Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning

2 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Produktnavne og varemærker, som tilhører andre firmaer, anerkendes hermed. Version 5.0

3 Indholdsfortegnelse 1 Velkommen...1 Introduktion Om denne vejledning Relaterede informationskilder Kundesupport Sikkerhed Genbrug af produkter og kassering Komme i gang Maskinoversigt Ilægning af papir Log ind/log ud Maskinstatus Brugerindstilling af din maskine Yderligere hjælp Kopiering Fremgangsmåde for kopiering Kopiering Billedkvalitet Layout Outputformat Kopiering af ID-kort Fax Fremgangsmåde for fax Indbygget fax Serverfax Netværksscanning Fremgangsmåde for scanning Ressourcer til netværksscanning Netværksscanning Avancerede indstillinger Layout Arkivering Avancerede indstillinger Layout Andre funktioner Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635 i

4 Indholdsfortegnelse 7 Gem fil Avancerede indstillinger Layout Fil- og mappeadministration Fremgangsmåden for Gem fil Gem filer fra maskinen Udskrivning af filer Udskriv filer Udskriv fra USB Udskrivning Fremgangsmåde for udskrivning Udskrivning på brugerdefineret format Printerdrivere Papir/output Layout/vandmærke Printkvalitet Avanceret Papir og andet materiale Ilægning af papir Indstilling af papirformat Papirspecifikationer Indstillinger Adgang til Værktøjer Oversigt over menuen Værktøjer Lokalisering Indstillinger for fax Indstilling af papirmagasiner Faste maskinindstillinger Ændring af standardindstillinger Software Standardindstillinger for brugerudskiftelige dele Kontering Sikkerhedsindstillinger Maskintest Telefonnumre til Xerox Kundeservice og Xerox X-tra Tilbehør Vedligeholdelse Forbrugsstoffer Rengøring af maskinen ii Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

5 Indholdsfortegnelse 13 Specifikationer Maskinspecifikationer Elektriske specifikationer Funktionsspecifikationer Fejlfinding Udredning af fejl Fejl og fejlkoder Indeks Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635 iii

6 Indholdsfortegnelse iv Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

7 1 Velkommen Tak, fordi du har valgt en Xerox Phaser Denne maskine er designet til let anvendelse. Brug lidt tid på at læse denne betjeningsvejledning for at få mest muligt ud af din nye maskine. Betjeningsvejledningen giver dig en oversigt over maskinens funktioner og indstillinger afhængig af konfigurationen. Læs nedenstående kapitler for at lære din nye maskine at kende: Kapitel 2 Komme i gang. Kapitel 11 Indstillinger. De øvrige kapitler i vejledningen giver yderligere oplysninger om maskinens tilgængelige funktioner og indstillinger. Hvis du har brug for mere hjælp på maskinen, skal du blot trykke på knappen Hjælp. Hvis maskinen er sluttet til et netværk, skal du anvende CentreWarehjælpesystemet eller klikke på knappen Hjælp i printerdriveren. BEMÆRK: De grafiske skærmbilleder i denne betjeningsvejledning er måske en smule anderledes end på din maskine afhængig af maskinkonfigurationen. Funktionsbeskrivelser og funktionalitet er dog de samme. Betjeningsvejledning til Xerox Phaser

8 1 Velkommen Introduktion Xerox Phaser 3635MFP er digitalt udstyr, som kan kopiere, faxe, udskrive og scanne. Hvilke funktioner, der findes på din maskine, afhænger af modellen: Xerox Phaser 3635MFP/S Denne model kan digitalt kopiere, udskrive, e og scanne. Maskinen understøtter scanning til og udskrivning fra et USB-drev og kan gemme udskrivnings- og kopieringsfiler på maskinen. Den kopierer og udskriver op til 35 sider pr. minut. Der leveres desuden en dokumentfremfører, et papirmagasin og et specialmagasin. Maskinen understøtter også 2-sidet kopiering og udskrivning. Der kan desuden erhverves flere papirmagasiner, et kabinet, FID (Foreign Interface Device) og hukommelsesopgradering som tilbehør. Xerox Phaser 3635MFP/X Denne model kan digitalt kopiere, udskrive, scanne og faxe. Maskinen understøtter scanning til og udskrivning fra et USB-drev og kan gemme udskrivnings- og kopieringsfiler på maskinen. Den kopierer og udskriver op til 35 sider pr. minut. Den leveres som standard med en dokumentfremfører, elektrisk hæftemaskine og et specialmagasin. Maskinen understøtter også 2-sidet kopiering. Der kan desuden erhverves flere papirmagasiner, FID (Foreign Interface Device) og hukommelsesopgradering som tilbehør. 2 Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

9 1 Velkommen Om denne vejledning I denne vejledning anvendes visse termer synonymt: Papir er synonymt med medie. Dokument er synonym med original. XeroxPhaser 3635 er synonym med maskine/udstyr. Følgende tabel indeholder flere oplysninger om de konventioner, som anvendes i denne vejledning. Konventioner Beskrivelse Eksempel Kursiv Bemærk Information Advarsel Forsigtig Anvendes til at angive navne på skærmbilleder eller faner. Henvisning til andre publikationer vises i kursiv. Bemærk-sætninger indeholder yderligere eller nyttige oplysninger om en funktion. Giver mere detaljerede specifikationer om maskinen. Advarsel-sætninger advarer brugeren om risiko for personskade. Forsigtig-sætninger indeholder udtryk, som advarer om mekanisk beskadigelse, der er resultatet af en handling. Kopifunktioner. Se kapitel 3, side 42. BEMÆRK: Maskinen registrerer automatisk standardformater. Der kan ilægges op til 75 ark, 80 g/m² almindeligt papir. ADVARSEL: Netlednin gen skal sættes i en stikkontakt med jordforbindelse. FORSIGTIG: ANVEND ALDRIG organiske eller stærke kemiske opløsningsmidler eller rengøringsmidler i sprayform til at rengøre maskinen. De fleste funktionsskærmbilleder indeholder tre knapper, der anvendes til at bekræfte eller annullere dine valg. Tryk på knappen Fortryd for at gå tilbage til de værdier, som blev vist, da du åbnede skærmbilledet. Tryk på knappen Annuller for at gå tilbage til det forrige skærmbillede. Tryk på knappen Gem for at gemme de valgte indstillinger og gå tilbage til det forrige skærmbillede. Betjeningsvejledning til Xerox Phaser

10 1 Velkommen Relaterede informationskilder Der findes flere oplysninger om disse maskiner i: 1. Denne betjeningsvejledning 2. Hurtig betjeningsvejledning 3. Cd'en System Administration (vejledning til systemadministratorer) 4. Xerox-webstedet 4 Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

11 1 Velkommen Kundesupport Hvis du har brug for hjælp under eller efter installationen, kan du gå til Xeroxwebstedet og se online-problemløsninger og support: Ring til vores eksperter i Xerox Welcome Center eller kontakt din lokale repræsentant for yderligere assistance. Ved opkald til Xerox Welcome Center skal du oplyse maskinens serienummer. Noter maskinens serienummer på linien herunder: # Åbn sidelågen vha. udløseren og dernæst frontlågen for at finde serienummeret. Serienummeret findes på et panel oven over tonerpatronen. Telefonnummeret til Xerox Welcome Center eller den lokale repræsentant oplyses, når maskinen installeres. Noter telefonnummeret på linien herunder, så det altid er lige ved hånden: Telefonnummer til Xerox Welcome Center eller lokal repræsentant: Telefonnr.: Betjeningsvejledning til Xerox Phaser

12 1 Velkommen Sikkerhed Læs disse sikkerhedsforanstaltninger grundigt inden brug af maskinen for at sikre, at du betjener den sikkert. Din Xerox-maskine og de tilhørende forbrugsstoffer er designet og testet, så de imødekommer de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter afprøvning og godkendelse af eksterne instanser for at sikre, at alt overholder de anerkendte miljøstandarder. Læs og følg altid alle instruktionerne nøje, inden du tager maskinen i brug, og gennemgå dem efter behov for at sikre sikker drift. Dette produkts sikkerhedsafprøvning og ydeevne er testet udelukkende med brug af XEROX-materialer. Følg altid alle advarsler og instruktioner, der er angivet på eller følger med produktet. ADVARSEL-sætninger advarer brugeren om risiko for personskade. Dette ADVARSEL-mærke advarer brugere om varme overflader. ADVARSEL: Dette symbol angiver, at der anvendes laser i maskinen og gør brugeren opmærksom på de relevante sikkerhedsoplysninger. ADVARSEL: Netledningen skal sættes i en stikkontakt med jordforbindelse. Brugertilgængelige områder Maskinen er designet således, at brugeren kun har adgang til sikre områder. Adgang til farlige områder begrænses vha. låger eller afskærmninger, der skal fjernes med værktøj. Fjern aldrig disse låger eller afskærmninger. Oplysninger om vedligeholdelse 1. Vedligeholdelsesprocedurer beskrives i den brugerdokumentation, der fulgte med produktet. 2. Der må ikke udføres vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i dokumentationen. ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmidler på spraydåse. De kan være eksplosive og meget brandfarlige, når de anvendes i elektromekaniske produkter. 3. Anvend kun de forbrugsstoffer og rengøringsmidler, der er beskrevet i denne vejledning. 6 Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

13 1 Velkommen 4. Fjern ikke låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen dele bag disse låger, der kræver vedligeholdelse eller eftersyn. Oplysninger om driftssikkerhed Din Xerox-maskine og dens tilhørende forbrugsstoffer er designet og testet, så de imødekommer de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter testning, godkendelse og overholdelse af gældende miljøstandarder. Fortsat sikker brug af Xerox-udstyret opnås ved altid at følge nedenstående sikkerhedsforanstaltninger: Overhold altid følgende faktorer: Du skal altid følge advarsler og instruktioner, der er angivet på eller følger med udstyret. Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring. Der må kun bruges rengøringsmidler, der er specielt egnet til dette produkt. Brug af andre midler kan forringe ydeevnen og medføre farlige situationer. ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmidler på spraydåse. De kan være eksplosive og meget brandfarlige, når de anvendes i elektromekaniske produkter. Vær altid forsigtig, hvis maskinen flyttes. Kontakt Xerox-serviceafdeling, hvis kopimaskinen skal flyttes til en anden bygning. Placer altid maskinen på en jævn overflade (ikke på et tykt tæppe), som kan kan bære maskinens vægt. Placer altid udstyret på et sted med tilstrækkelig ventilation, og hvor der er plads til at udføre eftersyn. Træk altid stikket ud af stikkontakten før rengøringen. BEMÆRK: Din Xerox-maskine er udstyret med en energibesparende enhed, der sparer strøm, når maskinen ikke er i brug. Maskinen kan være tændt uafbrudt. ADVARSEL: Metaloverfladerne i fuserområdet er varme. Vær forsigtig ved udredning af papirstop i dette område. Rør ikke ved disse overflader. Undgå altid følgende faktorer: Anvend aldrig et stik uden jordforbindelse til at slutte maskinen til strøm. Udfør aldrig udfør vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i denne dokumentation. Bloker aldrig ventilationsåbninger. De forhindrer, at maskinen overophedes. Fjern aldrig låger eller afskærminger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen områder bag disse paneler eller afskærmninger, der skal vedligeholdes af brugeren. Placer aldrig maskinen i nærheden af en radiator eller anden varmekilde. Betjeningsvejledning til Xerox Phaser

14 1 Velkommen Stik aldrig genstande ind i ventilationsåbningerne. Tilsidesæt eller "snyd" aldrig elektriske eller mekaniske låseanordninger. Placer aldrig udstyret på steder, hvor man kan træde på eller falde i netledningen. Placer altid maskinen i et rum med tilstrækkelig ventilation. Kontakt en autoriseret forhandler for flere oplysninger. Elektriske oplysninger 1. Stikkontakten, som maskinen tilsluttes, skal overholde kravene angivet på datapladen bag på maskinen. Hvis du er i tvivl, om strømforsyningen overholder kravene, skal du kontakte det lokale elværk eller en elektriker. 2. Stikkontakten skal findes tæt på maskinen og være let tilgængelig. 3. Anvend netledningen, som leveres sammen med maskinen. Anvend aldrig en forlængerledning og fjern eller udskift aldrig maskinens stik til netledningen. 4. Netledningen skal sættes direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, om kontakten har jordforbindelse, skal du kontakte en autoriseret elektriker. 5. Anvend ikke en omformer til at slutte Xerox-udstyr til et stik uden jordforbindelse. 6. Udstyret må ikke placeres på steder, hvor man kan træde på eller falde i netledningen. 7. Placer ikke genstande ovenpå netledningen. 8. Elektriske eller mekaniske låseanordninger må aldrig tilsidesættes eller inaktiveres. 9. Skub ikke objekter ind i maskinens åbninger. Du kan få elektrisk stød eller det kan forårsage brand. 10. Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Disse åbninger anvendes til at give tilstrækkelig afkøling af maskinen. Strømforsyning 1. Dette produkt skal sluttes til den strømforsyning, der er angivet på maskinens dataplademærkat. Hvis du er i tvivl, om strømforsyningen overholder kravene, skal du kontakte en autoriseret elektriker. ADVARSEL: Slut altid udstyret til et kredsløb med jordforbindelse. Udstyret leveres med stik med jordforbindelse. Stikket passer kun i en stikkontakt med jordforbindelse. Dette er en sikkerhedsfunktion. Hvis du ikke kan sætte stikket i kontakten, skal du kontakte en autoriseret elektriker for at udskifte stikket. 2. Maskinen skal altid sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, skal du lade en autoriseret elektriker kontrollere kontakten. 8 Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

15 1 Velkommen Afbrydelse af strømforsyning til maskinen Strømmen afbrydes ved at tage netledningen ud af maskinen. Netledningen er sat i bag på maskinen. Hvis du vil afbryde al strøm til maskinen, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. Nødslukning Hvis en af følgende situationer opstår, skal du straks slukke for strømmen til maskinen og tage netledningen ud af stikkontakten. Tilkald en autoriseret Xeroxservicerepræsentant for at løse problemet, hvis følgende situationer opstår: Hvis maskinen lugter eller støjer mere end normalt. Hvis netledningen er beskadiget eller flosset. Hvis et relæ, en sikring eller andet sikkerhedsudstyr er udløst. Hvis der er spildt væske på eller i maskinen. Hvis udstyret udsættes for vand. Hvis en del af udstyret er beskadiget. FORSIGTIG: Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert batteritype. Kasser brugte batterier i henhold til instruktionerne. Kvalitetsstandarder Produktet er fremstillet i henhold til kvalitetssystemet ISO9002. Hvis du har brug for yderligere sikkerhedsoplysninger i forbindelse med dette XEROX-produkt eller XEROX-materialer, kan du ringe til nedenstående telefonnummer: EUROPA: USA/CANADA: Sikkerhedsstandarder EUROPA: Dette XEROX-produkt er certificeret af følgende agentur med de nævnte sikkerhedsstandarder. Agentur: TUV Rheinland Standard: IEC , 2001 USA/CANADA: Dette XEROX-produkt er certificeret af følgende agentur med de nævnte sikkerhedsstandarder. Agentur: UNDERWRITERS LABORATORIES Standard: UL , 2003 Edition. Certificering er baseret på gensidighedsaftaler, der inkluderer krav til Canada. Betjeningsvejledning til Xerox Phaser

16 1 Velkommen Sikkerhedsoplysninger vedrørende laser FORSIGTIG: Hvis maskinen anvendes på anden måde end beskrevet i denne vejledning, kan det udsætte brugerne for farlig bestråling. Af særlig hensyn til lasersikkerheden overholder dette udstyr de af regeringen fastsatte krav for lasere samt regler fastsat af nationale og internationale agenturer for et klasse 1-laserprodukt. Maskinen udsender ikke farligt lys, da laserstrålen er lukket helt inde under alle former for betjening og vedligeholdelse. ADVARSEL: Se aldrig direkte ind i lyskilden, når låget til glaspladen er løftet. Sikkerhedsoplysninger vedrørende ozon Dette produkt producerer ozon under normal drift. Ozon er tungere end luft og afhænger af mængden af kopier og udskrivninger. Koncentrationsniveauerne overholder sikkerhedsbegrænsningerne, når de miljømæssige parametre angives korrekt, som beskrevet i Xerox-installationsvejledningen. Yderligere oplysninger om ozon findes i Xerox-udgivelsen Ozone, der kan rekvireres ved at kontakte i USA og Canada. På andre markeder skal du kontakte din autoriserede Xerox-forhandler. Forbrugsstoffer Opbevar alle forbrugsstoffer i henhold til de instruktioner, der er angivet på indpakningen eller beholderen. Forbrugsstoffer skal opbevares utilgængeligt for børn. Smid aldrig printmoduler eller tonerpatroner ind i åben ild. Tonerpatroner: Undgå kontakt med toner eller fuser. Pas på, du ikke får disse elementer i øjnene eller på dine hænder. Forsøg aldrig på at skille patroner eller moduler ad. Det øger risikoen for kontakt med øjne eller hud. Certificeret produktsikkerhed Dette produkt er certificeret af nedenstående agentur i henhold til de nævnte sikkerhedsstandarder: Agentur Underwriters Laboratories Inc Standard UL st (2003) (USA/Canada) Intertek ETL SEMKO IEC Edition 1 (2001) Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med et registreret ISO9001- kvalitetssystem. 10 Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

17 1 Velkommen CE-mærke CE-mærket på produktet angiver, at produktet i henhold til Xerox-erklæringen om overensstemmelse overholder følgende gældende EU-direktiver af nævnte dato: 12 december 2006: Rådets direktiv 2006/95/EC. Tilnærmelse af medlemslandenes lovgivning om lavspændingsudstyr. 15 december 2004: Rådets direktiv 2004/108/EC: Tilnærmelse af medlemslandenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet. 9 marts 1999: Rådets direktiv 99/5/EEC om radioudstyr og terminaludstyr for telekommunikation og gensidig erkendelse af deres konformitet. En fuldstændig liste over relevante direktiver og referencestandarder kan rekvireres hos din autoriserede Xerox-forhandler. ADVARSEL: Hvis dette udstyr skal fungere i nærheden af industriudstyr, videnskabeligt eller medicinsk udstyr (ISM), skal udstrålingen fra ISM-udstyret begrænses, eller der skal tages specielle forholdsregler. BEMÆRK: Ændring eller modificering af denne maskine, som ikke specifikt godkendes af Xerox Corporation, kan ugyldiggøre brugerens autoritet til at betjene maskinen. ADVARSEL: Dette udstyr skal anvendes sammen med tildækkede kabler i overensstemmelse med rådets direktiv 2004/108/EC. EMC-oplysninger FCC Part 15 Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med kravene for digitalt udstyr i klasse A i henhold til afsnit 15 af FCC-reglerne. Disse krav har til formål at sørge for rimelig beskyttelse imod skadelig interferens, når udstyret anvendes i et kommercielt område. Udstyret producerer, forbruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges som beskrevet i instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Hvis maskinen skal anvendes i bebygget område, vil den sandsynligvis forårsage skadelig interferens, så brugeren skal tage forbehold og korrigere en sådan interferens for egen regning. BEMÆRK: Ændringer eller modificering af denne maskine, som ikke specifikt godkendes af Xerox Corporation, kan ugyldiggøre brugerens autoritet til at betjene maskinen. Betjeningsvejledning til Xerox Phaser

18 1 Velkommen ADVARSEL: Dette udstyr skal anvendes sammen med tildækkede kabler i overensstemmelse med FCC-reglerne i USA. Amerikansk lovgivning ang. fax Model: XRX-FAXKIT FAX Send Header Requirements: Fax Send Header Requirements: The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your FAX machine refer to Setting the Machine and follow the steps provided. Data Coupler Information: This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). On the rear of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the Telephone Company. A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details. You may safely connect the machine to the following standard modular jack: USOC RJ-11C using the compliant telephone line cord (with modular plugs) provided with the installation kit. See installation instructions for details. The Ringer Equivalence Number (or REN) is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local Telephone Company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US: AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label. 12 Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

19 1 Velkommen If this Xerox equipment causes harm to the telephone network, the Telephone Company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice isn't practical, the Telephone Company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary. The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the Telephone Company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service. If trouble is experienced with this Xerox equipment, for repair or warranty information, please contact the appropriate service center; details of which are displayed either on the machine or contained within the user guide. If the equipment is causing harm to the telephone network, the Telephone Company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved. Repairs to the machine should be made only by a Xerox representative or an authorized Xerox service agency. This applies at any time during or after the service warranty period. If unauthorized repair is performed, the remainder of the warranty period is null and void. This equipment must not be used on party lines. Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information. If your office has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this Xerox equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your Telephone Company or a qualified installer. Canadisk lovgivning ang. fax Model: XRX-FAXKIT This product meets the applicable Industry Canada technical specifications NOTE: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all of the devices does not exceed 5. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. Betjeningsvejledning til Xerox Phaser

20 1 Velkommen CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. Europæisk lovgivning ang. fax Direktiv for radioudstyr og terminaludstyr for telekommunikation Dette Xerox-produkt er selvcertificeret af Xerox i henhold til Rådets direktiv 1999/ 5/EEC om pan-europæiske forbindelser for enkelt terminaler til det offentlige telefonnet (PSTN). Maskinen er designet til at kunne bruges med nationale PSTN-netværk og kompatible PBX-systemer i følgende lande: Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Island Italien Letland Liechtenstein Litauen Luxembourg Malta Norge Østrig Polen Portugal Rumænien Schweiz Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Hvis der opstår problemer, skal du i første omgang kontakte en lokal Xeroxrepræsentant. Dette produkt er testet og overholder kravene i TBR21 eller ES /2/3 eller ES /2/3, som er en teknisk specifikation for terminaludstyr, der bruges på analoge telefonnetværk i det europæiske økonomiske område. Dette produkt kan være konfigureret, således at den er kompatibel med andre landes netværk. Kontakt din Xerox-forhandler, hvis maskinen skal sluttes til et andet lands netværk. BEMÆRK: Selvom dette produkt kan anvende både puls- eller DTMFtonesignalering, anbefales det at anvende DTMF-signalering. DTMF-signal giver en mere pålidelig og hurtigere opkaldsindstilling. Ændring af produktet, forbindelse til ekstern kontrolsoftware eller til ekstern kontroludstyr, som ikke er autoriseret af Xerox, gør denne certifikation ugyldig. 14 Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen

Læs mere

Betjeningsvejledning til Xerox WorkCentre 4150

Betjeningsvejledning til Xerox WorkCentre 4150 Betjeningsvejledning til Xerox WorkCentre 4150 Version 5.0 24.03.06 Udarbejdet og oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU ENGLAND 2006 Xerox Corporation.

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger ." Xerox WorkCentre /0// Kopiering. Læg dine originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Tryk på Slet alt (C) for at annullere alle tidligere 88 99. Tryk på knappen lle opgavetyper og vælg Kopiering.

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper BERØRINGSSKÆRM - Viser alle de tilgængelige funktioner og generelle maskin SLET ALT - Genindstiller alle funktioner til deres standardindstilling. PAUSE - Standser den aktuelle opgave. START - Starter

Læs mere

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Hurtig betjeningsvejledning 604P19529

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Hurtig betjeningsvejledning 604P19529 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 604P19529 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE C175 http://da.yourpdfguides.com/dref/3683707

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE C175 http://da.yourpdfguides.com/dref/3683707 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX COPYCENTRE C175 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual XEROX COLORQUBE 9203 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684013

Din brugermanual XEROX COLORQUBE 9203 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684013 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger Version 2.0 09/09 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5845 5855 http://no.yourpdfguides.com/dref/5023418

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5845 5855 http://no.yourpdfguides.com/dref/5023418 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE 5845 5855. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Læs mere

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden.

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Januar 00 708P8604 Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Udarbejdet af: Xerox Corporation Xerox Customer Education Services Xerox Square XRX-8B

Læs mere

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE 275 http://da.yourpdfguides.com/dref/3679680

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE 275 http://da.yourpdfguides.com/dref/3679680 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX COPYCENTRE 275 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE 5230 http://da.yourpdfguides.com/dref/3680884

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE 5230 http://da.yourpdfguides.com/dref/3680884 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX WORKCENTRE 5230 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

WorkCentre 4118 Betjeningsvejledning

WorkCentre 4118 Betjeningsvejledning WorkCentre 4118 Betjeningsvejledning Udarbejdet og oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU ENGLAND 2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

MAKSIMER MASKINENS PRODUKTIVITET...

MAKSIMER MASKINENS PRODUKTIVITET... Hurtig referencevejledning 604P18219 MAKSIMER MASKINENS PRODUKTIVITET......ved at udnytte alle de nye funktioner på din maskine optimalt. Der leveres en trænings- og informations cd sammen med maskinen.

Læs mere

Kort gennemgang af. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven.

Kort gennemgang af. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven. CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 CopyCentre/ WorkCentre Pro Kort gennemgang af Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven Indholdsfortegnelse Kopiering

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://da.yourpdfguides.com/dref/4264573

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://da.yourpdfguides.com/dref/4264573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX WORKCENTRE PRO 255 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

CopyCentre TM C32/C40

CopyCentre TM C32/C40 Detaljerede specifikationer CopyCentre C32 Colour. CopyCentre C40 Colour vist med dobbeltsidet automatisk dokumentfremfører og ekstra modul med to magasiner. OUTPUTHASTIGHED CopyCentre TM C32 Colour Digital

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE 5655

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE 5655 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX WORKCENTRE 5655 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Version 1.0 Juli Xerox Versant 2100 Press Sikkerhedsvejledning

Version 1.0 Juli Xerox Versant 2100 Press Sikkerhedsvejledning Version 1.0 Juli 2014 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox, Xerox og figurmærket samt Versant er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. ENERGY STAR og

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

WorkCentre 4150. Vejledningen Komme i gang

WorkCentre 4150. Vejledningen Komme i gang WorkCentre 4150 Vejledningen Komme i gang WorkCentre 4150 Vejledningen Komme i gang Xerox WorkCentre 4150 Vejledningen Komme i gang Tak for dit valg af Xerox WorkCentre 4150. Hvis du går igennem fremgangsmåderne

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Version 2.1 August 2011. Xerox Color 800/1000 Press Sikkerhedsvejledning

Version 2.1 August 2011. Xerox Color 800/1000 Press Sikkerhedsvejledning Version 2.1 August 2011 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox, FreeFlow, GBC AdvancedPunch, SquareFold, Xerox printeract, MeterAssistant, SuppliesAssistant og RemoteAssistant er varemærker

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Du skal være logget på som administrator for at få adgang til alle funktioner i Værktøjer.

Du skal være logget på som administrator for at få adgang til alle funktioner i Værktøjer. Værktøjsmenu Du skal være logget på som administrator for at få adgang til alle funktioner i Værktøjer. Maskinindstillinger Indtast PagePack-kodeord Generelt Energisparer Automatisk klar Opgaveaktiveret

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe October 10, 2017 Month 00, 0000 2017 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox, Xerox and Design are trademarks of Xerox Corporation

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE C90 DIGITAL COPIER http://da.yourpdfguides.com/dref/3679587

Din brugermanual XEROX COPYCENTRE C90 DIGITAL COPIER http://da.yourpdfguides.com/dref/3679587 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Send driver. Administratorvejledning

Send driver. Administratorvejledning Send driver Administratorvejledning Januar 2013 www.lexmark.com Oversigt 2 Oversigt Send driver giver dig mulighed for nemt at hente en printerdriver til en specifik printermodel. Programmet sender dig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere