RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER"

Transkript

1 RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

2 RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre dig parat til netop den uddannelse, du helst vil have. Vi giver dig plads til, at du kan være dig selv og stiller op med engagerede lærere, som både udfordrer og støtter dig, så du kan udvikle dine interesser og dine talenter. Vi sørger for, at rammerne er i orden, så du kan få 3 rigtigt gode år. Men ingenting kommer af sig selv, så derfor forventer vi også noget af dig. Du skal tage ansvaret for din skolegang på dig og deltage aktivt. Det er en forudsætning for, at du kan få den studentereksamen, der kan opfylde dine drømme. Velkommen til Rødkilde! Hans Erik Duschek-Hansen Rektor 2

3 INDHOLD DIN HVERDAG OG UDDANNELSE HER PÅ SKOLEN NATURVIDENSKA SAMFUNDSVIDENSKA SPROG & KULTUR KUNSTNERISK KREATIV DU SKAL VÆLGE

4 RØDKILDE GYMNASIUM HVERDAG OG UDDANNELSE HER PÅ SKOLEN STARTEN PÅ GYMNASIELIVET De første dage, du går på Rødkilde, er introdage, hvor du laver forskellige aktiviteter for at lære stedet, dine klassekammerater og dine nye lærere at kende. Vi har et tutorkorps af 2.G elever, som du også møder allerede den 1.dag, så du har nogen at spørge til råds om stort og småt. Introforløbet slutter med en klassetur til Kulsølejren sammen med jeres idrætslærer. I løbet af din første uge på Rødkilde kommer vores IT-vejleder forbi i din klasse og sørger for, at I alle får en Google konto, så I kan arbejde sammen via Google Docs. I bliver selvfølgelig også oprettet på Lectio, portalen hvor du finder dit skema, ser dine lektier, afleverer dine skriftlige opgaver, finder links til elektroniske ordbøger og andet, du skal bruge i undervisningen. Vi regner med, at du selv har en bærbar computer med. Til gengæld sørger vi for strøm i bordene, så den kan lade op. En skoledag på Rødkilde starter typisk kl. 8 og det sidste modul er slut kl Hvert modul er på 75 minutter. Der er pause mellem alle moduler, og spisepausen ligger fra kl Ud over den skemalagte undervisning er der lærerbemandet lektiecafé 2 eftermiddage om ugen, og det er muligt at deltage i en række aktiviteter på tværs af studieretning og klasse. Det kan for eksempel være: Dykning Filmprojekter Fitnesscenter Matchrace sejlads Musik UDDANNELSEN Inden du starter på gymnasiet, har du valgt en foreløbig studieretning, og du kommer i klasse med dem, som har valgt den samme studieretning eller én der minder om. Dog er det første halve år et grundforløb, hvor undervisningen er ens for alle. I december skal du foretage det endelige valg af studieretning. Hvis du vælger en anden studieretning i december, skal du altså skifte klasse efter jul. Det er ikke kun dine studieretningsfag, der tegner din studieretning. De andre fag følger i forskelligt omfang det fokus, du har valgt, og får din uddannelse til at hænge sammen. Så selvom alle studieretninger har dansk og historie på A-niveau, kommer det an på din studieretning, hvad du laver i timerne. I historie skal du f.eks. lære om industrialiseringen, uanset hvilken studieretning du går på. Hvis du har valgt en naturvidenskabelig studieretning, lærer du måske mest om den tekniske udvikling, mens du på en samfundsvidenskabelig studieretning måske vil have mere fokus på avisernes rolle i samfundet.

5 Uanset hvilken studieretning, du vælger, får du en helt almindelig studentereksamen (STX). GENERELT OM STUDENTEREKSAMEN (STX) Den største del af STX består af obligatoriske fag. Alle skal have dansk, historie, matematik, samfundsfag, fysik, religion, oldtidskundskab, idræt og engelsk, ligesom man skal have 1 kunstfag og 1 ekstra fremmedsprog. Du skal desuden have 2 af fagene biologi, kemi, informationsteknologi og naturgeografi. Et af de naturvidenskabelige fag (herunder matematik) skal du have på -niveau enten via din studieretning eller som valgfag. optagelseskravene til alle videregående uddannelser på ug.dk. Vi gør, hvad vi kan for at efterkomme dine ønsker om studieretning, men somme tider er der ikke nok tilmeldinger. Så hjælper vi dig med at sammensætte fagene, så du alligevel får dine ønsker opfyldt. En studentereksamen består normalt af 4 fag på A-niveau, 3 fag på -niveau og 7 fag på -niveau. Vælger du et 5. A-niveau fag, belønnes du, når du søger ind på en videregående uddannelse, da dit eksamensgennemsnit ganges med 1,03. DU SKAL VÆLGE STUDIERETNING - SE DEM PÅ DE NÆSTE SIDER Inden du starter på Rødkilde Gymnasium, skal du gå ind på optagelse.dk og vælge studieretning, dit 2. fremmedsprog og dit kunstfag. Ved du allerede nu, hvad du vil læse videre til, kan din skolevejleder hjælpe dig med at vælge den rigtige studieretning og øvrige fag fra starten. Du kan også se LÆS MERE OM OS HER FAEOOK: OM/ROEDKILDEGYM WE: DU ER OGSÅ VELKOMMEN TIL AT RINGE TIL EN AF VORES STUDIEVEJLEDERE. 5

6 6

7 RØDKILDE GYMNASIUM STUDIERETNINGER NATURVIDENSKAELIGE: 01: MATEMATIK A FYSIK KEMI 02: IOTEKNOLOGI A MATEMATIK A FYSIK 03: IOLOGI A MATEMATIK IDRÆT SAMFUNDSVIDENSKAELIGE: 04: SAMFUNDSFAG A MATEMATIK ERHVERVSØKONOMI 05: SAMFUNDSFAG A ENGELSK A MEDIEFAG 06: ENGELSK A MATEMATIK SAMFUNDSFAG SPROGLIGE: 07: ENGELSK A SAMFUNDSFAG PSYKOLOGI 08: ENGELSK A SPANSK A TYSK 09: ENGELSK A SPANSK A SAMFUNDSFAG 10: ENGELSK A TYSK SAMFUNDSFAG KREATIVE: 11: MUSIK A ENGELSK A MEDIEFAG 12: MUSIK A MATEMATIK MEDIEFAG 13: ENGELSK A DRAMA SAMFUNDSFAG På oversigten her kan du se alle de studieretninger, du kan vælge imellem. På de kommende sider kan du se, hvordan hver enkelt studieretning er bygget op. Du kan også læse mere om studieretningerne på vores hjemmeside:

8 RØDKILDE GYMNASIUM NATURVIDENSKA I de naturvidenskabelige studieretninger foregår en stor del af undervisningen som eksperimenter. Vi arbejder med modeller og teorier og bruger aktivt vores omgivelser som fjorden, skoven og jorden. I vores laboratorier arbejder vi med det nyeste udstyr og studerer bl.a. DNA, atomer, kloning og nanoteknologi. Vælger du en naturvidenskabelig studieretning, kommer du på studieture til forskningsinstitutioner og universiteter og besøger virksomheder, der beskæftiger sig med højteknologi og forskning. HVAD KAN DU RUGE DET TIL? på A- og -niveau giver adgang til mange lange og mellemlange videregående uddannelser. Med matematik kan du læse videre til bl.a. biolog, ingeniør, sygeplejerske eller laborant. Mens matematik A er et krav, hvis man gerne vil læse til f.eks. læge eller farmaceut. iologi og idræt er fag, du kan bruge, hvis du gerne i din fremtid vil arbejde med mennesket og dets fysik. Danmark står stærkt inden for bioteknologisk forskning og industri. Vil du gerne arbejde i den verden og f.eks. være med til at udvikle midler mod sygdomme, bør du vælge bioteknologi. Flere og flere fysikere arbejder også inden for den finansielle verden, fordi de er gode til at opstille teoretiske modeller og uddrage logiske konklusioner herfra. LÆS MERE PÅ 8 IOTEKNOLOGI KAN VÆRE ET GODT VALG, HVIS DU GERNE VIL AREJDE MED AT UDVIKLE MIDLER MOD SYGDOMME.

9 1: A- -Kemi Valgfag A Kemi Valgfag 2: ioteknologi A- A- 2. fremmedsprog Oldtids- Kundskab iologi ioteknologi (inkl. biologi) Kunstfag Valgfag GRUNDFORLØ:,, Almen sprogforståelse. dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, idræt og kunstfag. Kemi 2. fremmedsprog Oldtids- Kundskab Kunstfag GRUNDFORLØ:,, Almen sprogforståelse. dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, idræt og kunstfag.

10 RØDKILDE GYMNASIUM NATURVIDENSKA 3: iologi A- - iologi Valgfag A Kemi Valgfag 2. fremmedsprog Oldtids- Kundskab Kunstfag GRUNDFORLØ:,, Almen sprogforståelse. dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, idræt og kunstfag. 10

11 IT er en naturlig del af hverdagen på Rødkilde Gymnasium Forsøg i vores biologi/ kemilaboratorie I DE NATURVIDENSKAELIGE STUDIERETNINGER FOREGÅR EN STOR DEL AF UNDERVIS- NINGEN SOM EKSPERIMENTER.

12 RØDKILDE GYMNASIUM SAMFUNDSVIDENSKA I samfundsvidenskab arbejder vi med metoder og teorier, der gør det muligt at gennemskue og forstå den sociale, politiske og økonomiske arena. Lokalt, europæisk og globalt og ofte vha. engelske tekster. Vi udvikler den kritiske og analytiske sans, så man ved at undersøge og analysere aktuelle begivenheder drager sine egne erfaringer og konklusioner om samfundsudviklingen. Vælger du en samfundsvidenskabelig studieretning, går din studierejse bl.a. til engelsktalende områder inden for EU, Asien eller Nordamerika, ligesom du besøger kulturelle og politiske institutioner samt erhvervsvirksomheder. HVAD KAN DU RUGE DET TIL? En del elever, der læser samfundsvidenskab, vælger at studere videre på lange videregående uddannelser som jura, statskundskab og økonomi. Andre bruger samfundsvidenskab som indgang til de lidt kortere lærer- og pædagoguddannelser. Med mediefaget styrker du dit kendskab til mediernes betydning lokalt og globalt og vil måske læse videre inden for kommunikation og medier. Psykologi og samfundsfag er med til at øge din viden om menneskets følelser og handlingsmønstre., matematik og erhvervsøkonomi giver dig et stærkt grundlag for at arbejde inden for erhvervslivet. I dag er det et stadig stigende krav til nøglemedarbejdere i danske virksomheder, at man også har globale interesser og kendskab til både sprog, kultur og økonomi. LÆS MERE PÅ I Sebastians klasse læser halvdelen kinesisk og halvdelen tysk. Han valgte kinesisk, fordi han gerne vil være blandt de første danskere, der taler kinesisk. Verdens største sprog. Hvert år har Rødkilde Gymnasium mange udvekslingsstuderende, der er fordelt på flere forskellige klasser, så mange elever får glæde af dem. I Sebastians klasse går der en elev fra Japan og en fra Kina.

13 SAMFUNDSFAG, MATEMATIK OG ERHVERVS- ØKONOMI GIVER DIG ET STÆRKT GRUNDLAG FOR AT AREJDE INDEN FOR ERHVERVSLIVET 4: A- -Erhvervsø. Erhvervsøkonomi Kemi Valgfag A 5: A- A-Mediefag Valgfag tysk Oldtids- Kundskab Mediefag Valgfag Kunstfag iologi GRUNDFORLØ:,, Almen sprogforståelse. dansk, engelsk, tysk, idræt og kunstfag. 2. fremmedsprog Naturgeografi Oldtidskunstskab Informationsteknologi GRUNDFORLØ:,, Almen sprogforståelse. dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, idræt og kunstfag. 13

14 6: A- - Valgfag A Valgfag 2. fremmedsprog Oldtidskundskab Kemi Valgfag Kunstfag iologi GRUNDFORLØ:,, Almen sprogforståelse. dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, idræt og kunstfag. I SAMFUNDSVIDENSKA AREJDER VI MED ME- TODER OG TEORIER, DER GØR DET MULIGT AT GENNEMSKUE OG FORSTÅ DEN SOIALE, POLITISKE OG ØKONOMISKE ARENA.

15 15

16 RØDKILDE GYMNASIUM SPROG & KULTUR På hver studieretning i Sprog & Kultur arbejder vi med min. 2 fremmedsprog på højt niveau, bl.a. kinesisk (mandarin). Gennem arbejdet med f.eks. noveller, artikler og elektroniske medier udvikler vi de skriftlige og mundtlige formidlingskundskaber. For at kunne begå sig globalt ikke mindst i Asien udvider vi det internationale perspektiv ved at arbejde indgående med kendskabet til samfund og kultur i andre lande. Studierejsen inden for Sprog & Kultur går typisk til et land indenfor EU, og vi besøger internationale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Vi er for tiden i gang med at etablere kontakter i Asien og Sydamerika. HVAD KAN DU RUGE DET TIL? Mange elever fra Sprog & Kultur vælger at læse videre på mellemlange uddannelser bl.a. til pædagog og lærer. Måske vil du gerne læse sprog eller kommunikation på universitetet. På Rødkilde Gymnasium tilbyder vi undervisning i ambridge engelsk og Goethe tysk, der giver dig adgang til mange internationale uddannelsesinstitutioner. Erhvervslivet efterspørger flersprogede medarbejdere bl.a. til deres salgs- og kommunikationsafdelinger, men desværre er antallet af flersprogede danskere faldet de senere år. Kendskab til sprog og kultur i andre lande er derfor et kæmpe plus, hvis du gerne vil arbejde i det private erhvervsliv. LÆS MERE PÅ 16

17 7: A- -Psykologi 8: A-Spansk A-Tysk Valgfag A Psykologi Spansk Tysk Valgfag Oldtidskunstskab 2. fremmedsprog iologi valgfag Kemi valgfag Kunstfag Naturgeografi Oldtidskundskab GRUNDFORLØ:,, Almen sprogforståelse. dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, idræt og kunstfag. Kunstfag iologi GRUNDFORLØ:,, Almen sprogforståelse. dansk, engelsk, spansk, idræt og kunstfag.

18 9: A-Spansk A- 10: A-Tysk - Spansk Valgfag Tysk Valgfag A Valgfag Valgfag Naturgeografi valgfag Valgfag Kunstfag iologi Oldtidskundskab Oldtidskunstskab Kunstfag iologi GRUNDFORLØ:,, Almen sprogforståelse. dansk, engelsk, spansk, idræt og kunstfag. Naturgeografi GRUNDFORLØ:,, Almen sprogforståelse. dansk, engelsk, tysk, idræt og kunstfag. STUDIEREJSEN INDEN FOR SPROG & KULTUR GÅR TYPISK TIL ET LAND INDENFOR EU, OG VI ESØGER INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER OG UDDAN- NELSESINSTITUTIONER.

19 19

20 RØDKILDE GYMNASIUM KUNSTNERISK KREATIV Ved at arbejde med tekster, musik, film og elektroniske medier på dansk og engelsk opnås på Kunstnerisk Kreativ Linje en forståelse for muligheder og sammenhænge mellem det skrevne, mundtlige og musikalske sprog. Musik- og engelskundervisningen foregår på højt niveau, og der arbejdes med flere musikgenrer både som udøvende og analytisk. Alle elever afprøver forskellige instrumenter og sangteknikker, og i mediefaget lærer man at optage og redigere egne indslag. Studieture fører dig til besøg i medievirksomheder og uddannelsesinstitutioner, hvor der er fokus på de kreative fag. Du afprøver dine teorier og det engelske sprog i praksis i lande, der måske har fostret musikalske genier. HVAD KAN DU RUGE DET TIL? Hvad du videre vil bruge Kunstnerisk Kreativ Linje til afhænger meget af dine øvrige valg. Kombinér evt. med matematik på -niveau og du har adgang til en række lange og mellemlange videregående uddannelser. Også inden for traditionelle fag. Kunstnerisk Kreativ Linje kan være første skridt til et job i IT-, reklame- eller multimediebranchen, ligesom udviklingen af din kreative sans måske fører dig til Arkitekt- eller Designskolen. LÆS MERE PÅ 20

21 11: Musik A- A-Mediefag Musik Mediefag Valgfag 2. fremmedsprog Oldtidskundskab valgfag iologi Naturgeografi GRUNDFORLØ:,, Almen sprogforståelse. dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, idræt og musik.

22 12: Musik A- -Mediefag Musik Valgfag A Mediefag Valgfag 13: A-Dramatik - 2. fremmedsprog Naturgeografi iologi Dramatik Valgfag A Valgfag GRUNDFORLØ:,, Almen sprogforståelse. dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, idræt og kunstfag. Oldtidskunstskab Naturgeografi valgfag 2. fremmedsprog Oldtidskundskab iologi GRUNDFORLØ:,, Almen sprogforståelse. dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, idræt og dramatik. 22

23 DU SKAL VÆLGE 23

24 VALGFAG PÅ RØDKILDE GYMNASIUM VALGFAG NIVEAU Astronomi illedkunst iologi A Design Dramatik A Erhvervsøkonomi Filosofi Fransk A A Informationsteknologi Italiensk A Kemi A Kinesisk A Kinesiske Områdestudier Latin A Mediefag Musik A Naturgeografi Psykologi Retorik A Spansk A Tysk A DU SKAL PÅ OPTAGELSE.DK VÆLGE: 1. STUDIERETNING INDENFOR ENTEN: Naturvidenskab (s. 8-11) Samfundsvidenskab (s ) 2. DIT 2. FREMMEDSPROG Du skal vælge det som enten fortsættersprog på -niveau (et du har haft i folkeskolen, typisk tysk/fransk) eller som begyndersprog på A-niveau. Vores begyndersprog er fransk, italiensk, spansk eller kinesisk. Vælger du studieretningerne 4. el. 10 får du automatisk tysk som 2. fremmedsprog. Vælger du studieretningerne 8. el. 9 får du automatisk spansk som 2. fremmedsprog. 3. DIT KUNSTFAG Du skal vælge 1. kunstfag. Det kan være enten billedkunst, mediefag, musik eller drama. Vælger du studieretning nr. 5 får du automatisk mediefag som dit kunstfag. Vælger du studieretningerne 11. el. 12 får du automatisk musik som dit kunstfag. Vælger du studieretning nr. 13 får du automatisk drama som dit kunstfag. Er du i tvivl, hjælper vi dig gerne. Ring til os på eller skriv en mail på så svarer vi dig hurtigt.

25 RØDKILDE GYMNASIUM RØDKILDEVEJ VEJLE T: ROEDKILDE-GYM.DK y Wildside

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

stx 2013-2016 1. Engelsk A - spansk A - tysk B (latin C) sproglige studieretninger Obligatoriske fag Studieretningsfag Valg

stx 2013-2016 1. Engelsk A - spansk A - tysk B (latin C) sproglige studieretninger Obligatoriske fag Studieretningsfag Valg studieretninger STX 2013-2016 sproglige studieretninger 1. Engelsk - - (ltin ) www.optagelse.dk // Engelsk - iologi Engelsk lmen studieoreredelse P* Latin fag illedkunst stronomi *P: lmen Sprogforståelse

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2018 STX 13 VELKOMMEN TIL TG Tårnby Gymnasium & HF er et dejligt sted at være. Skolens godt 900 elever og 125 ansatte bidrager i fællesskab til at skabe den særlige TG-atmosfære, der er på skolen. TG lægger

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Naturvidenskabelige studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger 1K MATEMATIK A KEMI A FYSIK B ol C Valg C Valg C Valg B: Bk, Bi, Id, Mu, Re, Sa Valg A: EN, FY, Sprog 2g MA A KE A DA A HI A id C bi C re C Fy B En B 1g sa C bk/mu C

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STX 2019 STX 13 VELKOMMEN TIL TG TG er et dejligt sted at være. Det er noget, jeg ofte hører fra skolens elever og ansatte, og man mærker det selv, når man færdes på skolen. Selvom vi er en stor skole med

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. International. studieretning. studieretning. med 6 ugers ophold i USA

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. International. studieretning. studieretning. med 6 ugers ophold i USA Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX 2019 International studieretning med 6 ugers ophold i USA Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 hvordan er det at starte på gymnasiet? Det var nervepirrende at blive sendt ud i en klasse med nye mennesker, men lærerne var

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Vælg din STUDIERETNING

Vælg din STUDIERETNING Vælg din STUDIERETNING 2017 Tidsplan for dit valg af studieretning Ons-tors uge 36-39 Undervisning i studieretningsfag: - Sproglige studieretninger - Samfundsvidenskabelige studieretninger - Naturvidenskabelige

Læs mere

Velkommen til Svendborg Gymnasium

Velkommen til Svendborg Gymnasium Åbent Hus 2017 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Fremtidens gymnasium/hf skal skabe robuste, rummelige, empatiske og fællesskabsorienterede

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2013 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Frederik, Tranekær Jeg har valgt HF, fordi jeg altid har vidst, hvad jeg vil, og den hurtigste vej til at nå det mål er at få en gymnasial uddannelse via en HF Justin,

Læs mere

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 HUSK: Orienteringsaften mandag den 21. januar kl. 19.00 På www.gribskovgymnasium.dk og vores Facebookside kan du se mere om Gribskov Gymnasium. Gribskov Gymnasium, Østergade

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ CG 2018

STUDIERETNINGER PÅ CG 2018 STUDIERETNINGER PÅ CG 2018 Generelt om CG s studieretninger: CG s ni studieretninger præsenteres på de følgende sider: tre naturvidenskabelige, tre sproglige, to samfundsfaglige og én kunstnerisk. Fælles

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Åbent Hus 2018 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Gymnasiet er den bedste og sikreste adgangsbillet til fremtiden Formålet: ikke

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Fransk A/Spansk A Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort)

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2010: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

Studieretninger

Studieretninger Studieretninger 2017-2020 Studieretninger 2017-2020 Naturvidenskabelige studieretninger: Se lille præsentationsvideo her - Eliteidrætsprofilen: Matematik A Idræt A Fysik B Kemi B - Naturvidenskabsprofilen:

Læs mere

VELKOMMEN NÅ DIT MÅL - OG GLÆD DIG TIL TRE FANTASTISKE ÅR!

VELKOMMEN NÅ DIT MÅL - OG GLÆD DIG TIL TRE FANTASTISKE ÅR! VELKOMMEN NÅ DIT MÅL - OG GLÆD DIG TIL TRE FANTASTISKE ÅR! NATURVIDENSKAB Hvordan virker robotter? Kan vi mennesker mindske den globale opvarmning? Og hvorfor er det så vigtigt at få motion? Spørgsmål

Læs mere

A M GYMNASIUM G Y E K INFO 2019 Y M U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE

A M GYMNASIUM G Y E K INFO 2019 Y M U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE K E E K D D I I G G Y Y KED GYI IFO 2019 TDETEREKE (TX) IFORTIOHÆFTE 2010-2011 unkensdam Gymnasium TX-gymnasiet i Kolding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er:

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieretningsudbud 2013

Studieretningsudbud 2013 12. november 2012 Studieretningsudbud 2013 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau, samt et frit

Læs mere

Studieretninger

Studieretninger Studieretninger 2017-2020 Studieretninger 2017-2020 Naturvidenskabelige studieretninger: Se lille præsentationsvideo her - Eliteidrætsprofilen: Matematik A Idræt A Fysik B Kemi B - Naturvidenskabsprofilen:

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM

Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium. Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Velkommen til informationsmøde på Nyborg Gymnasium Den 21. januar 2015 Kl. 19:00 PROGRAM Program 1. Velkomst og introduktion til skolen ved rektor Trine Rhein-Knudsen 2. Orientering og spørgsmål vedrørende

Læs mere

DIN REJSE STARTER HER

DIN REJSE STARTER HER DIN REJSE STARTER HER 1 VELKOMMEN PÅ VG Kære elever og forældre Velkommen til Vestfyns Gymnasium. VG er så godt et sted, at vi ikke kunne ønske os at være andre steder. Til jer nye elever kan jeg med sikkerhed

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Brønderslev Gymnasium og HF Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Hvad er vigtigt? Dine interesser hvilke fag kan du få? Dine fremtidsdrømme og muligheder Hvad

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Sådan vælger du studieretning

Sådan vælger du studieretning STX Sådan vælger du studieretning FORÆLDREMØDE 2017 PROGRAM // 3 KØREPLAN FOR VALG AF STUDIERETNING // 4 SÅDAN VÆLGER DU STUDIERETNING // 5 STUDIERETNINGER // 6-7 VALGFAG // 8 TRÆF DET RIGTIGE VALG //

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere