbrevet, der dannes ved tilmelding i jobcentret eller a-kassen, er også ændret se Releasenote til Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 26. marts 2015, pkt OBS Som følge af en teknisk omlægning af tilmeldekvitteringerne, kan den introduktionstekst, som jobcentrene hidtil har haft mulighed for at kunne indsætte i tilmeldekvitteringer via Arbejdsmarkedsportalen, ikke længere vises i tilmeldekvitteringerne. Side 30/37

31 Kvittering for tilmelding som dagpengemodtager: Side 31/37

32 Kvittering for tilmelding som kontanthjælpsansøger: Side 32/37

33 Kvittering for tilmelding som dimittend: Side 33/37

34 Kvittering for tilmelding som Uden ydelse : Ad 1.10: Knytning af vejledningstekst til planversion Når en borger tilgår sin plan på Jobnet, bliver planen vist med en vejledningstekst, som informerer om rettigheder og pligter. På borgerens aktuelle plan blev den vejledningstekst, der gjaldt for den kontaktgruppe, som borgeren tilhørte på visningstidspunktet, vist. Vejledningsteksten var således ikke knyttet til planversionen men til den aktuelle kontaktgruppe. Dette betød, at en borger, der oprindeligt kvitterede for sin plan som fx dagpengemodtager og i den Side 34/37

35 forbindelse så en vejledningstekst for dagpengemodtagere, ville få vist en vejledningstekst for fx kontanthjælpsmodtager, hvis han tilgik den pågældende plan - efter han var overgået til kontanthjælp. Ovennævnte er ændret, sådan at vejledningsteksten er knyttet til den enkelte planversion. Planversionen er så at sige stemplet med den vejledningstekst, der var gældende på tidspunktet for publicering af planversionen på følgende måde: Borgerkladden samt den juridiske version får stemplet den vejledningstekst, der gælder på publiceringstidspunktet Sagsbehandlerkladden får ikke stemplet en vejledningstekst, men vil i stedet få beregnet vejledningsteksten, hver gang kladden hentes frem. OBS Borgeren kan indtil videre ikke i planhistorikken se den tilhørende vejledningstekst. I forbindelse med releasen vil der i forhold til eksisterende planer ske en datagenopretning, således at gældende planer bliver stemplet med en vejledningstekst. Datagenopretningen vil dog kun ske for gældende planversioner som både opfatter juridisk plan, borgerkladde samt sagsbehandlerkladde. Udregningen af den korrekte vejledningstekst vil ske på bagrund af den kontaktgruppe og matchkategori/visitationsgruppe, borgeren havde på det tidspunkt, planen blev publiceret. Ad 1.11: Manglende vedledningstekst for revalidender Ved en fejl fik borgere i kontaktgruppe 5 For-revalidering ikke vist vejledningstekst i planer. Fejlen er rettet, og de får vist den vejledningstekst, som hører til forudgående kontaktgruppe. Ad 1.12: Fejl ved login på Jobnet Sygemeldte kontanthjælpsmodtagere fik fejl ved login på Jobnet på datoen for sidste sygedag. Fejlen er rettet. Ad 1.13: Ikke-tilmeldte målgrupper fik forkert besked på siden Raskmelding Aktivitetsparate og uddannelsesparate kontanthjælps-/uddannelseshjælpsmodtagere, som var logget på Jobnet på dato for sidste sygedag, fik under Syge- og raskmelding fejlagtigt vist besked om, at borgeren ville blive gentilmeldt den efterfølgende dag. Fejlen er rettet, og borgeren får fremover vist følgende tekst: Side 35/37

36 Ad 1.14: Manglende raskmeldingsknap Jobparate kontanthjælpsmodtagere fik ved en fejl ikke vist knappen Meld dig rask på Min side efter sygemelding. Fejlen er rettet. Ad 1.15: Tekstændring til Raskmelding for borgere i kontaktgruppe 25 Der er foretaget tekstændring på siden Raskmelding under Syge- og raskmelding for borgere i kontaktgruppe 25 Sygedagpengemodtager fra ledighed. Teksten Når du rakmelder dig, går du automatisk fra sygedagpenge tilbage til dagpenge/midlertidig arbejdsmarkedsydelse. er ændret til Når du raskmelder dig, går du automatisk fra sygedagpenge tilbage til den ydelse, du var på inden din sygdom. Ad 1.16: Ophørt mentoraftale blev vist på Min side Ved en fejl blev ophørte mentoraftaler vist på Min side under Din mentor. Fejlen er rettet. Side 36/37

37 Ad 1.17: Manglende linjeskift i planbeskrivelsen i planhistorik I planhistorikken blev planbeskrivelser ikke vist med tvungne linjeskift. Fejlen er rettet. 2. Arbejdsgiver på Jobnet Ad 2.1: Virksomhed havde ikke adgang til alle virksomhedens jobannoncer Under Virksomhedens annoncer kunne en virksomhed med mange jobannoncer ikke se dem alle, da det kun var muligt at se op til 20 sider i annonceoversigten. Antallet er sat op til 100 sider svarende til 2020 annoncer. Side 37/37

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 25. juni 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 8.juli 2010

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

Releasenote til Jobnet 10. juni 2013

Releasenote til Jobnet 10. juni 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 10. juni 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Pia Poulsen Oprettet den 4. juni 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være:

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være: Om Joblog Det overordnede formål med Joblog er tredelt: 1. Joblog skal give borgeren overblik over egen jobsøgning og relaterede aktiviteter 2. Joblog skal tjene som udgangspunkt for samtaler i jobcentret

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner Jobcenter Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Version 1.0 Oprettet den 5. februar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Vejledning i forbindelse med CV-samtalen

Vejledning i forbindelse med CV-samtalen Vejledning i forbindelse med CV-samtalen A-kassen LH 8. udgave, september 2015 Indhold 1. Forventninger til dig som ledig 2 2. Vejledning til CV på Jobnet.dk 3 3. Sådan redigerer du i dine kontaktinformationer

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016 Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Den 11. januar 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBNETS FORSIDE... 4 1.1: LINK TIL SUPPORTSIDE...

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Dimittend /Nyuddannet

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Dimittend /Nyuddannet V E J L E D N I N G Sådan melder du dig ledig på Jobnet Dimittend /Nyuddannet Indhold: Side: 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig 2 2 - Uddannelsesniveau 3 (Kun for borgere under 30 år) 3 - Vil du søge om en

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

Releasenote til JobKon 5. januar 2015

Releasenote til JobKon 5. januar 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 5. januar 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 19. december 2014 Den 5. januar 2015 implementeres det nye modul JobKon: 1. GENERELT OM JOBKON...

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 2.0 Oprettet den 23. marts 2015 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner 2015-1 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Releasenote til JobKon 29. juni 2015

Releasenote til JobKon 29. juni 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. GENERELT...

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Meld dig ledig uden ydelse

Meld dig ledig uden ydelse Meld dig ledig uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at være meldt ledig som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] som dimittend Meld dig ledig på Jobnet Dimittend Denne vejledning skal du kun anvende, hvis du kan sige ja til følgende: Du er nyuddannet, optaget eller på

Læs mere

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel 12. marts 2010 It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel Orientering om ændringer i Jobnet J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver ændringer i Jobnet i forbindelse med

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Der er foretaget følgende ændringer: 1. It-understøttelse af integrationsydelse I lovforslag L 2 af 3. juli 2015 er der indført

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 23. Superbrugere december 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Tina Stausholm Oprettet den 19. december 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 3.0 Oprettet den 14. september 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Version: 1.0 Oprettet den 22. december 2014 Den 5. januar 2015 vil der være foretaget følgende

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010

Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010 Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 15. maj 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20. maj 2010

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp og med uddannelseshjælp Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Uden ydelse. 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig Uddannelsesniveau 3

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Uden ydelse. 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig Uddannelsesniveau 3 V E J L E D N I N G Sådan melder du dig ledig på Jobnet Uden ydelse Indhold: Side: 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig 2 2 - Uddannelsesniveau 3 (Kun for borgere under 30 år / under 25 år for a-kassemedlemmer

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 23. august 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold DIT CV PÅ JOBNET.DK Dit CV på jobnet.dk Side 1 Indhold 1. CV et din nøgle til dagpenge og job.... 2 2. Derfor skal dit CV på jobnet.dk... 2 3. CV-samtalen... 2 4. Generelle krav... 2 5. Undgå problemer

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG CV-søgning Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. CV-SØGNING OG FORSIDEN AF JOBAG... 3 3. CV-SØGNING... 5 3.1 OPSÆTNING AF

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG Jobordre Version: 1.0 Oprettet den 26. september 2017 INDHOLD 1. JOBORDRE... 3 2. OPRETTELSE OG VISNING AF JOBORDREOPLYSNINGER... 3 2.1 OPRETTELSE AF EN JOBORDRE...

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018 Version: 1.0 Oprettet den 26. februar 2018 Den 5. marts 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet for Arbejdsgivere:

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG Jobordre Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. JOBORDRE... 3 3. OPRETTELSE OG VISNING AF JOBORDREOPLYSNINGER... 3 3.1 OPRETTELSE

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte?

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Oktober 2010 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner pr. 5. marts 2018

Releasenote til Jobcenter Planner pr. 5. marts 2018 Releasenote til Jobcenter Planner pr. 5. marts 2018 Version: 1.0 Oprettet den 26. februar 2018 Den 5. marts 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Planner: 1. ADMINISTRATION... 3 1.1: MENUPUNKTET

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. marts 2019

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. marts 2019 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. marts 2019 Version: 1.0 Oprettet den 11. marts 2019 Den 18. marts 2019 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet for Arbejdsgivere:

Læs mere

Releasenote til JobKon 29. april 2015

Releasenote til JobKon 29. april 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 29. april 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 28. april 2015 Den 29. april 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 6. juni Releasenote til JobKon pr. 11. juni 2018

Version: 1.0 Oprettet den 6. juni Releasenote til JobKon pr. 11. juni 2018 Version: 1.0 Oprettet den 6. juni 2018 Releasenote til JobKon pr. 11. juni 2018 Den 11. juni 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: VALIDERING PÅ, AT BESKEDER

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. juni 2018

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. juni 2018 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. juni 2018 Version: 1.0 Oprettet den 6. juni 2018 Den 11. juni 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet for Arbejdsgivere:

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Kontanthjælp / Uddannelseshjælp / Integrationsydelse

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Kontanthjælp / Uddannelseshjælp / Integrationsydelse V E J L E D N I N G Sådan melder du dig ledig på Jobnet Kontanthjælp / Uddannelseshjælp / Integrationsydelse Indhold: Side: 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig 2 2 Uddannelsesniveau 3 Kun for borgere under 30

Læs mere

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan Indledning Dette dokument viser skærmdumps af de sider, en borger ser og arbejder med i forbindelse med uddannelsesplan. Indtil videre er der kun skærmdumps fra Jobnet, men der er etableret et samarbejde

Læs mere

Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation)

Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation) Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation) Version: 6.1 Oprettet den 31. oktober 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job

Find dit nye job på FOA Job Januar 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010

Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010 Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 22. april 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 23. april

Læs mere

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 9. juli 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 2. juli 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 2. juli 2012

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 10. december 2018

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 10. december 2018 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 10. december 2018 Version: 1.0 Oprettet den 3. december 2018 Den 10. december 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 23. januar 2012

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 23. januar 2012 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 23. januar 2012 i HP Helpdesk Version: 1.1 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 20. januar 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20.

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå på Jobnet.dk og log ind. I den sorte topmenuen vælger du Annoncer. Du kommer nu til siden Mine annoncer. På siden Mine

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 20. februar 2014 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20.

Læs mere

Releasenote til Jobnet 29. juni 2015

Releasenote til Jobnet 29. juni 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. MIN SIDE...

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Vejledning i oprettelse af Jobannoncer i JobKon Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. (Jobnet for jobkonsulenter)

Vejledning i oprettelse af Jobannoncer i JobKon Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. (Jobnet for jobkonsulenter) Vejledning i oprettelse af Jobannoncer i JobKon Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk (Jobnet for jobkonsulenter) Version: 1.0 Oprettet den 4. december 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. MODULET ANNONCER...

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten

Læs mere

JOBLOG. Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere din jobsøgning.

JOBLOG. Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere din jobsøgning. JOBLOG Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere din jobsøgning. Du skal som udgangspunkt registrere mindst 2 job hver uge. Søger du skriftligt, skal du også uploade/gemme et par af dine

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 17. september 2018

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 17. september 2018 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 17. september 2018 Version: 1.0 Oprettet den 7. september 2018 Den 17. september 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Releasenote til Jobnet 28. april 2014

Releasenote til Jobnet 28. april 2014 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 28. april 2014 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Vejledning i brug af Golfbox

Vejledning i brug af Golfbox Vejledning i brug af Golfbox Golfens administrationssystem hedder Golfbox. Med dette system kan du reservere tider, se en oversigt over dine reservationer, tilmelde dig turneringer, se klubbens kalender

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Man tilgår CV via Jobnet, under menupunktet Min jobsøgning, hvor man kan klikke sig ind på det i venstre hjørne.

Man tilgår CV via Jobnet, under menupunktet Min jobsøgning, hvor man kan klikke sig ind på det i venstre hjørne. Om IT understøttelsen af CV fokus på nye funktioner Man tilgår CV via Jobnet, under menupunktet Min jobsøgning, hvor man kan klikke sig ind på det i venstre hjørne. Forsiden af CV har fået nyt lay-out.

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

IT-Nyhedsbrev til jobcentre

IT-Nyhedsbrev til jobcentre IT-Nyhedsbrev til jobcentre 15. nyhedsbrev, 2019 Release 2019-1 Mere synlighed på Jobnet og flere registreringsmuligheder på DFDG I denne release vil de største forandringer ske på Jobnet. I release 2019-1

Læs mere

Det moderniserede CV på Jobnet, oktober 2010

Det moderniserede CV på Jobnet, oktober 2010 4. oktober 2010 Det moderniserede CV på Jobnet, oktober 2010 Det moderniserede CV er udviklet ud fra et ønske om at optimere brugervenligheden på Jobnet: Det er fleksibelt, fordi man kun skal udfylde det,

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] [arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] Søg i CV'er Gå til jobnet.dk og log ind under menupunktet 'Find medarbejder' i feltet Arbejdsgiver. Du får nu to muligheder på siden Søg i CV'er: Hvis du har

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar Releasenote til JobKon pr. 11. januar 2016

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar Releasenote til JobKon pr. 11. januar 2016 Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016 Releasenote til JobKon pr. 11. januar 2016 Den 11. januar 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: ÆNDRINGER TIL VIS BORGER...

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk

Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Vejledning i udfyldelse af mit CV på jobnet.dk og Min plan for jobsøgning på mithk.dk Når du udfylder dit CV på jobnet.dk, er der nogle af felterne, du skal være ekstra opmærksom på. De skal nemlig udfyldes

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] [arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] Søg i CV'er Gå til Jobnet.dk og log ind, klik i den sorte topmenu på Søg i CV er Du har nu to muligheder: 1. Du kan oprette en ny søgning OBS: Vær opmærksom

Læs mere

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for borgere og a-kasser k Version: 2.1 Oprettet den 10. april 2013 INDHOLD JOBPLANER OG AKTIVITETER UDEN FOR

Læs mere