UDVIDET OPLAG SÆRTILLÆG I. Sydkysten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten"

Transkript

1 UDVIDET OPLAG SÆRTILLÆG I Sydkysten

2 Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de fleste unge - og det er klogt. Den bedste indgang til et arbejdsliv med egen indtægt, mulighed for videreuddannelse og mulighed for at komme i gang igen, hvis man af den ene eller den anden grund ryger ud af arbejdsmarkedet, er en gennemført ungdomsuddannelse, som der kan bygges videre på og som der kan omskoles fra. Store ændringer For elever i udskolingsklasser er det ekstra vigtigt at orientere sig om mulighederne efter skolen, da reformer allerede betyder ændringer for afgangseleverne i Hidtil har der været mulighed for at tage EUX inden for enkelte fagområder på de tekniske uddannelser, nu bliver muligheden udvidet og kommer også til at gælde for det merkantile område (handelsskolerne). EUX er dels en erhvervsuddannelse, dels kompetencer i fag på gymnasialt niveau, der giver studiekompetence til fortsat uddannelse. Mange unge og deres forældre kikker allerede i skolen på videreuddannelsesmulighederne, og her har der ofte været fokus på professionsbacheloruddannelserne (lærer, pædagog, sygeplejerske etc.) og de lange universitetsuddannelser, nu er der et godt alternativ gennem en erhvervsuddannelse. Erhvervsakademiuddannelserne Erhvervsakademierne dækker områder som økonomi, administration, kommunikation, ledelse, produktion, it, gastronomi, hygiejne, sundhed og pædagogik m.fl. Uddannelsen henvender sig til dem, der har et par års erhvervserfaring oven i en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Akademiuddannelserne omtales nogle gange som de korte videregående uddannelser, og søgningen til disse er steget de senere år. På uddannelsesmesserne i Greve og Køge er vi glade for i år at kunne præsentere Erhvervsakademi Sjælland og deres uddannelsestilbud i lokalområdet til elever og forældre. Muligheder for alle Unge der vil begynde på en erhvervsuddannelse efter skolen, skal opnå karakteren 2 i dansk og matematik for at kunne blive optaget direkte. For de elever der ikke opnår denne karakter, vil der komme et nyt målrettet 10. kl. tilbud EUD 10 som skal forberede eleverne til optagelse på en erhvervsuddannelse. Desuden vil vi se en ny 2-årig ungdomsuddannelse - Den kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU), der er SU berettiget og målrettet beskæftigelse. Den 2 3 årige EGU (Erhvervsgrunduddannelse) og den 3 årige STU (Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelse) er også muligheder for særlige målgrupper. Sammen med Produktionsskolerne, må det siges, at der er uddannelsesmuligheder for alle efter skolen. Vejledning på en anden måde Politisk er det besluttet, at vejledningsressourcerne reduceres. Det betyder, at UUV s individuelle vejledning vil være målrettet elever, der ikke er uddannelsesparate fra 8. klasse. Der vil blive givet en god kollektiv vejledning til elever og forældre i udskolingsforløbet. Efter skolen kan du møde UUV, hvis du opsøger vejledning på vores vejledningscentre eller hvis du stopper på den valgte ungdomsuddannelse. Vores opgave er at snakke situationen igennem med dig og give dig mod på at komme i gang igen med en ny uddannelse, eller begynde forfra på den du er stoppet på. UUV s fokus vil være dig og din aktuelle situation, dine kompetencer, dine muligheder og dit mål, og hvordan vi bedst muligt får dig på sporet igen med en kurs mod en gennemført ungdomsuddannelse. Alt andet lige er det nemlig nemmest at tage en ungdomsuddannelse, mens man er ung og uden forpligtelser i form af børn, store faste udgifter etc. Uddannelse lønner sig på den lange bane og giver en langt højere livsløn, men mens man er i gang er pengene små. God fornøjelse på Uddannelsesmesserne Tjek På Fremtiden i Greve og Køge og de efterfølgende Åbent Hus dage på ungdomsuddannelserne i januar og februar. En god forberedelse giver det bedste valg. Centerleder UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Mark Jensen UDGIVER: Ølby Center 53, 1. sal 4600 Køge Oplag: eks. REDAKTION: Køge Onsdag Arne Egaa Tlf Køge Onsdag Laila Andersen Tlf Stevnsbladet Kirsti Clement Tlf I samarbejde med TRYK: Dagbladet Ringsted SALG: Sydkysten Anders Laursen Tlf Køge Onsdag Mette Jakobsen Tlf LAYOUT: Køge Onsdag Thomas Nielsen Tlf Sydkysten

3 Nye regler om vurdering af uddannelsesparathed Som led i vejlederreformen er der indført nye regler for vurdering af uddannelsesparathed. Reglerne gælder for alle der går i 8. klasse, mens der er overgangsregler for nuværende 9. og 10. klasses elever. Parathedsvurderingen er rykket frem til 8. klasse og foregår nu delvist automatiseret. Senest 1. december skal skolen levere standpunktskarakterer, bedømmelse af elevens personlige og sociale kompetencer samt elevens foreløbige uddannelsesønske via elevplanen. Oplysningerne bruges til en første vurdering af eleverne. Alle kan skifte mellem at være parate og ikke-parate i løbet af 8. og 9. klasse. Uddannelsesparat Alle elever vurderes på baggrund af deres standpunktskarakterer i 8. klasse samt en helhedsvurdering af elevens personlige og sociale kompetencer. Hvis eleven har karakteren 4 i gennemsnit og de personlige og sociale kompetencer er tilstrækkelige, anses eleven for umiddelbart uddannelsesparat. Det betyder, at elevens videre overvejelser over ungdomsuddannelse sker sammen med forældrene og med brug af evejledning. Eleven vil få viden og inspiration gennem folkeskolens timeløse fag Uddannelse og Job, den kollektive vejledning fra UU-vejlederen og deltagelse i vejledningsaktiviteter som introduktionskurser og erhvervspraktik. Omkring 80% af eleverne vil være uddannelsesparate, skønner Undervisningsministeriet. Efter 9. klasse er elev og forældre selv ansvarlige for at tilmelde sig en ungdomsuddannelse. Ikke-uddannelsesparat For de ikke-uddannelsesparate elever laves der en plan i et samarbejde mellem elev, forældre, skole og vejleder. Planen skal indeholde aktiviteter, der tilsammen kan gøre eleven uddannelsesparat ved udgangen af 9. klasse. De ikke-uddannelsesparate elever modtager samme undervisning, vejledning og vejledningsaktiviteter som de uddannelsesparate, men derudover er der mulighed for individuel vejledning og brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse. Derudover kommer skolens tilbud om undervisning, der skal gøre eleven uddannelsesparat. Fokusering af indsatsen Baggrunden for vejlederreformen er et ønske om at fokusere indsatsen yderligere, så målsætningen om 95% af en årgang med mindst en ungdomsuddannelse kan realiseres, samtidig med den nye målsætning om 25% i erhvervsuddannelse i 2020 og 30% i Erhvervsuddannelsesreformen betyder adgangskrav til uddannelserne på 2 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik. Der er derfor brug for en tidligere indsats både fra skolen og vejledningen. FAKTA Personlige kompetencer - Motivation for læring og lyst til uddannelse - Selvstændighed, herunder initiativ i opgaveløsninger - Ansvarlighed, herunder at være forberedt til timerne - Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær - Valgparathed i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet. Sociale kompetencer - Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet - Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker - Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv. Vejledning om uddannelse - når du har tid! Send en sms med et hurtigt spørgsmål Find os på facebook Deltag i et digitalt møde Send en mail Chat med os Fang os på telefonen

4 Mesterlære med bred appel Efter et par års stilhed på Køge Handelsskoles mesterlære, er antallet af elever på det alternative uddannelsesforløb stigende. Både elever og arbejdsgivere har fået øjnene op for mesterlærens mange kvaliteter. For øjeblikket har Køge Handelsskole 17 mesterlæreelever ude omkring på forskellige arbejdspladser inden for kontor, handel og service, fortæller Michala Duvier, som er praktikpladskonsulent på Køge Handelsskoles Merkantil afdeling. Eleverne er i alderen 17 til 45 år og det giver et meget godt indtryk af mesterlærens brede appel. Her ses nogle af eleverne på Køge Handelsskole Det fælles for vores elever i mesterlære er, at de gerne vil arbejdslivet, men helst vil undgå flere år på skolebænken årsagerne kan være mange. For de elever, der aldersmæssigt ikke passer ind på en ungdomsuddannelse eller som har svært ved at se sig selv på skolebænken i et længere forløb, er det oplagt at vælge mesterlæren. De undgår desuden at skulle på SU, for i mesterlæren får man lærlingeløn. Mesterlæren er også god for voksne uden uddannelse, som på baggrund af samfundets stigende krav og som modsvar til arbejdsløshed, ønsker papirer på de kompetencer, de har fået gennem arbejde i en virksomhed, siger Michala Duvier. Ud over mesterlæren kan bruges til at gøre en til faglært, så kan den også bruges som omskoling. Det kan være en arbejdsplads gerne vil beholde en god medarbejder trods en arbejdsskade, så kan mesterlæren give de fornødne kompetencer og papirer på uddannelse uden at medarbejderen forlader arbejdspladsen, siger Michala Duvier. Blandt de yngre på mesterlæren kan det handle om at undgå mere skole de har måske dårlige erfaringer fra grundskolen. En helt anden gruppe unge, der også søger ind på mesterlæren, befinder sig i den helt modsatte grøft: De er målrettede og ansvarsbevidste unge, som hungrer efter at komme direkte i arbejde. Vi ser også indimellem familiefirmaer, hvor søn eller datter går i mesterlære for at blive formelt uddannet samtidig med de arbejder i mor eller fars virksomhed, siger Michala Duvier. Virkeligheden som lærested I ny mesterlære er der tre parter nemlig eleven, virksomheden og skolen. Gitte Dyrløv, som underviser og koordinerer mesterlæren på Køge Handelsskole, giver virksomheden den største vægt i arbejdet med eleven - det hedder jo mesterlære, så det er meningen, at eleven lærer af sin mester ved grundige instruktioner og ved at eftergøre arbejdet. Den tilgang sikrer, at eleven får en praksisnær læretid. Køge Handelsskole står blot som garant for kvaliteten og varetager den indledende kompetenceafklaring af eleven og den afsluttende eksamen, fortæller Michala Duvier. Gitte Dyrløv har kun eleverne inde på skolebænken i ganske kort tid en uge pr semester og efterfølgende hiver vi kun eleven ind, hvis der skulle opstå behov for det. Det er også med til at sikre den praksisnære vinkel: Eleven skal have rigtig have en fornemmelse af et arbejdsliv, siger Michala Duvier. FRILUFTSLIV KREATIV DRAMA IDRÆT MUSIK MEDIE

5 Første student i familien har allerede besluttet sig for sin vej mod toppen. - Det blev 12, var de første ord på Emils læber, da han som den første i familien blev student... Jeg vidste det! udbrød hans stolte mor. Og trods den meget flotte karakter var det en beskeden Emil der, af sin far, fik den fine studenterhue på hovedet. - Han er den første student i familien og hans bror følger lige straks efter, fortalte de to stolte forældre, der ligesom Emil tog al virakken med ophøjet ro. Emil har læst tre år på Mat Info-linjen. - Han er god til faget, fortæller hans lærer i programmering, Brian Hahn og fortsætter: og så er han ambitiøs. Og Emil vil da også gerne gøre noget ved det! Han drømmer om at blive spil-udvikler, og har allerede besluttet vejen mod sit mål. Han vil gerne læse Anvendt matematik med speciale i programmering på Syddansk Universitet. Men vejen går han ikke alene - hans bror bliver også student inden længe og er lige så interesseret i udviklingen af spil. - Mit mål er at komme til at lave noget med min storebror en dag, siger Emil. Vicerektor på HTX, Thomas Ter-Borch er tilfreds, når unge som Emil får hue på. Når de unge vælger højere teknisk eksamen på EUC Sjælland, så kommer de på et lille gymnasium med plads til udvikling og forskelligheder. Vi har plads til faglig fordybelse, eller nørderi om man vil. Og med det niveau som Emil og hans kammerater går ud med, så er vejen banet direkte videre til drømmestudiet. Traditionen tro måtte Emil udføre det ærefulde hverv hejsningen af flaget på EUC Sjælland. Og det var med alle kræfter lagt i projektet, at flaget blev hejst. Det var tungt, men sjovt at prøve, udbrød Emil da flaget endeligt nåede toppen! SOLRØD GYMNASIUM Forvent mere... Styrke til fremtiden - mod til at vælge OVERVEJER DU 3-ÅRIGT STX ELLER 2-ÅRIGT HF? MØD OS OG FÅ TJEK PÅ FREMTIDEN KL. 17:00-19:30 STED: 4/11 GREVE GYMNASIUM 6/11 KØGE HANDELSSKOLE Scan og se NYT! - VI ER FLYTTET UD I FREMTIDENS UDDANNELSESMILJØ 10KCK.dk

6 Et lille kig ind i hverdagen Pernille Rosenkrantz-Theil (S), frisk, glad og smilende politiker med et intelligent glimt i øjet og hænderne skruet rigtigt på, har i tre dage været i skolepraktik som tømrerlærling på EUC Sjælland. Pernille Rosenkrantz- Theil har henover året været på besøg hos en række erhvervsskoler, men tog skridtet videre da hun, af skolepraktik-instruktør Frank Nielsen, blev inviteret til at prøve praktikken på egen krop. Det har resulteret i tre dages regulært tømrerarbejde, en masse faglige finurligheder i værkstedet, skæg og ballade, snak over kaffen om løst og fast... og ikke mindst en indsigt i og en fornemmelse for det flow, der er i de unges hverdag i skolepraktikcenteret på EUC Sjælland. Om motivationen bag besøget i skolepraktikken fortæller hun: - Jeg ville gerne møde de unge og faglærerne ude på skolerne for at høre fra dem selv, hvilke udfordringer de stilles overfor i en tid, hvor der er rift om praktikpladserne... og så ville jeg gerne selv spørge de unge, hvad de synes om at være i skolepraktik, og hvordan de tackler hverdagen? Derfor takkede jeg ja til Frank Nielsens udfordring. Som hun står i arbejdstøj, sikkerhedssko og høreværn ved saven, falder hun fint ind blandt gutterne på værkstedet. Og hun smiler et stort smil, da Frank Nielsen langer hende en sandwich og spørger, om hun vil med til frokost. - Det er rart at være ude i virkeligheden på en rigtig arbejdsplads. Jeg savner det faktisk. Til den kommentar smiler Frank Nielsen og tilføjer: - Jeg håber bare, at du har følt dig som en af gutterne!? SKP-instruktør Frank, der havde taget Pernille Rosenkrantz-Theil under sine vinger, viser hvordan hun skal gribe opgaven med den franske lås an. Og adspurgt - om det er svært at blive kastet ud i arbejdet -»fransk lås«- en kompliceret samling af to stykker til at øge tømmerets længde med, svarer hun: - Nej, ikke savedelen men det er alle de der små tricks, der er svære, når man er sådan en byggemarkeds-type som jeg. Praktikcenterchef på EUC Sjælland Karin Parbst kiggede også forbi tømrerværkstedet for at møde Pernille og snakke med hende om nogle af de udfordringer, der kan være i forbindelse med de regelsæt, der er defineret fra regeringens hånd. - Det er rigtigt fint at få mulighed for at snakke med en politiker som Pernille, der kan være med til at løfte problematikker ind i en politisk verden. Karin ønskede sig mere fokus på skolepraktik-elevers orlovsmuligheder. Men også debatten omkring voksenlærlinge-lønnen optog dem begge - SKP-lønnen for voksen-lærlinge som forsørgere er for stram - der er simpelthen en forkert struktur på området, kommenterede Pernille. - Gutterne har fortalt mig, at de allerhelst så sig selv i en virksomhed i den virkelige verden, hvor man har rigtig kundekontakt. Men det er stadig vigtigt at skabe fokus omkring hvor meget SKP rent faktisk kan. - Der er naturligvis forskel på, hvad der tilbydes eleverne i virksomhederne - her tænker jeg især på kundekontakten, men skolepraktikken kan noget meget fint omkring selve håndværket, fordi der er tid til at nørde. Det er godt at have fokus på håndværket... vi har jo alle sammen set, hvor skandaløst ringe ting kan laves, hvis det ikke kommer fra en uddannet håndværker. Helt grøn er hun nu ikke. Pernille har altid haft en stor interesse i at konstruere ting... og særligt i træ. - Det passer godt til mit temperament, at man kan komme relativt langt på kort tid. Derfor er tømrer-afdelingen et godt sted for mig at starte, fortæller hun. - Hvis ikke jeg skulle være politiker, ville jeg have valgt en levevej, hvor man kan kombinere det boglige med det praktiske - som en ingeniør for eksempel. Men ud over interessen for tømrerfaget er der naturligvis også en mere dybdegående interesse i- og grund til, at hun synes, det er vigtigt at komme ordentligt på besøg. - Man bliver nødt til at snakke med folk, for at kunne lave Der skal koncentration til, når proportionerne skal regnes ud. Pernille Rosenkrantz-Theil gik til den med krum hals. de regler der er nødvendige, fortæller hun. - Og jeg kommer ikke hjem uden at have noget politisk med til lovgivningsprocessen. Adspurgt om hun havde været glad for at være på besøg, svarede hun prompte og med et lille finurligt smil: - Jeg har fået et fint lille kig ind i hverdagen og jeg ville så absolut gøre det igen!

7 Nyt tilbud i 10. klasse EUD10 Indførelse af adgangskrav til erhvervsuddannelserne medfører, at der vil være unge, der ikke opfylder disse krav efter 9. klasse. Derfor kommer der et helt nyt 10. klasses tilbud, der er målrettet unge, der gerne vil fortsætte i en erhvervsuddannelse efter skolen. De fire kommuner i UUV Køge Bugts område, Greve, Køge Solrød og Stevns, er gået sammen med de lokale erhvervsskoler om at tilbyde et samlet EUD10 forløb. Det vil nemlig sikre, at eleverne får mange og brede tilbud om at dygtiggøre sig inden for netop det område af erhvervsuddannelserne, som de har øjnene rettet mod. Planen er endnu ikke helt køreklar, men det bliver en helt ny slags 10. klasse, hvor vægten er på læring gennem praksis, fordi målet er en erhvervsuddannelse, hvor der netop er brug for kloge hænder. Det skal være en uddannelse der er prak10sk! En skole der er meget målrettet Fra skoleåret skal alle elever have mindst karakteren 2 i gennemsnit i dansk og i matematik for at blive optaget på en erhvervsuddannelse. EUD10 vil være et tilbud til de unge, der er motiverede for en erhvervsuddannelse, men som ikke opfylder adgangskravene eller er usikre på om erhvervsuddannelse er det rette valg. EUD10 vil derfor byde på en dagligdag der er anvendelsesorienteret og praktisk i et spændende samarbejde med erhvervsskolerne på Campus Køge, dvs. både handelsskole, teknisk skole og sosu-skole. Der vil være et klart fokus på, at alle skal kunne opfylde adgangskravene, når året er slut, ved at have udviklet kloge hænder. Når eleverne forlader EUD10 har de både faglig, social og personlig styrke til at få succes med uddannelse og arbejdsmarked. Stor variation i hverdagen EUD10 vil byde på 6 ugers brobygning på erhvervsuddannelserne, hvor eleverne arbejder med helt konkrete projekter, men derudover også erhvervsrettede valgfag svarende til yderligere 6 ugers undervisning. I den almene del undervises der i dansk, engelsk og matematik, men også her vil der være et erhvervsfagligt udgangspunkt, så eleverne oplever, at deres færdigheder kan bruges direkte i en kommende erhvervsuddannelse. EUD10 vil handle om at finde den enkeltes talent og skabe engagement og begejstring for det valgte område, bl.a. ved at arbejde med helt konkrete produkter, der kan bruges til noget. EUD10 er valgfri EUD10 er et valgfrit tilbud til eleverne. Det er altså ikke sådan, at elever der EUD10 skal samarbejde med alle erhvervsskolerne på Campus Køge. ikke opfylder adgangsbetingelserne, skal vælge EUD10. Det er håbet, at de elever der aktivt vælger EUD10, vil opleve at gå i en klasse, hvor alle er motiverede for en erhvervsuddannelse og dermed har en høj grad af fælles interesser. ERHVERVSUDDANNELSE ELLER ERHVERVSGYMNASIUM HÅNDVÆRKER OG STUDENT PÅ ÉN GANG BYG VIDERE HELE LIVET En god fremtid... er ikke kun noget man læser sig til! Med en erhvervsuddannelse opnår du erhvervserfaring fra dag ét - et håndværk er det sikre karrierevalg, du kan bygge videre på hele livet. EUX-uddannelsen er for dig der gerne vil uddanne dig som håndværker og samtidig have mulighed for, at fortsætte på en videregående uddannelse.

8 Der lægges fliser Fremtidslinjen, Køge Bugt - en STU uddannelse med plads til udvikling Udefra ser det måske ikke ud af meget, men Fremtidslinjen har siden opstarten i august 2011, vokset sig større i både kvadratmeter og elever. I dag er den nedlagte daginstitution, på Karlemosevej tæt ved Ølby station, rammen om en hverdag for 40 unge med særlige behov. En dag på Fremtidslinjen Hver dag møder eleverne til fælles morgenmad og morgensamling mellem klokken Fra kl er der hovedfag på værkstederne, skole/ rengøring/service og valgfag torsdag og fredag. Der er fælles frokost alle dage, på nær onsdag. Værksteder der matcher de unges interesser Der er hovedfag i drama, grøn service, IT og medier, krea, køkken, træ og metal. Hver elev skal vælge et hovedfag og to valgfag og får derigennem tilknyttet en hovedfagslærer og en studievejleder, som sikre progression og tilpasser udfordringer i det 3-årige uddannelsesforløb Undervisningen skal også passes Fremtidslinjen er også... Udover de seks hovedfag tilbydes der dansk, matematik og engelsk, og eleverne deltager skiftevis i skolebåndet eller er med i anden aktivitet på skolen. Botræning, som det hedder i STU jargon, er en del af STU forløbet på Fremtidslinjen, hvor målet er, at give eleverne personlige kompetencer til et selvstændigt voksenliv. Den faglige undervisning kan afsluttes med en godkendt eksamen. Alle de elever der gik op i år bestod - nogle med bravour. Praktik kan handle om tiden efter Fremtidslinjen Et andet vigtigt fokus på Fremtidslinjen er praktik. Det er vigtigt for de unges videre udvikling og forløb, at de kommer i kontakt med erhvervslivet, får set en rigtig arbejdsplads og måske får et praktikforløb, der kan bygge bro til tiden efter STU, i samarbejde med Jobcenteret. Eleverne Et STU forløb er for unge mellem 16 og 25 år. Det giver et større aldersmæssigt spænd mellem eleverne, fra den yngste på 16 år til den ældste elev der netop er fyldt 28 år. Det giver flere positive oplevelser, og sikre at eleverne udvikler sig i det tempo de kan, indenfor bl.a. de 3 områder som vi arbejder med - De personlige, faglige og sociale kompetencer. To målgrupper Fremtidslinjen er et tilbud for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, samt unge med autisme spektrum forstyrrelse. Derudover har eleverne også med andre diagnoser så som ADHD, angst, OCD, m.m. Året rundt Et år på Fremtidslinjen byder på masser af forskellige aktiviteter og udfordringer for eleverne. Hvert skoleår indledes i august med introdage hvor nye og gamle elever mødes og hvor der bliver introduceret til det kommende år. I efteråret rystes alle eleverne sammen på den årlige hyttetur, som de seneste to år har fundet sted i Lalandia ved Rødby. Foråret byder på en studietur, hvor der er fokus på botræning, samt den sociale og faglige udvikling. Alt efter hvor turen går hen, præsenteres et tema og en række opgaver som skal løses eller en række steder skal besøges i forbindelse med eleveres hovedfag. Året byder desuden på åbent hus arrangement, børnedag, 2-dags besøg på uddannelsesmesse i Roskilde, julefrokost, juleforestilling jævndøgns uge, samt dimission for de elever som afslutter deres STU. Internationalt Fremtidslinjen er med i projekt Poseidon. Det er et europæisk projektsamarbejde mellem Fremtidslinjen og Koppelsberg i Plön, Tyskland, finansieret gennem INTERREG/EU. Projektet har til hensigt at udvikle metoder til at overvinde barrierer for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, så de får mulighed for at indgå som aktive medborgere i både arbejdslivet og i deres fritid. Fremtidslinjen arbejder sammen med Jobcentrene i Køge Bugt for at de unge får fast tilknytning til det ordinære arbejdsmarked efter endt uddannelse. Det internationale projekt har hele vejen igennem været spændende og udfordrende for både elever og personale, som har været på udveksling med vores tyske partner, der ligeledes har været på besøg på Fremtidslinjen. Udvekslingen er gået godt og de unge vokser efter en tur på den anden side af grænsen. Er du blevet nysgerrig på Fremtidslinjen, så tjek vores hjemmeside eller kom forbi til et besøg. Elever i køkkenet Elever på udveksling i Plön, Tyskland

9 Jeg troede, jeg var dum Modelfoto Mange unge skal have genopbygget deres selvbillede, inden de bliver i stand til at vælge og gennemføre en uddannelse. Joachim var en af dem og oplevede at få et skub i den rigtige retning på vejledningsforløbet Unge krydser Grænser. Joachims første møde med UU-vejlederen Første gang Joachim møder sin UU-vejleder, er han meget usikker og i tvivl om, hvad han vil. Ikke mindst hvad han vil tale med sin vejleder om; men han fortæller bl.a., at han er blevet mobbet stort set hele sin skolegang. Joachim famler efter ordene og har svært ved at se vejlederen i øjnene. I løbet af samtalen bliver det tydeligt for vejlederen, at Joachims selvbillede er meget negativt. Mobbet i 9 år Joachim er 18 år og har netop afbrudt grundforløbet til tømrer. Joachim havde det udmærket på skolen, men han skal bare ikke være tømrer. Før det har Joachim afsluttet 10. klasse på en efterskole i Jylland. På efterskolen har Joachim for første gang haft en positiv skoleoplevelse. Det er første gang, så længe han kan huske, han ikke er blevet mobbet. Jeg troede, jeg var dum I folkeskolen lærte Joachim, at han aldrig duede til noget. Han havde det meget svært fagligt, hvilket betød, at han i mange år troede, han var ordblind og dum. Det var først efter 9. klasse, at jeg kom til en øjenlæge, og han sagde, at jeg har et problem med mit syn. Så nu har jeg fået nogle øvelser og nogle briller, og jeg var slet ikke ordblind. At lære at tage ansvar for sig selv Joachim og hans UU-vejleder kommer frem til, at Joachim skal deltage i vejledningsforløbet Unge Krydser Grænser (UXG), selvom han ikke har meget mod på det til at starte med. De første par dage på UXG er Joachim meget indesluttet og stille. Han siger næsten kun noget, når han bliver spurgt direkte, og ligesom mange andre af de unge på UXG har han svært ved at fi nde ud af, hvad han skal gøre for at komme videre med sine tanker om uddannelse. Joachim vil gerne styrke sine boglige færdigheder og bliver derfor opfordret af vejlederen til at undersøge mulighederne for en HF på VUC sammen med 2 andre unge, der går med lignende tanker. Det er dog først efter, at vejlederen konfronterer Joachim og de 2 andre unge med begreber som ansvar og ejerskab, at der sker noget. Det var faktisk vejlederen, der sagde noget, som fi k mig til at tage mig sammen. Hun sagde, at hvis man ikke vil selv, så sker der ikke nogen forandringer eller noget i den stil, sagde hun. Det var, fordi jeg ikke lige gad at undersøge det der med HF fordi jeg gik ud og røg cigaretter og sådan noget jeg lå på sofaen eller spillede bordtennis rimelig længe. Efter konfrontationen ændrer Joachim fuldstændig adfærd fra at være en passiv til at være en aktiv ung mand, der tager ansvar for sin egen fremtidige uddannelse. Vejlederen tilbyder at tage med Joachim og de 2 andre unge ud på VUC til en samtale med en studievejleder, hvis de selv giver udtryk for, at de har brug for det. Joachim får booket tid til en samtale med en studievejleder på VUC dagen efter. Fra offer til aktør Under resten af forløbet på UXG er Joachim den af de unge, der virker mest målrettet med sine planer. Joachim er en fi ghter, der har lært at tage ordet også sammen de andre unge. Der er ikke længere nogen, der mobber Joachim, og han har en helt klar forventning om, at han med en HF kan drive det endnu videre. Jeg vil bare have den HF nu, fordi jeg ved, at jeg godt kan. Jeg ved godt, at jeg skal arbejde hårdt og følge med i undervisningen. Det var virkelig en øjenåbner at være på UXG. Jeg fandt jo ud af, at det ligesom var mit eget ansvar at komme videre med mit liv. På nuværende tidspunkt FAKTA er Joachim godt i gang på HF på VUC, og selvom det indimellem er hårdt arbejde med lektierne, har han ikke fortrudt det. Unge Krydser Grænser (UXG) er et 3-ugers vejledningsforløb under Ungdommens Uddannelses- Vejledning,. UXG henvender sig til unge i alderen år, der har brug for vejledning og hjælp til at realisere og eventuelt revidere deres planer og drømme om uddannelse. UXG har til formål at styrke den enkelte unge til at blive i stand til at vælge en kompetencegivende uddannelse og/eller et andet forløb, der leder mod en kompetencegivende uddannelse. Hertil knytter sig et målrettet arbejde hen imod afklaring og valg af uddannelse. UXG afsluttes for alle unge med en uddannelsesplan eller en begrundet vurdering af, hvorfor uddannelse på nuværende tidspunkt kan være urealistisk. På UXG arbejder de unge primært med udgangspunkt i gruppens forpligtende fællesskab samt med udgangspunkt i egne ressourcer. Der arbejdes med gruppens samlede ressourcer som udgangspunkt for fælles dialoger og refl eksioner. På UXG arbejdes med anerkendende og rummelige relationer. De unge er medansvarlige for, at hverdagen på UXG hænger sammen. Dette bl.a. ved at tage medansvar for opgaver af både praktisk og faglig karakter.

10 INVITATION til valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klassetrin Dem kan du møde i greve GYMNASIALE UDDANNELSER STX+HF Greve Gymnasium STX+HF Solrød Gymnasium HHX Køge Handelsskole HHX CPH West HHX Roskilde Handelsskole HTX CPH West HTX EUC Sjælland HTX Roskilde ERHVERVS UDDANNELSER MKT HG Køge Handelsskole MKT CPH West MKT Roskilde Handelsskole EUD CPH WEST SOSU Sjælland UCR Slagteriskolen EUD EUC Sjælland EUX EUC Sjælland DPN Vilvorde RTS EUD RTS ANDRE UDDANNELSER EGU Greve Politi Forsvar Søfart Solrød Produktionsskole Produktionsskolen i Greve og Høje Tåstrup Erhvervsakademi Sjælland VUC 10. SKOLEÅR Køge 10. kl. Greve 10. kl. 10Solrød ANDET UUWorld oplev verden evejledning vil give dig og dine forældre et overblik over de muligheder, der er efter grundskolen. Derfor inviterer vi til to messer, hvor der bl.a. oplyses om lokale ungdomsuddannelser. Tjek på Fremtiden er også et tilbud til årige, som har afsluttet grundskolen og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Erhvervsuddannelser og EUX på: Tekniske skoler Handelsskoler Social- og sundhedsskoler UCR/Slagteriskolen Gymnasiale uddannelser: HTX (højere teknisk eksamen) HHX (højere handelseksamen) STX (studentereksamen) HF (højere forberedelseseksamen) Andre: Internationale muligheder Produktionsskoler Søfartsuddannelser Forsvar EGU Politi 10. skoleår Lokale virksomheder m.fl. Se alle på LÆS MERE LÆS FØR! Materialet Fremtidsparat er udleveret til alle elever på 8., 9. og 10. klassetrin. Søg oplysninger om uddannelser og job på UDDANNELSESGUIDEN: eller download deres app - Se også ÅBENT HUS d. 15. januar 2015 kl. 17 Lyngvej 19 - Køge Her er faglighed på højt niveau, kreativitet og innovation, rummelighed og sammenhold. KØGE HANDELSGYMNASIUM KHS.DK/HHX Find os på eller

11 De forskellige uddannelsesinstitutioner har boder, du kan besøge. Her er mulighed for at få vejledning, stille spørgs-mål til studievejledere og evt. elever på uddannelserne samt få brochurer m.m. Desuden gennemføres tre informationsrunder, hvor du kan vælge at høre mere om en specifik ungdomsuddannelse. GREVE GYMNASIUM, RÅDHUSHOLMEN 12, GREVE TIRSDAG DEN 4. NOVEMBER KL KØGE HANDELSSKOLE, LYNGVEJ 19, KØGE TORSDAG DEN 6. NOVEMBER KL Program for begge informationsmøder: Kl : Fælles velkomst Tre informationsrunder: 1. runde: runde: runde: Dem kan du møde i køge GYMNASIALE UDDANNELSER STX+HF Køge Gymnasium STX+HF Solrød Gymnasium HHX Køge Handelsskole HTX EUC-Sjælland ERHVERVSUDDANNELSER HG Køge Handelsskole SOSU Sjælland UCR Slagteriskolen EUD EUC Sjælland EUX EUC Sjælland DPN Vilvorde Roskilde Tekniske Skole ANDRE UDDANNELSER Politi Forsvar Søfart Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård Solrød Produktionsskole Erhvervsakademi Sjælland VUC 10. SKOLEÅR Stevns 10. klasse Køge 10. kl. 10Solrød ANDET UUWorld oplev verden evejledning ÅBENT HUS d. 15. januar 2015 kl. 17 Lyngvej 19 - Køge TEKNISK GYMNASIUM MERKANTILE erhvervsuddannelser EUD & EUX KHS.DK/MKT TEORI I PRAKSIS Drømmer du om en fremtid inden for naturvidenskab, teknologi, IT eller kommunikation? Så er det en rigtig god ídé at vælge HTX - fordi HTX giver dig direkte adgang til dit videregående studie.

12 Vejledning om unges studievalg - nu for de unge Sammen med Skills Denmark går flere erhvervsskoler helt nye veje for at fortælle de unge om uddannelsesmuligheder. Skills Stafet for 8.klasser er en anderledes måde at vise erhvervsuddannelserne frem på. Når de unge i 8. og 9. klasse skal til at tage de store valg om, hvad de vil være og hvad de kan blive, så har vejledningen i mange år været en fortælling i et klasselokale eller et kort besøg på en uddannelsesinstitution. Men for mange unge kan det være svært at forstå, hvad en struktør laver eller hvad Mad til Mennesker betyder. Derfor samarbejder flere end 50 danske erhvervs-, SOSU- og landbrugsskoler med Skills Denmark om at fremme erhvervsuddannelsernes image og status. Det er blandt andet blevet til en erhvervsintroducerende dag med skills-aktiviteter. Vejledning der giver mening for de unge - Vi får ofte at vide, at eleverne i grundskolen kun hører om de gymnasiale uddannelser, men ikke om erhvervsuddannelserne. Det er selvfølgelig ikke rigtigt, men jeg tror, at det fortalte nogle gange ikke bliver forstået, især fordi erhvervsuddannelsernes undervisning er så forskellig fra undervisningen i folkeskolen, siger Mark Jensen, formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning Danmark. Det har blandt andre EUC Sjælland sammen med de lokale afdelinger for Ungdommens Uddannelsesvejledning og Zealand Business College i Næstved gjort noget ved. De har inviteret samtlige elever fra områdets 8.klasser til en hel dag med læren om erhvervsuddannelser. Men på en helt ny måde. - De unge skal ikke bare sidde og lytte en hel dag, eller måske gå forbi et Alle hold består af både piger og drenge. KLEMMENSTRUPGÅRD Produktionshøjskole - PBE - STU - EGU - Campus Køge Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge Er du i tvivl om, hvad du vil? Trænger du til luftforandring? Har du brug for hjælp til afklaring? Så prøv dig selv af på en af vores mange linier: Tømrer/Byg Smed Ejendomsog maskinservice Køkken Gartneri Idræt/Sundhed Pædagog PR & Event Kunst & Idé Butik & Design værksted, og se på vores egne elever. Vi synes de skal drages ind og prøve tingene selv; selvfølgelig i en form, hvor alle kan være med, men de skal gøre det selv, smiler Jes Johansen, uddannelseschef på EUC Sjælland, mens han prøver at få ørenlyd blandt de 300 unge, der er på besøg denne dag. - Det er et kæmpe arbejde at vise de næsten klasses elever og deres lærere, hvordan vores uddannelser er, men der er ingen tvivl om, at det er det hele værd. Alle de tilbagemeldinger vi har fået fra vores gæster har været positive omkring Skills Stafetten. Klasselærer fra Skovboskolen ved Køge, Maria Hansen er også positivt stemt. - Jeg tror, at de her dage nytter. Og det gør de, fordi de unge ser uddannelsesstedet og får et forhåndskendskab til skolen. Noget så enkelt som, hvor er hovedindgangen og hvordan er kantinen, har altså også en betydning, når man vælger uddannelsessted. Det bliver afmystificeret. Hun fortsætter, mens hendes elever dyster i palleløfterkørsel: - Og det med, at de unge ser, at det ikke er bare lige at blive tømrer eller VVS er. De ser, at det også har et højt niveau, det er så vigtigt. Konkurrence med hænder og hoved Der afholdes erhvervsintroducerende dag med skillsaktiviteter flere steder i landet. Og det er bygget op som konkurrencer i de forskellige håndværksfag. De unge skal bruge både hænder og hoved, for eksempel når de skal regne ud hvilke bolte og møtrikker, der passer i sammen- På Klemmenstrupgård Produktionshøjskole kan du lære praktiske færdigheder i smukke naturomgivelser sammen med andre unge i samme situation. Ring til os på tlf Find os på Facebook eller Lion Havenkvist og Lasse Munkholm, 8.a på Holmebækskolen.

13 hængen, eller når de skal lave kunstfærdige kringler som konditorer. Per Hansen, koordinator for Skills Stafetten hos Skills Denmark, har været med til at føre konceptet fra Finland til Danmark. - Den her type dag kan være en appetitvækker og give de unge en god oplevelse på erhvervsuddannelserne. Konkurrenceelementet giver dem både mulighed for at prøve håndværksopgaver, men tvinger dem også til at arbejde sammen. Det sociale element er også vigtigt. Og så går de ikke bare bevidstløse rundt og kigger, de deltager! En af eleverne, der har gæstet EUC Sjælland, 14-årige Helene Boe Heilmann-Nøhr hopper stolt op, da hendes hold vinder den første del af konkurrencen med at lægge fliser i mønster. Hun går i 8.y på Munkekærskolen og synes, at dagen har hjulpet hende med at blive mere afklaret i sit uddannelsesvalg: - Jeg finder ud af, hvad jeg måske kunne tænke mig at blive. Jeg vil måske gerne være fysioterapeut, men det er rart at have set det hele her. Så bliver det ikke skræmmende at vælge en erhvervsskole. Vigtigt for fremtiden - Den individuelle vejledning i folkeskolen er afskaffet for de fleste elever, derfor er det vigtigt, at uddannelsesvejledningen er en del af undervisningen. Og det bliver den på sådan en dag, hvor eleverne har oplevet kombinationen mellem den teoretiske undervisning og praktikken i værkstederne, siger Mark Jensen og er glad for samarbejdet mellem erhvervsskolerne og Skills Denmark Det er vigtigt for fremtiden, at de unge forstår, hvad de forskellige uddannelser går ud på, og at erhvervsuddannelserne kan en masse. Hos Skills Denmark er man helt enig - Det er en rigtig god model, fordi eleverne ser det faktiske arbejde på en erhvervsskole inden de vælger hvilke uddannelser, de besøger på introdage om foråret, siger Per Hansen, der har været rundt på mange erhvervsskoler den seneste tid. Jo flere der kommer ud og ser jo bedre. Og i år har der altså været flere end klasses elever på besøg lokalt. Det er faktisk en halv årgang på landsplan, som vi får givet en god oplevelse af erhvervsuddannelserne. Lasse Munkholm fra 8.a på Holmebækskolen i Herfølge, synes også, at han får noget mere ud af dagen: - Man skal ikke bare se på. Vi har fået lov at prøve noget rigtigt, og mit hold har klaret sig rigtig godt. Jeg har lært nogle nye ting, blandt andet hvordan det er at være struktør. Helene Boe Heilmann-Nøhr fra 8.y på Munkekærskolen parat til at lægge vinderstenen i konkurrencen hos struktørafdelingen. Maria Hansen, klasselærer på Skovboskolen i Bjæverskov Mark Jensen, Centerleder

14 Tag en Social- og sundhedsudddannelse Slagelse Ringsted Holbæk Næstved Køge Roskilde Hvis du vil arbejde med mennesker Din vej til videregående uddannelser I GREVE OG HØJE-TAASTRUP - I CP Kelco er koncernsproget engelsk. De informationer, der kommer fra vores ejere er på engelsk, siger HR-chef Charlotte Søder. Ethvert job kræver sine kompetencer Arbejdsmarkedet ændrer karakter. Den teknologiske udvikling ændrer produktionsprocesser i industrien, der kræver viden og særlige kompetencer. Det betyder også, at job i fremtiden kræver andre og flere kompetencer. Den tid er forbi, hvor man kunne gå ud af 9. klasse og straks få et job i en industrivirksomhed. Det kræver en grundlæggende viden at arbejde med produktionsprocesser, hvor den teknologiske udvikling i højere og højere grad afløser det manuelle arbejde. Industrien stiller større og større krav om grundlæggende kompetencer til de medarbejdere, der ansættes. Viden om IT - Den tekniske udvikling har forandret opgavernes karakter, så det stiller andre krav til medarbejderne om IT-kundskaber, som de unge heldigvis er flasket op med. Det siger Charlotte Søder, HR-chef hos CP Kelco. CP Kelco, der tidligere hed Københavns Pektinfabrik, er den sidste af de helt store industriarbejdspladser i Køge, der tidligere gav fast beskæftigelse til især ufaglært arbejdskraft. Men sådan er det ikke længere. - Verden, samfundet og den enkelte virksomhed har ændret sig, i kraft af en øget digitalisering og ikke mindst globaliseringen. - Mange prosesser er i dag automatiserede og kræver f.eks. overvågning af anlæg - og ikke kun overvågning, for man skal kunne forstå, hvad der er bagved tallene og hvad det betyder, og ikke mindst skal man kunne reagere ud fra det. Engelsk et krav Verden bliver på mange måder mindre. Det oplever man også hos CP Kelco, der i dag er international virksomhed, ejet af den amerikanske koncern Huber. - Derfor er vores krav til medarbejdere også, at de behersker både dansk og engelsk. - I CP Kelco er koncernsproget engelsk. De informationer, der kommer fra vores ejere er på engelsk. Vi har ofte besøg fra andre dele af CP Kelco, og her kommunikerer vi på engelsk med dem.

15 Specialiseret - Man kan sige, at de job, der tidligere blev besat af ufaglært arbejdskraft, i dag bliver besat af specialiseret arbejdskraft. - Vi har to typer faglærte i produktionen. Det er procesoperatører og industrioperatører. - Vi vil meget gerne selv uddanne vore medarbejdere. Og det er mere regler end undtagelsen, at vi ansætter elever efter endt uddannelse - hvis vi vel at mærke har en ledig position. - Når vi rekrutterer nye medarbejdere, så lægger vi også megen vægt på den indstilling, den pågældende har til jobbet. Den skal være præget at lyst og interesse, og man skal være indstillet på at være en aktiv spiller på holdet. - Det hænger også sammen med, at der er megen oplæring, når en ny medarbejder starter hos os. - Vi bruger mange ressourcer på at styrke medarbejdernes kompetencer gennem den daglige jobtræning på alle områder. - Derfor er det også vigtigt for os, at vi beholder de kompetencer, vi har i medarbejderstaben, siger Charlotte Søder. Lyst og behov CP Kelco er en virksomhed, hvor medarbejderne har lange ansættelsesforhold. Der er ikke den store udskiftning i medarbejderstaben. Og sker det, er det typisk som følge af det, der kaldes naturlig afgang. - Vi har generelt meget dygtige og kompetente medarbejdere, siger Charlotte Søder. FAKTA CP Kelco beskæftiger 365 medarbejder, hvoraf de 190 er beskæftiget i produktionen. Resten er fordelt på to laboratorier, lager, fi nans, salg og marketing, supply chain og en stor udviklingsafdeling. CP Kelco har 12 lærlinge 1 på hvert af de seks skiftehold som procesoperatør 1 på automatik 1 smed 1 lageroperatør 1 i suppluchain 2 på laboratoriet - Vi vil gerne gøre virksomheden til en spændende og interessant arbejdsplads. Derfor har vi også opbygget interne karriereforløb. - Det bygger på to principper, der går hånd i hånd. Det er medarbejdernes lyst til at blive udfordret og tilegne sig nye kompetencer og virksomhedens behov for kompetencer. - Når vi laver interne jobrotationer, enten fordi en medarbejder ønsker at prøve nye udfordringer, eller virksomheden har behov for at fl ytte rundt på medarbejderne, påregner vi som regel en oplæringstid i den nye funktion på 3-6 måneder. - Det handler om tryghed og sikkerhed. For hver enkelt medarbejder skal vide, hvad man har med at gøre, siger Charlotte Søder. - Det ligger os meget på sinde, at alle medarbejdere oplever, at de ved, hvad der forventes af dem og hvordan de lever op til det. - Man kan sige, at vi er gået fra at beskæftige ufaglærte til at beskæftige specialiserede medarbejdere. Vidensdeling - Der er hele tiden noget at lære, siger Charlotte Søder. - Tre gange i døgnet, når et nyt skiftehold møder ind, holder skifteholdene tavlemøder ved vagtskifte. - Det hold, der afl øser, skal vide, hvad der er sket i produktionen, og hvad de skal forholde sig til eller tage sig af. - Det er en vigtig vidensdeling, for at holde produktionen i gang og lære af hinanden. - Det er ikke kun rutiner, men også en del af den interne træning, som vi bruger mange timer på. Men det betyder også, at vi har en medarbejderstab, hvor alle tager hånd om hinanden. - Vi har en stærk holdånd, og medarbejderne er stolte af at arbejde her, siger Charlotte Søder. -ae Greve Gymnasium Vi udvikler hele mennesker, der er rustet til livet En uddannelse på Greve Gymnasium er en investering i fremtiden. Du kommer med engagement og hårdt arbejde, til gengæld får du sammenhold, udfordringer, alsidighed og oplevelser for livet. Med en ungdomsuddannelse fra Greve Gymnasium er alle døre åbne - så kom indenfor!

16 FORSVARETS UDDANNELSER EN ANDERLEDES MÅDE AT LÆRE PÅ På den ene side er Forsvarets uddannelser som alle andre uddannelsesinstitutioner: Mange forskellige uddannelser, et mangfoldigt studiemiljø og så mange karriereperspektiver, at vi ikke kan sætte tal på dem. På den anden side kan et godt svømmetag eller et roligt sigte være lige så vigtigt som indholdet i dine lærebøger hos os. LÆS MERE OM VORES UDDANNELSER PÅ FORSVARET.DK/UDDANNELSER

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER Formand Mads Andersen (K), Arbejdsmarkedsudvalget, Køge Kommune Formand

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Forældremøde i 8.klasse 2015-16

Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse Optagelse.dk ( * 15. januar 2016) Almen information

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Dit barn skal vælge uddannelse Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Mere selvtillid Status Krav til unge i uddannelse Den unge skal: selv ønske at tage uddannelsen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse - den erhvervsfaglige studentereksamen På uddannelse INTRO FÅ DET HELE MED HVAD ER EUX BUSINESS? HVAD ER EUX BUSINESS? EUX Business er den erhvervsfaglige studentereksamen, der giver dig dobbelt op på

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelser: Søg info på www.ug.dk Velkommen til kørekort til ungdomsuddannelser. I skal nu møde

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET 2 JEG VIL HOLDE MINE MULIGHEDER ÅBNE Bjørg Carstensen, elev på EUX Akademiet 3 HVAD ER EUX? EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag.

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 2 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 STEP 10 Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 På Step 10 kan du udvikle dig personligt og fagligt i et fedt ungdomsmiljø. STEP 10 Begynd din ungdomsuddannelse i 10. klasse på Step 10. Du bliver

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier - Barrierer - Støtte Indledning Hensigten med at arbejde med uddannelsesparathed er at tydeliggøre og styrke processen frem mod elevens valg af

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS 10. klassehæftet for skoleåret 2016/2017 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune,

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere