Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder"

Transkript

1 Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder

2 Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for den erhvervspolitiske satsning på forretningsområdet bæredygtig energi i Syddanmark har Region Syddanmark iværksat en national kortlægning af offshorebranchen. Formålet med kortlægningen har været at etablere en national statistik for branchen med centrale nøgletal såsom beskæftigelse, omsætning og eksport. Offshore energierhvervene med aktiviteter i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi, indgår ikke selvstændigt i de traditionelle branchestatistikker. Derfor har der indtil nu ikke eksisteret en samlet opgørelse af offshorebranchens nøgletal. På den baggrund har Region Syddanmark kortlagt offshorebranchen i Danmark både inden for Offshore Olie & Gas og Offshore Vind- & Bølgeenergi. Rapporten er udarbejdet af Region Syddanmark. Cowi har gennemført spørgeskemaundersøgelsen: Kortlægning af offshorebranchen, og Danmarks Statistik har leveret nøgletal på baggrund af den gennemførte virksomhedsscreening. Indhold Baggrund og metode / side 4 Offshorebranchen / side 7 Beskætigelse Omsætning Eksport Forventninger til branchens udvikling / side 13 Beskæftigelse frem mod 22 Omsætning frem mod 22 Fremtiden for offshorebranchen / side 17 Potentialer Barrierer Regional Udvikling / Strategi & Analyse September 213 Foto: Hyldager Fotografi og Colourbox

3 offshorebranchen Et samlet overblik Hvor mange arbejder inden for offshorebranchen? Hvordan har beskæftigelsesudviklingen været? Og hvordan er branchens forventninger til fremtiden? Det er spørgsmål som der gives svar på i denne denne rapport, der for første gang giver et samlet overblik over offshorebranchen. Satsning på offshore energiproduktion Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum satser på offshoreenergiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi. Satsningens omdrejningspunkt er den nationale offshoreklynge. 27. personer er beskæftiget med offshore energiproduktion i 212 Offshorebranchen består af private erhverv, der arbejder med teknologier, viden og komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion. Branchen opdeles overordnet i fossil energiproduktion (olie og gas) og i vedvarende energi (vind- og bølgeenergi). Nøgletal for branchen Kortlægningen viser, at 27. er beskæftiget på fuld tid inden for offshoreenergiproduktion. Mere end 11. personer er beskæftiget i værdikæden for vind- og bølgeenergi, mens olie og gasværdikæden beskæftiger knap 16. personer. Branchen omsætter samlet set for 11 mia. kr. og eksporterer for 49 mia. kr. En vækstbranche Offshorebranchen har meget positive forventninger til fremtiden. Virksomhederne i branchen forventer, at beskæftigelsen når 36. i 215 og op mod 5. i 22. Fuldtidsbeskæftigede i offshorebranchen i regionerne 212 En stor del af de beskæftigede i offshorebanchen er ansat i industrivirksomheder og naturligvis råstofindvinding for olie- og gassektorens vedkommende. Inden for vind- og bølgeenergi udgør branchen Vidensservice en mindre del af de ansatte i dag men frem mod 22 forventer videnservicevirksomhederne en vækst på 17 %. Sjælland 2.32 Nordjylland 2.3 Syddanmark 1.2 Syddansk koncentration Med Esbjerg som nationalt centrum for en stor del af de danske offshoreaktiviteter, er der en stor koncentration af offshore arbejdspladser i Syddanmark. I 212 var 1. af de 27. fuldtidsbeskæftigede i offshorebranchen ansat på arbejdssteder i regionen. Midtjylland 4.58 Hovedstaden 7.75

4 Side 4 offshorebranchen Baggrund & metode Syddansk satsning Offshore energi er en del et af Region Syddanmarks og Syddansk Vækstforums forretningsområder. En forudsætning for at kunne følge udviklingen og følge op på Syddansk Vækstforums målsætninger inden for offshore energi er at have opdaterede og solide data om branchen. Indtil nu har der ikke været en samlet opgørelse af offshorebranchens beskæftigelse, omsætning og eksport. National branchestatistik Med kortlægningen, der præsenteres i rapporten, er der nu tilgængelige tal samlet for hele branchen. Det er intentionen, at tallene kan danne basis for udvikling af en egentlig national branchestatistik, der opdateres løbende og kan medvirke til at sikre, at alle brancheaktører har samme referenceramme. Offshore energi Offshore energierhvervene defineres som erhverv, der arbejder med teknologier, viden og/eller komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi. Branchen består af virksomheder der overordnet arbejder i to værdikæder. Olie og gas Den ene værdikæde er den hvor der i kædens sidste led, eller måske rettere i værdisystemets kerne ligger nogle få virksomheder der henter olie og gas op af undergrunden. Omkring disse kernevirksomheder ligger en række leverandører og underleverandører. Vind og bølge I den anden værdikæde står en fuldt installeret havvindmølle i kædens sidste led og en række industri og servicevirksomheder i kædens øvrige led. Aktiviter inden for bølgeenergi findes også i denne værdikæde, men udgør en meget beskeden andel. Denne kortlægning afdækker begge værdikæder relateret til offshore energiproduktion. Metode Offshore energibranchen er kortlagt ved at tage udgangspunkt i de virksomheder, der arbejder i branchen. Virksomhederne er identificeret gennem medlemslister fra organisationerne: Offshoreenergy.dk Vindmølleindustrien Oil Gas Denmark Derudover er der hentet virksomhedsnavne fra Danish Offshore Industry 213, der er en oversigt over 16 leverandører til offshorebranchen. Den resulterende liste med virksom- Offshoreenergy.dk Offshoreenergy.dk er den danske offshorebranches officielle nationale videncenter og innovationsnetværk. På vegne af mere end 27 medlemsvirksomheder og institutioner støtter Offshoreenergy.dk udviklingen i branchen med henblik på at skabe vækst i den danske offshorebranche. Vindmølleindustrien Vindmølleindustrien er en interesse- og brancheorganisation med mere end 24 medlemmer i hele landet. Brancheorganisationen favner både vindmøllefabrikanter, energiselskaber og den brede skare af virksomheder, der leverer komponenter, service og rådgivning. Oil Gas Denmark Olie Gas Danmark er en brancheorganisation for den danske olie og gassektor, som arbejder for, at virksomhederne og samfundet får mest mulig værdi fra produktionen af olie og gas. Olie Gas Danmark har fokus på udvikling af sektoren, på sikkerhed og miljø samt på forskning og uddannelse. Erhvervsudviklingsindsats i Syddanmark er fokuseret inden for tre nationale forretningsområder, der bygger på syddanske styrker og hver især rummer et stort vækstpotentiale. Vækstforums strategiske 22 mål Sundhedsog velfærdsinnovation Bæredygtig energi Menneskelige ressourcer og uddannelse Iværksætteri Oplevelseserhverv Forskning, innovation og nye teknologier, herunder IKT og design Klyngeudvikling Yderområder, grænseoverskridende samarbejde og internationalisering Særlige indsatsområder Bæredygtig energi Den stigende efterspørgsel efter energiressourcer skaber et voksende globalt marked indenfor energieffektive teknologier, udvinding af fossile brændstoffer og vedvarende offshore energi.

5 Baggrund og metode Side 5 heder er renset for virksomheder der ikke opfattes som en del af forretningsområdet offshore energiproduktion. Det kunne eksempelvis være hoteller og restauranter, der servicerer personer fra offshorebranchen. Her findes offshore virksomhederne antal arbejdssteder inden for offshore energiproduktion 212 Esbjerg 177 Screening af virksomheder De tilbageværende virksomheder er i den elektroniske spørgeskemaundersøgelse Kortlægning af offshorebranchen blevet spurgt til deres beskæftigelse, omsætning og eksport, og om hvor stor en del af deres aktiviteter, der er knyttet til offshore energiproduktion. Undersøgelsen er gennemført af Cowi. Aalborg Århus København Ringkøbing-Skjern Kolding Lyngby-Taarbæk Odense Fredericia Virksomhederne er desuden blevet bedt om at vurdere, om de beskæftiger sig med olie og gas, vind- og bølgeenergi eller begge typer af offshore energiproduktion. Vejle Frederikshavn Svendborg Aabenraa virksomheder modtog et spørgeskema og 162 virksomheder svarede, heraf svarede 25 virksomheder at de ikke arbejdede med hverken olie og gas eller offshore vind- og bølgeenergi. Derudover blev en række af de store virksomheder kontaktet telefonisk og interviewet om deres offshore aktivitet. Svarene fra virksomhederne er blevet brugt til at beregne, hvor stor en andel af forskellige branchers aktivitet der kan henføres til offshore energiproduktion. Virksomhedsdata Danmarks Statistik har efterfølgende fundet alle relevante arbejdsstedslokaliteter, der hører til virksomhederne på listen. Til disse arbejdssteder kobles registeroplysninger om virksomhedernes samlede beskæftigelse, omsætning og eksport. Herning Kerteminde Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Den samlede offshore beskæftigelse findes nu ved at kombinere de beregnede andele med registerdata for beskæftigelse, omsætning og eksport. Tilgængelige data De fundne tal om offshore energierhvervene er præsenteret i grafer og figurer i nærværende rapport. I det omfang der er brug for specifikke tal til egne tabeller, grafer eller figurer, så er de bagvedliggende tal gjort tilgængelige i regionens talbank, der kan findes på adressen: Var der tal du ikke lige fandt i rapporten? Vil I gerne lave jeres egne tabeller, grafer og figurer? Tallene i rapporten og endnu flere specifikke tal om : Beskæftigelse Omsætning Eksport...kan findes på:

6 Side 6 offshorebranchen 11 De danske offshorevirksomheder med næsten 27. fuldtidsbeskæftigede omsatte for 11 mia.kr i 212

7 Beskæftigelse og omsætning Side 7 Offshorebranchen Beskæftigelse Offshorebranchen er en branche i vækst. De seneste 3 år fra voksede offshorebranchen fra 21. fuldtidsbeskæftigede til 27., svarende til en vækst på 26 procent. Væksten fra har været størst inden for vind- og bølgeenergi, hvor beskæftigelsen steg med 32 procent mod 23 procent inden for olie og gas. Af de 27. fuldtidsbeskæftigede i offshorebranchen er 11. beskæftiget inden for vindog bølgeenergi og knap 16. er beskæftiget med offshore olie og gas. Omsætning Virksomhederne i offshorebranchen omsatte i 212 for 11 mia. kr. Olie og gas området har den største omsætning, 77 mia. kr. i 212, til gengæld er omsætningen inden for offshore vind og bølgeenergi vokset med 44 procent fra 21 til 212. I samme periode voksede omsætningen inden for olie og gas med 5 procent. Eksport Eksporten i offshorebranchen har også været i vækst og nåede 49 mia. kr. i 212. Til sammenligning var eksporten af medicinske produkter på 67 mia.kr. og tekstilprodukter på 28 mia.kr. i 212 Tre ud af fire beskæftigede inden for vind- og bølgeenergi er ansat i en industrivirksomhed, mens det gælder for én ud af fire inden for olie og gas. Eksporten inden for olie og gas er på 35 mia. kr. og er steget med 8 procent fra , mens eksporten inden for vind- og bølgeenergi steg fra 1 til 15 mia. kr., svarende til en vækst på 52 procent. Beskæftigelse i offshorebranchen Offshore vindog bølgeenergi Offshore olie og gas 15.7 Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

8 Side 8 Offshorebranchen Beskæftigelse i Offshore Vind & Bølge antal beskæftigede Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Beskæftigelse i Offshore Vind & Bølge fordelt på branche antal beskæftigede Industri Handel og transport Videnservice Øvrige brancher Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Industri Handel og transport Vidensservice Øvrige brancher

9 Beskæftigelse og omsætning Side 9 Beskæftigelse i Offshore Olie & Gas antal beskæftigede antal beskæftigede Beskæftigelse i Offshore Olie og Gas fordelt på branche Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Råstofindvinding Industri Handel og transport Videnservice Øvrige brancher Råstofindvinding Industri Handel og transport Vidensservice Øvrige brancher Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

10 Side 1 Offshorebranchen Omsætning i Offshore Olie & Gas Mia. kr. 5 mia. kr Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Omsætning i Offshore Vind & Bølge mia. Mia. kr. kr Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

11 Beskæftigelse og omsætning Side 11 Eksport i Offshore Olie & Gas virksomheder ,4 35, 3 32,5 25 mia. kr. mia. Mi.a kr. kr. Mia. kr Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Eksport 16 i Offshore Vind og Bølge virksomheder Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

12 52% af offshorevirksomhederne angiver, at de både arbejder inden for offshore olie og gas og offshore vind- og bølgeenergi.

13 Frem mod 22 Side 13 Forventninger til branchens udvikling Fremtidig vækst Undersøgelse blandt virksomheder I forbindelse med kortlægning er offshorebranchen er en lang række virksomheder blevet spurgt om, hvordan deres tilknytning til offshorebranchen er og inden for hvilke dele af branchen, de har aktiviteter. Virksomhederne er desuden blevet spurgt om deres forventninger til udvikling i beskæftigelse og omsætning i branchen i de kommende år. Kompetenceklynge 52 procent af offshorevirksomhederne angiver, at de både arbejder inden for offshore olie og gas og offshore vind- og bølgeenergi. Det understreger, at der er tale om en kompetenceklynge af virksomheder, der har bred viden om at arbejde på havet. Knap to tredjedele af de identificerede relevante offshore virksomheder er i brancherne industri, handel og transport. Konkret forventer de, at den samlede beskæftigelse i offshorebranchen vil vokse fra 27. beskæftigede i Både offshore olie & 212 til 36. i gas og offshore vindog bølgeenergi 215 og 5. i 52% 22. Forventningerne til omsætningsvækst er tilsvarende høje. Offshore olie & gas 32% Offshore vind- og bølgeenergi 16% Fordeling af offshorevirksomhedernes svar på spørgmål om branchetilknytning Vækstforventninger Virksomhederne i offshorebranchen har store forventninger til fremtiden og ser lyst på udviklingen i beskæftigelse, omsætning og eksport. Virksomhederne inden for både olie og gas og vind- og bølgeenergi har store forventninger til fremtidig vækst.

14 Side 14 offshorebranchen Offshore Olie & Gas i 215 og 22 forventninger til beskæftigelse (orange søjler) antal beskæftigede Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen Beskæftigelsesforventninger fordelt på branche Offshore Olie & Gas i 215 og 22 (stiplede linjer) mia. kr Råstofindvinding Industri Handel og transport Vidensservice Øvrige brancher Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen

15 Frem mod 22 Side 15 Offshore Vind & Bølge i 215 og 22 forventninger til beskæftigelse (orange søjler) antal beskæftigede Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen Beskæftigelsesforventninger fordelt på branche Offshore Vind & Bølge i 215 og 22 (stiplede linjer) Industri Handel og transport mia. kr. Vidensservice Øvrige brancher Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen

16 68% af virksomhederne vurderer at øget efterspørgsel på eksisterende markeder er blandt de største vækstpotentialer for branchen

17 Potentialer og barrierer Side 17 Fremtiden for offshorebranchen Potentialer og barrierer Potentialer Virksomhederne angiver, at det største potentiale de kommende 5-1 år ligger i øget omsætning på eksisterende markeder. For virksomheder der kun arbejder inden for olie og gas ser virksomhederne dog et lige så stort potentiale i omsætning fra nye produkter. Omsætning på nye markeder anses også som et stort potentiale for virksomheder inden for olie og gas (55 %), samt for virksomheder der arbejder inden for både olie og gas og vind- og bølgeenergi (66 %). For virksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med vind- og bølgeenergi, er det kun 23 procent, der angiver, at der er et stort potentiale i nye markeder. Omsætning fra nye ydelser vurderes lavest blandt potentialerne, men det er stadig omkring 4 procent af virksomhederne, der angiver dette som et stort potentiale. ser manglen på kvalificeret arbejdskraft som en væsentlig barriere for vækst. Høje omkostninger i form af løn, skatter og afgifter ses også som en barriere for virksomhedernes udvikling. Øgede krav til sikkerhed, certificering og/eller compliance er blandt de største barrierer inden for offshore vind- og bølgeenergi. Sektorens image angives kun af få virksomheder som en barriere for vækst. 1 procent af virksomhederne angiver at manglende forsknings- og udviklingsaktivitet er en barriere for deres vækst. Det er først og fremmest virksomheder inden for olie og gas der har angivet manglende forskning og udvikling som en barriere. 52 procent af Olie & Gas virksomhederne ser mangel på kvalificeret arbejdskraft som en væsentlig barriere for vækst Barrierer Global økonomisk krise og mangel på kvalificeret arbejdskraft er de største barrierer for vækst for offshorebranchen de kommende 5-1 år. Det er særligt virksomhederne, der udelukkende er beskæftiget inden for olie og gas, der

18 Side 18 offshorebranchen Hvor ligger de største potentialer for offshore de næste 5-1 år? Andel, der svarer, at her ligger de største vækstpotentialer % 2% 4% 6% 8% Øget efterspørgsel på eksisterende markeder 68% Øget efterspørgsel på nye markeder 55% Øget omsætning fra nye produkter 47% Øget omsætning fra eksisterende produkter 43% Øget omsætning fra nye ydelser 43% Øget omsætning fra eksisterende ydelser 4% Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen De største potentialer fordelt på Olie & Gas, Vind & Bølge og de virksomheder, der arbejder inden for begge offshorebrancher % 2% 4% 6% 8% Øget efterspørgsel på eksisterende markeder Øget efterspørgsel på nye markeder Øget omsætning fra nye produkter Øget omsætning fra eksisterende produkter Øget omsætning fra eksisterende ydelser Øget omsætning fra nye ydelser Offshore Olie & Gas Offshore Vind- og Bølgeenergi Både Olie & Gas og Vind- og Bølgeenergi Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen

19 Potentialer og barrierer Side 19 Hvor ligger de største barrierer for offshore de næste 5-1 år? Andel, der svarer, at her ligger de største vækstbarrierer % 2% 4% 6% Global økonomisk krise 56% Mangel på kvalificeret arbejdskraft 44% Høje lønomkostninger i Danmark 36% Skatter og afgifter 29% Øgede krav til sikkerhed, certificering og/eller compliance 29% Manglende forsknings- og udviklingsaktivitet 1% Ingen 9% Sproglige barrierer gør det svært at komme ind på nye markeder Sektorens image 4% 4% Kulturelle forhold gør det svært at tiltrække udenlandsk arbejdskraft % Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen De største barrierer fordelt på Olie & Gas, Vind & Bølge og de virksomheder, der arbejder inden for begge offshorebrancher % 2% 4% 6% 8% Global økonomisk krise Mangel på kvalificeret arbejdskraft Høje lønomkostninger i Danmark Øgede krav til sikkerhed, certificering og/eller compliance Skatter og afgifter Manglende forsknings- og udviklingsaktivitet Sproglige barrierer gør det svært at komme ind på nye markeder Sektorens image Kulturelle forhold gør det svært at tiltrække udenlandsk arbejdskraft Ingen Offshore Olie & Gas Offshore Vind- og Bølgeenergi Både Olie & Gas og Vind- og Bølgeenergi Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen

20 Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for den erhvervspolitiske satsning på forretningsområdet bæredygtig energi i Syddanmark har Region Syddanmark iværksat en national kortlægning af offshorebranchen. Formålet med kortlægningen har været at etablere en national statistik for branchen med centrale nøgletal såsom beskæftigelse, omsætning og eksport. Offshore energierhvervene med aktiviteter i hele vædiekæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi, indgår ikke selvstændigt i de traditionelle branchestatistikker. Derfor har der indtil nu ikke eksisteret en samlet opgørelse af offshorebranchens nøgletal. På den baggrund har Region Syddanmark kortlagt offshorebranchen i Danmark både inden for Offshore Olie & Gas og Offshore Vind- & Bølgeenergi. Rapporten er udarbejdet af Region Syddanmark. Cowi har gennemført spørgeskemaundersøgelsen og lavet brancheberegninger. Danmarks Statistik har leveret nøgletal på baggrund af den gennemførte virksomhedsscreening. Se flere analyser på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven Vejle

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg I årets sidste udgave af BEDRE Overblik tager Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling temperaturen på iværksætteri.

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER

STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER SYDDANMARK Effekten af vækstprojekter STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER Teccluster fik idé til ny 3D-sårscanner på kajkanten Vækstforum-projekter viser enestående resultater 1 intro Tekst: Thomas

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere