HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6"

Transkript

1 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

2 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold i gården 10. Trappevask 11. Vaskerum 12. Ejerskifte 13. Affald 15. Trappeopgange og andre fællesarealer 16. Udlejning 17. Forsikringer 18. Altaner

3 1. Bestyrelse og ejendomsservice Ejendommen har ejendomsservice tilknyttet, der er i ejendommen ca. en gang om ugen. Ejendomsservice kan kontaktes per se mere på foreningens hjemmeside. Ved akutte problemer kan ejendomsservice kontaktes telefonisk. Alternativt kan ringes direkte til fagmand. Ejerforeningens bestyrelse kan kontaktes ved skriftlig henvendelse per mail til 2. Husdyr Det er kun med bestyrelsens skriftlige tilladelse tilladt at holde husdyr. Ansøgning om tilladelse til at holde husdyr rettes til bestyrelsen. Samtykke gives på betingelse af, at dyret ikke er til gene for beboerne eller ejendommen samt at dyrets ejer straks fjerner de ekskrementer dyret måtte efterlade på ejendommens fællesareal. 3. Navneskilte Dette betales af ejerforeningen. Nye beboere bedes kontakte ejendomsservice med henblik på udskiftning af navneskilt i hoveddørens dørtelefon. 4. Nøgler Der er fællesnøgler til henholdsvis hoved- og bagtrappe, vaskerum samt fællesarealet ved pulterrummene. 5. Pulterrum Til hver lejlighed findes et pulterrum (dog ikke til lejligheden Danasvej 6B) i baghuset, hvilket anvises af bestyrelsen, såfremt ejeren ikke har fået det anvist af den tidligere ejer ved overtagelsen af lejligheden. Pulterrummet skal mærkes med navn eller adresse (ex. Danasvej 4, 1. th). Rummet skal være aflåst og må ikke indeholde ting, som ved lugt, brandfare eller på anden måde er til gene for andre. Fællesarealet ved pulterrummene er tiltænkt ejendommens fælles ting, såsom

4 havemøbler, haveredskaber, maling mv. Det er ikke tilladt at bruge dette areal som tillægsopmagasineringsplads for sine egne effekter. Ting, der over længere tid opbevares her vil blive fjernet på foranledning af bestyrelsen uden yderligere varsel. 6. Støj Enhver form for aktiviteter, der støjer og dermed kan være til gene for de øvrige beboere i ejendommen, skal udfoldes med fornødent hensyn til de øvrige beboere. Der henvises i øvrigt til de i husordenen fastsatte regler for udfoldelse af specifikke støjende aktiviteter såsom musiceren, afholdelse af fester, ophold i gården, anvendelse af værktøjer og vaskemaskiner mv. 7. Musiceren og fester Afspilning af høj musik eller støjende instrumenter må kun finde sted i tidsrummet Ved afholdelse af fest kan der dispenseres herfra på fredage og lørdage, såfremt festen er behørigt varslet i forvejen ved opslag i den pågældende og tilstødende opgang. Der henstilles i øvrigt til at der udvises almindeligt hensyn til de øvrige beboere. 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. Vaske-, opvaske- og tørremaskiner mv. må alene benyttes på hverdage i tidsrummet 7-22 samt på lørdage og søndage i tidsrummet Installationer og opsætning af hårde hvidevarer, der kan have konsekvenser for ejendommens fordeling af koldt og varmt vand skal godkendes af ejendommens vicevært. Der må kun installeres VAgodkendte blandingsbatterier. Støjende værktøj, såsom boremaskiner, slibemaskiner og lignende, må kun benyttes på hverdage mellem 8-20 og i weekenderne mellem Ophold i gården Leg og højrøstet adfærd i gården må kun finde sted i tidsrummet Fredage og lørdage dog i tidsrummet 8-24.

5 Grill skal finde sted i forsvarlig afstand til bygningerne og under hensyntagen til de øvrige beboere. Engangsgrill må ikke stilles direkte på havemøblerne eller andre overflader, der kan beskadiges herved. Borde og bænke skal stilles på plads efter brug. 10. Trappevask Trappevask foretages på hovedtrappen én gang om ugen og på bagtrappen hver anden uge. Beboerne skal selv sørge for rengøring af måtter. Man skal sørge for at måtter mv ikke er til gene ved trappevasken. Beboere, der ifm. istandsættelse af deres lejlighed forårsager ekstra trappevask vil selv komme til at afholde denne udgift, medmindre de selv sørger for at renholde trappen i perioden, hvor istandsættelsen finder sted. 11. Vaskerum Rengøring af vaskerum påhviler ene og alene brugerne og det overlades til denne gruppes selvjustits at finde en mindelig ordning. Ved grov forsømmelse og fx manglende rengøring af maskinerne, der fører til driftstop, vil bestyrelsen gribe ind. Udskiftning af defekte maskiner som følge heraf vil ske for brugernes regning. Betaling for brug af vaskerum afregnes kvartalsvist over fællesudgifterne efter en af admininstrator fastsat pris. 12. Ejerskifte Ejerforeningens administrator skal orienteres om ejerskifte for ajourføring af medlemskartotek og indbetalingskort. Ved salg af lejligheden skal vedtægterne fremlægges for køber. Ekstra elektroniske eksemplarer kan rekvireres hos foreningens administrator eller downloades direkte på. 13. Affald Alt affald skal være pakket ind i lukkede poser og anbringes i containerne i gården. Ved bortskaffelse af større genstande bestilles afhentning af storskrald hos kommunen på Giv besked til øvrige I ejendommen, når kommunen har bekræftet afhentningsdatoen.

6 Byggeaffald køres på genbrugsplads eller bortskaffes på lignende måde idet containerne ikke er beregnet hertil. Det samme gør sig gældende for al elektronisk affald, såsom computer, vaskemaskine, fjernsyn og lignende. Der forefindes i forbindelse med containerne en kasse til brugte batterier, en container til papir, og en container til pap. Brug dem! Det henstilles generelt til beboerne, at man alle hjælper med til at holde gården ren, fx ved at samle affald og lignende op, der måtte være havnet på jorden, da vi kun har begrænsede ressourcer til renholdelse. Til gengæld kan vi alle med en minimal indsats være med til at gøre det ti et skønnere sted. 15. Trappeopgange og andre fællesarealer Af hensyn til brandsikkerheden må bagtrapper ikke benyttes til opbevaring af nogen art. 16. Udlejning Ved udlejning eller fremleje af ejerlejlighed skal bestyrelsen godkende lejekontrakten jf. vedtægterne, og administrator skal underrettes. 17. Forsikringer Ejerforeningen har tegnet kollektiv hus- og grundejerforsikring for ejendommen. Forsikringen dækker pludselig opstået beskadigelse af bygningen, herunder vægge, lofter og gulve. Ejerforeningen har også en glasforsikring, der dækker ruder og som kan dække brud på håndvaske og toiletkummer.

7 18. Altaner Ophold på altanen. Med hensyn til ophold, adfærd og støj på altanen henvises til husordenens pkt. 6, 7 og 9 idet altanen underlægges samme betingelser som ophold i gården. Bestyrelsen opfordrer til at altanen holdes ryddelig. Altanstykker. Det er tilladt at opsætte et altanstykke (et stykke lærred der sidder på indersiden/imellem tremmerne). Dog skal det være sort, så altanerne matcher og fremstår ens. Blomsterkasser. Det er tilladt at opsætte blomsterkasser, disse skal dog fastmonteres forsvarligt og på indersiden af rækværket.. Belysning. Det er ikke tilladt at montere elektrisk belysning. Generelt er det ikke tilladt at opsætte eller montere noget der er til gene. Grill må finde sted på altanerne, dog må kun anvendes gasgrill og det skal selvfølgelig ske under hensyntagen til naboer, for hvem det kunne være til gene. Jf. vedtægterne påhviler vedligehold af altanerne de enkelte altanejere. Dog kan foreningen ved grov mangel på vedligeholdelse sætte vedligeholdelsesarbejder i gang for altanejers regning.

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere