GRUPPE 5 MUL B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014"

Transkript

1 CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY EKSAMENSPROJEKT 3. SEMESTER URL-ADRESSE: VEJLEDERE: TUJE, IRF, FDTA, JHI, THA, TBN, IWP OMFANG: 47 SIDER (ALT INKL.) ANSLAG: GRUPPE 5 MUL B CHRISTINE FABRICIUS Valgfag: Campaign TRINE JI VON OBELITZ Valgfag: CMS ÖZGE KARATAS Valgfag: CMS CHRISTINA B. BALTZER Valfag: Handheld Device SABINE LANGBEIN Valfag: Handheld Device

2 1.0 Indledende 1.1 Indledning 1.2 Problemformulering 1.3 Metode og teori 1.4 Afgrænsning 1.5 Projektplan 2.0 Analyse 2.1 Interessentanalyse 2.2 Risikoanalyse 2.3 SWOT & TOWS 3.0 Kommunikationsplan 3.1 Kommunikationsanalyse 3.2 Implementeringsplan 3.3 Økonomiestimering 3.4 Kommunikationsmateriale 4.0 Informationsdesign 4.1 Interaktionsdesign 4.2 Storyboard 5.0 Præsentationsdesign 5.1 Visuel identitet 5.2 Præsentationsdesign 5.3 Reklamefilm 5.4 Designbrief 6.0 Funktionelle krav 6.1 Non-funktionelle krav 6.2 Kodeforklaring 7.0 Database 7.1 ER-diagram 7.2 Google Analytics 7.3 Template model 7.4 Attribut-tabel + CRUD 7.5 Navigationsdiagram 7.6 Use Case model 7.7 SEO-tiltag 7.8 FURPS 8.0 Usability 8.1 Brugertest 8.2 Ekspertvurdering 9.0 Refleksion 9.1 CMS 9.2 Applikation 9.3 Konklusion 10. Kildehenvisning Bilag 1 Økonomiestimering CSR-tøjkollektionen Promotionomkostninger Lønninger Bilag 2 Usertest Brugertest Ekspertvurdering Bilag 3 Projektplan Planningsheet Sprint Backlock Burndown Burndownchart Bilag 4 Kvantitativ analyse Spørgeskema Diagrammer

3 1.0 Indledende 1.1 Indledning Dette projekt har til formål at skabe en kampagne med en tilhørerende hjemmeside, hvor den valgte virksomhed, Bestseller, bedst muligt kan kommunikere sin CSR strategi. Omdrejningspunktet i dette projekt er at skabe fokus på dyrevelfærd samt brugen af pels i tøj i samarbejde med organisationen WWF. Ydermere er der udarbejdet forslag til hvordan det supplerende materiale kan understøtte kampagnen, og hvordan budskabet når bedst ud til målgruppen. Hertil er der udarbejdet en fungerende webshop samt tilmeldning til nyhedsbrev med tilhørende database. 1.2 Problemformulering Som virksomhed har man et samfundsmæssigt socialt ansvar. Dette kaldes CSR (Corporate Social Responsibility), og handler i korte træk om, hvordan virksomheden håndterer arbejdsforhold, miljø, dyrevelfærd, menneskerettigheder, samarbejde med kunder og leverandører, samt lokalsamfundet. Der ønskes i denne opgave at udarbejde et kampagnewebsite for Bestseller med henblik på CSR. Der vil være fokus på dyrevelfærd og et ønske om, at promovere dette både offline og online. På baggrund af disse opgaver, vil der findes svar på følgende problemstillinger: Hvordan appelleres der bedst muligt til målgruppen gennem Bestsellers CSR-profil? Hvordan fås budskabet ud til forbrugeren? Hvilke former for medievirkemidler skal tages i brug for at opnå den ønskede effekt? Hvordan gøres forbrugeren opmærksom på den udarbejdede kampagnewebsite? 1.3 Metode og teori Det pågældende projekt vil blive udarbejdet ud fra udviklingsmetoden HOME. Derudover tages der udgangspunkt i paradigmet omkring prototyping med henblik på udviklingsprocessen samt forarbejdet for det digitale produkt. Som værktøj til planlægning af arbejdsprocessen, vil der blive udarbejdet en projektplan/scrum med tilhørende Planning Sheet, Sprint Backlog Burndown samt Burn Down Chart. Paradigmet prototyping sikrer det digitale slutprodukt ved, at fastsætte præcise krav og retningslinjer for udviklingen af produktet 1. Til at starte med udvikles der skitser over det kommende website med henblik på design, layout, samt websideopsætning. Skitserne vil blive udarbejdet i Adobe Illustrator og senere hen implementeret i Adobe Dreamweaver samt MySQLWorkbench med anvendelse af SQL, PHP, HTML samt CSS kodning. Udviklingsmetoden HOME benyttes i projektet til, at inddrage aktiviteter, såsom undersøgelse, design samt realisering. Denne metode garanterer et gennemarbejdet slutresultat, fordi man 1 Bog: Digital Media Management, s. 32. ISBN: Nyt teknisk forlag, 3. Udgave. Harder Fischer, Louise Oosterbaan, Marie

4 lægger ud med, at samle den nødvendige information, for senere hen, at researche og udvikle ideer osv. I begyndelsen af processen vil der foretages en foranalyse, hvor målgruppen og budskabet fastsættes vha. informationsindsamling. Dernæst vil der blive foretaget en undersøgelse, hvor selve planlægningen, ideudviklingen og konceptet gennemføres. Efterfølgende udføres designfasen, hvor projektet bl.a. vil blive vurderet, brugertests vil blive udført osv. Slutteligt laves realiseringen, hvor projektet bl.a. reguleres og afsluttes 2. Der vil blive foretaget usability tests i form af user tests samt en ekspertvurdering. Disse usability tests er med til, at kvalitetssikre projeket og ændringer i forhold til fejl og mangler kan herefter foretages. Konsekvensen af dette kan være, at den pågældende målgruppe må gå forgæves fra en af multibrandbutikkerne, fordi forbrugeren regner med, at kampagnen kører i butikken. Derudover fokuserer projektet hovedsagligt på tøjkoncernen Bestseller samt Bestsellers opbakning omkring dyrevelfærd og Bestsellers afstandstagen til bl.a. brug af pels i Bestsellers tøj. Hovedfokus for kampagnen er primært dyrevelfærd. Der vil dog ligeså tages højde for Bestsellers andre CSR-strategier, såsom kemiske restriktioner i Bestsellers tøj samt børnevelfærd. Dette vil fremgå af den re-designede hjemmeside Bestseller Fund. Bestsellers afstandstagen til kemiske restriktioner og børnevelfærd vil altså ikke være en del af hovedfokusset i selve kampagnen, men vil blive nævnt på websitet Bestseller Fund. 1.4 Afgrænsning Der afgrænses fra, at lave en international kampagne, men derimod en national kampgane rettet mod danske kvinder i alderen år. Konsekvensen ved at udarbejde en national kampagne fremfor en international er, at Bestseller ikke formår, at få oplyst de internationale forbrugere omkring deres CSR-strategier. Ydermere afgrænses der fra, at sælge produktet og køre kampagnen i diverse multibrandbutikker. 2 Bog: Digital Media Management, s. 43. ISBN: Nyt teknisk forlag, 3. Udgave. Harder Fischer, Louise Oosterbaan, Marie

5 1.5 Projektplan Se bilag 3.0 for, at se resten af projektplanen

6 2.0 Analyse 2.1 Interessentanalyse Følgende interessenter er blevet identificeret: - Bestseller - Forbrugere - WWF - Franchisetagere Projekter involverer altid en række interessenter. Det kan være alt fra enkelte forbrugere til virksomheder eller foreninger. For at illustrere de forskellige interessenters roller i forhold til dette projekt, er der udarbejdet den viste figur nedenfor. Hver interessent er placeret som en cirkel. Placeringen afhænger af hver interessents position i forhold til indflydelse (x-aksen) og påvirkning af projektet (y-aksen) Projektet er udarbejdet så virkelighedsnært som muligt. Der er derfor set bort fra undervisningsrelaterede interessenter. Bestseller er placeret i modellen med både høj indflydelse samt høj påvirkning. Denne placering er valgt da det er Bestseller koncernen der står bag kampagnen. De har derfor den højeste indflydelse og skal være meget involveret. Som med Bestseller, er WWF også placeret med høj indflydelse og høj påvirkning. WWF er den anden part der tager del i kampagnen og skal derfor også involveres i ligeså høj grad som Bestseller. Forbrugere placeres i modellen med høj indflydelse men lavere påvirkning. Forbrugerne skal høres og føle de bliver taget alvorligt, men har ikke en større del i selve kampagnen. Franchisetagerne er dem der skal bruges færre ressourcer på. Denne interessent har ingen eller lidt indflydelse på selve projektet. De har derfor ikke en stor interesse, men skal orienteres om kampagnen så de har kendskab til dette.

7 2.2 Risikoanalyse I et projekt vil der ofte være mange risici, derfor er det vigtigt at tage nogle interessenter i betragtning og finde løsninger på hvordan man kan behandle disse risici. En risiko kan opdeles og analyseres i fire små faser som ses forneden:

8 2.3 SWOT & TOWS Bestseller er verdens førende virksomhed på antallet af modebutikker 1 og havde i 2013 en salgsrekord på 19,2 mia. kroner 2. Virksomheden er moderselskabet til 11 brands og markedsføres i både Europa, Mellemøsten, Canada og Indien. Bestseller ejer i alt kædebutikker og multibrandbutikker. Derudover sælges deres varer online over hele verden 3. Til hvert af Bestsellers datterselskaber er der en separat hjemmeside, hvilket giver et stort samlet besøgsantal på virksomhedens website. På hvert website henvises der øverst til de øvrige mærker indenfor Bestseller, og opmærksomheden omkring hvilke butikker der hører herunder, øges. Samtidig indgår Bestseller i et stort produktionsnevtværk, og vil hurtigt kunne omstille produktionen til at fremstille den nye CSR-tøjkollektion, og kampagnemateriale. Bestseller har desuden deres egen velgørenhedsorganisation, men det er dog de færreste forbrugere der er klar over dette. Det viser en kvantitativ undersøgelse - Størstedelen af testpersonerne svarede, at de ikke var klar over, hvilke områder Bestseller støtter op omkring, heriblandt arbejdsforhold, dyrvelfærd samt miljø. Undersøgelsesresultatet blev dermed en indikator på, at Bestseller ikke har formået, at kommunikere en klar CSR- 1 Hjemmeside: :jyske-bestseller-har-flest- butikker-i-verden.html 2 Hjemmeside: milliardoverskud 3 Hjemmeside: strategi ordentligt ud til forbrugerne 4. Yderligere står Bestseller overfor den udfordring, at de har fået dårlig medieomtale, bl.a. i forbindelse med skandalen i Bangladesh 5. Men til gengæld findes der rigtig mange velprofilerede velgørenhedsorganisationer, med stor ekspertviden, som Bestseller kan trække på og indgå et samarbejde med. Velgørenhed og donationer har blandt danskerne været stødt stigende de seneste år. Hver dansker giver mellem kr. om året og denne fremgang fortsætter$ De mange oplysningskampagner har vækket forbrugernes opmærksomhed, så forbrugerne er mere bevidste om, at støtte velgørenhedsformål, både gennem donationer men også gennem deres egne køb. Der opleves en stor velvillighed til at give. Under finanskrisen var danskernes lyst til at hjælpe også stor. Særligt organisationer indenfor miljø, dyrevelfærd og nødhjælp har oplevet en markant fremgang 6. Ligesom antallet af frivillige er steget markant 7. To ud af tre danskere vil gerne blive bedre til at passe på miljøet. Især de danske kvinder gør en indsats. Danskerne mener ikke længere at hovedansvaret kun ligger hos de erhvervsdrivende og politikerne. Derimod er det også forbrugerne selv, der må tage ansvar. 4 Spørgeskema: https://www.surveymonkey.com/s/tz3g3ch - se bilag 5 Hjemmeside: 6 Hjemmeside: artikel/346864:danmark--danskere-giver-rekordmeget-til-velgoerenhed 7 Hjemmeside:

9 Baseret på en kvantitativ undersøgelse i form af et spørgeskema, kan det dog konkluderes, at ikke alle forbrugere tænker over miljøet når de shopper 8. Størstedelen af testpersonerne svarede, at de ikke tænker over hvordan tøjet i diverse tøjbutikker er fremstillet og produceret. Dette er dermed en indikator på, at folk generelt finder det ligegyldigt når de køber tøj, fordi folk bl.a. ikke er oplyst omkring arbejdsforhold, dyrevelfærd samt miljø. Samtidig står Bestseller overfor en stærk konkurrencemæssig trussel, med klare konkurrenter på både det danske og globale marked, heriblandt den svenske tøjvirksomhed H&M samt den spanske virksomhed ZARA. Tages der udgangspunkt i årsregnskaberne for hhv. ZARA, H&M samt Bestseller er det tydeligt at se, at Bestsellers 8 Spørgeskema: https://www.surveymonkey.com/s/tz3g3ch - se bilag årsregnskab er væsentligt mindre end de to konkurrenters 9. Kigges der på statikken Kvinder bruger færre penge på tøj og sko fra Danmarks Statistik indikeres det, at fra er forbruget faldet med gennemsnitligt 27% pr. husstand. Statikkerne viser ligeledes, at forbruget på tøj og sko er faldende i 2011 sammenlignet med Statikken indikerer dermed, at den enkelte husstand vælger at spendere indkomsten på mere livsnødvendige ting, fremfor nyt tøj og nye sko. Forbrugertilliden er i år 2013 den samme som 2007 viser undersøgelsen Uændret forbrugertillid fra Danmarks Statistik. Forbrugeren tror dog på en lysere økonomisk fremtid. 9 Hjemmeside: Website: 10 Hjemmeside:

10 3.0 Kommunikationsplan 3.1 Kommunikationsanalyse Der er taget udgangspunkt i Lasswells kommunikationsmodel i udarbejdningen af en ensrettet kommunikativ handling. Kommunikationsmodellen giver et klart og tydeligt overblik over afsender, modtager, budskab, medie og effekt 1. Afsender: Hovedafsenderen af kampagnen er Bestseller. Bestseller har ved denne kampagne indgået et samarbejde med WWF. WWF tager del i afsenderrollen, men det er Bestseller, som udvikler og kører kampagnen. Budskab: I Support Animal Welfare Gør forbrugeren opmærksom på Bestsellers opbakning omkring dyrevelfærd. Kampagnen skal oplyse omkring, at Bestseller ikke tillader dyremishandling og i den forlængelse ikke anvender dyrepels i deres produktion/produkter. Halvdelen af overskuddet fra salget af CSR-tøjkollektionen doneres til WWF. Medie: Primærmediet for projektet er kampagnehjemmesiden med tilhørende CSR-webshop. Hjemmesiden kommunikerer via tekst, billeder og video. Sekundærmedier er outdoorannoncering i form af plakater med QR-koder og instorepromotion med plakater, poser og tøjkollektion. Derudover kommunikeres der via sociale medier, i magasiner og aviser. Modtager/Målgruppe: Modtageren af kampagnen er Bestsellers forbrugere. Målgruppen er danske kvinder i alderen år. Denne aldersgruppe tiltales typisk af Bestsellers prisleje og øvrige profil. Derudover påvirkes denne aldersgruppe i høj grad personligt af dyrevelfærd, i modsætning til emner så som dårlige arbejdsforhold eller børnearbejde. Dette skyldes at det er de færreste som selv er på arbejdsmarkedet og har egne børn, i så ung en alder. Denne målgruppe kan altså nemmere sætte sig ind i dyrevelfærd, end i emner som de ikke har en personlig erfaring eller holdning til endnu. Effekt: Forbrugerne skal opfatte Bestseller, som en koncern med gode intentioner omkring dyrevelfærd, og være positivt stemt overfor virksomhedens CSR-profil, så forbrugerne i sidste ende vælger at handle hos Bestseller. Støj: En mulig støjfaktor for forståelsen af budskabet kan være, at modtageren af kampagnen kommer i tvivl om kampagnen støtter op omkring kaniner eller dyrevelfærd. I og med, at logoet for kampagnen forestiller en kanin, men at sloganet på tøjet samt kampagnetitlen siger : I Support Animal Welfare. Kampagnen støtter egentligt op omkring begge emner, men har hovedfokus på dyrevelfærd generelt. 1 Hjemmeside:

11 3.2 Implementeringsplan Placering Egne butikker (fysiske & online): Kampagnen skal markedsføres i et udsnit af Bestsellers egne butikker herunder Vila, Vero Moda, Selected og Only. De 4 butikker har forholdsvis ens målgruppe og prisleje, og udgør tilsammen 150 butikker. Fordelen ved at reklamere igennem egne butikker er, at der i den forbindelse ikke vil være nogen placeringsomkostninger, men stadig en massiv reklamedækning. Der skal køres en standardiseret kampagne i alle kædebutikkerne, med ens kampagnemateriale - vægposters, vindues materiale, poser og CSR-tøjkollektion. Priserne på CSR-kollektionen vil være den samme rundt omkring i butikkerne. Fordelen ved den standardiserede markedsføring vil forhåbentlig være, at budskabet når klarere ud til forbrugerne, samtidig med de forskellige brandidentiteter, vil kunne smitte af på hinanden. F.eks. i forhold til forbrugernes pristillid: Da Selected normalt er dyrere end de 3 andre mærker, vil forbrugerne derfor tænke, at butikken er kommet til at sælge billigere tøj, end hvad de plejer at gøre. Dette kan have den fordel, at folk der normalt plejer at gå udenom Selected pga. deres priser, vil kunne tiltrækkes af CSR-kollektionen. Selecteds brand value vil ligeledes kunne smitte af på d e øvrige brands - Vero Modas, Vilas og Onlys, og forhøje kvalitetstilliden til disse. Outdoor annoncering: Outdoor annoncering skal som udgangspunkt forgår igennem AFA Jcdcaux på abribus og busser rundt omkring i Danmark. Busannonceringen vil finde sted på i alt 200 busser, og vil ske i Danmarks store byer København, Århus, Ålborg, Odense, Esbjerg og Randers. Reklamerne skal placeres på bussernes bagende, og ramme stilleholdende eller forbipasserende cyklister. Abribusannonceringen Skal ske på 720 lokationer fordelt på 117 transportsteder i hele landet, og ramme ventende og forbipasserende passagerer. Kampagnen skal placeres hvor målgruppen færdes. En Conzoom-undersøgelse fra år 2013 viser, at de unge enten tager cyklen, eller de offentlige transportmidler, når de skal tranporteres rundt 1, hvorfor det også er i dette bybillede, promotionen skal forgå. Gratis PR Bestseller skal sørge for at komme i medierne med deres nye CSR-tiltag. Der skal skrives en pressemeddelelse herom, og tages kontakt til journalister på Danmarks store tv-kanaler, ra- 1 Hjemmeside: files/conzoom_public_klassifikation%202013%20%28lav%20opløsning%29.pdf

12 diokanaler, aviser og magasiner. Fordelen ved den gratis PR vil være, at reklameformen er gratis, men mere troværdig, overbevisende og gennemtrængende end betalt reklame. Opinionsledere - Fortalere for kampagnen Kendte danskere Der skal findes opinionsledere for projektet, der skal bære bestsellers CSR-T-shirts. Det er som sådan næsten underordnet hvilken opinionsledere der gøres brug af, så længe kampagnen synliggøres, og opinionslederne støtter op omkring dyrevelfærd ikke går iført dyrepels. fordre følgerne, til at hashtagge deres billeder med hashtagget #BESTSELLER&WWF, for at deltage i konkurrencen om tøj fra CSR-kollektionen. Fordelen ved Instagram er, at man kan udnytte at forbrugerne elsker at se og blive set. Forbrugerne bliver i den sammenhæng, både ramt af kampagnen, men videreformidler samtidig reklamen videre en form for viral markedsføring. Facebook Der vil til kampagnen også blive oprettet en Facebook gruppe, der skal fremvise alt kampagnematerialet. Blogskribenter Blogs som medie er blevet utrolig udbredt og magtfuldt 2, der skal derfor hives fat i førende danske blogskribenter, både indenfor dyrevelfærd men også fra modeverden, og få dem til at blogge omkring Bestsellers nye CSR-tiltag. Instagram Instagram er ligesom blogs blevet et utrolig indflydelsesrigt medie mange forbrugere har en instagramprofil, ligesom mange virksomheder markedsfører sig gennem dette medie. Vila, Vero Moda, Only og Selected markedsfører sig i forvejen på Instagram, og har tilsammen (d. 08/12-13) følgere. CSRkampagnen skal markedsføres på de 4 brands profiler, og op- Magasinannoncering For at opnå den mest effektive kommunikation nå helt ud til forbrugerne, skal budskabet formidles ud gennem så mange kanaler som muligt. Derfor skal der også indrykkes en reklame i nogen af landets månedlige modemagasiner. Der skal indrykkes annoncer i: Elle, Bazar, In, Eurowoman, Woman og Costume. Magasiner, der alle henvender sig til målgruppen årige kvinder. 2 Hjemmeside:

13 3.3 Økonomiestimering Kampagnen vil komme til at koste Bestseller kr. ( = ) kr. Overskud fra CSR-tøjkollektionen kr. Lønningsomkostninger kr. Promotionsomkostninger kr. Donationsbidrag til WWF (50% af overskuddet fra CSR-tøjkollektion) (Facebookside) Se bilag for nærmere information. 3.4 Kampagnemateriale (Instagram) 1 Hjemmeside: Prisliste2014/ Hjemmeside: annoncer&parent=0&id=125 Hjemmeside: Hjemmeside: Hjemmeside: (Website)

14 (Instore promotion bordskilt) (Abribus promotion) (Bus plakat) (Kollektion) (Butiksforside) (Indkøbspose)

15 4.0 Informationsdesign Der er lagt stor vægt på informationens inddragelse samt placering på den udarbejdede kampagneside I Support Animal Welfare. Den udtænkte målgruppe vil altid søge efter specifik information, derfor er det vigtigt, at informationen er tilgængelig og lige til, at finde. Kampagnesidens call to action punkt er, at købe produktet og støtte dyrevelfærd, derfor er der placeret et billede med en tilsvarende sort boks med overskriften Shop her. Forbrugeren kan lynhurtigt klikke sig ind på webshoppen og læse om produktet og se hvad forbrugeren egentligt køber og støtter. Det er i dette tilfælde en ualmindelig vigtig faktor, at der er nok og ikke mindst nødvendig information omkring kampagnens budskab, fordi ellers køber folk ikke produktet og overser dermed kampagnens hovedfokus. Derudover er der placeret en overskrift i en billedeboks, som hedder I Support Animal Welfare. Denne overskrift er ligeså en væsentlig del af informationsdesignet, fordi forbrugeren skal være i stand til, at læse om Bestsellers opbakning omkring dyrevelfærd. Der er fra starten af projektet taget stilling til den overordnede hovedmenu på kampagnesiden. Indenunder menupunktet Køb og støt findes der generel information omkring produktet. Under menupunktet Om Animal Welfare findes der information omkring Bestsellers CSR-profil omhandlende dyrevelfærd samt Betsellers afstandtagen til brug af pels. Ved at klikke sig ind på linket WWF føres der hen til WWF s hjemmeside, det samme gælder ved, at klikke sig ind på Bestseller Fund. Disse menupunkter opfører sig altså, som links, som viderefører brugeren til en af de to hjemmesider afhængig af hvor der klikkes. Dette er en vigtig informationsfaktor for forbrugeren, fordi her kan forbrugeren får lov, at fordybe sig endnu mere i dyrevelfærd og andre CSR-punkter. Der er fundet frem til alle disse informationer ved hjælp af researh, derefter er informationen systematiseret, dermed kan informationen nu videregives til forbrugeren. Informationsdesignet er dermed en væsentlig del af designet og ikke mindst for selve forbrugeren, som skal navigere sig rundt på sitet.

16 4.1 Interaktionsdesign Navigationsdiagram Navigationsdiagrammet er med til, at sikre den overordnede brugergrænseflade samt, at få et fuldt overblik over navigationsstrukturen på sitet.

17 4.2 Storyboard Diverse Storyboards over kampagnesiden I Support Animal Welfare, viser hvad der forekommer, når der klikkes på bestemte medieelementer, menupunkter osv. Storyboardet visualiserer den ønskede ide til kampagnesitet og sikrer dermed sitets visuelle samt funktionelle udtryk overfor mulige forbrugere.

18 5.0 Præsentationsdesign 5.1 Visuel identitet Den visuelle identitet for kampagnen I Support Animal Welfare er primært bygget op omkring plakater, medieelementer og tekst. Disse elementer er alle inddraget i projektet. De udarbejde plakater er bygget op omkring Aida-modellen 1. Der er skabt opmærksomhed ved, at placere en forholdsvis stor kanin i forgrunden med tre slørrede modeller i baggrunden med teksten I Support Animal Welfare. Dette leder derefter til forbrugerens interesse, som vækkes ved, at forbrugeren stiller spørgsmålstegn til hvorfor Bestseller er afsenderen, og forbrugeren vil nu gerne vide mere. I og med, at interessen er opstået er ønsket der fra forbrugerens side om, at støtte op omkring dyrevelfærden og dermed købe produktet. Der er på plakaten placeret en QR-kode, som giver forbrugeren rig mulighed for, at søge mere viden om kampagnen, som leder til handling. 1 Hjemmeside: https://sites.google.com/site/danskfag/modeller/ aida-modellen

19 5.2 Præsentationsdesign Præsentationsdesign er en udvidelse af interaktionsdesignet, hvor indhold og struktur bliver til kommunikation og oplevelse. I arbejdet med præsentationsdesign er formålet at man designer produktets form, og tillægger produktet stemning foruden kommunikation og oplevelse. Ydermere inddrages designere, kunder og brugere i arbejdet. Projektgruppen valgt at benytte det digitale medie internettet med henblik på et kampagnewebsite. Websitet er udarbejdet så brugervenligt som muligt ved at have nogle basale og meget enkle brugergrænseflader som de fleste brugere kan interagere med. Desuden har den digitale interaktive platform flere medieelementer tilknyttet. Her er der benyttet tekst, billeder og video. Valget af disse medieelementerne er en vigtig forudsætning for, at skabe en god og troværdig hjemmeside, dog kan disse elementer både have fordele såvel som ulemper. Da projektgruppen har lagt stor vægt på de visuelle medieelementer er brugergrænsefladen designet op omkring billeder - samt videoelementet. Opmærksomheden er rettet primært mod medieelementerne og det er dette som skal fange brugerens opmærksomhed. Det primære fokus er sat på billederne og videoen, da det er mest relevant i forhold til fremvisning af produktet til forbrugerne. Ydermere gør de mange illustrationer brugerfladen mere spændende og indbydende. Dog er teksten også en vigtig del, da det er en oplysningskampagne om Bestsellers CSR-strategier, og derfor er det vigtigt forbrugerne får de nødvendige informationer om dette. Billederne og illustrationerne på sitet er en fordel at have, da de ikke umiddelbart behøver en forklaring, men giver et hurtigt overblik og stadig fremkalder følelser hos betragteren. Disse følelser fremkaldes hurtigere ved hjælp af det visuelle. I dette projekts tilfælde dyrevelfærd. Logoet på websitet forestiller en kanin, holdt i kontrast sort-hvid, for at fastgøre fokusområdet på pels og dyrevelfærd. Designet på kampagnesiden er inspireret af bestsellers egen hjemmeside. Designet lænder sig meget op af både Bestseller.com samt Bestsellers undersider og derved skabes der en relation mellem de to sites ved hjælp af bl.a. farver, former og skrift. Da det første der tiltrækker sig opmærksomhed er levende billeder, er videoen derfor et blikfang som skaber en livlig og indbydende stemning. Placeringen af menuen samt logoet på kampagnesiden er så vidt som muligt designet efter Bestsellers hjemmeside med en højre og venstre centreret menu, med logoet placeret i midten. Både bestseller.com samt kampagnesiden er opbygget ved hjælp af firkantede bokse, der skaber en stemning af nærhed, lighed og ensartethed. Disse bokse er et gennemgående træk hos både Bestseller og deres datterselskaber. Ydermere er den samme skrifttype og farver benyttet, for igen at skabe

20 en relation mellem siderne samt at skabe ensartethed. Designet er holdt i et enkelt stilrent design med sort, hvid og grålige nuancer.

21 5.3 Reklamevideo I denne dyrevelfærdskampagne suppleres der med en reklamevideo på 20 sekunder. Videoen er lavet med henblik på at give en kort, og overskuelig præsentation af vores kampagne, og idéen bag projektet. I videoen ses en ung kvinde, som udvælger nogle tøjstykker og prøver noget forskelligt på. Flere kaniner kommer ind en efter en ind i rummet, hvor hun befinder sig. Dyrene repræsenterer idéen om, at din samvittighed følger med dig hjem, og at dyrevelfærd er en faktor, man skal tage stilling til, når man udvælger tøj. Idéen er ligeledes at skabe en følelsesmæssig reaktion hos målgruppen, unge kvinder, da kaninerne i videoen er små, pelsede og nuttede. Vi har brugt en kortfilm fra tøjmærket Mango 1, for at få fat i en skuespiller der kan repræsentere vores målgruppe bedst muligt. Skuespillerinden i kortfilmen er topmodellen Kate Moss, hvilket er forsøgt skjult ved at beskære forskellige videoklip, så hendes ansigt kun ses direkte meget få gange. Vi ønskede altså ikke at hun skulle tage fokus væk fra handlingen, ved at blive genkendt. Klippet viser tøjstykker, som minder meget om Bestsellers designstil, hvilket gør den relevant. Det andet kortfilm vi har inddraget, er en reklamefilm for hotelkæden Ibis 2. Her har vi udvalgt klip, hvor rummet kaninerne befinder sig i, ligner lokalet fra Mango s video. Herved skabes der en sammenhæng, som får det til at ligne, at kaninerne befinder sig 1 Hjemmeside: 2 Hjemmeside: i samme lokale som skuespillerinden. Med en blåtone-effekt ovenpå alle klippene, understreges sammenhængen mellem dem ligeledes. I slutningen af videoen har vi valgt at sløre klippet, hvor kaninerne ligger i sengen, så der bliver fokus på de 3 logoer der vises. Bandet Magic Wands har skrevet sangen Black Magic 3 som er valgt til reklamen. Tempoet er delvist hurtigt, og passer fint med sin tekst om at flygte fra sort magi, som i dette tilfælde kunne associeres med at flygte fra dyremishandling/vanrøgt. The future is the reward synges der, hvilket er en god pointe for kampagnen. Videoen er redigeret i VideoPad Video Editor. 3 Hjemmeside:

22 5.4 Designbrief Designet bag kampagnesiden er udarbejdet ud fra www. bestseller.com, der er bl.a. taget udgangspunkt i Bestsellers forside samt undersider. Der er taget stilling til, at udarbejde et re-design af Bestsellers underside; Bestseller Fund, det er dog kun forsiden som er redesignet. Dette tiltag er taget fordi, at Bestseller Fund kommer til, at danne ramme for selve kampagne I Support Animal Welfare. På begge hjemmesider er der firkantede bokse indeholdende medieelementer, heriblandt video samt billeder. Medieelementerne er med til, at skabe både ensartethed samt genkendelighed på begge sites. De firkantede bokse er et gennemgående træk på Bestseller samt Bestsellers datterselskabers hjemmesider, som Only, Vila, Vero Moda samt Selected Femme. Ligeledes er der taget stilling til, at benytte sig af samme skrifttype samt samme baggrundsfarve som Bestseller, dette er igen en faktor, som skaber ensartethed. Skrifttyperne Verdana og Helvetica, som der er gjort brug af på Bestseller Fund og I Support Animal Welfare, er de skrifttyper, som lægger sig mest muligt op af skrifttyperne på selve Bestsellers hjemmeside. Ligeså er baggrundsfarven på kampagnesitet præcis den samme, som Bestsellers baggrundsfarve #EAEBEB. Der er altså skabt så stor lighed som muligt mellem de tre sites, for netop at få følelsen af, at det er Bestseller, som udbyder kampagnen. På kampagnesiden er der gjort stor brug af billeder samt video brugen af medieelementer skaber en livlig og indbydende stemning, dermed får forbrugeren lyst til, at se nærmere på sitet og de produkter som sitet udbyder. Menubaren og placeringen af logoet på kampagnesiden er så vidt som muligt designet efter Bestsellers hjemmeside med en højre og venstre centreret menubar og logoet placeret i midten af sitet. Designet lægger sig altså meget op af både Bestseller.com og Bestsellers resterende undersider, fordi der er skabt relation mellem de to sites vha. farver, former og skrift. Ydermere er der udarbejdet en reklamefilm, plakater, kampagnebluser samt indkøbsposer. Reklamefilmen er opbygget ud fra et perspektiv omkring en oplysende men samtidigt fashionabel reklame. Reklamen skal til dels være oplysende, men samtidigt skal reklamen passe ind i Bestsellers stil samt modeverdenen. Kaninerne er dermed brugt til, at fremme budskabet omkring dyrevelfærd og Bestsellers opbakning omkring dette. Plakaterne, som både bruges til online og offline annoncering er udarbejdet med fokus på dyrevelfærd. Kaninen bliver i dette tilfælde brugt, som et symbol på dyrevelfærd. Plakaterne er dermed ment til, at appellere til modtagerens følelser, hvorefter forbrugeren får lyst til, at hjælpe de stakkels dyr

23 6.0 Funktionelle Krav I forhold til de funktionelle krav, tages der fokus på websitet og dens tekniske funktionalitet. Der kræves. - at alle links inde på websitet skal fungere optimalt, med korrekte viderelinks til eksempelvis facebook. - at PHP skal kunne arbejde sammen med en tilhørende database. Herunder ønskes der en tilstrækkelig kommunikation mellem websitet og en database. Med andre ord skal PHP afsnittet forbindes korrekt til databasen, så ønsket indhold kan blive overført til databasen. - at det tilhørende JavaScript til tilmelding af nyhedsbrev skal fungere optimalt, hvor pop-op beskeder skal fremkomme, hvis et felt ikke udfyldes korrekt. - at efter tilmelding af nyhedsbrev, vil udfyldningsfelter forsvinde, og en ny tekst vil fremkomme; TAK for din tilmelding af Bestseller Funds nyhedsbrev. - at den ønskede funktionen ved indkøbskurven skal fungere optimal, ved at man vil blive ført videre til selve indkøbskurven, som udvikles via paypal. - at ved at trykke på se indkøbskurven, vil man kunne se de produkter man har sat i kurv. - at når man er inde i indkøbskurven kan trykke på en knap, hvor man kan blive ført tilbage til webshoppen, hvis man ønsker at handle videre fortsæt med at handle. - at websitet er valideret, så der ingen fejl er i koderne, hvorledes der ingen tekniske problemer vil opstå. 6.1 Non-funktionelle krav Under de non-funktionelle krav, tages der fokus på de dele af websitet som ikke kræver teknisk funktionalitet. Med andre ord vil der fokuseres omkring selve designet og formidling af kommunikationen på websitet. Der kræves... - at brugervenligheden af websitet skal være gennemskueligt, eksempelvis med et let og tilstrækkeligt flow. - at menupunkterne, samt alt andet tekst, skal være letlæseligt. Her kan det være en fordel i at vælge skrifttype, som læner sig op af sans-serif typografi. - at selve projektet bliver formidlet korrekt, så selve budskabet bliver gennemskuet fra websitet. - at websitet skal være ens på alle browser, med de korrekte billeder og funktioner. - at websitet skal være fleksibelt, hvor det skal kunne tilpasses til skærmstørrelserne til smartsphones. - at websitet skal være tilgængelig alle ugens dage, samt timer. 6.2 Kodeforklaring Se bilag 5.0 for yderlige kodeforklaring.

24 7.0 Database Der er valgt at opbygge en tilmeldingsformular til Bestseller Funds nyhedsbrev. Her kan brugerne vælge, at tilmelde sig Bestseller Funds nyhedsbrev, hvor de således kan få tilsendt nyheder samt artikler omkring hvad Bestseller Fund ellers yder af CSR områder. Således gives der mulighed til brugerne, at få større indblik omkring hvad de ellers kan bidrage med, i forhold til hjælpe kampagner. Databasen fungerer ved at brugeren skal indtaste sit navn og -adresse, hvor de efter at have trykket tilmeld, vil de indtastede data tilføjes i databasen. Herefter vil der komme en lang oversigt med hvem der har tilmeldt sig i selve databasen. Disse tilmeldinger vil hver især få tildelt et id-nr., som automatisk vil ændres efter hver tilmeldte bruger. Til et database system skal der udvikles tilknyttende modeller, som grundlæggende illustrerer hvordan databasen fungere. Disse modeller forklares nedenfor. 7.1 ER-diagram Et ER-diagram fremstiller hvilke tabeller der har relationer til hinanden. Disse tabeller er illustreret i et form for skema. Til denne database har der kun været behov for én tabel, hvor der således ikke skabes relations system til andre tabeller. Dog kan der her ses hvilken kolonne der er udvalgt som primary key. I dette tilfælde er id valgt til at være primary key, hvor hver kolonne bliver kendetegnet ud fra deres tildelte id-nr. Derudover kan der ses hvad hver kolonne har af funktion. Eksempelvis har name og fået tildelt varchar funktion, hvor der i dette felt tilføjes almindelig tekst. 7.2 Google Analytics Som webanalyseværktøj, er der benyttet Google analytics. Dette genererer en detaljeret statistik om brugeradfærd på websitet. Her kan der hentes oplysninger om brugeren samt brugerens adfærd på sitet. Dette er relevant for websitet, da det er vigtigt at få disse oplysninger, så sitet kan tilpasses derefter. For at spore oplysningerne på hver af de udarbejdede sider er der genereret en kode gennem Google analytics, som er placeret i head på hvert enkel html-side.

25 7.3 Template model Navn: Læg produkt i indkøbskurv og gennemfør køb Identifikation: UC1 Beskrivelse: Forbrugeren af kampagnesitet I Support Animal Welfare skal være i stand til, at tilføje produkter til indkøbskurven. Ydermere skal kunden have mulighed for, at se indkøbskurven og de varer, som kunden tidligere har tilføjet til kurven. Dernæst skal forbrugeren gennemføre købet via PayPal eller ved, at gå direkte til kassen. Forudsætninger: Forudsætningen for UC1 er, at forbrugeren gennemfører købet af de valgte produkter. Grundforløbet: Det udarbejde navigationsdiagram viser, hvordan den overordnede proces af købet kan forløbe sig. Kunden kan altså på websitet vælge, at gå frem og tilbage i processen. Se Navigationsdiagram. Alternativt forløb 1. Hvis forbrugeren foretrækker, at gennemføre købet via Pay- Pal fremfor at gå direkte til kassen, kan kunden ikke gennemføre købet uden at være logget ind på PayPal. Hvis forbrugeren dermed ingen PayPal konto har, kan forbrugeren vælge, at oprette en konto. 2. Købet vil aldrig kunne gennemføres, fordi webshoppen er fiktiv. Efter forløbet: Eftersom dette er en fiktiv webshop, får kunden dermed ikke en ordrebekræftelse når købet er gennemført. Men teoretisk set, modtager kunden en ordrebekræftelse på mail efter endt køb. Aktør: Forbrugeren 7.4 Attribut tabel En attribut tabel fungerer nogenlunde som et ER-diagram. Her er forskellen dog at en attribut tabel er udviklet i en tabel, uden nogle former for tegn. Derimod udvikles ER-diagram i forskellige skemaer, med illustreret visning af hvordan disse skemaer er relateret til hinanden. CRUD En CRUD model illustrerer hvordan databasen reagerer, ud fra hver fase i udførelsen af databasen. Her er der markeret at efter, at have indtastet navn og og dernæst trykket tilmeld, så indsættes de to værdier i databasn. Samtidig oprettes samt opdateres der automatisk et id-nr. for hver tilmelding. Efter at have tilmeldt sig, dykker der en tak-besked frem som udvælges af PHP-koder i index-filen.

26 7.5 Navigationsdiagram Navigationsdiagrammet er med til, at sikre den overordnede brugergrænseflade samt, at få et fuldt overblik over navigationsstrukturen på sitet. 7.6 Use Case Model Use case modellen angiver hvad forbrugeren skal være i stand til at formå på kampagnewebsitet. Forbrugeren skal være i stand til, at gennemføre et køb af et af de valgte produkter. 7.7 SEO-tiltag For at SEO-optimere websitet er der udarbejdet meta-tags, som både er ord der indgår i sidernes tekniske opsætning, men også relevante ord for hver enkelt underside. Ydermere er der også gjort brug af ALT-attributter ved hvert billede, så vigtige ord forekommer så ofte som muligt.

27 7.8 FURPS For så bedst muligt, at kvalitetssikre kampagnen samt kampagnesitet, er der udarbejdet en tjekliste vha. FURPS. Denne form for model er med til, at sikre, at de non-funktionelle - samt funktionelle krav er overholdt og taget i betragtning i udarbejdelsen af websitet 1. Der er bl.a. taget højde for funktionaliteten, herunder sikkerheden på sitet. Sitet udbyder en webshop, hvor der er mulighed for, at købe toppe, sweatshirts samt t-shirts. For at sikre, at forbrugerens oplysninger bliver behandlet fortroligt og sikkert er der nødt til, at stå https i URl-feltet imens købet gennemføres. Sikkerheden på sitet er dermed sikret og overholdt. Ydermere er der udført brugertests for, at sikre brugervenligheden samt æstetikken på sitet. Der er bl.a. gennemført en brugertest med flere forskellige testpersoner, som er med til at kvalitetssikre sitet. Derudover er der gennemført en ekspertvurdering, som ligeså kvalitetssikre sitet. Selvom kampagnen er fiktiv, skal kampagnen og kampagnesitet forestille, at være et pålideligt website udarbejdet af en troværdig virksomhed, som i dette tilfælde er Bestseller. Bestseller er en stor national virksomhed, som de fleste folk kender og vil derfor altid være en ordholden kilde samt virksomhed. 1 Hjemmeside: 8.0 Usability 8.1 Brugertest Til test af websitets funktionalitet, design, navigation og brugervenlighed er der udarbejdet en triangulering, hvor der foretages en almindelig brugertest og en ekspertvurdering. De to forskellige testmetoder skal vinkle eventuelle problemer samlet til en vurdering/forslag til forbedringer. Dette er for at sikre at websitet er designmæssigt tiltrækkende og navigationsmæssigt brugervenligt og anvendeligt overfor vores målgruppe. Den ene test der blev gennemgået var den almindelige brugertest. Der var valgt testpersoner fra målgruppen, de blev guidet gennem det planlagte testforløb. Her blev de to testpersoner stillet realistiske og relevante opgaver for at teste, om målgruppen kan finde de oplysninger som websitet er udarbejdet til. Gennem testen vil det forsøges at belyses og forstås, hvilke udfordringer, eller eventuelle fejl, testpersonen kan opleve ved at bruge websitet. Opgaveskabelonerne og resultaterne kan ses dokumenteret på vedlagte bilag Ekspertvurdering Der tages udgangspunkt i Jakob Nielsens 10 heuristikker for at udarbejde ekspertvurderingen Ved denne test er der blevet brugt 2 slags eksperter: -1 stk. multimediedesigner : ekspert indenfor design og u s - ability

28 -1 stk. Bestseller distrikschef : ekspert indenfor detailhandel og erfaren webshopper Konklusionen på denne ekspertvurdering er der er få fejl af mindre grad på websitet. Dog er der en kategori 3 fejl. Denne fejl opstår hvis man forsøger at købe en trøje i webshoppen uden at angive farve og størrelse. Her burde der komme en meddelelse frem, for at gøre opmærksom på man ikke har valgt noget specifikt og derfor ikke kan gennemføre købet. Denne er selvfølgelig en alvorlig misvisende fejl, som skal rettes, så en fejl meddelelse ville komme frem. En mindre alvorlig fejl er en kategori 2, på grund af en manglende tilbage knap. Knappen findes dog i webshoppen. Dette skal rettes, så tilbageknappen findes på samtlige sider. De restende fejl er kategori 1, der omfatter en manglende brødkrummesti og en manglende søgefunktion. For at rette dette, skulle det selvfølgelig oprettes for at opnå et meget tilfredsstillende og brugervenligt website, dog er sitet ikke så omfattende og man kan derfor stadig nemt navigere rundt uden brødkrummesti. 9.0 Refleksion 9.1 CMS Websitet er kodet fra bunden, man kunne også have valgt, at benytte en CMS-løsning, så Bestsellers medarbejdere lettere kunne have haft ændret og tilføjet elementer til hjemmesiden. Men i og med kampagnen kun varer 1,5 måned og websitet er forholdsvis lille, valgte vi ikke at bruge et CMS-system, da dette også ville have taget tid at tilpasse. Havde man valgt et Content Management System som f.eks. Wordpress kunne man til oprettelse af webshoppen nemt have installeret en i forvejen kodet webshop-plug-in. Ligesom man ved design af hjemmesidens udseende også kunne

29 have hentet et forudbestemt tema. Ved de fleste Wordpress temaer er der dog stadig et stort behov for tilpasning i CSS, dette foretages i et Child Theme. 9.2 Applikation I forbindelse med projektet er der udarbejdet et forslag til en funktionsdygtig applikation i forlængelse af kampagnen I Support Animal Welfare. Applikationen kan både implementeres i software programmet App Inventor, derudover kan app en udvikles som en web baseret app baseret på HTML5, CSS samt Java kodning. Applikationen har til formål, at hjælpe forbrugeren med at finde den nærmeste Bestseller butik, som sælger kampagnetøjet. Derudover giver app en forbrugeren mulighed for, at læse mere om selve kampagnen. Vha. en indbygget GPS kan applikationen lokalisere forbrugerens nuværende position og dermed finde frem til den nærmeste Bestseller butik. I og med, at programmet App Inventor er et program, som er udviklet til udarbejdelse af Android Applikationer er der både udarbejdet et mock up til iphone samt Android.

30 9.3 Konklusion Vi har i vores arbejde med Bestseller formået at udarbejde en kampagneside i samarbejde med WWF, for at understrege Bestsellers engagement i CSR i dette tilfælde dyrevelfærd. Vi er nået ud til vores målgruppe, unge kvinder mellem år, ved at appellere til dennes følelser. Dette har vi opnået ved at lancere kampagnen med kaniner i hovedfokus, da dette dyr er lille, skrøbeligt og nuttet. Stilmæssigt har vi holdt os til et enkelt og lyst design, for at fokusere på det feminine og stilrene, så vi herved også når bedst muligt ud til målgruppen. Med promotionsmateriale i form af blandt andet plakater, website, tøjdesign samt videomateriale, har vi understreget vores hovedfokus I support animal welfare, for at gøre kunderne opmærksomme på, at du ved at støtte Bestseller, også gør en stor forskel for dyrs velfærd. 10 Kildehenvisning Bøger: Digital Media Management ISBN: Nyt teknisk forlag, 3. Udgave. Harder Fischer, Louise Oosterbaan, Marie Usability ISBN: Forlaget Grafisk Litteratur ApS 2. Oplag Ole Gregersen & Ian Wisler-Poulsen. Websites https://www.surveymonkey.com/s/tz3g3ch - se bilag aspx %20%28Lav%20opløsning%29.pdf https://sites.google.com/site/danskfag/modeller/aida-modellen Videomateriale Billeder: er_img_2099_featured_cropped_image.jpg Præsentastionsbilleder: gsm_white_kraft_paper_recycling_bag_customized_coloured_paper_bags_with_handles.jpg

31 Bilag Bilag 1.0

32 Bilag 1.1

33 Bilag 1.2

34 Bilag 1.3

35 Bilag 2.0 Opgaveskabeloner: Opgave 1: Køb i webshoppen Mål problemstilling: Brug af webshop brugervenligt website. Opgavens trin, optimalt: o Klik på Shop her o Klik på Support T-shirt o Vælg farve på drop-down Printfarve o Vælg størrelse på drop-down Størrelse o Klik Læg i indkøbskurv o Indtast betalingsoplysninger og køb. Opgavens trin, alternativ: o Klik på Køb & støt o Klik på Support T-shirt o Vælg farve på drop-down Printfarve o Vælg størrelse på drop-down Størrelse o Klik Læg i indkøbskurv o Indtast betalingsoplysninger og køb. Tidsramme: minimum 5 klik Opgavetekst: Du har hørt om kampagnen I support animal welfare, og vil gerne købe en kampagnetrøje for at støtte formålet. Køb en kampagne trøje med farvet print i en størrelse. Opgave 2: Tilmeld dig nyhedsbrev Mål problemstilling: Tilmelding af nyhedsbrev. Opgavens trin, optimalt: o Scroll ned på forsiden o Skriv dit navn o Skriv din o Klik Tilmeld Tidsramme: minimum 3 klik Opgavetekst: Du har hørt om kampagnen I support animal welfare, og vil gerne tilmelde dig nyhedsbrevet så du kan blive holdt opdateret. Tilmeld dig nyhedsbrevet. Brugertest udførsel Testperson 1: Kvinde, 25 år. Denne testperson gennemførte begge opgaver fra opgaveskabelonerne. Den første opgave for testpersonen var at bestille en support t-shirt med grønt print i størrelse small. Testpersonen blev placeret i et mindre rum uden forstyrrelser og støj, sammen med observør samt testleder. Herefter blev testpersonen præsenteret for opgaven. Ud fra observationer og testpersonens højttænkning kan det konkluderes at der blev benyttet de alternative opgavetrin fra opgaveskabelonen:

36 o Klikkede på Køb & støt i menuen o Scrollede ned på siden o Klikkede på Support T-shirt o Valgte Grønt i drop-down Printfarve o Valgte S i drop-down Størrelse o Klikkede på Læg i indkøbskurv o Indtast betalingsoplysninger og køb. Andre bemærkninger: Mangler en tilbageknap. Rettelser som følge af denne test: Indsat en tilbageknap. Efterfølgende blev testpersonen introduceret for opgave 2. Her var opgaven at tilmelde sig nyhedsbrevet. Her benyttede testpersonen sig af de optimale opgavetrin, da der kun kan tilmeldes på forsiden. o Scrollede ned på forsiden o Skrev sit navn o Skrev sin o Klikkede Tilmeld ttet de optimale opgavetrin fra opgaveskabelonen o Scrollede ned på siden o Klikkede på Shop her o Klikkede på Support top o Valgte sort på drop-down Printfarve o Valgte M på drop-down Størrelse o Klikkede Læg i indkøbskurv o Indtastede betalingsoplysninger og køb. Efterfølgende blev testpersonen introduceret for opgave 2. Her var opgaven at tilmelde sig nyhedsbrevet. Her benyttede testpersonen sig af de optimale opgavetrin, da der kun kan tilmeldes på forsiden, præcis som testperson 1. o Scrollede ned på forsiden o Skrev sit navn o Skrev sin o Klikkede Tilmeld Test person 2: Kvinde, 22 år Testperson 2 gennemførte også begge opgaver fra opgaveskabelonerne. Opgave 1 for testpersonen var at bestille en support top med sort print i størrelse medium. Testpersonen blev placeret i et rum uden forstyrrelser og støj, sammen med observatøren samt testlederen. Herefter blev testpersonen præsenteret for opgaven. Ud fra observationer og testpersonens højttænkning kan det konkluderes at der blev beny

37 Bilag 3.0 Projektplan

38

39 Bilag 3.1 Sprint Backlog Burndown 1

40 Bilag 3.2 Sprint Backlog Burndown 2

41

42 Bilag 3.3 Burn Down Chart 1

43 Bilag 3.4 Burn Down Chart 2

44 Bilg 4.0 Kvatitativ undersøgelse I dette projekt er der udarbejdet en kvantitativ undersøgelse i form af et online spørgeske ma. Til denne undersøgelse er der udviklet et spørgeskema for at få de oplys ninger og dataer der behøves. Spørgeskemaet er opbygget online ved hjælp af surveymonkey.com med kvantitative spørgeteknikker. Svarene er efterfølgende behandlet og indsat i diagrammer. Spørgsmål: Køn: Mand/Kvinde Alder: 15-20/21-25/26+ Kender du Bestseller koncernen, og brands (Vero Moda, Only, Jack and Jones, NameIt etc.) herunder? Generelt når du køber tøj, tænker du så over hvordan tøjet er fremstillet og produceret? (miljø, arbejdsforhold, dyrevelfærd etc.) Ved du hvilke områder Bestseller støtter op omkring? (miljø, arbejdsforhold, dyrevelfærd etc.) 21-25: 38 % 26+: 4 % Kender du Bestseller koncernen, og brands (Vero Moda, Only, Jack and Jones, NameIt etc.) herunder?: Ja: 94 % Nej: 6 % Generelt når du køber tøj, tænker du så over hvordan tøjet er fremstillet og produceret?: Ja: 21 % Nej: 79 % Ved du hvilke områder Bestseller støtter op omkring? (miljø, arbejdsforhold, dyrevelfærd etc.) Ja: 11 % Nej: 89 % Konklusionen på denne kvantitative undersøgelse er at Bestsellers kendskabsgrad hos de adspurgte ligger på hele 94 %. Dog kender 89 % ikke til hvilke områder Bestseller støtter op omkring, herunder miljø, arbejdsforhold, dyrevelfærd etc. 21 % af de adspurgte tænker dog over hvordan tøjet er fremstillet og produceret, hvoraf de resterende 79 % eventuelt kunne bruge en oplysningskampagne som dette projekt har fokus på. Køn: Mand: 15 % Kvinde: 85 % Alder: 15-20: 58 %

45 Bilag 4.1 Kvantitativ undersøgelse

46

47 Bilag 5.0 Koldeforklaring

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Gruppemedlemmer: CLmul-a13e gruppe A9 Sofie Roug Jensen (SRJ) (cph-sj193@cphbusiness.dk) Portfolio: http://mul37.itkn.dk/portfolio/2eksamen.html

Læs mere

Find Pølsen INNOPEEPS DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. - der er noget for enhver smag ANDREAS KROGH ANDERSEN ELIN LINDING JØRGENSEN

Find Pølsen INNOPEEPS DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. - der er noget for enhver smag ANDREAS KROGH ANDERSEN ELIN LINDING JØRGENSEN Find Pølsen - der er noget for enhver smag DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME KURSUSANSVARLIG : KENNY MAREK MØLLER MARIA ØRNDRUP SØRENSEN ELIN LINDING JØRGENSEN NANNA SHYAMA PETERSEN ANDREAS KROGH

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Eksamensprojekt, 2. semester Mul Erhvervsakademi Knord. Robin Staley Wenningstedt Hansen Agnete Gnistrup Tommy Egedal Pedersen Maria Laustsen

Eksamensprojekt, 2. semester Mul Erhvervsakademi Knord. Robin Staley Wenningstedt Hansen Agnete Gnistrup Tommy Egedal Pedersen Maria Laustsen Eksamensprojekt, 2. semester Mul Erhvervsakademi Knord Robin Staley Wenningstedt Hansen Agnete Gnistrup Tommy Egedal Pedersen Maria Laustsen Indholdsfortegnelse 2 Projektformulering 3-5 Problemformulering

Læs mere

EN FLASKE TIL FORSKEL

EN FLASKE TIL FORSKEL EN FLASKE TIL FORSKEL 1. Semester, Hus 06.2. Gruppe 11 Vejleder: Kim Sandholdt Abstract This assignment revolves around charity donations from bottle deposit. We circulate around people s normal habits

Læs mere

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE EN PRAKTISK GUIDE TIL NYE MEDIER I TURISTINDUSTRIEN UDARBEJDET AF SEISMONAUT FOR MIDTJYSK TURISME DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE En praktisk guide til nye medier i turistindustrien

Læs mere

Multimediedesign KEA 2 semester 23 November 2012 Modul 4B

Multimediedesign KEA 2 semester 23 November 2012 Modul 4B Multimediedesign KEA 2 semester 23 November 2012 Modul 4B Timandra Brunne Cæcilie Overgaard Pernille Ærsøe Nielsen Viktoria Tuyet Christensen Susanne Birch Munk Hindberg 1 Indholdsfortegnelse Udvikling

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Kom ud over rampen Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation 1. udgave

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Udarbejdet af: Vejleder:

Udarbejdet af: Vejleder: Hvilke muligheder har apoteksbranchen samt den enkelte apoteker i Danmark for at øge omsætningen på de liberaliserede markeder for henholdsvis håndkøbsmedicin og frihandelsvarer? Udarbejdet af: Rasmus

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere