Gør tanke til handling VIA Kommunikation. Velkommen til Campus Holstebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør tanke til handling VIA Kommunikation. Velkommen til Campus Holstebro"

Transkript

1 Gør tanke til handling VIA Kommunikation Velkommen til Campus Holstebro

2

3 VIA Kommunikation 3 INDHOLD Velkommen til Campus Holstebro... 4 Campusledelsen... 5 Råd og Udvalg... 6 Åbningstider... 7 Praktiske oplysninger... 8 Adgangskort... 8 Aktivitetsdag... 8 AV-udstyr... 8 VIA Biblioteket (Gl. Struervej 1)... 8 Boligforhold... 8 Butikken... 9 Bygningsoversigt... 9 De Studerendes Råd De Studerendes Hus Café Stud Forebyggelse af eksamensangst kursus Forholdsregler ved brand Forsikring Grupperum Internationalt samarbejde IT Kantine Kopicenter VIAs Centrale Kopicenter Kopimaskiner og printere Lektionstider Læsekurser Medieudstyr Parkering Rygning Skabe Skemaer SPS (Specialpædagogisk Støtte) Studenterrådgivningen Studiekort Studievejledning vedr. optagelse Studievejledning under uddannelsen SU-kontor Ulykker Ungdomspræst VIA Studentervæksthus VIA Service... 18

4 VIA Kommunikation VELKOMMEN TIL CAMPUS HOLSTEBRO 4 Velkommen til Campus Holstebro Kære studerende Du sidder nu med en fælles informationsfolder for alle studerende ved, Gl. Struervej 1, Holstebro. Folderen retter sig således både mod nye studerende, som begynder deres studier i år, og ældre studerende, som er et stykke inde i deres studier. Du er således en blandt ca studerende, der har valgt at læse til enten bygningskonstruktør, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut, socialrådgiver, ergoterapeut eller tage videreuddannelse i Holstebro eller deltage på Forberedelseskursus for Flygtninge og Indvandrere. Professionshøjskolen i daglig tale VIA er en meget stor og geografisk spredt institution ja, faktisk er vi den 3. største uddannelsesinstitution i Danmark. VIA har en lang række adresser fordelt over hele Region Midtjylland, men vi har udvalgt 7 hovedbyer, hvorfra vi udbyder hovedparten af vore uddannelser Århus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Der er ca studerende og godt et par tusinde ansatte i VIA. Det vigtigste for dig er imidlertid, at uddannelserne og studiemiljøet her på Gl. Struervej i Holstebro danner rammerne for din uddannelse i de næste 3½ år og vi er som altid klar til at give dig førsteklasses undervisning og service. Informationsfolderen er ens for alle studerende, men du må forvente, at der også bliver udleveret supplerende materialer fra de enkelte uddannelser. De forskellige former for service, som enhver studerende uanset studieretning har brug for, er samlet og gjort let tilgængelige i denne folder, så alle kan udnytte de muligheder, som Campus Holstebro byder på. Lad os bare i flæng nævne informationer om boligforhold, kopiering, lokaler, studenterrådgivning, parkering m.m. Som ny studerende er det vigtigt hurtigt at komme ind i rytmen og omgangsformen, som gælder her i huset. Du vil nemlig møde mange forskellige mennesker og personalegrupper, og vi skal alle være her i respekt for hinanden og med plads til forskellighed. Men naturligvis forventer vi, at alle indordner sig under de få fælles regler, der findes. For rygere gælder det, at rygning kun er tilladt udendørs på de anviste steder. At begynde på en videregående uddannelse er et stort spring og en stor udfordring. Det er vores erfaring, at de studerende, der klarer sig bedst, og som bliver mest tilfredse med deres studier, er de studerende, som hurtigt finder sammen med andre medstuderende i studiegrupper, diskussionsgrupper, eller hvad man nu vælger at kalde sig. At være studerende uden netværk er en vanskelig sag, så der skal lyde en kraftig opfordring til at søge støtte og hjælp fra hinanden. Studiemiljøet med de mange studerende, undervisere, bibliotek, lokaler og udstyr giver unikke muligheder for dette. Lykke og held med dine studier og endnu en gang velkommen til VIA, Campus Holstebro. På vegne af Campusledergruppen Asbjørn Christensen Direktør og Campusleder Pia Hingebjerg Campuskoordinator Vi håber, at informationsfolderen dækker dine behov for praktiske oplysninger, men vi ved godt, at det ofte er sådan, at informationer kan forbedres. Vi vil derfor løbende justere folderen i overensstemmelse med de tilbagemeldinger, vi indhenter fra dig og dine medstuderende.

5 5 Campusledelsen På Campus Holstebro er der etableret en netværksbaseret campusledelse. Vores mål er, at Campus Holstebro er et uddannelsessted, hvor der er et ønske om og en vilje til at arbejde for løsninger med henblik på til stadighed at kvalificere såvel faglighed og studiemiljø som arbejdsmiljø. Vi lægger også vægt på at have en tæt kontakt med praksis i kraft af de mange institutioner og organisationer, vi arbejder sammen med. Det drejer sig om praktikinstitutioner, kommuner, kulturinstitutioner m.fl. Campusledelsen ønsker at skabe mulighed for relationer og netværk såvel internt i VIA som eksternt, dvs. mellem studerende, medarbejdere og omverdenen. Den netværksbaserede campusledelse skal se som et lederteam, der arbejder visionsbaseret og ud fra VIAs stratetiske intentioner. Et lederteam, der baserer sit arbejde på åbenhed, tillid, enkelhed, anerkendelse og handlekraft, samt VIAs og den enkelte højskolers strategiske udfordringer og handlinger for Målet er, at du kan tage kontakt til den enkelte leder, hvis ansvarsområde du har ideer eller spørgsmål til. Nedenfor følger en oversigt over ledernetværket med angivelse af, hvilke ansvarsområder den enkelte leder varetager. Campusdirektør: Asbjørn Christensen Campuskoordinator: Pia Hingebjerg VIA Studentervæksthus: Laila Olesen Forskning og udvikling: Kirsten Maibom, Svend Aage Povlsgaard og Tove Schreiber Bygning og service: Knud Danielsen og Flemming Højhus Jeppesen Trivsel og kultur: Flemming Højhus Jeppesen Internationalisering: Lisbeth Sørensen Studieadministrationen: Chef for SFH studieadministrationerne: Susanne Markussen Faglig Koordinator i Holstebro: Lone Pindstofte Kristensen Studiemiljø: Inge Gori Relation bibliotek-uddannelser: Marianne Pedersen og Flemming Højhus Jeppesen Faglighed på tværs: Lisbeth Sørensen

6 VIA Kommunikation VELKOMMEN TIL CAMPUS HOLSTEBRO 6 Råd og Udvalg Campusledelsen vil gerne understøtte, at dagligdagen på Campus Holstebro kan fungere mest hensigtsmæssigt. Derfor har vi nedsat en række udvalg, der tager sig af udvalgte opgaver. For at sikre en tæt relation og dialog med ledelsen er der som udgangspunkt en repræsentant fra campusledelsen med i nedenstående udvalg. Arbejdsmiljøudvalg: Flemming Højhus Jeppesen og Inge Møller Madsen Campus DSR: Inge Gori Kantineudvalg: Marianne Pedersen Uddannelses- Drifts- og Koordineringsudvalg (UDK): Knud Danielsen og Flemming Højhus Jeppesen

7 7 Åbningstider Campus Holstebro, Gl. Struervej 1 Bygningerne er åbne: Mandag til fredag kl Biblioteket Åbent 24/7 Udlån i stueetagen Personalet træffes Mandag til torsdag kl Fredag kl VIA Studentervæksthus Se Aktivitetsoversigt 1. sal Bygning A Kantinen Mandag til torsdag kl Fredag kl Studenterrådgivningen Onsdag kl Studievejledning vedr. optagelse Mandag til fredag kl Studievejledning vedr. uddannelsen Træffetider se side 17 VIA Service Butikken Mandag til torsdag kl Fredag kl Medieudlån Mandag til torsdag kl Fredag kl Receptionen Mandag til torsdag kl Fredag kl Telefonen Mandag til torsdag kl Fredag kl Lokalekoordineringen Mandag til torsdag kl Fredag kl SU- og SPS-vejledning Mandag til fredag kl

8 VIA Kommunikation VELKOMMEN TIL CAMPUS HOLSTEBRO 8 Praktiske oplysninger ADGANGSKORT Via dit Studiekort har du adgang til Campus Holstebro, Gl. Struervej 1 uden for normal åbningstid (beskrivelse af studiekort se nærmere side 15), med mulighed for at benytte bygningernes faciliteter og serviceydelser, f.eks. øve i de professionsrettede og fagspecifikke lokaler samt benytte bibliotekerne. Procedure: Registrering af adgang på dit Studiekort sker ved henvendelse i VIA Service hver torsdag mellem kl og AKTIVITETSDAG Campus DSR arrangerer en årlig aktivitetsdag 3. fredag i september, hvor alle på Campus Holstebro er samlet omkring forskellige aktiviteter, hygge og samvær. Der er forskellige sportsaktiviteter, som man kan deltage i. Da mange af aktiviteterne er baseret på holdaktiviteter, er der stor mulighed for at lære nye medstuderende at kende på dagen. I starten af september, vil der blive opsat skemaer til tilmelding af hold til de forskellige aktiviteter. Så tag en snak med dine medstuderende om deltagelse, og få en dejlig dag/aften til årets BEDSTE aktivitetsdag. AV-UDSTYR Campus Holstebro, Gl. Struervej 1 råder over AV-udstyr (f.eks. dataprojektorer). Der ydes hjælp i VIA Service til opsætning af alle former for AVudstyr, assistancen skal bestilles dagen før på mail VIA BIBLIOTEKET (GL. STRUERVEJ 1) Biblioteket på Campus Holstebro udgør et biblioteksfællesskab for alle uddannelser på Campus. Bibliotekets fælles udlånssamling er i stueetagen. Tidsskrifter til de enkelte uddannelser finder du i lokale 207 i tilknytning til Studentervæksthuset VIDEA. Ud over fysiske materialer er der adgang til en række elektroniske ressourcer via det trådløse netværk. Mail Biblioteket: tlf.: BOLIGFORHOLD Flytter du til Holstebro Kommune, fordi du skal i gang med en videregående uddannelse i kommunen, har Holstebro Kommune sammen med nogle af boligselskaberne aftalt, at der er boliggaranti. Garantien omfatter et tilbud om en almen bolig. Det er altså ikke nødvendigvis en ungdomsbolig. Hvis der ikke er ledige boliger på det tidspunkt, hvor du ønsker en bolig, får du fortrinsret til en af de førstkommende ledige boliger i det boligselskab, hvor du ønsker en bolig. Boliggarantien betyder selvfølgelig ikke, at du frit kan vælge og vrage, men den omfatter en bolig, der er passende set i forhold til husstandens størrelse og indkomst. Det er også en mulighed, at flere venner deler en lejlighed. Kontakt et af de følgende boligselskaber, og hør hvad de kan tilbyde dig: Boligselskabet Sct. Jørgen Jeppe Schous Gade Holstebro Tlf.: Har bl.a. ungdomsboliger/kollegieværelser på Rendsborggade, Bisgården, Humlegården, Lokegården, Sysselting og Østergade.

9 9 Boligselskabet Holstebro Thorsvej Holstebro Tlf.: Har bl.a. ungdomsboliger på Hunsballevej. Boligselskabet Lejerbo Thorsvej Holstebro Tlf.: Har bl.a. ungdomsboliger/kollegieværelser på Mads Clausensvej. Ud over ovenstående boligselskaber, som er med i boliggarantiordningen, findes også nedenstående boligselskaber i Holstebro Kommune. Ejendomsselskabet Kildegården v/thomas Balling Kildevej Holstebro Kontaktperson: Vicevært Frits Grønkær tlf Dan-Ejendomme A/S Tuborg Boulevard Hellerup Tlf.: Har bl.a. ungdomsboliger på Lyksborgvej Der er også privat udlejning, der oftest annonceres i dagspressen. BUTIKKEN I butikken kan du købe undervisningsbøger til brug ved uddannelserne tilknyttet Campus Holstebro o Bøgerne kan ses og købes på når boglister er klar ved studiestart og ved semester/modul start. logovarer med VIAs logo, bl.a. softshelljakker T-shirts gaveartikler varer specielt til den enkelte uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen: Uniform, træsko, sandaler og sygeplejeartikler såsom ure, lommebeskytter, pulsmåler, saks, VAS lineal, penne holder og lommelygte Bygningskonstruktøruddannelsen: Forskellige skriveartikler (blyanter i forskellige hårdhedsgrader, stift blyanter m/2 mm stift i forskellige hårdhedsgrader), manifold, omsætningsstok, specialmapper og skitseblokke alt i kontorartikler målrettet studerende på vore uddannelser gaveartikler: vin, keramik, Hans Bølling træfigurer og meget andet Butikken findes i VIA Service. BYGNINGSOVERSIGT Der henvises til bygningsoversigten, som findes ved de forskellige bygningsindgange. Lokalenumre og bygningsbetegnelserne hænger sammen og er som følger: Bygning A lokalenumre 1xx i stuen, 2xx på 1. sal og 3xx på 2. sal. Bygning B lokalenumre 5xx. Bygning C lokalenumre 4xx. Bygning D lokalenumre 6xx. Bygning E lokalenumre 7xx.

10 VIA Kommunikation VELKOMMEN TIL CAMPUS HOLSTEBRO 10 DE STUDERENDES RÅD Gennem De Studerendes Råd (DSR) har den studerende mange muligheder for at få indflydelse på egen uddannelse og eget studiemiljø. Hvert enkelt hold på alle uddannelser ved Campus Holstebro vælger kort efter studiestart repræsentanter, som skal varetage deres medstuderendes interesser i forskellige sammenhænge. Disse repræsentanter kommer, sammen med repræsentanter fra de andre hold på uddannelsen, til at indgå i et spændende dynamisk team af studerende, som samarbejder om at forme deres uddannelse og bidrage til at højne niveauet for deres uddannelse og studiemiljøet. Disse repræsentanter sikrer, at uddannelse på Campus Holstebro foregår på de studerendes præmisser. Der er desuden også mulighed for at møde og arbejde med studerende fra de øvrige uddannelser på Campus Holstebro gennem et fælles studiepolitisk råd Campus DSR. Campus DSR består af repræsentanter fra uddannelserne på Gl. Struervej 1. Campus DSRs væsentligste opgave er at medvirke til at styrke og udvikle studiemiljøet på tværs af uddannelserne fagligt såvel som socialt. Den opgave løses ved bl.a. at arrangere fester, fredagscafé og aktivitetsdag samt ved at være repræsenteret i VIA-bestyrelsen, råd, nævn og udvalg på uddannelserne og derved være aktivt medvirkende til at udvikle Campus Holstebro. DSR er for dig, som ikke er ligeglad, og som har lyst til at supplere din uddannelse med kompetencer inden for mødeafholdelse, tværfagligt samarbejde samt planlægning af større arrangementer. DSR er også for dig, som har meninger og holdninger, og som har lyst til at forme fremtidens uddannelser i Midt- og Vestjylland. Uanset hvem du er, så er der plads til dig i DSR fællesskabet. DE STUDERENDES HUS CAFÉ STUD De Studerendes Hus er et 400 m 2 stort selskabslokale i 2 etager, indrettet af De Studerendes Råd til gavn for alle studerende ved Campus Holstebro. Lokalet er indrettet med poolbord, bordfodbold, køkken, sofagrupper og projektor med mulighed for at låne Wii (ved aftale med formanden for Eventudvalget). Derudover er der, gennem Eventudvalget, mulighed for at leje Café Stud til holdarrangementer eller fester. To gange om måneden slår Eventudvalget dørene for fredagsbar for studerende på Campus Holstebro. Fredagsbar afvikles i en afslappet og hyggelig atmosfære med mulighed for at hygge sig med sine medstuderende. Døren åbnes kl. 12. Eventudvalget Café Studs daglige funktion varetages at studerende på tværs af uddannelserne Eventudvalget - på Campus Holstebro. Udvalget arrangerer og afholder fester og fredagsbar i tæt samarbejde med Campus DSR. Arbejdet i Eventudvalget styrker sammenholdet i de enkelte klasser samt på tværs af uddannelserne. Som medlem af Eventudvalget får du god mulighed for at udvikle dig som projektleder, samt være med til at afholde VIAs fedeste fester. Studerende på Campus Holstebro har mulighed for at låne Café Stud til klassefester ved at kontakte Eventudvalget på følgende mail: På Campus DSRs side på https://studienet.via.dk kan du se bookingkalenderen, samt reglement for leje af Café Stud.

11 11 FOREBYGGELSE AF EKSAMENSANGST KURSUS Campus Holstebro tilbyder kurser i forebyggelse af eksamensangst. På kurset vil der være fokus på vanemæssig tænkning og antagelser, som kan virke hæmmende for, at du kan præstere dit bedste. Målet vil være, at du mere målrettet, afslappet og med større selvtillid kan gå til de prøver, din uddannelse kræver. Kurset udbydes i den udstrækning, der er behov. På kurset arbejder du i gruppen med dine problematikker og får råd og vejledning i, hvordan eksamensangst kan håndteres. Kurset forløber over 3 gange af 2 timers varighed. Tilbud om kurset vil blive offentliggjort på opslagstavler i foyeren, i diverse bygninger og på Studienettet. Spotkursus om tips og tricks Der udbydes også et Spotkursus om tips og tricks til eksamen for dig, der er nervøs/angst. Kurset forløber over 2 timer og afvikles af studievejledere på Campus Holstebro. Der afvikles 2 kurser pr. semester. Kurset afvikles i VIDEA Studentervækshuset. Tilbud om kurset vil blive offentliggjort på opslagstavler i foyeren, i diverse bygninger og på studienettet. FORHOLDSREGLER VED BRAND Samlingssteder Det største problem, vi har i tilfælde af brand, er, at vi aldrig ved, hvor mange der befinder sig i bygningerne. Derfor er det af største vigtighed, at alle begiver sig til og bliver på nedenstående samlingssteder i tilfælde af brand. Ved brand i bygning A, B, C eller D: Fællesarealet mellem Struervej og hovedbygning (A) Ved brand i bygning E eller F: P-plads foran villaen. Handlinger i tilfælde af brand 1. Iværksæt intern alarmering og evakuer ad nærmeste udgang. I bygning A er der automatisk alarmering, i bygning C og D er der alarmering ved opråb, og i bygningerne B, E og F er der brandtryk, det vil sige et glas, der skal slås ind, og en knap, der skal trykkes på. Nødudgange er mærkede med grønne skilte. 2. Hvis det er muligt uden at udsætte dig selv for fare, så luk døre og vinduer til brandområdet. 3. Alarmer brandvæsenet 4. Selv om brandvæsenet tilkaldes automatisk ved brand i bygning A, skal der ved brand uanset i hvilken bygning ringes til brandvæsenet. Tryk 112, uanset om det er fastnettelefon eller mobiltelefon, der benyttes. Kontakt receptionen I tilfælde af brand skal receptionen have besked. Hvis der ringes internt, er nummeret 50030, hvis mobiltelefon benyttes, så ring Hvis det er muligt uden at udsætte dig selv for fare, så påbegynd slukning af branden Der forefindes slukningsudstyr i form af slangeruller, kulsyreslukkere mv. i alle bygninger. Det er en god ide at orientere sig om placeringen af slukningsudstyret. Telefonnumre mv. fremgår af opslag i alle lokaler. FORSIKRING Bemærk: Det er din egen forsikring, der skal kontaktes i tilfælde af uheld. Du er ikke omfattet af nogen form for forsikring fra VIAs side. GRUPPERUM Der findes kun få grupperum.

12 VIA Kommunikation VELKOMMEN TIL CAMPUS HOLSTEBRO 12 Som mulighed for gruppeplacering kan i bygning A nævnes: kantinen, studiemiljøet i biblioteket, 5 vejledningsrum på 2. sal, når de ikke er optaget af vejledning. Prismesalen i bygning C, 2 grupperum i bygning D og studiemiljøet i bygning E. Studerende skal ikke og kan ikke reservere grupperum. MEN i specielle tilfælde er der en mulighed, f.eks. hvis man ikke ønsker at blive forstyrret under interview af personer udefra. Henvendelse til skema- og lokalekoordineringen (lokale 137 på gangen bag Receptionen). INTERNATIONALT SAMARBEJDE Formålet med det internationale samarbejde i Campus Holstebro er at udvikle den enkelte studerendes og medarbejders faglige og personlige kompetencer til at samarbejde på tværs af forskellige kulturelle og sproglige forskelle, såvel nationalt som internationalt. Dette understøtter, at studerende i VIA skal have mulighed for at udvikle stærke internationale kompetencer, der kvalificerer til et stadig mere globalt arbejdsmarked samt til et multikulturelt og globaliseret Danmark. Derfor ønsker uddannelserne på Campus Holstebro bl.a. at skabe mulighed for studie- og praktikophold i udlandet. Herunder at sikre, at der sker en øget internationalisering af uddannelserne i VIAregi, således at der på sigt i de forskellige uddannelser udbydes undervisningsforløb på fremmedsprog, især på engelsk. Samtlige uddannelser på Campus Holstebro har udvekslingsaftaler med en række forskellige uddannelsesinstitutioner i både Norden, Europa og uden for Europa. Vil du vide mere, kan du kontakte følgende internationale koordinatorer: Pædagoguddannelsen: Birgit Tanderup Ergoterapeutuddannelsen: Anne-Lise Voss Fysioterapeutuddannelsen: Alice Gjellerod Socialrådgiveruddannelsen: Anke Beuck Sygeplejerskeuddannelsen: Randi Kontni IT IT-support Campus Holstebro bestræber sig på at være på forkant med udviklingen. Studerende og undervisere stilles hele tiden over for nye udfordringer inden for området. Som studerende ved Campus Holstebro får du din egen mailadresse stillet til rådighed, og du får adgang til en række it-faciliteter bl.a. uddannelsernes fagweb via Studienet. VIAs IT-afdeling bestræber sig på at yde god service i forhold til alle brugere. IT-Support finder du i bygning A ved VIA Service. Du henvender dig til supporten enten på mailadressen eller på support telefonen IT afdelingen er behjælpelig, hvis du har problemer med at bruge VIAs IT-systemer på din egen PC, f.eks. trådløst net, studienet og mail. Ved studiestart får alle nye studerende introduktion til brugen af de forskellige IT-faciliteter. Nye studerende får adgang til elektroniske vejledninger til VIAs ITsystemer på (vælg menupunktet IT i VIA og dernæst i højre side Hvordan tilgår jeg til VIAs it-systemer). Studiestart køb af computer og software Studerende ved medbringer selv en computer til anvendelse under studiet. Det er vigtigt, at computeren er velfungerende.

13 13 Hvis du er i færd med at købe ny computer, vil vi anbefale, at du venter til efter studiestart for at sikre, at din nye computer som minimum har kapacitet til at afvikle evt. studierelevant software, som anvendes i løbet af studiet. Alle undervisningscomputere i er med ganske få undtagelser Windows-computere, hvor operativsystemet er Windows 7. Der gøres opmærksom på, at VIA ikke supporterer studerendes udstyr, men selvfølgelig er behjælpelig med at studerende kan tilgå VIAs IT-faciliteter. Apple-udstyr, som nogle af VIAs studerende anvender under studiet, er i nogle få henseender ikke fuldt kompatibelt med VIAs it. Du kan finde mere information om it i VIA her: Vær speciel opmærksom på, at du skal godkende VIAs itregelsæt, og uploade dit billede mv., før du kan anvende VIA s it-faciliteter. Du finder regelsættet på Office 365 Studerende i VIA* har mulighed for at downloade Office Professionel Plus til såvel PC som MAC på op til 5 enheder helt gratis! Har du en ipad, er det også muligt at downloade Word, PowerPoint og Exel. Der er adgang til de gratis programmer, så længe du er studerende i VIA Mere information om, hvordan du får adgang til Office programmer findes i it-afdelingens vejledningsbibliotek. Ansvar Det er dit ansvar inden studiestart at godkende VIA s itregelsæt på Det er dit ansvar at sørge for, at computeren er velfungerende og har installeret evt. studierelevant software til brug i undervisningen. Din computer skal være konfigureret således, at lyd normalt er slået fra under opstart. Du har selv ansvar for at sikre backup af dine data. Du har ansvar for at installere et velfungerende antivirusprodukt og sikre, at det altid er opdateret. VIA tilbyder ingen teknisk bistand i forbindelse med fejl/problemer med din computer, men du kan derimod du få hjælp til at tilgå VIAs IT-faciliteter. VIA stiller ikke låneudstyr til rådighed, hvis din computer er defekt heller ikke i forbindelse med eksamen. Kan din computer ikke holde strøm hele dagen, er du selv ansvarlig for at medbringe forlængerkabel og stikdåse i tilfælde af, at din placering i undervisningslokalet kræver det. KANTINE Kantinen tilbyder velsmagende sund mad tilberedt af friske råvarer samt et minimumforbrug af halvfabrikata og fedtstoffer. Kantinen overholder VIAs samlede kostpolitik du finder den på følgende hjemmeside https://intranet.via.dk/ejendom/sider/kantinedrift.aspx hvilket vil sige, at der kun købes økologiske mælkeprodukter, samt at alle vore kornprodukter er økologiske. Kantinen laver indbydende, velsmagende dejlig mad, hvor der i hele processen er tænkt på at minimere fedtindholdet og øge fiberindholdet. Kantinen har bevidst valgt at højne det sunde valg i kantinen ved at have forskellig prissætning på frugt og grønt, modsat sodavand.

14 VIA Kommunikation VELKOMMEN TIL CAMPUS HOLSTEBRO 14 Kantinen fremstår som et imødekommende samlingssted, hvor der lægges vægt på en god service, et godt arbejdsklima og et hyggeligt og humoristisk samspil med kantinens kunder. Kantinen er åben for nytænkning og udfordringer og forsøger hele tiden at være på forkant med, hvad der rører sig i tidens strømninger. Fleksibilitet og imødekommenhed er en selvfølge. Der er høflig selvafrydning! Studiekort eller dankort bruges som betalingskort i kantinen. Hvis du benytter dit Studiekort som betalingskort i kantinen, får du 5 % i rabat. Der modtages ikke kontanter, og der gives vejledning i brug af kortene se under studiekort side 15. KOPICENTER VIAS CENTRALE KOPICENTER Få trykt dine kopi- og printopgaver. Brug VIAs Centrale Kopicenter ved større kopiopgaver. Du skal blot bestille din opgave via onlinebestillingen, hvor opgaverne produceres centralt. Bestil i god tid der må forventes en leveringstid på 3-5 arbejdsdage. Du bliver informeret om, hvornår opgaven er færdig, og kan herefter afhente den hos VIA Service, hvor der afregnes. Onlinebestilling finder du på studienettet under menuen Servicecenter. Vejledning i online bestilling findes samme sted Kontakt evt. Der betales kr. 0,50 pr. kopi/print A4 i sort/hvid og kr. 3,00 pr. kopi/print A4 i farver. Betaling via studiekort, se side 15. Du kan i VIA Service afhente folder med oplysninger om kopiering, printere m.m. Der findes 3 åbne pædagogiske værksteder på Campus Holstebro, i lokalerne 144 bygning A, 420 bygning C og 717 bygning E. I disse lokaler er der udstyr til brug for laminering, printning, hæftning, hulning og indbinding af opgaver o.l. Materiale til ovenstående kan købes i butikken ved VIA Service. Lokalerne med printere m.m. kan bookes af de studerende i de perioder, det er aktuelt at aflevere opgaver. LEKTIONSTIDER Lektion Frokost KOPIMASKINER OG PRINTERE Kopimaskiner og printere til brug for studerende er opsat flere steder i de forskellige bygninger. Printning kan foregå fra VIAs stationære computere, som er tilgængelige for studerende, eller print.via.dk, som kan tilgås fra egen bærbar computer.

15 15 LÆSEKURSER Der udbydes efter behov læsekurser for studerende på 1. og 2. semester på uddannelserne på Campus Holstebro. Formålene med kurset er at give dig som deltager gode råd og metoder til, hvordan du kan forbedre dine læsevaner så du bl.a. hurtigere kan sætte dig ind i nyt stof, overskue lange tekster, finde det, du har brug for i en tekst, og huske og forstå det, du læser. Kurset indeholder bl.a. følgende: uhensigtsmæssig læsning læseformål tekstgenrer læsemåder læsenoter læseforståelse Tilbud om kurset vil blive offentliggjort på opslagstavler i foyeren, på diverse opslagstavler i bygningerne og på Studienet. MEDIEUDSTYR Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, råder over medieudstyr (f.eks. videokameraer, digitale fotokameraer, stativer til disse og digitale diktafoner), som kan lånes receptionen i VIA Service. Ved specielle ønsker/behov er man velkommen til at henvende sig i åbningstiden. Kort over parkeringsmuligheder vedlagt. RYGNING Campus Holstebro er et røgfrit område. For rygere gælder det, at rygning kun er tilladt udendørs på de anviste steder. Det vil sige i rygeskuret mellem bygning A og C og i gården ved bygning E i det afmærkede område samt på terrassen foran Cafe Stud. Der henstilles til, at man respekterer de gældende regler, så man ikke generer andre med tobaksrøg. SKABE I bygning A og E findes aflåselige skabe. Nøgle til skabene udleveres i butikken i VIA Service. Depositum for 1 semester: 100 kr. Depositum refunderes ved rettidig aflevering af nøgle. SKEMAER Som studerende kan du se dit skema i Outlook-kalenderen gælder først, når du er begyndt på studiet. Du kan også gå ind på linket og finde dit holds skema. SPS (SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE) På SU-kontoret i bygning A ved VIA Service kan du få vejledning med hensyn til SPS (Specialpædagogisk Støtte). Du kan søge om SPS hvis du f.eks. har læse-/skrivevanskeligheder, fysiske eller psykiske problemer m.m. Hvordan man søger, og hvilken dokumentation der skal foreligge, kan du få oplyst på SU-kontoret. Åbningstid: mandag til torsdag kl , fredag kl PARKERING I umiddelbar nærhed af Campus Holstebro findes 550 parkeringspladser til biler og 200 overdækkede parkeringsmuligheder for cykler. Der er indkørsel fra både Struervej og Gl. Struervej samt fra Hunsballevej, bag ved bygning B og D. STUDENTERRÅDGIVNINGEN Hver onsdag fra kl til kl kan du træffe Studenterrådgivningen, f.eks. om: personlige vanskeligheder, f.eks. stress og psykiske problemer studierelaterede problemer, f.eks. eksamensangst økonomiske og sociale problemer

16 VIA Kommunikation VELKOMMEN TIL CAMPUS HOLSTEBRO 16 Hans Verner Pedersen fra Studenterrådgivningen har kontor i bygning D. Du kan kontakte Hans Verner Pedersen enten på telefonnr eller eller på Studenterrådgivningens telefonnr telefonen er åben 9-15 mandag til fredag. Studenterrådgivningen er uafhængig af Campus Holstebros uddannelser. Alle henvendelser er anonyme, og uddannelserne får ikke oplyst, hvem der har henvendt sig. Du kan også drøfte emnerne med din studievejleder på uddannelsen. På Campus udbyder vi kurser i håndtering af eksamensangst (se side 9) og Læsekurser (se side 13). Kurserne annonceres ved opslag på opslagstavler i foyeren, på diverse opslagstavler i bygningerne og på Studienet. Du kan læse mere om Studenterrådgivningen på STUDIEKORT VIA-studiekort med billede udleveres ved studiestart. Kortet kan, på mange af VIAs adresser, anvendes til flere formål: studiekort printkort kopikort betalingskort. Som studiekort Kortet giver i nogle forretninger i Holstebro mulighed for rabat. Der findes på Studienettet en liste over de steder, hvor der er aftalt rabatordning. Adgang til Studienettet oprettes først ved studiestart. Find internetadressen på Studienettet. Som betalingskort i kantine og i butikken Der gives vejledning i brugen af kortet som betalingskort ved studiestart. Genanskaffelse af studiekort Mod betaling af kr. 75,00 kan nyt kort bestilles i VIA Service. Rabat for VIA-studerende på ISIC studiekort Det internationale studiekort ISIC er det eneste internationalt studiekort, som er anerkendt af UNESCO. Kortet giver adgang til rabatter i Danmark og resten af verden. Herhjemme får du studierabatter på f.eks. togbilletter (op til 50% med Arriva/DSB Wundercard), mobilabonnement (20% på Call Me) og online shopping (f.eks. 15% hos Zalando) Derudover kan du få rabat på flyrejser, overnatning og restaurantbesøg. Samarbejdet mellem ISIC og VIA gør, at du som VIA studerende kan få ISIC kortet til en nedsat pris på DKK 150,00 (normalpris DKK 185,00). Benyt rabatkoden VIA2014ISIC i rabatkodefeltet på ISIC købsformularen. Lind til ISIC købsformular og hjemmeside er: Læs mere omkring ISIC og alle rabatterne på: STUDIEVEJLEDNING VEDR. OPTAGELSE Studievejledning vedr. optagelse foretages af medarbejdere på den enkelte uddannelse. Ved henvendelse i hovedreceptionen v/hovedindgangen fra Gl. Struervej kan du blive henvist til vejlederen på den specifikke uddannelse. Som print- og kopikort indsætning af penge på kortet foregår i VIA Service, via Dankortterminalen i forhallen eller på internettet.

17 17 STUDIEVEJLEDNING UNDER UDDANNELSEN Samtlige uddannelser i Campus Holstebro tilbyder studievejledning inden for egen uddannelse. Følgende studievejledere kan kontaktes: Ergoterapeutuddannelsen: Ingrid Vej Andersen Tlf Mail: Fysioterapeutuddannelsen: Gitte Bek Andersen Tlf Mail: Nickolaj Hove Nielsen Tlf Mail: Pædagoguddannelsen: Ann Elsebeth Jakobsen Tlf Mail: Træffetid: torsdag kl , eller efter aftale. Socialrådgiveruddannelsen: Rita Jensen Tlf Mail: Sygeplejerskeuddannelsen: Karen Schjøtz Vejrup Tlf Mail: Træffetid pr. tlf.: mandag kl og torsdag kl. 8-10, eller efter aftale. Jonna Vilstrup Tlf Mail: Træffetid (gerne efter aftale): mandag kl og torsdag kl Træffetid pr. tlf.: mandag kl og torsdag kl SU-KONTOR SU-kontoret findes i bygning A ved VIA Service. I åbningstiden vil kontoret være bemandet, og du vil kunne få råd og vejledning. Du er også velkommen til at skrive eller ringe til os på: Johnna Daater Andersen Mail: Tlf Kirsten Hviid Mail: Tlf: Der er udarbejdet et lille hæfte med diverse praktiske oplysninger om SU og min-su. Hæftet kan afhentes på kontoret (er vedlagt informationsmaterialet til nye studerende). Du kan også hente folderende på Studienettet. Vær opmærksom på, at du tidligst kan søge SU 1 måned før den måned, du er berettiget til SU fra. Du kan også gå ind på og hente oplysninger. ULYKKER I tilfælde af behov for ambulance ringes 112. Hvis der ringes fra telefonen i lokalet, tastes 112. Opgiv adressen, som fremgår af opslaget i lokalet. Efter tilkald af ambulance skal der ringes til receptionen bed evt. om førstehjælper. Hvis der ringes fra telefonen i lokalet, er nummeret hvis der anvendes mobiltelefon, er nummeret Førstehjælp Stor Orange førstehjælpskasse i bygning A, stueetagen, ved siden af kaffeautomaterne Hjertestarteren findes ved siden af Orange førstehjælpskasse i bygning A, stueetagen, ved siden af kaffeautomaten Forbindingskasser mærket med grønt skilt med saks og gaze, ca. 20 steder i bygningerne Særlige forbindingskasser i boldsal mv. UNGDOMSPRÆST Ungdomspræst Mia Wriedt er ansat som ungdomspræst for alle unge i Holstebro. Mia Wriedt ønsker bl.a. at møde de unge

18 VIA Kommunikation VELKOMMEN TIL CAMPUS HOLSTEBRO 18 via uddannelsesinstitutionerne. Man er derfor yderst velkommen til at kontakte hende i forbindelse med: Krisesituationer: Samtaler i forbindelse med dødsfald dog ikke i forhold til familien, hvor det er den sognepræst, der skal forestå begravelsen, der er nærmere til disse samtaler, men i forhold til venner og klassekammerater. Mia Wriedt kan træffes efter aftale i Sognehuset, Kirkestræde 9a, Holstebro på tlf og på mail: VIA STUDENTERVÆKSTHUS VIA Studentervæksthus Holstebro-Nørre Nissum arbejder med sloganet Hver dag er en idédag. VIA Studentervæksthus Holstebro-Nørre Nissum er et tilbud til dig, der både vil udvikle dig personligt, dit netværk og dit arbejdsliv. Du kan læse mere om mulighederne og aktiviteterne på facebook, studienet og på Kontakt: Sebastian Landgren eller Morten Bramming for yderligere information. VIA SERVICE I VIA Service finder du: butik medieudlån reception omstilling lokalekoordinering SU- og SPS-vejledning kopi/print IT-support VIA Studentervæksthus tilbyder DIG: En lang række faglige indlæg: Workshops, kurser og lignende med fokus på fortagsomhed, projektudvikling, samt start og drift af egen virksomhed Kontorplads i et inspirerende miljø og netværk med andre studerende, der driver egen virksomhed Mulighed for booking af mødelokaler efter behov (hvis det er i væksthus regi) Tilknytning til konsulent, der er sparringspartner for dig og din virksomheds udvikling Adgang til eksternt netværk af specialiserede rådgivere efter behov VIA Studentervæksthuset kan kort sagt hjælpe dig med at komme fra idé til business. BUILD YOUR BUSINESS, YOUR BUSINESS, OUR AMBITION Studentervæksthuset holder til på Campus Holstebro, på Gl. Struervej 1 i Holstebro og Svinget 5 i Nørre Nissum. Revideret november 2014/ITHO

Campus Viborg. Bygningerne er åbne. Informationens åbningstider. Telefonen er åben. Studiebetjeningens åbningstider. Serviceafdelingens åbningstider

Campus Viborg. Bygningerne er åbne. Informationens åbningstider. Telefonen er åben. Studiebetjeningens åbningstider. Serviceafdelingens åbningstider version 1.1 februar 2011 Campus Viborg VIA University College Prinsens Allé 2 8800 Viborg Tlf. 8755 0025 Fax 8755 3701 viborg@viauc.dk www.viauc.dk/campusviborg Bygningerne er åbne Mandag-fredag kl. 7.00-17.00

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

Velkommen til Campus Aarhus N

Velkommen til Campus Aarhus N Velkommen til Campus Aarhus N version 2.0 6. marts 2013 Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Bachelor s Degree Programme in Global

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Velkommen til Campus Aarhus N

Velkommen til Campus Aarhus N Velkommen til Campus Aarhus N version 1.7 27. august 2012 Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Bachelor s Degree Programme in Global

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE Rushåndbogen 2012 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FORORD...2 STUDIESTARTEN...3 INTRODUKTIONS FORLØBET...4 INTRODUKTIONS DAGENE...5 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG 1...6 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT Ruspjece 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT ii Noter: 1 Indhold Indhold...1 Velkomst af dekanen...2 Velkomst af studielederen...3 Hjertelig velkommen...4 Her skal

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

GODT AT VIDE. Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Peter Sabroes Gade 14, 8000 Aarhus C www.viauc.dk/petersabroe

GODT AT VIDE. Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Peter Sabroes Gade 14, 8000 Aarhus C www.viauc.dk/petersabroe GODT AT VIDE Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Peter Sabroes Gade 14, 8000 Aarhus C www.viauc.dk/petersabroe Forår 2014 VIA University College Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Adresse Peter Sabroes Gade 14

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer, udvikler optimale kompetencer til at navigere

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere