Ny sygeplejeassisteret konsultation i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny sygeplejeassisteret konsultation i Aarhus"

Transkript

1 Ny sygeplejeassisteret konsultation i Aarhus flytter lægevagtens konsultation, som led i Akutplanen, til nye lokaler som i dagtimerne huser Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Indgang 7, samme som til skadestuen, er ny indgang. Vi kommer i fremtiden til at arbejde tæt sammen med sygeplejersker. Forud for flytningen af konsultationen har vi afholdt rigtig mange møder med akutafdelingens læger og sygeplejersker. Alt er foregået i en meget konstruktiv ånd og vi glæder os til sammen at igangsætte og videreudvikle samarbejdet. Nedenfor følger en lang stribe praktiske råd, der gerne skulle gøre det lettere at starte. Parkering: Parkeringsforholdene ved bygning 7, er helt umulige, og parkeringstilladelsen vil fortsat kun gælde foran bygning 2. Adgang: Gå i gennem skadestuereceptionen og det nu fælles skade/lægevagtsventeværelse, til ambulatoriegangen og herefter til venstre. Kontakt ved vagtstart sygeplejersken mhp samarbejdet i den kommende vagtperiode. Nøglesæt til konsultationer og medicinskabe hentes i visitationen, så husk din nøglebrik. Konsultation 1-7 Visitation Venteområde Kaffestue Indgang 1

2 Lokaler: Medicin Konsultation Læge: Konsultation Sygeplejerske: 2 Patienttoiletter Venteområde Skadestue Infostander Der er 7 konsultationslokaler. Sygeplejersken vil holde til i konsultation 2, medens vi lægger ude med at bruge konsultationerne 3, 4, 5 og 7. Alle 7 konsultationer er EDB mæssigt indrettede, så de kan bruges af Lægevagten. Vores lejer, rulletaburetter, pandelamper og luplamper flytter med. Lokalerne er indrettede med nogle for smalle fastmonterede skriveborde, men i løbet af ca. 1 måned vil de blive skiftet til hæve/sænkeborde i passende størrelse. Konsultationerne 3 og 4 har bagudgang, til gangen lige over for visitationslokalerne, og kan om nødvendigt bruges som flugtvej. Disse to konsultationer kan ikke tilgås bagfra, men døren mellem konsultation 2 og 3 er altid passabel. Patienter der skal ind igen efter gjorte undersøgelser kan vente i nichen udenfor konsultationerne. Overfaldsalarm: Der er bærbare overfaldsalarmer også til lægevagterne. Medicin: Der indrettes et fælles skab/køleskab i printerrummet (se tegning). Ved flytningen er dette ikke helt på plads, så spørg sygeplejersken om den midlertidige placering. Skabet/køleskabet vil være låst. Nøglen sidder i sæt med nøgle til konsultationerne. Utensilier: På stuerne vil være 2 bakker i et af skabene som er indrettede, med de forbindsstoffer og instrumenter som vi hyppigst bruger. Resten vil findes i bakker i et fælles rulleskab på gangen, lige udenfor konsultationerne. Dette rulleskab vil løbende og mindst dagligt blive fyldt op. En opfyldt bakke kendes på at den er 2

3 overtrukket med en plasticpose. Der er depot i nærheden og sygeplejersken vil være behjælpelig ved uforudset lavvande. Mindre skader: Lægevagten vil fremover behandle mindre skader, defineret som Fremmedlegemer ører, næse og hud: Ved fremmedlegemer i næsen hos børn, forsøge at få barnet til at pudse næsen. Kan fremmedlegemer i næse og ører ikke fjernes, kontaktes vagthavende på den ørenæsehalsafdeling H. Øjenskader: fremmedlegemer, svejseøjne, mindre stænkskader: Det forventes ikke, at man forsøger sig med Horners hulmejsel. Kan fremmedlegeme eller svejseskal ikke fjernes med en våd vatpind, kontaktes vagthavende på øjenafdeling J. Ved øjenskader efter hammer-mejsel læsioner og efter brug af elektrisk værktøj er der større risiko for intrabulbært fremmedlegeme. Kontakt vagthavende på øjenafdeling J Ætsskader baser/syrer skylles med isotont saltvand minutter med dropsæt med justeringsskrue, så der dryppes i øjet. Efterfølgende kontaktes vagthavende øjenafdeling J. Sårskader herunder: Mindre bidsår Vask, evt holdesutur, obs. Infektion, evt antibiotika, husk Tetanusrevaccination Mindre brandsår Skylles hjemme med tempereret vand til smertefri. Bullae fjernes. Jelonet og rigelig absorberende forbinding, som lades urørt i 10 dage. Husk Tetanusrevaccination. På hænder og fødder kan bruges flamazine og plasticpose, skiftes dagligt. Ætsninger skylles til ph indikator neutral efter 10 minutters skyllepause. Stærke baser skylles op mod et døgn. Mindre sårskader i øvrigt. Behandles med vask hudsuturering/limning og husk Tetanusrevaccination. Mindre skader på bevægeapparatet : Hvis der findes indikation for røntgenundersøgelse: Se nedenfor under Røntgen. Tand- og mundskader Udslåede tænder hos voksne opbevares i vand, mælk eller mundhulen til reponering indenfor en time. Pt. vurderes også hvis sammenbiddet er ændret så pt. ikke kan tygge sammen i begge sider med kindtænderne. Meget løse tænder hos børn fjernes da de kan skade de blivende tandanlæg og der er aspirationsfare. Sidder flere tænder på række løst undersøges for skader på tandbærende knogle. Kontakt vagthavende kæbekirurg. Alle andre tandskader kan ses ved egen tandlæge Gennemgående dilacerationer fra mundslimhinde til hud skal sys såvel ind- som udvendig. Næseblødning Hb, puls og blodtryk, evt INR: Hvis Hb<6,0, lavt BT, nylig næseoperation (eller Mb Osler) kontaktes vagthavende på den lokale ørenæsehalsafdeling. Pt. pudser næsen for at fjerne evt koagler. Blødningen standses med RapidRhino 7,5 cm, som lægges i vand i 30 sekunder, før den føres i bund langs næsegulvet i relevant næsebor. Ballonen fyldes med 10 ml luft. Standser blødningen, kan ballonen fjernes hos egen læge efter 48 timer. Hvis det fortsat bløder efter 30 minutter (Inspicer svælget) kontaktes vagthavende på den lokale ørenæsehalsafdeling. Kan evt råde til at fylde ballonen til 30 ml. Ved bagre blødning henvises direkte til ørenæsehalsafdeling H. 3

4 Sygeplejersken: Der kan være to typer sygeplejersker til assistance i lægevagten. Det vil nogle gange være en behandlersygeplejerske, med selvstændige kompetencer til at behandle og afslutte mindre skader, og andre gange en erfaren sygeplejerske med medicinsk baggrund, som assisterer os. Dels vil sygeplejersken tage imod patienterne, efterhånden som de ankommer til venteområdet, og reagere hvis nogen er dårligere end det fremgik ved visitationen. Hun vil da kontakte vagtlægen, for opprioritering af patienten, og selvfølgelig i de sjældne tilfælde, hvor en livstruende forværring måtte indtræffe, trække på akutafdelingens ressourcer. Herudover vil sygeplejersken bistå med at forberede patienten til konsultationen hos vagtlægen. Det kan være med BT, puls, urinstix hvor det skønnes relevant. Når vagtlægen ved konsultation finder behov for blodsukker, hæmoglobin, ekg, strepa, CRP, kan det forløbige notat skrives og afsluttes som [Notat uden regning]. Patienten går herefter til konsultation 2 og får udført de ønskede analyser hos sygeplejersken. Patienter der er dårligere end ventet og patienter hvor sygeplejersken skal eller har udført analyser kan vente i nichen udenfor konsultationerne, så de hurtigt kan kaldes ind igen for afslutning. Sygeplejersken kan assistere ved behandlings/undersøgelsesprocedurer: Blærekateteranlæggelse (incl. poser mv til hjemmebrug) Astmabehandling med medicin på spacer/maske. Akut påvirket patient (afhængig af lokale forhold) inden overflytning til hospitalsregi. Assistere til gynækologisk undersøgelse (mandlig læge) Injektion af medicin efter ordination af lægevagten. Måle vitale værdier ved behov (BT, puls, respirationsfrekvens, temperatur) Information/instruktion i behandling Som anført ovenfor kan behandlersygeplejersken, når der ikke er for mange af ovenfor beskrevne opgaver at medvirke til, selvstændigt afvikle behandling af mindre skader fra Lægevagtens venteliste. Hun afslutter da patienten fra vores venteliste med [Afslut patient] og agerer da i disse tilfælde på ortopædkirurgisk afdelings ansvar. Hvis Vagtlægen har været involveret direkte i vurdering og behandling af disse patienter foregår det på Vagtlægens ansvar og noteres i Lægevagtens journalsystem. Sygeplejersken, vil hvis hun ikke er behandlersygeplejerske, kunne klargøre sår til suturering, give DiTe revaccination og assistere ved behov. Man er ikke forpligtet udover egne kompetencer til at behandle skader, man ikke føler sig kompetent til at behandle. I fald sådanne måtte optræde er man i sin ret til at henvise patienten til skadestuen. Omvendt må vi forvente at vi ret hurtigt kan børste rusten af vores skaderutine. Kolleger fra oplandet er helt sikkert fuldt klar. 4

5 Røntgen: Med visitation af mindre skader til lægevagten, vil der også forekomme patienter, hvor en røntgenundersøgelse skønnes nødvendig. Det er ikke muligt at få en radiologisk beskrivelse i vagten, og det forventes ikke at Lægevagten er vant til at se på røntgenbilleder. Indtil en tidstro røntgenbeskrivelse i fremtiden måtte kunne opdrives, er vi derfor henvist til, samtidig med henvisning til skaderøntgen, at henvise patienten videre til skadestuen. I praksis laves elektronisk henvisning til [Sygehus/Henvisning] til [Skadestuen][Aarhus Sygehus NBG] og derefter [Udskriv kopi] som medgives patienten som røntgenhenvisning. Sygeplejerske/sekretær i skadestuen vil så foranledige røntgenundersøgelse. Patient og røntgenbilleder ses efterfølgende i skadestuen af ortopædkirurg og afsluttes derfra. Døgnet rundt nu samme procedure for akutte skader med mistanke om brud eller luksation: Henvis elektronisk fra praksis til Skadestuen, Fælles Akutafdeling, Lokationsnummer og send kopi med patienten til skadestuen. Opfølgning af skader: Oftest vil det være egen læge der varetager opfølgningen, men der kan være tilfælde, hvor det er relevant at patienten ses i skadeambulatoriet og direkte får en tid til dette. Sygeplejersken kan via afdelingens sekretær udvirke en sådan tid. Vagtværelser: Nattevagten, vil forventes at få mere at lave fremover, såvel i konsultation som i visitation, men der kan stadig være rolige perioder. Nyt vagtværelse i Bygning 19A er ikke klar endnu. Indtil videre stilles vagtværelse til rådighed i Patienthotellet. Forhør hos sygeplejersken om nøgle indtil nøjere information foreligger. Husk at tage linned af efter endt vagt. Aftal med sygeplejersken og koordinator hvis du ønsker at lægge dig, og efterlad mobilnummer. Vagtovergange: Det tilstræbes at man afslutter de patienter man er påbegyndt behandlingen af, op mod et vagtskifte. Hvis det enkelte gange ikke kan lade sig gøre (må forventes at blive ekstremt sjældent, så længe vi ikke får røntgenundersøgte patienter tilbage med en beskrivelse, men kunne fx være pt. der venter på svar på en laboratoriebestilt INR) afsluttes patienten med notat og regning. Herefter skifter man kortvarigt rolle til visitator og visiterer patienten på ny til konsultationsventelisten. Man er ikke berettiget til honorar for denne visitation og skal efterfølgende slette regningen. Selvhenvendere: Principielt skal der ikke forekomme selvhenvendere, men det er illusorisk at forestille sig at alle kender og overholder formalia. Ved ankomst til akutafdelingen, vil disse informeres om den korrekte procedure, og hvis sygeplejersken finder henvendelsen relevant, vil hun ringe til visitationen på VIP nummeret og bede visitator om at oprette patienten på ventelisten, hvorefter pt kan registrere sig med sygesikringskort. Når der er helt stille i konsultationen, og der ikke vil rækkefølgeproblemer i venteværelset, er det muligt at tage disse patienter direkte ind som hidtil. 5

6 Kaffe/køleskab/toiletter: I visitationen er der køleskab og tekøkken, og desuden er der Personalerum (se tegning). Det er vigtigt at vi bidrager til den kultursammensmeltning, der også ligger i de nye tiltag. Alle opfordres derfor til, når der er tid, at benytte Personalerummet og møde læger og sygeplejersker fra Akutmodtagelsen. Kaffe kan købes for 2 kroner pr kop og brød for 5 kroner. Betaling i den lille røde postkasse / sparegris i kaffestuen. Desuden kan der i weekenden betales 15 kr. for morgenmad. Det er også muligt at melde sig ind i kaffekassen med fri afbenyttelse hele måneden. Forhør hvis relevant. Der er toiletter i visitationsområdet lige indenfor døren. Faglig uenighed: I tilfælde af faglig uenighed mellem lægevagt og sygeplejerske om behandling skal sygeplejersken i behandlingssituationen følge lægevagtens rådgivning og instruktion. Efterfølgende orienterer sygeplejersken sin ledelse, som er forpligtet til at drøfte denne uenighed med lægevagtschefen og efterfølgende orientere sygeplejersken om resultatet af drøftelsen. Tilsvarende orienterer lægevagtschefen lægevagten Opfølgning efter vagt: Oplever du uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelses af vagten, er det meget vigtigt at det kommer til mit kendskab. Kontakt mig på Jens Peter Geil, vagtchef 6

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt))

1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination (pris i alt)) Til sparegruppen. Jeg har 2-3 forslag til besparelser: I Midt-EPJ indsættes kostpriser i: 1) medicinmodulet for den ordinerede medicin (enkeltvis for hvert præparat og for den aktuelle samlede ordination

Læs mere

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk Ebeltoft Lægehus. www.elh.dk Velkommen til Ebeltoft lægehus, som er et stort hus med mange mennesker. Derfor denne præsentation af læger, personale, huset og dagens gang. Men først lidt om, hvordan vi

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet hvad er værst? Et sygt system, som ikke vil helbrede

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet hvad er værst? Et sygt system, som ikke vil helbrede MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN Kampen mod Kræften & Systemet hvad er værst? Et sygt system, som ikke vil helbrede Mai Nielsen 14-12-2014 Jeg fortæller min historie, for at andre

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus - 1 - 1. BAGGRUND FOR SAMARBEJDSAFTALE - 4-2. AFTALE OG SAMARBEJDE OM SAMSØ SYGE- OG SUNDHEDSHUS

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende.

Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende. Bryrup Lægepraksis Til vores kommende praksisreservelæge. Bryrup 30-01-2011 Bryrup lægepraksis er en solopraksis beliggende i Bryrup by. Adressen er Sportsvej 17. Kommer du fra Silkeborg drejer du til

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... SKAT avance-kontrol AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 3 Generelle råd om SKAT-kontrol...........................

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere