A C? B Studieretninger 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A C? B Studieretninger 2015"

Transkript

1 A C? B tudieretninger 2015

2 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se hvordan reglerne er for valg af studieretning og dine muligheder for ekstra valgfag. På skolens hjemmeside kan du læse mere om de enkelte fag. Det er et vigtigt valg du skal træffe. Du skal naturligvis overveje, om der er en videregående uddannelse, du allerede nu kan pege på som din drømmeuddannelse. å ved du nok allerede hvilken studieretning du skal vælge, eller hvilke fag og faglige niveauer der skal til, for at du kan opfylde afgangskravene til en given uddannelse. Ved skolestart er de fleste elever endnu ikke helt sikre på, hvad de vil. Desuden ved vi af erfaring, at de planer en 1g elev har ved skolestart, let kan ændres i løbet af gymnasietiden. Karriereplanerne kan udvikles i takt med at du oplever nye spændende vinkler på fag, nysgerrigheden vækkes og pludselig opstår der en helt ny plan. ådan skal det være og jeg vil næsten påstå, at det er meningen med det almene gymnasium, hvor du kommer til at opleve en meget bred vifte af fag alle med hver deres særpræg. Det handler om din fremtid men i første omgang handler det om de næste, og måske de bedste, tre år af dit ungdomsliv og uddannelsesliv. De bliver spændende og vigtige for dig. Jeg glæder mig til at se dig på kanderborg Gymnasium. Jakob Thulesen Dahl rektor Det handler om din fremtid men i første omgang handler det om de næste, og måske de bedste, tre år af dit ungdomsliv og uddannelsesliv.

3 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard Indhold TX opbygning Eksempler på studieretninger Tværfaglige forløb tudieretninger Naturvidenskabelige amfundsfaglige proglige Kunstneriske

4 Den uddannelse, du får, er bygget op på følgende måde: Grundforløbet Dette varer det første halve år. Grundforløbet vil sikre, at du får en god start og vil konkret træne dig i en lang række færdigheder, som du siden hen får brug for. Tre nye fagområder, der arbejder på tværs af fagene, vil forstærke din generelle studiekompetence: Almen studieforberedelse Naturvidenskabeligt grundforløb. Efter grundforløbet vil du skulle foretage dit endelige valg af studieretning. tudieretningsforløbet Dette varer 2 ½ år. tudieretningsforløbet kendetegnes ved nogle studieretningsfag, som sammen giver studieretningen en bestemt toning. Du kan vælge mellem kunstneriske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og sproglige studieretninger. Alle skal desuden have to af de naturvidenskabelige fag biologi, kemi og naturgeografi på C- niveau. Gymnasiet fastlægger disse. Udover det obligatoriske sprogfag, engelsk, skal du vælge yderligere et sprogfag, det vi kalder sprog 2. Du anfører, hvilket sprog 2 du vil have i forbindelse med optagelsesansøgningen. Muligt sprog 2 valg er et af følgende: Tysk fortsættersprog B og fransk fortsættersprog B over to år. Fransk begyndersprog A og spansk begyndersprog A over tre år. I din ansøgning om optagelse skal du desuden ønske et kunstnerisk fag: Billedkunst, drama, mediefag eller musik. Valgfag Afhængig af studieretning er der fra nul til tre valgfagsblokke, som vælges individuelt. Du kan vælge at løfte et af de fag, du allerede har, til et højere niveau, eller du kan vælge et nyt fag. Vores udbud af valgfag er: Valgfag på C-niveau: Billedkunst, dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, kemi, latin, mediefag, musik og psykologi. Valgfag på B-niveau: Billedkunst, biologi, dramatik, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, religion og samfundsfag. Valgfag på A-niveau: Biologi, engelsk, fortsættersprog, fysik, kemi, matematik og samfundsfag. Normalt er det muligt at udskifte et valgfag på C-niveau med et valgfag på B- eller A-niveau. Valgfag på B-niveau forudsætter, at man har faget på C-niveau. Tilsvarende gælder, at A-niveau forudsætter B-niveau. Vær opmærksom på, at begyndersprog (fransk eller spansk) normalt skal afsluttes på A-niveau. Begyndersprog optager derfor en valgfagsblok i skemaet. Når du søger, skal du ønske tudieretning 2. fremmedsprog (sprog 2) Et kunstnerisk fag (billedkunst, dramatik, mediefag eller musik) Det endelige valg af studieretning Vi tager i videst muligt omfang hensyn til studieretningsønsket ved dannelsen af klasser til grundforløbet, men det er vigtigt at understrege, at endeligt valg af studieretning først sker i slutningen af grundforløbet. Her har alle elever lige muligheder for at søge de udbudte studieretninger, og nogle elever vil skulle skifte klasse. Endeligt valg af studieretning sker først i slutningen af grundforløbet. Du vil du blive tilbudt samtale med en studievejleder om ønsker, studieplaner og fagkrav. Du og dine forældre bliver desuden indbudt til orienteringsmøde om valg af studieretning. Obligatoriske fag Alle studieretninger omfatter obligatoriske fag, som alle elever har: Engelsk B Matematik C amfundsfag C

5 TX indeholder ialt 25 fagblokke - nedenfor er illustreret de 20 obligatoriske fag. De resterende er defineret via valg af studieretning, sprog 2 og valgfag. A-niveau (=3 år): B-niveau (=2 år): A B C C-niveau (=1 år): Dansk Historie Dansk Historie Engelsk prog 2 Naturvidenskabeligt fag * Dansk Historie Engelsk prog 2 *** Naturvidenskabeligt fag I ** Matematik amfundsfag Naturvidenskabeligt fag II ** Oldtidskundskab Religion Mindst 4 fag skal afsluttes på A-niveau. Normalt 3 fag skal afsluttes på B-niveau. Normalt 7 fag skal afsluttes på C-niveau. Idræt (3-årigt) Kunstnerisk fag **** Fysik * Naturvidenskabeligt fag B-niveau Gymnasiet vælger til hver studieretning to af fagene biologi, kemi eller naturgeografi på C-niveau. enere skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. ** Naturvidenskabeligt fag C-niveau Du kan vælge mellem fysik, matematik og de to andre naturvidenskabelige fag, du har haft på C-niveau. I de studieretninger, der allerede indeholder et naturvidenskabeligt fag på mindst B-niveau, skal du ikke foretage dette valg. I studieretning 11 er naturvidenskab B ikke et krav. *** prog 2 Ved tilmeldingen vælges mellem tysk fortsættersprog, fransk fortsættersprog, fransk begyndersprog og spansk begyndersprog. Et begyndersprog skal normalt afsluttes på A-niveau og fylder derfor 3 blokke. Med matematik A i kombination med bioteknologi A eller fysik og kemi på mindst A- og B-niveau kan begyndersprog dog afsluttes på B- niveau. Med samfundsfag A i kombination med begyndersprog A kræves et ekstra A-niveaufag. **** Kunstnerisk fag Ved tilmeldingen skal du vælge mellem et af fagene billedkunst, dramatik, mediefag og musik.

6 Eksempel på studieretning #1 Matematik A + Fysik B + Kemi B Med to valgfag, hvor eleven har valgt fysik A og Erhvervsøkonomi C 1.G 2.G 3.G Dansk Dansk Dansk Historie Historie Historie Matematik Matematik Matematik Fysik Fysik Fysik Kemi Kemi Oldtidskundskab V Engelsk Engelsk prog 2 prog 2 Religion Erhvervsøkonomi V Idræt Idræt Idræt amfundsfag Biologi Kunstnerisk fag A-niveau B-niveau C-niveau tudieretningsfag 3 eller 4 blokke er studieretningsfagblokke, som er fælles for alle elever med samme studieretning. V Valgfag Afhængig af studieretning er der fra nul til tre valgfagsblokke, som vælges individuelt. Et valgfag på C- eller B-niveau kan normalt udskiftes med et valgfag på højre niveau. Der er altid en forudsætning for et valgfag på B- eller A-niveau, at man har haft faget på det lavere niveau. Øvrige fag er obligatoriske

7 Eksempel på studieretning #2 amfundsfag A + Matematik A + Psykologi B Ingen valgfag 1.G 2.G 3.G Dansk Dansk Dansk Historie Historie Historie Matematik Matematik Matematik amfundsfag amfundsfag amfundsfag Fysik Psykologi Psykologi Engelsk Engelsk Religion Idræt Idræt Idræt Fortsættersprog 2 prog 2 amfundsfag Kemi Kunstnerisk fag Biologi Oldtidskundskab Naturgeografi A-niveau B-niveau C-niveau tudieretningsfag 3 eller 4 blokke er studieretningsfagblokke, som er fælles for alle elever med samme studieretning. Øvrige fag er obligatoriske

8 Eksempel på studieretning #3 + Tysk forts. A + Religion B Med tre valgfag (ét i 2.G, og to i 3.G), hvor eleven har valgt amf B i 2.G og Mat B samt amf A i 3.G. 1.G 2.G 3.G Dansk Dansk Dansk Historie Historie Historie Engelsk Engelsk Engelsk Tysk fortst. Tysk fortst. Tysk fortst. Biologi Religion Religion amfundsfag amfundsfag V amfundsfag V Fysik Naturgeografi Oldtidskundskab Idræt Idræt Idræt Matematik Kunstnerisk fag Matematik V A-niveau B-niveau C-niveau tudieretningsfag 3 eller 4 blokke er studieretningsfagblokke, som er fælles for alle elever med samme studieretning. V Valgfag Afhængig af studieretning er der fra nul til tre valgfagsblokke, som vælges individuelt. Et valgfag på C- eller B-niveau kan normalt udskiftes med et valgfag på højre niveau. Der er altid en forudsætning for et valgfag på B- eller A-niveau, at man har haft faget på det lavere niveau. Øvrige fag er obligatoriske

9 Tværfaglige forløb Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem det sproglige, det kunstneriske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige hovedområde. Formålet er, at du lærer at anvende dine kreative evner og din kritiske sans, når du arbejder i de forskellige fag. Du kan også her lære at overføre din viden fra et fagområde til et andet. Almen studieforberedelse er fordelt hen over alle 3 gymnasieår. I 1g ligger der 2 sådanne forløb mellem efterårsferie og sommerferie. Eksempler på emner og fag kan være: Ungdomskultur: amfundsfag og et kunstnerisk fag Verdensbilleder: Fysik og historie giver en fælles basis for det sproglige arbejde. progene samarbejder her om det stof, der er fælles for alle sprogfag. Formålet er at styrke din sprogforståelse, at gøre dig bedre til sproglig analyse og at give dig kendskab til forskellige læringsstrategier. vil gøre det lettere for dig at lære sprog. Forløbet ligger mellem skolestart og efterårsferien og bliver lavet af dansklærere og fremmedsprogslærere i fællesskab. Naturvidenskabeligt grundforløb er en introduktion til de naturvidenskabelige fags fællestræk og forskelligheder gennem arbejde med de helt grundlæggende elementer i biologi, fysik, kemi og naturgeografi. Formålet er at lære dig at forstå naturvidenskabelig tankegang og at give dig viden om centrale naturvidenskabelige problemstillinger. Viden og forståelse får du også ved at lave forskellige eksperimenter.

10 Matematik A Fysik B Kemi B 1 2 Matematik A Fysik B Kemi B Engelsk B amfundsfag C Kunstnerisk fag C prog 2 B Valgfag A Matematik A Bioteknologi A Fysik B Matematik A Bioteknologi A Fysik B Engelsk B amfundsfag C Kunstnerisk fag C prog 2 B tudieretningsfag Obligatoriske fag Kunstnerisk fag 2. fremmedsprog Valgfag Naturvidenskabelige studieretninger Valgfag A: Engelsk, fysik, kemi og sprog 2. : Billedkunst, dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, latin, mediefag, musik og psykologi, Mulige valgfag B : Biologi, idræt, samfundsfag og det kunstneriske fag på C-niveau. I denne studieretning kan begyndersprog afsluttes på B-niveau, hvis man vælger fysik eller kemi på A-niveau. : Billedkunst, dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, latin, mediefag, musik og psykologi. Mulige valgfag B : Idræt, samfundsfag og det kunstneriske fag på C-Niveau. Mulige valgfag A: Engelsk, fysik, kemi og sprog 2. I denne studieretning kan begyndersprog afsluttes på B-niveau. A niveau B niveau C niveau

11 amfundsfaglige studieretninger tudieretningsfag Obligatoriske fag Kunstnerisk fag amfundsfag A Matematik A Psykologi B amfundsfag A Matematik A Psykologi B Engelsk B Naturgeografi C Kemi C Kunstnerisk fag C amfundsfag A Matematik A Filosofi B amfundsfag A Matematik A Filosofi B Engelsk B Kemi C Naturgeografi C Kunstnerisk fag C 2. fremmedsprog Fortsættersprog 2 B Fortsættersprog 2 B Valgfag Kan kun vælges med fortsættersprog B. Kan kun vælges med fortsættersprog B. A niveau B niveau C niveau

12 amfundsfag A Matematik B Biologi B amfundsfag A Matematik B Idræt B amfundsfag A Matematik B amfundsfag A amfundsfag A amfundsfag A Matematik B Matematik B Biologi B Idræt B Matematik B Engelsk B Engelsk B Naturgeografi C Kemi C Kemi C Kemi C Kunstnerisk fag C Kunstnerisk fag C Kunstnerisk fag C prog 2 B prog 2 B prog 2 B Valgfag A Valgfag A Valgfag B Valgfag A: Engelsk, biologi, matematik og sprog 2. : Billedkunst, dramatik, erhvervsøkonomi. filosofi, latin, mediefag, musik og psykologi. Mulige valgfag B: Fysik, kemi, religion, idræt og det kunstneriske fag på C niveau. Vær opmærksom på, at i en studieretning med samfundsfag A i kombination med begyndersprog, skal man have 5 A-niveaufag. Valgfag A: Engelsk, biologi, matematik og sprog 2. : Billedkunst, dramatik, erhvervsøkonomi. filosofi, latin, mediefag, musik og psykologi. Mulige valgfag B: Biologi, fysik, kemi, religion og det kunstneriske fag på C niveau. Vær opmærksom på, at i en studieretning med samfundsfag A i kombination med begyndersprog, skal man have 5 A-niveaufag. Valgfag B: Naturgeografi, fysik, kemi, religion, idræt og det kunstneriske fag på på C-niveau. : Billedkunst, dramatik, mediefag, musik, filosofi, latin, erhvervsøkonomi og psykologi. Mulige valgfag A: Matematik og sprog 2. Vær opmærksom på, at i en studieretning med samfundsfag A i kombination med begyndersprog, skal man have 5 A-niveaufag.

13 proglige studieretninger tudieretningsfag Obligatoriske fag Tysk forts. A Naturgeografi B Tysk forts. A Naturgeografi B amfundsfag C Matematik C Tysk forts. A Religion B Tysk forts. A Religion B amfundsfag C Matematik C Naturgeografi C Kunstnerisk fag Valgfag Kunstnerisk fag C Valgfag B Valgfag B Kunstnerisk fag C Valgfag B Naturvidenskab B A niveau B niveau C niveau Valgfag B: Biologi, fysik, matematik, idræt, psykologi, samfundsfag religion og det kunstneriske fag på C-niveau. : Billedkunst, dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, kemi, latin, mediefag, musik og psykologi. Mulige valgfag A: Biologi, fysik, matematik, samfundsfag (forudsætter fagene på B). Naturvidenskab B: Biologi, fysik, naturgeografi eller matematik Valgfag B: Biologi, fysik, matematik, idræt, samfundsfag, psykologi, og det kunstneriske fag på C-niveau. : Billedkunst, dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, kemi, latin, mediefag, musik og psykologi. Mulige valgfag A: Biologi, fysik, matematik, samfundsfag (forudsætter fagene på B)

14 pansk beg. A Billedkunst B pansk beg. A Tysk forts. B Latin C Fransk beg. A Billedkunst B pansk beg. A Billedkunst B Kemi C amfundsfag C Matematik C Valgfag B Naturvidenskab B Naturvidenskab B: Biologi, fysik, kemi eller matematik. Valgfag B: Biologi, fysik, idræt, kemi, samfundsfag, matematik, religion, psykologi. : Dramatik, mediefag, erhvervsøkonomi, musik filosofi, naturgeografi, latin, psykologi. Mulige valgfag A: Biologi, fysik, kemi, matematik, samfundsfag (forudsætter fagene på B). pansk beg. A Tysk forts. B Latin C Kemi C amfundsfag C Matematik C Billedkunst C Valgfag B Valgfag B: Biologi, fysik, kemi idræt, matematik, samfundsfag, religion, og billedkunst. : Dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, naturgeografi, medie fag, musik, psykologi. Mulige valgfag A: Tysk forts. Fransk beg. A Billedkunst B Kemi C amfundsfag C Matematik C Valgfag B Naturvidenskab B Naturvidenskab B: Biologi, fysik, kemi eller matematik. Valgfag B: Biologi, fysik, idræt, kemi, samfundsfag, matematik, religion, psykologi. : Dramatik, mediefag, erhvervsøkonomi, musik filosofi, naturgeografi, latin, psykologi. Mulige valgfag A: Biologi, fysik, kemi, matematik, samfundsfag (forudsætter fagene på B).

15 proglige studieretninger tudieretningsfag Obligatoriske fag 8.2 Fransk beg. A Tysk forts. B Latin C Fransk beg. A Tysk forts. B Latin C Kemi C amfundsfag C Matematik C Kunstnerisk fag Valgfag Billedkunst C Valgfag B A niveau B niveau C niveau Valgfag B: Biologi, fysik, kemi, idræt, matematik, samfundsfag, religion og billedkunst. : Dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, mediefag, naturgeografi, musik, psykologi. Mulige valgfag A: Tysk forts.

16 Musik A Musik A Mediefag B Mediefag B amfundsfag C Naturgeografi C Matematik C Musik A Musik A Matematik B Matematik B amfundsfag C Naturgeografi C tudieretningsfag Obligatoriske fag Kunstneriske studieretninger Fortsættersprog 2 B Naturvidenskab B prog 2 B Valgfag B 2. fremmedsprog Valgfag Naturvidenskab B: Biologi, fysik, matematik, naturgeografi. Kan kun vælges med fortsættersprog. Valgfag B: Biologi, fysik, idræt, naturgeografi, religion og samfundsfag. : Billedkunst, dramatik, erhvervsøkonomi filosofi, kemi, latin, mediefag og psykologi. Mulige valgfag A: Matematik og sprog 2. A niveau B niveau C niveau

17 Højvangens Torv kanderborg Telefon

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2019 A C? B Erhvervsøkonomi RP tudieretninger 2019 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Naturvidenskabelige studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger 1K MATEMATIK A KEMI A FYSIK B ol C Valg C Valg C Valg B: Bk, Bi, Id, Mu, Re, Sa Valg A: EN, FY, Sprog 2g MA A KE A DA A HI A id C bi C re C Fy B En B 1g sa C bk/mu C

Læs mere

Velkommen til vores gymnasium

Velkommen til vores gymnasium Velkommen til vores gymnasium Højvangens Torv 6 8660 kanderborg Telefon 86 52 23 33 www.skanderborg-gym.dk kanderborg Gymnasium voresgym Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du læse

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

Informatik. Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2018

Informatik. Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2018 A C Informatik B Erhvervsøkonomi RP tudieretninger 2018 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2017

Erhvervsøkonomi SRP. Studieretninger 2017 A C? B Erhvervsøkonomi RP tudieretninger 2017 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

A M GYMNASIUM G Y E K INFO 2019 Y M U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE

A M GYMNASIUM G Y E K INFO 2019 Y M U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE K E E K D D I I G G Y Y KED GYI IFO 2019 TDETEREKE (TX) IFORTIOHÆFTE 2010-2011 unkensdam Gymnasium TX-gymnasiet i Kolding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er:

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

Vælg din STUDIERETNING

Vælg din STUDIERETNING Vælg din STUDIERETNING 2017 Tidsplan for dit valg af studieretning Ons-tors uge 36-39 Undervisning i studieretningsfag: - Sproglige studieretninger - Samfundsvidenskabelige studieretninger - Naturvidenskabelige

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort)

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studieretningsudbud 2013

Studieretningsudbud 2013 12. november 2012 Studieretningsudbud 2013 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau, samt et frit

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2019 STX 13 VELKOMMEN TIL TG TG er et dejligt sted at være. Det er noget, jeg ofte hører fra skolens elever og ansatte, og man mærker det selv, når man færdes på skolen. Selvom vi er en stor skole med

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

2018: Sproglig studieretning: Kultur

2018: Sproglig studieretning: Kultur 18: Sproglig studieretning: Kultur Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Latin C Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb Spansk A 325 Latin C Matematik B 250

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2017 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2017 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2017 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 hvordan er det at starte på gymnasiet? Det var nervepirrende at blive sendt ud i en klasse med nye mennesker, men lærerne var

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Obligatoriske fag. Obligatoriske valg. 2. fremmedsprog (hvis begynder) 2. fremmedsprog (hvis fortsætter)

Obligatoriske fag. Obligatoriske valg. 2. fremmedsprog (hvis begynder) 2. fremmedsprog (hvis fortsætter) Fag og niveau Niveau Obligatoriske fag Obligatoriske valg Valgfag () Krav A (hvis begynder) 2.frem.sprog (fort) Mindst 4 fag B C (hvis fortsætter) nat.vid.fag 2 (,, eller ) nat.vid.fag 3 (, og/eller )

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Fag Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B SR7 SR8 SR9 SR10 MU A EN A EN A EN A EN A TYF A FRB A SPB A FI

Læs mere

2019: Sproglig studieretning: Sprog og kultur

2019: Sproglig studieretning: Sprog og kultur 19: Sproglig studieretning: Sprog og kultur Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Latin C Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb Spansk A 325 Latin C Matematik

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst)

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst) Side 1 af 5 Hold Holdstart Varighed Fag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SU-timer 602 1508 1 år Billedkunst 0 B 12:00-15:55 12:00-15:55 8,89 604e 1508 ½ år Biologi 0 C 8:00-11:25 8:30-11:25 6,67 606

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger Holstebro Gymnasium og HF Studentereksamen stx 2016 Studieretninger 2 Studentereksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over de studieretninger og de valgfag, du kan vælge

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B STUDIERETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 6 ABROAD ENGELSK A SPANSK

Læs mere

Sådan vælger du studieretning

Sådan vælger du studieretning STX Sådan vælger du studieretning FORÆLDREMØDE 2017 PROGRAM // 3 KØREPLAN FOR VALG AF STUDIERETNING // 4 SÅDAN VÆLGER DU STUDIERETNING // 5 STUDIERETNINGER // 6-7 VALGFAG // 8 TRÆF DET RIGTIGE VALG //

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

VALG AF STUDIERETNING (for årgang 2018) Kære 1.g-elev og forældre (hvis du er under 18 år)

VALG AF STUDIERETNING (for årgang 2018) Kære 1.g-elev og forældre (hvis du er under 18 år) VALG AF STUDIERETNING (for årgang 2018) Kære 1.g-elev og forældre (hvis du er under 18 år) Vi er nu så langt inde i grundforløbet, at du skal snart til at vælge studieretning. Vi håber, at grundforløbet

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere