HUGin 100 ÅR - TILLYKKE!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUGin 100 ÅR - TILLYKKE!"

Transkript

1 HUGin 100 ÅR - TILLYKKE! 100 ÅRS JUBILÆUM 2007

2 HUGF 100 års jubilæum Som redaktør for HUGin er jeg blevet involveret i at lave et skrift i anledning af HUGF s 100 års jubilæum. Hvad skriver man til en 100 års jubilar? Ja, når jeg læser det blad, der udkom for 10 år siden, da foreningen fejrede sin 90- års dag, så kan jeg jo få øje på, at HUGF har opført sig nøjagtig, som en anden, der er blevet 100 år: De første år, er der ikke nogen, der husker meget om. Så kommer der minder i spredt fægtning. Der har været kampe med og usikkerhed på den nærmeste omverden, som andreogså oplever i teenageårene. Der har været økonomisk lavvande. Der har været stabile år, hvor tingene har kørt planmæssigt som i et andet ægteskab. Der har været skilsmisse. Stridigheder er blevet bilagt. Man har fået nye venner. Når der virkelig var nød, kom de rigtige venner og hjalp. Det har været lidt svært at finde ud, hvordan indholdet i et 100 års jubilæumsskrift skulle være Jubilæumsskriftet skulle gerne vise noget om HUGF`s historie til de, som ikke fik et godt blad for 10 år siden, men der var jo heller ingen grund til at genudgive bladet fra 90 års jubilæet, så, efter mange tanker og idéer, kom vi frem til at tage det udgangspunkt, som når en brud skal pyntes til et bryllup: noget nyt, noget gammelt, noget lånt, og noget blåt. Der er et par nye indlæg. Så har vi har lånt nogle indlæg fra 90 års jubilæumsbladet. Vi har bevidst valgt ikke at sætte gamle billeder o. lign i, for ingen nævnt, ingen glemt, men til et godt møde med gamle venner hører billeder, så man kan mindes: kan du huske dengang da., nej, så hun sådan ud?? osv. Derfor vil der i teltet på sportspladsen blive lavet en udstilling med billeder og andet, som et par flittige mænd i Hylke har kunnet støve op. Skulle nogen være interesseret, findes det omtalte jubilæumsblad fra 90 års jubilæet på udstillingen. Man kan godt blive klog af at læse den. Skulle man være interesseret i yderligere litteratur, så prøv at kontakte Egnsarkivet i Skanderborg, for det er vel vigtig at have en fælles historie, hvis man skal være et fælles samfund. Med håbet om, at Hylke fortsat vil mønstre foregangsmænd til udvikling af vores lille samfund, vil jeg ønske god sommerfest 2007 til alle. Mvh Valborg Haagaard 100 års jubilæum 2007

3 En varm lykønskning Jeg ønsker dig, Hylke UGF og alle dine medlemmer hjerteligt tillykke med de 100 år. Selv om du halter lidt på de gamle ben i efterårsmånederne (især omkring generalforsamlingen), holder du dig flot og kan fortsat overraske med nye ukendte sider. Jeg ønsker dig alt mulig held og lykke i de næste hundrede år. I perioden hvor jeg sad i hovedbestyrelsen, var det alt overskyggende emne for vores arbejde den årlige sommerfest. De første par år gik med at finde sig til rette og lære. Efterfølgende forsøgte vi så at udvikle lidt på arrangementerne. Men det er jo altid svært at ændre på en succes og især svært at finde folk til at udvikle på kommando. Ud over sommerfesten nåede vi i vores regeringsperiode også at beskæftige os med de nye børneattester, som regeringen fik gjort lovpligtige. Et ubehageligt emne at behandle, men som det efterfølgende giver en god tryghed, at have været igennem. Hylke Ungdomsklub gik i perioden fra at være en kommunal klub, til at blive lagt ind under Hylke UGF. Efter lidt startvanskeligheder har det viste det sig at være en kæmpe succes, med masser af glade børn hver uge. Perioden blev også tidspunktet, hvor julemarkedet overgik fra idrætsforeningen til skolen. Dette skete, da indtjeningen ikke stod mål med de frivillige arbejdstimer, der blev lagt i arrangementet. Heldigvis stod skolen klar til at tage over og arrangementet er fortsat en tilbagevendende tradition lørdag før 1. søndag i advent. Der ud over nåede vi at få renoveret klublokalet og få et rulleskøjtearrangement op at stå. I bestræbelserne på arrangerer et sådant arrangement, havde vi fat i Skanderborg Kommune, for at låne en hal at køre i. På daværende tidspunkt fik vi afslag og lejede os efterfølgende selv ind i den gamle hal på Brøruphus Efterskole. Men efter den nye kommunalbestyrelse er kommet til, er der givet tilsagn om at rulleskøjteløb vil kunne tillades i Hørning hallen, så der er nu mulighed for at afholde nye rulleskøjtearrangementer i en stor hal. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde. I perioden sad jeg i bestyrelse med Ole Kristensen, Anette Sønderskov, Christina Lykke Nielsen, Britt Nielsen, Peter Majland, Anette Roager og Anitta Jensen. Bestyrelsesarbejdet bliver meget sjovere, når man sidder sammen med hyggelige og søde mennesker, som jeg gjorde. Jeg håber, at I alle må få en rigtig hyggelig og sjov jubilæumsfest. Male, Maldiverne Jacob Skaar Formand års jubilæum 2007

4 Hylke Sportens Venner er et af de nyere tiltag i den 100 år gamle forening, men nærmer sig trods alt 25 års jubilæet. Afdelingen blev startet i slutningen af 1983, da der fra Reno-Syd blev taget initiativ til at der i selskabets område skulle indsamles papir, pap og flasker til genbrug. Ordningen var møntet på indsamling udført af frivillige organisationer idrætsforeninger spejderorganisationer o. lign., og overskuddet var dengang som nu øremærket til ungdomsarbejde indenfor disse foreninger. Initiativtageren til at vi kom i gang i Hylke var Søren Lisbjerg, der sammen med Bent Andersen og undertegnede også udgjorde bestyrelsen i de første mange år. Da der efter 3 4 års indsamlinger var kommet lidt penge i kassen, begyndte vi 24 år med HSV så at overveje hvordan disse penge skulle komme ungdommen til gode. Et af de første initiativer var en eftermiddagsklub for børn i klasse der endnu var for unge til ungdomsklub, men som savnede et tilbud om uforpligtende samvær. Der blev indkøbt bordtennisborde, og forskellige spil, og man mødtes så en eftermiddag om ugen på skolen, og deltog i aktiviteterne, men dette døde dog ret hurtigt ud igen. På næsten samme tidspunkt fødtes også tanken om en form for udvekslingsbesøg, evt. med en forening i udlandet, og gennem Anders V. Jensen kom vi i forbindelse med den danske skole og idrætsforening i Vesterland på den tyske ø Sild, og det viste sig at være en rigtig god forbindelse. Vi startede i 1988 med at tage et hold 7-8 klasse elever med til Sild, og har siden dengang skiftevis 100 års jubilæum 2007

5 kr. for hver flaske der sælges i Hylke Nærbutik. besøgt hinanden hvert andet år, og har vel efterhånden givet ca. 150 Hylke børn nogle rigtig gode oplevelser såvel på Sild, som når Silderne har besøgt os i Hylke, og vi betragter disse udvekslingsbesøg som HSV s største succes. Ved siden af dette har der også været økonomi til at støtte en lang række andre initiativer fra lokale foreninger og grupper, det være sig alle fra Dagplejen, Børnehave, Skole, div. Afdelinger indenfor idrætsforeningen, og også Hallen i Tebstrup fik et tilskud da den blev opført i 1991 på delvis frivillig basis. Vi har ved siden af indsamlingerne også forsøgt andre indtægtskilder, bl.a. har vi i mange år stået for udlejning af nogle af de rekvisitter, der ellers kun bliver brugt i forb. med sommerfesten, og for år tilbage blev der solgt masser af T-shirts med det velkendte logo med længde-breddegrader (det er i tidernes morgen designet af Kirsten Brok), og som i dag bruges på Hylke vinen, der i øvrigt også giver et pænt tilskud til HSV, idet vi modtager 1 Julemarkedet der blev afholdt første gang i 1992, var endnu et forsøg på at skaffe indtægter til vore aktiviteter, men det viste sig, at det ikke var den store guldgrube. Sidst i 90 erne havde vi svært ved at skaffe udstillere, og var indstillet på at droppe julemarkedet, men andre tog over efter HSV, og i dag er det blevet en god tradition, som stadig lever i bedste velgående. Hvordan HSV i fremtiden skal skaffe penge til ungdomsarbejdet, og om der overhovedet er brug for den form for støtte til de forskellige aktiviteter, ja det kan kun fremtiden vise. Tiden er en anden end da vi startede for 25 år siden. Børn oplever meget, der er flere penge i såvel foreningen, som blandt folk i almindelighed, og det bliver stadig sværere at finde de personer der skal udføre det frivillige arbejde. Et er dog sikkert, det har været både sjovt og spændende at være med til at kunne hjælpe hvor der var/er behov, og vi har haft masser af gode timer, både når der skulle arbejdes og ikke mindst under samværet med de børn og ledere der har været med under Sild besøgene både her og der. Henning Strand Olesen 100 års jubilæum 2007

6 Fra Anna Rasmussens gemmer... I Anna Rasmussens gemmer, har vi fundet nogle notater, gjort af Anders Christensen i forbindelse med 75-års jubilæet i HUGF. Oplysningerne har han dengang fundet i forsamlingshusets protokol. 28. januar 1906: Ungdomsforeningen må få salen i forsamlingshuset gratis til afholdelse af deres konstituerende generalforsamling. 16. oktober 1906: Da der agtes oprettet en gymnastikforening, men aktieselskabet mangler de fornødne penge til anskaffelse af de fornødne gymnastikapparater, vedtages det at forsøge en fornyet aktietegning. tilbyde sognerådet at huse de ved skolen værende ribber, mod at en eventuel gymnastikforening får tilladelse til at benytte dem til gymnastik i salen. l så tilfælde skulle aktieselskabet anskaffe de manglende apparater. Leje af salen bestemtes til for indeværende vinter til gymnastik at skulle være 1,- kr. pr. voksen og 50 øre for børn, med 50,- kr. som maksimum i samlet leje. 12. december 1907: Lederen af gymnastikken ansøger om, at forsamlingshuset vil anskaffe ribber til brug ved gymnastikundervisningen. Det vedtages at anskaffe ribberne mod at gymnastikforeningen indbetaler sin leje for vinteren straks. 26. december 1906: På formandens forslag vedtages det at Da der ikke er fundet nogen protokoller eller notater fra Ungdoms - og Gymnastikforeningen for 1953, har vi plukket lidt fra Borgerforeningens protokoller, som ligger på lokalarkivet. 10. november 1923 På bestyrelsesmøde i Håndværks- og Borgerforeningen foreslås forsøg på at få Ungdoms- og Gymnastikforeningen samlet i en forening under H & B. 25. januar 1926 Første samarbejdsmøde planlægges for Ingen protokol års jubilæum 2007 Borgerforeningen, Hylke forsamlingshus og Hylke Sogns Gymnastikforening. Man skal her drøfte interesser og fremtid - berettigelse og levedygtighed. 10. marts 1926 Overenskomsten mellem Borgerforeningen og Gymnastikforeningen: Ungdomsafdelingen svarer et fast årligt bidrag af 175,- kr.og indrømmes herfor salen 6 gange til bal og ellers til fri afbenyttelse til møder o.l. Aftalen blev opsagt igen 1. juli 1926.

7 HUGin Hylke sommerfest 2007 fra juni

8 Program Lørdag, den 16. juni: Kl Flaghejsning, morgensang og morgenkaffe Kl Sportsstævne starter kl Jubilæumsreception Kl Teltdøren åbnes til jubilæumsfesten Søndag, den 17. juni: kl Festgudstjeneste i Hylke Kirke med efterfølgende kaffe/hygge i Forsamlingshuset Mandag, den 18. juni: Kl Tour de Hylke Børneløb Kl Tour de Hylke Voksenløb Tirsdag, den 19. juni: Kl Festuge-banko i Forsamlingshuset Onsdag, den 20. juni: Kl Aktivitetsaftenen på sportspladsen starter Torsdag, den 21. juni: Kl Hylke Sommerløb starter Fredag, den 22. juni: Kl Mad Monkeys arrangerer MC-underholdning på sportspladsen Lørdag, den 23. juni: Kl Sankt Hans aften ved Skanderborg Sø sommerfestprogram 2007

9 Velkommen til Sommerfestuge 2007 i Hylke Så kom sommeren igen til Hylke og dermed Sommerfest-ugen. I år bliver det en særlig sommerfest, idet det også bliver en markering af Hylke Ungdoms- og Gymnastikforenings 100 års jubilæum. Selve jubilæumsarrangementet bliver en reception, der afholdes i teltet lørdag kl , og hvor alle vil være velkomne til en lille skål for HUGF. Juelsmindegarden vil komme og gøre arrangementet særligt festligt. Programmet for festugen er jo lidt anderledes end sædvanligt, men hvorfor skal det også ligne? Vi lægger ud med århundredets fest, og så følger ellers hele ugen med et stort og varieret program, hvor der er noget for enhver alder og smag. Der vil hele ugen blive kræset for ganerne i teltet og der vil være masser af råhygge ved fadølsvognen der sælges selvfølgelig også sodavand, og måske findes der også stadig en flaske jubilæumsvin. Der bliver som sædvanlig fart over feltet de forskellige aftener, hvad enten det er med bankobrikkerne eller på ben eller cykler, men der vil hele ugen være masser at se på og deltage i for alle, så mød endelig op, også selv om det er på en kigger. Festugen er HUGF`s største årlige arrangement, og i år lader vi daleren springe lidt højere end normalt. Det er trods alt ikke ret mange 100 års jubilæer, vi hver især oplever, så støt op om arrangementerne og nyd at være en del af Hylke. Et sådant arrangement bliver jo kun til, når mange løfter i flok, så tak til alle foreninger og erhvervsdrivende, der har givet en hånd eller andet med. Tak til alle frivillige, der lægger et stykke arbejde i, at det hele kan fungere uden jer kunne det ikke lade sig gøre. Lad os så alle mødes til en ganske særlig festuge i Hylke. På gensyn til jubilæums-sommerfest 2007 Ilse Nielsen og Irma Christensen Sommerfestudvalget sommerfestprogram 2007

10 Hylke Nærbutik Hylkevej 52 - Tlf Frisk brød Fotoservice Vareudbringning Husk vi har: Besøg Lisbeth s v/ Helle Pølsevogn Thygesen Grusløkkevej - den 6H, bedste HYLKE i byen Åbningstider: Tirsdag og fredag Krøyer Kielsbergsvej 1, 8660 Skanderborg. Tlf Lørdag efter aftale ONSDAG LUKKET Christiansminde Økologi v. Bente og Henning Strand Olesen Lyngvej 23, 8660 Skanderborg Tlf Økologiske lam sælges finparterede Vulkano Skanderborg og - klar Arne til Sørensen fryseren eller middagsbordet. Vroldvej Skander borg Priser fra kr. 45.oo pr kg. Telefon og hotline August sommerfestprogram 2007

11 Lørdag, 16. juni: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Flaghejsning og morgensang. Morgenkaffe sponseret af Hylke Nærbutik med rundstykker sponseret af Hylke Bageri Tombolaen åbner med et væld af fine gevinster, skænket af de erhvervsdrivende i Skanderborg, Tebstrup, Hovedgård og Hylke Gæt grisens vægt Børnefodbold starter Børneaktiviteter starter Ringo-banen åbner 100 års jubilæumsreception i teltet Juelsminde-garden trækker op gennem byen Koncert på festpladsen Nostalgisk gymnastikopvisning Årets Hylkeborger kåres Jacobs jubilæums-fodboldturnering starter Håndboldturnering starter Gamle idrætslege starter Straffesparkkonkurrence. Bent Andersen, Sparekassen Kronjylland udfordrer HUGF`s bedste målmand. Old-old-boys jubilæumsfodbold Grisen vejes Festteltet åbner Jubilæumsfesten starter. sommerfestprogram

12 HYLKE TRÆ & SAVVÆRK HYLKEVEJ 22 - HYLKE SKANDERBORG Tlf.: aften: HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej Skanderborg Tlf Der er mere sport i ADELGADE 85A SKANDERBORG TLF sommerfestprogram 2007

13 Så er der jubilæums-fest Lørdag, den 16. juni kl : Menuen leveres i år fra Det Rullende Køkken og består af: Forret Ta selv buffet Kaffe med kagebord Musikken leveres af The Grand High Band som har vores lokale Erik Bach Hansen med på holdet. De leverer super-dansevenlig musik, der er lånt fra bl. a. Credence Clearwater Revivel, Beatles, Shubidua, Big Fat Snake osv.. Kom og dans eller skrål med på de velkendte numre, der kommer sikkert også numre med moderne rytmer. Underholdningen leveres af Lis og Vera som nu også har Gerda med. Kom og kig/lyt med, ingen kan vide sig sikre på ikke at blive misbrugt. Hvis nogen har en god jubilæumstale eller lign. vil der også blive plads til det. Billetter til denne fantastiske aften kan købes i Hylke Nærbutik. Pris 150,- For dem der gerne vil sidde samlet, vil der kunne reserveres plads ved at give besked i Hylke Nærbutik. sommerfestprogram

14 Søndag, den 17. juni: Kl Festgudstjeneste i Hylke Kirke Koncert ved Hot-koret (Hylke-Ousted-Tåning) Kom og mød den præstevikar, der skal afløse vores egen sognepræst, Benedikte Baggesgaard, mens hun har barselsorlov. Efter gudstjenesten er der kaffe og hyggeligt samvær i Hylke Forsamlingshus. 14 sommerfestprogram 2007

15 Mandag, den 18. juni Tour de Hylke 2007 for børn og voksne Husk at melde dig til sponsor-cykelløbene til fordel for hhv. Idrætsforeningen og Støtteforeningen for Hylke Forsamlingshus, hvor det indkørte beløb skal gå til et handicaptoilet. Vi kører omgange på Hylkevej/Toftevej/ Stenløkkeparken/Grusløkkevej Børneløbet med deltagere fra 7 til og med 12 år, starter ved Tingstedet kl og slutter kl Voksenløbet starter kl og slutter kl Husk det hele er mest for sjov. Kære publikum Kom og se årets cykelbegivenhed i Hylke Se børnene, repræsentanterne for vort driftige erhvervsliv, de aktive foreningsbestyrelser og de unge friske Hylke-borgere, sammen med de knap så unge, svede i en time på cyklerne til fordel for Idrætsforeningen og Forsamlingshuset. Vær med som sponsor for rytterne og støt de gode formål. Vil du give et bidrag til handicaptoilettet, men kender ingen rytter, kan du kontakte Maibritt eller Anders, så formidler de gerne beløbet til Forsamlingshuset. Kære ryttere Kom og vær med til at cykle penge ind til Idrætsforeningen og Forsamlingshuset Meld dig til Maibrit Søgaard eller til Anders Christensen på tlf Du kan også læse mere på Her kan du også udskrive en sponsorkontrakt. Hvis du afleverer din udfyldte kontrakt i Hylke Nærbutik senest søndag, den 17. juni kl. 12 kan vi få alle dine sponsorer skrevet på sponsortavlen, og du får en gratis is efter eget valg. Rytterne tegner selv deres sponsorer. Man skal bruge mindst en startsponsor, der betaler 50,- for børn og 100,- kr. for voksne. Ligeledes kan der tegnes reklamesponsorer og omgangssponsorer, der giver et fast beløb og/eller et beløb pr. kørt omgang. Til rytterne er der en gratis fadøl eller en sodavand efter strabadserne, ligesom der trækkes lod om flotte præmier. I børneløbet er det et gavekort på 500,- kr, til den rytter, der kører flest penge ind, ligesom der trækkes lod blandt alle ryttere om 5 gavekort á 300,- kr. I voksenløbet er der i år ikke pengepræmier, idet der gerne skal blive så mange penge som muligt til projektet i Forsamlingshuset. Derimod vil der blive andre flotte, men mere symbolske præmier, ligesom man jo kan vinde æren (og håneretten) Kom og deltag i endnu en sjov aften i Festugen, der forhåbentlig igen giver mange penge til Idrætsforeningen og Forsamlingshuset. sommerfestprogram

16 Hylke Ridecenter Tilbyder opstaldning af heste og ponyer i spiltov og boks. Daglig på fold og 3 gange fodring. Vi har bl.a. 2 ridehaller, 2 udendørsbaner, løbefolde og mulighed for græsning. V i tilbyder anparter i heste og ponyer, hvor du råder over hesten en del af ugen og har mulighed for sta rt til stævner. Der tilbydes undervisning på flere niveauer for børn og voksne. Ring og hør nærmere! ROMA TRADING Tjek Mindet 1 Skanderborg Telefon ALTID 1. KL. VARER (bedst efter 18. ) HYLKE MASKINSTATION Spredning af gødning, såning af majs, snitning af græs, helsæd og majs, høstning, rotorsåning m. m. Tlf Virring Mandag - fredag kl Torsdag kl Vi rr ing : M an dag fr edag kl Tors dag kl Gadebakken 34, Virring 8660 Skanderborg Tlf G adebakk en 34, Virring, 8660 S kande rborg Tlf.: PRØV OS WW W..lokalsparekassen.dk/fr uering Fruering-Vitved Sparekasse Egnens eneste selvstændige pengeinstitut - og bedste Prøv os Gunner Rasmussen Kran- og vognmandsforretning Hylkevej 86, Hylke 8660 Skanderborg Tlf August sommerfestprogram 2007

17 Tirsdag, den 19. juni Festuge-banko Tag familien, vennerne og naboen med til bankospil i Forsamlingshuset, det starter kl Vi spiller om penge, kød, mange gavekort til diverse restauranter, billetter til sportsfesten, gevinst fra Danmarks Smukkeste Festival, bowlingbaner m. m. Der er is til alle børn i pausen. Der er gavekort fra: Frederik den 2. Adelgade Mindet Slagter, Mindet Rest. Ejer Baunehøj, Baunehøjvej Rest. Møllebæk, Gl. Kattrupvej Rest. Italia, Banegårdsvej Bowlingcentret, Søtoften Rest. Olympia, Adelgade Kafé K v/ S. Pedersen, Kulturhuset Restaurant Skanderborg Golfklub Hylke Møllevej Tebstrup Pizzaria, Horsensvej 140 A Danmarks Smukkeste Festival sommerfestprogram

18 En Grundtvig/Koldsk efterskole for årige. 2 idrætshaller gode faciliteter. Skolefag: Skolen er en boglig efterskole og underviser i fag som fører til Folkeskolens Afgangsprøver (FSA og FS10) Liniefag: (Skolens fordybningsområder) Billedkunstlinie, Medielinie, Musiklinie, Teaterlinie, Badmintonlinie, Håndboldlinie, Fodboldlinie Valgfag: Mange idrætslige, kreative, musiske og teoretiske fag at vælge mellem. Fællesfag: Gymnastik, fællestimer, fællessang, tematimer. Alpin skirejse. Flere informationer på vor hjemmeside: eller kontakt skolen for en skolefolder. Brøruphus Efterskole Brøruphusvej Skanderborg Telefon: Fax: Forstanderpar: Ingebjørg Sandøy og Torben Holmgaard 18 sommerfestprogram 2007

19 Onsdag, den 20. juni: Aktivitetsaften på sportspladsen Kl Hoppepuden er klar. Kl DGI s Gymnastikkaravane kommer på besøg Her bliver alle tiders muligheder for børn (og barnlige sjæle) til at lege og motionere og have det virkelig sjovt. Der bliver 3 timers underholdning, 1 time med hver sin aldersgruppe, og man skal tilmelde sig hos Hylke Nærbutik Kl KROLF - et spil som er en blanding af kroket og golf, så kom og dyst med naboen Der er en DGI instruktør til at vejlede og sætte i gang. Kl STOMP et multi-musik-arrangement, hvor kun fantasien sætter grænser. Du kan spille på grydelåg eller brændestykker. En DGI instruktør vil vise os hvordan. Det lyder rigtig spændende, så mød bare op. Kl Ballebold turneringen starter. Skynd dig at lave det bedste hold. Kl Muligheder for at tæske naboen i Vikingespil eller Petangue. Kom og køb din aftensmad og hyg dig. sommerfestprogram

20 Tjek Johs. Rasmussen Hylke A/S AL KØRSEL UDFØRES Hylkevej 94, Hylke 8660 Skanderborg Tlf Fax sommerfestprogram 2007

21 Hylke UGF s SOMMERLØB Torsdag den 21. juni 2007 kl Igen i år er der mulighed for at prøve kræfter med det bakkede terræn omkring Hylke og nyde den dejlige natur. Der kan prøves kræfter med følgende ruter: Ruter Kort rute ca. 5 km Lang rute ca. 11 km Stavgang ca. 5 km Tag hele familien, venner og arbejdskolleger med og vælg den rute, der passer bedst til jeres aktuelle formåen. Se ruten under Hylke Sommerløb Startgebyr løbere og stavgængere: Ungdom til og med 14 år: 20 kr. Senior: 50 kr. Tilmelding, betaling og udlevering af startnumre begynder kl i teltet på sportspladsen. Start og mål er ved og på Sportspladsen. Der er mulighed for omklædning og bad på Hylke Skole. Præmier: Der er præmier til de hurtigste i herre- og dameklassen på 5 og 11 km, samt de hurtigste drenge og piger til og med 14 år, ligeledes på 5 og 11 km Der vil også være en præmie til den hurtigste stavgænger. Forplejning: Ved aflevering af startnummer vil der blive udleveret en øl eller en sodavand. I teltet vil der også være mulighed for at kunne købe mad. Henvendelser ved rørende løbet: Helle R. Hansen, tlf / , Inge Nielsen, tlf sommerfestprogram

22 Børneløb Torsdag. 21. juni kl Som noget nyt i år vil der også være børneløb på Hylke Stadion. Gruppe 1: Børn op til børnehaveklasse. Gruppe 2: Børnehaveklasse, 1.kl., 2.kl. og 3.kl. Gruppe 1 løber 1 omgang på stadion og gruppe 2 løber 2 omgange. Start og mål på stadion. Børnene vil ikke på noget tidspunkt under løbet komme ud på offentlig vej. Startgebyr 10 kr. Der er tilmelding fra kl De børn der har mod og lyst til at prøve kræfter med 5 km eller 11km er selvfølgelig velkomne til det. 22 sommerfestprogram 2007

23 MC træf i Hylke Som noget nyt vil Mad Monkey s arrangere MC-træf under byfesten i Hylke. MC-træffet vil finde sted Fredag den 22. juni 2007 Kl 16 -? Der vil være: Telt - musik Mad - øl - vand Underholdning Konkurrencer Boder Mulighed for overnatning (også for folk fra Hylke, der har lyst til at slå telt) Vi håber at rigtig mange Hylkeborgere store som små vil møde op og være med til at sparke dæk og gøre dage festlig og minderig. Hvem ved måske kan man redde sig en lille tur på et bagsæde, hvis man gerne vil prøve, hvordan det føles at være en Mad Monkey. Vi ses på sportspladsen! Med venlig hilsen Mad Monkey s I anledning af 100 års jubilæumsfestugen 2007 på sportspladsen Hylke afsluttes med et kæmpe-festfyrværkeri fredag den 22/6 kl. 23. sommerfestprogram

24 Lørdag den 23. juni 2007 Skt. HANS fest ved søen Så bliver der mulighed for at genoptage en gammel og for nogen længe ventet tradition, nemlig at holde Skt. Hans fest ved søen. Golfklubben har været så venlige at invitere os alle til fest. Der bliver mulighed for at deltage i buffeten, men man er også velkommen til at nøjes med at komme for at se bålet, som bliver tændt på engen over for golfklubbens klubhus. Kl Grill buffet serveret fra terrassen, med følgende: Marinerede svinekoteletter Kyllingebryst chili/tomatsauce Diverse pølser Oksefilet Rissalat og pastaslat Bagt kartoffel Salatbar Pris pr. person kr. 125,00 Børn under 12 år kr. 80,00 Bordbestilling nødvendig på tlf eller tilmelding hos Hylke Nærbutik Kl. 21,00 tænder vi bål, nærmere følger vedrørende båltaler 24 sommerfestprogram 2007

25 Årets Hylkeborger 2007 Årets Hylkeborger kåres i år på sportsstævnedagen/familiedagen. Valget af årets Hylkeborger foretages på baggrund af forslag indsendt af byens borgere. Derfor opfordrer vi alle, der mener at have et godt emne, til at udfylde nedenstående skema og aflevere det til et af Formandsudvalgets medlemmer, senest den 10. juni. Vi forestiller os, at kandidater til hæderen er personer, der i det forløbende år har opfyldt et eller flere af følgende kriterier: En person, der har haft væsentlig betydning for et hold eller en gruppes gode resultater. En person, der har haft væsentlig betydning for en aktivitets udvikling. En person der har haft væsentlig betydning for en forenings virke og udvikling. En person, der har haft væsentlig betydning for Hylkes udvikling. Har du et bud på årets Hylkeborger 2007 så udfyld nedenstående kupon. Blandt de indsendte forslag trækker vi lod om en flaske rødvin. Vinderen får direkte besked. Forslag til årets Hylkeborger 2007 Jeg foreslår som årets Hylkeborger Fordi: Indstiller: (navn) sommerfestprogram

26 På gensyn sommeren 2008 Vi takker de sponsorer og annoncører der har støttet os!

27 21. januar 1931 Hylke Sogns Boldklub opstår med lærerinde Frk. Eriksen som leder. Boldklubben består åbenbart kun af unge piger, som spiller håndbold og kurvebold (basketball) Borgerforeningen bidrager med 2/3 af, hvad en ny smidighedsmadras koster Judoklubben og badmintonklubben benytter salen i forsamlingshuset Man får lov at hænge et skab med pokaler op i den store sal. I disse år står Ungdomsforeningen hvert år for dilettantforestillingen Irma Udpluk af protokollen Den første tilgængelige protokol fra HUGF er som nævnt fra Vi har bladret i den og samlet nogle ting derfra. Det skal nævnes, at protokollen befinder sig på Lokalarkivet i Skanderborg, De første år efter 1953 er der ikke de store referater fra bestyrelsesmøderne. Man kan tydeligt se, at det er ballerne, der har haft størst vægt, idet det selvfølgelig er her, man har kunnet tjene lidt penge til foreningens drift har der været afholdt ringridning, og man har arrangeret en udflugt til Viborg og omegn. Man har afholdt en del baller og nogle aftener med folkedans er Åse Rasmussen (gift Jensen) valgt ind i bestyrelsen første gang som kasserer. Der må fra hendes side være lagt mange timer i foreningen, for hun»går igen«i bestyrelserne i mange år fremover meldes der for første gang et herrehold til indendørs håndbold. Man træner i en hal i Horsens fra kl. 23 om aftenen, så allerede dengang var der ikke træningstider nok i hallerne. Badminton startes op koster medlemskort for aktive 6,- kr., for passive 3,- kr sendes ansøgning til Skanderborg Kommune om træningstid i Morten Børup hallen. Meddelt afslag den Erik og Svend Kjær forhandler om sammenlægning af Hylke og Skanderborgs håndboldafdelinger. HUGF har den medlemmer og ansøger kommunen om lov til at bruge skolens omklædningsrum også til træning. Det fremgår, at en fodboldtræner i 1966 får 200,- kr. for sommeren, at kassebeholdningen er 1518,- kr. og balancen ,- kr kommer der klage fra sognerådet over dårlig rengøring af omklædningsrum. Der bliver fundet ølkapsler i en skraldespand, og 3 medlemmer bliver derfor idømt karantæne. Heldigt er det også, at karantænen lægges udenfor fodboldsæsonen : Tilskud fra sognerådet på års jubilæum

28 kr. til leje af fodboldbaner og rengøring af omklædningsrum. Disse må stadig kun benyttes ved kampe. Beretningen : God tilslutning til håndbold og fodbold. Man har afholdt 10 baller og 4 andespil. Kun lidt badmintontræning. Klubhuset blev ikke til noget denne gang. Ballerne stopper i 1968 på grund af underskud. Også i 1969 var det moderne at sende folk på lederkursus. Herfra sendes 5 af sted, og foreningen betaler 20,- kr. stk giver sportsfesten 700,- kr. i overskud. På generalforsamlingen i 1972 var der 262 kr. i kassen og 246 kr. i banken. Skt. Hans festerne startes op i HGU s amtsmesterskab i håndbold afholdes i 1973 i Hylke begyndes der igen med dilettantforestilling i Hylke. Man samlede 400 deltagere. 1975: Idrætsforeningen holder møde med Borgerforeningen om opstart af en legestue i Hylke Skole. Sportsfesten i 1975 blev et stort tilløbsstykke med ca. 400 deltagere til teltballet lørdag aften. Musikken blev leveret af Aarhus Spillemændene med bl a. Kim Sjøgren. Overskud på sportsfesten blev 8585 kr. Til sportsfesten arrangeresder konditur på 2 ruter med 140 deltagere. Ligeledes i1975 ændrer HUGF struktur, idet afdelingerne opstår som udvalg trækker vi os ud af håndboldsamarbejdet med Skanderborg bliver HUGF s udvalg omdannet til selvstændige foreninger med en fælles hovedbestyrelse. Der tildeles kassebeholdninger til gymnastikafd. 2000, til håndbold 6000, fodbold 3000, og da badminton er en forening med en dyr halleje, og næsten ingen tilskud, tildeles afdelingen kr. fra hovedafdelingen. Den resterende kassebeholdning på 4500 forbliver forretningsudvalgets. 1980: Tyveriforsikring af pokalerne hos Topsikring. Pokalerne er pudset og registreret Priser ved sportsfesten 1980: Tombola pr. stk. 2,- kr., 6 stk. 10,- kr., 13 stk. 20,- kr. Ø1 7,50, vand 3,50 og 4,50. Pølser 2,75 og brød 0,75. 1/2 snaps 75,- kr. Der blev brugt 35 kg. knækpølser, 50 kg wienerpølser, 9 kg. sennep, 15 kg. ketchup og 20 pk. paptallerkner. Overskud ca kr kommer der åbenbart lidt opblødning på sagen med omklædnings- og badefaciliteterne, idet der kommer tilbud fra kommunen om kr. til ombygning af eksisterende rum. Denne protokol slutter med planlægning af HUGF s 75 års jubilæum den 30. januar Anders Christensen års jubilæum 2007

10:19:06 11, 2009 10:19:06 11, 2009 _02T2H_1092346

10:19:06 11, 2009 10:19:06 11, 2009 _02T2H_1092346 HUGin 26. ÅRG. NR. 2 September 2009 Indhold Skynd dig langsomt 3 Afslutningstur med Store Brokkedag 7 Nyt fra træningscenteret Borgerforeningen 9 Biblioteket 11 Markedsdag og veteranløb 13 Bankospil 15

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Annoncesalg Sidst i maj eller først i juni kontakter vi vore annoncører igen. Vi håber på

Læs mere

Nr. 2 April 2009 34. årgang

Nr. 2 April 2009 34. årgang Nr. 2 April 2009 34. årgang ALT UDSOLGT! - Der var stuvende fuldt i Blidstrup Hallen fredag den 6. marts til den traditionsrige gymnastikopvisning. Ca. 350 betalende tilskuere plus børn, gymnaster og hele

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, 1 Juni 2008 Nr. 29 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, Mørkøv KNABSTRUP eren ønsker den heldige

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 49 August 2011 Årgang 13 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Materiale til Låsbybladet Det er herligt, at så mange skriver indlæg til Låsbybladet.

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62

for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Sommerfest - Byfest - Bålhøjfestival Lokal kunst - Sport - Legestue - Kirke-Nyt Nummer 62 august- december 2011 Samlingshuset Trods forsinkelser af

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere