Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg"

Transkript

1 Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 2002

2 2 Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 1. Sammenfatning og konklusion Konklusion Markedsbeskrivelse Betydning og udvikling Fusionen mellem Danish Crown og Vestjyske Slagterier i De samfundsmæssige følger Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger Indkøb og slagtning af levende svin Produktion og salg af fersk svinekød til forbrug Produktion og salg af svinekød til (visse former for) industriel anvendelse Produktion og salg af (visse) tilberedte kødprodukter Tilsagn Levering af levende svin til slagtning Produktion og salg af svinekød til forbrug og forædling Tilsagn rettet særligt mod forædlingsindustrien Tilsagn rettet særligt mod detailhandlen Samlet vurdering af tilsagnene Tilsagnsaftalen Sagsfremstilling Indledning Parterne Danish Crown Steff-Houlberg Fælles selskaber Daka a.m.b.a Dat-Schaub a.m.b.a SFK Holding A/S Scan-Hide Danske Slagterier og tilhørende organisationer Danske Slagterier Slagteriernes Forskningsinstitut SPF-Selskabet Avlssamarbejdet Svineafgiftsfonden Fusionsaftalen Andelsselskaber Markedsbeskrivelse Indkøb af slagtesvin Produktion og salg af fersk svinekød til forbrug Produktion og salg af svinekød til industriel anvendelse Produktion og salg af forædlede kødvarer Bortskaffelse af animalsk affald Øvrige markeder

3 3. Vurdering Fusionskontrolforordningen Kommissionens procedure for behandling af fusioner Henvisning af fusion til national behandling De danske konkurrenceregler Konkurrencelovens kapitel Konkurrencelovens fusionsregler Det relevante marked Markedet for indkøb af slagtesvin Markedet for produktion og salg af fersk svinekød til direkte forbrug Produktion og salg af svinekød til industriel anvendelse Markedet for forædlede kødprodukter Markedet for indsamling af slagteaffald Vurdering af fusionens virkninger på konkurrencen Indkøb af svin til slagtning i Danmark Produktion og salg af fersk svinekød til forbrug Produktion og salg af fersk svinekød til (visse former for) industriel anvendelse Markedet for produktion og salg af (visse) forædlede kødvarer Markedet for bortskaffelse af animalsk affald Samlet vurdering af fusionens virkninger på konkurrencen Vurdering af tilsagn Indkøb af svin til slagtning i Danmark Produktion og salg af fersk svinekød til forbrug Fersk svinekød til (visse former for) industriel anvendelse Produktion og salg af (visse) forædlede kødvarer Samlet vurdering af tilsagnene Appendiks 1 Modellen for kortsigtsanalyserne Model Appendiks 2: Augmented Dickey-Fuller test Appendiks 3: Markedsmodel til geografisk afgrænsning af markedet for fersk kød til supermarkeder Appendiks 4: Augmented Dickey-Fuller test, fersk kød til forbrug Appendiks 5: Estimation af krydspriselasticiteter mellem forædlede produkter Appendiks 6: Argumented Dickey-Fuller test, forædlede produkter Appendiks 7: Priseffekt på markedet for fersk svinekød til supermarkeder Appendiks 8: Priseffekt for salg af fersk svinekød til (visse former for) industriel anvendelse Appendiks 9: Effekt af tilsagn på markedet for fersk svinekød til supermarkeder Bilag 1 Kommissionens afgørelse i fusionen Danish Crown/Vestjyske Slagterier - IV/M1313 (herefter benævnt M1313) Bilag 2 Kommissionens hjemvisning af 14. februar

4 4 Oversigt over tabeller Tabel 1-1: Udviklingen i svineproduktionen = Tabel 1-2: Danish Crowns og Steff-Houlbergs anvendelse af slagtesvin...14 Tabel 1-3: Markedsandele i pct...18 Tabel 2-1: Dakas medlemmer og kapitalandel pr. 1/ Tabel 2-2: DC s notering DKK pr. kg opdelt i vægtintervaller...69 Tabel 2-3: Oversigt over andelsslagteriernes vedtægter...80 Tabel 2-4: Udvikling i svineproduktionen...81 Tabel 2-5: Leverandørstrukturen i Danmark...81 Tabel 2-6: Produktion og eksport af levende slagtesvin målt i antal...89 Tabel 2-7: Oversigt over anvendelsesmulighederne for grovpartering...95 Tabel 2-8: Salg af fersk kød til direkte forbrug i DK i tons...97 Tabel 2-9: Oversigt over den %-vise fordeling på aftagergrupper...98 Tabel 2-10: Fordeling af antal butikker Tabel 2-11: Detailmarkedet for fersk svinekød Tabel 2-12 Prisudviklingen i affaldsafhentningspriserne Tabel 3-1: Spredningen på prisændringerne Tabel 3-2: Model for ændringerne i den danske afregningspris Tabel 3-3: Resultater af Dickey-Fuller testene Tabel 3-4: Handel med levende svin (inklusive smågrise mv.) 1999 målt i tons levende vægt Tabel 3-5: Produktion og eksport af levende slagtesvin målt i antal Tabel 3-6: Transportomkostninger Tabel 3-7: Forventet eksportandel til Tyskland i procent fra fusionsparterne Tabel 3-8: Udviklingen i den danske markedsandel for import af levende svin til Tyskland Tabel 3-9: Markedsandele for handelsmærker på dagligvareområdet Tabel 4-1: Indkøb af svin til slagtning i Danmark, Tabel 4-2: Den gennemsnitlige afregningspris, 2000/ Tabel 4-3: Afregningspriser for specialproduktioner, 2000/ Tabel 4-4: Salg af fersk svinekød til supermarkeder, Tabel 4-5: Forsyningen med fersk svinekød til industriel anvendelse i Danmark, 2000/ Tabel 4-6: Produktion og salg af fersk kød til industriel anvendelse for særlige danske mærkevarer, 2000/ Tabel 4-7: Produktion og salg af forædlede kødprodukter, 2000/ Tabel 4-8: Produktion og salg af pålæg i Danmark, 2000/ Tabel 4-9: Produktion og salg af leverpostej mv. i Danmark, 2000/ Tabel 4-10: Produktion og salg af hotdog-pølser i Danmark, 2000/ Tabel 4-11: Markedsandele for mobile pølsevogne 2000/ Tabel 4-12: Bortskaffelse af højrisikoaffald, Tabel A.1.1: Resultat af estimation af oprindelig model Tabel A.1.2: Resultat af estimation af endelig model Tabel A.3.1.: Mark-up for fersk svinekød til supermarkeder Tabel A.3.2: Øget profit på salg af dansk fersk svinekød til danske supermarkeder ved øgede priser på kødet

5 Tabel A.4.1: Dickey-Fuller testresultater for prisforhold mellem Danmark og Tyskland Tabel A.4.2: Augmented Dickey-Fuller testresultater for prisforhold mellem Danmark og Sverige Tabel A.4.3: Dickey-Fuller testresultater for prisforhold mellem DK og UK Tabel A.5.1: Korrelationskoefficienter for priser på udvalgte produkter i perioden marts 1999 til marts Tabel A.5.2: Estimerede egenpris- og krydspriselasticiteter Tabel A.6.1: Testresultater for DC s danske vs. tyske og svenske baconpriser Tabel A.6.2: Testresultater for DC s danske vs. svenske pølsepriser Tabel A.6.3: Testresultater for DC s danske vs. svenske priser på leverpostej Tabel A.6.4: Testresultater for DC s danske vs. svenske, tyske, franske og engelske priser på pålæg Tabel A.6.5: Testresultater for DC s danske vs. svenske, tyske og finske priser på færdigretter og konserves Tabel A.7.1: Markedsandele i regnskabsåret 2000/01 på det danske marked for fersk svinekød til supermarkeder Tabel A.7.2.: Mark-up for fersk svinekød til supermarkeder Tabel A.7.3: Markedsandele anvendt i markedsmodel Tabel A.7.4: Priselasticiteter anvendt som udgangspunkt i markedsmodellen Tabel A.7.5: Betydningen af en fusion mellem Danish Crown og Steff-Houlberg Tabel A.7.6: Sammenhæng mellem egenpriselasticitet og dækningsbidrag i % Tabel A.7.7: Betydningen af en fusion mellem Danish Crown og Steff-Houlberg, e ii =-4,00 og e i =-1, Tabel A.7.8: Betydningen af en fusion mellem Danish Crown og Steff-Houlberg, e ii =-3,33 og e i =-1, Tabel A.7.9: Betydningen af en fusion mellem Danish Crown og Steff-Houlberg, e ii =-4,00 og e i =-0, Tabel A.7.10: Betydningen af en fusion mellem Danish Crown og Steff-Houlberg, e ii =-3,33 og e i =-0, Tabel A.8.1: Markedsandele Tabel A.8.2: Marginale omkostninger

6 6 Oversigt over bokse Boks 1-1: Fusionen mellem Danish Crown og Vestjyske Slagterier...15 Boks 1-2: Tilsagn afgivet af Danish Crown...23 Boks 1-3: Frasalg af kapacitet ved sidste slagterifusion...26 Boks 2-1: Dimensioner ved forædling Boks 3.1 SSNIP-test

7 Oversigt over figurer Figur 2-1: Oversigt over Danish Crown Gruppen...60 Figur 2-2: Leveringsstatistik antal svin pr. stop...86 Figur 2-3: Udviklingen i EU-referencepris for svinekød Figur 2-4: Den gennemsnitlig afregningspris Figur 2-5: Eksport fordelt på lande...96 Figur 2-6: Eksporten fordelt på varegrupper...97 Figur 3-1: Afregningspriser i Danmark, Tyskland og Sverige Figur 3-2: Afregningspriser i UK, Holland og Frankrig Figur 3-3: Uge-til-uge ændring i afregningsprisen i Danmark, Tyskland og Sverige Figur 3-4: Udviklingen i den relative pris mellem Danmark og Tyskland samt Danmark og Sverige Figur A.1.1: Residualplot Figur A.1. 2: Krydsplot Figur A.1-3: Normalfordelingsplot Figur A.4.1: Udviklingen i prisforholdet mellem udskæringer solgt i Danmark og i Tyskland Figur A.4.2.: Udviklingen i prisforskellen mellem Danmark og Tyskland sammenholdt med afsætningen i Tyskland for udskæring Figur A.4.3: Udviklingen i prisforskellen mellem Danmark og Tyskland sammenholdt med afsætningen i Tyskland udskæring Figur A.4.4: Udviklingen i prisforholdet mellem udskæringer solgt i Danmark og i Sverige Figur A.4.5: Udviklingen i forholdet mellem danske og engelske priser på udskæring Figur A.5.1: Udvikling i forbrug i Danmark af udvalgte forædlede produkter Figur A.5.2: Udvikling i forbrug i Danmark af udvalgte forædlede produkter Figur A.8.1.: Priseffekt af fusionen ved forskellige valg af ekstern elasticitet (ei) og forskellige valg af krydspriselasticitetsforholdet mellem DC og SH i forhold til de øvrige krydspriselasticiteter Figur A.8.2: Priseffekten af fusionen ved forskellige krydspriselasticiteter Figur A.8.3: Priseffekten af fusionen ved forskellige marginale omkostninger Figur A. 9.1: Fusionsbetingelsers betydning for fusionens priseffekt

8 8

9 9 Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 1. Sammenfatning og konklusion 1.1 Konklusion I november 2001 besluttede Danish Crown og Steff-Houlberg at fusionere. Fusionen blev anmeldt til EU-kommissionen, idet parternes samlede omsætning (46 mia. kr.) overstiger EU-grænsen på 5 mia. euro eller ca. 37 mia. dkr. Efter drøftelser mellem slagterierne, Konkurrencestyrelsen og økonomi- og erhvervsministeren besluttede ministeren i december 2001 at anmode EUkommissionen om, at fusionen skulle behandles i Danmark. Baggrunden for dette ønske var, at fusionen stort set ikke påvirker konkurrencen i resten af EU, mens den har betydelige virkninger i Danmark. Og da Danmark i dag har en fusionskontrol, der fuldt ud er på højde med kontrollen i andre EU-lande, var det naturligt, at det er de danske konkurrencemyndigheder, der skal foretage afvejningen mellem fusionens mulige effektivitetsfremmende virkninger og de konkurrencebegrænsende virkninger - herunder ikke mindst virkningerne for forbrugerne og fødevareindustrien. EU-kommissionen var enig heri og henviste derfor i februar 2002 fusionen til behandling i Danmark. Fusionen har været vanskelig at behandle, fordi den medfører en kraftig ændring af konkurrenceforholdene. Samtidig har det vist sig at være vanskeligt at opstille tilsagn, som opvejer fusionens konkurrencebegrænsende virkninger. Det skyldes, at produktionsprocessen i svinesektoren er stærkt integreret fra "jord til bord", dvs. at slagterierne sidder på en stor del af råvareleverancerne, en stor del af slagtningerne, og en væsentlig del af forædlingsindustrien og forsyningen til detailhandelen. Og da slagterierne endvidere er andelsejede og ikke aktieselskaber, er det ikke umiddelbart muligt at frasælge ejerandele i de fusionerende virksomheder. Ved en vurdering af fusionen må der lægges vægt på mange forhold. For slagterierne selv er det væsentligste, at de med fusionen kan opnå stordriftsfordele eller synergieffekter. Slagterierne har selv beregnet denne fordel til mere end 200 mio. kr. årligt. Det skyldes for det første, at de kan undgå overlappende salgs- og markedsføringsfunktioner, både i Danmark og i udlandet. Endvidere er der stordriftsfordele i administrationen. Stordriftsfordelen i selve produktionen er mindre - parterne regner med at opretholde de fleste slagterier, idet noget af produktionen dog skal samles i et nyt, moderne storslagteri nær Horsens, som Danish Crown har planlagt gennem flere år, og som ventes at stå færdigt i efteråret Stordriftsfordelene vil gøre det muligt for slagterierne og deres ejere - de ca landmænd, der leverer svinene - at øge indtjeningen. Ikke nødvendigvis i forhold til i dag, men i forhold til den udvikling, der ellers ville være tale om. Svineleverandørerne har netop haft 1-2 relativt gode år, hvor priserne - bl.a. på grund

10 10 af mund- og klovesyge i andre eksportlande og BSE i oksekød - har været høje. Der har imidlertid også været år, hvor svineavlernes indtjening har været lav, og hvor den effektive timeløn har været klart lavere end for lavtlønnede lønmodtagere. Fusionen gør det muligt at etablere et stærkt dansk "eksportlokomotiv", der både kan øge indtjeningen og gøre den lidt mere stabil. Konkurrencestyrelsen og -rådet må imidlertid ikke lade dette forhold være afgørende. Konkurrenceloven anerkender fuldt ud hensynet til at skabe store, effektive enheder, men slår fast, at dette ikke må ske på bekostning af mindre konkurrenter eller forbrugerne. Det er med andre ord ikke legitimt, hvis synergifordelene hovedsageligt skyldes øget markedsmagt. Det er netop denne øgede markedsmagt, der er problemet. Markedsmagten øges i næsten alle led. For det første øges den i forsyningsleddet, idet Danish Crown kommer til at sidde på 90 pct. af slagtningerne i Danmark. De svineavlere, der ønsker at levere til anden side, får færre valgmuligheder. Der kan derfor opstå et mindretalsbeskyttelsesproblem. Der kan til gengæld ikke opstå en situation, hvor sla g- terierne udnytter et flertal af svineavlerne, fordi disse jo ejer slagterierne og vælger repræsentanter til selskabets ledende organer. For det andet opnår slagterierne øget markedsmagt over for detailhandelen. Danish Crown får her ca. to trediedele af salget til supermarkederne af fersk kød. I værste fald kunne prisen her stige med op mod 10 pct, hvilket ville give slagterierne en forøget indtjening på flere hundrede mio. kr. om året. Markedsmagten skyldes, at mange forbrugere kigger på, hvor kødet kommer fra, og foretrækker dansk svinekød. Importkvoten er derfor kun 1-2 pct. Hertil kommer, at de nærmest liggende, udenlandske slagterier, der kunne være et alternativ, vil være nødt til at opbygge egen distribution med kølebiler. Detailhandelen kan derfor godt supplere leverancerne udefra, men kan i realiteten ikke klare sig uden slagterierne efter fusionen. Markedsmagten øges også i og over for forædlingsindustrien. Markedsmagten er dog mindre her end på markedet for fersk, dvs. frisk og ubehandlet, svinekød. De danske forbrugeres smagsløg er anderledes end i mange andre lande, men forskellen bliver mindre i takt med, at mange inspireres af fremmede køkkener. En del postejer, pateer, pålæg og pølser er imidlertid nationale specialiteter, der ikke afsættes i nævneværdig grad uden for landets grænser, og mange af udskæringerne til danske forbrugere er anderledes end i andre lande. Uden "tiltag" til at forbedre konkurrencen kunne prisen på kød til forædlingsindustrien stige med op til 5 pct. Ulempen for forbrugerne ved fusionen er således en risiko for højere svinekødspriser. En lige så vigtig ulempe er risikoen for, at der bliver mindre at vælge mellem på supermarkedernes hylder. Med fusionen bliver markedets pres på slagterierne for at produktudvikle mindre - hvad enten der er tale om nye grise, økologiske produkter, nye udskæringer eller forædlede produkter. Der vil også være risiko for, at slagterierne vælger at eksportere de bedste produkter og lade det danske marked nøjes med de næstbedste.

11 11 Uden konkurrenceforbedrende tiltag ville der derfor ikke have været tvivl om, at fusionen skulle have været forbudt. Gennem en lang forhandlingsrunde er det imidlertid lykkedes at blive enige om tilsagn, der imødegår fusionens konkurrencebegrænsende virkninger. Tilsagnene falder i fire grupper. For det første har Danish Crown indvilget i at forbedre den enkelte leverandørs valgmuligheder og at beskytte mindretal blandt leverandørerne. Det sker ved bedre muligheder for såkaldte splitleverancer, så andelshaveren kan vælge at levere en del af sin produktion til konkurrerende slagterier. Den væsentligste nyskabelse er her, at svineavleren kan "samle sideproduktion sammen" over 8-ugers perioder, så han kan fylde en lastbil med svin til en konkurrent. Slagterierne får endvidere aftagepligt over for alle danske landmænd - også ikke-andelshavere. Samtidig styrkes mindretalsbeskyttelsen i Danske Sla gterier og i Svineafgiftsfonden. For det andet har Danish Crown accepteret at sælge et slagteri med kapacitet til at slagte svin om ugen. Det svarer til 2,5 pct. af den danske svineproduktion eller til 13 pct. af supermarkedernes og de uafhængige forædlingsvirksomheders samlede behov for forsyninger. Det er dobbelt så stor kapacitet, som EU fik Danish Crown til at sælge efter fusionen i 1999 med Vestjyske Slagterier. Det solgte sla g- teri (Koopmann i Silkeborg) standsede produktionen i 2001, bl.a. pga indkøringsproblemer. Konkurrencerådet har derfor krævet særligt gode (set fra købers side) eller hårde (set fra slagteriernes side) betingelser for salget. Slagterierne skal i 4 år bistå med at levere svin til slagteriet. Og mindsteprisen for slagteriet er negativ, nemlig minus 24 mio. kr., idet parterne skal sælge et slagteri i god stand for højeste bud med en medfølgende pulje på 24 mio. kr. Puljen kan dække underskud samt investeringer i maskiner og udstyr, forbedringer af miljø og arbejdsmiljø samt efteruddannelse for slagteriets medarbejdere. Konkurrencen i slagteleddet sikres også ved, at Danish Crown skal påtage sig at lønslagte for andre inden for en kvote på 1000 svin om ugen. Det betyder fx, at landmænd, forædlingsvirksomheder eller detailhandlere, der vil prøve en "ny gris" ikke skal investere i et eget slagteri - med de betydelige omkostninger, der kan være forbundet med det. Muligheden for at eksperimentere med nye kødtyper opretholdes på denne måde. Dertil kommer, at Danish Crown ikke mere, når virksomheden lukker slagterier, må forsyne dem med en ejendomsklausul, der hindrer købere i at drive slagteri. For det tredje sikres konkurrencen i forædlingsleddet. Forædlingsindustrien er i en periode på 10 år sikret forsyninger (op til tons om året, hvilket er en betydelig del af industriens råvarebehov) til priser, der ikke må overstige de gennemsnitlige eksportpriser. Herved fjernes effektivt risikoen for, at slagterierne kan misbruge deres markedsmagt over for mindre forædlingskonkurrenter - og om 10 år er

12 12 der grund til at tro, at det indre marked er bragt til at fungere på denne del af fødevareområdet. Konkurrencen i forædlingsleddet sikres også ved, at Danish Crown forpligter sig til at sælge en forædlingsvirksomhed med en kapacitet svarende til tons om året. For det fjerde sikres konkurrencen til detailhandelen - ud over af den afledte effekt af tilsagnene oven for - ved, at Danish Crown har forpligtet sig til at give konkurrenter adgang til sit distributionssystem. Herved bliver de nemmere for konkurrenter (også fra andre lande) at nå helt ud til forbrugerne med frisk svinekød. Danish Crown skal også garantere, at ejere og lejere af pølsevogne i Danmark gives vilkår i fremtiden, der er mindst lige så gode som i dag. Samlet betyder disse fire grupper af tilsagn, at forbrugerne og konkurrenterne efter Konkurrencerådets vurdering er lige så godt stillet, som hvis fusionen var blevet forbudt. Det er der fire grunde til. For det første må tilsagnene vurderes som hårde og vidtgående. De er hårdere end de vilkår, MD Foods accepterede for at overtage Kløver Mælk, og også hårdere end EU s krav til Danish Crown ved den ovennævnte fusion i Det var netop denne mulighed for at stille særligt hårde krav, der var en del af baggrunden for anmodningen om, at fusionsbehandlingen skulle ske i Danmark. For det andet er fusionen vurderet med danske briller, dvs. ud fra situationen på de danske fødevaremarkeder. Der er imidlertid grund til at tro, at disse markeder i fremtiden vil blive mere internationale. Det gælder især på markederne for forædlede produkter, der på nogle områder i dag er danske, på andre områder allerede er internationale. For det tredje er der skelet til, at Steff-Houlbergs økonomiske situation er forringet mærkbart gennem de seneste måneder. Ganske vist er firmaets hovedslagteri i Ringsted i god stand, og delvis afskrevet, samtidig med at selskabets andelshavere har et opsigelsesvarsel på 2 år. På den anden side er en fjerdedel af selskabets andelshavere jyder eller fynboer, som nemt kan skifte til Danish Crown, som med det nye storslagteri i Horsens vil have kapacitet nok. Og knap 12 pct. af selskabets produktion sker i Rønne, som pga. af transportomkostningerne til og fra Bornholm har en særlig status. Ved en økonomisk nedgang for Steff-Houlberg kunne Danish Crown under alle omstændigheder mere eller mindre "gratis" over nogle år øge sin markedsandel i Danmark betydeligt. Endelig, for det fjerde, er detailhandelens købermagt øget i de seneste 10 år. Detailhandelen består i dag af tre grupper, som hver på sin måde er konsolideret: gennem gode regnskabsresultater i Dansk Supermarked-gruppen, gennem nordisk samarbejde i Coop og gennem fusioner hos "købmændene". Der er derfor ikke grund til at tro, at detailhandelen kommer "i lommen" på Danish Crown.

13 13 Helt overordnet er der lagt vægt på den samfundsøkonomiske effektivitet, forbrugerpriserne og produktudbuddet. Vurderingen er, at den internationale konkurrence under alle omstændigheder presser slagterierne til stadig højere effektivitet i sla g- teleddet. Tiltagene vil formentlig sikre, at forbrugerpriserne fortsat ligger på stort set samme niveau, eller ikke mere end lidt over, priserne i vores nabolande. Endelig er det vurderingen, at tilsagnene vil sikre, at produktudbuddet ikke indsnævres. På den baggrund godkender Konkurrencerådet fusionen på betingelse af, at Danish Crown overholder de tilsagn, der er opnået enighed om. 1.2 Markedsbeskrivelse Betydning og udvikling Den danske svinesektor har stor betydning for samfundsøkonomien. Slagterierne og forædlingsvirksomhederne alene beskæftiger personer, og den samlede beskæftigelse i svinekødssektoren inkl. landbruget og følgeindustrien er på Hovedparten af svinekødsproduktionen, 85 pct., eksporteres. I 2001 var værdien af eksporten 29 mia. kr. Eksporten af svinekød udgør godt 6 pct. af vareeksporten, og svinekød har i en årrække været Danmarks største eksportartikel. Danmark er verdens største eksportør af svinekød, og der sælges til 130 lande. Den danske svineproduktion er steget væsentligt de seneste 20 år, jf. tabel 1-1. Tabel 1-1: Udviklingen i svineproduktionen = Antal slagtesvin Antal svin pr. leverandør Eksport (tons) I 1980 blev der leveret godt 14 mio. svin til slagtning, mens tallet i 2000 var godt 21 mio. svin, en stigning på 50 pct. Hele stigningen er gået til eksport. Samtidig er antallet af landbrugsbedrifter med svin faldet fra til Der er dermed sket en betydelig koncentration i produktionen af svin. Tendensen til koncentration er imidlertid endnu stærkere i slagterileddet. I 1980 var der 18 andelsslagterier, mens produktionen i 2000 var samlet i 3 selskaber, Danish Crown, Steff-Houlberg og Tican. De tre andelsslagterierne står for 95 pct. af slagtningerne og en endnu større andel af eksporten. De resterende 5 pct. af slagtningerne sker på i alt 125 mindre private slagterier. Danish Crown er langt det største slagteri med en omsætning, der er næsten syv gange større end Steff-Houlbergs og ca. 23 gange større end Ticans. Danish Crown slagter næsten fem gange flere svin end Steff-Houlberg og tretten gange flere end Tican.

14 14 Af Danish Crowns og Steff-Houlbergs produktion af dansk svinekød sælges knap 5 pct. til forbrug af fersk svinekød i Danmark, jf. tabel 1-2, mens godt 15 pct. går til videre forædling her i landet (hvorfra de færdige produkter sælges dels i Danmark og dels til udlandet). Resten, dvs. 80 pct. af produktionen, afsættes på eksportmarkederne. En del af eksporten går til parternes udenlandske forædlingsvirksomheder. Derudover har specielt Danish Crown også en betydelig international handel med kød, fx i ESS-Food og Dat-Schaub. Tabel 1-2: Danish Crowns og Steff-Houlbergs anvendelse af slagtesvin 1000 tons i alt Heraf pct. Forbrug i DK Forædling i DK Eksport Danish Crown ,6 13,0 83,4 Steff-Houlberg 263 6,2 22,7 71,1 I alt ,1 14,7 81, Fusionen mellem Danish Crown og Vestjyske Slagterier i 1998 Den seneste store fusion i slagteribranchen var mellem Danish Crown og Vestjyske Slagterier i 1998, jf. boks 1-1.

15 15 Boks 1-1: Fusionen mellem Danish Crown og Vestjyske Slagterier Fusionen mellem Danish Crown og Vestjyske Slagterier i 1998 var omfattet af EU s fusionskontrol, og en gennemførelse var derfor betinget af EUkommissionens godkendelse. Fusionen skabte Europas største svineslagteri med omkring 16 mio. slagtninger om året. Kommissionen fandt imidlertid, at fusionen ville skabe konkurrenceproblemer på det danske marked. For det første gjorde fusionen det svært for nye slagterier eller slagterier, som ønskede at udvide deres produktion at få forsyninger med levende svin. Danish Crown ville komme til at sidde på 76 pct. af markedet for levende svin. Andelshaverne (svineproducenterne) havde leveringspligt for hele deres produktion til Danish Crown. Andelshaverne havde dermed ingen valgmulighed, men var henvist til at levere til Danish Crown, medmindre de ville melde sig helt ud af selskabet. Derfor var det et vilkår for Kommissionens godkendelse, at andelshaverne i Danish Crown fik mulighed for at afsætte op til 15 pct. af deres ugentlig produktion til anden side (splitleverancer). For det andet ville Steff-Houlberg efter fusionen være den eneste konkurrencetrussel for Danish Crowns salg af fersk svinekød til supermarkederne. Kommissionen vurderede, at Steff-Houlberg ikke ville blive en alvorlig trussel til Danish Crown i praksis. Salget af svinekød var et gennemsigtigt marked, og de to virksomheder ville have gode muligheder for at matche de konkurrencetiltag, den anden gjorde brug af. Steff-Houlberg var en væsentlig mindre virksomhed end Danish Crown, hvis omsætning dengang var næsten 10 gange større, og Steff-Houlberg havde ikke nogen konkurrencemæssige fordele sammenlignet med Danish Crown. Selskabet havde ingen oksekødsproduktion og var delvis afhængig af at kunne afsætte en stor del af sin eksportproduktion gennem de Danish Crown-kontrollerede selskaber ESS-Food og Dat-Schaub. Derfor var det en afgørende forudsætning for Kommissionens godkendelse, at Steff-Houlbergs binding til ESS-Food og Dat-Schaub blev afbrudt, og at Danish Crown solgte et slagteri med en passende kapacitet. Et uafhængigt slagteri kunne skabe en tredje spiller på markedet og derved medvirke til at sikre virksom konkurrence. Danish Crown forpligtedes til at forsyne det ny slagteri med levende svin i en startperiode. Nu 3 år efter fusionen har det vist sig, at de vigtigste tilsagn nemlig kravet om frasalg og splitleverancer har haft begrænset virkning. Det frasolgte slagteri stoppede produktionen efter mindre end 1 år, og kun ganske få producenter leverer levende svin til anden side. Siden 1999, hvor Kommissionen godkendte fusionen, har markedet været udsat for kraftige prisbevægelser, bl.a. som følge af mund- og klovesyge i nogle vigtige eksportlande. I løbet af godt 1 år (begyndelsen af 2000 til midten af 2001) steg noteringerne med over 60 pct. Siden - efter midten af er der indtrådt et fald.

16 16 Dette har ført til betydelige udsving i indtjeningen for slagterierne og dermed også andelshaverne. De høje priser på eksportmarkederne bl.a. i Japan og USA har på den ene side ført til høje afregninger til slagteriernes andelshavere. På den anden side har prisfaldet stillet store krav til slagteriernes omstillingsevne. Der har bl.a. været tilbagegang på det russiske marked, hvilket især har ramt Steff-Houlberg. Samtidig har konkurrencen på hjemmemarkedet ført til, at Steff-Houlberg har tabt nogle store supermarkedskæder som kunder. Steff-Houlbergs situation er således dårligere i dag, end tilfældet var i Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg vil - uden kompenserende foranstaltninger - skabe mange af de samme konkurrencemæssige problemer som i Problemerne er dog noget større, idet alternativerne til Danish Crown på det danske marked - efter en fusion med Steff-Houlberg - vil være stærkt begrænsede. Med hensyn til produktion og slagtning af levende svin vil Danish Crown sammen med Steff-Houlberg kontrollere 90 pct. af den samlede danske svineproduktion mod 76 pct. i For salg af fersk svinekød til supermarkederne vil parterne samlet få en markedsandel på pct. mod 40 pct. i Til forskel fra dengang vil der ikke være nogen, der kan tage konkurrencen op med Danish Crown om at blive hovedleverandør til supermarkederne. Også for salg af svinekød til forædlingsindustrien vil den fusionerede virksomhed stå stærkt, og den vil være største udbyder for alle grupper af forædlede produkter, bortset fra leverpostej, hvor Stryhns er størst De samfundsmæssige følger Den danske svinesektor står stærkt internationalt. Flere undersøgelser peger på, at de danske slagteriers position i væsentlig grad skyldes forhold som høj produktkvalitet og fødevaresikkerhed, samt slagteriernes evne til at tilpasse produkterne individuelt til de udenlandske markeder. Der er udviklet nye produkter og typer af svin efter importlandenes behov (fx UK-grise til de engelske supermarkeder, EUtungsvin til de tyske forbrugere og specialskinker til de sydeuropæiske markeder). Samtidig har andelsslagterierne opretholdt en produktion med høj kapacitetsudnyttelse i slagteleddet og en høj forædlingsgrad. Det har sikret konkurrenceevnen og indtjeningen, og gennem andelssystemet er dette også kommet leverandørerne til gode. Priserne til de danske svineproducenter, der bestemmes ud fra eksportprisene, har således normalt været på mindst samme niveau som i udlandet og i flere år noget højere. De danske slagterier forestår også praktisk taget hele forsyningen med fersk svinekød til den danske detailhandel, ligesom de har størstedelen af leverancerne til for-

17 17 ædlingsindustrien. Det indebærer en risiko for et reduceret konkurrencepres. I Konkurrenceredegørelsen fra 1999 pegede styrelsen på, at udvalget af produkter til den danske detailhandel var snævrere, end man skulle forvente 1. Supermarkedernes import af fersk svinekød var minimal. Der var ingen markedsføring af nye udenlandske produkter. Udbudet til hjemmemarkedet var dog ved at blive mere differentieret. Der var kommet velfærdsgrise, økologiske grise mv. Det er vanskeligt at sammenligne svinekødspriser mellem forskellige lande. Det skyldes, at der er forskellige måder at udskære grisen på samt forskelle i forbrugernes ønsker og i forædlingsindustriens behov. For nogle identiske produkter kan det dog konstateres, at de danske slagterier har opnået højere priser til det danske marked end ved salg til andre markeder. Man kan dog ikke uden videre deraf slutte, at de danske engrospriser som helhed har ligget højere end udlandets. Det er sandsynligt, at i hvert fald en del af forskellen udlignes af lavere priser på andre dele af grisen, hvor det ikke er muligt at sammenligne priser for produkterne. Sammenligning af forbrugerpriser for svinekød mellem landene er endnu vanskeligere. Produkter og forbrugsmønstrene er meget forskellige. Danskerne køber fx flere fedtfattige produkter end tyskerne og italienerne og langt mindre bacon end englænderne. Vi anvender også færre skinker end i andre lande. Kødet skæres også forskelligt ud. Der er intet, der tyder på, at fusionen vil ændre på dette mønster - tværtimod. Slagteribranchen opererer internationalt, hvor modernisering og effektiv produktion er afgørende forudsætninger. I denne konkurrence er det en fordel, at virksomheder har en vis størrelse, så man inden for samme organisation kan høste fordele ved specialisering og stordrift, samtidig med at man kan fastholde evnen til hurtig omstilling. Fusionen vil give parterne væsentlige synergieffekter i form af effektivitetsgevinster og vil også styrke parternes markedsposition på eksportmarkederne. På den anden side er der risiko for, at det reducerede konkurrencepres på det danske hjemmemarked vil medføre, at priserne på svinekødsprodukter i de danske supermarkeder vil stige. Konkurrencestyrelsens analyser peger på, at en prisstigning i detailleddet på 8-10 pct. vil være sandsynlig. De dele af forædlingsindustrien, der traditionelt har satset på danske råvarer, risikerer også at blive ramt. Dernæst kan man frygte, at parterne ikke længere vil have så stærkt incitament til at målrette deres produktudvikling til det danske marked. Eksporten vil være mere interessant at anvende ressourcer på. Det kan føre til, at danske forbrugere på sigt vil få et snævrere udvalg af produkter at vælge imellem end ellers, herunder færre kvalitetsprodukter. Vurderingen af fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg er derfor sket i lyset af, at det er afgørende at sikre, at fordelene ved fusionen - i form af synergie f- 1 Konkurrenceredegørelsen 1999, side 79

18 18 fekter og en større styrke på eksportmarkederne - ikke betales af de danske forbrugere eller andre danske virksomheder. 1.3 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger Konkurrencestyrelsens undersøgelser viser, at fusionen vil medføre konkurrenceproblemer i relation til: indkøb og slagtning af levende svin, produktion og salg af fersk svinekød til supermarkeder, produktion og salg af svinekød til (visse former for) industriel anvendelse, samt produktion og salg af (visse) tilberedte kødvarer. Danish Crown vil som følge af fusionen opnå betydelige markedsandele, jf. tabel 1-3. Tabel 1-3: Markedsandele i pct. Indkøb Svinekød Svine- af levende til kød til super- foræd- svin marke- lingsin- der dustrien Samlet Tilberedte kødprodukter Pålæg i alt 1 Hotdogpølser Leverpostej Danish Crown 74, Steff-Houlberg 15, Samlet 89, Note 1 : Kolonnen angiver tal for samtlige pålægsprodukter under ét. For mærkevarepålæg vil parternes markedsandel efter fusionen være højere end for samtlige pålægsprodukter Indkøb og slagtning af levende svin Allerede inden fusionen var Danish Crown dominerende, hvad angår produktion og indkøb af slagtesvin, idet de havde en markedsandel på 74 pct. Det nye selskab vil aftage 89,5 pct. af den danske produktion af slagtesvin. Den nærmeste konkurrent har 5 pct. Fusionen indebærer, at landmændenes valgmuligheder begrænses. Ønsker en ny landmand en fast aftager til sine svin, vil Danish Crown i praksis være eneste mulighed. Dette hænger sammen med, at Danish Crown og Steff-Houlberg er de eneste slagterier, der kan aftage svin over hele landet. Samtidig har de private svineslagterier kun et begrænset behov for leverancer og er derfor ikke noget realistisk alternativ. Danish Crowns position forstærkes af, at de enkelte svineproducenter (andelshavere) er forpligtet til at levere deres produktion til Danish Crown. Det gør det samtidigt vanskeligt for andre slagterier, herunder nye virksomheder, at få forsyninger.

19 19 Før fusionen mellem Danish Crown og Vestjyske Slagterier i 1999 omfattede denne leveringspligt andelshavernes fulde produktion, dvs. at de var udelukket fra at levere til andre end Danish Crown. Som led i gennemførelsen af fusionen fik svineproducenterne mulighed for at levere op til 15 pct. af deres ugentlige produktion til andre end Danish Crown. Denne mulighed for såkaldte splitleverancer har eksisteret siden 1. oktober 2001, men kun 7 ud af knap andelshavere har benyttet sig af den. Dette hænger formentlig sammen med, at det ikke har været attraktivt for konkurrerende slagterier at aftage svin fra Danish Crowns andelshavere. Det kan der være flere grunde til. De øvrige slagterier i Danmark er bortset fra Tican, der ikke kan aftage flere svin af en beskeden størrelse og ligger spredt. Såfremt et konkurrerende slagteri ønsker at aftage svin fra Danish Crowns andelshavere fx fordi det vil udvide produktionen - skal det være i stand til at betale noget mere end Danish Crown. Samtidig skal det betale for transport fra landmand til slagteri, hvilket kan være bekosteligt - fx koster det op til 40 øre pr. kg at transportere svin fra Jylland til Sjælland. Desuden har det betydning, at opgørelsen af de 15 pct. sker på ugebasis. Et konkurrerende slagteri, som vil udnytte de 15 pct., som landmanden kan sælge til anden side, tvinges til at sprede sine ugentlige indkøb ud på et stort antal landmænd. Hvor Danish Crown kan afhente 100 svin hos en enkelt landmand, skal det konkurrerende slagteri ud til 7 landmænd hver uge for at indkøbe det samme antal. Selvom adgangen til at levere 15 pct. af svineproduktionen til andre end Danish Crown også vil gælde de tidligere medlemmer af Steff-Houlberg efter fusionen, ændrer det ikke ved, at det vil være vanskeligt for et nyt slagteri at få leverancer på konkurrencedygtige vilkår. Danish Crown er efter fusionen eneste slagteri på landsplan, der kan aftage produktionen fra en ny svineproducent. Tican (i Thisted), som er den største konkurrerende virksomhed, optager p.t. kun nye leverandører på venteliste og er i øvrigt kun et alternativ for landmænd i Nordjylland. Det vil derfor blive svært for en ny producent at etablere sig på markedet, såfremt Danish Crown i fremtiden afviser at optage svineproducenter som andelshavere eller nægter at aftage svin fra ikkeandelshavere. Fusionen medfører også, at parternes bestyrelsesposter i brancheforeningen for svineslagterier, Danske Slagterier, lægges sammen. Danske Slagterier varetager bl.a. informationsformidling, afsætningsfremme og står også for en væsentlig del af forsøgs- og udviklingsarbejdet inden for svineavlen og produktionen. Efter fusionen vil der kun være 1 medlem af bestyrelsen ud af 11, der ikke repræsenterer Danish Crown. Danish Crown vil dog ikke være i stand til at gennemføre

20 20 beslutningen uden opbakning fra dette medlem, for selvom beslutninger træffes med simpelt flertal, er de kun gyldige, såfremt 2 slagterier stemmer for forslaget. I forlængelse heraf vil Danish Crown efter fusionen også forstærke sin indflydelse på sammensætningen af bestyrelsen i Svineafgiftsfonden. Svineafgiftsfonden finansierer bl.a. forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, sygdomsforebyggelse- og bekæmpelse samt kontrol. Samlet giver fusionen Danish Crown stor indflydelse på forskning og produktudvikling og næsten fuldstændig kontrol over indkøb og slagtning af levende svin. Dette har også betydning for de senere omsætningsled, der er afhængige af forsyninger med svinekød Produktion og salg af fersk svinekød til forbrug Danish Crown vil efter fusionen være dominerende, når det gælder om at forsyne de danske supermarkeder med fersk svinekød, idet virksomheden vil få en markedsandel på pct. Steff-Houlberg har hidtil været den eneste virksomhed, der har kunnet konkurrere med Danish Crown om at være hovedleverandør til supermarkedernes landsdækkende køb af fersk svinekød. De nærmeste konkurrenter har markedsandele på under 5 pct., og selvom nogle af dem i et vist omfang kan fungere som anden, tredje eller fjerde leverandør til supermarkedskæders lokale afdelinger, har ingen af dem de nødvendige faciliteter (mængder, opskæring eller emballering) til at konkurrere med parterne på landsplan. Supermarkederne kræver landsdækkende distribution med svinekød af ensartet kvalitet, som kan bruges i de ugentlige tilbudskampagner. Resultatet er derfor, at konkurrencen begrænses. Analyserne, som præsenteres i kapitel 3 og i appendikserne viser, at det manglende konkurrencepres kan føre til gennemsnitlige prisstigninger på over 2 kr. pr. kg, eller ca. 10 pct. En merpris, der skal betales af de danske supermarkeder uanset hvor de køber ind. Konkurrencen fra eventuelle nye udbydere eller fra import vil næppe være tilstrækkelig til at imødegå eventuelle prisstigninger. Det koster ca. 300 mio. kr. at bygge et nyt, moderne slagteri med en kapacitet på ca svin pr. uge, mens prisen for at bygge en opskæringsvirksomhed er ca. 100 mio. kr. En ny virksomhed skal samtidig have sikkerhed for leverancer af levende svin og afsætning, hvilket er vanskeligt på det danske marked. Etablering af nye virksomheder er derfor ikke sandsynlig på kort sigt. En anden mulighed er øget import. Men der er her en række faktorer, der fungerer som hindringer, og som kumulativt bevirker, at en væsentlig øget import ikke uden videre er sandsynlig.

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris?

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011 Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Danish Crown Nordic DC Nordic Friland K-Pack AB Nordic Randers KLS

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Agro- og fødevareindustriens økonomiske situation og udsigter frem mod 2011

Agro- og fødevareindustriens økonomiske situation og udsigter frem mod 2011 Agro- og fødevareindustriens økonomiske situation og udsigter frem mod 2011 Virksomhedslederpris 2011 Henning Otte Hansen hoh@foi.dk Landbrugets Økonomi 2010 Agro- og fødevareindustriens økonomiske situation

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Finn Udesen WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK E-MAIL: DSP-INFO@LF.DK Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Smågriseeksport 8.000.000 7.000.000

Læs mere

Andelsbevægelsens evne til forandring og omstilling

Andelsbevægelsens evne til forandring og omstilling Andelsbevægelsens evne til forandring og omstilling Er afsætningen af landbrugsprodukter 2020 parat? - Afsætningsmuligheder i landbruget LandboUngdom 1. November 2011 Henning Otte Hansen hoh@foi.dk Svar

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED Støttet af: ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED NOTAT NR. 147 Den danske puljenotering følger den tyske Nord-West notering med 4 ugers forsinkelse i gennemsnit. Drivkræfterne bag

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 3 Offentligt Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odense, den 21. maj 2013 Høringssvar j.nr. NST-4400-00021 Danske Slagtermestre takker for

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE?

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? SLIDE 2 OVERBLIK

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18.

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Hvad lærte landbruget af krìserne Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KUenhed 18. marts 215 For at ændre Enhedens navn og Sted og dato : Klik i menulinjen,

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

Landbrugets. stilling. efter den nye konkurrencelov

Landbrugets. stilling. efter den nye konkurrencelov Landbrugets stilling efter den nye konkurrencelov Konkurrencestyrelsen 1998 2 LANDBRUGETS... 1 STILLING... 1 EFTER DEN NYE KONKURRENCELOV... 1 KONKURRENCESTYRELSEN 1998... 1 1. INDLEDNING... 3 2. ANDELSSELSKABERNE

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere