Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principgodkendelsesordning for partikelfiltre"

Transkript

1 Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: J.nr: Principgodkendelse nr. 18b Det attesteres herved at Notox Systems A/S, Notox Flex overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation og er principgodkendt ud fra Færdselsstyrelsens godkendelsesordning. Filterbeskrivelse: Regenereringsprincip: Principgodkendt til: Overvågningssystem: Notox Silicium Carbid baseret Wall Flow Filter. Regenerering sker ved hjælp af tilsætning af additiv Satacen 3 eller Platinum Plus DFX alene, eller i kombination med NO 2 dannet i en forkatalysator og/eller ved hjælp af dieselinjektion over forkatalysator eller coatet filter. Motorvolumen 0,1-14,62 liter med eller uden turbo. Kan monteres på køretøjer fra Euro 0 og fremefter. Opasitetkrav for turbomotorer: Euro 0: 3,0 m -1, Euro 1: 2,5 m -1, Euro 2: 2,0 m -1 og Euro 3 : 1,5 m -1. Opacitetskrav for sugemotorer: 2,5 m -1. Modtryksmåler og additivniveauføler. Dato Underskrift Bilag: Vejledning for servicering, bortskaffelse og arbejdsmiljø

2 Vejledning i montage- og servicevejledning af Notox Flex partikelfiltersystemet med aktiv og passiv regenerering Denne instruktion er vejledende. Partikelfiltersystemet, der er leveret, fremgår af følgesedlen og kan se anderledes ud, men de grundlæggende principper er de samme. Notox Systems A/S 1. udgave, april 2008

3 Vejledning i montage og idriftsætning af Notox Flex partikelfiltersystemet med aktiv og passiv regenerering 1. Produktinformation Notox Flex er et modulopbygget partikelfiltersystem, som er designet til at erstatte den oprindelige lyddæmper, men kan også monteres foran lyddæmperen. Partikelfiltersystemet leveres med både passiv og aktiv regenerering og kan monteres i både lodret og vandret position. Partikelfiltersystemet Notox Flex består af en systemleverance, som kan indeholde op til 8 enheder: 1. Et Notox partikelfiltermodul indbygget i et kærnesvøb, fremstillet i rustfast stål, kvalitet AISI Et katalysatormodul indbygget i et kærnesvøb fremstillet i rustfast bejdset stål, kvalitet AISI 340 med pakning og spændebånd. 3. Et indløbsmodul, fremstillet i rustfast bejdset stål, kvalitet AISI 304 med pakning og spændebånd. 4. Et udløbsmodul, fremstillet i rustfast bejdset stål, kvalitet AISI 304 med pakning og spændebånd. 5. Standardophæng. 6. Dyntest AML System til overvågning af modtryk, temperatur og additivniveau samt styring af additivdosering og aktiv regulering med CatFire. 7. Additivbeholder med doseringspumpe, niveauføler og udluftningsventil 8. Isoleringskit, hvis det er nødvendigt Partikelfiltersystemets konfiguration, størrelse og type fremgår af varenummeret, som er opbygget efter følgende princip: F010YABKPxxxx, hvor Præfiks F = Notox Flex 010 = filterstørrelse i liter Præfiks Y = angivelse af celletæthed Præfiks A = FBC anlæg (additiv anvendes) Præfiks B = aktiv regenerering, hvor I = Dieselinjektion K = Dieseloxidationskatalysator P = Coated partikelfilter XXXX = identifikation af det aktuelle design 2. Funktionsbeskrivelse Partikelfiltersystemet har til opgave at begrænse skadelige emissioner fra en dieselmotors udstødningsgas. Selve partikelfilteret vil altid fjerne mindst 97 % af sodpartiklerne. Er systemet desuden leveret med en dieseloxidationskatalysator eller coatet NoTox Systems A/S 1. udgave, april af 13

4 filterenhed fjernes mere end 90 % af kulbrinter (HC med den karakteristiske lugt) og kulilte (CO) ved en udstødningstemperatur på ca. 200 C. En væsentlig parameter for partikelfiltersystemets funktion, er dets evne til at afbrænde sodpartiklerne, som opsamles i partikelfilteret. Afbrænding af sod kræver normalt så høje temperaturer og iltoverskud, at temperaturen i udstødningssystemet, der varierer mellem 150 C til 400 C, ikke er tilstrækkelig til at afbrænde soden. Partikelfiltersystemet er derfor sammensat så regenereringen (sodafbrænding) kan finde sted under de givne driftsbetingelser for køretøjet. Er udstødningstemperaturen i spidserne over 350 C i en kortere periode, er et partikelfiltersystem med FBC-anlæg (additivdosering) normalt tilstrækkeligt. Partikelfilteret regenereres inden for 2 til 5 minutter. Er udstødningstemperaturen lavere, vil partikelfiltersystemet være forsynet med dieseloxidationskatalysator og FBC-anlæg, som kombinerer NO 2 og O 2 regenerering. Dette system er aktivt ved udstødningstemperaturer fra 280 C og FBC-anlægget sikrer, at partikelfilteret regenereres inden for 2 til 5 minutter. Ved længere driftsperioder med lav motorbelastning leveres partikelfiltersystemet med aktiv regenerering. Systemet består af en dieselinjektor, som sprayer forstøvet diesel ind i udstødningsrøret mellem manifolden og oxidationskatalysatoren. Den forstøvede diesel oxideres i katalysatoren, hvorved temperaturen i udstødningsgasse hæves. Med FBC-anlæg hæves temperaturen til maks. 450 C og uden FBC-anlæg til 650 C. Systemet er aktivt fra en udstødningstemperatur omkring 200 C og aktiveres ved et forudindstillet modtryk, som er lavere end 20 kpa. Når regenereringstemperaturen er opnået, sikrer FBC-anlægget, at partikelfilteret regenererer inden for 2 til 5 minutter. Som additiv i FBC-anlægget anbefaler Notox Systems A/S Satacen 3 eller Platinum Plus DFX, som begge har den egenskab, at regenereringstemperaturen sænkes. Bemærk: Garantien bortfalder, hvis der mangler additiv på køretøjet! 3. Montagerækkefølge Partikelfiltersystemet er designet til både vandret og lodret montage og placeres så tæt ved motoren som muligt. Denne placering mindsker temperaturtabet og giver bedre lyddæmpning. Monteringen af partikelfilteret afhænger af køretøjets type, opbygning og anvendelse. Partikelfiltersystemets størrelse og type fremgår af styklisten, som udarbejdes til hvert køretøj. Bemærk! Håndteringen af partikelfilterne kræver brug af mindre lifte på grund af den forholdsvis høje egenvægt. NoTox Systems A/S 1. udgave, april af 13

5 Montagen gennemføres efter nedenstående faseforløb: 1. Måling af opacitet (røgtæthed) før filter ved fri acceleration 2. Montage af ophæng (hvis det indgår i styklisten) 3. Montage af indløbsmodul, partikelfiltermodul, udløbsmodul, pakninger, V-clamp og ophæng. 4. Montage af tryksensor 5. Montage af additivbeholder og doseringspumpe 6. Montage af elektronikenhed 7. Varmeisolering af forrør 8. Idriftsætning og opfølgning 9. Aflevering til bruger: 1. Montagesvejledning, service- og vedligeholdelsesvejledning samt brugervejledning 10.Forholdsregler under montage Måling af opacitet Før montagen af partikelfiltersystemet påbegyndes måles opaciteten (røgtætheden) ved fri acceleration. For turbomotorer må opaciteten ikke overstige følgende K- værdier (m -1 ): Euro 0: 3,0 m -1 ; Euro 1: 2,5 m -1 ; Euro 2: 2,0 m -1 ; Euro 3: 1,5 m -1 For sugemotorer må opaciteten ikke overstige 2,5 m -1 Er opaciteten højere end de angivne værdier skal årsagen findes og afhjælpes, før partikelfiltersystemet monteres. Montage af ophæng Inden montagen smøres alle bolt- og skrueforbindelser med højtemperaturbestandig kobberfedt, f. eks. Loctite 8008 C5-A 2.1. Montagen forberedes ved at demontere køretøjets originale lyddæmper Til partikelfiltersystemet medleveres der et standardophæng, som omslutter filter- og katalysatormodulet. Standardophænget er base for det konsol, som spændes på køretøjets chassis. De 2 dele spændes sammen med det moment, som er angivet på tegningen Bemærk! Der ikke må monteres svingningsdæmpere mellem ophænget og chassiset. Vibrationerne mellem motor og partikelfilter optages i flexrøret. Montage af partikelfilter De enkelte moduler er centreret i forhold til hinanden efter den indvendige diameter. Flangerne danner samtidig anlæg for grafitpakningerne. Inden montagen smøres alle bolt- og skrueforbindelser med højtemperaturbestandig kobberfedt, f. eks. Loctite 8008 C5-A. NoTox Systems A/S 1. udgave, april af 13

6 I forhold til motoren er flowretningen gennem partikelfiltersystemet med aktiv regenerering: Dieselinjektor Indløbsmodul katalysatormodul Filtermodul Udløbsmodul 3.1. Indløbs,- katalysator- og filtermodul spændes sammen med V-clamp (husk pakninger) og løftes på plads i standardophænget Standardophæng med modulerne i pkt. 3.1 løftes op og spændes på konsollet på chaissiet Placeringen i ophænget (afstand og vinkel) tilpasses efter forrøret, hvorefter V-clamp på indløbsmodulet og bøjlerne omkring katalysator- og filtermodul spændes fast Udløbsmodulet monteres på tilsvarende vis på filtermodulet Mellem forrøret og indløbsmodulet til partikelfilteret monteres et flexrør på minimum 200 mm længde i sammentrykket tilstand, hvis ikke det eksisterende flexrør kan bruges Er længden af forrøret fra manifold til indløbsstuds på partikelfilteret mere end 500 mm isoleres forrøret. Bemærk, at flexrøret ikke må isoleres. Processen isolering beskrives i en montageinstruktion, der leveres sammen med isoleringsmaterialerne. Til leverancen medfølger der to målskitser. Den ene angiver partikelfiltrets og rørstudsenes dimension, partikelfiltrets vægt og dets tyngdepunkt og dimensionen på ophængningsbeslagene. 4. Montage af dyse for indsprøjtning af diesel over forkatalysator Dysen svejses på forrøret som vist på tegningen 1. Vinklen mellem dysen og forrøret Dysen placeres i en vinkel på 45 +/- 15 fra toppen af forrøret 3. Afstanden fra dysen til forkatalysatoren skal ligge mellem 400 mm og 500 mm NoTox Systems A/S 1. udgave, april af 13

7 5. Montage af DYNTEST AML til styring og overvågning af partikelfiltersystemet (se montagediagram Bilag xx) DYNTEST AML styrer og overvåger partikelfiltersystemet med det formål, at opnå optimal drift. DYNTEST AML fungerer samtidig som datalogger, hvor modtryk og temperaturer registreres i op til 30 dage. Når hukommelsen er fyldt op overskrives de ældste data. Endvidere har DYNTEST AML en hukommelse, der registrerer ændringer i systemets opsætning samt systemfejl og alarmer. DYNTEST AML er EMC-godkendt og skal have en forsyningsspænding mellem VDC. Vigtigt: Inden systemet tilkobles køretøjets batteri og tændingslås afbrydes én af batteriklemmerne DYNTEST AML består af følgende dele: Fordelerenhed, når systemet er leveret med aktiv regenerering. Connector se Bilag xx Fordelerenheden tilsluttes batteriet og tændingslåsen via det medleverede sikringssæt. Elektronikenhed: Elektronikenheden, som har multistik og indbygget modtrykssensor, monteres i motorrummet (brug svingningsdæmperende materialer). Elektronikenheden må ikke monteres, hvor der er risiko for varmestråling. El-terminaler og studs for modtrykssensor skal pege nedad. Kan elektronikenheden ikke monteres højere end trykudtaget skal der monteres en kondensopsamler i trykslan- NoTox Systems A/S 1. udgave, april af 13

8 gen. Multistikket fra fordelerenheden, den uden mærkning, tilsluttes elektronikenheden. Programmerings- og overvågningsenhed Monteres i førerhuset og tilsluttes elektronikenheden ved hjælp af buskablet. Enheden, som har en summer for alarm, viser alarmerne i displayet og benyttes til at aktivere additivpumpen, når der er fyldt diesel i dieseltanken. Plug- and Play kabelsæt. Til hver leverance medfølger der et kabelsæt med termofølere og bus-kabel. Kabelsættet monteres som vist i Bilag xx NoTox Systems A/S 1. udgave, april af 13

9 Additivtank Additivtanken er monteret med doseringspumpe (12 V eller 24 V), niveaugiver og udluftningsventil. Tanken kan leveres i 2,3 liter eller 4,4 liter. Additivtanken monteres så tæt ved brændstoftanken som muligt. Fra pumpens trykside kobles pumpen til brændstofslangens returløb til dieseltanken. Additivet tilføres direkte i dieseltanken i forhold til mængde påfyldt dieselbrændstof. Montage af termofølere og tryksensor. Bemærk, at ø6 mm bremserør, slangebånd, vandbestandig silikonefedt (f.eks. SC-4 silikonefedt fra KEMA), krympeplast og elartikler ikke indgår i leverancen Monter skæreringsfitting ø6x1/8 på tryksiden af partikelfilteret 5.2. Monter et ø6 mm kobberrør på denne skæreringsfitting Trykslangen monteres på kobberrøret og elektronikenhedens slangestuts med slangebånd. Trykslangen må ikke monteres nærmere partikelfilteret end 50 mm for at undgå strålevarme. Er elektronikenheden placeret lavere end trykudtaget skal der monteres en kondensopsamler i trykslangen Den ene termoføler monteres på partikelfilterets trykside med en ø6 mm skæreringsfitting Den anden termoføler monteres i muffen mellem katalysator- og filterenhed. 6. Varmeisolering af forrør Såfremt afstanden fra manifolden til partikelfilteret er over 500 mm skal forrøret isoleres. Det fremgår af tilbud og følgeseddel, hvis forrøret skal varmeisoleres. Følgende krav skal dog være opfyldt når man isolere over flexrøret: Den uisolerede længde af flexrøret skal være længere end Ø flex udv. * 1,6 Undgå isolering over samlinger Der medfølger en montageinstruktion, når forrøret skal isoleres. Bemærk! Isoleringsmaterialet afgiver ikke glaspartikler i luften under isoleringsarbejdet. NoTox Systems A/S 1. udgave, april af 13

10 7. Forholdsregler under montage Under håndtering af additivet type Satacen3 og Platinum Plus DFX skal der træffes arbejdshygiejniske forholdsregler. Der henvises til sikkerhedsdatabladet for additivet, men hovedpunkterne beskrives her: 1. Ventilationsforhold Sørg for god ventilation 2. Beskyttelseshandsker Brug handsker af nitrilgummi eller naturgummi 3. Øjenbeskyttelse Ved risiko for stænk bruges beskyttelsesbriller eller skærm 4. Beskyttelsesbeklædning Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå hudkontakt 5. Hygiejniske rutiner Rygning er forbudt i arbejdsområdet. Sørg for god hygiejne. Vask hænder efter håndtering af additivet. Ved stænk på huden skylles den med vand og vaskes med mild sæbe. 8. Idriftsætning og opfølgning Alle parametre for systemets funktion er indstillet ved leveringen. Før partikelfiltersystemet sættes i drift første gang, skal funktionerne dog kontrolleres. Se separat vejledning for DYNATEST AML. 1. Slå tænding til. Der skal komme en alarm kode nr. 39 Lavt additiv niveau 2. Fyld additiv i additivtanken. Alarm kode 39 skal forsvinde 3. Tast ( ) på programmeringsenheden for at fylde additiv i dieseltanken. På displayet vises nu tankstørrelsen i liter. Ved hjælp af +/- tasterne tastes det aktuelle tankindhold ind. Efter aktivering af returtasten startes doseringen automatisk. ( ) blinker indtil doseringen er afsluttet. 4. Er der ingen yderligere alarmer er systemet operationelt 9. Betjening 9.1. Tankning af dieselbrændstof Tast ( ) for at påfylde additiv i dieseltanken Display viser tankstørrelsen i liter. Tast +/- tasterne til display viser den aktuelle tankning. Tast returtasten for at starte dosering. ( ) blinker indtil doseringen er afsluttet Ved fejlkode 36 højt modtryk vil den aktive regenerering være virksom. Det kan også være nødvendigt for chaufføren at belaste motoren og dermed forøge temperaturen i udstødningen. Alarmen nulstilles når filteret har regenereret. NoTox Systems A/S 1. udgave, april af 13

11 10. Servicering af partikelfiltersystemet Det fremgår af Garantikortet, hvor ofte partikelfilteret skal til service. Vi gør dog opmærksom på, at de aktuelle driftsbetingelser kan medføre hyppigere eller længere serviceintervaller end foreskrevet. Som minimum skal partikelfilteret dog renses én gang om året. Notox Flex skal adskilles ved servicering, filterdelen udskiftes med en ny- eller nyrenset filterdel. Når køretøjet er forsynet med partikelfiltersystemet Notox Flex er det vigtigt at følge de anvisninger på vedligehold, som køretøjet og motorfabrikanten foreskriver. Servicen skal omfatte følgende punkter: Kontrol af additivsystemet og modtryksovervågningen Kontroller om slanger og forbindelser er tætte og ubeskadiget Additivtanken efterfyldes med den samme type additiv som ved levering Ombytning eller rensning af partikelfilteret Kontrol af varmeisolering 1 Kontrol af additivsystemet og modtryksovervågningen Det kontrolleres om alle slangeforbindelser og fittings er ubeskadiget og tætte. Defekte dele udskiftes.. 2 Efterfyldning af additiv NoTox Systems A/S anbefaler Satacen 3 eller Platinum Plus DFX som additiv. Additivet kan leveres i 2,5 liters dunke, 28 liters og 200 liters tromler. 3 Ombytning eller rensning af partikelfilteret. Filtermodulet sendes til Notox Systems A/S, som kontrollerer filterkernen for skader og afbrænder soden i en atmosfæreovn og renser kanalerne for aske. Er der indgået en serviceaftale med et ombytningsfilter leveres dette inden det brugte filtermodul demonteres. Ved genmontering ilægges der nye pakninger. Isoleringen på indgangsrøret efterses og repareres om nødvendigt. Der må under ingen omstændigheder bruges trykluft til at fjerne sod og støv fra filteret. NoTox Systems A/S 1. udgave, april af 13

12 Partikelfiltersystemet er samlet med 2 stk. spændbånd mellem filtermodulet (A) og indløbsmodulet (B) og udløbsmodulet (C). Filtermodulet er yderligere fastholdt i et ophæng (ikke vist da det afhænger af køretøjets type og opbygning). Demontering af partikelfilter 1. Demonter kobberrøret på indløbsmodulet 2. V-clamp på ind- og udløbsmodul demonteres. 3. Partikelfilteret understøttes før det demonteres fra ophænget. 4. Partikelfilteret demonteres fra ophænget og sænkes fri af køretøjet. Hvis partikelfilteret er monteret i lodret position kan det være nødvendigt først at demontere udløbsmodulet fra filtermodulet. 5. Partikelfilteret sænkes og de 2 spændebånd mellem modulerne afmonteres. 6. Filtermodulet placeres i en plasticpose og forsegles. 7. Grafitpakningerne kasseres 8. Filtermodulet sendes til Notox Systems A/S, som afbrænder soden i en atmosfæreovn og suger det rent for aske. Montage af partikelfilter Partikelfilteret monteres i modsat rækkefølge med nye pakninger. Er spændebånd og V-clamp defekte udskiftes de. B. A. C. 11. Arbejdshygiejniske forholdsregler/personlige værnemidler Man skal være opmærksom på de arbejdshygiejniske forhold, under servicering af systemet. Arbejdstilsynet og Industriens Branchemiljøråd har udgivet en vejledning og checkliste, der kan hentes på følgende web-adresse: Det anbefales derfor, at følge nedenstående forholdsregler: NoTox Systems A/S 1. udgave, april af 13

13 Generelt: Arbejdet skal foregå under effektiv mekanisk ventilation. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undgå rygning ved arbejdsområdet. Løft og håndtering: Arbejdet kan indebære tunge løft og løft i uhensigtsmæssige stillinger. Brug derfor små værkstedslifte/donkrafte. Åndedrætsværn: Der skal anvendes luftforsynet helmaske eller filtermaske med partikelfilter P3 evt. kombineret med A1 filter. Alternativt kan der benyttes et kombifilter type A2P2, som også er et velegnet værn mod støv og dampe fra additiver. Åndedrætsværn benyttes i følgende arbejdssituationer: Når der påfyldes additiv Ved montering/afmontering af partikelfilteret under service. Beskyttelseshandsker: Brug beskyttelseshandsker af typen nitrilgummi. Beskyttelseshandsker benyttes i følgende arbejdssituationer. Påfyldning af additiv Vending af partikelfilter Montering/afmontering af partikelfilter Øjenværn: Brug tætsluttende beskyttelsesbriller, når der arbejdes med snavsede partikelfiltre og ved påfyldning af additiv. Beskyttelsesbeklædning: Brug egnet engangsbeskyttelsesdragt med hætte for at undgå sod eller stænk fra additivet på arbejdstøjet. 7. Bortskaffelse af partikelfiltersystemet Når partikelfilteret ikke længere skal være monteret på køretøjet, sendes det til Notox Systems A/S, som sørger for at destruere det uden at skade miljøet. NoTox Systems A/S 1. udgave, april af 13

14 Bilag El-diagram for montage af aktiv regenerering NoTox Systems A/S 1. udgave, april af 13

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 21.10.2009 J.nr: 1131338-20 Principgodkendelse nr. 18d Det attesteres herved at Emicon-Systems A/S, EmiFlex og Emifit 1 overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 14.05.2004 J.nr: 1131338-06 Principgodkendelse nr. 01a Det attesteres herved at NoTox Systems A/S, NoTox One overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 09.12.2008 J.nr: 1131338-13 Principgodkendelse nr. 10b Det attesteres herved at H. Daugbjerg A/S, Scan-Filter Systems Active overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 10.05.2004 J.nr: 1131338-10 Principgodkendelse nr. 06a Det attesteres herved at H. Daugbjerg A/S, Scan-Filter Systems overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 19.10.2004 J.nr: 1131338-08 Principgodkendelse nr. 05b Det attesteres herved at Purefi A/S, PUREFI QSF overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 17.12.2008 J.nr: 1131338-27 Principgodkendelse nr. 25 Det attesteres herved at Baumot BA B partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 19.01.2004 J.nr: 1131338-08 Principgodkendelse nr. 05 Det attesteres herved at Purefi A/S, PUREFI QSF overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 08.07.2010 J.nr: 1131338-36 Principgodkendelse nr. 34 Det attesteres herved at Purefi A/S, PureSiC-Expand overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 28.11.2007 J.nr: 1131338-01 Principgodkendelse nr. 07d Det attesteres herved at DPF Service, DPF type L og type C overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelse nr. 25A. Det attesteres herved at. Baumot BA-B partikelfilter. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er

Principgodkendelse nr. 25A. Det attesteres herved at. Baumot BA-B partikelfilter. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20. februar 2013 J.nr:TS2060107-00001 Principgodkendelse nr. 25A Det attesteres herved at Baumot BA-B partikelfilter overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 03.05.2006 J.nr: 1131338-01 Principgodkendelse nr. 07c Det attesteres herved at DPF Service, DPF type L og type C overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 07.04.2010 J.nr: 1131338-31 Principgodkendelse nr. 29 Det attesteres herved at PURItech, DPFN og DPFN+ partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 28.11.2007 J.nr: 1131338-17 Principgodkendelse nr. 15a Det attesteres herved at DPF Service, DPF type L og type C Aktiv overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20.11.2008 J.nr: 1131338-25 Principgodkendelse nr. 23 Det attesteres herved at Pirelli Feelpure / GB Environment AB / BF Environment smba overholder

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 24.06.2004 J.nr: 1131338-12 Principgodkendelse nr. 08 Det attesteres herved at Patton DPF-City overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation og er

Læs mere

Principgodkendelse nr. 15A. Det attesteres herved at. DPF Service, DPF type L og type C. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er

Principgodkendelse nr. 15A. Det attesteres herved at. DPF Service, DPF type L og type C. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20. februar 2013 J.nr:TS2060107-00001 Principgodkendelse nr. 15A Det attesteres herved at DPF Service, DPF type L og type C overholder Trafikstyrelsens

Læs mere

Principgodkendelse nr. 34. Det attesteres herved at. Purefi A/S, PureSiC-Expand. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er

Principgodkendelse nr. 34. Det attesteres herved at. Purefi A/S, PureSiC-Expand. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20. februar 2013 J.nr:TS2060107-00001 Principgodkendelse nr. 34 Det attesteres herved at Purefi A/S, PureSiC-Expand overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 10.10.2007 J.nr: 1131338-19 Principgodkendelse nr. 17 Det attesteres herved at Komi Contractor Supply ApS, Proventia FK DPF 18/20 overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 29.06.2010 J.nr: 1131338-30 Principgodkendelse nr. 28a Det attesteres herved at Proventia Proair partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 26.09.2006 J.nr: 1131338-18 Principgodkendelse nr. 16 Det attesteres herved at DCL / TechnoFlex, MINE-X SOOTFILTER overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20.06.2006 J.nr: 1131338-12 Principgodkendelse nr. 08b Det attesteres herved at Patton DPF-City overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation og er

Læs mere

Principgodkendelse nr. 23A. Det attesteres herved at. Pirelli Feelpure. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er

Principgodkendelse nr. 23A. Det attesteres herved at. Pirelli Feelpure. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20. februar 2013 J.nr:TS2060107-00001 Principgodkendelse nr. 23A Det attesteres herved at Pirelli Feelpure overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 24.09.2008 J.nr: 1131338-23 Principgodkendelse nr. 21a Det attesteres herved at Engine Control Systems Europe, ECS Unikat overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 31.5.2011 J.nr: 1131338-37 Principgodkendelse nr. 35 Det attesteres herved at Dinex A/S, DiTRAP overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er principgodkendt

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 06.05.2010 J.nr: 1131338-33 Principgodkendelse nr. 31 Det attesteres herved at HUSS Umwelttechnik GmbH, MD filter serie overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 14.09.2004 J.nr: 1131338-03 Principgodkendelse nr. 09 Det attesteres herved at Engine Control Systems Europe, ECS PuriFilter overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø MT Filter Aps Metalgangen 7 Karlslunde Hvad laver en filterrenser? Anno 2003 : Taastrup-Hedehusene-Karlslunde 2 ovne -9 ovne 2 fuldautomatiske rensemaskiner Indgå

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 11.08.2008 J.nr: 1131338-24 Principgodkendelse nr. 22 Det attesteres herved at Dinex A/S, DiSiC Catalysed overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Renseteknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. Per Lavmand. Lavmands A/S

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Renseteknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. Per Lavmand. Lavmands A/S Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Renseteknologi Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer)

BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer) PROFFESSIONEL RENS BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer) BARDAHL PROF CLEANER er designet til effektivt at rense indsprøjtningssystemet i motorer på benzinog dieselbiler, samt

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi CRT / SCRT Busser. >Project Proposal for Dennis Busses > Per Lavmand.

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi CRT / SCRT Busser. >Project Proposal for Dennis Busses > Per Lavmand. Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Emissions teknologi CRT / SCRT Busser Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder

Læs mere

Principgodkendelse nr. 05B. Det attesteres herved at. Purefi A/S, Purefi QSF. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er

Principgodkendelse nr. 05B. Det attesteres herved at. Purefi A/S, Purefi QSF. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20. februar 2013 J.nr:TS2060107-00001 Principgodkendelse nr. 05B Det attesteres herved at Purefi A/S, Purefi QSF overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø MT Filter Service Partikelfiltret funktion Erfaringer med service Gode råd mht. vedligehold MT Filter 2017: Specialværksted kun filtersystemer Karlslunde 500m², Hedehusene

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

1. Afmontering AFMONTERING - MONTERING : TURBOLADER. 1.1. Motor DV6TED4. Afmontering - Montering : turbolader B1HG018VP0

1. Afmontering AFMONTERING - MONTERING : TURBOLADER. 1.1. Motor DV6TED4. Afmontering - Montering : turbolader B1HG018VP0 Afmontering - Montering : turbolader B1HG018VP0 VIGTIGT : Overhold reglerne om sikkerhed og renlighed. 1. Afmontering Frakobl batteriet. Afmonter motorafdækningen. 1.1. Motor DV6TED4 AFMONTERING - MONTERING

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 05.02.2010 J.nr: 1131338-29 Principgodkendelse nr. 27 Det attesteres herved at Dinex A/S, DiSiC SYSTEM overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE

DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE VIGTIG INFORMATION! DIESEL PARTIKEL FILTRE - HVAD DU UBETINGET SKAL CHECKE VED UDSKIFTNING! ENGINEERED IN GERMANY W200_A5_Walker_DPF_Check_List_Cover_Color_DK_02.indd 1

Læs mere

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Niels-Anders Nielsen, Chefkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Temadag: Emissionssystemer til tunge

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand.

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand. Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Emissions teknologi NON-Road Maskiner Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder

Læs mere

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Neotherm Solar Mobilcenter Installation- og betjeningsvejledning 1. Konformitetserklæring Neotherm Solar Mobilcenter er produceret i henhold til de grundlæggende europæiske retningsliner. De tilhørende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tåstruphøj 36

Sikkerhedsdatablad. Tåstruphøj 36 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Leverandør: Revision: 18-08-2007 / BR FR Kemi ApS Erstatter den: Tåstruphøj

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekaniskvask med sæbe og vand. Øjenkontakt : Skyl omgående

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer. Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Øjenkontakt : Kommer stoffet i

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199376 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

partikelfiltre til lastbiler Erfaringer med

partikelfiltre til lastbiler Erfaringer med Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 12 Offentligt Erfaringer med partikelfiltre til lastbiler Ove Holm, cheføkonom Ja til miljøzoner som i Sverige og som foreslået i Aalborg Afvejning af Miljø

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Life Catalyst 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. Life Catalyst 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Revisionsdato: 2004-03-03. SIKKERHEDSDATABLAD Life Catalyst 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn: Life Catalyst Nødtelefon(er): Giftinformationscentralen, tlf.: 112. Producent:

Læs mere

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand.

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Instruktionsbog For sprøjtevogn til desinfektion af stalde Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Lad evt. lidt rent vand stå i maskinen

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 04.0.2005 J.nr: 3338-09-0 Principgodkendelse nr. 3 Det attesteres herved at HUSS Umwelttechnik GmbH, -MK overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Terpentin, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Terpentin, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1701029 Udarbejdet den: 04-06-2007 / JST Anvendelse: Fortynder til lak og maling. Overfladebehandling af

Læs mere

Kap. 9 Mineralblandeanlæg

Kap. 9 Mineralblandeanlæg Kap. 9 Mineralblandeanlæg 1 ADVARSEL OG SIKKERHED... 2 2 INDTASTNING AF RECEPT... 3 2.1 MF5000 PROGRAM... 3 2.2 MULTCOM PROGRAM... 3 2.3 NÆRINGSSTOFBEREGNING... 4 3 RENGØRING... 5 4 KALIBRERING... 6 5

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 30.04.2008 J.nr: 1131338-22 Principgodkendelse nr. 20a Det attesteres herved at Eminox FBC Active Filter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelse nr. 04B. Det attesteres herved at. Eminox Scandinavia, CRT. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er

Principgodkendelse nr. 04B. Det attesteres herved at. Eminox Scandinavia, CRT. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20. februar 2013 J.nr:TS2060107-00001 Principgodkendelse nr. 04B Det attesteres herved at Eminox Scandinavia, CRT overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Universal

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 30.04.2008 J.nr: 1131338-21 Principgodkendelse nr. 19a Det attesteres herved at Eminox FBC Filter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation og

Læs mere

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet.

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg. NyCigaret kan man ikke kæderyge på NyCigaret

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup MES Korrolyseanlæg September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk Serviceafdelingens direkte

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flammesprøjtepulver

Læs mere

Miljøzonekontrol ved syn

Miljøzonekontrol ved syn Miljøzonekontrol ved syn Niels-Anders Nielsen Hvordan får man et miljøzonemærke? Principgodkendelse af partikelfiltre Vedligeholdelse af partikelfiltre Status for miljøzonemærket Reglerne Loven vedtaget

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Titel: Partikelfiltre til biler. Forfatters titel: Diplomingeniør. Navn: Peter Jessen Lundorf

Titel: Partikelfiltre til biler. Forfatters titel: Diplomingeniør. Navn: Peter Jessen Lundorf Titel: Partikelfiltre til biler Forfatters titel: Diplomingeniør Navn: Peter Jessen Lundorf Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN 1603-9696

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean. 8000UP+ og 8000AP+

Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean. 8000UP+ og 8000AP+ Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000UP+ og 8000AP+ Indholdsfortegnelse: Beskrivelse af AquaClean Side 3 Fjernbetjening Side 4 Programmering Side 5 Åbne Service låge Side 6 Skift aktiv kulfilter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: - Udarbejdet den: 02--2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Oversigt additivtyper

Oversigt additivtyper Oversigt additivtyper (vejledningen gælder kun additiv til hårde additivtanke) PSA modeller : *Stop dato afhænger af modelversion ** Se skema herunder for 3. generation split VIGTIGT! Det er yderst vigtigt

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Principgodkendelse nr. 19A. Det attesteres herved at. Eminox FBC Filter. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er

Principgodkendelse nr. 19A. Det attesteres herved at. Eminox FBC Filter. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20. februar 2013 J.nr:TS2060107-00001 Principgodkendelse nr. 19A Det attesteres herved at Eminox FBC Filter overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere