HUSORDEN MED BEBOERINFORMATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN MED BEBOERINFORMATION"

Transkript

1 HUSORDEN MED BEBOERINFORMATION Andelsboligforeningen Alléparken V Frederiksberg 01 Indledning side 1 02 Bestyrelse, administration og drift side 1 03 Ejendommens tilblivelse side 2 04 Faciliteter og indretning side 3 05 Skakter, skralderum og containere side 4 06 Boligansvar side 6 07 Regler og anvisninger side 6 08 Vis hensyn til medborgere side 7 09 Ventelister side 8

2 01 Indledning Dette hæfte omfatter Andelsboligforeningen Alléparken Vs officielle Husorden med Beboerinformation, godkendt på generalforsamling med eventuelle senere ændringer. Bestyrelsen forventer, at beboerne efterlever reglerne i dette hæfte, og at vi alle under vores liv og færden i ejendommen viser fornødent hensyn til hinanden. Dermed vil vi sammen kunne bevare vores fælles værdi ejendommen Alléparken V og hver især være med til at skabe og fastholde et godt naboskab i en positiv og fordragelig atmosfære. Som man vil bemærke, er hæftet et løsbladesystem, således at beboerne selv kan indsætte opdaterede sider fra bestyrelsen. Bestyrelsen behandler gerne forslag til ændringer og tilføjelser. Frederiksberg den 1. april 2004 Bestyrelsen Kontorets 02 Bestyrelse, administration og drift Andelsboligforeningens økonomisk/juridiske administration udadtil og indadtil varetages i samarbejde med bestyrelsen, med grundlag i vedtægterne samt generalforsamlingsbeslutninger, af advokatfirmaet Grubbe Advokater Telefon Åbenrå 31 Boks 61 Kontaktperson: Lis Jacobsen 1002 København K Direkte tlf.: Direkte Bestyrelsen har ansvaret for ejendommens drift og vedligehold. Bestyrelsen træffer aftaler med eksterne virksomheder og enkeltpersoner herom, inklusive varetagelse af indvendig rengøring, herunder trappevask, tømning af nedfaldsskakter, skralderum, storskraldsrum, samt diverse containere. Endvidere sørger bestyrelsen for pasning af gård-, fortov- og havearealer. Kontakt om diverse forhold vedr. viceværtsfunktionen er overdraget til Ren Ejendomsservice, som kontaktes på tlf , og på mail: Ved akut opståede problemer uden for kontortid på tlf Fjernvarmeanlægget i varmecentralen i kælderen passes og fjernovervåges af eksternt firma. Elevatorerne er under kontrakt med OTIS om vedligehold og hurtig service ved elevatorstop. Der er øjeblikkelig kontaktmulighed til OTIS fra elevatorstolen, hvis man ved stop mellem etagerne ikke kan genstarte den. Bestyrelsens aktuelle sammensætning og fordeling af arbejdsopgaver udsendes til andelshaverne efter generalforsamlingen. Reviderede oplysninger udsendes efter behov. Side 1

3 02 Bestyrelse, administration og drift (fortsat) Bestyrelsens kontor findes i mellemgangen mellem Frederiksberg Allé (FA) blokken og Dr. Priemes Vej (DPV) blokken, hvor 2 bestyrelsesmedlemmer den første onsdag i hver måned kl indbyder til åbent hus for drøftelser af problemer og beboerforslag. Beskeder kan leveres gennem brevsprækken eller mailes. Meddelelser af praktisk karakter (fx nødvendig udskiftning af elpærer og lignende) kan sættes på tavlen ved trappen ned til mellemgangen. Bestyrelsen beder om, at telefonisk og anden personlig henvendelse begrænses til et absolut minimum. Opslagstavler er anbragt i kælderindgangene. Tavlerne kan bestyrelsen og beboerne anvende efter behov. 03 Ejendommens tilblivelse Omkring nytåret 1944/45 var tyskerne ved at optrævle den danske modstandsbevægelse. Som modtræk bad modstandsbevægelsen det engelske Royal Air Force bombe Gestapos hovedkvarter i Shell Huset på hjørnet af Vester Farimagsgade og Kampmannsgade et præcisionsbombardement af de nederste etager, fordi tyskerne i tagetagen havde anbragt fremtrædende medlemmer af modstandsbevægelsen som bombeskjold. Man håbede på den måde at pacificere Gestapo permanent, og med et minimum af ofre oppe under taget. Da første gruppe af RAF bombemaskinerne var på vej ind over godsbaneterrænet i lav højde for at undgå antiluftskytset, ramte førerflyet en lysmast. Flyet søgte højde og drejede væk for at returnere til England men faldt ned på Dr. Priemes Vej, hvor bomberne eksploderede og flyet brændte op. På grund af dårlig sigtbarhed opfattede de følgende fly i gruppen eksplosionerne og branden som bombemålet og kastede deres bomber over Den Franske Skole der, hvor Alléparken III og IV ligger i dag. Ud over Den Franske Skole blev en række omkringliggende boligblokke også ødelagt. De blev revet ned, således at vi i dag tillige finder tilsvarende nyere boligblokke på nordsiden af Maglekildevej. Arkitekt Ole Hagen udarbejdede omkring 1950 tegninger til Alléparken, der stod færdig, så de første lejere i udlejningsejendommen Alléparken V kunne flytte ind i I 1984 skulle ejendommen sælges, og der viste sig stor tilslutning blandt beboerne til en overtagelse. Initiativtagerne til oprettelsen af en andelsboligforening var Bendt Jacobsen, Kr. Noe Harboe, Poul Benard, Ruth Norup og Erik Wischmann Nielsen. Den stiftende generalforsamling fandt sted 2. februar 1984, og andelsboligforeningen var dermed en realitet. Dens første formand blev Poul Benard. Ejendommen blev tilsluttet fjernvarmenettet februar 1994 Ejendommen blev udstyret med termovinduer 1994 Ejendommen fik lagt nyt tag og renoveret altaner 1999 Side 2

4 04 Faciliteter og indretning Hovednøglesystem Ejendommen er indrettet med et hovednøglesystem, således at beboerne med en enkelt nøgle har adgang til hovedindgange fra både gade- og gårdside, storskraldsrum og alle andre fællesrum, dog har fællesrum på loftet særskilt nøgle. Loftsrum På loftsgangene i DPV-blokken er der til hver af lejlighederne tilhørende oplagsrum. Kælderrum I kælderen under begge blokke er der indrettet et større antal oplagsrum, der med de senest tilkommende rum under FA-blokken dækker beboernes behov for ekstra opbevaringsplads. De andelshavere, der ikke har kælderrum kan blive skrevet på venteliste, og denne afgør, hvem der er berettiget til ledige kælderrum. Der må ikke henstilles ting i kælder- og loftsgange samt på trappeopgange af brand- og rengøringsmæssige årsager. Vaskerier I kælderen under DPV-blokken er der to vaskerier med vaskemaskine og tørretumbler. På tavler udenfor kan man reservere en 3-timers vasketid ved hjælp af et låsesystem. Der er 5 daglige vasketure, begyndende kl Maskinerne på sidste tur skal være slukket senest kl. 21 af hensyn til overboerne! Dertil er der 5 tørrerum plus 1 rullestue (alle aflåselige). Tørretøjet skal fjernes, når det er tørt, så det ikke optager plads for andre. Rullestuen kan anvendes efter behov uden forudgående reservering. Alle lokaler skal afleveres rene og ryddelige. Cykler og barnevogne Cykler kan opbevares i et af 3 aflåste rum i kældergangene ud for hver bagindgang samt i kælderen under FA-blokken. Opbevaringsplads for barnevogne, børnecykler, m.v. er indrettet i garage nr. 12. Hobbyværksted I kælderen under FA-blokken er der indrettet et hobbyværksted til fri afbenyttelse. Også her gælder, at man rydder op efter sig, når værkstedet forlades. Garager og P-pladser Der findes 10 udlejede bilgarager med indkørsel fra gårdsiden. Yderligere 4 garager anvendes som storskraldsrum, som el-skrotrum og til opbevaring af miljøskab, havemøbler, haveredskaber, grill m.v. samt til opbevaring af barnevogne, børnecykler og legeredskaber. For enden af DPV-gavlen (ved Maglekildevej) er der 5 parkeringspladser, der ligesom garagerne er lejet ud til andelshaverne. Ved lejlighed tildeles en garage/p-plads til den kronologisk ældste på ventelisterne. Radio/TV Ejendommen er forsynet med kabel-tv- og radiomodtagning fra TDC (den store pakke). Der er endvidere internet- og telefonadgang via Dansk Bredbånd. Side 3

5 05 Skakter, skralderum og containere En påmindelse: Vi må alle være med til at holde god orden og hjælpe dem, der skal fjerne vores affald for samtidig at være med til at forbedre miljøet såvel indenfor som udenfor ejendommens rammer. Derfor er det vigtigt, at vi så vidt, det er muligt, overholder de nedenfor skrevne regler og ikke af magelighed eller ligegyldighed springer over, hvor gærdet er lavest. På forhånd tak! Afskaffelse af affald skal ske efter de retningslinier, som er skitseret i en affaldsguide af , og som er omdelt til beboerne. Væsentlige elementer fra denne guide er følgende: Nedfaldsskakter Alt brændbart køkken- og husholdningsaffald inklusive vådt affald som bleer, bind etc. skal samles i de udleverede plastposer eller lignende kraftige plastposer og forsegles forsvarligt, inden de kastes i nedfaldsskakten på trappen. Hård plast, konservesglas, batterier, pap, papir m.v. må ikke kastes i nedfaldsskakten. Den slags placeres andetsteds. Se nedenfor. Papircontainere Papircontainerne i gården er beregnet til papiraffald, aviser, magasiner, reklamer, telefonbøger og lignende (som angivet på containerlåget). Papcontainere Containerne er beregnet til pap af enhver art i flad form. Kartoner og æsker skal trykkes sammen. Det gælder også større papkasser, der om nødvendigt rives eller skæres i stykker. Glascontainer Denne container er til vin- og spiritusflasker, konservesglas m.v. Plastcontainere Heri anbringes plastflasker og andre plastbeholdere som angivet på containerlåget, samt anden plastemballage - med undtagelse af miljøskadeligt affald. Metalcontainer Heri anbringes mindre og mellemstort metalaffald som fx udslidt værktøj, køkkenredskaber, metalbeholdere som konservesdåser, dunke etc. med undtagelse af miljøskadeligt affald. Batteristander Heri skal lægges alle former for batterier. Storskraldsrum Det er garage nr. 3 (til højre for indgangen DPV nr. 11). Porten kan åbnes med hovednøglen. Storskraldsrummet er beregnet til større, brændbare/ikke brændbare effekter, der ikke hører til typen miljøaffald (se nedenfor). Side 4

6 05 Skakter, skralderum og containere (fortsat) Storskraldsrum (fortsat) Storskraldet skal placeres længst tilbage i rummet, hensigtsmæssigt stablet. Småting skal være i poser eller kasser. Tingene må ikke blot kastes ind, da renovationsarbejderne i så fald ikke vil afhente affaldet, og foreningen dermed selv må bekoste sorteringen. El-skrot i garage nr. 8 Alt elektronisk og elektrisk udstyr, enheder og komponenter, fx computere, skærme, tastaturer, TV, elektrisk værktøj, regnemaskiner, lommeregnere og telefoner, samt større husholdningsemner som køleskabe, komfurer, foodprocessorer etc., anbringes i garage nr. 8 se guide om elektronik. Miljøskab i garage nr. 7 Her anbringes kemikalier og giftstoffer herunder malingsrester (inklusive tomme bøtter) samt husholdningskemikalier som fx sprit, salmiakspiritus, eddikesyre og lignende. Det vil være velset (og besparende for foreningen), hvis den enkelte beboer, der har mulighed for det, selv bringer større miljøskadelige effekter til en genbrugsplads i nærheden. Der er to relevante genbrugspladser med åbningstider hele ugen. Det er: Kulbanevej Genbrugsstation Kulbanevej 4, Valby Hverdage Lørdag, søndag og helligdage Vasbygade Genbrugsstation Vasbygade 26, København SV Hverdage Lørdag, søndag og helligdage Side 5

7 06 Boligansvar Ifølge andelsboligforeningens lejekontrakt er den enkelte andelshaver ansvarlig for vedligeholdelse af sin lejlighed. Foreningen er generelt ansvarlig for reparation/udskiftning af defekte elog vvs-installationer. Alle kosmetiske fornyelser af fungerende, tekniske armaturer er for andelshaverens egen regning. Der kan dog efter aftale ydes tilskud, hvis fx det oprindelige træk-og slip toilet udskiftes med en moderne vandbesparende, lavtskyllende model. Vandhaner udskiftes til bestemte af bestyrelsen besluttede modeller. Ønskes andre, dyrere armaturer, betales differencen af andelshaveren. Reparationer/udskiftninger skal udføres af autoriserede håndværkere efter aftale med bestyrelsen. Hvis en opgave udføres uden forudgående aftale med bestyrelsen, vil det normalt stå for andelshaverens egen regning. Indgreb på centralvarmeinstallationer og brugsvandsinstallationer frem til ballofix må kun udføres af foreningens vvs-firma. 07 Regler og anvisninger Trapper/indgangspartier Beboerne skal selv sørge for ryddelige reposer. Fodtøj må ikke placeres uden for døren. Der må ikke henstilles ting i kælder- og loftsgange samt på trappegange af brand- og rengøringsmæssige årsager. Det er tilladt at sætte mindre planter/blomster i vindueskarmene på mellemreposerne forudsat, at man selv passer dem med vanding etc. og straks fjerner de visne eksemplarer. Barnevogne, børnecykler etc. må ikke placeres i indgangspartierne. De henvises til garage nr. 12. Hoveddøre må ikke ændres, bortset fra installation af ekstra lås(e). Altaner/vinduer Vinduer og altandøre må ikke ændres ligesom altanvægge, der kan ses udefra, skal bevare husets standardfarve og ikke må påføres anden farve. Det er tilladt at opsætte altankasser indvendigt på gitter/murkant men af sikkerhedsmæssige og forsikringsmæssige grunde samt af hensyn til underboerne ikke udvendigt! Der må ikke opsættes paraboler. Der må ikke hænges tøj til udluftning på gitteret, ligesom evt. tøjtørring skal ske under frontmurens højde. Gårdmiljø Bestyrelsen sørger for at sætte havemøbler og parasol ud på terrassen til brug for beboerne i forår/sommertiden. Leg i gården er tilladt behersket støjniveau forventes af hensyn til omkringboende. Af hensyn til renholdningsselskab, brandvæsen m.v., samt tilkørsel til garagerne, er kun håndværkerog kortere ærindeparkering tilladt i gården. Bilvask er mulig i gården for beboerne. I indgangspartierne er der adgang til varmt og koldt vand, samt en enkelt 20 m vandslange med studs (som regel placeret i nr. 11). Fodring af fugle og katte er af miljøhensyn forbudt og er i øvrigt kraftigt frarådet af Frederiksberg Kommune. Side 6

8 07 Regler og anvisninger (fortsat) Husdyr Det er tilladt beboerne at holde almindelige husdyr hund, kat, fugl, hamster etc. under forudsætning af, at de ikke er til gene for andre beboere. Vilde dyr, krybdyr, slanger, edderkopper etc. er ikke tilladt. Skulle man være i tvivl, så tal med bestyrelsen. Hunde må ikke luftes på ejendommens arealer. Har uheldet alligevel været ude, skal ekskrementerne straks fjernes. 08 Vis hensyn til medbeboere Der er lydt i vores ejendom, så vi skal være opmærksomme og tænke på medbeboerne ved støjende aktiviteter. Først et par uomgængelige regler: Der må ikke bores og bankes på hverdage mellem 20 og 08, samt lørdage, søndage og helligdage mellem 16 og 09. Støjende renoveringsarbejder skal finde sted inden for normal arbejdstid. Vaskemaskine og/eller opvaskemaskine i lejligheden bør ikke køre mellem kl. 22 og 07. Musikalske udfoldelser bør holdes på et rimeligt lavt decibel-niveau først og fremmest af støjhensyn, men også fordi vi ikke alle har samme musiksmag Skal man holde fest, bør man advisere de øvrige beboere ved opslag eller på anden måde informere medbeboerne omkring sig, helst nogle dage før begivenheden. Rygning er ikke tilladt på alle fælles indendørsarealer i ejendommen. Side 7

9 09 Ventelister En andelshaver har ifølge vedtægterne principielt ret til frit at afhænde sin andel/lejlighed. Hvis en andelshaver ikke har fundet eller ikke ønsker selv at finde en køber, kan andelshaveren via bestyrelsen stille sin lejlighed til rådighed for foreningens ventelister. Retten til frit salg bortfalder, hvis en andelshaver overtager en anden lejlighed i ejendommen. I så fald skal den fraflyttede lejlighed ifølge vedtægterne stilles til rådighed for foreningens ventelister. Indstillingsret til ventelisterne har kun andelshaverne. Ethvert ønske om optagelse på listerne, inklusive garage/p-pladslisterne og listen til kælderrum, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen. Det samme gælder sletninger og navneændringer. I tilfælde af, at en andelshaver fraflytter ejendommen, slettes vedkommendes eventuelle indstillinger af alle lister. Optagelse på listerne sker i kronologisk orden i henhold til indstillingsbrevenes modtagelse. Listernes præference er: Liste A Andelshavernes ønsker om anden/større lejlighed Liste B Børneventeliste Liste C Andre indstillede (lukket for tilgang iflg. generalforsamlingsbeslutning af 3. april 2003). På liste B kan en andelshaver indstille flere af sine egne børn en bloc. Når den første af dem tildeles en andel/lejlighed, flyttes de øvrige nederst på den pågældende liste. Sammen med ventelisterne findes en Liste D, der oplyser om andelshavere, der over for foreningen har anmeldt personer, de har givet forkøbsret/arveret til deres lejlighed. Garage/P-plads Garage eller P-plads tildeles i kronologisk orden efter optagelse på listerne. Lejebytte mellem de to lister er ikke umiddelbart muligt. En andelshaver kan skrive sig på begge lister. I tilfælde af, at en garage tildeles først, vil en evt. optagelse på P-pladslisten blive slettet men ikke omvendt. For at blive skrevet op til en garage eller en P-plads, skal man kunne fremvise registreringsattest for egen bil. Det henstilles, at man tager hensyn og parkerer i sin garage eller på P-plads, således at der er bedre plads på gaden til beboere, der ikke råder over disse faciliteter. ---ooo0ooo--- Side 8

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular.

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular. HUSORDEN 1. ÆNDRING AF BOLIGEN Lejligheden og dens installationer skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Arbejdet

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere