UDVIDET OPLAG SÆRTILLÆG I. Sydkysten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten"

Transkript

1 UDVIDET OPLAG SÆRTILLÆG I Sydkysten

2 Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de fleste unge - og det er klogt. Den bedste indgang til et arbejdsliv med egen indtægt, mulighed for videreuddannelse og mulighed for at komme i gang igen, hvis man af den ene eller den anden grund ryger ud af arbejdsmarkedet, er en gennemført ungdomsuddannelse, som der kan bygges videre på og som der kan omskoles fra. Store ændringer For elever i udskolingsklasser er det ekstra vigtigt at orientere sig om mulighederne efter skolen, da reformer allerede betyder ændringer for afgangseleverne i Hidtil har der været mulighed for at tage EUX inden for enkelte fagområder på de tekniske uddannelser, nu bliver muligheden udvidet og kommer også til at gælde for det merkantile område (handelsskolerne). EUX er dels en erhvervsuddannelse, dels kompetencer i fag på gymnasialt niveau, der giver studiekompetence til fortsat uddannelse. Mange unge og deres forældre kikker allerede i skolen på videreuddannelsesmulighederne, og her har der ofte været fokus på professionsbacheloruddannelserne (lærer, pædagog, sygeplejerske etc.) og de lange universitetsuddannelser, nu er der et godt alternativ gennem en erhvervsuddannelse. Erhvervsakademiuddannelserne Erhvervsakademierne dækker områder som økonomi, administration, kommunikation, ledelse, produktion, it, gastronomi, hygiejne, sundhed og pædagogik m.fl. Uddannelsen henvender sig til dem, der har et par års erhvervserfaring oven i en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Akademiuddannelserne omtales nogle gange som de korte videregående uddannelser, og søgningen til disse er steget de senere år. På uddannelsesmesserne i Greve og Køge er vi glade for i år at kunne præsentere Erhvervsakademi Sjælland og deres uddannelsestilbud i lokalområdet til elever og forældre. Muligheder for alle Unge der vil begynde på en erhvervsuddannelse efter skolen, skal opnå karakteren 2 i dansk og matematik for at kunne blive optaget direkte. For de elever der ikke opnår denne karakter, vil der komme et nyt målrettet 10. kl. tilbud EUD 10 som skal forberede eleverne til optagelse på en erhvervsuddannelse. Desuden vil vi se en ny 2-årig ungdomsuddannelse - Den kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU), der er SU berettiget og målrettet beskæftigelse. Den 2 3 årige EGU (Erhvervsgrunduddannelse) og den 3 årige STU (Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelse) er også muligheder for særlige målgrupper. Sammen med Produktionsskolerne, må det siges, at der er uddannelsesmuligheder for alle efter skolen. Vejledning på en anden måde Politisk er det besluttet, at vejledningsressourcerne reduceres. Det betyder, at UUV s individuelle vejledning vil være målrettet elever, der ikke er uddannelsesparate fra 8. klasse. Der vil blive givet en god kollektiv vejledning til elever og forældre i udskolingsforløbet. Efter skolen kan du møde UUV, hvis du opsøger vejledning på vores vejledningscentre eller hvis du stopper på den valgte ungdomsuddannelse. Vores opgave er at snakke situationen igennem med dig og give dig mod på at komme i gang igen med en ny uddannelse, eller begynde forfra på den du er stoppet på. UUV s fokus vil være dig og din aktuelle situation, dine kompetencer, dine muligheder og dit mål, og hvordan vi bedst muligt får dig på sporet igen med en kurs mod en gennemført ungdomsuddannelse. Alt andet lige er det nemlig nemmest at tage en ungdomsuddannelse, mens man er ung og uden forpligtelser i form af børn, store faste udgifter etc. Uddannelse lønner sig på den lange bane og giver en langt højere livsløn, men mens man er i gang er pengene små. God fornøjelse på Uddannelsesmesserne Tjek På Fremtiden i Greve og Køge og de efterfølgende Åbent Hus dage på ungdomsuddannelserne i januar og februar. En god forberedelse giver det bedste valg. Centerleder UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Mark Jensen UDGIVER: Ølby Center 53, 1. sal 4600 Køge Oplag: eks. REDAKTION: Køge Onsdag Arne Egaa Tlf Køge Onsdag Laila Andersen Tlf Stevnsbladet Kirsti Clement Tlf I samarbejde med TRYK: Dagbladet Ringsted SALG: Sydkysten Anders Laursen Tlf Køge Onsdag Mette Jakobsen Tlf LAYOUT: Køge Onsdag Thomas Nielsen Tlf Sydkysten

3 Nye regler om vurdering af uddannelsesparathed Som led i vejlederreformen er der indført nye regler for vurdering af uddannelsesparathed. Reglerne gælder for alle der går i 8. klasse, mens der er overgangsregler for nuværende 9. og 10. klasses elever. Parathedsvurderingen er rykket frem til 8. klasse og foregår nu delvist automatiseret. Senest 1. december skal skolen levere standpunktskarakterer, bedømmelse af elevens personlige og sociale kompetencer samt elevens foreløbige uddannelsesønske via elevplanen. Oplysningerne bruges til en første vurdering af eleverne. Alle kan skifte mellem at være parate og ikke-parate i løbet af 8. og 9. klasse. Uddannelsesparat Alle elever vurderes på baggrund af deres standpunktskarakterer i 8. klasse samt en helhedsvurdering af elevens personlige og sociale kompetencer. Hvis eleven har karakteren 4 i gennemsnit og de personlige og sociale kompetencer er tilstrækkelige, anses eleven for umiddelbart uddannelsesparat. Det betyder, at elevens videre overvejelser over ungdomsuddannelse sker sammen med forældrene og med brug af evejledning. Eleven vil få viden og inspiration gennem folkeskolens timeløse fag Uddannelse og Job, den kollektive vejledning fra UU-vejlederen og deltagelse i vejledningsaktiviteter som introduktionskurser og erhvervspraktik. Omkring 80% af eleverne vil være uddannelsesparate, skønner Undervisningsministeriet. Efter 9. klasse er elev og forældre selv ansvarlige for at tilmelde sig en ungdomsuddannelse. Ikke-uddannelsesparat For de ikke-uddannelsesparate elever laves der en plan i et samarbejde mellem elev, forældre, skole og vejleder. Planen skal indeholde aktiviteter, der tilsammen kan gøre eleven uddannelsesparat ved udgangen af 9. klasse. De ikke-uddannelsesparate elever modtager samme undervisning, vejledning og vejledningsaktiviteter som de uddannelsesparate, men derudover er der mulighed for individuel vejledning og brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse. Derudover kommer skolens tilbud om undervisning, der skal gøre eleven uddannelsesparat. Fokusering af indsatsen Baggrunden for vejlederreformen er et ønske om at fokusere indsatsen yderligere, så målsætningen om 95% af en årgang med mindst en ungdomsuddannelse kan realiseres, samtidig med den nye målsætning om 25% i erhvervsuddannelse i 2020 og 30% i Erhvervsuddannelsesreformen betyder adgangskrav til uddannelserne på 2 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik. Der er derfor brug for en tidligere indsats både fra skolen og vejledningen. FAKTA Personlige kompetencer - Motivation for læring og lyst til uddannelse - Selvstændighed, herunder initiativ i opgaveløsninger - Ansvarlighed, herunder at være forberedt til timerne - Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær - Valgparathed i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet. Sociale kompetencer - Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet - Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker - Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv. Vejledning om uddannelse - når du har tid! Send en sms med et hurtigt spørgsmål Find os på facebook Deltag i et digitalt møde Send en mail Chat med os Fang os på telefonen

4 Mesterlære med bred appel Efter et par års stilhed på Køge Handelsskoles mesterlære, er antallet af elever på det alternative uddannelsesforløb stigende. Både elever og arbejdsgivere har fået øjnene op for mesterlærens mange kvaliteter. For øjeblikket har Køge Handelsskole 17 mesterlæreelever ude omkring på forskellige arbejdspladser inden for kontor, handel og service, fortæller Michala Duvier, som er praktikpladskonsulent på Køge Handelsskoles Merkantil afdeling. Eleverne er i alderen 17 til 45 år og det giver et meget godt indtryk af mesterlærens brede appel. Her ses nogle af eleverne på Køge Handelsskole Det fælles for vores elever i mesterlære er, at de gerne vil arbejdslivet, men helst vil undgå flere år på skolebænken årsagerne kan være mange. For de elever, der aldersmæssigt ikke passer ind på en ungdomsuddannelse eller som har svært ved at se sig selv på skolebænken i et længere forløb, er det oplagt at vælge mesterlæren. De undgår desuden at skulle på SU, for i mesterlæren får man lærlingeløn. Mesterlæren er også god for voksne uden uddannelse, som på baggrund af samfundets stigende krav og som modsvar til arbejdsløshed, ønsker papirer på de kompetencer, de har fået gennem arbejde i en virksomhed, siger Michala Duvier. Ud over mesterlæren kan bruges til at gøre en til faglært, så kan den også bruges som omskoling. Det kan være en arbejdsplads gerne vil beholde en god medarbejder trods en arbejdsskade, så kan mesterlæren give de fornødne kompetencer og papirer på uddannelse uden at medarbejderen forlader arbejdspladsen, siger Michala Duvier. Blandt de yngre på mesterlæren kan det handle om at undgå mere skole de har måske dårlige erfaringer fra grundskolen. En helt anden gruppe unge, der også søger ind på mesterlæren, befinder sig i den helt modsatte grøft: De er målrettede og ansvarsbevidste unge, som hungrer efter at komme direkte i arbejde. Vi ser også indimellem familiefirmaer, hvor søn eller datter går i mesterlære for at blive formelt uddannet samtidig med de arbejder i mor eller fars virksomhed, siger Michala Duvier. Virkeligheden som lærested I ny mesterlære er der tre parter nemlig eleven, virksomheden og skolen. Gitte Dyrløv, som underviser og koordinerer mesterlæren på Køge Handelsskole, giver virksomheden den største vægt i arbejdet med eleven - det hedder jo mesterlære, så det er meningen, at eleven lærer af sin mester ved grundige instruktioner og ved at eftergøre arbejdet. Den tilgang sikrer, at eleven får en praksisnær læretid. Køge Handelsskole står blot som garant for kvaliteten og varetager den indledende kompetenceafklaring af eleven og den afsluttende eksamen, fortæller Michala Duvier. Gitte Dyrløv har kun eleverne inde på skolebænken i ganske kort tid en uge pr semester og efterfølgende hiver vi kun eleven ind, hvis der skulle opstå behov for det. Det er også med til at sikre den praksisnære vinkel: Eleven skal have rigtig have en fornemmelse af et arbejdsliv, siger Michala Duvier. FRILUFTSLIV KREATIV DRAMA IDRÆT MUSIK MEDIE

5 Første student i familien har allerede besluttet sig for sin vej mod toppen. - Det blev 12, var de første ord på Emils læber, da han som den første i familien blev student... Jeg vidste det! udbrød hans stolte mor. Og trods den meget flotte karakter var det en beskeden Emil der, af sin far, fik den fine studenterhue på hovedet. - Han er den første student i familien og hans bror følger lige straks efter, fortalte de to stolte forældre, der ligesom Emil tog al virakken med ophøjet ro. Emil har læst tre år på Mat Info-linjen. - Han er god til faget, fortæller hans lærer i programmering, Brian Hahn og fortsætter: og så er han ambitiøs. Og Emil vil da også gerne gøre noget ved det! Han drømmer om at blive spil-udvikler, og har allerede besluttet vejen mod sit mål. Han vil gerne læse Anvendt matematik med speciale i programmering på Syddansk Universitet. Men vejen går han ikke alene - hans bror bliver også student inden længe og er lige så interesseret i udviklingen af spil. - Mit mål er at komme til at lave noget med min storebror en dag, siger Emil. Vicerektor på HTX, Thomas Ter-Borch er tilfreds, når unge som Emil får hue på. Når de unge vælger højere teknisk eksamen på EUC Sjælland, så kommer de på et lille gymnasium med plads til udvikling og forskelligheder. Vi har plads til faglig fordybelse, eller nørderi om man vil. Og med det niveau som Emil og hans kammerater går ud med, så er vejen banet direkte videre til drømmestudiet. Traditionen tro måtte Emil udføre det ærefulde hverv hejsningen af flaget på EUC Sjælland. Og det var med alle kræfter lagt i projektet, at flaget blev hejst. Det var tungt, men sjovt at prøve, udbrød Emil da flaget endeligt nåede toppen! SOLRØD GYMNASIUM Forvent mere... Styrke til fremtiden - mod til at vælge OVERVEJER DU 3-ÅRIGT STX ELLER 2-ÅRIGT HF? MØD OS OG FÅ TJEK PÅ FREMTIDEN KL. 17:00-19:30 STED: 4/11 GREVE GYMNASIUM 6/11 KØGE HANDELSSKOLE Scan og se NYT! - VI ER FLYTTET UD I FREMTIDENS UDDANNELSESMILJØ 10KCK.dk

6 Et lille kig ind i hverdagen Pernille Rosenkrantz-Theil (S), frisk, glad og smilende politiker med et intelligent glimt i øjet og hænderne skruet rigtigt på, har i tre dage været i skolepraktik som tømrerlærling på EUC Sjælland. Pernille Rosenkrantz- Theil har henover året været på besøg hos en række erhvervsskoler, men tog skridtet videre da hun, af skolepraktik-instruktør Frank Nielsen, blev inviteret til at prøve praktikken på egen krop. Det har resulteret i tre dages regulært tømrerarbejde, en masse faglige finurligheder i værkstedet, skæg og ballade, snak over kaffen om løst og fast... og ikke mindst en indsigt i og en fornemmelse for det flow, der er i de unges hverdag i skolepraktikcenteret på EUC Sjælland. Om motivationen bag besøget i skolepraktikken fortæller hun: - Jeg ville gerne møde de unge og faglærerne ude på skolerne for at høre fra dem selv, hvilke udfordringer de stilles overfor i en tid, hvor der er rift om praktikpladserne... og så ville jeg gerne selv spørge de unge, hvad de synes om at være i skolepraktik, og hvordan de tackler hverdagen? Derfor takkede jeg ja til Frank Nielsens udfordring. Som hun står i arbejdstøj, sikkerhedssko og høreværn ved saven, falder hun fint ind blandt gutterne på værkstedet. Og hun smiler et stort smil, da Frank Nielsen langer hende en sandwich og spørger, om hun vil med til frokost. - Det er rart at være ude i virkeligheden på en rigtig arbejdsplads. Jeg savner det faktisk. Til den kommentar smiler Frank Nielsen og tilføjer: - Jeg håber bare, at du har følt dig som en af gutterne!? SKP-instruktør Frank, der havde taget Pernille Rosenkrantz-Theil under sine vinger, viser hvordan hun skal gribe opgaven med den franske lås an. Og adspurgt - om det er svært at blive kastet ud i arbejdet -»fransk lås«- en kompliceret samling af to stykker til at øge tømmerets længde med, svarer hun: - Nej, ikke savedelen men det er alle de der små tricks, der er svære, når man er sådan en byggemarkeds-type som jeg. Praktikcenterchef på EUC Sjælland Karin Parbst kiggede også forbi tømrerværkstedet for at møde Pernille og snakke med hende om nogle af de udfordringer, der kan være i forbindelse med de regelsæt, der er defineret fra regeringens hånd. - Det er rigtigt fint at få mulighed for at snakke med en politiker som Pernille, der kan være med til at løfte problematikker ind i en politisk verden. Karin ønskede sig mere fokus på skolepraktik-elevers orlovsmuligheder. Men også debatten omkring voksenlærlinge-lønnen optog dem begge - SKP-lønnen for voksen-lærlinge som forsørgere er for stram - der er simpelthen en forkert struktur på området, kommenterede Pernille. - Gutterne har fortalt mig, at de allerhelst så sig selv i en virksomhed i den virkelige verden, hvor man har rigtig kundekontakt. Men det er stadig vigtigt at skabe fokus omkring hvor meget SKP rent faktisk kan. - Der er naturligvis forskel på, hvad der tilbydes eleverne i virksomhederne - her tænker jeg især på kundekontakten, men skolepraktikken kan noget meget fint omkring selve håndværket, fordi der er tid til at nørde. Det er godt at have fokus på håndværket... vi har jo alle sammen set, hvor skandaløst ringe ting kan laves, hvis det ikke kommer fra en uddannet håndværker. Helt grøn er hun nu ikke. Pernille har altid haft en stor interesse i at konstruere ting... og særligt i træ. - Det passer godt til mit temperament, at man kan komme relativt langt på kort tid. Derfor er tømrer-afdelingen et godt sted for mig at starte, fortæller hun. - Hvis ikke jeg skulle være politiker, ville jeg have valgt en levevej, hvor man kan kombinere det boglige med det praktiske - som en ingeniør for eksempel. Men ud over interessen for tømrerfaget er der naturligvis også en mere dybdegående interesse i- og grund til, at hun synes, det er vigtigt at komme ordentligt på besøg. - Man bliver nødt til at snakke med folk, for at kunne lave Der skal koncentration til, når proportionerne skal regnes ud. Pernille Rosenkrantz-Theil gik til den med krum hals. de regler der er nødvendige, fortæller hun. - Og jeg kommer ikke hjem uden at have noget politisk med til lovgivningsprocessen. Adspurgt om hun havde været glad for at være på besøg, svarede hun prompte og med et lille finurligt smil: - Jeg har fået et fint lille kig ind i hverdagen og jeg ville så absolut gøre det igen!

7 Nyt tilbud i 10. klasse EUD10 Indførelse af adgangskrav til erhvervsuddannelserne medfører, at der vil være unge, der ikke opfylder disse krav efter 9. klasse. Derfor kommer der et helt nyt 10. klasses tilbud, der er målrettet unge, der gerne vil fortsætte i en erhvervsuddannelse efter skolen. De fire kommuner i UUV Køge Bugts område, Greve, Køge Solrød og Stevns, er gået sammen med de lokale erhvervsskoler om at tilbyde et samlet EUD10 forløb. Det vil nemlig sikre, at eleverne får mange og brede tilbud om at dygtiggøre sig inden for netop det område af erhvervsuddannelserne, som de har øjnene rettet mod. Planen er endnu ikke helt køreklar, men det bliver en helt ny slags 10. klasse, hvor vægten er på læring gennem praksis, fordi målet er en erhvervsuddannelse, hvor der netop er brug for kloge hænder. Det skal være en uddannelse der er prak10sk! En skole der er meget målrettet Fra skoleåret skal alle elever have mindst karakteren 2 i gennemsnit i dansk og i matematik for at blive optaget på en erhvervsuddannelse. EUD10 vil være et tilbud til de unge, der er motiverede for en erhvervsuddannelse, men som ikke opfylder adgangskravene eller er usikre på om erhvervsuddannelse er det rette valg. EUD10 vil derfor byde på en dagligdag der er anvendelsesorienteret og praktisk i et spændende samarbejde med erhvervsskolerne på Campus Køge, dvs. både handelsskole, teknisk skole og sosu-skole. Der vil være et klart fokus på, at alle skal kunne opfylde adgangskravene, når året er slut, ved at have udviklet kloge hænder. Når eleverne forlader EUD10 har de både faglig, social og personlig styrke til at få succes med uddannelse og arbejdsmarked. Stor variation i hverdagen EUD10 vil byde på 6 ugers brobygning på erhvervsuddannelserne, hvor eleverne arbejder med helt konkrete projekter, men derudover også erhvervsrettede valgfag svarende til yderligere 6 ugers undervisning. I den almene del undervises der i dansk, engelsk og matematik, men også her vil der være et erhvervsfagligt udgangspunkt, så eleverne oplever, at deres færdigheder kan bruges direkte i en kommende erhvervsuddannelse. EUD10 vil handle om at finde den enkeltes talent og skabe engagement og begejstring for det valgte område, bl.a. ved at arbejde med helt konkrete produkter, der kan bruges til noget. EUD10 er valgfri EUD10 er et valgfrit tilbud til eleverne. Det er altså ikke sådan, at elever der EUD10 skal samarbejde med alle erhvervsskolerne på Campus Køge. ikke opfylder adgangsbetingelserne, skal vælge EUD10. Det er håbet, at de elever der aktivt vælger EUD10, vil opleve at gå i en klasse, hvor alle er motiverede for en erhvervsuddannelse og dermed har en høj grad af fælles interesser. ERHVERVSUDDANNELSE ELLER ERHVERVSGYMNASIUM HÅNDVÆRKER OG STUDENT PÅ ÉN GANG BYG VIDERE HELE LIVET En god fremtid... er ikke kun noget man læser sig til! Med en erhvervsuddannelse opnår du erhvervserfaring fra dag ét - et håndværk er det sikre karrierevalg, du kan bygge videre på hele livet. EUX-uddannelsen er for dig der gerne vil uddanne dig som håndværker og samtidig have mulighed for, at fortsætte på en videregående uddannelse.

8 Der lægges fliser Fremtidslinjen, Køge Bugt - en STU uddannelse med plads til udvikling Udefra ser det måske ikke ud af meget, men Fremtidslinjen har siden opstarten i august 2011, vokset sig større i både kvadratmeter og elever. I dag er den nedlagte daginstitution, på Karlemosevej tæt ved Ølby station, rammen om en hverdag for 40 unge med særlige behov. En dag på Fremtidslinjen Hver dag møder eleverne til fælles morgenmad og morgensamling mellem klokken Fra kl er der hovedfag på værkstederne, skole/ rengøring/service og valgfag torsdag og fredag. Der er fælles frokost alle dage, på nær onsdag. Værksteder der matcher de unges interesser Der er hovedfag i drama, grøn service, IT og medier, krea, køkken, træ og metal. Hver elev skal vælge et hovedfag og to valgfag og får derigennem tilknyttet en hovedfagslærer og en studievejleder, som sikre progression og tilpasser udfordringer i det 3-årige uddannelsesforløb Undervisningen skal også passes Fremtidslinjen er også... Udover de seks hovedfag tilbydes der dansk, matematik og engelsk, og eleverne deltager skiftevis i skolebåndet eller er med i anden aktivitet på skolen. Botræning, som det hedder i STU jargon, er en del af STU forløbet på Fremtidslinjen, hvor målet er, at give eleverne personlige kompetencer til et selvstændigt voksenliv. Den faglige undervisning kan afsluttes med en godkendt eksamen. Alle de elever der gik op i år bestod - nogle med bravour. Praktik kan handle om tiden efter Fremtidslinjen Et andet vigtigt fokus på Fremtidslinjen er praktik. Det er vigtigt for de unges videre udvikling og forløb, at de kommer i kontakt med erhvervslivet, får set en rigtig arbejdsplads og måske får et praktikforløb, der kan bygge bro til tiden efter STU, i samarbejde med Jobcenteret. Eleverne Et STU forløb er for unge mellem 16 og 25 år. Det giver et større aldersmæssigt spænd mellem eleverne, fra den yngste på 16 år til den ældste elev der netop er fyldt 28 år. Det giver flere positive oplevelser, og sikre at eleverne udvikler sig i det tempo de kan, indenfor bl.a. de 3 områder som vi arbejder med - De personlige, faglige og sociale kompetencer. To målgrupper Fremtidslinjen er et tilbud for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, samt unge med autisme spektrum forstyrrelse. Derudover har eleverne også med andre diagnoser så som ADHD, angst, OCD, m.m. Året rundt Et år på Fremtidslinjen byder på masser af forskellige aktiviteter og udfordringer for eleverne. Hvert skoleår indledes i august med introdage hvor nye og gamle elever mødes og hvor der bliver introduceret til det kommende år. I efteråret rystes alle eleverne sammen på den årlige hyttetur, som de seneste to år har fundet sted i Lalandia ved Rødby. Foråret byder på en studietur, hvor der er fokus på botræning, samt den sociale og faglige udvikling. Alt efter hvor turen går hen, præsenteres et tema og en række opgaver som skal løses eller en række steder skal besøges i forbindelse med eleveres hovedfag. Året byder desuden på åbent hus arrangement, børnedag, 2-dags besøg på uddannelsesmesse i Roskilde, julefrokost, juleforestilling jævndøgns uge, samt dimission for de elever som afslutter deres STU. Internationalt Fremtidslinjen er med i projekt Poseidon. Det er et europæisk projektsamarbejde mellem Fremtidslinjen og Koppelsberg i Plön, Tyskland, finansieret gennem INTERREG/EU. Projektet har til hensigt at udvikle metoder til at overvinde barrierer for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, så de får mulighed for at indgå som aktive medborgere i både arbejdslivet og i deres fritid. Fremtidslinjen arbejder sammen med Jobcentrene i Køge Bugt for at de unge får fast tilknytning til det ordinære arbejdsmarked efter endt uddannelse. Det internationale projekt har hele vejen igennem været spændende og udfordrende for både elever og personale, som har været på udveksling med vores tyske partner, der ligeledes har været på besøg på Fremtidslinjen. Udvekslingen er gået godt og de unge vokser efter en tur på den anden side af grænsen. Er du blevet nysgerrig på Fremtidslinjen, så tjek vores hjemmeside eller kom forbi til et besøg. Elever i køkkenet Elever på udveksling i Plön, Tyskland

9 Jeg troede, jeg var dum Modelfoto Mange unge skal have genopbygget deres selvbillede, inden de bliver i stand til at vælge og gennemføre en uddannelse. Joachim var en af dem og oplevede at få et skub i den rigtige retning på vejledningsforløbet Unge krydser Grænser. Joachims første møde med UU-vejlederen Første gang Joachim møder sin UU-vejleder, er han meget usikker og i tvivl om, hvad han vil. Ikke mindst hvad han vil tale med sin vejleder om; men han fortæller bl.a., at han er blevet mobbet stort set hele sin skolegang. Joachim famler efter ordene og har svært ved at se vejlederen i øjnene. I løbet af samtalen bliver det tydeligt for vejlederen, at Joachims selvbillede er meget negativt. Mobbet i 9 år Joachim er 18 år og har netop afbrudt grundforløbet til tømrer. Joachim havde det udmærket på skolen, men han skal bare ikke være tømrer. Før det har Joachim afsluttet 10. klasse på en efterskole i Jylland. På efterskolen har Joachim for første gang haft en positiv skoleoplevelse. Det er første gang, så længe han kan huske, han ikke er blevet mobbet. Jeg troede, jeg var dum I folkeskolen lærte Joachim, at han aldrig duede til noget. Han havde det meget svært fagligt, hvilket betød, at han i mange år troede, han var ordblind og dum. Det var først efter 9. klasse, at jeg kom til en øjenlæge, og han sagde, at jeg har et problem med mit syn. Så nu har jeg fået nogle øvelser og nogle briller, og jeg var slet ikke ordblind. At lære at tage ansvar for sig selv Joachim og hans UU-vejleder kommer frem til, at Joachim skal deltage i vejledningsforløbet Unge Krydser Grænser (UXG), selvom han ikke har meget mod på det til at starte med. De første par dage på UXG er Joachim meget indesluttet og stille. Han siger næsten kun noget, når han bliver spurgt direkte, og ligesom mange andre af de unge på UXG har han svært ved at fi nde ud af, hvad han skal gøre for at komme videre med sine tanker om uddannelse. Joachim vil gerne styrke sine boglige færdigheder og bliver derfor opfordret af vejlederen til at undersøge mulighederne for en HF på VUC sammen med 2 andre unge, der går med lignende tanker. Det er dog først efter, at vejlederen konfronterer Joachim og de 2 andre unge med begreber som ansvar og ejerskab, at der sker noget. Det var faktisk vejlederen, der sagde noget, som fi k mig til at tage mig sammen. Hun sagde, at hvis man ikke vil selv, så sker der ikke nogen forandringer eller noget i den stil, sagde hun. Det var, fordi jeg ikke lige gad at undersøge det der med HF fordi jeg gik ud og røg cigaretter og sådan noget jeg lå på sofaen eller spillede bordtennis rimelig længe. Efter konfrontationen ændrer Joachim fuldstændig adfærd fra at være en passiv til at være en aktiv ung mand, der tager ansvar for sin egen fremtidige uddannelse. Vejlederen tilbyder at tage med Joachim og de 2 andre unge ud på VUC til en samtale med en studievejleder, hvis de selv giver udtryk for, at de har brug for det. Joachim får booket tid til en samtale med en studievejleder på VUC dagen efter. Fra offer til aktør Under resten af forløbet på UXG er Joachim den af de unge, der virker mest målrettet med sine planer. Joachim er en fi ghter, der har lært at tage ordet også sammen de andre unge. Der er ikke længere nogen, der mobber Joachim, og han har en helt klar forventning om, at han med en HF kan drive det endnu videre. Jeg vil bare have den HF nu, fordi jeg ved, at jeg godt kan. Jeg ved godt, at jeg skal arbejde hårdt og følge med i undervisningen. Det var virkelig en øjenåbner at være på UXG. Jeg fandt jo ud af, at det ligesom var mit eget ansvar at komme videre med mit liv. På nuværende tidspunkt FAKTA er Joachim godt i gang på HF på VUC, og selvom det indimellem er hårdt arbejde med lektierne, har han ikke fortrudt det. Unge Krydser Grænser (UXG) er et 3-ugers vejledningsforløb under Ungdommens Uddannelses- Vejledning,. UXG henvender sig til unge i alderen år, der har brug for vejledning og hjælp til at realisere og eventuelt revidere deres planer og drømme om uddannelse. UXG har til formål at styrke den enkelte unge til at blive i stand til at vælge en kompetencegivende uddannelse og/eller et andet forløb, der leder mod en kompetencegivende uddannelse. Hertil knytter sig et målrettet arbejde hen imod afklaring og valg af uddannelse. UXG afsluttes for alle unge med en uddannelsesplan eller en begrundet vurdering af, hvorfor uddannelse på nuværende tidspunkt kan være urealistisk. På UXG arbejder de unge primært med udgangspunkt i gruppens forpligtende fællesskab samt med udgangspunkt i egne ressourcer. Der arbejdes med gruppens samlede ressourcer som udgangspunkt for fælles dialoger og refl eksioner. På UXG arbejdes med anerkendende og rummelige relationer. De unge er medansvarlige for, at hverdagen på UXG hænger sammen. Dette bl.a. ved at tage medansvar for opgaver af både praktisk og faglig karakter.

10 INVITATION til valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klassetrin Dem kan du møde i greve GYMNASIALE UDDANNELSER STX+HF Greve Gymnasium STX+HF Solrød Gymnasium HHX Køge Handelsskole HHX CPH West HHX Roskilde Handelsskole HTX CPH West HTX EUC Sjælland HTX Roskilde ERHVERVS UDDANNELSER MKT HG Køge Handelsskole MKT CPH West MKT Roskilde Handelsskole EUD CPH WEST SOSU Sjælland UCR Slagteriskolen EUD EUC Sjælland EUX EUC Sjælland DPN Vilvorde RTS EUD RTS ANDRE UDDANNELSER EGU Greve Politi Forsvar Søfart Solrød Produktionsskole Produktionsskolen i Greve og Høje Tåstrup Erhvervsakademi Sjælland VUC 10. SKOLEÅR Køge 10. kl. Greve 10. kl. 10Solrød ANDET UUWorld oplev verden evejledning vil give dig og dine forældre et overblik over de muligheder, der er efter grundskolen. Derfor inviterer vi til to messer, hvor der bl.a. oplyses om lokale ungdomsuddannelser. Tjek på Fremtiden er også et tilbud til årige, som har afsluttet grundskolen og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Erhvervsuddannelser og EUX på: Tekniske skoler Handelsskoler Social- og sundhedsskoler UCR/Slagteriskolen Gymnasiale uddannelser: HTX (højere teknisk eksamen) HHX (højere handelseksamen) STX (studentereksamen) HF (højere forberedelseseksamen) Andre: Internationale muligheder Produktionsskoler Søfartsuddannelser Forsvar EGU Politi 10. skoleår Lokale virksomheder m.fl. Se alle på LÆS MERE LÆS FØR! Materialet Fremtidsparat er udleveret til alle elever på 8., 9. og 10. klassetrin. Søg oplysninger om uddannelser og job på UDDANNELSESGUIDEN: eller download deres app - Se også ÅBENT HUS d. 15. januar 2015 kl. 17 Lyngvej 19 - Køge Her er faglighed på højt niveau, kreativitet og innovation, rummelighed og sammenhold. KØGE HANDELSGYMNASIUM KHS.DK/HHX Find os på eller

11 De forskellige uddannelsesinstitutioner har boder, du kan besøge. Her er mulighed for at få vejledning, stille spørgs-mål til studievejledere og evt. elever på uddannelserne samt få brochurer m.m. Desuden gennemføres tre informationsrunder, hvor du kan vælge at høre mere om en specifik ungdomsuddannelse. GREVE GYMNASIUM, RÅDHUSHOLMEN 12, GREVE TIRSDAG DEN 4. NOVEMBER KL KØGE HANDELSSKOLE, LYNGVEJ 19, KØGE TORSDAG DEN 6. NOVEMBER KL Program for begge informationsmøder: Kl : Fælles velkomst Tre informationsrunder: 1. runde: runde: runde: Dem kan du møde i køge GYMNASIALE UDDANNELSER STX+HF Køge Gymnasium STX+HF Solrød Gymnasium HHX Køge Handelsskole HTX EUC-Sjælland ERHVERVSUDDANNELSER HG Køge Handelsskole SOSU Sjælland UCR Slagteriskolen EUD EUC Sjælland EUX EUC Sjælland DPN Vilvorde Roskilde Tekniske Skole ANDRE UDDANNELSER Politi Forsvar Søfart Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård Solrød Produktionsskole Erhvervsakademi Sjælland VUC 10. SKOLEÅR Stevns 10. klasse Køge 10. kl. 10Solrød ANDET UUWorld oplev verden evejledning ÅBENT HUS d. 15. januar 2015 kl. 17 Lyngvej 19 - Køge TEKNISK GYMNASIUM MERKANTILE erhvervsuddannelser EUD & EUX KHS.DK/MKT TEORI I PRAKSIS Drømmer du om en fremtid inden for naturvidenskab, teknologi, IT eller kommunikation? Så er det en rigtig god ídé at vælge HTX - fordi HTX giver dig direkte adgang til dit videregående studie.

12 Vejledning om unges studievalg - nu for de unge Sammen med Skills Denmark går flere erhvervsskoler helt nye veje for at fortælle de unge om uddannelsesmuligheder. Skills Stafet for 8.klasser er en anderledes måde at vise erhvervsuddannelserne frem på. Når de unge i 8. og 9. klasse skal til at tage de store valg om, hvad de vil være og hvad de kan blive, så har vejledningen i mange år været en fortælling i et klasselokale eller et kort besøg på en uddannelsesinstitution. Men for mange unge kan det være svært at forstå, hvad en struktør laver eller hvad Mad til Mennesker betyder. Derfor samarbejder flere end 50 danske erhvervs-, SOSU- og landbrugsskoler med Skills Denmark om at fremme erhvervsuddannelsernes image og status. Det er blandt andet blevet til en erhvervsintroducerende dag med skills-aktiviteter. Vejledning der giver mening for de unge - Vi får ofte at vide, at eleverne i grundskolen kun hører om de gymnasiale uddannelser, men ikke om erhvervsuddannelserne. Det er selvfølgelig ikke rigtigt, men jeg tror, at det fortalte nogle gange ikke bliver forstået, især fordi erhvervsuddannelsernes undervisning er så forskellig fra undervisningen i folkeskolen, siger Mark Jensen, formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning Danmark. Det har blandt andre EUC Sjælland sammen med de lokale afdelinger for Ungdommens Uddannelsesvejledning og Zealand Business College i Næstved gjort noget ved. De har inviteret samtlige elever fra områdets 8.klasser til en hel dag med læren om erhvervsuddannelser. Men på en helt ny måde. - De unge skal ikke bare sidde og lytte en hel dag, eller måske gå forbi et Alle hold består af både piger og drenge. KLEMMENSTRUPGÅRD Produktionshøjskole - PBE - STU - EGU - Campus Køge Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge Er du i tvivl om, hvad du vil? Trænger du til luftforandring? Har du brug for hjælp til afklaring? Så prøv dig selv af på en af vores mange linier: Tømrer/Byg Smed Ejendomsog maskinservice Køkken Gartneri Idræt/Sundhed Pædagog PR & Event Kunst & Idé Butik & Design værksted, og se på vores egne elever. Vi synes de skal drages ind og prøve tingene selv; selvfølgelig i en form, hvor alle kan være med, men de skal gøre det selv, smiler Jes Johansen, uddannelseschef på EUC Sjælland, mens han prøver at få ørenlyd blandt de 300 unge, der er på besøg denne dag. - Det er et kæmpe arbejde at vise de næsten klasses elever og deres lærere, hvordan vores uddannelser er, men der er ingen tvivl om, at det er det hele værd. Alle de tilbagemeldinger vi har fået fra vores gæster har været positive omkring Skills Stafetten. Klasselærer fra Skovboskolen ved Køge, Maria Hansen er også positivt stemt. - Jeg tror, at de her dage nytter. Og det gør de, fordi de unge ser uddannelsesstedet og får et forhåndskendskab til skolen. Noget så enkelt som, hvor er hovedindgangen og hvordan er kantinen, har altså også en betydning, når man vælger uddannelsessted. Det bliver afmystificeret. Hun fortsætter, mens hendes elever dyster i palleløfterkørsel: - Og det med, at de unge ser, at det ikke er bare lige at blive tømrer eller VVS er. De ser, at det også har et højt niveau, det er så vigtigt. Konkurrence med hænder og hoved Der afholdes erhvervsintroducerende dag med skillsaktiviteter flere steder i landet. Og det er bygget op som konkurrencer i de forskellige håndværksfag. De unge skal bruge både hænder og hoved, for eksempel når de skal regne ud hvilke bolte og møtrikker, der passer i sammen- På Klemmenstrupgård Produktionshøjskole kan du lære praktiske færdigheder i smukke naturomgivelser sammen med andre unge i samme situation. Ring til os på tlf Find os på Facebook eller Lion Havenkvist og Lasse Munkholm, 8.a på Holmebækskolen.

13 hængen, eller når de skal lave kunstfærdige kringler som konditorer. Per Hansen, koordinator for Skills Stafetten hos Skills Denmark, har været med til at føre konceptet fra Finland til Danmark. - Den her type dag kan være en appetitvækker og give de unge en god oplevelse på erhvervsuddannelserne. Konkurrenceelementet giver dem både mulighed for at prøve håndværksopgaver, men tvinger dem også til at arbejde sammen. Det sociale element er også vigtigt. Og så går de ikke bare bevidstløse rundt og kigger, de deltager! En af eleverne, der har gæstet EUC Sjælland, 14-årige Helene Boe Heilmann-Nøhr hopper stolt op, da hendes hold vinder den første del af konkurrencen med at lægge fliser i mønster. Hun går i 8.y på Munkekærskolen og synes, at dagen har hjulpet hende med at blive mere afklaret i sit uddannelsesvalg: - Jeg finder ud af, hvad jeg måske kunne tænke mig at blive. Jeg vil måske gerne være fysioterapeut, men det er rart at have set det hele her. Så bliver det ikke skræmmende at vælge en erhvervsskole. Vigtigt for fremtiden - Den individuelle vejledning i folkeskolen er afskaffet for de fleste elever, derfor er det vigtigt, at uddannelsesvejledningen er en del af undervisningen. Og det bliver den på sådan en dag, hvor eleverne har oplevet kombinationen mellem den teoretiske undervisning og praktikken i værkstederne, siger Mark Jensen og er glad for samarbejdet mellem erhvervsskolerne og Skills Denmark Det er vigtigt for fremtiden, at de unge forstår, hvad de forskellige uddannelser går ud på, og at erhvervsuddannelserne kan en masse. Hos Skills Denmark er man helt enig - Det er en rigtig god model, fordi eleverne ser det faktiske arbejde på en erhvervsskole inden de vælger hvilke uddannelser, de besøger på introdage om foråret, siger Per Hansen, der har været rundt på mange erhvervsskoler den seneste tid. Jo flere der kommer ud og ser jo bedre. Og i år har der altså været flere end klasses elever på besøg lokalt. Det er faktisk en halv årgang på landsplan, som vi får givet en god oplevelse af erhvervsuddannelserne. Lasse Munkholm fra 8.a på Holmebækskolen i Herfølge, synes også, at han får noget mere ud af dagen: - Man skal ikke bare se på. Vi har fået lov at prøve noget rigtigt, og mit hold har klaret sig rigtig godt. Jeg har lært nogle nye ting, blandt andet hvordan det er at være struktør. Helene Boe Heilmann-Nøhr fra 8.y på Munkekærskolen parat til at lægge vinderstenen i konkurrencen hos struktørafdelingen. Maria Hansen, klasselærer på Skovboskolen i Bjæverskov Mark Jensen, Centerleder

14 Tag en Social- og sundhedsudddannelse Slagelse Ringsted Holbæk Næstved Køge Roskilde Hvis du vil arbejde med mennesker Din vej til videregående uddannelser I GREVE OG HØJE-TAASTRUP - I CP Kelco er koncernsproget engelsk. De informationer, der kommer fra vores ejere er på engelsk, siger HR-chef Charlotte Søder. Ethvert job kræver sine kompetencer Arbejdsmarkedet ændrer karakter. Den teknologiske udvikling ændrer produktionsprocesser i industrien, der kræver viden og særlige kompetencer. Det betyder også, at job i fremtiden kræver andre og flere kompetencer. Den tid er forbi, hvor man kunne gå ud af 9. klasse og straks få et job i en industrivirksomhed. Det kræver en grundlæggende viden at arbejde med produktionsprocesser, hvor den teknologiske udvikling i højere og højere grad afløser det manuelle arbejde. Industrien stiller større og større krav om grundlæggende kompetencer til de medarbejdere, der ansættes. Viden om IT - Den tekniske udvikling har forandret opgavernes karakter, så det stiller andre krav til medarbejderne om IT-kundskaber, som de unge heldigvis er flasket op med. Det siger Charlotte Søder, HR-chef hos CP Kelco. CP Kelco, der tidligere hed Københavns Pektinfabrik, er den sidste af de helt store industriarbejdspladser i Køge, der tidligere gav fast beskæftigelse til især ufaglært arbejdskraft. Men sådan er det ikke længere. - Verden, samfundet og den enkelte virksomhed har ændret sig, i kraft af en øget digitalisering og ikke mindst globaliseringen. - Mange prosesser er i dag automatiserede og kræver f.eks. overvågning af anlæg - og ikke kun overvågning, for man skal kunne forstå, hvad der er bagved tallene og hvad det betyder, og ikke mindst skal man kunne reagere ud fra det. Engelsk et krav Verden bliver på mange måder mindre. Det oplever man også hos CP Kelco, der i dag er international virksomhed, ejet af den amerikanske koncern Huber. - Derfor er vores krav til medarbejdere også, at de behersker både dansk og engelsk. - I CP Kelco er koncernsproget engelsk. De informationer, der kommer fra vores ejere er på engelsk. Vi har ofte besøg fra andre dele af CP Kelco, og her kommunikerer vi på engelsk med dem.

15 Specialiseret - Man kan sige, at de job, der tidligere blev besat af ufaglært arbejdskraft, i dag bliver besat af specialiseret arbejdskraft. - Vi har to typer faglærte i produktionen. Det er procesoperatører og industrioperatører. - Vi vil meget gerne selv uddanne vore medarbejdere. Og det er mere regler end undtagelsen, at vi ansætter elever efter endt uddannelse - hvis vi vel at mærke har en ledig position. - Når vi rekrutterer nye medarbejdere, så lægger vi også megen vægt på den indstilling, den pågældende har til jobbet. Den skal være præget at lyst og interesse, og man skal være indstillet på at være en aktiv spiller på holdet. - Det hænger også sammen med, at der er megen oplæring, når en ny medarbejder starter hos os. - Vi bruger mange ressourcer på at styrke medarbejdernes kompetencer gennem den daglige jobtræning på alle områder. - Derfor er det også vigtigt for os, at vi beholder de kompetencer, vi har i medarbejderstaben, siger Charlotte Søder. Lyst og behov CP Kelco er en virksomhed, hvor medarbejderne har lange ansættelsesforhold. Der er ikke den store udskiftning i medarbejderstaben. Og sker det, er det typisk som følge af det, der kaldes naturlig afgang. - Vi har generelt meget dygtige og kompetente medarbejdere, siger Charlotte Søder. FAKTA CP Kelco beskæftiger 365 medarbejder, hvoraf de 190 er beskæftiget i produktionen. Resten er fordelt på to laboratorier, lager, fi nans, salg og marketing, supply chain og en stor udviklingsafdeling. CP Kelco har 12 lærlinge 1 på hvert af de seks skiftehold som procesoperatør 1 på automatik 1 smed 1 lageroperatør 1 i suppluchain 2 på laboratoriet - Vi vil gerne gøre virksomheden til en spændende og interessant arbejdsplads. Derfor har vi også opbygget interne karriereforløb. - Det bygger på to principper, der går hånd i hånd. Det er medarbejdernes lyst til at blive udfordret og tilegne sig nye kompetencer og virksomhedens behov for kompetencer. - Når vi laver interne jobrotationer, enten fordi en medarbejder ønsker at prøve nye udfordringer, eller virksomheden har behov for at fl ytte rundt på medarbejderne, påregner vi som regel en oplæringstid i den nye funktion på 3-6 måneder. - Det handler om tryghed og sikkerhed. For hver enkelt medarbejder skal vide, hvad man har med at gøre, siger Charlotte Søder. - Det ligger os meget på sinde, at alle medarbejdere oplever, at de ved, hvad der forventes af dem og hvordan de lever op til det. - Man kan sige, at vi er gået fra at beskæftige ufaglærte til at beskæftige specialiserede medarbejdere. Vidensdeling - Der er hele tiden noget at lære, siger Charlotte Søder. - Tre gange i døgnet, når et nyt skiftehold møder ind, holder skifteholdene tavlemøder ved vagtskifte. - Det hold, der afl øser, skal vide, hvad der er sket i produktionen, og hvad de skal forholde sig til eller tage sig af. - Det er en vigtig vidensdeling, for at holde produktionen i gang og lære af hinanden. - Det er ikke kun rutiner, men også en del af den interne træning, som vi bruger mange timer på. Men det betyder også, at vi har en medarbejderstab, hvor alle tager hånd om hinanden. - Vi har en stærk holdånd, og medarbejderne er stolte af at arbejde her, siger Charlotte Søder. -ae Greve Gymnasium Vi udvikler hele mennesker, der er rustet til livet En uddannelse på Greve Gymnasium er en investering i fremtiden. Du kommer med engagement og hårdt arbejde, til gengæld får du sammenhold, udfordringer, alsidighed og oplevelser for livet. Med en ungdomsuddannelse fra Greve Gymnasium er alle døre åbne - så kom indenfor!

16 FORSVARETS UDDANNELSER EN ANDERLEDES MÅDE AT LÆRE PÅ På den ene side er Forsvarets uddannelser som alle andre uddannelsesinstitutioner: Mange forskellige uddannelser, et mangfoldigt studiemiljø og så mange karriereperspektiver, at vi ikke kan sætte tal på dem. På den anden side kan et godt svømmetag eller et roligt sigte være lige så vigtigt som indholdet i dine lærebøger hos os. LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ FORSVARET.DK/UDDANNELSER

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Også til din søster GAVE TIL DIN MOR og far Uddannelse og JOB bærbar GUIDE TIL DIG god som lokumslæsning Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Kom og få opdateret jeres viden Vi kender det alle

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

SKIVE HANDELSSKOLE NYT FRA. Rammer til udvikling, udfoldelse og udfordringer

SKIVE HANDELSSKOLE NYT FRA. Rammer til udvikling, udfoldelse og udfordringer Tillæg til Midt På Ugen uge 45 NYT FRA NOVEMBER 2014 SKIVE HANDELSSKOLE Rammer til udvikling, udfoldelse og udfordringer LÆS OM Grunduddannelsens nye EUX-profil, som fremover giver adgang til de videregående

Læs mere