Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning

2 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Produktnavne og varemærker, som tilhører andre firmaer, anerkendes hermed. Version 5.0

3 Indholdsfortegnelse 1 Velkommen...1 Introduktion Om denne vejledning Relaterede informationskilder Kundesupport Sikkerhed Genbrug af produkter og kassering Komme i gang Maskinoversigt Ilægning af papir Log ind/log ud Maskinstatus Brugerindstilling af din maskine Yderligere hjælp Kopiering Fremgangsmåde for kopiering Kopiering Billedkvalitet Layout Outputformat Kopiering af ID-kort Fax Fremgangsmåde for fax Indbygget fax Serverfax Netværksscanning Fremgangsmåde for scanning Ressourcer til netværksscanning Netværksscanning Avancerede indstillinger Layout Arkivering Avancerede indstillinger Layout Andre funktioner Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635 i

4 Indholdsfortegnelse 7 Gem fil Avancerede indstillinger Layout Fil- og mappeadministration Fremgangsmåden for Gem fil Gem filer fra maskinen Udskrivning af filer Udskriv filer Udskriv fra USB Udskrivning Fremgangsmåde for udskrivning Udskrivning på brugerdefineret format Printerdrivere Papir/output Layout/vandmærke Printkvalitet Avanceret Papir og andet materiale Ilægning af papir Indstilling af papirformat Papirspecifikationer Indstillinger Adgang til Værktøjer Oversigt over menuen Værktøjer Lokalisering Indstillinger for fax Indstilling af papirmagasiner Faste maskinindstillinger Ændring af standardindstillinger Software Standardindstillinger for brugerudskiftelige dele Kontering Sikkerhedsindstillinger Maskintest Telefonnumre til Xerox Kundeservice og Xerox X-tra Tilbehør Vedligeholdelse Forbrugsstoffer Rengøring af maskinen ii Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

5 Indholdsfortegnelse 13 Specifikationer Maskinspecifikationer Elektriske specifikationer Funktionsspecifikationer Fejlfinding Udredning af fejl Fejl og fejlkoder Indeks Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635 iii

6 Indholdsfortegnelse iv Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

7 1 Velkommen Tak, fordi du har valgt en Xerox Phaser Denne maskine er designet til let anvendelse. Brug lidt tid på at læse denne betjeningsvejledning for at få mest muligt ud af din nye maskine. Betjeningsvejledningen giver dig en oversigt over maskinens funktioner og indstillinger afhængig af konfigurationen. Læs nedenstående kapitler for at lære din nye maskine at kende: Kapitel 2 Komme i gang. Kapitel 11 Indstillinger. De øvrige kapitler i vejledningen giver yderligere oplysninger om maskinens tilgængelige funktioner og indstillinger. Hvis du har brug for mere hjælp på maskinen, skal du blot trykke på knappen Hjælp. Hvis maskinen er sluttet til et netværk, skal du anvende CentreWarehjælpesystemet eller klikke på knappen Hjælp i printerdriveren. BEMÆRK: De grafiske skærmbilleder i denne betjeningsvejledning er måske en smule anderledes end på din maskine afhængig af maskinkonfigurationen. Funktionsbeskrivelser og funktionalitet er dog de samme. Betjeningsvejledning til Xerox Phaser

8 1 Velkommen Introduktion Xerox Phaser 3635MFP er digitalt udstyr, som kan kopiere, faxe, udskrive og scanne. Hvilke funktioner, der findes på din maskine, afhænger af modellen: Xerox Phaser 3635MFP/S Denne model kan digitalt kopiere, udskrive, e og scanne. Maskinen understøtter scanning til og udskrivning fra et USB-drev og kan gemme udskrivnings- og kopieringsfiler på maskinen. Den kopierer og udskriver op til 35 sider pr. minut. Der leveres desuden en dokumentfremfører, et papirmagasin og et specialmagasin. Maskinen understøtter også 2-sidet kopiering og udskrivning. Der kan desuden erhverves flere papirmagasiner, et kabinet, FID (Foreign Interface Device) og hukommelsesopgradering som tilbehør. Xerox Phaser 3635MFP/X Denne model kan digitalt kopiere, udskrive, scanne og faxe. Maskinen understøtter scanning til og udskrivning fra et USB-drev og kan gemme udskrivnings- og kopieringsfiler på maskinen. Den kopierer og udskriver op til 35 sider pr. minut. Den leveres som standard med en dokumentfremfører, elektrisk hæftemaskine og et specialmagasin. Maskinen understøtter også 2-sidet kopiering. Der kan desuden erhverves flere papirmagasiner, FID (Foreign Interface Device) og hukommelsesopgradering som tilbehør. 2 Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

9 1 Velkommen Om denne vejledning I denne vejledning anvendes visse termer synonymt: Papir er synonymt med medie. Dokument er synonym med original. XeroxPhaser 3635 er synonym med maskine/udstyr. Følgende tabel indeholder flere oplysninger om de konventioner, som anvendes i denne vejledning. Konventioner Beskrivelse Eksempel Kursiv Bemærk Information Advarsel Forsigtig Anvendes til at angive navne på skærmbilleder eller faner. Henvisning til andre publikationer vises i kursiv. Bemærk-sætninger indeholder yderligere eller nyttige oplysninger om en funktion. Giver mere detaljerede specifikationer om maskinen. Advarsel-sætninger advarer brugeren om risiko for personskade. Forsigtig-sætninger indeholder udtryk, som advarer om mekanisk beskadigelse, der er resultatet af en handling. Kopifunktioner. Se kapitel 3, side 42. BEMÆRK: Maskinen registrerer automatisk standardformater. Der kan ilægges op til 75 ark, 80 g/m² almindeligt papir. ADVARSEL: Netlednin gen skal sættes i en stikkontakt med jordforbindelse. FORSIGTIG: ANVEND ALDRIG organiske eller stærke kemiske opløsningsmidler eller rengøringsmidler i sprayform til at rengøre maskinen. De fleste funktionsskærmbilleder indeholder tre knapper, der anvendes til at bekræfte eller annullere dine valg. Tryk på knappen Fortryd for at gå tilbage til de værdier, som blev vist, da du åbnede skærmbilledet. Tryk på knappen Annuller for at gå tilbage til det forrige skærmbillede. Tryk på knappen Gem for at gemme de valgte indstillinger og gå tilbage til det forrige skærmbillede. Betjeningsvejledning til Xerox Phaser

10 1 Velkommen Relaterede informationskilder Der findes flere oplysninger om disse maskiner i: 1. Denne betjeningsvejledning 2. Hurtig betjeningsvejledning 3. Cd'en System Administration (vejledning til systemadministratorer) 4. Xerox-webstedet 4 Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

11 1 Velkommen Kundesupport Hvis du har brug for hjælp under eller efter installationen, kan du gå til Xeroxwebstedet og se online-problemløsninger og support: Ring til vores eksperter i Xerox Welcome Center eller kontakt din lokale repræsentant for yderligere assistance. Ved opkald til Xerox Welcome Center skal du oplyse maskinens serienummer. Noter maskinens serienummer på linien herunder: # Åbn sidelågen vha. udløseren og dernæst frontlågen for at finde serienummeret. Serienummeret findes på et panel oven over tonerpatronen. Telefonnummeret til Xerox Welcome Center eller den lokale repræsentant oplyses, når maskinen installeres. Noter telefonnummeret på linien herunder, så det altid er lige ved hånden: Telefonnummer til Xerox Welcome Center eller lokal repræsentant: Telefonnr.: Betjeningsvejledning til Xerox Phaser

12 1 Velkommen Sikkerhed Læs disse sikkerhedsforanstaltninger grundigt inden brug af maskinen for at sikre, at du betjener den sikkert. Din Xerox-maskine og de tilhørende forbrugsstoffer er designet og testet, så de imødekommer de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter afprøvning og godkendelse af eksterne instanser for at sikre, at alt overholder de anerkendte miljøstandarder. Læs og følg altid alle instruktionerne nøje, inden du tager maskinen i brug, og gennemgå dem efter behov for at sikre sikker drift. Dette produkts sikkerhedsafprøvning og ydeevne er testet udelukkende med brug af XEROX-materialer. Følg altid alle advarsler og instruktioner, der er angivet på eller følger med produktet. ADVARSEL-sætninger advarer brugeren om risiko for personskade. Dette ADVARSEL-mærke advarer brugere om varme overflader. ADVARSEL: Dette symbol angiver, at der anvendes laser i maskinen og gør brugeren opmærksom på de relevante sikkerhedsoplysninger. ADVARSEL: Netledningen skal sættes i en stikkontakt med jordforbindelse. Brugertilgængelige områder Maskinen er designet således, at brugeren kun har adgang til sikre områder. Adgang til farlige områder begrænses vha. låger eller afskærmninger, der skal fjernes med værktøj. Fjern aldrig disse låger eller afskærmninger. Oplysninger om vedligeholdelse 1. Vedligeholdelsesprocedurer beskrives i den brugerdokumentation, der fulgte med produktet. 2. Der må ikke udføres vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i dokumentationen. ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmidler på spraydåse. De kan være eksplosive og meget brandfarlige, når de anvendes i elektromekaniske produkter. 3. Anvend kun de forbrugsstoffer og rengøringsmidler, der er beskrevet i denne vejledning. 6 Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

13 1 Velkommen 4. Fjern ikke låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen dele bag disse låger, der kræver vedligeholdelse eller eftersyn. Oplysninger om driftssikkerhed Din Xerox-maskine og dens tilhørende forbrugsstoffer er designet og testet, så de imødekommer de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter testning, godkendelse og overholdelse af gældende miljøstandarder. Fortsat sikker brug af Xerox-udstyret opnås ved altid at følge nedenstående sikkerhedsforanstaltninger: Overhold altid følgende faktorer: Du skal altid følge advarsler og instruktioner, der er angivet på eller følger med udstyret. Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring. Der må kun bruges rengøringsmidler, der er specielt egnet til dette produkt. Brug af andre midler kan forringe ydeevnen og medføre farlige situationer. ADVARSEL: Brug ikke rengøringsmidler på spraydåse. De kan være eksplosive og meget brandfarlige, når de anvendes i elektromekaniske produkter. Vær altid forsigtig, hvis maskinen flyttes. Kontakt Xerox-serviceafdeling, hvis kopimaskinen skal flyttes til en anden bygning. Placer altid maskinen på en jævn overflade (ikke på et tykt tæppe), som kan kan bære maskinens vægt. Placer altid udstyret på et sted med tilstrækkelig ventilation, og hvor der er plads til at udføre eftersyn. Træk altid stikket ud af stikkontakten før rengøringen. BEMÆRK: Din Xerox-maskine er udstyret med en energibesparende enhed, der sparer strøm, når maskinen ikke er i brug. Maskinen kan være tændt uafbrudt. ADVARSEL: Metaloverfladerne i fuserområdet er varme. Vær forsigtig ved udredning af papirstop i dette område. Rør ikke ved disse overflader. Undgå altid følgende faktorer: Anvend aldrig et stik uden jordforbindelse til at slutte maskinen til strøm. Udfør aldrig udfør vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i denne dokumentation. Bloker aldrig ventilationsåbninger. De forhindrer, at maskinen overophedes. Fjern aldrig låger eller afskærminger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen områder bag disse paneler eller afskærmninger, der skal vedligeholdes af brugeren. Placer aldrig maskinen i nærheden af en radiator eller anden varmekilde. Betjeningsvejledning til Xerox Phaser

14 1 Velkommen Stik aldrig genstande ind i ventilationsåbningerne. Tilsidesæt eller "snyd" aldrig elektriske eller mekaniske låseanordninger. Placer aldrig udstyret på steder, hvor man kan træde på eller falde i netledningen. Placer altid maskinen i et rum med tilstrækkelig ventilation. Kontakt en autoriseret forhandler for flere oplysninger. Elektriske oplysninger 1. Stikkontakten, som maskinen tilsluttes, skal overholde kravene angivet på datapladen bag på maskinen. Hvis du er i tvivl, om strømforsyningen overholder kravene, skal du kontakte det lokale elværk eller en elektriker. 2. Stikkontakten skal findes tæt på maskinen og være let tilgængelig. 3. Anvend netledningen, som leveres sammen med maskinen. Anvend aldrig en forlængerledning og fjern eller udskift aldrig maskinens stik til netledningen. 4. Netledningen skal sættes direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, om kontakten har jordforbindelse, skal du kontakte en autoriseret elektriker. 5. Anvend ikke en omformer til at slutte Xerox-udstyr til et stik uden jordforbindelse. 6. Udstyret må ikke placeres på steder, hvor man kan træde på eller falde i netledningen. 7. Placer ikke genstande ovenpå netledningen. 8. Elektriske eller mekaniske låseanordninger må aldrig tilsidesættes eller inaktiveres. 9. Skub ikke objekter ind i maskinens åbninger. Du kan få elektrisk stød eller det kan forårsage brand. 10. Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Disse åbninger anvendes til at give tilstrækkelig afkøling af maskinen. Strømforsyning 1. Dette produkt skal sluttes til den strømforsyning, der er angivet på maskinens dataplademærkat. Hvis du er i tvivl, om strømforsyningen overholder kravene, skal du kontakte en autoriseret elektriker. ADVARSEL: Slut altid udstyret til et kredsløb med jordforbindelse. Udstyret leveres med stik med jordforbindelse. Stikket passer kun i en stikkontakt med jordforbindelse. Dette er en sikkerhedsfunktion. Hvis du ikke kan sætte stikket i kontakten, skal du kontakte en autoriseret elektriker for at udskifte stikket. 2. Maskinen skal altid sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, skal du lade en autoriseret elektriker kontrollere kontakten. 8 Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

15 1 Velkommen Afbrydelse af strømforsyning til maskinen Strømmen afbrydes ved at tage netledningen ud af maskinen. Netledningen er sat i bag på maskinen. Hvis du vil afbryde al strøm til maskinen, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. Nødslukning Hvis en af følgende situationer opstår, skal du straks slukke for strømmen til maskinen og tage netledningen ud af stikkontakten. Tilkald en autoriseret Xeroxservicerepræsentant for at løse problemet, hvis følgende situationer opstår: Hvis maskinen lugter eller støjer mere end normalt. Hvis netledningen er beskadiget eller flosset. Hvis et relæ, en sikring eller andet sikkerhedsudstyr er udløst. Hvis der er spildt væske på eller i maskinen. Hvis udstyret udsættes for vand. Hvis en del af udstyret er beskadiget. FORSIGTIG: Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert batteritype. Kasser brugte batterier i henhold til instruktionerne. Kvalitetsstandarder Produktet er fremstillet i henhold til kvalitetssystemet ISO9002. Hvis du har brug for yderligere sikkerhedsoplysninger i forbindelse med dette XEROX-produkt eller XEROX-materialer, kan du ringe til nedenstående telefonnummer: EUROPA: USA/CANADA: Sikkerhedsstandarder EUROPA: Dette XEROX-produkt er certificeret af følgende agentur med de nævnte sikkerhedsstandarder. Agentur: TUV Rheinland Standard: IEC , 2001 USA/CANADA: Dette XEROX-produkt er certificeret af følgende agentur med de nævnte sikkerhedsstandarder. Agentur: UNDERWRITERS LABORATORIES Standard: UL , 2003 Edition. Certificering er baseret på gensidighedsaftaler, der inkluderer krav til Canada. Betjeningsvejledning til Xerox Phaser

16 1 Velkommen Sikkerhedsoplysninger vedrørende laser FORSIGTIG: Hvis maskinen anvendes på anden måde end beskrevet i denne vejledning, kan det udsætte brugerne for farlig bestråling. Af særlig hensyn til lasersikkerheden overholder dette udstyr de af regeringen fastsatte krav for lasere samt regler fastsat af nationale og internationale agenturer for et klasse 1-laserprodukt. Maskinen udsender ikke farligt lys, da laserstrålen er lukket helt inde under alle former for betjening og vedligeholdelse. ADVARSEL: Se aldrig direkte ind i lyskilden, når låget til glaspladen er løftet. Sikkerhedsoplysninger vedrørende ozon Dette produkt producerer ozon under normal drift. Ozon er tungere end luft og afhænger af mængden af kopier og udskrivninger. Koncentrationsniveauerne overholder sikkerhedsbegrænsningerne, når de miljømæssige parametre angives korrekt, som beskrevet i Xerox-installationsvejledningen. Yderligere oplysninger om ozon findes i Xerox-udgivelsen Ozone, der kan rekvireres ved at kontakte i USA og Canada. På andre markeder skal du kontakte din autoriserede Xerox-forhandler. Forbrugsstoffer Opbevar alle forbrugsstoffer i henhold til de instruktioner, der er angivet på indpakningen eller beholderen. Forbrugsstoffer skal opbevares utilgængeligt for børn. Smid aldrig printmoduler eller tonerpatroner ind i åben ild. Tonerpatroner: Undgå kontakt med toner eller fuser. Pas på, du ikke får disse elementer i øjnene eller på dine hænder. Forsøg aldrig på at skille patroner eller moduler ad. Det øger risikoen for kontakt med øjne eller hud. Certificeret produktsikkerhed Dette produkt er certificeret af nedenstående agentur i henhold til de nævnte sikkerhedsstandarder: Agentur Underwriters Laboratories Inc Standard UL st (2003) (USA/Canada) Intertek ETL SEMKO IEC Edition 1 (2001) Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med et registreret ISO9001- kvalitetssystem. 10 Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

17 1 Velkommen CE-mærke CE-mærket på produktet angiver, at produktet i henhold til Xerox-erklæringen om overensstemmelse overholder følgende gældende EU-direktiver af nævnte dato: 12 december 2006: Rådets direktiv 2006/95/EC. Tilnærmelse af medlemslandenes lovgivning om lavspændingsudstyr. 15 december 2004: Rådets direktiv 2004/108/EC: Tilnærmelse af medlemslandenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet. 9 marts 1999: Rådets direktiv 99/5/EEC om radioudstyr og terminaludstyr for telekommunikation og gensidig erkendelse af deres konformitet. En fuldstændig liste over relevante direktiver og referencestandarder kan rekvireres hos din autoriserede Xerox-forhandler. ADVARSEL: Hvis dette udstyr skal fungere i nærheden af industriudstyr, videnskabeligt eller medicinsk udstyr (ISM), skal udstrålingen fra ISM-udstyret begrænses, eller der skal tages specielle forholdsregler. BEMÆRK: Ændring eller modificering af denne maskine, som ikke specifikt godkendes af Xerox Corporation, kan ugyldiggøre brugerens autoritet til at betjene maskinen. ADVARSEL: Dette udstyr skal anvendes sammen med tildækkede kabler i overensstemmelse med rådets direktiv 2004/108/EC. EMC-oplysninger FCC Part 15 Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med kravene for digitalt udstyr i klasse A i henhold til afsnit 15 af FCC-reglerne. Disse krav har til formål at sørge for rimelig beskyttelse imod skadelig interferens, når udstyret anvendes i et kommercielt område. Udstyret producerer, forbruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges som beskrevet i instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Hvis maskinen skal anvendes i bebygget område, vil den sandsynligvis forårsage skadelig interferens, så brugeren skal tage forbehold og korrigere en sådan interferens for egen regning. BEMÆRK: Ændringer eller modificering af denne maskine, som ikke specifikt godkendes af Xerox Corporation, kan ugyldiggøre brugerens autoritet til at betjene maskinen. Betjeningsvejledning til Xerox Phaser

18 1 Velkommen ADVARSEL: Dette udstyr skal anvendes sammen med tildækkede kabler i overensstemmelse med FCC-reglerne i USA. Amerikansk lovgivning ang. fax Model: XRX-FAXKIT FAX Send Header Requirements: Fax Send Header Requirements: The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your FAX machine refer to Setting the Machine and follow the steps provided. Data Coupler Information: This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). On the rear of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the Telephone Company. A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details. You may safely connect the machine to the following standard modular jack: USOC RJ-11C using the compliant telephone line cord (with modular plugs) provided with the installation kit. See installation instructions for details. The Ringer Equivalence Number (or REN) is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local Telephone Company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US: AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label. 12 Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

19 1 Velkommen If this Xerox equipment causes harm to the telephone network, the Telephone Company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice isn't practical, the Telephone Company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary. The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the Telephone Company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service. If trouble is experienced with this Xerox equipment, for repair or warranty information, please contact the appropriate service center; details of which are displayed either on the machine or contained within the user guide. If the equipment is causing harm to the telephone network, the Telephone Company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved. Repairs to the machine should be made only by a Xerox representative or an authorized Xerox service agency. This applies at any time during or after the service warranty period. If unauthorized repair is performed, the remainder of the warranty period is null and void. This equipment must not be used on party lines. Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information. If your office has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this Xerox equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your Telephone Company or a qualified installer. Canadisk lovgivning ang. fax Model: XRX-FAXKIT This product meets the applicable Industry Canada technical specifications NOTE: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all of the devices does not exceed 5. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. Betjeningsvejledning til Xerox Phaser

20 1 Velkommen CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. Europæisk lovgivning ang. fax Direktiv for radioudstyr og terminaludstyr for telekommunikation Dette Xerox-produkt er selvcertificeret af Xerox i henhold til Rådets direktiv 1999/ 5/EEC om pan-europæiske forbindelser for enkelt terminaler til det offentlige telefonnet (PSTN). Maskinen er designet til at kunne bruges med nationale PSTN-netværk og kompatible PBX-systemer i følgende lande: Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Island Italien Letland Liechtenstein Litauen Luxembourg Malta Norge Østrig Polen Portugal Rumænien Schweiz Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Hvis der opstår problemer, skal du i første omgang kontakte en lokal Xeroxrepræsentant. Dette produkt er testet og overholder kravene i TBR21 eller ES /2/3 eller ES /2/3, som er en teknisk specifikation for terminaludstyr, der bruges på analoge telefonnetværk i det europæiske økonomiske område. Dette produkt kan være konfigureret, således at den er kompatibel med andre landes netværk. Kontakt din Xerox-forhandler, hvis maskinen skal sluttes til et andet lands netværk. BEMÆRK: Selvom dette produkt kan anvende både puls- eller DTMFtonesignalering, anbefales det at anvende DTMF-signalering. DTMF-signal giver en mere pålidelig og hurtigere opkaldsindstilling. Ændring af produktet, forbindelse til ekstern kontrolsoftware eller til ekstern kontroludstyr, som ikke er autoriseret af Xerox, gør denne certifikation ugyldig. 14 Betjeningsvejledning til Xerox Phaser 3635

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5845 5855 http://no.yourpdfguides.com/dref/5023418

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5845 5855 http://no.yourpdfguides.com/dref/5023418 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE 5845 5855. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Læs mere

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger Version 2.0 09/09 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Version 2.1 August 2011. Xerox Color 800/1000 Press Sikkerhedsvejledning

Version 2.1 August 2011. Xerox Color 800/1000 Press Sikkerhedsvejledning Version 2.1 August 2011 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox, FreeFlow, GBC AdvancedPunch, SquareFold, Xerox printeract, MeterAssistant, SuppliesAssistant og RemoteAssistant er varemærker

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color C75/J75 Press Sikkerhedsvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color C75/J75 Press Sikkerhedsvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox, og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. ENERGY STAR og ENERGY

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

WorkCentre C226. Betjeningsvejledning

WorkCentre C226. Betjeningsvejledning WorkCentre C226 Betjeningsvejledning Garanti Selv om der er gjort store anstrengelser for at gøre denne betjeningsvejledning så præcis og nyttig som mulig, giver Xerox Corporation ingen form for garanti

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Professionelle farver.

Professionelle farver. printer-kopimaskine Stærk ydelse. Professionelle farver. Fleksibel interface til enhed! Stor pegeskærm i fuld farve er let at anvende og enkel at programmere. Tilpas tastaturet med de funktioner, du bruger

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Version 2.0 December 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Multifunktionel printer Hurtig betjeningsvejledning

Version 2.0 December 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Multifunktionel printer Hurtig betjeningsvejledning Version 2.0 December 2014 Xerox WorkCentre 5945/5955 Multifunktionel printer Hurtig betjeningsvejledning 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox, Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere