Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel"

Transkript

1 Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9 7 Opgavevalg 0 # C Berøringsskærm 6 Alfanumerisk tastatur Alle opgavetyper viser alle opgavetyper, f.eks. kopiering, scanning og fax. Opgavetyper går tilbage til den aktive funktion fra skærmbillederne Opgavestatus eller Maskinstatus eller til en fastindstillet funktion. Opgavestatus viser aktive, tilbageholdte og udførte opgaver. Maskinstatus viser indstillinger og information. Log ind/ud af giver adgang til kodeordsbeskyttede funktioner. Hjælp (?) viser yderligere information om det aktuelle valg eller funktion. Sprog ændrer sproget på skærmen og tastaturets indstillinger. Energisparer aktiverer eller inaktiverer energisparerfunktionen. 6 ABC DEF 7 GHI JKL MNO Slet alt PQRS 7 TUV 8 6 WXYZ 9 Afbryd udskrivning Stop 0 # Start C Alfanumerisk tastatur anvendes til at indtaste kopiantal, faxnumre og andre numriske oplysninger. C (slet) sletter numeriske værdier eller det sidstindtastede tal. 0 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. XEROX og XEROX and Design er varemærker, der tilhører Slet alt sletter forrige og ændrede indstillinger for den aktuelle funktion eller opgavetype. Tryk to gange for at nulstille alle funktioner til deres standardværdier og slette aktuelle scanninger. Start starter den valgte opgave. Stop standser midlertidigt den aktuelle opgave. Følg meddelelserne på skærmen for at annullere eller fortsætte din opgave. Afbryd udskrivning stopper midlertidigt den aktuelle opgave for at køre en hasteopgave.

2 Maskinstatus Maskinstatus-menuen giver adgang til status for forbrugsstoffer, printerinformation og indstillinger. Visse menuer og indstillinger kræver at du logger på med administratornavn og kodeord. Oplysninger om kontering og anvendelse I Maskinstatus-menuen skal du trykke på fanen Tælleroplysninger for at se antal tryk. Tryk på Konteringstællere for at se detaljerede oplysninger om anvendelse. Rullemenuen giver flere optællingskategorier. 0 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. XEROX og XEROX and Design er varemærker, der tilhører

3 Oversigt over printer Der kan allerede være installeret tilbehør på din printer. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger. DADF (Dupleks automatisk dokumentfremfører) Arbejdsområde Fusermodul USB-port Tonerpatroner Venstre magasin Udfaldsbakker Papirmagasiner K Y C M Tromlemoduler Beholder til brugt toner 6 Overføringsrulle Konvolutmagasin Hvis du vil genstarte printeren, skal du trykke på den sekundære strømafbryder øverst på printeren. Hvis printeren skal slukkes helt, skal du først slukke på den sekundære strømafbryder og dernæst slukke for hovedafbryderen bag frontlågen. 0 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. XEROX og XEROX and Design er varemærker, der tilhører

4 Papirhåndtering Hvis du ønsker at se en liste over de papir, der kan anvendes på printeren, skal du gå til Recommended Media List (Oversigt over anbefalede medier) på: (U.S./Canada) Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om magasiner og papir. Ilægning af papir Bekræft eller rediger evt. indstillinger for format og type. Windows Mac Luft papiret langs kanten, så det ikke hænger sammen. Juster papirstyrene efter papirformatet. Læg ikke papir i over max-linjen i magasinet. Papirretning Vælg indstillinger i printerdriveren ved udskrivning. Brevhoved Forhullet Konvolut 0 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. XEROX og XEROX and Design er varemærker, der tilhører

5 Kopiering Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du se kapitlet Kopiering i Betjeningsvejledning, som findes på din Software and Documentation disc (cd med software og dokumentation) eller online. 8 8 g/m (6 lb. Text lb. Bond) 0 8 g/m (0 lb. lb. Bond) Y X X: 8 mm (. 7 in.) Y: 97 mm ( in.) 0 (80 g/m ) 780 / 78 0 (80 g/m ) 78 / 78 Y X X: mm (7 in.) Y: 97 mm (.69 in.) Ilæg originalen... Tryk på Opgavetyper og dernæst på Kopiering. Slet alt sletter forrige og ændrede indstillinger for den aktuelle funktion eller opgavetype. 0 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. XEROX og XEROX and Design er varemærker, der tilhører

6 ABC DEF GHI JKL MNO 6 PQRS TUV WXYZ # C Foretag de ønskede ændringer alt efter behov. Vælg det ønskede antal kopier. Stop standser midlertidigt den aktuelle opgave. Tryk på Start. Afbryd udskrivning afbryder eller fortsætter den aktuelle opgave. Kopiering

7 Scanning og Printeren er normalt sluttet til et netværk i stedet for direkte til en enkelt computer, så du kan vælge en destination for det scannede billede på printeren. Denne vejledning beskriver de teknikker, der anvendes til at scanne dokumenter uden klargøring af specielle indstillinger: Scanning af dokumenter til en adresse. Scanning af dokumenter til en gemt favorit, adressebogsadresse eller USB-flashdrev Scanning af dokumenter til den fælles mappe på printerens harddisk og henter dem vha. din webbrowser. Se kapitlet Scanning i Betjeningsvejledning for flere oplysninger og scanningsindstillinger. Se System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning) for oplysninger om indstilling af adressebog og arbejdsdiagram. 8 8 g/m (6 lb. Text lb. Bond) 0 8 g/m (0 lb. lb. Bond) Y X X: 8 mm (. 7 in.) Y: 97 mm ( in.) 0 (80 g/m ) 780 / 78 0 (80 g/m ) 78 / 78 Y X X: mm (7 in.) Y: 97 mm (.69 in.) Ilæg originalen... Tryk på Opgavetyper, og dernæst for at e scanningen eller Scanning af arbejdsdiagram for at scanne til mappen _PUBLIC eller et USB-flashdrev. Tryk på Scan til, hvis din scanningsdestination er gemt i adressebogen eller gemt som en favorit. Slet alt sletter forrige og ændrede indstillinger for den aktuelle funktion eller opgavetype. 0 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. XEROX og XEROX and Design er varemærker, der tilhører

8 For skal du trykke på Ny modtager og derefter indtaste adressen vha. tastaturet på skærmen. Tryk på +Tilføj for at føje adresserne til listen, og vælg Luk. Anvend adressebogen eller favoritter til at indtaste gemte -adresser. For Scanning af arbejdsdiagram skal du trykke på _PUBLIC eller indsætte dit USB-flashdrev og trykke på USB. USB For Scan til skal du trykke på Favoritter eller Adressebog for at indtaste gemte -adresser. Tryk på Start. Foretag de ønskede ændringer alt efter behov. Scanning og Stop standser midlertidigt den aktuelle opgave.

9 Hentning af scanningsfiler For at hente dine scannede billeder fra mappen _PUBLIC skal du anvende CentreWare Internet Services til at kopiere de scannede filer fra printeren til din computer. Du kan også anvende CentreWare Internet Services til at indstille personlige postbokse og skabeloner for scanning af arbejdsdiagram. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger. Noter printerens IP-adresse på berøringsskærmen. Hvis IP-adresse ikke er vist øverst til venstre på skærmen, skal du trykke på Maskinstatus og kontrollere informationsfeltet. Scanning og

10 CentreWare Internet Services Indtast printerens IP-adresse i en webbrowser, og tryk på Accept eller Tilbage. Klik på fanen Scan. CentreWare Internet Services.. Vælg Fælles standardmappe, og klik på Gå for at indlæse scanningen. Klik på Opdater Vis for at opfriske listen. Anvend Indlæs til at flytte filen til din computer. Vælg Genudskriv til at udskrive den gemte fil igen. Vælg Slet for at slette den gemte opgave permanent. Scanning og

11 Fax Du kan sende en fax på fire måder: Indbygget Fax scanner dokumentet og sender det direkte til en faxmaskine. Serverfax scanner dokumentet og sender det til en faxserver, der sender dokumentet til en faxmaskine. Internetfax scanner dokumentet og sender det i en til modtageren. LAN-fax sender den aktuelle udskrivningsopgave som en fax. Se kapitlet Fax i Betjeningsvejledning for flere oplysninger. Se printerdriversoftwaren for flere oplysninger om LAN-fax. Se System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning) for oplysninger om indstilling af fax og avancerede indstillinger. 8 8 g/m (6 lb. Text lb. Bond) 0 8 g/m (0 lb. lb. Bond) Y X X: 8 mm (. 7 in.) Y: 97 mm ( in.) 0 (80 g/m ) 780 / 78 0 (80 g/m ) 78 / 78 Y X X: mm (7 in.) Y: 97 mm (.69 in.) Ilæg originalen... Tryk på Opgavetyper og derefter Fax, Serverfax eller Internetfax. Slet alt sletter forrige og ændrede indstillinger for den aktuelle funktion eller opgavetype. 0 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. XEROX og XEROX and Design er varemærker, der tilhører

12 Anvend det alfanumeriske tastatur til at indtaste faxnumre. Tryk på Opkaldstegn for at indsætte specielle tegn. Tryk på +Tilføj for at tilføje yderligere numre. For Internetfax- -adresser skal du trykke på Ny modtager og derefter indtaste adressen vha. tastaturet på skærmen. Tryk på +Tilføj for at føje adresserne til listen, og vælg Luk. Anvend adressebogen eller favoritter til at indtaste gemte numre eller -adresser. Tryk på Start. Foretag de ønskede ændringer alt efter behov. Stop standser midlertidigt den aktuelle opgave. Fax

13 Udskrivning fra USB Du kan udskrive.pdf-,.tiff-,.ps- og.xps-filer direkte fra et USB-flashdrev. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du se kapitlet Udskrivning i Betjeningsvejledning, som findes på din Software and Documentation disc (cd med software og dokumentation) eller online. Se System Administrator Guide (Systemadministratorvejledning) for at indstille denne funktion. Fjern ikke USB-flashdrevet under læsning. Filer kan blive ødelagt. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten.. Tryk på Opgavetyper og dernæst på Udskriv fra. Tryk på USB-drev, og vælg en fil eller mappe. 0 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. XEROX og XEROX and Design er varemærker, der tilhører

14 ABC GHI JKL PRS TUV 7 8 DEF MNO 6 WXY 9 * 0 C # Når den ønskede fil er valgt, skal der vælges opgaveantal og de ønskede printerindstillinger. Stop standser midlertidigt den aktuelle opgave. Tryk på Start. Afbryd udskrivning afbryder eller fortsætter den aktuelle opgave. Udskrivning fra USB

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

WorkCentre 7755 / 7765 / 7775. Xerox

WorkCentre 7755 / 7765 / 7775. Xerox Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 Multifunction Printer Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 7500 Series Multifunction Printer. Dansk. Magyar. Italiano. Betjeningsvejledning

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 7500 Series Multifunction Printer. Dansk. Magyar. Italiano. Betjeningsvejledning Xerox WorkCentre 7500 Series Multifunction Printer Xerox WorkCentre 7500 Series User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Dansk Magyar Felhasználói útmutató Deutsch Benutzerhandbuch Norsk

Læs mere

Xerox WorkCentre 3655 Multifunction Printer Imprimante multifonction User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 3655 Multifunction Printer Imprimante multifonction User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 3655 Multifunction Printer Imprimante multifonction User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger Version 2.0 09/09 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet

Læs mere

Version 1.00 maj 2013 702P01523. Xerox Color 550/560/570 printer Betjeningsvejledning

Version 1.00 maj 2013 702P01523. Xerox Color 550/560/570 printer Betjeningsvejledning Version 1.00 maj 2013 702P01523 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox ogxerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. FreeFlow, SquareFold,

Læs mere

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5845 5855 http://no.yourpdfguides.com/dref/5023418

Din bruksanvisning XEROX WORKCENTRE 5845 5855 http://no.yourpdfguides.com/dref/5023418 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for XEROX WORKCENTRE 5845 5855. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Læs mere

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Betjeningsvejledning

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Betjeningsvejledning Juli 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Phaser, CentreWare, WorkCentre,

Læs mere

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug 9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Tryk på 7 Formularer

Læs mere

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Betjeningsvejledning

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Betjeningsvejledning Juli 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller

Læs mere

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail

Indstillingsvejledning for hurtig scanning. Indstilling af Scan til e-mail Indstillingsvejledning for hurtig scanning XE3024DA0-2 Denne vejledning indeholder instruktioner om: Indstilling af Scan til e-mail på side 1 Indstilling af Scan til postboks på side 6 Indstilling af Netværksscanning

Læs mere

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner)

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) MODELL MX-NB0 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) Side INTRODUKTION... INDHOLDSFORTEGNELSE... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... SÅDAN BRUGES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...

Læs mere

Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh

Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox-logoet, CentreWare, WorkCentre og ColorQube er varemærker tilhørende Xerox

Læs mere

Phaser 6121MFP. User Guide. Phaser 6121MFP. Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser 6121MFP. User Guide. Phaser 6121MFP. Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6121MFP Multifunction Printer Phaser 6121MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Português Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE PRO C3545 http://da.yourpdfguides.com/dref/4278561

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE PRO C3545 http://da.yourpdfguides.com/dref/4278561 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX WORKCENTRE PRO C3545 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006 4600 MFP-option Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

Phaser 6360. color laser printer. User Guide

Phaser 6360. color laser printer. User Guide Phaser 6360 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 http://da.yourpdfguides.com/dref/589306

Din brugermanual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 http://da.yourpdfguides.com/dref/589306 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 i brugermanualen (information,

Læs mere

Nem betjeningsvejledning

Nem betjeningsvejledning Nem betjeningsvejledning Grundlæggende INDHOLD Forord Hvordan håndbøgerne er opdelt... Hvad kan du med denne maskine... Betjeningspanel... Kopifremstilling... Dette kan maskinen (Skærmbilledet Grundlæggende

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe

X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe Brugervejledning Marts 2012 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker

Læs mere

User Guide Guide d'utilisation. Xerox Phaser 3610 Black and White Printer Imprimante noir et blanc. Svenska Dansk Suomi Norsk Русский

User Guide Guide d'utilisation. Xerox Phaser 3610 Black and White Printer Imprimante noir et blanc. Svenska Dansk Suomi Norsk Русский Xerox Phaser 3610 Black and White Printer Imprimante noir et blanc Xerox Phaser 3610 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Læs mere