Situationen i marken. Plantenyt nr. 27 den 11. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Situationen i marken. Plantenyt nr. 27 den 11. september 2013"

Transkript

1 Plantenyt nr. 27 den 11. september Situationen i marken - Ukrudt i vintersæd - Havrerødsot - Korn og gødningsmarkedet - Græsukrudt i vinterraps - Kerb - Sprøjtecertifikat opfølgningskurser Situationen i marken Udviklingen af bladsvampe i roer fortsætter langsomt. Er det mere end 3 uger siden sidste svampesprøjtning, anbefales en opfølgning, hvis roerne skal tages op efter medio oktober. Planteavlskonsulent Charlotte Hansen Telefon Mail: Vær opmærksom på agersnegle i vinterraps og vintersæd - specielt med udsigt til en fugtigere periode. Bladsvampe roer Udvikling af bladsvampe fortsætter langsomt fra sidste uge. Hvis optagning planlægges efter medio oktober, og det er mere end 3-4 uger siden sidste behandling, kan en opfølgende sprøjtning være aktuel. Læs mere om bladsvampestrategi i Plantenyt nr. 21. Vinterraps I år har vi endnu ikke set eller hørt om marker med væsentlig gnav af rapsjordlopper. Dette stemmer overens med, at der ikke forventes at blive problemer med rapsjordlopper i år. Fra rapsen fremspring og til ca. 4 løvblade er udviklet, kan rapsjordlopper ødelægge vinterrapsen. I fremspiringsfasen skal markerne derfor holdes under nøje observation, fordi et angreb på få dage kan blive meget voldsomt. Den vejledende bekæmpelsestærskel er 10 procent bortgnavet bladareal frem til, at ca. 4 løvblade er udviklet. For at kunne vurdere behov for bekæmpelse af rapsjordloppens larve er det nødvendigt at sætte gule fangbakker op. Vi følger udviklingen i fire rapsmarker på hhv. Sydvestlolland, Midtlolland, Falster og Møn. Agersnegle Vi har haft en tør sommer, som ikke er gunstig for agersneglene. Man skal dog stadig være opmærksom på, at agersnegle kan gå hen og blive et problem i vinterraps og vintersæd. I stubmarkerne kan man se, om der er snegle i marken ved at se, om der er raspet på spildkornsplanterne - se billede 1. Kan du finde spildkorn i stubmarken, hvor sneglene har ædt af Dansk Landbrug Sydhavsøerne Agrovej Nykøbing F

2 bladene, har du en god indikation af, om du skal være særlig opmærksom på snegle i den kommende vintersæd. Læs mere om bekæmpelse af agersnegle i Plantenyt nr. 25. Billede 1: Spildkorn, hvor agersnegle har raspet af planten. Ukrudt i vintersæd Med den nye afgift bliver det dyrere at bekæmpe ukrudt om efteråret. Efterårsindsatsen er fortsat vigtig af hensyn til kontrol med græsukrudt og forebyggelse af herbicidresistens. Planteavlskonsulent Erik Skov Nielsen Telefon Mail: Ny afgift Med den nye afgift er ALS-hæmmerne, også kaldet SU- eller minimidler, blevet billigere, mens vigtige græsmidler, som er resistensbrydere i forhold til ALS-resistens, er blevet væsentligt dyrere se tabel 1 på næste side. Tilpasning af bekæmpelsesforslag er sket under hensyn til både de nye prisrelationer og forebyggelse af udvikling af herbicidresistens. Det betyder, at Boxer fortsat indgår med effektive doser i de fleste løsninger, mens Stomp-midler kun i mindre omfang optræder mod eksempelvis valmue og væselhale. Generelt har vi hævet dosis af DFF, da vi syntes, at ærenpris og stedmoder er i stigning på mange arealer, at øget dosis giver et bidrag til at forebygge ALS-resistens hos kamille og fuglegræs, samt at DFF i en højere dosis har en ikke ubetydelig effekt mod enårig rapgræs. Beregningen af priser med ny afgift er sket med udgangspunkt i landmandspriser i Der må forventes en tilpasning af priserne i forhold til de nye og væsentligt ændrede markedsvilkår. Middelvalg I tabel 2 på side 4 har vi opstillet en række løsningsforslag, som dækker ukrudtsbekæmpelse på den overvejende del af bedrifterne. 0,5 Othello, som indeholder DFF, Atlantis og Hussar, er også en udmærket bredspektret løsning mod bl.a. rajgræs til gl. pris 192 kr./ny 158 kr. pr. ha. 2

3 Priserne er fra Middeldatabasen i september 2013, men der er altid mulighed for priskonkurrence og dermed billigere indkøb. Vi har valgt løsninger, som vi igennem flere år har gode erfaringer med, men doseringerne er tilrettet de nye afgifter, hvis man sammenligner med doseringerne i sidste års Plantenyt nr. 30. Mange har midler på lager, men vi har alligevel tilpasset dosis efter de nye priser, så Boxer evt. reserveres til problemmarker i flere år. De enkelte løsninger skal tilpasses til den enkelte mark ud fra registrering af ukrudtsbestanden i marken og fastlæg dosis efter ukrudtsmængde og ukrudtets størrelse. Vi har skrevet Briotril i løsningerne frem for Oxitril, da der ikke må bruges over 0,2 Oxitril pr. ha. Under 0,2 l er der frit valg. Brug af Lexus kan give misfarvning i vinterbyg Tabel 1: Priser pr. ha ved en udvalgt dosis ved ny og gammel afgift. Midlerne er farvelagt efter virkningsmekanisme. Virkningsklasse B er ALS-hæmmere. Produkt Ny pris pr. enhed Dosis Gammel Ny pris, Ændring Virknings- pr. ha pris, kr. pr. ha kr. pr. ha i procent klasse Absolute 5 1,62 60 g B+F 1 Activus 243 1,25 kg K 1 Ally SX 72,8 1 tab B Atlantis OD 343 0,6 l B Boxer 174 1,5 l N Briotril 277 0,2 l C 3 +M Broadway 1, g B DFF 540 0,1 l F 1 Express SX 4,12 15 g B Flight Xtra 220 1,5 l F 1 +K 1 Foxtrot l A Hussar OD ,1 l B Lexus 7,55 10 g B MCPA l O Monitor 10,76 12,5 g B Mustang forte 173 0,75 l B+O Othello 343 0,6 l B+F1 Oxitril 266 0,2 l C 3 +M Pico 2,47 36 g F 1 Primera Super l A Starane XL 206 0,75 l B+O Stomp Pentagon 229 1,45 l K 1 Tomahawk ,4 l O Topik 820 0,4 l A 3

4 Få den rigtige start i efteråret Græsukrudt, agerstedmoder og ærenpris er så udbredt, at alle marker med vintersæd som udgangspunkt skal sprøjtes mod ukrudt i efteråret, hvor der er den sikreste effekt mod disse arter. På mange arealer optræder tvetand, valmue og/eller storkenæb også som et problem, der målrettet bør løses om efteråret. Bekæmpelse om efteråret sikrer også, at der ikke sker udbyttetab som følge af ukrudt, der først bekæmpes i foråret, og der bliver tidsmæssigt meget mere elastik med hensyn til sprøjtning om foråret. Timing Den mest stabile effekt af midler med jordvirkning (Boxer, DFF og Stomp/Activus) opnås ved sprøjtning i afgrødens stadium 10-11, altså når sprøjtesporene netop er synlige. Som tommelfingerregel anbefaler vi sprøjtning med Boxer, Stomp/Activus og DFF dage efter såning kortest interval ved såning først i september. For midler og blandinger med både jord- og bladvirkning gælder, at ukrudtet lige skal være spiret frem, dvs. ca. en uge efter, at sprøjtespor er synlige. Midler med bladeffekt er Atlantis, Oxitril/Briotril, Pico, Primera Super/Foxtrot og Topik. Lexus, Flight Xtra, Othello og Absolute 5 har både blad- og jordvirkning. Du bør være ekstra opmærksom på, at de tidligst såede marker og marker med meget ukrudt og/eller vanskelige arter behandles rettidigt. Tabel 2: Vores foretrukne løsninger ved tidlig sprøjtning på småt ukrudt Ukrudtsart Midler Gl. pris kr./ ha Ny pris kr./ha A Tokimbl. ukrudt som kamille, stedmoder, tvetand, ærenpris + vindaks, enårig rapgræs og ønske om burresnerreeffekt 0,15 Briotril+ 0,05 DFF + 0,8 Boxer B Ukrudt som A + rævehale, valmue, vindaks, enårig rapgræs og ønske om burresnerreeffekt 0,15 Briotril + 0,03 DFF + 0,6 Boxer + 10 g Lexus Specialløsninger C Ukrudt som B + resistent eller over 50 rævehale pr. m 2 0,03 DFF + 2 Boxer (meget tidligt gerne inden fremspiring) (opfølgning foråret for kr/ha) Efter 2 uger: 0,15 Briotril + 0,3 Atlantis OD D Ukrudt som B + væselhale 2,75 Boxer (meget tidligt, gerne inden fremspiring) (I rug max 0,45 l Atlantis OD, og Atlantis 2 uger senere: 0,5 Atlantis OD må ikke bruges i vinterbyg) E Ukrudt som B + alm og ital. rajgræs 0,15 Briotril + 0,03 DFF + 1,0 Boxer (2 l Boxer ved over 50 rajgræs pr. m 2 ) F Ukrudt som B + alm rapgræs 0,15 Briotril + 0,03 DFF + 1 Boxer + 0,4 Altantis OD (Atlantis må ikke bruges i vinterbyg) Vintersæd med udlæg Vintersæd med svingel + hundegræs 0,3 Briotril + 0,025 DFF (+ 0,5 Stomp*) Vintersæd med engrapgræs 0,5 Briotril Vintersæd uden udlæg, men i 0,15 Briotril + 0,05 DFF + 1,0 Boxer frøgræssædskifte *) Udlæg SKAL være godt dækket for ikke at blive ødelagt af Stomp. Stomp-pris (gl.= 60, ny = 134) ikke indregnet. 4

5 Midlernes godkendelsesområde Vær opmærksom på, at ikke alle vintersædsarter tåler græsukrudtsmidlerne. I tabel 3 er godkendelsesområderne vist. Restriktioner vedr. antal behandlinger og sekvenser Et antal midler må kun anvendes én gang pr. vækstsæson. I løbet af 2014 forventes det at restriktionen mod at anvende aktivstofferne i Ally, Express, Harmony/Harmony Plus og Hussar/Atlantis mere end en gang pr. vækstsæson vil være gældende for de fleste af de produkter, der bliver leveret. Lager med gammel etikette må anvendes ifølge etiketten. Midler Der er ikke godkendt nye midler til efteråret Der findes mange generiske og parallelprodukter, dvs. midler med indhold af samme aktivstof som moderproduktet. De generiske produkter er formuleret af det firma, som fremstiller produktet og er altså ikke identisk med moderproduktet. Eventuelle forskelle i effekt vil være så små, at de ikke kan dokumenteres under markforhold. Tabel 3: Græsukrudtsmidlernes godkendelse i vintersæd. E = anvendelse efterår, F = anvendelse forår, - = ikke godkendt. Middel Vinterhvede Vinterrug Triticale Vinterbyg Absolute 5 E/F E E E Activus 40 WG E E E E Atlantis OD E/F E/F maks. 0,45 l pr. ha E/F - Boxer/Fidox/Roxy E E E E Broadway F F F - Flight Xtra E E E E Hussar OD F F F F (maks. 25 ml) Lexus E/F E E E Monitor F - F - Othello E/F E/F E/F - Primera Super/Foxtrot E/F E/F E/F F Stomp CS/ Stomp Pentagon E E E E Topik E/F E/F E/F - Forebyg opformering af ukrudt Et afbalanceret sædskifte giver de bedste muligheder for at forhindre, at nogle ukrudtsarter bliver til et problem og den bedste sikring mod udvikling af herbicidresistens. Der er derudover en lang række tiltag, som vil bidrage til at mindske ukrudtsbestanden: God etablering betyder, at afgrøden har god konkurrenceevne mod ukrudtet. Vårsæd forhindrer mere eller mindre de fleste græsser i at sætte frø. Enårig rapgræs, italiensk rajgræs og agerrævehale har dog en vis forårsfremspiring, og frøene kan nå at modne. Udsættelse af såtidspunkt giver mindre fremspiring af ukrudt, og er ikke mindst effektivt ved store græsukrudtsproblemer. Vinterbyg, vinterrug og triticale har større konkurrenceevne mod ukrudt end hvede. Vinterrug er den bedste konkurrent af vintersædsarterne. 5

6 Udsædsmængde bestemmes i forhold til såtidspunkt. Normalt er det ikke så relevant at udnytte, at øget plantetal giver bedre konkurrence mod ukrudt, men på arealer med vanskelige arter som agerrævehale og italiensk rajgræs bør udsædsmængden øges. Urørt stub i så lang tid som muligt giver størst dødelighed for både frø af græsukrudt og de fleste andre ukrudtsfrø. En undtagelse er gold hejre. Øverlig stubharving (maks. 3 cm) lige efter høst får gold hejre til at spire. Beskyt markkanter og diger mod ukrudtsmidler og gødning, så der opstår en stabil græskant, som ikke giver plads til burresnerre, gold hejre m.fl. Slå rabatterne, hvis der vokser uønskede ukrudtsarter, f.eks. gråbynke (hvis det er tilladt). Sprøjt forageren til sidst, så 'filmen' af jordmiddel ikke brydes, når der vendes med sprøjten. Øg doseringen af ukrudtsmidler i forageren, hvor afgrøden ofte er mere åben, og dermed ikke yder ukrudtet så god konkurrence. Pletter med meget ukrudt høstes, og halmen presses om muligt for sig, så ukrudtsfrøene ikke spredes yderligere. Rengør mejetærsker og halmpresser, så spredning mellem marker og ejendomme begrænses. Lad spildfrø af frøgræs ligge urørt i stubben så længe som muligt og etablér en vårafgrøde efter frøgræs. Havrerødsot i vintersæd behov for bladlusbekæmpelse Tidlig såning samt mildt efterårsvejr øger risikoen for angreb af havrerødsot. Der skal være bladlus i marken om efteråret, for at smitten kan overføres. Bekæmpelse er væsentlig dyrere med de nye pesticidafgifter. Vi registrerer igen i år bladlus i 6 marker i vores region. Planteavlskonsulent Charlotte Hansen Telefon Mail: Vurder behovet for bekæmpelse Havrerødsot skyldes et virus, som overføres af bladlus i efteråret, og symptomerne viser sig i foråret fra begyndende vækst. Alle vintersædsarter kan angribes af havrerødsot, men angreb er oftest mindre udbredt i rug og triticale. I hybridrug til fremavl er der tidligere set tilfælde af udbredte angreb, og bladlusbekæmpelse anbefales ved forekomst af bladlus og tidlig såning. I vinterbyg udvintrer angrebne planter ofte, og 1 procent angrebne planter er lig med 1 procent udbyttetab. I hvede resulterer angreb i færre korn pr. aks, mindre rodudvikling samt nødmodning og dermed mindre kerner. 1 procent angrebne planter i hvede vil derfor give ca. 0,5 procent udbyttetab. Når behovet for evt. bekæmpelse vurderes, skal forholdene i tabel 4 tages i betragtning. 6

7 Billede 2: Havrerødsot i vinterhvede. Angreb viser sig pletvis i marken, hvor væksten er lavere. Efterhånden bliver bladspidserne gule og rødlige. Tabel 4: Faktorer, der skal inddrages, når beslutningen om evt. forebyggelse af havrerødsot skal træffes. Betydning for ens beslutning, 1-5 skala. Risikofaktor Fem stjerner har størst vægt Antallet af bladlus i marken i efteråret ***** Sådato ***** Erfaring for angreb i tidligere år ***** Markens beliggenhed i landet *** Mængden af græs og spildkorn i stubben af forfrugten ** Vejrforhold efterår og vinter ** Er der lus i marken? Kan du i efteråret let finde bladlus i marken, og er marken sået før ca september, anbefaler vi at udføre en bekæmpelse alene eller sammen med ukrudtssprøjtning. Der findes ingen præcis bekæmpelses-tærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal af bladlusene indeholder smitte af havrerødsot. Du kan selv undersøge dine marker for forekomst af lus. De vingede sorte lus er lettest at finde på planternes blade. Se på planterne op imod lyset en lun solskinsdag, hvor de vil fremstå som mørke pletter gennem bladene. De unge uvingede lus er mindre og noget vanskeligere at finde, da de oftest sidder tæt på jordoverfladen samt på nye blade, der er sammenrullede. Bekæmpelse Hvor der let kan findes lus i marken, og marken vurderes værende i højrisikogruppen på baggrund af faktorerne i tabel 4, anbefaler vi behandling med et pyrethorid i tre bladstadiet. Se tabel 5 for midler og dosering. Med de ny pesticidafgifter er omkostningerne steget til bekæmpelse af bladlus i vintersæd i efteråret. Derfor er det nu vigtigt at tjekke, om der er lus i marken inden sprøjtning og følge med i registreringsnettet. Virkningen forlænges ikke væsentligt af at øge doseringen, da de blade, der fremkommer efter skadedyrssprøjtningen, vil være ubeskyttede. Det optimale bekæmpelsestidspunkt afhænger ifølge tyske angivelser af indflyvningstidspunktet og ikke af vækststadiet. Sker indflyvningen tidligt, skal der bekæmpes tidligt. 7

8 Tabel 5: Midler og dosering mod bladlus i vintersæd i efteråret. Priser er fra Middeldatabassen. Middel Dosering liter/kg pr. ha Ca. priser pr. behandling i kr. Gammel afgift Ny afgift Maks. antal behandlinger pr. år/sæson Fastac 50 0, Katrate 2,5 WG 0, Cyperb 100/100W 0, Cythrin 500 0, Mavrik 2F 0, gang ved maks. 0,2 l/ha 2 gange ved maks. 0,15 l/ha Nexide CS 0, For at kunne vurdere behovet for bekæmpelse og indkredse det optimale tidspunkt for bekæmpelse, foretager vi fra sidst i september registreringer af bladlusangreb i tidligt såede vinterbyg- og hvedemarker i risikoområder i vores region. De ugentlige registreringer kan løbende følges på registreringsnettet på Landscentrets hjemmeside og i Plantenyt. Såtidspunktet har stor betydning Generelt ses de kraftigste angreb ved såning før ca. 20. til 25. september. Årsagen er, at bladlusene om efteråret søger attraktive værtplanter. Derfor er de tidligst fremspirede marker mest udsatte, blandt andet vinterbyg som bliver sået tidligere end vinterhvede. Derudover har bladlusene længere tid til at overføre virusset, før kulde sætter en stopper for deres aktivitet. I hvilke områder skal man være opmærksom på eventuelle angreb? Risikoen for angreb af havrerødsot er størst i de mest milde områder af landet, fordi bladlusene trives bedst der. Vi har i vores område et mildt efterårsklima, hvor vi i 2007 så de største problemer i de sydlige, vestlige og kystnære områder. Erfaringer fra 2007 vil derfor kunne give et godt billede af, hvor udsat ens område er. Hvad betyder en grøn stub? Jo mere grøn stubben er med spildkornsplanter eller græs (græs, frøgræs eller græsukrudt), jo mere attraktiv er stubben for bladlusene. Roundup før høst og stubharvning vil derfor begrænse risikoen for angreb i den efterfølgende vintersæd. Da bladlusene også kan komme flyvende til vintersæden, kan der selv uden en grøn stub komme kraftige angreb, hvilket vi så i foråret Vejrforhold efterår og vinter Vejrforholdene i efteråret og vinterens løb har stor betydning for, hvor meget angrebene breder sig. Milde efterår og vintre fremmer udvikling. Da beslutning om evt. bekæmpelse skal træffes fra omkring 2-3 bladstadiet, hvor vejrforholdene i resten af efteråret og vinteren ikke kendes, er det svært at inddrage denne faktor i vurderingen. Hvad viste registreringerne i tidligere år? I efteråret 2012 fandt vi kun få bladlus, og i foråret var der ikke symptomer på havrerødsot i usprøjtede marker. Til gengæld fandt vi i efteråret 2011 en del lus i registringsnettet, men i foråret 2012 kunne vi ikke finde nogen eller kun meget svage symptomer på havrerødsot. Efteråret 2011 var lunt og varmt, og der var gode forhold for smittespredning. Selvom der var bladlus og gode smitteforhold, har bladlusene ikke indeholdt havrerødsotvirus. I efteråret 2006 havde vi ligeledes et usædvanlig mildt efterår, hvor lusene til gengæld indeholdt virus. Dette gav de meget kraftige angreb, vi så i foråret

9 Korn-, raps- og gødningsmarkedet Der er udsigt til faldende priser på gødning og nogle gødninger kan også købes billigere nu end for et år siden Prisen på korn ligger næsten stille efter en lille stigning den seneste måned. WASDE rapport torsdag Rapsprisen svinger frem og tilbage efter en måned med små stigninger Planteavlskonsulent Bent Buchwald Telefon Mail: Maltbyg Selvom prisen på maltbyg er ved at opbygge en bund i den nuværende prisdannelse, har der ikke været kræfter nok til at sende priserne videre op. Prisen er forblevet i samme niveau og handler mere eller mindre frem og tilbage i samme niveau. Som på andre kornmarkeder er det køberne, der er problemet eller rettere sagt mangel på samme. Køberne er afventende og giver et meget tyndt marked og dermed ikke moment nok til at sende priserne op. Prisen i det fysiske marked For høst 2013 ligger priserne på kr. per hkg, og for høst 2014 ligger priserne i næsten samme niveau. Foderhvede Seneste nyt fra England og Vesteuropa Der var en overvejende positiv stemning på foderhvedebørsen i London i fredags. Priserne lukkede mellem 0,36-0,48 procent højere på de terminer, som ligger frem til og med marts Regn i England har nu stoppet høsten. I de sydlige dele af landet er høsten afsluttet, men i de nordlige egne er høsten flere steder først påbegyndt. Derfor kan store mængder regn nu påvirke kvaliteten af avlen negativt. Figur 1: Foderhvedepris i Euro per tons på Matif de seneste 6 måneder. Seneste nyt fra USA og den øvrige verden Markedet svinger frem og tilbage for tiden. Der er et høstpres i markedet på majs, da høsten er gået i gang i de nordlige egne af USA. Dette lægger pres på prisen i faldende retning. Modsat er kursen på den amerikanske dollar faldet med 2 procent over de sidste 10 dage. Dette er med til at styrke prisen på amerikansk hvede, da amerikansk hvede i konkurrence med europæisk hvede alt andet lige vil være blevet 2 procent lavere. Tørken i USA holder fortsat fast i landet. Det har dog ikke den helt store indflydelse på majsen længere, da vi er så tæt på høst, men sojaen lider meget. 9

10 Et privat analysehus har i fredags været ude med vurdering af, at udbytterne af majs vil falde til 157,2 bushels pr. acre fra tidligere vurderet 158,6 bushels pr. acre. Torsdag i denne uge kommer den nye WASDE rapport fra USA, som vil komme med deres officielle vurdering af markedet og af udbyttepotentialet. Seneste nyt fra Østeuropa og Rusland Både Ukraine og Rusland er foretrukne handelspartnere i år på korn og majs. Eksporten fra de to lande forløber da også i meget højt tempo, og eksporten af eksempelvis hvede fra Ukraine ligger 25 procent højere end sidste år. Lagrene i begge lande er noget større end sidste år, og det kan mærkes på prissætningen. Generelt underbyder både Ukraine og Rusland de priser, som sættes i Europa og USA. Det er ikke således, at de dumper prisen voldsomt, det, de gør, er, at de lægger deres priser marginalt lavere, hvilket dog er nok til, at flere indkøbere lægger deres ordrer i de østlige egne. Priserne på fysisk korn Hos Grovvaren Øst for Storebælt ligger priserne lavere end i vest, og følgende priser tilbydes: kr. frit på vogn for hvede kr. frit på vogn for byg kr. frit på vogn for rug kr. frit på vogn for triticale Alle priser er tilkørt grovvaren i høst og afregnet på almindelige betingelser. I sidste uge blev priserne ved køb af korn fra grovvaren hævet til niveauet kr. pr. hkg. plus 1 kr. pr. måned. Raps Seneste nyt fra rapsbørsen i Paris Prisen på rapsfrø blev svækket svagt i fredags med mellem minus 0,52 procent til 0,59 procent. Prisen følger dermed tendensen i sojapriserne, men lidt overraskende følger prisen ikke udviklingen i prisen på råolie. Dette skyldes, at markedet forventer en hurtigt afsluttet krig i Syrien, og dermed ingen påvirkning af prisen på længere sigt. Prisen på høst-2013 til afregning i november ligger i niveauet kr., og for varer til afregning i februar ligger prisen i niveauet kr. pr. hkg. Prisen på høst 2014 ligger et par kroner lavere end 2013 høsten. Figur 2: Rapspris i Euro per tons på Matif de seneste 6 måneder. Gødningsmarkedet Ser vi på gødning generelt, ser vi gode muligheder for prisfald. Aktuelt er der faldende priser på urea og fosfor. Der har gennem de sidste par år været solide prisfald. Urea er faldet fra ca. 540 USD i 2. kvartal 2012 til aktuelt ca. 280 USD. 10

11 Fosforen er også faldet drastisk siden toppen i 3. kvartal 2011, idet prisen er faldet fra 670 USD til aktuel ca. 410 USD. Dette medfører en pris på ca. 12 kr. per kg fosfor, hvor prisen i 2008 var 22,50 kr. per kg. Der er meget, der tyder på, at prisen på kali vil falde, og konflikten i verdens største kali-kartel mellem Hviderusland og Rusland bestyrker dette. Da den russiske del af kartellet trak sig ud af samarbejdet i juli i år, blev det spået, at kali-prisen ville falde 25 pct. i løbet af efteråret. Dette fald er ikke set fysisk endnu. Presset på råvarerne må give prisfald på gødning, og idet prisen på korn er faldet, er kalkulationsgrundlaget for avancen på gødning også faldet. Dette er begrundelsen for, at vi er tilbageholdende med at købe. Prisfaldet på gødning i forhold til afgrødepriserne er ofte forsinket et halvt år. Aktuelle priser: (hele træk) N27-5 = kr. pr. hkg. KAS = kr. pr. hkg Mg.B = kr. pr. hkg. N34 = ca. 230 kr. pr. hkg. N32 = ca. 195 kr. pr. hkg uden Agrotain Urea = ca. 290 kr. pr. hkg pæn kvalitet N-prisen i N34 er ca. 6,75 kr. og i N27-4 eller 27-5 ca. 7,25 kr. per kg. N. Græsukrudt og spildkorn i vinterraps Spildkorn, gold og blød hejre, rajgræs, almindelig rapgræs og agerrævehale kan bekæmpes med Agil eller Focus Ultra i efteråret. På arealer med resistent og store bestande af agerrævehale kan der på baggrund af dispensation anvendes Kerb 400 SC Planteavlskonsulent Charlotte Hansen Telefon Mail: Spildkorn og græsukrudt Hvor afgrøden er trængt, bør spildkorn og græsser bekæmpes med Agil eller Focus Ultra allerede i september. I september opnås en hurtig effekt på små planter, mens der i oktober, hvor græs og spildkorn er større - og vejret mindre optimalt - fås en langsommere virkning. Ved pløjefri dyrkning bør spildkornet bekæmpes tidligt, inden det yder for kraftig konkurrence over for rapsen. Agil og Focus Ultra har effekt på spildkorn samt flere græsukrudtsarter. I tabel 6 er angivet dosering af Agil og Focus Ultra ved forskellige spildkorns- og græsukrudtsarter. Hvor der er problemer med rajgræs anvendes Focus Ultra og ved vindaks anvendes Agil. I tabel 6 er doseringerne angivet for spildkorn og græsukrudt med 1-3 blade. Hvis der sprøjtes på større spildkorn, skal doseringerne i tabel 6 hæves med procent. Sammen med Focus Ultra anvendes altid 0,5 l/ha olie. Hvor der er konstateret eller mistanke om resistent agerrævehale, skal der anvendes Kerb 400 SC. 11

12 Tabel 6: Midler og dosering til bekæmpelse af spildkorn og græsukrudt i vinterraps. Liter pr. ha, ved 1-3 blade Agil 100 EC Focus Ultra + Dash HC Spildkorn, vårbyg 0,2-0,25 0,4-0,5 + 0,5 Spildkorn, vintersæd 0,25-0,35 0,5-0,7 +0,5 Agerrævehale, og hejre 0,4 0,6 0,8-1,2 + 0,5 Rajgræs - 0,8-1,0 + 0,5 Vindaks 0,4 0,6 - Resistent agerrævehale Der er igen givet dispensation til anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps i en begrænset periode. Anvendelse kræver ekstra beskyttelse for sprøjteføreren. Læs mere om regler for dispensation ved anvendelse af Kerb 400 SC i det efterfølgende indlæg. Kerb 400 SC anbefales mod agerrævehale, rajgræs, hejrearter, væselhale, vindaks og store bestande af enårig rapgræs. Der anvendes 1,0-1,25 l/ha Kerb 400 SC til bekæmpelse af græsukrudt. Højeste dosering anvendes ved resistent agerrævehale, og hvor der ikke tidligere i sæsonen er anvendt andre græsmidler. Har man massive problemer med resistent agerrævehale, bør der både anvendes Focus Ultra eller Agil i det tidlige efterår og følges op med Kerb 400 SC. Optimal virkning opnås, når jordtemperaturen er under 10 o C, og jorden er fugtig. Da aktivstoffet i Kerb 400 SC optages via ukrudtsplanternes rodsystem, kan let nedbør kort tid efter sprøjtning fremme effekten. Til udsprøjtning anvendes dyser, der giver stor dråbestørrelse. Lavdriftdyser ISO 025 eller større samt luftinjektionsdyser er velegnede. Der anvendes liter vand pr. ha. Dispensation til anvendelse af Kerb i vinterraps Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC til bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps i vækstsæsonen på vilkår om ekstra beskyttelse af sprøjteførere. Planteavlskonsulent Charlotte Hansen Telefon Mail: Dispensationen gælder fra 1. okt til 31. dec og igen fra 1. feb til 1. marts Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC til bekæmpelse af enårig rapgræs, agerrævehale og andet græsukrudt i vinterraps på betingelse af, at sprøjteføreren sidder i en lukket førerkabine med kulfilter. Desuden bør der ved udbringning anvendes afdriftsreducerende 12

13 dyser. Endelig er det ligesom i et vilkår, at Kerb 400 SC kun må anvendes på arealer med en stor forekomst af græsukrudt. Dispensationen er givet på baggrund af stigende problemer med herbicidresistens hos agerrævehale og rajgræs samt risikoen for, at vejrliget omkring rapsens såning i nogle år kan umuliggøre anvendelse af Command CS mod enårig rapgræs. Anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps har ikke længere en ordinær godkendelse. Det skyldes, at modelberegninger viser, at der ved længere tids sprøjtearbejde med standard beskyttelsesudstyr sker en større belastning af sprøjteføreren end den af Miljøstyrelsen fastsatte grænse. Kulfilter i førerhus og anvendelse af dyser som f.eks. lavdriftdyser, der giver store dråber, nedsætter belastningen af sprøjteføreren. For at sikre, at brugerne har den nødvendige information til rådighed, skal køberen downloade (eller på anden måde fremskaffe) Brugsanvisning og erklæring om arbejdsmiljø for anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps i vækstsæsonen 2013/14. Ved køb af Kerb 400 SC afleveres et eksemplar til sælger, og køber opbevarer det andet eksemplar i sin sprøjtejournal. Dispensationen gælder kun i perioderne fra 1. oktober 2013 til 31. december 2013 og fra 1. februar 2014 til 1. marts Behandlingsfristen er 120 dage. Såning af korn må ikke finde sted før 7 måneder efter behandling, og såning/plantning af blad- samt rodgrøntsager må ikke finde sted før 6 måneder efter behandling med Kerb 400 SC. Firmaet Dow AgroSciences oplyser, at man forventer, at der vil være den nødvendige mængde Kerb 400 SC til rådighed i handelen i løbet af september måned. Det tilrådes at afstemme indkøbet helt nøjagtigt, så hele den indkøbte mængde bruges op. Efter dispensationens udløb kan rester kun anvendes i de få afgrøder, hvor Kerb 400 SC er ordinært godkendt. 13

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Havrerødsot Afgørende for om du skal bekæmpe bladlus i efteråret er: At der er bladlus i marken Sådato, før d. 25.

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Hussar Gode erfaringer fra 2002 Bekæmper rajgræs med 75-100 g/ha tidligt forår Opfølgning med 50-70 g/ha forår mod rajgræs og vindaks efter

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel. Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel. Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer AfgrødeNyt NR. 21-2. september 2015 INDHOLD Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og rajgræs Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken I de tidligst såede vinterrapsmarker har rapsplanterne

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Mange er forhåbentlig rigtig godt i gang med ukrudtssprøjtning af vintersæd. Det

Læs mere

vi her i anden uge af september, at du bruger tabellen for først uge af september.

vi her i anden uge af september, at du bruger tabellen for først uge af september. AfgrødeNyt NR. 22-7. september 2016 INDHOLD Aktuelt i marken Ny pris på AfgrødeNyt i 2017 Udbringning af fast gødning Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Det gode vejr ser ud til at fortsætte

Læs mere

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG!

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG! Landmandstræf 2013 2-0 Vind over ukrudtet HVER GANG! Vindaks i vinterhvede Vindaks Efterår: 0,75 l/ha Boxer + 0,03 l/ha DFF Efterår: 1,5 l/ha Boxer + 0,04 l/ha DFF + 0,2 l/ha Oxitril CM Forår: 110 g/ha

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Det våde vejr fortsætter, men måske bedring i næste uge! Vi sælger stadig lidt såsæd,

Læs mere

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater 9. januar 2018 Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater Solvejg K. Mathiassen, Institut for Agroøkologi Jubilæumskonference for frøavlerforeningerne, januar 2018 Mål for ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

- ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN

- ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN VINTERRAPS - ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN Danish Agro har i dette nyhedsbrev samlet en række gode råd og anbefalinger for håndteringen af vinterraps, herunder etablering, gødskning ved etablering,

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON Lidt om: Gødskning Situationen i marken Ukrudtsbehandling Græsser Tokimbladet Nye regler i udlægsmarker!!!! Svampebehandling i rødsvingel?? Gødskning:

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Der har endnu ikke været den helt store indflyvning af rapsjordlopper til vinterrapsmarkerne. I registreringsnettet

Der har endnu ikke været den helt store indflyvning af rapsjordlopper til vinterrapsmarkerne. I registreringsnettet AfgrødeNyt NR. 23-16. september 2015 INDHOLD Aktuelt Havrerødsot i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på vinterrapsmarkerne. I øjeblikket ser vi marker på kimbladstadiet

Læs mere

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken. Stil skarpt på dit såbed -1 -

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken. Stil skarpt på dit såbed -1 - AfgrødeNyt nr. 25 7. oktober 2014 Indhold Aktuelt i marken Det har været et varmt efterår og bladlusene har bredt sig de sidste par uger. Vi anbefaler derfor i al vintersæd sået før d. 20.-25. september

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42 Side 1 af 11 Æv hvor det driller! En ting er, at det er og har været svært at få

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Side 1 af 14 De fleste må opgive at få mere vintersæd etableret! Med de seneste dages

Læs mere

72 metoder mod græsukrudt testes A-Z// ALLE METODER MOD GRÆSUKRUDT TESTES. Målet: er at finde den bedste kombination af behandlinger

72 metoder mod græsukrudt testes A-Z// ALLE METODER MOD GRÆSUKRUDT TESTES. Målet: er at finde den bedste kombination af behandlinger Al henvendelse: Vesterbrogade 6 D 2, 1620 København V Tlf:33394700 MARK / NR. 2 / 2016 Jó napot fra Ungarn. Nr. 2 // December // 2016 Økonomi No Till 60 Overblik Kornvogne med tip SIDER MED ALT NYT OM

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33 Så er der endelig fuld gang i høsten Heldigvis hører vi nu også om gode udbytter, især vårbyggen overrasker mange steder positivt. Der er stadig

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

AfgrødeNyt. 3. September 2015 nr. 17. Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september.

AfgrødeNyt. 3. September 2015 nr. 17. Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september. AfgrødeNyt 3. September 2015 nr. 17 Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september. Indhold: Ukrudt i vintersæd, side 1 Ukrudt i efterårsudlagt rajgræs, side 5 Ukrudt i rajgræs efter dæksædhøst,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Høsten er så småt i gang. Vinterbyg er de fleste steder færdighøstet og vinterraps og græsfrø er netop i gang. Vinterbyg skuffer med små kerner

Læs mere

BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET

BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET Solvejg K. Mathiassen Inst. For Plantebeskyttelse og Skadedyr DJF Ukrudtsproblemer i frøgræs Konkurrencedygtige arter Reducerer udbyttet Arter der er vanskelige at frarense Fradrag

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Vi må snyde os til høst indimellem regnbygerne. Raps er klar til høst de fleste steder og mange er nu også i gang. Den sidste hvede og vårbyg

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Sen såning af vinterhvede Kerb i vinterraps Vigtige datoer

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Sen såning af vinterhvede Kerb i vinterraps Vigtige datoer AfgrødeNyt NR. 25-7. oktober 2015 INDHOLD Aktuelt Sen såning af vinterhvede Kerb i vinterraps Vigtige datoer Aktuelt i marken Det gode vejr har givet travlhed i marken, men når du igen får tid, så husk

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 24-11. oktober 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Bønnefrøbiller i hestebønner Dyser til afdriftsreduktion Dispensation til anvendelse af Kerb i vinterraps Vigtige datoer Aktuelt i marken Selvom

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43 Vi er nu inde i en tørvejrs periode, og for mange vil det betyde, at der skal tages

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

MARK. Indhold. Indberetning af efterafgrøder. Aktuelt i raps. TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september Belkar. Af planterådgiver Marie Uth

MARK. Indhold. Indberetning af efterafgrøder. Aktuelt i raps. TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september Belkar. Af planterådgiver Marie Uth TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september 2017 Indhold MARK Aktuelt i marken Ukrudtsbekæmpelse om efteråret i vintersæd REGLER OG TILSKUD Gennemgå kemi-lageret for udgåede midler ARRANGEMENTER HJERM

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36 Side 1 af 15 Nu rettes blikket mod etablering af vintersæd! Mange kan ånde lettet

Læs mere

MARK. Indhold. Etablering af vintersæd. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 23, 5. september Af planterådgiver Marie Uth

MARK. Indhold. Etablering af vintersæd. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 23, 5. september Af planterådgiver Marie Uth TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 23, 5. september 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd om efteråret REGLER OG TILSKUD Regler om jordbearbejdning MARK Aktuelt i marken Af planterådgiver

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 39 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 39 Side 1 af 16 Optimisme trods mange afbrud i efterårsarbejdet! I er i gang derude,

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Rapsstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret DLG Vækstforum 2012 Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen Program Ukrudtets betydning Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt Resistent ukrudt et stigende

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 24 9. oktober 2013 Indhold Aktuelt i marken Manganmangel Vigtige datoer Aktuelt i marken Det har været et tørt og solrigt efterår, høst og etablering af den efterfølgende afgrøde har været

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvordan gør vi det bedst? Vintersæd Vinterraps Vårsæd Frøgræs Hestebønner Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Tidlig såning først i september Ukrudt har ekstra gode betingelser

Læs mere

Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab

Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab tt@patriotisk.dk Udfordringerne i UK er enorme! If you can t control your Blackgrass

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt i marken Etablering af vinterraps Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt i marken Etablering af vinterraps Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps AfgrødeNyt NR. 16-11. juli 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Etablering af vinterraps Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps Anvendelse af det nye Belkar Højeste nettopris ved salg af korn og raps Vigtige datoer Aktuelt

Læs mere

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 34 Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Den nysåede raps har mange steder allerede

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 30 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 30 Side 1 af 11 Høst imellem bygerne Mejetærskerne snurrede i sidste uge men nu er der

Læs mere

Sædskiftet i centrum. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen. IPM-kursus 2013

Sædskiftet i centrum. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen. IPM-kursus 2013 Sædskiftet i centrum Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen IPM-kursus 2013 Indhold Sædskifte nødvendig del af løsning på problem med færre pesticider Sædskifte et vigtigt element i risikostyring Særlige

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 37 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 37 Det er frustrerende, men dog alligevel håbefuldt! Side 1 af 14 Kun få kom i gang

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Trods en lidt kølig weekend i vente, ser det alligevel ud til at vi har en tørvejrsperiode

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR AGROØKOLOGI Temadag Markfrø 4. Februar 2016 Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen Frøbiologi Ager-rævehale Vindaks Enårig rapgræs Gold hejre Spiring af agerrævehale fra

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 24 23. september 2014 Indhold Aktuelt i marken Så slog vejret, i hvert tilfælde midlertidigt, om til efterår, men jorden er stadig varm, og der er god vækst i afgrøderne. Den tidligt såede

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Side 1 af 9 Det er forår! YES!!! Endelig kan vi se frem til en periode med tørvejr

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 20 4. september 2013 Indhold Aktuelt i marken På trods af den tørre jord er rapsen de fleste steder spiret pænt frem, men der er marker, hvor fremspiringen afventer lidt mere jordfugt. Disse

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 38 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 38 Side 1 af 16 Flere kom heldigvis i gang i den forløbne uge! Trods mere end 150 mm

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Vi må stadig snyde os til høst indimellem regnbygerne. Der er lidt gang i flere afgrøder, og meldingerne er mange steder skuffende udbytter. Skal

Læs mere

gnav. Rapsmarker skal behandles mod rapsjordlopper, hvis der er bortgnavet over 10 % af bladarealet, indtil rapsen har 4 løvblade.

gnav. Rapsmarker skal behandles mod rapsjordlopper, hvis der er bortgnavet over 10 % af bladarealet, indtil rapsen har 4 løvblade. AfgrødeNyt NR. 20-30. august 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Bekæmpelse af ukrudt i vintersæd De nye fosforregler Kommende arrangementer Vigtige datoer Aktuelt i marken Selvom de fleste marker nu er høstet,

Læs mere

Vinterhvede, reduceret jordbearbejdning

Vinterhvede, reduceret jordbearbejdning Sædskifte Sortsvalg Såsæd Stubbearbejdning Dyrk ikke hvede efter hvede på let sandjord. Overvej rug og triticale som alternativ på sandjord. Undgå at dyrke hvede efter majs. Vær opmærksom ved forfrugt

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 31 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 31 Nu er der kun bygerne og ingen høst Der er ikke meget høst i denne tid, til både

Læs mere

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY TM BELFRY STØRRE UDBYTTE, MINDRE STRESS Hyvido hybrid vinterbygsorter adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Det drejer sig specielt om såtid,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D Ukrudtsbekæmpelse Lidt, effektivt og alternativt Landskonsulent Hans Kristensen Afsnit B, C og D Lidt 1999 bød på! Lavere afgrødepriser! Højere pesticidafgift! Lavere nettomerudbytter Lidt! Færre behandlinger!

Læs mere