DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP"

Transkript

1 DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP For en del år siden så jeg en udsendelse om Jesus, hvor man forsøgte at pejle sig ind på hans fødselsdag via historien om ledestjernen, der stod over Betlehem den aften han blev født. Man mente, at ledestjernen måske kunne være en konjunktion mellem Jupiter og Saturn, og det syntes jeg lød ret sandsynligt, så jeg begyndte en intens astrologisk/astronomisk undersøgelse af årene omkring 0. Jeg tænkte, at Jupiter under alle omstændigheder måtte være synlig, da det er den planet, som er mest lysstærk og stort set altid kan ses med det blotte øje, når den er oppe på nattehimlen. Det varede egentlig ikke så længe, før jeg fandt en sådan større konstellation: den 1.marts år 7 f.v.t, altså år minus 7. Konstellationen eller stelliet omfattede: Venus, månen, Saturn, Solen, Jupiter, Uranus og Merkur. Alle himmellegemer befandt sig i Fiskenes tegn, undtagen Merkur, som stod i Vandmanden. En del af denne konstellation dannede ovenikøbet trigon til Neptun (i Skorpionen) hvilket bekræftede en fødselsdag, hvor usædvanlig stærke neptunske energier gjorde sig gældende, og kunne meget vel være fødselsdagen for et særlig stærkt spirituelt menneske. Jesus kunne således være født i Fiskenes tegn, og jeg kan genkalde mig en udsendelse netop om den historiske Jesus, hvor man et sted i Israel fandt nogle ruiner, hvor der var indgraveret symbolet for Fiskene som et angiveligt kristent symbol. Jeg lod alt dette hvile og lagre sig i nogle år. En dag sad min mand med en bog af Lawrence Gardner: Gåden om Maria Magdalene, og sagde så, at Gardner mente, at Jesus var født d. 1.marts år minus 7, eller 7 f.v.t, altså nøjagtig samme dato og år som jeg selv var kommet frem til, bare ad helt andre kanaler. Gardner er religions-historiker og har undersøgt en række historiske forhold omkring forskellige personer, såsom romerske kejsere, statholdere osv. Jeg tog dette som et indicium på, at denne dato var Jesus sandsynlige fødselsdag.

2 For nylig genoptog jeg sagen og fik lavet et horoskop for kl. 22,20 om aftenen. Dette fordi legenderne fortæller, at hyrderne holdt nattevagt på marken, da englene viste sig og fortalte om fødslen af den nye Messias. Da jeg så dette horoskop blev jeg imidlertid klar over, at den meget omfattende konstellation ikke har kunnet ses på stjernehimlen den aften, i og med den befandt sig under horisonten, men jeg er nu ret sikker på, at år, dag og tidspunkt er nogenlunde rigtige, så der må findes en anden forklaring på ledestjernen. Der kan have været tale om en komet, eller at en stjerne i et af de stjernebilleder, som var synlige over horisonten netop på den tid, var særlig lysstærk om aftenen. Jeg tror dog, at den mest sandsynlige forklaring på ledestjernen er astrologisk. De tre vise mænd har været astrologisk kyndige og har i deres ephemerider set den store konstellation, som den bebudede konge skulle fødes under. Akseberegningerne har så angivet stedet, og de har begivet sig af sted for at se den nyfødte konge/messias. Deres oprindelsesland er sandsynligvis Mesopotamien, det gamle flodrige, og der er historiske kilder, der bekræfter, at astrologien har eksisteret i disse gamle kulturer. Således kan ledestjernen også forklares, men det udelukker ikke ovenstående, at der kunne have været et meget lysstærkt himmel-fænomen, som kunne ses på himlen over Betlehem den aften Jesus blev født.

3 Det lys, som hyrderne så, var nok af åndelig art, det vil sige, at meget lysstærke engle viste sig på samme tid og lyste himlen op. Analyse af Jesus horoskop (Det er bevidst jeg undlader den bibelske måde af skrive Jesus på i genetiv): Dette horoskop er ekstremt! Det er meget sjældent, at en enkelt energi som den neptunske er så kraftigt repræsenteret i et horoskop. Som alle himmellegemer har Neptun forskellige sider, alt efter om den fungerer i en højere eller lavere bevidsthed. I lavere bevidsthed giver den illusioner og falske drømme, den giver hang til virkelighedsflugt og er som regel på spil hos mennesker med misbrugsproblemer af mange forskellige slags. I højere bevidsthed er den den direkte kanal til Gud, eller de højeste guddommelige energier. Hvis horoskopet tilhører Jesus, kan man derfor sige, at det indikerer en mere eller mindre konstant kontakt med Gud og højere åndelige magter i det hele taget. Venus, Måne, Saturn, Sol, Jupiter, Uranus, Merkur- konjunktionen står dybt forankret i det 4. og 5.hus. 4.hus bliver hovedsagelig fortolket som familie og barndom. I dette tilfælde vil jeg sige, at det er hans dybeste personlighed, som er præget af en helt usædvanlig palet af stærke egenskaber, med Merkur på 4.husspids i vandmanden, et tegn, hvor Merkur er ophøjet, og giver en høj og klarsynet intelligens. Hvis man deler stelliet op i Venus/måne på 5.husspids, så befinder resten af stelliet sig i 4.hus. Planeter i et stellium forstærker hinanden. I lavere bevidsthed kan det betyde, at nogle energier undertrykkes af andre, men i højere bevidsthed som her, forstærker de hinandens positive egenskaber. I dette stellium skal man lægge mærke til, at centrale dele af personligheden (Solen- ånden og månen sjælen eller det følelsesmæssige) er omgivet af Saturn, som giver alvor, selvdisciplin, udholdenhed og Jupiter, som giver ekspansion, humor og jovialitet, generøsitet. Tilsammen afbalancerer de personligheden på en integreret måde, så Saturn ikke gør nedtrykt, og Jupiter ikke bliver urealistisk optimistisk. Da Saturn også står for timing, har han altid vidst, hvornår tiden var inde til det ene og andet. Nogle har overfortolket Jupiters indflydelse og giver et billede på en lalleglad healer, men de mangler Saturns indflydelse, som samtidig har givet hans virke alvor, seriøsitet og mening. Måne/Venus på 5.hus: 5. hus forbindes traditionelt med egne børn, men en mere psykologisk fortolkning af dette livsområde er, hvordan man udtrykker sig i forhold til de nære omgivelser. Generelt drejer de 12 huse sig i en spiral, hvor man går fra den helt umiddelbare del af personligheden, 1.hus, og bevæger sig længere og længere ud i omgivelserne, for at ende i 12.hus, som er forbindelsen til kosmos. Med tanke på Jesus er 5.hus også en god lærers hus: han forstår at udtrykke sig, så alle, også børn kan forstå det. Man kunne også sige, at han var en god dramatiker, et menneske, som kunne dramatisere og udtrykke sine opfattelser, så de både blev forståelige og underholdende. Dette kan jeg godt sammenføre med alle de lignelser, som Jesus blev citereret for i de forskellige evangelier. Han var en mester i at gøre sine tanker pædagogiske og forståelige, men absolut også

4 med et underholdende og æstetisk aspekt. Når det er Venus, som står for skønhed og harmoni, der virker sammen med Månen, som er følelser og sjælelig energi, bliver udtrykket smukt og harmonisk, og jeg vil tilføje også meget feminint. Jeg tror, at det er disse energier, der ligger til grund for, at nogle fremstillinger af Jesus har et meget stærkt feminint præg, - nogle af de tegninger jeg har set af ham, er så feminine, at de bliver falske (når det feminine overdrives bliver det let til en lidt kvalm og illusionspræget affære). Jeg har på et tidspunkt fortalt en astrolog om dette mit fund af Jesus rigtige fødselsdag, og da vi talte sammen efter at han havde set horoskopet, var hans eneste kommentar: det ser meget voldsomt ud, dette sagt med en udtalt skepsis, hvorpå jeg sagde, jamen hans liv var meget voldsomt! Jeg vil drage en parallel til vore dages positiv tænkning og sige, at denne for ofte er illusionspræget og fjerner en fra realiterne jordforbindelsen. På vores jord hersker der konflikter og problemer, bl.a. på grund af meget forskellige bevidsthedsniveauer og oppositionelle forhold herimellem. Sandheden er ilde hørt, det gælder i dag som på Jesus tid. De spirituelle og guddommelige sandheder er i opposition til lavere bevidsthed, også selv om denne i sin selvforståelse er uendelig god og positiv. Men når alt dette er sagt, så fortæller Måne/Venus på 5.hus i Fiskene om en mand, som har været meget feminin i sine umiddelbare udtryk, og en oplyst mester med disse energier har levet sin feminine side på den højeste måde. Hans store medfølelse, hans helbredelse af de mange uhelbredeligt syge, hans empati for de udstødte, synderne, de faldne kvinder, udtrykker det spirituelle hjertes store kærlighed og rummelighed. Han har sandsynligvis også været glad for kvinder, set dem som ligeværdige medmennesker og været klar over deres spirituelle potentiale i modsætning til det officielle præsteskab, som var stærkt patriarkalsk og kvindeundertrykkende- ( og stadigvæk er det i den traditionelle jødedom). Alle mennesker består af en feminin og maskulin del, og i højere bevidsthed kommer disse to sider til udtryk i et indbyrdes harmonisk og integreret forhold, det er et af de vigtigste mål for menneskelig udvikling gennem de mange liv. To ting, der også springer i øjnene ved Jesus horoskop er: en udsædvanlig stærk sol-måne indflydelse og en usædvanlig stærk repræsentation af de 3 ydre planeter: Uranus, Neptun og Pluto. Solen befinder sig i 4.hus, som også er månens hus, og månen befinder sig på 5.husspids, som også er solens hus! I det store stellium er solen og månen således stærkt placeret og styrker ovenstående udsagn om en usædvanlig velintegreret indre mand og kvinde. 4.hus er også fortidens hus, det vil sige huset for tidligere liv, og Jesus udvikling frem mod dette harmoniske og velintegrerede menneske er sket gennem mange tidligere liv. (Jeg tror, at Jesus har været inkarneret som profet i Israel i flere end en inkarnation. Igennem disse mange år jeg har beskæftiget mig med disse ting, har jeg tænkt på, at han kunne have været Josef, kendt fra historien om Josef og hans brødre (ham, der blev smidt i en brønd af sine brødre og kom til Ægypten, hvor han endte som Faraoens drømmetyder). Da jeg for nylig læste i det gamle Testamente slog det mig, at han også kunne have været Elisa, den profet, som virkede sammen med Elias. Der er evidens for, at Elias netop reinkarnerede som Johannes Døberen, og dermed

5 også i den aktuelle inkarnation har virket sammen med Elisa/Jesus. Men dette er en helt anden historie, og det er kun teorier!) Ydre planeter hænger sammen med højere bevidsthed: Både solens og månens hersker er Neptun, som også hersker over det 5.hus, og Neptun er placeret lige oveni Jesus ascendant! Ascendantens eller horoskop-herskeren er Pluto, som står centralt placeret i 10.hus (hvis hersker også er solen!), og fortæller som tidligere nævnt noget om hans skæbne og offentlige henrettelse. Merkur på 4.husspids og med Uranus som hersker som befinder sig tæt her på i positivt aspekt til Neptun i ascendanten, giver ham det stærke uraniske præg, som til dels har været fortiet i mange fortolkninger af evangelierne. Ikke desto mindre er Uranus meget stærkt og positivt repræsenteret, så han af mange oplevedes som en revolutionær, der ville omstyrte det bestående. Zeloterne, en oprørsgruppe i mod den romerske besættelse, troede de havde en forbundsfælle i Jesus, men han var kun interesseret i at reformere de religiøse dogmer, som var stivnet og havde gjort jødedommen til en forældet religion. (Her tænker jeg f.eks. på et sted i Mattæus, hvor Jesus gør op med dogmet om, at man ikke må helbrede syge under sabbatten). Nedenfor vises en tegning af Jesus, som udover det stærke feminine islæt også viser de andre aspekter af hans personlighed, det alvorlige og dybe, og den usædvanlige spirituelle styrke og kraft, som kommer af en så omfattende og mangesidig personlighed præget af Neptun, når den fungerer på de højeste bevidsthedsniveauer. (Fra Asger Lorentzens bog: Menneskets åndelige struktur ) Den feminine side af Jesus er blevet stærkt accentueret, og Händel siger, at han var the prince of Peace i sit dejlige værk om Messias. Men han var ikke kun en fredsfyrste! Det var han også, og han var healer og velgører og lærer, men så sandelig også reformator, ja, endda revolutionær, og det uraniske islæt gør ham af og til endda stærkt provokerende, men Uranus modtager positive aspekter, så han blev aldrig destruktiv, hans provokationer var nøje gennemtænkt og nødvendige. Han var kommet med sværdet, som han selv er citeret for, og han har været en meget utraditionel lærer, som talte de religiøse autoriteter imod og dette i samspil med hans talrige mirakuløse helbredelser af blinde, spedalske og lamme - måtte vække vrede hos disse autoriteter. Også dette

6 ses tydeligt i hans horoskop: venus er i opposition til mars, på 11.husspids, og oppe i 10.hus har vi pluto, som danner oppositioner Sol, saturn. Han vakte vrede (mars) hos de religiøse myndigheder, og det endte med en offentlig henrettelse, pluto i 10.hus. Han kunne dog også selv blive vred - (tænk på historien om hans vrede over den handel, der foregik med offerdyr uden for templet). Men han var retfærdig og havde den oplystes skelneevne, det var ikke en vrede fra det snævre ego. Det er for mig ufatteligt, at en masse jøder den dag i dag går og venter på deres Messias, når han levede og virkede blandt dem for år siden. Men så vidt jeg er orienteret, er der en voksende del af befolkningen i Israel, som efterhånden kalder sig kristne. Jeg har forsøgt at gå tilbage til det tidspunkt, hvor henrettelsen skulle have fundet sted, nemlig da han var 33 år gammel, - jeg fandt et tidspunkt, der nogenlunde passede, og transit mars var da i konjunktion med hans radix mars, hvilket har forstærket den vrede han har vakt. Ypperstepræsten var rasende og allierede sig med de romerske myndigheder, og der følger da den historie, vi kender omkring hans genkomst til Jerusalem, forræderiet, sammensværgelsen og korsfæstelsen. Jeg vil dog ikke skrive nogen dato for henrettelsen, da jeg naturligvis ikke kan være helt sikker på den. Jeg må konkludere, at dette højst usædvanlige horoskop tilhører et menneske med en stærk og sammensat personlighed, et særligt spirituelt menneske, som meget vel kunne have en mission med at udbrede kendskabet til den virkelige Gud, og til at reformere de etablerede religiøse dogmer på en måde, som provokerede dem til stadighed og måtte føre til hans offentlige henrettelse og martyrium. I hvert fald slår det mig, at de evangelier, som vi kender i det Nye Testamente, taler om en sådan mand, og hans personlige styrke, intelligens og pædagogiske/dramatiske evner er så intense, at de ikke kan undgå at skinne igennem disse evangelier, også selv om de er redigerede, omfortolkede, og sandsynligvis i et vist omfang også indeholder en mængde fejloversættelser. (Mange af historierne spredt ud over evangelierne er for mig fuldstændig uforståelige, og det siger noget om de mennesker, som har overleveret og nedskrevet dem, ikke om Jesus). Jeg har beskæftiget mig med astrologi i o. 40 år, og jo mere jeg kigger på dette formodede Jesus horoskop, jo mere mening giver det mig i forhold til den mester, som jeg i mere end eet liv har forholdt mig til, sat min lid til og holdt af. Jeg har selvfølgelig også været optaget af, om Jesus var gift med Maria Magdalene, - hele tankegangen fik stor udbredelse med Dan Browns da Vinci mysteriet - og mange andre har taget tråden op, bl.a. Lawrence Gardner og Lars Muhl. Gardner, som jeg har omtalt før omkring fundet af Jesus fødselsdag, var ikke i tvivl om, at Jesus og Maria Magdalene var gift, fik børn, - også at Jesus overlevede korsfæstelsen og levede i Sydfrankrig og andre steder sammen med Maria Magdalene, hvor flere af deres senere børn skulle være født.

7 For mig har det været svært at skille tingene ad, at finde sandheden her. Det er uomtvisteligt, at redigering og direkte forfalskninger af evangelier og beretninger har haft en meget kraftig patriarkalsk sortering af kendsgerninger i de nedarvede fortællinger og anekdoter fra Jesus tid. For nogle år siden købte jeg en billed-bibel, som jeg forestillede mig jeg ville læse op af for mine børnebørn. På nogle centrale midtersider var der en stor tegning, som viste de personer, som tog til Jesus grav efter hans korsfæstelse. Der var tegnet to mandspersoner med skæg. Men ifølge evangelierne var de første to personer ved Jesus grav hans moder Maria og Maria Magdalene. Jeg blev da ret overrasket over denne bevidste forfalskning og smed bogen ud! Men ved at kigge på hans horoskop med tanke på giftermål og børn, må man nok sige, at det ser lidt tungt ud: Mars og Pluto trækker hans energier væk fra hjemmet og op i det offentlige rum. Hvis han har været gift med Maria Magdalene, tror jeg, at det har været et usædvanligt ægteskab, hvor de ikke har været meget sammen. Jesus og hans officielle mission har fyldt særdeles meget, og man kan nok gætte på med tanke på disse markante oppositioner, at der har været en konflikt mellem hans hjemlige forhold og hans offentlige virke, hvilket muligvis kunne medføre en del uoverensstemmelser i hans ægteskab, hvis han har haft et sådant. Men da vi nu har at gøre med højtudviklede mennesker, kan det også betyde, at der hurtigt har udviklet sig en overenstemmelse og harmoni, at hans evt. kone har forstået og accepteret, at han levede for et højere formål, for at fuldbyrde en skæbne, som skulle ende dårligt. Med hensyn til børn: Venus/måne på 5.husspids vil, alt andet lige, gøre en person frugtbar, og det er derfor ikke usandsynligt, at Maria Magdalene kan have været gravid, da han blev henrettet. Den udbyggede historie med flere børn efter at have overlevet korsfæstelsen: Min fornemmelse siger mig, at han døde ved den lejlighed af pædagogiske grunde - for at vise, at døden ikke eksisterer, i og med, at han viste sig i sin åndelige skikkelse kort tid efter, først for Maria Magdalene og så for flere af apostlene. Han ville ganske enkelt vise, at hans ånd levede videre underforstået at dette altid sker ved den fysiske død, uanset hvem man er, hvad man tror på og forestiller sig inden. Desværre er denne genopstandelse blevet forkert fortolket af de kristne kirkefædre, som har nedfældet de kristne doktriner. Men det er ganske ligetil, kroppen dør og ånden lever videre uden krop indtil den igen skal reinkarnere i en ny krop, uanset hvilken religion, man tror på og hvilket bevidsthedsniveau, man befinder sig på. Jesus var en oplyst mester, som havde helt unikke pædagogiske og dramatiske evner. Hvis han var født i dag, kunne han være blevet en fantastisk skuespiller, som skrev sine egne stykker med det formål at reformere fastgroede filosofiske og religiøse dogmer. Han ville vise alle, der kunne tage i mod det, at Gud findes og kan helbrede, at der er en vej, at udvikling kræver mod, at der er noget som hedder sandhed og retfærdighed, som er værd at

8 kæmpe for, og at døden ikke findes. Alle disse generaliseringer var han klarsynet nok til at sætte ind i den helt konkrete historiske situation og hverdag, som han og de andre israelitter levede i. Det er en forbløffende kendsgerning, at der nok ikke har levet et menneske med så stor og langvarig gennemslagskraft som Jesus. Som astrolog kan man se denne fantastiske gennemslagskraft som en helt usædvanlig koncentreret og mangefacetteret psyke med direkte kontakt til det guddommelige via den omfattende koncentration af neptunsk energi. Med sol, måne og 4 planeter i Fiskene omkring 5.hus, hvis hersker er Neptun, som står lige på ascendanten i trigon til flere himmellegemer i Fiskene er Neptuns indflydelse overvældende og gør ham til en direkte kanal for højere guddommelige energier, fordi han var så udviklet som han var og sandsynligvis har været profet i flere tidligere liv. Intelligens, følelser og identitet har været indbyrdes harmoniske og har været præget af en konstant højere spirituel inspiration. Det er denne konstante og dybe kontakt med Gud, som har forledt kirkefædrene til at slutte, at han måtte være Gud selv, eller Guds eneste søn. Men Jesus var kun et menneske, et oplyst menneske det vil sige han havde gennem sine mange liv hævet sit bevidsthedsniveau til det højest mulige, og han ville blot vise, at denne vej skal alle mennesker betræde for også at blive oplyste, - alle er vi på vej til oplysning, men det er ikke alle, der udvikler energier som Jesus med sådan en forbløffende rækkevidde og afgørende indflydelse på så mange mennesker på vores planet i mere end år. Jesus valgte at blive en mester og lærer og reformator, men med hans horoskop og energier kunne han også have valgt at formidle sandheder på mere kreative måder, som multi-kunstner f.eks. Men her kommer horoskopets spændingsaspekter ind og fortæller, at det ikke var for sjov, han virkede på denne intense og offentligt provokerende måde. Hele fortællingen om Jesus, hans evner, hans evige indre kontakt med Gud, hans fjender og deres vrede, alt ses indtegnet i dette horoskop, og det er derfor jeg tror, at denne fødselsdato holder og er horoskopet for det menneske, som vi kalder Jesus Kristus. Hans afvisning af den apostel, der frister ham til at prøve at undgå sin skæbne, viser, at han kendte sin skæbne, sandsynligvis i mange år, og gik den imøde med åben pande og et usædvanligt mod. Det er dette offer, som vi efterfølgende har fået at vide i virkeligheden betød, at Jesus døde for vores skyld. Det udtrykkes, at han døde for at sone alle vores synder, men for mig at se døde han martyrdøden for at understrege sin lære, at han 100% stod bag alt, hvad han havde gjort, sagt og prædiket. I sin åndelige skikkelse ophøjes han derfor til at sidde ved Guds side, og der kan vi så kontakte ham til alle tider og på alle steder, da han er så højtudviklet, at han har nået Guds omnipotens og evne til at være alle steder på én gang. Jeg kan kun anbefale at bruge Jesus, når som helst, man har brug for hjælp. Mine erfaringer gennem snart 40 år siger, at der ikke er grænser for, hvad man kan få hjælp til og hvad man kan bede om. Man kan bede ham om healing gennem sine hænder, når man lægger dem på sine chackrer, og man kan bede om overførsel til dem, man holder af, hvis de har brug for det. Jesus har levet i de højeste åndelige sfærer siden sin korsfæstelse, og det er kun at sige hans navn, så er han der!

9

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION?

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? SØREN KIERKEGAARD ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? Charles

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop Cosmic Mirror Interaktivt Årshoroskop Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder efter eget

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Mere om opholdsteder

Mere om opholdsteder Mere om opholdsteder En af mine kolleger - øjebliksastrolog blandt andet - spurgte forleden dag, hvilket sted han skulle bruge til beregning af spørgsmålshoroskoper: Stedet, hvor spørgeren befinder sig,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Betlehemstjernen. Af Hartvig Wagner. Af flere grunde må år 7 før vor tidsregnings begyndelse. Astronomisk begivenhed

Betlehemstjernen. Af Hartvig Wagner. Af flere grunde må år 7 før vor tidsregnings begyndelse. Astronomisk begivenhed Betlehemstjernen Af Hartvig Wagner Af flere grunde må år 7 før vor tidsregnings begyndelse anses for at være Jesu fødselsår. Astronomisk begivenhed Netop det år indtraf et påfaldende skue på stjernehimlen.

Læs mere

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00 Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG

SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG Ved at analysere horoskopet for år 2000, som også er et horoskop for de næste 1000 år, og dermed Vandmandens tidsalder, kan vi astrologisk forstå den nuværende verdenskrise,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

De ydre planeters tegnskift

De ydre planeters tegnskift De ydre planeters tegnskift Saturn, Uranus, Neptun og Pluto er de ydre planeter i vores solsystem. De er transpersonelige planeter (dog omtales Saturn normalt ikke som transpersonelig men som værende på

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

En død og genopstanden Kristendom? Af Martin Spang Olsen

En død og genopstanden Kristendom? Af Martin Spang Olsen En død og genopstanden Kristendom? Af Martin Spang Olsen (bragt i Weekendavisen 3/10. Titlen ændret til Religionskritikken, der blev væk ) Midt i en tid med islamisk fundamentalisme læner vi os i Danmark

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi.

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. I kirkebladet står der i omtalen af gudstjenesten i dag, at en ikon med Maria tilbage i 1995 græd i 8 måneder inde i København,

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere