29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten maj Har du hjerte til at kende Jehova?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova?"

Transkript

1 15. MARTS april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten SIDE 3 SANGE: 45, maj Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 13 SANGE: 62, maj Vi har lært Gud at kende hvad nu? SIDE 23 SANGE: 81, 135 Udgaveistorskrift 1.DEL

2 34567 MARCH 15, 2013 Vol. 134, No. 6 Semimonthly DANISH STUDIEARTIKLER FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten Alle kristne deltager i et løb hvor sejrsprisen er det evige liv. Men pa grund af den nedarvede synd snubler vi alle. Denne artikel hjælper os til at identificere fem snublesten og forklarer hvordan vi kommer videre sa vi ikke mister sejrsprisen. Har du hjerte til at kende Jehova? Jeremias Bog fortæller os meget om hjertet. Denne artikel vil hjælpe os til at se hvad det vil sige at have et uomskaret hjerte, og hvordan en sadan tilstand kunne udgøre en fare selv for kristne. Lær ogsa hvordan vi kan fa hjerte til at kende Jehova. Jer. 9:26; 24:7. Vi har lært Gud at kende hvad nu? Hvilke skridt fører til at man lærer Gud at kende og bliver kendt af ham? Hvordan og hvorfor fortsætter en kristen med at vokse efter at være blevet andeligt moden? Du vil fa svarene i denne artikel. Denne publikation maikkesælges.denerudgivetifor- bindelse med et verdensomspændende bibelundervis- ningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden- Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger.forkortelsen da.aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vagttarnet (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/ Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMAS- TER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Germany.

3 FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten Stor fred har de der elsker din lov, og for dem er der ingen snublesten. SL. 119:165. HVAD VIL DU SVARE? Pahvilkenm ade er kristne med i et løb, og hvad er sejrsprisen? Hvad kunne fa en kristen til at snuble? Hvorfor er der ingen snublesten for dem der elsker Jehovas lov? ALLEREDE som ung teenager var Mary Decker en berømt løber i verdensklasse. Hun var favorit til at vinde guld i 3000 meter-finalen ved De Olympiske Lege i Men hun naede aldrig over mallinjen. Hun snublede over en anden løbers ben og styrtede. Skadet og med tarer i øjnene matte hun bæres ud. Mary var dog ikke typen der gav op. Inden der var gaet et ar, var hun tilbage i topform, og i 1985 satte hun ny verdensrekord for kvinder pa mile-distancen. 2 Som kristne deltager vi i et løb der gælder livet. Vi ma være 100 procent fokuserede pa at vinde. Der er hverken 1. Hvad kan vi lære af en løber der var besluttet paikkeatgiveop? 2. Hvilken slags løb deltager kristne i, og hvad m aviværefokuseredep a? 1. DEL VAGTT ARNET 15. MARTS

4 tale om et sprint, hvor det gælder om at løbe hurtigt, eller om en rolig joggingtur med mange sma hyggepauser. Vores løb kan derimod sammenlignes med et maraton, som det kræver udholdenhed at vinde. Apostelen Paulus brugte billedet med en løber da han skrev til de kristne i byen Korinth, der var berømt for sine atletikkonkurrencer. Han skrev: Ved I ikke at løberne i et løb alle løber, men kun en far sejrsprisen? Løb paens adan made at I kan opna den. 1 Kor. 9:24. 3 Bibelen tilskynder os til at gennemføre dette symbolske løb. (Læs 1 Korinther 9:25-27). Sejrsprisen er evigt liv, enten i himmelen eller pa jorden. Dette løb adskiller sig fra de fleste atletikkonkurrencer, for her vil alle der holder ud til enden, vinde sejrsprisen. (Matt. 24:13) Man taber kun hvis man ikke løber efter reglerne eller ikke passerer mallinjen. Der findes ingen andre løb hvor man kan vinde det evige liv. 4 Det er ikke let at gennemføre løbet. Det kræver selvdisciplin og en malrettet indsats. Kun et menneske, Jesus Kristus, har krydset mallinjen uden at være snublet en eneste gang. Disciplen Jakob skrev: Vi fejler alle mange gange. (Jak. 3:2) Hvor er det sandt! Vi er alle underlagt 3. Hvem kan vinde det løb som gælder det evige liv? 4. Hvad gør det løb som gælder det evige liv, til en udfordring? 4 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

5 vores egne og andres ufuldkommenheder. Indimellem sker det at vi snubler over noget, mister balancen og taber fart. Maske falder vi endda; men vi kommer pa benene igen og fortsætter løbet. Nogle er faldet sa uheldigt at de har mat- tet have hjælp til at komme op igen og genoptage løbet. Vi risikerer altsa alle at snuble eller falde et kort øjeblik og maske endda gentagne gange. 1 Kong. 8:46. FORLAD IKKE LØBET HVIS DU SNUBLER 5 Maske har du brugt ordene snuble og falde helt synonymt om fejltrin. Disse bibelske udtryk kan betyde det samme, men gør det ikke altid. Læg for eksempel mærke til ordlyden i Ordsprogene 24:16: Selv om den retfærdige falder syv gange, rejser han sig igen; ulykken far derimod de ugudelige til at snuble. 6 Selv hvis vi snubler eller falder, vil vi kunne komme pa benene igen. Jehova har lovet at komme os til undsætning nar vi har problemer eller begar fejltrin. Ja, hvis vi stoler pa ham, vil vi med hans hjælp kunne rejse os igen og fortsætte med at tjene ham helhjertet. Det er en stor trøst for alle der inderligt elsker Jehova! De ugudelige ønsker ikke at rejse sig igen. De afviser den hjælp de kunne fafragud 5, 6. (a) Hvordan kan man sige at der ingen snublesten er for en kristen, og hvad vil hjælpe ham til at rejse sig igen? (b) Hvorfor bliver nogle liggende nar de snubler? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

6 gennem hans hellige and og hans folk. Men intet vil kunne fa dem der elsker Jehovas lov, til at snuble sadeikkekan rejse sig igen og fortsætte i det løb der gælder livet. Læs Salme 119: Pa grund af svaghed begar nogle en mindre synd m aske endda gentagne gange. Men i Jehovas øjne er de stadig retfærdige hvis de rejser sig igen, altsaoprig- tigt angrer og kæmper for at gøre det rigtige. Det frem- gar blandt andet af Guds indstilling til israelitterne. (Es. 41:9, 10) I Ordsprogene 24:16, som blev citeret tidligere, lægges der ikke vægt pa det negative at vi falder men pa det positive, at vi med Guds hjælp rejser os igen. (Læs Esajas 55:7). Jehova Gud og Jesus Kristus har tillid til at vi gør vores bedste, og opmuntrer os derfor kærligt til at rejse os igen. Sl. 86:5; Joh. 5:19. 8 En løber der snubler eller falder under et maraton, kan maske na at fuldføre løbet hvis han sørger for hurtigt at rejse sig igen. Hvad angar det løb der gælder det evige liv, kender ingen dagen og timen for hvornar det er slut. (Matt. 24:36) Men jo færre gange vi snubler, jo lettere vil vi kunne holde et støt tempo, blive i løbet og naoverm allinjen. Hvordan kan vi da undga at snuble? 7, 8. Hvordan kan man undga at miste Guds godkendelse nar man falder? 6 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

7 HVAD DER KUNNE FA OS TIL AT SNUBLE 9 Lad os se pa fem potentielle snublesten personlige svagheder, kødets lyster, uretfærdigheder i menigheden, trængsel eller forfølgelse og andres ufuldkommenheder. Hvis noget af dette allerede har været en snublesten for dig, sa husk at Jehova er meget talmodig. Han er ikke hurtig til at stemple os som illoyale. 10 Personlige svagheder kan sammenlignes med løse sten pa en løbebane. Beretningerne om kong David og apostelen Peter kan give os indblik i to menneskelige svagheder: manglende selvbeherskelse og menneskefrygt. 11 Kong David havde nogle gange svært ved at vise selvbeherskelse. At han havde denne svaghed, ses blandt andet af episoden med Batseba. Og da han blev fornærmet af Nabal, løb hans temperament af med ham. Ja, David havde ikke altid lige stor selvbeherskelse, men han opgav aldrig at gøre Jehovas vilje. Med hjælp fra andre genvandt han sin andelige balance. 1 Sam. 25:5-13, 32, 33; 2 Sam. 12: Peter led af menneskefrygt og snublede derfor alvorligt flere gange, men alligevel forblev han loyal over for Jesus 9. Hvilke potentielle snublesten vil vi se pa? 10, 11. Hvilken personlig svaghed kæmpede David med? 12. Hvad hjalp Peter til at blive i løbet selvom han snublede? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

8 og Jehova. Pa et tidspunkt nægtede han at kendes ved sin Herre, ikke bare en men hele tre gange. (Luk. 22:54-62) Senere optradte Peter ukristent ved at behandle ikkejødiske kristne som om de var mindre værd end omskarne jødiske kristne. Apostelen Paulus var klarsynet nok til at se at klasseskel ikke hørte hjemme i menigheden. Inden Peters forkerte indstilling kunne na at fordærve brodersamfundet, retledte han ham derfor uden omsvøb, ansigt til ansigt. (Gal. 2:11-14) Fik saret stolthed Peter til at forlade det løb der gælder livet? Nej. Han tænkte alvorligt over Paulus ord, tog dem til sig og fortsatte i løbet. 13 Noget andet der kan være en personlig svaghed, er helbredsproblemer. Hvis de kommer til at fylde for meget, kan de blive en snublesten. Maske far vi svært ved at holde vores andelige tempo og mister endda balancen og gar helt i sta. For eksempel blev en søster i Japan alvorligt syg 17 ar efter at hun var blevet et Jehovas vidne. Hendes sygdom kom til at fylde sa meget i hendes tanker at hun blev andeligt svag. Det endte med at hun blev uvirksom. To ældste besøgte hende, og hun følte sig sa opmuntret af deres kærlige ord at hun igen begyndte at overvære møderne. Hun fortæller: Jeg blev rørt til tarer over den varme modtagelse jeg fik af menigheden. Vores søster er nu tilbage i løbet. 13. Hvordan kan fysisk svaghed blive en snublesten? 8 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

9 14 Kødets lyster har faet mange til at snuble. Nar vi føler os fristet, ma vi gøre en ihærdig indsats for at holde os mentalt, moralsk og andeligt rene. Husk at Jesus radede os til at skille os af med alt hvad der kunne fa os til at snuble, selv et øje eller en hand. Det indbefatter selvfølgelig umoralske tanker og handlinger der kunne f a os til at udg aaf løbet. Læs Mattæus 5:29, En broder der er opdraget i sandheden, fortæller at han sa langt tilbage han kan huske, har kæmpet med homoseksuelle tilbøjeligheder. Han siger: Jeg følte mig altid akavet. Det var som om jeg ikke passede ind nogen steder. Som 20-arig var han blevet pioner og menighedstjener. Men sa begik han et alvorligt fejltrin. Han blev retledt og fik hjælp af de ældste. Det der hjalp ham til selv at rejse sig igen og komme tilbage i det andelige løb, var bøn, personligt studium og det at være opmærksom paandresbehov. Flere ar senere indrømmer han: Indimellem dukker disse følelser stadig op, men jeg lader dem ikke fa overtaget. Jeg har lært at Jehova ikke vil lade os blive fristet ud over hvad vi kan klare. Sa Gud maalts a mene at jeg kan klare det. Til slut siger han: I den nye verden vil alle mine anstrengelser give bonus. Det ser jeg frem til! Indtil da vil jeg 14, 15. Hvad skal vi gøre nar der opstar urette ønsker? Nævn et eksempel. 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

10 fortsætte med at kæmpe. Vores broder er besluttet paat forblive i løbet. 16 Uretfærdigheder i menigheden kan blive en snublesten. I Frankrig mente en tidligere ældstebroder at han var blevet uretfærdigt behandlet, og det gjorde ham bitter. Han holdt op med at komme til møderne og blev uvirksom. To ældste besøgte ham og lyttede medfølende til ham. Uden at afbryde lod de ham forklare hvordan han opfattede det der var sket. De tilskyndede ham til at kaste sin byrde paje- hova og mindede ham om at det vigtigste var at glæde Gud. Han lyttede til deres rad og var snart efter tilbage i løbet. 17 Alle kristne ma fokusere padendererudnævntsom hoved for menigheden, Jesus Kristus, og ikke pa ufuldkomne mennesker. Jesus, hvis øjne er som en ildflamme, betragter alting i det rigtige perspektiv og ser derfor meget mere end vi nogen sinde vil kunne. ( Ab. 1:13-16) For eksempel kan det være at vi opfatter noget som uretfærdigt, men i virkeligheden har vi maske misforstaet situationen eller tolket den forkert. Jesus vil tage hand om menighedens behov pa det helt rigtige tidspunkt og padenheltrig- tige made. Vi ma derfor aldrig lade trosfællers handlinger eller afgørelser blive en snublesten for os. 16, 17. (a) Hvad hjalp en broder der følte at han var blevet uretfærdigt behandlet? (b) Hvad ma vi fokusere pahvisvivilundg aatsnuble? 10 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

11 18 To andre snublesten er trængsel eller forfølgelse og trosfællers ufuldkommenheder. I lignelsen om sædemanden sagde Jesus at trængsel eller forfølgelse pagrundaf ordet ville fa nogle til at snuble. Uanset om forfølgelsen kommer fra familie, naboer eller myndigheder, vil den ga hardest ud over en der ikke har rod i sig, altsaikkehar andelig dybde. (Matt. 13:21) Hvis vi sørger for at vores hjerte hele tiden er i den rette tilstand, vil Rigets sæd hjælpe os til at faendybtrodfæstettro.n ar vi udsættes for trængsler, er det vigtigt at vi under bøn mediterer over de ting der er værd at holde af. (Læs Filipperne 4:6-9). Jehova vil give os styrke til at klare prøvende situationer sa de ikke bliver til en snublesten for os. 19 Gennem arene er nogle sørgeligt nok holdt op med at løbe fordi de har ladet sig sla ud af andres ufuldkommenheder. Forskellige holdninger i samvittighedsspørgsmal er blevet til en snublesten for dem. (1 Kor. 8:12, 13) Hvis nogen forarger os, vil vi sa gøre et stort nummer ud af det? Bibelen formaner kristne til at holde op med at dømme, til at tilgive andre og til at lade være med at insistere paper- sonlige rettigheder. (Luk. 6:37) Nar du møder en potentiel snublesten, sa spørg dig selv: Dømmer jeg andre ud fra 18. Hvordan kan vi klare prøvende situationer? 19. Hvordan kan vi undga at snuble hvis nogen forarger os? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

12 mine egne præferencer? Vil jeg forlade det løb der gælder livet, blot fordi mine brødre er ufuldkomne? Kærlighed til Jehova kan styrke vores beslutning om ikke at lade noget andre gør, hindre os i at krydse mallinjen. LØB MED UDHOLDENHED UNDGA AT SNUBLE 20 Er du fast besluttet pa at fuldende løbet? (2 Tim. 4:7, 8) Sa er personligt studium et must. Brug Bibelen og vores publikationer som en hjælp i din research, og mediter over tingene sa du kan identificere potentielle snublesten. Bed Jehova om hellig and, sadukanf adennødvendige styrke og udholdenhed. Husk at ingen automatisk taber løbet der gælder livet, blot fordi han snubler eller falder. Han kan rejse sig igen og komme tilbage i løbet. De potentielle snublesten kan endda blive til trædesten hvis han hver gang lærer noget af det der har sat hans tro paprøve. 21 Ifølge Bibelen kræver det en aktiv indsats at være med i det løb der gælder det evige liv. Vi kan ikke bare stige pa en bus og blive kørt i mal.nej,vim aselvløbe løbet, og sa vil vi mærke at Jehova giver os stor fred, der føles som medvind pa vores vej. (Sl. 119:165) Vi kan have tillid til at Jehova vil hjælpe os nu, og til at der vil være evige velsignelser til alle der fuldender løbet. Jak. 1:12. 20, 21. Hvad er du besluttet pa? 12 VAGTT ARNET 15. MARTS DEL

13 Har du hjerte til at kende Jehova? Jeg vil give dem hjerte til at kende mig, at jeg er Jehova; og de skal være mit folk. JER. 24:7. HVAD VIL DU SVARE? Hvordan havde mange af jøderne pa Jeremias tid uomskaret hjerte? Hvorfor bør vi alle ransage vores hjerte? Hvordan kan vi f a hjerte til at kende Jehova? KAN du lide figner, enten friske eller tørrede? Figner er populære og dyrkes mange steder i verden. Fortidens jøder satte stor pris pa figentræer. (Nah. 3:12; Luk. 13:6-9) Efter sigende er figner sunde for hjertet, da de er fiberrige og indeholder bade antioxidanter og mineraler. 2 Pa et tidspunkt knyttede Jehova en forbindelse mellem figner og hjerter. Han beskrev ikke figners næringsværdi, men menneskers hjertetilstand. Det Gud sagde gennem profeten Jeremias, berører dig og dine nærmeste. Lad os se pa hvad hans ord kan betyde for kristne. 1, 2. Hvad sammenlignede Jehova figner med, og hvad vil vi se pa i denne artikel? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

14 3 I 617 f.v.t. var Judas folk i en miserabel andelig forfatning. Gud viste Jeremias hvad fremtiden ville bringe, ved at give ham et syn af to slags figner nogle meget gode og nogle meget darlige. (Læs Jeremias 24:1-3). De darlige figner skildrede kong Zedekias og andre som ham der inden længe ville blive udsat for kong Nebukadnezars og hans soldaters grusomme behandling. Men hvad med Ezekiel, Daniel og hans tre venner der allerede var i Babylon, og nogle af de andre jøder der snart ville blive bragt dertil? De var som gode figner. Nogle af disse jøder skulle senere vende tilbage og genopbygge Jerusalem og templet, og sadan gik det. Jer. 24:8-10; 25:11, 12; 29:10. 4 Om dem der blev skildret ved de gode figner, sagde Jehova: Jeg vil give dem hjerte til at kende mig, at jeg er Jehova; og de skal være mit folk. (Jer. 24:7) Dette er artiklens temaskriftsted, og det indeholder en meget opmuntrende tanke! Gud er villig til at give enkeltpersoner hjerte til at kende ham. Her har hjertet at gøre med ens indstilling. Ønsker du ikke at have et sadant hjerte og at tilhøre Guds folk? Hvad skal der til? Man ma studere Guds ord og leve efter det, angre og vende om, indvi sit liv til Gud og lade sig døbe i Faderens, Sønnens og den hellige ands navn. 3. Hvad symboliserede de figner der omtales i Jeremias Bog, kapitel 24? 4. Hvordan kan det opmuntre os at se hvad Gud sagde om de gode figner? 14 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

15 (Matt. 28:19, 20; Apg. 3:19) Har du allerede taget disse skridt? Eller kommer du regelmæssigt til Jehovas Vidners møder og er ved at tage dem? 5 Selv hvis vi har taget alle disse skridt, ma vi blive ved med at være opmærksomme pa vores indstilling og adfærd. Det ses af det Jeremias ellers skrev om hjertet. Nogle af kapitlerne i Jeremias Bog handler om folkeslagene rundt om Juda, men det meste af bogen handler om Judas folk i fem af dets kongers regeringstid. (Jer. 1:15, 16) Ja, Jeremias skrev først og fremmest om mænd, kvinder og børn der var i et indviet forhold til Jehova. Deres forfædre havde frivilligt valgt at blive Jehovas indviede folk. (2 Mos. 19:3-8) Og i Jeremias dage bekræftede folket at det var viet til Gud, med ordene: Vi kommer til dig, for du, Jehova, er vor Gud. (Jer. 3:22) Men hvordan var den enkeltes hjertetilstand? BEHOV FOR HJERTEKIRURGI? 6 I dag kan læger ved hjælp af avanceret teknologi se om et hjerte er sundt og velfungerende. Men Jehova kan se meget mere, som det fremgar af disse ord: Hjertet er mere forræderisk end noget andet, og desperat. Hvem kender det? Jeg, Jehova, undersøger hjertet... for at give hver enkelt 5. Hvem var Jeremias budskab først og fremmest rettet til? 6. Hvorfor bør vi være interesseret i hvad Gud har sagt om hjertet? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

16 efter hans veje, efter hans gerningers frugt. (Jer. 17:9, 10) Her er der ikke tale om en lægeundersøgelse af det bogstavelige hjerte, der slar omkring tre milliarder gange i løbet af ar. Nej, det Jehova undersøger, er det symbolske hjerte. Dette hjerte er et menneskes indre jeg, som indbefatter ønsker, tanker, holdninger og mal. Gud kan undersøge dit symbolske hjerte, og det kan du til en vis grad ogsa selv. 7 Som en forberedelse til denne hjerteundersøgelse kunne vi spørge: Hvilken hjertetilstand havde de fleste jøder pa Jeremias tid? Det beskriver Jeremias med dette usædvanlige udtryk: Hele Israels hus har uomskaret hjerte. Han henviste ikke til jødiske mænds fysiske omskærelse, for lige inden havde han sagt: Se! Der kommer dage, lyder Jehovas udsagn, da jeg vil kræve enhver omskaren som stadig er i en uomskaren tilstand, til regnskab. Selv omskarne jødiske mænd havde altsa et uomsk aret hjerte. (Jer. 9:25, 26) Hvordan det? 8 Vi far et fingerpeg om hvad udtrykket uomskaret hjerte betyder, nar vi ser hvad Gud tilskyndede jøderne til at gøre: Fjern jeres hjerters forhud, I Judas mænd og Jerusalems indbyggere, for at min forbitrelse ikke skal fare 7. Hvordan beskrev Jeremias den hjertetilstand de fleste jøder p a hans tid havde? 8, 9. Hvad m atte de fleste jøder gøre ved deres hjerte? 16 VAGTT ARNET 15. MARTS DEL

17 frem...pa grund af jeres onde handlinger. Hvor udsprang deres onde handlinger fra? Indefra, fra deres hjerte. (Læs Markus 7:20-23). Ja, gennem Jeremias stillede Gud en nøjagtig diagnose der viste hvorfor jøderne handlede ondt. Deres hjerte var stædigt og oprørsk. Og deres motiver og tanker mishagede Jehova. (Læs Jeremias 5:23, 24; 7:24-26). Han sagde derfor: Omskær jer for Jehova, og fjern jeres hjerters forhud. Jer. 4:4; 18:11, Jøderne pa Jeremias tid havde altsa brug for hjertekirurgi omskærelse af hjertet ligesom Moses samtidige. (5 Mos. 10:16; 30:6) At de skulle fjerne deres hjerters forhud, betød at de skulle fjerne alt hvad der gjorde deres hjerte uimodtageligt de tanker, følelser og motiver der var i modstrid med Guds. Apg. 7:51. HJERTE TIL AT KENDE HAM I DAG 10 Hvor kan vi være taknemmelige for at Gud giver os indsigt i hjertet! Men, tænker nogle maske, hvorfor skulle vi der allerede tjener Jehova, bekymre os om vores hjertetilstand? Det er ikke fordi mange i menighederne har en uren adfærd eller er ved at blive darlige figner, som det gjaldt mange af jøderne. Tværtimod udgør Guds tjenere i dag et helhjertet og rent folk. Men tænk alligevel paden 10. Hvad bør vi ligesom David bede om? 1. DEL VAGTT ARNET 15. MARTS

18 inderlige anmodning David rettede til Jehova: Undersøg mig, Gud, og kend mit hjerte. Ransag mig, og kend mine foruroligende tanker, og se om der er en smertens vej i mig. Sl. 17:3; 139:23, Jehovaønskeratvihverisærskalkommeientilstand han kan godkende, og at vi skal forblive i den. Om den retfærdige skrev Jeremias: Du, Hærstyrkers Jehova, ransager den retfærdige, betragter nyrerne og hjertet. (Jer. 20:12) Nar den Almægtige ransager den retfærdiges hjerte, skulle vi saikkeogs a selv tjekke vores hjertetilstand? (Læs Salme 11:5). Det kan være vi opdager nogle forkerte holdninger, mal eller følelser der kræver vores opmærksomhed. Vores hjerte er maske mindre følsomt end det burde være der eren hjertetsforhud derskalfjernes.ja,dererbehovfor andelig hjertekirurgi. Hvad skal man være paudkigeftern ar man undersøger sit hjerte? Og hvordan kan man foretage de nødvendige justeringer? Jer. 4:4. 12 En ting er sikker: Jehova tvinger os ikke til at lave om pa os selv. Han sagde om de gode figner at han ville give dem hjerte til at kende ham, ikke at han ville tvinge dem til at ændre sig. De skulle selv ønske at have hjerte til at kende Gud. Det gælder ogsaos. 11, 12. (a) Hvorfor bør vi hver især undersøge vores hjerte? (b) Hvad vil Gud ikke gøre? 18 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

19 13 Jesus sagde: Fra hjertet [kommer der] onde overvejelser, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyverier, falske vidnesbyrd, gudsbespottelser. (Matt. 15:19) Hvis en broders hjerte fik ham til at bega ægteskabsbrud eller utugt og han ikke angrede og ændrede sind, kunne han for altid miste Guds godkendelse. Men selv en der ikke har begaet en sadan synd, kunne lade et upassende ønske slarodisithjerte.(læs Mattæus 5:27, 28). Det er her en undersøgelse af hjertet vil være aktuel. Hvis du ransager dit hjerte, vil du saop- dage upassende følelser for en af det modsatte køn, hemmelige længsler som Gud ikke vil tolerere, og som mafjernes? 14 Det kan ogsa ske at en broder lader modvilje mod en trosfælle inficere sit hjerte sa han kommer til at hade ham, uden dog bogstaveligt at bega mord. (3 Mos. 19:17) Vil han gøre det der skal til for at befri sig for sadanne følelser der kan gøre hans hjerte h ardt? Matt. 5:21, De fleste kristne har heldigvis ikke et s adant hjerteproblem. Jesus nævnte dog ogsa onde overvejelser, altsa skadelige ræsonnementer som kan fa os til at handle forkert. For eksempel kunne man have et forvrænget syn pa hvad det vil sige at være loyal over for sin familie. Kristne 13, 14. Hvordan kan det der kommer fra hjertet, skade os? 15, 16. (a) Hvordan kunne en kristen have et uomskaret hjerte? (b) Hvorfor synes Jehova ikke om et uomskaret hjerte? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

20 ønsker selvfølgelig at have naturlig hengivenhed for deres familie og ikke være som mange er her i de sidste dage. (2 Tim. 3:1, 3) Men man kunne ga til yderligheder i den forbindelse. Mange mener at blod er tykkere end vand. Af den grund tager de parti for eller forsvarer deres familie for enhver pris, og de tager det personligt hvis en i familien bliver stødt eller saret over noget. Tænk pa hvad stærke familiefølelser fik Dinas brødre til at gøre. (1 Mos. 34:13, 25-30) Og prøv at forestille dig hvilke overvejelser der fik Absalom til at myrde sin halvbror Amnon. (2 Sam. 13:1-30) Viser disse hændelser ikke hvad onde overvejelser kan føre til? 16 Der er selvfølgelig ingen af os der vil begamord.men kunne vi komme til at nære negative følelser mod en broderellersøsterderharforbig aet eller som vi tror har forbigaet en i vores familie? Maske takker vi nej til at være sammen med den trosfælle vi føler har behandlet en i vores familie darligt, eller vi inviterer aldrig selv vedkommende. (Hebr. 13:1, 2) Hvis vi nærer sadanne stærke negative følelser og ikke viser vores broder eller søster gæstfrihed, er det et tegn pa at vi mangler kærlighed, og det er ikke noget der kan undskyldes. Den der ransager hjerter, vil maske stille diagnosen uomskaret hjerte. (Jer. 9:25, 26) 20 VAGTT ARNET 15. MARTS DEL

21 Husk pa dem Jehova gav tilskyndelsen: Fjern jeres hjerters forhud. Jer. 4:4. FA HJERTE TIL AT KENDE GUD OGBEVARDET 17 Hvad nu hvis du har ransaget dit hjerte og har fundet ud af at det ikke er sa følsomt over for Jehovas vejledning som det kunne være, og at det til en vis grad er uomska- ret? Maske opdagede du lidt menneskefrygt, et ønske om status eller luksus eller maske endda en tendens til stædighed eller uafhængighed. I sa fald ville du ikke være alene. (Jer. 7:24; 11:8) Jeremias skrev at de troløse jøder pahans tid havde et genstridigt og opsætsigt hjerte. Og han tilføjede: De har ikke sagt i deres hjerte: Lad os dog frygte Jehova, vor Gud, han som giver skylregn, ja efterarsregn og forarsregn. (Jer. 5:23, 24) Gudsfrygt og værdsættelse af Jehova er altsa en forudsætning for at kunne fjerne hjertets forhud. En sadan sund frygt kan hjælpe os til at faetmere følsomt hjerte, et hjerte der reagerer villigt pa Jehovas vejledning. 18 Nar vi gør vores del, vil Jehova give os hjerte til at kende ham. Det var faktisk det han gennem den nye pagt lovede at give de salvede: Jeg giver min lov i deres indre, 17. Hvordan kan gudsfrygt hjælpe os til at fa et mere følsomt hjerte? 18. Hvilket løfte har Jehova givet dem der er med i den nye pagt? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

22 og jeg skriver den p a deres hjerte. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Om det virkelig at kende ham sagde han: Man skal ikke mere belære sin næste eller sin broder og sige: Kend Jehova! for de skal alle kende mig, fra den mindste iblandt dem til den største iblandt dem... For jeg tilgiver deres misgerning, og jeg vil ikke mere huske deres synd. Jer. 31: Uanset om du som følge af den nye pagt har h ab om at opn a evige velsignelser i himmelen eller p ajorden,m adu ønske at kende Jehova og at være en del af hans folk. En forudsætning for at du kan opn as adanne velsignelser, er at du far dine synder tilgivet pa grundlag af Kristi genløsningsoffer.atdetermuligtfordigatopn a tilgivelse, burde motivere dig til at være tilgivende over for andre, ogsademdu maske nærer uvilje mod. Det vil være godt for dit hjerte at du befrier det for alle bitre følelser. Derved viser du ikke kun at du ønsker at tjene Jehova, men ogsa at du vil blive ved med at lære ham bedre at kende. Du vil være som dem Jehova sagde følgende til gennem Jeremias: I skal opsøge mig og finde mig, for I vil søge mig af hele jeres hjerte. Og jeg vil lade mig finde af jer. Jer. 29:13, 14. Dennyepagtbehandlesikapitel14ibogenGud taler til os gennem Jeremias. 19. Hvad kan vi se frem til? 22 VAGTT ARNET 15. MARTS DEL

23 Vi har lært Gud at kende hvad nu? I har lært Gud at kende. GAL.4:9. HVAD VIL DU SVARE? Hvorfor er det godt af og til at gennemgaen andelig tjekliste? Hvorfor bør selv modne kristne blive ved med at vokse andeligt? Hvorfor bør man tænke over sin tro og sin indvielse til Jehova? PILOTER der flyver et af de populæreste fly der nogen sinde er bygget, har en tjekliste pa over 30 punkter som de skal gennemga inden start. Hvis de ikke omhyggeligt følger tjeklisten inden hvert eneste take-off, øger de risikoen for en tragisk ulykke. Ved du hvilke piloter der tilskyndes til at være særlig omhyggelige med at udfylde tjeklisten? De meget erfarne! En garvet pilot kunne let blive selvsikker og undlade at kontrollere nogle af punkterne pa tjeklisten. 2 Du kan, ligesom en sikkerhedsbevidst pilot, følge en tjekliste og derved sikre dig at din tro ikke svigter nar du har allermest brug for den. Uanset om du lige er blevet døbt eller har tjent Gud i mange ar, er det vigtigt at du regelmæssigt 1. Hvorfor følger en pilot en tjekliste inden take-off? 2. Hvilket tjek ma vi regelmæssigt foretage? 1. DEL VAGTT ARNET 15. MARTS

24 tjekker dybden af din tro og af din kærlighed til Jehova. Hvis man forsømmer dette regelmæssige tjek, kan man havarere andeligt. Bibelen siger advarende: Lad... den der mener at han st ar, se til at han ikke falder. 1 Kor. 10:12. 3 De kristne i Galatien m atte tjekke dybden af deres tro og sætte større pris paderes andelige frihed. Ved at give sit liv havde Jesus gjort det muligt for dem der troede paham,at lære Gud at kende pa en ganske særlig made de kunne blive sønner af Gud! (Gal. 4:9) Men hvis galaterne skulle forblive i dette særlige forhold, matte de afvise judaisterne, der stædigt holdt pa at alle i menigheden skulle følge Moseloven, selv uomsk arne ikkejøder der aldrig havde været under Loven! B ade jøder og ikkejøder m atte gøre andelige fremskridt, blandt andet ved at erkende at de ikke kunne blive retfærdiggjort ved at overholde Moseloven. DE FØRSTE SKRIDT HEN IMOD AT KENDE GUD 4 Der var en mening med at apostelen Paulus vejledning til galaterne blev nedfældet pa skrift, nemlig at advare sande kristne i en hvilken som helst tidsperiode mod at forkaste de dyrebare bibelske sandheder og vende tilbage til det de havde forladt. Det inspirerede brev Paulus skrev til menighederne i Galatien, opmuntrer alle Guds tjenere til at forblive trofaste. 3. Hvad matte de kristne i Galatien gøre? 4, 5. Hvilken vejledning gav Paulus galaterne, og hvorfor er den relevant for os? 24 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde 15. SEPTEMBER 2013 34567 28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, 114 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud? 1. DECEMBER 2013 34567 Har vi brug for Gud? 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne Forord Duncan Heaster Det er på tide at vi konfronterer alkohol i vores samfund. Omkring 14 millioner amerikanere har alkoholproblemer (1); 43% af alle

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften?" Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke?

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften? Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke? 138. ARGA . August 1989 138. årgang Nummer 8 Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

Læs mere