Medlem af EA MLA AKKREDITERING. til certificering af ledelsessystemer. Reg. nr Intertek DIC A/S Buen 12, 3. sal, 6000 Kolding CVR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlem af EA MLA AKKREDITERING. til certificering af ledelsessystemer. Reg. nr Intertek DIC A/S Buen 12, 3. sal, 6000 Kolding CVR:"

Transkript

1 Medlem af EA MLA AKKREDITERING til certificering af ledelsessystemer Reg. nr Virksomhed Intertek DIC A/S Buen 12, 3. sal, 6000 Kolding CVR: Akkrediteringsområde Gyldighedsperiode Erstatter dokument af Certificering af ledelsessystemer for overensstemmelse med ISO 9001, som specificeret i bilag 1 BEK 73/2013 om teknisk certificeringsordning for vindmøller, som specificeret i bilag 2 Arbejdstilsynets bekendtgørelser om elevatorer, sagkyndige virksomheder, som specificeret i bilag 3 BEK 545/2018 om målerinstallatører, som specificeret i bilag til Akkrediteringsgrundlag ISO/IEC :2015 Certificeringsorganet opfylder kravene i DS/EN ISO/IEC : Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer, samt de relevante bestemmelser for den akkrediterede virksomhed for ovennævnte akkrediteringsområde.

2 Member of EA MLA ACCREDITATION for certification of management systems Reg. No Company Intertek DIC A/S Buen 12, 3. sal, 6000 Kolding CVR: Scope of accreditation Validity Replaces document of Certification of management systems for compliance with ISO 9001, as specified in annex 1 Executive Order 73/2013 on technical certification scheme for wind turbines, as specified in annex 2 Danish Working Environment Authority's Executive Orders on lifts, expert companies, as specified in annex 3 Executive Order 545/2018 on meter installer companies, as specified in annex to Basis for accreditation ISO/IEC :2015 The certification body complies with the requirements in ISO/IEC : Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems, together with the relevant provisions as an accredited body for the above mentioned scope of accreditation.

3 Medlem af EA MLA Bilag 1 til akkrediteringsdokument af Reg. nr Certificering af ledelsessystemer for overensstemmelse med ISO 9001 ISO 9001:2015 indenfor sektorerne specificeret i nedenstående tabel. Specificering af akkrediteringsområde iht. Forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006, NACE rev. 2: NACE Beskrivelse Fremstilling af farvestoffer og pigmenter 20.3 Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer 20.4 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume, hårshampoo, tandpasta mv Fremstilling af lim Fremstilling af æteriske olier Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n. 22 Fremstilling af gummi- og plastprodukter 24.1 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer 24.3 Fremstilling af andre produkter af den primære forarbejdning af stål 25.1 Fremstilling af metalkonstruktioner 25.6 Overfladebehandling af metal; maskinforarbejdning 26.2 Fremstilling af computere og ydre enheder 26.5 Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol; ure 27.3 Fremstilling af ledninger og kabler og tilbehør hertil Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr 29.3 Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer 31 Fremstilling af møbler Reparation af jern- og metalvarer 33.2 Installation af industrimaskiner og -udstyr 38 Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; genbrug 1/2

4 Medlem af EA MLA Bilag 1 til akkrediteringsdokument af Reg. nr El-installation, vvs- og blikkenslagerforretninger samt anden bygningsinstallationsvirksomhed 46.6 Engroshandel med andre maskiner, andet udstyr og tilbehør 46.7 Anden specialiseret engroshandel 49.4 Vejgodstransport og flytning 74.9 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n Private vagt- og sikkerhedstjenester 80.2 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer 2/2

5 Medlem af EA MLA Bilag 2 til akkrediteringsdokument af Reg. nr Certificering af ledelsessystemer for overensstemmelse med BEK 73/2013 om teknisk certificeringsordning for vindmøller ISO 9001:2015 i kombination med supplerende krav i BEK 73/2013 om teknisk certificeringsordning for vindmøller, bilag 2 for servicevirksomheder 1/1

6 Medlem af EA MLA Bilag 3 til akkrediteringsdokument af Reg. nr Certificering af ledelsessystemer for overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelser om elevatorer, sagkyndige virksomheder ISO 9001:2015 i kombination med supplerende krav i Arbejdstilsynets bekendtgørelser Specifikation af akkrediteringsområde BEK 461/2016 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner, sagkyndige virksomheder jf. 12 BEK 629/2008 om anvendelse og opstilling af personførende byggepladselevatorer, sagkyndige virksomheder, jf. bilag 6 i bekendtgørelsen 1/1

7 Medlem af EA MLA Bilag 4 til akkrediteringsdokument af Reg. nr Certificering af ledelsessystemer for overensstemmelse med BEK 545/2018 om målerinstallatører ISO 9001:2015 i kombination med supplerende krav i BEK 545/2018 om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere, bilag 1 for målerinstallatører 1/1

8 Member of EA MLA Annex 1 to accreditation document of Reg. nr Certification of management systems for compliance with ISO 9001 ISO 9001:2015 within the sectors specified in the table below. Specification of accreditation scope according to Regulation (EC) no. 1893/2006 of 20 December NACE rev. 2: NACE Description Manufacture of dyes and pigments 20.3 Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics 20.4 Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations Manufacture of glues Manufacture of essential oils Manufacture of other chemical products n.e.c. 22 Manufacture of rubber and plastic products 24.1 Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.3 Manufacture of other products of first processing of steel 25.1 Manufacture of structural metal products 25.6 Treatment and coating of metals; machining 26.2 Manufacture of computers and peripheral equipment 26.5 Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 27.3 Manufacture of wiring and wiring devices Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines Manufacture of lifting and handling equipment 29.3 Manufacture of parts and accessories for motor vehicles 31 Manufacture of furniture Repair of fabricated metal products 33.2 Installation of industrial machinery and equipment 38 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery 1/2

9 Member of EA MLA Annex 1 to accreditation document of Reg. nr Electrical, plumbing and other construction installation activities 46.6 Wholesale of other machinery, equipment and supplies 46.7 Other specialised wholesale 49.4 Freight transport by road and removal services 74.9 Other professional, scientific and technical activities n.e.c Private security activities 80.2 Security systems service activities 2/2

10 Member of EA MLA Annex 2 to accreditation document of Reg. nr Certification of management systems for compliance with Executive Order 73/2013 on technical certification scheme for wind turbines ISO 9001:2015 in combination with supplementary requirements in Executive Order 73/2013 on Technical Certification System for Wind Turbines, appendix 2 for Service Companies 1/1

11 Member of EA MLA Annex 3 to accreditation document of Reg. nr Certification of management systems for compliance with Danish Working Environment Authority's Executive Orders on lifts, expert companies ISO 9001:2015 in combination with supplementary requirements in Danish Working Environment Authority s Executive Orders Specification of accreditation scope Executive Order 461/2016 on the use etc. of lifts, escalators and similar machines, expert companies cf. 12 Executive Order 629/2008 on the use of and mounting of construction site hoists intended for lifting persons, expert companies, cf. annex 6 in the Executive Order 1/1

12 Member of EA MLA Annex 4 to accreditation document of Reg. nr Certification of management systems for compliance with Executive Order 545/2018 on meter installer companies ISO 9001:2015 in combination with supplementary requirements in Executive Order 545/2018 on requirements for meter installer companies installing, scaling and servicing heat cost allocators, Annex 1 for service companies 1/1