Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas"

Transkript

1 Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side Nordsøen et hav af komplekse oliefelter Side Stor jobsikkerhed for unge i olieog gassektoren Tema side Danmark en olienation Den let tilgængelige olie er produceret, men der er ressourcer til mange års produktion endnu i de marginale felter. Det kræver forskning i nye teknologier, stabile økonomiske rammebetingelser og en indvindingsgrad over de nuværende 27 pct. Side 4-5

2 LEDER Danmark en olienation Som det eneste land i EU er vi selvforsynende med olie og gas mennesker har job i sektoren, og produktionen af olie og gas bidrager årligt med mia. kr. til det danske samfund. Det kan forsætte i mange år frem, hvis de rigtige beslutninger om fremtiden i Nordsøen træffes. Men det haster. Regeringen har fremlagt sin rapport Eftersyn af Vilkårene for Kulbrinteindvinding. De endelige forhandlinger om konsekvenserne for en række selskaber udestår. Vi må opfordre til, at der findes løsninger, som skaber et varigt grundlag for industrien. Det er essentielt, at industrien får arbejdsro til at se fremad og fokusere, hvis Danmark skal have realiseret det tilbageværende potentiale i Nordsøen. Energistyrelsen estimerer, at der er producerbar olie og gas, der svarer til 70 pct. af alt den olie, der indtil nu er produceret i Nordsøen. Det er meget! Hvordan får vi realiseret det potentiale? Den danske sokkel er et modent område, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er mere olie og gas. Den tilbageværende olie og gas bliver sværere at få op, og nye fund bliver stadig mindre og dyrere at producere. Fremtidens olieproduktion bliver derfor en stor teknologisk og økonomisk udfordring. Hvis Danmarks olie- og gasproduktion fortsat skal holde hånden under velfærden, er mere efterforskning, produktion af marginale felter og en højere indvindingsgrad tre centrale vækstmotorer. Virksomhederne skal have incitament til at øge efterforskningen, så vi kan finde nye olie- og gasforekomster i Nordsøen. Når vi har fundet olien og gassen, skal det kunne betale sig for virksomhederne at producere den også fra de mindre og svært tilgængelige felter. Og så skal vi have mere end de nuværende 27 pct. af olien ud af det enkelte felt. Det er det, man kalder indvindingsgraden. Tiden er en kritisk faktor. Det er kritisk, at vi får alle tre tæt forbundne vækstmotorer i gang hurtigst muligt, og at det sker koordineret. Det er muligt, men det haster, og der skal tænkes anderledes, hvis det skal lykkes. Det billede fremgår af rapporten Potentialet i Nordsøen tre vækstmotorer til realisering, som er udarbejdet af Quartz + Co. på Olie Gas Danmarks foranledning. Timingen er afgørende, fordi fremtidens olie og gas først og fremmest skal produceres gennem den eksisterende infrastruktur i Nordsøen. Størrelsen af fremtidige fund vil nok ikke kunne retfærdiggøre de meget store investeringer, som nye, selvstændige platforme og rørledninger kræver. Mange af de eksisterende felter er modne og driftsomkostningerne per tønde olie er stigende, og rentabiliteten af fortsat produktion er vigende. Hvis selskaberne må afvikle de eksisterende platforme, fordi det ikke længere kan betale sig at producere fra de gamle felter, forbliver de tilbageværende ressourcer i undergrunden for evigt. Omvendt har fornyet aktivitet en positiv synergieffekt. Investeringer i forøgelse af indvindingsgraden og udbygning af marginale fund via eksisterende felter kan forlænge levetiden for den nuværende infrastruktur. Og forlænger man levetiden, forlænger man også den tid, hvor man kan lede efter og producere yderligere olie og gas. Det vil betyde øgede skatteindtægter, arbejdspladser og eksport. Selvom der er fremgang at spore i dansk økonomi, har vi som samfund brug for al den vækst og alle de arbejdspladser, vi kan finde. I olie- og gassektoren er der et vækstpotentiale, som er reelt, og som venter på at blive udfoldet, hvis vi vil. Jeg ser derfor frem til, at industrien og regeringen i fællesskab formulerer og iværksætter en langsigtet strategi for udvikling af sektoren mens tid er. Martin Næsby Direktør, Olie Gas Danmark 2 Olie Gas Danmark

3 Indhold Danmark en olienation 4 Svær dansk Nordsøsokkel skaber kæmpe eksport 18 Martin Næsby: Vækst i Nordsøen kræver langsigtet og koordineret handlingsplan 8 Nordsøen et hav af komplekse oliefelter Energiministeren: Teknologi skal sikre mere olie og gas Ny OGDformand stolt af den danske olienation Udgiver Olie Gas Danmark Produceret af First Purple Publishing Projektledelse Kristian Dickow Redaktør Bent Sørensen Design/layout Casper Heiberg Forsideillustration Casper Heiberg Tryk Stibo Graphic Offshore giver unge stor jobsikkerhed 32 Uddannelsesministeren: Flere skal uddannes til offshore Olie, gas og grøn omstilling Esbjerg er Danmarks metropol for energi Unge vælger offshore: Det er en livskarriere 36 Oplag ( danske, engelske) Kontakt First Purple Publishing Kasper Karstensen Tlf Øget sikkerhed kræver fælles fokus Skifergas kan afsløre store energireserver Olie Gas Danmark

4 Danmark en olienation Den danske olie og gas har givet velfærd i årtier, og karrieremulighederne er store for unge studerende. Selvom produktionen af dansk olie toppede for ti år siden, er der stadig et stort potentiale i Nordsøen, som med en langsigtet strategi kan skabe vækst, velfærd og arbejdspladser i mange år frem Tekst Bent Sørensen og Ulla Lena Grafik Casper Heiberg Da Mark Twain så sin nekrolog i en avis, telegraferede han kortfattet: Rygterne om min død er stærkt overdrevne. Den danske olie- og gasbranche kan sige noget tilsvarende til dem, som måske tror, at Nordsøen snart er tømt for de olie- og gasreserver, som har bidraget til dansk velfærd i over 40 år. Den danske sokkel er moden. Det betyder, at størstedelen af olien fra de kendte felter allerede er produceret. Der står derfor ikke et norsk olieeventyr og venter i horisonten. Men selvom den danske produktion toppede for snart ti år siden og nu er for nedadgående, er der under incitamentsskabende rammevilkår og en langsigtet strategi med fokus på ny teknologi og feltudbygninger udsigt til produktion og velfærd fra Nordsøen i mange år frem. De positive fremtidsudsigter bekræftes af de unge, der har valgt en karriere i olie- og gasbranchen. Der er rigelige reserver af olie og gas til min karriere, fastslår 23-årige Birgit Haastrup i dette magasin. Hun bliver færdig næste sommer med en kandidatgrad som ingeniør i olie- og gasteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Og det er blandt andet netop studerende som Birgit Haastrup, der er brug for, hvis Nordsøens potentiale skal udnyttes fuldt ud. For olie- og gasbranchen mangler højt kvalificeret arbejdskraft. Fire årtier med olie De fire årtier med olie- og gasproduktion i Danmark har haft stor betydning for det danske samfund. Den første olie blev produceret i 1972, og i 1990 oversteg olie- og gasproduktionen for første gang det samlede energiforbrug og gjorde Danmark til nettoeksportør af energi. Den danske olie og gas har samlet set givet staten en indtægt på mere end 325 mia. kr. Dertil kommer, at mennesker er ansat i sektoren, og at eksporten af olie og gas alene repræsenterer 9 pct. af den samlede danske eksport, svarerende til en værdi på 48 mia. kr. Ingen anden sektor i Danmark betaler mere i skatter og afgifter end olie- og gassektoren, og med 25,2 mia. kr. i 2012 er skatteindtægterne fra den danske olie og gasproduktion afgørende for dansk økonomi. Det svarer næsten til prisen på en Øresundsbro med landanlæg eller til statens samlede udgifter til de videregående uddannelser. Krav til fremtiden Ud over incitamentsskabende økonomiske rammevilkår, som er afgørende for 4 Olie Gas Danmark

5 Vidste du at... Danmark som det eneste EU-land er selvforsynende med olie og gas at tiltrække investeringer i den danske undergrund, er teknologiudvikling og en koordineret, langsigtet handlingsplan for Nordsøen afgørende faktorer for, at olien og gassen fortsat kan strømme ind. Regeringen har meldt ud, at indvindingsgraden skal op, og at forskning er nøglen. Der er behov for forskning i metoder, som gør det muligt at producere en større del af den olie, som findes i de tætte kalkfelter, siger klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard i dette magasin. Olieselskaberne har gennem årene udviklet teknologien, så indvindingsgraden er øget fra 14 pct. i 1990 til 27 pct. i Mange mener, at den kan komme endnu højere op. Olie Gas Danmark kan sætte sig strategiske mål, der i hvert fald er højere end 27 pct. Men to ting driver, hvor højt vi kan komme op: Teknologi og økonomi. Her kan det nye forskningscenter spille en rolle, fastslår den nye formand for Olie Gas Danmark, Troels Albrechtsen, i et interview her i magasinet. Direktør i Olie Gas Danmark Martin Næsby mener, at en langsigtet og koordineret handlingsplan for Nordsøen med fokus på efterforskning, marginale felter og øget indvindingsgrad er vigtige elementer, hvis man skal udnytte Nordsøens potentiale fuldt ud. Stor værdi Lykkes det at få indvindingsgraden op, vil det være en stor gevinst for samfundet. For selvom fremtidens olieindvinding i Danmark vil ske fra mindre felter, hvor olien måske oven i købet er svært tilgængelig og dermed dyrere at få op, repræsenterer hvert procentpoint i forøgelse af indvindingsgraden en produktionsværdi på mere end 50 mia. kr., hvis olieprisen bliver på det nuværende niveau. Energistyrelsen vurderer selv, at hvis man blot realiserer halvdelen af det yderligere olie- og gaspotentiale, man i dag mener, det er realistisk at få op fra Nordsøen, giver det staten en merindtægt på 5. mia. kr. om året frem til 2042 og 5000 arbejdspladser. Syvende udbudsrunde Branchen venter lige nu på, hvilke vilkår og muligheder den såkaldte syvende udbudsrunde byder på i Nordsøen. Det er syv år siden sidste udbudsrunde. I sjette udbudsrunde i 2006 blev i alt 14 licenser tildelt, og erfaringerne fra de licenser kan måske give et fingerpeg om mulighederne i den kommende udbudsrunde. Sjette udbudsrunde har skabt stor efterforskningsaktivitet, som har ført til nye olie- og gasfund. En endelig dato for lancering af den syvende udbudsrunde afventer ifølge Energistyrelsen blandt andet nogle miljøvurderinger, men ventes fortsat at gå i gang i Olie Gas Danmark

6 RWE Dea SUCCESSFUL ENERGY PARTNERSHIP. RWE Dea is a top-performing company engaged in the exploration and production of natural gas and crude oil. Geological expertise, state-of-the-art drilling and production technologies as well as a diverse range of professional experience and know-how acquired over more than 110 years of corporate history make RWE Dea a powerful company active in numerous international operations. Safeguarding energy supplies and environmental protection are our key objectives. RWE Dea currently gives proof of these high standard upstream activities in Europe, North Africa, the Caspian Region, the Southern Caribbean and the Equatorial Region of South America day-to-day. These core regions are of strategic importance for RWE Dea and the company is further strengthening its position there. RWE Dea is part of the RWE Group - one of Europe s biggest energy corporations. RWE Dea AG l Überseering 40 l Hamburg l Germany T +49(0) l E l I

7 DTU Side 7 The Center for Energy Resources Engineering Knowledge for the future Photos: Maersk Oil & Gas and Christian Carlsson Oil and gas are fundamental energy resources for human CERE is an independent, university based, research unit existence and everyday life. But the time of easy oil discoveries with more than 30 years of expertise in the field. The DTU, Technical University of Denmark, is ranked DTU s central campus is located just north of are over. CERE co-workers are a mix of internationally renowned as one of the best technical universities in Copenhagen, and life at the University is scientists and the sharpest young talents from different Europe. DTU offers internationally recognized engaging and vibrant. At DTU, we make sure Meeting MSc degrees the challenges in 28 English-taught of today s oil programmes, and gas industry that call your scientific goals and communities ambitions are around met. the group. for deep a wide insights, range of innovative joint programmes discoveries and and double the highest Tuition is free for EU/EEA citizens. level degrees of international with international research expertise. partner universities, and 19 PhD schools. Meet us at and The educates Student tomorrow s World Fair in scientists and engineers. The The research center unites experience with unique talent Center for Energy Resources Engineering (CERE) is Denmark s Manchester education 12 October and training and of London MSc and doctoral students are leading At DTU, research students center have in the hands-on areas of access EOR, flow to assurance, on 13 October some of the most important aspects of CERE s activities. CCS cutting and petroleum edge facilities geoscience. and work With closely an excellent under track record the and expert international supervision reputation of top international CERE uniquely combines researchers. strong competences from several academic fields. for more information right decisions for the future. Visit The expertise from CERE assists Denmark to make the Most of our many diverse research projects are conducted in collaboration with one or more members of the CERE Consortium a group of 29 leading companies in the field. Read more on

8 8 Olie Gas Danmark

9 Vækst i Nordsøen kræver langsigtet og koordineret handlingsplan Milliardinvesteringer og store muligheder for unges fremtid i dansk olieog gasindustri er med til at skabe optimisme hos direktør Martin Næsby i brancheorganisationen Olie Gas Danmark. Han håber på en koordineret og langsigtet handlingsplan, som kan forlænge dansk olieproduktions levetid og skabe vækst og velfærd Tekst Keld Broksø og Ulla Lena Foto Jeanne Kornum Mens andre sektorer fyrer folk, efterspørger den danske olie- og gasbranche kompetente folk og kan berette om høj aktivitet, udvikling, milliardinvesteringer og en syvende udbudsrunde forude med mulighed for nye fund og indvinding. Martin Næsby, direktør i brancheforeningen Olie Gas Danmark, mener, at Nordsøen har et stort uudnyttet potentiale, som under de rette rammevilkår og en langsigtet strategi med fokus på øget efterforskning og teknologiudvikling kan skabe velfærd i det danske samfund i mange år frem. Det bliver vanskeligere at indvinde Nordsøens olie. Hvor meget mere olie kan vi producere i Danmark? Den teknologiske udvikling flytter sig hele tiden, og derfor kan man ikke give et præcist svar. Den danske produktion toppede i 2004, og vi kommer ikke op på det niveau igen. Den danske sokkel er det, man kalder moden, og produktionen fra de nuværende felter er faldende. Den nemme olie er allerede produceret, og fremtidens oliefelter i Danmark bliver mindre og sværere tilgængelige. Men det betyder ikke, at vi ikke kan skabe vækst i Nordsøen og på den måde forlænge Nordsøens levetid, for der er stadig et stort potentiale. Energistyrelsen estimerer, at det i fremtiden vil være muligt at producere olie og gas i mængder, der svarer til 70 pct. af al den olie, der indtil nu er produceret i Nordsøen. Så belært af fortiden mener du ikke, man kan spå om fremtiden for den danske olie og gasproduktion? Nej. Men jeg er ikke i tvivl om, at indvindingsgraden vil stige fra de nuværende 27 pct. Indvindingsgraden er et udtryk for, hvor stor en del af de kendte oliereserver, man producerer. Den har været stigende gennem de 40 år, der er blevet produceret olie og gas i Danmark. Vi bliver hele tiden dygtigere og bedre til at forstå den danske undergrund. For eksempel kan vi nu gå ned i felter, hvor der er langt højere tryk og temperaturer. Det vil sige, at vi i dag kan indvinde fra felter, som man ikke tidligere kunne. Nogle mener, at indvindingsgraden kan stige med 10 eller måske 20 pct. Det kræver et teknologisk tigerspring. Er det muligt? Teknisk er det måske muligt, men der er store økonomiske udfordringer. Nye milliardinvesteringer Uanset forårets politiske diskussioner om skatteforhold sker der stadig store ting i branchen, som bekræfter optimismen eksempelvis da foråret bød på den største Nordsø-investering siden Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med Mærsk Olie og Gas som operatør investerede 4,6 mia. kr. i en stor udvidelse af Tyra Sydøstfeltet, der skal sikre yderligere 50 millioner tønder over de næste 30 år. Det var kun én af flere nyere investeringer. Vi er meget tilfredse med de investeringer fra vores medlemmer, og Tyra står ikke alene. Vi ser også store investeringer fra selskaber som DONG Energy, Hess og Bayerngas i Hejre-udbygningen og udbygningen fra Syd Arne-feltet. Samtidig har selskabet Wintershall fundet ny olie i Hibonite-feltet. Det styrker os i troen på et betydeligt merpotentiale i Nordsøen. Men skal vi skabe vækst og have det fulde udbytte af Nordsøens olie og gas, så kræver det en langsigtet handlingsplan ikke bare massive investeringer i udbygninger fra de eksisterende felter men også investeringer i innovation og teknologiudvikling, så vi kan indvinde mere end de 27 pct., vi gør i Olie Gas Danmark

10 Vækst i Nordsøen... dag, og gøre det rentabelt at producere fra mere marginale felter. Og så skal der ikke mindst investeres i efterforskning efter nye oliefelter. Det fremgår af rapporten Potentialet i Nordsøen tre vækstmotorer til realisering udarbejdet af Quartz + Co. på Olie Gas Danmarks foranledning. Rapporten omtaler netop øget efterforskning, produktion af marginale felter og forøgelse af indvindingsgraden som centrale vækstmotorer til realisering af potentialet. Det kræver stabile og incitamentsfremmende rammevilkår, ellers tør virksomhederne ikke investere, siger Martin Næsby og tilføjer, at det haster med at træffe de rette beslutninger. Skaber de seneste, store investeringer generelt større investeringslyst? Store investeringer giver selvfølgelig optimisme for branchen, men virksomhederne vurderer altid den enkelte investering og investerer kun, hvis det kan betale sig. Vi skal passe på, at vi i Danmark ikke skræmmer investeringerne væk fra landet, for vores olie har ingen værdi hverken i penge eller arbejdspladser så længe den er nede i jorden. Hvad mener du så, der skal til for at udnytte Nordsøens fulde potentiale? En langsigtet handlingsplan med fokus på marginale felter, øget indvinding og efterforskning efter ny olie. Det er der, Nordsøens potentiale gemmer sig. Nødvendigt med de rette kompetencer Hvad er ellers vigtigt for, at Nordsøens potentiale kan udfolde sig? Uddannelse. Branchen er afhængig af, at vi får uddannet de rette kompetencer, for vi kan ikke uden videre regne med, at vi kan hyre de folk i udlandet, som ikke findes i Danmark. Både når det gælder rekruttering til branchen og forskning til øget indvinding, er det afgørende, at der er unge, som i første omgang interesserer sig for det tekniske og naturvidenskabelige område og senere specialiserer sig i de kompetencer, som olie- og gasbranchen har brug for. Kan det betale sig for de unge at uddanne sig inden for olie og gasindustrien? Produktionen falder jo, så hvad siger I til de unge for at få dem ind i olie- og gasfagene? Vi siger til dem, at der er gode karrieremuligheder. For det første er der stadig et betydeligt potentiale i Nordsøen, så der er olie og gas og dermed job mange år endnu. For det andet er olie- og gasbranchen i høj grad international. Som boreingeniør, geofysiker, maskinmester eller elektriker har man derfor hele verden som arbejdsplads. De internationale karrierer er tilmed vellønnede med spændende, teknologiske udfordringer på alle niveauer. Kan Danmark blive en global leverandør af kompetencer? Det er vi allerede, og vi kunne blive det i endnu større omfang. Men vi ser en tendens til, at de unge viger uden om de naturvidenskabelige og tekniske fag, når de vælger uddannelse. Det er derfor glædeligt, at vi i 2013 har set rekordmange studerende, der er blevet optaget på uddannelser, som kan give job i offshore-sektoren. Overlap mellem vind og olie Hvordan skal mikset af energi være fremover? Har I en forestilling om vægtningen af gas, olie, kul og grøn energi? Vi kan se af Energistyrelsens fremskrivninger, at der forventes et ret konstant forbrug af olie og gas, men faldende forbrug af kul og stigning i vedvarende energi. Det er det mønster, der er nu. Men det kan sagtens ændre sig blandt andet på grund af udvinding af skifergas i USA. I USA lukker man kulfyrede kraftværker, og her er CO2-emissionerne gået ned. Det billige kul eksporteres til Europa og Kina og det er kedeligt for CO2-udslippet. Vi har ikke en matrix for en ideel fordeling af energiformerne, for forudsætningerne ændrer sig hele tiden. Skifergassen har ændret spillet lige nu, og man forventer, at USA bliver nettoeksportør af fossile brændstoffer. Hvordan bliver rollen så for dansk skifergas? Det er for tidligt at sige noget om dansk skifergas. Det franske selskab Total har koncessioner i Nordsjælland og Nordjylland. De skal inden længe foretage prøveboringer, som kan vise, om der overhovedet er skifergas. Først derefter kan man se, om dansk skifergas kan produceres i kommercielle mængder. Selvforsynende på papiret Et argument hos regeringen og jer for fortsat udvikling af dansk olie og gas er, at vi er selvforsynende. Men er det rigtigt? Det er jo ikke nødvendigvis vores egen, danske benzin, som vi tanker på benzintanken? Hvad mener I egentlig med, at vi er selvforsynende? Selvforsyning betyder, at vores egen produktion i Danmark er større end vores forbrug. Men al Nordsøens produktion er ikke nødvendigvis matchet med behovet i Danmark. Olien kommer ind via en pipeline til Fredericia, og den olie bliver solgt til verdensmarkedet herunder Danmark. Køberne af olien er afhængige af kvalitet, raffinaderikapacitet og andet. Det er ikke sådan, at dansk olie skal gå til Danmark. Derfor både eksporterer og importerer vi olie. Det danske olieforbrug dækkes derfor generelt ikke af dansk olie, som primært går til eksport, forklarer Martin Næsby. Den nemme olie er allerede produceret, og fremtidens oliefelter i Danmark bliver mindre og sværere tilgængelige. Men det betyder ikke, at vi ikke kan skabe vækst i Nordsøen og på den måde forlænge Nordsøens levetid, for der er stadig et stort potentiale Martin Næsby direktør i brancheorganisationen Olie Gas Danmark 10 Olie Gas Danmark

11 Q-STAR ENERGY is a solid Danish company supplying competent people and projects for the oil, gas and wind industry in Northern Europe. BERGEN ESBJERG BYDGOSZCZ Q-STAR ENERGY A/S Stormgade 99 DK-6700 Esbjerg Tel.:

12 Energiministeren: Teknologi skal sikre mere olie og gas Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard får her fem skarpe spørgsmål, og svarene viser blandt andet, at en kommende strategi skal give grundlag for øget indvindingsgrad, ligesom behandlings- og transportsystemet skal optimeres. Der er behov for forskning i metoder, som gør det muligt at producere en større del af den olie, som findes i den tætte kalk, fastslår Martin Lidegaard Tekst Keld Broksø Foto Jeanne Kornum Regeringen har sagt, at den ønsker at øge 1. indvindingsgraden i Nordsøen. Hvad mener du, er det vigtigste for, at det kommer til at ske? Det er en udfordrende og vanskelig opgave at øge indvindingsgraden. Der er behov for forskning i metoder, som gør det muligt at producere en større del af den olie, som findes i de tætte kalkfelter. Metoden skal ikke blot udvikles, så den rent teknisk kan bruges i et laboratorium, men også være gennemførlig på kommercielt grundlag ude i Nordsøen. Det er ikke noget, som kommer af sig selv, men kræver systematisk forskning på et højt fagligt niveau. Det er derfor glædeligt, at industrien har taget initiativ til et dansk forskningscenter, som i samarbejde med danske og udenlandske forskningsmiljøer skal arbejde med disse spørgsmål. Jeg synes også, at det er positivt, at industrien og det offentlige har startet et fælles projekt, Joint Chalk Research. Danske og norske myndigheder samt ti olieselskaber forestår projektet og indsamler og systematiserer allerede foreliggende viden, som kan bidrage til belysning af problemstillingerne. Endvidere er et projekt til undersøgelse af forbedret brøndteknologi netop besluttet påbegyndt. 2. Har du noget i tankerne, som vil kunne intensivere efterforskningen efter nye felter? Det er nu syv år siden, sidste udbudsrunde blev gennemført. Arbejdsprogrammerne er ved at være gennemført. Der er derfor behov for at gennemføre en ny runde, hvor de ikke koncessionsbelagte områder i Nordsøen udbydes. Det bliver den syvende danske udbudsrunde. Vi ved fra vores daglige kontakt med olieselskaberne, at der er interesse for at få nye tilladelser til efterforskning og udbygning af kulbrinter. GEUS har sammen med flere olieselskaber iværksat to forskningsprojekter, hvis resultater skal give grundlag for yderligere efterforskning af den danske del af Nordsøen. 3. En særlig problemstilling på den danske sokkel er de marginale felter. Hvordan mener du, at vi får olieselskaberne til at interessere sig for de mere marginale felter? Et felt kan være marginalt, fordi det er vanskeligt og dermed dyrt at producere, eller fordi forekomsten er lille og derfor ikke kan bære at skulle investere i egne anlæg til behandling og transport. Indvinding fra felter med høje produktionsomkostninger kræver udvikling af nye metoder, som kan gøre dem kommercielle og så er vi tilbage i den tidligere omtalte indsats for at øge indvindingen fra de vanskelige felter: Hvis forekomsten er lille, så er vi i den heldige situation, at der i dag er en infrastruktur til produktion og transport af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Da produktionen er faldende, er der ledig kapacitet, som kan udnyttes af små felter. Opgaven er at sikre, at rettighedshaveren til det lille felt får rimelige vilkår for brug af anlæggene. Hvis ikke, vil små fundmuligheder ikke blive efterforsket, men olieselskaberne vil bruge deres efterforskningsmidler andre steder. 4. Regeringen har meldt ud, at den i samarbejde med branchen vil satse på en langsigtet strategi for på kommercielt grundlag at gennemføre en optimering af indvindingen af olie og naturgas fra felterne i Nordsøen. Kan du allerede nu løfte sløret for nogle de elementer, som du mener, er afgørende at have med i en langsigtet strategi for Nordsøen? Lidt forenklet kan man sige, at strategien vil have en underjordisk del, som handler om, hvordan vi indvinder en større del af den kendte olie og gas i felterne. Endvidere vil der være en del, som vedrører, hvordan behandling og transportsystemet kan optimeres fremover. Som nævnt er der overkapacitet i dag. Endvidere er mange af anlæggene gamle. Der er derfor behov for at gennemtænke den fremtidige infrastruktur. I den forbindelse skal der lægges vægt på at optimere energieffektiviteten i det fremtidige behandlings- og transportsystem. Sparet energiforbrug er lig med sparede omkostninger. 5. Dansk olie- og naturgas er vanskelig at få op sammenlignet med for eksempel mulighederne på den norske og britiske sokkel. Vanskelighederne har omvendt skabt en succeshistorie for eksport af danske, tekniske løsninger. Hvordan kan regeringen sikre fortsat vækst i eksport af dansk olie- og gasteknologi? Olieselskaberne i den danske del af Nordsøen har måttet finde løsninger på udfordringer fra en vanskelig geologi. Det bedste grundlag for en fortsat vækst i eksporten af dansk olie- og gasteknologi vil være at sikre opretholdelse af efterforsknings- og produktionsvirksomhed i Danmark. En ny udbudsrunde vil bidrage til efterforsk- 12 Olie Gas Danmark

13 Maskinmestrenes erhvervskonference ningsaktiviteten og dermed produktion af nye ressourcer. Et seriøst forskningsarbejde omkring de aktuelle danske udfordringer med at forøge indvindingsgraden vil på sigt også kunne lægge grunden til en yderligere forøgelse af eksporten af teknologi. Danske virksomheder har også været i front med billige udbygningsløsninger og horisontale boringer, som kunne producere mere pr. investeret krone. Et fremtidigt indsatsområde kunne være energieffektive løsninger, hvor energiforbruget i forbindelse med behandling og transport nedbringes. Det er imidlertid væsentligt, at nye løsninger også er gode sikkerheds- og miljømæssigt, fastslår Martin Lidegaard. Ajour 2013Ajour 2013 Management and Technology Odense Congress Center Torsdag den 28. november & Fredag den 29. november Maskinmestrenes Forenings erhvervskonference Ajour 2013 sætter fokus på Management and Technology og maskinmestrenes bidrag til væksten i offshore olie og gas. Du får ny viden og inspiration fra flere end 30 faglige foredrag med fokus på blandt andet udviklingen i den danske offshore-branche, kravene til fremtidens udvinding og produktion af olie og gas, Maersk Oils olie- og gasaktiviteter i den danske del af Nordsøen samt gassens rolle i det fremtidige energisystem. Desuden kan du styrke dit faglige netværk og opleve den nyeste teknologi i udstillingen med op mod 150 udstillere. Mød blandt andre: Bestil stand på ajour2013.dk Jens Holm-Nielsen, Senior Vice President og Carsten Nielsen, Vice President, Semco Maritime A/S Karsten Jensen, Asset Executive: Maersk Oil s olie- og gasudvinding i Nordsøen Indvinding fra felter med høje produktionsomkostninger kræver udvikling af nye metoder, som kan gøre dem kommercielle Martin Lidegaard, Energiminister Kristian Lund Jepsen, Senior Chief Consultant, Rambøll Oil & Gas: Udvinding og produktion af olie og gas Torben Brabo, Vice President, Energinet.dk: Gassens rolle i det fremtidige energisystem Se hele konferenceprogrammet og tilmeld dig nu på Olie Gas Danmark

14 Nordsøen et hav af komplekse oliefelter 41 år. Så lang tid er der blevet produceret olie og gas i den danske del af Nordsøen, og der er ressourcer til mange år endnu. Fremtidens opgave bliver at optimere produktionen fra de modne felter i Nordsøen og samtidig finde veje til at udnytte de vanskeligt tilgængelige ressourcer. Det kræver først og fremmest, at der udvikles ny teknologi, at sektoren kan rekruttere de nødvendige eksperter, og at sektoren har stabile og incitamentskabende rammevilkår Tekst Steen Laursen og Ulla Lena Den danske del af Nordsøen er blevet grundigt efterforsket, og de lavthængende frugter er blevet plukket. Den fremtidige olie- og gasproduktion i Danmark står over for både teknologiske og kommercielle udfordringer. Man skal finde innovative veje at gå for at få mest muligt ud af de gamle modne felter, der allerede er i produktion; for at producere fra High Pressure High Temperature -felter og for at finde nye felter. Succes med at udnytte de tilbageværende ressourcer i Nordsøen kan forlænge dansk selvforsyning med energi og sikre velfærden i Danmark. For selv om oliefelterne i fremtiden vil være både mindre og sværere at få fat i, kan de sagtens være kommercielt rentable at producere fra, hvis operatører i branchen, forskningscentre og myndigheder arbejder sammen om at nå det mål. Nye og mindre oliefelter I de kommende år vil fortsat produktion fra de ældre modne oliefelter blive suppleret med produktion fra nye mere svært tilgængelige og mindre oliefelter. I dag er DONG i gang med at finde innovative veje til både at få komplekse og krævende felter som Hejre i produktion, samtidig med at man ikke overser det store potentiale, der er i de små og mere marginale felter, som findes tæt på den eksisterende infrastruktur. Country manager for de danske aktiviteter i DONG E&P Flemming Horn Nielsen forklarer: Fremtiden tegner lovende for olie- og gasproduktionen i Maersk Oil i den danske del af Nordsøen. Ca. 19 pct. af olien er blevet indvundet, og beregninger viser, at der er betydelige mængder tilbage, siger country manager for de danske operationer i Mærsk Olie og Gas, Mark Wallace. Rent økonomisk kan marginale felter sjældent finansiere en stand-alone-platform, men de fleste hænger kommercielt sammen, hvis de er forbundet til en eksisterende platform. Det er vores støvsugerstrategi i Siri-feltet. Vi har haft stor succes med de små felter omkring Siri. I årenes løb har den værdi, der genereres af disse små felter, nærmet sig værdien af det oprindelige Siri-felt. Det er lykkedes ved at have dygtige medarbejdere med stor lokal viden om vores reserver. De har haft succes med at udnytte mindre felter i nærheden og gjort dem omkostningseffektive ved at udnytte den eksisterende Siri-infrastruktur og binde dem op på den centrale Siri-platform. Vi har gjort Siri-platformen til meget mere, end det var hensigten ved den oprindelige beslutning om investeringen. For at kunne drage fordel af den succeshistorie på landsplan er udfordringen at skabe betingelser, der sikrer alle operatører de rette incitamenter for at efterforske og udvikle disse marginale felter. Og vi er nødt til at sætte dem i produktion i tide, hvis vi skal bruge den eksisterende infrastruktur. En lovende fremtid: Betydelige mængder efterladt i modne felter En ting er at producere fra nye og mere marginale felter, en anden ting er at få det meste ud af eksisterende modne felter, som allerede er i produktion. For at være i stand til at producere mere, end de 27 pct. af olien som er den nuværende gennemsnitlige indvindingsgrad på den danske kontinentalsokkel, vil det kræve både ny viden og forbedrede metoder. Mark Wallace, country manager for de danske operationer i Mærsk Olie og Gas, siger: 14 Olie Gas Danmark

15 Rent økonomisk kan marginale felter sjældent finansiere en stand-alone-platform, men de fleste hænger kommercielt sammen, hvis de er forbundet til en eksisterende platform, siger Country manager for de danske aktiviteter i DONG E&P, Flemming Horn Nielsen, der her ses med Strategy, Planning & Branding Manager i DONG Energy, Anh Vu. Fremtiden tegner lovende for olie- og gasproduktionen i Mærsk Olie og Gas i den danske del af Nordsøen. Ca. 19 pct. af olien er blevet indvundet, og beregninger viser, at der er betydelige mængder tilbage. For at øge indvindingen arbejder vi med at maksimere produktionen fra vores modne felter, sikrer, at nye udviklingsprojekter bliver til kommerciel produktion, samt gennemfører vores planlagte efterforskning. På alle tre områder er det vigtigt for os, at vi fortsætter med at indsamle data og udvikler nye teknologier for at være i stand til at indvinde olien og gassen effektivt og økonomisk. Flere af felterne i den danske del af Nordsøen har produceret i årtier. Et eksempel er Dan-feltet, der har produceret i 41 år. Vandinjektion er en af flere metoder, der er blevet anvendt i Dan-feltet for at øge produktionen og indvindingsgraden. Ved at pumpe vand under højt tryk ned i de tætte kalklag bliver olien skubbet hen til en produktionsbrønd, hvor det bliver indsamlet. Den svære olie og ny teknologi I dag kommer det meste af olie- og gasproduktionen i Danmark fra enten tætte kalklag eller meget tynde sandstenslag. Historisk startede udviklingen af den danske sektor med kalklagene. Efterhånden som kalkfelterne er blevet udnyttet, fokuserer Mærsk Olie og Gas også på oliefelter, som er sværere tilgængelige, men som alligevel kan udvikles kommercielt. Mark Wallace forklarer: I vores søgen efter mere olie og gas arbejder vi længere og længere ned i mere komplekse og udfordrende reserver, som er placeret dybere og ofte under de eksisterende felter. Det er blandt andet dette potentiale, som vores fremtidige efterforskningsprogram og igangværende projekter skal være i stand at identificere. Samtidig handler det også om at finde nye teknologier, som kan bruges til at øge indvindingsgraden. Sådanne fremtidige teknologier kan bl.a. være CO2-injektion. Det er effektivt, da CO2 gør det lettere for olien at passere gennem den tætte kalk, men det er også et langsigtet projekt, fordi det er meget kompliceret og særdeles omkostningstungt. Andre teknologier, der kan udvikles yderligere, omfatter nye nanoteknologier, moderne polymertyper eller nye måder at bruge specielt designede enzymer på. Danske forskningsmiljøer kan komme til at spille en ledende her ved at forbinde branchens behov med teknologiske fremskridt. Derudover kan synergi mellem forskellige typer af højteknologivirksomheder også gøre en forskel. En fremtid i høj temperatur højtryk oliefelter I jagten på nye ressourcer har efterforskning i de dybere og mere komplekse dele af undergrunden givet gode resultater og rummer derfor store forhåbninger til fremtiden. Felterne, der ligger længere nede, er også varmere og under højere tryk. DONG Energy arbejder på at udvikle disse såkaldte HPHT-felter, som kræver mere avancerede metoder at udbygge og drive. Flemming Horn Nielsen forklarer: Teknologiske fremskridt har været altafgørende i vores nuværende udvikling af Hejre olie- og gasfeltet, som er det første HPHT-felt i de danske farvande. Olie og gas strømmer fra et reservoir, hvor trykket er 1010 bar (svarende til det knusende tryk på bunden af de dybeste oceaner på jorden), og temperaturen er 160 grader (og dermed over vands kogepunkt). Det giver en betydelig udfordring for vores boringsteknik, maskiner og udstyr. Derfor fokuserer vi hele tiden på at pleje og tiltrække disciplinerede og dygtige medarbejdere. Stabile rammevilkår og adgang til det rigtige udstyr En vigtig faktor, som afgør om det resterende potentiale af Nordsøen vil blive fuldt realiseret, er de lovgivningsmæssige rammer omkring branchen. Olie- og gasindustrien opererer allerede nu med ekstremt store og langsigtede investeringer. Alt andet lige vil fremtidens olie blive dyrere at producere, fordi den tilbageværende olie er vanskeligere at indvinde. Derfor er det vigtigt, at olieselskaberne har tillid til, at rammebetingelserne er stabile langt ind i fremtiden. For meget usikkerhed kan skræmme investorer væk fra den danske kontinentalsokkel. Anders Nymann, country manager for Hess Danmark, siger: De muligheder, vi ser i den danske Nordsø, er afspejlet i vores engagement med at udvikle Syd Arne-feltet. I de seneste tre år har vi sammen med vores partnere DONG Energy og Danoil Exploration investeret over 1 mia. USD (5,6 mia. DKK) i en videreudvikling af feltet, bygget to nye indvindingsplatforme, rørledninger og boret 11 nye in-fill-brønde med henblik på at øge produktionen yderligere. Under de rette betingelser håber vi at videreudvikle området i de kommende år. Hess Danmark er interesseret i at deltage i den syvende udbudsrunde. Men for at investere yderligere i betydeligt omfang har vi brug for anerkendelse fra regeringen om, at rammebetingelserne ikke vil blive ændret med tilbagevirkende kraft. En anden udfordring er, at udbuddet af det rette udstyr er knapt. Små oliefelter kræver konkurrencedygtige rigge, og de kan være svære at skaffe. Det er problemer, der forsinker arbejdet med nye oliefelter, forklarer Graham Goffey, country officer for Danmark i PA Resources: Lige nu er vi er ved at udvikle et oliefelt og har været på udkig efter en egnet borerig til 15 måneders drift. Problemet er, at vi ikke kan bruge rigge fra den hollandske eller engelske sektor, da de ikke opfylder de danske regler. Hvis vi vil bruge dem, er vi nødt til at opgradere dem for flere millioner dollar. Jeg taler slet ikke om at sænke standarderne i Nordsøen, men det ville være godt at have en løsning, så det var lettere at hente rigge fra andre områder. Norske og danske regler er allerede kompatible, og der er masser af egnede rigge i den norske sektor. Men der er så meget olie i Norge, at de kan underskrive langtidskontrakter og udnytte dem i årevis uden afbrydelse. Det er en meget bedre forretning for dem end at bevæge sig rundt mellem små oliefelter i Danmark. Olie Gas Danmark

16 YOU THOUGHT WE WERE JUST A COURIER COMPANY? With increasing living standards across the globe, the need for energy products is expected to grow significantly. However, the shifting oil & gas landscape in both production and consumption is making compliance, security and logistics increasingly difficult. To meet these challenges, companies in the industry must invest in new technologies and geographies while always looking for ways to balance risks and costs. In particular they need to rely on logistics suppliers who specialize in the industry to gain access to technology and talent, while cutting costs and redefining their business models. This is where DHL Industrial Projects can help. We have a global team of oil & gas specialists who understand the industry s needs, comply to the highest HSSE requirements and can offer smarter, simplified solutions. We work closely with customers to optimize their complex supply chains and manage logistics costs allowing oil & gas companies to focus on their core activities. We do that by providing logistics solutions with full transparency, flexibility and reliability, so you can increase your focus and grow your business, while optimizing costs. DHL Industrial Projects is committed to the health and safety of people, and the protection of assets and the environment in which we live and operate. We are very proud of our zero-harm Health, Safety, Security and Environment (HSSE) and global zerotolerance compliance culture and strategy, led by below policies. Understand the risk Clear Transportation Rules Lifting Operations Right, Every Time. Security - a structured system Constant Communication If it can t be done strictly within our HSSE policy, we will not do it at all. That is our commitment today so we can be sure that we are still operating tomorrow. In return this is also your guarantee for long-term safety and reliability when working with your preferred partner - DHL Industrial Projects Oil & Gas team. To find out more about how we can support you, visit or call us:

17 More than 30 years of experience - to share with our customers within engineering solutions, manpower, products and technologies.

18 Svær dansk Nordsøsokkel skaber kæmpe eksport Der er ingen nem olie at få op på den danske sokkel i Nordsøen. Det har til gengæld haft den fordel, at danske leverandører til olie- og gasindustrien har fået viden og teknologi, der gør dem efterspurgte i hele verden Tekst Keld Broksø Skrappe miljøkrav satte Aalborg-firmaet ITW Densit på en prøve i Nordsøen. Fra starten af 1990 erne gik firmaet offshore med sin højstyrkebeton, som netop er velegnet offshore. Forrest er firmaets mand Rasmus Stæhr, som er supervisor i ITW Densit, der her har leveret et sæt blandeudstyr. Den danske leverandør og serviceindustri er vokset op med svære produktionsbetingelser på den danske sokkel i Nordsøen, hvor der ikke findes nem olie. Den faste kalksten i den danske undergrund har været en udfordring for indvindingen på den danske sokkel. Det har omvendt givet danske leverandører en konkurrencefordel, fordi de har været tvunget til at udvikle innovative og omkostningseffektive teknikker til at indvinde fra marginale felter, som den danske Nordsø er rig på. De kompetencer efterspørges ikke bare i Danmark, men også andre steder i verden, hvor olieindvinding er kompleks. Ud over den britiske og norske del af Nordsøen har også De Forenede Arabiske Emirater øget sin produktionsambition for ældre felter, hvor olien ikke længere er så tilgængelig. Den danske ambassade i Abu Dhabi har nu 19 registrerede danske olie- og gasvirksomheder på sin liste i Emiraterne. Eksportpotentialet er kort sagt enormt, og det lykkes godt for danske leverandører at kapitalisere Nordsø-erfaringen ude i verden, konstaterer direktør Ulrik Dahl fra Eksportforeningen, som er landets største arrangør af eksportfremstød. I september 2012 gjaldt det eksempelvis messen Offshore Europe In Aberdeen, hvor danske virksomheder markerede sig på en 150 kvadratmeter stor pavillon, arrangeret af Danish Offshore Energy Group, der er en del af Eksportforeningen. Danske virksomheder har et forspring med teknologier, som øger indvindingsgraden. Det har de været tvunget til at arbejde med i flere år, fordi indvindingsgraden ikke er så stor som eksempelvis i Norge, fortæller business manager inden for olie og gas Merethe Wrang fra Danish Offshore Energy Group i Eksportforeningen, som koordinerer den danske messedeltagelse. Hvis man gør tingene smartere, er der gode chancer, og de danske virksomheder er gode til at være innovative. Netop derfor har der været en gunstig udvikling for de danske teknologifirmaer. I det hele taget er der mange steder i verden stor respekt for danske kompetencer, siger Merethe Wrang. Danske teknologier til udlandet Den danske afdeling af den globale koncern ABB har især succes med udvikling af sensorteknologi og sikkerhedssystemer til offshoresektoren. Det område er en stor afdeling hos ABB, der er en ledende koncern inden for kraft- og automationsteknologier med mindst mulig påvirkning af miljøet. ABB leverer til hele industrien, og offshore er kun en del arbejdet for de medarbejdere i omkring 100 lande. ABB i Danmark har godt 600 medarbejdere, og forretningsdirektør Carsten Sørensen mener, at de danske offshoreteknologier fra ABB er udviklet direkte som følge af de udfordringer, der er på den danske sokkel. De løsninger kan vi i høj grad eksportere nu gennem ABB s globale olie- og gasorganisation, siger Carsten Sørensen. Sensorteknologien kan for eksempel måle tryk, temperatur, flow i olie og gas, og de informationer integreres i den intelligente styring af det samlede procesanlæg. Sikkerhedsteknologien har ABB stor erfaring i. Det gælder blandt andet softwaresystemer til alarm-management, så man kan få overblik over og analysere de forskellige typer alarmer, som opstår på en platform. ABB i Danmark har det globale ansvar for udvikling af disse løsninger til olie- og gasindustrien. Begge teknologier understøtter olieselskabernes krav til høj sikkerhed og oppetid samt maksimal udvinding fra felterne, forklarer Carsten Sørensen. Rambøll med til at udnytte olien bedre Et miljøprojekt, som peger fremad også for eksporten, er et projekt ledet af Aalborg Universitet og støttet af Rambøll Olie & Gas i samarbejde med Mærsk Olie og Gas. Projektet, der begyndte i maj og skal løbe tre et halvt år, skal øge produktionseffektiviteten og sikre en bedre separering af den olie, der indvindes til havs. Selvom olieselskaberne gør alt for at mindske miljøpåvirkningerne, bliver en lille del af olien ledt tilbage i havet efter indvindingen, og målet er at reducere olieindholdet i netop det returvand. Teknikken er en nyudviklet software, der regulerer og eliminerer de enkelte systemers svagheder og får dem til at arbejde sammen som ét stort dynamisk system. Den procesteknologi har et stort forretningspotentiale både hjemme og internationalt, mener Bo Løhndorf, som er seniorchefkonsulent hos Rambøll A/S. Projektet Plant-wide De-oiling of Produced Water using Advanced Control har et budget på 10 mio. kr., hvoraf Højteknologifonden har investeret 5 mio. kr. Rambøll støtter projektet med en timepulje til sparring og udvikling, i takt med at universitetets forskning skal omsættes i praksis. 18 Olie Gas Danmark

19 DNV IS A GLOBAL PROVIDER OF LEADING RISK MANAGEMENT COMPETENCE Oil & Gas DNV s transparent and independent approach to verification, certification, quality surveillance and marine operations assures that an activity, product, facility or service is in compliance with specified requirements of owners, authorities and other stakeholders, thereby ensuring a successful project and safe operations in-service. The following main services are provided to Danish Oil, Gas and Energy companies as well as suppliers to the industry with the purpose to safeguard life, property and the environment: Asset Risk Management, risk based inspection, maintenance optimisation and management Independent Verification, covering equipment, new building and the in-service phase SHE Risk Management, platform risk assessments, ship collision studies, Hazid/Hazop Project Certification, covering design, fabrication, installation, hook-up and commissioning Pressure Equipment, certification to PED and inspection on components and facilities/assemblies Management System Certification, e.g. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS Det Norske Veritas, Danmark A/S Dokken 10, DK-6700 Esbjerg Tel: , mail: PLANNING AND DESIGN OF OFF-SHORE OIL- AND GAS INSTALLATIONS Scope of activities: l Layout - dealing with the concept for the facilities l Process- dealing with various concepts and requirement for redundancy l Structural - design of an economic and robust structure suitable for an efficient installation l Mechanical - design of expedient piping systems and mechanical specifications in accordance with clients requirement l HVAC- provide necessary specifications for process an utility ventilation l Electrical - specifications of equipment in accordance with the requirements for electrical power l Instrument - specifications for SCADA, shut down systems and auxiliary systems l Hazid HAZOP and Fire & Safety - assistance to the client For further information about the services ISC Consulting Engineers A/S can provide, please visit SIEMENS HAS GOT THE ANSWER. Siemens is the preferred supplier of complete electrical packages from the drilling drive system to the thruster drives. ISC Consulting Engineers A/S Øster Alle 31 DK Copenhagen Innovative Engineering Denmark Phone: Innovative Engineering RÅDGIVENDE INGENIØRER 96,5x146,5_ISC_ indd 1 28/06/ Olie Gas Danmark

20 ANNONCE Interoperability in plant engineering A long-term plant engineering strategy supported by efficient engineering software products, that s Aker Solutions approach to the oil and gas industry s demand for continually higher engineering quality and decreased execution time for project developments. As one of the leading engineering companies in the oil and gas industry, Aker Solutions is specialized in delivering complex project solutions for challenging environmental conditions. Efficient data management and high quality in the data delivered is decisive factors for avoiding errors during construction and operation of a plant, and to ensure that possible problems can be dealt with early. Aker Solutions have for decades employed innovative IT solutions in their plant engineering, to stay ahead of these "With our innovative engineering concept and the use of the COMOS software, we are able to perform work sequences simultaneously with higher data quality" Stein Schjerve, CIO of the engineering division at Aker Solutions. constantly growing challenges. In 2006, they took a decision to replace their own CAE system with a third party software solution: COMOS from Siemens. COMOS forms the basis of Aker Solutions Project Data Hub, and also delivers integrated engineering tools supporting key stages of the engineering lifecycle. It is based on a uniform data platform. The open software architecture allows Aker Solutions to connect other software tools such as weight control software. Nowadays, almost 1000 users work with COMOS at Aker Solutions, expanded by suppliers/subcontractors who exchange their project data with COMOS. "With our innovative engineering concept and the use of the COMOS software, we are able to perform work sequences simultaneously with higher data quality", says Stein Schjerve, CIO of the engineering division at Aker Solutions. COMOS represents the ideal answer for Aker Solutions, allowing them to manage all the engineering data as a central project data hub.

Magasinet. Klar til kick-off

Magasinet. Klar til kick-off Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv Maj 2012 Annoncefinancieret Magasinet Dansk Erhverv Klar til kick-off Med udspillet Denmark United giver Dansk Erhverv bolden op til styrket samarbejde for at øge

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog HVORDAN? Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDA Håndbog 2 Offshore - hvordan? Håndbog Offshore - hvordan?

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Verdens bedste til økonomisk kørsel

Verdens bedste til økonomisk kørsel NO. 6 Juni 2014 n www.dtu.dk/dtuavisen n redaktion@dtuavisen.dk n (+45) 45 25 78 78 n AA Regionale projekter kan være med til at videreudvikle ens eget forskningsområde gennem nye partnerskaber. Jakob

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter Program Ajour Management and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 28. november & Fredag den 29. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening

Læs mere

KARRIERE FFSHORE. Find dit drømmejob 7.000. inden 2020. Et hav. LÆS MERE på SIDE 4

KARRIERE FFSHORE. Find dit drømmejob 7.000. inden 2020. Et hav. LÆS MERE på SIDE 4 HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA Offshore center danmark KARRIERE FFSHORE Find dit drømmejob 7.000 flere job i branchen inden 2020 SIDE 2 Esbjerg efter skoletid SIDE 16 Et hav af uddannelser SIDE 22

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 KARRIEREMESSEN 2013 For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 Indholdsfortegnelse 1 Velkomst ved Science JobLink, arrangør af Karrieremessen

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøfonden

Årsrapport 2013. Nordsøfonden Årsrapport 2013 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 7 Regnskabspraksis 21 Regnskab 27 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 KOLOFON BIG FUTURE 2025 FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST - Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet

Læs mere

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Der er rekordmange studerende på landets maskinmesterskoler, næsten fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked med udsigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

På jagt efter det. businessaarhus.dk

På jagt efter det. businessaarhus.dk Årsmagasin 2013/14 På jagt efter det østjyske VÆKST-DNA Hvor skal Aarhus hen? / Udsigt til fremtiden Vejen frem / Mindre virksomheder skaber dynamik i Aarhus Det skal være nemt! / Hele vejen til toppen

Læs mere

DIN KARRIERE KARRIEREDAGENE 5 6 7 8 MARTS 2013 AALBORG AARHUS ODENSE KØBENHAVN INSPIRATIONSGUIDE. Fra Disneyland til drømmejob side 4

DIN KARRIERE KARRIEREDAGENE 5 6 7 8 MARTS 2013 AALBORG AARHUS ODENSE KØBENHAVN INSPIRATIONSGUIDE. Fra Disneyland til drømmejob side 4 ANNONCETILLÆG FEBRUAR/MARTS 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED DJØF, DELOITTE, OLIE GAS DANMARK & EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE

Læs mere

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning DANSK BIOTEK Nr. 4 december 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: www.biotechmed.dk læs inde i bladet LEDER Copenhagen Spin-Outs er et skridt i den rigtige retning

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

ressource Flyv med! Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret

ressource Flyv med! Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret ressource Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret Flyv med! Rådgivning skaber værdi som aldrig før. Her i magasinet kan du se, hvordan dygtige designere, arkitekter og

Læs mere