Bilag 1. Ansøgninger til 18-hovedpuljen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Ansøgninger til 18-hovedpuljen 2014"

Transkript

1 Foreninger for ældre 2 Besøgs-, Demens- og Aflastningstjenesten (se også ansøgning 31) Søger til annoncering, foldere og rekruttering af besøgsvenner. Søger også til studietur for at udvikle besøgstjenesten samt til lidt administration. Regnskab er en del af Herning Frivillig Center. Underskud i Sunds Pensionistforening Søger til aktiviteter, feks. Edb, bridge, kortspil og nørkleri. Foredrag om demens, diabetes mm Vennekredsen v. Birketoft Søger til leje af sommerhus, som beboerne (ca. 35) kan besøge i sommerdag. Har mange typer af aktiviteter på plejecentret i det daglige og beboerblad Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne Søger til kørselsgodtgørelse til de aflastere og til kurser og temadage for de. regnskab eller budget Underskud på kr. i Brugt kr. Overført fra 2011 og fået fra 18. Udg. for og underskud på kr. i I 2012 udg.for og indt.for Overskud på kr. Indt.for kr. og udg.for kr. Har også fået af restpuljen Afslag pga formue Sandet pensionistforening Søger tilskud til husleje (brugte i indtægter for og kr.) udg.for 9947 i Ørnhøj og Omegns Søger til aktiviteter som foredrag, udflugter, I 2012 indg.for og Pensionistforening sang, fællesspisning mm udg.for kr Engholms venner Engholms venner har 25 års jubilæum i Indtægter for og Januar 2014 og vil gerne holde en fest for udgifter for beboerne på plejecentret og deres pårørende underskud i og medlemmer ude fra byen. penge til underholdning søgte ikke 31 Besøgs-, demens, og Aflastningstjenesten (se også ansøgning nr. 2) 32 Assing Sogns Pensionistforening. 33 Skarrild-Karstoft Pensionistforening 35 Ældre Sagen Lokalafdeling for Aulum-Haderup- Trehøje Søger til koordineringsarbejde, uddannelse af og studietur, pleje af besøgsvenner. Søger til underholdning, kulturelt og socialt arbejde for pensionister. Søger til foredrag, udflugter og ugentlige møder. Søger til kørsel til aflastere og undervisere i edb, til "skubbeklub" på Birketoft se ansøgning nr underskud i 2012 på kr Får i anden ansøgning se overnfor nr. 2 I 2012 har de indt.for og udg.for Indtægter for og udg.for kr. Betaler for varme Indt.for og udg.for kr. i

2 37 Hodsager onsdagsklub Søger tilskud til honorar til foredragsholdere og udflugt Timring Pensionistforening Søger til leje af Timring Sportscenter (selvejende inst.) Røde Kors, Aaskov Afd. Søger tilskud til sommerudflugt til. Søger også til opstart af demenstjeneste Hygge klubben i Fasterholt Søger aktiviteter som ugentlige møder, foredrag, små ture og årlig udflugt BINDINGSVÆRK for Søger tilskud til årlig sommerudflugt. Senioer i Aulum 47 Hammerum Efterløns- og Pensionistforening 48 Vinding Vind Pensionistforening 49 Onsdagsklubben (Vildbjerg) Søger til lokaler, foredrag, underholdning evt. en ekstra tur med bus. Søger til underholdning og to udflugter. Søger til foredrag og musikunderholdning. 51 Røde Kors, afd. Sunds Søger til opstart af vågetjeneste på Plejecenter Søglimt i Sunds og til drift af besøgsvenner i Sunds 66 Vildbjerg-Skibbild pensionist- & seniorklub tilskud til aktiviteter Del af Røde Kors Herning (se ansøgning nr under "Øvrige") Røde Kors Trehøje Søger til vågetjeneste, nørklere og afd.677 ledsagerordning ÆldreSagen Aaskov Søger tilskud til kørsel til bestyrelsen (3000 kr) og til kulturel tur til Kbh, (4000) og til hjertestarterkursus (2000 kr.) Ældre Sagen Lokalafdeling Søger til annoncer omkring ny e aktiviteter: Herning fortællecafe og motionsvenner 79 Haunstrup Seniorklub Tirsdagsklubben Søger til aktiviteter ,85? regnskab eller budget Indtægter for ca kr. og udgifter for ca kr. (kasseregns.) Indtægter for og udg.for kr. i søgte ikke Indt.for og udg.for kr. Og giver til landsforening søgte ikke Indtægter for og udg.for i Indtægter for og udgifter for kr. i Indtægter for og udgifter for kr Indtægter for og udgifter for kr Indtægter for og udgifter for i Opstillet budget for opstart af vågetjeneste og til drift af besøgstjeneste. 2x5000 kr. Se Røde Kors Herning under Øvrige Indtægter for og udgifter for kr. Overskud på Indtægter for og udg.for Indtægter for kr. og udgifter for kr.i lokalafd Indtægter for og udg. for kr Indtægter for 2500 kr. og udgifter for 3290 kr. i

3 80 Døves Pensionistklub "Heden" 92 Stakroge Pensionistforening 9000 til tre foredrag, 3 it-kurser for døve 6000 kr., foreningsdrift for 2000 kr. og lokaleleje m/teleslynge 2000 kr. Søger til husleje af Stakroge beboer- og kulturhus kr., højskoleaftner kr. Fest kr. og til bus til udflugt kr. 93 Aulum Krolf Klub Søger tilskud til opsætning af læhegn. 94 Feldborg Omsorgsklub tilskud til udflugt og aktiviteter. 95 Feldborg-Haderup Pensionistforening Søger støtte til udflugter. Mis og socialt udsatte 6 Mandeklubben - AK09 midler til aktiviteter til mænd, der IOGT. 13 møltrup beboer- og sportsforening Søger til motion, musikudøvelse og fodbold/anden sport for hjemmets beboere 26 Herning Lænken Søger til kr. til generel drift (el, vand og varme kr, telefon/internet 6.000, kontorart. for kr og annoncet for kr). Og søger desuden kr. til aktiviteter. Samlet ansøgning kr. 34 Cafe Kilden Søger til aktiviterer - gerne ud af huset. 36 Cafe Hjørnestenen midler til drift og aktiviteter. 39 Kirkens Korshær Herning midler til forskellige aktiviteter på Fruehøjvej og Bethaniagade samt ferielejr regnskab eller budget Indtægter for og udgifter for kr. Brugte ekstra penge i 2012 til pensionisttræf Udgifter for og indtægter for (for del af 2012). Betaler kr. til kulturhus Indtægter 1100 og udgifter på 600 kr. Har fået af restpuljen. Afslag, da 18- midler prioriteres til aktiviteter Indtægter og udgifter for kr Indtægter for og Afslag pga. udgifter for kr formue Indtægt kr.( 18) og udgifter for ca kr. Har brugt af formue Indtægter for og udg.for 820 kr Indtægter for og udgifter for , heraf til akt Indtægter for og udg.for uden løn til leder Indtægter for kr. og udgifter for i alt kr. Overskud på kr. i Indtægter på 1,4 mill og udg.for 1,57 mill. inkl. personale. Bruger kr. på socialt arbejde. Overskud i 2012 på kr

4 63 Frelsens Hær Herning Søger til alm.drift af aktiviteter (Åbent hus) og til julehjælp til ca. 200 familier samt familielejr. 64 IOGT Herning midler til drift og aktiviteter. 67 Den almennyttige Fond Fred og Forsoning 77 Sand de Hjemløses landsorganisaion midler til drift og aktiviteter. midler til drift af foreningen, herunder rejseudgifter n for hele IOGT- Danmark er på 3,3 mill, med likvid beholdning på ca. 1,0 mill. for hele DK Hvilestuen, Danmarksgade midler til drift af skurvogn på Danmarksgades P-plads. Søger til juleaktiviter, kaffe og bisidderordning for sprittere, der bruger skurvognen Huset efter aftale 0 kr.- nystiftet forening Patientforeninger 1 Hypermobile og HMS midler til information om sygdommen samt arrangementer Hjernesagen i herning og tilskud til liftbus til deres årlige Ikast-Brande udflugt KLO, Kultur og midler til indlæsning af lydbøger. Litteraturorientering for læsehandicappede regnskab eller budget Indtægter for kr. og udgifter for kr.. Underskud i 2012 på kr Lokalt regnskab for Herning: Indtægter for og udg.for i Underskud på 2783 dækket af IOGT Danmark, der havde et samlet underskud på kr Indtægter på kr. og driftsudg. For og finansiel.omk. For (kreditforening). Samlet overskud på 3916 kr Brugt 3839 til transport og ca kr. til adm. Ingen indtægt i søgte ikke Nystiftet forening, der ikke har regnskab. Indtægt på kr ( 18 fra Herning) og udgifter for , heraf til løn og kr. til adm søgte ikke Indtægter kr. og udgifter for kr Indtægter for kr. og udgifter for kr Indtægter på kr. og overskud i 2012 på kr Afslag pga. formue og overskud i

5 15 Osteoporoseforeningen afd. Herning, Holstebro, Ringkøbing/Skjern, Ikast/Brande 19 Lungepatient.dk Nordvestjysk afd. (se også ansøgning 24) 24 Lungepatient.dk nordvestjysk afd. (se også ansøgning 19) 27 Astma-Allergi Foreningen - Luftballonen (sommerlejr) Søger penge til foredrag af høj kvalitet. 7 møder pr. år - 4 i Herning. tilskud til kursus på Vildbjerg Sports og Kulturcenter for 24 medlemmer. midler til alm. Drift af foreningen (benytter HFC) midler til 2 deltagere fra Herning kr (lån i banken) kr (lån i banken) regnskab eller budget Indtægter for kr. og udgifter for kr. Indtægter for kr og udgifter for kr. Indtægter for kr og udgifter for kr. Indtægter for og udgifter for kr se ansøgning nr Afslag på grund af formue Parkinsonforening Søger til drift og aktiviteter - ny forening uden Budget med i regnskab endnu indtægt og i udg Dansk Blindesamfund Søger til transport af ældre medlemmer, der ellers har svært ved at deltage i møder. 52 Cochlear Implant Foreningens Netværksgruppe MIDT- VEST 56 Foreningen for de s aktiviteter på Anker Fjord Hospice, Hvide Sande midler til drift af foreningen og aktiviteter i lokaler med tele-slynge. Søger tilskud til de arbejde. Fra Herning: 6 ud af 93 og 43 patienter ud af kr. + penge på kapitalplejeordnin g (1 mill) Indtægter for og udgifter for i kredsen. udgifter for 5826 kr. Indtægter fremgår ikke. Indtægt (donation) kr. og udgifter for kr Afslag pga formue afslag 61 PTU Midtvest - Jylland Søger til drift og aktiviteter i foreningen for Indtægter for kr. og polio, trafik og ulykkesramte udgifter for kr Hjerteforeningen, Herning Søger til forebyggende arbejde i Hjertecafeen Indtægter for kr. og og til kurser i førstehjælp udgifter for Stafet For Livet Søger til arrangement "Stafet for livet" for kræftramte, der løber i hold i et døgn. 68 Aspergerforeningen tilskud til foredrag omkring asperger og drift af forening Må maksimalt have kr. i formue i lokalafdelingen Fra løbet i 2012: indtægt på og udgift på Overført til Kræftens Bekæmpelse. Indtægter på kr. og udgifter for kr. Brugt kr. i Herning afd

6 70 Herning Lokalgruppe u/ Gigtforeningen 81 Alzheimerforeningen Midt- Vest 86 Diabetesforeningen, Herning Lokalforening Psykiatri 10 FIFS - Foreningen Idræt for Sundhed Søger til arrangementer og lokal drift af forening Ny forening, der vil dække Gl. Rinkøbing amt. Søger til aktiviteter i Herning (naturvarndring + foredrag) Søger til motivationskurser, cafe samt 3-4 foredrag. Søger til stort foredrag i april. Herning afd. har og kredsen har kr. Er startet her i august og har ikke regnskab ? Søger til drift af foreningen, der tilbuder idræt for psykisk sårbare. Det er nødvendigt med små hold og instruktør Foreningen Sind Søger til drift og til nye aktiviteter med fokus på idræt. 76 BEDRE PSYKIATRI Herning/Ikast-Brande Søger til drift og aktiviteter, herunder uddannelse af bisiddere, netværksgrupper og foredrag Gnisten - Kibæk Søger til drift af forening i Kibæk. Har fokus på hele familien i aktiviteterne Selvhjælpsgrupper 88 Hjælp til Selvhjælp Hjælp til Selvhjælp har ønsket en pris- og lønfremskrivning af tilskuddet. Da der jf. Herning Kommunes budgetprincipper ikke generelt sker pris- og lønfremskrivning i Herning Kommune, indstilles det, at foreningen modtager det samme tilskud som i Flygtninge/integration 9 Dantam IF Søger til idræt og socialt samvær. Søger også til kurser med sund livsstil Dansk Tamilsk Søger til arrangement omkring sund mad. Venskabforenig regnskab eller budget Regnskab for Vestjyllandskr.: indtægter på kr. og udg. For kr. Kan ikke se udg.for Hernining afd Budget på kr. i 2014 til to foredrag og annoncering ny Indtægter for og udgifter for kr. - overskud på Indtægter for og udgifter for , heraf til instuktørløn Indtægter for og udgifter for , heraf ca til aktiviteter Indtægter for 2610 (kont.) og udgifter for kr. i ingen Indtægter for og udgifter for i Indtægter for kr. og udgifter for i Indtægter for og udgifter for Indtægt på og udgift for i

7 20 Venskabsforeningen Ny forening for bosniske familier. Søger til lektiehjælp, dansk undervisning for voksne og socialt samvær. Vil også have sundhedsaktiviteter og IT-kurser Somalisk Dansk Venskabforening 40 Dansk Arabisk Venskabsforening 43 Dansk Afgansk Venskabsforening DAVF 44 Dansk Tamilsk Informations Center 53 Dansk Flygningehjælps UngeNetværK Vestjylland 55 Dansk Flygningehjælps UngeNetværK Vestjylland 58 Integration på den fede måde midler til indsat for overvægtige børn og kvinder. internet til klubben, der bruges meget af unge. Søger også til aktiviteter. Søger til drift og aktiviteter i foreningen ? 10 Ny forening uden regnskab. 176 kr. den 31/ i banken Søger til 10 madkurser til 10000, 5 motionsforløb til 5000, 2 natur til 6000, 3 debatmøder til og 2 konferencer om kriminalitet til drift af foreningen Søger til aktivitet for unge, bla pigeklub, bowling, pool, fællesspisning og filmaftner. Samt sportsdage, fester og udflugter dobbelt ansøgning? - se også nr. 53. Dog er denne ansøgning mere rettet mod et ønske om at få egne lokaler tur til Fårup sommerland for 40 børn Multiaktiv Forening Søger til 12 x sund mad til IT-kurser for 4800, motion til 2880, drift af forening 2500 og til foredrag til 3000 kr. 78 Midtjydsk Vietnamesisk Forening Har ikke regnskab for 2012 (startede i 2013) midler til kulturelle arrangementer som vietnamesisk nytår, børnefestival, udflugter og idrætstræf Insam midler til sport og multikulturelle arrangementer med sund mad og sund livsstil regnskab eller budget Budget for 2012 på samlet kr. - mest til udflugter ny Har ikke et regnskab for hele startede i juni. Har udgifter for og indtægter for kr. + kontingenter Indtægter for også fra Børn og Kultur til lokaler og unge medlemmer. Udgifter for ca kr, heraf til husleje. Indtægter for og udgifter for kr. Har regnskab fra 1/9-31/12 på indtægter for 6720 og udgifter for Nystartet. Indtægter for og udgifter for i se ovenfor Afslag - søg lokaler hos BOU Udgifter for kr og indtægter for kr. i afslag i restpulje (- regnsk) Stadig ny forening - ikke aflagt regnskab. Budget med kr i indtægt og i udgift Indtægter for kr. og udgifter for i Indtægter for og udgifter for

8 brugerlige frivil- regnskab eller budget 84 Jyske Multikulturelle Søger til aktiviteter for kvinder fra syv Indtægter for kr. og Kvinder kulturer. Fra januar nye aktiviteter med udgifter for syning, sport og familieudflugt Somalisk Kultur forening i midler til lektiehjælp og hjælp til Herning ældre borgere med papirer. Øvrige 4 Børns Voksenvenner Herning midler til uddannelse af voksenvenner, kørsel, møder og fællesarr Børns Vilkår tilskud til rådgivningstilbud (Børnetelefonen, Børnechatten, Forældretelefonen). Landsdækkende tilbud. Vurderer at 720 børn/forældre fra Herning benytter tilbud Ventilen Herning midler til aktiviteter til ensomme unge år. 16 Dansk Folkehjælp Herning (se også nr. 17 og 72) 17 Dansk Folkehjælp (se også nr. 16 og 72) 28 Julekomiteen præster ved Fredens, Herning, Hedeager, Skt.Johannes og Gullestrup kirke Søger til julehjælp og aktiviter for enlige forsørgere. Vil opstarte netværk. midler til sommerlejr til sårbare børn og lave netværk mellem disse. midler til uddeling af julehjælp kr men har gæld til Ventilen Danmark ? her i marts. - bruger pengene nu til julen i Landsorganisationen KRIS Søger til drift af foreningen og til råd-givning, undervisning og forebyggelse af seksuelt misbrug. Søger til terapi af mindre bemidlede , aktiviter og maleworkshop kr og til week-endkurser for medarbejdere kr Indtægter og udgifter for især til husleje ( ). Bruger til aktiviteter Indtægter for og udgifter for Landsdækkende indtægter for 37,7 mill og udgifter for 36,6 mill. Indtægter for og udgifter for heraf til udd. Brugt 3146 til akt. og 3600 til husleje. Lokalt regnskab for Herning afd. Indtægter for og udg. for kr. Indtægter for og udgifter for i Indtægter og udgifter for uddeler alle penge Landsforeningen har indtægter for 1,539 mill og udg.for mill. Overskud på Fik 5000 kr. fra restpuljen. Fik ikke i 2012 Afslag pga. formue fra rest-puljen Se under ansøgning nr Afslag på grund af formue afslag i restupulje 8

9 54 Dansk Præmatur Forening Søger til skole- og daginstitutionskampagne med deres blad "Livsbladet". 57 Ungdommens Røde Kors, Påruplejren Søger midler til Påruplejren, hvor ca. 75 børn (6-14år) fra vestlige del af Region Midt. 59 Røde Kors, Herning Søger til forskellige indsatser som sygehusbesøgstjeneste, bisidder-netværk, besøgsvenner, nørklegrupper, lektiehjælp, skoletjeneste, vågetjeneste i Lind og Vesterled, demensarbejde og førstehjælp/samarit. Søger kr til vågetjeneste (kørsel om natten). Søger også til sommerlejr for flygtninge. Lektiecafe i Gullestrup 5000, Kursus og til hjertestarter. 69 Red Barnet Herning Søger til 11 arr. med familieoplevelsesture. Søger til entre, forplejning, transport og materialer til ture. 72 Dansk Folkehjælp (se også nr. 16 og 17) 75 Cyberhus - Center for Digital Pædagogik på lejr midler til indkøb af ekstra udstyr (hjertestarter og iltudstyr), da de har fået en stor gruppe af unge, der skal uddannes i førstehjælp/ samaritudd Søger til drift af onlinerådgivning til børn/unge. Vurderer at ca er fra Herning Har oplyst 0 kr. I regnskab har de likiver på kr. i likvider og egenkapital på kr. 82 UFL Herning Ikast-Brande Unge for Ligeværd søger om midler til arrangementer for unge med særlige behov. Frivillige fra Herning Gymnasium Natteravnene Herning Natteravnene går hver weekend i byens natteliv for at hjælpe unge og deltager også i større arr. Søger til kurser for, indkøb af gule jakker og bolcher samt til adm. af forening regnskab eller budget Landsforening med indtægter for kr. og udgifter for kr Afslag pga. formue ikke søgt Regnskab for lejr: indtægter på og udg.for ikke søgt Regnskab for Herning afd. Indtægter for (inkl. Butik) og udgifter for overskud sendes til landsforening. Søger også til Sunds - se ansøgning nr. 51 under Foreninger for ældre. Lokalt regnskab for Herning: Indtægter for og udg.for til aktiviteter til adm. Indtægter for og udg.for Landstal: indtægter for 2.04 mill og udg.for 2.04 mill. Ny lokal forening - med budget i 2013 på kr. Indtægter for kr. og udgifter for kr Afslag da vi støtter lejr via anden ansøgning fra rest-puljen Se under ansøgning nr

10 Herning Frivillig Center 89 Herning Frivillig Center HFC har ønsket en pris- og lønfrem-skrivning af tilskuddet. Da der jf. Herning Kommunes budgetprincipper ikke generelt sker pris- og lønfremskrivning i Herning Kommune, indstilles det, at HFC modtager det samme tilskud som i Samlet sum af ansøgninger og fordeling af 18- hovedpuljen i 2014 regnskab eller budget Søgt om Fordelt 10

Forslag til fordeling af 18-midler Restpuljen 2012

Forslag til fordeling af 18-midler Restpuljen 2012 Bilag til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. september 2012 SUNDHED OG ÆLDRE Mie Kaastrup Toft Forslag til fordeling af 18-midler Restpuljen 2012 Oplysninger til behandling af ansøgningerne 1 Indsatsområde

Læs mere

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013 Foreningen for ældre 28 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne 32 (og 34) Aulum Krolf Klub 29 Dansk Røde Kors, Trehøje Søger til dækning af underskud. Aktiviterne

Læs mere

Beslutning om 18-hovedpuljen 2016

Beslutning om 18-hovedpuljen 2016 Foreninger for Ældre 1 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum Hodsager Feldborg og Haderup sogne 32687911 Tilskud til aflastning til ægtefæller og samlever, besøgstjeneste for ældre og ensomme

Læs mere

Beslutning om fordeling af 18-hovedpuljen 2015 Social - og Sundhedsudvalgets møde 10. december 2014

Beslutning om fordeling af 18-hovedpuljen 2015 Social - og Sundhedsudvalgets møde 10. december 2014 Foreninger for ældre 91 Aflastningstjenesten under Kørselsgodtgørelse til de frivillige aflastere, der har behov for at Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, bruge bil. Feldborg og Haderup sogne 8.000 79

Læs mere

Bilag 1. Ansøgninger til 18-hovedpuljen 2015 Social - og Sundhedsudvalgets møde 10. december 2014. minus på 442 10 15 0 17 14 8.000 18.522 18.

Bilag 1. Ansøgninger til 18-hovedpuljen 2015 Social - og Sundhedsudvalgets møde 10. december 2014. minus på 442 10 15 0 17 14 8.000 18.522 18. Foreninger for ældre 91 79 41 1 22 5 81 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne Assing pensionistforening Aulum Krolf Klub Besøgs-,Demens- og aflastningstjenesten

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

NOTAT til dagsordenspunkt til SOS-mødet den 12. oktober 2011

NOTAT til dagsordenspunkt til SOS-mødet den 12. oktober 2011 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 17. august 2011 Sagsbehandler: Thomas Uhrskov NOTAT til dagsordenspunkt til SOS-mødet den 12. oktober 2011 Bilag 1. Beskrivelse af fordelinger af 18-midler i 2010

Læs mere

18-midlerne i 2013. Fordeling mellem puljerne i budgettet samt fordelingen mellem indsatsområder i forslag Budget.

18-midlerne i 2013. Fordeling mellem puljerne i budgettet samt fordelingen mellem indsatsområder i forslag Budget. 18-midlerne i Oversigt over fordelingen af midler på indsatsområder i henholdsvis hovedpulje og i. Innovationspuljen er ikke fordelt på indsatsområder. Fordeling mellem puljerne i budgettet samt fordelingen

Læs mere

160 medlemmer + beboerne på Sandfeldgården + andre ca. 15-20. personer. 585 medlemmer - 200 brugere. Medlems-antal 7753 137

160 medlemmer + beboerne på Sandfeldgården + andre ca. 15-20. personer. 585 medlemmer - 200 brugere. Medlems-antal 7753 137 Foreninger for ældre 1 Assing-Kibæk 8-10 Pensionistforening personer. De samarbejder med Sandfeldgården og har socialt samvær, bankospil, foredrag og udflugter sammen med plejecentret. tilskud til bustur

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Antal deltagere, frivillige og medlemmer Indtægter Udgifter Formue

Antal deltagere, frivillige og medlemmer Indtægter Udgifter Formue Foreninger for Ældre Ingen ansøgninger Ansøgere Misbrugere og socialt udsatte 1 KRIS (Kristen terapi og rådgivning for incestofte og seksuelt misbrugte) Kris søger midler til oplysning og forebyggende

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30.

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30. Ansøgninger 2015 1 Sagsnr. VOKSNE MED SINDSLIDELSE 1 Angstforeningen 84.876 44.876 40.000 2 Benzorådgivningen, Landsforeningen SIND 45.500 15.500 30.000 3 DepressionsForeningen 13.000 3.000 10.000 4 Idrætsforeningen

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

Besluttet af Social- og Sundhedsudvalget Bevilling - 18-hovedpuljen dec 2017

Besluttet af Social- og Sundhedsudvalget Bevilling - 18-hovedpuljen dec 2017 Foreninger for Ældre 1 Aflastningstjenesten v/ Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup 2 Assing-Kibæk Aflastnings- og besøgstjeneste for pårørende til kronisk og psykisk syge ægtefæller/samlevere.

Læs mere

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Røde Kors Ældre som er særligt udsatte eller ensomme Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Sociale cafeer, Cykling uden alder, kaffeklub

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2012 - budgetramme: 882.000 Ansøger Formål Begrundelse Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Overført fra 79 1. Svage ældre a) Ældrecentre o.lign. Optimistforeningen Solgavens Venner Arden Pensionistforening

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2013 - budgetramme: 899000 Ansøger 1. Svage ældre Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling a) Ældrecentre o.lign. OK-klubben i Hobro Omsorgsarbejde for svage ældre Holder til

Læs mere

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget:

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: 1.683.507 48% til Frivillighedshusene 808083,36 16% til ældreområdet 269361,12 16% til børneområdet 269361,12 16%

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 31 Godkendelse af referatet fra møde 5. september 2013 1 32 Budget/Regnskab

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00 Ansøgninger og bevillinger vedr. Frivilligt Socialt Arbejde Samlet budget til Frivilligt Socialt Arbejde: Frivillighedshusene 31%: 1.671.000,00 518.010,00 Til brug i april 77% af 1.671.000 = 1.286.670-768660

Læs mere

Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Søgt:kørsel 8900, lokaleleje 6000, fået: kørsel husleje

Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Søgt:kørsel 8900, lokaleleje 6000, fået: kørsel husleje 79 ansøgninger 2012 - budgetramme: 335.000 kr. Ansøger Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. 1. Motionstilbud Hobro vandrene gåture, udflugter 5.000 1.000 32914896 Fruerlundparken

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Nr. Forening Bevilget beløb 2012. Bevilling 1. runde 2015. Bevilget beløb 2013. Ansøgt beløb 1. runde 2015. Bevilget beløb 2014

Nr. Forening Bevilget beløb 2012. Bevilling 1. runde 2015. Bevilget beløb 2013. Ansøgt beløb 1. runde 2015. Bevilget beløb 2014 Nr. Forening Bevilget beløb 2012 Bevilget beløb 2013 Bevilget beløb 2014 Ansøgt beløb 1. runde 2015 Bevilling 1. runde 2015 1. 9220 De Frivillige 21.000 58.533 10.000 2. AF-Aalborg Seniorklub 2.000 2.000

Læs mere

udarbejdet af Komiteen YKSUMB 27-11-2014 30968 Lær at leve med kronisk sygdom 2012

udarbejdet af Komiteen YKSUMB 27-11-2014 30968 Lær at leve med kronisk sygdom 2012 Ind- og udgåede dokumenter, journaliseret fra d. 01-12-2014 til d. 07-12-2014 Senior- og Socialforvaltningen for Social- og Sundhedsområdet Løbenr. Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsløbenr.

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til 18 midler april 2010

Oversigt over ansøgninger til 18 midler april 2010 Oversigt over ansøgninger til 18 midler april 2010 Indsatsområder: Misbrug, Integration, Træning og sundhedsfremme på plejecentre, Ældre, handicappede og udsatte grupper Aktiviteter i lokalområdet, Foreninger

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Ansøgninger oktober 2012-18 midler

Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøger Bevilget beløb i april 2012 2012 - Aktivitet Ansøgt beløb i oktober 2012 Lokal forankring Solsikken Værested for førtidspensionister i Hørsholm Kommune. Mødes

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum

Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Åbent møde for Frivilligrådets møde den 15. maj 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Indholdsfortegnelse 008. Gennemgang af ansøgninger om økonomisk støtte 18 midler... 16 009. Frivilligdagen 2012...

Læs mere

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96.

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96. 79 midler 2013 Forening Kontaktperson aktivitet Forslag før reduktion formue telefonstjern e/besøgsord ning lokaleleje kørsel formuse under 20000 Opsamling Lokaleleje 33.250,00 28.150 Aktivitetsbestemt

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

Egenkapital på kr. Havde et driftsunderskud på kr. i ,00

Egenkapital på kr. Havde et driftsunderskud på kr. i ,00 Budget 2012-276.000 Side 1 Samlet oversigt for 2012.xls Nr. Dato Ansøger Hjemmehørende Beløb søgt i 1 24. maj Den Selvejende Institution Kultur- og litteratur for læsehandicappede (KLO) 2 2.feb Dansk Landsforening

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling Nr. Mål Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Friv.råds Frivillighedsrådets Gruppe Organisation fra 18-2 år tilbage kr. indstilling i

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

18 og 79 fordelt på målgrupper

18 og 79 fordelt på målgrupper 18 Alle udsatte Flygtningevennerne, Dansk Flygtningehjælp (55) Røde Kors Gundsø, Dansk (81) Røde Kors Roskilde, Dansk (90) Kirkens Korshær (11) udflugter for flygtninge og indvandrere til fremme af integration

Læs mere

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Budget/regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra møde den 20. november 2014 1 3 Scleroseforeningen - lokalafdeling

Læs mere

Antal deltagere, frivillige og medlemmer Indtægter Udgifter Formue

Antal deltagere, frivillige og medlemmer Indtægter Udgifter Formue Foreniner for Ældre 1 Aflastningstjenesten under Aflastning til ægtefæller og samlever, besøgstjeneste for ældre Menighedsplejen i Aulum og ensomme samt sindslidende, der ikke har netværk. Hodsager Feldborg

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion

Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion 1 Alzheimerforeningen Netværkscafé og klub for demensramte og pårørende kr. 12,000.00

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Inge-Lise Kofoed Beck Pkt. Tekst Side 19 Budget/regnskab 1 20 Godkendelse af referat fra møde den 26. februar

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085 om frivilligt socialt arbejde i 2012 Acadre sagsnr. 11/30085 Nr: 1 Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 1a Sydfyns Frivilligcenter Kontakt mellem Mennesker 2 Vestfyns Ferieklub, Aarup 3 KLO

Læs mere

Statistik på 18 ansøgere i

Statistik på 18 ansøgere i Statistik på 18 ansøgere i 2012-2016 Nedenstående tabeller vedrører uddelingen af 18-puljen/Frivillighedsmidler i Sociale Forhold og Beskæftigelse i perioden fra 2012 til 2016. I årene fra 2012 til 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2015 beløb i kr. beløb i 2016 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 5.000 15.000 5.000

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Sekretariat Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven

Læs mere

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Dagsorden Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Pkt. Tekst Side 1 Budget / regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2015 1 3 UFL-Vestjylland (Unge for

Læs mere

Unge, med boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Samt ensomme og handicappede.

Unge, med boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Samt ensomme og handicappede. Forenings-ID Foreningens navn Kategori Aktivitetens målgruppe 18Ansøgningens formål 18 bevilling 2015 18 ansøgt 2016 18 Indstilling 2016 Bemærkning Foreninger/aktiviteter på børn, unge og familieområdet

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling 1.2-2016 Indstillingsskema 18 2016-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2017

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2017 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2017 Heinz K & Rold Dolls MUSIK KONCERT Foto: Klaus Rasmussen Gratis musik på Gammel Torv. Koncert for musikelskere med bandet Heinz K & Rold

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Acadre sagsnr. 15/14167

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Acadre sagsnr. 15/14167 om frivilligt socialt arbejde i 2016 Acadre sagsnr. 15/14167 Nr: 1 Alkorådet Rådgivning og oplysning om alkoholens skadelige virkninger 2 Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds 3 Bedre Psykiatri Lokal

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2015

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2015 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2015 LUNDBYE-VARDINGHUS-GUDNASON JAZZ KONCERT Gratis koncert for jazz- og musikelskere på Gammel Torv med trioen Søren Lundbye (piano), Henrik

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Liste over høringsparter forslag til Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017

Liste over høringsparter forslag til Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 3. oktober 2012 Svend Bayer Liste over høringsparter forslag til Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Høringsperioden

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2013 beløb i kr. beløb i 2014 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Læs mere

Møde 20. november 2014 kl. 16:00 i Mødelokale 6

Møde 20. november 2014 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Frivillighedsudvalg Referat Møde 20. november 2014 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Fraværende: Kaj Bundgaard og Inge-Lise Kofoed Beck Pkt. Tekst Side 51 Godkendelse af referat fra møde den 11. september 2014

Læs mere

Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Referat Møde 23. juni 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 22 Budget/regnskab 1 23 Godkendelse af referat fra mødet den 25. februat 2016 1 24 Roland 1

Læs mere

Bevillinger fra 18-hovedpuljen 2017

Bevillinger fra 18-hovedpuljen 2017 Bevillinger fra 18hovedpuljen 2017 Foreniner for Ældre 1 Aflastningstjenesten v/ Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup Aflastning og besøgstjeneste for pårørende til kronisk og psykisk

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015 PATIENT-, HANDICAP- OG SYGDOMSFORENINGER Sags 1 AIDS-FONDET Sociale aktiviteter Der søges om tilskud til sociale aktiviteter (opkvalificerings

Læs mere

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2012 Side 1 Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. og Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens målgrup.

Læs mere

Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted

Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Ansøgninger 18 Målgruppe Foreningens navn og hjemsted Alle udsatte Dansk Flygtningehjælp, Frivilliggruppen i Roskilde (50) Indsats, der søges tilskud til Forvaltningens bemærkninger Antal frivillige udflugter,

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2015 Ansøger Aktivitet/Projekt Formål/indsats Ansøgt beløb Indstilling 1. Hjerneskadefore ningen

Læs mere