PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler"

Transkript

1 PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE Indhold Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Afsnit 15 Afsnit 16 Rettelsesblade Indledning Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse Varmemester Haver / Udhuse Bolignet Husdyrhold Renovation Fælleshuse Vaskeri Fællesarealer Færdsel & Parkering Ændring af Bolig Nødliste Generelle ordensregler

2 1.1 1: Rettelsesblad Nr. Dato: Indsat af: 1 1/ Feb Okt 2008

3 2. Indledning 2.1 De er nu lejer i PAB afd. 14 / 15 i Holdkærs Ager og afdelingsbestyrelsen vil hermed byde Dem velkommen som lejer i bebyggelsen. Beboermappen indeholder gældende regler for Holdkærs Ager s husorden, samt praktiske oplysninger. Beboermappen hører til lejemålet, og vi beder Dem derfor om at passe på den samt opdatere med de rettelser der fremover vil blive udsendt. Er mappen ikke opdateret eller er den bortkommet ved fraflytning, vil der blive opkrævet kr. 150,00 på flytteregnskabet. I afdelingsbestyrelsen lægger vi vægt på, at Holdkærs Ager skal være et godt sted at bo med en god indbyrdes kontakt, så skulle De have brug for yderligere oplysninger eller have gode idéer, er De altid velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen (se mere herom i afsnit 3).

4 Afdelingsbestyrelsen Beboerne i almene boligselskaber, herunder PAB, er medbestemmende om en lang række forhold der vedrører bolig og områder omkring boligen. Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, og er valgt af beboerne på det årlige ordinære beboermøde. De enkelte bestyrelsesmedlemmer er valgt for en periode af 2 år, suppleanter dog kun for 1 år. Alle der bor i bebyggelsen kan opstilles som bestyrelsesmedlemmer ved det ordinære beboermøde. Vedtægternes 16 stk. 1A.: Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boligtagere i afdelingen, disses ægtefælle og dermed ligestillede personer. Dog kan begge ægtefæller og dermed ligestillede ikke begge være delegerede og medlemmer af afdelingsbestyrelsen samtidig. Afdelingsbestyrelsens opgaver er at varetage beboernes og afdelingens interesser, og er bindeleddet mellem boligselskabets hovedbestyrelse, administration og beboer. Afdelingsbestyrelsen kan træffes den første mandag i måneden mellem kl på afdelingskontoret: Holdkærs Ager 163 eller på telefon i samme tidsrum. Alle henvendelser, som ønskes behandlet af afdelingsbestyrelsen, skal være skriftlige og underskrevet med tydeligt navn og adresse. Afdelingsbestyrelsen holder ordinært bestyrelsesmøde én gang om måneden, dog ikke i skoleferiemånederne. I skoleferierne vil man kunne træffe bestyrelsen i træffetiden, men egentlig bestyrelsesmøde vil kun finde sted hvis uopsættelige ting fremtvinger dette. Eventuelle sager fra beboerne vil blive behandlet på bestyrelsesmøderne. Alle skriftlige henvendelser vil blive besvaret skriftligt.

5 3.2 Afdelingsbestyrelsen pr. den : Formand: Næstfmd:. Kasserer: Sekretær: Best.medl.: Best. Medl.: Nikolaj Jørgensen Harry Nielsen Jeanette Milling Jette Corvinius Jan Jørgensen Merethe Malmborg 1. Suppleant: Gunna Nissen 2. Suppleant: Jette Corvinius Under afdelingsbestyrelsen har vi et festudvalg samt en billard klub der arrangerer f.eks. bankospil, klubaftener og diverse fester for beboerne. Festudvalgets kontakt person, pr : Gunna Nissen nr. 15,1. th. Biliardklubbens kontakt person, pr : Uffe Areskoug nr. 174 Har man gode idéer til arrangementer, kan henvendelse ske hertil. Ligeledes er der knyttet et beboervalgt bolignetsudvalg og et beboervalgt legepladsudvalg. Kontaktpersoner er pr : Bolignet: Harry Nielsen Legeplads: Merete Malmborg

6 ADMINISTRATION / HOVEDBESTYRELSEN PAB s Hovedbestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges af delegeretmødet, som afholdes én gang årligt. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for bl.a. bebyggelsens økonomi. Formand for PAB s hovedbestyrelsen: Preben Bansemer. Administration af Holdkærs Ager foretages af: Postfunktionærernes Andelsboligforening Siestavej 7. 3 sal 2600 Glostrup. Ekspeditionstid: hverdage på tlf Direktør er pr : Lone Lund Rasmussen. Skulle man have en sag, som man ikke ønsker afdelingsbestyrelsen delagtiggjort i, kan man altid henvende sig skriftligt til administrationen.

7 VARMEMESTER Holdkærs Ager s varmemester er: Rene Thuesen, som har kontor i fælleshuset nr tlf og træffetid er som følger: Telefonisk eller personlig henvendelse: mandag fredag kl samt den første mandag i måneden fra kl Udenfor træffetid er der døgnet rundt tilkoblet telefonsvarer, hvor man kan indtale en besked. Varmemesteren og de øvrige ejendomsfunktionærer er de som i dagligdagen skal sørge for, at tingene fungere og at bebyggelsen fremstår som beboerne ønsker det. Skulle De have spørgsmål eller problemer vedr. lejemålet, er De velkommen til at kontakte varmemesteren. Overhold dog venligst ovenstående træffetider, medmindre De har akutte/alvorlige problemer. Varmemesterens og ejendomsfunktionærernes væsentlige arbejdsopgaver er: Dagligt opsyn af Holdkærs Ager, pasning af fællesarealer, opsyn med vaskeri & fælleshuse, snerydning, vandpåfyldning af gasfyr, behjælpelig ved problemer med vand, varme og el samt tilrettevisning af nye beboere.

8 6. HAVER / UDHUSE 6.1 Alle ændringer af haver og udhuse skal godkendes af afdelingsbestyrelsen inden ændringen påbegyndes. Ved gravearbejde hvor der graves indenfor en afstand af 1 meter fra husmur skal man være opmærksom på at afdelingens kabler til bolignet er nedgravet i dette område. Evt. beskadigelse vil medføre krav om reparation for beboerens regning af et reparations firma godkendt af bestyrelsen eller varmemesteren. Kontakt evt. varmemesteren for at rådgivning inden gravearbejde i haverne.se nederste afsnit. Nyplantning af hæk skal gøres med samme type hækkeplanter, som de nuværende (Liguster). Ingen beplantning må være til gene for naboen. Træer/buske må have en max. højde på 2,5 m, dog max. 1,8 m, hvis de plantes tættere end 0,75 m mod naboer. I tilfælde af eventuelt generende træer/buske vil bestyrelsens afgørelse være gældende. Læhegn ud mod gården mellem udhusene, må sættes op i en højde af 1,2 m og hegnet skal være i samme træsort og farve som udhusenes vandrette planker, således af hegnet fremstår som udhusets ydersider. Max. højden 1,2 m gælder i øvrigt også for hækkene ud mod gården. Mellem mur og skur i naboskel må højden max være 1,8 m. I haverne må der opsættes læhegn i en højde af 1,8 m og længden fra husmur må være 3 m. Hegnet skal være plankehegn eller flethegn og skal males i farver indenfor jordskalaen. Ved opsætning i naboskel, skal naboens skriftlige tilladelse indhentes. Udhuse, læhegn og låger ud mod gården, må kun males med et af bestyrelsen eller varmemesteren godkendt produkt. Man har vedligeholdelsespligt samt snerydningspligt af trapper og gangareal til græskanten foran udhuset. Tilladelse til opsætning af markise kan gives ved ansøgning hos afdelingsbestyrelsen med vedlagt tegning, alt efter størrelse af haven og hvis markisen sættes op med vinterkasse i aluminium. I bolignr & skal lejeren selv vedligeholde hegnet i haven udvendigt. I bolignr. 1 6 skal lejeren selv vedligeholde buskadset i haven ud mod Oliefabriksvej. Ved gravearbejde i haverne, er det beboernes pligt at indhente oplysninger hos ejendomsfunktionærerne om hvor kabler til bolignettet ligger nedgravet, DOG kan det oplyses at det ikke er tilladt at grave tættere på husmor end 100 cm uden at have indhentet tilladelse hos bestyrelse eller ejendommens varmemester. Enhver skade påført kablerne vil blive udbedret på skadevolders regning

9 BOLIGNET Efter afstemning på beboermødet i 2003 blev der truffet afgørelse om at indføre eget bolignet i Holdkærparken. Efter en urafstemning på ekstraordinært beboermøde i 2008, blev det besluttet at YouSee skulle levere TV/Radio signal. Konstateres der fejl i hybridnettet kontaktes YouSee Kabel TV direkte. Man bør dog forinden tjekke hos naboer for at sikre, at det ikke er ens eget fjernsyn, der er noget galt med (se Servicekanalen for yderligere oplysninger). Tlf Da afdelingen således er tilsluttet Kabel TV samt har eget bolignet er opsætning af yderligere udvendige antenner ikke tilladt. Konstateres der fejl i dele af bolignettet kontaktes de respektive leverandører. Man bør dog forinden tjekke hos naboer for at sikre, at det ikke er ens eget fjernsyn, PC eller telefon der er noget galt med. Ligeledes tilrådes man til at kontakte varmemesteren den førstkommende hverdag for hjælp med fejlsøgning f.eks på fiberkonverteren. Man skal huske at tilkalder man reperatør og der ikke er fejl eller fejlen kunne være udbedret af ejendomsfunktionærerne vil man selv komme til at betale for udkaldet. Eventuelt kan man søge information om de pågældende leverandører på Internettet.. Kontakt numre findes under afdelingens NØDLISTE. Da afdelingen således har eget bolignet med tilhørende TV/radio tilsluttet er opsætning af yderligere udvendige antenner ikke tilladt.

10 HUSDYRHOLD Husdyrhold er IKKE tilladt i HOLDKÆRS AGER. Forbuddet er et oprindeligt forbud, som yderligere er blevet bekræftet ved en urafstemning samt afstemning ved almindeligt stemmeflertal blandt beboerne i 1990, 1994, 1998, 2002, og senest i Ved urafstemningen i 1994 blev det vedtaget at følgende små dyr, dog kan tillades efter ansøgning til. Ved urafstemningen i 1994 blev det vedtaget at følgende små dyr, dog kan tillades efter ansøgning til afdelingsbestyrelsen. Dværgkanin (indendørs) Kanin (indendørs) Marsvin (indendørs) Derudover er burfugle, små gnavere, små terrariedyr og akvariefisk, SOM ALLE HOLDES INDENDØRE, TILLADT uden egentlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Overtrædelse af forbudet medfører et opsigelsesvarsel på normalt 8 dage. Skulle De have gæster med hund, bedes De indskærpe, at hunden skal holdes i snor og at man fjerner eventuelle efterladenskaber. PAB har på repræsentantskabsmødet i juni 2008 vedtaget at PAB har forbud i alle afdelinger mod besøg og overnatning af såkaldte kamphunde/muskelhunde og blandinger af disse. Ved muskel-/kamphunde forstås f.eks. Amstaff og blandinger af disse, Amerikansk Bulldog og blandinger af disse, Bullmastiff og blandinger af disse, Bullterrier og blandinger af disse, Pittbull Terrier (er forbudt ved lov) og blandinger af disse, Dogo Argentino og blandinger af disse, Dogo Canarian og blandinger af disse, Dogue de Bordeaux og blandinger af disse, Americano Bull Terrier og blandinger af disse, Engelsk Staffordshire Bull Terrier og blandinger af disse, samt Cane Corso Italiano og blandinger af disse. Overtrædelse vil medføre opsigelse af lejemålet. Vi vedlægger til orientering skrivelse fra PAB, hvor definitionen på husdyrhold uddybes.

11 9. RENOVATION 9.1 Afdelingen har følgende regler for RENOVATION: Afdelingen står selv for renovation og betaler pr. ton afhentet affald. Derfor henstiller afdelingsbestyrelsen til beboerne at alle aviser, blade mm bliver lagt i de containere, der er markeret med Aviser og papir. Derfor henstiller vi til beboerne om ikke at kaste glas og skarpe genstande i affaldscontaineren. TØMNING AF SKRALDEØER Tømning sker 1 gang i ugen af dagrenovation Tømning sker hver anden fredag af avis og papir. STORSKRALD Storskrald afhentes første torsdag i måneden, og skal stilles ud foran skurene tidligst dagen før. Affald stillet ud før nævnte frist kan enten afhentes af ejendomsfunktionærerne for udsætterens regning eller af renovationsselskabet ligeledes for udsætterens regning. JORD/STEN/HAVEAFFALD Dette skal beboerne selv aflevere på kommunens containerplads i Kirstinehøj. TOMME FLASKER/GLAS IKKE i skraldeøen, men i nærmeste flaskecontainer. Ved VestAmager-centret.

12 FÆLLESHUSE Der i HOLDKÆRS AGER opført to fælleshuse: Holdkærs Ager nr. 94 og Holdkærs Ager nr Holdkærs Ager nr. 94 indeholder: Festsal med plads til ca. 60 personer (siddende) Garderobe Køkken forsynet med nødvendigt service, grovkøkken og opvaskemaskine. 2 toiletter samt 1 handicaptoilet. Holdkærs Ager nr. 163: Varmemesterens kontor Afdelingsbestyrelsens kontor Mødelokale / aktivitetslokale Vaskeri UDLEJNING AF FESTHUSET nr. 94: Det er muligt for beboerne at leje lokalet til privat brug for egne fester. Kontakt : Festhusudlejningen v/gunna Nissen angående priser, depositum, udlejningsdato samt evt. forevisning af lokalet. Udlejning foregår den første mandag i måneden ml. kl (Regler samt lejekontrakt vedlagt sidst i dette afsnit). PS. Der er ingen udlejning af festhuset nytårsaften, afgjort ved urafstemning i april 1999.

13 10.2 Regler for lån af fælleshuset nr. 163: Fælleshuset i nr. 163 er beregnet til fællesaktiviteter (klubber) for beboerne samt til udlån til familiemiddage, børnefødselsdage samt receptioner. Der skal dog klart gøre opmærksom på at dette lokale ikke er et festlokale og ikke må bruges til dette. Ethvert arrangement skal afsluttes senest kl. 22 og lokalet forlades klokken 24 i opryddet stand. Sidst i dette afsnit findes en fortegnelse over de nuværende klubber og har man lyst til være medlem af én eller flere af disse, skal man henvende sig til vedkommende formand. Tidsrum for udlån: (skal overholdes) Prisen pr. døgn for leje er fastsat til kr Man kan maks. låne lokalet et døgn pr. weekend. Depositum er kr. 300,00 og udlån foregår hos varmemesteren i kontortiden (se afsnit 5 VARMEMESTEREN). PS: Husk at medbringe ansvarsforsikringspolice. Det vil til enhver tid forholde sig sådan at den beboervalgte bestyrelse i Holdkærparken og Varmemesteren i samråd kan udstede karantæne til lejere som har opført sig groft uansvarligt over for det lejede, samt hvis ikke lejer har overholdt de gældende regler for bebyggelsen vedr. støj og musicering for åbne døre eller vinduer.

14 10.3 Regler for Leje af Festhuset nr. 94: 1. Lokalerne kan kun lejes af beboere med bopæl i Holdkærs Ager og kun til egne familiefester som f.eks.: Barnedåb Runde fødselsdage Bryllup Konfirmation Reception 2. Udlejning foregår den første mandag i måneden ml. kl i fælleshuset nr Underskrivelse af Kontrakt samt betaling af Depositum (udgør p.t. kr. 500,00) skal foregå ved reservation af lokalet. 4. Betaling af lokaleleje og rengøring (udgør p.t. kr ,00) skal foregå den første mandag i måneden forinden festens afholdelse. 5. Lokalet kan bestilles op til ét år + løbende mdr. frem i tiden ved betaling af depositum. 6. Udlevering af nøgle foregår hos varmemesteren i kontortiden (se tidspunkt i vedlagte kontrakt), samtidig med man underskriver kontrakt for overholdelse af lejereglement. 7. Nøglen skal efter brug afleveres i varmemesterens postkasse i nr.163. Derefter foretages optælling og kontrol i festhuset. 8. Tilbagebetaling af depositum (minus evt. ituslået porcelæn, forbrug af telefon mv.) vil være klar den efterfølgende første mandag i måneden ml. kl Reglerne for adfærd og støj nævnt under kapitel 15.1 skal altid overholdes i forbindelse med afholdelse af arrangementer. Det vil sige: ingen råben og skrigen udendørs efter klokken 24 samt at al musicering skal foregå for lukkede døre og vinduer af hensyn til de omkringliggende beboere. Husk de skal deltage hver gang en fest holdes for åbne døre og vinduer. Det vil til enhver tid forholde sig sådan at den beboervalgte bestyrelse i Holdkærparken og Varmemesteren i samråd suverænt kan udstede karantæne i op til 3 år til lejere som har opført sig groft uansvarligt over for det lejede, samt hvis ikke lejer har overholdt de gældende regler for bebyggelsen vedr. støj og musicering for åbne døre eller vinduer.

15 10.4 Klubfortegnelse: Madklubben Holdkærsgryden v/ Hygge- og Kulturklub v/ Ældre- og Handicapgymnastik v/ Billardklub v/ Uffe Areskoug H.A. 174 Computerklub v/ Merethe Malmborg H.A. 5 Nærmere oplysninger om klubber henvises til bestyrelsen. Skulle man have en idé eller lyst til at starte en ny klub eller et nyt festudvalg op er man altid velkommen til at kontakte bestyrelsen i dennes træffetid. Opmærksomheden skal henledes på at man til eventuelle arrangementer som er tilgængelige for Holdkærparkens beboere (f.eks. Fastelavn, julekomsammen eller temaaftener) kan søge om tilskud hos bestyrelsen.

16 VASKERI Vaskeriet som ligger i HOLDKÆRS AGER nr. 163 har åbent alle dage fra kl Vaskeriet bliver automatisk aflåst og alle maskiner afbrudt kl Vaskeriet benyttes ved hjælp af magnetkort, som udleveres af varmemesteren ved indflytning. ORDENSREGLER: - Det anbefales at bruge vaskeriets sæbe - Brugere af vaskemaskinerne har førsteret til brug af tørretumbler, centrifuge og rulle - Man må max. disponere over 3 vaskemaskiner og 2 tørretumblere ad gangen. - Det er forbudt at ryge og medtage flasker i vaskeriet - Det er forbudt at børn opholder sig i vaskeriet uden voksenopsyn - Det er forbudt at lege i vaskeriet - Det er forbudt at fjerne rullevognene fra vaskeriet Glemt tøj lægges i kurven ved døren. Ved maskinstop bedes De sætte en seddel med virker ikke på maskinen. De bør være opmærksom på, at alt bliver registreret via magnetkortet. Misbrug af vaskeriet/maskinerne vil kunne indebære inddragelse af vaskekort. Al vask foregår på eget ansvar. Ligeledes skal opmærksomheden henledes på at man skal overholde ovenstående regler, for på den måde at tilsikre alle at vaskeriet er pænt, ryddeligt og tilgængeligt for alle.

17 FÆLLESAREALER Fællesarealer er rekreative områder, som alle beboere kan benytte til hhv. leg, ophold, boldspil og anden fælleshygge. På dele af områderne er der etableret legepladser. Den store grønne eng ud til markområderne er forbeholdt til henholdsvis boldbane og opholdsområde. Hegnet omkring regnvandsbassinet (OASEN) må ikke forceres. Vi opfordrer alle beboere og deres gæster til at værne om tingene og rydde op efter sig. Det vil medføre erstatningspligt, at udøve hærværk eller anden forsætlig skade på bebyggelsens beplantning, hegn, låger mv. Ved ophold på fællesarealer efter kl bedes man ikke udføre støjende adfærd. Boldspil på parkeringspladserne, op ad gavlhusene samt op ad skure og plankeværker er forbudt.

18 FÆRDSEL OG PARKERING Al kørsel i HOLDKÆRS AGER skal foretages med stor forsigtighed af hensyn til de mange børn. MAX. 15 KM/T Denne hastighed skal overholdes overalt i bebyggelsen. Al parkering henvises til P-pladserne og må IKKE forekomme andre steder. Dog er af-/og pålæsning selvfølgelig tilladt ud for Deres egen bolig. Køretøjer over 3,5 ton totalvægt henvises til P-pladserne på f.eks. Fuglebækvej. Køretøjer uden nummerplader, der findes parkeret i bebyggelsen, vil blive anmeldt til politiet og fjernes for ejers regning. Skulle De være indehaver af campingvogn/trailer eller lignende, må disse kun henstilles på parkeringspladserne i max. 3 dage. Vi beder om, at De overholder disse regler samt indskærper disse for Deres gæster. INVALIDE P-PLADSER SKAL RESPEKTERES.

19 ÆNDRING AF BOLIG Alle ændringer af Deres bolig kræver skriftlig ansøgning til afdelingsbestyrelsen, vedlagt tegning. Der vil altid blive krævet depositum, der svarer til retableringsomkostningerne. Ikke alle ansøgninger kan forventes godkendt af tekniske årsager. Man kan, når det drejer sig om indvendige forbedringsarbejder benytte sig af Boliglovens Lov om Råderet. Denne lov indeholder bl.a. en Positivliste : Citat fra loven: Boligtagere i almennyttige boligafdelinger, har ret til at gennemføre og få økonomisk godtgørelse ved fraflytning for følgende forbedringsarbejder mv. vedrørende den enkelte bolig. a) energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler og lignende. b) andre ressourcerbesparende foranstaltninger, f.eks. vandbesparende foranstaltninger og lignende c) etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkkener samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf, d) tekniske installationer, herunder elinstallationer. (Omfatter ikke telefon og antenneinsallationer). Citat slut. Derudover har beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den godkendt en udvidet positivliste gældende for Holdkærs Ager. Denne liste er tillige godkendt af PAB s hovedbestyrelsen, og omfatter følgende arbejder: a) Opsætning af ekstra telefonstik b) Opsætning af ekstra antennestik c) Opsætning af anden loftbeklædning Der kræves en skriftlig anmeldelse/ansøgning vedlagt tegninger og tilbud fra momsregistrede håndværkere, hvis De vil benytte Dem af Råderetten.

20 14.2 Boligministeriet/Bygge- og boligstyrelsen har udgivet en omfattende pjece, Vejledning om råderet i almennyttigt boligbyggeri, der indeholder alle oplysninger om råderetten. Den kan købes i boghandelen eller rekvireres hos Statens Information. Har de planer om større forbedringsarbejder kan det anbefales at anskaffe denne pjece.

21 NØDLISTE Den følgende liste er en nødliste, og må kun anvendes i tilfælde af akutte problemer som er af uopsættelig karakter samt hvor varmemesteren ikke er at træffe. VVS: Finlow VVS Tlf GASFYR: Gastech Tlf H. N.G GAS Tlf EL Vagt: Jens Christophersen Tlf Arrownet Aplus (internet-telefon)tlf Låsesmed. Tlf Kloak Lyngholm Tlf TV (YouSee) Tlf I vinterhalvåret fra den 1. oktober til 1. april kan der ringes til GASTECH i tidsrummet fra kl , og i sommerhalvåret mellem kl Beboerne skal selv holde øje med fyrets vandstand. Det skal vise ca. 1.5 bar. Hvis man som beboer har gjort brug af nødlisten skal dette meddeles varmemesteren førstkommende hverdag inden kl. 08,30. Udkald fra nød listen som ikke har uopsættelig grad vil blive takseret beboeren selv.

22 GENERELLE ORDENSREGLER Vask/reparation af motorkøretøjer må kun ske på de afmærkede P-pladser. Foreningen har Ikke tegnet glas- og kummeforsikring, dette omfatter samtlige de til lejligheden og afdelingen hørende ruder og sanitære installationer. Anmeldelse af skader skal ske til varmemesteren. Skader forårsaget af forsætligt hærværk eller graverende uforsigtighed erstattes ikke, men må dækkes af skadevolderen selv. Finder forurening af opgange mv. sted, må den nødvendige rengøring straks foretages af den pågældende beboer. Opgangene renholdes i øvrigt af beboerne selv, hvorfor al færdsel uden ærinde i opgangene ikke er tilladt. Opgangene skal til enhver tid henstå ryddelige. Benyttelse af radio mm. Og al musicering for åbne vinduer er ikke tilladt efter politivedtægten. I øvrigt skal benyttelse af musikanlæg ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Al støj skal begrænses mest muligt, og i tiden mellem kl er det ikke tilladt at benytte støjende maskiner eller værktøj. Elektriske maskiner skal være radiostøjdæmpet efter gældende lovbestemmelse. Børns leg med flitsbuer, knive, splatguns, slangebøsser og andet legetøj, som kan medføre risiko for andres helbred, er forbudt. Boldspil henvises til boldbanen på den store græsplæne. I øvrigt skal funktionærernes anvisninger efterkommes.

PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler. Version 2015-10 10 Version 1/1

PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler. Version 2015-10 10 Version 1/1 PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE Indhold Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Afsnit 15 Afsnit 16 Rettelsesblade

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010

Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010 Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010 Husorden Denne husorden er gældende for alle beboere i Rødovre Boligselskabs afdeling 19 beliggende Brandholms Allé 15-29.

Læs mere

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE I MARTS 1998 REV. 25. FEBRUAR 2014 1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt på de til ejendommen

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 830 ENGELHOLM ALLE VEDTAGET PÅ ORDINÆRE BOERMØDER: 5/3/02, 3/9/02 & 10/3/05 1. Færdsel på trapper, brug af elevator samt færdsel på de til

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden for Tranemosegård. Afdeling T15 Gurrelund/Bjerrelund

Husorden for Tranemosegård. Afdeling T15 Gurrelund/Bjerrelund Kontor: Gurrelund 44 Brøndby strand 2660 tlf.. 43 54 66 99 Mail. tmg15@bo-vest.dk Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved,

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

H U S O R D E N M O S E P A R K E N

H U S O R D E N M O S E P A R K E N H U S O R D E N M O S E P A R K E N Ifølge lejeloven påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Lejeren er pligtig til at efterkomme de

Læs mere

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN For beboere i Vordingborg Boligselskab, Afdeling 424, Egelyparken, Præstø Under henvisning til husleje kontraktens

Læs mere

Indsættes i beboermappen. Afd. 8 - Odinsparken. Generel husorden

Indsættes i beboermappen. Afd. 8 - Odinsparken. Generel husorden Afd. 8 - Odinsparken Generel husorden Gældende fra 6.9.2000 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 17.8.2006 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 29.08.2012 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 04.09.2013 Generel

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Afdeling 37 (Solo) Enhver beboer skal efterleve, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af foreningen.

Afdeling 37 (Solo) Enhver beboer skal efterleve, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af foreningen. Afdeling 37 (Solo) Stengade 2 12, Bjerggade 23 35, Sdr. Havnegade 28 36 Søndergade 27 og 44 st. samt 46 I 4, II 4 og III 4 Fælles ordensregler for afd. 37 B42 og afd. 73 SAB Det er vigtigt at tage hensyn

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Afdeling Birkeparken Dato: 18. juni 2013 Hørsholm almene Boligselskab. Ordensreglement. Om levereglerne i og omkring. din bolig

Afdeling Birkeparken Dato: 18. juni 2013 Hørsholm almene Boligselskab. Ordensreglement. Om levereglerne i og omkring. din bolig Afdeling Birkeparken Dato: 18. juni 2013 Hørsholm almene Boligselskab DAB Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer?

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 22. september 2015. Vi lægger i husorden op

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE GODKENDT NOVEMBER 1996 REV. 30. APRIL 2014 Velkommen til afdeling 141 Afdelingen har selvfølgelig en husorden, den er ment som en hjælp

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden Afdeling 9 HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade 1 Bygninger Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader, som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele.

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 225 AHORNVÆNGET GODKENDT PÅ BEBOERMØDE DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 1) Affald Affaldsposerne må kun benyttes til affald,

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Afdeling 3, Enggården - Skørping Boligselskab

Afdeling 3, Enggården - Skørping Boligselskab «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel opførsel... 3 Støj... 3 Fælles udeområder... 3 Færdsel på stier og veje... 3 Husdyr... 3 Indgangsparti... 4 Have... 4 Affald... 4 Vask og tørring...

Læs mere

Husorden Apostelgården

Husorden Apostelgården Husorden 1-6080 Apostelgården afdelingsmødet den 15. september 2016 Beboerne bør i egen interesse gøre sig bekendt med normalkontraktens indhold samt selskabets vedtægter og husorden, hvoraf fremgår såvel

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 017 - Slagelsegade Godkendt på afdelingsmødet den 21.11.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 8. september 2009

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 8. september 2009 Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 8. september 2009 1. Et godt klima er meget værd En boligforening med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

ORDENSREGLER FOR GREVE BOLIGSELSKABS AFDELING 12 SØJLEGÅRDEN

ORDENSREGLER FOR GREVE BOLIGSELSKABS AFDELING 12 SØJLEGÅRDEN 1 GENERELT ORDENSREGLER FOR GREVE BOLIGSELSKABS AFDELING 12 SØJLEGÅRDEN I henhold til lejekontrakten har beboeren pligt til at efterkomme ordensreglernes bestemmelser, samt følge ejendomsfunktionærernes

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 312 - Markvænget Godkendt på afdelingsmødet den 08.09.2015 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Forurening... 3 Musik... 3 Parabol/antenne...

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 29. MARTS 1999 REV. DEN 18. OKTOBER 2013 1. Trapper og kældergange Al færdsel på trapperne og i kældergangene

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Velkommen til Afdeling 1

Velkommen til Afdeling 1 Husorden afd. 1 Velkommen til Afdeling 1 Boligforeningen Lillebælt er en almennyttig boligforening. Det betyder bl.a., at det er en demokratisk forening, man er medlem af. Den øverste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 20 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 20. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her.

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 260 Skolestien mfl. Godkendt på afdelingsmødet den 12.11.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Affald... 2 Antenner...

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER M.M.

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden Afd. 216 Borgergade

Husorden Afd. 216 Borgergade Husorden Afd. 216 Borgergade Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag - onsdag 09.00-16.00 Torsdag - onsdag 10.00-17.00 Fredag onsdag 09.00-12.00 Aars Boligforening er en almen boligorganisation

Læs mere

Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus

Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus I en ejendom med mange beboere er vi alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting og det er derfor naturligt at opstille visse

Læs mere

Domea. Velkommen som beboer i Boligselskabet Vordingborg, afdeling 1806 Kirsebærplantagen.

Domea. Velkommen som beboer i Boligselskabet Vordingborg, afdeling 1806 Kirsebærplantagen. Velkommen som beboer i Boligselskabet Vordingborg, afdeling 1806 Kirsebærplantagen. Domea Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt.

Læs mere

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden Afdeling 9 HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade 1 Bygninger Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 25.08.2016) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 3C 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 September 2014 PRAKTISKE INFORMATIONER AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsen træffes på afdelingskontoret,

Læs mere

Husorden afdeling 9 Rønnehegnet

Husorden afdeling 9 Rønnehegnet Vedtaget på beboermøde 1996 Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 8, 10 og 11

HUSORDEN FOR AFDELING 8, 10 og 11 HUSORDEN FOR AFDELING 8, 10 og 11 Store Tingbakke, Vodskov Boligselskabet Limfjorden v/vivabolig Vesterbro 23 Postboks 213 9100 Aalborg Åbningstid Telefontid Mandag-fredag kl.9.30-12.30 Mandag-fredag kl.9-14

Læs mere

Velkommen til KRÜGERHAVEN. Afd. 62 Georg Krügers Vej

Velkommen til KRÜGERHAVEN. Afd. 62 Georg Krügers Vej Velkommen til KRÜGERHAVEN Afd. 62 Georg Krügers Vej Med denne folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen til vores afdeling. Hvis du har spørgsmål, forslag til nye tiltag eller ideer, er du altid velkommen

Læs mere

Skoleparken 1. Husorden

Skoleparken 1. Husorden Skoleparken 1 Husorden Maj 2009 Indledning Husorden har til formål sammen med det i afdelingens vedtagne råderetskatalog, stambøger og gældende forordninger en gyldighed, som et ekstra tillæg til huslejekontrakten.

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere