Flygt ENM-10-niveauregulator. Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesman ual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flygt ENM-10-niveauregulator. Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesman ual"

Transkript

1 Flygt ENM-10-niveauregulator Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesman ual

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formålet med denne manual... 2 Kontrol af leveringen...2 Produktgaranti... 2 Sikkerhed Niveauer for sikkerhedsmeddelelser...4 Brugersikkerhed... 5 Ex-godkendte produkter...5 Miljømæssig sikkerhed... 6 Elektriske data...6 Sikkerhedsdata for EX-godkendt installation (Simpelt apparater i EXi ansøgningen)...7 Godkendelser... 7 Produktbeskrivelse Installation... 9 Niveauregulator...9 Tilslutning af niveauregulator til hørbar eller visuel alarm...11 Ex-installation...11 Vedligeholdelse Tilgængelige sprog Flygt ENM-10-niveauregulator Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesmanual 1

4 Indledning Indledning Formålet med denne manual Formålet med denne manual er at give de nødvedige oplysninger til: Installation Drift Vedligeholdelse FORSIGTIG: Læs denne manual grundigt, før produktet installeres og tages i brug. Forkert brug af produktet kan forårsage personskade og skade på udstyr samt ugyldiggøre garantien. NOTICE: Gem denne manual til fremtidig brug, og opbevar den på sammen med enheden. Kontrol af leveringen Kontrol af pakken Kontrol af enheden 1. Inspicer pakken ved modtagelse for at se, om den er beskadiget eller mangler dele. 2. Noter eventuelle skader eller manglende dele på kvitteringen og følgesedlen. 3. Gør krav mod forsendelsesfirmaet, hvis noget er i uorden. Hvis produktet er hentet hos en forhandler, skal kravet gøres direkte til forhandleren. 1. Fjern al emballage fra produktet. Bortskaf emballagen i overensstemmelse med lokale bestemmelser. 2. Kontroller produktet for at finde ud af, om der mangler dele, eller om dele er beskadiget. 3. Hvis det er relevant, skal produktet løsnes ved at afmontere skruer, bolte eller stroppe. For at beskytte dig skal du være forsigtig, når du håndtere søm og remme. 4. Kontakt sælgeren, hvis alt ikke er i orden. Produktgaranti Dækning Xylem påtager sig at udbedre fejl på produkter solgt af Xylem under følgende betingelser: Fejlen skyldes fejl i design, materialer eller håndværk. Fejlen rapporteres til en Xylem -repræsentant i løbet af garantiperioden. Produktet må kun anvendes under de forhold, der er beskrevet i denne manual. Det indbyggede overvågningsudstyr er korrekt tilsluttet og i brug. Al service og reparationsarbejde udføres af autoriseret Xylem-personale. Der anvendes originale Xylem-reservedele. Der anvendes kun Ex-godkendte reservedele og tilbehør, der er godkendt af Xylem, I Ex-godkendte produkter. 2 Flygt ENM-10-niveauregulator Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesmanual

5 Indledning Begrænsninger Erstatningskrav Garantien dækker ikke fejl, der skyldes følgende situationer: Manglende vedligeholdelse Forkert installation Ændringer eller modifikationer på produktet og installationen, som er foretaget uden kontakt til Xylem. Fejlagtigt udførte reparationer Normal slitage Xylem påtager sig ikke ansvar for disse situationer: Personskade Skade på materiale Økonomisk tab Xylem leverer driftssikre produkter af høj kvalitet og med lang levetid. Skulle der dog alligevel opstå erstatningskrav, skal du kontakte din Xylem-forhandler. Flygt ENM-10-niveauregulator Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesmanual 3

6 Sikkerhed Sikkerhed ADVARSEL: Operatøren skal være bekendt med instruktioner og sikkerhed for at forhindre personskade. Betjening eller installation af enheden med metoder, som ikke er beskrevet I denne manual, kan resultere i alvorlig personskade eller skade på udstyr. Herunder gælder ændring af udstyr eller brug af dele, som ikke er leveret af Xylem. Kontakt en Xylemrepræsentant, før du fortsætter, hvis du har spørgsmål vedr. udstyrets beregnede brug. Der må ikke foretages ændringer til serviceprogrammet uden godkendelse af en autoriseret Xylem-repræsentant. FORSIGTIG: Alle instruktioner til installation, betjening og vedligeholdelse i denne manual skal overholdes. Eller kan der opstå skade på personer og udstyr samt forsinkelser. Niveauer for sikkerhedsmeddelelser Om sikkerhedsmeddelelser Det er særdeles vigtigt, at du grundigt læser og følger sikkerhedsmeddelelserne og bestemmelserne, inden du betjener produktet. De er udarbejdet for at hjælpe med at forhindre følgende farer: Personskader og sundhedsproblemer Beskadigelse af produktet Produktfejl Definitioner Niveau for sikkerhedsmeddelelse FARE: Indikation En farlig situation, som medfører dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke ADVARSEL: En farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås FORSIGTIG: En farlig situation, som kan medføre dødsfald eller mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås 4 Flygt ENM-10-niveauregulator Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesmanual

7 Sikkerhed Niveau for sikkerhedsmeddelelse Elektrisk Hazard: Indikation Muligheden for elektriske farer, hvis instruktionerne ikke følges korrekt NOTICE: En potentiel situation, som kan medføre uønskede forhold, hvis den ikke undgås En praksis, der ikke er relateret til personskade Brugersikkerhed Generelle sikkerhedsregler Elektriske tilslutninger Følgende sikkerhedsregler gælder: Sørg for, at arbejdsområdet altid er rent. Vær opmærksom på risici ved gasser og/eller dampe på arbejdsområder. Undgå elektrisk fare. Vær opmærksom på fare for elektrisk stød eller lyneffekter. Vær opmærksom på risikoen for drukneulykker, forbrændinger og elulykker. Elektriske tilslutninger skal altid udføres af en autoriseret elektriker i overensstemmelse med alle internationale, nationale og lokale regler. Yderligere oplysninger om krav findes I de afsnit, der omhandler elektriske tilslutninger. Farlige væsker Produktet er beregnet til væsker, der kan være sundhedsfarlige. Overhold følgende regler, når der arbejdes på produktet: Sørg for, at alt personale, der arbejder med kloaksystemer, er vaccineres mod de sygdomme, de kan blive udsat for. Overhold grundig personlig hygiejne. Skylning af hud og øjne Gør følgende, hvis du har fået kemikalier eller farlige væsker i øjnene eller på huden: Hvis du skal skylle... Øjnene Huden Skal du... Holde øjenlågene adskilt med fingrene. Skylle øjnene med øjenvand eller rindende vand i mindst 15 minutter. Søg læge. Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe i mindst et minut. Søg læge, hvis det er nødvendigt. Ex-godkendte produkter Disse særlige håndteringsretningslinjer skal følges, hvis du har en Ex-godkendt enhed. Flygt ENM-10-niveauregulator Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesmanual 5

8 Sikkerhed Krav til personale Her følger kravene til personale for Ex-godkendte produkter i potentielt eksplosive omgivelser: Alt arbejde på produktet skal udføres af certificerede elektrikere og Xylemautoriserede mekanikere. Bemærk, at der gælder særlige regler for installationer i eksplosive omgivelser. Alle brugere skal være bekendt med risikoen ved elektrisk strøm samt de kemiske og fysiske egenskaber ved de gasser og/eller dampe, der er til stede i farlige områder. Al vedligeholdelse af Ex-godkendte produkter skal ske i overensstemmelse med internationale og nationale standarder (inkl. IEC/EN ). Xylem fralægger sig ethvert ansvar for arbejde udført af uautoriseret personale. Krav til produkt og produkthåndtering Kravene til produkt og produkthåndtering henvender sig til Ex-godkendte produkter I potentielt eksplosive atmosfærer: Før arbejdet på produktet startes, skal det sikres, at produktet og betjeningspanelet er isoleret fra strømforsyningen og styrekredsen og ikke kan aktiveres. Åbn ikke produktet, når det er strømsat eller befinder sig i omgivelser med eksplosive gasarter. Normalt kræves der egensikre kredsløb til det automatiske niveaukontrolsystem med niveauvipper, hvis de er monteret i zone 0. Der må ikke foretages ændringer på udstyret uden godkendelse af en autoriseret Xylem-repræsentant. Anvend kun reservedele, som er leveret af en autoriseret Xylem-repræsentant. Miljømæssig sikkerhed Arbejdsområdet Sørg for altid at holde stationen ren for at undgå og/eller opdage emissioner. Retningslinjer for genbrug Bestemmelser for affald og emissioner Elektrisk installation Sørg for altid at genbruge ifølge disse retningslinjer: Lokal lovgivning og lokale bestemmelser angående genbrug skal overholdes, hvis enheden eller dele af den modtages af en autoriseret genbrugsvirksomhed. Hvis den første retningslinje ikke gælde, skal enheden eller delene af den returneres til Xylem-repræsentanten. Overhold disse sikkerhedsbestemmelser vedr. affald og emissioner: Bortskaf alt affald korrekt. Håndter og bortskaf procesvæsken i overensstemmelse med gældende miljøregler. Rengør alle spild og udslip sikkert og i henhold til miljømæssige procedurer. Rapporter alle miljøemissioner til de relevante myndigheder. Kontakt dit lokale elselskab for at få oplyst krav til genbrug af elektriske installationer. Elektriske data Land Canada Danmark Elektriske data 5 A, 250 V, DC 10 A, 250 V AC 10 A, 250 V, AC 6 Flygt ENM-10-niveauregulator Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesmanual

9 Sikkerhed Land Schweiz Sverige Elektriske data 6 A, 250 V, AC 10 A, 230 V, AC ohmsk belastning 3A, 250 V, AC induktivt belastet 5 A, 30 V, DC ohmsk belastning *1 ma, 5 V, DC, guldkontakt * Delnr.: & Sikkerhedsdata for EX-godkendt installation (Simpelt apparater i EXi ansøgningen) Maks. indgangsstrøm, Ui: Maks. indgangsstrøm, Ii: Maks. indgangsstrøm, Pi: 30 V 100 ma 1,2 W Nedsænkningsdybde: Kabellængde (NBR/PVC) 20 m: Maks. intern elektrisk kapacitet, Ci: Maks. intern induktivitet, Li: 1,8 nf 10 μh NOTICE: Der kræves egensikre kredsløb til det automatiske kontrolsystem. EX-sikkerhedsbarriere (dvs. Prod. nr ) skal være installeret! Godkendelser CE, CSA, SEMKO, NEMKO, DEMKO, EX LVD-godkendelse ifølge EN61058 CSA-godkendelse: Cert.nr Cl.I Zone 0, Gr. IIC; CL.I Div.1 Gr A, B, C&D; Cl.II Gr. E, F&G; Cl.III Ved installation til certificeret egensikret relæ, Ex ia, nominel for placeringer pr. fremsendt kontroltegning og installationsmanual. Flygt ENM-10-niveauregulator Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesmanual 7

10 Installation 1. Når det pumpede medie når et forudbestemt niveau, vipper den øvre niveauregulator over til vandret position, og pumpen går i gang med at dræne tanken. 2. Tanken drænes for væske. 3. Pumpen stopper, når den nedre niveauregulator vender tilbage til lodret position. 4. Tanken fyldes igen, og processen starter forfra. Undgå at beskadige niveauregulatoren under installation Produktbeskrivelse Undlad at krydse niveauregulatorens kabler under installation. Niveauregulator Tilslutningstegning For at overholde lokale regler er niveauregulatorer normalt tilsluttet et lavspændingskredsløb gennem en transformer. Flygt ENM-10-niveauregulator Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesmanual 9

11 Produktbeskrivelse Tilslutning af niveauregulator til hørbar eller visuel alarm Tilslutningstegning Alarm Low Level Alarm High Level Tilslutningskabel Kabel Farve EU, gråt US, rødt Sort EU, brunt US, hvidt Alarm for højt niveau X X Isoleret Alarm for lavt niveau X Isoleret X Ex-installation NOTICE: Der kræves egensikre kredsløb til det automatiske kontrolsystem. EX-sikkerhedsbarriere (dvs. Prod. nr ) skal være installeret! Flygt ENM-10-niveauregulator Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesmanual 11

12 Produktbeskrivelse XYLEM Vedligeholdelse ENM-10 er særdeles holdbar og stort set vedligeholdelsesfri. Skal kun inspiceres en gang imellem for at sikre uafbrudt drift. Det anbefales at rengøre ENM-10 en gang imellem og særligt, når fedt/smøremiddel dækker plastikoverfladen. Samtidig kan der foretages en inspektion af regulatoren for at sikre, at hverken kabel, beskyttende muffe eller plastikbeklædning viser nogen tegn på skade. Pga. den hermetiske indkapsling kan en ENM-10 ikke på nogen måde repareres. Hvis enheden er beskadiget, skal den udskiftes. 12 Flygt ENM-10-niveauregulator Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesmanual

13 Tilgængelige sprog Tilgængelige sprog Český Dansk Deutsch Eesti Ελληνική Español Français Íslenska Italiano Latvijas Lietuvos Magyar Nederlandse Norsk Polski Português Русский Tato příručka je také k dispozici ke stažení v české na následující adrese: Denne håndbog er også tilgængelig til download på dansk fra følgende adresse: Dieses Handbuch ist ebenfalls zum download in deutscher Sprache unter folgender Adresse: Käesolev käsiraamat on saadaval ka alla laadida eesti alates: Αυτό το εγχειρίδιο είναι επίσης διαθέσιμη για λήψη στα σουηδικά από την ακόλουθη διεύθυνση: Este manual también está disponible para descargar en español desde la siguiente dirección: Ce manuel est également disponible pour téléchargement en français à l adresse suivante: Þessi handbók er einnig hægt að sækja frá íslenskum eftirfarandi heimilisfang: Questo manuale è inoltre disponibile per il download in italiano al seguente indirizzo: Šī rokasgrāmata ir pieejama lejupielādei par Latvijas no šādu adresi: Šis vadovas taip pat galima atsisiųsti iš Lietuvos šiuo adresu: Ez a kézikönyv is letölthető a magyar nyelvet: Dit handboek is ook beschikbaar voor download in het Nederlands op het volgende adres: Denne håndboken er også tilgjengelig for nedlasting på norsk fra følgende adresse: Ten podręcznik jest dostępny do pobrania w języku polskim z następującym adresem: Este manual também está disponível para download em Português, no seguinte endereço: В книге также доступна для загрузки на русском языке по следующему адресу: Flygt ENM-10-niveauregulator Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesmanual 13

14 Tilgængelige sprog Română Slovenský Slovenija Suomi Svenska Български 中 文 한국의 Acest manual este, de asemenea, disponibile pentru descărcare în limba română de la următoarea adresă: Táto príručka je tiež k dispozícii na stiahnutie v slovenskom jazyku na adresu: Ta priročnik so na voljo tudi za download v Sloveniji od naslednji naslov: Tämä käsikirja on myös ladattavissa suomeksi osoitteesta: Denna handbok finns också tillgänglig att ladda ned på svenska från följande adress: Настоящото ръководство е на разположение за сваляне на български от следния адрес: 这 本 手 册 是 在 中 国 也 可 以 从 下 面 的 下 载 地 址 : 이 책자는 또한 한국을 다운로드할 다음 주소입니다 : 14 Flygt ENM-10-niveauregulator Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesmanual

15

16 Xylem zīləm 1) Det stof i planter (veddet), som trækker vand op fra rødderne 2) En førende global vandteknologi-virksomhed Vi er mennesker, som er samlet om en fælles opgave: at skabe nye løsninger for at imødekomme verdens vandbehov. Det centrale i vores arbejde er at udvikle nye teknologier, som vil forbedre den måde vand bruges, opbevares og genbruges i fremtiden. Vi flytter, behandler, analyserer og returnerer vand til miljøet og vi hjælper folk med at bruge vand på en effektiv måde i deres hjem, bebyggelser, på fabrikker og gårde. I mere end 150 lande har vi stærke, årelange forbindelser med kunder, som kender os for vores stærke kombination af førende produktnavne og know-how. Se xyleminc.com for yderligere informationer om, hvordan Xylem kan hjælpe dig. Xylem Water Solutions AB Gesällvägen Sundbyberg Sweden Tel Fax Besøg vores websted for den seneste version af dette dokument og flere oplysninger Den originale vejledning er på engelsk. Alle ikke-engelske vejledninger er oversættelser af den originale vejledning Xylem Inc _1.3_da.DK_ _IOM.ENM10

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere