DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP"

Transkript

1 DEN HISTORISKE JESUS HANS RIGTIGE FØDSELSDAG OG HOROSKOP For en del år siden så jeg en udsendelse om Jesus, hvor man forsøgte at pejle sig ind på hans fødselsdag via historien om ledestjernen, der stod over Betlehem den aften han blev født. Man mente, at ledestjernen måske kunne være en konjunktion mellem Jupiter og Saturn, og det syntes jeg lød ret sandsynligt, så jeg begyndte en intens astrologisk/astronomisk undersøgelse af årene omkring 0. Jeg tænkte, at Jupiter under alle omstændigheder måtte være synlig, da det er den planet, som er mest lysstærk og stort set altid kan ses med det blotte øje, når den er oppe på nattehimlen. Det varede egentlig ikke så længe, før jeg fandt en sådan større konstellation: den 1.marts år 7 f.v.t, altså år minus 7. Konstellationen eller stelliet omfattede: Venus, månen, Saturn, Solen, Jupiter, Uranus og Merkur. Alle himmellegemer befandt sig i Fiskenes tegn, undtagen Merkur, som stod i Vandmanden. En del af denne konstellation dannede ovenikøbet trigon til Neptun (i Skorpionen) hvilket bekræftede en fødselsdag, hvor usædvanlig stærke neptunske energier gjorde sig gældende, og kunne meget vel være fødselsdagen for et særlig stærkt spirituelt menneske. Jesus kunne således være født i Fiskenes tegn, og jeg kan genkalde mig en udsendelse netop om den historiske Jesus, hvor man et sted i Israel fandt nogle ruiner, hvor der var indgraveret symbolet for Fiskene som et angiveligt kristent symbol. Jeg lod alt dette hvile og lagre sig i nogle år. En dag sad min mand med en bog af Lawrence Gardner: Gåden om Maria Magdalene, og sagde så, at Gardner mente, at Jesus var født d. 1.marts år minus 7, eller 7 f.v.t, altså nøjagtig samme dato og år som jeg selv var kommet frem til, bare ad helt andre kanaler. Gardner er religions-historiker og har undersøgt en række historiske forhold omkring forskellige personer, såsom romerske kejsere, statholdere osv. Jeg tog dette som et indicium på, at denne dato var Jesus sandsynlige fødselsdag.

2 For nylig genoptog jeg sagen og fik lavet et horoskop for kl. 22,20 om aftenen. Dette fordi legenderne fortæller, at hyrderne holdt nattevagt på marken, da englene viste sig og fortalte om fødslen af den nye Messias. Da jeg så dette horoskop blev jeg imidlertid klar over, at den meget omfattende konstellation ikke har kunnet ses på stjernehimlen den aften, i og med den befandt sig under horisonten, men jeg er nu ret sikker på, at år, dag og tidspunkt er nogenlunde rigtige, så der må findes en anden forklaring på ledestjernen. Der kan have været tale om en komet, eller at en stjerne i et af de stjernebilleder, som var synlige over horisonten netop på den tid, var særlig lysstærk om aftenen. Jeg tror dog, at den mest sandsynlige forklaring på ledestjernen er astrologisk. De tre vise mænd har været astrologisk kyndige og har i deres ephemerider set den store konstellation, som den bebudede konge skulle fødes under. Akseberegningerne har så angivet stedet, og de har begivet sig af sted for at se den nyfødte konge/messias. Deres oprindelsesland er sandsynligvis Mesopotamien, det gamle flodrige, og der er historiske kilder, der bekræfter, at astrologien har eksisteret i disse gamle kulturer. Således kan ledestjernen også forklares, men det udelukker ikke ovenstående, at der kunne have været et meget lysstærkt himmel-fænomen, som kunne ses på himlen over Betlehem den aften Jesus blev født.

3 Det lys, som hyrderne så, var nok af åndelig art, det vil sige, at meget lysstærke engle viste sig på samme tid og lyste himlen op. Analyse af Jesus horoskop (Det er bevidst jeg undlader den bibelske måde af skrive Jesus på i genetiv): Dette horoskop er ekstremt! Det er meget sjældent, at en enkelt energi som den neptunske er så kraftigt repræsenteret i et horoskop. Som alle himmellegemer har Neptun forskellige sider, alt efter om den fungerer i en højere eller lavere bevidsthed. I lavere bevidsthed giver den illusioner og falske drømme, den giver hang til virkelighedsflugt og er som regel på spil hos mennesker med misbrugsproblemer af mange forskellige slags. I højere bevidsthed er den den direkte kanal til Gud, eller de højeste guddommelige energier. Hvis horoskopet tilhører Jesus, kan man derfor sige, at det indikerer en mere eller mindre konstant kontakt med Gud og højere åndelige magter i det hele taget. Venus, Måne, Saturn, Sol, Jupiter, Uranus, Merkur- konjunktionen står dybt forankret i det 4. og 5.hus. 4.hus bliver hovedsagelig fortolket som familie og barndom. I dette tilfælde vil jeg sige, at det er hans dybeste personlighed, som er præget af en helt usædvanlig palet af stærke egenskaber, med Merkur på 4.husspids i vandmanden, et tegn, hvor Merkur er ophøjet, og giver en høj og klarsynet intelligens. Hvis man deler stelliet op i Venus/måne på 5.husspids, så befinder resten af stelliet sig i 4.hus. Planeter i et stellium forstærker hinanden. I lavere bevidsthed kan det betyde, at nogle energier undertrykkes af andre, men i højere bevidsthed som her, forstærker de hinandens positive egenskaber. I dette stellium skal man lægge mærke til, at centrale dele af personligheden (Solen- ånden og månen sjælen eller det følelsesmæssige) er omgivet af Saturn, som giver alvor, selvdisciplin, udholdenhed og Jupiter, som giver ekspansion, humor og jovialitet, generøsitet. Tilsammen afbalancerer de personligheden på en integreret måde, så Saturn ikke gør nedtrykt, og Jupiter ikke bliver urealistisk optimistisk. Da Saturn også står for timing, har han altid vidst, hvornår tiden var inde til det ene og andet. Nogle har overfortolket Jupiters indflydelse og giver et billede på en lalleglad healer, men de mangler Saturns indflydelse, som samtidig har givet hans virke alvor, seriøsitet og mening. Måne/Venus på 5.hus: 5. hus forbindes traditionelt med egne børn, men en mere psykologisk fortolkning af dette livsområde er, hvordan man udtrykker sig i forhold til de nære omgivelser. Generelt drejer de 12 huse sig i en spiral, hvor man går fra den helt umiddelbare del af personligheden, 1.hus, og bevæger sig længere og længere ud i omgivelserne, for at ende i 12.hus, som er forbindelsen til kosmos. Med tanke på Jesus er 5.hus også en god lærers hus: han forstår at udtrykke sig, så alle, også børn kan forstå det. Man kunne også sige, at han var en god dramatiker, et menneske, som kunne dramatisere og udtrykke sine opfattelser, så de både blev forståelige og underholdende. Dette kan jeg godt sammenføre med alle de lignelser, som Jesus blev citereret for i de forskellige evangelier. Han var en mester i at gøre sine tanker pædagogiske og forståelige, men absolut også

4 med et underholdende og æstetisk aspekt. Når det er Venus, som står for skønhed og harmoni, der virker sammen med Månen, som er følelser og sjælelig energi, bliver udtrykket smukt og harmonisk, og jeg vil tilføje også meget feminint. Jeg tror, at det er disse energier, der ligger til grund for, at nogle fremstillinger af Jesus har et meget stærkt feminint præg, - nogle af de tegninger jeg har set af ham, er så feminine, at de bliver falske (når det feminine overdrives bliver det let til en lidt kvalm og illusionspræget affære). Jeg har på et tidspunkt fortalt en astrolog om dette mit fund af Jesus rigtige fødselsdag, og da vi talte sammen efter at han havde set horoskopet, var hans eneste kommentar: det ser meget voldsomt ud, dette sagt med en udtalt skepsis, hvorpå jeg sagde, jamen hans liv var meget voldsomt! Jeg vil drage en parallel til vore dages positiv tænkning og sige, at denne for ofte er illusionspræget og fjerner en fra realiterne jordforbindelsen. På vores jord hersker der konflikter og problemer, bl.a. på grund af meget forskellige bevidsthedsniveauer og oppositionelle forhold herimellem. Sandheden er ilde hørt, det gælder i dag som på Jesus tid. De spirituelle og guddommelige sandheder er i opposition til lavere bevidsthed, også selv om denne i sin selvforståelse er uendelig god og positiv. Men når alt dette er sagt, så fortæller Måne/Venus på 5.hus i Fiskene om en mand, som har været meget feminin i sine umiddelbare udtryk, og en oplyst mester med disse energier har levet sin feminine side på den højeste måde. Hans store medfølelse, hans helbredelse af de mange uhelbredeligt syge, hans empati for de udstødte, synderne, de faldne kvinder, udtrykker det spirituelle hjertes store kærlighed og rummelighed. Han har sandsynligvis også været glad for kvinder, set dem som ligeværdige medmennesker og været klar over deres spirituelle potentiale i modsætning til det officielle præsteskab, som var stærkt patriarkalsk og kvindeundertrykkende- ( og stadigvæk er det i den traditionelle jødedom). Alle mennesker består af en feminin og maskulin del, og i højere bevidsthed kommer disse to sider til udtryk i et indbyrdes harmonisk og integreret forhold, det er et af de vigtigste mål for menneskelig udvikling gennem de mange liv. To ting, der også springer i øjnene ved Jesus horoskop er: en udsædvanlig stærk sol-måne indflydelse og en usædvanlig stærk repræsentation af de 3 ydre planeter: Uranus, Neptun og Pluto. Solen befinder sig i 4.hus, som også er månens hus, og månen befinder sig på 5.husspids, som også er solens hus! I det store stellium er solen og månen således stærkt placeret og styrker ovenstående udsagn om en usædvanlig velintegreret indre mand og kvinde. 4.hus er også fortidens hus, det vil sige huset for tidligere liv, og Jesus udvikling frem mod dette harmoniske og velintegrerede menneske er sket gennem mange tidligere liv. (Jeg tror, at Jesus har været inkarneret som profet i Israel i flere end en inkarnation. Igennem disse mange år jeg har beskæftiget mig med disse ting, har jeg tænkt på, at han kunne have været Josef, kendt fra historien om Josef og hans brødre (ham, der blev smidt i en brønd af sine brødre og kom til Ægypten, hvor han endte som Faraoens drømmetyder). Da jeg for nylig læste i det gamle Testamente slog det mig, at han også kunne have været Elisa, den profet, som virkede sammen med Elias. Der er evidens for, at Elias netop reinkarnerede som Johannes Døberen, og dermed

5 også i den aktuelle inkarnation har virket sammen med Elisa/Jesus. Men dette er en helt anden historie, og det er kun teorier!) Ydre planeter hænger sammen med højere bevidsthed: Både solens og månens hersker er Neptun, som også hersker over det 5.hus, og Neptun er placeret lige oveni Jesus ascendant! Ascendantens eller horoskop-herskeren er Pluto, som står centralt placeret i 10.hus (hvis hersker også er solen!), og fortæller som tidligere nævnt noget om hans skæbne og offentlige henrettelse. Merkur på 4.husspids og med Uranus som hersker som befinder sig tæt her på i positivt aspekt til Neptun i ascendanten, giver ham det stærke uraniske præg, som til dels har været fortiet i mange fortolkninger af evangelierne. Ikke desto mindre er Uranus meget stærkt og positivt repræsenteret, så han af mange oplevedes som en revolutionær, der ville omstyrte det bestående. Zeloterne, en oprørsgruppe i mod den romerske besættelse, troede de havde en forbundsfælle i Jesus, men han var kun interesseret i at reformere de religiøse dogmer, som var stivnet og havde gjort jødedommen til en forældet religion. (Her tænker jeg f.eks. på et sted i Mattæus, hvor Jesus gør op med dogmet om, at man ikke må helbrede syge under sabbatten). Nedenfor vises en tegning af Jesus, som udover det stærke feminine islæt også viser de andre aspekter af hans personlighed, det alvorlige og dybe, og den usædvanlige spirituelle styrke og kraft, som kommer af en så omfattende og mangesidig personlighed præget af Neptun, når den fungerer på de højeste bevidsthedsniveauer. (Fra Asger Lorentzens bog: Menneskets åndelige struktur ) Den feminine side af Jesus er blevet stærkt accentueret, og Händel siger, at han var the prince of Peace i sit dejlige værk om Messias. Men han var ikke kun en fredsfyrste! Det var han også, og han var healer og velgører og lærer, men så sandelig også reformator, ja, endda revolutionær, og det uraniske islæt gør ham af og til endda stærkt provokerende, men Uranus modtager positive aspekter, så han blev aldrig destruktiv, hans provokationer var nøje gennemtænkt og nødvendige. Han var kommet med sværdet, som han selv er citeret for, og han har været en meget utraditionel lærer, som talte de religiøse autoriteter imod og dette i samspil med hans talrige mirakuløse helbredelser af blinde, spedalske og lamme - måtte vække vrede hos disse autoriteter. Også dette

6 ses tydeligt i hans horoskop: venus er i opposition til mars, på 11.husspids, og oppe i 10.hus har vi pluto, som danner oppositioner Sol, saturn. Han vakte vrede (mars) hos de religiøse myndigheder, og det endte med en offentlig henrettelse, pluto i 10.hus. Han kunne dog også selv blive vred - (tænk på historien om hans vrede over den handel, der foregik med offerdyr uden for templet). Men han var retfærdig og havde den oplystes skelneevne, det var ikke en vrede fra det snævre ego. Det er for mig ufatteligt, at en masse jøder den dag i dag går og venter på deres Messias, når han levede og virkede blandt dem for år siden. Men så vidt jeg er orienteret, er der en voksende del af befolkningen i Israel, som efterhånden kalder sig kristne. Jeg har forsøgt at gå tilbage til det tidspunkt, hvor henrettelsen skulle have fundet sted, nemlig da han var 33 år gammel, - jeg fandt et tidspunkt, der nogenlunde passede, og transit mars var da i konjunktion med hans radix mars, hvilket har forstærket den vrede han har vakt. Ypperstepræsten var rasende og allierede sig med de romerske myndigheder, og der følger da den historie, vi kender omkring hans genkomst til Jerusalem, forræderiet, sammensværgelsen og korsfæstelsen. Jeg vil dog ikke skrive nogen dato for henrettelsen, da jeg naturligvis ikke kan være helt sikker på den. Jeg må konkludere, at dette højst usædvanlige horoskop tilhører et menneske med en stærk og sammensat personlighed, et særligt spirituelt menneske, som meget vel kunne have en mission med at udbrede kendskabet til den virkelige Gud, og til at reformere de etablerede religiøse dogmer på en måde, som provokerede dem til stadighed og måtte føre til hans offentlige henrettelse og martyrium. I hvert fald slår det mig, at de evangelier, som vi kender i det Nye Testamente, taler om en sådan mand, og hans personlige styrke, intelligens og pædagogiske/dramatiske evner er så intense, at de ikke kan undgå at skinne igennem disse evangelier, også selv om de er redigerede, omfortolkede, og sandsynligvis i et vist omfang også indeholder en mængde fejloversættelser. (Mange af historierne spredt ud over evangelierne er for mig fuldstændig uforståelige, og det siger noget om de mennesker, som har overleveret og nedskrevet dem, ikke om Jesus). Jeg har beskæftiget mig med astrologi i o. 40 år, og jo mere jeg kigger på dette formodede Jesus horoskop, jo mere mening giver det mig i forhold til den mester, som jeg i mere end eet liv har forholdt mig til, sat min lid til og holdt af. Jeg har selvfølgelig også været optaget af, om Jesus var gift med Maria Magdalene, - hele tankegangen fik stor udbredelse med Dan Browns da Vinci mysteriet - og mange andre har taget tråden op, bl.a. Lawrence Gardner og Lars Muhl. Gardner, som jeg har omtalt før omkring fundet af Jesus fødselsdag, var ikke i tvivl om, at Jesus og Maria Magdalene var gift, fik børn, - også at Jesus overlevede korsfæstelsen og levede i Sydfrankrig og andre steder sammen med Maria Magdalene, hvor flere af deres senere børn skulle være født.

7 For mig har det været svært at skille tingene ad, at finde sandheden her. Det er uomtvisteligt, at redigering og direkte forfalskninger af evangelier og beretninger har haft en meget kraftig patriarkalsk sortering af kendsgerninger i de nedarvede fortællinger og anekdoter fra Jesus tid. For nogle år siden købte jeg en billed-bibel, som jeg forestillede mig jeg ville læse op af for mine børnebørn. På nogle centrale midtersider var der en stor tegning, som viste de personer, som tog til Jesus grav efter hans korsfæstelse. Der var tegnet to mandspersoner med skæg. Men ifølge evangelierne var de første to personer ved Jesus grav hans moder Maria og Maria Magdalene. Jeg blev da ret overrasket over denne bevidste forfalskning og smed bogen ud! Men ved at kigge på hans horoskop med tanke på giftermål og børn, må man nok sige, at det ser lidt tungt ud: Mars og Pluto trækker hans energier væk fra hjemmet og op i det offentlige rum. Hvis han har været gift med Maria Magdalene, tror jeg, at det har været et usædvanligt ægteskab, hvor de ikke har været meget sammen. Jesus og hans officielle mission har fyldt særdeles meget, og man kan nok gætte på med tanke på disse markante oppositioner, at der har været en konflikt mellem hans hjemlige forhold og hans offentlige virke, hvilket muligvis kunne medføre en del uoverensstemmelser i hans ægteskab, hvis han har haft et sådant. Men da vi nu har at gøre med højtudviklede mennesker, kan det også betyde, at der hurtigt har udviklet sig en overenstemmelse og harmoni, at hans evt. kone har forstået og accepteret, at han levede for et højere formål, for at fuldbyrde en skæbne, som skulle ende dårligt. Med hensyn til børn: Venus/måne på 5.husspids vil, alt andet lige, gøre en person frugtbar, og det er derfor ikke usandsynligt, at Maria Magdalene kan have været gravid, da han blev henrettet. Den udbyggede historie med flere børn efter at have overlevet korsfæstelsen: Min fornemmelse siger mig, at han døde ved den lejlighed af pædagogiske grunde - for at vise, at døden ikke eksisterer, i og med, at han viste sig i sin åndelige skikkelse kort tid efter, først for Maria Magdalene og så for flere af apostlene. Han ville ganske enkelt vise, at hans ånd levede videre underforstået at dette altid sker ved den fysiske død, uanset hvem man er, hvad man tror på og forestiller sig inden. Desværre er denne genopstandelse blevet forkert fortolket af de kristne kirkefædre, som har nedfældet de kristne doktriner. Men det er ganske ligetil, kroppen dør og ånden lever videre uden krop indtil den igen skal reinkarnere i en ny krop, uanset hvilken religion, man tror på og hvilket bevidsthedsniveau, man befinder sig på. Jesus var en oplyst mester, som havde helt unikke pædagogiske og dramatiske evner. Hvis han var født i dag, kunne han være blevet en fantastisk skuespiller, som skrev sine egne stykker med det formål at reformere fastgroede filosofiske og religiøse dogmer. Han ville vise alle, der kunne tage i mod det, at Gud findes og kan helbrede, at der er en vej, at udvikling kræver mod, at der er noget som hedder sandhed og retfærdighed, som er værd at

8 kæmpe for, og at døden ikke findes. Alle disse generaliseringer var han klarsynet nok til at sætte ind i den helt konkrete historiske situation og hverdag, som han og de andre israelitter levede i. Det er en forbløffende kendsgerning, at der nok ikke har levet et menneske med så stor og langvarig gennemslagskraft som Jesus. Som astrolog kan man se denne fantastiske gennemslagskraft som en helt usædvanlig koncentreret og mangefacetteret psyke med direkte kontakt til det guddommelige via den omfattende koncentration af neptunsk energi. Med sol, måne og 4 planeter i Fiskene omkring 5.hus, hvis hersker er Neptun, som står lige på ascendanten i trigon til flere himmellegemer i Fiskene er Neptuns indflydelse overvældende og gør ham til en direkte kanal for højere guddommelige energier, fordi han var så udviklet som han var og sandsynligvis har været profet i flere tidligere liv. Intelligens, følelser og identitet har været indbyrdes harmoniske og har været præget af en konstant højere spirituel inspiration. Det er denne konstante og dybe kontakt med Gud, som har forledt kirkefædrene til at slutte, at han måtte være Gud selv, eller Guds eneste søn. Men Jesus var kun et menneske, et oplyst menneske det vil sige han havde gennem sine mange liv hævet sit bevidsthedsniveau til det højest mulige, og han ville blot vise, at denne vej skal alle mennesker betræde for også at blive oplyste, - alle er vi på vej til oplysning, men det er ikke alle, der udvikler energier som Jesus med sådan en forbløffende rækkevidde og afgørende indflydelse på så mange mennesker på vores planet i mere end år. Jesus valgte at blive en mester og lærer og reformator, men med hans horoskop og energier kunne han også have valgt at formidle sandheder på mere kreative måder, som multi-kunstner f.eks. Men her kommer horoskopets spændingsaspekter ind og fortæller, at det ikke var for sjov, han virkede på denne intense og offentligt provokerende måde. Hele fortællingen om Jesus, hans evner, hans evige indre kontakt med Gud, hans fjender og deres vrede, alt ses indtegnet i dette horoskop, og det er derfor jeg tror, at denne fødselsdato holder og er horoskopet for det menneske, som vi kalder Jesus Kristus. Hans afvisning af den apostel, der frister ham til at prøve at undgå sin skæbne, viser, at han kendte sin skæbne, sandsynligvis i mange år, og gik den imøde med åben pande og et usædvanligt mod. Det er dette offer, som vi efterfølgende har fået at vide i virkeligheden betød, at Jesus døde for vores skyld. Det udtrykkes, at han døde for at sone alle vores synder, men for mig at se døde han martyrdøden for at understrege sin lære, at han 100% stod bag alt, hvad han havde gjort, sagt og prædiket. I sin åndelige skikkelse ophøjes han derfor til at sidde ved Guds side, og der kan vi så kontakte ham til alle tider og på alle steder, da han er så højtudviklet, at han har nået Guds omnipotens og evne til at være alle steder på én gang. Jeg kan kun anbefale at bruge Jesus, når som helst, man har brug for hjælp. Mine erfaringer gennem snart 40 år siger, at der ikke er grænser for, hvad man kan få hjælp til og hvad man kan bede om. Man kan bede ham om healing gennem sine hænder, når man lægger dem på sine chackrer, og man kan bede om overførsel til dem, man holder af, hvis de har brug for det. Jesus har levet i de højeste åndelige sfærer siden sin korsfæstelse, og det er kun at sige hans navn, så er han der!

9

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014 A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET STORT TEMA OM UTROSKAB Skabt til utroskab Tre må man være Brager igennem Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Sigridur. Daniel Craig. Anne Linnet. Den islandske håndlæser. Går Jorden under 21.12. kl. 12.12? er agent 007. Løve med Jomfruen opstigende

Sigridur. Daniel Craig. Anne Linnet. Den islandske håndlæser. Går Jorden under 21.12. kl. 12.12? er agent 007. Løve med Jomfruen opstigende A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET Sigridur Den islandske håndlæser Daniel Craig er agent 007 Anne Linnet Løve med Jomfruen opstigende Går Jorden under

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer AT BINDE EN SLØJFE Hjælp til at fortælle om sit liv kan være en stor lindring Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer I 2009 døde min far på Hospice

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

World of Wisdom - dynamisk analyse (2002-2005) for H.C. Andersen. Livsbane. Identitet

World of Wisdom - dynamisk analyse (2002-2005) for H.C. Andersen. Livsbane. Identitet Pluto transit Konjunktion Ascendant 01-01-2002 -> 16-11-2004 Livsbane Grundliggende forandringer vil opstå på det pågældende område, og du vil føle behov for at integrere ny adfærd og nye indstillinger

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere