Formandens beretning for året 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning for året 2014"

Transkript

1 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del af vores grundejerskab, og det har været vigtigt for bestyrelsen, at være sikre på ikke at støde ind i ubehagelige økonomiske konsekvenser. Og så har vi selvfølgelig vedligehold og den nye beplantningsfase 3, som vi har taget os af. Men der er også andre emner som har fyldt som er kommet ind i løbet af året. Pasning af de grønne arealer: Vi har for andet år, ansat et firma til at holde vores grønne arealer. Det er Foli s Have og Parkservice. Vi er i bestyrelsen meget tilfredse med vores samarbejde, og det produkt som er kommet ud af det. Vi har skrevet en kontrakt med Foli for 2015, med samme betingelser som hidtil, kontrakten løber et år af gangen indtil en af parterne siger den op. Vi er i løbende dialog om hvordan vi synes området skal holdes, og lige nu bliver legepladsen, boldbanen og oversigtsarealerne samt måske en grøn sti over grønningen slået jævnligt i vækstsæsonen, mens friarealerne inkl. Kælkebakken slået 2 gange i vækstsæsonen. Kælkebakken slås sidste gang i vækst sæsonens slutning. For at den kan bruges til at kælke på. Der blev lavet aftaler om bekæmpelse af ukrudt ved træer og sti. Bestyrelsen er gjort opmærksom på, at det er et ønske fra flere medlemmer, om at få engarealet slået tidligere, nemlig inden mælkebøtterne når at smide sine frø. Det går bestyrelsen videre med. Der er også den mulighed, at engarealet skal slås 3 gange pr. år, som det faktisk er blevet her de sidste 2 år, fordi kommunen stadig er har slået græsset (gratis), selvom de har meldt ud de ikke gjorde det.. derfor den meget pæne og velholdte eng i hele sæsonen.? Og så skal vi regne med nye opgaver til Foli, fordi vi med overtagelsen nu har fået pasningspligt på de områder ved tanken m.m. som kommunen passede. Derfor skal vi regne med en stigning i udgiften til pasning af de grønne arealer.

2 Legeplads: Legepladsen er blevet en stor succes siden renoveringen + nyt redskab i Så der bliver slidt på den og vi skal jo regne med at vi ind i mellem skal repareret små skader. I den forløbne sæson er det en bænk, som blev skadet. Vi har undersøgt de mærkater som skal sidde på legeredskaberne, de viser de regulativer for sikkerhed og hvornår det er sat op også videre. Vi har fået mærkater til de redskaber som mangler at få påsat mærkater, og de skal nok blive sat på. I året der kommer, skal vi igen have malet, måske nogle stykker af vores medlemmer har tid til at bruge en eftermiddag i foråret til at male. Keld fra bestyrelsen har maling. Ydermere arbejdes der på at fodboldbanen evt. skal tromles og målene flyttes lidt længere væk fra legepladsen, pga. af vildt farende bolde. Beplantning: Vi har arbejdet videre med 3. fase i vores beplantnings plan. I året der er gået, havde vi fokus på beplantning ved kælkebakken, både som læ og som ukrudt bekæmpende. Da det er for stejlt til at slå græsset på de skrå og stejle skrænter. Det er blevet besluttet at beplante siderne. Både for at bekæmpe ukrudt men også for at skabe gode betingelser for dyre og fugleliv. Og mon ikke børnene kan lave nogle huler derinde på sigt. Fordi planterne de kommer til at skabe et plantebælte om bakken. Vi har plantet de samme planter som ved legepladsen, heri bland andet Sargents æble, som blomstrer meget smukt om foråret, og bærer fine røde bær om efteråret, og frugten på buskene er ikke giftige. De blev plantet i december. Næste år holder vi en pause med beplantningen. Håber selvfølgelig at alle vil være med til at værne om de nye planter.

3 Økonomi: Året har vores nye kasserer Henning brugt tid på at overtage alle funktioner fra Jesper. Vi har i 2014 holdt vores budget. Og kommer ud med et lille plus på bund linjen. De 2 største poster er græs og vintervedligehold. Vi må nok påregne at udgiften til græspasningen vil stige da vi skal vedligeholde et større område efter overtagelsen. Vinter er altid variable, da ingen ved hvad vinteren vil bringe. Ellers har vi mange af de samme faste poster. Man skal stadig huske på, at vi har brugt en del penge de sidste 3 år på beplantning. Men har stadig en ganske fin kapital stående. Henning vil uddybe regnskabet. Overtagelsen: Vi har gennem hele 2014 arbejdet på at få afsluttet forhandlingerne for at overtage området, dette har været i lang proces, hvor flere i bestyrelsen har gjort et kæmpe arbejde, for at sikre, at der ikke var noget vi overså. Vi har allieret os PL, som har rådgivet os. Vi har undersøgt flere forhold, heri skolestien om hvor vi ville stå med den efter overtagelsen, i forhold til løbende vedligehold m.m. Det samme med de stier som går op til andelsforeningerne, som viste sig ikke at være grundejerforeningens. Der har været en del dialog med kommunen omkring arealet ved glas gården om, hvad Grundejerforeningen skal passe? og hvad med vejen og tilkørsels forholdet til gården. Men i november følte vi at vi var kommet til bunds og kunne skrive under. Kort før Jul blev der endelig skrevet under, og her i starten af marts er det endelige tinglyste skøde kommet tilbage. Så vi står nu officielt for området. Birgit vil gerne uddybe. Skiltning: På Generalforsamlingen kom et par medlemmer fra Elverhøjvej med et ønske om ændring af nummerskiltning ned til deres stikvej på Elverhøjvej. Bestyrelsen gik videre med dette. Kommunen var samarbejdsvillig og senere på foråret fik vi sat skilt op, ved Elverhøjvej 14, der ud over fik Troldehøjvej også et længe savnet skilt opsat,

4 som viser de lige og ulige numre, hvor vejen deler sig. Trafik: Den trafikale situation er uændret pt. Ingen foranstaltninger ifølge politiet. Vi har forsøgt at arbejde videre med det, men har haft svært ved at få en dialog i gang. Det er en af opgaverne i det kommende år. Vinter vedligehold: Det har været en stor succes. Vi har lavet en fast aftale. Og vi kan være stolte over at kunne tilbyde både posten og skraldemanden gode forhold til at komme frem på, samt det at vi selv kan komme frem og tilbage, giver os en vis tryghed i at kunne komme på job, eller hvis man har brug for hjælp i form af en ambulance. Det er et emne der bliver talt meget om, men når alt kommer til alt, er det rart at vi får ryddet vores veje. Trods den pris det nu koster, som faktisk er en god pris. Det nye er at vi skal rydde fortovet ved Glasgården v. Torben Jørgensen som en ekstra opgave. Det er en SKAL opgave. Og det er allerede blev gjort i denne vinter. Bestyrelsens holdning er at vi fortsætter med vintervedligehold. Vi skal til næste år have styr på hvor meget præventivt saltningen som er nødvendigt for os. Bestyrelse vil tage en snak om det over året og forhandle med Normand/vognmanden, når vi nærmer os efteråret. Hundelort; Det er meget skuffende at se så mange hundelorte langs stierne, og desværre er det ikke kun på stiernes rabat, men også ved og på Legepladsen, at nogen tillader at lade efterladenskaber fra hunden ligge. Det er uhørt at man lader sin hund besørge på legepladsen. VÆR VENLIG at passe på området og vis hensyn. Saml op efter jer. Og tøv ikke med at påtale, hvis I ser hundeluftere prøver at lade efterladenskaberne ligge. Der ER nu opsat skraldespand.! Henvendelser i år: Der har i år ikke været nogen. Kun et par skoleknægte som kedede sig i efterårsferien, og var ved at grave deres egen motocross bane bag ved søen. De blev bedt pænt om at stoppe og fylde hullerne op igen af formanden. Hvilket de også

5 gjorde. Hjemmesiden: Benyt den, bestyrelsen ligger alt relevant ud og nu skal vi også bruge vores nyhedsbrev til at gøre opmærksom på vores bestyrelses arbejdet. Husk indkaldelsen ligger også her nu. Kontakt til bestyrelsen via mail. Adresser ses på vores hjemmeside. Tilmeld jer vores nyhedsbrev, så får i en mail når der er relevant info på vores hjemmeside. Det kommende år: Der er kommet lidt ro på nu efter overtagelsen. Så vi taget hul på trafik. Og selve driften skal tilpasses efter overtagelsen. Og så vil bestyrelsen arbejde videre med et årligt nyhedsbrev i papirform, fordi der er kommet mange nye tilflyttere til, så kan lærer os at kende. Husk nu at I altid, er velkommen til at komme med jeres gode ideer eller spørgsmål. I finder vores mail adr. eller telefon nummer på hjemmesiden Det var lidt om bestyrelsen arbejde i 2014! Med Venlig Hilsen Formanden for GF Kalkerup Michael Hansen Troldehøjvej 13

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30

Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30 Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 4. Budget 2014 5. Valg til bestyrelsen: a. Peter Boie Jensen

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Ca. 50 deltagere. 1. Valg af dirigent - Christian Lauridsen - Venøvej 14 - blev valgt. 2. Beretningen fra formanden -Sven Erik bød velkommen og aflagde derefter

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere