Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas"

Transkript

1 Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side Nordsøen et hav af komplekse oliefelter Side Stor jobsikkerhed for unge i olieog gassektoren Tema side Danmark en olienation Den let tilgængelige olie er produceret, men der er ressourcer til mange års produktion endnu i de marginale felter. Det kræver forskning i nye teknologier, stabile økonomiske rammebetingelser og en indvindingsgrad over de nuværende 27 pct. Side 4-5

2 LEDER Danmark en olienation Som det eneste land i EU er vi selvforsynende med olie og gas mennesker har job i sektoren, og produktionen af olie og gas bidrager årligt med mia. kr. til det danske samfund. Det kan forsætte i mange år frem, hvis de rigtige beslutninger om fremtiden i Nordsøen træffes. Men det haster. Regeringen har fremlagt sin rapport Eftersyn af Vilkårene for Kulbrinteindvinding. De endelige forhandlinger om konsekvenserne for en række selskaber udestår. Vi må opfordre til, at der findes løsninger, som skaber et varigt grundlag for industrien. Det er essentielt, at industrien får arbejdsro til at se fremad og fokusere, hvis Danmark skal have realiseret det tilbageværende potentiale i Nordsøen. Energistyrelsen estimerer, at der er producerbar olie og gas, der svarer til 70 pct. af alt den olie, der indtil nu er produceret i Nordsøen. Det er meget! Hvordan får vi realiseret det potentiale? Den danske sokkel er et modent område, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er mere olie og gas. Den tilbageværende olie og gas bliver sværere at få op, og nye fund bliver stadig mindre og dyrere at producere. Fremtidens olieproduktion bliver derfor en stor teknologisk og økonomisk udfordring. Hvis Danmarks olie- og gasproduktion fortsat skal holde hånden under velfærden, er mere efterforskning, produktion af marginale felter og en højere indvindingsgrad tre centrale vækstmotorer. Virksomhederne skal have incitament til at øge efterforskningen, så vi kan finde nye olie- og gasforekomster i Nordsøen. Når vi har fundet olien og gassen, skal det kunne betale sig for virksomhederne at producere den også fra de mindre og svært tilgængelige felter. Og så skal vi have mere end de nuværende 27 pct. af olien ud af det enkelte felt. Det er det, man kalder indvindingsgraden. Tiden er en kritisk faktor. Det er kritisk, at vi får alle tre tæt forbundne vækstmotorer i gang hurtigst muligt, og at det sker koordineret. Det er muligt, men det haster, og der skal tænkes anderledes, hvis det skal lykkes. Det billede fremgår af rapporten Potentialet i Nordsøen tre vækstmotorer til realisering, som er udarbejdet af Quartz + Co. på Olie Gas Danmarks foranledning. Timingen er afgørende, fordi fremtidens olie og gas først og fremmest skal produceres gennem den eksisterende infrastruktur i Nordsøen. Størrelsen af fremtidige fund vil nok ikke kunne retfærdiggøre de meget store investeringer, som nye, selvstændige platforme og rørledninger kræver. Mange af de eksisterende felter er modne og driftsomkostningerne per tønde olie er stigende, og rentabiliteten af fortsat produktion er vigende. Hvis selskaberne må afvikle de eksisterende platforme, fordi det ikke længere kan betale sig at producere fra de gamle felter, forbliver de tilbageværende ressourcer i undergrunden for evigt. Omvendt har fornyet aktivitet en positiv synergieffekt. Investeringer i forøgelse af indvindingsgraden og udbygning af marginale fund via eksisterende felter kan forlænge levetiden for den nuværende infrastruktur. Og forlænger man levetiden, forlænger man også den tid, hvor man kan lede efter og producere yderligere olie og gas. Det vil betyde øgede skatteindtægter, arbejdspladser og eksport. Selvom der er fremgang at spore i dansk økonomi, har vi som samfund brug for al den vækst og alle de arbejdspladser, vi kan finde. I olie- og gassektoren er der et vækstpotentiale, som er reelt, og som venter på at blive udfoldet, hvis vi vil. Jeg ser derfor frem til, at industrien og regeringen i fællesskab formulerer og iværksætter en langsigtet strategi for udvikling af sektoren mens tid er. Martin Næsby Direktør, Olie Gas Danmark 2 Olie Gas Danmark

3 Indhold Danmark en olienation 4 Svær dansk Nordsøsokkel skaber kæmpe eksport 18 Martin Næsby: Vækst i Nordsøen kræver langsigtet og koordineret handlingsplan 8 Nordsøen et hav af komplekse oliefelter Energiministeren: Teknologi skal sikre mere olie og gas Ny OGDformand stolt af den danske olienation Udgiver Olie Gas Danmark Produceret af First Purple Publishing Projektledelse Kristian Dickow Redaktør Bent Sørensen Design/layout Casper Heiberg Forsideillustration Casper Heiberg Tryk Stibo Graphic Offshore giver unge stor jobsikkerhed 32 Uddannelsesministeren: Flere skal uddannes til offshore Olie, gas og grøn omstilling Esbjerg er Danmarks metropol for energi Unge vælger offshore: Det er en livskarriere 36 Oplag ( danske, engelske) Kontakt First Purple Publishing Kasper Karstensen Tlf Øget sikkerhed kræver fælles fokus Skifergas kan afsløre store energireserver Olie Gas Danmark

4 Danmark en olienation Den danske olie og gas har givet velfærd i årtier, og karrieremulighederne er store for unge studerende. Selvom produktionen af dansk olie toppede for ti år siden, er der stadig et stort potentiale i Nordsøen, som med en langsigtet strategi kan skabe vækst, velfærd og arbejdspladser i mange år frem Tekst Bent Sørensen og Ulla Lena Grafik Casper Heiberg Da Mark Twain så sin nekrolog i en avis, telegraferede han kortfattet: Rygterne om min død er stærkt overdrevne. Den danske olie- og gasbranche kan sige noget tilsvarende til dem, som måske tror, at Nordsøen snart er tømt for de olie- og gasreserver, som har bidraget til dansk velfærd i over 40 år. Den danske sokkel er moden. Det betyder, at størstedelen af olien fra de kendte felter allerede er produceret. Der står derfor ikke et norsk olieeventyr og venter i horisonten. Men selvom den danske produktion toppede for snart ti år siden og nu er for nedadgående, er der under incitamentsskabende rammevilkår og en langsigtet strategi med fokus på ny teknologi og feltudbygninger udsigt til produktion og velfærd fra Nordsøen i mange år frem. De positive fremtidsudsigter bekræftes af de unge, der har valgt en karriere i olie- og gasbranchen. Der er rigelige reserver af olie og gas til min karriere, fastslår 23-årige Birgit Haastrup i dette magasin. Hun bliver færdig næste sommer med en kandidatgrad som ingeniør i olie- og gasteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Og det er blandt andet netop studerende som Birgit Haastrup, der er brug for, hvis Nordsøens potentiale skal udnyttes fuldt ud. For olie- og gasbranchen mangler højt kvalificeret arbejdskraft. Fire årtier med olie De fire årtier med olie- og gasproduktion i Danmark har haft stor betydning for det danske samfund. Den første olie blev produceret i 1972, og i 1990 oversteg olie- og gasproduktionen for første gang det samlede energiforbrug og gjorde Danmark til nettoeksportør af energi. Den danske olie og gas har samlet set givet staten en indtægt på mere end 325 mia. kr. Dertil kommer, at mennesker er ansat i sektoren, og at eksporten af olie og gas alene repræsenterer 9 pct. af den samlede danske eksport, svarerende til en værdi på 48 mia. kr. Ingen anden sektor i Danmark betaler mere i skatter og afgifter end olie- og gassektoren, og med 25,2 mia. kr. i 2012 er skatteindtægterne fra den danske olie og gasproduktion afgørende for dansk økonomi. Det svarer næsten til prisen på en Øresundsbro med landanlæg eller til statens samlede udgifter til de videregående uddannelser. Krav til fremtiden Ud over incitamentsskabende økonomiske rammevilkår, som er afgørende for 4 Olie Gas Danmark

5 Vidste du at... Danmark som det eneste EU-land er selvforsynende med olie og gas at tiltrække investeringer i den danske undergrund, er teknologiudvikling og en koordineret, langsigtet handlingsplan for Nordsøen afgørende faktorer for, at olien og gassen fortsat kan strømme ind. Regeringen har meldt ud, at indvindingsgraden skal op, og at forskning er nøglen. Der er behov for forskning i metoder, som gør det muligt at producere en større del af den olie, som findes i de tætte kalkfelter, siger klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard i dette magasin. Olieselskaberne har gennem årene udviklet teknologien, så indvindingsgraden er øget fra 14 pct. i 1990 til 27 pct. i Mange mener, at den kan komme endnu højere op. Olie Gas Danmark kan sætte sig strategiske mål, der i hvert fald er højere end 27 pct. Men to ting driver, hvor højt vi kan komme op: Teknologi og økonomi. Her kan det nye forskningscenter spille en rolle, fastslår den nye formand for Olie Gas Danmark, Troels Albrechtsen, i et interview her i magasinet. Direktør i Olie Gas Danmark Martin Næsby mener, at en langsigtet og koordineret handlingsplan for Nordsøen med fokus på efterforskning, marginale felter og øget indvindingsgrad er vigtige elementer, hvis man skal udnytte Nordsøens potentiale fuldt ud. Stor værdi Lykkes det at få indvindingsgraden op, vil det være en stor gevinst for samfundet. For selvom fremtidens olieindvinding i Danmark vil ske fra mindre felter, hvor olien måske oven i købet er svært tilgængelig og dermed dyrere at få op, repræsenterer hvert procentpoint i forøgelse af indvindingsgraden en produktionsværdi på mere end 50 mia. kr., hvis olieprisen bliver på det nuværende niveau. Energistyrelsen vurderer selv, at hvis man blot realiserer halvdelen af det yderligere olie- og gaspotentiale, man i dag mener, det er realistisk at få op fra Nordsøen, giver det staten en merindtægt på 5. mia. kr. om året frem til 2042 og 5000 arbejdspladser. Syvende udbudsrunde Branchen venter lige nu på, hvilke vilkår og muligheder den såkaldte syvende udbudsrunde byder på i Nordsøen. Det er syv år siden sidste udbudsrunde. I sjette udbudsrunde i 2006 blev i alt 14 licenser tildelt, og erfaringerne fra de licenser kan måske give et fingerpeg om mulighederne i den kommende udbudsrunde. Sjette udbudsrunde har skabt stor efterforskningsaktivitet, som har ført til nye olie- og gasfund. En endelig dato for lancering af den syvende udbudsrunde afventer ifølge Energistyrelsen blandt andet nogle miljøvurderinger, men ventes fortsat at gå i gang i Olie Gas Danmark

6 RWE Dea SUCCESSFUL ENERGY PARTNERSHIP. RWE Dea is a top-performing company engaged in the exploration and production of natural gas and crude oil. Geological expertise, state-of-the-art drilling and production technologies as well as a diverse range of professional experience and know-how acquired over more than 110 years of corporate history make RWE Dea a powerful company active in numerous international operations. Safeguarding energy supplies and environmental protection are our key objectives. RWE Dea currently gives proof of these high standard upstream activities in Europe, North Africa, the Caspian Region, the Southern Caribbean and the Equatorial Region of South America day-to-day. These core regions are of strategic importance for RWE Dea and the company is further strengthening its position there. RWE Dea is part of the RWE Group - one of Europe s biggest energy corporations. RWE Dea AG l Überseering 40 l Hamburg l Germany T +49(0) l E l I

7 DTU Side 7 The Center for Energy Resources Engineering Knowledge for the future Photos: Maersk Oil & Gas and Christian Carlsson Oil and gas are fundamental energy resources for human CERE is an independent, university based, research unit existence and everyday life. But the time of easy oil discoveries with more than 30 years of expertise in the field. The DTU, Technical University of Denmark, is ranked DTU s central campus is located just north of are over. CERE co-workers are a mix of internationally renowned as one of the best technical universities in Copenhagen, and life at the University is scientists and the sharpest young talents from different Europe. DTU offers internationally recognized engaging and vibrant. At DTU, we make sure Meeting MSc degrees the challenges in 28 English-taught of today s oil programmes, and gas industry that call your scientific goals and communities ambitions are around met. the group. for deep a wide insights, range of innovative joint programmes discoveries and and double the highest Tuition is free for EU/EEA citizens. level degrees of international with international research expertise. partner universities, and 19 PhD schools. Meet us at and The educates Student tomorrow s World Fair in scientists and engineers. The The research center unites experience with unique talent Center for Energy Resources Engineering (CERE) is Denmark s Manchester education 12 October and training and of London MSc and doctoral students are leading At DTU, research students center have in the hands-on areas of access EOR, flow to assurance, on 13 October some of the most important aspects of CERE s activities. CCS cutting and petroleum edge facilities geoscience. and work With closely an excellent under track record the and expert international supervision reputation of top international CERE uniquely combines researchers. strong competences from several academic fields. for more information right decisions for the future. Visit The expertise from CERE assists Denmark to make the Most of our many diverse research projects are conducted in collaboration with one or more members of the CERE Consortium a group of 29 leading companies in the field. Read more on

8 8 Olie Gas Danmark

9 Vækst i Nordsøen kræver langsigtet og koordineret handlingsplan Milliardinvesteringer og store muligheder for unges fremtid i dansk olieog gasindustri er med til at skabe optimisme hos direktør Martin Næsby i brancheorganisationen Olie Gas Danmark. Han håber på en koordineret og langsigtet handlingsplan, som kan forlænge dansk olieproduktions levetid og skabe vækst og velfærd Tekst Keld Broksø og Ulla Lena Foto Jeanne Kornum Mens andre sektorer fyrer folk, efterspørger den danske olie- og gasbranche kompetente folk og kan berette om høj aktivitet, udvikling, milliardinvesteringer og en syvende udbudsrunde forude med mulighed for nye fund og indvinding. Martin Næsby, direktør i brancheforeningen Olie Gas Danmark, mener, at Nordsøen har et stort uudnyttet potentiale, som under de rette rammevilkår og en langsigtet strategi med fokus på øget efterforskning og teknologiudvikling kan skabe velfærd i det danske samfund i mange år frem. Det bliver vanskeligere at indvinde Nordsøens olie. Hvor meget mere olie kan vi producere i Danmark? Den teknologiske udvikling flytter sig hele tiden, og derfor kan man ikke give et præcist svar. Den danske produktion toppede i 2004, og vi kommer ikke op på det niveau igen. Den danske sokkel er det, man kalder moden, og produktionen fra de nuværende felter er faldende. Den nemme olie er allerede produceret, og fremtidens oliefelter i Danmark bliver mindre og sværere tilgængelige. Men det betyder ikke, at vi ikke kan skabe vækst i Nordsøen og på den måde forlænge Nordsøens levetid, for der er stadig et stort potentiale. Energistyrelsen estimerer, at det i fremtiden vil være muligt at producere olie og gas i mængder, der svarer til 70 pct. af al den olie, der indtil nu er produceret i Nordsøen. Så belært af fortiden mener du ikke, man kan spå om fremtiden for den danske olie og gasproduktion? Nej. Men jeg er ikke i tvivl om, at indvindingsgraden vil stige fra de nuværende 27 pct. Indvindingsgraden er et udtryk for, hvor stor en del af de kendte oliereserver, man producerer. Den har været stigende gennem de 40 år, der er blevet produceret olie og gas i Danmark. Vi bliver hele tiden dygtigere og bedre til at forstå den danske undergrund. For eksempel kan vi nu gå ned i felter, hvor der er langt højere tryk og temperaturer. Det vil sige, at vi i dag kan indvinde fra felter, som man ikke tidligere kunne. Nogle mener, at indvindingsgraden kan stige med 10 eller måske 20 pct. Det kræver et teknologisk tigerspring. Er det muligt? Teknisk er det måske muligt, men der er store økonomiske udfordringer. Nye milliardinvesteringer Uanset forårets politiske diskussioner om skatteforhold sker der stadig store ting i branchen, som bekræfter optimismen eksempelvis da foråret bød på den største Nordsø-investering siden Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med Mærsk Olie og Gas som operatør investerede 4,6 mia. kr. i en stor udvidelse af Tyra Sydøstfeltet, der skal sikre yderligere 50 millioner tønder over de næste 30 år. Det var kun én af flere nyere investeringer. Vi er meget tilfredse med de investeringer fra vores medlemmer, og Tyra står ikke alene. Vi ser også store investeringer fra selskaber som DONG Energy, Hess og Bayerngas i Hejre-udbygningen og udbygningen fra Syd Arne-feltet. Samtidig har selskabet Wintershall fundet ny olie i Hibonite-feltet. Det styrker os i troen på et betydeligt merpotentiale i Nordsøen. Men skal vi skabe vækst og have det fulde udbytte af Nordsøens olie og gas, så kræver det en langsigtet handlingsplan ikke bare massive investeringer i udbygninger fra de eksisterende felter men også investeringer i innovation og teknologiudvikling, så vi kan indvinde mere end de 27 pct., vi gør i Olie Gas Danmark

10 Vækst i Nordsøen... dag, og gøre det rentabelt at producere fra mere marginale felter. Og så skal der ikke mindst investeres i efterforskning efter nye oliefelter. Det fremgår af rapporten Potentialet i Nordsøen tre vækstmotorer til realisering udarbejdet af Quartz + Co. på Olie Gas Danmarks foranledning. Rapporten omtaler netop øget efterforskning, produktion af marginale felter og forøgelse af indvindingsgraden som centrale vækstmotorer til realisering af potentialet. Det kræver stabile og incitamentsfremmende rammevilkår, ellers tør virksomhederne ikke investere, siger Martin Næsby og tilføjer, at det haster med at træffe de rette beslutninger. Skaber de seneste, store investeringer generelt større investeringslyst? Store investeringer giver selvfølgelig optimisme for branchen, men virksomhederne vurderer altid den enkelte investering og investerer kun, hvis det kan betale sig. Vi skal passe på, at vi i Danmark ikke skræmmer investeringerne væk fra landet, for vores olie har ingen værdi hverken i penge eller arbejdspladser så længe den er nede i jorden. Hvad mener du så, der skal til for at udnytte Nordsøens fulde potentiale? En langsigtet handlingsplan med fokus på marginale felter, øget indvinding og efterforskning efter ny olie. Det er der, Nordsøens potentiale gemmer sig. Nødvendigt med de rette kompetencer Hvad er ellers vigtigt for, at Nordsøens potentiale kan udfolde sig? Uddannelse. Branchen er afhængig af, at vi får uddannet de rette kompetencer, for vi kan ikke uden videre regne med, at vi kan hyre de folk i udlandet, som ikke findes i Danmark. Både når det gælder rekruttering til branchen og forskning til øget indvinding, er det afgørende, at der er unge, som i første omgang interesserer sig for det tekniske og naturvidenskabelige område og senere specialiserer sig i de kompetencer, som olie- og gasbranchen har brug for. Kan det betale sig for de unge at uddanne sig inden for olie og gasindustrien? Produktionen falder jo, så hvad siger I til de unge for at få dem ind i olie- og gasfagene? Vi siger til dem, at der er gode karrieremuligheder. For det første er der stadig et betydeligt potentiale i Nordsøen, så der er olie og gas og dermed job mange år endnu. For det andet er olie- og gasbranchen i høj grad international. Som boreingeniør, geofysiker, maskinmester eller elektriker har man derfor hele verden som arbejdsplads. De internationale karrierer er tilmed vellønnede med spændende, teknologiske udfordringer på alle niveauer. Kan Danmark blive en global leverandør af kompetencer? Det er vi allerede, og vi kunne blive det i endnu større omfang. Men vi ser en tendens til, at de unge viger uden om de naturvidenskabelige og tekniske fag, når de vælger uddannelse. Det er derfor glædeligt, at vi i 2013 har set rekordmange studerende, der er blevet optaget på uddannelser, som kan give job i offshore-sektoren. Overlap mellem vind og olie Hvordan skal mikset af energi være fremover? Har I en forestilling om vægtningen af gas, olie, kul og grøn energi? Vi kan se af Energistyrelsens fremskrivninger, at der forventes et ret konstant forbrug af olie og gas, men faldende forbrug af kul og stigning i vedvarende energi. Det er det mønster, der er nu. Men det kan sagtens ændre sig blandt andet på grund af udvinding af skifergas i USA. I USA lukker man kulfyrede kraftværker, og her er CO2-emissionerne gået ned. Det billige kul eksporteres til Europa og Kina og det er kedeligt for CO2-udslippet. Vi har ikke en matrix for en ideel fordeling af energiformerne, for forudsætningerne ændrer sig hele tiden. Skifergassen har ændret spillet lige nu, og man forventer, at USA bliver nettoeksportør af fossile brændstoffer. Hvordan bliver rollen så for dansk skifergas? Det er for tidligt at sige noget om dansk skifergas. Det franske selskab Total har koncessioner i Nordsjælland og Nordjylland. De skal inden længe foretage prøveboringer, som kan vise, om der overhovedet er skifergas. Først derefter kan man se, om dansk skifergas kan produceres i kommercielle mængder. Selvforsynende på papiret Et argument hos regeringen og jer for fortsat udvikling af dansk olie og gas er, at vi er selvforsynende. Men er det rigtigt? Det er jo ikke nødvendigvis vores egen, danske benzin, som vi tanker på benzintanken? Hvad mener I egentlig med, at vi er selvforsynende? Selvforsyning betyder, at vores egen produktion i Danmark er større end vores forbrug. Men al Nordsøens produktion er ikke nødvendigvis matchet med behovet i Danmark. Olien kommer ind via en pipeline til Fredericia, og den olie bliver solgt til verdensmarkedet herunder Danmark. Køberne af olien er afhængige af kvalitet, raffinaderikapacitet og andet. Det er ikke sådan, at dansk olie skal gå til Danmark. Derfor både eksporterer og importerer vi olie. Det danske olieforbrug dækkes derfor generelt ikke af dansk olie, som primært går til eksport, forklarer Martin Næsby. Den nemme olie er allerede produceret, og fremtidens oliefelter i Danmark bliver mindre og sværere tilgængelige. Men det betyder ikke, at vi ikke kan skabe vækst i Nordsøen og på den måde forlænge Nordsøens levetid, for der er stadig et stort potentiale Martin Næsby direktør i brancheorganisationen Olie Gas Danmark 10 Olie Gas Danmark

11 Q-STAR ENERGY is a solid Danish company supplying competent people and projects for the oil, gas and wind industry in Northern Europe. BERGEN ESBJERG BYDGOSZCZ Q-STAR ENERGY A/S Stormgade 99 DK-6700 Esbjerg Tel.:

12 Energiministeren: Teknologi skal sikre mere olie og gas Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard får her fem skarpe spørgsmål, og svarene viser blandt andet, at en kommende strategi skal give grundlag for øget indvindingsgrad, ligesom behandlings- og transportsystemet skal optimeres. Der er behov for forskning i metoder, som gør det muligt at producere en større del af den olie, som findes i den tætte kalk, fastslår Martin Lidegaard Tekst Keld Broksø Foto Jeanne Kornum Regeringen har sagt, at den ønsker at øge 1. indvindingsgraden i Nordsøen. Hvad mener du, er det vigtigste for, at det kommer til at ske? Det er en udfordrende og vanskelig opgave at øge indvindingsgraden. Der er behov for forskning i metoder, som gør det muligt at producere en større del af den olie, som findes i de tætte kalkfelter. Metoden skal ikke blot udvikles, så den rent teknisk kan bruges i et laboratorium, men også være gennemførlig på kommercielt grundlag ude i Nordsøen. Det er ikke noget, som kommer af sig selv, men kræver systematisk forskning på et højt fagligt niveau. Det er derfor glædeligt, at industrien har taget initiativ til et dansk forskningscenter, som i samarbejde med danske og udenlandske forskningsmiljøer skal arbejde med disse spørgsmål. Jeg synes også, at det er positivt, at industrien og det offentlige har startet et fælles projekt, Joint Chalk Research. Danske og norske myndigheder samt ti olieselskaber forestår projektet og indsamler og systematiserer allerede foreliggende viden, som kan bidrage til belysning af problemstillingerne. Endvidere er et projekt til undersøgelse af forbedret brøndteknologi netop besluttet påbegyndt. 2. Har du noget i tankerne, som vil kunne intensivere efterforskningen efter nye felter? Det er nu syv år siden, sidste udbudsrunde blev gennemført. Arbejdsprogrammerne er ved at være gennemført. Der er derfor behov for at gennemføre en ny runde, hvor de ikke koncessionsbelagte områder i Nordsøen udbydes. Det bliver den syvende danske udbudsrunde. Vi ved fra vores daglige kontakt med olieselskaberne, at der er interesse for at få nye tilladelser til efterforskning og udbygning af kulbrinter. GEUS har sammen med flere olieselskaber iværksat to forskningsprojekter, hvis resultater skal give grundlag for yderligere efterforskning af den danske del af Nordsøen. 3. En særlig problemstilling på den danske sokkel er de marginale felter. Hvordan mener du, at vi får olieselskaberne til at interessere sig for de mere marginale felter? Et felt kan være marginalt, fordi det er vanskeligt og dermed dyrt at producere, eller fordi forekomsten er lille og derfor ikke kan bære at skulle investere i egne anlæg til behandling og transport. Indvinding fra felter med høje produktionsomkostninger kræver udvikling af nye metoder, som kan gøre dem kommercielle og så er vi tilbage i den tidligere omtalte indsats for at øge indvindingen fra de vanskelige felter: Hvis forekomsten er lille, så er vi i den heldige situation, at der i dag er en infrastruktur til produktion og transport af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Da produktionen er faldende, er der ledig kapacitet, som kan udnyttes af små felter. Opgaven er at sikre, at rettighedshaveren til det lille felt får rimelige vilkår for brug af anlæggene. Hvis ikke, vil små fundmuligheder ikke blive efterforsket, men olieselskaberne vil bruge deres efterforskningsmidler andre steder. 4. Regeringen har meldt ud, at den i samarbejde med branchen vil satse på en langsigtet strategi for på kommercielt grundlag at gennemføre en optimering af indvindingen af olie og naturgas fra felterne i Nordsøen. Kan du allerede nu løfte sløret for nogle de elementer, som du mener, er afgørende at have med i en langsigtet strategi for Nordsøen? Lidt forenklet kan man sige, at strategien vil have en underjordisk del, som handler om, hvordan vi indvinder en større del af den kendte olie og gas i felterne. Endvidere vil der være en del, som vedrører, hvordan behandling og transportsystemet kan optimeres fremover. Som nævnt er der overkapacitet i dag. Endvidere er mange af anlæggene gamle. Der er derfor behov for at gennemtænke den fremtidige infrastruktur. I den forbindelse skal der lægges vægt på at optimere energieffektiviteten i det fremtidige behandlings- og transportsystem. Sparet energiforbrug er lig med sparede omkostninger. 5. Dansk olie- og naturgas er vanskelig at få op sammenlignet med for eksempel mulighederne på den norske og britiske sokkel. Vanskelighederne har omvendt skabt en succeshistorie for eksport af danske, tekniske løsninger. Hvordan kan regeringen sikre fortsat vækst i eksport af dansk olie- og gasteknologi? Olieselskaberne i den danske del af Nordsøen har måttet finde løsninger på udfordringer fra en vanskelig geologi. Det bedste grundlag for en fortsat vækst i eksporten af dansk olie- og gasteknologi vil være at sikre opretholdelse af efterforsknings- og produktionsvirksomhed i Danmark. En ny udbudsrunde vil bidrage til efterforsk- 12 Olie Gas Danmark

13 Maskinmestrenes erhvervskonference ningsaktiviteten og dermed produktion af nye ressourcer. Et seriøst forskningsarbejde omkring de aktuelle danske udfordringer med at forøge indvindingsgraden vil på sigt også kunne lægge grunden til en yderligere forøgelse af eksporten af teknologi. Danske virksomheder har også været i front med billige udbygningsløsninger og horisontale boringer, som kunne producere mere pr. investeret krone. Et fremtidigt indsatsområde kunne være energieffektive løsninger, hvor energiforbruget i forbindelse med behandling og transport nedbringes. Det er imidlertid væsentligt, at nye løsninger også er gode sikkerheds- og miljømæssigt, fastslår Martin Lidegaard. Ajour 2013Ajour 2013 Management and Technology Odense Congress Center Torsdag den 28. november & Fredag den 29. november Maskinmestrenes Forenings erhvervskonference Ajour 2013 sætter fokus på Management and Technology og maskinmestrenes bidrag til væksten i offshore olie og gas. Du får ny viden og inspiration fra flere end 30 faglige foredrag med fokus på blandt andet udviklingen i den danske offshore-branche, kravene til fremtidens udvinding og produktion af olie og gas, Maersk Oils olie- og gasaktiviteter i den danske del af Nordsøen samt gassens rolle i det fremtidige energisystem. Desuden kan du styrke dit faglige netværk og opleve den nyeste teknologi i udstillingen med op mod 150 udstillere. Mød blandt andre: Bestil stand på ajour2013.dk Jens Holm-Nielsen, Senior Vice President og Carsten Nielsen, Vice President, Semco Maritime A/S Karsten Jensen, Asset Executive: Maersk Oil s olie- og gasudvinding i Nordsøen Indvinding fra felter med høje produktionsomkostninger kræver udvikling af nye metoder, som kan gøre dem kommercielle Martin Lidegaard, Energiminister Kristian Lund Jepsen, Senior Chief Consultant, Rambøll Oil & Gas: Udvinding og produktion af olie og gas Torben Brabo, Vice President, Energinet.dk: Gassens rolle i det fremtidige energisystem Se hele konferenceprogrammet og tilmeld dig nu på Olie Gas Danmark

14 Nordsøen et hav af komplekse oliefelter 41 år. Så lang tid er der blevet produceret olie og gas i den danske del af Nordsøen, og der er ressourcer til mange år endnu. Fremtidens opgave bliver at optimere produktionen fra de modne felter i Nordsøen og samtidig finde veje til at udnytte de vanskeligt tilgængelige ressourcer. Det kræver først og fremmest, at der udvikles ny teknologi, at sektoren kan rekruttere de nødvendige eksperter, og at sektoren har stabile og incitamentskabende rammevilkår Tekst Steen Laursen og Ulla Lena Den danske del af Nordsøen er blevet grundigt efterforsket, og de lavthængende frugter er blevet plukket. Den fremtidige olie- og gasproduktion i Danmark står over for både teknologiske og kommercielle udfordringer. Man skal finde innovative veje at gå for at få mest muligt ud af de gamle modne felter, der allerede er i produktion; for at producere fra High Pressure High Temperature -felter og for at finde nye felter. Succes med at udnytte de tilbageværende ressourcer i Nordsøen kan forlænge dansk selvforsyning med energi og sikre velfærden i Danmark. For selv om oliefelterne i fremtiden vil være både mindre og sværere at få fat i, kan de sagtens være kommercielt rentable at producere fra, hvis operatører i branchen, forskningscentre og myndigheder arbejder sammen om at nå det mål. Nye og mindre oliefelter I de kommende år vil fortsat produktion fra de ældre modne oliefelter blive suppleret med produktion fra nye mere svært tilgængelige og mindre oliefelter. I dag er DONG i gang med at finde innovative veje til både at få komplekse og krævende felter som Hejre i produktion, samtidig med at man ikke overser det store potentiale, der er i de små og mere marginale felter, som findes tæt på den eksisterende infrastruktur. Country manager for de danske aktiviteter i DONG E&P Flemming Horn Nielsen forklarer: Fremtiden tegner lovende for olie- og gasproduktionen i Maersk Oil i den danske del af Nordsøen. Ca. 19 pct. af olien er blevet indvundet, og beregninger viser, at der er betydelige mængder tilbage, siger country manager for de danske operationer i Mærsk Olie og Gas, Mark Wallace. Rent økonomisk kan marginale felter sjældent finansiere en stand-alone-platform, men de fleste hænger kommercielt sammen, hvis de er forbundet til en eksisterende platform. Det er vores støvsugerstrategi i Siri-feltet. Vi har haft stor succes med de små felter omkring Siri. I årenes løb har den værdi, der genereres af disse små felter, nærmet sig værdien af det oprindelige Siri-felt. Det er lykkedes ved at have dygtige medarbejdere med stor lokal viden om vores reserver. De har haft succes med at udnytte mindre felter i nærheden og gjort dem omkostningseffektive ved at udnytte den eksisterende Siri-infrastruktur og binde dem op på den centrale Siri-platform. Vi har gjort Siri-platformen til meget mere, end det var hensigten ved den oprindelige beslutning om investeringen. For at kunne drage fordel af den succeshistorie på landsplan er udfordringen at skabe betingelser, der sikrer alle operatører de rette incitamenter for at efterforske og udvikle disse marginale felter. Og vi er nødt til at sætte dem i produktion i tide, hvis vi skal bruge den eksisterende infrastruktur. En lovende fremtid: Betydelige mængder efterladt i modne felter En ting er at producere fra nye og mere marginale felter, en anden ting er at få det meste ud af eksisterende modne felter, som allerede er i produktion. For at være i stand til at producere mere, end de 27 pct. af olien som er den nuværende gennemsnitlige indvindingsgrad på den danske kontinentalsokkel, vil det kræve både ny viden og forbedrede metoder. Mark Wallace, country manager for de danske operationer i Mærsk Olie og Gas, siger: 14 Olie Gas Danmark

15 Rent økonomisk kan marginale felter sjældent finansiere en stand-alone-platform, men de fleste hænger kommercielt sammen, hvis de er forbundet til en eksisterende platform, siger Country manager for de danske aktiviteter i DONG E&P, Flemming Horn Nielsen, der her ses med Strategy, Planning & Branding Manager i DONG Energy, Anh Vu. Fremtiden tegner lovende for olie- og gasproduktionen i Mærsk Olie og Gas i den danske del af Nordsøen. Ca. 19 pct. af olien er blevet indvundet, og beregninger viser, at der er betydelige mængder tilbage. For at øge indvindingen arbejder vi med at maksimere produktionen fra vores modne felter, sikrer, at nye udviklingsprojekter bliver til kommerciel produktion, samt gennemfører vores planlagte efterforskning. På alle tre områder er det vigtigt for os, at vi fortsætter med at indsamle data og udvikler nye teknologier for at være i stand til at indvinde olien og gassen effektivt og økonomisk. Flere af felterne i den danske del af Nordsøen har produceret i årtier. Et eksempel er Dan-feltet, der har produceret i 41 år. Vandinjektion er en af flere metoder, der er blevet anvendt i Dan-feltet for at øge produktionen og indvindingsgraden. Ved at pumpe vand under højt tryk ned i de tætte kalklag bliver olien skubbet hen til en produktionsbrønd, hvor det bliver indsamlet. Den svære olie og ny teknologi I dag kommer det meste af olie- og gasproduktionen i Danmark fra enten tætte kalklag eller meget tynde sandstenslag. Historisk startede udviklingen af den danske sektor med kalklagene. Efterhånden som kalkfelterne er blevet udnyttet, fokuserer Mærsk Olie og Gas også på oliefelter, som er sværere tilgængelige, men som alligevel kan udvikles kommercielt. Mark Wallace forklarer: I vores søgen efter mere olie og gas arbejder vi længere og længere ned i mere komplekse og udfordrende reserver, som er placeret dybere og ofte under de eksisterende felter. Det er blandt andet dette potentiale, som vores fremtidige efterforskningsprogram og igangværende projekter skal være i stand at identificere. Samtidig handler det også om at finde nye teknologier, som kan bruges til at øge indvindingsgraden. Sådanne fremtidige teknologier kan bl.a. være CO2-injektion. Det er effektivt, da CO2 gør det lettere for olien at passere gennem den tætte kalk, men det er også et langsigtet projekt, fordi det er meget kompliceret og særdeles omkostningstungt. Andre teknologier, der kan udvikles yderligere, omfatter nye nanoteknologier, moderne polymertyper eller nye måder at bruge specielt designede enzymer på. Danske forskningsmiljøer kan komme til at spille en ledende her ved at forbinde branchens behov med teknologiske fremskridt. Derudover kan synergi mellem forskellige typer af højteknologivirksomheder også gøre en forskel. En fremtid i høj temperatur højtryk oliefelter I jagten på nye ressourcer har efterforskning i de dybere og mere komplekse dele af undergrunden givet gode resultater og rummer derfor store forhåbninger til fremtiden. Felterne, der ligger længere nede, er også varmere og under højere tryk. DONG Energy arbejder på at udvikle disse såkaldte HPHT-felter, som kræver mere avancerede metoder at udbygge og drive. Flemming Horn Nielsen forklarer: Teknologiske fremskridt har været altafgørende i vores nuværende udvikling af Hejre olie- og gasfeltet, som er det første HPHT-felt i de danske farvande. Olie og gas strømmer fra et reservoir, hvor trykket er 1010 bar (svarende til det knusende tryk på bunden af de dybeste oceaner på jorden), og temperaturen er 160 grader (og dermed over vands kogepunkt). Det giver en betydelig udfordring for vores boringsteknik, maskiner og udstyr. Derfor fokuserer vi hele tiden på at pleje og tiltrække disciplinerede og dygtige medarbejdere. Stabile rammevilkår og adgang til det rigtige udstyr En vigtig faktor, som afgør om det resterende potentiale af Nordsøen vil blive fuldt realiseret, er de lovgivningsmæssige rammer omkring branchen. Olie- og gasindustrien opererer allerede nu med ekstremt store og langsigtede investeringer. Alt andet lige vil fremtidens olie blive dyrere at producere, fordi den tilbageværende olie er vanskeligere at indvinde. Derfor er det vigtigt, at olieselskaberne har tillid til, at rammebetingelserne er stabile langt ind i fremtiden. For meget usikkerhed kan skræmme investorer væk fra den danske kontinentalsokkel. Anders Nymann, country manager for Hess Danmark, siger: De muligheder, vi ser i den danske Nordsø, er afspejlet i vores engagement med at udvikle Syd Arne-feltet. I de seneste tre år har vi sammen med vores partnere DONG Energy og Danoil Exploration investeret over 1 mia. USD (5,6 mia. DKK) i en videreudvikling af feltet, bygget to nye indvindingsplatforme, rørledninger og boret 11 nye in-fill-brønde med henblik på at øge produktionen yderligere. Under de rette betingelser håber vi at videreudvikle området i de kommende år. Hess Danmark er interesseret i at deltage i den syvende udbudsrunde. Men for at investere yderligere i betydeligt omfang har vi brug for anerkendelse fra regeringen om, at rammebetingelserne ikke vil blive ændret med tilbagevirkende kraft. En anden udfordring er, at udbuddet af det rette udstyr er knapt. Små oliefelter kræver konkurrencedygtige rigge, og de kan være svære at skaffe. Det er problemer, der forsinker arbejdet med nye oliefelter, forklarer Graham Goffey, country officer for Danmark i PA Resources: Lige nu er vi er ved at udvikle et oliefelt og har været på udkig efter en egnet borerig til 15 måneders drift. Problemet er, at vi ikke kan bruge rigge fra den hollandske eller engelske sektor, da de ikke opfylder de danske regler. Hvis vi vil bruge dem, er vi nødt til at opgradere dem for flere millioner dollar. Jeg taler slet ikke om at sænke standarderne i Nordsøen, men det ville være godt at have en løsning, så det var lettere at hente rigge fra andre områder. Norske og danske regler er allerede kompatible, og der er masser af egnede rigge i den norske sektor. Men der er så meget olie i Norge, at de kan underskrive langtidskontrakter og udnytte dem i årevis uden afbrydelse. Det er en meget bedre forretning for dem end at bevæge sig rundt mellem små oliefelter i Danmark. Olie Gas Danmark

16 YOU THOUGHT WE WERE JUST A COURIER COMPANY? With increasing living standards across the globe, the need for energy products is expected to grow significantly. However, the shifting oil & gas landscape in both production and consumption is making compliance, security and logistics increasingly difficult. To meet these challenges, companies in the industry must invest in new technologies and geographies while always looking for ways to balance risks and costs. In particular they need to rely on logistics suppliers who specialize in the industry to gain access to technology and talent, while cutting costs and redefining their business models. This is where DHL Industrial Projects can help. We have a global team of oil & gas specialists who understand the industry s needs, comply to the highest HSSE requirements and can offer smarter, simplified solutions. We work closely with customers to optimize their complex supply chains and manage logistics costs allowing oil & gas companies to focus on their core activities. We do that by providing logistics solutions with full transparency, flexibility and reliability, so you can increase your focus and grow your business, while optimizing costs. DHL Industrial Projects is committed to the health and safety of people, and the protection of assets and the environment in which we live and operate. We are very proud of our zero-harm Health, Safety, Security and Environment (HSSE) and global zerotolerance compliance culture and strategy, led by below policies. Understand the risk Clear Transportation Rules Lifting Operations Right, Every Time. Security - a structured system Constant Communication If it can t be done strictly within our HSSE policy, we will not do it at all. That is our commitment today so we can be sure that we are still operating tomorrow. In return this is also your guarantee for long-term safety and reliability when working with your preferred partner - DHL Industrial Projects Oil & Gas team. To find out more about how we can support you, visit or call us:

17 More than 30 years of experience - to share with our customers within engineering solutions, manpower, products and technologies.

18 Svær dansk Nordsøsokkel skaber kæmpe eksport Der er ingen nem olie at få op på den danske sokkel i Nordsøen. Det har til gengæld haft den fordel, at danske leverandører til olie- og gasindustrien har fået viden og teknologi, der gør dem efterspurgte i hele verden Tekst Keld Broksø Skrappe miljøkrav satte Aalborg-firmaet ITW Densit på en prøve i Nordsøen. Fra starten af 1990 erne gik firmaet offshore med sin højstyrkebeton, som netop er velegnet offshore. Forrest er firmaets mand Rasmus Stæhr, som er supervisor i ITW Densit, der her har leveret et sæt blandeudstyr. Den danske leverandør og serviceindustri er vokset op med svære produktionsbetingelser på den danske sokkel i Nordsøen, hvor der ikke findes nem olie. Den faste kalksten i den danske undergrund har været en udfordring for indvindingen på den danske sokkel. Det har omvendt givet danske leverandører en konkurrencefordel, fordi de har været tvunget til at udvikle innovative og omkostningseffektive teknikker til at indvinde fra marginale felter, som den danske Nordsø er rig på. De kompetencer efterspørges ikke bare i Danmark, men også andre steder i verden, hvor olieindvinding er kompleks. Ud over den britiske og norske del af Nordsøen har også De Forenede Arabiske Emirater øget sin produktionsambition for ældre felter, hvor olien ikke længere er så tilgængelig. Den danske ambassade i Abu Dhabi har nu 19 registrerede danske olie- og gasvirksomheder på sin liste i Emiraterne. Eksportpotentialet er kort sagt enormt, og det lykkes godt for danske leverandører at kapitalisere Nordsø-erfaringen ude i verden, konstaterer direktør Ulrik Dahl fra Eksportforeningen, som er landets største arrangør af eksportfremstød. I september 2012 gjaldt det eksempelvis messen Offshore Europe In Aberdeen, hvor danske virksomheder markerede sig på en 150 kvadratmeter stor pavillon, arrangeret af Danish Offshore Energy Group, der er en del af Eksportforeningen. Danske virksomheder har et forspring med teknologier, som øger indvindingsgraden. Det har de været tvunget til at arbejde med i flere år, fordi indvindingsgraden ikke er så stor som eksempelvis i Norge, fortæller business manager inden for olie og gas Merethe Wrang fra Danish Offshore Energy Group i Eksportforeningen, som koordinerer den danske messedeltagelse. Hvis man gør tingene smartere, er der gode chancer, og de danske virksomheder er gode til at være innovative. Netop derfor har der været en gunstig udvikling for de danske teknologifirmaer. I det hele taget er der mange steder i verden stor respekt for danske kompetencer, siger Merethe Wrang. Danske teknologier til udlandet Den danske afdeling af den globale koncern ABB har især succes med udvikling af sensorteknologi og sikkerhedssystemer til offshoresektoren. Det område er en stor afdeling hos ABB, der er en ledende koncern inden for kraft- og automationsteknologier med mindst mulig påvirkning af miljøet. ABB leverer til hele industrien, og offshore er kun en del arbejdet for de medarbejdere i omkring 100 lande. ABB i Danmark har godt 600 medarbejdere, og forretningsdirektør Carsten Sørensen mener, at de danske offshoreteknologier fra ABB er udviklet direkte som følge af de udfordringer, der er på den danske sokkel. De løsninger kan vi i høj grad eksportere nu gennem ABB s globale olie- og gasorganisation, siger Carsten Sørensen. Sensorteknologien kan for eksempel måle tryk, temperatur, flow i olie og gas, og de informationer integreres i den intelligente styring af det samlede procesanlæg. Sikkerhedsteknologien har ABB stor erfaring i. Det gælder blandt andet softwaresystemer til alarm-management, så man kan få overblik over og analysere de forskellige typer alarmer, som opstår på en platform. ABB i Danmark har det globale ansvar for udvikling af disse løsninger til olie- og gasindustrien. Begge teknologier understøtter olieselskabernes krav til høj sikkerhed og oppetid samt maksimal udvinding fra felterne, forklarer Carsten Sørensen. Rambøll med til at udnytte olien bedre Et miljøprojekt, som peger fremad også for eksporten, er et projekt ledet af Aalborg Universitet og støttet af Rambøll Olie & Gas i samarbejde med Mærsk Olie og Gas. Projektet, der begyndte i maj og skal løbe tre et halvt år, skal øge produktionseffektiviteten og sikre en bedre separering af den olie, der indvindes til havs. Selvom olieselskaberne gør alt for at mindske miljøpåvirkningerne, bliver en lille del af olien ledt tilbage i havet efter indvindingen, og målet er at reducere olieindholdet i netop det returvand. Teknikken er en nyudviklet software, der regulerer og eliminerer de enkelte systemers svagheder og får dem til at arbejde sammen som ét stort dynamisk system. Den procesteknologi har et stort forretningspotentiale både hjemme og internationalt, mener Bo Løhndorf, som er seniorchefkonsulent hos Rambøll A/S. Projektet Plant-wide De-oiling of Produced Water using Advanced Control har et budget på 10 mio. kr., hvoraf Højteknologifonden har investeret 5 mio. kr. Rambøll støtter projektet med en timepulje til sparring og udvikling, i takt med at universitetets forskning skal omsættes i praksis. 18 Olie Gas Danmark

19 DNV IS A GLOBAL PROVIDER OF LEADING RISK MANAGEMENT COMPETENCE Oil & Gas DNV s transparent and independent approach to verification, certification, quality surveillance and marine operations assures that an activity, product, facility or service is in compliance with specified requirements of owners, authorities and other stakeholders, thereby ensuring a successful project and safe operations in-service. The following main services are provided to Danish Oil, Gas and Energy companies as well as suppliers to the industry with the purpose to safeguard life, property and the environment: Asset Risk Management, risk based inspection, maintenance optimisation and management Independent Verification, covering equipment, new building and the in-service phase SHE Risk Management, platform risk assessments, ship collision studies, Hazid/Hazop Project Certification, covering design, fabrication, installation, hook-up and commissioning Pressure Equipment, certification to PED and inspection on components and facilities/assemblies Management System Certification, e.g. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS Det Norske Veritas, Danmark A/S Dokken 10, DK-6700 Esbjerg Tel: , mail: PLANNING AND DESIGN OF OFF-SHORE OIL- AND GAS INSTALLATIONS Scope of activities: l Layout - dealing with the concept for the facilities l Process- dealing with various concepts and requirement for redundancy l Structural - design of an economic and robust structure suitable for an efficient installation l Mechanical - design of expedient piping systems and mechanical specifications in accordance with clients requirement l HVAC- provide necessary specifications for process an utility ventilation l Electrical - specifications of equipment in accordance with the requirements for electrical power l Instrument - specifications for SCADA, shut down systems and auxiliary systems l Hazid HAZOP and Fire & Safety - assistance to the client For further information about the services ISC Consulting Engineers A/S can provide, please visit SIEMENS HAS GOT THE ANSWER. Siemens is the preferred supplier of complete electrical packages from the drilling drive system to the thruster drives. ISC Consulting Engineers A/S Øster Alle 31 DK Copenhagen Innovative Engineering Denmark Phone: Innovative Engineering RÅDGIVENDE INGENIØRER 96,5x146,5_ISC_ indd 1 28/06/ Olie Gas Danmark

20 ANNONCE Interoperability in plant engineering A long-term plant engineering strategy supported by efficient engineering software products, that s Aker Solutions approach to the oil and gas industry s demand for continually higher engineering quality and decreased execution time for project developments. As one of the leading engineering companies in the oil and gas industry, Aker Solutions is specialized in delivering complex project solutions for challenging environmental conditions. Efficient data management and high quality in the data delivered is decisive factors for avoiding errors during construction and operation of a plant, and to ensure that possible problems can be dealt with early. Aker Solutions have for decades employed innovative IT solutions in their plant engineering, to stay ahead of these "With our innovative engineering concept and the use of the COMOS software, we are able to perform work sequences simultaneously with higher data quality" Stein Schjerve, CIO of the engineering division at Aker Solutions. constantly growing challenges. In 2006, they took a decision to replace their own CAE system with a third party software solution: COMOS from Siemens. COMOS forms the basis of Aker Solutions Project Data Hub, and also delivers integrated engineering tools supporting key stages of the engineering lifecycle. It is based on a uniform data platform. The open software architecture allows Aker Solutions to connect other software tools such as weight control software. Nowadays, almost 1000 users work with COMOS at Aker Solutions, expanded by suppliers/subcontractors who exchange their project data with COMOS. "With our innovative engineering concept and the use of the COMOS software, we are able to perform work sequences simultaneously with higher data quality", says Stein Schjerve, CIO of the engineering division at Aker Solutions. COMOS represents the ideal answer for Aker Solutions, allowing them to manage all the engineering data as a central project data hub.

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 O&M OFFSHORE EXPO 2015 OPERATION and MAINTENANCE offshore Exhibition +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 KOMPROMISLØS BRANCHE I VÆKST Offshore-branchen vokser. Store udbygningsplaner for

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling

Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling Oliver Vindex Nielsen, Senior Commercial Advisor Gastekniske Dage, Middelfart, 13. maj 2013 Dagens hovedbudskaber Der er store mængder gas (og olie)

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK Danish Water Technology Group Agenda 1. Hvem er Eksportforeningen? 2. Hvad er Danish Water Technology Group? 3. Hvad kan vi tilbyde? 1. Eksportforeningen Stiftet - 11 fremsynede vandvirksomheder Non-profit,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark Folketing Rollefordeling EPU Skatteudvalg - Finansudvalg Skatteministeriet Klima, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller 23. april 2013 Dantherm Power A/S Etableret: Placering: Ansatte: Januar 2007 (Spin off fra Dantherm Air Handling A/S)

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

IMS introduktion. danzig 51. møde. Projektleder Claus Broch Christensen 25.10.2012

IMS introduktion. danzig 51. møde. Projektleder Claus Broch Christensen 25.10.2012 IMS introduktion danzig 51. møde 25.10.2012 Projektleder Claus Broch Christensen Dagsorden Lyngsoe Systems introduktion Intelligent Materielestyring - IMS Baggrund og idé Systemintroduktion Interface mellem

Læs mere

energi til det hele olie gas energi

energi til det hele olie gas energi energi til det hele olie gas energi anytime anywhere offshore eller onshore - vi har energi til det hele! YIT Olie & Gas har base i den danske offshore-by Esbjerg. Her arbejder vi tæt sammen med verdens

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Automation University? To dage med præsentationer, demonstrationer, hands on labs og seminarer, samt stor udstilling fuldstændig gratis. Personlig agenda deltagere kan fastsætte deres eget program ud fra

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

- Teknologiske Trends - Cases - Opsummering

- Teknologiske Trends - Cases - Opsummering - Teknologiske Trends - Cases - Opsummering Et forgrenet økosystem i Danmark 13,000 borgere Tilført arbejdsværktøjer og teknisk træning 25.4 mia DKK Genereret af virksomheder i det danskemicrosoft økosystem

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO delivers consulting services with commitment, credibility, and loyalty. Flexibility STENSBO offers flexible consulting services that

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Cleantech. Accelerator

Cleantech. Accelerator Cleantech Accelerator Cleantechs muligheder Udgangspunkt Næste innovationsbølge Global efterspørgsel Er vi et skridt foran? Klimatopmøde 2009 Stærk elite Stor pipeline Stærkt fundament Vækst Faglig udfordring

Læs mere