Oversigt over Landsforsøgene 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over Landsforsøgene 2014"

Transkript

1 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk

2 Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne er blandt andet støttet af: Se i øvrigt afsnittet Sponsorer og uvildighed.

3 Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Forfattere Oversigt over Landsforsøgene 2014 er samlet og udarbejdet af Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen. Udgivet December 2014 I forfatterlisten bagerst i bogen er angivet, hvilke forfattere der bidrager til de enkelte afsnit. Trykkeri Scanprint A/S ISBN ISSN Udgiver Foto på omslaget Videncentret for Landbrug P/S Planter & Miljø Agro Food Park Aarhus N T W vfl.dk Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug. Køb W netbutikken.vfl.dk Pdf-udgaven af bogen samt tabeller og figurer i bogen kan hentes på Kopi Resultaterne i bogen kan frit gengives med tydelig kildeangivelse inklusive sidetal.

4 Sorter Sorter Af Lars Bonde Eriksen, Videncentret for Landbrug Landsforsøg Hybridsorterne Trooper og Quadra er med forholdstal 109 og 107 de højestydende vinterbygsorter i årets landsforsøg. Det fremgår af tabel 1, som viser forholdstallene for de seneste fem års landsforsøg. Der er i 2014 gennemført ni landforsøg i vinterbyg med 20 sorter. Det er på niveau med Målesortsblandingen består i 2014 af de fire toradede sorter Apropos, California, Matros og Padura. Padura har erstattet Anisette i forhold til sidste år. Blandingen giver et gennemsnitligt udbytte på 78,6 hkg pr. ha, hvilket er 4,9 hkg pr. ha over udbyttet i 2013, og er i de seneste fem år kun overgået af udbyttet i 2012 på 87,5 hkg pr. ha. Årets resultater fremgår af tabel 2, hvor udbytterne i fire forsøg på Øerne og fem forsøg i Jylland er vist hver for sig og som gennemsnit af alle ni forsøg. Tabel 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte Blanding KWS Meridian 2) Apropos Matros California Padura SY LEOO 2), 3) Zirene Frigg KW ) Wootan 2), 3) KWS Tenor 2) Balder Trooper 2), 3) 109 Quadra 2), 3) 107 Hejmdal 106 KWS Infinity 105 KWS Tower 104 Capricorn 103 Kathmandu 101 SY : Apropos, Anisette, Himalaya, Tasmanien; 2011: Apropos, Anisette, Finlissa, Tasmanien; 2012: Apropos, Anisette, Sandra, Matros; 2013: Anisette, Apropos, California, Matros; 2014: Apropos, California, Matros, Padura. 2) 6-radet. 3) Hybrid. Tabel 2. sorter, landsforsøg 2014, med svampebekæmpelse. (B Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Øerne Jylland Udb. og merudb., hkg pr. ha Hele landet Fht. for udbytte Pct. råprotein Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg Blanding 82,0 75,9 78, ,3 68,0 Trooper 2), 3) 7,0 7,4 7, ,9 67,4 Quadra 2), 3) 6,4 4,9 5, ,9 69,8 Frigg 6,5 4,0 5, ,1 66,4 Wootan 2), 3) 6,7 3,3 4, ,8 68,6 Hejmdal 7,1 2,5 4, ,1 67,1 KW ) 5,8 3,5 4, ,7 67,6 KWS Infinity 6,2 1,7 3, ,1 68,4 KWS Meridian 2) 4,7 1,7 3, ,1 66,7 KWS Tenor 2) 3,6 2,3 2, ,0 65,2 KWS Tower 5,8 0,4 2, ,9 68,9 Capricorn 4,7 1,1 2, ,5 68,6 Balder 4,0 1,5 2, ,7 66,5 Padura 2,0 2,4 2, ,3 69,0 SY LEOO 2), 3) 0,8 0,9 0, ,1 69,2 Zirene 2,6-0,8 0, ,4 67,8 SY ,9-0,5 0, ,1 69,2 Kathmandu 0,8 0,1 0, ,0 67,0 Apropos 1,4-0,5 0, ,0 67,4 Matros 0,7-1,5-0, ,3 67,2 California -0,1-1,3-0, ,3 68,7 LSD 3,0 Apropos, California, Matros, Padura. 2) 6-radet. 3) Hybrid. Modsat 2013 har hybridsorterne i 2014 haft et godt år. Hybriderne Trooper, Quadra og Wootan ligger i top sammen med de toradede sorter Frigg og Hejmdal. Merudbytterne i forhold til måleblandingen er høje. Trooper og Quadra har givet henholdsvis 9 og 7 procent mere end blandingen. Alle hybridsorterne er seksradede. Hybriderne udsås med en udsædsmængde på 70 procent af linjesorterne. Dette skyldes dels, at hybriderne forventes at have en bedre buskningsevne, dels at udsæden er noget dyrere end udsæd af linjesorterne. I årets forsøg er hybridsorten Trooper ved en fejl blevet sået med fuld udsædsmængde, hvilket kan have givet den en fordel. De nye toradede sorter Frigg og Hejmdal og den seksradede KW har haft et godt år med udbytter på 6 procent over måleblandingens. 24

5 Sorter Sortsforsøg med vinterbyg ved Holstebro. (Foto: Lars Bonde Eriksen, Videncentret for Landbrug). Yderst til højre i tabel 2 er råproteinindholdet og rumvægten angivet som et gennemsnit af alle ni forsøg. Proteinindholdet varierer fra 9,7 i sorterne KW og Balder til 10,5 i Capricorn. Niveauet er 1,8 procentenheder lavere end det ret høje proteinindhold i Rumvægten varierer fra 65,2 kg pr. hl i den seksradede sort KWS Tenor til 69,8 i hybridsorten Quadra. Rumvægtene er lidt lavere end sidste år. Der er i 2014 gennemført fem forsøg med og uden svampebekæmpelse i vinterbygsorterne. Resultaterne fremgår af tabel 3. Svampebekæmpelsen i de enkelte forsøg er afpasset efter de mest udbredte sygdomme i vækstsæsonen og efter forekomsten af sygdomme på de enkelte forsøgssteder. Fire af forsøgene er behandlet en gang, og et forsøg er behandlet mod svampe to gange. Tabel 3. sorter med og uden svampebekæmpelse, landsforsøg (B2) A: Ingen bekæmpelse af bladsvampe B: 0,4 liter Prosaro 250 EC eller 0,2 liter Folicur pr. ha, udbragt på en gang, eller 0,2 liter Bell + 0,2 liter Ceando + 0,05 liter Comet + 0,1 liter Folicur EC 250 pr. ha, udbragt ad to gange Procent dækning i led A med Merudbytte for sv.- bekæmpelse meldug bygrust bygbladplet Ramularia Udbytte, hkg kerne pr. ha A B B-A Antal forsøg Blanding 5 0,8 2 0,6 9 71,0 76,9 5,9 Frigg 2 0,3 2 0,6 4 76,4 81,8 5,4 Trooper 2), 3) 1 2 0,6 0,5 6 77,2 81,3 4,1 Hejmdal 3 0,4 0,8 0,6 4 76,3 81,2 4,9 Wootan 2), 3) 1 4 0,5 0,8 6 71,1 81,0 9,9 Quadra 2), 3) 1 1 0,6 0,7 8 76,3 80,9 4,6 KW ) ,4 6 76,4 80,6 4,2 KWS Tenor 2) 2 0,3 0,8 0,4 8 75,1 79,9 4,8 Padura 12 0,7 2 0,3 9 74,2 79,6 5,4 Capricorn 1 0,6 6 0,6 5 75,4 79,6 4,2 KWS Infinity 6 0,7 5 0,7 5 71,8 79,4 7,6 KWS Tower 6 0, ,7 79,3 7,6 KWS Meridian 2) 3 0,4 1 0,5 6 75,6 78,5 2,9 SY , ,3 78,1 5,8 Balder 3 0,9 9 0,8 7 71,4 77,8 6,4 Apropos 2 0,6 5 0,7 6 71,3 77,3 6,0 SY LEOO 2), 3) 1 3 0, ,9 76,8 5,9 California ,4 7 71,6 76,2 4,6 Kathmandu 4 0,6 1 0, ,6 76,2 7,6 Zirene ,8 6 71,8 75,9 4,1 Matros 1 0,7 0, ,3 75,4 4,1 LSD, sorter 3,4 LSD, svampebek. 1,0 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns Apropos, California, Matros, Padura. 2) 6-radet. 3) Hybrid. Der er i 2014 høstet et merudbytte i alle de afprøvede sorter. Merudbytterne varierer fra 2,9 hkg pr. ha i sorten KWS Meridian til 9,9 i Wootan. Merudbytterne for svampebekæmpelse er på niveau med Forsøgene er angrebet mindre af meldug og Vælg en vinterbygsort, der Strategi > > har en god overvintringsevne > > har et stort udbytte i flere års forsøg med og uden svampebekæmpelse > > har lav modtagelighed for meldug,, bygbladplet og bygrust > > har et højt energiindhold til svinefoder > > er blandt de mest stråstive sorter, så behovet for vækstregulering kan minimeres. Spildkorn af vinterbyg skal primært forebygges ved at minimere spild under høst. Øverlig jordbearbejdning vil især i tørre år fremme spiring af spildkerner i stub, men af hensyn til at få så mange frø af græsukrudt som muligt ødelagt er det på den anden side ønskeligt, at stubben lades urørt så længe som muligt efter høst. Når græsfrøene ligger på jordoverfladen, bliver de ødelagt af spiring og svampe eller bliver ædt. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug). 25

6 Sorter sorter med og uden svampebekæmpelse 2014 Hkg pr. ha Blanding, Frigg Trooper, 2), 3) Figur 1. Udbytte af vinterbygsorter med og uden svampebekæmpelse. Den lyseblå bjælke viser udbyttet, hvor der ikke er gennemført svampebekæmpelse. Hele den flerfarvede bjælke viser udbyttet, når der er behandlet med svampemidler, som det fremgår af tabel 3. Den røde del af bjælken svarer til omkostningen til svampemidlerne. Den gule del svarer til omkostningen til udbringning på 70 kr. pr. ha pr. gang, når man selv står for arbejdet, og den mørkeblå del af bjælken viser nettoudbyttet. Det har i årets forsøg været rentabelt at gennemføre behandlingen i alle sorter. Hejmdal Wootan, 2), 3) Quadra, 2), 3) KW 6-130, 2) KWS Tenor, 2) Padura Capricorn KWS Infinity KWS Tower KWS Meridian, 2) SY Balder Apropos SY LEOO, 2), 3) California Kathmandu Zirene Matros Uden svampebekæmpelse Nettoudbytte i behandlet Omk. til udbringning Omk. til svampemidler Apropos, California, Matros, Padura. 2) 6-radet. 3) Hybrid. end i 2013, men kraftigere angrebet af Ramularia. I figur 1 ses en grafisk afbildning af årets fem landsforsøg med og uden svampebekæmpelse i vinterbygsorterne. Figuren viser økonomien i den gennemførte svampebekæmpelse. Den har i forsøgene i gennemsnit kostet, hvad der svarer til 1,9 hkg pr. ha. Der er målt et positivt nettomerudbytte i alle de afprøvede sorter. Foderværdi i vinterbygsorter 2013 Igen i 2013 blev udvalgte vinterbygsorter i landsforsøgene analyseret for foderværdi til svin, og der blev analyseret prøver af fire sorter, en mindre en året før. Der blev analyseret prøver fra tre lokaliteter, hvor der var høstet normale udbytter, dvs. de var ikke præget af tørke, sygdomme eller tilsvarende. Derved øges sikkerheden for, at analyserne viser de reelle forskelle i sorternes kvalitet. Der er i øjeblikket ved at blive analyseret prøver fra høsten Resultaterne af disse analyser vil blive publiceret, så snart de foreligger. Analyseresultaterne fra høst 2013 ses i tabel 4. Det største udbytte af foderenheder til svin (FEsv pr. ha) blev i 2013 opnået i hybridsorten SY LEOO og den toradede sort Frigg. Supplerende forsøg med vinterbygsorter I 2014 er der, udover de egentlige landsforsøg, gennemført ti supplerende forsøg med otte af de afprøvede sorter. De otte sorter er i eftersommeren 2013 udvalgt af de lokale planteavlskonsulenter, der anser dem som særligt interessante, enten fordi de har en stor udbredelse eller på baggrund af lovende udbytteresultater i landsforsøgene. Udbyttet i de supplerende forsøg med vinterbygsorter ligger 8,4 hkg pr. ha over udbyttet i landsforsøgene. Den seksradede sort KWS Meridian ligger i top i forsøgene, efterfulgt af hybridsorten SY LEOO, der klarer sig lidt bedre end i landsforsøgene. Som det er tilfældet i landforsøgene, skuffer sorten Ma- 26

7 Sorter Tabel 4. sorternes udbytte af foderenheder, FEsv pr. ha, landsforsøg Se afsnittet Sorter, priser, midler og udviklingsstadier vedrørende definition af FEsv og FEso FEsv pr. hkg FEso pr. hkg Pct. råprotein Rumvægt, kg pr. hl Fht. for udbytte Udbytte, hkg pr. ha FEsv pr. ha FEso pr. ha Antal forsøg Blanding 104,1 104,3 11,8 67, , SY LEOO 2), 3) 104,7 104,8 12,3 70, , Frigg 104,0 104,2 11,4 67, , Wootan 2), 3) 103,1 103,5 12,2 69, , KWS Tenor 2) 102,9 103,1 12,2 65, , LSD ns ns Anisette, Apropos, California, Matros. 2) 6-radet. 3) Hybrid. Tabel 5. sorter 2014, supplerende forsøg, med svampebekæmpelse. (B3) Procent dækning med Pct. råprotein bygbladplet meldug Kar. for lejesæd ved høst Udb. og merudb., hkg pr. ha Fht. for udbytte Antal forsøg Blanding 2) 0,1 0,3 0,5 2 87, ,4 KWS Meridian 3) 0,4 0,08 0,5 1 4, ,9 SY LEOO 3), 4) 0,3 0,02 0,2 1 2, ,0 Zirene 0,04 0, , ,2 Frigg 0,07 0,1 0,3 2 0, ,1 Padura 0,06 0,5 0,6 1 0, ,2 California 0,05 0, , ,1 Apropos 0,2 0, , ,0 Matros 0,2 0,1 0,4 1-2, ,3 LSD 3,4 Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Apropos, California, Matros, Padura. 3) 6-radet. 4) Hybrid. tros udbyttemæssigt. Frigg klarer sig noget dårligere i de supplerende forsøg end i landsforsøgene. Der er i 2014 gennemført fire supplerende forsøg med vinterbygsorter med og uden svampebekæmpelse. I tre af de fire supplerende forsøg er svampebekæmpelsen udført ad to gange, og i et forsøg er der bekæmpet en gang. Indsatsen i de forsøg, hvor der er behandlet to gange, er lidt større end i landsforsøgene. Omkostningen til svampebekæmpelsen i de supplerende forsøg svarer i gennemsnit til 2,9 hkg pr. ha inklusive udbringning. Den gennemførte behandling er rentabel i alle sorter. sorternes egenskaber og flere års forsøg I observationsparcellerne sammenlignes alle de afprøvede sorters modtagelighed for svampesygdomme, og der bedømmes dyrkningsegenskaber som modenhedsdato m.m. Alle sygdomsregistreringer er gennemført af medarbejdere fra Natur- Tabel 6. sorter med og uden svampebekæmpelse, supplerende forsøg (B4) A: Uden bekæmpelse af bladsvampe B: 0,375 liter Folicur EC ,1 liter Comet + 0,125 liter Proline EC 250 pr. ha ad to gange eller 0,1 liter Folicur EC ,1 liter Comet + 0,3 liter Prosaro EC ,15 liter Proline EC 250 pr. ha ad to gange eller 0,1 liter Comet + 0,3 liter Prosaro EC 250 pr. ha på en gang Procent dækning i led A med meldug Udbytte, hkg pr. ha Merudb. for svampebekæmp. bygbladplet A B B-A Antal forsøg Blanding ,3 83,2 6,9 SY LEOO 2), 3) 0, ,1 88,4 6,3 KWS Meridian 2) 2 5 0,6 80,3 86,6 6,3 Zirene 5 0,4 2 79,1 85,6 6,5 Frigg 3 0, ,3 85,0 3,7 Padura 11 0,4 0,7 77,2 82,2 5,0 Apropos ,5 81,2 6,7 Matros 2 0, ,8 81,0 9,2 California ,9 76,1 80,7 4,6 LSD, sorter 4,9 LSD, svampebek. 2,3 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns Apropos, California, Matros, Padura. 2) 6-radet. 3) Hybrid. Erhvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte. Resultaterne af årets bedømmelser ses i tabel 7. Det fremgår af kolonnen længst til venstre i tabel 7, at vinterbyggen er modnet meget tidligt i Datoen for modenhed ligger i gennemsnit 12 dage tidligere end i 2013 og varierer kun med en dag mellem sorterne. Strålængen varierer fra 101 cm i de seksradede hybridsorter Quadra, Trooper og Wootan til 77 cm i den toradede sort Kathmandu. gen har haft et meget langt strå i observationsparcellerne i 2014, i gennemsnit hele 19 cm længere end i Der er registreret en del mere lejesæd end sidste år. Karakteren har varieret fra 0 27

8 Sorter i den toradede sort Capricorn til 4,5 i den toradede nummersort SY Den største sort i dyrkningen, Matros, ligger med karakteren 2,5 lidt over middel blandt sorterne. På to lokaliteter registreres der aks- og strånedknækning. For nedknækning af aks varierer karakteren fra 1,0 i den toradede sort KWS Infinity til 7,5 i hybridsorten Trooper. Karaktererne for strånedknækning varierer fra 3,0 i den toradede sort California til 9,0 i den toradede sort Capricorn. Der er ikke nogen sammenhæng mellem karaktererne for aks- og strånedknækning. Meldugangrebene i årets observationsparceller med vinterbygsorter er svagere end i De varierer fra 0,03 procent dækning i den toradede sort Capricorn til 9 procent dækning i den toradede sort Padura. Padura var også den kraftigst angrebne sort i Bygrustangrebene er noget kraftigere end i 2013, og der er registreringer fra flere lokaliteter. De mest modtagelige sorter er de seksradede hybridsorter Trooper, Quadra, SY LEOO og Wootan med dækningsgrader på henholdsvis 7, 8, 14 og 18 procent. Blandt linjesorterne ligger niveauet mellem 0,08 i den toradede Frigg til 5 procent dækning med bygrust i den toradede California. Angrebene af varierer fra 0,2 procent dækning i hybridsorten Quadra til 9 procent i den toradede sort Zirene. Zirene har skiftet navn. Sorten hed således Alpine i 2013 og Angrebene af Ramularia er kraftigere i 2014 end i De kraftigste angreb, svarende til 38 procent dækning, er registreret i den toradede sort Kathmandu, og det svageste angreb på 2,8 procent er registreret i den toradede sort Apropos. De mest udbredte sorter i dyrkningen, den toradede Matros og den seksradede KWS Meridian, udmærker sig ved nogle relativt lave dækningsprocenter i observationsparcellerne for meldug, bygrust og. Matros er dog ret modtagelig for Ramularia. Der er registreret 25 procent dækning af bladarealet. Der er registreret 8 procent dækning med Ramularia i KWS Meridian, hvilket er væsentligt under sortens niveau i Ved valg af vinterbygsort er udbyttestabilitet en af de afgørende faktorer, og man bør foretrække sorter, der har præsteret et stort og stabilt udbytte gennem flere år. De gennemsnitlige forholdstal for udbytte i de seneste to til fem år er vist i tabel 8 for de vinterbygsorter, der har været med i landsforsøgene i perioden. Resultaterne i tabel 8 kan, sammen med resultaterne i tabel 1 i dette afsnit, give en idé om, hvordan sorterne klarer sig gennem flere års dyrkning, og de kan være et godt udgangspunkt for valg af vinterbygsort. Tabel 7. Egenskaber for vinterbygsorter 2014 Dato for modenhed Strålængde, cm Kar. for lejesæd 2) Observationsparceller 2014 Kar.for nedknæk. 2) Aks Strå meldug bygrust Procent dækning af bladareal Beskrivende sortsliste, Landbrugsplanter 2014 Antal forsøg Blanding 3) 14/7 87 2,3 2,5 4,5 4,2 2,8 0,7 17 Apropos 14/7 82 1,8 2,0 4,0 2,3 4,5 4,5 2, Balder 14/7 82 2,5 2,5 6,0 2,9 2, California 14/7 87 1,0 1,5 3,0 1,9 5 4, Capricorn 13/7 82 0,0 2,0 9,0 0,03 4,4 6 9 Frigg 14/7 83 2,5 1,5 8,0 2,3 0,08 0, Hejmdal 14/7 84 3,3 1,5 7,5 2,1 0,9 0,3 10 Kathmandu 14/7 77 2,3 1,5 7,0 3,7 1 0,9 38 KW ) 14/7 93 3,5 5,5 6,5 1,7 3,8 1,7 11 KWS Infinity 13/7 82 2,3 1,0 8,5 7 0, KWS Meridian 4) 14/7 98 2,0 4,0 4,5 1,1 0, KWS Tenor 4) 13/7 98 1,5 5,0 3,5 2,5 0,2 0,9 4,8 KWS Tower 13/7 86 4,3 2,0 7,0 3,8 1, Matros 13/7 92 2,5 3,0 7,5 1,7 0,2 0, Padura 13/7 90 1,8 2,5 4,5 9 0,9 4, Quadra 4), 5) 13/ ,3 2,5 3,5 1,6 8 0,2 9 SY /7 88 4,5 4,5 5,5 1,6 3, SY LEOO 4), 5) 13/7 95 1,8 2,5 4,0 0,8 14 0,3 9 Trooper 4), 5) 13/ ,0 7,5 5,0 0,9 7 0,3 10 Wootan 4), 5) 14/ ,5 2,5 6,0 1,2 18 0,3 7 Zirene 13/7 86 2,5 3,5 6,0 2,8 0,1 9 7 Skala: 1-9, 1 = lave værdier. 2) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd/nedknækning. 3) Apropos, California, Matros, Padura. 4) 6-radet. 5) Hybrid. Foderkvalitet Ramularia Kornvægt Sortering 28

9 Sygdomme Tabel 8. sorter, forholdstal for udbytte, gennemsnit to til fem år Blanding Matros KWS Meridian 2) Apropos California SY LEOO 2), 3) Padura Zirene Frigg 104 Wootan 2), 3) 104 KW ) 103 Balder 102 KWS Tenor 2) : Apropos, Anisette, Himalaya, Tasmanien; 2011: Apropos, Anisette, Finlissa, Tasmanien; 2012: Apropos, Anisette, Sandra, Matros; 2013: Apropos, Anisette, Califonia, Matros; 2014: Apropos, California, Matros, Padura. 2) 6-radet. 3) Hybrid. Til høst 2014 har fem vinterbygsorter udgjort mere end 1,0 procent af den solgte udsæd. Det er en tilbagegang på to sorter, og markedet koncentreres således på færre sorter. Af tabel 9 fremgår, at den mest solgte sort igen er Matros med en markedsandel på 76 procent. Den eneste seksradede sort med over 1 procent af markedet er KWS Meridian, som dækker 9 procent af salget til høst Tabel 9. sorter, der har udgjort over 1,0 procent af den solgte udsæd til høst Procent af solgt udsæd Høstår Matros KWS Meridian California 2 6 Apropos 3 6 Sandra Andre sorter radet. Sygdomme Af Marian Damsgaard Thorsted og Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug I figur 2 til 4 ses udviklingen af svampesygdomme i vinterbyg i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet Skoldplet og dernæst meldug har været mest udbredt. Sorten Matros har været mindst angrebet af. Se figur 3. Angrebene af øvrige svampesygdomme har været svage til moderate. I foråret har væksten været cirka to uger længere fremme end normalt, men noget af forskellen er udlignet i løbet af sæsonen. God effekt af en behandling før begyndende skridning I årets forsøg har der været et varierende smittetryk. I forsøg med lavt smittetryk har svampebekæmpelse ikke været rentabel. I et forsøg med meget er der opnået op til cirka 14 hkg pr. Pct. obs. med > 25 % angrebne planter , sygdomme Uge nr. Bygbladplet Bygrust Meldug Ramularia Skoldplet Figur 2. Udviklingen af sygdomme i vinterbyg i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. Pct. obs. med > 25 % angrebne planter 2014, Uge nr. Apropos California KWS Meridian Matros Padura Figur 3. Udviklingen af i forskellige vinterbygsorter i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. 29

10 Sygdomme Pct. obs. med > 25 % angrebne planter , bygrust Uge nr Figur 4. Udviklingen af bygrust i vinterbyg i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet i de seneste seks år. ha i nettomerudbytte. I mange forsøg har en enkelt behandling med halv dosering før begyndende skridning været bedst. Der er gennemført forsøg efter to forsøgsplaner med sammenligning af svampemidler og blandinger af svampemidler. Se tabel 10 og 11. Cirka halvdelen af forsøgene er udført i sorten Matros, fordi den i 2014 har dækket mere end 75 procent af vinterbygarealet. Af de afprøvede midler er Folicur Xpert, Proline Xpert og Azaka ikke godkendt. Indholdet i Folicur Xpert i normaldoseringen på 1,0 liter pr. ha svarer til 0,64 liter Folicur + 0,32 liter Proline pr. ha. Indholdet i Proline Xpert i normaldoseringen på 1,0 liter pr. ha svarer til 0,32 liter Folicur + 0,64 liter Proline pr. ha. 1,0 liter Azaka indeholder samme mængde aktivstof som 1,0 liter Amistar. I tabel 10 ses resultatet af seks forsøg, hvor forskellige midler og blandinger i forsøgsled 5 til 16 er afprøvet i samlet halv dosis omkring skridning. Prosaro er også afprøvet i kvart og trekvart dosis, ligesom Bell yderligere er afprøvet i kvart dosis. Normaldoseringen for Viverda er 2,5 liter pr. ha, men mængden af aktivstof er meget høj ved denne dosering, hvorfor effekten af 0,75 liter Viverda er afprøvet, da indholdet herved ligger tæt på indholdet i 0,5 liter Bell + 0,15 liter Comet, der tidligere har været afprøvet i forsøgene som halv dosering. I forsøgsled 2 og 4 er effekten af en tidlig sprøjtning belyst, og i forsøgsled 3 er effekten af en sen sprøjtning belyst. Forsøgene er udført i sorterne Matros (fire forsøg), SY LEOO og KWS Meridian. I fire forsøg har der været moderate angreb af svampesygdomme. De højeste nettomerudbytter er opnået med blandingerne Prosaro + Aproach og Prosaro + Comet, men der er kun sikre forskelle på Prosaro + Aproach og behandling med Folicur Xpert. Ved at sammenholde forsøgsled 2 og 10 fremgår det, at der ikke har været betaling for den tidlige behandling i vækststadie (et til to knæ udviklet) primo til ultimo april. Sammenligning af forsøgsled 3 og 10 viser, at der heller ikke har været betaling for den sene behandling i vækststadium 65 (blomstring). I enkeltforsøget med de højeste merudbytter i sorten KWS Meridian har der også kun været betaling for én behandling, og der er opnået op til 8,0 hkg pr. ha i nettomerudbytte ved brug af Prosaro + Comet i forsøgsled 10. To forsøg med meget meldug henholdsvis Ramularia og er vist for sig selv i tabel 10. Begge forsøg er udført i sorten Matros. I forsøget med meget meldug er der opnået nettomerudbytter på op til 6,9 hkg pr. ha, og der har været betaling for to behandlinger. Meldug og har været de dominerede sygdomme i vinterbyg i Her ses to eksempler på meldug i vinterbyg. (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug). I forsøget med meget Ramularia og er det højeste nettomerudbytte opnået i forsøgsled 2 med sprøjtning med Prosaro efterfulgt af Prosaro + Comet, men der er ingen sikre forskelle på en og to sprøjtninger med Prosaro (sammenhold forsøgsled 2 og 10). 30

11 Sygdomme Tabel 10. Bladsvampe i vinterbyg. (B5, B6) Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med ca. 5/6 ca. 26/5 Hkg kerne pr. ha forsøg forsøg med meget meldug 1. Ubehandlet - 4 0,9 0, , ,9-2. 0,25 l Prosaro 250 EC 0,35 l Prosaro 250 EC + 0,15 l Comet ,9 0, ,2 6,2 2, ,8 5,8 3. 0,35 l Prosaro 250 EC + 0,15 l Comet 0,25 l Prosaro 250 EC ,7 0, ,2 6,6 2, ,9 6,9 4. 0,375 l Ceando 0,75 l Viverda ,9 0, ,1 7,1 1,1 0 0, ,6-0,4 5. 0,25 l Prosaro 250 EC + 1 l Folpan 500 SC , ,4 3,6 0,5 0, ,8 3,7 6. 0,25 l Aproach + 0,375 l Bell , ,2 4,4 1, ,9 2,8 7. 0,75 l Viverda ,7 0, ,2 5,0 1, ,3-0,5 8. 0,75 l Prosaro 250 EC , ,4 3,5 0,2 0, ,5 5,2 9. 0,5 l Prosaro 250 EC , ,3 3,7 1, ,9 2, ,35 l Prosaro 250 EC + 0,15 l Comet , ,2 5,4 2, ,4 1, ,25 l Prosaro 250 EC , ,5 3,2 1,7 0, ,9 2, ,75 l Bell ,1 0,02 1 0,4 4,6 0,7 0 0, ,8 1, ,375 l Bell ,07 0,01 1 0,4 2,7 0,4 0, ,6 4, ,25 l Comet + 0,375 l Bell ,8 0, ,2 4,3 1, ,1-2, ,5 l Folicur Xpert , ,5 3,3 1,2 0, ,4 4, ,25 l Aproach + 0,25 l Prosaro 250 EC , ,4 5,6 3, ,0 1,6 LSD ,2 LSD ,5 LSD , forsøg med meget Ramularia og forsøg 1. Ubehandlet ,0-2 0, ,9-2. 0,25 l Prosaro 250 EC 0,35 l Prosaro 250 EC + 0,15 l Comet ,1 3, ,35 l Prosaro 250 EC + 0,15 l Comet 0,25 l Prosaro 250 EC ,5-1, ,375 l Ceando 0,75 l Viverda ,4-0, ,25 l Prosaro 250 EC + 1 l Folpan 500 SC ,4 1, ,25 l Aproach + 0,375 l Bell ,3-0, ,75 l Viverda ,9 1,1 0,3 0,03 0,5 2 0,9 4,4 0,6 8. 0,75 l Prosaro 250 EC ,7 0,5 0,5 0,02 0,4 1 0,6 5,0 1,7 9. 0,5 l Prosaro 250 EC ,0 1,6 0,5 0,02 0,5 2 0,7 4,1 1, ,35 l Prosaro 250 EC + 0,15 l Comet ,1 2, ,25 l Prosaro 250 EC ,6 0 0,6 0,02 0,6 2 0,9 3,2 1, ,75 l Bell ,8-0,1 0,4 0,05 0, ,7 0, ,375 l Bell ,7 0,5 0,5 0,05 0, ,7 1, ,25 l Comet + 0,375 l Bell ,7-0,5 0,3 0,03 0,7 2 0,9 4,0 0, ,5 l Folicur Xpert ,6 1,5 0,5 0,03 0,5 1 0,8 3,9 1, ,25 l Aproach + 0,25 l Prosaro 250 EC ,4 0,1 0,5 0,03 0,5 2 0,8 4,3 1,9 LSD 1-16 ns LSD ,0 LSD ,0 Stadie bygbladplet bygrust meldug Ramularia Udbytte og merudb. Nettomerudb. bygbladplet bygrust meldug Ramularia Udbytte og merudb. Nettomerudb. 31

12 Sygdomme Tabel 11. Svampebekæmpelse i vinterbyg. (B7, B8, B9) Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med ca. 4/6 ca. 7/6 Hkg kerne pr. ha forsøg forsøg med meget 1. Ubehandlet - 0 0,3 0,04 2 0,01 77, , ,0 69,1-2. 0,625 l Ceando 0,625 l Viverda ,5 0,01 4,1-2, ,0 11,7 5,3 3. 0,375 l Ceando 0,375 l Viverda 0,375 l Viverda dg ,5 0,01 6,5-0, ,0 12,3 5,6 4. 0,375 l Ceando 0,375 l Viverda ,01 4,0-0, ,0 11,9 7,5 5. 0,375 l Viverda ,5 0,01 1,7-0,5 0 0, ,0 10,5 8,3 6. 0,15 l Comet + 0,35 l Folicur Xpert ,01 2,5 0, ,0 11,7 9,5 7. 0,35 l Prosaro 250 EC + 0,15 l Comet ,5 0,01 2,3-0,1 0 0, ,0 9,7 7,3 8. 0,5 l Prosaro 250 EC ,01 1,8-0, ,1 4 3,0 10,4 8,1 9. 0,2 l Proline EC ,25 l Rubric ,01 2,5 0, ,0 11,0 8, ,4 l Stereo 312,5 EC + 0,25 l Proline Xpert , ,01 0,5-1, ,0 13,1 10, ,25 l Comet + 0,375 l Bell ,5 0,01 2,6-0, ,2 5 3,0 12,1 8, ,25 l Viverda ,5 0,01 4,7-1, ,0 14,2 8, ,75 l Viverda ,5 0,01 2,4-1, ,0 13,0 9, ,25 Azaka + 0,25 l Rubric ,5 0,01 0,0-2, ,0 10,8 8, ,5 l Folicur Xpert ,01 1,9-0,2 0, ,0 11,9 9, ,375 l Bell + 0,25 l Proline Xpert ,01 3,3 0, ,0 9,5 6,2 LSD ,5 LSD 1-16 ns LSD ,6 LSD 2-16 ns forsøg forsøg 1. Ubehandlet - 0,3 0,06 0, ,9-0,6 0,07 0, ,2-5. 0,375 l Viverda , ,8 1, ,15 l Comet + 0,35 l Folicur Xpert , ,3 3, ,35 l Prosaro 250 EC + 0,15 l Comet , ,5 3,0 0,1 0,03 0,02 0,9 1 4,9 2,4 8. 0,5 l Prosaro 250 EC ,01 0 0, ,0 2,6 0,1 0,03 0,02 0,9 1 4,6 2,2 9. 0,2 l Proline EC ,25 l Rubric , ,8 3,3 0,1 0, ,8 2, ,25 l Comet + 0,375 l Bell ,01 0 0, ,4 2,1 0,2 0,03 0, ,5 1, ,25 l Viverda ,8 2 7,7 1,8 0,1 0,03 0 0,6 1 6,3 0, ,75 l Viverda , ,2 1,4 0,1 0,03 0,02 0,8 1 4,2 0,4 LSD ,9 LSD ,4 LSD ,4 LSD ,1 Stadie bygbladplet bygrust meldug Ramularia Udbytte og merudb. Nettomerudb. bygbladplet bygrust meldug Ramularia Udbytte og merudb. Nettomerudb. I tabel 10 ses også resultater fra tidligere år. Det fremgår, at der ikke har været sikre forskelle i merudbytterne ved de afprøvede løsninger i halv dosering, hvorfor de billigste af midlerne kan anvendes. I tabel 11 ses resultatet af fire forsøg, hvor forskellige løsninger af svampemidler er afprøvet i halv dosering i forsøgsled 6 til 16. Viverda er afprøvet i tre doseringer. I forsøgsled 2 og 4 er belyst effekten af yderligere en tidlig sprøjtning i vækststadie (et til to knæ udviklet) medio april, ligesom effekten af en sen supplerende sprøjtning er belyst i forsøgsled 3. Forsøgene er udført i sorterne Apropos, Matros, KWS Meridian og California. I to forsøg har der været svage angreb af svampesygdomme, og ingen af de afprøvede strategier har 32

13 Skadedyr Strategi Svampebekæmpelse i vinterbyg På baggrund af forsøgene er anbefalingen ved svampebekæmpelse i vinterbyg: Skade i vinterbygaks efter kulde i foråret (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug). været rentable eller har kun resulteret i meget lave nettomerudbytter. I to forsøg i Apropos og KWS Meridian med meget er der opnået op til 10,8 hkg pr. ha i nettomerudbytte i gennemsnit af forsøgene, men der har ikke været sikre forskelle mellem behandlingerne. I forsøget i KWS Meridian er det højeste nettomerudbytte på 14,4 hkg pr. ha opnået i forsøgsled 10. Et forsøg er kun vist i Tabelbilaget, tabel B7, fordi sidste behandling i forsøgsled 3 ikke er udført. Nederst i tabel 11 ses resultater fra tidligere år. Der har ikke været sikre forskelle i merudbytterne ved de afprøvede løsninger i halv dosering, hvorfor de billigste af midlerne kan anvendes. Gefion har udført to forsøg efter en egen forsøgsplan med sen svampebekæmpelse i vinterbyg. I sorten KWS Meridian har der været moderate angreb af og bygrust. I sorten SY LEOO har der været moderate angreb af bygbladplet og bygrust. Der er i de to forsøg opnået 1,3 henholdsvis 3,1 hkg pr. ha i nettomerudbytte for en tredje sprøjtning med 0,15 liter Proline 3. juni, men der er ikke tale om sikre merudbytter. Se Tabelbilaget, tabel B10. Skadedyr Af Ghita Cordsen Nielsen og Marian Damsgaard Thorsted, Videncentret for Landbrug I efteråret 2013 var der relativt svage angreb af bladlus i vinterbyggen, og kun i få marker var der > > En enkelt behandling med cirka halv dosis omkring skridning vil oftest være tilstrækkelig. > > Ved højt smittetryk af bygrust, bygbladplet eller anvendes halv til trekvart dosis. > > Ved højt smittetryk af meldug anvendes kvart til halv dosis. > > Kun ved tidlige og udbredte angreb af svampesygdomme anbefales en tidlig sprøjtning med kvart dosis omkring vækststadie (et til to knæ udviklet). > > Strobilurinholdige løsninger samt Proline, Prosaro og Bell anbefales omkring skridning. Bell anvendes dog ikke ved meldugangreb. Strobilurinholdige løsninger er Comet + andet middel eller Aproach + andet middel. Opera (strobilurinet Comet + Opus) anbefales ikke ved angreb af meldug. Strobilurinet Amistar/ Mirador + andet middel anbefales ikke ved angreb af bygbladplet. > > Når der vælges blandingspartner til strobiluriner, skal der vælges midler med god effekt mod de fremherskende sygdomme. > > Der forekommer i flere marker resistens i bygmeldug og bygbladplet mod strobiluriner. > > Der er endnu ikke fundet resistens i bygrust og mod strobiluriner i Danmark. En oversigt over godkendte samt nye svampemidlers effekt mod de enkelte svampesygdomme i korn ses i afsnittet om vinterhvede. mange bladlus. Bedømmelser om foråret i ubehandlede områder i de samme marker har ikke vist nogen tilfælde af angreb af havrerødsot. Hvert år følges forekomsten af bladlus om efteråret i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet i vinterbyg og vinterhvede for at vurdere risikoen for angreb af virusset havrerødsot, der overføres af bladlus om efteråret. Registreringsnettet startede i efteråret 2007, da der i vækstsæsonen 2007 mange steder optrådte kraftige angreb af havrerødsot. Der bedømmes derfor hvert efterår angreb af bladlus i risikomarker, dvs. i tidligt såede marker i milde områder af landet. Bladlusene fremmes af tidlig såning og mildt vejr om efteråret. I figur 5 ses forekomsten af bladlus i vinterbyg i efterårene 2007 til Vær opmærksom på inddelingen på y-aksen. I vinterhvedeafsnittet ses tilsvarende data fra vin- 33

14 Skadedyr terhvede. Det fremgår, at der i efterårene 2007 og 2011 blev fundet mere udbredte angreb af bladlus, mens angrebene i efteråret 2013 var svage. I marker, som indgår i registreringsnettet, skal der efterlades et ubehandlet område, hvis der sprøjtes mod skadedyr om efteråret. Om foråret bedømmes angrebene af havrerødsot i de ubehandlede områder for at sammenholde mængden af bladlus om efteråret med angreb af havrerødsot om foråret. Såfremt marken sprøjtes, skal der også bedømmes angreb i det sprøjtede område om foråret. Bedømmelser i usprøjtede områder i vinterbygmarkerne i foråret 2014 har vist 0 procent angrebne planter i alle tilfælde. Pct. angrebne planter Forekomst af bladlus i vinterbyg, efterårene Uge nr Figur 5. Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i ubehandlede vinterbygmarker i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet i efterårene 2007 til Årligt er der bedømt i omkring 20 marker. 34

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj.

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Indhold: Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vinterhvede, side 3 Svampebekæmpelse i vinterbyg, side 8 Aktuelt i marken Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Vinterbyg Meget vinterbyg

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 4 9. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på hvor langt vintersæden er fremme. Vi ser alt fra vinterhvede, der endnu ikke er begyndt at strække sig, til vinterhvede

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Anvendelsesorienteret Planteværn 213 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou Dahlgaard Bekæmpelsesstrategier

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Markbrug nr. 273 Marts 23 Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Lise Nistrup Jørgensen & Camilla Møller, Danmarks JordbrugsForskning Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugets Rådgivningscenter Ministeriet for

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE

FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE Thies Marten Wieczorek, Ph.d. studerende Lise Nistrup Jørgensen, senior forsker FUNGICIDER MOD SEPTORIA Virkemekanismer Indgår i Resistensrisiko Phtalamid

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Planter & Miljø Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Foto: Lars Bonde Eriksen 2014 vfl.dk Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Sorterne Benchmark og Output giver begge et udbytte, der er 6 procent større end målesortblandingens, og det største udbytte i årets landsforsøg

Læs mere

Størst udbytte i Hereford

Størst udbytte i Hereford sorter Størst udbytte i Hereford Hereford er den højestydende vinterhvedesort i landsforsøgene i 2009. Hereford giver som gennemsnit af årets ni landsforsøg et udbytte, der er 3 procent større end målesortsblandingens.

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM.

TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM. Fredericia, den 20. august 2015 Ghita C. Nielsen, Marian D. Thorsted, Jens Erik Jensen og Poul Henning Petersen TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM. EMNER Græsukrudt

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Foto: Morten Haastrup 2013 vfl.dk Sortsforsøg_2013_17_24.indd 1 16-12-2013 12:04:58 Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering

Læs mere

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Ny vækstregulator Forventes godkendt til 2012 Aktive stoffer: prohexadione-ca (50 g/l) + mepiquat chlorid (300 g/l) Afgrøder: Dosering: vinterhvede,

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni DuPont Talius svampemiddel

Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni DuPont Talius svampemiddel Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni 2017 DuPont Talius svampemiddel Talius - Fordele Talius Mest effektive meldugmiddel til dato (op til 6 ugers beskyttelse) Fremragende beskyttelse af

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 V Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Majsarealet i Danmark er øget fra 10.000 ha i 1980

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landssøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landssøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

Hvorfor svigtede rapsen i 2016?

Hvorfor svigtede rapsen i 2016? Hvorfor svigtede rapsen i 2016? Strategi for 2017 Claus S. Madsen Agropro Planteavlsmøde den 25. januar 2017 Undersøgelse udbytte og behandling Variationen i udbytte er fra 2750 4880 kg frø pr. ha en forskel

Læs mere

Velkommen til Maskinstationsdag 2015

Velkommen til Maskinstationsdag 2015 Velkommen til Maskinstationsdag 2015 Program formiddag Kl. 9.00 Kaffe og velkomst v/agrinord & Mogens Kjeldal, DM&E Kl. 9.30 Nyt om gylleudbringning Kl. 10.00 Krydsoverensstemmelse Pause Kl. 10.30 EU-reform

Læs mere

IPM i frøavlen, efterår 2014: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i frøgræs og kløver. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen,

IPM i frøavlen, efterår 2014: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i frøgræs og kløver. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, IPM i frøavlen, efterår 2014: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i frøgræs og kløver Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, GCN@vfl.dk Registreringsnet for svampe i frøgræs Planteavlskonsulenter har siden 2011

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter 2012 Foto: Morten Haastrup vfl.dk Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og sortsforsøg...4 Forord...5

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere Forvent mere i majs - resultatet bliver bare bedre! - svampemidlet til majs. Høst de mange fordele: Flere foderenheder Bedre ensilagekvalitet Mere kvalitet i stak anvendes i majs stadie 32-65. Anbefales

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen

Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen Hvor vigtig er formuleringen af et svampemiddel? Svaret er Den er meget vigtig! Formuleringen

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Meldug er almindelig udbredt...

Meldug er almindelig udbredt... Meldug er almindelig udbredt......nedbryder svampemyceliet Meldug er almindelig udbredt, og en svampesygdom som de fleste genkender. Tab i forbindelse med meldugangreb er afhængig af 1. sortens modtagelighed

Læs mere

Dét skal vi forholde os til i 2017

Dét skal vi forholde os til i 2017 Dét skal vi forholde os til i 2017 1 Fungicideffekt mod septoria i 2006 % effekt (vurderet på de 2 øverste blade i st. 65-73) 100 90 80 70 60 Septoria DJF 2006 Semi-field forsøg Uddrag ¾ dosering Sort:

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Vårbyg. Konklusioner. Tabel 1. Fortsat.

Vårbyg. Konklusioner. Tabel 1. Fortsat. Vårbyg Konklusioner Sortsvalg Den højestydende sort i årets landsforsøg med sorter af vårbyg har været nummersorten LP 1036.4.00. Den har givet 4,5 hkg pr. ha mere end målesortsblandingen. Som nummer to

Læs mere

SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER

SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER 2016 Udgivet i samarbejde med: Planter & Miljø SORTSFORSØG - KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER 2016 er udgivet i samarbejde medtystoftefonden af SEGES Planter & Miljø

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Anvendelsesorienteret Planteværn 2013 IV Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou-Dahlgaard Med henblik på at undersøge effekten

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Foderhvede er stadig en vinderafgrøde Forudsætninger for succesfuld dyrkning af vinterhvede Produktion af mest mulig

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere