29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten maj Har du hjerte til at kende Jehova?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova?"

Transkript

1 15. MARTS april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten SIDE 3 SANGE: 45, maj Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 13 SANGE: 62, maj Vi har lært Gud at kende hvad nu? SIDE 23 SANGE: 81, 135 Udgaveistorskrift 1.DEL

2 34567 MARCH 15, 2013 Vol. 134, No. 6 Semimonthly DANISH STUDIEARTIKLER FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten Alle kristne deltager i et løb hvor sejrsprisen er det evige liv. Men pa grund af den nedarvede synd snubler vi alle. Denne artikel hjælper os til at identificere fem snublesten og forklarer hvordan vi kommer videre sa vi ikke mister sejrsprisen. Har du hjerte til at kende Jehova? Jeremias Bog fortæller os meget om hjertet. Denne artikel vil hjælpe os til at se hvad det vil sige at have et uomskaret hjerte, og hvordan en sadan tilstand kunne udgøre en fare selv for kristne. Lær ogsa hvordan vi kan fa hjerte til at kende Jehova. Jer. 9:26; 24:7. Vi har lært Gud at kende hvad nu? Hvilke skridt fører til at man lærer Gud at kende og bliver kendt af ham? Hvordan og hvorfor fortsætter en kristen med at vokse efter at være blevet andeligt moden? Du vil fa svarene i denne artikel. Denne publikation maikkesælges.denerudgivetifor- bindelse med et verdensomspændende bibelundervis- ningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden- Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger.forkortelsen da.aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vagttarnet (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/ Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMAS- TER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Germany.

3 FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten Stor fred har de der elsker din lov, og for dem er der ingen snublesten. SL. 119:165. HVAD VIL DU SVARE? Pahvilkenm ade er kristne med i et løb, og hvad er sejrsprisen? Hvad kunne fa en kristen til at snuble? Hvorfor er der ingen snublesten for dem der elsker Jehovas lov? ALLEREDE som ung teenager var Mary Decker en berømt løber i verdensklasse. Hun var favorit til at vinde guld i 3000 meter-finalen ved De Olympiske Lege i Men hun naede aldrig over mallinjen. Hun snublede over en anden løbers ben og styrtede. Skadet og med tarer i øjnene matte hun bæres ud. Mary var dog ikke typen der gav op. Inden der var gaet et ar, var hun tilbage i topform, og i 1985 satte hun ny verdensrekord for kvinder pa mile-distancen. 2 Som kristne deltager vi i et løb der gælder livet. Vi ma være 100 procent fokuserede pa at vinde. Der er hverken 1. Hvad kan vi lære af en løber der var besluttet paikkeatgiveop? 2. Hvilken slags løb deltager kristne i, og hvad m aviværefokuseredep a? 1. DEL VAGTT ARNET 15. MARTS

4 tale om et sprint, hvor det gælder om at løbe hurtigt, eller om en rolig joggingtur med mange sma hyggepauser. Vores løb kan derimod sammenlignes med et maraton, som det kræver udholdenhed at vinde. Apostelen Paulus brugte billedet med en løber da han skrev til de kristne i byen Korinth, der var berømt for sine atletikkonkurrencer. Han skrev: Ved I ikke at løberne i et løb alle løber, men kun en far sejrsprisen? Løb paens adan made at I kan opna den. 1 Kor. 9:24. 3 Bibelen tilskynder os til at gennemføre dette symbolske løb. (Læs 1 Korinther 9:25-27). Sejrsprisen er evigt liv, enten i himmelen eller pa jorden. Dette løb adskiller sig fra de fleste atletikkonkurrencer, for her vil alle der holder ud til enden, vinde sejrsprisen. (Matt. 24:13) Man taber kun hvis man ikke løber efter reglerne eller ikke passerer mallinjen. Der findes ingen andre løb hvor man kan vinde det evige liv. 4 Det er ikke let at gennemføre løbet. Det kræver selvdisciplin og en malrettet indsats. Kun et menneske, Jesus Kristus, har krydset mallinjen uden at være snublet en eneste gang. Disciplen Jakob skrev: Vi fejler alle mange gange. (Jak. 3:2) Hvor er det sandt! Vi er alle underlagt 3. Hvem kan vinde det løb som gælder det evige liv? 4. Hvad gør det løb som gælder det evige liv, til en udfordring? 4 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

5 vores egne og andres ufuldkommenheder. Indimellem sker det at vi snubler over noget, mister balancen og taber fart. Maske falder vi endda; men vi kommer pa benene igen og fortsætter løbet. Nogle er faldet sa uheldigt at de har mat- tet have hjælp til at komme op igen og genoptage løbet. Vi risikerer altsa alle at snuble eller falde et kort øjeblik og maske endda gentagne gange. 1 Kong. 8:46. FORLAD IKKE LØBET HVIS DU SNUBLER 5 Maske har du brugt ordene snuble og falde helt synonymt om fejltrin. Disse bibelske udtryk kan betyde det samme, men gør det ikke altid. Læg for eksempel mærke til ordlyden i Ordsprogene 24:16: Selv om den retfærdige falder syv gange, rejser han sig igen; ulykken far derimod de ugudelige til at snuble. 6 Selv hvis vi snubler eller falder, vil vi kunne komme pa benene igen. Jehova har lovet at komme os til undsætning nar vi har problemer eller begar fejltrin. Ja, hvis vi stoler pa ham, vil vi med hans hjælp kunne rejse os igen og fortsætte med at tjene ham helhjertet. Det er en stor trøst for alle der inderligt elsker Jehova! De ugudelige ønsker ikke at rejse sig igen. De afviser den hjælp de kunne fafragud 5, 6. (a) Hvordan kan man sige at der ingen snublesten er for en kristen, og hvad vil hjælpe ham til at rejse sig igen? (b) Hvorfor bliver nogle liggende nar de snubler? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

6 gennem hans hellige and og hans folk. Men intet vil kunne fa dem der elsker Jehovas lov, til at snuble sadeikkekan rejse sig igen og fortsætte i det løb der gælder livet. Læs Salme 119: Pa grund af svaghed begar nogle en mindre synd m aske endda gentagne gange. Men i Jehovas øjne er de stadig retfærdige hvis de rejser sig igen, altsaoprig- tigt angrer og kæmper for at gøre det rigtige. Det frem- gar blandt andet af Guds indstilling til israelitterne. (Es. 41:9, 10) I Ordsprogene 24:16, som blev citeret tidligere, lægges der ikke vægt pa det negative at vi falder men pa det positive, at vi med Guds hjælp rejser os igen. (Læs Esajas 55:7). Jehova Gud og Jesus Kristus har tillid til at vi gør vores bedste, og opmuntrer os derfor kærligt til at rejse os igen. Sl. 86:5; Joh. 5:19. 8 En løber der snubler eller falder under et maraton, kan maske na at fuldføre løbet hvis han sørger for hurtigt at rejse sig igen. Hvad angar det løb der gælder det evige liv, kender ingen dagen og timen for hvornar det er slut. (Matt. 24:36) Men jo færre gange vi snubler, jo lettere vil vi kunne holde et støt tempo, blive i løbet og naoverm allinjen. Hvordan kan vi da undga at snuble? 7, 8. Hvordan kan man undga at miste Guds godkendelse nar man falder? 6 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

7 HVAD DER KUNNE FA OS TIL AT SNUBLE 9 Lad os se pa fem potentielle snublesten personlige svagheder, kødets lyster, uretfærdigheder i menigheden, trængsel eller forfølgelse og andres ufuldkommenheder. Hvis noget af dette allerede har været en snublesten for dig, sa husk at Jehova er meget talmodig. Han er ikke hurtig til at stemple os som illoyale. 10 Personlige svagheder kan sammenlignes med løse sten pa en løbebane. Beretningerne om kong David og apostelen Peter kan give os indblik i to menneskelige svagheder: manglende selvbeherskelse og menneskefrygt. 11 Kong David havde nogle gange svært ved at vise selvbeherskelse. At han havde denne svaghed, ses blandt andet af episoden med Batseba. Og da han blev fornærmet af Nabal, løb hans temperament af med ham. Ja, David havde ikke altid lige stor selvbeherskelse, men han opgav aldrig at gøre Jehovas vilje. Med hjælp fra andre genvandt han sin andelige balance. 1 Sam. 25:5-13, 32, 33; 2 Sam. 12: Peter led af menneskefrygt og snublede derfor alvorligt flere gange, men alligevel forblev han loyal over for Jesus 9. Hvilke potentielle snublesten vil vi se pa? 10, 11. Hvilken personlig svaghed kæmpede David med? 12. Hvad hjalp Peter til at blive i løbet selvom han snublede? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

8 og Jehova. Pa et tidspunkt nægtede han at kendes ved sin Herre, ikke bare en men hele tre gange. (Luk. 22:54-62) Senere optradte Peter ukristent ved at behandle ikkejødiske kristne som om de var mindre værd end omskarne jødiske kristne. Apostelen Paulus var klarsynet nok til at se at klasseskel ikke hørte hjemme i menigheden. Inden Peters forkerte indstilling kunne na at fordærve brodersamfundet, retledte han ham derfor uden omsvøb, ansigt til ansigt. (Gal. 2:11-14) Fik saret stolthed Peter til at forlade det løb der gælder livet? Nej. Han tænkte alvorligt over Paulus ord, tog dem til sig og fortsatte i løbet. 13 Noget andet der kan være en personlig svaghed, er helbredsproblemer. Hvis de kommer til at fylde for meget, kan de blive en snublesten. Maske far vi svært ved at holde vores andelige tempo og mister endda balancen og gar helt i sta. For eksempel blev en søster i Japan alvorligt syg 17 ar efter at hun var blevet et Jehovas vidne. Hendes sygdom kom til at fylde sa meget i hendes tanker at hun blev andeligt svag. Det endte med at hun blev uvirksom. To ældste besøgte hende, og hun følte sig sa opmuntret af deres kærlige ord at hun igen begyndte at overvære møderne. Hun fortæller: Jeg blev rørt til tarer over den varme modtagelse jeg fik af menigheden. Vores søster er nu tilbage i løbet. 13. Hvordan kan fysisk svaghed blive en snublesten? 8 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

9 14 Kødets lyster har faet mange til at snuble. Nar vi føler os fristet, ma vi gøre en ihærdig indsats for at holde os mentalt, moralsk og andeligt rene. Husk at Jesus radede os til at skille os af med alt hvad der kunne fa os til at snuble, selv et øje eller en hand. Det indbefatter selvfølgelig umoralske tanker og handlinger der kunne f a os til at udg aaf løbet. Læs Mattæus 5:29, En broder der er opdraget i sandheden, fortæller at han sa langt tilbage han kan huske, har kæmpet med homoseksuelle tilbøjeligheder. Han siger: Jeg følte mig altid akavet. Det var som om jeg ikke passede ind nogen steder. Som 20-arig var han blevet pioner og menighedstjener. Men sa begik han et alvorligt fejltrin. Han blev retledt og fik hjælp af de ældste. Det der hjalp ham til selv at rejse sig igen og komme tilbage i det andelige løb, var bøn, personligt studium og det at være opmærksom paandresbehov. Flere ar senere indrømmer han: Indimellem dukker disse følelser stadig op, men jeg lader dem ikke fa overtaget. Jeg har lært at Jehova ikke vil lade os blive fristet ud over hvad vi kan klare. Sa Gud maalts a mene at jeg kan klare det. Til slut siger han: I den nye verden vil alle mine anstrengelser give bonus. Det ser jeg frem til! Indtil da vil jeg 14, 15. Hvad skal vi gøre nar der opstar urette ønsker? Nævn et eksempel. 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

10 fortsætte med at kæmpe. Vores broder er besluttet paat forblive i løbet. 16 Uretfærdigheder i menigheden kan blive en snublesten. I Frankrig mente en tidligere ældstebroder at han var blevet uretfærdigt behandlet, og det gjorde ham bitter. Han holdt op med at komme til møderne og blev uvirksom. To ældste besøgte ham og lyttede medfølende til ham. Uden at afbryde lod de ham forklare hvordan han opfattede det der var sket. De tilskyndede ham til at kaste sin byrde paje- hova og mindede ham om at det vigtigste var at glæde Gud. Han lyttede til deres rad og var snart efter tilbage i løbet. 17 Alle kristne ma fokusere padendererudnævntsom hoved for menigheden, Jesus Kristus, og ikke pa ufuldkomne mennesker. Jesus, hvis øjne er som en ildflamme, betragter alting i det rigtige perspektiv og ser derfor meget mere end vi nogen sinde vil kunne. ( Ab. 1:13-16) For eksempel kan det være at vi opfatter noget som uretfærdigt, men i virkeligheden har vi maske misforstaet situationen eller tolket den forkert. Jesus vil tage hand om menighedens behov pa det helt rigtige tidspunkt og padenheltrig- tige made. Vi ma derfor aldrig lade trosfællers handlinger eller afgørelser blive en snublesten for os. 16, 17. (a) Hvad hjalp en broder der følte at han var blevet uretfærdigt behandlet? (b) Hvad ma vi fokusere pahvisvivilundg aatsnuble? 10 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

11 18 To andre snublesten er trængsel eller forfølgelse og trosfællers ufuldkommenheder. I lignelsen om sædemanden sagde Jesus at trængsel eller forfølgelse pagrundaf ordet ville fa nogle til at snuble. Uanset om forfølgelsen kommer fra familie, naboer eller myndigheder, vil den ga hardest ud over en der ikke har rod i sig, altsaikkehar andelig dybde. (Matt. 13:21) Hvis vi sørger for at vores hjerte hele tiden er i den rette tilstand, vil Rigets sæd hjælpe os til at faendybtrodfæstettro.n ar vi udsættes for trængsler, er det vigtigt at vi under bøn mediterer over de ting der er værd at holde af. (Læs Filipperne 4:6-9). Jehova vil give os styrke til at klare prøvende situationer sa de ikke bliver til en snublesten for os. 19 Gennem arene er nogle sørgeligt nok holdt op med at løbe fordi de har ladet sig sla ud af andres ufuldkommenheder. Forskellige holdninger i samvittighedsspørgsmal er blevet til en snublesten for dem. (1 Kor. 8:12, 13) Hvis nogen forarger os, vil vi sa gøre et stort nummer ud af det? Bibelen formaner kristne til at holde op med at dømme, til at tilgive andre og til at lade være med at insistere paper- sonlige rettigheder. (Luk. 6:37) Nar du møder en potentiel snublesten, sa spørg dig selv: Dømmer jeg andre ud fra 18. Hvordan kan vi klare prøvende situationer? 19. Hvordan kan vi undga at snuble hvis nogen forarger os? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

12 mine egne præferencer? Vil jeg forlade det løb der gælder livet, blot fordi mine brødre er ufuldkomne? Kærlighed til Jehova kan styrke vores beslutning om ikke at lade noget andre gør, hindre os i at krydse mallinjen. LØB MED UDHOLDENHED UNDGA AT SNUBLE 20 Er du fast besluttet pa at fuldende løbet? (2 Tim. 4:7, 8) Sa er personligt studium et must. Brug Bibelen og vores publikationer som en hjælp i din research, og mediter over tingene sa du kan identificere potentielle snublesten. Bed Jehova om hellig and, sadukanf adennødvendige styrke og udholdenhed. Husk at ingen automatisk taber løbet der gælder livet, blot fordi han snubler eller falder. Han kan rejse sig igen og komme tilbage i løbet. De potentielle snublesten kan endda blive til trædesten hvis han hver gang lærer noget af det der har sat hans tro paprøve. 21 Ifølge Bibelen kræver det en aktiv indsats at være med i det løb der gælder det evige liv. Vi kan ikke bare stige pa en bus og blive kørt i mal.nej,vim aselvløbe løbet, og sa vil vi mærke at Jehova giver os stor fred, der føles som medvind pa vores vej. (Sl. 119:165) Vi kan have tillid til at Jehova vil hjælpe os nu, og til at der vil være evige velsignelser til alle der fuldender løbet. Jak. 1:12. 20, 21. Hvad er du besluttet pa? 12 VAGTT ARNET 15. MARTS DEL

13 Har du hjerte til at kende Jehova? Jeg vil give dem hjerte til at kende mig, at jeg er Jehova; og de skal være mit folk. JER. 24:7. HVAD VIL DU SVARE? Hvordan havde mange af jøderne pa Jeremias tid uomskaret hjerte? Hvorfor bør vi alle ransage vores hjerte? Hvordan kan vi f a hjerte til at kende Jehova? KAN du lide figner, enten friske eller tørrede? Figner er populære og dyrkes mange steder i verden. Fortidens jøder satte stor pris pa figentræer. (Nah. 3:12; Luk. 13:6-9) Efter sigende er figner sunde for hjertet, da de er fiberrige og indeholder bade antioxidanter og mineraler. 2 Pa et tidspunkt knyttede Jehova en forbindelse mellem figner og hjerter. Han beskrev ikke figners næringsværdi, men menneskers hjertetilstand. Det Gud sagde gennem profeten Jeremias, berører dig og dine nærmeste. Lad os se pa hvad hans ord kan betyde for kristne. 1, 2. Hvad sammenlignede Jehova figner med, og hvad vil vi se pa i denne artikel? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

14 3 I 617 f.v.t. var Judas folk i en miserabel andelig forfatning. Gud viste Jeremias hvad fremtiden ville bringe, ved at give ham et syn af to slags figner nogle meget gode og nogle meget darlige. (Læs Jeremias 24:1-3). De darlige figner skildrede kong Zedekias og andre som ham der inden længe ville blive udsat for kong Nebukadnezars og hans soldaters grusomme behandling. Men hvad med Ezekiel, Daniel og hans tre venner der allerede var i Babylon, og nogle af de andre jøder der snart ville blive bragt dertil? De var som gode figner. Nogle af disse jøder skulle senere vende tilbage og genopbygge Jerusalem og templet, og sadan gik det. Jer. 24:8-10; 25:11, 12; 29:10. 4 Om dem der blev skildret ved de gode figner, sagde Jehova: Jeg vil give dem hjerte til at kende mig, at jeg er Jehova; og de skal være mit folk. (Jer. 24:7) Dette er artiklens temaskriftsted, og det indeholder en meget opmuntrende tanke! Gud er villig til at give enkeltpersoner hjerte til at kende ham. Her har hjertet at gøre med ens indstilling. Ønsker du ikke at have et sadant hjerte og at tilhøre Guds folk? Hvad skal der til? Man ma studere Guds ord og leve efter det, angre og vende om, indvi sit liv til Gud og lade sig døbe i Faderens, Sønnens og den hellige ands navn. 3. Hvad symboliserede de figner der omtales i Jeremias Bog, kapitel 24? 4. Hvordan kan det opmuntre os at se hvad Gud sagde om de gode figner? 14 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

15 (Matt. 28:19, 20; Apg. 3:19) Har du allerede taget disse skridt? Eller kommer du regelmæssigt til Jehovas Vidners møder og er ved at tage dem? 5 Selv hvis vi har taget alle disse skridt, ma vi blive ved med at være opmærksomme pa vores indstilling og adfærd. Det ses af det Jeremias ellers skrev om hjertet. Nogle af kapitlerne i Jeremias Bog handler om folkeslagene rundt om Juda, men det meste af bogen handler om Judas folk i fem af dets kongers regeringstid. (Jer. 1:15, 16) Ja, Jeremias skrev først og fremmest om mænd, kvinder og børn der var i et indviet forhold til Jehova. Deres forfædre havde frivilligt valgt at blive Jehovas indviede folk. (2 Mos. 19:3-8) Og i Jeremias dage bekræftede folket at det var viet til Gud, med ordene: Vi kommer til dig, for du, Jehova, er vor Gud. (Jer. 3:22) Men hvordan var den enkeltes hjertetilstand? BEHOV FOR HJERTEKIRURGI? 6 I dag kan læger ved hjælp af avanceret teknologi se om et hjerte er sundt og velfungerende. Men Jehova kan se meget mere, som det fremgar af disse ord: Hjertet er mere forræderisk end noget andet, og desperat. Hvem kender det? Jeg, Jehova, undersøger hjertet... for at give hver enkelt 5. Hvem var Jeremias budskab først og fremmest rettet til? 6. Hvorfor bør vi være interesseret i hvad Gud har sagt om hjertet? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

16 efter hans veje, efter hans gerningers frugt. (Jer. 17:9, 10) Her er der ikke tale om en lægeundersøgelse af det bogstavelige hjerte, der slar omkring tre milliarder gange i løbet af ar. Nej, det Jehova undersøger, er det symbolske hjerte. Dette hjerte er et menneskes indre jeg, som indbefatter ønsker, tanker, holdninger og mal. Gud kan undersøge dit symbolske hjerte, og det kan du til en vis grad ogsa selv. 7 Som en forberedelse til denne hjerteundersøgelse kunne vi spørge: Hvilken hjertetilstand havde de fleste jøder pa Jeremias tid? Det beskriver Jeremias med dette usædvanlige udtryk: Hele Israels hus har uomskaret hjerte. Han henviste ikke til jødiske mænds fysiske omskærelse, for lige inden havde han sagt: Se! Der kommer dage, lyder Jehovas udsagn, da jeg vil kræve enhver omskaren som stadig er i en uomskaren tilstand, til regnskab. Selv omskarne jødiske mænd havde altsa et uomsk aret hjerte. (Jer. 9:25, 26) Hvordan det? 8 Vi far et fingerpeg om hvad udtrykket uomskaret hjerte betyder, nar vi ser hvad Gud tilskyndede jøderne til at gøre: Fjern jeres hjerters forhud, I Judas mænd og Jerusalems indbyggere, for at min forbitrelse ikke skal fare 7. Hvordan beskrev Jeremias den hjertetilstand de fleste jøder p a hans tid havde? 8, 9. Hvad m atte de fleste jøder gøre ved deres hjerte? 16 VAGTT ARNET 15. MARTS DEL

17 frem...pa grund af jeres onde handlinger. Hvor udsprang deres onde handlinger fra? Indefra, fra deres hjerte. (Læs Markus 7:20-23). Ja, gennem Jeremias stillede Gud en nøjagtig diagnose der viste hvorfor jøderne handlede ondt. Deres hjerte var stædigt og oprørsk. Og deres motiver og tanker mishagede Jehova. (Læs Jeremias 5:23, 24; 7:24-26). Han sagde derfor: Omskær jer for Jehova, og fjern jeres hjerters forhud. Jer. 4:4; 18:11, Jøderne pa Jeremias tid havde altsa brug for hjertekirurgi omskærelse af hjertet ligesom Moses samtidige. (5 Mos. 10:16; 30:6) At de skulle fjerne deres hjerters forhud, betød at de skulle fjerne alt hvad der gjorde deres hjerte uimodtageligt de tanker, følelser og motiver der var i modstrid med Guds. Apg. 7:51. HJERTE TIL AT KENDE HAM I DAG 10 Hvor kan vi være taknemmelige for at Gud giver os indsigt i hjertet! Men, tænker nogle maske, hvorfor skulle vi der allerede tjener Jehova, bekymre os om vores hjertetilstand? Det er ikke fordi mange i menighederne har en uren adfærd eller er ved at blive darlige figner, som det gjaldt mange af jøderne. Tværtimod udgør Guds tjenere i dag et helhjertet og rent folk. Men tænk alligevel paden 10. Hvad bør vi ligesom David bede om? 1. DEL VAGTT ARNET 15. MARTS

18 inderlige anmodning David rettede til Jehova: Undersøg mig, Gud, og kend mit hjerte. Ransag mig, og kend mine foruroligende tanker, og se om der er en smertens vej i mig. Sl. 17:3; 139:23, Jehovaønskeratvihverisærskalkommeientilstand han kan godkende, og at vi skal forblive i den. Om den retfærdige skrev Jeremias: Du, Hærstyrkers Jehova, ransager den retfærdige, betragter nyrerne og hjertet. (Jer. 20:12) Nar den Almægtige ransager den retfærdiges hjerte, skulle vi saikkeogs a selv tjekke vores hjertetilstand? (Læs Salme 11:5). Det kan være vi opdager nogle forkerte holdninger, mal eller følelser der kræver vores opmærksomhed. Vores hjerte er maske mindre følsomt end det burde være der eren hjertetsforhud derskalfjernes.ja,dererbehovfor andelig hjertekirurgi. Hvad skal man være paudkigeftern ar man undersøger sit hjerte? Og hvordan kan man foretage de nødvendige justeringer? Jer. 4:4. 12 En ting er sikker: Jehova tvinger os ikke til at lave om pa os selv. Han sagde om de gode figner at han ville give dem hjerte til at kende ham, ikke at han ville tvinge dem til at ændre sig. De skulle selv ønske at have hjerte til at kende Gud. Det gælder ogsaos. 11, 12. (a) Hvorfor bør vi hver især undersøge vores hjerte? (b) Hvad vil Gud ikke gøre? 18 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

19 13 Jesus sagde: Fra hjertet [kommer der] onde overvejelser, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyverier, falske vidnesbyrd, gudsbespottelser. (Matt. 15:19) Hvis en broders hjerte fik ham til at bega ægteskabsbrud eller utugt og han ikke angrede og ændrede sind, kunne han for altid miste Guds godkendelse. Men selv en der ikke har begaet en sadan synd, kunne lade et upassende ønske slarodisithjerte.(læs Mattæus 5:27, 28). Det er her en undersøgelse af hjertet vil være aktuel. Hvis du ransager dit hjerte, vil du saop- dage upassende følelser for en af det modsatte køn, hemmelige længsler som Gud ikke vil tolerere, og som mafjernes? 14 Det kan ogsa ske at en broder lader modvilje mod en trosfælle inficere sit hjerte sa han kommer til at hade ham, uden dog bogstaveligt at bega mord. (3 Mos. 19:17) Vil han gøre det der skal til for at befri sig for sadanne følelser der kan gøre hans hjerte h ardt? Matt. 5:21, De fleste kristne har heldigvis ikke et s adant hjerteproblem. Jesus nævnte dog ogsa onde overvejelser, altsa skadelige ræsonnementer som kan fa os til at handle forkert. For eksempel kunne man have et forvrænget syn pa hvad det vil sige at være loyal over for sin familie. Kristne 13, 14. Hvordan kan det der kommer fra hjertet, skade os? 15, 16. (a) Hvordan kunne en kristen have et uomskaret hjerte? (b) Hvorfor synes Jehova ikke om et uomskaret hjerte? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

20 ønsker selvfølgelig at have naturlig hengivenhed for deres familie og ikke være som mange er her i de sidste dage. (2 Tim. 3:1, 3) Men man kunne ga til yderligheder i den forbindelse. Mange mener at blod er tykkere end vand. Af den grund tager de parti for eller forsvarer deres familie for enhver pris, og de tager det personligt hvis en i familien bliver stødt eller saret over noget. Tænk pa hvad stærke familiefølelser fik Dinas brødre til at gøre. (1 Mos. 34:13, 25-30) Og prøv at forestille dig hvilke overvejelser der fik Absalom til at myrde sin halvbror Amnon. (2 Sam. 13:1-30) Viser disse hændelser ikke hvad onde overvejelser kan føre til? 16 Der er selvfølgelig ingen af os der vil begamord.men kunne vi komme til at nære negative følelser mod en broderellersøsterderharforbig aet eller som vi tror har forbigaet en i vores familie? Maske takker vi nej til at være sammen med den trosfælle vi føler har behandlet en i vores familie darligt, eller vi inviterer aldrig selv vedkommende. (Hebr. 13:1, 2) Hvis vi nærer sadanne stærke negative følelser og ikke viser vores broder eller søster gæstfrihed, er det et tegn pa at vi mangler kærlighed, og det er ikke noget der kan undskyldes. Den der ransager hjerter, vil maske stille diagnosen uomskaret hjerte. (Jer. 9:25, 26) 20 VAGTT ARNET 15. MARTS DEL

21 Husk pa dem Jehova gav tilskyndelsen: Fjern jeres hjerters forhud. Jer. 4:4. FA HJERTE TIL AT KENDE GUD OGBEVARDET 17 Hvad nu hvis du har ransaget dit hjerte og har fundet ud af at det ikke er sa følsomt over for Jehovas vejledning som det kunne være, og at det til en vis grad er uomska- ret? Maske opdagede du lidt menneskefrygt, et ønske om status eller luksus eller maske endda en tendens til stædighed eller uafhængighed. I sa fald ville du ikke være alene. (Jer. 7:24; 11:8) Jeremias skrev at de troløse jøder pahans tid havde et genstridigt og opsætsigt hjerte. Og han tilføjede: De har ikke sagt i deres hjerte: Lad os dog frygte Jehova, vor Gud, han som giver skylregn, ja efterarsregn og forarsregn. (Jer. 5:23, 24) Gudsfrygt og værdsættelse af Jehova er altsa en forudsætning for at kunne fjerne hjertets forhud. En sadan sund frygt kan hjælpe os til at faetmere følsomt hjerte, et hjerte der reagerer villigt pa Jehovas vejledning. 18 Nar vi gør vores del, vil Jehova give os hjerte til at kende ham. Det var faktisk det han gennem den nye pagt lovede at give de salvede: Jeg giver min lov i deres indre, 17. Hvordan kan gudsfrygt hjælpe os til at fa et mere følsomt hjerte? 18. Hvilket løfte har Jehova givet dem der er med i den nye pagt? 1. DEL VAGTTARNET 15. MARTS

22 og jeg skriver den p a deres hjerte. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Om det virkelig at kende ham sagde han: Man skal ikke mere belære sin næste eller sin broder og sige: Kend Jehova! for de skal alle kende mig, fra den mindste iblandt dem til den største iblandt dem... For jeg tilgiver deres misgerning, og jeg vil ikke mere huske deres synd. Jer. 31: Uanset om du som følge af den nye pagt har h ab om at opn a evige velsignelser i himmelen eller p ajorden,m adu ønske at kende Jehova og at være en del af hans folk. En forudsætning for at du kan opn as adanne velsignelser, er at du far dine synder tilgivet pa grundlag af Kristi genløsningsoffer.atdetermuligtfordigatopn a tilgivelse, burde motivere dig til at være tilgivende over for andre, ogsademdu maske nærer uvilje mod. Det vil være godt for dit hjerte at du befrier det for alle bitre følelser. Derved viser du ikke kun at du ønsker at tjene Jehova, men ogsa at du vil blive ved med at lære ham bedre at kende. Du vil være som dem Jehova sagde følgende til gennem Jeremias: I skal opsøge mig og finde mig, for I vil søge mig af hele jeres hjerte. Og jeg vil lade mig finde af jer. Jer. 29:13, 14. Dennyepagtbehandlesikapitel14ibogenGud taler til os gennem Jeremias. 19. Hvad kan vi se frem til? 22 VAGTT ARNET 15. MARTS DEL

23 Vi har lært Gud at kende hvad nu? I har lært Gud at kende. GAL.4:9. HVAD VIL DU SVARE? Hvorfor er det godt af og til at gennemgaen andelig tjekliste? Hvorfor bør selv modne kristne blive ved med at vokse andeligt? Hvorfor bør man tænke over sin tro og sin indvielse til Jehova? PILOTER der flyver et af de populæreste fly der nogen sinde er bygget, har en tjekliste pa over 30 punkter som de skal gennemga inden start. Hvis de ikke omhyggeligt følger tjeklisten inden hvert eneste take-off, øger de risikoen for en tragisk ulykke. Ved du hvilke piloter der tilskyndes til at være særlig omhyggelige med at udfylde tjeklisten? De meget erfarne! En garvet pilot kunne let blive selvsikker og undlade at kontrollere nogle af punkterne pa tjeklisten. 2 Du kan, ligesom en sikkerhedsbevidst pilot, følge en tjekliste og derved sikre dig at din tro ikke svigter nar du har allermest brug for den. Uanset om du lige er blevet døbt eller har tjent Gud i mange ar, er det vigtigt at du regelmæssigt 1. Hvorfor følger en pilot en tjekliste inden take-off? 2. Hvilket tjek ma vi regelmæssigt foretage? 1. DEL VAGTT ARNET 15. MARTS

24 tjekker dybden af din tro og af din kærlighed til Jehova. Hvis man forsømmer dette regelmæssige tjek, kan man havarere andeligt. Bibelen siger advarende: Lad... den der mener at han st ar, se til at han ikke falder. 1 Kor. 10:12. 3 De kristne i Galatien m atte tjekke dybden af deres tro og sætte større pris paderes andelige frihed. Ved at give sit liv havde Jesus gjort det muligt for dem der troede paham,at lære Gud at kende pa en ganske særlig made de kunne blive sønner af Gud! (Gal. 4:9) Men hvis galaterne skulle forblive i dette særlige forhold, matte de afvise judaisterne, der stædigt holdt pa at alle i menigheden skulle følge Moseloven, selv uomsk arne ikkejøder der aldrig havde været under Loven! B ade jøder og ikkejøder m atte gøre andelige fremskridt, blandt andet ved at erkende at de ikke kunne blive retfærdiggjort ved at overholde Moseloven. DE FØRSTE SKRIDT HEN IMOD AT KENDE GUD 4 Der var en mening med at apostelen Paulus vejledning til galaterne blev nedfældet pa skrift, nemlig at advare sande kristne i en hvilken som helst tidsperiode mod at forkaste de dyrebare bibelske sandheder og vende tilbage til det de havde forladt. Det inspirerede brev Paulus skrev til menighederne i Galatien, opmuntrer alle Guds tjenere til at forblive trofaste. 3. Hvad matte de kristne i Galatien gøre? 4, 5. Hvilken vejledning gav Paulus galaterne, og hvorfor er den relevant for os? 24 VAGTTARNET 15. MARTS DEL

For dem der elsker Jehova, er der ingen snublesten SIDE 3. Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 8. Vi har lært Gud at kende hvad nu?

For dem der elsker Jehova, er der ingen snublesten SIDE 3. Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 8. Vi har lært Gud at kende hvad nu? 1 5. M ART S 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 29. APRIL 5. MAJ For dem der elsker Jehova, er der ingen snublesten SIDE 3 SANGE: 45, 32 6.-12. MAJ Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 8 SANGE: 62, 60 13.-19.

Læs mere

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt?

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? MARTS 2016 34567 2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? SIDE 3 9.-15. maj Hvordan kan du forberede dig til d åb? SIDE 18 Udgave i stor skrift 1. DEL 34567 MARCH 2016 Vol. 137, No. 5 DANISH STUDIEARTIKLER

Læs mere

12.-18. december Stol pajehova, al trøsts Gud

12.-18. december Stol pajehova, al trøsts Gud 15. OKTOBER 2011 34567 12.-18. december Stol pajehova, al trøsts Gud SIDE 3 SANG NR. 75 OG 115 19.-25. december Trøst alle de sørgende SIDE 18 SANG NR. 68 OG 42 Udgaveistorskrift 2.DEL 34567 OCTOBER FORMALET

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

5.-11. august Værdsæt alle Jehovas egenskaber

5.-11. august Værdsæt alle Jehovas egenskaber 15. JUNI 2013 34567 5.-11. august Værdsæt alle Jehovas egenskaber SIDE 3 SANGE: 69, 89 12.-18. august Værdsæt Jehovas gavmildhed og rimelighed SIDE 18 SANGE: 22, 110 Udgaveistorskrift 1.DEL 34567 JUNE

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV

Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV F AMILIEN siges at være samfundets ældste institution. Men i dag er den i vanskeligheder. Volden i hjemmene er i stigning,

Læs mere

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde 15. SEPTEMBER 2013 34567 28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, 114 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

3.-9. juni Fa fuldt udbytte afdin bibellæsning

3.-9. juni Fa fuldt udbytte afdin bibellæsning 15. APRIL 2013 34567 3.-9. juni Fa fuldt udbytte afdin bibellæsning SIDE 3 SANGE: 114, 113 10.-16. juni Hjælp dig selv og andre ved at bruge Guds ord SIDE 18 SANGE: 37, 92 Udgaveistorskrift 1.DEL 34567

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Jehova en bolig for os SIDE 3 SANGE: 51, 95

Jehova en bolig for os SIDE 3 SANGE: 51, 95 15. MARTS 2013 34567 20.-26. maj Jehova en bolig for os SIDE 3 SANGE: 51, 95 27. maj 2. juni Ær Jehovas store navn SIDE 18 SANGE: 27, 101 Udgaveistorskrift 2.DEL 34567 MARCH 15, 2013 Vol. 134, No. 6 Semimonthly

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE

Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE FLERE FORFATTERE Når sygdommen rammer BIBELSTUDIE LOHSE Indhold

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

3.-9. februar Blivikke hurtigt bragt fra besindelsen! 10.-16. februar Vil du bringe ofre for Riget?

3.-9. februar Blivikke hurtigt bragt fra besindelsen! 10.-16. februar Vil du bringe ofre for Riget? 15. DECEMBER 2013 34567 3.-9. februar Blivikke hurtigt bragt fra besindelsen! SIDE 3 SANGE: 65, 59 10.-16. februar Vil du bringe ofre for Riget? SIDE 18 SANGE: 40, 75 Udgave i stor skrift 1. DEL 34567

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 7,15-21

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 7,15-21 1 8. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 26. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 392/434/436/292//390/439/341/391 Åbningshilsen Med denne søndag begynder en række søndage med temaet: De To Veje. I dag

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

16.-22. september Dersørgesformadtil mange gennem nogle fa

16.-22. september Dersørgesformadtil mange gennem nogle fa 15. JULI 2013 34567 16.-22. september Dersørgesformadtil mange gennem nogle fa SIDE 3 SANGE: 108, 117 23.-29. september Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl? SIDE 17 SANGE: 107, 116 Udgaveistorskrift

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. 19-10-2014 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. En juni dag i 1767 kæmpende en kvinde for sit barn og sit liv i fødselsveer. I den stråtækte gård i Munklinde var familien

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 1 5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 16,13-26 Bøn. Lad os bede! Ånd over

Læs mere

Livet og tjenesten som kristne

Livet og tjenesten som kristne SEPTEMBER 2016 Livet og tjenesten som kristne ARBEJDSHÆFTE Forslag til præsentationer NR. 5 2016 34567 Hvor kan man f atrøst? VAGTTÅRNET Spørgsmål: Vi har alle sammen brug for trøst. Men hvor kan vi få

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn?

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn? Fastelavnssøndag Hvad betyder fastelavn? Fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, der betyder fasteaften, og henviser til den 40 dages lange faste, som starter straks efter fastelavnstiden og

Læs mere

17.-23. februar Dette skal være en mindedag for jer. 24. februar 2. marts Gør dette til minde om mig

17.-23. februar Dette skal være en mindedag for jer. 24. februar 2. marts Gør dette til minde om mig 15. DECEMBER 2013 34567 17.-23. februar Dette skal være en mindedag for jer SIDE 3 SANGE: 109, 18 24. februar 2. marts Gør dette til minde om mig SIDE 18 SANGE: 99, 8 Udgave i stor skrift 2. DEL 34567

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Kl. 14.00 Bjolderup Kirke (med nadver) Burkal Kirke (høst, uden nadver) Tinglev Kirke Tema: Forenet med Kristus Salmer: Bjolderup: 730, 310; 368, 335 Burkal: 730, 728, 368; 729, 11 Tinglev:

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

11.s.e.Trin. 11.aug.2013. Hinge kl.8.00. Vinderslev kl.9.30. Ans kl.11.00 (da b).

11.s.e.Trin. 11.aug.2013. Hinge kl.8.00. Vinderslev kl.9.30. Ans kl.11.00 (da b). 11.s.e.Trin. 11.aug.2013. Hinge kl.8.00. Vinderslev kl.9.30. Ans kl.11.00 (da b). Salmer: Hinge kl.8: 411-756/ 609-656 Vinderslev kl.9.30: 411-523- 756/ 609-321,v.6-656 Ans kl.11 (dåb): 411-523- 448,v.1-3

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

ade? 28. november 4. december Bruger du din fritid paengodm 5.-11. december Kloge rad til ugifte og ægtepar Udgaveistorskrift SIDE 3 SANG NR.

ade? 28. november 4. december Bruger du din fritid paengodm 5.-11. december Kloge rad til ugifte og ægtepar Udgaveistorskrift SIDE 3 SANG NR. 15. OKTOBER 2011 34567 28. november 4. december Bruger du din fritid paengodm ade? SIDE 3 SANG NR. 70 OG 74 5.-11. december Kloge rad til ugifte og ægtepar SIDE 18 SANG NR. 85 OG 36 Udgaveistorskrift 1.DEL

Læs mere

Døbt af og fyldt med Helligånden

Døbt af og fyldt med Helligånden 5 TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR 2017 Døbt af og fyldt med Helligånden Ugens vers Introduktion Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere