Ungt firma i gamle huse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungt firma i gamle huse"

Transkript

1 Ungt firma i gamle huse

2 Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og samtidig søge at indflette situationer fra den travle verden, som kendetegner en moderne a-kasse med lige ved forventningsfulde medlemmer plus 36 ansatte i København og fem i Århus. Det at arbejde i de gamle huse gør, at man får nye aspekter ind i sin hverdag. Ikke kun de mange vanskeligheder ved at skulle fungere som et moderne kontor med lysfølsomme computere, umage mødelokaler, skæve gulve og utætte vinduer. Men også glæden ved at mærke, at dagligdagen rummer mere end regelfortolkninger, budgetrevisioner og medlemmer, der er kommet i klemme i det bureaukratiske system; nemlig husenes sjæle i kraft af de skønånder som billedhuggere, digtere og musikere samt storkøbmænd og kunsthåndværkere, der gennem generationer har virket her. Også det liv, som udfolder sig på gaderne og de mennesker, der ses i vinduerne over gården og på gaden, præger hverdagen. På forunderlig vis giver denne åbenbare kontrast megen inspiration til at tackle klassiske problemstillinger med gode nuancer. Jeg er Ulrik Bo Andersen megen tak skyldig for den grundige research, han har stået for. CA er et ungt firma med næsten 70 % af medlemmerne under 40 år og halvdelen af medarbejderne ligeledes under 40 år. Det er mit håb, at medlemmer og medarbejdere vil have glæde og nytte af at læse ungt firma i gamle huse. Ove Bjørn Petersen Tekst og research Ove Bjørn Petersen Ulrik Bo Andersen Layout og opsætning Camilla Aurvig CA, Sværtegade København K ca.dk København, marts 2005

3 Sværtegade 3 Økonomernes hus i København har sin egen historie, hvor Chr. IV fik støbt kanoner, hvor kirkerne fik lavet kirkeklokker, hvor det københavnske borgerskab fik drejet paraplyhåndtag, og hvor en familievirksomhed eksisterede i over 180 år. Huset ligger over for Berlingske Tidende, tæt ved Gl. Mønt, Købmagergade, Strøget og Nørreport Station. Dette område nordøst for Pilestræde var ubebygget indtil omkring år I en periode var her urtehave for slottet. Skt. Clara Kloster I begyndelsen af 1500-tallet blev Skt. Clara Kloster bygget som det sidste klosterbyggeri inden Reformationen. Klosterhaven strakte sig formentlig over til Pilestræde og omfattede altså det, der næsten femhundrede år senere skulle blive civiløkonomernes grund. Klostret er ikke så kendt som Gråbrødre og Helligånd. Det var et stilfærdigt nonnekloster samlet om bøn og indre fromhedsliv, der ikke satte sig noget stærkt præg på byens liv i øvrigt. I dag minder kun gadenavnet Klareboderne os om det forsvundne kloster. I de tumultagtige reformationsår forsvandt nonnernes eksistensgrundlag - almisserne - og nonnerne rejste bort. Nogle år senere brugte den tyske koloni klosterets kirke. I 1596 ses endnu bygningerne på et stik, men nu blev de anvendt til støberi og møntsmedje. Gaden Gl. Mønt går i dag i tværs over tomten. 3

4 Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring Kanonstøberi - Giethuset Omkring år 1600 lod Chr. IV et kanonstøberi, Giethuset, opføre i området. Støberiet lavede dog andet end kanoner, kirkernes klokker blev også støbt her. Arkæologer mener, at huset delvis blev bygget af klostrets sten. I dag udgør rester af Giethusets murværk en del af fundamentet til CA s hus. Så vi ejer en bygning, der i sin historie rækker langt tilbage, og som bogstaveligt talt står på en af Chr. IV s bygninger. Men huset har undergået ændringer, der afspejler forskellige historiske epoker. Gaden hed indtil 1661 Giethusgade, senere hed den Regnegade - både Store og Lille - og fra 1773 hed den Sværtegade. Det er uvist, hvor Sværtegade har sit navn fra. Muligvis stammer det fra støberiarbejderne i Giethuset, som vel ikke altid var nyvaskede til fyraften. Københavns Bymuseum undersøgte i december 1984 de gamle murrester under kælderen. Resultaterne af undersøgelsen peger på, at der først stod et hus orienteret mod Pilestræde, hvis sydlige gavlvæg i dag er som en del af husets langsgående, bærende væg. Den løber midt i bygningen næsten parallelt med den nuværende nordvæg imod gården. Huset er opført i første halvdel af 1600-tallet, dvs. den samme periode som den gamle børsbygning. Museet fandt en del teglfragmenter: En del af en tallerken, der indvendig var grønglaseret og langs kanten dekoreret med smalle røde, dekorative bølge- og linjeornamenter; en del af en frisekakkel fra tallet med tekstiltryk på bagsiden; den nedre del af en stor smeltedigel, som må stamme fra støberiet. 4

5 Københavns brande Københavns brand i oktober 1728 hærgede også denne karré. Kun et enkelt hus i Pilestræde undgik flammerne. Netop Sværtegade 3 bærer en tydelig erindring om branden: Huset har en ganske ualmindelig form, idet østgavlen er næsten dobbelt så lang som vestgavlen. Ved regulering af gadeforløbet efter branden flyttede husets ejer facaden helt ud til det nye gadeforløb. København brændte igen i 1795, men denne gang undgik området omkring Pilestræde at blive flammernes bytte. Sværtegade 3 - forhuset Mellem 1730 og 1738 opførte murermester Gothfried Schuster to selvstændige, men sammenhængende huse på brandtomten, som da dækkede Pilestræde 40 samt Sværtegade 1 og 3. Schuster var en af datidens store bygmestre, han opførte bl.a. byens nye rådhus mellem det nuværende Gammel Torv og Nytorv. Begge huse blev opført i to grundmurede etager. Hjørnehuset Pilestræde 40/Sværtegade 1 havde seks fag med kvist over to fag mod Pilestræde og syv fag med kvist over tre fag i Sværtegade 1. Huset i Sværtegade 3 blev opført i fem fag med en gavlkvist over tre fag. I første etage var en port på to fag. I 1744 fraseparerede Gothfried Schuster den del af grunden, som hørte til matrikel 170, dvs. Sværtegade 3. Tallet No. 170 over porten henviser altså til matrikelnummeret, som stadig gælder, lige som ejendommen fortsat hører under Købmager Kvarter. Begge ejendomme er med på det kort i fugleperspektiv, som Christian Gedde fremstillede over København og omegn i På kortet kan man få en ide om, hvordan husene så ud på denne tid, men da Gedde har vist alle huse fra facaden, er ikke alle huse gengivet helt korrekt. 5

6 Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring Mellem 1764 og 1790 blev huset forhøjet med to etager. Det havde nu endvidere et vinkeltag med fire tagvinduer og en kælder under tre fag. Forhøjelsen var mere end fundamentet kunne bære, og ganske langsomt og gennem de næste 200 år satte huset sig, så der opstod store skævheder i vægge og gulve. Det mærkede man, da huset skulle renoveres i midten af 1980erne. Schwartzerne i Sværtegade Den nuværende udformning af CA s hus skyldes i høj grad en familievirksomheds liv og virke. I mere end 180 år drev familien Schwartz et kunstdrejeri i Sværtegade 3. I dag er det svært at forestille sig, at man fremstillede bogbind, billardkugler og piber af elfenben, fiske- og hvalben på en hånd- eller foddrevet drejebænk, men netop derfor er historien om familien Schwartz værd at fortælle. Det er historien om en svunden tid og et svundet håndværk. Johan Adam Schwartz indvandrede til København fra Tyskland i 1778 og arbejdede hos mange forskellige kunstdrejere, før han endte hos Graumann i Sværtegade. Graumanns forretning lå i Sværtegade 5, hvor Berlingske Tidende nu Tegning af Otto C. erhvervet af CA i

7 har sit annoncecenter og altså lige over for butikkens nuværende placering. I 1801 fik Johan Adam Schwartz borgerbrev som drejer og blev Graumanns kompagnon. Da Graumann døde i 1804, overtog Schwartz virksomheden og - som det var skik og brug den gang - Graumanns enke. To år senere, i 1806, købte Schwartz ejendommen Sværtegade 3 for rigsdaler courant. Et ganske pænt beløb, som han enten havde tjent ved godt og flittigt arbejde eller arvet sammen med virksomheden og enken. Johan Adam Schwartz fik ingen børn, men hidkaldte i stedet nevøen Johan Georg fra Tyskland, som blev knyttet til virksomheden i Johan Georg fik borgerskab som kunstdrejer i 1808 og allerede i 1812 blev han hof-kunstdrejer. I virksomhedens første 50 år producerede Schwartzerne især kamme af ben fra bardehvalen, paraplyhåndtag i elfenben og ikke mindst kirurgiske instrumenter. I en annonce i Fædrelandet i 1850erne reklamerede firmaet for en Clyso Pompe, som var en transportabel lavementsprøjte. Pumpen havde flere formål, den kunne således også "for Læger tillige tjene som Mavesprøjte." Onkel og nevø var driftige og flittige folk, og i 1826 opførte de et baghus i gården. Det tjente både som værksteder og lager, men også som sovesal for virksomhedens læredrenge og svende. Baghusets adresse er i dag Pilestræde 40C, og det vender vi tilbage til senere. Ombygningen i 1847 I 1847 fik Schwartzerne arkitekt H.C. Stilling til at ombygge huset. Stilling var en af byens førende 7

8 Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring arkitekter, som også stod bag Casino-bygningen, Folketeatret og nogle af Tivolis ældste bygninger. Stilling tilføjede en etage til huset og gav, i det i det hele taget sit nuværende udseende med den karakteristiske facade og den elegant udstyrede butik. Udstillingsvinduerne fik flotte rundbuer, som også går igen over porten. Butikslokalet blev udstyret med diske i træ med glasmontre på toppen til de fint forarbejdede varer, træpaneler og glasmontre på væggene. På den tid indføjede arkitekter i stigende grad såkaldte senklassicistiske elementer i husenes facader, ofte med et noget overdekoreret resultat til følge. Den skæbne er heldigvis ikke overgået Sværtegade 3. Ved ombygningen genanvendte håndværkerne en del af tagkonstruktionen, som sine steder altså er mere end 250 år gamle. Helt frem til butikkens lukning i 1983 stod der en ganske særlig stol i butikslokalet, hvor kunderne kunne hvile deres trætte ben. På en metalplade bar stolen følgende indskrift: År 1806 plantede jeg i vor gård et lille ahorntræ. År 1857, da dets top nåede op over huset, måtte det gjøre plads for vor dampkjedel. Af dette træ har min søn Adam ladet denne stol forfærdige til mig. I.G. Schwartz. 8 Foto : Nationalmuseet

9 Mere om Schwartzerne Industrialiseringen slog først for alvor igennem i Danmark fra 1870erne, men allerede fra 1850erne mærkede man dens positive og negative sider i Sværtegade 3. I 1857 opstillede firmaet en af landets allerførste dampmaskiner, som skulle drive drejemaskinerne. Det øgede givet produktiviteten. Omvendt mærkede familien Schwartz de negative sider af industrialiseringen ved, at mange produkter overgik fra håndværk til at blive produceret som industrivarer. Samtidig steg mange råmaterialer som hvalbarder voldsomt i pris. Firmaets overlevelse i disse nye tider blev at satse på at være kunstdrejere med streg under kunst. Frem mod århundredeskiftet fremtryllede kunstdrejerne det ene mesterværk efter det andet - i elfenben produceredes bogbind, skakspil, skakbrikker og opsatser. Kamme, manchetknapper, papirknive, pudderdåser, smykker og meget andet blev fremstillet i alt hvad der kan drejes: narhvaltand, rav, perlemor, ibenholt, palisander, guld og sølv. Blandt mesterværkerne hører utvivlsomt firmaets brudegave, en vifte, til Chr. IX s ældste datter prinsesse Alexandra, da hun i 1863 ægtede prinsen af Wales, den senere kong Edward VII. Foto : Nationalmuseet 9

10 Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring Tredje generation af Schwartzerne var på dette tidspunkt kommet til. Han hed Johan Adam lige som stifteren, og firmaet hed nu I. G. Schwartz & Søn, idet man den gang ikke tog forskellen mellem bogstaverne i og j så højtideligt. Johan Adam II blev især kendt for sine offentlige tillidshverv. I en periode var han formand for Industriforeningen, han var kraftigt medvirkende til at oprette Den Nye Håndværkerskole, han var medlem af Københavns Borgerrepræsentation, lige som han var aktiv i Arbejdernes Boligforening. Som tak for sidstnævnte indsats fik han opkaldt en gade efter sig - J.A. Schwartzgade i kartoffelrækkerne på Østerbro. Selv om I.G. Schwartz & Søns rolle som betydende kunstdrejervirksomhed var ved at rinde ud ved Johan Adam IIs død i 1874, eksisterede virksomheden i yderligere 100 år. Johan Adam IIs søn Frans Schwartz overtog firmaet i en kort periode mellem 1911 og Herefter blev det omdannet til aktieselskab og blev i højere grad et handelsselskab, som handlede med tekstilvarer. Der blev dog stadig drejet kunstdrejergenstande i Sværtegade. Erik Broe (billedet nedenfor), som overtog virksomheden i 1952 og var dens sidste ejer, blev udlært hos I.G. Schwartz & Søn i 1930 erne. 10 Foto : Nationalmuseet

11 Fredningen Huset er nu fredet som de fleste andre i karréen Pilestræde-Sværtegade-Gl. Mønt-Møntergade. Fredningsstyrelsen har derfor spillet en aktiv rolle ved restaureringen, og blandt andet er butiksinventaret i stuen fredet. Dette enestående klenodie er pietetsfuldt istandsat i midten af 1980 erne. De nye beboere I efteråret 1985 købte CA ejendommen af Berlingske Tidende. FDC flyttede ind som lejere af 1. og 2. etage, mens CA selv havde 3. og 4. etage. I august 1988 flyttede FDC, og CA blev nu enebeboer af hele ejendommen. I nogle år stod både 1. og 2. etagen tomme, men i en periode var 2. salen udlejet til et shippingfirma. Renoveringen At sætte Sværtegade 3 i stand var en både udfordrende, krævende og spændende opgave. Renoveringsarbejdet skulle udføres med fuld respekt for områdets helhed, de enkelte bygningers historie og materialernes genuitet. Ved at overdrage opgaven til arkitekt Jens Chr. Varmings tegnestue blev kvalitet sat i højsædet. Tegnestuen var kendt for et langt arbejde med det ældre København, både som den fantasifulde og kyndige forsker og som den, der kunne bringe værdifulde huse fra tidligere århundreder ind i det 20. århundrede i god brugsstand - og altid med vidtgående bygningshistoriske hensyn. Trods alle forudgående undersøgelser og beregninger skete der uforudsete ting og sager. Stærke nerver og masser af godt humør var helt nødvendige. Der viste sig bl.a. at være hussvampe i en del af det øverste af huset foruden forudsigelige mængder af andre svampe, råd og lignende. 11

12 Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring For at understøtte den ene gavl var det nødvendigt at pilotere, så 10 solide betonpiller blev banket op til seks meter ned i jorden og holder nu husets østende. Da man nærmede sig slutningen af byggeriet, viste skorstenen sig at have en gammel skade, der kunne have udviklet sig ret dramatisk, så der måtte hugges ned og mures op. Den tonstunge skorsten havde med årene sat sig og trukket hele huset nedad, så gulvene hældede dramatisk, væggene var revnet og dørene bandt. Bag paneler løb mus og rotter rundt. Huset var træt. Det var de to ekstra etager, der var kommet på huset i sidste halvdel af 1700-tallet, der havde fået det til at sætte sig lige så stille og roligt og alligevel ganske voldsomt. Planen for renovering Overskriften for restaureringsplanen var at sætte alting i stand, så det ikke længere kan knække og revne, og så det kan bruges af moderne mennesker - men bevar huset! Etagernes grundplan var ligetil: store reelle rum, to mod gaden og to mod gården, en lille entre samt en trappe, som løber gennem hele ejendommen. Desuden de nødvendige sanitære installationer. Vinklerne var højst usædvanlige, så kontorfunktionerne måtte tilpasse sig huset og ikke omvendt. Schwartz s butik i stueetagen gav et helt specielt problem. Fredningsmyndighederne havde fredet butikken med alt dens inventar, så den skulle blive stående og måtte ikke ændres. Den var nemlig enestående i sin karakter, og fordi den i så mange år var forblevet uforandret. Facaden Facaden blev malet med lys gul som hovedfarve, vindueskarmene var grå, vinduer og gesimser var hvide 12

13 således, at det hvide og grå fik overtaget på butikken. Over butikken meddeler fredede bogstaver om Schwartz tilknytning til huset. Længere oppe fortæller støbte bogstaver, at Sværtegade har fået ny ejer: Økonomernes Hus, indtil 2004 Cilviløkonomernes Hus. Øverst lyser tre nybyggede kviste. Som facaden står i dag, trækker den uvilkårligt opmærksomhed på sig på grund af butiksvinduerne og den prægnante farvesammensætning. Huset praler ikke, men det skjuler sig heller ikke. Foto : CA s arkiv Kælderen Kælderen var så lys, at myndighederne godkendte den til faste arbejdspladser, men den blev indrettet til frokoststue og mødelokale. I åben forbindelse med frokoststuen blev opsat et gedigent køkken i en meget stærk, massiv udgave. Det står i sin naturlige lyse lød mod de hvide vægge og det sorte gulv med hvidevarer og lamper. Den store tragtformede emhætte udelukker næsten dekorationen. Stuen Hvor før Schwartzerne drøftede med kunderne, hvor- 13

14 Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring dan de kunne dreje en knap, skulle der nu handles en anden vare over disken - service. Her blev etableret reception, hvortil alle medlemmer og andre med ærinde i huset når ad en kort trappe fra portrummet. Porten Portrummet står i lyse farver, hvid, grå og gul. Midt i rummet deler en glasport det i to, og en marmortavle fortæller om de tidligere ejere. Det opvarmede rum bagest i porten står i direkte forbindelse med husets indvendige trappe. Gulvet blev belagt med nye egetræsklodser, der lignede de gamle. I porten rev man en etage væk og afslørede et porthvælv fra 1800-tallet. Det står nu genopfrisket med sine bånd og kassetter i hvide og grå nuancer. I bunden er kassetterne malet gule. Etagerne På 1. og 2. sal blev der indrettet kontorer, og på 2. sal giver træpaneler tre af kontorerne en helt særegen stemning. 14 Foto : Camilla Aurvig

15 Bemærkelsesværdigt er lokalet med væggene smykket med små klassicistiske gipsrelieffer med arkaiske motiver og paneldøre, der kan åbne sig til skabe bagved. Med store vinduer og lofthøjde tynger de mørke paneler ikke rummene, men giver dem en fornemmelse af soliditet og tidløshed. Kontorerne ind mod gården har stærkt kantede former - her står den store skorsten og de tidligere ildsteder, der i stuen, 1. og 2. sal er istandsat og fritlagte. Glargården - Pilestræde 40 B/ Sværtegade 1 I sommeren 1992 udvidede CA betydeligt som følge af en stor medlemstilgang, og hele huset blev taget i brug. Samtidig måtte CA derudover leje sig ind i Pilestræde 40 B - Glargården. Pilestræde har vel sit navn efter byens avlsgård, Pilegården, der nævnes første gang i I daglig tale kaldtes gaden for Springgade, da byens tyre var opstaldet her. I 1881 blev navnet ændret til Pilestræde, da man fandt det oprindelige navn for vulgært. Pilestræde blev valgt, fordi der her i middelalderen var store mængder af stynede piletræer, som byens borgere brugte til stave og gærder, når de skulle indhegne deres kålhaver. Hjørneejendommen Pilestræde 40/Sværtegade 1 blev som nævnt opført mellem 1730 og 1738 af Gothfried Schuster sammen med Sværtegade 3. Mellem 1758 og 1837 udskiltes første det ene af ejendommens syv fag mod Sværtegade og siden yderligere et fag som en 15

16 Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring selvstændig del af bygningen, som kaldtes communikationen. Ejendommen blev forhøjet med to etager mellem 1806 og 1812, hvor gavlkvistene samtidig forsvandt. Inden 1850 er huset blevet forhøjet med endnu en etage, og der er kommet heltag med seks zinkinddækkede tagvinduer til gaden og tre mod gården. I ombyggedes kælderen og 1. etage, så der opstod fire butikker i gadeniveau og en indskudt etage derover. CA på tre etager Schuster ejede selv ejendommen de første par år. Siden har den bl.a. været ejet af en vinhandler Jens Christian Jacobsen i begyndelsen af 1800-tallet, en boghandler Rudolph Klein i 1870 erne, Dansk Sæbeindustri i en kort periode omkring 1920 og herefter og frem til 1959 Glarmestrenes Glasforsikring A/S. Sidstnævnte udstedte den 28. december 1932 en deklaration om, at ejendommens navn er Glargaarden, som ejendommen fortsat hedder i dag. I løbet af 1993/94 rådede CA også over 1. og 2. etagen i Pilestræde. For at skabe let adgangsvej blev der i sommeren 1994 brudt hul i væggen mellem husene, 16 Maleri af Hans voigt Steffensen

17 så der nu er direkte adgang mellem Sværtegade 1. sal og Pilestræde 2. sal. Trappen kaldes i daglig tale hullet. I forbindelse med CA s 20 års jubilæum i 1998 blev kunstmaleren Hans Voigt Steffensen stillet den opgave at udfærdige et maleri af gadehjørnet Pilestræde og Sværtegade. I sommeren 2003 blev facaden mod gården gennemrestaureret med blandt andet nye vinduesrammer. Den 1. september blev det store stillads taget ned, men inden da blev CA s medarbejdere foreviget på stilladset. Nu kunne både medarbejdere og gæster glæde sig over den smukke facade i gården. I foråret og sommeren 1994 gennemgik facaden på Sværtegade en total renovering. Pudset blev banket af helt ind til stenene, og de gamle stukornamenteringer blev genetableret. Efter mange større og mindre omflytninger har forsikringsafdelingen nu belagt hele Sværtegade. Kælderen er Foto : Preben Rasmussen 17

18 Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring blevet til arkiv, og 4. sal er frokoststue. Pilestræde rummer CA s øvrige funktioner. Pilestræde 40 C - baghuset Efter statsbankerotten i 1813 og afståelsen af Norge i 1814 røg Danmark ind i en økonomisk afmatning, der varede de næste 20 år. Afmatning gjaldt dog ikke Kunstdrejer Schwartz. I 1826 opførte Schwartz et sammenhængende bag- og sidehus i gården bag forhuset til Sværtegade 3. Huset blev opført i grundmur i tre etager med delvis høj kælder samt loft. Det meste af huset blev brugt til lager og værksted, men i kældersalen i sidebygningen var der også beboelse. Her boede firmaets otte læredrenge, for den gang var det kutyme, at mester sørgede for både uddannelse, kost og logi. En arbejdsdag på 16 timer er ikke for børn - det var det den gang! Den yngste læredreng begyndte allerede kl med at tænde op i kakkelovnene på værkstedet og hente vand til svendene. Resten af læredrengene og svendene begyndte arbejdet kl. 6. Svendene kunne holde fyraften allerede kl. 20, mens drengene måtte blive ved til kl. 22. De to sidste timer fik de nemlig en lille betaling for deres arbejde, som blev udbetalt samlet efter endt læretid. De første 14 timer fik børnene ingen betaling for. Og børn var de, allerhøjest store drenge, som vel kun lige var blevet konfirmeret, før de kom i lære. Læretiden varede seks år. I 1857 byggede Schwartzerne endnu en lille bygning i gården. Det var en enetages bygning med skorsten, som rummede en dampkedel. Maskinen skulle drive drejebænkene, og på dette tidspunkt blev de fleste 18

19 håndværksmaskiner drevet manuelt, så den har givet vakt stor opsigt. Hvornår bygningen blev revet ned melder historien ikke noget om. I takt med, at firmaet ændrede sig i retning af kunstdrejer- og handelsvirksomhed, ændrede pladsbehovet sig også. Fra 1860 erne var det heller ikke længere almindeligt, at læredrengene boede hos mester, så efterhånden fik andre lejere også deres gang i baghuset. I en lang periode efter år 1900 husede ejendommen bl.a. hof bogbinder Anker Kysters bogbinderi. Kyster var en af tidens ypperste bogbindere, og han har for eksempel indbundet det eksemplar af Grundloven fra 1915, der står på Christiansborg. I.G. Schwartz & Søn brugte imidlertid bygningerne lige til det sidste og bevarede et værksted i sidebygningen, og så sent som i 1946 rummede baghuset firmaets paraply-afdeling. Baghuset blev grundigt renoveret i slutningen af 1980 erne og blev især ombygget til kontorer. Huset blev isoleret, vinduerne blev repareret og malet, og taget måtte skiftes, da der viste sig at være svamp i tagkonstruktionen. Foto : Camilla Aurvig 19

20 Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring Inden renoveringen havde huset rummet alt fra skireparationsværksted over systue til fotoatelier, og mellem 1973 og 1984, da Berlingske Tidende ejede ejendommen, havde avisens skyttelaug sin skydebane i tagetagen. Lige som resten af karréen er bag- og sidehuset fredet. Schwartzerne opførte oprindeligt huset som en del af Sværtegade 3, men i dag er adressen Pilestræde 40 C, selv om matrikelnummeret er Købmager Kvarter 170, altså Sværtegade 3. Ændringen skyldes formentlig, at der nu er adgang til huset via porten i Pilestræde 40. CA flyttede ind i Pilestræde 40 C 2. sal den 26. maj 2004 og har i dag indrettet karriererådgivning. Medarbejderne sidder i to-mandskontorer, så der er plads til tre samtalerum til fortrolige samtaler med medlemmerne. Skulpturen Konchylion af Charlotte Basse står i karriererådgivningens reception. Den blev afsløret ved åbningsreceptionen i 2004 af CA s formand Max Ørnskov Hansen. 20 Foto : Mark Andersen

21 Købmandsgård - Brændevinsbrænderi - Kaserne - Lager - Værksted Vesterport 8K Økonomernes Hus i Århus har sin egen historie, hvor der blev handlet med korn og frø, hvor der blev brygget brændevin, hvor der blev repareret cykler, og hvor soldater har været indlogeret. Vesterport Området omkring Vesterport har ligget inden for Århus bys mure helt siden 1200-tallet. Byens vestlige port mod Viborg stod indtil midten af 1800-tallet ved Vesterbro Torv for enden af Vesterport. Oprindeligt var Vesterport en del af Vestergade, som på dette sted drejede skarpt mod nord op mod Vesterbro Torv. Denne del af gaden var ikke særligt lang, og den kaldtes derfor ofte for Lille Vestergade. I 1910 skiftede gaden navn til Vesterport. De første tegn på beboelse af Vesterport 8 stammer fra 1300-tallet. Da man i 1846 gravede på gårdspladsen, fandt man en møntskat på 89 mønter. De fleste var såkaldte hanseatiske wittenpenninge, hvoraf de yngste var slået efter reces Mønterne er formentlig blevet gravet ned i urolige tider, men ejeren er altså ikke kommet tilbage efter sin skat. Købmandsgård I 1761 stod der en trelænget gård i to stokværk på stedet, som blev ejet af købmand Mogens Blach. Gården blev opført mellem 1693 og 1761, det nøjagtige årstal kendes ikke. Gården var ret stor og bestod af et forhus i 22 fag med to porte, et 18 fag sidehus mod nord og to baghuse på ni og 11 fag. Dertil kom et halvtag på 13 fag. Købmand Ejner Søren Jensen Schmidt ejede gården i 1811, som da var blevet ændret og udbygget. Det nordlige sidehus bestod nu af ni fag og i forlængelse heraf 15 fag. Begge dele var i to stokværk. Bygningen 1

22 i 15 fag er stort set identisk med det nuværende sidehus med svalegangen. Købmand T. F. Severin opførte i 1827 et nyt baghus på 20½ fag i to stokværk og med kælder under de 11 fag. I 1918 blev 2-3 fag mod syd nedbrudt for at give plads til en stor grundmuret lagerbygning i fire etager, men ellers står baghuset, som da det blev opført. I 1847 opførte Severin det lille enetages sidehus mod syd, Vesterport 8K, som Økonomernes A-kasse nu har lejet. Huset er opført i bindingsværk og grundmur i ni fag. Huset blev formentlig brugt til lager. Købmand og rådmand Jens Poulsen Hald erstattede i 1849 forhuset og det nordlige sidehus med det nuværende forhus og sidehus, som begge er i grundmur og to etager. Halds gård rummede både pakhuse, stalde, en tømmerplads og - som det var typisk for den tids købmandsgårde - et complet Brændeviinsbrænderi paa circa 5 Tdr. Størrelse, med tilhørende Kjelder, Kar og øvrige Apparater, som der stod i salgsannoncen i Aarhus Stiftstidende den 30. august Jens Poulsen Hald tog borgerskab som købmand i Århus i 1810, og udvidede med tiden sin forretning, så han ejede flere ejendomme i Vestergade. Ved siden af købmandsforretningen havde han fra 1815 en lang række borgerlige ombud og var både rodemester, overformynder og takserborger. Han var desuden medlem af Borgerrepræsentationen fra 1838 og rådmand fra Vesterport 8 var netop fuldført, da han døde. Kaserne Rådmand Halds gård har gennem tiden været anvendt til mange formål. I slutningen af 1800-tallet havde den stedlige garnisonskommandant bolig i forhuset, mens baghuset var indrettet til kaserne med spisesal i kælderen. Det enligt beliggende sidehus blev muligvis 2

23 Købmandsgård - Brændevinsbrænderi - Kaserne - Lager - Værksted også anvendt til kaserne på dette tidspunkt. Den nordlige mur blev i hvert fald omsat til grundmur i 1875, da den blev indrettet til beboelse. Lager og værksted Efter år 1900 har gårdens bag- og sidehuse især været anvendt som lagre og værksteder. Det gjaldt også frøavler og frøhandler Helm-Petersen, som fra 1910til 1930 ejede både Vesterport 8K og nabogården i Vestergade 58. Begge gårde var store, men ikke så store, som Helm-Petersen vist gerne ville have det til at se ud. På firmaets brevpapir har bygningerne i hvert fald fået tilføjet et par ekstra fag. Hermansen Cykler Fra 1932 og de næste knapt 50 år frem havde Cykelhandler Hermansen forretning i Nørre Allé. Værkstedet og lageret lå i Vesterport 8K. Hermansen var af den gamle skole og reparerede cykler iført hvid skjorte og slips - og vel at mærke uden at få pletter på skjorten. Forretningen hedder stadig Hermansen Cykler, men den er nu flyttet over på den anden side af Nørre Allé og har fået ny ejer. Fredning I 1970 blev hele gården fredet, men alle bygningerne var i meget dårlig stand og trængte til at blive sat i 3 Foto : Bygningsdirektoratet i Århus

24 stand. Renoveringen kom først i gang, da byggefirmaet Olav de Linde købte gården af Låsby-Svendsen i I løbet af 1979 og 1980 blev butikkerne i forhuset omdannet til boliger, og sammen med de eksisterende lejligheder blev de solgt som ejerlejligheder. Totalrenovering af Vesterport 8K Sidehuset Vesterport 8K blev først renoveret i Huset var på det tidspunkt så faldefærdigt, at det næsten var ved at falde sammen. Der var ingen vandinstallationer i huset, vandet kom i stedet fra en vandslange, som løb tværs over gårdspladsen. Kakkelovne sørgede for varmen. Olav de Linde gennemførte en særdeles omfattende renovering af huset. Valget af arkitekt faldt på Knud Krøll. Foto : Poul Pedersen og Ole Hein Pedersen Taget Hele taget inklusiv spær og dækket mellem stue- og loftsetagen blev fjernet. Nogle af spærene kom tilbage på plads, andre måtte skiftes ud. Der blev lagt nye tegl og installeret nye Velux GGL2 ovenlysvinduer. Facaden Bindingsværket blev delvis skiftet ud, og der blev muret nye tavl og sokler. De to portdøre i husets østli- 4

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Kontor 105 m². OLAV de LINDE. Central placering tæt på Odense by og havn. - til leje... Wichmandsgade 11, 1.sal. Baghuset 5000 Odense C

Kontor 105 m². OLAV de LINDE. Central placering tæt på Odense by og havn. - til leje... Wichmandsgade 11, 1.sal. Baghuset 5000 Odense C - til leje... Kontor 105 m² Wichmandsgade 11, 1.sal. Baghuset 5000 Odense C Central placering tæt på Odense by og havn Gode tilkørsels- og pakeringsforhold Velegnet til kontor, klinik m.m. Årlig leje kr.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet TIL LEJE Amaliegade 15 1256 København K Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet Fra 1.270 2.068 m² i smuk fredet palæejendom tegnet af hofbygmester Nicolai Eigtved

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet af København

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Markant og velkendt ejendom i Glostrup Flot og gennemrenoveret pakhus Mulighed for facadeskiltning Mange gratis parkeringspladser Mødecenter med caféfaciliteter

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY TIL LEJE Nørre Voldgade 90, 1358 København K Smuk historisk bygning, beliggende i bymidten Kontorlejemål på helt central beliggenhed Nyistandsat BusinessCenter

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse Holmen Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse På Krudtløbsvej, på Holmen, midt i København K., er 4 unikke rækkehuse nu under opførsel. En beliggenhed i særklasse. 2 3 Unikke boliger, unikke omgivelser

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Kontorlokaler udlejes 823m²

Kontorlokaler udlejes 823m² Sag 12.009 Huset Campen Viborgvej 161A, 8210 Aarhus V Kontorlokaler udlejes 823m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24.

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24. 1 1 Forslag til ny sakristibygning Bygningen placeres hvor den eksisterende sakristibygning ligger på korets nordside. Det nye sakristi forlænges dog to meter i forhold til det eksisterende. En muret facade

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2 Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 1.2 Beskrivelse Pakhuset i gården Nytorv 7, der er ejet af Nordea, har i en årrække ligget ubenyttet. Vi så det sidst omkring år 2000, hvor det

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet

Læs mere

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-10 SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN - 70.000 M 2 UDLEJET

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Amager PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111. Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Tænk på Torreck før de lejer

Amager PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111. Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Tænk på Torreck før de lejer Tænk på Torreck før de lejer Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Ejendommen er gjort bevaringsværdi, grundet sin smukke palæagtige stil. PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111 Amager Lokaler

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme. Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG KONTOR 432 m² HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.dk Fleksible kontorlokaler i attraktivt område tæt på Ringvejen.

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711 Købmagergade 44-46 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Købmagergade 44-46 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist Råt & Rustikt - med et Fransk Twist En kold og grå februarmorgen besøger vi Lilian i Bjerringbro. Straks vi er kommet indenfor, mærker vi en gæstfrihed og åbenhed. Vi føler os straks godt tilpas og snakken

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m²

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Sag 12.012 Huset Campen Viborgvej 159A, 8210 Aarhus V Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 y istandsat kontor til leje fra 157 m² 2.184 m². Kan lejes etagevis eller som et domicil med mulighed for butik. Se indretningsforslag. fred

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 447 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.

Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 447 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme. Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG KONTOR 447 m² HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.dk Regulære kontorlokaler velbeliggende tæt på Ringvejen. Lejemålet

Læs mere

471m² delvist istandsat butik udlejes

471m² delvist istandsat butik udlejes Sag 12.008 Huset Campen Viborgvej 157, 8210 Aarhus V 471m² delvist istandsat butik udlejes QR kode 12.008 Campen _ 523 Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16

Læs mere

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk 100%dansk TRENDY TYPEHUS Tina og Claus Jeppesen valgte en utraditionel løsning, da de skulle bygge nyt hus. Et færdigbygget typehus blev hejst ind på den tomme grund komplet med køkken og bad. Siden har

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

God indretning med stort velkomstområde

God indretning med stort velkomstområde God indretning med stort velkomstområde TIL LEJE Rolighed 7, 2. th. 4180 Sorø Præsentable lokaler Centralt beliggende Flot byejendom BESKRIVELSE Kontor med glasvæg Lejemålet er beliggende i ejendommen

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-11 SØNDERHØJ 16, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN

Læs mere

Balticagade 16, st. + 1.sal, hal 3 + 4 8000 Århus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn

Balticagade 16, st. + 1.sal, hal 3 + 4 8000 Århus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn B Y G G E S E L S K A B OLAV de LINDE - til leje... Kontor showroom 1.203 m 2 Balticagade 16, st. + 1.sal, hal 3 + 4 8000 Århus C DOK8000 Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn Særdeles attraktiv udsigt

Læs mere

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter BORGER-HUSET Huset var oprindelig Ikast Posthus, ældste del fra 1938. De sidste par år har bygningen været salg, for PostDanmark har flyttet først kundebetjeningen og senere brev- og pakkedistributionen

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Tegnestuens medarbejdere har besøgt Sundhedscenteret Ceres, for at gense renoveringen og indretningen af den historiske bygning, da den blev omdannet fra bryggeri

Læs mere

LEJEPROSPEKT. I alt ca. 3.000 m² domicil ejendom Værksted - lager - kontor - showroom. Søndergade 56b, Hyllinge, 4700 Næstved.

LEJEPROSPEKT. I alt ca. 3.000 m² domicil ejendom Værksted - lager - kontor - showroom. Søndergade 56b, Hyllinge, 4700 Næstved. LEJEPROSPEKT I alt ca. 3.000 m² domicil ejendom Værksted - lager - kontor - showroom Søndergade 56b, Hyllinge, 4700 Næstved Sag ERH14115 Meget velholdt bygningsmasse - opføret i etaper fra 1978-1995 Ca.

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere

Balticagade 16, hal 2 8000 Århus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn

Balticagade 16, hal 2 8000 Århus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn B Y G G E S E L S K A B OLAV de LINDE - til leje... Kontor showroom 427 m 2 Balticagade 16, hal 2 8000 Århus C DOK8000 Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn Særdeles attraktiv udsigt og beliggenhed ved

Læs mere