Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads Kappel Clausen (MAKA) H1eøc2c5S14/15 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Introduktion- Virksomheden og dens omverden Brancheanalyse, marked og konkurrence Markedsføring Regnskab Organisation og Ledelse Iværksætteri Projekt

2 Titel 1 Introduktion- Virksomheden og dens omverden Michael Andersen: Erhvervsøkonomi i videnssamfundet, s , s Sofie Kærn Heding og Marie Louise Telling Jepsen: Luk virksomheden op!,s.31-33, s.37-40, s. 51, s Sejr Steensen: Det virksomhedsøkonomiske område i grundforløbet, s lektioner (inklusiv introduktionstime) redegøre for virksomhedens samspil med omverdenen anvende viden om virksomhedens branche- og markedsforhold til at diskutere og vurdere virksomhedens strategiske muligheder Virksomhedens mål og idé. De tre styringsniveauer (strategisk, taktisk og operationelt) Virksomhedens interessenter og omverden diskuteres ud fra interessentmodel i Luk virksomheden op! og omverdensmodel fra Michael Andersen. PEST-analyse Virksomhedstyper og former (enkeltmandsvirksomhed, I/S, A/S, Aps.) Simpel værdikæde Klasseundervisning/Diskussion i plenum/gruppearbejde og fremlæggelser/arbejde og fremlæggelser i matrixgrupper. Titel 2 Brancheanalyse, marked og konkurrence

3 Michael Andersen: Erhvervsøkonomi i videnssamfundet s Sofie Kærn Heding og Marie Louise Telling Jepsen: Luk virksomheden op!, s , s.45-51, s Jørgen Winding Virksomheden s Lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression anvende viden om virksomhedens branche- og markedsforhold til at diskutere og vurdere virksomhedens strategiske muligheder SWOT-analyse Marked. Former for konkurrence: monopol, monopolistisk konkurrence og teorien om fuldkommen konkurrence. udbud og efterspørgsel. Prisfastsættelse Porters 5 forces Porters konkurrencestrategier, konkurrencemæssig positionering og værdikæde Bostonmatricen og PLC-kurven Ansoffs vækstmatrice.

4 Klasseundervisning/Diskussion i plenum/gruppearbejde og fremlæggelser/arbejde og fremlæggelser i matrixgrupper. Titel 3 Markedsføring Sofie Kærn Heding og Marie Louise Telling Jepsen: Luk virksomheden op! s Kim Buch-Madsen: Marketing, kapitel Lektioner Målet er, at eleverne skal kunne anvende viden om en virksomheds afsætningsmæssige forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens parameterfastsættelse Segmentering, segmenteringsstrategier RISC-modellen(minerva) De 4 p er Produkt, kvaliteter, branding Pris, strategier ved prisfastsættelse, psykologisk prisfastsættelse, priselasticitet. Promotion, former for promotion, effekthierarkier, kommunikation Place(distribution), distributionskanaler Push-pull strategier Klasseundervisning/Diskussion i plenum/gruppearbejde og fremlæggel-

5 ser/arbejde og fremlæggelser i matrixgrupper. Titel 4 Regnskab Michael Andersen Erhvervsøkonomi i videnssamfundet s Jan Steensen, Virksomheders regnskaber fra budget til årsregnskab, s K.E. Bang, Virksomhedsøkonomi, s Regnskaber fra danske virksomheder 10 lektioner anvende viden om virksomhedens økonomiske forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens målopfyldelse. Omkostningslære Regnskabsforståelse Regnskabsanalyse: Årsregnskaber & deres opbygning, Resultatopgørelse, (de vigtigste poster & sammenhængen mellem dem) Balance, (de vigtigste poster & sammenhængen mellem dem) hovedtal, nøgletal (afkastningsgrad, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed, soliditet, egenkapitalens forrentning) Budgettering Klasseundervisning/Diskussion i plenum/gruppearbejde og fremlæggelser/regnskabsøvelser. Titel 5 Organisation og Ledelse

6 Sofie Kærn Heding og Marie Louise Telling Jepsen: Luk virksomheden op! s , s ,s.198 og s Michael Andersen Erhvervsøkonomi i videnssamfundet s.145 Ca. 12 Lektioner anvende viden om en virksomheds organisatoriske forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsmuligheder Organisation Mintzberg - grundlæggende opbygning, de 5 former: (Simpel struktur, Maskinbureaukrati, Professionelt bureaukrati, Ad hoc-krati, Divisionsopdelt form)mekanistiske og organiske organisationsstrukturer Organisationsprincipper(Heding og Jepsen s ) Ledelsesteoriens udvikling(taylor, Fayol og Human Relationsskolen) Motivation(Maslows behovspyramide og Herzbergs to-faktor teori) Mcgregors ledelsesformer (X og Y-typer) Lewins tre ledelsesformer( Autoritær, demokratisk og Laissez-faire) Adizes ledertyper Titel 6 Klasseundervisning/Diskussion i plenum/gruppearbejde, Fremlæggelse. Iværksætteri

7 Sofie Kærn Heding og Marie Louise Telling Jepsen: Luk virksomheden op! s Ca. 2 lektioner redegøre for problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed Forretningsplan Iværksættertyper artikel Klasseundervisning/Diskussion i plenum Titel 7 Projekt 12 Lektioner Samtlige kompetencemål er i spil Projektet skal som minimum indeholde: Problemformulering Virksomhedens ide og mål( herunder en interessentmodel ) Strategi, ide og mål(konkurrence på markedet, Porters five forces, strategivalg, BCG-matricen) Virksomhedens kunder og markedsføring(segmentering, de 4 P er ) Organisation: Organisationsstruktur.Evt. ledelse og motivation. Økonomi og regnskabsanalyse. Analyse af fem års regnskaber og nøgletal.

8 Vækstmuligheder(Ansoff) SWOT Afsluttende konklusion Gruppearbejde og fremlæggelse

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Oversigt over planlagte/gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over planlagte/gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan/beskrivelse Termin Januar 2006 juni 2008 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi niveau A Mads Vester Hegelund 1. d Oversigt over planlagte/gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014/2015 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni, 2012 Zealand

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2012 Juni 2015 Svendborg Erhvervsskole HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi B Annie Kudsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation, niveau C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Juni 2012 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2010 Institution Uddannelsescenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering C Ninna Nørtoft (nin) Finansb10 Oversigt over gennemførte

Læs mere

1. Bogføring og regnskab (Virksomhedens økonomi) s. 60-92

1. Bogføring og regnskab (Virksomhedens økonomi) s. 60-92 1. Bogføring og regnskab (Virksomhedens økonomi) s. 60-92 Omkostninger (s. 60-64) Omkostninger = de økonomiske ressourcer, arbejdskraft, råvarer og maskiner der anvendes til produktionen. Dvs. produktionens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium, Esbjerg Design B Dorthe Søndergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 12/13 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Læs mere

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for

Læs mere

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 10/11

Læs mere

En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S

En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S University College Norjylland 2013 Maria Do 4. Fia0213 En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Afsluttende eksamensprojekt Vejleder : Rene Østergaard Thomsen Afleveret : 29. maj 2013

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Informationsteknologi niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere