HUSORDEN MED BEBOERINFORMATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN MED BEBOERINFORMATION"

Transkript

1 HUSORDEN MED BEBOERINFORMATION Andelsboligforeningen Alléparken V Frederiksberg 01 Indledning side 1 02 Bestyrelse, administration og drift side 1 03 Ejendommens tilblivelse side 2 04 Faciliteter og indretning side 3 05 Skakter, skralderum og containere side 4 06 Boligansvar side 6 07 Regler og anvisninger side 6 08 Vis hensyn til medborgere side 7 09 Ventelister side 8

2 01 Indledning Dette hæfte omfatter Andelsboligforeningen Alléparken Vs officielle Husorden med Beboerinformation, godkendt på generalforsamling med eventuelle senere ændringer. Bestyrelsen forventer, at beboerne efterlever reglerne i dette hæfte, og at vi alle under vores liv og færden i ejendommen viser fornødent hensyn til hinanden. Dermed vil vi sammen kunne bevare vores fælles værdi ejendommen Alléparken V og hver især være med til at skabe og fastholde et godt naboskab i en positiv og fordragelig atmosfære. Som man vil bemærke, er hæftet et løsbladesystem, således at beboerne selv kan indsætte opdaterede sider fra bestyrelsen. Bestyrelsen behandler gerne forslag til ændringer og tilføjelser. Frederiksberg den 1. april 2004 Bestyrelsen Kontorets 02 Bestyrelse, administration og drift Andelsboligforeningens økonomisk/juridiske administration udadtil og indadtil varetages i samarbejde med bestyrelsen, med grundlag i vedtægterne samt generalforsamlingsbeslutninger, af advokatfirmaet Grubbe Advokater Telefon Åbenrå 31 Boks 61 Kontaktperson: Lis Jacobsen 1002 København K Direkte tlf.: Direkte Bestyrelsen har ansvaret for ejendommens drift og vedligehold. Bestyrelsen træffer aftaler med eksterne virksomheder og enkeltpersoner herom, inklusive varetagelse af indvendig rengøring, herunder trappevask, tømning af nedfaldsskakter, skralderum, storskraldsrum, samt diverse containere. Endvidere sørger bestyrelsen for pasning af gård-, fortov- og havearealer. Kontakt om diverse forhold vedr. viceværtsfunktionen er overdraget til Ren Ejendomsservice, som kontaktes på tlf , og på mail: Ved akut opståede problemer uden for kontortid på tlf Fjernvarmeanlægget i varmecentralen i kælderen passes og fjernovervåges af eksternt firma. Elevatorerne er under kontrakt med OTIS om vedligehold og hurtig service ved elevatorstop. Der er øjeblikkelig kontaktmulighed til OTIS fra elevatorstolen, hvis man ved stop mellem etagerne ikke kan genstarte den. Bestyrelsens aktuelle sammensætning og fordeling af arbejdsopgaver udsendes til andelshaverne efter generalforsamlingen. Reviderede oplysninger udsendes efter behov. Side 1

3 02 Bestyrelse, administration og drift (fortsat) Bestyrelsens kontor findes i mellemgangen mellem Frederiksberg Allé (FA) blokken og Dr. Priemes Vej (DPV) blokken, hvor 2 bestyrelsesmedlemmer den første onsdag i hver måned kl indbyder til åbent hus for drøftelser af problemer og beboerforslag. Beskeder kan leveres gennem brevsprækken eller mailes. Meddelelser af praktisk karakter (fx nødvendig udskiftning af elpærer og lignende) kan sættes på tavlen ved trappen ned til mellemgangen. Bestyrelsen beder om, at telefonisk og anden personlig henvendelse begrænses til et absolut minimum. Opslagstavler er anbragt i kælderindgangene. Tavlerne kan bestyrelsen og beboerne anvende efter behov. 03 Ejendommens tilblivelse Omkring nytåret 1944/45 var tyskerne ved at optrævle den danske modstandsbevægelse. Som modtræk bad modstandsbevægelsen det engelske Royal Air Force bombe Gestapos hovedkvarter i Shell Huset på hjørnet af Vester Farimagsgade og Kampmannsgade et præcisionsbombardement af de nederste etager, fordi tyskerne i tagetagen havde anbragt fremtrædende medlemmer af modstandsbevægelsen som bombeskjold. Man håbede på den måde at pacificere Gestapo permanent, og med et minimum af ofre oppe under taget. Da første gruppe af RAF bombemaskinerne var på vej ind over godsbaneterrænet i lav højde for at undgå antiluftskytset, ramte førerflyet en lysmast. Flyet søgte højde og drejede væk for at returnere til England men faldt ned på Dr. Priemes Vej, hvor bomberne eksploderede og flyet brændte op. På grund af dårlig sigtbarhed opfattede de følgende fly i gruppen eksplosionerne og branden som bombemålet og kastede deres bomber over Den Franske Skole der, hvor Alléparken III og IV ligger i dag. Ud over Den Franske Skole blev en række omkringliggende boligblokke også ødelagt. De blev revet ned, således at vi i dag tillige finder tilsvarende nyere boligblokke på nordsiden af Maglekildevej. Arkitekt Ole Hagen udarbejdede omkring 1950 tegninger til Alléparken, der stod færdig, så de første lejere i udlejningsejendommen Alléparken V kunne flytte ind i I 1984 skulle ejendommen sælges, og der viste sig stor tilslutning blandt beboerne til en overtagelse. Initiativtagerne til oprettelsen af en andelsboligforening var Bendt Jacobsen, Kr. Noe Harboe, Poul Benard, Ruth Norup og Erik Wischmann Nielsen. Den stiftende generalforsamling fandt sted 2. februar 1984, og andelsboligforeningen var dermed en realitet. Dens første formand blev Poul Benard. Ejendommen blev tilsluttet fjernvarmenettet februar 1994 Ejendommen blev udstyret med termovinduer 1994 Ejendommen fik lagt nyt tag og renoveret altaner 1999 Side 2

4 04 Faciliteter og indretning Hovednøglesystem Ejendommen er indrettet med et hovednøglesystem, således at beboerne med en enkelt nøgle har adgang til hovedindgange fra både gade- og gårdside, storskraldsrum og alle andre fællesrum, dog har fællesrum på loftet særskilt nøgle. Loftsrum På loftsgangene i DPV-blokken er der til hver af lejlighederne tilhørende oplagsrum. Kælderrum I kælderen under begge blokke er der indrettet et større antal oplagsrum, der med de senest tilkommende rum under FA-blokken dækker beboernes behov for ekstra opbevaringsplads. De andelshavere, der ikke har kælderrum kan blive skrevet på venteliste, og denne afgør, hvem der er berettiget til ledige kælderrum. Der må ikke henstilles ting i kælder- og loftsgange samt på trappeopgange af brand- og rengøringsmæssige årsager. Vaskerier I kælderen under DPV-blokken er der to vaskerier med vaskemaskine og tørretumbler. På tavler udenfor kan man reservere en 3-timers vasketid ved hjælp af et låsesystem. Der er 5 daglige vasketure, begyndende kl Maskinerne på sidste tur skal være slukket senest kl. 21 af hensyn til overboerne! Dertil er der 5 tørrerum plus 1 rullestue (alle aflåselige). Tørretøjet skal fjernes, når det er tørt, så det ikke optager plads for andre. Rullestuen kan anvendes efter behov uden forudgående reservering. Alle lokaler skal afleveres rene og ryddelige. Cykler og barnevogne Cykler kan opbevares i et af 3 aflåste rum i kældergangene ud for hver bagindgang samt i kælderen under FA-blokken. Opbevaringsplads for barnevogne, børnecykler, m.v. er indrettet i garage nr. 12. Hobbyværksted I kælderen under FA-blokken er der indrettet et hobbyværksted til fri afbenyttelse. Også her gælder, at man rydder op efter sig, når værkstedet forlades. Garager og P-pladser Der findes 10 udlejede bilgarager med indkørsel fra gårdsiden. Yderligere 4 garager anvendes som storskraldsrum, som el-skrotrum og til opbevaring af miljøskab, havemøbler, haveredskaber, grill m.v. samt til opbevaring af barnevogne, børnecykler og legeredskaber. For enden af DPV-gavlen (ved Maglekildevej) er der 5 parkeringspladser, der ligesom garagerne er lejet ud til andelshaverne. Ved lejlighed tildeles en garage/p-plads til den kronologisk ældste på ventelisterne. Radio/TV Ejendommen er forsynet med kabel-tv- og radiomodtagning fra TDC (den store pakke). Der er endvidere internet- og telefonadgang via Dansk Bredbånd. Side 3

5 05 Skakter, skralderum og containere En påmindelse: Vi må alle være med til at holde god orden og hjælpe dem, der skal fjerne vores affald for samtidig at være med til at forbedre miljøet såvel indenfor som udenfor ejendommens rammer. Derfor er det vigtigt, at vi så vidt, det er muligt, overholder de nedenfor skrevne regler og ikke af magelighed eller ligegyldighed springer over, hvor gærdet er lavest. På forhånd tak! Afskaffelse af affald skal ske efter de retningslinier, som er skitseret i en affaldsguide af , og som er omdelt til beboerne. Væsentlige elementer fra denne guide er følgende: Nedfaldsskakter Alt brændbart køkken- og husholdningsaffald inklusive vådt affald som bleer, bind etc. skal samles i de udleverede plastposer eller lignende kraftige plastposer og forsegles forsvarligt, inden de kastes i nedfaldsskakten på trappen. Hård plast, konservesglas, batterier, pap, papir m.v. må ikke kastes i nedfaldsskakten. Den slags placeres andetsteds. Se nedenfor. Papircontainere Papircontainerne i gården er beregnet til papiraffald, aviser, magasiner, reklamer, telefonbøger og lignende (som angivet på containerlåget). Papcontainere Containerne er beregnet til pap af enhver art i flad form. Kartoner og æsker skal trykkes sammen. Det gælder også større papkasser, der om nødvendigt rives eller skæres i stykker. Glascontainer Denne container er til vin- og spiritusflasker, konservesglas m.v. Plastcontainere Heri anbringes plastflasker og andre plastbeholdere som angivet på containerlåget, samt anden plastemballage - med undtagelse af miljøskadeligt affald. Metalcontainer Heri anbringes mindre og mellemstort metalaffald som fx udslidt værktøj, køkkenredskaber, metalbeholdere som konservesdåser, dunke etc. med undtagelse af miljøskadeligt affald. Batteristander Heri skal lægges alle former for batterier. Storskraldsrum Det er garage nr. 3 (til højre for indgangen DPV nr. 11). Porten kan åbnes med hovednøglen. Storskraldsrummet er beregnet til større, brændbare/ikke brændbare effekter, der ikke hører til typen miljøaffald (se nedenfor). Side 4

6 05 Skakter, skralderum og containere (fortsat) Storskraldsrum (fortsat) Storskraldet skal placeres længst tilbage i rummet, hensigtsmæssigt stablet. Småting skal være i poser eller kasser. Tingene må ikke blot kastes ind, da renovationsarbejderne i så fald ikke vil afhente affaldet, og foreningen dermed selv må bekoste sorteringen. El-skrot i garage nr. 8 Alt elektronisk og elektrisk udstyr, enheder og komponenter, fx computere, skærme, tastaturer, TV, elektrisk værktøj, regnemaskiner, lommeregnere og telefoner, samt større husholdningsemner som køleskabe, komfurer, foodprocessorer etc., anbringes i garage nr. 8 se guide om elektronik. Miljøskab i garage nr. 7 Her anbringes kemikalier og giftstoffer herunder malingsrester (inklusive tomme bøtter) samt husholdningskemikalier som fx sprit, salmiakspiritus, eddikesyre og lignende. Det vil være velset (og besparende for foreningen), hvis den enkelte beboer, der har mulighed for det, selv bringer større miljøskadelige effekter til en genbrugsplads i nærheden. Der er to relevante genbrugspladser med åbningstider hele ugen. Det er: Kulbanevej Genbrugsstation Kulbanevej 4, Valby Hverdage Lørdag, søndag og helligdage Vasbygade Genbrugsstation Vasbygade 26, København SV Hverdage Lørdag, søndag og helligdage Side 5

7 06 Boligansvar Ifølge andelsboligforeningens lejekontrakt er den enkelte andelshaver ansvarlig for vedligeholdelse af sin lejlighed. Foreningen er generelt ansvarlig for reparation/udskiftning af defekte elog vvs-installationer. Alle kosmetiske fornyelser af fungerende, tekniske armaturer er for andelshaverens egen regning. Der kan dog efter aftale ydes tilskud, hvis fx det oprindelige træk-og slip toilet udskiftes med en moderne vandbesparende, lavtskyllende model. Vandhaner udskiftes til bestemte af bestyrelsen besluttede modeller. Ønskes andre, dyrere armaturer, betales differencen af andelshaveren. Reparationer/udskiftninger skal udføres af autoriserede håndværkere efter aftale med bestyrelsen. Hvis en opgave udføres uden forudgående aftale med bestyrelsen, vil det normalt stå for andelshaverens egen regning. Indgreb på centralvarmeinstallationer og brugsvandsinstallationer frem til ballofix må kun udføres af foreningens vvs-firma. 07 Regler og anvisninger Trapper/indgangspartier Beboerne skal selv sørge for ryddelige reposer. Fodtøj må ikke placeres uden for døren. Der må ikke henstilles ting i kælder- og loftsgange samt på trappegange af brand- og rengøringsmæssige årsager. Det er tilladt at sætte mindre planter/blomster i vindueskarmene på mellemreposerne forudsat, at man selv passer dem med vanding etc. og straks fjerner de visne eksemplarer. Barnevogne, børnecykler etc. må ikke placeres i indgangspartierne. De henvises til garage nr. 12. Hoveddøre må ikke ændres, bortset fra installation af ekstra lås(e). Altaner/vinduer Vinduer og altandøre må ikke ændres ligesom altanvægge, der kan ses udefra, skal bevare husets standardfarve og ikke må påføres anden farve. Det er tilladt at opsætte altankasser indvendigt på gitter/murkant men af sikkerhedsmæssige og forsikringsmæssige grunde samt af hensyn til underboerne ikke udvendigt! Der må ikke opsættes paraboler. Der må ikke hænges tøj til udluftning på gitteret, ligesom evt. tøjtørring skal ske under frontmurens højde. Gårdmiljø Bestyrelsen sørger for at sætte havemøbler og parasol ud på terrassen til brug for beboerne i forår/sommertiden. Leg i gården er tilladt behersket støjniveau forventes af hensyn til omkringboende. Af hensyn til renholdningsselskab, brandvæsen m.v., samt tilkørsel til garagerne, er kun håndværkerog kortere ærindeparkering tilladt i gården. Bilvask er mulig i gården for beboerne. I indgangspartierne er der adgang til varmt og koldt vand, samt en enkelt 20 m vandslange med studs (som regel placeret i nr. 11). Fodring af fugle og katte er af miljøhensyn forbudt og er i øvrigt kraftigt frarådet af Frederiksberg Kommune. Side 6

8 07 Regler og anvisninger (fortsat) Husdyr Det er tilladt beboerne at holde almindelige husdyr hund, kat, fugl, hamster etc. under forudsætning af, at de ikke er til gene for andre beboere. Vilde dyr, krybdyr, slanger, edderkopper etc. er ikke tilladt. Skulle man være i tvivl, så tal med bestyrelsen. Hunde må ikke luftes på ejendommens arealer. Har uheldet alligevel været ude, skal ekskrementerne straks fjernes. 08 Vis hensyn til medbeboere Der er lydt i vores ejendom, så vi skal være opmærksomme og tænke på medbeboerne ved støjende aktiviteter. Først et par uomgængelige regler: Der må ikke bores og bankes på hverdage mellem 20 og 08, samt lørdage, søndage og helligdage mellem 16 og 09. Støjende renoveringsarbejder skal finde sted inden for normal arbejdstid. Vaskemaskine og/eller opvaskemaskine i lejligheden bør ikke køre mellem kl. 22 og 07. Musikalske udfoldelser bør holdes på et rimeligt lavt decibel-niveau først og fremmest af støjhensyn, men også fordi vi ikke alle har samme musiksmag Skal man holde fest, bør man advisere de øvrige beboere ved opslag eller på anden måde informere medbeboerne omkring sig, helst nogle dage før begivenheden. Rygning er ikke tilladt på alle fælles indendørsarealer i ejendommen. Side 7

9 09 Ventelister En andelshaver har ifølge vedtægterne principielt ret til frit at afhænde sin andel/lejlighed. Hvis en andelshaver ikke har fundet eller ikke ønsker selv at finde en køber, kan andelshaveren via bestyrelsen stille sin lejlighed til rådighed for foreningens ventelister. Retten til frit salg bortfalder, hvis en andelshaver overtager en anden lejlighed i ejendommen. I så fald skal den fraflyttede lejlighed ifølge vedtægterne stilles til rådighed for foreningens ventelister. Indstillingsret til ventelisterne har kun andelshaverne. Ethvert ønske om optagelse på listerne, inklusive garage/p-pladslisterne og listen til kælderrum, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen. Det samme gælder sletninger og navneændringer. I tilfælde af, at en andelshaver fraflytter ejendommen, slettes vedkommendes eventuelle indstillinger af alle lister. Optagelse på listerne sker i kronologisk orden i henhold til indstillingsbrevenes modtagelse. Listernes præference er: Liste A Andelshavernes ønsker om anden/større lejlighed Liste B Børneventeliste Liste C Andre indstillede (lukket for tilgang iflg. generalforsamlingsbeslutning af 3. april 2003). På liste B kan en andelshaver indstille flere af sine egne børn en bloc. Når den første af dem tildeles en andel/lejlighed, flyttes de øvrige nederst på den pågældende liste. Sammen med ventelisterne findes en Liste D, der oplyser om andelshavere, der over for foreningen har anmeldt personer, de har givet forkøbsret/arveret til deres lejlighed. Garage/P-plads Garage eller P-plads tildeles i kronologisk orden efter optagelse på listerne. Lejebytte mellem de to lister er ikke umiddelbart muligt. En andelshaver kan skrive sig på begge lister. I tilfælde af, at en garage tildeles først, vil en evt. optagelse på P-pladslisten blive slettet men ikke omvendt. For at blive skrevet op til en garage eller en P-plads, skal man kunne fremvise registreringsattest for egen bil. Det henstilles, at man tager hensyn og parkerer i sin garage eller på P-plads, således at der er bedre plads på gaden til beboere, der ikke råder over disse faciliteter. ---ooo0ooo--- Side 8

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø. ,( Husorden

NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø. ,( Husorden NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø ) / g a t A 2 - v.,( Husorden Andelsboligforeningen "Svanenwilebo" HUSORDEN Velkommen i Svanemøllebo. At være andelshaver medfører, at man både har

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007 Husorden for A/B Postgården Revideret 11/2 2007 Indledning Når lejekontrakten er skrevet under eller andelsbeviset er udleveret, er lejeren/andelshaveren i andelsforeningen A/B Postgården sikret rettigheder,

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

Husbog for ejerforeningen Adelgården II

Husbog for ejerforeningen Adelgården II Husbog for ejerforeningen Adelgården II Velkommen til husbogen Ejerforeningen har udarbejdet denne folder med praktiske oplysninger om vores hus. Vores forening har i fællesskab valgt et højt serviceniveau

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg

Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg Administration Ejendommen administreres af bestyrelsen for Ejerforeningen. Navne på medlemmer af bestyrelsen

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Almindelige regler: I et så stort byggeri må der, af hensyn til alle, være visse retningslinjer. For at alt kan gå så gnidningsløst som muligt, og alle kan føle sig

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Andelsboligforeningen Amagerbro Husorden

Andelsboligforeningen Amagerbro Husorden ndelsboligforeningen magerbro Husorden Holmbladsvænge 1, st. tv. 2300 København S amagerbro@webspeed.dk www.ab-amagerbro.net Indholdsfortegnelse Side 2 Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 ffald

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Husorden 1-6071 Hørgården 1 1-6072 Hørgården 2

Husorden 1-6071 Hørgården 1 1-6072 Hørgården 2 Husorden 1-6071 Hørgården 1 1-6072 Hørgården 2 Husordenen er revideret og godkendt på afdelingsmødet den 6. september 2012 Affaldssortering Køkkenaffald skal sorteres omhyggeligt efter nedenstående anvisning

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Bærumhus

Husorden for Ejerforeningen Bærumhus Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Husorden for Ejerforeningen Bærumhus

Læs mere