29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten maj Har du hjerte til at kende Jehova?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova?"

Transkript

1 15. MARTS april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten SIDE 3 SANGE: 45, maj Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 13 SANGE: 62, maj Vi har lært Gud at kende hvad nu? SIDE 23 SANGE: 81, 135 Udgaveistorskrift 1.DEL

2 34567 MARCH 15, 2013 Vol. 134, No. 6 Semimonthly DANISH STUDIEARTIKLER FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten Alle kristne deltager i et løb hvor sejrsprisen er det evige liv. Men pa grund af den nedarvede synd snubler vi alle. Denne artikel hjælper os til at identificere fem snublesten og forklarer hvordan vi kommer videre sa vi ikke mister sejrsprisen. Har du hjerte til at kende Jehova? Jeremias Bog fortæller os meget om hjertet. Denne artikel vil hjælpe os til at se hvad det vil sige at have et uomskaret hjerte, og hvordan en sadan tilstand kunne udgøre en fare selv for kristne. Lær ogsa hvordan vi kan fa hjerte til at kende Jehova. Jer. 9:26; 24:7. Vi har lært Gud at kende hvad nu? Hvilke skridt fører til at man lærer Gud at kende og bliver kendt af ham? Hvordan og hvorfor fortsætter en kristen med at vokse efter at være blevet andeligt moden? Du vil fa svarene i denne artikel. Denne publikation maikkesælges.denerudgivetifor- bindelse med et verdensomspændende bibelundervis- ningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden- Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger.forkortelsen da.aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vagttarnet (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/ Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMAS- TER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Germany.

3 FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten Stor fred har de der elsker din lov, og for dem er der ingen snublesten. SL. 119:165. HVAD VIL DU SVARE? Pahvilkenm ade er kristne med i et løb, og hvad er sejrsprisen? Hvad kunne fa en kristen til at snuble? Hvorfor er der ingen snublesten for dem der elsker Jehovas lov? ALLEREDE som ung teenager var Mary Decker en berømt løber i verdensklasse. Hun var favorit til at vinde guld i 3000 meter-finalen ved De Olympiske Lege i Men hun naede aldrig over mallinjen. Hun snublede over en anden løbers ben og styrtede. Skadet og med tarer i øjnene matte hun bæres ud. Mary var dog ikke typen der gav op. Inden der var gaet et ar, var hun tilbage i topform, og i 1985 satte hun ny verdensrekord for kvinder pa mile-distancen. 2 Som kristne deltager vi i et løb der gælder livet. Vi ma være 100 procent fokuserede pa at vinde. Der er hverken 1. Hvad kan vi lære af en løber der var besluttet paikkeatgiveop? 2. Hvilken slags løb deltager kristne i, og hvad m aviværefokuseredep a? 1. DEL VAGTT ARNET 15. MARTS

4 tale om et sprint, hvor det gælder om at løbe hurtigt, eller om en rolig joggingtur med mange sma hyggepauser. Vores løb kan derimod sammenlignes med et maraton, som det kræver udholdenhed at vinde. Apostelen Paulus brugte billedet med en løber da han skrev til de kristne i byen Korinth, der var berømt for sine atletikkonkurrencer. Han skrev: Ved I ikke at løberne i et løb alle løber, men kun en far sejrsprisen? Løb paens adan made at I kan opna den. 1 Kor. 9:24. 3 Bibelen tilskynder os til at gennemføre dette symbolske løb. (Læs 1 Korinther 9:25-27). Sejrsprisen er evigt liv, enten i himmelen eller pa jorden. Dette løb adskiller sig fra de fleste atletikkonkurrencer, for her vil alle der holder ud til enden, vinde sejrsprisen. (Matt. 24:13) Man taber kun hvis man ikke løber efter reglerne eller ikke passerer mallinjen. Der findes ingen andre løb hvor man kan vinde det evige liv. 4 Det er ikke let at gennemføre løbet. Det kræver selvdisciplin og en malrettet indsats. Kun et menneske, Jesus Kristus, har krydset mallinjen uden at være snublet en eneste gang. Disciplen Jakob skrev: Vi fejler alle mange gange. (Jak. 3:2) Hvor er det sandt! Vi er alle underlagt 3. Hvem kan vinde det løb som gælder det evige liv? 4. Hvad gør det løb som gælder det evige liv, til en udfordring? 4 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

5 vores egne og andres ufuldkommenheder. Indimellem sker det at vi snubler over noget, mister balancen og taber fart. Maske falder vi endda; men vi kommer pa benene igen og fortsætter løbet. Nogle er faldet sa uheldigt at de har mat- tet have hjælp til at komme op igen og genoptage løbet. Vi risikerer altsa alle at snuble eller falde et kort øjeblik og maske endda gentagne gange. 1 Kong. 8:46. FORLAD IKKE LØBET HVIS DU SNUBLER 5 Maske har du brugt ordene snuble og falde helt synonymt om fejltrin. Disse bibelske udtryk kan betyde det samme, men gør det ikke altid. Læg for eksempel mærke til ordlyden i Ordsprogene 24:16: Selv om den retfærdige falder syv gange, rejser han sig igen; ulykken far derimod de ugudelige til at snuble. 6 Selv hvis vi snubler eller falder, vil vi kunne komme pa benene igen. Jehova har lovet at komme os til undsætning nar vi har problemer eller begar fejltrin. Ja, hvis vi stoler pa ham, vil vi med hans hjælp kunne rejse os igen og fortsætte med at tjene ham helhjertet. Det er en stor trøst for alle der inderligt elsker Jehova! De ugudelige ønsker ikke at rejse sig igen. De afviser den hjælp de kunne fafragud 5, 6. (a) Hvordan kan man sige at der ingen snublesten er for en kristen, og hvad vil hjælpe ham til at rejse sig igen? (b) Hvorfor bliver nogle liggende nar de snubler? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

6 gennem hans hellige and og hans folk. Men intet vil kunne fa dem der elsker Jehovas lov, til at snuble sadeikkekan rejse sig igen og fortsætte i det løb der gælder livet. Læs Salme 119: Pa grund af svaghed begar nogle en mindre synd m aske endda gentagne gange. Men i Jehovas øjne er de stadig retfærdige hvis de rejser sig igen, altsaoprig- tigt angrer og kæmper for at gøre det rigtige. Det frem- gar blandt andet af Guds indstilling til israelitterne. (Es. 41:9, 10) I Ordsprogene 24:16, som blev citeret tidligere, lægges der ikke vægt pa det negative at vi falder men pa det positive, at vi med Guds hjælp rejser os igen. (Læs Esajas 55:7). Jehova Gud og Jesus Kristus har tillid til at vi gør vores bedste, og opmuntrer os derfor kærligt til at rejse os igen. Sl. 86:5; Joh. 5:19. 8 En løber der snubler eller falder under et maraton, kan maske na at fuldføre løbet hvis han sørger for hurtigt at rejse sig igen. Hvad angar det løb der gælder det evige liv, kender ingen dagen og timen for hvornar det er slut. (Matt. 24:36) Men jo færre gange vi snubler, jo lettere vil vi kunne holde et støt tempo, blive i løbet og naoverm allinjen. Hvordan kan vi da undga at snuble? 7, 8. Hvordan kan man undga at miste Guds godkendelse nar man falder? 6 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

7 HVAD DER KUNNE FA OS TIL AT SNUBLE 9 Lad os se pa fem potentielle snublesten personlige svagheder, kødets lyster, uretfærdigheder i menigheden, trængsel eller forfølgelse og andres ufuldkommenheder. Hvis noget af dette allerede har været en snublesten for dig, sa husk at Jehova er meget talmodig. Han er ikke hurtig til at stemple os som illoyale. 10 Personlige svagheder kan sammenlignes med løse sten pa en løbebane. Beretningerne om kong David og apostelen Peter kan give os indblik i to menneskelige svagheder: manglende selvbeherskelse og menneskefrygt. 11 Kong David havde nogle gange svært ved at vise selvbeherskelse. At han havde denne svaghed, ses blandt andet af episoden med Batseba. Og da han blev fornærmet af Nabal, løb hans temperament af med ham. Ja, David havde ikke altid lige stor selvbeherskelse, men han opgav aldrig at gøre Jehovas vilje. Med hjælp fra andre genvandt han sin andelige balance. 1 Sam. 25:5-13, 32, 33; 2 Sam. 12: Peter led af menneskefrygt og snublede derfor alvorligt flere gange, men alligevel forblev han loyal over for Jesus 9. Hvilke potentielle snublesten vil vi se pa? 10, 11. Hvilken personlig svaghed kæmpede David med? 12. Hvad hjalp Peter til at blive i løbet selvom han snublede? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

8 og Jehova. Pa et tidspunkt nægtede han at kendes ved sin Herre, ikke bare en men hele tre gange. (Luk. 22:54-62) Senere optradte Peter ukristent ved at behandle ikkejødiske kristne som om de var mindre værd end omskarne jødiske kristne. Apostelen Paulus var klarsynet nok til at se at klasseskel ikke hørte hjemme i menigheden. Inden Peters forkerte indstilling kunne na at fordærve brodersamfundet, retledte han ham derfor uden omsvøb, ansigt til ansigt. (Gal. 2:11-14) Fik saret stolthed Peter til at forlade det løb der gælder livet? Nej. Han tænkte alvorligt over Paulus ord, tog dem til sig og fortsatte i løbet. 13 Noget andet der kan være en personlig svaghed, er helbredsproblemer. Hvis de kommer til at fylde for meget, kan de blive en snublesten. Maske far vi svært ved at holde vores andelige tempo og mister endda balancen og gar helt i sta. For eksempel blev en søster i Japan alvorligt syg 17 ar efter at hun var blevet et Jehovas vidne. Hendes sygdom kom til at fylde sa meget i hendes tanker at hun blev andeligt svag. Det endte med at hun blev uvirksom. To ældste besøgte hende, og hun følte sig sa opmuntret af deres kærlige ord at hun igen begyndte at overvære møderne. Hun fortæller: Jeg blev rørt til tarer over den varme modtagelse jeg fik af menigheden. Vores søster er nu tilbage i løbet. 13. Hvordan kan fysisk svaghed blive en snublesten? 8 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

9 14 Kødets lyster har faet mange til at snuble. Nar vi føler os fristet, ma vi gøre en ihærdig indsats for at holde os mentalt, moralsk og andeligt rene. Husk at Jesus radede os til at skille os af med alt hvad der kunne fa os til at snuble, selv et øje eller en hand. Det indbefatter selvfølgelig umoralske tanker og handlinger der kunne f a os til at udg aaf løbet. Læs Mattæus 5:29, En broder der er opdraget i sandheden, fortæller at han sa langt tilbage han kan huske, har kæmpet med homoseksuelle tilbøjeligheder. Han siger: Jeg følte mig altid akavet. Det var som om jeg ikke passede ind nogen steder. Som 20-arig var han blevet pioner og menighedstjener. Men sa begik han et alvorligt fejltrin. Han blev retledt og fik hjælp af de ældste. Det der hjalp ham til selv at rejse sig igen og komme tilbage i det andelige løb, var bøn, personligt studium og det at være opmærksom paandresbehov. Flere ar senere indrømmer han: Indimellem dukker disse følelser stadig op, men jeg lader dem ikke fa overtaget. Jeg har lært at Jehova ikke vil lade os blive fristet ud over hvad vi kan klare. Sa Gud maalts a mene at jeg kan klare det. Til slut siger han: I den nye verden vil alle mine anstrengelser give bonus. Det ser jeg frem til! Indtil da vil jeg 14, 15. Hvad skal vi gøre nar der opstar urette ønsker? Nævn et eksempel. 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

10 fortsætte med at kæmpe. Vores broder er besluttet paat forblive i løbet. 16 Uretfærdigheder i menigheden kan blive en snublesten. I Frankrig mente en tidligere ældstebroder at han var blevet uretfærdigt behandlet, og det gjorde ham bitter. Han holdt op med at komme til møderne og blev uvirksom. To ældste besøgte ham og lyttede medfølende til ham. Uden at afbryde lod de ham forklare hvordan han opfattede det der var sket. De tilskyndede ham til at kaste sin byrde paje- hova og mindede ham om at det vigtigste var at glæde Gud. Han lyttede til deres rad og var snart efter tilbage i løbet. 17 Alle kristne ma fokusere padendererudnævntsom hoved for menigheden, Jesus Kristus, og ikke pa ufuldkomne mennesker. Jesus, hvis øjne er som en ildflamme, betragter alting i det rigtige perspektiv og ser derfor meget mere end vi nogen sinde vil kunne. ( Ab. 1:13-16) For eksempel kan det være at vi opfatter noget som uretfærdigt, men i virkeligheden har vi maske misforstaet situationen eller tolket den forkert. Jesus vil tage hand om menighedens behov pa det helt rigtige tidspunkt og padenheltrig- tige made. Vi ma derfor aldrig lade trosfællers handlinger eller afgørelser blive en snublesten for os. 16, 17. (a) Hvad hjalp en broder der følte at han var blevet uretfærdigt behandlet? (b) Hvad ma vi fokusere pahvisvivilundg aatsnuble? 10 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

11 18 To andre snublesten er trængsel eller forfølgelse og trosfællers ufuldkommenheder. I lignelsen om sædemanden sagde Jesus at trængsel eller forfølgelse pagrundaf ordet ville fa nogle til at snuble. Uanset om forfølgelsen kommer fra familie, naboer eller myndigheder, vil den ga hardest ud over en der ikke har rod i sig, altsaikkehar andelig dybde. (Matt. 13:21) Hvis vi sørger for at vores hjerte hele tiden er i den rette tilstand, vil Rigets sæd hjælpe os til at faendybtrodfæstettro.n ar vi udsættes for trængsler, er det vigtigt at vi under bøn mediterer over de ting der er værd at holde af. (Læs Filipperne 4:6-9). Jehova vil give os styrke til at klare prøvende situationer sa de ikke bliver til en snublesten for os. 19 Gennem arene er nogle sørgeligt nok holdt op med at løbe fordi de har ladet sig sla ud af andres ufuldkommenheder. Forskellige holdninger i samvittighedsspørgsmal er blevet til en snublesten for dem. (1 Kor. 8:12, 13) Hvis nogen forarger os, vil vi sa gøre et stort nummer ud af det? Bibelen formaner kristne til at holde op med at dømme, til at tilgive andre og til at lade være med at insistere paper- sonlige rettigheder. (Luk. 6:37) Nar du møder en potentiel snublesten, sa spørg dig selv: Dømmer jeg andre ud fra 18. Hvordan kan vi klare prøvende situationer? 19. Hvordan kan vi undga at snuble hvis nogen forarger os? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

12 mine egne præferencer? Vil jeg forlade det løb der gælder livet, blot fordi mine brødre er ufuldkomne? Kærlighed til Jehova kan styrke vores beslutning om ikke at lade noget andre gør, hindre os i at krydse mallinjen. LØB MED UDHOLDENHED UNDGA AT SNUBLE 20 Er du fast besluttet pa at fuldende løbet? (2 Tim. 4:7, 8) Sa er personligt studium et must. Brug Bibelen og vores publikationer som en hjælp i din research, og mediter over tingene sa du kan identificere potentielle snublesten. Bed Jehova om hellig and, sadukanf adennødvendige styrke og udholdenhed. Husk at ingen automatisk taber løbet der gælder livet, blot fordi han snubler eller falder. Han kan rejse sig igen og komme tilbage i løbet. De potentielle snublesten kan endda blive til trædesten hvis han hver gang lærer noget af det der har sat hans tro paprøve. 21 Ifølge Bibelen kræver det en aktiv indsats at være med i det løb der gælder det evige liv. Vi kan ikke bare stige pa en bus og blive kørt i mal.nej,vim aselvløbe løbet, og sa vil vi mærke at Jehova giver os stor fred, der føles som medvind pa vores vej. (Sl. 119:165) Vi kan have tillid til at Jehova vil hjælpe os nu, og til at der vil være evige velsignelser til alle der fuldender løbet. Jak. 1:12. 20, 21. Hvad er du besluttet pa? 12 VAGTT ARNET 15. MARTS DEL

13 Har du hjerte til at kende Jehova? Jeg vil give dem hjerte til at kende mig, at jeg er Jehova; og de skal være mit folk. JER. 24:7. HVAD VIL DU SVARE? Hvordan havde mange af jøderne pa Jeremias tid uomskaret hjerte? Hvorfor bør vi alle ransage vores hjerte? Hvordan kan vi f a hjerte til at kende Jehova? KAN du lide figner, enten friske eller tørrede? Figner er populære og dyrkes mange steder i verden. Fortidens jøder satte stor pris pa figentræer. (Nah. 3:12; Luk. 13:6-9) Efter sigende er figner sunde for hjertet, da de er fiberrige og indeholder bade antioxidanter og mineraler. 2 Pa et tidspunkt knyttede Jehova en forbindelse mellem figner og hjerter. Han beskrev ikke figners næringsværdi, men menneskers hjertetilstand. Det Gud sagde gennem profeten Jeremias, berører dig og dine nærmeste. Lad os se pa hvad hans ord kan betyde for kristne. 1, 2. Hvad sammenlignede Jehova figner med, og hvad vil vi se pa i denne artikel? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

14 3 I 617 f.v.t. var Judas folk i en miserabel andelig forfatning. Gud viste Jeremias hvad fremtiden ville bringe, ved at give ham et syn af to slags figner nogle meget gode og nogle meget darlige. (Læs Jeremias 24:1-3). De darlige figner skildrede kong Zedekias og andre som ham der inden længe ville blive udsat for kong Nebukadnezars og hans soldaters grusomme behandling. Men hvad med Ezekiel, Daniel og hans tre venner der allerede var i Babylon, og nogle af de andre jøder der snart ville blive bragt dertil? De var som gode figner. Nogle af disse jøder skulle senere vende tilbage og genopbygge Jerusalem og templet, og sadan gik det. Jer. 24:8-10; 25:11, 12; 29:10. 4 Om dem der blev skildret ved de gode figner, sagde Jehova: Jeg vil give dem hjerte til at kende mig, at jeg er Jehova; og de skal være mit folk. (Jer. 24:7) Dette er artiklens temaskriftsted, og det indeholder en meget opmuntrende tanke! Gud er villig til at give enkeltpersoner hjerte til at kende ham. Her har hjertet at gøre med ens indstilling. Ønsker du ikke at have et sadant hjerte og at tilhøre Guds folk? Hvad skal der til? Man ma studere Guds ord og leve efter det, angre og vende om, indvi sit liv til Gud og lade sig døbe i Faderens, Sønnens og den hellige ands navn. 3. Hvad symboliserede de figner der omtales i Jeremias Bog, kapitel 24? 4. Hvordan kan det opmuntre os at se hvad Gud sagde om de gode figner? 14 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

15 (Matt. 28:19, 20; Apg. 3:19) Har du allerede taget disse skridt? Eller kommer du regelmæssigt til Jehovas Vidners møder og er ved at tage dem? 5 Selv hvis vi har taget alle disse skridt, ma vi blive ved med at være opmærksomme pa vores indstilling og adfærd. Det ses af det Jeremias ellers skrev om hjertet. Nogle af kapitlerne i Jeremias Bog handler om folkeslagene rundt om Juda, men det meste af bogen handler om Judas folk i fem af dets kongers regeringstid. (Jer. 1:15, 16) Ja, Jeremias skrev først og fremmest om mænd, kvinder og børn der var i et indviet forhold til Jehova. Deres forfædre havde frivilligt valgt at blive Jehovas indviede folk. (2 Mos. 19:3-8) Og i Jeremias dage bekræftede folket at det var viet til Gud, med ordene: Vi kommer til dig, for du, Jehova, er vor Gud. (Jer. 3:22) Men hvordan var den enkeltes hjertetilstand? BEHOV FOR HJERTEKIRURGI? 6 I dag kan læger ved hjælp af avanceret teknologi se om et hjerte er sundt og velfungerende. Men Jehova kan se meget mere, som det fremgar af disse ord: Hjertet er mere forræderisk end noget andet, og desperat. Hvem kender det? Jeg, Jehova, undersøger hjertet... for at give hver enkelt 5. Hvem var Jeremias budskab først og fremmest rettet til? 6. Hvorfor bør vi være interesseret i hvad Gud har sagt om hjertet? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

16 efter hans veje, efter hans gerningers frugt. (Jer. 17:9, 10) Her er der ikke tale om en lægeundersøgelse af det bogstavelige hjerte, der slar omkring tre milliarder gange i løbet af ar. Nej, det Jehova undersøger, er det symbolske hjerte. Dette hjerte er et menneskes indre jeg, som indbefatter ønsker, tanker, holdninger og mal. Gud kan undersøge dit symbolske hjerte, og det kan du til en vis grad ogsa selv. 7 Som en forberedelse til denne hjerteundersøgelse kunne vi spørge: Hvilken hjertetilstand havde de fleste jøder pa Jeremias tid? Det beskriver Jeremias med dette usædvanlige udtryk: Hele Israels hus har uomskaret hjerte. Han henviste ikke til jødiske mænds fysiske omskærelse, for lige inden havde han sagt: Se! Der kommer dage, lyder Jehovas udsagn, da jeg vil kræve enhver omskaren som stadig er i en uomskaren tilstand, til regnskab. Selv omskarne jødiske mænd havde altsa et uomsk aret hjerte. (Jer. 9:25, 26) Hvordan det? 8 Vi far et fingerpeg om hvad udtrykket uomskaret hjerte betyder, nar vi ser hvad Gud tilskyndede jøderne til at gøre: Fjern jeres hjerters forhud, I Judas mænd og Jerusalems indbyggere, for at min forbitrelse ikke skal fare 7. Hvordan beskrev Jeremias den hjertetilstand de fleste jøder p a hans tid havde? 8, 9. Hvad m atte de fleste jøder gøre ved deres hjerte? 16 VAGTT ARNET 15. MARTS DEL

17 frem...pa grund af jeres onde handlinger. Hvor udsprang deres onde handlinger fra? Indefra, fra deres hjerte. (Læs Markus 7:20-23). Ja, gennem Jeremias stillede Gud en nøjagtig diagnose der viste hvorfor jøderne handlede ondt. Deres hjerte var stædigt og oprørsk. Og deres motiver og tanker mishagede Jehova. (Læs Jeremias 5:23, 24; 7:24-26). Han sagde derfor: Omskær jer for Jehova, og fjern jeres hjerters forhud. Jer. 4:4; 18:11, Jøderne pa Jeremias tid havde altsa brug for hjertekirurgi omskærelse af hjertet ligesom Moses samtidige. (5 Mos. 10:16; 30:6) At de skulle fjerne deres hjerters forhud, betød at de skulle fjerne alt hvad der gjorde deres hjerte uimodtageligt de tanker, følelser og motiver der var i modstrid med Guds. Apg. 7:51. HJERTE TIL AT KENDE HAM I DAG 10 Hvor kan vi være taknemmelige for at Gud giver os indsigt i hjertet! Men, tænker nogle maske, hvorfor skulle vi der allerede tjener Jehova, bekymre os om vores hjertetilstand? Det er ikke fordi mange i menighederne har en uren adfærd eller er ved at blive darlige figner, som det gjaldt mange af jøderne. Tværtimod udgør Guds tjenere i dag et helhjertet og rent folk. Men tænk alligevel paden 10. Hvad bør vi ligesom David bede om? 1. DEL VAGTT ARNET 15. MARTS

18 inderlige anmodning David rettede til Jehova: Undersøg mig, Gud, og kend mit hjerte. Ransag mig, og kend mine foruroligende tanker, og se om der er en smertens vej i mig. Sl. 17:3; 139:23, Jehovaønskeratvihverisærskalkommeientilstand han kan godkende, og at vi skal forblive i den. Om den retfærdige skrev Jeremias: Du, Hærstyrkers Jehova, ransager den retfærdige, betragter nyrerne og hjertet. (Jer. 20:12) Nar den Almægtige ransager den retfærdiges hjerte, skulle vi saikkeogs a selv tjekke vores hjertetilstand? (Læs Salme 11:5). Det kan være vi opdager nogle forkerte holdninger, mal eller følelser der kræver vores opmærksomhed. Vores hjerte er maske mindre følsomt end det burde være der eren hjertetsforhud derskalfjernes.ja,dererbehovfor andelig hjertekirurgi. Hvad skal man være paudkigeftern ar man undersøger sit hjerte? Og hvordan kan man foretage de nødvendige justeringer? Jer. 4:4. 12 En ting er sikker: Jehova tvinger os ikke til at lave om pa os selv. Han sagde om de gode figner at han ville give dem hjerte til at kende ham, ikke at han ville tvinge dem til at ændre sig. De skulle selv ønske at have hjerte til at kende Gud. Det gælder ogsaos. 11, 12. (a) Hvorfor bør vi hver især undersøge vores hjerte? (b) Hvad vil Gud ikke gøre? 18 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

19 13 Jesus sagde: Fra hjertet [kommer der] onde overvejelser, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyverier, falske vidnesbyrd, gudsbespottelser. (Matt. 15:19) Hvis en broders hjerte fik ham til at bega ægteskabsbrud eller utugt og han ikke angrede og ændrede sind, kunne han for altid miste Guds godkendelse. Men selv en der ikke har begaet en sadan synd, kunne lade et upassende ønske slarodisithjerte.(læs Mattæus 5:27, 28). Det er her en undersøgelse af hjertet vil være aktuel. Hvis du ransager dit hjerte, vil du saop- dage upassende følelser for en af det modsatte køn, hemmelige længsler som Gud ikke vil tolerere, og som mafjernes? 14 Det kan ogsa ske at en broder lader modvilje mod en trosfælle inficere sit hjerte sa han kommer til at hade ham, uden dog bogstaveligt at bega mord. (3 Mos. 19:17) Vil han gøre det der skal til for at befri sig for sadanne følelser der kan gøre hans hjerte h ardt? Matt. 5:21, De fleste kristne har heldigvis ikke et s adant hjerteproblem. Jesus nævnte dog ogsa onde overvejelser, altsa skadelige ræsonnementer som kan fa os til at handle forkert. For eksempel kunne man have et forvrænget syn pa hvad det vil sige at være loyal over for sin familie. Kristne 13, 14. Hvordan kan det der kommer fra hjertet, skade os? 15, 16. (a) Hvordan kunne en kristen have et uomskaret hjerte? (b) Hvorfor synes Jehova ikke om et uomskaret hjerte? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

20 ønsker selvfølgelig at have naturlig hengivenhed for deres familie og ikke være som mange er her i de sidste dage. (2 Tim. 3:1, 3) Men man kunne ga til yderligheder i den forbindelse. Mange mener at blod er tykkere end vand. Af den grund tager de parti for eller forsvarer deres familie for enhver pris, og de tager det personligt hvis en i familien bliver stødt eller saret over noget. Tænk pa hvad stærke familiefølelser fik Dinas brødre til at gøre. (1 Mos. 34:13, 25-30) Og prøv at forestille dig hvilke overvejelser der fik Absalom til at myrde sin halvbror Amnon. (2 Sam. 13:1-30) Viser disse hændelser ikke hvad onde overvejelser kan føre til? 16 Der er selvfølgelig ingen af os der vil begamord.men kunne vi komme til at nære negative følelser mod en broderellersøsterderharforbig aet eller som vi tror har forbigaet en i vores familie? Maske takker vi nej til at være sammen med den trosfælle vi føler har behandlet en i vores familie darligt, eller vi inviterer aldrig selv vedkommende. (Hebr. 13:1, 2) Hvis vi nærer sadanne stærke negative følelser og ikke viser vores broder eller søster gæstfrihed, er det et tegn pa at vi mangler kærlighed, og det er ikke noget der kan undskyldes. Den der ransager hjerter, vil maske stille diagnosen uomskaret hjerte. (Jer. 9:25, 26) 20 VAGTT ARNET 15. MARTS DEL

21 Husk pa dem Jehova gav tilskyndelsen: Fjern jeres hjerters forhud. Jer. 4:4. FA HJERTE TIL AT KENDE GUD OGBEVARDET 17 Hvad nu hvis du har ransaget dit hjerte og har fundet ud af at det ikke er sa følsomt over for Jehovas vejledning som det kunne være, og at det til en vis grad er uomska- ret? Maske opdagede du lidt menneskefrygt, et ønske om status eller luksus eller maske endda en tendens til stædighed eller uafhængighed. I sa fald ville du ikke være alene. (Jer. 7:24; 11:8) Jeremias skrev at de troløse jøder pahans tid havde et genstridigt og opsætsigt hjerte. Og han tilføjede: De har ikke sagt i deres hjerte: Lad os dog frygte Jehova, vor Gud, han som giver skylregn, ja efterarsregn og forarsregn. (Jer. 5:23, 24) Gudsfrygt og værdsættelse af Jehova er altsa en forudsætning for at kunne fjerne hjertets forhud. En sadan sund frygt kan hjælpe os til at faetmere følsomt hjerte, et hjerte der reagerer villigt pa Jehovas vejledning. 18 Nar vi gør vores del, vil Jehova give os hjerte til at kende ham. Det var faktisk det han gennem den nye pagt lovede at give de salvede: Jeg giver min lov i deres indre, 17. Hvordan kan gudsfrygt hjælpe os til at fa et mere følsomt hjerte? 18. Hvilket løfte har Jehova givet dem der er med i den nye pagt? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

22 og jeg skriver den p a deres hjerte. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Om det virkelig at kende ham sagde han: Man skal ikke mere belære sin næste eller sin broder og sige: Kend Jehova! for de skal alle kende mig, fra den mindste iblandt dem til den største iblandt dem... For jeg tilgiver deres misgerning, og jeg vil ikke mere huske deres synd. Jer. 31: Uanset om du som følge af den nye pagt har h ab om at opn a evige velsignelser i himmelen eller p ajorden,m adu ønske at kende Jehova og at være en del af hans folk. En forudsætning for at du kan opn as adanne velsignelser, er at du far dine synder tilgivet pa grundlag af Kristi genløsningsoffer.atdetermuligtfordigatopn a tilgivelse, burde motivere dig til at være tilgivende over for andre, ogsademdu maske nærer uvilje mod. Det vil være godt for dit hjerte at du befrier det for alle bitre følelser. Derved viser du ikke kun at du ønsker at tjene Jehova, men ogsa at du vil blive ved med at lære ham bedre at kende. Du vil være som dem Jehova sagde følgende til gennem Jeremias: I skal opsøge mig og finde mig, for I vil søge mig af hele jeres hjerte. Og jeg vil lade mig finde af jer. Jer. 29:13, 14. Dennyepagtbehandlesikapitel14ibogenGud taler til os gennem Jeremias. 19. Hvad kan vi se frem til? 22 VAGTT ARNET 15. MARTS DEL

23 Vi har lært Gud at kende hvad nu? I har lært Gud at kende. GAL.4:9. HVAD VIL DU SVARE? Hvorfor er det godt af og til at gennemgaen andelig tjekliste? Hvorfor bør selv modne kristne blive ved med at vokse andeligt? Hvorfor bør man tænke over sin tro og sin indvielse til Jehova? PILOTER der flyver et af de populæreste fly der nogen sinde er bygget, har en tjekliste pa over 30 punkter som de skal gennemga inden start. Hvis de ikke omhyggeligt følger tjeklisten inden hvert eneste take-off, øger de risikoen for en tragisk ulykke. Ved du hvilke piloter der tilskyndes til at være særlig omhyggelige med at udfylde tjeklisten? De meget erfarne! En garvet pilot kunne let blive selvsikker og undlade at kontrollere nogle af punkterne pa tjeklisten. 2 Du kan, ligesom en sikkerhedsbevidst pilot, følge en tjekliste og derved sikre dig at din tro ikke svigter nar du har allermest brug for den. Uanset om du lige er blevet døbt eller har tjent Gud i mange ar, er det vigtigt at du regelmæssigt 1. Hvorfor følger en pilot en tjekliste inden take-off? 2. Hvilket tjek ma vi regelmæssigt foretage? 1. DEL VAGTT ARNET 15. MARTS

24 tjekker dybden af din tro og af din kærlighed til Jehova. Hvis man forsømmer dette regelmæssige tjek, kan man havarere andeligt. Bibelen siger advarende: Lad... den der mener at han st ar, se til at han ikke falder. 1 Kor. 10:12. 3 De kristne i Galatien m atte tjekke dybden af deres tro og sætte større pris paderes andelige frihed. Ved at give sit liv havde Jesus gjort det muligt for dem der troede paham,at lære Gud at kende pa en ganske særlig made de kunne blive sønner af Gud! (Gal. 4:9) Men hvis galaterne skulle forblive i dette særlige forhold, matte de afvise judaisterne, der stædigt holdt pa at alle i menigheden skulle følge Moseloven, selv uomsk arne ikkejøder der aldrig havde været under Loven! B ade jøder og ikkejøder m atte gøre andelige fremskridt, blandt andet ved at erkende at de ikke kunne blive retfærdiggjort ved at overholde Moseloven. DE FØRSTE SKRIDT HEN IMOD AT KENDE GUD 4 Der var en mening med at apostelen Paulus vejledning til galaterne blev nedfældet pa skrift, nemlig at advare sande kristne i en hvilken som helst tidsperiode mod at forkaste de dyrebare bibelske sandheder og vende tilbage til det de havde forladt. Det inspirerede brev Paulus skrev til menighederne i Galatien, opmuntrer alle Guds tjenere til at forblive trofaste. 3. Hvad matte de kristne i Galatien gøre? 4, 5. Hvilken vejledning gav Paulus galaterne, og hvorfor er den relevant for os? 24 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde 15. SEPTEMBER 2013 34567 28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, 114 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag. 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder

13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag. 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder 15. NOVEMBER 2013 34567 13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag SIDE 3 SANGE: 43, 123 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder SIDE 13 SANGE: 125, 122 27. januar 2. februar

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Forældre og børn kommuniker i kærlighed

Forældre og børn kommuniker i kærlighed 15. MAJ 2013 34567 15.-21. juli Styrk dit ægteskab gennem god kommunikation SIDE 3 SANGE: 36, 87 22.-28. juli Forældre og børn kommuniker i kærlighed SIDE 13 SANGE: 88, 3 29. juli 4. august Værn om din

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Undervisning i klyngen Logos den 15. september 2011 ved Daniel Præstholm

Undervisning i klyngen Logos den 15. september 2011 ved Daniel Præstholm Undervisning i klyngen Logos den 15. september 2011 ved Daniel Præstholm Varighed: 30-45 minutter Emne: Gal 5-6 Indledning: Tak fordi jeg må komme og tale for jer. Vi skal være sammen om Galaterbrevets

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133. Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132. Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62, 106

Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133. Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132. Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62, 106 15. APRIL 2014 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. JUNI Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133 9.-15. JUNI Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132 16.-22. JUNI Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Lærdomme fra Jeremias Bog

Lærdomme fra Jeremias Bog 13 Lærdomme fra Jeremias Bog TIL SABBATTEN 26. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Zakarias' bog Kapitel 1

Zakarias' bog Kapitel 1 Profeten Zakarias og hans budskab Af Samuel Roswall Zakarias' bog Kapitel 1 En kærkommen og engagerende hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. Det kan være fristende at gå uden om bibeltekster,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere