Skadeklinikker og nærskadestuer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skadeklinikker og nærskadestuer"

Transkript

1 Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet

2 Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger til fremtidens akutberedskab. Dansk Sygeplejeråd er enig med Sundhedsstyrelsen i, at der skal ske en specialisering af det akutte beredskab, fordi det sikrer borgerne og patienterne den størst mulige faglighed i sygepleje og behandling. Men det er også vigtigt, at specialiseringen og den forøgede faglige kvalitet går hånd i hånd med tryghed for borgerne. Hvis man helt fjerner skadestuerne i lokalområdet, risikerer man, at borgere, der i forvejen har langt til et sundhedstilbud, får endnu længere. Og dermed begrænser man den lige adgang til sundhedsydelser, som det danske sundhedsvæsen bygger på. Dansk Sygeplejeråd har derfor udarbejdet denne pjece, som opstiller alternative muligheder for, hvordan man i fremtidens specialiserede akutberedskab kan forbedre borgernes adgang lokalt med skadeklinikker og nærskadestuer. God læselyst! Grete Christensen formand

3 Det mener Dansk Sygeplejeråd Dansk Sygeplejeråd støtter, at der sker en specialisering og skabes større sammenhæng og samarbejde i akutberedskabet. Dermed vil patienterne og borgerne opleve en øget faglighed og et bedre sundhedstilbud. Men det er også Dansk Sygeplejeråds opfattelse, at målet om øget kvalitet i akutberedskabet skal ske uden forringelser af borgerens adgang til sundhedsvæsenet. Når der lukkes akutmodtagelser og skadestuer vil borgerne få længere til et akut sundhedstilbud. Samtidig kommer der et langt højere pres på kapaciteten i de tilbageværende akutmodtagelser og dermed risiko for længere ventetider for borgerne. Det vil risikere at gå ud over særlige grupper i samfundet fx enlige forældre med små børn eller socialt udsatte. Dansk Sygeplejeråd anbefaler derfor, at der i forbindelse med lukningen af akutmodtagelser og skadestuer etableres skadeklinikker eller fastholdes nærskadestuer med åben adgang for borgerne. Erfaringen fra de nuværende sygeplejerskebemandede skadeklinikker viser, at patienter og borgerne får et sundhedstilbud af høj faglig kvalitet. Samt at borgere og patienter er meget tilfredse med det sundhedstilbud, de får. Skadeklinikker skal ikke være et parallelt tilbud, men en del af det sammenhængende sundhedsvæsen. For at sikre kvaliteten, sammenhængen og samarbejdet i det akutte beredskab skal skadeklinikkerne organisatorisk og ledelsesmæssigt knyttes til sygehusenes akutmodtagelser og traumecentre. Dermed forankres både ansvaret for kvalitetsudviklingen i sygepleje og behandling og den løbende efter- og videreuddannelse i det offentlige regionale sundhedsvæsen. 3

4 Skadeklinikkerne i Sønderjylland aflaster centerskadestuen på Aabenraa Sygehus I Sønderjyllands Amt er skadestuerne på Sønderborg, Haderslev og Tønder Sygehus omdannet til skadeklinikker med specielt uddannede sygeplejersker. De tre nye skadeklinikker behandler nu selvstændigt halvdelen af de patienter, der ellers ville blive behandlet på de gamle skadestuer. En af grundene til, at skadeklinikkerne er så stor en succes, er bl.a. at skadeklinikkerne benytter sig af telemedicinsk overførsel af røntgenbilleder til centerskadestuen i Aabenraa, hvor de samarbejder med skadestuens læger. Lægerne i Aabenraa vurderer billederne og vejleder sygeplejerskerne ude i skadeklinkkerne om, hvordan de skal behandle skaderne. Skadeklinikker giver borgerne et sundhedstilbud af høj kvalitet Skadeklinikker ligesom nærskadestuer på de lokale sygehuse er et tilbud til borgere, der ikke har behov for at benytte den specialiserede indsats på store akutmodtagelser eller traumecentre. Erfaringsmæssigt kan skadeklinikkerne med fordel bemandes med sygeplejersker med særlige kompetencer og have åben adgang for småbørnsforældre og patienter med småskader, hvor sygeplejersken vurderer, undersøger, diagnosticerer og behandler fx: akutte sårskader faldulykker og sportsulykker (brud, forvridninger, forstuvninger, fibersprængninger) vind-, vejr- og omgivelsesrelaterede skader (forbrændinger, skoldninger, insektstik og -bid) svie, smerte/fremmedlegemer i øjet, fremmedlegemer i næse og ører kemiske/fysiske skader (fx ætsninger, svejseøjne). Derudover kan sygeplejersken behandle og yde sygepleje til patienter, der fx kommer med tilstoppet blærekateter og gipsgener. 4

5 Skadeklinik på det lokale sygehus På Skive Sygehus er den tidligere skadestue blevet afløst af en skadeklinik. På klinikken behandler sygeplejerskerne selvstændigt en række skader, og hvis de vurderer, at en patient har behov for at blive tilset af en læge, har klinikken en aftale med ortopædkirurgisk afdeling på Viborg Sygehus om telemedicinsk samarbejde. På den måde samarbejder sygeplejersker og læger trods afstanden på samme måde, som i enhver almindelig skadestue, hvor sygeplejerskerne i stort omfang behandler de samme skader, der her bliver klaret på den lokale skadeklinik. For at sikre den bedst mulige behandling for patienterne skal sygeplejerskerne på skadeklinikken kunne henvise til røntgenundersøgelser eller andre relevante sundhedstilbud. Samtidig bør der etableres telemedicinske løsninger, så røntgenbilleder kan blive vurderet af en speciallæge på et sygehus. Hvis der er tale om ukomplicerede brud, kan sygeplejersken foretage den nødvendige gipsbandagering. På tandområdet er der gode erfaringer med telemedicinske løsninger, fx på Bornholms Hospital, hvor sygeplejerskerne fotograferer tandskader, der bliver vurderet af en tandlæge i København. Sygeplejerskerne er videreuddannet til at foretage midlertidig tandbehandling, så patienten kan afvente efterfølgende behandling af tandlæge. Såfremt patienter henvender sig med akut sygdom, der ikke kan behandles på skadeklinikken, vil sygeplejersken på skadeklinikken undersøge og vurdere patientens tilstand med henblik på at henvise patienten til vagtlæge eller akutmodtagelse. Det er vigtigt, at skadeklinikkerne organisatorisk og ledelsesmæssigt er knyttet til en akutmodtagelse af hensyn til den faglige kvalitet, efteruddannelse og lægelig back-up. Der skal være et stærkt fagligt miljø for at kunne vedligeholde kvalifikationer og for at kunne følge med i den stadige udvikling på det akutmedicinske område. Derfor skal der være en tæt kobling til specialafdelinger på et sygehus med akutmodtagelse. 5

6 De tilbageværende akutmodtagelsers kapacitet Der er i dag omkring 40 akutmodtagelser/skadestuer (forstået som administrative enheder). I praksis er der lidt flere, da nogle sygehuse har skadestuer liggende på flere lokaliteter. Der er på landsplan ca somatiske skadestuebesøg om året. Det svarer til ca. 170 besøg pr indbyggere svarende til, at hver dansker tager på skadestuen en gang om året. Hvis antallet af akutmodtagelser bliver halveret, skal kapaciteten udvides betragteligt på de resterende, hvis de skal leve op til de krav, borgerne stiller. Det vil kræve omfattende ombygninger. Samtidig vil der særligt i de tyndt befolkede områder i regionerne være meget langt til akutmodtagelsen. eksempler på hvordan akuttilbuddet kan etableres i lokalområdet Skadeklinikker kan etableres på mange forskellige måder i lokalområdet, alt efter de lokale behov og ønsker. Nærskadestuer Som alternativ til at oprette nye skadeklinikker, kan skadestuen på det lokale sygehus omdannes til en nærskadestue, som har samme opgavefelt som en skadeklinik dvs. mindre skader, brud, mv. En nærskadestue etableret på sygehuset vil samtidig give mulighed for at trække på lægerne på afdelingerne, såfremt det er nødvendigt. En nærskadestue kan ligesom skadeklinikken bemandes primært med sygeplejersker. Skadeklinik og lægevagt ved siden af hinanden Erfaringer med placering af skadeklinik og lægevagt i tilknytning til hinanden viser, at der skabes et højt fagligt tilbud for patienterne, samt stor tilfredshed hos borgerne og patienterne. For at denne løsning kan fungere bedst muligt, skal der etableres samarbejdsaftaler om visitation, fysiske rammer, administrativ bistand og juridisk ansvar. 6

7 Skadeklinik i kommunen (sundhedscenter) I nogle kommuner vil en skadeklinik i tilknytning til et sundhedscenter kunne tilgodese de områder, hvor der er langt til akutmodtagelsen og dårlige transportmuligheder. Der kan overvejes forskellige løsninger: Region og kommune indgår i et samarbejde, hvor sygehusets akutmodtagelse driver en skadeklinik i kommunens sundhedscenter. Det indebærer, at akutmodtagelsens sygeplejersker skifter mellem at arbejde på sygehuset og ude i sundhedscenteret. Det vil sikre et godt sundhedstilbud for kommunens borgere, samtidig med at sygehusets akutmodtagelse aflastes. Skadeklinikken vil bidrage til at udvikle det faglige samarbejde og skabe videndeling mellem sygeplejerskerne på sygehuset og på skadeklinikken i sundhedscenteret. I andre kommuner kan det være en god løsning, hvis regionen lægger en skadeklinik i tilslutning til hjemmesygeplejen. Der kommer i dag mange plejehjemsbeboere og brugere af hjemmeplejen med fx tilstoppet kateter eller efter et fald. Der kan spares både transport og kapacitet på akutmodtagelserne, hvis der er en udkørende funktion med en sygeplejerske til disse tilfælde. En skadeklinik, der arbejder sammen med hjemmesygeplejerskerne, vil give patienterne et sundhedstilbud af høj kvalitet. Samtidig vil det aflaste akutmodtagelserne og give et løft til den kommunale hjemmesygepleje. Visitation Langt de fleste alvorlige henvendelser til de specialiserede akutmodtagelser og traumecentre sker ved telefonvisitation. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der skal være en forudgående telefonvisitation, før patienten og borgeren kan møde op på akutmodtagelser eller andet. Erfaringerne fra fx Århus viser, at visitationen foretaget af specielt uddannede sygeplejersker er en god løsning, der sikrer patienterne rettidig og relevant behandling. Her er det lykkedes at nedbringe antallet af henvendelser med mere end 20% (Rapport vedrørende erfaringer med indførelse af sygeplejevisitation og behandlersygepleje ved skadestuerne i Århus Amt. Marts 2005). Samtidig er det en løsning, der ligger i god forlængelse af LEON-princippet. Der vil derfor være god fornuft både sundhedsfagligt og økonomisk, at visitationen foretages af en specielt uddannet sygeplejerske. 7

8 DANSK SYGEPLEJERÅD Sankt Annæ Plads 30 Postbox København K Tlf Fax Grafisk Enhed

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sundhedsfremme og forebyggelse - nye opgaver og nye kompetencer 7 Genoptræning og rehabilitering - nye opgaver og nye

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud

Regionernes nære sundhedstilbud Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere