Jan Guillou Stockholm i januar, 30 år senere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jan Guillou Stockholm i januar, 30 år senere"

Transkript

1 Forord I den kommercielle ugepresses vældige profitkværn males de bedste og ædleste journalistiske forsætter let til småspåner. Jeg ved det, for jeg har været der. I årene var jeg reporter på mandebladet FiB/aktuellt, og i nogle år efter var jeg freelancejournalist med størstedelen af mit udkomme fra Forlagets Åhlén & Åkerlunds ugeblade. Gud må tilgive mig visse linjer. Disse erfaringer sammenfattede jeg i en satirisk og omstændighederne omkring nedskrivningen taget i betragtning forbløffende munter roman, da jeg sad fængslet under IB-affærens* retslige efterspil fra efteråret 73 til foråret 74. Hvad der blandt andet har den lettere absurde konsekvens, at side ord for ord har været underkastet Säkerhetspolisens censur. Derfor tages mere politisk kontroversielle emner først op i den sidste, ucensurerede del af romanen. Når jeg nu, tredive år efter, genlæser min roman, må jeg indrømme, at jeg rødmer over et og andet. Den almindelige indstilling til sex i årene var meget anderledes end nutidens. Den periode, jeg her har skildret, var ikke just feministisk. Jeg går dog ud fra, at mine yderst moralistiske og humorforladte kammerater på Folket i Bild/Kulturfront i 1974 må have læst bogen med mundene snerpet sammen til blegblå streger og øvet alvorlig selvkritik, hvis de alligevel en gang imellem * IB var en hemmelig efterretningstjeneste under det svenske forsvar, som med det svenske socialdemokratis tops velsignelse ulovligt udspionerede og registrerede personer med kommunistiske sympatier. Dens agenter infiltrerede bl.a. de såkaldte FNL-grupper (svarende til Vietnamkomitéerne i Danmark), som agiterede mod USA s krigsførelse i Vietnam. Efter to års arbejde kunne Jan Guillou og Peter Bratt i 1973 afsløre IB i tidsskriftet Folket i Bild/Kulturfront. De to journalister blev i en efterfølgende retssag idømt et års fængsel for... spionage! O.a. 5

2 lod sig forlede til et grin. Risikoen for at komme til at grine er nemlig foruroligende stor, selv for den mest stålsatte kammerat. Hvilket også var meningen. De måtte vente nogle år med at fyre mig fra Folket i Bild/ Kulturfront, fordi jeg var IB-afslører og politisk martyr. Det er også en komisk erfaring: Fra FiB/aktuellt blev jeg fyret, fordi man med en vis ret mistænkte mig for at være kommunist; fra Folket i Bild/Kulturfront blev jeg senere fyret, fordi man, ligeledes med en vis ret, mistænkte mig for ikke at være kommunist. Når jeg genlæser bogen, forbløffes jeg imidlertid også over, hvor klarsynet og præcist den forfatter, som ikke længere er mig, allerede i 1973 kunne skildre de nedbrydende mekanismer inden for den kommercielle presse, som i dag træder endnu tydeligere frem. Jeg må have fattet mere som ung, end jeg tror i dag. For vist er Arne Malmberg og Erik Ponti trods deres gale streger, vilde påfund og mildt sagt udadvendte og selvforbrændende livsstil ofre for et system, som man må have netop deres store mål af naivitet for at tro, at man kan modstå. Men de drømte altid om Den Store Afsløring, og de reddede sig begge ligesom de personer i det virkelige liv, de er modelleret efter ud af profitkværnen i live. Men det er, eller kunne være blevet til, en anden historie. Det vil måske undre en og anden læser, at jeg i denne bog går yderst let hen over kostskolen Solbacka. Men det skyldes ikke kun, at bogen her er en komedie, hvor historien om Ondskaben ikke rigtig hører hjemme. Det er også sådan, at romanen Ondskaben først blev skrevet seks år efter denne roman. Og det skyldes igen, at jeg ikke følte mig moden til at skrive Ondskaben, da jeg skrev bogen her en tilbageholdenhed, jeg mener var helt på sin plads. To historiske oplysninger er nødvendige. Den første er meget enkel: Alle pengebeløb i bogen skal ganges med ti for at have 6

3 samme værdi som i dag. En månedsløn på kroner svarer altså til Den anden oplysning gælder den mandlige ugepresse, som var meget stor sidst i 1960 erne. FiB/aktuellt havde ved årsskiftet 66/ 67 et oplag på , og sex tegnede sig kun for 3% af indholdet. Men Forlagets ledelse så i den grad ned på læserne, at de faktisk i ramme alvor mente, at sex var det eneste, der solgte. Ti år efter var FiB/aktuellt oppe på 33% sex og oplaget var faldet til Desuden var nyhedsmagasinet Se blevet trukket ind i den seksuelle blindgyde. Det blev begge blades død. Så på det punkt, men også kun på det, fik de løn som forskyldt. Men den fremtid var Erik Ponti og Arne Malmberg helt uvidende om, da de sprællede i Forlagets net. De dulmede angsten noget, indimellem ganske meget, ved at have det sjovt i nuet. Jeg håber, noget lignende må gælde den nutidige læser. Jan Guillou Stockholm i januar, 30 år senere 7

4

5 1 Lige over for ham sad Rottenhielm, som sædvanlig i blå shantunghabit med vest og urkæde og stivede, hvide manchetter. På højre lillefinger havde Rottenhielm en signetring af guld, hvor de tre dommerhamre i det rottenhielmske våben var det eneste, der kunne skelnes tydeligt på halvanden meters afstand. Rottenhielm svedte, og det var ikke så sært. Det var sidst i april, og varmt solskin vældede ind gennem det juridiske fakultets høje, grimede vinduer. Rottenhielms hår var fedtet, og habittens skuldre var fulde af skæl. Det skyldtes naturligvis, at han insisterede på at gå med hat, selvom det var forår. Fra tid til anden rynkede han panden, bed i en af sine blyanter og så op på sprækkerne i loftet med blikket indstillet på uendeligheden. Han forsøgte at se skarpsindig ud, det var en del af rollen. Hans far var højesteretsdommer. Lige nu var Rottenhielm imidlertid blot i færd med at lave en opgave i civilret, et enkelt eksempel på et tvistemål om markskel, som Højesteret havde afsagt dom i helt tilbage i Siden da havde de første halvtreds studerende sikkert griflet sig gennem en opgave om sagen. Rottenhielm var nu nået til sin fjerde blyant. Han brugte nemlig altid fire omhyggeligt spidsede blyanter af hårdhedsgrad 1 til sine notater. Han skrev småt og gnidret med en jævn og sirlig håndskrift. Omtrent som når man lavede snydesedler af papiret fra opsprættede cigaretter, tænkte Erik Ponti, som sad lige over for Rottenhielm, men med solen i ryggen. Om tre minutter ville uret på biblioteket slå fem. Det betød, at Rottenhielm ville pakke sine ting sammen og gå om præcis 200 sekunder, og det vidste Erik udmærket. De havde siddet 9

6 lige over for hinanden i elleve dage, lørdage og søndage ikke medregnet. Men sådan en smule opgave burde kun have taget dig to dage, tænkte Erik. Én dag til at gennemgå selve retstilfældet og litteraturen og gøre notater. Og så én mere til at skrive og renskrive. Men du er jo typen, der kun lige skraber sig igennem til eksamen. Selvom din far selvfølgelig nok skal vide at trække i trådene, så du alligevel får lov at komme i praktik her i Stockholm og slipper for at blive forvist til for eksempel Dalarna (apropos dødssyge marktvister), som du ville være blevet, hvis du havde heddet Johansson. Klokken slog fem slag, og Rottenhielm, 25 år gammel og løjtnant af reserven og tre år (mindst) fra sit første dommerembede, samlede sine pakkenelliker og lagde dem som sædvanligt på plads i den sorte mappe, inden han med et kort nik til Erik gik hen mod døren. Rottenhielm kunne selvfølgelig ikke fordrage Erik. Ud fra en overfladisk betragtning skyldtes det, at Erik plejede at stikke til Rottenhielm med noget, der umiddelbart syntes at være et oplagt øgenavn: Hej Rotte! Dog, skulle man endelig sammenligne ham med et dyr, lignede han nu slet ikke en rotte, for han førte sig snarere frem med samme majestætiske enfoldighed som en dromedar. Erik var derimod opfostret i den nye, demokratiske skole, hvor ens herkomst ikke længere var afgørende, men man tværtimod fra første færd havde fået indprentet, at det gjaldt om at være den bedste til alt muligt, og at det var det afgørende. Gerne den bedste til rundbold eller ornitologi, bare man var den bedste til noget. Det var hele Eriks livserfaring, stort set. Han havde været den bedste til en hel del i skolen, fra straffespark, længdespring, kuglestød og udspring til antikkens historie, filosofi, tysk konjunktiv og børsteormenes seksualliv. Derfor gav det også sig selv, at Eriks juridiske embedseksamen ville ligge mindst tre karaktertrin over Rottenhielms. Og derfor faldt det Erik helt naturligt rent rutinemæssigt at genere sådan nogle som Rot- 10

7 tenhielm så ofte som muligt. Det kunne tilmed siges at være demokratisk. Eller ligefrem socialistisk. Og da der tilsyneladende var samlet forbløffende mange overklassedumrianer på det juridiske fakultet, gav dele af Eriks demonstrationspolitik sig også af sig selv. Han lagde ikke ligefrem skjul på, at han sgufandeme var der for at skrive en afhandling. Dertil kom hans slaskede fløjsbukser, hans halvlange hår, hans facon med at holde cigaretten mellem tommelfingeren og pegefingeren i stedet for mellem pegefingeren og langfingeren. Men frem for alt hans FNL-mærke. For på dette tidspunkt, hvor USA s bombninger af Nordvietnam snart havde stået på i et år, var der blandt de indskrevne på Stockholms juridiske fakultet kun én person med en FNL-badge. Den var af tyndt blik og løseligt fæstnet med en nål. Men den blev set. Erik havde til sidst fundet det retstilfælde, han ledte efter. Det var fra En vognmager i Munkgränd havde grebet sine to sønner i en gafftyveachtig beskæftigelse (som dog ikke blev nærmere præciseret), der havde gjort ham så vred, at han havde hentet en tyk stav inde fra værkstedet. Derefter havde han jaget de to knægte på 13 og 14 op på taget. Den ældste havde reddet sig ved med livet som indsats at springe over smøgen til det næste hustag. Men faderen fik fat i den yngste og slog løs på ham med staven, til han lå helt stille. Sommeren 1510 var lang og varm, og faderen gik hen på værtshuset og købte en kande øl for oversat til nutidssprog at læske ganen i den ulidelige sommervarme, inden han vendte tilbage til taget, hvor han gav sig til at tæske videre på den livløse krop. Sønnen døde naturligvis. Det blev optakten til et af det unge århundredes mest sensationelle retssager. Det fremgik indirekte af retsprotokollen, at debatten havde raset voldsomt frem og tilbage hele den sommer. Det endte med, at vognmageren blev kendt skyldig i mord og idømt dødsstraf tilmed en usædvanlig streng form for dødsstraf, idet han skulle prygles og lem- 11

8 læstes før halshugningen, og liget bagefter lægges på hjul og stejle. Dommen blev fuldbyrdet sidst i september for øjnene af usædvanligt mange tilskuere. Det skulle bare være fodnote 38 til side 112. Eriks afhandling skulle handle om konflikten mellem culpa-begrebet og den germanske retstradition, og når netop denne dom var af en vis interesse i den sammenhæng, var det, fordi vognmageren var blevet dømt for mord, skønt han ifølge gældende lov havde ret til at tugte børn og tyende nærmest efter forgodtbefindende. Men nu havde domstolen altså truffet en afgørelse, der var flere årtier forud for sin tid. Man havde fundet de subjektive omstændigheder så vigtige, at man simpelthen fraveg gældende lov. Det havde vist sig at blive af afgørende betydning, at faderen satte sig hen og læskede ganen med en kande øl, for så måtte man gå ud fra, at han ikke længere var (retmæssigt) ophidset af i og for sig forståelig vrede over sønnens gavtyvestreger. Man konkluderede, at han med forsæt og koldt blod havde myrdet sin søn. Det, der slog igennem i rettens afgørelse, var altså tydeligvis den kristne retstradition, som (under indflydelse af Romerretten) lagde afgørende vægt på motivet til en forbrydelse. I den germanske retstradition, som gældende svensk lov naturligvis stadig i nogen grad var præget af i 1510, så man mere mekanisk på selve resultatet af en handling. Og det skulle fodnote 38 handle om. Erik var færdig med at gøre notater. I aften ville han renskrive dagens arbejde, og så havde han bestemt var det slut med al den slags de næste fem måneder. Han hev sig i håret og bøvsede højt i håb om at få de fire tilbageværende studerende og bibliotekaren til at hoppe i stolene. Og selvfølgelig hoppede de demonstrativt højt. Men det interessante var ikke selve skyldsspørgsmålet. For hvordan havde retten mon ladet sig påvirke til at afsige sin humane og progressive dom? Lemlæstelse, hjul og stejle, det 12

9 var da noget af en kendelse, når man egentlig skulle have ventet en frifindelse af formelle grunde. Sagen havde været genstand for lange og heftige diskussioner i hele Stockholm den sommer, sikkert med to indædt kæmpende lejre for og imod en fældende dom. Hvordan havde det påvirket retten? Var det overklassen, som krævede den fældende dom? Hvilke økonomiske interesser skulle i så fald ligge bag? At man ikke kunne acceptere mord på familiemedlemmer, fordi det kunne true diverse økonomiske bånd mellem borgerne (for eksempel den slags transaktioner og fusioner, som blev beseglet ved ægteskab)? Var det rimeligt at antage, at underklassen håndværkssvendene, butikssvendene, øludskænkerne, luderne, tiggerne havde indtaget det modsatte standpunkt? Underklassen var jo som regel temmelig konservativ og formalistisk, på omtrent samme måde som 1960 ernes underklasse gik op i ugebladenes kongerøgelse og Lilleprinsens kærlighedsaffærer. For man kunne jo næppe forestille sig, at domstolen havde dømt ud fra underklassens opfattelse af retfærdighed; det var lige så utænkeligt dengang som i de næste fire århundreder. Hvilken rolle spillede den udenlandske besættelse for borgernes holdning til lov og orden? Havde vognmageren haft nogen tilknytning til Danmark? Eller var forklaringen simpelthen som den nogle gange er, når virkeligheden ikke passer til politikken at de fleste mennesker også i 1500-tallet var fornuftige nok og ganske enkelt syntes, det var for infamt af en mand at tæve sin kødelige søn til døde, selvom han næsten havde ret til det? Uanset hvad havde den offentlige mening eller den almindelige retsbevidsthed, eller hvad man nu skulle kalde dette politiske fænomen, tvunget retten til at fravige gældende lov og dømme moderne og liberalt. Disse spørgsmål ville Erik ikke tage op i sin afhandling. Men han sagde til sig selv, at han ville vende tilbage til sagen om trefire år, når han havde fået ansættelse ved fakultetet. Den burde 13

10 analyseres nærmere; der var sikkert en del at hente for den, der ville forstå de mekanismer, som er usynlige for de fleste jurister: Hvordan den offentlige mening ændrer og skaber love. Med den slags forskning skulle han nok kunne gøre en indsats for socialismen som jurist og videnskabsmand. Så smækkede han tredje bind af Stockholm Bys rådstuebøger i med en unødvendigt voldsom håndbevægelse, så støvet hvirvlede op i eftermiddagssolen. Han snuppede sine notater og gik ud, skubbede døren i med hælen, slængte ruskindsjakken over skulderen og fnøs i forbifarten ad nogle tidligere holdkammerater, som han havde lagt bag sig allerede ved nationaløkonomien (de havde diskuteret Vietnam, Erik havde hånet dem og fået dem til at indrømme, at de ikke engang kendte forskel på Vietnam og Korea på verdenskortet; Erik diskuterede som regel for at vinde, ikke for at overbevise). Han pilede ned ad de slidte, grå marmortrapper og havde selvfølgelig ingen anelse om, at han aldrig mere skulle sætte sine ben på det juridiske fakultet. For Eriks liv tegnede sig med en selvfølgelighed, som var det lagt på skinner. Eksamen sådan lidt i forbifarten, herefter afhandling med udmærkelse, derpå et lektorat og så fire måneders undervisning om året og resten af tiden til forskning og måske visse andre skriverier. Det gav næsten sig selv. Han spekulerede på sine økonomiske problemer, mens han gik ned ad Odengatan. Foråret var kommet tidligt, krokussene var ved at være afblomstret, og træer og buske sprang ud. Okay, han havde tusind kroner tilbage af studielånet. Han havde levet asketisk med spartansk kost, seksten timers arbejde i døgnet og en flaske rødvin på et studenterværtshus lørdag aften. Sådan havde det snart været i to år, og det havde skam også givet pote. Han var den bedste, og dermed var hovedsagen sådan set på plads. Men nu føltes det på en måde ligesom dengang for fem år siden, da han som sekstenårig havde haft en personlig rekord i 100-meter frisvømning, som var mindre 14

11 end to sekunder fra den svenske rekord. Han havde presset sig selv i et par år, mindst tre timer frem og tilbage i bassinet hver eneste dag. Hans træner fablede om en finaleplads ved en af de kommende olympiader, klorvandet havde gjort hans øjne kronisk røde som en albinokanins. En aften efter et distriktsmesterskab satte han sig ned og tænkte efter. Så gjorde han med omgående virkning en slags oprør, forlod svømmehallen og kom aldrig tilbage. Han trak ruskindsjakken om sig og satte sig på en parkbænk uden for Corso. Derinde sad venstrefløjsstudenterne og kæftede op, han kendte en del af dem. Oppe i Observatorielunden gejlede to solsortehanner hinanden op med deres sang. Ud fra en overfladisk betragtning var der faktisk visse ligheder med dengang, han droppede svømmetræningen. Men han havde vel gjort det i erkendelse af, at det på længere sigt var absurd at bruge så meget tid på noget så tåbeligt som at svømme frem og tilbage i et bassin. Videnskaben var ikke tåbelig. Lovene og juraen var skarpe våben, og det var vigtigt ikke bare at overlade den slags våben til sådan nogle som Rottenhielm. Men nu ville han i hvert fald ud at rejse og leve livet i nogle måneder. For den tid havde han til gode, og der var meget at indhente på det punkt. Men først måtte han knokle en måned eller to på havnen med masser af overtimer og sene aftener, hvor man væltede i seng med værkende ryg og arme og knæ, for det, han forestillede sig med sin rejse, var ikke af den slags, man får gratis. Han havde tænkt sig at tage til Paris. Et par piger, som han havde lært at kende, da han overhalede dem i forbindelse med strafferet (eller var det procesret?) gik forbi et stykke borte. De var smukke og yndefulde på den der velklædte, kølige overklassefacon (vide, læggede nederdele, stramme jakker i club-stil, store håndtasker, smarte briller og pagefrisure af den slags, der fordrer både pleje og tålmodighedskrævende børstning). De læste kun, mens de ventede på at gifte sig med et godt emne, og netop fordi han vidste, at den 15

12 slags piger var fremtidens oberstinder og direktørfruer og øvrige ypperstepræstinder, følte han indimellem en særligt aggressiv seksuel dragning mod dem. De var desuden nemme at nedlægge, fordi de så nemt lod sig provokere af kombinationen af hans høje karaktergennemsnit og fløjlsbukserne og FNL-mærket. De kunne hade ham, bare fordi han læste AftenNyt, og det gjorde dem jo ekstra lette at få med under dynen. Visse af sine erobringer (af den slags) havde han vel set som en slags kamp mod overklassen. Og han smilede ad sin egen barnlighed og havde det helt fint med, at han kunne smile ad sig selv (i det skjulte, ganske vist). Det var menneskeligt at være barnlig. Og de to tidligere holdkammerater, som endnu ikke var blevet gift, havde allerede nået at klapre væk på deres velvoksne seks centimeters hæle. De to solsortehanner oppe i Observatorielunden skrålede stadig utrætteligt løs i ophidselse over hinanden. Han bladrede fraværende i sit AftenNyt. En af tidens seneste småskandaler fangede hans blik på side 8. Ugebladet Aktuelt for Mænd havde bragt en anonym historie, hvor en eller anden påstod at have aftjent værnepligten for en anden mod et vederlag på kroner. Det havde vakt en opstandelse, der varede i flere dage. Men nu var historien skudt i sænk; det var bare en, som havde tjent penge på at sælge en fuphistorie til mandebladet, hvis chefredaktør nu trådte frem og undskyldte, samtidig med at han hævdede, at hans blad i princippet havde haft ret, eftersom det alt sammen godt kunne være sket, idet identitetskontrollen i forbindelse med indrulleringen af rekrutterne var foruroligende lemfældig, eftersom man ikke tog fingeraftryk osv. Men allersidst i artiklen stod der ligesom i forbigående, at ham, der havde solgt fuphistorien til Aktuelt for Mænd, havde fået for den. Nå, så det er så nemt, tænkte Erik. Jamen, så slipper man jo for havnen denne gang. Nu skal familien Dunder så sandelig få lov at betale rejsen. Han overvejede sagen yderligere et halvt 16

13 minut, rejste sig og gik hen til aviskiosken lige over for Sveavägen. Købte et Aktuelt for Mænd, fandt telefonnummeret og ringede til chefredaktøren. Der var gået mindre end tre minutter, siden han havde læst artiklen i AftenNyt. Ja, goddag redaktør Lagerlööw, mit navn er Erik Ponti, og... ja, altså, jeg mener at have forstået, at I gør i skandaler inden for militæret. Og jeg vil bare fortælle, at jeg selv har en skandalehistorie, der skulle kunne sælge lige så godt som den, I lige har haft i... øh... og tilmed er sandfærdig, skulle jeg måske tilføje... Han fik en aftale næste dag klokken to. 17

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter trinitatis, Matt. 5,20-26. 1. tekstrække.

Prædiken til 6. søndag efter trinitatis, Matt. 5,20-26. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 7. juli 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 6. søndag efter trinitatis, Matt. 5,20-26. 1. tekstrække. Salmer. DDS 743 Nu rinder solen op. Dåb: DDS 447 Herren strækker

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene.

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. 6 1. SCENE I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. Der bakses højlydt med døren. Annette kommer ind med en kuffert. Efter hende kommer Rasmus med en rejsetaske og diverse lufthavnsposer. Stuepigen går. Annette

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været amilien Rantanen var en rigtig storby - familie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Jeg stirrer på person over for mig. Han har knappet sin skjorte op og maven hopper til musikken. Ude af takt. Han er væk. Høj på noget.

Jeg stirrer på person over for mig. Han har knappet sin skjorte op og maven hopper til musikken. Ude af takt. Han er væk. Høj på noget. De Døde Danser Ikke Jeg stirrer på person over for mig. Han har knappet sin skjorte op og maven hopper til musikken. Ude af takt. Han er væk. Høj på noget. Et eller andet. Hvad som helst. Han har små stramme

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

Herskab og tjenestefolk

Herskab og tjenestefolk Herskab og tjenestefolk Skæbnefortællinger 1868-1875 Udarbejdet af Gammel Estrup - Herregårdsmuseet Folkehold på Gammel Estrup Indholdsfortegnelse Om fortællingerne... 3 Indledning... 4 Tyendet som samfundsgruppe...

Læs mere

Fordomme og negative tanker

Fordomme og negative tanker En kæmpe lettelse Både Bjørn, Sara og Pernille har børn, der bruger rusmidler og går i behandling i U-turns daggruppe for unge. De sagde derfor ja til at deltage i et kursus for forældre i U-turn. Kurset

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

KAPITEL 1 Forfølgeren

KAPITEL 1 Forfølgeren KAPITEL 1 Forfølgeren Jeg er på vej hen til de røde fodboldbaner på Vesterbro for at spille fodbold med min bedste ven, Tommy, og nogle drenge fra hans klasse på Oehlenschlægersgades Skole. Første skoledag

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Fokusgruppe B. M: Moderator. A: Bjarne. B: Bente. Fokusgruppen startes med en indledning fra moderator 00:00:00

Fokusgruppe B. M: Moderator. A: Bjarne. B: Bente. Fokusgruppen startes med en indledning fra moderator 00:00:00 Fokusgruppe B M: Moderator A: Bjarne B: Bente Fokusgruppen startes med en indledning fra moderator 00:00:00, men vi skal snakke lidt om, hvordan I oplever at være ledige, og hvis I vil starte lidt med

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Kapitel 13. 6. december Planen

Kapitel 13. 6. december Planen Kapitel 13. 6. december Planen På et advokatkontor i København Vi gik alle sammen indenfor i advokatens kontor. Her var også de to advokater, som havde været med under afhøringerne af Sven og jeg. Elverkongen

Læs mere

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen.

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen. Kære Dig Tillykke med fødselsdagen. Du får talen på papir, da jeg jo ikke er som den pinlige onkel, der bare rejser sig og tager ordet til din fødselsdagsfest. Det er kun godt og så har det også den fordel

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere