Udvikling i din by GUDUMHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i din by GUDUMHOLM"

Transkript

1 Udvikling i din by GUDUMHOLM

2 Ungdomsforord Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme små og store, jordnære og højtflyvende forslag til, hvordan netop deres by, kan udvikles til et endnu bedre sted at bo. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling skaber rammerne, og er fødselshjælper for de konkrete ideer men det er op til deltagerne selv at udvikle og udvælge de enkelte forslag. De forslag, der er opbakning til i byen, samles i en lokal udviklingsplan. Udviklingsplanen udspringer af lokale ønsker og bæres af lokale kræfter. Udviklingsplanen er samtidig et fælles redskab til at sikre, at fremtidige lokale såvel som kommunale initiativer trækker på samme hammel supplerer og understøtter hinanden. Gudum, Gudumlund og Gudumholm har fået denne mulighed. I alle tre byer, har der stået engagerede, iderige og motiverede mennesker klar til at gribe denne chance. De forskellige møder og arrangementer har været velbesøgte, og mange forskellige ideer og forslag er blevet vendt og drejet, diskuteret og undersøgt. Og de endelige projektideer er velbegrundede og har en høj kvalitet. Hvad er Gudumholm, og hvad skal Gudumholm blive til? Byen har en flot og velfungerende skole. En blomsterhandler, en brugs- og idrætsforening med et utroligt godt fællesskab. Jeg som ung i Gudumholm tænker ofte på at slippe væk fra den lille by, men det er jo ikke det, jeg skal skrive om. Jeg skal skrive om det gode ved at bo i Gudumholm. Jeg vil sige, at det er langt sværere at skrive noget godt om Gudumholm, end det er at skrive noget dårligt. Det gode er, at her har jeg haft en tryg barndom. Man behøver ikke at kigge sig 10 gange over skulderen, inden man drejer af, for hvad skal man kigge efter? Måske kommer der en bil, som man skal holde tilbage for. Hvor er bilisten på vej hen? På vej til eller fra arbejde i Aalborg? Eller skal der blot handles ind? Bilen forsvinder ud af byen! Hvad skal der til for, at bilen ikke kører ud af byen, men kører hertil? Ja, det er nok et spørgsmål, der ikke er et enkelt svar på. At bygge et gymnasium er ikke realistisk. Men vi må i fællesskab bygge videre på de særlige kvaliteter, byen rummer. Rammerne er her. De skal udfyldes. Ingenting kommer af sig selv. Nanna Johnsen Andersen Det har været en spændende proces at følge og det bliver mindst lige så spændende, at opleve de enkelte projekter blive ført ud i livet! Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling UM GUDUMHOLM GUDUMLUND GUDUM GUDUMHOLM GUDUMLUND GUDUM GUDUMHOLM GU 2 3

3 HJERTESTARTER TIL GUDUMHOLM FORSKØNNELSE AF TREKANTEN Gudumholm er en by med ca. 750 indbygger. På skolen går der ca. 230 elever fra byen og oplandet. Gudumholms idrætsforening har ca. 700 medlemmer. Den nærmeste hjertestarter er 4 km væk og befinder sig i hallen i Storvorde. På grund af dens placering er den kun tilgængelig i hallens åbningstid. Vi mener derfor der er et godt grundlag for at få en hjertestarter til Gudumholm og der er stor opbakning hertil i byen. har aftalt med Borgerforeningen, at den vil stå som ejer og betale forsikringen. Hjertestarteren vil blive placeret ved Daglig Brugsen, midt i byen, i læ for vind og vejr, men med offentlig adgang hele døgnet. Brugsuddeleren vil sponsorere strømforbruget til varmeskabet. Der er søgt sponsorat fra lokal elektriker, om tilslutning af varmeskabet. Lokal førstehjælpsinstruktør, med tilknytning til Beredskabcenter Aalborg, vil gratis undervise i hjerte-lunge redning med brug af hjertestarter. Beredskabcenter Aalborg vil sponsorere kursusbeviserne til en gruppe på 15 personer. Kontaktperson: Hanne Trolle Thomsen Hvert år rammes ca personer uden for sygehusene her i Danmark af hjertestop. Kun ca. 10 % af dem overlever. Ved hjertestop sker der efter 3-5 minutter, varige skader på hjernen og efter 10 minutter alvorlige skader på hjernen og indre organer. Den nærmeste ambulance er 17 km væk og den vil tage ca minutter om at nå frem, sammenlagt med den tid der vil gå fra at hjertestoppet indtræffer, til der ringes og ambulancen bestilles, vil respons tiden nemt kunne blive mellem minutter. I forbindelse med forskønnelse af Gudumholm by er der taget initiativ til et lille projekt på et stykke kommunalt jord; fremover kaldet Trekanten. Trekanten ligger 10 m nord for busstoppestedet i Aagade mod Aalborg og er begrænset mod vest af Aagade, mod nord af matrikel Aagade nr. 21 og mod øst af den gamle jernbane Aalborg/Hadsund, Banestien. Ideen er, at Trekanten skal indrettes med følgende: Overdækket bord/bænk-arrangement, skraldespand, 2 eller 3 stk. frilufts motionsreskaber samt en skulptur udført i metal til opstilling på støbt sokkel doneret af en lokal kunstner. På Trekanten er der tre træer, som tænkes bevaret. Brugere af stykket vil være skolebørn, der afventes ankomst af bus, kondiløbere og andre sportsfolk, der anvender banestien, ligesom alle pensionister og andet godtfolk, der kommer forbi. I samarbejde med Aalborg kommune har 5-6 voksne mænd fra Gudumholm givet tilsagn om med deres arbejdskraft at deltage i oprettelsen af ovenstående. Vi tænker at begynde arbejdet til foråret, når frosten går af jorden. Kontaktperson: Erik Christensen 4 5

4 KRIDTBAKKEN Stisystemet omkring kridtbakken Idégrundlaget Idégrundlaget bag projektet, er at skabe adgang til den enestående natur på og udsigt fra kridtbakken i Gudumholm. De overordnede mål er: At udbrede kendskabet til områdes rige natur- og kultur historie. At etablere et handicapvenligt stisystem til området, og derved skabe mulighed for friluftsaktivitet og naturoplevelser for lokale og turister. At give Gudumholm skole, børnehave, SFO og dagplejemødre forbedrede muligheder i forbindelse med undervisning og udflugter. Natur- og kulturhistorie Kridtbakken i Gudumholm er en del af Sejlflod Kridtø, som er dannet af istidsaflejringer. Området har udgjort en af jernalderens væsentlige bebyggelser, hvorfra der, fra de højeste plateauer, er et imponerende syn over de store flader af hævet havbund. Fra udsigtspunkterne på kridtbakken kan man mod nord se Limfjorden. Mod øst ses Mulbjergene ved Kattegat og retter man blikket mod sydøst har man kig ind over Lille Vildmose og store dele af det område, der deltog i konkurrencen om at blive dansk nationalpark. I området, hvor Gudumholm ligger i dag udspandt der sig i sidste del af 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet et af de dengang største industrieventyr i Danmark, med Friedrich von Buchwalds etablering af flere fabrikker. Der kan nævnes, kalkværk, teglværk, garveri, handskefabrik, linnedfabrik, glasværk, sæbefabrik, stentøjs- og fajancefabrik. Transporten til og fra fabrikkerne skete via håndgravede kanalsystemer, med forbindelse til Lille Vildmose og Limfjorden. Driften af fabrikkerne baseredes primært på tørv fra Lille Vildmose og kridt udvundet fra Gudumholm kridtbakke. Fabrikkerne blev i løbet af 1800-tallet nedlagt, da de var urentable, og byen Gudumholm blev egentlig først grundlagt i forbindelse med at Hadsundbanen blev anlagt i Udvindingen af kridt har ført til at kridtbakken i dag består af den stejle skrænt, som byen ligger ved foden af. Vi vil reetablere en gammel sti/vej som fører fra Kildevænget til toppen af kridtbakken. Herfra skal den videreføres i en nyetablere sti, som er meter over havets overflade På toppen af kridtbakken findes der to plateauer, hvor der skal bygges 2 shelters, en bålhytte samt opstilles borde og bænke. Eventuelt bliver der også et muldtoilet. Stien forsætter videre til vejen Over Bakken, hvorfra der er en eksisterende sti til kirken og skolen. Bag skolen 6 7 Trappe er der en gammel sti som leder op til plateauerne. Denne skal reetableres som en naturtrappe, der laves af rafter, som kiles ned i skrænten. Gå man i stedet forbi skolen og hallen, passerer man multibanen, legepladsen og skolens boldbane før man kommer til festpladsen under kridtbakken. Herfra kan man gå af villavej Kildevænget til der, hvor turen startede. Hele denne tur er på ca. 1,9 km. Stisystemet vil være perfekt til motionister, hundeluftere, samt folk, der bare har lyst til en travetur. Vi vil gerne lave stien så der bliver taget hensyn til gangbesværede, så flest mulige kan få glæde af stien. Der skal fældes nogle træer og der skal flyttes noget jord, så stien bliver bred og jævn. Herefter skal der etableres en egnet belægning, da den eksisterende mange steder består af kridt og ler. For foden af det stykke af kridtskrænten, der ligger ned til festpladsen, skal der fældes en del vildtvoksende træer og buske for at synliggøre, den en gang så smukke, hvide kridtskrænt. I forbindelse med udførelse af dette projekt, vil vi for en del af stiens ved-

5 kommende komme ind på privat jord, idet to lodsejere har mark helt ud til kridtbakken. Vi forestiller os, at stien kommer til at ligge i kanten af marken og om muligt etableres således, at handicappede og gangbesværede kan benytte den. Vi håber og tror på, at begge lodsejere vil hjælpe med at føre vores drøm ud i livet. Til udførelse af dette projekt, kræves der professionel arbejdskraft til etablering af stisystemerne, fældning af træer, bygning af shelters og bålhytte samt vand og muldtoiletfaciliteter. Alt skal udføres af naturens egne materialer og tilpasses lokaliteterne. Ved stien mellem kirken og skolen ligger byens kælkebakke. Denne bakke vil vi synliggøre og forbedre i samråd med lodsejeren. Dette kræver, at der fældes nogle træer og flyttes lidt jord. Hele projektet skal, når det er færdigt synliggøres med skiltning, turistfoldere og informationstavler. Området har såvel geologisk, naturvidenskabelig og kulturhistoriske fortællinger. Disse vil indgå i informationstavler ved de 2 udsigts plateauer med kort og billeder over udsigtspunkter og med fortællinger fra egnens historie op igennem tidsalderen. Projektet gennemføres i samarbejde med Gudumholm Borgerforening. Anders Berthelsen, Evan Lund, Jan Løve, Benedikte Holt, Kann Thomsen, Hanne Thomsen, Kristian Obenholt og Henning Jacobsen. OPRENSNING OG FORSKØNNELSE AF BYENS VARTEGN - KANALEN Kanalen var tidligere et af byens vartegn med et rigt dyreliv af blishøns, gråænder og svaner. Et tilstødende blomstertæppe af vintergækker som blev afløst af erantis gav os håb om forår. I de vintre, hvor isen på kanalen var bæredygtig samledes mange børn og unge for at løbe på skøjter. Forårsblomsterne er der endnu, men bebuder intet for ingen kan se dem pga. overhængende træer, som skjuler. Kanalen er tilgroet og fuglene er forsvundet. En projektgruppe har sat sig for at arbejde med at forskønne det område af vores by. Projektet går ud på at få stynet de overhængende træer og fælde de udgroede. Dernæst skal kanalen oprenses. Det blev sidst gjort for ca. 20 år siden med en rendegraver. Først blev kanalen tørlagt ved at åbne slusen i sidekanalen, så rendegraveren kunne foretage oprensningen direkte fra kanalbunden, som består af et hårdt lerlag. Slammet blev hældt op på de lavest liggende skrænter med skyldig hensyntagen til blomsterne. har taget kontakt til lodsejerne til kanalen og håber på positiv dialog med alle. har ligeledes kontakt til kommunen mht. vedligehold af vejrabatten. Flemming Andersen, Mona Lausten, Ole Christensen, Karlo Bendsen og Kristian Obenholt 8 9

6 HASTIGHEDSDÆMPNING PÅ THORSBROVEJ INFORMATION OM GUDUMHOLM For nogen tid siden blev der gennemført en underskriftsindsamling blandt beboerne på Thorsbrovej - indfaldsvejen til Gudumholm. Beboerne gav herigennem udtryk for deres bekymring ved de høje hastigheder mange bilister kørte med i by-zonen i deres gade. Underskrifterne blev sendt til Aalborg Kommune, som foranledigede en hastighedsmåling, der viste middelmådig høj hastighed. Målingerne ville have vist højere hastigheder, hvis de var blevet foretaget ved byskiltet og ikke tæt på t-krydset, hvor man nødvendigvis må bremse op for at undgå at køre i kanalen. Som et midlertidigt forsøg på at få dæmpet hastigheden begyndte flere beboere at parkere deres bil ved vejen og på et tidspunkt opstillede man også en barnevogn, men begge dele hjalp kun i en kort periode. Der er stadig brug for hastighedsdæmpende foranstaltninger. Gadebump er ikke populære, men i stedet kunne de hastighedsdæmpende foranstaltninger være chikaner fx skiltede betonklodser som dem på Vestermarksvej i Storvorde. I forbindelse med projektet By i Udvikling er det også nærliggende at følge op på den frustration beboerne på Thorsbrovej følte og føler samt kontakte kommunen for at få en målingsstander opstillet. Flemming Andersen og Mona Lausten Vores ide er at give alle såvel nuværende som kommende Gudumholmere mulighed for et sted at finde en masse informationer om vores by. Herunder hvor man finder hvad, og hvad man kan opleve hvor. Vores umiddelbare ide er, at lave en lille (meget lille) folder med nogle ganske få oplysninger og derudover henvise til byens hjemmeside www. gudumholm.dk. Folderen har vi tænkt kunne ligge ved ejendomsmæglere i nærområdet, Gudumholm Skole og vores lokale DagliBrugs. På hjemmesiden vil vi gerne have så meget som muligt med om Gudumholm, f.eks.: Foreningsliste, med kontaktinfo og kort beskrivelse af byens foreninger Forretningsliste, med kontaktinfo om byens forretningsdrivende Info om vores skole, børnehave, fritidsordning Info om udendørsområderne. Hvor er der mulighed for at gå ture i smukke omgivelser Kort info om de øvrige projekter der arbejdes med i byen Aktivitetskalender Oplysning af afstand i tid til f.eks. Aalborg, Vildmosecenteret, strand mm Info om, hvor man kan komme til læge og tandlæge På sigt en krambod, med mulighed for at sætte ting til salg eller ønsker om at købe noget Video-klip af Gudumholmere, som fortælle den gode historie om at bo i Gudumholm. Her tænker vi, at vi skal have lavet videoklip af flere generationer Fotos fra byen og omgivelserne For at holde hjemmesiden aktiv, og for ikke at belaste en person med dette, påtænker vi, at vi er flere, som skal have mulighed for at rette og lægge nyheder ind på hjemmesiden. Der er ikke noget mere trist end en hjemmeside, der ikke holdes opdateret Jeannine Thrane, Jesper Bertelsen, Jesper Mikkelsen, Nina Løve og Lisbet Bertelsen 10 11

7 GUDUMHOLM IDRÆTSFORENINGS FITNESSCENTER GIF Fitness er et ønske formuleret af bestyrelsen i GIF. Vi har gennem længere tid set andre foreninger have succes med fitness. Den gode ide blev præsenteret på et borgermøde i november 2010, hvor der blev præsenteret nogle tanker og ideer om at opføre en ny bygning til det nye motionscenter GIF Fitness. Her blev nedsat en motionsgruppe, som i 2011 har undersøgt mulighederne for fitness i Gudumholm. Det er meget afgørende for GIF, at der er lokal opbakning, hvilket blev bekræftet på et borgermøde i november Hele 85 interesserede mødte op og fremmødte var meget begejstret for ideerne. det. GIF ønsker at tilbyde aktiviteter også til børnefamilier og i samarbejde med bl.a. skolen skabe aktiviteter som tiltaler de børn og unge, som pt. ikke er fysisk aktive, således at der i lokalområdet knyttes kontakter, sammenhold og fællesskab på tværs af generationer. GIF ønsker øgså at sikre en bedre trivsel blandt seniorer, som således i betydelig længere tid kan forblive i eget hjem/lokalområdet kort sagt: tilføje lokalområdet betydeligt højere livskvalitet. Planen er et nyt hus med 2 lokaler samt bad/omklædningsrum. Et moti onsrum på ca. 120 m2 hvor div. træningsmaskiner og træningsudstyr vil være. Og en lille gymnastiksal på ca. 80 m2 hvor der kan laves alt muligt, som kunne blive aktuelt. I denne sal vil der kunne laves forskellige holdtræning, f.eks. pilates, sjipning, yoga, boksetræning eller hvad der måtte komme op af ønsker af de kommende medlemmer. Spinning (indoor cykling) er ligeledes en aktivitet vi forventer at ville tilbyde i salen. Ligeledes indgår crossfit i overvejelserne. Motionscenteret forventes færdigt i Gudumholm Idrætsforening er et naturligt lokalt samlingspunkt og den bedste platform til at realisere et lokalt motionscenter er med følgende begrundelser: Stor lokal opbakning til motionsprojektet med mange nye frivillige i GIF Rigtig god økonomi i GIF - kr er allerede opsparet og tilsagn om kr i rentefrit lån fra Foreningsfitness er givet. Gudumholm ønsker, at udgøre et spændende bosættelsesområde og ser etablering af GIF Fitness som ét af midlerne til at tiltrække, fastholde og skabe et stabilt og voksende lokalområde med mange tilbud, der kan modsvare alternativerne i storbyen. Det overordnede formål er at fastholde og udvikle det gode liv i lokalsamfundet, ved at tilbyde mange forskellige former for aktivitetstilbud til børn, unge, voksne og seniorer i lokalområ- Projektgruppe nedsat af GIF, kontaktperson Formand Peer Kristensen Mange lokale kræfter ønsker at donere både tid og penge til projektet (uofficielt tilsagn om min arbejdstimer) GIF er en veldrevet forening som kan samle og organisere de nødvendige ressourcer til at realisere projektet. Stor lokal opbakning, som er voksende også p.g.a. det nye regions sygehus, som tiltrækker yderligere efterspørgsel Driftsbudget viser overskud fra første år, og vi forventer en kort tilbagebetalingstid til finansielle samarbejdspartnere Vi påtænker byggeri ultimo 2012/primo 2013 med indvielse i efteråret 2013, hvor GIF fylder 80 og således kan fejre en milepæl med et fantastisk projekt 12 13

8 KUNSTFEST I GUDUMHOLM Det påtænkte projekt er afholdelse af en kunstfest i Gudumholm. Projektet vil inddrage en række kunstnere, der er villige til at udstille eller fremføre deres værker. Endvidere vil Gudumholms borgere, foreninger og forretningsdrivende også blive inddraget. Kunstfesten påtænkes at forløbe over fire dage fra torsdag til og med søndag. Kunstfesten vil rette sig mod besøgende og borgere i Gudumholm, der gerne vil have en kunstnerisk oplevelse. Kunstfesten vil kunne gentages med års mellemrum og blive en fast tradition i Gudumholm. Ideen med kunstfesten er, at borgerne, foreninger og forretningsdrivende i Gudumholm stiller lokaliteter til rådighed for projektets kunstnere. Lokaliteterne kan være kirken, husflidsskolen, Lokalhistorisk Forening, Asylgården, forretninger, garager, udhuse, private hjem, private haver, mv. I disse lokaliteter udstiller eller fremfører kunstnerne deres værker. De udstillede eller fremførte værker kan være: Udstilling af malerier Udstilling skulpturer Koncerter Oplæsning af litteratur Arbejdende værksteder Som supplement til kunstnernes udstillinger kan byens borgere, foreninger og forretningsdrivende også selv lave udstillinger med egne emner. Der kan endvidere laves et loppemarked. På vandringen gennem byen vil der være mulighed for køb af mad og drikkevarer på udendørs serveringssteder. For at projektet kan gennemføres skal der samles en projektgruppe, der kan planlægge, budgettere og gennemføre kunstfesten. Endvidere skal myndigheder, Gudumholms borgere, foreninger og forretningsdrivende inddrages. Hans Jørgen og Ingrid Gjerløv, Jesper Bertelsen og Hanne Pedersen BYNÆR OPHALINGSPLADS FOR KANOER OG KAJAKKER Kano- og kajaksejlads på Lindenborg Å er blevet populært. Flere steder langs åen helt fra Gravlev i Rebild Kommune og til udløbet i Limfjorden findes steder, hvor sejlere kan trække kanoen eller kajakken op og tage et hvil eller slå telt op og overnatte. Dog er tilbuddene meget spredte. Ca. 500 meter uden for Gudumholm mod Gudumlund har en privat lodsejer tilbud, at der kan etableres en ophalingsplads på hans jord ned til åen. Udover ophalingsmuligheder er tanken, at der fx kan etableres shelters, bålplads og opstilles bord og bænke. Placeringen så bynært er ideel; fred og ro samtidig med, at sejlere på tur har mulighed for at proviantere i Gudumholm. For Gudumholmere er der mulighed for at tage en hyggelig sviptur på åen fra Gudumholm til Mou Bro og retur. IDEBANK Her er en række ideer, som blev nævnt på fremtidsværkstedet i efteråret Ideerne venter på at blive samlet op. M åske er du den, der skal gøre det? Forbedring af busbetjeningen af Gudumholm og omegn Fristed og anderledes aktiviteter for børn fx rollespil Flere byggemodne grunde i Gudumholm Belysning af banestien ml. Landkær og Sejlflod samt Lillevorde Kær Forløbet for den besøgende vil være en byvandring gennem Gudumholm, hvor alle lokaliteterne kan besøges. Karlo Bendsen og Kristian Obenholt 14 15

9 Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade Aalborg Tlf

Udvikling i din by GUDUM

Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme små og store, jordnære

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Rødkærsbro Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening Fmd. Kurt Madsen Bjerrevej 77 8840 Rødkærsbro Tlf. 20 33

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

IDÉ / DESIGN KONKURRENCE

IDÉ / DESIGN KONKURRENCE GENERELT OM FORMÅL - IDÉEN BAG Konkurrencen er et resultat af arbejdet med lokal identitet og synliggørelse i en af de frivillige arbejdsgrupper, der opstod i forlængelse af Vejby Visionsdag 2013. I juni

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Roum Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Roum Beboerforening Ole Lundal Schoop Roumvej 3 29405755 olelundal@fiberpost.dk Adresse: Telefon: Mail: Hvorfor skal jeres område

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Lokale Grønne Partnerskaber

Lokale Grønne Partnerskaber Projektets titel: Rekreativt friluftsområde i Bøvlingbjerg Hvem er ansøger = den økonomisk ansvarlige part i projektet Organisation: Adresse: Tlf: Evt. webadresse: Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, Høvsørevej

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune

Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune Ved indsendelse af dette skema erklærer ansøger sig villig til at indgå i et videre udviklingsarbejde omkring multiaktivitetspladsen

Læs mere

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN Lokalområde der søger VEJRUMBRO d. 24 August 2015 Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse Telefon: Mail: Hvorfor skal jeres område vinde konkurrencen? Foreningerne i Vejrumbro har tidligere

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Vedlagt som bilag Budget Finanseringsplan

Vedlagt som bilag Budget Finanseringsplan 1 Indhold Beskrivelse af Vadum 3 Vadum Bypark i 2013 3 Vadum Bypark udvider med Motions og Bevægelsestorv 3 Projektorganisation 4 Styregruppe for Motions og Bevægelsestorv 4 Vadum Samråd. 4 Kontaktpersoner

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Indvielse af Kultur og Naturstien Lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 13.

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Indvielse af Kultur og Naturstien Lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 13. VokslevBladet Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk UDGAVE NR. 27 - SEPTEMBER 2011 VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december. Indvielse af Kultur og Naturstien

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Klitsyn i Hjørring Kommune 2015

Klitsyn i Hjørring Kommune 2015 Vendsyssel J.nr. NST-4129-000-00001 Ref. ckjae 10. juli 2015 Klitsyn i Hjørring Kommune 2015 Mårup Kirke, d. 12. maj kl. 9.00 (Lokalnr. 350024) Repræsentant fra grundejerforeningen Strandgården Repræsentant

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Projektopgave Delopgaver Deltager Deadline

Projektopgave Delopgaver Deltager Deadline Byporte Grindsted & Uggerhalne Ønsker projektgruppen at prioritere højt. Der bør udskrives en idekonkurrence blandt byernes borgere for at sikre bred involvering om udformning af byporte. Kriterier skal

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Spejdernes lejr 2017 i Høje-Taastrup Kommune

Spejdernes lejr 2017 i Høje-Taastrup Kommune Spejdernes lejr 2017 i Høje-Taastrup Kommune Indledning Høje-Taastrup Kommune ønsker at indgå et partnerskab med spejderbevægelsen om Spejdernes Lejr 2017. Vi ser lejren som en fantastisk mulighed for

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

projekter, aktiviteter og faciliteter

projekter, aktiviteter og faciliteter Velkommen Den Trygge Landsby 2017 Underup-Vorbjerg-Torp har fået 100.000 kr. til projekter, aktiviteter og faciliteter der skal styrke naboskab og sammenhold fremme udvikling gøre området mere attraktivt

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

Anemonevej 22 8700 Horsens

Anemonevej 22 8700 Horsens Anemonevej 22 8700 Horsens Meget velholdt og indflytningsklar villa beliggende i Bankager Sag: 87101698 edc.dk Ejendoms Centret A/S Ejendomsmæglere, Valuarer,MDE Strandkærvej 30-8700 Horsens Tlf. 75622300-871@edc.dk

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Kunst i Selde 2013-2114 1 Birgitte Kristensen 2 Marianne Jørgensen 3 Marianne Jørgensen. Skulpturlandsby selde 2015

Kunst i Selde 2013-2114 1 Birgitte Kristensen 2 Marianne Jørgensen 3 Marianne Jørgensen. Skulpturlandsby selde 2015 3. Da Winti 8 7 2 5 Kirken 10 Skulpturlandsby selde 2015 1 Camilla Berner 2 Cecilie Bendixen 3 Jørgen Carlo Larsen 4 Torgny Wilcke og Ellen Hyllemose 5 Karin Lorentzen 6 Eva Steen Christensen 7 Henrik

Læs mere

Bord 1 Else og Johs. Klog, Vera Hansen, Aliss Hansen, Rosa og Jørgen Damsbo, Inga og Ejler Svan

Bord 1 Else og Johs. Klog, Vera Hansen, Aliss Hansen, Rosa og Jørgen Damsbo, Inga og Ejler Svan Bord 1 Else og Johs. Klog, Vera Hansen, Aliss Hansen, Rosa og Jørgen Damsbo, Inga og Ejler Svan 1 En indvendig stige til den nye badebro ved Skåningen, med rækværk på bro og stige. 2. En ny vej fra Ålborgvej

Læs mere

Egon Hotel Hamburg City

Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City har en central beliggenhed i Hamburg lige ved forlystelsesgaden Reeperbahn. Introduktion Hamburg er en af de mest populære storbyer i Europa. Den moderne

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF

Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF Projektbeskrivelse Multibane - Blenstrup IF En social multibane der samler alle aldre i lokalområdet til mange forskellige sportsgrene og aktiviteter.. 1 Projektets ansøger Blenstrup IF og Blenstrup hallen

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Sundby-hvorup boligselskab masterplan, nørresundby

Sundby-hvorup boligselskab masterplan, nørresundby Sundby-hvorup boligselskab masterplan, nørresundby 1 Sundby Hvorups Masterplanstilgang - Vejen frem Sundby Hvorup Boligselskab har en vision for deres Nørresundby. Derfor arbejder man på en samlet masterplan

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Til BFU s møde d og byrådsmødet d

Til BFU s møde d og byrådsmødet d Haslev d. 6. dec.2016 Høringssvar fra bestyrelsen i Humlebo Børnehave Til BFU s møde d. 13.12.16 og byrådsmødet d. 15.12.16 I Humlebo Børnehaves bestyrelse har vi læst MED-udvalgets høringssvar, og kan

Læs mere

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Ringsted, 17-07-2014 Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Emne: Indsigelse i forbindelse med nabo-orientering omkring RIKA s ønske om

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

Referat Liv i by og skole den 25. juni kl. 19:00, Saltum Skole

Referat Liv i by og skole den 25. juni kl. 19:00, Saltum Skole Referat Liv i by og skole den 25. juni kl. 19:00, Saltum Skole 1. Velkomst Mogens Gade Mogens Gade kvitterede i sin velkomst for de modtagne udviklingsplaner og for det store arbejde som er lagt i arbejdet

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten

Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten Lilleringvej 9, Storring 8464 Galten Højt beliggende villa, med plads til den store familie + 105 kvm garage. Sag: 84600578 edc.dk AROS Statsautoriserede ejendomsmæglere, Valuarer MDE Søndergade 12-8464

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

Mindcraft. Opsamlingskatalog

Mindcraft. Opsamlingskatalog Mindcraft Opsamlingskatalog Tankerne bag projektet Hjortegården er et udsat boligområde i Herlev. Ifølge beboerne selv bliver de i resten af Herlev betegnet som dem deroppe. Beboerne beretter jævnligt

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Friluftsliv på havnen

Friluftsliv på havnen Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 1-2 timer 6.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET FRILUFTSLIV PÅ HAVNEN Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i tre typer mennesker, der færdes på havnen: A) Familien,

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Status for naturen i DK Hvilken natur skal med? Overskud af næringstoffer Naturpleje af græsland Naturpleje af overset natur Integrer

Læs mere

KICK OFF Projekt 100.000. 12 Marts 2016 Vrønding

KICK OFF Projekt 100.000. 12 Marts 2016 Vrønding KICK OFF Projekt 100.000. 12 Marts 2016 Vrønding Agenda 1. Præsentation af organisationer i Vrønding 2. Hvad er tryg landsby og regler for de 100.000. 3. Hvad har andre byer brugt penge på? 4. Præsentation

Læs mere

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Udover Lokalrådet medlemmer mødte der 11 borgere op. Lokalrådets formand Ole Lange bød velkommen og gennemgik aftenens program, som var følgende:

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere