OMXC20-selskaberne. Vedtægter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMXC20-selskaberne. Vedtægter"

Transkript

1 OMXC20-selskaberne Vedtægter

2

3 OMXC20-selskaberne Vedtægter

4 Forkortelser AD beg. BEST BF BM BNF D DIR EOGF edb GF medarb. meddl. N/A OGF reg. rep. RS SEL ST VP Administrerende Direktør begæring Bestyrelsen Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsens Næstformand Direktør direktionen Erhvervsstyrelsens edb-informationssystem generalforsamling medarbejder meddelelse oplysning er ikke tilgængelig i vedtægterne ordinær generalforsamling, registreret repræsenteret repræsentantskab selskabsloven Statstidende VP Investor Services A/S (VP Services A/S) 4

5 Indledning Hensigten med denne oversigt er at give et sammenlignende billede af de væsentligste bestemmelser i OMXC20-selskabernes vedtægter. Nye i indekset siden vi udarbejdede oversigten i 2013 er Genmab A/S og ISS A/S. H. Lundbeck A/S og TopDanmark A/S er ikke længere i indekset. OMXC20-indekset består af 20 aktier men kun 19 selskaber, da der i indekset indgår både A.P. Møller Mærsk A/S A-aktie og B-aktie. Af de 19 selskaber er Nordea Bank AB endvidere ikke medtaget i oversigten, idet svensk og dansk lovgivning afviger på flere punkter, og vedtægterne derfor ikke er sammenlignelige med de danske selskabers vedtægter. Samlet set er grundlaget for denne oversigt derfor 18 vedtægter. Siden vi udarbejdede oversigten for 2013, er 100a indsat i selskabsloven, hvorefter generalforsamlingen med simpelt flertal kan beslutte, at årsrapporten alene skal udarbejdes og aflægges på engelsk. Generalforsamlingens beslutning herom skal optages i vedtægterne og kræver ikke særskilt vedtagelse. 5 selskaber har i overensstemmelse med selskabslovens 100a besluttet alene at aflægge årsrapport på engelsk. Som følge heraf vil disse selskabers delårsrapporter ligeledes skulle aflægges på engelsk. 2 ud af de 5 selskaber har eksplicit valgt at fremhæve i vedtægterne, at delårsrapporter ligeledes skal aflægges på engelsk. For så vidt angår sprog på generalforsamlingen har 7 selskaber optaget bestemmelser herom, hvis indhold dog varierer. I 2 selskaber kan bestyrelsen vælge, at sproget for generalforsamlingen skal være engelsk med simultantolkning til eller fra dansk. I kan bestyrelsen vælge at sproget på generalforsamlingen skal være engelsk uden simultantolkning til eller fra dansk. I skal generalforsamlingen afholdes på engelsk med simultantolkning til og fra dansk. I skal generalforsamlingen afholdes på engelsk uden simultantolkning til eller fra engelsk. Yderligere skal generalforsamlingen i afholdes på engelsk, hvor bestyrelsen kan beslutte at tilbyde simultantolkning. Endeligt kan sproget på generalforsamlingen i 1 selskab udover dansk tillige være engelsk, norsk eller svensk. Af interessante bestemmelser kan derudover fremhæves, at 4 selskaber har fastsat en frist for aktionærspørgsmål før generalforsamlingen i vedtægterne. 3 ud af disse 4 selskaber har fastsat fristen for aktionærspørgsmål til 1 uge før generalforsamlingen. Det sidste selskab har fastsat fristen til senest 3 dage før generalforsamlingen. Som et særligt punkt på standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling har 6 selskaber decharge til bestyrelse og direktion, 8 selskaber har godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår og 2 selskaber har et standardpunkt om bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier. 16 selskaber har vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion i henhold til selskabslovens 139. Ud af de 16 selskaber omfatter alle retningslinjer selskabets registrerede direktion, mens alene 2 selskab har ladet bestyrelsen være omfattet af retningslinjerne. København, juli 2014 Gorrissen Federspiel 5

6 Sammenfatning Formål Angivelse af hjemsted Aktieklasser Aktiestørrelse Ejerbogsfører Bemyndigelse til kapitalforhøjelse i vedtægterne Bemyndigelsens størrelse ift. samlet aktiekapital Ihændehaveraktier og navneaktier Bredt: 7 selskaber Snævert: 1er Angiver hjemsted: 7 selskaber Angiver ikke hjemsted: 1er Én aktieklasse: 13 selskaber To aktieklasser: 5 selskaber 0,01 kr.: 1 kr.: 1er 10 kr.: 4 selskaber 25 kr.: 500/1.000 kr.: Selskabernes aktiestørrelser har været konstante siden 2011, dog med undtagelse af Coloplast A/S som i 2013 gennemførte en sænkning af aktiestørrelsen fra 5 kr. til 1 kr. for at skabe mere likviditet i aktien 16 selskaber oplyster ejerbogsfører Heraf: I 8 selskaber er Computershare A/S ejerbogsfører I 8 selskaber er VP ejerbogsfører I 15 selskaber har BEST en sådan bemyndigelse: Udstedelse af medarb. aktier: 6 selskaber Udstedelse af konvertible lån: 3 selskaber Gældskonvertering: 5 selskaber Udstedelse af warrants: 2 selskaber Apportindskud: 15 selskaber Fondsaktier: 2 selskaber I 15 selskaber har BEST bemyndigelse til kapitalforhøjelse uden fortegningsret, selvom det ikke er til medarb. aktier eller medarb. warrants Bemyndigelsens størrelse: 1-10 %: 6 selskaber %: 3 selskaber %: 5 selskaber %: %: 0 selskaber Over 70 %: 0 selskab Ihændehaveraktier: 10 selskaber Navneaktier: 8 selskaber 6

7 Indkaldelsesform udover brev til noterede aktionærer v/beg. Tidsfrist for indlevering af forslag (OGF) Regler og frister for aktionærspørgsmål Særlige punkter på standard dagsorden for OGF Adgang til GF Sprog på GF Særlige quorumkrav og stemmeregler Min. et dansk dagblad: 3 selskaber (heraf 1 selskab, hvor dette kun kræves i tilfælde af EOGF + ét eller flere danske landsdækkende dagblade) til noterede aktionærer v/begæring: 3 selskaber Offentliggøre på selskabets : 18 selskaber 17 selskaber har valgt 6 uger før OGF (heraf 1 selskab én uge efter off. af årsrapport som alternativ) har ikke bestemmelser herom (dog offentliggøres dato herfor senest 8 uger før OGF) 4 selskaber har indført særlige regler om og frister for aktionærspørgsmål Decharge til BEST og evt. 7 selskaber BEST s vederlag: 9 selskaber (heraf, hvor dette kun kræves i henhold retningslinjerne for incitamentsaflønning) Bemyndigelse til BEST om erhvervelse af egne aktier: 3 selskaber Krav om at der anmodes om adgangskort senest tre dage før: 16 selskaber Krav om at der anmodes om adgangskort senest to dage før: Krav om meddelelse til selskabet om deltagelse tre dage før: 1er har ikke indført bestemmelser om sprog I 2 selskaber er BEST bemyndiget til at beslutte, at GF afholdes på engelsk med simultantolkning til eller fra dansk I er BEST bemyndiget til at beslutte, at GF afholdes på engelsk uden simultantolkning til eller fra dansk 8 selskaber har særlige quorumkrav Ved vedtægtsændringer: 1/3 af stemmerne rep. på GF (hvis ikke fremsat/tiltrådt af BEST): 2/3 af A-aktiekapitalen repræsenteret som stemmeberettiget på GF: Mindst 50/51 % af aktiekapitalen rep. på GF: 2 selskaber 90 % af aktiekapitalen rep.på GF: Ved opløsning af selskabet: 3/4 af A-aktiekapitalen rep. på GF: 50/51 % af aktiekapitalen rep. på GF: 2 selskaber 90% af aktiekapitalen rep. på GF: Meddelelse om indkaldelse til medarbejdere: 2 selskaber I skal GF afholdes på engelsk med simultantolkning til eller fra dansk 10 selskaber har ingen særlige quorumkrav 8 selskaber har særlige stemmeregler Nasdaq OMX Copenhagen A/S: 3 selskaber Erhvervsstyrelsens IT-system: 12 selskaber I skal GF afholdes på engelsk uden simultantolkning til eller fra dansk I afholdes GF på engelsk, hvor BEST kan beslutte at tilbyde simultantolkning. I kan GF foruden dansk afholdes på engelsk, norsk eller svensk. Ved vedtægtsændringer: 3/4 af såvel de afgivne stemmer som af den rep. aktiekapital stemmer for: 3/4 af både de afgivne stemmer som af den rep. aktiekapital stemmer for (hvis ikke fremsat/tiltrædes af BEST): Ved opløsning af selskabet: 3/4 af de afgivne stemmer stemmer for: 3/4 af både de afgivne stemmer som af den rep. aktiekapital stemmer for: 2 selskaber Ved stem melig hed i a fg ørelser der t ræf fe s ved simpelt fler t a l: Foretages lodtrækning: BF s stemme er udslagsgivende: 10 selskaber har ingen særlige stemmeregler. 7

8 Sammenfatning Bestemmelser om brevstemmer herunder om frister Antal stemmer pr. aktie Stemmeretsbegrænsning Vedtægtsbestemmelser om elektronisk kommunikation og/ eller GF Antal BM er (GF-valgte) Alders- eller tidsgrænse for BM er Formandens stemme udslagsgivende Dirigent Valg af bestyrelsesformand Ingen regler og frister: 6 selskaber Brevstemme fremme dagen før GF: 10 selskaber Brevstemme fremme to dage før GF: Brevstemme fremme tre dage før GF: 1 stemme pr. aktie: 13 selskaber 5 selskaber med differentieret stemmeret mellem A- og B-aktier: Heraf: 4 selskaber med 10 stemmer pr. A-aktie og 1 stemme pr. B-aktie med 1 stemme pr. A-aktie og stemmeløse B-aktier 16 selskaber har ikke stemmeretsbegrænsninger I (A.P. Møller Mærsk B-aktier) er aktierne stemmeløse I kan ingen aktionær på egne vegne afgive mere end stemmer 13 selskaber har bestemmelser om elektronisk kommunikation. Ingen har bestemmelser om elektronisk GF 2 (+ 4 til 6 valgt af og blandt repr.): 3 til 8: 3 til 9: 3 til 10: 3 til 11: 4 til 6: 4 til 8: 2 selskaber 14 selskaber har aldersgrænse Denne går i ét tilfælde ved det 75. år I de resterende selskaber går grænsen ved det 70. år I kan en person højst fungere som BM i 9 år I (A.P. Møller Mærsk) skal BM være A-aktionær har regler for BM's øvrige hverv : 15 selskaber I 12 af de 15 selskaber er BNF s stemme udslagsgivende ved BF s fravær Nej: 2 selskaber N/A: Vælges i alle 18 selskaber af BEST Vælges af BEST: 14 Vælges af GF: 3 BF for Tryghedsgruppen smba er også BF for Tryg A/S 4 til 10: 4 til 13: 5 til 8: 2 selskaber 5 til 9: 2 selskaber 5 til 10: 6 til 10: 8 (4+4): 8 til 12: 8

9 Antal næstformænd Direktion Bestyrelsens sprog (koncernsprog) Størrelse af direktion Tegningsregel Retningslinjer for incitamentsaflønning (SEL 139) / personkreds Former for incitamentsaflønning i henhold til retningslinjerne, jf. forrige punkt Revisor Regnskabsår Sprog i årsrapporten 1: 15 selskaber Heraf kan BEST i 1 selskab (Vestas Wind Systems) selv vælge, om der ønskes en næstformand. 1 til 2: 2: N/A: 8 selskaber har valgt engelsk som koncernsprog har valgt dansk og engelsk som koncernsprog N/A: 9 selskaber 1 til flere: Fra 1 til 3: 2 selskaber Fra 1 til 5: 2 selskaber Fra 2 til 5: Op til 5: Fra 1 til 6: 2 til 6: 5 selskaber Fra 1 til 7: Fra 2 til 8: Fra 3 til 8: Fra 1 til 9: Fra 2 til 10: 17 selskaber har stærkt varierende regler, men fælles er, at ingen ledelsesperson alene kan tegne det pågældende selskab I (William Demant Holding) kan BF eller AD tegne selskabet alene 16 selskaber har indført retningslinjer for incitaments-aflønning. Heraf: For både BEST og Kun for 15 selskaber Heraf, hvor DIR + BEST har pligt til at investere i aktier efter aftale Nej: 2 selskaber Kontantbonus: 15 selskaber Resultatkontrakt: Fastholdelses/loyalitetsbonus: 2 selskaber Aktieoptioner: 9 selskaber Warrants: 6 selskaber Fantomaktier: 2 selskab Pension/variabel i forhold til bonus: 2 selskaber Aktier: 3 selskaber Betingede aktier/baktier: 4 selskaber Betingede præstationsaktier: Restricted share units: 2 selskab Matching/performance shares: 4 selskaber Investeringsforpligtelser: Alle selskaber har vedtægtsbestemmelser om antallet af revisorer 1 revisor: 7 selskaber 1 eller flere: 5 selskaber 1-2 revisorer: 6 selskaber Kalenderåret: 16 selskaber 1. september 31. august: 1. oktober 30. september: Engelsk. Bestyrelsen kan tillige vælge at udarbejde årsregnskabet på dansk: 8 selskaber Engelsk: 5 selskaber. Heraf 2 selskaber hvor det er anført at delårsrapporter tillige skal være på engelsk 5 selskaber har ikke benyttet muligheden for at anføre sprog for årsrapporten i vedtægterne Fratrædelsesgodtgørelse: Sign-on-bonus: N/A: 6 selskaber 9

10 Oversigt De enkelte selskaber Selskab A.P. Møller Mærsk A/S Carlsberg A/S Chr. Hansen Holding A/S Coloplast B A/S Danske Bank A/S DSV A/S FLSmidth & Co. A/S Genmab A/S Seneste vedtægtsdato 31. marts marts november december marts marts marts april 2014 Formål Bredt Bredt Snævert Bredt Snævert Snævert Bredt Snævert Angivelse af hjemsted Nej Nej Nej Nej Aktieklasser Nej Nej Nej Nej Nej Aktiestørrelse 500 kr. og kr. 10 kr. 10 kr. 1 kr. 10 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. Ejerbogsfører Computershare A/S VP VP Computershare A/S VP Computershare A/S VP VP Bemyndigelse til kapitalforhøjelse i vedtægterne Nej Nej (+ Kontant) (+ Apportindskud) (fsva. B- aktier) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Konvertible lån) (+ Gældskonvertering) (+ Særlige bestemmelser i medfør af lov om statsligt kapitalindskud i kredit institutter) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Gældskonvertering) (+ Konvertible lån) (+ Warrants). (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Medarb. aktier) Bemyndigelse til kapitalforhøjelser uden fortegningsret (ej medarbejderaktier) i % af aktiekapitalen Nej Nej 10 % 7 % 35 % (foruden særlige bestemmelser vedtaget i medfør af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinsitutter) 21 % 10 % 18 % Ihænderhaveraktier og navneaktier Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Aktierne udstedes på navn og noteres i Aktierne udstedes på navn og noteres i Aktierne udstedes på navn, men kan noteres på ihændehaver Aktierne udstedes på navn og noteres i Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Aktierne udstedes til ihændehaver 10

11 GN Store Nord A/S ISS A/S Jyske Bank A/S Novo Nordisk B A/S Novozymes B A/S Pandora A/S TDC A/S Tryg A/S Vestas Wind Systems A/S William Demant Holding A/S 21. marts marts April marts februar april marts april marts april 2014 Snævert Snævert Snævert Snævert Snævert Bredt Snævert Snævert Bredt Bredt Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 1 kr. 1 kr. 10 kr. 0,01 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 25 kr. 1 kr. 1 kr. Computershare A/S Computershare A/S VP N/A VP Computershare A/S Computershare A/S VP N/A Computershare A/S (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Warrants - Tegningsret til tegning i GN Netcom eller GN ReSound) (+ Gældskonvertering) (+ Fondsaktier) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Medarb. aktier) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Konvertible lån) (+ Gældskonvertering) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Medarb. aktier) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Medarb. aktier) Nej (+ Kontant) (+ Apportindskud ) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Medarb. aktier) (+ Kontant) (+ Apportindskud) (+ Gældskonvertering) (+ Fondsaktier) (+ Medarb. aktier) (+ Apportindskud) 21 % 22 % 21 % 14 % 23 % Nej 10 % 10 % 10 % 12 % Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Aktierne udstedes på navn og noteres i Aktierne udstedes på navn og noteres i B-akierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i B-akierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Aktierne udstedes på navn og noteres i Aktierne udstedes på navn og noteres i Aktierne udstedes på navn og noteres i Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i 11

12 Oversigt De enkelte selskaber Selskab A.P. Møller Mærsk A/S Carlsberg A/S Chr. Hansen Holding A/S Coloplast B A/S Danske Bank A/S DSV A/S FLSmidth & Co. A/S Genmab A/S Indkaldelsesform udover brev til noterede aktionærer v/beg. + Erhvervsstyrelsens it-system + Erhvervsstyrelsens it-system + NASDAQ OMX Copenhagen A/S + Erhvervsstyrelsens it-system + ét eller flere dansk(e) landsdækkende dagblade + Erhvervsstyrelsens it-system + Medarbejdere + Erhvervsstyrelsens it-system + Erhvervsstyrelsens it-system + Erhvervsstyrelsens it-system + NASDAQ OMX Copenhagen A/S Tidsfrist for indlevering af forslag OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF eller senest ugedagen efter offentliggørelsen af årsrapporten 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF Regler og frister for aktionærspørgsmål N/A N/A. Spørgsmål skal være skriftlige og modtaget senest 1 uge før GF. Spørgsmål skal være selskabet i hænde senest 1 uge før GF N/A N/A N/A N/A Særlige punkter på standard dagsorden for OGF. (+ Decharge) (+ Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier). (+ Decharge) (+ BEST s vederlag skal ifølge vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen godkendes på hvert års ordinære generalforsamling). (+ BEST s vederlag) Nej Nej. (+ BEST s vederlag) Nej Nej 12

13 GN Store Nord A/S ISS A/S Jyske Bank A/S Novo Nordisk B A/S Novozymes B A/S Pandora A/S TDC A/S Tryg A/S Vestas Wind Systems A/S William Demant Holding A/S Ved OGF: + Erhvervsstyrelsens it-system + til aktionærer v/beg + NASDAQ OMX Copenhagen A/S + Medarbejdere + Erhvervsstyrelsens it-system + Erhvervsstyrelsens it-system + til aktionærer v/beg + Erhvervsstyrelsens it-system + til aktionærer v/beg + Landsdækkende dagblad + Erhvervsstyrelsens it-system Ved EOGF: + Erhvervsstyrelsens it-system + til aktionærer v/beg + Ét eller flere danske landsdækkende dagblade) 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF N/A (Bestyrelsen skal senest 8 uger før OGF offentliggøre datoen for seneste fremsættelse af emner til optagelse på dagsordenen) 6 uger før OGF 6 uger før OGF 6 uger før OGF N/A N/A N/A N/A N/A. Aktionærer kan i 3 måneder før GF, sende skriftlige spørgsmål om selskabets forhold til besvarelse i forbindelse med GF. Aktionærer kan indtil 1 uge før GF stille spørgsmål. Spørgsmålene skal stilles via selskabets. Aktionærer kan sende skriftlige spørgsmål om selskabets forhold til besvarelse i forbindelse med GF. Spørgsmålene skal sendes til selskabet tidligst 3 måneder før og senest 3 dage før GF N/A N/A. (+ Decharge) (+ BEST s vederlag) (+ Decharge) (+ Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier) (+ BEST's vederlag). (+ Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier). (+ BEST s vederlag). (+ BEST s vederlag). (+ Decharge). (+ Decharge). (+ Decharge) (+ BEST s vederlag) Nej. (+ BEST s vederlag) 13

14 Oversigt De enkelte selskaber Selskab A.P. Møller Mærsk A/S Carlsberg A/S Chr. Hansen Holding A/S Coloplast B A/S Danske Bank A/S DSV A/S FLSmidth & Co. A/S Genmab A/S Adgang til GF Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort 2 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Sprog på GF N/A N/A Generalforsamlingen kan afholdes på engelsk uden simultantolkning. (+ BEST kan beslutte at dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter GF udarbejdes på engelsk) N/A Udover dansk kan engelsk, norsk og svensk også anvendes på generalforsamlingen. (+ Indkaldelse og dagsorden med fuldstændige forslag til generalforsamlingen samt øvrigt materiale til brug for denne kan udfærdiges på engelsk) N/A BEST kan beslutte, at GF gennemføres på dansk eller engelsk. (+ Alle dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter GF udarbejdes på dansk eller engelsk) N/A Særlige quorumkrav og stemmeregler Vedtægtsændringer + kapitalforhøjelser + kapitalnedsættelser: Krav om at 2/3 af A-aktiekapitalen repræsenteret som stemmeberettiget på GF + 2/3 af de afgivne stemmer. (Er rep. kravet ikke opfyldt, indkaldes til GF senest 3 mdr. efter med 5/3 ugers varsel, hvor forslaget kan vedtages uden hensynstagen til rep. aktie kapital, når mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som rep er for.) Krav om 3/4 af A- aktiekapitalen er rep. ved beslutning om opløsning. 3/4 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Kan fraviges på ny GF I tilfælde af gentagende stemmelighed ved afgørelser der træffes ved simpelt flertal er BF s stemme udslagsgivende Alle vedtægtsændringer som ikke er fremsat eller godkendt af BEST: 1/3 af alle stemmer skal være rep. og forslaget skal tiltrædes af 3/4 af alle afgivne stemmer samt 3/4 af den rep. kapital Nej Alle vedtægtsændringer + opløsning: Krav om at mindst 50 % af aktiekapitalen er rep. + 2/3 af såvel afgivne stemmer samt rep. aktiekapital stemmer for Hvis 50% af aktiekapitalen ej er rep. men 2/3 stemmer for, indkaldes til ny EOGF indenfor 14 dage, hvor forslaget vedtages hvis 2/3 af afgivne + rep. stemmer for, ligegyldigt om 50 % af aktiekapitalen er repræsenteret Der foretages lodtrækning i tilfælde af stemmelighed ved afgørelser der træffes ved simpelt flertal Ved beslutning om ophør ved fusion eller frivillig likvidation kræves tiltrædelse af 3/4 såvel af afgivne stemmer samt rep. aktiekapital Nej Nej Nej 14

15 GN Store Nord A/S ISS A/S Jyske Bank A/S Novo Nordisk B A/S Novozymes B A/S Pandora A/S TDC A/S Tryg A/S Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort - 3 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Adgangskort 3 dage Deltagelse skal anmeldes senest 3 dage før GF Vestas Wind Systems A/S Adgangskort 3 dage William Demant Holding A/S Adgangskort 3 dage N/A GF afholdes på engelsk, men BEST kan beslutte at tilbyde simultantolkning til dansk (+ Alle dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter GF udarbejdes på engelsk, og hvis BEST beslutter det på dansk) N/A Generalforsamlingen skal afholdes på engelsk. (+ Simultantolkning til og fra dansk skal tilbydes til alle deltagere) (+ Alle dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter GF udarbejdes på både dansk og engelsk) N/A GF afholdes på engelsk uden simultantolkning til eller fra dansk N/A N/A BEST kan beslutte, at GF skal gennemføres på engelsk (+ Simultantolkning til og fra dansk) (+ Alle dokumenter skal foreligge på både dansk og engelsk) N/A Nej Nej Alle vedtægtsændringer (med undtagelse af BESTs bemyndigelser til kapitalforhøjelse) + opløsning + fusion (når selskabet ikke er det fortsættende selskab): Krav om at mindst 90 % af aktiekapitalen er rep. på GF + 3/4 af såvel afgivne stemmer som rep. aktiekapital stemmer for Fraviges på ny GF, der afholdes inden 14 dage, hvis forslaget er stillet af repæsentantskabet og/ BEST Alle vedtægtsændringer: Krav om at 2/3 af alle stemmer er rep. på GF + 2/3 af såvel de afgivne stemmer samt rep. aktiekapital stemmer for Fraviges på ny GF, der afholdes inden 14 dage Alle vedtægtsændringer: Krav om at 2/3 af alle stemmer er rep. på GF + 2/3 af såvel de afgivne stemmer samt rep. aktiekapital stemmer for Fraviges på ny GF, der afholdes inden 14 dage Nej Nej Nej Nej Alle andre vedtægtsændringer end de i SEL 107 nævnte + opløsning + spaltning + fusion: Krav om at 51 % af aktiekapitalen er rep. + 2/3 af såvel de afgivne stemmer samt rep. aktiekapital stemmer for Fraviges på ny GF, der afholdes inden 14 dage, såfremt 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital har tiltrådt forslaget 15

16 Oversigt De enkelte selskaber Selskab A.P. Møller Mærsk A/S Carlsberg A/S Chr. Hansen Holding A/S Coloplast B A/S Danske Bank A/S DSV A/S FLSmidth & Co. A/S Genmab A/S Bestemmelser om brevstemmer herunder om frister Ingen frist for brevstemme er angivet Ingen frist for brevstemme er angivet Brevstemmer skal være modtaget senest 3 dage før OGF. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes Ingen frist for brevstemme er angivet Brevstemmer skal være modtaget senest kl dagen før OGF Brevstemmer skal være modtaget senest dagen før OGF. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes Ingen frist for brevstemme er angivet Brevstemmer skal være fremkommet til selskabet senest 2 hverdage inden kl før afholdelse af OGF Dirigent Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Antal stemmer pr. aktie 1 A-aktie = 500 kr. 1 A-aktie = 10 kr. = 10 stemmer 1 aktie = 10 kr. 1 A-aktie = 1 kr. = 10 stemmer 1 aktie = 10 kr. 1 aktie = 1 kr. 1 aktie = 1 kr. 1 aktie = 1 kr. B-aktierne: Aktierne er stemmeløse 1 B-aktie = 10 kr. 1 B-aktie = 1 kr. Stemmeretsbegrænsning A.P. Møller Mærsk A-aktie: Nej A.P. Møller Mærsk B-aktie: Aktierne er uden stemmeret Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Vedtægtsbestemmelser om elektronisk kommunikation og/eller GF Nej (+ elektronisk kommunikation) (+ elektronisk kommunikation) (+ elektronisk kommunikation) (+ elektronisk kommunikation) (+ elektronisk kommunikation) Nej (+ elektronisk kommunikation) Antal BM er (GF-valgt) 4 til 13 8 til 12 3 til 8 5 til 8 6 til 10 5 til 9 5 til 8 3 til 9 16

17 GN Store Nord A/S ISS A/S Jyske Bank A/S Novo Nordisk B A/S Novozymes B A/S Pandora A/S TDC A/S Tryg A/S Vestas Wind Systems A/S William Demant Holding A/S Brevstemmer skal være modtaget senest dagen før OGF. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes Brevstemmer skal være skriftlige og selskabet i hænde senest dagen før OGF N/A Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest dagen før OGF Ingen frist for brevstemme er angivet Brevstemmer skal være modtaget senest kl 12 dagen før OGF. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes Brevstemmer skal være skriftlige og selskabet i hænde senest kl. 10 hverdagen før OGF Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest kl. 16 dagen før OGF Brevstemmer skal afgives skriftligt og være selskabet i hænde senest dagen før OGF Brevstemmer skal være fremkommet til selskabet senest 1 hverdag inden kl før OGF Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST Vælges af BEST 1 aktie = 1 kr. 1 aktie = 1 kr. 1 aktie = 10 kr 1 A-aktie = 0,01 kr. = 10 stemmer 1 A-aktie = 1 kr. = 10 stemmer 1 aktie = 1 kr. 1 aktie = 1 kr. 1 aktie = 25 kr. 1 aktie = 1 kr. 1 aktie = 1 kr. 1 B-aktie = 0,01 kr. 1 B-aktie = 1 kr. Nej Nej Ingen akionær kan på egne vegne afgive mere end stemmer Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej (+ elektronisk kommunikation) (+ elektronisk kommunikation) Nej (+ elektronisk kommunikation) (+ elektronisk kommunikation) (+ elektronisk kommunikation) (+ elektronisk kommunikation) Nej Nej (+ elektronisk kommunikation) 5 til 9 4 til 8 2 (+ 4 til 6 medlemmer valgt af og blandt repræsentantskabet) 4 til 10 4 til 8 3 til 10 3 til 11 8 (4 + 4) 5 til 10 4 til 6 17

18 Oversigt De enkelte selskaber Selskab A.P. Møller Mærsk A/S Carlsberg A/S Chr. Hansen Holding A/S Coloplast B A/S Danske Bank A/S DSV A/S FLSmidth & Co. A/S Genmab A/S Begrænsninger herunder alderseller tidsgrænse for BM er Alle skal være A-aktionærer Fratræde på første OGF efter fyldt 70 år Kun vælges personer som er 70 år eller yngre på valgtidspunktet Nej Ej vælges efter fyldt 70 år. (+ Fratræde på første OGF efter fyldt 70 år) Fratræde på første OGF efter fyldt 70 år Nej Fratræde på OGF i det kalenderår hvor BM fylder 75 år Formandens stemme udslagsgivende (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) Nej (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) N/A Valg af bestyrelsesformand BF vælges af BEST BF vælges af BEST BF vælges af GF BF vælges af BEST BF vælges af BEST BF vælges af BEST BF vælges af BEST BF vælges af BEST Antal næstformænd eller N/A Bestyrelsens sprog (koncernsprog) N/A Engelsk Engelsk N/A Danske Bank koncernen har udover dansk også engelsk som koncernsprog N/A N/A Engelsk Størrelse af direktion 3 til 8 eller enkeltmandsfirma eller ansvarligt interessentskab 1 til 5 1 til flere 2 til 6 2 til 10 op til 5 2 til 6 1 til 5 Tegningsregel BF + BNF eller BF/ BNF + D eller D + D BF/BNF + BM/D eller AD + BM/D eller D + D BF/BNF + D/BM eller AD + D eller samlede BEST D + D eller BF + D eller samlede BEST Samlede BEST eller BF + BNF eller BF/ BNF + D eller D + D BF/BNF + D/BM eller 2 BM'er + D BF/BNF + BM eller BF/BNF + D eller D + D BM + D eller BM + BM 18

19 GN Store Nord A/S ISS A/S Jyske Bank A/S Novo Nordisk B A/S Novozymes B A/S Pandora A/S TDC A/S Tryg A/S Vestas Wind Systems A/S William Demant Holding A/S Fratræde på OGF i det kalenderår hvor BM fylder 70 år Ej valgbar hvis fyldt 70 år Nej Ej vælges hvis fyldt 70 år Ej valgbar hvis fyldt 70 år. Fratræde på første OGF efter fyldt 70 år Fratræde på første OGF efter fyldt 70 år Fratræde på første OGF efter fyldt 70 år Kan ikke vælges hvis fyldt 70 år. Fratræde på første OGF efter fyldt 70 år. (+ BM skal senest fratræde på førstkommende OGF efter 9-årig periode. (+ 4 BM'er må ikke have familiemæssig eller erhvervsmæssig tilknytning til, eller være medlem af RS, BEST eller DIR i TryghedsGruppen smba.) (+ 4 BM'er vælges blandt medlemmerne af Tryghedsgruppen smba's bestyrelse) Nej. Fratræde på første OGF efter fyldt 70 år (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) Nej (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) (ved BF s fravær er det BNF s stemme, der er udslagsgivende) BF vælges af BEST BF vælges af BEST BF vælges af BEST BF vælges af GF BF vælges af GF BF vælges af BEST BF vælges af BEST BF for Tryghedsgruppen smba er også BF for selskabet. BF vælges af BEST BF vælges af BEST (BEST vælger selv om der skal udpeges en næstformand) 1 Engelsk Engelsk N/A Engelsk Engelsk N/A N/A N/A Engelsk N/A 2 til 5 2 til 6 2 til 6 1 til 9 1 til 7 1 til 3 2 til 8 2 til 6 1 til 6 1 til 3 BF + BM eller BNF + BM eller BM + D eller D + D BF/BNF + BM eller BM + D eller D + D eller samlede BEST BF + BNF eller BF/ BNF + BM eller BF/ BNF + D eller D + D eller samlede BEST D + D eller D/BM + BF/BNF eller samlede BEST D + D eller D + BF/ BNF eller samlede BEST BF/BNF + D eller 2 BM'er eller samlede BEST BF + BM/D eller D + D eller samlede BEST Samlede BEST eller BM + D eller D + D BF/BNF + D eller AD + D eller D + 2 BM'er eller samlede BEST BF eller AD eller 4 BM'er eller BM + D eller samlede BEST 19

20 Oversigt De enkelte selskaber Selskab A.P. Møller Mærsk A/S Carlsberg A/S Chr. Hansen Holding A/S Coloplast B A/S Danske Bank A/S DSV A/S FLSmidth & Co. A/S Genmab A/S Retningslinjer for incitamentsaflønning (SEL 139)/personkreds der modtager incitamentsbaseret aflønning. DIR. DIR. DIR. DIR. DIR. DIR. DIR. DIR + BEST Former for incitamentsbaseret aflønning i henhold til retningslinjerne, jf. ovenfor (+ Betingede aktier) Enhver form for variabel aflønning, herunder: (+ Resultatkontrakter) (+ Fastholdelsesbonus) (+ Loyalitetsbonus) (+ Aktier) (+ Aktieoptioner) (+ Warrants) (+ Performanceaktier) (+ Fantomaktier) Enhver form for variabel aflønning, herunder: (+ Restricted Share Units) (+ Aktieoptioner) (+ Warrants) (+ Fastholdelsesbonus) (+Fratrædelsesgodtgørelse) (+ Sign-on bonus) (+ Aktieoptioner) (+ Aktier) (+ Betingede aktier) (+ Aktieoptioner) (+ Aktieoptioner) (+ Warrants) (+ Aktieoptioner) (+ Betingede aktier) (+ Warrants) BEST: (+ Betingede aktier) Revisor 1 eller 2 1 eller flere 1 1 eller flere 1 eller flere 1 til 2 1 til 2 1 til flere Regnskabsår Kalenderåret Kalenderåret 1. sep. til 31. aug. 1. okt. til 30. sept. Kalenderåret Kalenderåret Kalenderåret Kalenderåret Sprog i årsrapporten Engelsk Bestyrelsen kan vælge tillige at udarbejde årsrapporten på dansk Engelsk Bestyrelsen kan vælge tillige at udarbejde på dansk Dansk Dansk Engelsk Bestyrelsen vælge tillige at udarbejde årsrapporten på dansk Dansk Engelsk Engelsk Bestyrelsen kan vælge tillige at udarbejde årsrapporten på dansk 20

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT

REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT October 08, 2010 Nr. 6 SELSKABSMEDDELELSE 8. oktober 2010 REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 1 kan det herved

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S

Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S Bilag 2 Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S Nilfisk Holding A/S Vedtægter 10. oktober 2017 Side 1/9 Selskabets navn og formål 1 1.1 Selskabets navn er Nilfisk Holding A/S. 1.2 Selskabets formål er

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NOVOZYMES A/S

VEDTÆGTER FOR NOVOZYMES A/S VEDTÆGTER FOR NOVOZYMES A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). 2. HJEMSTED 2.1. Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune. 3. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (9. april 2014) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 40 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 188, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 188, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 188, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 2. april 2009

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 10. februar 2011 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Ingen

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S

VEDTÆGTER for TORM A/S 1 VEDTÆGTER for TORM A/S 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 ApS (TORM A/S) og Aktieselskabet

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Expedit A/S

V E D T Æ G T E R. for. Expedit A/S V E D T Æ G T E R for Expedit A/S April 2014 Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Expedit A/S, og dets hjemsted er Favrskov Kommune. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene

Læs mere

5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S

5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S 5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere