Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen"

Transkript

1 Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

2

3 Energi på havet Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshoreindustrien frem mod 2020 Historien bag Energi på havet er et historisk udviklingsprojekt, som skal sætte offshoresektoren og Sydvestdanmark på verdenskortet. 36 millioner kroner over 3 år afsat til at skabe vækst og arbejdspladser gennem en lang række initiativer. Offshoreindustriens muligheder skal styrkes, der skal skabes bedre betingelser for underleverandører, lokale og regionale uddannelsesinstitutioner sikres de bedste betingelser for at tiltrække flere studerende, og nye miljøvenlige og ressourcebesparende materialer skal introduceres. Hvad vil vi opnå? Tilgangen af nye virksomheder til offshoreindustrien og vækst i de bestående virksomheder skal sikre beskæftigelsen inden for olie- og gasindvinding samt havvindmøller i fremtiden. Særligt små og mellemstore virksomheder skal hjælpes med rådgivning og konkrete værktøjer til at komme ind på offshoremarkedet eller styrke deres allerede opnåede position. Gennem samarbejde på tværs af virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner er det målet at øge antallet af beskæftigede i offshoreindustrien fra i 2008 til beskæftigede i Hvad kommer der til at ske? Fordelt på fem delprojekter, samt det overordnede projekt, vil Energi på havet bestå af en lang række tiltag, aktiviteter og tilbud til virksomheder og studerende. Fra udvikling af nye materialer til offshoreindustrien til styrkelse af de personlige og faglige kvalifikationer Energi på havet skal gennem nytænkning og en målrettet indsats skabe arbejdspladser og give fornyet styrke til offshoreindustrien. 5 delprojekter Offshore supply Substitution af materialer offshore Koordinering og udvikling af offshoreuddannelser Rekruttering og profilering Offshore vindsektoren

4 Energi på havet er - udover hovedprojektet - opdelt i fem delprojekter med Offshore Center Danmark som overordnet koordinator og projektansvarlig. Offshore Center Danmark fungerer som videncenter for olie- og gasindustrien og for den del af vindmølleindustrien, som omhandler havvindmøller. Offshore Center Danmark har eksisteret siden 2003 og er med godt 220 medlemsvirksomheder toneangivende i dialogen med myndigheder og uddannelsesinstitutioner med henblik på at skabe optimale betingelser for offshoresektoren. Offshore Center Danmark iværksætter udviklingsprojekter og arrangerer netværksmøder og konferencer for at indsamle og koordinere den viden og de kompetencer, branchen har. Offshore Center Danmark har derfor stor indsigt i branchen.

5 Det overordnede projekt En fælles indsats skal fremtidssikre en af landets største industrier Historien bag Offshoreindustrien har stor værdi for det danske samfund. Alene i 2008 fik den danske stat 35,9 milliarder kroner i statskassen i indtægter fra energiindvindingen i Nordsøen det er mere end kommunernes samlede udgifter til ældreplejen. Danmark er også blandt verdens førende inden for udnyttelse af vindenergi fra møller placeret på havet. Selvom den danske olie- og gasproduktion er faldende i Nordsøen, vil Danmark være selvforsynende med energi i adskillige år, ligesom der vil være produktion i Nordsøen i en eller to generationer mere. Samtidig vil olie og gas med tiden erstattes af eksempelvis energi fra havvindmøller, men international konkurrence, høje krav til dokumentation og certificering samt behovet for stadig produktudvikling sætter dansk offshoreindustri under pres. Hvad vil vi opnå? Energi på havet skal fremtidssikre dansk offshoreindustri og give virksomhederne de bedste værktøjer til at styrke deres rolle på markedet og bane vejen for vækst. Projektet skal ikke blot forhindre, at industrien stagnerer, men skabe tusindvis af nye arbejdspladser gennem profilering og udvikling af industrien. Hvad kommer der til at ske? Fordelt på flere delprojekter vil Energi på havet styrke rekruttering og kompetenceudvikling, skabe særlig indsats for små og mellemstore virksomheder, støtte udbygningen af offshore vind sektoren samt medvirke til at udvikle nye materialer til brug i offshoreindustrien. Det overordnede projekt Offshore Supply Substitution af materialer offshore Koordinering og udvikling af offshore energiuddannelser Rekruttering og profilering Offshore vindsektoren - forskning

6 UdviklingsCentret for Erhverv & Turisme i Vejen er udpeget som leder af delprojektet Offshore Supply, der har fokus på det betydelige antal små og mellemstore virksomheder, som danner hele fundamentet for en velfungerende offshoreindustri. Med base i Vejen i Sydjylland har centret ekspertise inden for erhvervsservice og rådgivning og arbejder blandt andet med uddannelse og videnopbygning af små og mellemstore virksomheder og iværksættere.

7 Offshore Supply Offshore Supply er et udviklingsprojekt målrettet virksomheder, som ønsker hjælp og værktøjer til at komme ind på offshoremarkedet i Danmark og udlandet Historien bag Små og mellemstore virksomheder fravælger ofte offshoreindustrien som for retningsområde simpelthen fordi anstrengelserne for at komme ind i branchen virker uoverkommelige. Der stilles blandt andet høje krav om dokumentation og certificering, før virksomheden kan godkendes som leverandører. Offshore Supply er et udviklingsprojekt, som skal give små og mellemstore virksomheder værktøjer til at komme i gang. Hvad vil vi opnå? virksomheder med ingen eller beskeden omsætning inden for offshoreindustrien skal i løbet af projektperioden have opnået de nødvendige værktøjer og certificeringer til for første gang at levere til offshoresektoren. Desuden skal bestående leverandører have opnået værktøjer til at komme på nye eksportmarkeder. Virksomhederne skal tilbydes rådgivning samt let forståelige skabeloner til et kvalitetsstyringssystem, som skal gøre de daglige, administrative rutiner nemmere og mere overskuelige. Projektet afsluttes med en konference med offentliggørelsen af konklusioner og resultater, mens resultater fra projektet løbende formidles til deltagere og pressen blandt andet gennem omtale i Offshore Center Danmarks magasin ON/OFF News. Hvad kommer der til at ske? Offshore Supply skal bane vejen for nye produkter og serviceydelser, som skal styrke udviklingen i offshoreindustrien. Blandt andet tages der initiativ til følgende aktiviteter, arrangementer og tilbud til virksomhederne: Regler for certificering skal gøres mere gennemskuelige og overskuelige Juraen skal på plads. Synliggørelse af juridiske og aftalemæssige forhindringer for virksomheder, som ønsker at være leverandør til offshoreindustrien Virksomhederne tilbydes værktøjer og skabeloner, som gør det nemmere at overskue arbejdet med at opnå den nødvendige certificering Håndbog udgives online, så enhver virksomhed kan downloade og printe alt fra ansøgningsskemaer til manualer Projektledelse UdviklingsCentret for Erhverv & Turisme i Vejen. Projektpartnere Offshore Center Danmark, Mærsk Olie og Gas, Bureau Veritas, FORCE Technology, Ocean Team Scandinavia, Semco Maritime, DS Håndværk & Industri, Varde Erhvervs- og Turistråd, Tønder Kommunes Erhvervsforum, Esbjerg Erhvervsudvikling.

8 Delprojektet Substitution af materialer offshore er ledet af Plast Center Danmark, som har det overordnede ansvar for udvikling af projektet og for at formidle projektets resultater til offshoreindustrien. Projektet skal bane vejen for brug af nye materialer inden for olie- og gasindvinding samt produktion af havvindmøller. Plast Center Danmark blev oprettet i 2003 for at styrke erhvervslivets viden om og brug af plastmaterialer. Tidligere udviklingsprojekter har blandt andet vist, at plastmaterialer med fordel kan anvendes som supplement til eksempelvis stål i konstruktioner til offshoreindustrien. Delprojektet Substitution af materialer offshore er en videreudvikling af den viden og de kompetencer, Plast Center Danmark har opbygget gennem årene. Centret holder til i forsknings- og udviklingsparken i Esbjerg, men rådgiver virksomheder over hele landet.

9 Substitution af materialer offshore Substitution af materialer offshore er et projekt, som fokuserer på, hvordan offshoreindustrien kan arbejde med nye, innovative materialer Historien bag Offshoreindustrien bruger store mængder stål til produktions- og beboelsesplatforme, rørledninger og andre installationer på Nordsøen. Stigende priser på stål og det faktum, at stål er tungt og korroderer i kontakt med havvand, har betydet en øget interesse for at finde andre materialer. Ved at erstatte stål med andre, lettere materialer, kan offshoreindustrien spare penge og besvær, ligesom det er muligt at nedbringe energiforbruget på den enkelte offshoreinstallation. Substitution af materialer offshore er en overbygning på projektet Plastkompositter som konstruktionsmateriale til offshore olie/gas installationer, et udviklingsprojekt skabt af Offshore Center Danmark i samarbejde med Plast Center Danmark. Projektet synliggjorde en række fordele ved anvendelse af plastkompositter som supplement til stål og andre metaller. Hvad vil vi opnå? Målet er at finde frem til materialer, som er særligt velegnede til konstruktion af offshoreinstallationer som erstatning for stål eller som supplement til stål. Projektets deltagere med Plast Center Danmark i spidsen afdækker de områder, hvor nye materialer kan være en fordel. Hvad kommer der til at ske? Der vil blive foretaget en analyse, som skal afklare og beskrive hindringer og muligheder for at anvende plastmaterialer i offshoreindustrien. Resultaterne fra analysen vil blive samlet i en rapport, og der sættes en række initiativer i gang. På baggrund af rapportens konklusioner vil der blive udpeget en række områder, hvor det vil være særlig relevant at arbejde med plastmaterialer som supplement til stål. Der stilles konkrete forslag til områder, hvor plast kan erstatte eller supplere traditionelle materialer Udvalgte virksomheder og organisationer fra plastindustrien inviteres til at deltage i den videre udvikling af plastmaterialer som forretningsområde For at få en systematisk afdækning af mulige materialer vil der i projektet blive foretaget materialevalg på baggrund af en konkret defineret materialevalgsprocedure Hereftefter følger design og udvikling af prototype samt test- og installationsfaser. Dette vil ske i tæt samarbejde mellem Plast Center Danmark og de enkelte partnere i delprojektet For at verificere og dokumentere de valgte plastmaterialers egenskaber, vil der i projektperioden blive udført sammenlignende tests mellem traditionelle materialer og plastmaterialerne Der arrangeres temamøder og workshops samt et afsluttende seminar med opsamling af erfaringer fra projektet. For at inddrage den seneste forskning i projektet vil en eller flere forskere med speciale i plast og polymere materialer fra Esbjerg Institute of Technology Aalborg Universitet blive involveret i projektarbejdet. Projektledelse Plast Center Danmark. Projektpartnere Esbjerg Institute of Technology Aalborg Universitet, Offshore Center Danmark, Mærsk Olie og Gas, Semco Maritime, MacArtney.

10 Delprojektet Koordinering og udvikling af offshore energiuddannelser er ledet af AMU-Vest og udvikles i tæt samarbejde med delprojektets øvrige projektpartnere. AMU-Vest uddanner årligt cirka kursister og betjener cirka 1300 private og offentlig virksomheder i Sydjylland med kurser fra få dages varighed til flere uger.

11 Koordinering og udvikling af offshore energiuddannelser Koordinering og udvikling af offshore energiuddannelser skal understøtte Sydvestjyllands position som et kraftcenter for de uddannelser, der retter sig mod energisektoren Historien bag Esbjerg har i mange år været Danmarks offshore by nr. 1 i kraf af olie- og gasindvindingen i Nordsøen. Men fra at være koncentreret omkring olie og gas er energisektoren i dag meget andet, og behovet for uddannelsestilbud har forandret sig. Det er forudsætningen for en konkurrencedygtig offshoreindustri, at uddannelserne matcher virksomhedernes behov. Det er derfor nødvendigt i højere grad at afstemme udbud og efterspørgsel, så Sydvestdanmark også kan tilbyde uddannelser rettet mod offshore energiformer som f.eks. vind- og bølgeenergi - ikke mindst for at sikre danske virksomheders konkurrenceevne på et globalt marked. Hvad vil vi opnå? Dette projekt skal bane vejen for koordinering og udbygning af udbuddet af uddannelser, så regionen er i stand til at dække behovet for uddannelser på alle niveauer i offshoreindustrien, fra ungdomsuddannelser til universitetsniveau. Sydvestdanmark skal udvikles til at være kraftcenter inden for viden, uddannelse og forskning på alle uddannelsesniveauer inden for offshore energi. Kraftcentret skal sikre et uddannelsesniveau, som giver danske studerende og virksomheder de nødvendige kompetencer på et globalt og konkurrencepræget marked. Hvad kommer der til at ske? Uddannelsesinstitutioner, der i forvejen udbyder offshore uddannelser, styrkes ved at koordinere udbuddet af uddannelser mellem virksomheder, brancheorganisationer og uddannelsesinstitutioner. Samtidig iværksættes en række tiltag: Opbygning af en tænketank/uddannelsesråd for offshore energiuddannelser Udvikling af nye og flere typer uddannelser Internationalisering af udbuddet af uddannelser Tættere samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Etablering af et tværgående rådgivningsenhed, som skal kunne rådgive virksomheder om uddannelsestilbud og -muligheder. Projektledelse AMU-Vest. Projektpartnere Esbjerg Handelsskole, Erhvervsakademi SydVest, EUCVest, Tønder Handelsskole, Syddansk Universitet Esbjerg, Esbjerg Institute of Technology Aalborg Universitet.

12 Esbjerg Institute of Technology Aalborg Universitet er udpeget som leder af delprojektet Rekruttering og profilering, der skal gøre det mere attraktivt at vælge uddannelser målrettet offshoreindustrien. Esbjerg Institute of Technology Aalborg Universitet er en forsknings- og uddannelsesinstitution, der i forvejen udbyder uddannelser inden for offshore energi og er det ene af to universiteter repræsenteret i Esbjerg.

13 Rekruttering og profilering Delprojektet Rekruttering og profilering skal synliggøre offshoreindustrien og tiltrække fremtidens medarbejdere og studerende Historien bag Offshoreindustrien har stor betydning for de fem sydvestjyske kommuner omkring Esbjerg, og industriens fremtid er afhængig af, at det kan lade sig gøre at tiltrække det nødvendige antal studerende og kvalificerede medarbejdere. Mange unge vælger imidlertid offshoreindustrien fra, når de vælger uddannelse. Delprojektet Rekruttering og profilering vil arbejde for at gøre det mere interessant for unge at uddanne sig inden for offshoresektoren samt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Hvad vil vi opnå? Ved at tage temperaturen på erhvervslivets fremtidige behov for arbejdskraft skal offshoreindustrien sælges langt mere målrettet, end det sker i dag. Mulighederne i offshoreindustrien skal synliggøres over for unge, som står over for at skulle vælge uddannelse. Samtidig skal der etableres praktikpladser og studiejobmuligheder til de unge, så de ikke hen ad vejen mister lysten til at uddanne sig, fordi de ikke kan få en praktikplads. Lærere på skoler og gymnasier skal desuden have bedre overblik over muligheder for uddannelser inden for offshoreindustrien, så de bedre kan rådgive unge i folkeskolen og på gymnasierne. Hvad kommer der til at ske? Alle uddannelsesniveauer og regionens virksomheder inddrages i bestræbelserne på at synliggøre karrieremulighederne i offshoreindustrien. Udover at styrke og formalisere samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne iværksættes en række initiativer: Oprettelse af virksomheds-task force, som skal være med til at profilere offshoreindustrien Styrkelse af samarbejde mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og brancheorganisationer på uddannelsesområdet Deltagelse ved uddannelsesmesser, fagfestivaler og andre events rettet mod unge uddannelsessøgende Udvikling af et computerspil rettet mod unge for at gøre det mere spændende at uddanne sig inden for offshoreindustrien Projektledelse Esbjerg Institute of Technology Aalborg Universitet. Projektpartnere Offshore Center Danmark, COWI, DONG Energy, FORCE Technology, ISC Rådgivende Ingeniører, Maskinmestrenes Forening, Mærsk Olie og Gas, Ocean Team Scandinavia, Rambøll Olie & Gas, Semco Maritime, Siemens Wind Power, udvalgte folkeskoler og gymnasier fra Vejen, Tønder, Varde, Fanø og Esbjerg kommuner, Erhvervsakademi SydVest.

14 Syddansk Universitet er leder af delprojektet Offshore vindsektoren forskning, som skal sikre Danmarks fortsatte rolle som en af verdens førende nationer inden for udnyttelse af energi fra havvindmøller. Syddansk Universitet i Esbjerg er det ene af to universiteter i Esbjerg der i forvejen arbejder tæt sammen med erhvervslivet i Esbjerg og har omfattende kendskab til regionens behov og muligheder inden for udnyttelse af alternative energiformer.

15 Offshore vindsektoren - forskning Delprojekt med fokus på fortsat styrkelse af den del af offshoreindustrien, som beskæftiger sig med udvikling og udnyttelse af havvindmøller Historien bag Danmark har siden 1990erne været verdens førende nation, når det gælder udnyttelse af vindenergi på havet, men branchen står over for stigende, international konkurrence. De seneste år har flere andre europæiske lande satset på vindenergi, og delprojektet Offshore vindsektoren forskning skal bidrage til at fastholde og styrke danske virksomheders position på markedet for havvindmøller. Hvad vil vi opnå? Delprojektet Offshore vindsektoren forskning skal bane vejen for en undersøgelse af, hvordan hele industrien kan få andel af et voksende internationalt marked. Det skal ske gennem analyser og beskrivelser af branchen. Derved opnås der også forståelse for, hvordan nye klynger eksempelvis klyngen inden for sikkerhed, sundhed og miljø kan udvikles til gavn for branchens udvikling. Konklusionerne fra delprojektet skal blandt andet være med til at formulere indsatsområder, som skal styrke underleverandørerne i branchen og gøre bestående virksomheder mere konkurrencedygtige på et internationalt marked. Desuden skal der i samarbejde med virksomheder med interesse i at levere til offshoresektoren udvikles modeller for, hvordan nye virksomheder bliver attraktive for branchen. Hvad kommer der til at ske? Delprojektet Offshore vindsektoren forskning er opdelt i fire overordnede aktiviteter: Fremhævelse af, hvilke makroøkonomiske forhold som har afgørende indvirkning på branchens udvikling Beskrivelse af væsentlige træk af den struktur, der kendetegner branchen Analyse af logistiske og samarbejdsmæssige processer med henblik på at kunne pege på branchens udviklingsmuligheder Bidrage til at udvikle både eksisterende og nye virksomheder i offshore vind branchen På baggrund af de fire overordnede aktiviteter vil det være muligt i samarbejde med konkrete virksomheder at arbejde med udvikling af disses forretningsmodeller. Overordnet vil delprojektets resultater blive omtalt på konferencer og i internationale tidsskrifter. Projektledelse Syddansk Universitet. Projektpartnere Offshore Center Danmark, Siemens Wind Power, DONG Energy, Vattenfall, A2SEA, Hytor, Rømø havn, udvalgte virksomheder, institutioner og organisationer.

16 Projektet Energi på havet har det overordnede formål at skabe fornyet vækst og beskæftigelse i offshorebranchen. Projektet består af 5 delprojekter og et overordnet projekt: Offshore Supply Substitution af materialer offshore Koordinering af offshoreuddannelser Rekruttering og profilering Offshore vindsektoren - forskning. Det overordnede projekt ledes af Offshore Center Danmark og støttes af Syddansk Vækstforum, EU s Europæiske Fond for Regionaludvikling. Niels Bohrs Vej Esbjerg Tlf. (+45) Offshore Center Danmark er en medlemsbaseret organisation, der nationalt og internationalt arbejder for at styrke den danske offshoresektor. Fokusområder er olie og gas, offshore vind og det maritime offshoreområde. Hovedaktiviteterne omfatter: Netværksaktiviteter, koordinering af tekniske udviklingsprojekter, vidensdeling og promovering af den danske offshorebranche. Centret virker gennem initiativer og aktiviteter, der udvikler viden og fremmer samarbejdet mellem alle aktørerne i den danske offshorebranche: Industrier, rådgivere, uddannelsesinstitutioner og myndigheder.

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark Status på Udviklingsprojekter Energi på Havet Projektperiode: 2010 2013 Formål: Vækst i Offshore Sektoren Vækstmål:

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Evaluering af Energi på Havet

Evaluering af Energi på Havet Evaluering af Energi på Havet Udarbejdet af LB Analyse For Offshore Center Danmark FEBRUAR 2013 Evaluering af Energi på Havet Udarbejdet af LB Analyse For Offshore Center Danmark FEBRUAR 2013 Evaluering

Læs mere

Netværksmøde 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Tommy Petersen Hvad betyder OCD s nye struktur for jer ved Peter Blach, Tommy Petersen Hvad

Læs mere

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed Basiskursus Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Sikkerhed Basiskursus - Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Offshore Center Danmark inviterer i samarbejde med sikkerhedseksperter alle interesserede til kursus.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Årsmøde 13. september 2012

Årsmøde 13. september 2012 Årsmøde 13. september 2012 Program del 1 Kl. 09.30-10.00 Indregistrering, kaffe/te og rundstykker Kl. 10.00 10.30 Generalforsamling og beretning fra bestyrelsen v/niels Aage Giversen, Offshore Center Danmark

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2013. Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde

Velkommen til Årsmøde 2013. Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde Velkommen til Årsmøde 2013 Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde 1 09.30 10.00 Indregistrering, kaffe/te og rundstykker 10.00 10.30 Generalforsamling og beretning fra bestyrelsen Bestyrelsesformand Anders

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Worldcareers Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Agenda - Generelt om kampagnen - Strategi - Materiale - Medievalg - Aktiviteter Kort om mig Martin Fyrst Jakobsen Historik: 1999 2002 HTX i Århus

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk Hvem er vi? 1 Plast Center Danmark Plast Center Danmark, PCD, er en erhvervsdrivende fond, som blev oprettet med det formål at opbygge et videns- og kompetencemiljø indenfor plast- og polymerområdet PCD

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM

HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM HAVET SOM RESSOURCE Konferencen HAVET SOM RESSOURCE har som formål at sætte fiskeriet i perspektiv som historisk ressourceudnyttelse overfor

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 O&M OFFSHORE EXPO 2015 OPERATION and MAINTENANCE offshore Exhibition +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 KOMPROMISLØS BRANCHE I VÆKST Offshore-branchen vokser. Store udbygningsplaner for

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512. 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1

Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512. 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1 Offshore hvordan? Lektor Svend Ole Madsen, phd som@sam.sdu.dk 6550 1512 29.05.2008 Svend Ole Madsen 1 29.05.2008 Svend Ole Madsen 2 Få taloplysniger om Syddansk Universitet.. 17.000 studerende i alt 3.000

Læs mere

Offshore vind sikkerhed og sundhed

Offshore vind sikkerhed og sundhed Offshore vind sikkerhed og sundhed 1. marts 2012 Professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet Advokat Bo Sandroos, Sandroos advokatfirma 1 Baggrunden for vort oplæg Stigende risici inden for

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Viden om plast forpligter...

Viden om plast forpligter... Viden om plast forpligter... Vink Plast A/S en del af verdens største plastleverandørnetværk! Vink i Randers beskæftiger mere end 100 ansatte og er en del af verdens største netværk af plastleverandører

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Offshore Center Danmark

Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark Tirsdag den 6. november 2012 Vækststrategi Global Partner erfaringer med deltagelse i Offshore Supply projektet Vore overvejelser i forbindelse med Offshore Supply Hvad vi arbejder

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Vindenergi og regional udvikling i forandring

Vindenergi og regional udvikling i forandring Energi på havet Andreas P. Cornett & Nils Karl Sørensen Vindenergi og regional udvikling i forandring Reference: Andreas P. Cornett & Nils Karl Sørensen: Vindenergi og regional udvikling i forandring pp.10-14

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere