PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler"

Transkript

1 PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE Indhold Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Afsnit 15 Afsnit 16 Rettelsesblade Indledning Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse Varmemester Haver / Udhuse Bolignet Husdyrhold Renovation Fælleshuse Vaskeri Fællesarealer Færdsel & Parkering Ændring af Bolig Nødliste Generelle ordensregler

2 1.1 1: Rettelsesblad Nr. Dato: Indsat af: 1 1/ Feb Okt 2008

3 2. Indledning 2.1 De er nu lejer i PAB afd. 14 / 15 i Holdkærs Ager og afdelingsbestyrelsen vil hermed byde Dem velkommen som lejer i bebyggelsen. Beboermappen indeholder gældende regler for Holdkærs Ager s husorden, samt praktiske oplysninger. Beboermappen hører til lejemålet, og vi beder Dem derfor om at passe på den samt opdatere med de rettelser der fremover vil blive udsendt. Er mappen ikke opdateret eller er den bortkommet ved fraflytning, vil der blive opkrævet kr. 150,00 på flytteregnskabet. I afdelingsbestyrelsen lægger vi vægt på, at Holdkærs Ager skal være et godt sted at bo med en god indbyrdes kontakt, så skulle De have brug for yderligere oplysninger eller have gode idéer, er De altid velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen (se mere herom i afsnit 3).

4 Afdelingsbestyrelsen Beboerne i almene boligselskaber, herunder PAB, er medbestemmende om en lang række forhold der vedrører bolig og områder omkring boligen. Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, og er valgt af beboerne på det årlige ordinære beboermøde. De enkelte bestyrelsesmedlemmer er valgt for en periode af 2 år, suppleanter dog kun for 1 år. Alle der bor i bebyggelsen kan opstilles som bestyrelsesmedlemmer ved det ordinære beboermøde. Vedtægternes 16 stk. 1A.: Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boligtagere i afdelingen, disses ægtefælle og dermed ligestillede personer. Dog kan begge ægtefæller og dermed ligestillede ikke begge være delegerede og medlemmer af afdelingsbestyrelsen samtidig. Afdelingsbestyrelsens opgaver er at varetage beboernes og afdelingens interesser, og er bindeleddet mellem boligselskabets hovedbestyrelse, administration og beboer. Afdelingsbestyrelsen kan træffes den første mandag i måneden mellem kl på afdelingskontoret: Holdkærs Ager 163 eller på telefon i samme tidsrum. Alle henvendelser, som ønskes behandlet af afdelingsbestyrelsen, skal være skriftlige og underskrevet med tydeligt navn og adresse. Afdelingsbestyrelsen holder ordinært bestyrelsesmøde én gang om måneden, dog ikke i skoleferiemånederne. I skoleferierne vil man kunne træffe bestyrelsen i træffetiden, men egentlig bestyrelsesmøde vil kun finde sted hvis uopsættelige ting fremtvinger dette. Eventuelle sager fra beboerne vil blive behandlet på bestyrelsesmøderne. Alle skriftlige henvendelser vil blive besvaret skriftligt.

5 3.2 Afdelingsbestyrelsen pr. den : Formand: Næstfmd:. Kasserer: Sekretær: Best.medl.: Best. Medl.: Nikolaj Jørgensen Harry Nielsen Jeanette Milling Jette Corvinius Jan Jørgensen Merethe Malmborg 1. Suppleant: Gunna Nissen 2. Suppleant: Jette Corvinius Under afdelingsbestyrelsen har vi et festudvalg samt en billard klub der arrangerer f.eks. bankospil, klubaftener og diverse fester for beboerne. Festudvalgets kontakt person, pr : Gunna Nissen nr. 15,1. th. Biliardklubbens kontakt person, pr : Uffe Areskoug nr. 174 Har man gode idéer til arrangementer, kan henvendelse ske hertil. Ligeledes er der knyttet et beboervalgt bolignetsudvalg og et beboervalgt legepladsudvalg. Kontaktpersoner er pr : Bolignet: Harry Nielsen Legeplads: Merete Malmborg

6 ADMINISTRATION / HOVEDBESTYRELSEN PAB s Hovedbestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges af delegeretmødet, som afholdes én gang årligt. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for bl.a. bebyggelsens økonomi. Formand for PAB s hovedbestyrelsen: Preben Bansemer. Administration af Holdkærs Ager foretages af: Postfunktionærernes Andelsboligforening Siestavej 7. 3 sal 2600 Glostrup. Ekspeditionstid: hverdage på tlf Direktør er pr : Lone Lund Rasmussen. Skulle man have en sag, som man ikke ønsker afdelingsbestyrelsen delagtiggjort i, kan man altid henvende sig skriftligt til administrationen.

7 VARMEMESTER Holdkærs Ager s varmemester er: Rene Thuesen, som har kontor i fælleshuset nr tlf og træffetid er som følger: Telefonisk eller personlig henvendelse: mandag fredag kl samt den første mandag i måneden fra kl Udenfor træffetid er der døgnet rundt tilkoblet telefonsvarer, hvor man kan indtale en besked. Varmemesteren og de øvrige ejendomsfunktionærer er de som i dagligdagen skal sørge for, at tingene fungere og at bebyggelsen fremstår som beboerne ønsker det. Skulle De have spørgsmål eller problemer vedr. lejemålet, er De velkommen til at kontakte varmemesteren. Overhold dog venligst ovenstående træffetider, medmindre De har akutte/alvorlige problemer. Varmemesterens og ejendomsfunktionærernes væsentlige arbejdsopgaver er: Dagligt opsyn af Holdkærs Ager, pasning af fællesarealer, opsyn med vaskeri & fælleshuse, snerydning, vandpåfyldning af gasfyr, behjælpelig ved problemer med vand, varme og el samt tilrettevisning af nye beboere.

8 6. HAVER / UDHUSE 6.1 Alle ændringer af haver og udhuse skal godkendes af afdelingsbestyrelsen inden ændringen påbegyndes. Ved gravearbejde hvor der graves indenfor en afstand af 1 meter fra husmur skal man være opmærksom på at afdelingens kabler til bolignet er nedgravet i dette område. Evt. beskadigelse vil medføre krav om reparation for beboerens regning af et reparations firma godkendt af bestyrelsen eller varmemesteren. Kontakt evt. varmemesteren for at rådgivning inden gravearbejde i haverne.se nederste afsnit. Nyplantning af hæk skal gøres med samme type hækkeplanter, som de nuværende (Liguster). Ingen beplantning må være til gene for naboen. Træer/buske må have en max. højde på 2,5 m, dog max. 1,8 m, hvis de plantes tættere end 0,75 m mod naboer. I tilfælde af eventuelt generende træer/buske vil bestyrelsens afgørelse være gældende. Læhegn ud mod gården mellem udhusene, må sættes op i en højde af 1,2 m og hegnet skal være i samme træsort og farve som udhusenes vandrette planker, således af hegnet fremstår som udhusets ydersider. Max. højden 1,2 m gælder i øvrigt også for hækkene ud mod gården. Mellem mur og skur i naboskel må højden max være 1,8 m. I haverne må der opsættes læhegn i en højde af 1,8 m og længden fra husmur må være 3 m. Hegnet skal være plankehegn eller flethegn og skal males i farver indenfor jordskalaen. Ved opsætning i naboskel, skal naboens skriftlige tilladelse indhentes. Udhuse, læhegn og låger ud mod gården, må kun males med et af bestyrelsen eller varmemesteren godkendt produkt. Man har vedligeholdelsespligt samt snerydningspligt af trapper og gangareal til græskanten foran udhuset. Tilladelse til opsætning af markise kan gives ved ansøgning hos afdelingsbestyrelsen med vedlagt tegning, alt efter størrelse af haven og hvis markisen sættes op med vinterkasse i aluminium. I bolignr & skal lejeren selv vedligeholde hegnet i haven udvendigt. I bolignr. 1 6 skal lejeren selv vedligeholde buskadset i haven ud mod Oliefabriksvej. Ved gravearbejde i haverne, er det beboernes pligt at indhente oplysninger hos ejendomsfunktionærerne om hvor kabler til bolignettet ligger nedgravet, DOG kan det oplyses at det ikke er tilladt at grave tættere på husmor end 100 cm uden at have indhentet tilladelse hos bestyrelse eller ejendommens varmemester. Enhver skade påført kablerne vil blive udbedret på skadevolders regning

9 BOLIGNET Efter afstemning på beboermødet i 2003 blev der truffet afgørelse om at indføre eget bolignet i Holdkærparken. Efter en urafstemning på ekstraordinært beboermøde i 2008, blev det besluttet at YouSee skulle levere TV/Radio signal. Konstateres der fejl i hybridnettet kontaktes YouSee Kabel TV direkte. Man bør dog forinden tjekke hos naboer for at sikre, at det ikke er ens eget fjernsyn, der er noget galt med (se Servicekanalen for yderligere oplysninger). Tlf Da afdelingen således er tilsluttet Kabel TV samt har eget bolignet er opsætning af yderligere udvendige antenner ikke tilladt. Konstateres der fejl i dele af bolignettet kontaktes de respektive leverandører. Man bør dog forinden tjekke hos naboer for at sikre, at det ikke er ens eget fjernsyn, PC eller telefon der er noget galt med. Ligeledes tilrådes man til at kontakte varmemesteren den førstkommende hverdag for hjælp med fejlsøgning f.eks på fiberkonverteren. Man skal huske at tilkalder man reperatør og der ikke er fejl eller fejlen kunne være udbedret af ejendomsfunktionærerne vil man selv komme til at betale for udkaldet. Eventuelt kan man søge information om de pågældende leverandører på Internettet.. Kontakt numre findes under afdelingens NØDLISTE. Da afdelingen således har eget bolignet med tilhørende TV/radio tilsluttet er opsætning af yderligere udvendige antenner ikke tilladt.

10 HUSDYRHOLD Husdyrhold er IKKE tilladt i HOLDKÆRS AGER. Forbuddet er et oprindeligt forbud, som yderligere er blevet bekræftet ved en urafstemning samt afstemning ved almindeligt stemmeflertal blandt beboerne i 1990, 1994, 1998, 2002, og senest i Ved urafstemningen i 1994 blev det vedtaget at følgende små dyr, dog kan tillades efter ansøgning til. Ved urafstemningen i 1994 blev det vedtaget at følgende små dyr, dog kan tillades efter ansøgning til afdelingsbestyrelsen. Dværgkanin (indendørs) Kanin (indendørs) Marsvin (indendørs) Derudover er burfugle, små gnavere, små terrariedyr og akvariefisk, SOM ALLE HOLDES INDENDØRE, TILLADT uden egentlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Overtrædelse af forbudet medfører et opsigelsesvarsel på normalt 8 dage. Skulle De have gæster med hund, bedes De indskærpe, at hunden skal holdes i snor og at man fjerner eventuelle efterladenskaber. PAB har på repræsentantskabsmødet i juni 2008 vedtaget at PAB har forbud i alle afdelinger mod besøg og overnatning af såkaldte kamphunde/muskelhunde og blandinger af disse. Ved muskel-/kamphunde forstås f.eks. Amstaff og blandinger af disse, Amerikansk Bulldog og blandinger af disse, Bullmastiff og blandinger af disse, Bullterrier og blandinger af disse, Pittbull Terrier (er forbudt ved lov) og blandinger af disse, Dogo Argentino og blandinger af disse, Dogo Canarian og blandinger af disse, Dogue de Bordeaux og blandinger af disse, Americano Bull Terrier og blandinger af disse, Engelsk Staffordshire Bull Terrier og blandinger af disse, samt Cane Corso Italiano og blandinger af disse. Overtrædelse vil medføre opsigelse af lejemålet. Vi vedlægger til orientering skrivelse fra PAB, hvor definitionen på husdyrhold uddybes.

11 9. RENOVATION 9.1 Afdelingen har følgende regler for RENOVATION: Afdelingen står selv for renovation og betaler pr. ton afhentet affald. Derfor henstiller afdelingsbestyrelsen til beboerne at alle aviser, blade mm bliver lagt i de containere, der er markeret med Aviser og papir. Derfor henstiller vi til beboerne om ikke at kaste glas og skarpe genstande i affaldscontaineren. TØMNING AF SKRALDEØER Tømning sker 1 gang i ugen af dagrenovation Tømning sker hver anden fredag af avis og papir. STORSKRALD Storskrald afhentes første torsdag i måneden, og skal stilles ud foran skurene tidligst dagen før. Affald stillet ud før nævnte frist kan enten afhentes af ejendomsfunktionærerne for udsætterens regning eller af renovationsselskabet ligeledes for udsætterens regning. JORD/STEN/HAVEAFFALD Dette skal beboerne selv aflevere på kommunens containerplads i Kirstinehøj. TOMME FLASKER/GLAS IKKE i skraldeøen, men i nærmeste flaskecontainer. Ved VestAmager-centret.

12 FÆLLESHUSE Der i HOLDKÆRS AGER opført to fælleshuse: Holdkærs Ager nr. 94 og Holdkærs Ager nr Holdkærs Ager nr. 94 indeholder: Festsal med plads til ca. 60 personer (siddende) Garderobe Køkken forsynet med nødvendigt service, grovkøkken og opvaskemaskine. 2 toiletter samt 1 handicaptoilet. Holdkærs Ager nr. 163: Varmemesterens kontor Afdelingsbestyrelsens kontor Mødelokale / aktivitetslokale Vaskeri UDLEJNING AF FESTHUSET nr. 94: Det er muligt for beboerne at leje lokalet til privat brug for egne fester. Kontakt : Festhusudlejningen v/gunna Nissen angående priser, depositum, udlejningsdato samt evt. forevisning af lokalet. Udlejning foregår den første mandag i måneden ml. kl (Regler samt lejekontrakt vedlagt sidst i dette afsnit). PS. Der er ingen udlejning af festhuset nytårsaften, afgjort ved urafstemning i april 1999.

13 10.2 Regler for lån af fælleshuset nr. 163: Fælleshuset i nr. 163 er beregnet til fællesaktiviteter (klubber) for beboerne samt til udlån til familiemiddage, børnefødselsdage samt receptioner. Der skal dog klart gøre opmærksom på at dette lokale ikke er et festlokale og ikke må bruges til dette. Ethvert arrangement skal afsluttes senest kl. 22 og lokalet forlades klokken 24 i opryddet stand. Sidst i dette afsnit findes en fortegnelse over de nuværende klubber og har man lyst til være medlem af én eller flere af disse, skal man henvende sig til vedkommende formand. Tidsrum for udlån: (skal overholdes) Prisen pr. døgn for leje er fastsat til kr Man kan maks. låne lokalet et døgn pr. weekend. Depositum er kr. 300,00 og udlån foregår hos varmemesteren i kontortiden (se afsnit 5 VARMEMESTEREN). PS: Husk at medbringe ansvarsforsikringspolice. Det vil til enhver tid forholde sig sådan at den beboervalgte bestyrelse i Holdkærparken og Varmemesteren i samråd kan udstede karantæne til lejere som har opført sig groft uansvarligt over for det lejede, samt hvis ikke lejer har overholdt de gældende regler for bebyggelsen vedr. støj og musicering for åbne døre eller vinduer.

14 10.3 Regler for Leje af Festhuset nr. 94: 1. Lokalerne kan kun lejes af beboere med bopæl i Holdkærs Ager og kun til egne familiefester som f.eks.: Barnedåb Runde fødselsdage Bryllup Konfirmation Reception 2. Udlejning foregår den første mandag i måneden ml. kl i fælleshuset nr Underskrivelse af Kontrakt samt betaling af Depositum (udgør p.t. kr. 500,00) skal foregå ved reservation af lokalet. 4. Betaling af lokaleleje og rengøring (udgør p.t. kr ,00) skal foregå den første mandag i måneden forinden festens afholdelse. 5. Lokalet kan bestilles op til ét år + løbende mdr. frem i tiden ved betaling af depositum. 6. Udlevering af nøgle foregår hos varmemesteren i kontortiden (se tidspunkt i vedlagte kontrakt), samtidig med man underskriver kontrakt for overholdelse af lejereglement. 7. Nøglen skal efter brug afleveres i varmemesterens postkasse i nr.163. Derefter foretages optælling og kontrol i festhuset. 8. Tilbagebetaling af depositum (minus evt. ituslået porcelæn, forbrug af telefon mv.) vil være klar den efterfølgende første mandag i måneden ml. kl Reglerne for adfærd og støj nævnt under kapitel 15.1 skal altid overholdes i forbindelse med afholdelse af arrangementer. Det vil sige: ingen råben og skrigen udendørs efter klokken 24 samt at al musicering skal foregå for lukkede døre og vinduer af hensyn til de omkringliggende beboere. Husk de skal deltage hver gang en fest holdes for åbne døre og vinduer. Det vil til enhver tid forholde sig sådan at den beboervalgte bestyrelse i Holdkærparken og Varmemesteren i samråd suverænt kan udstede karantæne i op til 3 år til lejere som har opført sig groft uansvarligt over for det lejede, samt hvis ikke lejer har overholdt de gældende regler for bebyggelsen vedr. støj og musicering for åbne døre eller vinduer.

15 10.4 Klubfortegnelse: Madklubben Holdkærsgryden v/ Hygge- og Kulturklub v/ Ældre- og Handicapgymnastik v/ Billardklub v/ Uffe Areskoug H.A. 174 Computerklub v/ Merethe Malmborg H.A. 5 Nærmere oplysninger om klubber henvises til bestyrelsen. Skulle man have en idé eller lyst til at starte en ny klub eller et nyt festudvalg op er man altid velkommen til at kontakte bestyrelsen i dennes træffetid. Opmærksomheden skal henledes på at man til eventuelle arrangementer som er tilgængelige for Holdkærparkens beboere (f.eks. Fastelavn, julekomsammen eller temaaftener) kan søge om tilskud hos bestyrelsen.

16 VASKERI Vaskeriet som ligger i HOLDKÆRS AGER nr. 163 har åbent alle dage fra kl Vaskeriet bliver automatisk aflåst og alle maskiner afbrudt kl Vaskeriet benyttes ved hjælp af magnetkort, som udleveres af varmemesteren ved indflytning. ORDENSREGLER: - Det anbefales at bruge vaskeriets sæbe - Brugere af vaskemaskinerne har førsteret til brug af tørretumbler, centrifuge og rulle - Man må max. disponere over 3 vaskemaskiner og 2 tørretumblere ad gangen. - Det er forbudt at ryge og medtage flasker i vaskeriet - Det er forbudt at børn opholder sig i vaskeriet uden voksenopsyn - Det er forbudt at lege i vaskeriet - Det er forbudt at fjerne rullevognene fra vaskeriet Glemt tøj lægges i kurven ved døren. Ved maskinstop bedes De sætte en seddel med virker ikke på maskinen. De bør være opmærksom på, at alt bliver registreret via magnetkortet. Misbrug af vaskeriet/maskinerne vil kunne indebære inddragelse af vaskekort. Al vask foregår på eget ansvar. Ligeledes skal opmærksomheden henledes på at man skal overholde ovenstående regler, for på den måde at tilsikre alle at vaskeriet er pænt, ryddeligt og tilgængeligt for alle.

17 FÆLLESAREALER Fællesarealer er rekreative områder, som alle beboere kan benytte til hhv. leg, ophold, boldspil og anden fælleshygge. På dele af områderne er der etableret legepladser. Den store grønne eng ud til markområderne er forbeholdt til henholdsvis boldbane og opholdsområde. Hegnet omkring regnvandsbassinet (OASEN) må ikke forceres. Vi opfordrer alle beboere og deres gæster til at værne om tingene og rydde op efter sig. Det vil medføre erstatningspligt, at udøve hærværk eller anden forsætlig skade på bebyggelsens beplantning, hegn, låger mv. Ved ophold på fællesarealer efter kl bedes man ikke udføre støjende adfærd. Boldspil på parkeringspladserne, op ad gavlhusene samt op ad skure og plankeværker er forbudt.

18 FÆRDSEL OG PARKERING Al kørsel i HOLDKÆRS AGER skal foretages med stor forsigtighed af hensyn til de mange børn. MAX. 15 KM/T Denne hastighed skal overholdes overalt i bebyggelsen. Al parkering henvises til P-pladserne og må IKKE forekomme andre steder. Dog er af-/og pålæsning selvfølgelig tilladt ud for Deres egen bolig. Køretøjer over 3,5 ton totalvægt henvises til P-pladserne på f.eks. Fuglebækvej. Køretøjer uden nummerplader, der findes parkeret i bebyggelsen, vil blive anmeldt til politiet og fjernes for ejers regning. Skulle De være indehaver af campingvogn/trailer eller lignende, må disse kun henstilles på parkeringspladserne i max. 3 dage. Vi beder om, at De overholder disse regler samt indskærper disse for Deres gæster. INVALIDE P-PLADSER SKAL RESPEKTERES.

19 ÆNDRING AF BOLIG Alle ændringer af Deres bolig kræver skriftlig ansøgning til afdelingsbestyrelsen, vedlagt tegning. Der vil altid blive krævet depositum, der svarer til retableringsomkostningerne. Ikke alle ansøgninger kan forventes godkendt af tekniske årsager. Man kan, når det drejer sig om indvendige forbedringsarbejder benytte sig af Boliglovens Lov om Råderet. Denne lov indeholder bl.a. en Positivliste : Citat fra loven: Boligtagere i almennyttige boligafdelinger, har ret til at gennemføre og få økonomisk godtgørelse ved fraflytning for følgende forbedringsarbejder mv. vedrørende den enkelte bolig. a) energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler og lignende. b) andre ressourcerbesparende foranstaltninger, f.eks. vandbesparende foranstaltninger og lignende c) etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkkener samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf, d) tekniske installationer, herunder elinstallationer. (Omfatter ikke telefon og antenneinsallationer). Citat slut. Derudover har beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den godkendt en udvidet positivliste gældende for Holdkærs Ager. Denne liste er tillige godkendt af PAB s hovedbestyrelsen, og omfatter følgende arbejder: a) Opsætning af ekstra telefonstik b) Opsætning af ekstra antennestik c) Opsætning af anden loftbeklædning Der kræves en skriftlig anmeldelse/ansøgning vedlagt tegninger og tilbud fra momsregistrede håndværkere, hvis De vil benytte Dem af Råderetten.

20 14.2 Boligministeriet/Bygge- og boligstyrelsen har udgivet en omfattende pjece, Vejledning om råderet i almennyttigt boligbyggeri, der indeholder alle oplysninger om råderetten. Den kan købes i boghandelen eller rekvireres hos Statens Information. Har de planer om større forbedringsarbejder kan det anbefales at anskaffe denne pjece.

21 NØDLISTE Den følgende liste er en nødliste, og må kun anvendes i tilfælde af akutte problemer som er af uopsættelig karakter samt hvor varmemesteren ikke er at træffe. VVS: Finlow VVS Tlf GASFYR: Gastech Tlf H. N.G GAS Tlf EL Vagt: Jens Christophersen Tlf Arrownet Aplus (internet-telefon)tlf Låsesmed. Tlf Kloak Lyngholm Tlf TV (YouSee) Tlf I vinterhalvåret fra den 1. oktober til 1. april kan der ringes til GASTECH i tidsrummet fra kl , og i sommerhalvåret mellem kl Beboerne skal selv holde øje med fyrets vandstand. Det skal vise ca. 1.5 bar. Hvis man som beboer har gjort brug af nødlisten skal dette meddeles varmemesteren førstkommende hverdag inden kl. 08,30. Udkald fra nød listen som ikke har uopsættelig grad vil blive takseret beboeren selv.

22 GENERELLE ORDENSREGLER Vask/reparation af motorkøretøjer må kun ske på de afmærkede P-pladser. Foreningen har Ikke tegnet glas- og kummeforsikring, dette omfatter samtlige de til lejligheden og afdelingen hørende ruder og sanitære installationer. Anmeldelse af skader skal ske til varmemesteren. Skader forårsaget af forsætligt hærværk eller graverende uforsigtighed erstattes ikke, men må dækkes af skadevolderen selv. Finder forurening af opgange mv. sted, må den nødvendige rengøring straks foretages af den pågældende beboer. Opgangene renholdes i øvrigt af beboerne selv, hvorfor al færdsel uden ærinde i opgangene ikke er tilladt. Opgangene skal til enhver tid henstå ryddelige. Benyttelse af radio mm. Og al musicering for åbne vinduer er ikke tilladt efter politivedtægten. I øvrigt skal benyttelse af musikanlæg ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Al støj skal begrænses mest muligt, og i tiden mellem kl er det ikke tilladt at benytte støjende maskiner eller værktøj. Elektriske maskiner skal være radiostøjdæmpet efter gældende lovbestemmelse. Børns leg med flitsbuer, knive, splatguns, slangebøsser og andet legetøj, som kan medføre risiko for andres helbred, er forbudt. Boldspil henvises til boldbanen på den store græsplæne. I øvrigt skal funktionærernes anvisninger efterkommes.

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular.

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular. HUSORDEN 1. ÆNDRING AF BOLIGEN Lejligheden og dens installationer skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Arbejdet

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE BEBOER MAPPE PAB - AFDELING 6 VINKELHUSE Indhold 1. Forord... 4 2. Et godt klima er meget værd... 5 3. Oversigt Vinkelhuse... 6 Lejlighedstyper... 7 4. Administration og hovedbestyrelse... 9 PAB s hovedkontor...

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 5

HUSORDEN FOR AFDELING 5 HUSORDEN FOR AFDELING 5 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere