HUGin 100 ÅR - TILLYKKE!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUGin 100 ÅR - TILLYKKE!"

Transkript

1 HUGin 100 ÅR - TILLYKKE! 100 ÅRS JUBILÆUM 2007

2 HUGF 100 års jubilæum Som redaktør for HUGin er jeg blevet involveret i at lave et skrift i anledning af HUGF s 100 års jubilæum. Hvad skriver man til en 100 års jubilar? Ja, når jeg læser det blad, der udkom for 10 år siden, da foreningen fejrede sin 90- års dag, så kan jeg jo få øje på, at HUGF har opført sig nøjagtig, som en anden, der er blevet 100 år: De første år, er der ikke nogen, der husker meget om. Så kommer der minder i spredt fægtning. Der har været kampe med og usikkerhed på den nærmeste omverden, som andreogså oplever i teenageårene. Der har været økonomisk lavvande. Der har været stabile år, hvor tingene har kørt planmæssigt som i et andet ægteskab. Der har været skilsmisse. Stridigheder er blevet bilagt. Man har fået nye venner. Når der virkelig var nød, kom de rigtige venner og hjalp. Det har været lidt svært at finde ud, hvordan indholdet i et 100 års jubilæumsskrift skulle være Jubilæumsskriftet skulle gerne vise noget om HUGF`s historie til de, som ikke fik et godt blad for 10 år siden, men der var jo heller ingen grund til at genudgive bladet fra 90 års jubilæet, så, efter mange tanker og idéer, kom vi frem til at tage det udgangspunkt, som når en brud skal pyntes til et bryllup: noget nyt, noget gammelt, noget lånt, og noget blåt. Der er et par nye indlæg. Så har vi har lånt nogle indlæg fra 90 års jubilæumsbladet. Vi har bevidst valgt ikke at sætte gamle billeder o. lign i, for ingen nævnt, ingen glemt, men til et godt møde med gamle venner hører billeder, så man kan mindes: kan du huske dengang da., nej, så hun sådan ud?? osv. Derfor vil der i teltet på sportspladsen blive lavet en udstilling med billeder og andet, som et par flittige mænd i Hylke har kunnet støve op. Skulle nogen være interesseret, findes det omtalte jubilæumsblad fra 90 års jubilæet på udstillingen. Man kan godt blive klog af at læse den. Skulle man være interesseret i yderligere litteratur, så prøv at kontakte Egnsarkivet i Skanderborg, for det er vel vigtig at have en fælles historie, hvis man skal være et fælles samfund. Med håbet om, at Hylke fortsat vil mønstre foregangsmænd til udvikling af vores lille samfund, vil jeg ønske god sommerfest 2007 til alle. Mvh Valborg Haagaard 100 års jubilæum 2007

3 En varm lykønskning Jeg ønsker dig, Hylke UGF og alle dine medlemmer hjerteligt tillykke med de 100 år. Selv om du halter lidt på de gamle ben i efterårsmånederne (især omkring generalforsamlingen), holder du dig flot og kan fortsat overraske med nye ukendte sider. Jeg ønsker dig alt mulig held og lykke i de næste hundrede år. I perioden hvor jeg sad i hovedbestyrelsen, var det alt overskyggende emne for vores arbejde den årlige sommerfest. De første par år gik med at finde sig til rette og lære. Efterfølgende forsøgte vi så at udvikle lidt på arrangementerne. Men det er jo altid svært at ændre på en succes og især svært at finde folk til at udvikle på kommando. Ud over sommerfesten nåede vi i vores regeringsperiode også at beskæftige os med de nye børneattester, som regeringen fik gjort lovpligtige. Et ubehageligt emne at behandle, men som det efterfølgende giver en god tryghed, at have været igennem. Hylke Ungdomsklub gik i perioden fra at være en kommunal klub, til at blive lagt ind under Hylke UGF. Efter lidt startvanskeligheder har det viste det sig at være en kæmpe succes, med masser af glade børn hver uge. Perioden blev også tidspunktet, hvor julemarkedet overgik fra idrætsforeningen til skolen. Dette skete, da indtjeningen ikke stod mål med de frivillige arbejdstimer, der blev lagt i arrangementet. Heldigvis stod skolen klar til at tage over og arrangementet er fortsat en tilbagevendende tradition lørdag før 1. søndag i advent. Der ud over nåede vi at få renoveret klublokalet og få et rulleskøjtearrangement op at stå. I bestræbelserne på arrangerer et sådant arrangement, havde vi fat i Skanderborg Kommune, for at låne en hal at køre i. På daværende tidspunkt fik vi afslag og lejede os efterfølgende selv ind i den gamle hal på Brøruphus Efterskole. Men efter den nye kommunalbestyrelse er kommet til, er der givet tilsagn om at rulleskøjteløb vil kunne tillades i Hørning hallen, så der er nu mulighed for at afholde nye rulleskøjtearrangementer i en stor hal. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde. I perioden sad jeg i bestyrelse med Ole Kristensen, Anette Sønderskov, Christina Lykke Nielsen, Britt Nielsen, Peter Majland, Anette Roager og Anitta Jensen. Bestyrelsesarbejdet bliver meget sjovere, når man sidder sammen med hyggelige og søde mennesker, som jeg gjorde. Jeg håber, at I alle må få en rigtig hyggelig og sjov jubilæumsfest. Male, Maldiverne Jacob Skaar Formand års jubilæum 2007

4 Hylke Sportens Venner er et af de nyere tiltag i den 100 år gamle forening, men nærmer sig trods alt 25 års jubilæet. Afdelingen blev startet i slutningen af 1983, da der fra Reno-Syd blev taget initiativ til at der i selskabets område skulle indsamles papir, pap og flasker til genbrug. Ordningen var møntet på indsamling udført af frivillige organisationer idrætsforeninger spejderorganisationer o. lign., og overskuddet var dengang som nu øremærket til ungdomsarbejde indenfor disse foreninger. Initiativtageren til at vi kom i gang i Hylke var Søren Lisbjerg, der sammen med Bent Andersen og undertegnede også udgjorde bestyrelsen i de første mange år. Da der efter 3 4 års indsamlinger var kommet lidt penge i kassen, begyndte vi 24 år med HSV så at overveje hvordan disse penge skulle komme ungdommen til gode. Et af de første initiativer var en eftermiddagsklub for børn i klasse der endnu var for unge til ungdomsklub, men som savnede et tilbud om uforpligtende samvær. Der blev indkøbt bordtennisborde, og forskellige spil, og man mødtes så en eftermiddag om ugen på skolen, og deltog i aktiviteterne, men dette døde dog ret hurtigt ud igen. På næsten samme tidspunkt fødtes også tanken om en form for udvekslingsbesøg, evt. med en forening i udlandet, og gennem Anders V. Jensen kom vi i forbindelse med den danske skole og idrætsforening i Vesterland på den tyske ø Sild, og det viste sig at være en rigtig god forbindelse. Vi startede i 1988 med at tage et hold 7-8 klasse elever med til Sild, og har siden dengang skiftevis 100 års jubilæum 2007

5 kr. for hver flaske der sælges i Hylke Nærbutik. besøgt hinanden hvert andet år, og har vel efterhånden givet ca. 150 Hylke børn nogle rigtig gode oplevelser såvel på Sild, som når Silderne har besøgt os i Hylke, og vi betragter disse udvekslingsbesøg som HSV s største succes. Ved siden af dette har der også været økonomi til at støtte en lang række andre initiativer fra lokale foreninger og grupper, det være sig alle fra Dagplejen, Børnehave, Skole, div. Afdelinger indenfor idrætsforeningen, og også Hallen i Tebstrup fik et tilskud da den blev opført i 1991 på delvis frivillig basis. Vi har ved siden af indsamlingerne også forsøgt andre indtægtskilder, bl.a. har vi i mange år stået for udlejning af nogle af de rekvisitter, der ellers kun bliver brugt i forb. med sommerfesten, og for år tilbage blev der solgt masser af T-shirts med det velkendte logo med længde-breddegrader (det er i tidernes morgen designet af Kirsten Brok), og som i dag bruges på Hylke vinen, der i øvrigt også giver et pænt tilskud til HSV, idet vi modtager 1 Julemarkedet der blev afholdt første gang i 1992, var endnu et forsøg på at skaffe indtægter til vore aktiviteter, men det viste sig, at det ikke var den store guldgrube. Sidst i 90 erne havde vi svært ved at skaffe udstillere, og var indstillet på at droppe julemarkedet, men andre tog over efter HSV, og i dag er det blevet en god tradition, som stadig lever i bedste velgående. Hvordan HSV i fremtiden skal skaffe penge til ungdomsarbejdet, og om der overhovedet er brug for den form for støtte til de forskellige aktiviteter, ja det kan kun fremtiden vise. Tiden er en anden end da vi startede for 25 år siden. Børn oplever meget, der er flere penge i såvel foreningen, som blandt folk i almindelighed, og det bliver stadig sværere at finde de personer der skal udføre det frivillige arbejde. Et er dog sikkert, det har været både sjovt og spændende at være med til at kunne hjælpe hvor der var/er behov, og vi har haft masser af gode timer, både når der skulle arbejdes og ikke mindst under samværet med de børn og ledere der har været med under Sild besøgene både her og der. Henning Strand Olesen 100 års jubilæum 2007

6 Fra Anna Rasmussens gemmer... I Anna Rasmussens gemmer, har vi fundet nogle notater, gjort af Anders Christensen i forbindelse med 75-års jubilæet i HUGF. Oplysningerne har han dengang fundet i forsamlingshusets protokol. 28. januar 1906: Ungdomsforeningen må få salen i forsamlingshuset gratis til afholdelse af deres konstituerende generalforsamling. 16. oktober 1906: Da der agtes oprettet en gymnastikforening, men aktieselskabet mangler de fornødne penge til anskaffelse af de fornødne gymnastikapparater, vedtages det at forsøge en fornyet aktietegning. tilbyde sognerådet at huse de ved skolen værende ribber, mod at en eventuel gymnastikforening får tilladelse til at benytte dem til gymnastik i salen. l så tilfælde skulle aktieselskabet anskaffe de manglende apparater. Leje af salen bestemtes til for indeværende vinter til gymnastik at skulle være 1,- kr. pr. voksen og 50 øre for børn, med 50,- kr. som maksimum i samlet leje. 12. december 1907: Lederen af gymnastikken ansøger om, at forsamlingshuset vil anskaffe ribber til brug ved gymnastikundervisningen. Det vedtages at anskaffe ribberne mod at gymnastikforeningen indbetaler sin leje for vinteren straks. 26. december 1906: På formandens forslag vedtages det at Da der ikke er fundet nogen protokoller eller notater fra Ungdoms - og Gymnastikforeningen for 1953, har vi plukket lidt fra Borgerforeningens protokoller, som ligger på lokalarkivet. 10. november 1923 På bestyrelsesmøde i Håndværks- og Borgerforeningen foreslås forsøg på at få Ungdoms- og Gymnastikforeningen samlet i en forening under H & B. 25. januar 1926 Første samarbejdsmøde planlægges for Ingen protokol års jubilæum 2007 Borgerforeningen, Hylke forsamlingshus og Hylke Sogns Gymnastikforening. Man skal her drøfte interesser og fremtid - berettigelse og levedygtighed. 10. marts 1926 Overenskomsten mellem Borgerforeningen og Gymnastikforeningen: Ungdomsafdelingen svarer et fast årligt bidrag af 175,- kr.og indrømmes herfor salen 6 gange til bal og ellers til fri afbenyttelse til møder o.l. Aftalen blev opsagt igen 1. juli 1926.

7 HUGin Hylke sommerfest 2007 fra juni

8 Program Lørdag, den 16. juni: Kl Flaghejsning, morgensang og morgenkaffe Kl Sportsstævne starter kl Jubilæumsreception Kl Teltdøren åbnes til jubilæumsfesten Søndag, den 17. juni: kl Festgudstjeneste i Hylke Kirke med efterfølgende kaffe/hygge i Forsamlingshuset Mandag, den 18. juni: Kl Tour de Hylke Børneløb Kl Tour de Hylke Voksenløb Tirsdag, den 19. juni: Kl Festuge-banko i Forsamlingshuset Onsdag, den 20. juni: Kl Aktivitetsaftenen på sportspladsen starter Torsdag, den 21. juni: Kl Hylke Sommerløb starter Fredag, den 22. juni: Kl Mad Monkeys arrangerer MC-underholdning på sportspladsen Lørdag, den 23. juni: Kl Sankt Hans aften ved Skanderborg Sø sommerfestprogram 2007

9 Velkommen til Sommerfestuge 2007 i Hylke Så kom sommeren igen til Hylke og dermed Sommerfest-ugen. I år bliver det en særlig sommerfest, idet det også bliver en markering af Hylke Ungdoms- og Gymnastikforenings 100 års jubilæum. Selve jubilæumsarrangementet bliver en reception, der afholdes i teltet lørdag kl , og hvor alle vil være velkomne til en lille skål for HUGF. Juelsmindegarden vil komme og gøre arrangementet særligt festligt. Programmet for festugen er jo lidt anderledes end sædvanligt, men hvorfor skal det også ligne? Vi lægger ud med århundredets fest, og så følger ellers hele ugen med et stort og varieret program, hvor der er noget for enhver alder og smag. Der vil hele ugen blive kræset for ganerne i teltet og der vil være masser af råhygge ved fadølsvognen der sælges selvfølgelig også sodavand, og måske findes der også stadig en flaske jubilæumsvin. Der bliver som sædvanlig fart over feltet de forskellige aftener, hvad enten det er med bankobrikkerne eller på ben eller cykler, men der vil hele ugen være masser at se på og deltage i for alle, så mød endelig op, også selv om det er på en kigger. Festugen er HUGF`s største årlige arrangement, og i år lader vi daleren springe lidt højere end normalt. Det er trods alt ikke ret mange 100 års jubilæer, vi hver især oplever, så støt op om arrangementerne og nyd at være en del af Hylke. Et sådant arrangement bliver jo kun til, når mange løfter i flok, så tak til alle foreninger og erhvervsdrivende, der har givet en hånd eller andet med. Tak til alle frivillige, der lægger et stykke arbejde i, at det hele kan fungere uden jer kunne det ikke lade sig gøre. Lad os så alle mødes til en ganske særlig festuge i Hylke. På gensyn til jubilæums-sommerfest 2007 Ilse Nielsen og Irma Christensen Sommerfestudvalget sommerfestprogram 2007

10 Hylke Nærbutik Hylkevej 52 - Tlf Frisk brød Fotoservice Vareudbringning Husk vi har: Besøg Lisbeth s v/ Helle Pølsevogn Thygesen Grusløkkevej - den 6H, bedste HYLKE i byen Åbningstider: Tirsdag og fredag Krøyer Kielsbergsvej 1, 8660 Skanderborg. Tlf Lørdag efter aftale ONSDAG LUKKET Christiansminde Økologi v. Bente og Henning Strand Olesen Lyngvej 23, 8660 Skanderborg Tlf Økologiske lam sælges finparterede Vulkano Skanderborg og - klar Arne til Sørensen fryseren eller middagsbordet. Vroldvej Skander borg Priser fra kr. 45.oo pr kg. Telefon og hotline August sommerfestprogram 2007

11 Lørdag, 16. juni: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Flaghejsning og morgensang. Morgenkaffe sponseret af Hylke Nærbutik med rundstykker sponseret af Hylke Bageri Tombolaen åbner med et væld af fine gevinster, skænket af de erhvervsdrivende i Skanderborg, Tebstrup, Hovedgård og Hylke Gæt grisens vægt Børnefodbold starter Børneaktiviteter starter Ringo-banen åbner 100 års jubilæumsreception i teltet Juelsminde-garden trækker op gennem byen Koncert på festpladsen Nostalgisk gymnastikopvisning Årets Hylkeborger kåres Jacobs jubilæums-fodboldturnering starter Håndboldturnering starter Gamle idrætslege starter Straffesparkkonkurrence. Bent Andersen, Sparekassen Kronjylland udfordrer HUGF`s bedste målmand. Old-old-boys jubilæumsfodbold Grisen vejes Festteltet åbner Jubilæumsfesten starter. sommerfestprogram

12 HYLKE TRÆ & SAVVÆRK HYLKEVEJ 22 - HYLKE SKANDERBORG Tlf.: aften: HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej Skanderborg Tlf Der er mere sport i ADELGADE 85A SKANDERBORG TLF sommerfestprogram 2007

13 Så er der jubilæums-fest Lørdag, den 16. juni kl : Menuen leveres i år fra Det Rullende Køkken og består af: Forret Ta selv buffet Kaffe med kagebord Musikken leveres af The Grand High Band som har vores lokale Erik Bach Hansen med på holdet. De leverer super-dansevenlig musik, der er lånt fra bl. a. Credence Clearwater Revivel, Beatles, Shubidua, Big Fat Snake osv.. Kom og dans eller skrål med på de velkendte numre, der kommer sikkert også numre med moderne rytmer. Underholdningen leveres af Lis og Vera som nu også har Gerda med. Kom og kig/lyt med, ingen kan vide sig sikre på ikke at blive misbrugt. Hvis nogen har en god jubilæumstale eller lign. vil der også blive plads til det. Billetter til denne fantastiske aften kan købes i Hylke Nærbutik. Pris 150,- For dem der gerne vil sidde samlet, vil der kunne reserveres plads ved at give besked i Hylke Nærbutik. sommerfestprogram

14 Søndag, den 17. juni: Kl Festgudstjeneste i Hylke Kirke Koncert ved Hot-koret (Hylke-Ousted-Tåning) Kom og mød den præstevikar, der skal afløse vores egen sognepræst, Benedikte Baggesgaard, mens hun har barselsorlov. Efter gudstjenesten er der kaffe og hyggeligt samvær i Hylke Forsamlingshus. 14 sommerfestprogram 2007

15 Mandag, den 18. juni Tour de Hylke 2007 for børn og voksne Husk at melde dig til sponsor-cykelløbene til fordel for hhv. Idrætsforeningen og Støtteforeningen for Hylke Forsamlingshus, hvor det indkørte beløb skal gå til et handicaptoilet. Vi kører omgange på Hylkevej/Toftevej/ Stenløkkeparken/Grusløkkevej Børneløbet med deltagere fra 7 til og med 12 år, starter ved Tingstedet kl og slutter kl Voksenløbet starter kl og slutter kl Husk det hele er mest for sjov. Kære publikum Kom og se årets cykelbegivenhed i Hylke Se børnene, repræsentanterne for vort driftige erhvervsliv, de aktive foreningsbestyrelser og de unge friske Hylke-borgere, sammen med de knap så unge, svede i en time på cyklerne til fordel for Idrætsforeningen og Forsamlingshuset. Vær med som sponsor for rytterne og støt de gode formål. Vil du give et bidrag til handicaptoilettet, men kender ingen rytter, kan du kontakte Maibritt eller Anders, så formidler de gerne beløbet til Forsamlingshuset. Kære ryttere Kom og vær med til at cykle penge ind til Idrætsforeningen og Forsamlingshuset Meld dig til Maibrit Søgaard eller til Anders Christensen på tlf Du kan også læse mere på Her kan du også udskrive en sponsorkontrakt. Hvis du afleverer din udfyldte kontrakt i Hylke Nærbutik senest søndag, den 17. juni kl. 12 kan vi få alle dine sponsorer skrevet på sponsortavlen, og du får en gratis is efter eget valg. Rytterne tegner selv deres sponsorer. Man skal bruge mindst en startsponsor, der betaler 50,- for børn og 100,- kr. for voksne. Ligeledes kan der tegnes reklamesponsorer og omgangssponsorer, der giver et fast beløb og/eller et beløb pr. kørt omgang. Til rytterne er der en gratis fadøl eller en sodavand efter strabadserne, ligesom der trækkes lod om flotte præmier. I børneløbet er det et gavekort på 500,- kr, til den rytter, der kører flest penge ind, ligesom der trækkes lod blandt alle ryttere om 5 gavekort á 300,- kr. I voksenløbet er der i år ikke pengepræmier, idet der gerne skal blive så mange penge som muligt til projektet i Forsamlingshuset. Derimod vil der blive andre flotte, men mere symbolske præmier, ligesom man jo kan vinde æren (og håneretten) Kom og deltag i endnu en sjov aften i Festugen, der forhåbentlig igen giver mange penge til Idrætsforeningen og Forsamlingshuset. sommerfestprogram

16 Hylke Ridecenter Tilbyder opstaldning af heste og ponyer i spiltov og boks. Daglig på fold og 3 gange fodring. Vi har bl.a. 2 ridehaller, 2 udendørsbaner, løbefolde og mulighed for græsning. V i tilbyder anparter i heste og ponyer, hvor du råder over hesten en del af ugen og har mulighed for sta rt til stævner. Der tilbydes undervisning på flere niveauer for børn og voksne. Ring og hør nærmere! ROMA TRADING Tjek Mindet 1 Skanderborg Telefon ALTID 1. KL. VARER (bedst efter 18. ) HYLKE MASKINSTATION Spredning af gødning, såning af majs, snitning af græs, helsæd og majs, høstning, rotorsåning m. m. Tlf Virring Mandag - fredag kl Torsdag kl Vi rr ing : M an dag fr edag kl Tors dag kl Gadebakken 34, Virring 8660 Skanderborg Tlf G adebakk en 34, Virring, 8660 S kande rborg Tlf.: PRØV OS WW W..lokalsparekassen.dk/fr uering Fruering-Vitved Sparekasse Egnens eneste selvstændige pengeinstitut - og bedste Prøv os Gunner Rasmussen Kran- og vognmandsforretning Hylkevej 86, Hylke 8660 Skanderborg Tlf August sommerfestprogram 2007

17 Tirsdag, den 19. juni Festuge-banko Tag familien, vennerne og naboen med til bankospil i Forsamlingshuset, det starter kl Vi spiller om penge, kød, mange gavekort til diverse restauranter, billetter til sportsfesten, gevinst fra Danmarks Smukkeste Festival, bowlingbaner m. m. Der er is til alle børn i pausen. Der er gavekort fra: Frederik den 2. Adelgade Mindet Slagter, Mindet Rest. Ejer Baunehøj, Baunehøjvej Rest. Møllebæk, Gl. Kattrupvej Rest. Italia, Banegårdsvej Bowlingcentret, Søtoften Rest. Olympia, Adelgade Kafé K v/ S. Pedersen, Kulturhuset Restaurant Skanderborg Golfklub Hylke Møllevej Tebstrup Pizzaria, Horsensvej 140 A Danmarks Smukkeste Festival sommerfestprogram

18 En Grundtvig/Koldsk efterskole for årige. 2 idrætshaller gode faciliteter. Skolefag: Skolen er en boglig efterskole og underviser i fag som fører til Folkeskolens Afgangsprøver (FSA og FS10) Liniefag: (Skolens fordybningsområder) Billedkunstlinie, Medielinie, Musiklinie, Teaterlinie, Badmintonlinie, Håndboldlinie, Fodboldlinie Valgfag: Mange idrætslige, kreative, musiske og teoretiske fag at vælge mellem. Fællesfag: Gymnastik, fællestimer, fællessang, tematimer. Alpin skirejse. Flere informationer på vor hjemmeside: eller kontakt skolen for en skolefolder. Brøruphus Efterskole Brøruphusvej Skanderborg Telefon: Fax: Forstanderpar: Ingebjørg Sandøy og Torben Holmgaard 18 sommerfestprogram 2007

19 Onsdag, den 20. juni: Aktivitetsaften på sportspladsen Kl Hoppepuden er klar. Kl DGI s Gymnastikkaravane kommer på besøg Her bliver alle tiders muligheder for børn (og barnlige sjæle) til at lege og motionere og have det virkelig sjovt. Der bliver 3 timers underholdning, 1 time med hver sin aldersgruppe, og man skal tilmelde sig hos Hylke Nærbutik Kl KROLF - et spil som er en blanding af kroket og golf, så kom og dyst med naboen Der er en DGI instruktør til at vejlede og sætte i gang. Kl STOMP et multi-musik-arrangement, hvor kun fantasien sætter grænser. Du kan spille på grydelåg eller brændestykker. En DGI instruktør vil vise os hvordan. Det lyder rigtig spændende, så mød bare op. Kl Ballebold turneringen starter. Skynd dig at lave det bedste hold. Kl Muligheder for at tæske naboen i Vikingespil eller Petangue. Kom og køb din aftensmad og hyg dig. sommerfestprogram

20 Tjek Johs. Rasmussen Hylke A/S AL KØRSEL UDFØRES Hylkevej 94, Hylke 8660 Skanderborg Tlf Fax sommerfestprogram 2007

21 Hylke UGF s SOMMERLØB Torsdag den 21. juni 2007 kl Igen i år er der mulighed for at prøve kræfter med det bakkede terræn omkring Hylke og nyde den dejlige natur. Der kan prøves kræfter med følgende ruter: Ruter Kort rute ca. 5 km Lang rute ca. 11 km Stavgang ca. 5 km Tag hele familien, venner og arbejdskolleger med og vælg den rute, der passer bedst til jeres aktuelle formåen. Se ruten under Hylke Sommerløb Startgebyr løbere og stavgængere: Ungdom til og med 14 år: 20 kr. Senior: 50 kr. Tilmelding, betaling og udlevering af startnumre begynder kl i teltet på sportspladsen. Start og mål er ved og på Sportspladsen. Der er mulighed for omklædning og bad på Hylke Skole. Præmier: Der er præmier til de hurtigste i herre- og dameklassen på 5 og 11 km, samt de hurtigste drenge og piger til og med 14 år, ligeledes på 5 og 11 km Der vil også være en præmie til den hurtigste stavgænger. Forplejning: Ved aflevering af startnummer vil der blive udleveret en øl eller en sodavand. I teltet vil der også være mulighed for at kunne købe mad. Henvendelser ved rørende løbet: Helle R. Hansen, tlf / , Inge Nielsen, tlf sommerfestprogram

22 Børneløb Torsdag. 21. juni kl Som noget nyt i år vil der også være børneløb på Hylke Stadion. Gruppe 1: Børn op til børnehaveklasse. Gruppe 2: Børnehaveklasse, 1.kl., 2.kl. og 3.kl. Gruppe 1 løber 1 omgang på stadion og gruppe 2 løber 2 omgange. Start og mål på stadion. Børnene vil ikke på noget tidspunkt under løbet komme ud på offentlig vej. Startgebyr 10 kr. Der er tilmelding fra kl De børn der har mod og lyst til at prøve kræfter med 5 km eller 11km er selvfølgelig velkomne til det. 22 sommerfestprogram 2007

23 MC træf i Hylke Som noget nyt vil Mad Monkey s arrangere MC-træf under byfesten i Hylke. MC-træffet vil finde sted Fredag den 22. juni 2007 Kl 16 -? Der vil være: Telt - musik Mad - øl - vand Underholdning Konkurrencer Boder Mulighed for overnatning (også for folk fra Hylke, der har lyst til at slå telt) Vi håber at rigtig mange Hylkeborgere store som små vil møde op og være med til at sparke dæk og gøre dage festlig og minderig. Hvem ved måske kan man redde sig en lille tur på et bagsæde, hvis man gerne vil prøve, hvordan det føles at være en Mad Monkey. Vi ses på sportspladsen! Med venlig hilsen Mad Monkey s I anledning af 100 års jubilæumsfestugen 2007 på sportspladsen Hylke afsluttes med et kæmpe-festfyrværkeri fredag den 22/6 kl. 23. sommerfestprogram

24 Lørdag den 23. juni 2007 Skt. HANS fest ved søen Så bliver der mulighed for at genoptage en gammel og for nogen længe ventet tradition, nemlig at holde Skt. Hans fest ved søen. Golfklubben har været så venlige at invitere os alle til fest. Der bliver mulighed for at deltage i buffeten, men man er også velkommen til at nøjes med at komme for at se bålet, som bliver tændt på engen over for golfklubbens klubhus. Kl Grill buffet serveret fra terrassen, med følgende: Marinerede svinekoteletter Kyllingebryst chili/tomatsauce Diverse pølser Oksefilet Rissalat og pastaslat Bagt kartoffel Salatbar Pris pr. person kr. 125,00 Børn under 12 år kr. 80,00 Bordbestilling nødvendig på tlf eller tilmelding hos Hylke Nærbutik Kl. 21,00 tænder vi bål, nærmere følger vedrørende båltaler 24 sommerfestprogram 2007

25 Årets Hylkeborger 2007 Årets Hylkeborger kåres i år på sportsstævnedagen/familiedagen. Valget af årets Hylkeborger foretages på baggrund af forslag indsendt af byens borgere. Derfor opfordrer vi alle, der mener at have et godt emne, til at udfylde nedenstående skema og aflevere det til et af Formandsudvalgets medlemmer, senest den 10. juni. Vi forestiller os, at kandidater til hæderen er personer, der i det forløbende år har opfyldt et eller flere af følgende kriterier: En person, der har haft væsentlig betydning for et hold eller en gruppes gode resultater. En person, der har haft væsentlig betydning for en aktivitets udvikling. En person der har haft væsentlig betydning for en forenings virke og udvikling. En person, der har haft væsentlig betydning for Hylkes udvikling. Har du et bud på årets Hylkeborger 2007 så udfyld nedenstående kupon. Blandt de indsendte forslag trækker vi lod om en flaske rødvin. Vinderen får direkte besked. Forslag til årets Hylkeborger 2007 Jeg foreslår som årets Hylkeborger Fordi: Indstiller: (navn) sommerfestprogram

26 På gensyn sommeren 2008 Vi takker de sponsorer og annoncører der har støttet os!

27 21. januar 1931 Hylke Sogns Boldklub opstår med lærerinde Frk. Eriksen som leder. Boldklubben består åbenbart kun af unge piger, som spiller håndbold og kurvebold (basketball) Borgerforeningen bidrager med 2/3 af, hvad en ny smidighedsmadras koster Judoklubben og badmintonklubben benytter salen i forsamlingshuset Man får lov at hænge et skab med pokaler op i den store sal. I disse år står Ungdomsforeningen hvert år for dilettantforestillingen Irma Udpluk af protokollen Den første tilgængelige protokol fra HUGF er som nævnt fra Vi har bladret i den og samlet nogle ting derfra. Det skal nævnes, at protokollen befinder sig på Lokalarkivet i Skanderborg, De første år efter 1953 er der ikke de store referater fra bestyrelsesmøderne. Man kan tydeligt se, at det er ballerne, der har haft størst vægt, idet det selvfølgelig er her, man har kunnet tjene lidt penge til foreningens drift har der været afholdt ringridning, og man har arrangeret en udflugt til Viborg og omegn. Man har afholdt en del baller og nogle aftener med folkedans er Åse Rasmussen (gift Jensen) valgt ind i bestyrelsen første gang som kasserer. Der må fra hendes side være lagt mange timer i foreningen, for hun»går igen«i bestyrelserne i mange år fremover meldes der for første gang et herrehold til indendørs håndbold. Man træner i en hal i Horsens fra kl. 23 om aftenen, så allerede dengang var der ikke træningstider nok i hallerne. Badminton startes op koster medlemskort for aktive 6,- kr., for passive 3,- kr sendes ansøgning til Skanderborg Kommune om træningstid i Morten Børup hallen. Meddelt afslag den Erik og Svend Kjær forhandler om sammenlægning af Hylke og Skanderborgs håndboldafdelinger. HUGF har den medlemmer og ansøger kommunen om lov til at bruge skolens omklædningsrum også til træning. Det fremgår, at en fodboldtræner i 1966 får 200,- kr. for sommeren, at kassebeholdningen er 1518,- kr. og balancen ,- kr kommer der klage fra sognerådet over dårlig rengøring af omklædningsrum. Der bliver fundet ølkapsler i en skraldespand, og 3 medlemmer bliver derfor idømt karantæne. Heldigt er det også, at karantænen lægges udenfor fodboldsæsonen : Tilskud fra sognerådet på års jubilæum

28 kr. til leje af fodboldbaner og rengøring af omklædningsrum. Disse må stadig kun benyttes ved kampe. Beretningen : God tilslutning til håndbold og fodbold. Man har afholdt 10 baller og 4 andespil. Kun lidt badmintontræning. Klubhuset blev ikke til noget denne gang. Ballerne stopper i 1968 på grund af underskud. Også i 1969 var det moderne at sende folk på lederkursus. Herfra sendes 5 af sted, og foreningen betaler 20,- kr. stk giver sportsfesten 700,- kr. i overskud. På generalforsamlingen i 1972 var der 262 kr. i kassen og 246 kr. i banken. Skt. Hans festerne startes op i HGU s amtsmesterskab i håndbold afholdes i 1973 i Hylke begyndes der igen med dilettantforestilling i Hylke. Man samlede 400 deltagere. 1975: Idrætsforeningen holder møde med Borgerforeningen om opstart af en legestue i Hylke Skole. Sportsfesten i 1975 blev et stort tilløbsstykke med ca. 400 deltagere til teltballet lørdag aften. Musikken blev leveret af Aarhus Spillemændene med bl a. Kim Sjøgren. Overskud på sportsfesten blev 8585 kr. Til sportsfesten arrangeresder konditur på 2 ruter med 140 deltagere. Ligeledes i1975 ændrer HUGF struktur, idet afdelingerne opstår som udvalg trækker vi os ud af håndboldsamarbejdet med Skanderborg bliver HUGF s udvalg omdannet til selvstændige foreninger med en fælles hovedbestyrelse. Der tildeles kassebeholdninger til gymnastikafd. 2000, til håndbold 6000, fodbold 3000, og da badminton er en forening med en dyr halleje, og næsten ingen tilskud, tildeles afdelingen kr. fra hovedafdelingen. Den resterende kassebeholdning på 4500 forbliver forretningsudvalgets. 1980: Tyveriforsikring af pokalerne hos Topsikring. Pokalerne er pudset og registreret Priser ved sportsfesten 1980: Tombola pr. stk. 2,- kr., 6 stk. 10,- kr., 13 stk. 20,- kr. Ø1 7,50, vand 3,50 og 4,50. Pølser 2,75 og brød 0,75. 1/2 snaps 75,- kr. Der blev brugt 35 kg. knækpølser, 50 kg wienerpølser, 9 kg. sennep, 15 kg. ketchup og 20 pk. paptallerkner. Overskud ca kr kommer der åbenbart lidt opblødning på sagen med omklædnings- og badefaciliteterne, idet der kommer tilbud fra kommunen om kr. til ombygning af eksisterende rum. Denne protokol slutter med planlægning af HUGF s 75 års jubilæum den 30. januar Anders Christensen års jubilæum 2007

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formændenes beretninger samt godkendelse af disse. 3. Fremlæggelse af regnskaber og budget for det

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde Side 1 af 5 Deltagere: Repræsenterende: Maibritt Søgaard Ungdomsklubben Simon Stouby Fodboldafdelingen Ikke tilstede Henning Strand Hylke Sportens Venner (HSV) Afbud Olesen Anders Jensen Ketchersport Ole

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Cykelløb Helstegt pattegris Petanque Bob Årets borger Ansigts maling Banko Soft ice Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Program Tirsdag 17/6 Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.00 Onsdag 18/6

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE. SKANDERBORG TURISTFART BUSTIDER for afgang til BANKO i Hylke Forsamlingshus. Skanderborg Politi 86 56 14 48

NYTTIGE TELEFONNUMRE. SKANDERBORG TURISTFART BUSTIDER for afgang til BANKO i Hylke Forsamlingshus. Skanderborg Politi 86 56 14 48 NYTTIGE TELEFONNUMRE Skanderborg Politi 86 56 14 48 Lægevagt 86 20 10 22 Falck, assistance 70 10 20 30 Borgerbutikken, Skanderborg 87 94 20 00 Skanderborg Apotek 86 52 03 11 Taxa 86 51 00 00 Teletaxa 86

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

SGF s Sommer og Sportsfest 2014

SGF s Sommer og Sportsfest 2014 SGF s Sommer og Sportsfest 2014 Torsdag 14.august - søndag 17.august (program udsendes senere) Sponsorcykelløbet afholdes torsdag 14. august kl.18.30-20.30 N B! Nyt starttidspunkt og tilmelding. Cykelløb

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Landsbyhuset afholder sponsorcykelløb TOUR de GYRSTINGE Lørdag den 5. september 2015 10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Tour de Gyrstinge

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Lørdag d. 18. oktober 2014. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier. Gevinster for over 20.000,-

Lørdag d. 18. oktober 2014. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier. Gevinster for over 20.000,- Lørdag d. 18. oktober 2014 Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier Gevinster for over 20.000,- Program for Iøbsdagen: Fra kl. 10.00 Kl. 12.30 Kl. 12.30 Kl. 13.15 Kl. 13.15 Afhentning

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Kom til Spil-Sammen-Ugen. Søndag d. 10. til lørdag d. 16. august

Kom til Spil-Sammen-Ugen. Søndag d. 10. til lørdag d. 16. august Kom til Spil-Sammen-Ugen Søndag d. 10. til lørdag d. 16. august Uge 33 er ugen i Tvis, hvor Tvisboere samles på tværs af alder og venskaber til aktiviteter i løbet af ugen. Det kunne være rigtig sjovt,

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

FOR MERE INFO: WWW.BERINGSSTAFETTEN.DK

FOR MERE INFO: WWW.BERINGSSTAFETTEN.DK Tirsdag den 11. august 2015 i Bygholm ark! NYuHmEeD d 2015 Hovedsponsor N spurt! Sponsorer Arrangører FOR MERE INFO: WWW.BERINGSSTAFETTEN.DK FORTRÆNING Der tilbydes fortræning i uge 31 og 32. Søg yderligere

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Efterårskatalog 2015/2016. Følg med på hjemmesiden: ejsinghallen-ebk.dk VI SES. Velkommen til en ny sæson

Efterårskatalog 2015/2016. Følg med på hjemmesiden: ejsinghallen-ebk.dk VI SES. Velkommen til en ny sæson Efterårskatalog Følg med på hjemmesiden: 2015/2016 ejsinghallen-ebk.dk VI SES Velkommen til en ny sæson Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Velkommen til en ny sæson Der er fælles tilmelding

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere