Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kvols Kirke. Domme. la ksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kvols Kirke. Domme. la ksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet"

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Kvols Kirk Domm la ksations kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 Justitsministrits gnpartpapir. Til skødr, skadsløsbrv, kvittringr til udslttls og andr påtgningr m. m. (vdr. fast jndom). Mtr. nr., jrlav, sogn: 9b mfl. Kvola by oi (i Købnhavn kvartr) llr (i d søndrrydsk lands- S O ij1 dl) bd. og bl. i tingbogn, art. nr., jrlav, sogn. Købrs } Kr d 't bopæl: I ors. Akt: Skab (udfylds øf nr. dommrkontort! ""\ j i -. Gad og hus nr.: tbyor sadant finds) Stmpl- og gbyrfri i h. t. lov 140/37, Dklaration. Undrtgnd, dr r jr af matr. nr. 9b Anmldrns navn og bopæl (kontor): Frdningsnævnt for Viborg amtsrådskrds. Stmpl: kr. ør. af I:vo la by 0i sogn, rklærr hrvd, at jg af hnsyn til Xvo la kirks fri bliggnhd ovrfor frdningsnævnt for Viborg amtsrådskrds r indgåt på, at dr på dn ndnfor nærmr bskrvn dl af min jndom ikk må sk nogn bbyggls, varigt llr midlrtidigt, llr fortags nogn bplantning llr andt, dr nu llr snr kan virk skæmmnd llr hæmmnd for udsigtn til llr fra kirkn llr kirkgårdn. Dn dl af min jndom, som dn fornævnt bstmmls angår, bgfæbb mod af kirkgåftisåigt g iø'lfigt af d d l f a"'- r n a m.nr. ;1'11. d r li ggl''' 11 _ matr.akllt 1 nord, dt vstr k1rkårdsd1c i øst, matr.økllt.'""1 syd og b;yvj n i vst I f. l.i,.'. sålds, som dt frmgår af dt dklarationn vdhæftd kort. Påtalbrttigt md hnsyn til dn pålagt bstmmls, dr kan tinglyss på min jndom, r frdningsnævnt for Viborg amtsrådskrds samt mnighdsrådt for For frdningn krævr jg ingn rstatning. Kvo:S soln. Kvola,dn Åg Nonbo 195t0 lr t Til vittrlighd: LunclaC. Clausn, Kathrin Clausn.

4 Frdningsnævnt for Viborg amtsrådskrds modtagr foranstånd frdningstilbud, dr vil vær at tinglys på dn forannævnt jndom. FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS. Viborg, dn 18. un1 195}. Otto Kiørbo. V. Rasmussn. Job.s Christnsn. Indført i dagboga for rtskri.j.snr. 78, Viborg købstad m.v... dn 26.juni 195. Lyst Holm. Gnpartns rigtighd bkræfts. tit..

5 Justitsministrits gnpartpapir. Til skødr, skadsløsbrv, kvittringr til udslttls og andr påtgningr m. m. (vdr. fast jndom). Mtr. nr., jrlav, sogn: (i Købnhavn kvartr) 158: Kvo1a by og llr (i d søndriydsk lands-. dl) bd. og bi. i ting- 48 Rævnhd., bogn, art. nr:, jrlav,tål'up sogn. sogn. Købrs } K d t bopæl: r lors Akt: Skab (udjylius nr. af dommlkonjorf) Gad og hus nr.: (hvor sadant ftnds) Stmpl- og gbyrfri i h. t. lov 140{37. Dklaration. Und,rtgnd, dr r jr af matr. nr. 158 Anmldrns navn og bopæl (kontor): Frdningsnævnt 'for Viborg amtsrådskrds. Stmpl: kr. ør. digt og matrikk:lskllt 1 nord og vjn fra Kvola landv' mod syd af Kvo la by o sogn, rklærr hrvd, at jg af hnsyn til Kvo 16 kirks fri bliggnhd ovrfor frdningsnævnt for Viborg amtsrådskrds r indgåt på, at dr på dn ndnfor nærmr bskrvn dl af min jndom ikk må sk nogn bbyggls, varigt llr midlrtidigt, llr fortags nogn bplantning llr andt, dr nu llr snr kan virk skæmmnd llr hæmmnd for udsigtn til llr fra kirkn llr kirkgårdn. Dn dl af min jndom, som dn fornævnt bstmmls angår, bgrænss morj.. af..kirkgil1:dsigt og-i-ttf l' dn dl af 15a t dr liggr mllll. ki:rktil Skiv sålds, som dt frmgår af dt dklarationn vdhæftd kort. Påtalbrttigt md hnsyn til dn pålagt bstmmls, dr kan tinglyss på min r frdningsnævnt for Viborg amtsrådskrds samt mnighdsrådt for For frdningn krævr jg ingn rstatning. Kvols -n. jndom, ". Kvols, dn 19.:J 8.juli Gunnr Xlausn. Til vittrlighd: c. Posrup, Johs. Søl'nsa

6 -- \ Frdningsnævnt for Viborg amtsrådskrds modtagr foranstånd frdningstilbud, dr vil vær at tinglys på dn forannævnt jndom. FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS. Viborg, dn 18 j tid1 Otto X1ørbo. V. Rasmussn. 19'. Johs. OhristnsJl. Indført 1 daibon for rtskrds nr. 78, Vihorg købstad m.v., dr 26.jun1 195;. Lyst. o Holm. Gnpartns rigtid bkræfts.,.,dn 16.januar 1956 "

7 REG. NR. -201;'1 J),--,!vurl!l1J, 4- //',101. fl f;::i }(

8 ...::w:m::;::::;;;::c m-+:::s A... io-"'='< "Ott-'l; 3.r: r "0jag::g gnpart a at orlgmal kort - --= {f.' 'f If'v. - (, IkJ,/ l"1...,,." J. J J I I ri' ; l-f \}..w1 '...,).Jt'i.J.J.'. c. t ov.p.;>...-4_ $$2_ C >'y... _:::is!"'"... c.;.:u2 4tZ &.WC """" 4 5jJ!wc:...,...- i4l 0-.-.: p $ -{ 1-, ; if$g,_s :::;:4 a'';:f " r V!C1. -'ISIITsmiatrits g-npctrtkrl.lkrl!r(l. Tli k< 1'3 2, t ".".it, q.t vdrørnd l ndommn I, l ) f'.1 ',' l./iur;}, tt! > U ' I,'... '-"7 L -z. i>. p -... t J:'r 2) -:r---f E -t:.- \\I,. I \, I I II,I \., \ 'l,, I """:',\ r fr<\:i?\';fi '.I. f".. '... :.,..." t)-- --,,. ",, ::=c "., C'l. Z :;:lo ).

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dommerby Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dommerby Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ion en. 01996.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01996.01 Frdningn vdrørr: Dommrby Kirk Domm la ksatio ns kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Fr~dninasnævnt - - ---------.1----- - ---- 15-01-1953 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mammen Kirke. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mammen Kirke. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02044.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 02044.02 Frdningn vdrørr: Mammn Kirk Domm Taksations kom missio nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-05-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ,I RE G. N

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01891.01 Afgørlsr Rg. nr.: 01891.01 Frdningn vdrørr: Vjrum Kirk Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 2807 1952, 02101953 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Justitsministrits

Læs mere

02048~44. Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Granslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen.

02048~44. Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Granslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. 0204844 Afgørlsr - Rg. nr.: 02048.44 Frdningn vdrørr: Granslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 22-06-1953 Kndlsr Dklarationr. FREDNNGSNÆVNET> REG. NR...t

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sall Kirke. Domme. la ksatio nskom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sall Kirke. Domme. la ksatio nskom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02049.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 02049.04 Frdningn vdrørr: Sall Kirk Domm la ksatio nskom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt C"o"'ninnn2:'\lnøt I " ::J....... 13-07-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Østerbølle Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Østerbølle Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 02048.39 Afgørlsr - Rg. nr.: 02048.39 Frdningn vdrørr: Østrbøll Kirk Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 20-06-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> - REG. NR.."toY,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Munke Bjergby Kirke Domme. la ksatio nskom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Munke Bjergby Kirke Domme. la ksatio nskom miss ionen. 01757.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01757.01 Frdningn vdrørr: Munk Bjrgby Kirk Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-11-1951 20-11-1951 03-12-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hvam Kirke. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hvam Kirke. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02048.25 Afgørlsr - Rg. nr.: 02048.25 Frdningn vdrørr: Hvam Kirk Domm la ksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 20-06-1953 Kndlsr Dklarationr ... FREDNNGSNÆVNET> REG. NR.

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sahl Kirke Domme. la ksatio nskom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sahl Kirke Domme. la ksatio nskom miss io nen. 02056.01 I- I I Afgørlsr - Rg. nr.: 02056.01 Frdningn vdrørr: Sahl Kirk Domm la ksatio nskom miss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 12-08-1953 Kndlsr Dklarationr .. FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). og sogn.

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). og sogn. 02119.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02119.00 Frdningn vdrørr: Harr Kirk Domm Taksatio nskom miss io n n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 15-02-1954 Kndlsr Dklarationr -! FREDNNGSNÆVNET> REG. NR..//~?

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sneslev Kirke. Domme. la ksatio ns komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sneslev Kirke. Domme. la ksatio ns komm iss ione n. 01741.03 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.03 Frdningn vdrørr: Snslv Kirk Domm la ksatio ns komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Fr~cfnin(] nævnt.. -------~----- 23-10-1951, 21-12-1951 - -- -- Kndlsr

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Køng Kirke Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Køng Kirke Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 02009.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02009.00 Frdningn vdrørr: Køng Kirk Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt... 15-12-1954 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: KØng

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørre Vinge Kirke , Domme. Taksations kom miss ionen

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørre Vinge Kirke , Domme. Taksations kom miss ionen 01958.03 Afgørlsr - Rg. nr.: 01958.03 Frdningn vdrørr: Nørr Ving Kirk Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt. 15-11-1952, 04-06-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Arup Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Arup Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 02004.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02004.00 Frdningn vdrørr: Arup Kirk Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 16-01-1953 Kndlsr Dklarationr D. FREDNNGSNÆVNET> Navn: Årup

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET>.'",

FREDNINGSNÆVNET>.', 01877.08 Afgørlsr - Rg. nr.: 01877.08 Frdningn vdrørr: Ørding Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 28-10-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> ''''. t 1'"

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sludstrup Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sludstrup Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ione n. l 01530.03 Afgørlsr - Rg. nr.: 01530.03 Frdningn vdrørr: Sludstrup Kirk Domm Taksatio ns komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-04-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Justitsministrits

Læs mere

Afgørelser ~ Reg. nr.: Fredningen vedrører: Drejø Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser ~ Reg. nr.: Fredningen vedrører: Drejø Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02278.00 Afgørlsr ~ Rg. nr.: 02278.00 Frdningn vdrørr: Drjø Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 16-07-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Drjø kirk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03248.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03248.00 Frdningn vdrørr: Vjlby Kirk Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-03-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> f:-c::11k:]t

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mørke Kirke Domme. Taksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mørke Kirke Domme. Taksations kom miss ione n. 01796.07 Afgørlsr - Rg. nr.: 01796.07 Frdningn vdrørr: Mørk Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 11-09-1953 18-01-1952 15-01-1952 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

l ej ,,< ,i' IJ :; II< ~< "

l ej ,,< ,i' IJ :; II< ~< 01877.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01877.00 Frdningn vdrørr: Tæbring Kirk Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 28-10-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> lr l j <

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Andst Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Andst Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet /.. 01742.01 Afgørsr - Rg. nr.: 01742.01 Frdningn vdrørr: Andst Kirk Domm Taksations komm iss ionn Naturkagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 15-11-1951 Kndsr Dkarationr FREDNNGSNÆVNET> hwrw). ; (...

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kong Valdemarsvej. Domme. Taksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kong Valdemarsvej. Domme. Taksations kom miss io nen. 07817.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07817.00 Frdningn vdrørr: Kong Valdmarsvj Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1956 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> "'tr.

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Studsgård Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Studsgård Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01612.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01612.00 Frdningn vdrørr: Studsgård Kirk Domm Taksatio ns kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt. 03-06-1951, 13-06-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. 01782.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01782.00 Fredningen vedrører: Hindborg Kirke Domme Taksations komm iss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-12-1951, 28-12-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fager Li. Domme. Taksations kom miss iane n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fager Li. Domme. Taksations kom miss iane n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04590.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04590.00 Frdningn vdrørr: Fagr Li Domm Taksations kom miss ian n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-12-1967 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Matr. nr. 1~,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Omvrå Hus. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Omvrå Hus. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04384.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04384.00 - - Frdningn vdrørr: Omvrå Hus Domm Taksatio nskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 24-05-1967 f t D E K L A R A T ON.E

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Almegården. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Almegården. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04855.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04855.00 Frdningn vdrørr: Almgårdn Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 07-10-1958 DEKLARATIONER> , REG. NR. o~ cs

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Fortsættelse af Dokumenter. A f s k r i f t. REG. NR..Jo..2~C

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Fortsættelse af Dokumenter. A f s k r i f t. REG. NR..Jo..2~C 02022.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 02022.04 Frdningn vdrørr: Spandt Kirk Domm la ksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-03-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> ,. ~ '' " ~

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Almind Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Almind Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02123.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02123.00 Fredningen vedrører: Almind Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FRE DNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sønderbæk Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sønderbæk Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02019.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02019.03 Fredningen vedrører: Sønderbæk Kirke. Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindum Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindum Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02071.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02071.03 Fredningen vedrører: Lindum Kirke e Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Afgørlsr Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Bmærkningr Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr Dispnsationr: sidst i filn md dn nyst til sidst FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

--- ~--- FREDNINGSNÆVNET>

--- ~--- FREDNINGSNÆVNET> 01072.00 Afgørlsr - Rg. nr.:' 01072.00 Frdningn vdrørr: Hvidgård Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt Frdningsnævnt 16-09-1961 Kndlsr Dklarationr 21-12-1946 --- ~--- FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Asum Kirke. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Asum Kirke. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02208.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02208.00 Frdningn vdrørr: Asum Kirk Domm la ksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 17-11-1954, 08-12-1954 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørlsr Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG. NR.4~/ / ').J/ l ( J ustitsministrits gnpartpapir. Til

Læs mere

Afgørelser - Reg. ~r.: Fredningen vedrører: Visby Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overf~edningsnævnet

Afgørelser - Reg. ~r.: Fredningen vedrører: Visby Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overf~edningsnævnet 02031.02 Afgørsr - Rg. ~r.: 02031.02 Frdningn vdrørr: Visby Kirk Domm Taksatio ns kom miss ion n Naturkagnævnt Ovrf~dningsnævnt Frdningsnævnt 04-05-1953 09-04-1954 Kndsr Dkarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Afgørels~r - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Elsborg Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

Afgørels~r - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Elsborg Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. e' 02125.00 Afgørels~r - Reg. nr.: 02125.00 Fredningen vedrører: Elsborg Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 22-02-1955, 15-02-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skødstrup Kirke Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skødstrup Kirke Domme. la ksations kom miss ionen. 01796.11 Afgørlsr - Rg. nr.: 01796.11 Frdningn vdrørr: Skødstrup Kirk Domm la ksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 02-10-1953, 15-01-1952, 07-09-1955 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vang Udsigt. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vang Udsigt. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03079.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03079.00 Frdningn vdrørr: Vang Udsigt Domm la ksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 13-08-1963 I DEKLARATIONER> I I I REG.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Voer Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Voer Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01968.09 Afgørsr - Rg. nr.: 01968.09 Frdningn vdrørr: Kirk Domm a ksations komm iss ion n Naturkagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1952 18-06-1953 Kndsr Dkarationr FREDNNGSNÆVNET> Matr.nr.: k

Læs mere

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sædinge Kirke. Taksatio ns kom miss ionen.

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sædinge Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. 01693.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01693.00 Frdningn vdrørr: Sæding Kirk. Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 06-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Sæding Kirk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sigerslev Engmose. Domme. la ksations komm issionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sigerslev Engmose. Domme. la ksations komm issionen. 06764.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06764.00 Frdningn vdrørr: Sigrslv Engmos Domm la ksations komm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-09-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ;R/IS I~

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vester Velling Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vester Velling Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 01946.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01946.02 Fredningen vedrører: Vester Velling Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Falling Kirke. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklage~ævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Falling Kirke. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklage~ævnet. Overfredningsnævnet 02626.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02626.00 Frdningn vdrørr: Falling Kirk Domm Taksationskomm iss ionn Naturklag~ævnt. Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 08-05-1951 11-09-1951 17-04-1952 20-10-1960 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

01784.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01784.00. Fredningen vedrører: Grønning Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01784.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01784.00. Fredningen vedrører: Grønning Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01784.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01784.00 Fredningen vedrører: Grønning Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet- 02-01-1952 Kendelser Deklarationer rra~

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hvorslev Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hvorslev Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Lll 02073.06 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.06 Fredningen vedrører: Hvorslev Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Romlund Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Romlund Kirke. la ksations komm iss ionen. 01798.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01798.01 Fredningen vedrører: Romlund Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-01-1952 Kendelser Deklarationer I

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: la ksations kom missionen. Homå Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: la ksations kom missionen. Homå Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01345.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.01 Fredningen vedrører: Homå Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07 -1950, 05-09-1950 Kendelser Deklarationer,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02903.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02903.00 < Frdningn vdrørr: Risgård Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-08-1964 Frdningsnævnt 29-12-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n.

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n. 02134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00 Fredningen vedrører: Grathe Kirke Domme la ksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954, 24-05-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ravnstrup Kirke. la ksations kom miss ionen.

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ravnstrup Kirke. la ksations kom miss ionen. 01858.10 Afgørelser - Reg. nr.: 01858.10 Fredningen vedrører: Ravnstrup Kirke I. Domme la ksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-04-1952, 17-11-1952 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: øster Hæsinge Kirke Domme. Taksations kom missi one n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: øster Hæsinge Kirke Domme. Taksations kom missi one n. 01415.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01415.02 Frdningn vdrørr: østr Hæsing Kirk Domm Taksations kom missi on n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 31-10-1950, 10-03-1955, 21-11-1955 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse 01964.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01964.03 Fredningen vedrører: Vindum Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-12-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Asmild Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Asmild Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02407.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02407.00 Fredningen vedrører: Asmild Kirke le Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-01-1957, 23-01-1957 Kendelser Deklarationer,

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 'e 02019.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02019.02 Fredningen vedrører: Læsten Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Aby Kirke. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Aby Kirke. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02022.02 Afgørsr - Rg. nr.: 02022.02 Frdnngn vdrørr: Aby Krk Domm Taksato nskom mss o nn Naturkagnævnt Ovrfrdnngsnævnt Frdnngsnævnt 25-03-1953 Kndsr Dkaratonr . FREDNNGSNÆVNET> FrcrrCt 1'T2tu;f'('dnb:Jnr.;-

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørby Kirke. Domme. la ksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørby Kirke. Domme. la ksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04684.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04684.00 Frdningn vdrørr: Rørby Kirk Domm la ksationskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 27-09-1951, 29-01-1952 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jebjerg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jebjerg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. 01711.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01711.01 Fredningen vedrører: Jebjerg Kirke Domme Taksations komm iss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-09-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Søbakkegård - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Søbakkegård - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ione n. 06099.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06099.00 Frdningn vdrørr: Søbakkgård - Ophævt Domm Taksations kom miss ion n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 21-03-1977 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> \l

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smollerup Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smollerup Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. le 02048.15 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.15 Fredningen vedrører: Smollerup Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom). 01451.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01451.01 Fredningen vedrører: Haslund Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1951, 14-01-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

,,. ~.~-... ~t... Ejerlav Tågerup &'( Tågerup Kirke ... rup. so 190 1:4000. z<t. Ti~l~st. 4 l h 9. Kommune: RØdby 383. Sogn Tågerup.

,,. ~.~-... ~t... Ejerlav Tågerup &'( Tågerup Kirke ... rup. so 190 1:4000. z<t. Ti~l~st. 4 l h 9. Kommune: RØdby 383. Sogn Tågerup. 01886.00 Afgørsr - Rg. nr.: 01886.00 Frdningn vdrørr: Tågrup Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturkagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 16-07 -1952 23-08-1952 Kndsr Dkarationr ' FREDNNGSNÆVNET> Tågrup

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Bork Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Bork Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. e 01663.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01663.00 Fredningen vedrører: Sdr. Bork Kirke e Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-07-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. 01524.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01524.01 Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

~,.1ee..,.o' 1It '~/'n,. ~ tb-t. b1p' af.._.-.'~1h,o&-,""f... _. o. ... tor a".. kike. .. DUlaN.'1. 1kU tu.ja1it... t.,.'., 1 ;«-

~,.1ee..,.o' 1It '~/'n,. ~ tb-t. b1p' af.._.-.'~1h,o&-,f... _. o. ... tor a.. kike. .. DUlaN.'1. 1kU tu.ja1it... t.,.'., 1 ;«- / DEKLARATONER> 00000.05 Afgørsr - Rg. nr.: 00000.05 Frdningn vdrørr: Bisv Kirk Domm Ta ksations kom m iss ionn Naturkagnævnt Ovrfrdningsnævnt \ Frdningsnævnt Kndsr Dkarationr 29-08-1952 tr. Dr. \....

Læs mere

FREDEDE AREALER. F.N. j.nr.: ', - '1 t~~l .' - \ I- 'I- # Ih ':>.. 'II

FREDEDE AREALER. F.N. j.nr.: ', - '1 t~~l .' - \ I- 'I- # Ih ':>.. 'II 02425.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02425.00 Frdningn vdrørr: Kollund Strand Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 30-12-1958 Kndlsr Dklarationr - FREDNNGSNÆVNET> REG. NR.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dallerup Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dallerup Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02268.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02268.00 Frdningn vdrørr: Dallrup Kirk _ Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 20-06-1955, 18-08-1955 Kndlsr Dklarationr !\,: FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Løvenborg Alle. Domme. la ksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Løvenborg Alle. Domme. la ksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00217.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 00217.01 Frdningn vdrørr: Løvnborg All Domm la ksationskom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr 07-02-1928 Dklarationr KENDELSER> ...,... REG. HR..j?

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejeqdom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejeqdom). 01909.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01909.00 Fredningen vedrører: Kølkær Kirke Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1952. Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: ø. Lem Gravhøj. Domme. la ksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: ø. Lem Gravhøj. Domme. la ksations kom miss ione n. 01446.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01446.01 Fredningen vedrører: ø. Lem Gravhøj Gul sag I e Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-12-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 02073.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.04 Fredningen vedrører: Vellev Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet -.., 08-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tystrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tystrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01544.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.01 Fredningen vedrører: Tystrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: IIlerup Adal - Ophævet. se Domme. Taksations kom miss ionen

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: IIlerup Adal - Ophævet. se Domme. Taksations kom miss ionen 02347.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02347.00 Frdningn vdrørr: IIlrup Adal - Ophævt s 07876.00 Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt 29-11-1996 Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 01-07-1957 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

re lors. real~it 1 Predn1ngønævnet tor' Deklål'Blion. med1øh~daråd, tor Rvbierg SOlD er hele m.nr. 191 Roslev præs'tegård. Roslev

re lors. real~it 1 Predn1ngønævnet tor' Deklål'Blion. med1øh~daråd, tor Rvbierg SOlD er hele m.nr. 191 Roslev præs'tegård. Roslev 01858.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01858.00 Fredningen vedrører: Rybjerg Kirke Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-07 -1952, 12-04-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hvilsager Kirke Domme. Taksati ons kom m iss ionen

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hvilsager Kirke Domme. Taksati ons kom m iss ionen ---------------- -- 01451.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01451.02 Fredningen vedrører: Hvilsager Kirke Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1951 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Borum - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Borum - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ionen. 01651.05 Afgørlsr - Rg. nr.: 01651.05 Frdningn vdrørr: Borum - Ophævt Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-03-1985 Kndlsr Dklarationr 23-11-1950, 19-01-1951 DEKLARATONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Krogen. Domme. Taksationskommissionen Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Krogen. Domme. Taksationskommissionen Naturklagenævnet 02745.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02745.01 Frdningn vdrørr: Krogn Domm Taksationskommissionn 17-12-1979 Naturklagnævnt Ovrfrd n ings nævnt Frdningsnævnt 16-11-1966 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

.e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedr~rer: Dalsgård Bebyggelse. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet.

.e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedr~rer: Dalsgård Bebyggelse. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet. 03893.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03893.00 Frdningn vdr~rr: Dalsgård Bbyggls. Domm Taksationskomm issionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdni ngsnævnt Kndlsr Dklarationr 22-09-1965 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jørgensø - lørresø. Domme. la ksatio ns komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jørgensø - lørresø. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. 01492.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01492.01 Frdningn vdrørr: Jørgnsø - lørrsø Domm la ksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 19-01-1951 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Oksevejen, Vilsbæk Mark, Gejlå Gravhøj. Domme. la ksations komm iss ione n

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Oksevejen, Vilsbæk Mark, Gejlå Gravhøj. Domme. la ksations komm iss ione n 05064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05064.00 Frdningn vdrørr: Oksvjn, Vilsbæk Mark, Gjlå Gravhøj Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-05-1969 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

22 \'1.00. Hårslev. l. ;

22 \'1.00. Hårslev. l. ; 02219.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02219.00 Frdningn vdrørr: Hårslv Kirk Domm la ksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 15-01-1955, 08-02-1955, 07-03-1955, 29-03-1955 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kobberup Kirke. Domme. la ksationskomm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kobberup Kirke. Domme. la ksationskomm iss io nen. 02048.08 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.08 Fredningen vedrører: Kobberup Kirke Domme la ksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-06-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dragstrup. Domme. Taksatio ns komm issione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dragstrup. Domme. Taksatio ns komm issione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05691.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05691.00 Frdningn vdrørr: Dragstrup Domm Taksatio ns komm ission n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-11-1973 Kndlsr Dklarationr , FREDNINGSNÆVNET> REG. ~R. $t

Læs mere