Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder"

Transkript

1 Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder

2 Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for den erhvervspolitiske satsning på forretningsområdet bæredygtig energi i Syddanmark har Region Syddanmark iværksat en national kortlægning af offshorebranchen. Formålet med kortlægningen har været at etablere en national statistik for branchen med centrale nøgletal såsom beskæftigelse, omsætning og eksport. Offshore energierhvervene med aktiviteter i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi, indgår ikke selvstændigt i de traditionelle branchestatistikker. Derfor har der indtil nu ikke eksisteret en samlet opgørelse af offshorebranchens nøgletal. På den baggrund har Region Syddanmark kortlagt offshorebranchen i Danmark både inden for Offshore Olie & Gas og Offshore Vind- & Bølgeenergi. Rapporten er udarbejdet af Region Syddanmark. Cowi har gennemført spørgeskemaundersøgelsen: Kortlægning af offshorebranchen, og Danmarks Statistik har leveret nøgletal på baggrund af den gennemførte virksomhedsscreening. Indhold Baggrund og metode / side 4 Offshorebranchen / side 7 Beskætigelse Omsætning Eksport Forventninger til branchens udvikling / side 13 Beskæftigelse frem mod 22 Omsætning frem mod 22 Fremtiden for offshorebranchen / side 17 Potentialer Barrierer Regional Udvikling / Strategi & Analyse September 213 Foto: Hyldager Fotografi og Colourbox

3 offshorebranchen Et samlet overblik Hvor mange arbejder inden for offshorebranchen? Hvordan har beskæftigelsesudviklingen været? Og hvordan er branchens forventninger til fremtiden? Det er spørgsmål som der gives svar på i denne denne rapport, der for første gang giver et samlet overblik over offshorebranchen. Satsning på offshore energiproduktion Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum satser på offshoreenergiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi. Satsningens omdrejningspunkt er den nationale offshoreklynge. 27. personer er beskæftiget med offshore energiproduktion i 212 Offshorebranchen består af private erhverv, der arbejder med teknologier, viden og komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion. Branchen opdeles overordnet i fossil energiproduktion (olie og gas) og i vedvarende energi (vind- og bølgeenergi). Nøgletal for branchen Kortlægningen viser, at 27. er beskæftiget på fuld tid inden for offshoreenergiproduktion. Mere end 11. personer er beskæftiget i værdikæden for vind- og bølgeenergi, mens olie og gasværdikæden beskæftiger knap 16. personer. Branchen omsætter samlet set for 11 mia. kr. og eksporterer for 49 mia. kr. En vækstbranche Offshorebranchen har meget positive forventninger til fremtiden. Virksomhederne i branchen forventer, at beskæftigelsen når 36. i 215 og op mod 5. i 22. Fuldtidsbeskæftigede i offshorebranchen i regionerne 212 En stor del af de beskæftigede i offshorebanchen er ansat i industrivirksomheder og naturligvis råstofindvinding for olie- og gassektorens vedkommende. Inden for vind- og bølgeenergi udgør branchen Vidensservice en mindre del af de ansatte i dag men frem mod 22 forventer videnservicevirksomhederne en vækst på 17 %. Sjælland 2.32 Nordjylland 2.3 Syddanmark 1.2 Syddansk koncentration Med Esbjerg som nationalt centrum for en stor del af de danske offshoreaktiviteter, er der en stor koncentration af offshore arbejdspladser i Syddanmark. I 212 var 1. af de 27. fuldtidsbeskæftigede i offshorebranchen ansat på arbejdssteder i regionen. Midtjylland 4.58 Hovedstaden 7.75

4 Side 4 offshorebranchen Baggrund & metode Syddansk satsning Offshore energi er en del et af Region Syddanmarks og Syddansk Vækstforums forretningsområder. En forudsætning for at kunne følge udviklingen og følge op på Syddansk Vækstforums målsætninger inden for offshore energi er at have opdaterede og solide data om branchen. Indtil nu har der ikke været en samlet opgørelse af offshorebranchens beskæftigelse, omsætning og eksport. National branchestatistik Med kortlægningen, der præsenteres i rapporten, er der nu tilgængelige tal samlet for hele branchen. Det er intentionen, at tallene kan danne basis for udvikling af en egentlig national branchestatistik, der opdateres løbende og kan medvirke til at sikre, at alle brancheaktører har samme referenceramme. Offshore energi Offshore energierhvervene defineres som erhverv, der arbejder med teknologier, viden og/eller komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi. Branchen består af virksomheder der overordnet arbejder i to værdikæder. Olie og gas Den ene værdikæde er den hvor der i kædens sidste led, eller måske rettere i værdisystemets kerne ligger nogle få virksomheder der henter olie og gas op af undergrunden. Omkring disse kernevirksomheder ligger en række leverandører og underleverandører. Vind og bølge I den anden værdikæde står en fuldt installeret havvindmølle i kædens sidste led og en række industri og servicevirksomheder i kædens øvrige led. Aktiviter inden for bølgeenergi findes også i denne værdikæde, men udgør en meget beskeden andel. Denne kortlægning afdækker begge værdikæder relateret til offshore energiproduktion. Metode Offshore energibranchen er kortlagt ved at tage udgangspunkt i de virksomheder, der arbejder i branchen. Virksomhederne er identificeret gennem medlemslister fra organisationerne: Offshoreenergy.dk Vindmølleindustrien Oil Gas Denmark Derudover er der hentet virksomhedsnavne fra Danish Offshore Industry 213, der er en oversigt over 16 leverandører til offshorebranchen. Den resulterende liste med virksom- Offshoreenergy.dk Offshoreenergy.dk er den danske offshorebranches officielle nationale videncenter og innovationsnetværk. På vegne af mere end 27 medlemsvirksomheder og institutioner støtter Offshoreenergy.dk udviklingen i branchen med henblik på at skabe vækst i den danske offshorebranche. Vindmølleindustrien Vindmølleindustrien er en interesse- og brancheorganisation med mere end 24 medlemmer i hele landet. Brancheorganisationen favner både vindmøllefabrikanter, energiselskaber og den brede skare af virksomheder, der leverer komponenter, service og rådgivning. Oil Gas Denmark Olie Gas Danmark er en brancheorganisation for den danske olie og gassektor, som arbejder for, at virksomhederne og samfundet får mest mulig værdi fra produktionen af olie og gas. Olie Gas Danmark har fokus på udvikling af sektoren, på sikkerhed og miljø samt på forskning og uddannelse. Erhvervsudviklingsindsats i Syddanmark er fokuseret inden for tre nationale forretningsområder, der bygger på syddanske styrker og hver især rummer et stort vækstpotentiale. Vækstforums strategiske 22 mål Sundhedsog velfærdsinnovation Bæredygtig energi Menneskelige ressourcer og uddannelse Iværksætteri Oplevelseserhverv Forskning, innovation og nye teknologier, herunder IKT og design Klyngeudvikling Yderområder, grænseoverskridende samarbejde og internationalisering Særlige indsatsområder Bæredygtig energi Den stigende efterspørgsel efter energiressourcer skaber et voksende globalt marked indenfor energieffektive teknologier, udvinding af fossile brændstoffer og vedvarende offshore energi.

5 Baggrund og metode Side 5 heder er renset for virksomheder der ikke opfattes som en del af forretningsområdet offshore energiproduktion. Det kunne eksempelvis være hoteller og restauranter, der servicerer personer fra offshorebranchen. Her findes offshore virksomhederne antal arbejdssteder inden for offshore energiproduktion 212 Esbjerg 177 Screening af virksomheder De tilbageværende virksomheder er i den elektroniske spørgeskemaundersøgelse Kortlægning af offshorebranchen blevet spurgt til deres beskæftigelse, omsætning og eksport, og om hvor stor en del af deres aktiviteter, der er knyttet til offshore energiproduktion. Undersøgelsen er gennemført af Cowi. Aalborg Århus København Ringkøbing-Skjern Kolding Lyngby-Taarbæk Odense Fredericia Virksomhederne er desuden blevet bedt om at vurdere, om de beskæftiger sig med olie og gas, vind- og bølgeenergi eller begge typer af offshore energiproduktion. Vejle Frederikshavn Svendborg Aabenraa virksomheder modtog et spørgeskema og 162 virksomheder svarede, heraf svarede 25 virksomheder at de ikke arbejdede med hverken olie og gas eller offshore vind- og bølgeenergi. Derudover blev en række af de store virksomheder kontaktet telefonisk og interviewet om deres offshore aktivitet. Svarene fra virksomhederne er blevet brugt til at beregne, hvor stor en andel af forskellige branchers aktivitet der kan henføres til offshore energiproduktion. Virksomhedsdata Danmarks Statistik har efterfølgende fundet alle relevante arbejdsstedslokaliteter, der hører til virksomhederne på listen. Til disse arbejdssteder kobles registeroplysninger om virksomhedernes samlede beskæftigelse, omsætning og eksport. Herning Kerteminde Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Den samlede offshore beskæftigelse findes nu ved at kombinere de beregnede andele med registerdata for beskæftigelse, omsætning og eksport. Tilgængelige data De fundne tal om offshore energierhvervene er præsenteret i grafer og figurer i nærværende rapport. I det omfang der er brug for specifikke tal til egne tabeller, grafer eller figurer, så er de bagvedliggende tal gjort tilgængelige i regionens talbank, der kan findes på adressen: Var der tal du ikke lige fandt i rapporten? Vil I gerne lave jeres egne tabeller, grafer og figurer? Tallene i rapporten og endnu flere specifikke tal om : Beskæftigelse Omsætning Eksport...kan findes på:

6 Side 6 offshorebranchen 11 De danske offshorevirksomheder med næsten 27. fuldtidsbeskæftigede omsatte for 11 mia.kr i 212

7 Beskæftigelse og omsætning Side 7 Offshorebranchen Beskæftigelse Offshorebranchen er en branche i vækst. De seneste 3 år fra voksede offshorebranchen fra 21. fuldtidsbeskæftigede til 27., svarende til en vækst på 26 procent. Væksten fra har været størst inden for vind- og bølgeenergi, hvor beskæftigelsen steg med 32 procent mod 23 procent inden for olie og gas. Af de 27. fuldtidsbeskæftigede i offshorebranchen er 11. beskæftiget inden for vindog bølgeenergi og knap 16. er beskæftiget med offshore olie og gas. Omsætning Virksomhederne i offshorebranchen omsatte i 212 for 11 mia. kr. Olie og gas området har den største omsætning, 77 mia. kr. i 212, til gengæld er omsætningen inden for offshore vind og bølgeenergi vokset med 44 procent fra 21 til 212. I samme periode voksede omsætningen inden for olie og gas med 5 procent. Eksport Eksporten i offshorebranchen har også været i vækst og nåede 49 mia. kr. i 212. Til sammenligning var eksporten af medicinske produkter på 67 mia.kr. og tekstilprodukter på 28 mia.kr. i 212 Tre ud af fire beskæftigede inden for vind- og bølgeenergi er ansat i en industrivirksomhed, mens det gælder for én ud af fire inden for olie og gas. Eksporten inden for olie og gas er på 35 mia. kr. og er steget med 8 procent fra , mens eksporten inden for vind- og bølgeenergi steg fra 1 til 15 mia. kr., svarende til en vækst på 52 procent. Beskæftigelse i offshorebranchen Offshore vindog bølgeenergi Offshore olie og gas 15.7 Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

8 Side 8 Offshorebranchen Beskæftigelse i Offshore Vind & Bølge antal beskæftigede Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Beskæftigelse i Offshore Vind & Bølge fordelt på branche antal beskæftigede Industri Handel og transport Videnservice Øvrige brancher Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Industri Handel og transport Vidensservice Øvrige brancher

9 Beskæftigelse og omsætning Side 9 Beskæftigelse i Offshore Olie & Gas antal beskæftigede antal beskæftigede Beskæftigelse i Offshore Olie og Gas fordelt på branche Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Råstofindvinding Industri Handel og transport Videnservice Øvrige brancher Råstofindvinding Industri Handel og transport Vidensservice Øvrige brancher Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

10 Side 1 Offshorebranchen Omsætning i Offshore Olie & Gas Mia. kr. 5 mia. kr Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Omsætning i Offshore Vind & Bølge mia. Mia. kr. kr Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

11 Beskæftigelse og omsætning Side 11 Eksport i Offshore Olie & Gas virksomheder ,4 35, 3 32,5 25 mia. kr. mia. Mi.a kr. kr. Mia. kr Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Eksport 16 i Offshore Vind og Bølge virksomheder Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

12 52% af offshorevirksomhederne angiver, at de både arbejder inden for offshore olie og gas og offshore vind- og bølgeenergi.

13 Frem mod 22 Side 13 Forventninger til branchens udvikling Fremtidig vækst Undersøgelse blandt virksomheder I forbindelse med kortlægning er offshorebranchen er en lang række virksomheder blevet spurgt om, hvordan deres tilknytning til offshorebranchen er og inden for hvilke dele af branchen, de har aktiviteter. Virksomhederne er desuden blevet spurgt om deres forventninger til udvikling i beskæftigelse og omsætning i branchen i de kommende år. Kompetenceklynge 52 procent af offshorevirksomhederne angiver, at de både arbejder inden for offshore olie og gas og offshore vind- og bølgeenergi. Det understreger, at der er tale om en kompetenceklynge af virksomheder, der har bred viden om at arbejde på havet. Knap to tredjedele af de identificerede relevante offshore virksomheder er i brancherne industri, handel og transport. Konkret forventer de, at den samlede beskæftigelse i offshorebranchen vil vokse fra 27. beskæftigede i Både offshore olie & 212 til 36. i gas og offshore vindog bølgeenergi 215 og 5. i 52% 22. Forventningerne til omsætningsvækst er tilsvarende høje. Offshore olie & gas 32% Offshore vind- og bølgeenergi 16% Fordeling af offshorevirksomhedernes svar på spørgmål om branchetilknytning Vækstforventninger Virksomhederne i offshorebranchen har store forventninger til fremtiden og ser lyst på udviklingen i beskæftigelse, omsætning og eksport. Virksomhederne inden for både olie og gas og vind- og bølgeenergi har store forventninger til fremtidig vækst.

14 Side 14 offshorebranchen Offshore Olie & Gas i 215 og 22 forventninger til beskæftigelse (orange søjler) antal beskæftigede Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen Beskæftigelsesforventninger fordelt på branche Offshore Olie & Gas i 215 og 22 (stiplede linjer) mia. kr Råstofindvinding Industri Handel og transport Vidensservice Øvrige brancher Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen

15 Frem mod 22 Side 15 Offshore Vind & Bølge i 215 og 22 forventninger til beskæftigelse (orange søjler) antal beskæftigede Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen Beskæftigelsesforventninger fordelt på branche Offshore Vind & Bølge i 215 og 22 (stiplede linjer) Industri Handel og transport mia. kr. Vidensservice Øvrige brancher Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen

16 68% af virksomhederne vurderer at øget efterspørgsel på eksisterende markeder er blandt de største vækstpotentialer for branchen

17 Potentialer og barrierer Side 17 Fremtiden for offshorebranchen Potentialer og barrierer Potentialer Virksomhederne angiver, at det største potentiale de kommende 5-1 år ligger i øget omsætning på eksisterende markeder. For virksomheder der kun arbejder inden for olie og gas ser virksomhederne dog et lige så stort potentiale i omsætning fra nye produkter. Omsætning på nye markeder anses også som et stort potentiale for virksomheder inden for olie og gas (55 %), samt for virksomheder der arbejder inden for både olie og gas og vind- og bølgeenergi (66 %). For virksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med vind- og bølgeenergi, er det kun 23 procent, der angiver, at der er et stort potentiale i nye markeder. Omsætning fra nye ydelser vurderes lavest blandt potentialerne, men det er stadig omkring 4 procent af virksomhederne, der angiver dette som et stort potentiale. ser manglen på kvalificeret arbejdskraft som en væsentlig barriere for vækst. Høje omkostninger i form af løn, skatter og afgifter ses også som en barriere for virksomhedernes udvikling. Øgede krav til sikkerhed, certificering og/eller compliance er blandt de største barrierer inden for offshore vind- og bølgeenergi. Sektorens image angives kun af få virksomheder som en barriere for vækst. 1 procent af virksomhederne angiver at manglende forsknings- og udviklingsaktivitet er en barriere for deres vækst. Det er først og fremmest virksomheder inden for olie og gas der har angivet manglende forskning og udvikling som en barriere. 52 procent af Olie & Gas virksomhederne ser mangel på kvalificeret arbejdskraft som en væsentlig barriere for vækst Barrierer Global økonomisk krise og mangel på kvalificeret arbejdskraft er de største barrierer for vækst for offshorebranchen de kommende 5-1 år. Det er særligt virksomhederne, der udelukkende er beskæftiget inden for olie og gas, der

18 Side 18 offshorebranchen Hvor ligger de største potentialer for offshore de næste 5-1 år? Andel, der svarer, at her ligger de største vækstpotentialer % 2% 4% 6% 8% Øget efterspørgsel på eksisterende markeder 68% Øget efterspørgsel på nye markeder 55% Øget omsætning fra nye produkter 47% Øget omsætning fra eksisterende produkter 43% Øget omsætning fra nye ydelser 43% Øget omsætning fra eksisterende ydelser 4% Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen De største potentialer fordelt på Olie & Gas, Vind & Bølge og de virksomheder, der arbejder inden for begge offshorebrancher % 2% 4% 6% 8% Øget efterspørgsel på eksisterende markeder Øget efterspørgsel på nye markeder Øget omsætning fra nye produkter Øget omsætning fra eksisterende produkter Øget omsætning fra eksisterende ydelser Øget omsætning fra nye ydelser Offshore Olie & Gas Offshore Vind- og Bølgeenergi Både Olie & Gas og Vind- og Bølgeenergi Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen

19 Potentialer og barrierer Side 19 Hvor ligger de største barrierer for offshore de næste 5-1 år? Andel, der svarer, at her ligger de største vækstbarrierer % 2% 4% 6% Global økonomisk krise 56% Mangel på kvalificeret arbejdskraft 44% Høje lønomkostninger i Danmark 36% Skatter og afgifter 29% Øgede krav til sikkerhed, certificering og/eller compliance 29% Manglende forsknings- og udviklingsaktivitet 1% Ingen 9% Sproglige barrierer gør det svært at komme ind på nye markeder Sektorens image 4% 4% Kulturelle forhold gør det svært at tiltrække udenlandsk arbejdskraft % Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen De største barrierer fordelt på Olie & Gas, Vind & Bølge og de virksomheder, der arbejder inden for begge offshorebrancher % 2% 4% 6% 8% Global økonomisk krise Mangel på kvalificeret arbejdskraft Høje lønomkostninger i Danmark Øgede krav til sikkerhed, certificering og/eller compliance Skatter og afgifter Manglende forsknings- og udviklingsaktivitet Sproglige barrierer gør det svært at komme ind på nye markeder Sektorens image Kulturelle forhold gør det svært at tiltrække udenlandsk arbejdskraft Ingen Offshore Olie & Gas Offshore Vind- og Bølgeenergi Både Olie & Gas og Vind- og Bølgeenergi Kilde: Region Syddanmark Kortlægning af offshorebranchen

20 Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for den erhvervspolitiske satsning på forretningsområdet bæredygtig energi i Syddanmark har Region Syddanmark iværksat en national kortlægning af offshorebranchen. Formålet med kortlægningen har været at etablere en national statistik for branchen med centrale nøgletal såsom beskæftigelse, omsætning og eksport. Offshore energierhvervene med aktiviteter i hele vædiekæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi, indgår ikke selvstændigt i de traditionelle branchestatistikker. Derfor har der indtil nu ikke eksisteret en samlet opgørelse af offshorebranchens nøgletal. På den baggrund har Region Syddanmark kortlagt offshorebranchen i Danmark både inden for Offshore Olie & Gas og Offshore Vind- & Bølgeenergi. Rapporten er udarbejdet af Region Syddanmark. Cowi har gennemført spørgeskemaundersøgelsen og lavet brancheberegninger. Danmarks Statistik har leveret nøgletal på baggrund af den gennemførte virksomhedsscreening. Se flere analyser på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven Vejle

-- / National kortlægning af forretningsområdet

-- / National kortlægning af forretningsområdet Regionale styrkepositioner Den danske offshorebranche -- / National kortlægning af forretningsområdet attraktiv aktiv produktiv --- ERHVERV I UDVIKLING BÆREDYGTIG ENERGI -- Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark Sundheds- og Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland BEDRE Overblik Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland 2017 Vi sætter denne gang fokus på grøn vækst og grønne job I Aalborg Kommunes Erhvervsplan for 2015-2018 (Aalborg Den Globale Videns og Industriby)

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i handlingsplanen 2012-2013 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Handlingsplan 2012-13 Handlingsplanen er udgangspunkt for Vækstforums indsats i 2012-13 og det første skridt

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene.

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene. Oplevelseserhverv TURISME Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene i Sydvestjylland Byregion SYDVESTJYLLAND: esbjerg, fanø, tønder & varde Viden til vækst

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Grønne varer og tjenester

Grønne varer og tjenester Grønne varer og tjenester -- / Regional omsætning, eksport og beskæftigelse Regionale styrkepositioner -- regional vækst og udvikling -- / Ny regional opgørelse Grønne varer og tjenester En lang række

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren - VIND Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Behovet for arbejdskraft i vindindustrien Redegøre for vækstforventningerne offshore og globalt generelt Vise

Læs mere

KONJUNKTUR ANALYSE 2017

KONJUNKTUR ANALYSE 2017 KONJUNKTUR ANALYSE 2017 Indhold HOVEDKONKLUSION HERNING KOMMUNE... 3 HOVEDKONKLUSION IKAST-BRANDE KOMMUNE... 4 KONJUNKTUR SURVEY... 5 HVORDAN ER KONJUNKTURSITUATIONEN?... 6 KONJUNKTURINDEKS... 6 KONJUNKTURKORT...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS.

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS. OPLEVELSESERHVERV TURISME Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Attraktioner Overnatning SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Energieffektive teknologier

Energieffektive teknologier Energieffektive teknologier Regio na styrk le e positi oner -- / National kortlægning af virksomheder inden for forretningsområdet attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Energieffektive

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere