gnav. Rapsmarker skal behandles mod rapsjordlopper, hvis der er bortgnavet over 10 % af bladarealet, indtil rapsen har 4 løvblade.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gnav. Rapsmarker skal behandles mod rapsjordlopper, hvis der er bortgnavet over 10 % af bladarealet, indtil rapsen har 4 løvblade."

Transkript

1 AfgrødeNyt NR august 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Bekæmpelse af ukrudt i vintersæd De nye fosforregler Kommende arrangementer Vigtige datoer Aktuelt i marken Selvom de fleste marker nu er høstet, så har de vejrmæssige udfordringer gjort det svært mange steder at nå at få rapsen etableret. Med udgangen af denne uge bliver det, selv på meget lune lokaliteter, alt for usikkert at etablere vinterraps. I den raps, der er blevet sået, er det vigtigt at holde godt øje med gnav af rapsjordlopper. I marker, hvor der er brugt ubejdset udsæd, kan rapsen blive angrebet af rapsjordlopperne allerede fra fremspiring. Effekten af Cruiser-bejdse aftager allerede ved 1½ løvblad, så der er det vigtigt også at holde øje med gnav. Rapsmarker skal behandles mod rapsjordlopper, hvis der er bortgnavet over 10 % af bladarealet, indtil rapsen har 4 løvblade. I de nyfremspirede rapsmarker er det også vigtigt at holde øje med gnav af snegle. Hvis der er spildkorn i marken, vil du tit kunne se gnav og slimspor på dette, hvis der er snegle. Spildkornet bør, hvor det hæmmer rapsen, bekæmpes ved 1½-2 blade. Desværre ser vi rapsmarker med uens eller manglende fremspiring efter de mange kraftige regnbyger, der har slemmet såbedet til. Der er ikke andet at gøre end at vente og se, hvor mange planter, der spirer frem. Hvis planterne er jævnt fordelt, kan et meget lavt plantetal accepteres. Ring til din planteavlskonsulent, hvis du skal have vurderet, om der er fremspiret nok planter. Hvis du sår vintersæd senest d. 7. september kan 4 ha erstatte 1 ha pligtig efterafgrøde, hvis det anmeldes i TastSelv. Tidlig såning kan kun erstatte pligtig efterafgrøde og ikke MFO, husdyr eller målrettede efterafgrøder.

2 Vi anbefaler på det kraftigste, at du undlader at så vintersæden tidligt i marker med græsukrudtsproblemer. For hver 2 uger du udsætter såningen, siger en tommelfingerregel, at du halverer trykket af græsukrudt. Vi ser i øjeblikket mange bladlus på spildkorn i vinterrapsen, så hvis du sår vintersæden tidligt, så skal du være meget opmærksom på bladlus, der jo kan overføre havrerødsot. I den tidligt såede vintersæd skal du være opmærksom på, at du ikke bør køre med Boxer, hvis det er varmt. En mulighed, hvis den situation opstår, er at udbringe 0,15 l DFF pr. ha efter såning på sort jord, og så vente med at udbringe Boxer. Husk at du skal have monteret dyser, der reducerer afdriften med 75 %, når du sprøjter med Boxer eller et andet ukrudtsmiddel med prosulfocarb. Sidste frist for at etablere efterafgrøderne rettidigt er d. 30. august. Hvis du har ændringer til dine efterafgrøder, så husk at det skal indberettes i TastSelv senest d. 11. september. Kontakt gerne din planteavlskonsulent hurtigst muligt, hvis du har ændringer, der skal indberettes. Vi hører om mange frustrationer med fradrag, gebyrer mm, når afgrøden afleveres til foderstoffen i høst. Derfor kan vi kun opfordre til, at du forlanger at kende de komplette afregningsbetingelser, inden du tipper af. Når du får dine oplagsnotaer, så er det vigtigt, at du kigger dem grundigt igennem. Har du spørgsmål hjælper vi dig meget gerne. Ligesom sidste år, har du mulighed for at tilmelde dig Lusetjek, som du kan læse mere om i dette nummer af Afgrødenyt. Vi har oprettet endnu en Facebookgruppe. Gruppen hedder Vind over græsukrudt. Du kan tilmelde dig gruppen, hvis emnet har din interesse, ligesom du stadig kan tilmelde dig de to grupper Vinterraps mod højere udbytter og Vårbyg i fokus. 2

3 Bekæmpelse af ukrudt i vintersæd Den bedste effekt opnås ved at bekæmpe ukrudtet, inden det har mere end to løvblade. Som grundregel er det optimalt, når sprøjtesporene er svagt synlige og jorden har en god fugtighed. Ved valg af middel skal der være fokus på, at midlerne har tilstrækkelig effekt på de mest dominerende arter. Hvis du har problemer med græsukrudt, er det vigtigt, at du så vidt muligt rydder op i efteråret, da det kan være svært at bekæmpe i foråret, hvor græsserne ofte har fået et stort rodnet. Løsninger til bekæmpelse af ukrudt i vintersæd i st Procenterne angiver, hvor stor en effekt løsningen har på de forskellige ukrudtsarter Ukrudtsarter Centrovice Løsning mod græs Løsning ved lavt ukrudtstryk standard løsning Pr. ha Pr. ha Pr. ha Boxer 2,5 l Boxer 0,75 l Boxer 1 l DFF 0,1 l DFF 0,15 l DFF 0,1 l Lexus 5 g Lexus 7 g 288 kr pr. ha. 500 kr pr. ha. 210 kr pr. ha. Burresnerre 94 % 98 % 85 % Fuglegræs 99 % 99 % 98 % Forglemmigej 98 % 99 % 95 % Hanekro 76 % 81 % 89 % Væselhale 65 % 90 % 54 % Hyrdetaske 99 % 99 % 99 % Kamille 99 % 98 % 97 % Ager rævehale 94 % 93 % 40 % Rajgræs 82 % 91 % 51 % Rapgræs enårig 93 % 97 % 89 % Raps 93 % 92 % 78 % Ager stedmoder 98 % 98 % 99 % Storkenæb 94 % 91 % 90 % Tvetand 98 % 99 % 99 % Valmue 91 % 96 % 86 % Vindaks 97 % 99 % 92 % Ærenpris 97 % 98 % 98 % I vinterbyg og vinterrug anbefaler vi de samme løsninger, men med maks. 0,05 l DFF pr. ha, da vi specielt på lettere jord har oplevet, at en blanding af Boxer og DFF kan skade de to arter. En mulighed, der ikke skader afgrøden er at køre med 0,1-0,15 l DFF pr. ha før fremspiring og så efterfølgende i afgrødens st at køre med Boxer eventuelt tilsat Lexus. 3

4 Løsninger til eventuel opfølgning af bekæmpelse af græsukrudt i vintersæd i st Procenterne angiver, hvor stor en effekt løsningen har på de forskellige ukrudtsarter. Ukrudtsarter Fokus på ager rævehale Fokus på rajgræs Fokus på væselhale Topik 0,2 l + olie 0,5 l pr. ha Othello 0,6 l pr. ha Atlantis 0,75 l pr. ha Må ikke bruges i vinterbyg Må ikke bruges i vinterbyg. 170 kr. pr. ha. Må ikke bruges i vinterbyg Maks 0,6 l pr. ha i vinterrug 165 kr. pr. ha. Maks 0,45 l pr. ha i vinterrug 286 kr. pr. ha. Flyvehavre 88 % 2 % 0 % Hanespore 45 % 35 % 0 % Alm. Rajgræs 61 % 94 % 97 % Ital. Rajgræs 61 % 94 % 97 % Væselhale 0 % 35 % 86 % Alm. Rapgræs 84 % 83 % 92 % Enårig Rapgræs 10 % 90 % 91 % Ager rævehale 90 % 95 % 98 % Vindaks 78 % 97 % 98 % Når du anvender minimidlerne Atlantis og Othello i efteråret, er det udelukket at anvendelse af Hussar OD/Hussar Plus OD eller andre minimidler i foråret pga. minimiddelrestriktionen. Selvom Lexus og Broadway ikke er omfattet af minimiddelrestriktionen, er de begge minimidler, og der er risiko for at opbygge resistens, når de eller andre minimidler anvendes 2 gange i samme afgrøde. Såfremt ukrudtet bliver bekæmpet helt af ukrudtsmidlerne, så sker der ingen opformering af resistent ukrudt. Sprøjteteknik Du får den bedste effekt ved morgensprøjtning og ved en fugtig jord, men kør dog først når duggen er væk og aldrig på våde planter. Anvend gerne en høj vandmængde på l pr. ha. Den høje vandmængde er med til at øge effekten på græsukrudt. HUSK- nye krav til udbringning Der er krav om brug af afdriftsreducerende dyser ved udbringning af prosulfocarb-midler som f.eks. Boxer. Som omtalt i AfgrødeNyt nr. 17 er der 1. august 2017 trådt en ny bekendtgørelse i kraft, som gør brug af en sprøjteteknik med minimum 75 % afdriftsreduktion til et lovkrav ved alle prosulfocarbsprøjtninger. Afdriftsreducerende dyser spreder sprøjtemidlerne i større dråber, som ikke så let kan tages af vinden og dermed sprede sig til omgivelserne. Det sikrer samtidig, at du får størst mulig effekt af de dyre midler. 4

5 Aktuelle løsninger uge

6 6

7 7

8 Lusetjek 2017 En del landmænd har tidligere oplevet store problemer med havrerødsot i vintersædsmarkerne. Særligt i tidligt såede marker. August 2017 Skader efter havrerødsot kan koste dyrt, men kan heldigvis undgås eller minimeres, hvis du er opmærksom på luseangreb i efteråret og får sprøjtet på det rigtige tidspunkt. Gode grunde til at holde øje med vintersæden i 2017 Vi finder allerede nu lus i marker med spildkorn, så der er god grund til at holde ekstra godt øje med de nysåede vintersædsmarker. Det kan være fristende at udskyde såningen og derved prøve at undgå luseudfordringerne. Hvis såforholdene er gode i begyndelsen af september, er løsningen dog ikke at lade såmaskinerne holde stille og risikere, at det bliver pladdervådt i den sidste halvdel af september. Vintersæd skal etableres, når der kan laves et godt såbed, og endvidere kan tidlig sået vintersæd erstatte pligtige afgrøder. Løsningen er derimod at erkende de risici, der er ved tidlig såning og så gøre noget ved det! F.eks. må du aldrig så tidligt i marker med græsukrudt. Lad os holde øje med din vintersæd Hvis du tilmelder dig Lusetjek, foretager Centrovices planteavlskonsulenter et ugentligt tilsyn i hverdage i perioden ultimo september til 1. november. Bekæmpelse af bladlus skal nemlig udføres på det rigtige tidspunkt for at have den ønskede effekt, og at tjekke marken for bladlus er den mest effektive måde at time sprøjtningen korrekt på. Ved et Lusetjek tjekker vi dine marker, der hvor der er størst risiko for at finde lus, dvs. langs hegn i lavninger og hvor der er gode læforhold for lusene. Efter hvert besøg sender vi dig en SMS eller mail med den strategi, vi anbefaler. Vurderer konsulenten, at der er behov for det, vil du desuden blive kontaktet pr. telefon. Uanset tilmelding til dette tjek opfordres du også selv til løbende at tilse dine marker for lus i efteråret. Hvad koster overvågningsbesøgene? Prisen er 75 kr. pr. ha vintersæd kr. pr. mark. Der betales for mindst 25 ha. Tilmeld dig nu Tilmeld dig hurtigst muligt til din planteavlsrådgiver. Overvågningsbesøgene sker løbende. Konsulenten fastlægger selv ruten og varigheden afhænger af det aktuelle behov i vintersæden. Kontakt Kirsten Larsen, Planteavlskonsulent Tlf.: Mobil: Mail: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Tlf Fax

9 De nye fosforregler Den 1. august 2017 trådte en ny bekendtgørelse i kraft. Med bekendtgørelsen ændres harmonireglerne fundamentalt, idet dyreenhedsbegrebet helt forsvinder, og i stedet erstattes det af to nye lofter for tilførsel af henholdsvis kvælstof og fosfor. Begge lofter skal overholdes, så i fremtiden bliver det enten kvælstofindholdet eller fosforindholdet i husdyrgødningen, som bliver begrænsende for, hvor meget husdyrgødning, der maksimalt kan udbringes på bedriften. I fosforloftet inkluderes handelsgødning, mens kvælstofloftet kun omfatter husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse (hermed menes fortrinsvist energiafgrøder) og organiske restprodukter (affald). Fosforloft Der indføres fosforloft for de forskellige husdyrtyper. For 2017/18 gælder nedenstående: Kvæg, som ikke er omfattet af reglerne for undtagelsesbrug: 30 kg fosfor pr. ha Slagtesvin: 39 kg fosfor pr. ha Søer, smågrise og alle husdyrarter på undtagelsesbrug: 35 kg fosfor pr. ha Fjerkræ og pelsdyr: 43 kg fosfor pr. ha Andre organiske gødningstyper: 30 kg fosfor pr. ha På bedrifter med flere husdyrtyper beregnes bedriftens fosforloft som et vægtet gennemsnit af fosforlofterne fra de forskellige husdyrtyper. Mulighed for korrektion af fosforloft Hvis det gennemsnitlige fosfortal på bedriftens harmoniarealer er mindre end 4,0, kan bedriftens fosforloft øges. Det gennemsnitlige fosfortal beregnes som et arealvægtet gennemsnit af alle jordprøver fra bedriftens harmoniarealer, dog indgår marker med JB 11 og 12 ikke i beregningen. Der skal være taget jordprøver på alle arealer, og prøverne må ikke være ældre end 5 år. Der skal være jordprøver for hver 5 ha. Fosforloftet hæves ud fra følgende kriterier: For hver påbegyndt 0,5 fosfortalsenhed under fosfortal 4,0 i intervallet 3,0-4,0 hæves loftet med 1 kg fosfor pr. ha. For hver påbegyndt 0,25 fosfortalsenhed under 3,0 hæves loftet med yderlige 2 kg fosfor pr. ha. Fosforloftet kan dog maksimalt hæves med 14 kg pr. ha, og det samlede fosforloft kan ikke overstige 45 kg fosfor pr. ha. Hvis der er arealer med JB 11 og 12 på bedriften justeres korrektionen af fosforloftet ned med deres procentvise andel af bedriftens arealer. Konsekvenser på kvægbrug, der ikke afsætter/modtager til biogasselskab Alle vores kvægbrug bortset fra de såkaldte undtagelsesbrug, der har kunnet udbringe 2,3 DE pr. ha, får i 2017/18 et loft på 170 kg kvælstof og 30 kg fosfor pr. ha. Hvis der udbringes 1,7 DE pr. ha af husdyrgødning, så bliver der udbragt ca. 27 kg fosfor pr. ha. Der er så 3 kg tilbage op til grænsen på 30 kg fosfor pr. ha. De 3 kg fosfor pr. ha kan f.eks. bruges til startgødning i majs. Det betyder igen, at hvis majsarealet dækker mere en ca. 1/3 af arealet, kan det give udfordringer. Det kan det, fordi vi ikke kan bruge den mængde startgødning, der er behov for. Der er dog forskelle på, hvor meget fosfor de forskellige kvægracer producerer. Endelig er der også forskel på staldsystemer, så sandheden viser sig først, når du sidder sammen med din konsulent og udarbejder markplan for Konsekvenser for slagtesvin, der ikke afsætter/modtager til biogasselskab Med det nye fosforloft bliver det muligt at udbringe 39 kg fosfor pr. ha. Der tillades altså 5 kg fosfor mere pr. ha end ved den hidtidige grænse på 1,4 DE pr. ha, hvor der kun blev tilført ca. 34 kg fosfor pr. ha. Med de hidtidige regler kunne der udbringes husdyrgødning fra ca. 51,5 slagtesvin pr. ha ved de 1,4 DE pr. ha. Med de nye fosforlofter kan der produceres ca. 60,6 slagtesvin pr. ha. Det betyder, at tilførslen af kvælstof med husdyrgødning når op på kg N pr. ha altså stadig under det nye loft for kvælstof på 170 kg kvælstof pr. ha. Loftet på 170 kg kvælstof pr. ha i husdyrgødning kan kun udnyttes, hvis effektiviteten i besætningen er bedre end gennemsnittet. I det tilfælde vil udbragt fosfor pr. ha være mindre, og dermed bliver fosfor ikke den begrænsende faktor. På den måde vil nogle kunne komme op på at udsprede husdyrgødning fra 70 grise pr. ha og de allerbedste måske fra 75 grise pr. ha. Men inden begejstringen bliver alt for voldsom, skal det erindres, at fra 2020/21 er fosforloftet formentlig nede på 35 kg fosfor pr. ha, og så er alt ved det gamle igen. Konsekvenser for søer og smågrise, der ikke afsætter/modtager til biogasselskab Her er der ikke ændringer af betydning, men nye regler for zink har 9

10 store konsekvenser, hvis der bruges medicinsk zink til smågrise, og der er relativt meget smågrisegylle i gyllebeholderen. Arealer må kun tilføres gylle med et højt zink-indhold hvert 3. år. Hvis dette er tilfældet, bør du ringe til din planteavlskonsulent og få drøftet mulighederne. Fjerkræ og mink, der ikke afsætter/modtager til biogasselskab For denne gruppe er der ikke de store forandringer i 2017/18, men fra 2019/20 sker der store stramninger. Afgasset gylle fra biogasanlæg Afgasset gylle får et fosforloft beregnet på, hvad der er indgået. Fosforloftet bliver beregnet ud fra fosforlofterne for de enkelte besætninger, og hvad der ellers indgår i produktionen, f.eks. majs. Sidst i september er vi formentlig færdige med beregningerne, så vi kan fortælle, hvad fosforlofterne på NGF Nord, NGF Midt og Fangel bliver for den kommende sæson. Når dette sammenholdes med fosforindholdet i den afgassede gylle kan vi beregne konsekvenserne. Kommende arrangementer Når høsten er kommet i hus, og vintersæden er sået og sprøjtet, så er det måske tid til at deltage i et par kurser. Vi kommer med et par datoer her, så du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen og tilmelde dig på vores hjemmeside Kursus i sikkerhåndtering af farligt gods Hvis du endnu ikke har deltaget i Kursus i sikkerhåndtering af farligt gods, så er der en mulighed tirsdag d. 10. oktober 2017 fra kl Opfølgende sprøjteførerkursus Hvis det er tid til at få Opfølgende sprøjteførerkursus, som du skal deltage i hvert 4. år, så kan det lade sig gøre: onsdag d. 22 november 2017 torsdag d. 30. november 2017 torsdag d. 21. december 2017 onsdag d. 10. januar 2018 torsdag d. 25. januar Alle dage er det fra kl Guldkorn til marken Guldkorn til marken 2018: Mandag d. 8. januar, torsdag d. 11. januar og fredag d. 12. januar Guldkorn til marken 23: Mandag d. 22. januar, torsdag d. 25. januar og fredag d. 26. januar Se mere på 10

11 VIGTIGE DATOER 15. maj 15. september: Arealer med omdriftsgræs skal være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt. 1. juni- 15. september: Græs i omdrift og permanent græs skal slås mindst en gang i perioden. Slåning kan erstattes af afgræsning. 1. juni- 15. september: Arealer med permanent græs, der modtager grundbetaling, skal være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt fra 1. juni til 15. september. 1. august: Arealer med brak og MFO-brak, som skal dyrkes med en vinterafgrøde, må jordbearbejdes og tilsås fra 1. august. Det er tilladt at anvende gødning og jordforbedringsmidler i forbindelse med etablering og dyrkning af vinterafgrøder. Dette gælder ikke for brakarealer, der indgår i alternativer til pligtige efterafgrøder. 1. august: På JB 5-6 og JB 10-11, samt på alle jordtyper før og efter kartoffeldyrkning, er det ikke tilladt at jordbearbejde i perioden fra høst til 1. november. På JB 7-9 er det ikke tilladt at jordbearbejde i perioden fra høst til 1. oktober. På JB 1-4 er det ikke tilladt at jordbearbejde i perioden fra høst til 1. februar. Følgende er undtaget fra forbuddet: 1. autoriserede Økologiske bedrifter 2. arealer, der er omfattet af en skriftlig aftale med en off. myndighed med forbud mod sprøjtning, 3. arealer med efterafgrøder (afgrødekode 968), 4. arealer, hvor der samme år har været dyrket roer, kolbe- eller kernemajs 5. arealer, hvor der det kommende forår skal dyrkes sukkerroer til fabrik, 6. arealer, hvor der har været og hvor der det følgende år skal dyrkes udvalgte gartneriafgrøder, 7. arealer, hvor der har været og hvor der det efterfølgende år skal dyrkes flerårige vedplanter Desuden er der særlige forhold for arealer med restriktioner ift. bekæmpelse af kartoffel brok og kartoffelcystenematoder samt ift. bekæmpelse af majshalvmøl. 1. august-15. februar: Forbud mod vendende jordbearbejdning på visse arealer med en hældning på 12 grader eller mere ved sammenhængende landbrugsarealer over 5000 m august: Frist for at etablere efterafgrøder af følgende typer: Korsblomstrede afgrøder, honningurt, alm. rug, stauderug og vårbyg. Gælder for målrettede, pligtige og husdyrefterafgrøder samt MFO-efterafgrødeblandinger. 31. august: Ved tilskudsordningen Pleje af græs- og naturarealer, hvor der er valgt kontrol efter tæt, lavt plantedække, skal dette være opfyldt for tilsagn fra 2014 og før. 31. august: Ved tilskudsordningen Pleje af græs- og naturarealer, hvor der er valgt kontrol efter fast græsningstryk slutter perioden, hvor dyrene skal gå på arealet. Herefter er der ingen krav til antal dyr på arealet, samhegning med andre arealer eller andre tilsagnshaveres arealer. 1. september: Sidste frist for at indberette videresolgt handelsgødning 7. september: Frist for at så vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale, der skal regnes med som alternativ til pligtige efterafgrøder er 7. september. Arealer med tidlig såede vinterafgrøder skal indberettes i Tast selv-service senest 10. september. 11

12 VIGTIGE DATOER - fortsat 10. september: Frist for indberetning af tidlig såede vinterafgrøder i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder i Tast selv-service. 11. september: Sidste frist for at indberette pligtige efterafgrøder og alternativer til pligtige efterafgrøder i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder i Tast selv-service. Fristen for tidlig såede vinterafgrøder er dog 10. september. 15. september: Ved tilskudsordningen Pleje af græs- og naturarealer, hvor der skal kontrolle-res efter synlig afgræsset, skal betingelserne være opfyldt (dog 31. august for tilsagn indgået i 2014 eller tidligere). Husk, at give besked eller søg dispensation hos NaturErhvervstyrelsen, hvis det ikke er muligt. Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer den 6. september 2017 Med venlig hilsen Planteavlskontoret 12

og du skal være opmærksom på, at det er en sort, der er velegnet til sen såning.

og du skal være opmærksom på, at det er en sort, der er velegnet til sen såning. AfgrødeNyt NR. 1 9-23. august 2 017 INDHOLD Aktuelt i marken Afregningsbetingelser ved levering i høst Foreløbige resultater fra sortsforsøgene vinterrug Nyt sneglemiddel Mulighed for udbyttekorrektion

Læs mere

Der har endnu ikke været den helt store indflyvning af rapsjordlopper til vinterrapsmarkerne. I registreringsnettet

Der har endnu ikke været den helt store indflyvning af rapsjordlopper til vinterrapsmarkerne. I registreringsnettet AfgrødeNyt NR. 23-16. september 2015 INDHOLD Aktuelt Havrerødsot i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på vinterrapsmarkerne. I øjeblikket ser vi marker på kimbladstadiet

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 20 4. september 2013 Indhold Aktuelt i marken På trods af den tørre jord er rapsen de fleste steder spiret pænt frem, men der er marker, hvor fremspiringen afventer lidt mere jordfugt. Disse

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017 Planteavlsnyt Vigtige datoer frem til 3 december 2017. VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Juli 2017 25. 3 3 3 3 Privat skovrejsning som miljøtiltag Forventet mulighed for at søge

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 24-11. oktober 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Bønnefrøbiller i hestebønner Dyser til afdriftsreduktion Dispensation til anvendelse af Kerb i vinterraps Vigtige datoer Aktuelt i marken Selvom

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 23 17. september 2014 Indhold Aktuelt i marken Vi følger med i tidligt sået vintersæd Handel med pligtige efterafgrøder Vigtige datoer Aktuelt i marken Vejrudsigten lover dage med ca. 20

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Side 1 af 14 De fleste må opgive at få mere vintersæd etableret! Med de seneste dages

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33 Så er der endelig fuld gang i høsten Heldigvis hører vi nu også om gode udbytter, især vårbyggen overrasker mange steder positivt. Der er stadig

Læs mere

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk 5 forskellige efterafgrøder MFO- efterafgrøder Pligtige efterafgrøder Husdyrefterafgrøder Frivillige målrettede efterafgrøder Obligatoriske

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt i marken Etablering af vinterraps Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt i marken Etablering af vinterraps Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps AfgrødeNyt NR. 16-11. juli 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Etablering af vinterraps Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps Anvendelse af det nye Belkar Højeste nettopris ved salg af korn og raps Vigtige datoer Aktuelt

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Det våde vejr fortsætter, men måske bedring i næste uge! Vi sælger stadig lidt såsæd,

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

MARK. Indhold. Etablering af vintersæd. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 23, 5. september Af planterådgiver Marie Uth

MARK. Indhold. Etablering af vintersæd. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 23, 5. september Af planterådgiver Marie Uth TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 23, 5. september 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd om efteråret REGLER OG TILSKUD Regler om jordbearbejdning MARK Aktuelt i marken Af planterådgiver

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Vi må snyde os til høst indimellem regnbygerne. Raps er klar til høst de fleste steder og mange er nu også i gang. Den sidste hvede og vårbyg

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Høsten er så småt i gang. Vinterbyg er de fleste steder færdighøstet og vinterraps og græsfrø er netop i gang. Vinterbyg skuffer med små kerner

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 32

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 32 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 32 Side 1 af 12 Så kom vi lidt i gang med den høst! Så kom mejetærskerne i gang til

Læs mere

Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger

Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger Helge Lund, KHL Tabel 1 Forventede fosforlofter frem til og med 2020/21 2017/1 8 2018/19 2019/20 2020/21 Skærpede områder Fra 2018/19 Kvægbrug 30 30 30 30

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken. Stil skarpt på dit såbed -1 -

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken. Stil skarpt på dit såbed -1 - AfgrødeNyt nr. 25 7. oktober 2014 Indhold Aktuelt i marken Det har været et varmt efterår og bladlusene har bredt sig de sidste par uger. Vi anbefaler derfor i al vintersæd sået før d. 20.-25. september

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Sen såning af vinterhvede Kerb i vinterraps Vigtige datoer

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Sen såning af vinterhvede Kerb i vinterraps Vigtige datoer AfgrødeNyt NR. 25-7. oktober 2015 INDHOLD Aktuelt Sen såning af vinterhvede Kerb i vinterraps Vigtige datoer Aktuelt i marken Det gode vejr har givet travlhed i marken, men når du igen får tid, så husk

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36 Side 1 af 15 Nu rettes blikket mod etablering af vintersæd! Mange kan ånde lettet

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Der er kommet nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler.

Der er kommet nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler. AfgrødeNyt NR. 20-24. august 2016 INDHOLD Aktuelt i marken Bekæmpelse af rapsjordlopper Vinterbyg hybrid- eller linjesort? Endelige forsøgsresultater for vinterhvede Endelige forsøgsresultater for vinterrug

Læs mere

det være klogt at få reserveret en mængde.

det være klogt at få reserveret en mængde. AfgrødeNyt NR. 25-25. oktober INDHOLD Aktuelt i marken Sorter af vårsæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Meget korn er høstet vådt i år, og derfor er det meget vigtigt at holde øje med kornlagrene, selvom

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Mange er forhåbentlig rigtig godt i gang med ukrudtssprøjtning af vintersæd. Det

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42 Side 1 af 11 Æv hvor det driller! En ting er, at det er og har været svært at få

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 34

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 34 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 34 Side 1 af 12 Onsdag var årets største høstdag! I går var vist årets største høstdag

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 33

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 33 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 33 Side 1 af 12 Vi har haft nogle gode høstdage! Der er kommet gang i høsten. Flere

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 34 Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Den nysåede raps har mange steder allerede

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Vi må stadig snyde os til høst indimellem regnbygerne. Der er lidt gang i flere afgrøder, og meldingerne er mange steder skuffende udbytter. Skal

Læs mere

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr Dato 4. juli 2017 Side 1 af 5 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V miljobio@lfst.dk cc: MABINI@lfst.dk) Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Læs mere

Husk at du stadig kan nå at tilmelde dig Lusetjek. Se mere i dette nummer af AfgrødeNyt.

Husk at du stadig kan nå at tilmelde dig Lusetjek. Se mere i dette nummer af AfgrødeNyt. AfgrødeNyt NR. 24-23. september 2015 INDHOLD Aktuelt Sprøjteteknik Aktuelt i rødsvingel og rajgræs Lempeligere krav til for sent såede efterafgrøder Vigtige datoer Aktuelt i marken Endnu er der ikke sået

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 37 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 37 Det er frustrerende, men dog alligevel håbefuldt! Side 1 af 14 Kun få kom i gang

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

MARK. Indhold. Indberetning af efterafgrøder. Aktuelt i raps. TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september Belkar. Af planterådgiver Marie Uth

MARK. Indhold. Indberetning af efterafgrøder. Aktuelt i raps. TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september Belkar. Af planterådgiver Marie Uth TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september 2017 Indhold MARK Aktuelt i marken Ukrudtsbekæmpelse om efteråret i vintersæd REGLER OG TILSKUD Gennemgå kemi-lageret for udgåede midler ARRANGEMENTER HJERM

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 39 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 39 Side 1 af 16 Optimisme trods mange afbrud i efterårsarbejdet! I er i gang derude,

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 26-12. oktober 2016 INDHOLD Aktuelt i marken Anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps Behov for bekæmpelse af ferskenbladlus i vinterraps Vigtige datoer Aktuelt i marken Der er kommet regn

Læs mere

72 metoder mod græsukrudt testes A-Z// ALLE METODER MOD GRÆSUKRUDT TESTES. Målet: er at finde den bedste kombination af behandlinger

72 metoder mod græsukrudt testes A-Z// ALLE METODER MOD GRÆSUKRUDT TESTES. Målet: er at finde den bedste kombination af behandlinger Al henvendelse: Vesterbrogade 6 D 2, 1620 København V Tlf:33394700 MARK / NR. 2 / 2016 Jó napot fra Ungarn. Nr. 2 // December // 2016 Økonomi No Till 60 Overblik Kornvogne med tip SIDER MED ALT NYT OM

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 24 23. september 2014 Indhold Aktuelt i marken Så slog vejret, i hvert tilfælde midlertidigt, om til efterår, men jorden er stadig varm, og der er god vækst i afgrøderne. Den tidligt såede

Læs mere

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Hussar Gode erfaringer fra 2002 Bekæmper rajgræs med 75-100 g/ha tidligt forår Opfølgning med 50-70 g/ha forår mod rajgræs og vindaks efter

Læs mere

- ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN

- ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN VINTERRAPS - ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN Danish Agro har i dette nyhedsbrev samlet en række gode råd og anbefalinger for håndteringen af vinterraps, herunder etablering, gødskning ved etablering,

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 35

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 35 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 35 Side 1 af 15 Den sidste uge har været i høstens tegn! Mange kan ånde lettet op. Høsten

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 31 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 31 Nu er der kun bygerne og ingen høst Der er ikke meget høst i denne tid, til både

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

AfgrødeNyt nr juli Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr juli Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 15 31. juli 2013 Indhold Aktuelt i marken Det har været en tør og varm juli, der har stresset afgrøderne og forceret afmodningen. Høsten af vinterbyg er godt i gang, og der meldes om udbytter

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 1 8-1 0. august 2 01 6 INDHOLD Aktuelt i marken Endelige forsøgsresultater i vinterbyg Foreløbige forsøgsresultater i vinterraps Forebyggelse og bekæmpelse af snegle Dispensation til anvendelse

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 10-18. maj 2016 INDHOLD Aktuelt Væselhale skal opdages i tide Muligheden for at gøde eller sprøjte 3 beskyttet natur Sortsvalg vinterrug Vigtige datoer Aktuelt i marken Ikke alle vårsædsmarker

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt i marken Afstandskrav og sprøjtejournal Vildt- og bivenlige tiltag Vigtige datoer

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt i marken Afstandskrav og sprøjtejournal Vildt- og bivenlige tiltag Vigtige datoer AfgrødeNyt NR. 7-3. maj 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Afstandskrav og sprøjtejournal Vildt- og bivenlige tiltag Vigtige datoer Aktuelt i marken Så er frosten overstået i denne omgang, og de højere temperaturer

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 38 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 38 Side 1 af 16 Flere kom heldigvis i gang i den forløbne uge! Trods mere end 150 mm

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Trods en lidt kølig weekend i vente, ser det alligevel ud til at vi har en tørvejrsperiode

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 18-16. august 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Foreløbige forsøgsresultater fra Landsforsøgene - vinterraps Foreløbige forsøgsresultater fra Landsforsøgene - vinterhvede Hvilke krav er der

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 Planteavlsnyt Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 18. jan. 2018 VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Fra 1. februar er det muligt at søge tilskud til målrettede efterafgrøder

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 21-6. september 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Etablering af vintersæd Gødskning af vintersæd om efteråret Red det nye frøgræsudlæg Endelige resultater fra sortsforsøgene - vinterrug Endelige

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43 Vi er nu inde i en tørvejrs periode, og for mange vil det betyde, at der skal tages

Læs mere

AfgrødeNyt nr august Indhold. Aktuelt i marken. Skal vi holde øje med din vinterraps? -1 -

AfgrødeNyt nr august Indhold. Aktuelt i marken. Skal vi holde øje med din vinterraps? -1 - AfgrødeNyt nr. 18 13. august 2014 Indhold Aktuelt i marken De første rapsmarker er sået i ugen, der er gået. I AfgrødeNyt nr. 16 kan du læse om såning, ukrudtsbekæmpelse og gødskning af vinterraps. I sidste

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt i marken Kan gødning afhjælpe manganmangel?

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt i marken Kan gødning afhjælpe manganmangel? AfgrødeNyt NR. 24-21. september 2016 INDHOLD Aktuelt i marken Kan gødning afhjælpe manganmangel? Aktuelt i marken Det ser ud til, at sommeren har forladt os, og temperaturerne bliver lidt mere normale

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen,

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 24 9. oktober 2013 Indhold Aktuelt i marken Manganmangel Vigtige datoer Aktuelt i marken Det har været et tørt og solrigt efterår, høst og etablering af den efterfølgende afgrøde har været

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

kg for at opnå det samme plantetal. De små kerner betyder også, at du skal være ekstra opmærksom på ikke at så for dybt.

kg for at opnå det samme plantetal. De små kerner betyder også, at du skal være ekstra opmærksom på ikke at så for dybt. AfgrødeNyt NR. 23-14. september 2016 INDHOLD Aktuelt i marken Bugsprængte/afskallede kerner i vårbyg Kålskimmel i vinterraps Autorisation til indkøb, salg eller anvendelse af plantebeskyttelsesmidler Vigtige

Læs mere

Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker

Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker Agenda Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker Vintersæd, vinterraps og frøgræs Hvordan gøder vi bedst vårsæd? Hvor lang er vi med de målrettede efterafgrøder

Læs mere

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder er fremtiden! Men i hvilken form? Hvordan skal snitfladen være mellem de to hovedgrupper? De helt frivillige

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 30 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 30 Side 1 af 11 Høst imellem bygerne Mejetærskerne snurrede i sidste uge men nu er der

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG!

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG! Landmandstræf 2013 2-0 Vind over ukrudtet HVER GANG! Vindaks i vinterhvede Vindaks Efterår: 0,75 l/ha Boxer + 0,03 l/ha DFF Efterår: 1,5 l/ha Boxer + 0,04 l/ha DFF + 0,2 l/ha Oxitril CM Forår: 110 g/ha

Læs mere

vi her i anden uge af september, at du bruger tabellen for først uge af september.

vi her i anden uge af september, at du bruger tabellen for først uge af september. AfgrødeNyt NR. 22-7. september 2016 INDHOLD Aktuelt i marken Ny pris på AfgrødeNyt i 2017 Udbringning af fast gødning Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Det gode vejr ser ud til at fortsætte

Læs mere

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES Nr. 8 - uge 32 Foto: SEGES I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs GrovfoderNyt 5. Aug 2019 Bedriften lige nu Af Anders Christiansen (abc@centrovice.dk)

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere