PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler"

Transkript

1 PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE Indhold Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Afsnit 15 Afsnit 16 Rettelsesblade Indledning Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse Varmemester Haver / Udhuse Bolignet Husdyrhold Renovation Fælleshuse Vaskeri Fællesarealer Færdsel & Parkering Ændring af Bolig Nødliste Generelle ordensregler

2 1.1 1: Rettelsesblad Nr. Dato: Indsat af: 1 1/ Feb Okt 2008

3 2. Indledning 2.1 De er nu lejer i PAB afd. 14 / 15 i Holdkærs Ager og afdelingsbestyrelsen vil hermed byde Dem velkommen som lejer i bebyggelsen. Beboermappen indeholder gældende regler for Holdkærs Ager s husorden, samt praktiske oplysninger. Beboermappen hører til lejemålet, og vi beder Dem derfor om at passe på den samt opdatere med de rettelser der fremover vil blive udsendt. Er mappen ikke opdateret eller er den bortkommet ved fraflytning, vil der blive opkrævet kr. 150,00 på flytteregnskabet. I afdelingsbestyrelsen lægger vi vægt på, at Holdkærs Ager skal være et godt sted at bo med en god indbyrdes kontakt, så skulle De have brug for yderligere oplysninger eller have gode idéer, er De altid velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen (se mere herom i afsnit 3).

4 Afdelingsbestyrelsen Beboerne i almene boligselskaber, herunder PAB, er medbestemmende om en lang række forhold der vedrører bolig og områder omkring boligen. Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, og er valgt af beboerne på det årlige ordinære beboermøde. De enkelte bestyrelsesmedlemmer er valgt for en periode af 2 år, suppleanter dog kun for 1 år. Alle der bor i bebyggelsen kan opstilles som bestyrelsesmedlemmer ved det ordinære beboermøde. Vedtægternes 16 stk. 1A.: Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boligtagere i afdelingen, disses ægtefælle og dermed ligestillede personer. Dog kan begge ægtefæller og dermed ligestillede ikke begge være delegerede og medlemmer af afdelingsbestyrelsen samtidig. Afdelingsbestyrelsens opgaver er at varetage beboernes og afdelingens interesser, og er bindeleddet mellem boligselskabets hovedbestyrelse, administration og beboer. Afdelingsbestyrelsen kan træffes den første mandag i måneden mellem kl på afdelingskontoret: Holdkærs Ager 163 eller på telefon i samme tidsrum. Alle henvendelser, som ønskes behandlet af afdelingsbestyrelsen, skal være skriftlige og underskrevet med tydeligt navn og adresse. Afdelingsbestyrelsen holder ordinært bestyrelsesmøde én gang om måneden, dog ikke i skoleferiemånederne. I skoleferierne vil man kunne træffe bestyrelsen i træffetiden, men egentlig bestyrelsesmøde vil kun finde sted hvis uopsættelige ting fremtvinger dette. Eventuelle sager fra beboerne vil blive behandlet på bestyrelsesmøderne. Alle skriftlige henvendelser vil blive besvaret skriftligt.

5 3.2 Afdelingsbestyrelsen pr. den : Formand: Næstfmd:. Kasserer: Sekretær: Best.medl.: Best. Medl.: Nikolaj Jørgensen Harry Nielsen Jeanette Milling Jette Corvinius Jan Jørgensen Merethe Malmborg 1. Suppleant: Gunna Nissen 2. Suppleant: Jette Corvinius Under afdelingsbestyrelsen har vi et festudvalg samt en billard klub der arrangerer f.eks. bankospil, klubaftener og diverse fester for beboerne. Festudvalgets kontakt person, pr : Gunna Nissen nr. 15,1. th. Biliardklubbens kontakt person, pr : Uffe Areskoug nr. 174 Har man gode idéer til arrangementer, kan henvendelse ske hertil. Ligeledes er der knyttet et beboervalgt bolignetsudvalg og et beboervalgt legepladsudvalg. Kontaktpersoner er pr : Bolignet: Harry Nielsen Legeplads: Merete Malmborg

6 ADMINISTRATION / HOVEDBESTYRELSEN PAB s Hovedbestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges af delegeretmødet, som afholdes én gang årligt. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for bl.a. bebyggelsens økonomi. Formand for PAB s hovedbestyrelsen: Preben Bansemer. Administration af Holdkærs Ager foretages af: Postfunktionærernes Andelsboligforening Siestavej 7. 3 sal 2600 Glostrup. Ekspeditionstid: hverdage på tlf Direktør er pr : Lone Lund Rasmussen. Skulle man have en sag, som man ikke ønsker afdelingsbestyrelsen delagtiggjort i, kan man altid henvende sig skriftligt til administrationen.

7 VARMEMESTER Holdkærs Ager s varmemester er: Rene Thuesen, som har kontor i fælleshuset nr tlf og træffetid er som følger: Telefonisk eller personlig henvendelse: mandag fredag kl samt den første mandag i måneden fra kl Udenfor træffetid er der døgnet rundt tilkoblet telefonsvarer, hvor man kan indtale en besked. Varmemesteren og de øvrige ejendomsfunktionærer er de som i dagligdagen skal sørge for, at tingene fungere og at bebyggelsen fremstår som beboerne ønsker det. Skulle De have spørgsmål eller problemer vedr. lejemålet, er De velkommen til at kontakte varmemesteren. Overhold dog venligst ovenstående træffetider, medmindre De har akutte/alvorlige problemer. Varmemesterens og ejendomsfunktionærernes væsentlige arbejdsopgaver er: Dagligt opsyn af Holdkærs Ager, pasning af fællesarealer, opsyn med vaskeri & fælleshuse, snerydning, vandpåfyldning af gasfyr, behjælpelig ved problemer med vand, varme og el samt tilrettevisning af nye beboere.

8 6. HAVER / UDHUSE 6.1 Alle ændringer af haver og udhuse skal godkendes af afdelingsbestyrelsen inden ændringen påbegyndes. Ved gravearbejde hvor der graves indenfor en afstand af 1 meter fra husmur skal man være opmærksom på at afdelingens kabler til bolignet er nedgravet i dette område. Evt. beskadigelse vil medføre krav om reparation for beboerens regning af et reparations firma godkendt af bestyrelsen eller varmemesteren. Kontakt evt. varmemesteren for at rådgivning inden gravearbejde i haverne.se nederste afsnit. Nyplantning af hæk skal gøres med samme type hækkeplanter, som de nuværende (Liguster). Ingen beplantning må være til gene for naboen. Træer/buske må have en max. højde på 2,5 m, dog max. 1,8 m, hvis de plantes tættere end 0,75 m mod naboer. I tilfælde af eventuelt generende træer/buske vil bestyrelsens afgørelse være gældende. Læhegn ud mod gården mellem udhusene, må sættes op i en højde af 1,2 m og hegnet skal være i samme træsort og farve som udhusenes vandrette planker, således af hegnet fremstår som udhusets ydersider. Max. højden 1,2 m gælder i øvrigt også for hækkene ud mod gården. Mellem mur og skur i naboskel må højden max være 1,8 m. I haverne må der opsættes læhegn i en højde af 1,8 m og længden fra husmur må være 3 m. Hegnet skal være plankehegn eller flethegn og skal males i farver indenfor jordskalaen. Ved opsætning i naboskel, skal naboens skriftlige tilladelse indhentes. Udhuse, læhegn og låger ud mod gården, må kun males med et af bestyrelsen eller varmemesteren godkendt produkt. Man har vedligeholdelsespligt samt snerydningspligt af trapper og gangareal til græskanten foran udhuset. Tilladelse til opsætning af markise kan gives ved ansøgning hos afdelingsbestyrelsen med vedlagt tegning, alt efter størrelse af haven og hvis markisen sættes op med vinterkasse i aluminium. I bolignr & skal lejeren selv vedligeholde hegnet i haven udvendigt. I bolignr. 1 6 skal lejeren selv vedligeholde buskadset i haven ud mod Oliefabriksvej. Ved gravearbejde i haverne, er det beboernes pligt at indhente oplysninger hos ejendomsfunktionærerne om hvor kabler til bolignettet ligger nedgravet, DOG kan det oplyses at det ikke er tilladt at grave tættere på husmor end 100 cm uden at have indhentet tilladelse hos bestyrelse eller ejendommens varmemester. Enhver skade påført kablerne vil blive udbedret på skadevolders regning

9 BOLIGNET Efter afstemning på beboermødet i 2003 blev der truffet afgørelse om at indføre eget bolignet i Holdkærparken. Efter en urafstemning på ekstraordinært beboermøde i 2008, blev det besluttet at YouSee skulle levere TV/Radio signal. Konstateres der fejl i hybridnettet kontaktes YouSee Kabel TV direkte. Man bør dog forinden tjekke hos naboer for at sikre, at det ikke er ens eget fjernsyn, der er noget galt med (se Servicekanalen for yderligere oplysninger). Tlf Da afdelingen således er tilsluttet Kabel TV samt har eget bolignet er opsætning af yderligere udvendige antenner ikke tilladt. Konstateres der fejl i dele af bolignettet kontaktes de respektive leverandører. Man bør dog forinden tjekke hos naboer for at sikre, at det ikke er ens eget fjernsyn, PC eller telefon der er noget galt med. Ligeledes tilrådes man til at kontakte varmemesteren den førstkommende hverdag for hjælp med fejlsøgning f.eks på fiberkonverteren. Man skal huske at tilkalder man reperatør og der ikke er fejl eller fejlen kunne være udbedret af ejendomsfunktionærerne vil man selv komme til at betale for udkaldet. Eventuelt kan man søge information om de pågældende leverandører på Internettet.. Kontakt numre findes under afdelingens NØDLISTE. Da afdelingen således har eget bolignet med tilhørende TV/radio tilsluttet er opsætning af yderligere udvendige antenner ikke tilladt.

10 HUSDYRHOLD Husdyrhold er IKKE tilladt i HOLDKÆRS AGER. Forbuddet er et oprindeligt forbud, som yderligere er blevet bekræftet ved en urafstemning samt afstemning ved almindeligt stemmeflertal blandt beboerne i 1990, 1994, 1998, 2002, og senest i Ved urafstemningen i 1994 blev det vedtaget at følgende små dyr, dog kan tillades efter ansøgning til. Ved urafstemningen i 1994 blev det vedtaget at følgende små dyr, dog kan tillades efter ansøgning til afdelingsbestyrelsen. Dværgkanin (indendørs) Kanin (indendørs) Marsvin (indendørs) Derudover er burfugle, små gnavere, små terrariedyr og akvariefisk, SOM ALLE HOLDES INDENDØRE, TILLADT uden egentlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Overtrædelse af forbudet medfører et opsigelsesvarsel på normalt 8 dage. Skulle De have gæster med hund, bedes De indskærpe, at hunden skal holdes i snor og at man fjerner eventuelle efterladenskaber. PAB har på repræsentantskabsmødet i juni 2008 vedtaget at PAB har forbud i alle afdelinger mod besøg og overnatning af såkaldte kamphunde/muskelhunde og blandinger af disse. Ved muskel-/kamphunde forstås f.eks. Amstaff og blandinger af disse, Amerikansk Bulldog og blandinger af disse, Bullmastiff og blandinger af disse, Bullterrier og blandinger af disse, Pittbull Terrier (er forbudt ved lov) og blandinger af disse, Dogo Argentino og blandinger af disse, Dogo Canarian og blandinger af disse, Dogue de Bordeaux og blandinger af disse, Americano Bull Terrier og blandinger af disse, Engelsk Staffordshire Bull Terrier og blandinger af disse, samt Cane Corso Italiano og blandinger af disse. Overtrædelse vil medføre opsigelse af lejemålet. Vi vedlægger til orientering skrivelse fra PAB, hvor definitionen på husdyrhold uddybes.

11 9. RENOVATION 9.1 Afdelingen har følgende regler for RENOVATION: Afdelingen står selv for renovation og betaler pr. ton afhentet affald. Derfor henstiller afdelingsbestyrelsen til beboerne at alle aviser, blade mm bliver lagt i de containere, der er markeret med Aviser og papir. Derfor henstiller vi til beboerne om ikke at kaste glas og skarpe genstande i affaldscontaineren. TØMNING AF SKRALDEØER Tømning sker 1 gang i ugen af dagrenovation Tømning sker hver anden fredag af avis og papir. STORSKRALD Storskrald afhentes første torsdag i måneden, og skal stilles ud foran skurene tidligst dagen før. Affald stillet ud før nævnte frist kan enten afhentes af ejendomsfunktionærerne for udsætterens regning eller af renovationsselskabet ligeledes for udsætterens regning. JORD/STEN/HAVEAFFALD Dette skal beboerne selv aflevere på kommunens containerplads i Kirstinehøj. TOMME FLASKER/GLAS IKKE i skraldeøen, men i nærmeste flaskecontainer. Ved VestAmager-centret.

12 FÆLLESHUSE Der i HOLDKÆRS AGER opført to fælleshuse: Holdkærs Ager nr. 94 og Holdkærs Ager nr Holdkærs Ager nr. 94 indeholder: Festsal med plads til ca. 60 personer (siddende) Garderobe Køkken forsynet med nødvendigt service, grovkøkken og opvaskemaskine. 2 toiletter samt 1 handicaptoilet. Holdkærs Ager nr. 163: Varmemesterens kontor Afdelingsbestyrelsens kontor Mødelokale / aktivitetslokale Vaskeri UDLEJNING AF FESTHUSET nr. 94: Det er muligt for beboerne at leje lokalet til privat brug for egne fester. Kontakt : Festhusudlejningen v/gunna Nissen angående priser, depositum, udlejningsdato samt evt. forevisning af lokalet. Udlejning foregår den første mandag i måneden ml. kl (Regler samt lejekontrakt vedlagt sidst i dette afsnit). PS. Der er ingen udlejning af festhuset nytårsaften, afgjort ved urafstemning i april 1999.

13 10.2 Regler for lån af fælleshuset nr. 163: Fælleshuset i nr. 163 er beregnet til fællesaktiviteter (klubber) for beboerne samt til udlån til familiemiddage, børnefødselsdage samt receptioner. Der skal dog klart gøre opmærksom på at dette lokale ikke er et festlokale og ikke må bruges til dette. Ethvert arrangement skal afsluttes senest kl. 22 og lokalet forlades klokken 24 i opryddet stand. Sidst i dette afsnit findes en fortegnelse over de nuværende klubber og har man lyst til være medlem af én eller flere af disse, skal man henvende sig til vedkommende formand. Tidsrum for udlån: (skal overholdes) Prisen pr. døgn for leje er fastsat til kr Man kan maks. låne lokalet et døgn pr. weekend. Depositum er kr. 300,00 og udlån foregår hos varmemesteren i kontortiden (se afsnit 5 VARMEMESTEREN). PS: Husk at medbringe ansvarsforsikringspolice. Det vil til enhver tid forholde sig sådan at den beboervalgte bestyrelse i Holdkærparken og Varmemesteren i samråd kan udstede karantæne til lejere som har opført sig groft uansvarligt over for det lejede, samt hvis ikke lejer har overholdt de gældende regler for bebyggelsen vedr. støj og musicering for åbne døre eller vinduer.

14 10.3 Regler for Leje af Festhuset nr. 94: 1. Lokalerne kan kun lejes af beboere med bopæl i Holdkærs Ager og kun til egne familiefester som f.eks.: Barnedåb Runde fødselsdage Bryllup Konfirmation Reception 2. Udlejning foregår den første mandag i måneden ml. kl i fælleshuset nr Underskrivelse af Kontrakt samt betaling af Depositum (udgør p.t. kr. 500,00) skal foregå ved reservation af lokalet. 4. Betaling af lokaleleje og rengøring (udgør p.t. kr ,00) skal foregå den første mandag i måneden forinden festens afholdelse. 5. Lokalet kan bestilles op til ét år + løbende mdr. frem i tiden ved betaling af depositum. 6. Udlevering af nøgle foregår hos varmemesteren i kontortiden (se tidspunkt i vedlagte kontrakt), samtidig med man underskriver kontrakt for overholdelse af lejereglement. 7. Nøglen skal efter brug afleveres i varmemesterens postkasse i nr.163. Derefter foretages optælling og kontrol i festhuset. 8. Tilbagebetaling af depositum (minus evt. ituslået porcelæn, forbrug af telefon mv.) vil være klar den efterfølgende første mandag i måneden ml. kl Reglerne for adfærd og støj nævnt under kapitel 15.1 skal altid overholdes i forbindelse med afholdelse af arrangementer. Det vil sige: ingen råben og skrigen udendørs efter klokken 24 samt at al musicering skal foregå for lukkede døre og vinduer af hensyn til de omkringliggende beboere. Husk de skal deltage hver gang en fest holdes for åbne døre og vinduer. Det vil til enhver tid forholde sig sådan at den beboervalgte bestyrelse i Holdkærparken og Varmemesteren i samråd suverænt kan udstede karantæne i op til 3 år til lejere som har opført sig groft uansvarligt over for det lejede, samt hvis ikke lejer har overholdt de gældende regler for bebyggelsen vedr. støj og musicering for åbne døre eller vinduer.

15 10.4 Klubfortegnelse: Madklubben Holdkærsgryden v/ Hygge- og Kulturklub v/ Ældre- og Handicapgymnastik v/ Billardklub v/ Uffe Areskoug H.A. 174 Computerklub v/ Merethe Malmborg H.A. 5 Nærmere oplysninger om klubber henvises til bestyrelsen. Skulle man have en idé eller lyst til at starte en ny klub eller et nyt festudvalg op er man altid velkommen til at kontakte bestyrelsen i dennes træffetid. Opmærksomheden skal henledes på at man til eventuelle arrangementer som er tilgængelige for Holdkærparkens beboere (f.eks. Fastelavn, julekomsammen eller temaaftener) kan søge om tilskud hos bestyrelsen.

16 VASKERI Vaskeriet som ligger i HOLDKÆRS AGER nr. 163 har åbent alle dage fra kl Vaskeriet bliver automatisk aflåst og alle maskiner afbrudt kl Vaskeriet benyttes ved hjælp af magnetkort, som udleveres af varmemesteren ved indflytning. ORDENSREGLER: - Det anbefales at bruge vaskeriets sæbe - Brugere af vaskemaskinerne har førsteret til brug af tørretumbler, centrifuge og rulle - Man må max. disponere over 3 vaskemaskiner og 2 tørretumblere ad gangen. - Det er forbudt at ryge og medtage flasker i vaskeriet - Det er forbudt at børn opholder sig i vaskeriet uden voksenopsyn - Det er forbudt at lege i vaskeriet - Det er forbudt at fjerne rullevognene fra vaskeriet Glemt tøj lægges i kurven ved døren. Ved maskinstop bedes De sætte en seddel med virker ikke på maskinen. De bør være opmærksom på, at alt bliver registreret via magnetkortet. Misbrug af vaskeriet/maskinerne vil kunne indebære inddragelse af vaskekort. Al vask foregår på eget ansvar. Ligeledes skal opmærksomheden henledes på at man skal overholde ovenstående regler, for på den måde at tilsikre alle at vaskeriet er pænt, ryddeligt og tilgængeligt for alle.

17 FÆLLESAREALER Fællesarealer er rekreative områder, som alle beboere kan benytte til hhv. leg, ophold, boldspil og anden fælleshygge. På dele af områderne er der etableret legepladser. Den store grønne eng ud til markområderne er forbeholdt til henholdsvis boldbane og opholdsområde. Hegnet omkring regnvandsbassinet (OASEN) må ikke forceres. Vi opfordrer alle beboere og deres gæster til at værne om tingene og rydde op efter sig. Det vil medføre erstatningspligt, at udøve hærværk eller anden forsætlig skade på bebyggelsens beplantning, hegn, låger mv. Ved ophold på fællesarealer efter kl bedes man ikke udføre støjende adfærd. Boldspil på parkeringspladserne, op ad gavlhusene samt op ad skure og plankeværker er forbudt.

18 FÆRDSEL OG PARKERING Al kørsel i HOLDKÆRS AGER skal foretages med stor forsigtighed af hensyn til de mange børn. MAX. 15 KM/T Denne hastighed skal overholdes overalt i bebyggelsen. Al parkering henvises til P-pladserne og må IKKE forekomme andre steder. Dog er af-/og pålæsning selvfølgelig tilladt ud for Deres egen bolig. Køretøjer over 3,5 ton totalvægt henvises til P-pladserne på f.eks. Fuglebækvej. Køretøjer uden nummerplader, der findes parkeret i bebyggelsen, vil blive anmeldt til politiet og fjernes for ejers regning. Skulle De være indehaver af campingvogn/trailer eller lignende, må disse kun henstilles på parkeringspladserne i max. 3 dage. Vi beder om, at De overholder disse regler samt indskærper disse for Deres gæster. INVALIDE P-PLADSER SKAL RESPEKTERES.

19 ÆNDRING AF BOLIG Alle ændringer af Deres bolig kræver skriftlig ansøgning til afdelingsbestyrelsen, vedlagt tegning. Der vil altid blive krævet depositum, der svarer til retableringsomkostningerne. Ikke alle ansøgninger kan forventes godkendt af tekniske årsager. Man kan, når det drejer sig om indvendige forbedringsarbejder benytte sig af Boliglovens Lov om Råderet. Denne lov indeholder bl.a. en Positivliste : Citat fra loven: Boligtagere i almennyttige boligafdelinger, har ret til at gennemføre og få økonomisk godtgørelse ved fraflytning for følgende forbedringsarbejder mv. vedrørende den enkelte bolig. a) energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler og lignende. b) andre ressourcerbesparende foranstaltninger, f.eks. vandbesparende foranstaltninger og lignende c) etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkkener samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf, d) tekniske installationer, herunder elinstallationer. (Omfatter ikke telefon og antenneinsallationer). Citat slut. Derudover har beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den godkendt en udvidet positivliste gældende for Holdkærs Ager. Denne liste er tillige godkendt af PAB s hovedbestyrelsen, og omfatter følgende arbejder: a) Opsætning af ekstra telefonstik b) Opsætning af ekstra antennestik c) Opsætning af anden loftbeklædning Der kræves en skriftlig anmeldelse/ansøgning vedlagt tegninger og tilbud fra momsregistrede håndværkere, hvis De vil benytte Dem af Råderetten.

20 14.2 Boligministeriet/Bygge- og boligstyrelsen har udgivet en omfattende pjece, Vejledning om råderet i almennyttigt boligbyggeri, der indeholder alle oplysninger om råderetten. Den kan købes i boghandelen eller rekvireres hos Statens Information. Har de planer om større forbedringsarbejder kan det anbefales at anskaffe denne pjece.

21 NØDLISTE Den følgende liste er en nødliste, og må kun anvendes i tilfælde af akutte problemer som er af uopsættelig karakter samt hvor varmemesteren ikke er at træffe. VVS: Finlow VVS Tlf GASFYR: Gastech Tlf H. N.G GAS Tlf EL Vagt: Jens Christophersen Tlf Arrownet Aplus (internet-telefon)tlf Låsesmed. Tlf Kloak Lyngholm Tlf TV (YouSee) Tlf I vinterhalvåret fra den 1. oktober til 1. april kan der ringes til GASTECH i tidsrummet fra kl , og i sommerhalvåret mellem kl Beboerne skal selv holde øje med fyrets vandstand. Det skal vise ca. 1.5 bar. Hvis man som beboer har gjort brug af nødlisten skal dette meddeles varmemesteren førstkommende hverdag inden kl. 08,30. Udkald fra nød listen som ikke har uopsættelig grad vil blive takseret beboeren selv.

22 GENERELLE ORDENSREGLER Vask/reparation af motorkøretøjer må kun ske på de afmærkede P-pladser. Foreningen har Ikke tegnet glas- og kummeforsikring, dette omfatter samtlige de til lejligheden og afdelingen hørende ruder og sanitære installationer. Anmeldelse af skader skal ske til varmemesteren. Skader forårsaget af forsætligt hærværk eller graverende uforsigtighed erstattes ikke, men må dækkes af skadevolderen selv. Finder forurening af opgange mv. sted, må den nødvendige rengøring straks foretages af den pågældende beboer. Opgangene renholdes i øvrigt af beboerne selv, hvorfor al færdsel uden ærinde i opgangene ikke er tilladt. Opgangene skal til enhver tid henstå ryddelige. Benyttelse af radio mm. Og al musicering for åbne vinduer er ikke tilladt efter politivedtægten. I øvrigt skal benyttelse af musikanlæg ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Al støj skal begrænses mest muligt, og i tiden mellem kl er det ikke tilladt at benytte støjende maskiner eller værktøj. Elektriske maskiner skal være radiostøjdæmpet efter gældende lovbestemmelse. Børns leg med flitsbuer, knive, splatguns, slangebøsser og andet legetøj, som kan medføre risiko for andres helbred, er forbudt. Boldspil henvises til boldbanen på den store græsplæne. I øvrigt skal funktionærernes anvisninger efterkommes.

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus

Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus I en ejendom med mange beboere er vi alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting og det er derfor naturligt at opstille visse

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Velkommen som beboer i Boligselskabet BSB afdeling 7517 Grønnedal

Velkommen som beboer i Boligselskabet BSB afdeling 7517 Grønnedal Velkommen som beboer i Boligselskabet BSB afdeling 7517 Grønnedal Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Husorden afdeling 3 - Ryhaven

Husorden afdeling 3 - Ryhaven Indhold Husorden... 1 1. Boligen... 2 2. Haven... 2 3. Fællesarealerne... 3 4. Affald og renovation... 3 5. Fælleshuset (Ryhaven 65)... 3 7. Motorkøretøjer... 4 8. Parkering... 5 9. Husdyr... 6 10. Musik

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 4

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422

Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422 Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422 (17.08.09) Affald I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas,

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Askerød afdeling 11 HUSORDEN

Askerød afdeling 11 HUSORDEN Vridsløselille Andelsboligforening v. BO-VEST Askerød afdeling 11 HUSORDEN Formål: Formålet med denne husorden er, at Askerød skal være et godt og trygt sted at bo. Her bør den enkelte tage hensyn til

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 5

HUSORDEN FOR AFDELING 5 HUSORDEN FOR AFDELING 5 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden,

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Ordensreglerne er vedtaget på et afdelingsmøde den 11. marts 2009 Bebyggelsen er opført i 1981 og omfatter nr. 24-44. Afdelingen består af 10 boligblokke indeholdende

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet.

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: 02-Bakkelunden Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere