OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark"

Transkript

1 OFFSHORE OLIE OG GAS ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Her udvider offshoresektoren Både i Danmark og udlandet investeres i udbygning af olieproduktionen Side 6 < Vend avisen for at læse om offshore vindenergi STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark Side 2 Forskning sikrer energiforsyningen Side 7 3D laser scanning en succes Side 10 Unge søger mod offshoresektoren Side 17

2 02 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK LEDER TEKST: Bente Dalsbæk FOTO: Lisbeth Holten Forsidefoto: Magnus Holm/POLFOTO STORE GEVINSTER I OLIE OG GAS Med skabelsen af omkring nye job i offshoresektoren frem mod 2020 er der ingen tvivl om, at offshorebranchen i høj grad fortsætter med at være et signifikant bud på, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Væksten i branchen vil samtidig kunne fastholde Danmarks position som verdens stærkeste offshorenation Anders Eldrup, Bestyrelsesformand for Offshoreenergy.dk Offshoreenergy.dk er en fusion mellem det gamle Offshore Center Danmark, Alliancen for Grøn Offshore Energi, Green Offshore Center og Knowledge Center fra Lindø Offshore Renewables Center, og sammen har man nu skabt Offshoreenergy.dk, det nationale innovationsnetværk og videncenter for offshorebranchen. Offshoreenergy.dk har mere end 270 medlemsvirksomheder Der er et stort potentiale for vækst i den danske offshoresektor. Det er baggrunden for skabelsen af det nationale innovationsnetværk og videncenter, Offshoreenergy.dk: Hvis Danmark skal få maksimalt ud af det store potentiale i offshorebranchen, må vi i endnu højere grad end hidtil samarbejde og forene os på tværs af branchen. Det giver god mening at forene brancherne i ét center, da langt de fleste aktører i offshorebranchen beskæftiger sig med både klassisk offshore (olie og gas) og grøn offshore (renewables). Offshoreenergy.dk bidrager til at sikre danske arbejdspladser og bevare den stærke danske position internationalt på begge områder. Derfor forener Offshoreenergy.dk viden om begge brancher og fokuserer på begge som ligeværdige partnere i Danmarks offshorefremtid. Offshoreenergy.dk har nogle klare mål, vi navigerer efter, så vi bedst muligt kan være med til at støtte og udvikle branchen. Det betyder, i forhold til olie og gas, at vi bidrager til, at branchen arbejder hen imod at øge udvindingsgraden på de allerede eksisterende oliefelter. Over tyve år er indvindingsgraden steget fra 8-10% til 25-30%. Det betyder, at hvis vi i Danmark kan hæve udvindingsgraden bare et par procent, er der en gevinst at hente på 50 milliarder dkk. I det hele taget er der mange uafhentede gevinster i offshorebranchen. Det kræver dog noget at hente dem. Det kræver fokus på uddannelse af medarbejdere til sektoren, så mangel på for eksempel ingeniører ikke hæmmer væksten. Det kræver fokus på, at flere danske virksomheder skal kunne tilbyde servicering og vedligeholdelse på platforme og installationer. Og det kræver ikke mindst, at vi hele tiden er flere sømil foran vores konkurrenter. Det kan vi være, hvis hele branchen navigerer efter det samme mål: at samarbejde, at udveksle viden og udvikle vores knowhow. Det er dét Off-shoreenergy.dk er søsat for at bidrage til. INDHOLD En stærk organisation / bliv en del af netværket 06 - Stort oliepoteniale ude i verden 07 - Forskning for Danmarks fremtid 10 - Sparer tid med ny laser scanning 12 - Olieboom i Norge 12 - Grønland stadig aktuel 14 - Store muligheder i Brasilien 14 - Samarbejde i Angola 17 - Attraktive uddannelser i branchen Offshoreenergy.dk For yderligere information kontakt venligst Søren Dybdahl eller Morten Holmager hos Offsshoreenergy.dk Tlf Produceret af: Time2Media Projektleder: Stefan Grevle Redaktør: Marianne Sommer Art Director: Joël Bigaignon Grafisk designer: Klaus Juul Jensen Tryk: Dansk Avistryk For yderligere information om avis indstik i Børsen kontakt Stefan Grevle på

3 TEKST: Søren Dybdahl FOTO: Lisbeth Holten Offshoresektoren har vokseværk ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 03 VIDSTE DU AT... 5,7 Der blev i 2012 investeret 5,7 milliarder DKK i udbygningen af felterne i Nordsøen. Kilde: Energistyrelsen milliarder DKK DONG Energy s infrastruktur til at få olien og gassen fra Hejre-feltet til land. Norsk sokkel Hollandsk sokkel Tysk sokkel Offshoresektoren har vokseværk Olie- og naturgasproduktion optimeres og udbygges for at opretholde forsyningen til det globale energiforbrug Det kan være svært at se fra land, men den danske offshoresektor udvider og optimerer på livet løs. På platformene i Nordsøen nogle hundrede kilometer fra Jyllands vestkyst gøres der en stor indsats for at følge med efterspørgslen på olie og naturgas. For at forhindre faldende produktion tages nye teknikker løbende i brug for at finde nye felter, ligesom der forskes for at finde metoder til at optimere udnyttelsen af de eksisterende felter. Avancerede boreteknikker, 3D-seismik og brug af mindre, fjernstyrede platforme har gjort det muligt at søge efter og udnytte felter i nye områder, og Energistyrelsen lægger op til at give tilladelse til nye efterforskningsboringer i hidtil ubenyttede områder af Nordsøen den såkaldte 7. udbudsrunde. 7. udbudsrunde er en invitation til olieselskaberne om at afsøge nye områder og er dermed et udtryk for, at interessen for at søge efter nye oliefelter fortsat findes. Optimismen omkring eksport af olie og gas er markant i branchen, men der er stadig indenlandsk optimisme og en tro på fremtiden i den danske offshoresektor. Derfor oplever vi i disse år, at der gøres en stor indsats hos olieselskaber og operatører for at gå nye veje i søgen efter energiressourcer, konstaterer direktør Peter Blach, Offshoreenergy.dk Oil & Gas. Udover, at der investeres betydelige penge i at søge efter helt nye felter, bruges der betydelige kræfter og ressourcer på at udvikle teknikker, der kan øge udnyttelsen af de eksisterende danske felter. Alt sammen er med til at opretholde Danmarks rolle som selvforsynende med olie og gas i mange år frem, og grænsen for, hvor længe produktionen kan opretholdes, rykkes hele tiden, siger Peter Blach. Verden har brug for olie og gas Det nationale offshore innovationsnetværk og videncenter Offshoreenergy.dk følger tæt udviklingen i offshoresektoren, også internationalt. Sideløbende med udbygningen på Nordsøen etablerer mange danske offshore virksomheder sig i Norge, Mellemøsten, Brasilien eller Afrika for at udnytte en særlig dansk ekspertise inden for udnyttelse af svært tilgængelige felter og kommerciel udnyttelse af mindre felter. Verden har brug for energi, og olie og gas bidrager væsentligt til at dække dette energibehov. Derfor gøres der både i Nordsøen og på udenlandske markeder et stort arbejde for at udbygge og optimere produktionen. Og danske virksomheder har den ekspertise, der skal til, for at agere internationalt, siger Peter Blach. VIDSTE DU AT... Staten fik 25,2 milliarder DKK i skatteindtægter i 2012 fra produktionen af olie og gas i Nordsøen Kilde: Energistyrelsen 25,2 milliarder DKK Grænsen for, hvor længe olieproduktionen opretholdes, rykkes i takt med, at der udvikles nye teknikker til at øge udnyttelsen af de eksisterende oliefelter, forklarer Peter Blach, direktør Offshoreenergy.dk Oil & Gas.

4 04 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK ANNONCE Rambøll på dybt vand med en verdensrekord I Rambøll lægger man vægt på, at medarbejderne får lejlighed til at udvikle sig ved at deltage på teknisk udfordrende og fagligt spændende projekter. Kristoffer Bergholt er Engineering Manager på Polarled projektet, der sætter verdensrekord. Sammen med sine kolleger fra Rambøll Olie & Gas i København og Esbjerg er han i færd med at projektere Statoils 481 kilometer lange Polarled-rørledning fra Aasta Hansteen-feltet nord for polarcirklen til gasanlægget i Nyhamna på Norges vestkyst. Det er første gang, at man installerer et 36 rør på 1265 meters vanddybde. For Kristoffer har det betydet en stor faglig og personlig udvikling at være med til at sætte verdensrekord. Projektets omfang er så stort, at mængden af beregninger er ret voldsom. Det har været nødvendigt at gentænke selve metoden for, hvordan man kan udføre denne opgave på den mest hensigtsmæssige måde, og kompleksiteten i projektet har betydet, at vi løbende har udviklet nye værktøjer til programmerne, siger Kristoffer Bergholt, der sidder i Rambølls afdeling i Ørestaden. Istidens kløfter på havbunden har givet ingeniørerne udfordrende opgaver. Rørene vil flere steder hænge i lange, frie spænd over kløfterne. Det er meget kompliceret at regne på disse spænd, og Rambøll har selv været nødt til at skræddersy et værktøj til formålet. Den nyudviklede software er døbt FRAN, en sammentrækning af Free Span Analysis, og FRAN betyder, at Rambøll står stærkt ved fremtidige projekter af lignende karakter. Rambøll Olie & Gas har pga. projektets kompleksitet trukket på flere af ingeniørvirksomhedens afdelinger både i Ørestad og på kontoret i Esbjerg, bl.a. geoteknikerne, materiale-afdeling, risiko-afdeling og miljø-afdeling. Vi opererer i et højt fagligt miljø med nogle rigtig stærke folk fra Statoil og entreprenøren, der skal installere rørledningen, så der er megen erfaring og ekspertise at trække på. Alle deltager med stor entusiasme og er proaktive i forhold til at løse de fælles udfordringer, siger Kristoffer Bergholt, der er uddannet ingeniør inden for faststofmekanik på DTU. Andre offshore projekter På Rambøll Olie & Gas hovedkontor i Esbjerg arbejder 350 medarbejdere primært specialiseret i offshore konstruktioner. Her omfatter de seneste større projekter en transformer platform til DONG Energy s Westermost Rough offshore vindmøllepark, et rationaliseringsprojekt på Maersk Oil s Tyra platform i Nordsøen, og en EPCI kontrakt på udvidelse af brøndkapaciteten på verdens største jack-up borerig, Mærsk Inspirer. WÄRTSILÄ is a registered trademark. CONTROL AND AUTOMATION SYSTEMS ARE CHANGING CONSTANTLY, ARE YOURS KEEPING UP? Reliability is essential. To keep your system functioning safely and reliably, Wärtsilä offers modernisation and obsolescence management solutions that improve performance, extend the lifecycle, and minimize risk. Find out more about our Electrical & Automation Services at wartsila.com/services

5 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 05 Ny struktur booster den danske offshorebranche Danmarks nationale offshore innovationsnetværk og videncenter er reorganiseret og har fået ny, stærk bestyrelse for bedre at kunne varetage medlemmernes interesser. Både inden for olieog gasproduktion og grøn energi på havet Offshoresektoren har været inde i en eksplosiv vækst siden branchens nationale viden- og innovationscenter blev stiftet for ti år siden. Det er baggrunden for, at centret i foråret gennemgik en reorganisering, fik udvidet bestyrelsen med en række herrer, der har gjort en stor forskel i branchen og samtidig skiftede navn til Off shoreenergy.dk. For centret ønsker at følge med udviklingen og være bedst mulig gearet til at støtte og udvikle branchen såvel nationalt som internationalt. Den største ændring er, at centret er blevet delt op i to divisioner en Oil & Gas, der varetager olie- og gas-virksomhedernes interesser, og en under navnet Renewables, som har fokus på at støtte virksomheder inden for grøn energi på havet. For 10 år siden, var der kraftigt fokus på olie og gas; kun omkring 10% af vores medlemmer arbejdede inden for offshore vindmølleindustrien. I dag har vi næsten halvt af hvert heraf en overvejende del, som arbejder i begge brancher. Tidligere var der heller ikke så mange virksomheder, der eksporterede, hvor cirka 60 % af vores medlemmer nu er på de udenlandske markeder, fortæller direktør i Offshoreenergy.dk Oil & Gas, Peter Blach. Stærk, strategisk bestyrelse Hans medspiller i centret er direktør for Renewables, Morten Basse Jensen. De to herrer er velkendte i branchen. Peter Blach, fordi han har været med fra starten som direktør for det oprindelige innovationsnetværk og videncenter, Offshoreenergy.dk. Morten Basse, fordi han de sidste mange år har været en af Danmarks drivkræfter i leverandørkæden til international vindenergi blandt andet som initiativtager til Djurs Windpower. Vi har delt centret op i to divisioner, fordi vi ønsker at være tættere på vores medlemmer og målrette indsatsen og samarbejdet med dem. Vi har erkendt, at de to indsatsom råder har meget forskellige betingelser og forhold. Men fordi de to brancher komplementerer hinanden, er der samtidig en række synergimuligheder og en praktisk operationel gevinst ved samarbejdet, konstaterer Morten Basse Jensen. Både han og Peter Blach har god opbakning i bestyrelsen, som er udvidet fra fem til elleve medlemmer med tre visionære herrer i spidsen: Tidligere DONG Energy direktør Anders Eldrup som bestyrelsesformand og Maersk Oil s direktør Kurt Normann Nielsen samt tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen som næstformænd. Vi har udvidet bestyrelsen med yderligere kræfter, der i kraft af deres store erfaring kan matche det voksende marked og har en strategisk indgang til, hvordan vi bringer sektoren fremad. Det er en kæmpe fordel, siger Peter Blach. De to direktører, Morten Basse Jensen og Peter Blach fra Offshoreenergy.dk arbejder for at udvikle centret som det nationale samlingspunkt for offshorevirksomhederne, inden for fire indsatsområder: Netværk, innovation/projekter, videndeling og internationalisering. VISIONER FOR RENEWABLES Morten Basse Jensen, direktør På Renewables er visionerne at blive repræsenteret i England og i Tyskland inden for de næste to til tre år for at hjælpe de danske medlemmer med at danne netværk med de lokale virksomheder. Samtidig vil vi arbejde på en internationalisering af værdikæden med henblik på, at de også bliver etableret på de andre store markeder. På hjemmemarkedet ligger fokus på at arbejde med effektivisering og udvikling af produkter og processer på tværs af værdikæden for dermed at medvirke til at reducere cost of energy. VISIONER FOR Olie & Gas Peter Blach, direktør Vi er allerede ude på nogle af de store markeder vi har fire mand på vores kontor i Angola, to i Grønland og en i Brasilien. Vi har også kig på Norge. Formålet er at få vore medlemmer i dialog med lokale olieselskaber og virksomheder og derved skabe øget omsætning for dem på disse markeder. Et større antal virksomheder har allerede etableret sig som et resultat af denne indsats. Ud over de udenlandske markeder har vi fokus på forskning og effektivisering for at nedbringe udgifterne til olieproduktionen og øge indvindingsgraden. Også bæredygtig olieproduktion er et område, vi vil arbejde på at udvikle. Danmarkskort med områder indtegnet med offshoreklynger eller initiativer, som Offshoreenergy.dk samarbejder med Bliv en del af netværket i offshoreindustrien Mange fordele ved at sidde med i en af de netværksgrupper, Offshoreenergy.dk faciliterer I netværksgrupperne er ordet frit. Man kan fortælle om egne erfaringer, man kan lytte sig til gode råd hos de andre deltagere i netværksgruppen, og så kan man vigtigst af alt møde interessante samarbejdspartnere og holde sig orienteret om udviklingen inden for ens område. Så der er mange fordele ved at sidde med i en af netværksgrupperne i Offshoreenergy.dk. Niveauet er højt i netværksgrupperne, men det er udbyttet også. Det er fagfolk, der taler med fagfolk, og ved at dele erfaringer og viden når man længere, end at sidde på hver sin ø og ikke vil dele med nogen. Palle Isaksen, netværksfacilitator, Offshoreenergy.dk Læs mere om fordelene ved netværksgrupperne og se mere praktisk information under menuen Networks på

6 06 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Dansk offshoreindustri står over for stort potentiale TEKST: Søren Dybdahl Deep water Med en dybde på meter er havdybden i Nordsøen ikke nogen stor udfordring. Det er til gengæld felter ud for Brasilien og Angola, hvor vanddybden kan være meter. Blandt andre Maersk Drilling har de seneste år satset målrettet på rigge til deep water boringer m HPHT-felter Med erfaringer fra blandt andet Hejre-feltet og med hjælp fra forskere fra DTU har danske operatører opnået erfaring med olie- og gasfelter i stor dybde de såkaldte High Pressure High Temperaure felter. DANSK OFFSHORE- INDUSTRI STÅR OVER FOR STORT POTENTIALE Grønland er ét af de områder i verden med de største uudnyttede olie- og gasreserver. Danske selskabers ekspertise inden for udnyttelse af svært tilgængelige felter giver et forspring i forhold til udlandet. Norges offshorsektor buldrer derudad, og danske underleverandører har nært samarbejde med de norske operatører på oliefelterne, og samarbejdet udbygges år for år. Desuden forventes det norske olieeventyr at fortsætte mange år frem. Angola vedtog for få år siden en betydelig udbygning af af olie- og gasproduktionen i landet, ikke mindst offshore. Danmark og Angola har sideløbende opbygget en tæt dialog med henblik på at samarbejde om udbygningen. Landet forventes inden for få år at blive den største olieproducent i Afrika. Den daglige produktion af olie og naturgas er ti gange større i Brasilien end i Nordsøen. Brasiliens egen offshoresektor har svært ved at følge med den hastigt voksende produktion og samarbejder gerne med udenlandske leverandører Nye udenlandske markeder og udbygning i Nordsøen skaber gunstige fremtidsudsigter Vi har nøje udvalgt disse markeder, fordi potentialet er særligt stort, og det er markeder, hvor danske leverandører står stærkt Peter Blach, direktør Offshoreenergy.dk Oil & Gas Mens fremtidshorisonten har været grå og trist for andre industrier, ser den lys og gunstig ud for offshoreindustrien i Danmark. Der har de seneste år været fremgang for mange virksomheder i branchen, og tendensen med vækst tyder på at fortsætte de kommende år. Det er muligheden for at ride på flere heste samtidig, der giver industrien forhåbninger om fortsat vækst efter nogle i forvejen gode år for branchen. Der er således både opgaver herhjemme og i udlandet. For offshoreindustrien handler det om at se muligheder. Efter mere end 40 års produktion i Nordsøen har nogle felter passeret deres optimale udbytte, men der er stadig stort potentiale i de danske felter der skal blot ydes en ekstra indsats for at få det bedste udbytte. Platforme og installationer skal optimeres, udnyttelsesgraden skal øges, og der skal hele tiden tænkes nyt. Men det er de danske leverandører til branchen heldigvis rigtig gode til, og derfor ser branchen lyst på fremtiden, siger direktør Peter Blach, Offshoreenergy.dk Oil & Gas. Samtidig har vi haft held til at skabe en positiv dialog med en række udenlandske markeder, hvor dansk ekspertise er efterspurgt. Det ser vi eksempelvis i Angola, Brasilien og Norge, hvor landenes egne offshorevirksomheder gerne samarbejder med danske leverandører inden for en række områder. Så det går godt for offshoreindustrien på mange fronter, fortsætter Peter Blach. Olieselskaberne holder fast Der er 11 olieselskaber, der har koncessioner til efterforskning og produktion fra danske felter i Nordsøen. Og blandt andre Maersk Oil har tidligere bekendtgjort, at de påtænker at opretholde produktionen frem til deres koncessioner udløber i Også DONG Energy og deres udviklingsselskab DONG E&P er engageret i Nordsøen, blandt andet med udvikling af et helt nyt felt, Hejre-feltet. Udbygningen af Hejre-feltet alene skaber mange arbejdspladser og er et godt billede af, hvordan der fortsat arbejdes på at fastholde produktionen på Nordsøen. Åbner døre til udlandet Dansk olie- og gasproduktion udgør under 1% af verdensproduktionen, og selvom der fortsat er stor aktivitet i Nordsøen, vælger mange i sektoren samtidig at åbne døre til internationale markeder. Dansk offshoreindustri står stærkt i den internationale sektor, fordi vi igennem 40 år har været nødt til at tænke kreativt for at udvinde olie og gas fra de forholdsvis komplekse felter i Nordsøen. Nu, hvor andre lande har opbrugt de let tilgængelige felter, efterspørger de lige nøjagtig de kompetencer, vi har i Danmark. Samtidig har vi brugt mange ressourcer på at opbygge relationer til udvalgte markeder en indsats, som for alvor giver resultater i disse år, siger Peter Blach. Fokus på fire markeder Offshoreenergy.dk Oil & Gas har sammen med organisationens mange medlemmer udpeget internationale markeder med særligt stort potentiale. Gennem delegationsbesøg i de forskellige lande og afholdelse af internationale business- 2business møder er der de seneste år satset på særligt fire markeder: - Angola - Brasilien - Norge - Grønland/Arktisk område Som nationalt innovationsnetværk og videncenter er Offshoreenergy.dk også i dialog med andre markeder og organisationer internationalt med henblik på udvikling af samarbejde. Men der arbejdes primært med de fire nævnte markeder. Vi har nøje udvalgt disse markeder, fordi potentialet er særligt stort, og det er markeder, hvor danske leverandører står stærkt enten fordi vi eksempelvis med Grønland er i rigsfællesskab, eller fordi vi i Offshoreenergy.dk satser målrettet på at skabe bæredygtige samarbejdsaftaler, siger Peter Blach. Keramiske kugler Hvad stiller man op med oliefelter, hvor undergrunden er så blød, at den falder samen, når man borer efter olie? Man pumper keramiske kugler ned i undergrunden for at stabilisere boringen, så olien kan løbe mellem kuglerne. En dansk opfindelse, som har udvidet rammerne for hvilke typer felter, der kan udnyttes. STAR ubemandende platforme Ved at benytte mindre, ubemandede satellitplatforme, der overvåges og styres fra en moderplatform, har Maersk Oil været i stand til at gøre selv meget beskedne felter rentable.

7 TEKST: Søren Dybdahl FOTO: Lisbeth Holten Forskning skal sikre Danmarks energiforsyning ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 07 Vandrette boringer Ved hjælp af vandrette boringer og avanceret teknik er det muligt at ramme selv beskedne oliefelter med stor nøjagtighed. En teknik som har sikret Maersk Oil stor succes i eksempelvis Qatar, hvor de også har verdensrekorden for verdens længste vandrette boring. Vandret boring gas forsegling (ler) olie Laboratoriechef Karin Petersen og Post Doc Ioannis Xiarchos tester et Smartwater setup en teknologi med lydhastighed- og modstandsmåling med det formål at forøge olieindvinding. GRØNLAND / ARKTISK OMRÅDE NORGE Forskning skal sikre Danmarks energiforsyning BRASILIEN ANGOLA Kodeord: professionalisering Kodeordet for indsatsen internationalt er professionalisering. Offshoreenergy.dk og centrets medlemmer har nøje fokus på udvikling af virksomhedernes kompetencer på en række områder. En af udfordringerne for branchen har været at se indad og spørge: er vi dygtige nok? Mange leverandører er oprindeligt mindre håndværkseller industrivirksomheder, der har vokset sig store, og vi har de seneste år gjort meget for at hjælpe virksomheder med sikre, at ledelsesstrategier og markedsstrategier er fulgt med. Vi hjælper med at sikre, at ledelsen har de rette kompetencer, og at organisationen er gearet til samarbejde med multinationale selskaber. Derfor står vi stærkt også internationalt, og for de fleste offshorevirksomheders vedkommende kan jeg sige: ja, vi er dygtige nok, siger Peter Blach. Dekommissionering Miljømæssigt forsvarlige metoder til at fjerne udtjente offshoreinstallationer er et af fremtidens lovende markeder, og her er danske leverandører allerede langt med at udvikle de rette metoder til konkurrencedygtige priser. For de fleste offshorevirksomheders vedkommende kan jeg sige: ja, vi er dygtige nok Peter Blach, direktør Offshoreenergy.dk Oil & Gas Olieselskaber og forskere arbejder tæt sammen om at udnytte de danske energiressourcer nyt forskningscenter klart senest i sommeren 2014 Olie- og gasforekomster i Nordsøen har i årtier udgjort en uundværlig andel af Danmarks energiressourcer, og jagten på olie og naturgas fortsætter. Olieselskaberne har blandt andet allieret sig med forskere fra DTU for at udvikle metoder til udnyttelse af helt nye felter og opnå bedre udbytte fra eksisterende felter. Udover de nuværende faciliteter ventes et nyt forskningscenter etableret næste år. Maersk Oil vil således sammen med Shell, Chevron og Nordsøfonden investere op til en milliard dkk over de kommende ti år i forskning, der kan føre frem til øget indvinding af kulbrinter fra Nordsøen. Forskningscentret vil samle forskere fra DTU, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, GEUS, samt en række udenlandske eksperter, der på tværs af faglig ekspertise skal fokusere på fire indsatsområder, som har en central betydning, hvis man skal øge indvindingen af olie og gas i Nordsøen. Indtil det nye center åbner er forskningen centreret på CERE-DTU Center for Energy Resources Engineering på DTU i Lyngby nord for København. Her forsker man blandt andet i udnyttelse af dybereliggende olie- og gasfelter, de såkaldte High Pressure-High Temperature felter eller HPHT-felter. DONG Energy forbereder for tiden boringer ved selskabets første HPHT-felt, Hejre i det vestlige Nordsøen. Med temperaturer på op til 160 grader og med tryk på over 1000 bar i over fem kilometers dybde står selskabet over for betydelige udfordringer, og derfor har de taget forskere fra CERE-DTU med på råd. Samarbejdet omkring de ekstreme HPHT-felter foregår som led i en storstilet satsning, der ledes af DTU og blandt andet støttes af Højteknologifonden. Vil endnu dybere Erfaringerne fra arbejdet med Hejre-feltet kan bruges til at hæve overliggeren for, hvad der er teknisk muligt inden for olie og gasindvinding, idet Danmark faktisk har opnået betydelig ekspertise netop inden for HPHT-felter. Derfor tror leder af CERE-DTU, professor Erling Stenby, at forskerholdets indsats vil kunne hjælpe olieselskaberne endnu dybere ned i undergrunden og dermed øge muligheden for at forlænge det danske olieeventyr. Vi håber på, at resultaterne fra Hejre-feltet vil indgå i grundlaget for strategiske beslutninger om at sætte udvinding på endnu større dybder i gang, siger Erling Stenby. Også forskning i seismik CERE-DTU og det planlagte forskningscenter er ikke de eneste forskningsinstitutioner, der arbejder med at udnytte de danske energiressourcer. En ny aftale mellem Aarhus Universitet og Maersk Oil giver universitetet mulighed for at udbygge sin forskning og undervisning inden for avancerede seismiske undersøgelser. Aftalen indebærer, at Maersk Oil finansierer et 5-årigt professorat inden for seismik og undersøgelser af undergrunden. Det er avancerede seismiske undersøgelser, der har været med til at lokalisere betydelige olieforekomster ved Nordøstgrønland. Man ved således, at olien findes, men der mangler fortsat viden om energiindvinding under så ekstreme klima- og vejrforhold på havet nord for Polarcirklen. Måske en kommende opgave for de danske forskere.

8 08 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK ANNONCE DNV IS A GLOBAL PROVIDER OF LEADING RISK MANAGEMENT COMPETENCE Mestre i motorer Oil & Gas DNV s transparent and independent approach to verification, certification, quality surveillance and marine operations assures that an activity, product, facility or service is in compliance with specified requirements of owners, authorities and other stakeholders, thereby ensuring a successful project and safe operations in-service. The following main services are provided to Danish Oil, Gas and Energy companies as well as suppliers to the industry with the purpose to safeguard life, property and the environment: Asset Risk Management, risk based inspection, maintenance optimisation and management Independent Verification, covering equipment, new building and the in-service phase SHE Risk Management, platform risk assessments, ship collision studies, Hazid/Hazop Project Certification, covering design, fabrication, installation, hook-up and commissioning Pressure Equipment, certification to PED and inspection on components and facilities/assemblies Management System Certification, e.g. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS Det Norske Veritas, Danmark A/S Dokken 10, DK-6700 Esbjerg Tel: , mail: SubC Partner A/S arbejder med projekter indenfor offshore vind og olie & gas. Vi designer, planlægger, fremstiller, reparerer, installerer og servicerer konstruktioner, rør og procesudstyr mm. fra havbund til topside. Sikkerhed og kvalitet er nøgleord, når vi arbejder, uanset opgavens størrelse og omfang. Pon Power har 45 års erfaring i at levere driftsikre motorer, som kan tilpasses kundernes behov, samt en unik serviceordning over hele kloden. En række af verdens største aktører inden for offshoresektoren benytter Pon Power som leverandør af deres motorer. Det skyldes, at firmaet med 45 års erfaring inden for sit felt leverer produkter af højeste kvalitet samt en unik serviceordning. Vi sælger Caterpillar-motorer, som er kendt for deres ekstremt høje kvalitet. Hertil en servicepakke, hvor vores autoriserede montører står til rådighed 24 timer i døgnet for at reparere motorerne lynhurtigt, hvis der er havari, fortæller Area Service Manager Torben Riise og tilføjer: Det er også muligt at være på forkant med driften af motorerne ved at tegne en serviceaftale, så motorerne altid er i topform. Specialbyggede motorer Det er dog ikke kun inden for service og reparation, at firmaet tilbyder unikke produkter og service. Også inden for test og specialdesign trækker Pon Power på de mange års ekspertise. I Esbjerg specialtilpasses motorerne til alle behov og i værkstedets testcelle kan såvel kunden som certificeringsselskabet overvære, når motorerne bliver presset til det yderste for at leve op til de givne forhold. Vi har en gruppe erfarne ingeniører, der kan opgradere nuværende motorer, så de kan leve op til nye miljøkrav inden for emissionsreduktion. De kan også tilpasse motorerne til kundernes særlige behov; eksempelvis bygge motorer om, så de kan placeres i såkaldte hazardous areas, forklarer Torben Riise. Hos SubC Partner A/S er vi yderst kompetente og konkurrencedygtige i forhold til at udføre komplekse projekter der stiller høje krav til kvalitet, sikkerhed og miljø. Vi er specialister i at inspicere, reparere, installere, fremstille og arbejde både onshore og offshore. Vi er verdensmestre i at arbejde med stål i mange forskellige legeringer samt aluminium. Vi foretrækker at være en del af projekterne på et så tidligt stadie som muligt, hvor vi bidrager med praktisk rådgivning og sparring til design og engineering. På vores hjemmeside kan du se læse mere om hvem vi er og vores kompetenceområder. Kort om Pon Power Pon Power Scandinavia er forhandler af Cat-motorer og generatoranlæg. Firmaet er blandt andet iso 9001, iso 14001, ohsas 18001, iso og MSA-Platin certificeret.

9 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 09 ANNONCE Fakta om East Metal Underleverandør af primært seriefremstillede, sekundært mindre serier eller enkeltstyk, tunge, komplekse stålkonstruktioner og komponenter i høj færdighedsgrad. Produktionen foregår på højteknologiske fabrikker i Dobele og Daugavpils i Letland, hvor der er ca. 600 medarbejdere, og på Nakskov Havn, hvor der er 25 medarbejdere. Hovedkontoret med direktion, projektledelse og administration ligger i Esbjerg og beskæftiger 22 medarbejdere. East Metal havde i 2012 en omsætning på 288 mio. kr. og resultat før skat på 13,2 mio. kr. og forventer i år en omsætning på ca. 350 mio. kr. Selskabet ejes af fire danske erhvervsfolk. Adm. direktør Bent Juul Larsen, East Metal, i produktionshallen i Nakskov. Foto: Pajor East Metal vil være en sværvægter i Nordsøen Med etableringen af dansk produktion i det tidligere skibsværfts bygninger i Nakskov tidligere på året er stålvirksomheden East Metal klar til at løfte tunge opgaver for olie- og gasindustrien. East Metal med hovedkontor i Esbjerg er i forvejen en veletableret leverandør af stålkonstruktioner og komponenter af høj kvalitet til offshore vindmølleindustrien. Kombinationen af to højteknologiske fabrikker i Letland og høj kapacitet i Nakskov gør virksomheden til et stærkt alternativ for olieselskaber og servicevirksomheder i Nordsø-området. - Vi etablerede os i Nakskov for primært at henvende os til olie- og gasindustrien, som vi i forvejen arbejder for, men fortsat ser store potentialer i. Sektoren er kendetegnet ved høje kvalitetskrav, og dem kan vi til fulde efterleve i form af svejsning og anden bearbejdning med lave tolerancer og fuld sporbarhed på alle komponenter. Desuden har vi erfarne projektledere, der er fortrolige med at håndtere tunge og komplekse ordrer, siger adm. direktør Bent Juul Larsen, East Metal Trade A/S. Høj kapacitet i Letland og Nakskov East Metal har siden 1997 udført underleverandøropgaver for hovedsageligt danske virksomheder i en række brancher, og medarbejderstaben på to ISO-certificerede fabrikker i Letland er siden vokset til ca I Letland fremstilles færdige produkter og halvfabrikata op til 16 tons, som med lastbil fragtes til Nakskov. Her er den indendørs kapacitet emner op til 22 meter udendørs langt højere og løftekapaciteten vil snart være hævet til ca. 100 tons i produktionshallen. I årene har East Metal investeret ca. 100 mio. kr. i produktionsudstyr. Senest har virksomheden besluttet at investere seks mio. kr. i en trækstand, der gør det muligt at trækteste løfteudstyr op til tons i Nakskov. Produktionen foregår i ca m 2 renoverede bygninger nær havnekajen i Nakskov, hvor East Metal råder over m 2 bygninger, som vil blive indrettet i takt med virksomhedens vækst. Både i Letland og Nakskov er der adgang til moderne faciliteter til overfladebehandling i henhold til C5-krav, på Lolland i form af et strategisk samarbejde med Skagen Sandblæseri & Skibs-service ApS. Konkurrencedygtige priser - Vore lettiske medarbejdere er rigtig dygtige til at udføre stålarbejder af høj kvalitet. Konceptet med at fremstille halvfabrikata i Letland og videreforarbejde og montere i Nakskov gør os i stand til at levere til konkurrencedygtige priser, siger Bent Juul Larsen. MAKinG ThE SEA A SAFE working ENViRONmENT ESVAGT RESCUE FRC 15C, NORTH SEA ESVAGT deliver safety and support at sea. With a fleet of 37 vessels and over 750 employees on- and offshore, we are a leading provider of offshore safety and support at sea. At ESVAGT we strive to make the sea a safe working environment and we want to be world leader in our business area. Learn more about ESVAGT on our website at ESVAGT A/S AdGAnGSVEjEn 1 dk-6700 ESbjErG PhonE: SAFETY & SUPPorT AT SEA

10 10 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 3D laser scanning sparer mange mandetimer TEKST: Søren Dybdahl FOTO/ILLUSTRATION: Rambøll Oil & Gas VIDSTE DU AT... Energiforbruget i Danmark faldt i 2012 med 4,5 % i forhold til året før, hvilket skyldes et fald i forbruget af olie og naturgas. Kilde: Energistyrelsen 4,5% VIDSTE DU AT... Der er 11 olieselskaber engageret i udvinding af olie og naturgas i den danske del af Nordsøen, fordelt på tre operatører: DONG E&P, Hess samt Maersk Oil. 3D LASER SCANNING SPARER MANGE MANDETIMER Offshoresektoren har succes med nyt forretningsområde med stort potentiale En medarbejder scanner en platform i Nordsøen, hvorefter nye installationer og reparationer planlægges hjemme bag skrivebordet. Hver sparet krone er tjent. Sådan er det også i offshoresektoren, hvor man gør en stor indsats for at reducere omkostningerne ved olie- og gasproduktionen. For jo mere, der kan spares, jo længere ud i fremtiden er produktionen rentabel. Derfor arbejdes der løbende på at forfine og forbedre produkter og produktionsprocesser, og en af de nyeste teknikker er 3D laser scanning af installationer, konstruktioner og hele platforme. Teknikken gør det muligt dels at genskabe konstruktionerne og omgivelserne som model, dels at planlægge komplekse ændringer ved hjælp af 3D visualisering af installationerne. En teknik, som den danske rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll Oil & Gas på få år er blevet hardcore specialister i verden over. Med betydelig erfaring i at benytte denne revolutionerende teknologi kan vi spare operatørerne for mange timers kostbare produktionsstop og reducere risikoen for uheld og skader, fortæller Director Lau Jensen, Rambøll Oil & Gas. 3D laser scanning fungerer ved, at en laser måler helt op til punkter i sekundet og med millimeter præcision skaber et 3D bil- ANNONCE Boost din innovationskraft hurtigt og effektivt Pretotyping revolutionerer måden innovative virksomheder forretningsudvikler på Pretotyping sætter netop nu en ny standard for en lang række amerikanske virksomheders arbejde med innovation og forretningsudvikling. Pretotyping-metoden er udviklet hos Google, men anvendes på tværs af industrier. Metoden er et mindset og en metode, som er nem at lære og forankre i din organisation. Stop med at spilde tid, fokus og penge på ideér, der ikke har en fremtid. Lær at pretotype på 4 timer kom i gang i dag, læs mere på pretotyping.dk eller ring Jeg ser Pretotyping som et unikt redskab til innovative virksomheder i off shoreindustrien, der ønsker at få langt større effekt ud af hver investeret udviklingskrone. Pretotyping skaber sammenhængende løsninger, der med fokus på samlet produkt performance sikrer tidlig optimering af koncepter for installation, service og HSE. René Balle, CTO, Areva Wind Teknologisk Institut, DTU, DSV, Velux og flere Vil du have mere indsigt i Pretotyping, kan du tilmelde dig vores gratis webinar se mere på pretotyping.dk Pretotyping ApS

11 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 11 SAFETY IS IN OUR DNA Rambøll Oil & Gas afdeling 3D Scanning & Survey løser pt. opgaver i Danmark, Norge, England, Doha og Abu Dhabi. lede af den installation eller konstruktion, der scannes. Efterfølgende er det muligt at fremstille en målfast model på computeren, der gør det muligt at besøge platformen eller rørinstallationen hjemme på kontoret og udføre supplerende måling. Fra få til 43 medarbejdere Teknikken har Rambøll Oil & Gas anvendt i 14 år, men senest er teknikken blevet så efterspurgt, at Lau Jensens afdeling er vokset fra nogle få medarbejdere til 43 mand siden Blandt andet har Rambøll Oil & Gas en del af det Globale Service Band siddende i Doha og Indien. Udover den åbenbare besparelse i tid er der også en sikkerhedsmæssig fordel, påpeger Lau Jensen. Ved at minimere tiden hvor vi arbejder offshore, minimerer vi risikoen for, at noget går galt, siger Lau Jensen. Avanceret 3D laser teknologi har banet vejen for et helt nyt forretningsområde med globalt potentiale for Rambøll Oil & Gas. ANNONCE Ikke til at komme udenom Esbjerg Lufthavn er allerede et knudepunkt for offshore transport, og nu satser lufthavnen på mere offshore trafik VISION MARKETING Når 98 procent af afgangene fra Esbjerg Lufthavn, Danmarks største heliport, er direkte knyttet til offshorebranchen, kan lufthavnen med rette kalde sig et offshore knudepunkt. Mange gange i timen letter og lander en helikopter fra Esbjerg lufthavn fra og til platforme og rigge i Nordsøen, men det er ikke kun helikoptertrafikken, lufthavnen skal leve af i fremtiden: Vi har nogle særlige kompetencer, når det handler om at losse og laste stort eller vanskeligt gods. Derfor planlægger vi blandt andet at udvide vores cargo-trafik, så vi i endnu højere grad kan være den tunge lufthavn, der sender det grove materiel til offshore industrien af sted, siger vicelufthavnschef Anette Bendixen. Infrastrukturen omkring Esbjerg Lufthavn er i de senere år blevet udviklet til at understøtte lufthavnens eksisterende og kommende forretningsområder. Der er blandt andet for nylig blevet etableret en direkte adgang til og fra motorvejen: Det har i høj grad har effektiviseret logistikken for vores kunder. Og den gode infrastruktur i det hele taget omkring lufthavnen, understøtter vores muligheder for at realisere det store potentiale, vi ser i fragtområdet. Nye destinationer i sigte Lufthavnen har ikke kun blikket rettet mod noget nyt at transportere til eksisterende kunder, men har også rettet kikkerten mod nye destinationer at transportere mennesker og gods hen. Esbjerg Lufthavn har allerede afgange til Aberdeen i Skotland og Stavanger i Norge, der også er offshore byer, men lufthavnen ser i øjeblikket også på andre destinationer med offshore interesser: Vi satser helt klart på at bruge vores offshore kompetencer på at udvide vores forretningsområde til destinationer, der har de samme interesser. På den måde kan vi fastholde, at vi er et offshore knudepunkt, der ikke er til at komme udenom. Realistisk sikkerhedstræning I over 40 år har sikkerhed fyldt meget i Falck Safety Services hverdag. Mange af vores erfarne instruktører har en fortid i Olie- & Gas industrien. De ved, hvilken forskel et godt beredskab og veluddannet personale kan gøre i en kritisk situation. Tlf Esbjerg Lufthavn er en del af Danmarks Energimetropol, Esbjerg, og dækker et område på over 150 hektar med en landingsbane på 2700 meter.

12 12 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Norsk olieboom TEKST: Marianne Sommer FOTO: Robert Attermann NORSK OLIE- BOOM Norske olieinvesteringer forventes at slå rekord i 2013, og danskerne har gode chancer for at få del i milliarderne. Det mener administrerende direktør for Semco Maritime, der har haft succes med at etablere sig på markedet NORGE Norge er et meget attraktivt marked for danskerne, som har flere fordele på markedet, mener Semco Maritime s administrerende direktør, Steen Brødbæk. Norge kan outsource til Danmark, fordi vi er billigere end den norske sektor, da vores omkostninger ikke er så høje Steen Brødbæk, administrerende direktør i Semco Maritime Der bliver investeret i norsk olieudvinding som aldrig før ved udgangen af 2013 forventes tallet at nå op på 211,3 milliarder dkk, hvilket er over 10 gange så meget som i Danmark. Og dette attraktive marked har tiltrukket mange aktører herunder danske Semco Maritime, der har specialiseret sig i opgaver til vedligeholdelse af produkter og services til faste olie- og gasinstallationer og i vedligeholdelse af borerigge. Nordmændene har været før på banen med olieudvinding end danskerne og det med nogle meget store oliefelter. Samtidig har de haft en ekspansiv politik i at lede efter nye fund men også i ombygning og vedligehold af eksisterende felter. Det betyder, at Norge i mange år fremover er i stand til at holde eller forøge olieproduktionen. Så der er meget aktivitet og konkurrence på dette marked, fortæller administrerende direktør Steen Brødbæk fra Semco Maritime. Det kan dog være en udfordring at få en del af ordrerne, da landet har deres helt egne høje kriterier og normer, som skiller sig ud fra verdens standarder. Steen Brødbæk er dog ikke i tvivl om, at danske virksomheder med deres store ekspertise er i stand til at leve op til disse krav. Desuden har danskerne også andre konkurrencefordele: Vi taler meget om outsourcing til Polen eller Asien. Men Norge kan outsource til Danmark, fordi vi er billigere end den norske sektor, da vores omkostninger ikke er så høje. Samtidig tilbyder danskerne mere specialiseret know how og løsninger til forskel fra de norske virksomheder, der generelt er væsentlig gange større end de danske og har en bredere platform at stå på, konstaterer direktøren. For at lykkes på markedet, slår direktøren dog fast, at det er afgørende at have en lokal forankring i landet i form af en afdeling med lokalt personale. For selvom vi er nordiske brødre, så er kulturen anderledes end den danske. Nordmændene er for eksempel typisk mere omstændelige med at følge processer og rutiner. Til gengæld er vi nok mere effektive, siger Steen Brødbæk, der netop er hjemvendt fra et bestyrelsesmøde i landet, hvor han oplevede, at selv sproget kan være en udfordring: Jeg sagde, at det var rart, at der var opnået et godt resultat og fandt ud af, at rare på norsk betyder underlig, tilføjer han med et smil. Venter på olieeventyret TEKST: Bente Dalsbæk FOTO: Jackson Trou VENTER PÅ OLIE- GRØNLAND / ARKTIS EVENTYRET Flere danske virksomheder er i venteposition i Grønland Olieefterforskningen på Grønland er dyr og tidskrævende, men der er stadig store forventninger med hensyn til, hvad havbunden gemmer på. Vi har altid vidst, at olieefterforskningen vil være tidskrævende og omkostningsfyldt Styrelseschef, Jørgen T. Hammeken-Holm, Råstofstyrelsen under Grønlands Selvstyre Der har i en del år været store forventninger til et grønlandsk olie- og mineraleventyr, men på grund af de store omkostninger og miljøudfordringer ved prøveboringer, er der stadig et stykke vej før forventningerne kan indfries. Imens arbejder Grønlands nye regering videre med de igangværende udbudsrunder, forklarer styrelseschef, Jørgen T. Hammeken- Holm, fra Råstofstyrelsen i Grønland: Den nye regering har ikke ambitioner om at indføre et foreløbigt stop for nye tilladelser til olieefterforskning, og de afsluttende forhandlinger om tildeling af fire licenser i den første præudbudsrunde er stadig i gang. Jørgen T. Hammeken-Holm erkender dog, at der er et stykke vej endnu: Vi har altid vidst, at olieefterforskningen vil være tidskrævende og omkostningsfyldt: alene efterforskningsfasen kan over 10 år løbe op i flere milliarder dkk, og en feltudbygning til kommerciel produktion kan løbe op i et beløb, der er tre eller fire gange større. Det betyder, at der skal gøres enorme fund, før olieindvinding ved Grønlands kyst kan blive en realitet, men det er ikke det samme som, at det ikke kan lykkes. Forsigtige forventninger At olieeventyret lader vente på sig, er firmaet Artic Base Supply også indstillet på. Virksomheden blev etableret i begyndelsen af 2010 som et joint venture mellem Danbor A/S og Royal Arctic Line og er serviceprovider og shorebase for olie- og gasselskaberne. Vi er forsigtigt forventningsfulde, for vi har hele tiden vidst, at det ville blive et langt sejt træk. I mellemtiden breder vi vores forretningsområde lidt mere ud, for eksempel til minesektoren. Vi er stadig på det grønlandske marked og har ingen planer om at trække os ud, siger direktør Steen O. Hansen, Danbor A/S.

13 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 13 The region with the our best experienced companiesbusiness Photo/Foto: Sermersooq Business Council Sermersooq - Your gateway to Greenland - Din indgang til Grønland SERMERSOOQ BUSINESS COUNCIL - - phone: (+299) Your strongest partner in support and logistics for oil and gas exploration in Greenland Tel

14 14 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Stort potentiale i brasiliansk olieindustri TEKST: Marianne Sommer FOTO: Shutterstock Danske virksomheder har gode muligheder for at få del i de mange opgaver inden for den brasilianske olieindustri, mener Arne Borg Pedersen, der er Area Manager for Offshoreenergy.dk i Brasilien. STORT Potentiale i BRASILIANSK OLIE- INDUSTRI Danske virksomheder bør udnytte potentialet for at få opgaver inden for den kraftigt voksende brasilianske offshoresektor. Det mener dansk-norsk konsulent, der rådgiver danske virksomheder i landet Hver dag hentes der omkring m3 (2,4 millioner tønder) olie op af brasiliansk havbund og der er kun udsigt til, at mængden vil stige. Det gør Brasilien til en af verdens mest attraktive oliemarkeder. Det potentiale bør danske virksomheder udnytte, mener Arne Borg Pedersen, der er konsulent med speciale i at rådgive danske virksomheder i at etablere sig på det brasilianske offshoremarked. Han råder virksomhederne til at byde ind med løsninger, der ikke kræver så store investeringer, er relativt hurtige at implementere og kan tilpasses lokalt. Samtidig råder eksperten til at holde fokus på kerneforretningen og ikke sprede sig over for meget, selvom markedet byder på mange interessante muligheder. Arne Borg Pedersen understreger desuden, at det vigtigt at gøre tingene rigtigt fra starten for eksempel inden for skat og lovgivning lokalt og nævner en række områder, hvor danskerne har en særlig ekspertise, som landet har brug for. Vedligehold af platforme med løsninger inden for anti-korrision, hydraulik, avanceret svejsning, flushing, metalbearbejdning og affaldshåndtering er nogle områder, som danskerne har en stor erfaring med. Og som Brasilien har brug for, konstaterer konsulenten, der også arbejder som Area Manager for Offshoreenergy.dk i Brasilien. Arne Borg Pedersen fremhæver desuden danske kompetencer inden for infrastruktur og opbygning af anlæg som terminaler og raffinaderier og tilføjer endnu to attraktive forretningsområder for danske virksomheder: Udbygning af havneanlæg og offshore-terminaler er nicher, hvor Brasilien har behov for. Og her kan danskerne byde ind med både at udbygge selve anlæggene og varetage de miljøhensyn, der kræves, da de har opbygget en særlig viden fra Angola og Danmark i unikt samarbejde TEKST: Søren Dybdahl FOTO: Søren Dybdahl ANGOLA og Danmark I UNIKT samarbejde ANGOLA Stor erhvervssatsning skal bygge bro mellem den angolanske offshoreindustri og danske leverandører Virksomheder med interesse for det afrikanske offshoremarked er velkomne til at deltage ved OGIB Africa den 7. november i Luanda, Angola. Kontakt Offshoreenergy.dk for yderligere oplysninger. Danske offshorevirksomheders erfaring med svært tilgængelige felter, dybe boringer og vanskelige bundforhold kommer nu industrien til gode et lidt usædvanligt sted nemlig i Angola. Det vestafrikanske land har en betragtelig olie og gasproduktion på land, og de seneste år er produktionen også flyttet ud på havet. Landet har derfor brug for virksomheder med erfaring fra Nordsøen. I Angola har man derfor kigget mod Danmark. Samarbejdet blev for alvor sat på skinner, da en delegation af angolanske ministre og repræsentanter fra det statslige olieselskab Sonangol i efteråret 2011 besøgte Danmark. Her appellerede delegationen til danske virksomheder om at engagerer sig i Angola. Og således gik det. Et fælles fundament Siden har der været flittig besøg landene mellem, og til november afholdes OGIB AfriCa, en stort anlagt konference og udstilling i Angolas hovedstad Luanda. Her mødes danske leverandører med deres afrikanske kolleger i forsøget på at skabe et fælles fundament for udviklingen af Angolas offshoreindstri. Også leverandører fra det øvrige Europa samt virksomheder fra andre dele af Afrika deltager ved det, der tegner til at blive den største event for offshore olie og gas i Angola nogen sinde. Angola har gennem årene opbygget en betydelig olie- gasindustri med Sonangol i spidsen og er i dag Afrikas største producent af olie og gas. Et samarbejde med danske og skandinaviske rådgivere og underleverandører vil kunne udvikle denne industri yderligere ikke mindst inden for offshore området, hvor vi vil kunne benytte os af den erfaring, som skandinaviske virksomheder har opnået gennem 40 års tilstedeværelse i Nordsøen. Her vil danske eksperter i samarbejde kunne bidrage til at optimere Angolas energiressourcer, siger Area Manager, Paulo Veiga, Offshore Center Angola. Maersk Oil var først Maersk Oil er en af de mest synlige danske offshore virksomheder i Angola og de første til at En delegation fra Angola besøgte i 2011 Danmark og banede vejen for et samarbejde om udvikling af offshoresektoren i Angola. etablere sig i landet. Maersk Oil købte sig i 2005 ind på en anpart af en koncession og har siden opnået flere koncessioner, hvoraf nogle var opgivet af andre operatører. I 2009 fandt de den første olie, og selskabet har planlagt en række prøveboringer i 2013 for yderligere fund. I kølvandet på Maersk Oil er fulgt flere danske underleverandører, og med det fælles dansk-angolanske initiativ OGIB AFRICA håber repræsentanter fra de to lande på øget samarbejde. OGIB AfriCa er et koncept udviklet af Offshoreenergy.dk. På korte, uformelle møder får deltagerne mulighed for at præsentere sig selv over for andre deltagere og introducere en ide, et forslag til samarbejde eller en forespørgsel på særlige kompetencer. Mødet kan eventuelt afsluttes med en aftale om yderligere møder. En slags speeddating for olie- og gasindustrien.

15 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 15 BRASILIEN WORKSHOP byggeriet af Øresunds- og Storebæltsbroen om eksempelvis dyre- og planteliv og havstrømme, konkluderer Arne Borg Pedersen. Muligheder og udfordringer Men selvom der er brug for ekspertise i branchen, er der dog nogle udfordringer ved at sælge sine ydelser i verdens femte største land. En af de største er et krav om, at ved offshoreprojekter skal 65-80% af arbejdet udføres af lokale virksomheder. Det er dog et krav, som Brasilien har svært at leve op til på grund af manglende ekspertise, høje lønninger og de generelt høje omkostninger i landet, som svækker konkurrenceevnen. Derfor er denne regel under konstant debat i regeringen, forklarer Arne Borg Pedersen, der har boet over fire år og har i alt seks års erfaring i virksomhedsopstarter i landet. En anden udfordring ved at komme ind på markedet er indlysende de sproglige og kulturelle barrierer. Derfor råder han danskerne til også at kigge deres internationale kundeportefølje igennem for at finde nogle kunder, der allerede er repræsenteret i landet. Det kan nemlig være en god indgangsvinkel til at komme ind på markedet, hvor danske kompetencer er i høj kurs. Der er rift om de danske kompetencer, da danskerne har ry for at levere høj kvalitet til tiden. Og det er uvurderligt i en branche, hvor hver en fejl og forsinkelse kan have kæmpe økonomiske og sikkerhedsmæssige konsekvenser, siger konsulenten. Et udviklingsprojekt i regi af Offshoreenergy.dk fokuserede på konkrete, praktiske problemstillinger på det brasilianske marked for danske virksomheder. Mere information på North Sea oil is part of our future Svend Lykkemark Christensen, adm. direktør Danoil Exploration A/S When training as a professional within oiland gas exploration you will actively contribute to maintaining the level of welfare of the Danish society for years to come Nordsøolien er en del af vores fremtid Når du tager en uddannelse inden for olieefterforskning og -indvinding får du mulighed for at være med til aktivt at fremtidssikre det danske velfærdssamfund The FR clothing meets: EN Anti-Static EN Protection against liquid chemicals. ISO Welding, resistance to molten metal. ISO Protection against heat and flame. IEC Protection against electric arc in areas with high voltage installations. Non chemically treated anti-flame clothing by Tranemo Workwear. Inherent anti-flame clothing where in we integrate technical fibers that gives eternal flame and anti-static properties. COMTEC INT A/S Vesterhavsgade 153, 6700 Esbjerg Tlf , Fax

16 16 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK ANNONCE Nye vinde på havnen Rønne Havn fokuserer i disse år på at udnytte et stort potentiale som central erhvervshavn for offshore industrien. Der blæser nye vinde for Rønne Havn i disse år. Havnen, der er Danmarks 8. største havn arbejder målrettet mod at blive den førende erhvervshavn i Østersøen, bl.a. ved at tiltrække flere kunder fra offshore industrien: Vi har en meget central beliggenhed bl.a. i forhold til de havmølleparker, igangværende såvel som planlagte herhjemme og hos vores naboer. Derfor sikrer vi, at vi i endnu højere grad kan servicere offshore industrien, som kan opnå store logistikfordele ved at benytte vores havn, forklarer admini strerende direktør for Rønne Havn, Thomas Bendtsen. Høje standarder Flere offshore virksomheder har allerede nu set gevinsten ved at benytte den centralt beliggende havn. Som konsekvens heraf fokuserer Rønne Havn A/S på at ændre organisationen, kvalitetssikre processer og sikkerhedsstandarder og være med til at udvikle baglandet på Bornholm, således at man også her kan servicere offshore industrien: Beliggenheden gør det ikke alene. Vi har også et stort ansvar for at tilpasse os til de standarder, der er i offshore industrien. De er høje, men det skræmmer os ikke, for det er kvaliteten på vores produkter også, siger Thomas Bendtsen. Rønne Havn A/S råder over ca. 3 km. kaj med en vanddybde på ca. 7 meter samt en 240 meter lang kaj med en vanddybde på 9 meter. Havnen råder over godt m2 havne- og erhvervsarealer, hvoraf ca m2 er udlejede. Administrerende direktør Thomas Bendtsen står i spidsen for, at Rønne Havn i endnu højere grad kan betjene kunder fra offshore industrien. TIL LANDS, TIL VANDS MED FORNUFTEN Maskinmesterskolen København bygger på en stærk maritim tradition og indgår i partnerskab med førende virksomheder inden for offshore-branchen. Vi har et stort internationalt netværk og samarbejder med en række udenlandske universiteter, bl.a. Shanghai Maritime University. Vi fokuserer på høj faglighed, følger den teknologiske udvikling og tilpasser løbende uddannelsen til erhvervslivets behov. Resultatet er maskinmestre, der skaber resultater til lands, til vands og alle andre steder, hvor der er behov for dygtige folk til drift og ledelse af tekniske anlæg.

17 TEKST: Søren Dybdahl FOTO: Robert Atterman Stor søgning mod offshoresektorens uddannelser ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 17 STOR SØGNING MOD OFFSHORESEKTORENS UDDANNELSER Unge ser job- og karrieremuligheder og søger i stor stil uddannelser inden for offshore-relaterede fag Gode job- og karrieremuligheder i offshoresektoren har de seneste år skabt en historisk stor interesse for at tage en teknisk uddannelse i Esbjerg og det øvrige Sydjylland. Søgningen mod tekniske uddannelser på Esbjergs to universiteter, Aalborg Universitet Esbjerg og Syddansk Universitet Esbjerg, er steget år for år, og også andre uddannelsesinstitutioner melder om stor interesse fra de studerende. Alene i Esbjerg er 1678 nye studerende i 2013 optaget på længerevarende, videregående uddannelser, og på Erhvervsakademi Sydvest kalder man udviklingen historisk. En del af forklaringen på de seneste års store optag kan være, at flere unge har fået øjnene op for, at uddannelse betaler sig. Og så går de unge efter en teknisk uddannelse inden for offshore, vurderer rektor Henrik Larsen, Erhvervsakademi Sydvest. Antallet af nye studerende på de tekniske uddannelser er tredoblet siden Og de kommer fra hele landet. Jeg er sikker på, at de mange jobmuligheder inden for offshore her i regionen har tiltrukket mange talenter fra andre regioner. Forhåbentlig kan vi på sigt afhjælpe den mangel på uddannet arbejdskraft, der i øjeblikket præger sektoren, siger Henrik Larsen. Vi har også startet mange nye uddannelser de seneste år, så vi er glade for, at antallet af studerende følger med. Jeg er stolt over, at vi har fordoblet vores optag siden 2008, og at vi har sat rekord i antallet af nye studerende de seneste to år, siger Henrik Larsen. Udviklingen betyder meget for hele vores by. Unge studerende er jo også med at give et liv i byen. Det gør også, at der kan sættes investeringer i gang. Indenfor de sidste par år, er der jo investeret kraftigt i Esbjerg i blandt andet kollegiebyggeri, siger han. Denne udvikling glæder John Lesbo, bestyrelsesformand i Esbjerg Erhvervsudvikling: Hvis man ser på nogle områder, for eksempel indenfor energisektoren, så glæder det os jo meget at se den stigning i optaget på ingeniørstudier og andre studier, som er relevante også for energisektoren, siger han. Ifølge branchens egne informationer ligger lønningerne for de forskellige faggrupper i offshoresektoren cirka 30% højere end i andre brancher. Den gennesnitlige løn for offshoremedarbejdere rundt om i verden ligger på cirka DKK årligt. Betydning for hele Esbjerg Det har ellers været svært at overbevise unge om det spændende ved at uddanne sig i Vestjylland og inden for offshore, men tingene har ændret sig på få år til gavn for hele Esbjerg kommune. Indenfor de sidste par år, er der jo investeret kraftigt i Esbjerg i blandt andet kollegiebyggeri Henrik Larsen, rektor på Erhvervsakademi Sydvest Der er brug for at uddanne stilladsarbejdere til at sætte stilladser op både på land og på havet. Er du interesseret i job eller uddannelse inden for offshoresektoren, kan du henvende dig til de to universiteter eller Erhvervsakademi Sydvest for yderligere information. sdu.dk esbjerg.aau.dk easv.dk

18 18 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK ANNONCE Sikkerhed og efteruddannelse i højsædet hos Q-STAR ENERGY Q-STAR ENERGY leverer mandskabsløsninger og projekter til olie- og gasplatforme, og ansøgeres indstilling til sikkerhed tjekkes på kryds og tværs. Q-STAR ENERGY leverer fleksible mandskabsløsninger og projekter til olie- og gasbranchen. Virksomheden har mere end fagpersoner i egen udviklet database. Q-STAR ENERGY løser bl.a. opgaver som isolering, overfladebehandling, el-arbejde, rope access, instrumentteknik, stilladsmontering, svejsning o.m.m. Følg sikkerhedsreglerne eller bliv hjemme. Så kort og præcist bliver det udtrykt i sikkerhedsmanualen hos Q-STAR ENERGY. Der er ganske enkelt nul tolerance over for slendrian ude på olie og gasplatformene. Sikkerhed er en af spidskompetencerne hos de omkring 600 medarbejdere, der er ansat i Q-STAR ENERGY i Esbjerg. Hvis en ny medarbejder i prøvetiden ikke kan finde ud af at tage fat i et gelænder HVER gang, han skal, eller hvis han ikke bruger sikkerhedslinen ja, så kan han lige så godt tage hjem. Q-STAR ENERGY, der leverer mandskabsløsninger til vedligeholdelse af olie- og gasplatforme i såvel Danmark som Norge, har allerede øje på sikkerheden, inden de ansætter nye medarbejdere. For uanset om de skal bruge riggere, rørlæggere, elektrikere, stilladsmontører, smede eller lignende i Q-STAR ENERGY, så skal de ansattes indstilling til sikkerhed og kvalitet i jobbet være helt i top. Q-STAR ENERGY har sin egen ressourceafdeling, som screener og interviewer eventuelle kommende medarbejdere. Vi skal være helt sikre på, at de er sikkerhedsmindede, og vi spørger dem bl.a., om de bruger sikkerhedsselen, når de kører bil, og om børnene bruger sikkerhedshjelm. Vi interviewer ansøgerne på kryds og tværs i en times tid, og vi følger op med at interviewe dem, når de har været ude på platformene de første gange. Det er netop noget af det, vi er rigtig gode til at scanne jobansøgere, siger direktør Henrik Hansen og tilføjer: Sikkerhed er ikke noget, man bare kan tale om. Vi er nødt til at handle på det, for hvis ikke sikkerheden er i orden, er man ikke med i denne her branche. Q-STAR ENERGYs ansatte skal også være indstillede på, at efteruddannelse Q-STAR ENERGY er certificeret inden for ISO9001, Norsok og OHSAS er en fast bestanddel af ansættelsen, for hele tiden at være opdateret på både det faglige og det sikkerhedsmæssige. Uanset om de skal sandblæse, overfladebehandle eller svejse, skal det ske efter de standarder og høje normer, som kræves i olie- og gasbranchen, og derfor skal vores folk hele tiden være klædt på til de krav, der stilles, siger Henrik Hansen. annonce børsen_dk_final Active Heave Compensation Flexibility through Standard Design Launch and Recovery Systems Electric or Hydraulic Drives Fully Electronic Control 5Te 12Te 30Te 100Te Deepwater Proof Technology Working Depth Beyond 3000m Albert Einstein Manager Jørgen Nielsen, GFS Global Functional Safety, Produktionsvej 2, DK-2600 Glostrup ntd offshore a/s Herningvej DK-6950 Ringkøbing Phone: Mail:

19 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 19 KIRK & HOLM Esbjerg Tag del i energien i Danmarks Viden i verdensklasse om energi på havet Esbjerg er landets center for energi på havet. Udgangspunktet er en klynge med over 250 virksomheder i tæt samarbejde med et stærkt uddannelsesog forskningsmiljø. Allerede nu arbejder inden for olie og gas samt vindenergi i Esbjerg Kommune. Kontakt Esbjerg Erhvervsudvikling på og hør nærmere om dine muligheder i EnergiMetropol Esbjerg. Besøg

20 20 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Technical University of Denmark Knowledge for the future Photos: Maersk Oil & Gas and Christian Carlsson DTU, Technical University of Denmark, is ranked DTU s central campus is located just north of as one of the best technical universities in Copenhagen, and life at the University is Europe. DTU offers internationally recognized engaging and vibrant. At DTU, we make sure Oil and MSc gas degrees are fundamental in 28 English-taught energy resources programmes, for human a existence wide range and of everyday joint programmes life. But the and time double of easy Tuition oil is cates free for tomorrow s EU/EEA citizens. scientists and engineers. The education that your DTU goals thus and ambitions unites experience are met. with unique talent and edu- discoveries degrees are with over. international partner universities, and 19 PhD schools. Meet us at the The most Student important World aspects Fair in of DTU s activities. and training of MSc and doctoral students are some of Meeting the challenges of today s oil and gas industry Manchester call on 12 October and in London for deep At DTU, insights, students innovative have hands-on discoveries access and to the highest on 13 October The expertise from DTU assists Denmark to make the level cutting of international edge facilities research and expertise. work closely under right decisions for the future. the expert supervision of top international Visit DTU researchers. holds more than 30 years of expertise in the oil for more information and gas field. The co-workers are a mix of internationally renowned scientists and the sharpest young talents from relevant fields. Read more on

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog HVORDAN? Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDA Håndbog 2 Offshore - hvordan? Håndbog Offshore - hvordan?

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

offshore karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren måske noget for dig!

offshore karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren måske noget for dig! offshore dette er et annoncetillæg fra offshoreenegy.dk // distribueres i jyllands-posten den 6. marts 2014 karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren

Læs mere

KARRIERE FFSHORE. Find dit drømmejob 7.000. inden 2020. Et hav. LÆS MERE på SIDE 4

KARRIERE FFSHORE. Find dit drømmejob 7.000. inden 2020. Et hav. LÆS MERE på SIDE 4 HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA Offshore center danmark KARRIERE FFSHORE Find dit drømmejob 7.000 flere job i branchen inden 2020 SIDE 2 Esbjerg efter skoletid SIDE 16 Et hav af uddannelser SIDE 22

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

DIN KARRIERE KARRIEREDAGENE 5 6 7 8 MARTS 2013 AALBORG AARHUS ODENSE KØBENHAVN INSPIRATIONSGUIDE. Fra Disneyland til drømmejob side 4

DIN KARRIERE KARRIEREDAGENE 5 6 7 8 MARTS 2013 AALBORG AARHUS ODENSE KØBENHAVN INSPIRATIONSGUIDE. Fra Disneyland til drømmejob side 4 ANNONCETILLÆG FEBRUAR/MARTS 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED DJØF, DELOITTE, OLIE GAS DANMARK & EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen n y h e d s m a g a s i n e t NR. 3 // OktOBER // 2014 Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen Læs siderne 14-16 Odense lykkes med bolig og havn Side 6-9 Offshore er lykkes på Rømø Side 12-13 Side 21-23

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen

Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen Morten Hahn-Pedersen & Marit Jensen Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af offshoreaktiviteterne på Nordsøen Fiskeri- og Søfartsmuseet/Center for Maritim og Regional Historie Esbjerg - januar 22

Læs mere

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier 20 syddanske væksthistorier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter Sundheds-

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

Naboer i vækst. eksportfokus. 0612 december HELSINKI SHANGHAI OSLO TOKYO STOCKHOLM REYKJAVIK PARIS VERDEN VENTER

Naboer i vækst. eksportfokus. 0612 december HELSINKI SHANGHAI OSLO TOKYO STOCKHOLM REYKJAVIK PARIS VERDEN VENTER eksportfokus Naboer i vækst De fire nordiske lande er et lyspunkt i de ellers triste udsigter for eksporten til Europa. 0612 december Tema side 16-33 HELSINKI SHANGHAI OSLO TOKYO STOCKHOLM REYKJAVIK PARIS

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst # 2 2 0 1 4 C XO magasinet Z ZZ Omsætning Indtjening Investering PwC s C20 by Numbers Ledelse mellem krise og vækst Kom helt tæt på CXO erne, deres beslutninger og evne til at skabe resultater og vækst

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas projektledelsealdrig før har der været så mange projektlederuddannelser i Danmark. Ingeniøren guider dig gennem junglen. Side 4-5 efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en

Læs mere

ressource Flyv med! Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret

ressource Flyv med! Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret ressource Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret Flyv med! Rådgivning skaber værdi som aldrig før. Her i magasinet kan du se, hvordan dygtige designere, arkitekter og

Læs mere

Fra udfordring til forandring

Fra udfordring til forandring 2012 IKT PÅ TOPPEN CARSTEN BJERG, CEO, GRUNDFOS: Vi har i en årrække draget nytte af et solidt forskningsarbejde på Aalborg Universitet«SIDE 4-5 IKT på toppen«- overskriften for de mange erhvervsrettede

Læs mere

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter Program Ajour Management and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 28. november & Fredag den 29. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere