Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen"

Transkript

1 Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

2

3 Energi på havet Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshoreindustrien frem mod 2020 Historien bag Energi på havet er et historisk udviklingsprojekt, som skal sætte offshoresektoren og Sydvestdanmark på verdenskortet. 36 millioner kroner over 3 år afsat til at skabe vækst og arbejdspladser gennem en lang række initiativer. Offshoreindustriens muligheder skal styrkes, der skal skabes bedre betingelser for underleverandører, lokale og regionale uddannelsesinstitutioner sikres de bedste betingelser for at tiltrække flere studerende, og nye miljøvenlige og ressourcebesparende materialer skal introduceres. Hvad vil vi opnå? Tilgangen af nye virksomheder til offshoreindustrien og vækst i de bestående virksomheder skal sikre beskæftigelsen inden for olie- og gasindvinding samt havvindmøller i fremtiden. Særligt små og mellemstore virksomheder skal hjælpes med rådgivning og konkrete værktøjer til at komme ind på offshoremarkedet eller styrke deres allerede opnåede position. Gennem samarbejde på tværs af virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner er det målet at øge antallet af beskæftigede i offshoreindustrien fra i 2008 til beskæftigede i Hvad kommer der til at ske? Fordelt på fem delprojekter, samt det overordnede projekt, vil Energi på havet bestå af en lang række tiltag, aktiviteter og tilbud til virksomheder og studerende. Fra udvikling af nye materialer til offshoreindustrien til styrkelse af de personlige og faglige kvalifikationer Energi på havet skal gennem nytænkning og en målrettet indsats skabe arbejdspladser og give fornyet styrke til offshoreindustrien. 5 delprojekter Offshore supply Substitution af materialer offshore Koordinering og udvikling af offshoreuddannelser Rekruttering og profilering Offshore vindsektoren

4 Energi på havet er - udover hovedprojektet - opdelt i fem delprojekter med Offshore Center Danmark som overordnet koordinator og projektansvarlig. Offshore Center Danmark fungerer som videncenter for olie- og gasindustrien og for den del af vindmølleindustrien, som omhandler havvindmøller. Offshore Center Danmark har eksisteret siden 2003 og er med godt 220 medlemsvirksomheder toneangivende i dialogen med myndigheder og uddannelsesinstitutioner med henblik på at skabe optimale betingelser for offshoresektoren. Offshore Center Danmark iværksætter udviklingsprojekter og arrangerer netværksmøder og konferencer for at indsamle og koordinere den viden og de kompetencer, branchen har. Offshore Center Danmark har derfor stor indsigt i branchen.

5 Det overordnede projekt En fælles indsats skal fremtidssikre en af landets største industrier Historien bag Offshoreindustrien har stor værdi for det danske samfund. Alene i 2008 fik den danske stat 35,9 milliarder kroner i statskassen i indtægter fra energiindvindingen i Nordsøen det er mere end kommunernes samlede udgifter til ældreplejen. Danmark er også blandt verdens førende inden for udnyttelse af vindenergi fra møller placeret på havet. Selvom den danske olie- og gasproduktion er faldende i Nordsøen, vil Danmark være selvforsynende med energi i adskillige år, ligesom der vil være produktion i Nordsøen i en eller to generationer mere. Samtidig vil olie og gas med tiden erstattes af eksempelvis energi fra havvindmøller, men international konkurrence, høje krav til dokumentation og certificering samt behovet for stadig produktudvikling sætter dansk offshoreindustri under pres. Hvad vil vi opnå? Energi på havet skal fremtidssikre dansk offshoreindustri og give virksomhederne de bedste værktøjer til at styrke deres rolle på markedet og bane vejen for vækst. Projektet skal ikke blot forhindre, at industrien stagnerer, men skabe tusindvis af nye arbejdspladser gennem profilering og udvikling af industrien. Hvad kommer der til at ske? Fordelt på flere delprojekter vil Energi på havet styrke rekruttering og kompetenceudvikling, skabe særlig indsats for små og mellemstore virksomheder, støtte udbygningen af offshore vind sektoren samt medvirke til at udvikle nye materialer til brug i offshoreindustrien. Det overordnede projekt Offshore Supply Substitution af materialer offshore Koordinering og udvikling af offshore energiuddannelser Rekruttering og profilering Offshore vindsektoren - forskning

6 UdviklingsCentret for Erhverv & Turisme i Vejen er udpeget som leder af delprojektet Offshore Supply, der har fokus på det betydelige antal små og mellemstore virksomheder, som danner hele fundamentet for en velfungerende offshoreindustri. Med base i Vejen i Sydjylland har centret ekspertise inden for erhvervsservice og rådgivning og arbejder blandt andet med uddannelse og videnopbygning af små og mellemstore virksomheder og iværksættere.

7 Offshore Supply Offshore Supply er et udviklingsprojekt målrettet virksomheder, som ønsker hjælp og værktøjer til at komme ind på offshoremarkedet i Danmark og udlandet Historien bag Små og mellemstore virksomheder fravælger ofte offshoreindustrien som for retningsområde simpelthen fordi anstrengelserne for at komme ind i branchen virker uoverkommelige. Der stilles blandt andet høje krav om dokumentation og certificering, før virksomheden kan godkendes som leverandører. Offshore Supply er et udviklingsprojekt, som skal give små og mellemstore virksomheder værktøjer til at komme i gang. Hvad vil vi opnå? virksomheder med ingen eller beskeden omsætning inden for offshoreindustrien skal i løbet af projektperioden have opnået de nødvendige værktøjer og certificeringer til for første gang at levere til offshoresektoren. Desuden skal bestående leverandører have opnået værktøjer til at komme på nye eksportmarkeder. Virksomhederne skal tilbydes rådgivning samt let forståelige skabeloner til et kvalitetsstyringssystem, som skal gøre de daglige, administrative rutiner nemmere og mere overskuelige. Projektet afsluttes med en konference med offentliggørelsen af konklusioner og resultater, mens resultater fra projektet løbende formidles til deltagere og pressen blandt andet gennem omtale i Offshore Center Danmarks magasin ON/OFF News. Hvad kommer der til at ske? Offshore Supply skal bane vejen for nye produkter og serviceydelser, som skal styrke udviklingen i offshoreindustrien. Blandt andet tages der initiativ til følgende aktiviteter, arrangementer og tilbud til virksomhederne: Regler for certificering skal gøres mere gennemskuelige og overskuelige Juraen skal på plads. Synliggørelse af juridiske og aftalemæssige forhindringer for virksomheder, som ønsker at være leverandør til offshoreindustrien Virksomhederne tilbydes værktøjer og skabeloner, som gør det nemmere at overskue arbejdet med at opnå den nødvendige certificering Håndbog udgives online, så enhver virksomhed kan downloade og printe alt fra ansøgningsskemaer til manualer Projektledelse UdviklingsCentret for Erhverv & Turisme i Vejen. Projektpartnere Offshore Center Danmark, Mærsk Olie og Gas, Bureau Veritas, FORCE Technology, Ocean Team Scandinavia, Semco Maritime, DS Håndværk & Industri, Varde Erhvervs- og Turistråd, Tønder Kommunes Erhvervsforum, Esbjerg Erhvervsudvikling.

8 Delprojektet Substitution af materialer offshore er ledet af Plast Center Danmark, som har det overordnede ansvar for udvikling af projektet og for at formidle projektets resultater til offshoreindustrien. Projektet skal bane vejen for brug af nye materialer inden for olie- og gasindvinding samt produktion af havvindmøller. Plast Center Danmark blev oprettet i 2003 for at styrke erhvervslivets viden om og brug af plastmaterialer. Tidligere udviklingsprojekter har blandt andet vist, at plastmaterialer med fordel kan anvendes som supplement til eksempelvis stål i konstruktioner til offshoreindustrien. Delprojektet Substitution af materialer offshore er en videreudvikling af den viden og de kompetencer, Plast Center Danmark har opbygget gennem årene. Centret holder til i forsknings- og udviklingsparken i Esbjerg, men rådgiver virksomheder over hele landet.

9 Substitution af materialer offshore Substitution af materialer offshore er et projekt, som fokuserer på, hvordan offshoreindustrien kan arbejde med nye, innovative materialer Historien bag Offshoreindustrien bruger store mængder stål til produktions- og beboelsesplatforme, rørledninger og andre installationer på Nordsøen. Stigende priser på stål og det faktum, at stål er tungt og korroderer i kontakt med havvand, har betydet en øget interesse for at finde andre materialer. Ved at erstatte stål med andre, lettere materialer, kan offshoreindustrien spare penge og besvær, ligesom det er muligt at nedbringe energiforbruget på den enkelte offshoreinstallation. Substitution af materialer offshore er en overbygning på projektet Plastkompositter som konstruktionsmateriale til offshore olie/gas installationer, et udviklingsprojekt skabt af Offshore Center Danmark i samarbejde med Plast Center Danmark. Projektet synliggjorde en række fordele ved anvendelse af plastkompositter som supplement til stål og andre metaller. Hvad vil vi opnå? Målet er at finde frem til materialer, som er særligt velegnede til konstruktion af offshoreinstallationer som erstatning for stål eller som supplement til stål. Projektets deltagere med Plast Center Danmark i spidsen afdækker de områder, hvor nye materialer kan være en fordel. Hvad kommer der til at ske? Der vil blive foretaget en analyse, som skal afklare og beskrive hindringer og muligheder for at anvende plastmaterialer i offshoreindustrien. Resultaterne fra analysen vil blive samlet i en rapport, og der sættes en række initiativer i gang. På baggrund af rapportens konklusioner vil der blive udpeget en række områder, hvor det vil være særlig relevant at arbejde med plastmaterialer som supplement til stål. Der stilles konkrete forslag til områder, hvor plast kan erstatte eller supplere traditionelle materialer Udvalgte virksomheder og organisationer fra plastindustrien inviteres til at deltage i den videre udvikling af plastmaterialer som forretningsområde For at få en systematisk afdækning af mulige materialer vil der i projektet blive foretaget materialevalg på baggrund af en konkret defineret materialevalgsprocedure Hereftefter følger design og udvikling af prototype samt test- og installationsfaser. Dette vil ske i tæt samarbejde mellem Plast Center Danmark og de enkelte partnere i delprojektet For at verificere og dokumentere de valgte plastmaterialers egenskaber, vil der i projektperioden blive udført sammenlignende tests mellem traditionelle materialer og plastmaterialerne Der arrangeres temamøder og workshops samt et afsluttende seminar med opsamling af erfaringer fra projektet. For at inddrage den seneste forskning i projektet vil en eller flere forskere med speciale i plast og polymere materialer fra Esbjerg Institute of Technology Aalborg Universitet blive involveret i projektarbejdet. Projektledelse Plast Center Danmark. Projektpartnere Esbjerg Institute of Technology Aalborg Universitet, Offshore Center Danmark, Mærsk Olie og Gas, Semco Maritime, MacArtney.

10 Delprojektet Koordinering og udvikling af offshore energiuddannelser er ledet af AMU-Vest og udvikles i tæt samarbejde med delprojektets øvrige projektpartnere. AMU-Vest uddanner årligt cirka kursister og betjener cirka 1300 private og offentlig virksomheder i Sydjylland med kurser fra få dages varighed til flere uger.

11 Koordinering og udvikling af offshore energiuddannelser Koordinering og udvikling af offshore energiuddannelser skal understøtte Sydvestjyllands position som et kraftcenter for de uddannelser, der retter sig mod energisektoren Historien bag Esbjerg har i mange år været Danmarks offshore by nr. 1 i kraf af olie- og gasindvindingen i Nordsøen. Men fra at være koncentreret omkring olie og gas er energisektoren i dag meget andet, og behovet for uddannelsestilbud har forandret sig. Det er forudsætningen for en konkurrencedygtig offshoreindustri, at uddannelserne matcher virksomhedernes behov. Det er derfor nødvendigt i højere grad at afstemme udbud og efterspørgsel, så Sydvestdanmark også kan tilbyde uddannelser rettet mod offshore energiformer som f.eks. vind- og bølgeenergi - ikke mindst for at sikre danske virksomheders konkurrenceevne på et globalt marked. Hvad vil vi opnå? Dette projekt skal bane vejen for koordinering og udbygning af udbuddet af uddannelser, så regionen er i stand til at dække behovet for uddannelser på alle niveauer i offshoreindustrien, fra ungdomsuddannelser til universitetsniveau. Sydvestdanmark skal udvikles til at være kraftcenter inden for viden, uddannelse og forskning på alle uddannelsesniveauer inden for offshore energi. Kraftcentret skal sikre et uddannelsesniveau, som giver danske studerende og virksomheder de nødvendige kompetencer på et globalt og konkurrencepræget marked. Hvad kommer der til at ske? Uddannelsesinstitutioner, der i forvejen udbyder offshore uddannelser, styrkes ved at koordinere udbuddet af uddannelser mellem virksomheder, brancheorganisationer og uddannelsesinstitutioner. Samtidig iværksættes en række tiltag: Opbygning af en tænketank/uddannelsesråd for offshore energiuddannelser Udvikling af nye og flere typer uddannelser Internationalisering af udbuddet af uddannelser Tættere samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Etablering af et tværgående rådgivningsenhed, som skal kunne rådgive virksomheder om uddannelsestilbud og -muligheder. Projektledelse AMU-Vest. Projektpartnere Esbjerg Handelsskole, Erhvervsakademi SydVest, EUCVest, Tønder Handelsskole, Syddansk Universitet Esbjerg, Esbjerg Institute of Technology Aalborg Universitet.

12 Esbjerg Institute of Technology Aalborg Universitet er udpeget som leder af delprojektet Rekruttering og profilering, der skal gøre det mere attraktivt at vælge uddannelser målrettet offshoreindustrien. Esbjerg Institute of Technology Aalborg Universitet er en forsknings- og uddannelsesinstitution, der i forvejen udbyder uddannelser inden for offshore energi og er det ene af to universiteter repræsenteret i Esbjerg.

13 Rekruttering og profilering Delprojektet Rekruttering og profilering skal synliggøre offshoreindustrien og tiltrække fremtidens medarbejdere og studerende Historien bag Offshoreindustrien har stor betydning for de fem sydvestjyske kommuner omkring Esbjerg, og industriens fremtid er afhængig af, at det kan lade sig gøre at tiltrække det nødvendige antal studerende og kvalificerede medarbejdere. Mange unge vælger imidlertid offshoreindustrien fra, når de vælger uddannelse. Delprojektet Rekruttering og profilering vil arbejde for at gøre det mere interessant for unge at uddanne sig inden for offshoresektoren samt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Hvad vil vi opnå? Ved at tage temperaturen på erhvervslivets fremtidige behov for arbejdskraft skal offshoreindustrien sælges langt mere målrettet, end det sker i dag. Mulighederne i offshoreindustrien skal synliggøres over for unge, som står over for at skulle vælge uddannelse. Samtidig skal der etableres praktikpladser og studiejobmuligheder til de unge, så de ikke hen ad vejen mister lysten til at uddanne sig, fordi de ikke kan få en praktikplads. Lærere på skoler og gymnasier skal desuden have bedre overblik over muligheder for uddannelser inden for offshoreindustrien, så de bedre kan rådgive unge i folkeskolen og på gymnasierne. Hvad kommer der til at ske? Alle uddannelsesniveauer og regionens virksomheder inddrages i bestræbelserne på at synliggøre karrieremulighederne i offshoreindustrien. Udover at styrke og formalisere samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne iværksættes en række initiativer: Oprettelse af virksomheds-task force, som skal være med til at profilere offshoreindustrien Styrkelse af samarbejde mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og brancheorganisationer på uddannelsesområdet Deltagelse ved uddannelsesmesser, fagfestivaler og andre events rettet mod unge uddannelsessøgende Udvikling af et computerspil rettet mod unge for at gøre det mere spændende at uddanne sig inden for offshoreindustrien Projektledelse Esbjerg Institute of Technology Aalborg Universitet. Projektpartnere Offshore Center Danmark, COWI, DONG Energy, FORCE Technology, ISC Rådgivende Ingeniører, Maskinmestrenes Forening, Mærsk Olie og Gas, Ocean Team Scandinavia, Rambøll Olie & Gas, Semco Maritime, Siemens Wind Power, udvalgte folkeskoler og gymnasier fra Vejen, Tønder, Varde, Fanø og Esbjerg kommuner, Erhvervsakademi SydVest.

14 Syddansk Universitet er leder af delprojektet Offshore vindsektoren forskning, som skal sikre Danmarks fortsatte rolle som en af verdens førende nationer inden for udnyttelse af energi fra havvindmøller. Syddansk Universitet i Esbjerg er det ene af to universiteter i Esbjerg der i forvejen arbejder tæt sammen med erhvervslivet i Esbjerg og har omfattende kendskab til regionens behov og muligheder inden for udnyttelse af alternative energiformer.

15 Offshore vindsektoren - forskning Delprojekt med fokus på fortsat styrkelse af den del af offshoreindustrien, som beskæftiger sig med udvikling og udnyttelse af havvindmøller Historien bag Danmark har siden 1990erne været verdens førende nation, når det gælder udnyttelse af vindenergi på havet, men branchen står over for stigende, international konkurrence. De seneste år har flere andre europæiske lande satset på vindenergi, og delprojektet Offshore vindsektoren forskning skal bidrage til at fastholde og styrke danske virksomheders position på markedet for havvindmøller. Hvad vil vi opnå? Delprojektet Offshore vindsektoren forskning skal bane vejen for en undersøgelse af, hvordan hele industrien kan få andel af et voksende internationalt marked. Det skal ske gennem analyser og beskrivelser af branchen. Derved opnås der også forståelse for, hvordan nye klynger eksempelvis klyngen inden for sikkerhed, sundhed og miljø kan udvikles til gavn for branchens udvikling. Konklusionerne fra delprojektet skal blandt andet være med til at formulere indsatsområder, som skal styrke underleverandørerne i branchen og gøre bestående virksomheder mere konkurrencedygtige på et internationalt marked. Desuden skal der i samarbejde med virksomheder med interesse i at levere til offshoresektoren udvikles modeller for, hvordan nye virksomheder bliver attraktive for branchen. Hvad kommer der til at ske? Delprojektet Offshore vindsektoren forskning er opdelt i fire overordnede aktiviteter: Fremhævelse af, hvilke makroøkonomiske forhold som har afgørende indvirkning på branchens udvikling Beskrivelse af væsentlige træk af den struktur, der kendetegner branchen Analyse af logistiske og samarbejdsmæssige processer med henblik på at kunne pege på branchens udviklingsmuligheder Bidrage til at udvikle både eksisterende og nye virksomheder i offshore vind branchen På baggrund af de fire overordnede aktiviteter vil det være muligt i samarbejde med konkrete virksomheder at arbejde med udvikling af disses forretningsmodeller. Overordnet vil delprojektets resultater blive omtalt på konferencer og i internationale tidsskrifter. Projektledelse Syddansk Universitet. Projektpartnere Offshore Center Danmark, Siemens Wind Power, DONG Energy, Vattenfall, A2SEA, Hytor, Rømø havn, udvalgte virksomheder, institutioner og organisationer.

16 Projektet Energi på havet har det overordnede formål at skabe fornyet vækst og beskæftigelse i offshorebranchen. Projektet består af 5 delprojekter og et overordnet projekt: Offshore Supply Substitution af materialer offshore Koordinering af offshoreuddannelser Rekruttering og profilering Offshore vindsektoren - forskning. Det overordnede projekt ledes af Offshore Center Danmark og støttes af Syddansk Vækstforum, EU s Europæiske Fond for Regionaludvikling. Niels Bohrs Vej Esbjerg Tlf. (+45) Offshore Center Danmark er en medlemsbaseret organisation, der nationalt og internationalt arbejder for at styrke den danske offshoresektor. Fokusområder er olie og gas, offshore vind og det maritime offshoreområde. Hovedaktiviteterne omfatter: Netværksaktiviteter, koordinering af tekniske udviklingsprojekter, vidensdeling og promovering af den danske offshorebranche. Centret virker gennem initiativer og aktiviteter, der udvikler viden og fremmer samarbejdet mellem alle aktørerne i den danske offshorebranche: Industrier, rådgivere, uddannelsesinstitutioner og myndigheder.

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

Skal du have en del af kagen?

Skal du have en del af kagen? Skal du have en del af kagen? Sådan bliver du leverandør til offshore industrien Erhvervsinitiativet Offshore Supply hjælper din virksomhed med at tage de første skridt ud på nye markeder. 50.000 milliarder

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark

Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Legal Risk Management EMUC & Offshore Center Danmark Offshore Center Danmark Status på Udviklingsprojekter Energi på Havet Projektperiode: 2010 2013 Formål: Vækst i Offshore Sektoren Vækstmål:

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

J.nr.: 09/9388. Energi på Havet. Projektnavn: Offshore Center Danmark. Ansøger: Adresse: Niels Bohrs vej Esbjerg Kontaktperson:

J.nr.: 09/9388. Energi på Havet. Projektnavn: Offshore Center Danmark. Ansøger: Adresse: Niels Bohrs vej Esbjerg Kontaktperson: Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 17.924.666,50 kr. 17.924.666,50 kr. Ansøger

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark Halvårsrapport for 01.01.2009 til 30.06.2009 Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark A. Rapport om generelle aktiviteter og faglige projekter Generelle aktiviteter Generelt Der har været afholdt 2

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

- Offshore Supply. Få andel i fremtidens ordremuligheder. - Olie og Gas industrien. 17. januar 2012

- Offshore Supply. Få andel i fremtidens ordremuligheder. - Olie og Gas industrien. 17. januar 2012 - Offshore Supply Få andel i fremtidens ordremuligheder - Olie og Gas industrien 17. januar 2012 Program: 14:00 Velkomst og indledning v/michael Ahring Petersen, projektleder 14:10 Internationale muligheder

Læs mere

Offshore Center Danmark ved Peter Blach, direktør

Offshore Center Danmark ved Peter Blach, direktør Letmetaldagen 2010 10.November 2010 Offshore Center Danmark ved Peter Blach, direktør Katalysator for vækst gennem viden- og kompetenceudvikling The copyright of this entire presentation vests by Offshore

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

ENERGI PÅ HAVET BILAGSSAMLING INDEHOLDENDE PROJEKTBESKRIVELSER AF 5 DELPROJEKTER SAMT DIVERSE BILAG

ENERGI PÅ HAVET BILAGSSAMLING INDEHOLDENDE PROJEKTBESKRIVELSER AF 5 DELPROJEKTER SAMT DIVERSE BILAG BILAGSSAMLING INDEHOLDENDE PROJEKTBESKRIVELSER AF 5 DELPROJEKTER SAMT DIVERSE BILAG TIL ANSØGNING VEDRØRENDE: ENERGI PÅ HAVET FRA OFFSHORE CENTER DANMARK OM ØKONOMISK STØTTE FRA DEN EUROPÆISKE FOND FOR

Læs mere

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 P R O G R A M Kursus Tr y k b æ r e n d e u d s t Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 Offshore Center Danmark

Læs mere

Ny Energi. Esbjerg det naturlige centrum for offshore og energiteknologi

Ny Energi. Esbjerg det naturlige centrum for offshore og energiteknologi Ny Energi Esbjerg det naturlige centrum for offshore og energiteknologi velkommen til esbjerg Ny Energi offshore Center Danmark 4 Geografisk fordeling af virksomheder i Offshoresektoren 7 Esbjerg Havn

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007. Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter

Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007. Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007 Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter 1 Offshore Center Danmark 1. Indledning Offshore Center Danmark (OCD) Baggrund Markeder

Læs mere

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst MARITIM FORSKNING AMBITIONEN Igennem tæt samarbejde med det maritime erhverv og universitetet er det hensigten at etablere maritim forskning på udvalgte områder. Nordjylland klarer sig godt i den internationale

Læs mere

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen Århus 7. april 2011 Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet Manager Oil & Gas Tommy Petersen 1 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Manager Oil & gas Tommy Petersen Velkommen

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013 24. Januar 2013 Havvindmøller 6+ MV Tommy Petersen Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The information contained herein

Læs mere

WEIB. WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event

WEIB. WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event WEIB WEIB 2014 Wave Energy Innovation and Business2Business event Danmarks største, nationale klyngeorganisation med mere end 280 medlemmer National kompetencecenter & innovation netværk for dansk offshore

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network

Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014. Danish Subsea Network Danish Subsea Network, AAU, 6. maj 2014 Danish Subsea Network Præsentation - Kort præsentation af Offshoreenergy.dk - Strategiske indsatsområder - Oil/Gas O&M Center - Danish Subsea Network Danish Subsea

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar

Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar Tirsdag den 21. april 2009 Offshore Terrorsikring Seminar Velkommen Dagsorden 1. Velkomst v/ Allan Christensen, Offshore Center Danmark 2. Præsentation af Offshore Terrorsikring Håndbog v/ Hans Koch, Esbjerg

Læs mere

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark Halvårsrapport for 1.1.2011 til 30.6.2011 Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark A. Rapport om generelle aktiviteter og faglige projekter Generelle aktiviteter Generelt Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder

Læs mere

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 1 Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Branchen Historie Formål og

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed Basiskursus Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Sikkerhed Basiskursus - Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Offshore Center Danmark inviterer i samarbejde med sikkerhedseksperter alle interesserede til kursus.

Læs mere

Konference : REG LAB 05. Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005

Konference : REG LAB 05. Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005 1 Konference : REG LAB 05 Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005 Workshop 1. Offshore Center Danmark (OCD) Formål/mission Ydelse/koncept Organisations grundlag Resultater/målopfyldelse

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Evaluering af Energi på Havet

Evaluering af Energi på Havet Evaluering af Energi på Havet Udarbejdet af LB Analyse For Offshore Center Danmark FEBRUAR 2013 Evaluering af Energi på Havet Udarbejdet af LB Analyse For Offshore Center Danmark FEBRUAR 2013 Evaluering

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Offshore Innovationsnetværk. Offshore Center Danmark. Esbjerg Kommune. Samlet projekt 1. januar 2009 Klynger

Offshore Innovationsnetværk. Offshore Center Danmark. Esbjerg Kommune. Samlet projekt 1. januar 2009 Klynger Bilag 18b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Alliancen for Grøn Offshore Energi

Alliancen for Grøn Offshore Energi 18. december 2009 Alliancen for Grøn Offshore Energi 1. Danmark skal fortsat være nummer 1 på grøn offshore teknologi, men det kræver nytænkning og samarbejde I de seneste femten år har offshore industrien

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Regional netværksmøde i Aalborg

Regional netværksmøde i Aalborg Dato 19. juni 2012 Regional netværksmøde i Aalborg Af Tommy Petersen The copyright of this entire presentation vests by. All rights reserved. The information contained herein is the property of above company

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM.

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM. ATEXdirektiverne En indføring i direktiverne omkring eksplosionsfarlige atmosfærer. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM Kursus ATEX-direktiver A ATEX-direktiverne

Læs mere

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn Lindoe Offshore Renewables Center Navn email Billede Vision LORC skal være verdens førende center for viden, test og demonstration på området for vedvarende, offshore energi. Mission LORC skaber vækst

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Opgaver i energisektoren

Opgaver i energisektoren Opgaver i energisektoren 02. December 2014 UK www.energimetropol.dk Esbjerg Erhvervsudvikling Hvem er Esbjerg Erhvervsudvikling? Selvejende erhvervsforening med 25 ansatte Erhverv, Turisme og Markedsføring

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power OPLÆG Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Historik DJURS Wind Power er etableret som forening i 21 med hjemsted i Norddjurs Kommune. Formålet er at: Synliggøre og markedsføre

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Netværksmøde 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Tommy Petersen Hvad betyder OCD s nye struktur for jer ved Peter Blach, Tommy Petersen Hvad

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark

Halvårsrapport for perioden til Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark Halvårsrapport for 1.1.21 til 3.6.21 Innovationsnetværk: Offshore Center Danmark A. Rapport om generelle aktiviteter og faglige projekter Generelle aktiviteter Generelt Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder

Læs mere

Offshore Center Danmark Referat fra bestyrelsesmøde nr. 32, den 7. december 2010

Offshore Center Danmark Referat fra bestyrelsesmøde nr. 32, den 7. december 2010 CVR: 27171877 VestJysk Bank: 7606 1064127 Offshore Center Danmark Referat fra bestyrelsesmøde nr. 32, den 7. december 2010 Sted: Hjerting Badehotel, Strandpromenaden 1, 6710 Esbjerg Tidspunkt: Fredag,

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Vestas Wind Systems varslede den 12.

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Workshop : OCDs fokus i et perspektiv på 3-4 år. Esbjerg den 1. september Building a New Electric World

Workshop : OCDs fokus i et perspektiv på 3-4 år. Esbjerg den 1. september Building a New Electric World Workshop : OCDs fokus i et perspektiv på 3-4 år Esbjerg den 1. september 2006 Building a New Electric World Dagsorden: 17.00 Introduktion til Workshop v/søren Dahlgren Bergsøe (Implement A/S) 17.10 Offshore

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere