Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder"

Transkript

1 Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder

2 Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for den erhvervspolitiske satsning på forretningsområdet bæredygtig energi i Syddanmark har Region Syddanmark iværksat en national kortlægning af offshorebranchen. Formålet med kortlægningen har været at etablere en national statistik for branchen med centrale nøgletal såsom beskæftigelse, omsætning og eksport. Offshore energierhvervene med aktiviteter i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi, indgår ikke selvstændigt i de traditionelle branchestatistikker. Derfor har der indtil nu ikke eksisteret en samlet opgørelse af offshorebranchens nøgletal. På den baggrund har Region Syddanmark kortlagt offshorebranchen i Danmark både inden for Offshore Olie & Gas og Offshore Vind- & Bølgeenergi. Rapporten er udarbejdet af Region Syddanmark. Cowi har gennemført spørgeskemaundersøgelsen: Kortlægning af offshorebranchen, og Danmarks Statistik har leveret nøgletal på baggrund af den gennemførte virksomhedsscreening. Indhold Baggrund og metode / side 4 Offshorebranchen / side 7 Beskætigelse Omsætning Eksport Forventninger til branchens udvikling / side 13 Beskæftigelse frem mod 22 Omsætning frem mod 22 Fremtiden for offshorebranchen / side 17 Potentialer Barrierer Regional Udvikling / Strategi & Analyse September 213 Foto: Hyldager Fotografi og Colourbox

3 offshorebranchen Et samlet overblik Hvor mange arbejder inden for offshorebranchen? Hvordan har beskæftigelsesudviklingen været? Og hvordan er branchens forventninger til fremtiden? Det er spørgsmål som der gives svar på i denne denne rapport, der for første gang giver et samlet overblik over offshorebranchen. Satsning på offshore energiproduktion Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum satser på offshoreenergiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi. Satsningens omdrejningspunkt er den nationale offshoreklynge. 27. personer er beskæftiget med offshore energiproduktion i 212 Offshorebranchen består af private erhverv, der arbejder med teknologier, viden og komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion. Branchen opdeles overordnet i fossil energiproduktion (olie og gas) og i vedvarende energi (vind- og bølgeenergi). Nøgletal for branchen Kortlægningen viser, at 27. er beskæftiget på fuld tid inden for offshoreenergiproduktion. Mere end 11. personer er beskæftiget i værdikæden for vind- og bølgeenergi, mens olie og gasværdikæden beskæftiger knap 16. personer. Branchen omsætter samlet set for 11 mia. kr. og eksporterer for 49 mia. kr. En vækstbranche Offshorebranchen har meget positive forventninger til fremtiden. Virksomhederne i branchen forventer, at beskæftigelsen når 36. i 215 og op mod 5. i 22. Fuldtidsbeskæftigede i offshorebranchen i regionerne 212 En stor del af de beskæftigede i offshorebanchen er ansat i industrivirksomheder og naturligvis råstofindvinding for olie- og gassektorens vedkommende. Inden for vind- og bølgeenergi udgør branchen Vidensservice en mindre del af de ansatte i dag men frem mod 22 forventer videnservicevirksomhederne en vækst på 17 %. Sjælland 2.32 Nordjylland 2.3 Syddanmark 1.2 Syddansk koncentration Med Esbjerg som nationalt centrum for en stor del af de danske offshoreaktiviteter, er der en stor koncentration af offshore arbejdspladser i Syddanmark. I 212 var 1. af de 27. fuldtidsbeskæftigede i offshorebranchen ansat på arbejdssteder i regionen. Midtjylland 4.58 Hovedstaden 7.75

4 Side 4 offshorebranchen Baggrund & metode Syddansk satsning Offshore energi er en del et af Region Syddanmarks og Syddansk Vækstforums forretningsområder. En forudsætning for at kunne følge udviklingen og følge op på Syddansk Vækstforums målsætninger inden for offshore energi er at have opdaterede og solide data om branchen. Indtil nu har der ikke været en samlet opgørelse af offshorebranchens beskæftigelse, omsætning og eksport. National branchestatistik Med kortlægningen, der præsenteres i rapporten, er der nu tilgængelige tal samlet for hele branchen. Det er intentionen, at tallene kan danne basis for udvikling af en egentlig national branchestatistik, der opdateres løbende og kan medvirke til at sikre, at alle brancheaktører har samme referenceramme. Offshore energi Offshore energierhvervene defineres som erhverv, der arbejder med teknologier, viden og/eller komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi. Branchen består af virksomheder der overordnet arbejder i to værdikæder. Olie og gas Den ene værdikæde er den hvor der i kædens sidste led, eller måske rettere i værdisystemets kerne ligger nogle få virksomheder der henter olie og gas op af undergrunden. Omkring disse kernevirksomheder ligger en række leverandører og underleverandører. Vind og bølge I den anden værdikæde står en fuldt installeret havvindmølle i kædens sidste led og en række industri og servicevirksomheder i kædens øvrige led. Aktiviter inden for bølgeenergi findes også i denne værdikæde, men udgør en meget beskeden andel. Denne kortlægning afdækker begge værdikæder relateret til offshore energiproduktion. Metode Offshore energibranchen er kortlagt ved at tage udgangspunkt i de virksomheder, der arbejder i branchen. Virksomhederne er identificeret gennem medlemslister fra organisationerne: Offshoreenergy.dk Vindmølleindustrien Oil Gas Denmark Derudover er der hentet virksomhedsnavne fra Danish Offshore Industry 213, der er en oversigt over 16 leverandører til offshorebranchen. Den resulterende liste med virksom- Offshoreenergy.dk Offshoreenergy.dk er den danske offshorebranches officielle nationale videncenter og innovationsnetværk. På vegne af mere end 27 medlemsvirksomheder og institutioner støtter Offshoreenergy.dk udviklingen i branchen med henblik på at skabe vækst i den danske offshorebranche. Vindmølleindustrien Vindmølleindustrien er en interesse- og brancheorganisation med mere end 24 medlemmer i hele landet. Brancheorganisationen favner både vindmøllefabrikanter, energiselskaber og den brede skare af virksomheder, der leverer komponenter, service og rådgivning. Oil Gas Denmark Olie Gas Danmark er en brancheorganisation for den danske olie og gassektor, som arbejder for, at virksomhederne og samfundet får mest mulig værdi fra produktionen af olie og gas. Olie Gas Danmark har fokus på udvikling af sektoren, på sikkerhed og miljø samt på forskning og uddannelse. Erhvervsudviklingsindsats i Syddanmark er fokuseret inden for tre nationale forretningsområder, der bygger på syddanske styrker og hver især rummer et stort vækstpotentiale. Vækstforums strategiske 22 mål Sundhedsog velfærdsinnovation Bæredygtig energi Menneskelige ressourcer og uddannelse Iværksætteri Oplevelseserhverv Forskning, innovation og nye teknologier, herunder IKT og design Klyngeudvikling Yderområder, grænseoverskridende samarbejde og internationalisering Særlige indsatsområder Bæredygtig energi Den stigende efterspørgsel efter energiressourcer skaber et voksende globalt marked indenfor energieffektive teknologier, udvinding af fossile brændstoffer og vedvarende offshore energi.

5 Baggrund og metode Side 5 heder er renset for virksomheder der ikke opfattes som en del af forretningsområdet offshore energiproduktion. Det kunne eksempelvis være hoteller og restauranter, der servicerer personer fra offshorebranchen. Her findes offshore virksomhederne antal arbejdssteder inden for offshore energiproduktion 212 Esbjerg 177 Screening af virksomheder De tilbageværende virksomheder er i den elektroniske spørgeskemaundersøgelse Kortlægning af offshorebranchen blevet spurgt til deres beskæftigelse, omsætning og eksport, og om hvor stor en del af deres aktiviteter, der er knyttet til offshore energiproduktion. Undersøgelsen er gennemført af Cowi. Aalborg Århus København Ringkøbing-Skjern Kolding Lyngby-Taarbæk Odense Fredericia Virksomhederne er desuden blevet bedt om at vurdere, om de beskæftiger sig med olie og gas, vind- og bølgeenergi eller begge typer af offshore energiproduktion. Vejle Frederikshavn Svendborg Aabenraa virksomheder modtog et spørgeskema og 162 virksomheder svarede, heraf svarede 25 virksomheder at de ikke arbejdede med hverken olie og gas eller offshore vind- og bølgeenergi. Derudover blev en række af de store virksomheder kontaktet telefonisk og interviewet om deres offshore aktivitet. Svarene fra virksomhederne er blevet brugt til at beregne, hvor stor en andel af forskellige branchers aktivitet der kan henføres til offshore energiproduktion. Virksomhedsdata Danmarks Statistik har efterfølgende fundet alle relevante arbejdsstedslokaliteter, der hører til virksomhederne på listen. Til disse arbejdssteder kobles registeroplysninger om virksomhedernes samlede beskæftigelse, omsætning og eksport. Herning Kerteminde Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Den samlede offshore beskæftigelse findes nu ved at kombinere de beregnede andele med registerdata for beskæftigelse, omsætning og eksport. Tilgængelige data De fundne tal om offshore energierhvervene er præsenteret i grafer og figurer i nærværende rapport. I det omfang der er brug for specifikke tal til egne tabeller, grafer eller figurer, så er de bagvedliggende tal gjort tilgængelige i regionens talbank, der kan findes på adressen: Var der tal du ikke lige fandt i rapporten? Vil I gerne lave jeres egne tabeller, grafer og figurer? Tallene i rapporten og endnu flere specifikke tal om : Beskæftigelse Omsætning Eksport...kan findes på:

6 Side 6 offshorebranchen 11 De danske offshorevirksomheder med næsten 27. fuldtidsbeskæftigede omsatte for 11 mia.kr i 212

7 Beskæftigelse og omsætning Side 7 Offshorebranchen Beskæftigelse Offshorebranchen er en branche i vækst. De seneste 3 år fra voksede offshorebranchen fra 21. fuldtidsbeskæftigede til 27., svarende til en vækst på 26 procent. Væksten fra har været størst inden for vind- og bølgeenergi, hvor beskæftigelsen steg med 32 procent mod 23 procent inden for olie og gas. Af de 27. fuldtidsbeskæftigede i offshorebranchen er 11. beskæftiget inden for vindog bølgeenergi og knap 16. er beskæftiget med offshore olie og gas. Omsætning Virksomhederne i offshorebranchen omsatte i 212 for 11 mia. kr. Olie og gas området har den største omsætning, 77 mia. kr. i 212, til gengæld er omsætningen inden for offshore vind og bølgeenergi vokset med 44 procent fra 21 til 212. I samme periode voksede omsætningen inden for olie og gas med 5 procent. Eksport Eksporten i offshorebranchen har også været i vækst og nåede 49 mia. kr. i 212. Til sammenligning var eksporten af medicinske produkter på 67 mia.kr. og tekstilprodukter på 28 mia.kr. i 212 Tre ud af fire beskæftigede inden for vind- og bølgeenergi er ansat i en industrivirksomhed, mens det gælder for én ud af fire inden for olie og gas. Eksporten inden for olie og gas er på 35 mia. kr. og er steget med 8 procent fra , mens eksporten inden for vind- og bølgeenergi steg fra 1 til 15 mia. kr., svarende til en vækst på 52 procent. Beskæftigelse i offshorebranchen Offshore vindog bølgeenergi Offshore olie og gas 15.7 Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

8 Side 8 Offshorebranchen Beskæftigelse i Offshore Vind & Bølge antal beskæftigede Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Beskæftigelse i Offshore Vind & Bølge fordelt på branche antal beskæftigede Industri Handel og transport Videnservice Øvrige brancher Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Industri Handel og transport Vidensservice Øvrige brancher

9 Beskæftigelse og omsætning Side 9 Beskæftigelse i Offshore Olie & Gas antal beskæftigede antal beskæftigede Beskæftigelse i Offshore Olie og Gas fordelt på branche Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Råstofindvinding Industri Handel og transport Videnservice Øvrige brancher Råstofindvinding Industri Handel og transport Vidensservice Øvrige brancher Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

10 Side 1 Offshorebranchen Omsætning i Offshore Olie & Gas Mia. kr. 5 mia. kr Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Omsætning i Offshore Vind & Bølge mia. Mia. kr. kr Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

11 Beskæftigelse og omsætning Side 11 Eksport i Offshore Olie & Gas virksomheder ,4 35, 3 32,5 25 mia. kr. mia. Mi.a kr. kr. Mia. kr Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Eksport 16 i Offshore Vind og Bølge virksomheder Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

12 52% af offshorevirksomhederne angiver, at de både arbejder inden for offshore olie og gas og offshore vind- og bølgeenergi.

13 Frem mod 22 Side 13 Forventninger til branchens udvikling Fremtidig vækst Undersøgelse blandt virksomheder I forbindelse med kortlægning er offshorebranchen er en lang række virksomheder blevet spurgt om, hvordan deres tilknytning til offshorebranchen er og inden for hvilke dele af branchen, de har aktiviteter. Virksomhederne er desuden blevet spurgt om deres forventninger til udvikling i beskæftigelse og omsætning i branchen i de kommende år. Kompetenceklynge 52 procent af offshorevirksomhederne angiver, at de både arbejder inden for offshore olie og gas og offshore vind- og bølgeenergi. Det understreger, at der er tale om en kompetenceklynge af virksomheder, der har bred viden om at arbejde på havet. Knap to tredjedele af de identificerede relevante offshore virksomheder er i brancherne industri, handel og transport. Konkret forventer de, at den samlede beskæftigelse i offshorebranchen vil vokse fra 27. beskæftigede i Både offshore olie & 212 til 36. i gas og offshore vindog bølgeenergi 215 og 5. i 52% 22. Forventningerne til omsætningsvækst er tilsvarende høje. Offshore olie & gas 32% Offshore vind- og bølgeenergi 16% Fordeling af offshorevirksomhedernes svar på spørgmål om branchetilknytning Vækstforventninger Virksomhederne i offshorebranchen har store forventninger til fremtiden og ser lyst på udviklingen i beskæftigelse, omsætning og eksport. Virksomhederne inden for både olie og gas og vind- og bølgeenergi har store forventninger til fremtidig vækst.

14 Side 14 offshorebranchen Offshore Olie & Gas i 215 og 22 forventninger til beskæftigelse (orange søjler) antal beskæftigede Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen Beskæftigelsesforventninger fordelt på branche Offshore Olie & Gas i 215 og 22 (stiplede linjer) mia. kr Råstofindvinding Industri Handel og transport Vidensservice Øvrige brancher Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen

15 Frem mod 22 Side 15 Offshore Vind & Bølge i 215 og 22 forventninger til beskæftigelse (orange søjler) antal beskæftigede Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen Beskæftigelsesforventninger fordelt på branche Offshore Vind & Bølge i 215 og 22 (stiplede linjer) Industri Handel og transport mia. kr. Vidensservice Øvrige brancher Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen

16 68% af virksomhederne vurderer at øget efterspørgsel på eksisterende markeder er blandt de største vækstpotentialer for branchen

17 Potentialer og barrierer Side 17 Fremtiden for offshorebranchen Potentialer og barrierer Potentialer Virksomhederne angiver, at det største potentiale de kommende 5-1 år ligger i øget omsætning på eksisterende markeder. For virksomheder der kun arbejder inden for olie og gas ser virksomhederne dog et lige så stort potentiale i omsætning fra nye produkter. Omsætning på nye markeder anses også som et stort potentiale for virksomheder inden for olie og gas (55 %), samt for virksomheder der arbejder inden for både olie og gas og vind- og bølgeenergi (66 %). For virksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med vind- og bølgeenergi, er det kun 23 procent, der angiver, at der er et stort potentiale i nye markeder. Omsætning fra nye ydelser vurderes lavest blandt potentialerne, men det er stadig omkring 4 procent af virksomhederne, der angiver dette som et stort potentiale. ser manglen på kvalificeret arbejdskraft som en væsentlig barriere for vækst. Høje omkostninger i form af løn, skatter og afgifter ses også som en barriere for virksomhedernes udvikling. Øgede krav til sikkerhed, certificering og/eller compliance er blandt de største barrierer inden for offshore vind- og bølgeenergi. Sektorens image angives kun af få virksomheder som en barriere for vækst. 1 procent af virksomhederne angiver at manglende forsknings- og udviklingsaktivitet er en barriere for deres vækst. Det er først og fremmest virksomheder inden for olie og gas der har angivet manglende forskning og udvikling som en barriere. 52 procent af Olie & Gas virksomhederne ser mangel på kvalificeret arbejdskraft som en væsentlig barriere for vækst Barrierer Global økonomisk krise og mangel på kvalificeret arbejdskraft er de største barrierer for vækst for offshorebranchen de kommende 5-1 år. Det er særligt virksomhederne, der udelukkende er beskæftiget inden for olie og gas, der

18 Side 18 offshorebranchen Hvor ligger de største potentialer for offshore de næste 5-1 år? Andel, der svarer, at her ligger de største vækstpotentialer % 2% 4% 6% 8% Øget efterspørgsel på eksisterende markeder 68% Øget efterspørgsel på nye markeder 55% Øget omsætning fra nye produkter 47% Øget omsætning fra eksisterende produkter 43% Øget omsætning fra nye ydelser 43% Øget omsætning fra eksisterende ydelser 4% Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen De største potentialer fordelt på Olie & Gas, Vind & Bølge og de virksomheder, der arbejder inden for begge offshorebrancher % 2% 4% 6% 8% Øget efterspørgsel på eksisterende markeder Øget efterspørgsel på nye markeder Øget omsætning fra nye produkter Øget omsætning fra eksisterende produkter Øget omsætning fra eksisterende ydelser Øget omsætning fra nye ydelser Offshore Olie & Gas Offshore Vind- og Bølgeenergi Både Olie & Gas og Vind- og Bølgeenergi Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen

19 Potentialer og barrierer Side 19 Hvor ligger de største barrierer for offshore de næste 5-1 år? Andel, der svarer, at her ligger de største vækstbarrierer % 2% 4% 6% Global økonomisk krise 56% Mangel på kvalificeret arbejdskraft 44% Høje lønomkostninger i Danmark 36% Skatter og afgifter 29% Øgede krav til sikkerhed, certificering og/eller compliance 29% Manglende forsknings- og udviklingsaktivitet 1% Ingen 9% Sproglige barrierer gør det svært at komme ind på nye markeder Sektorens image 4% 4% Kulturelle forhold gør det svært at tiltrække udenlandsk arbejdskraft % Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen De største barrierer fordelt på Olie & Gas, Vind & Bølge og de virksomheder, der arbejder inden for begge offshorebrancher % 2% 4% 6% 8% Global økonomisk krise Mangel på kvalificeret arbejdskraft Høje lønomkostninger i Danmark Øgede krav til sikkerhed, certificering og/eller compliance Skatter og afgifter Manglende forsknings- og udviklingsaktivitet Sproglige barrierer gør det svært at komme ind på nye markeder Sektorens image Kulturelle forhold gør det svært at tiltrække udenlandsk arbejdskraft Ingen Offshore Olie & Gas Offshore Vind- og Bølgeenergi Både Olie & Gas og Vind- og Bølgeenergi Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen

20 Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for den erhvervspolitiske satsning på forretningsområdet bæredygtig energi i Syddanmark har Region Syddanmark iværksat en national kortlægning af offshorebranchen. Formålet med kortlægningen har været at etablere en national statistik for branchen med centrale nøgletal såsom beskæftigelse, omsætning og eksport. Offshore energierhvervene med aktiviteter i hele vædiekæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi, indgår ikke selvstændigt i de traditionelle branchestatistikker. Derfor har der indtil nu ikke eksisteret en samlet opgørelse af offshorebranchens nøgletal. På den baggrund har Region Syddanmark kortlagt offshorebranchen i Danmark både inden for Offshore Olie & Gas og Offshore Vind- & Bølgeenergi. Rapporten er udarbejdet af Region Syddanmark. Cowi har gennemført spørgeskemaundersøgelsen og lavet brancheberegninger. Danmarks Statistik har leveret nøgletal på baggrund af den gennemførte virksomhedsscreening. Se flere analyser på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven Vejle

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold Grafisk produktion: akprint Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier 20 syddanske væksthistorier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter Sundheds-

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere